asias millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer Årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "asias millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2009 93. Årgang www.eom.no"

Transkript

1 asias millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer Årgang

2 Leder Andakt Med EOM i 120 år Vær gode EOM fyller 120 år nå i Dette er verdt en merkestein. Slike steiner har vært brukt i menneskealdre. Merkesteiner eller milesteiner ble brukt som veimerker i romersk tid for å markere 1000 par skritt for de romerske legionærene. Disse steinene ble bl a brukt for å holde rede på mars-økter og styre nødvendige hvilepauser mellom disse. Både vår norske mil og utrykket milestein, er avledet fra det romerske utrykket. Milliarium Aureum, den gylne milestein, var et monument som ble reist i Roma. Distansen til alle byer i Romerriket ble målt fra dette monumentet. Når vi kommer med ytringer som Alle veier leder til Roma, så har det sitt opphav i dette systemet. Systemet ble senere forflyttet til det som i dag er Istanbul og ansett som senter (eller endepunkt) for silkeveien. Vi finner systemet igjen i mange land i dag som en markering av senteret eller nullpunkt for et nasjonalt veisystem eller jernbane. Tilbake til Evangelisk Orientmisjon (EOM), vårt universelle Milliarium Aureum starter med Kristus og hans misjonsbefaling. Her har EOM fått lov å spille en rolle og vært med i det som er verdenshistoriens viktigste prosjekt; at budskapet om frelsen skal nå ut til alle nasjoner og folkeslag. Vårt eget nullpunkt startet med Den Norske Kinamisjons stiftelse i med en navntilpasning til EOM for å vise engasjement i land i hele denne viktige regionen. Vår misjon har etter dette nådd mange viktige milepæler. Noen kan finnes på EOMs internettside: tilbake til minnesteinen og løftespunktet (El-Betel) etter mange år i utlendighet. I første Samuelsbok, kapitel 7 ser vi at Samuel satte opp en merkestein mellom Mispa og Sen. Dette var en merkestein som markerte et vendepunkt i forhold til det oppdraget Israel var pålagt da: Å innta land. Israels forsøk på å innta land hadde stoppet opp, men Samuel ropte til Herren og Herren svarte, Filisterne ble drevet på flukt. Steinen markerte et viktig vendepunkt og var en påminnelse for Israel: Hittil har Herren hjulpet, Eben-Eser. Dette ordet har vært til trøst og styrke for EOMs misjon med de mange utfordringer som er møtt og med de mange seire vi kan glede oss over. EOMs misjon er heldigvis ikke å innta land, men å vinne mennesker og folkeslag for Herren ofte med metoder som er diametralt motsatte fra metodene som ble brukt for å innta land i gammeltestamentisk tid. Apostlenes gjerninger er et eksempel på hvordan dette kunne foregå den mest ekspansive perioden i menighetens historie hvor mye av den kjente verden ble nådd med evangeliet i løpet av noen få tiår. var også overgitt til hverandre og gikk i lydighet, spenning og forventning om hva Herren hadde av velsignelser og utfordringer for dem alle. To eksempler fra Apostlene som viser denne overgivelsen finner vi i: - Ap 18:10: For jeg har mye folk i denne byen. Herren taler og peker ut bestemte steder og begrunner hvorfor disse er så unikt viktige. - Ap 15:28 for Den Hellige Ånd og vi har besluttet.. Her finner vi disipler som gjør det de fikk beskjed om av Jesus vente på den Hellige Ånd - og i tillegg på bekreftelsen som Han gir hos hver enkelt før viktige beslutninger ble tatt. Vår bønn er - nå som vi går inn i et nytt tiår for misjonen - at det vil preges av den samme overgivelse, samme lydhørhet til Ham og til hverandre og samme vilje til å gå på Hans befaling. Av Trygve Jordan Styreleder mot hverandre Tilgivelse og barmhjertighet er vel ikke det som preger verden rundt oss i dag. Men, her blir vi oppfordret til å være gode mot hverandre, et fint og dagligdags uttrykk, som vi gjør vel i å legge oss på hjertet, og leve etter. Det er fristende å tenke på hvordan verden hadde sett ut om dette enkle verset hadde fått preget samfunnet! Vi oppfordres andre steder i Guds ord til å oppmuntre hverandre til gode gjerninger, og la Kristi kjærlighet drive oss. Disse sannhetene har preget misjonsvirksomheten gjennom årene, for Evangelisk Orientmisjon i 120 år, å bringe Guds kjærlighet og barmhjertighet ut til en verden hvor det motsatte ofte var tilfelle. Det er en enorm forvandlende kraft i handlinger utført med kjærlighet, og med barmhjertighet, det bekrefter resultater vi har sett, og fått fortalt fra misjonsfeltene. Ja, det er ikke bare der det virker sterkt, selvsagt, men alle steder hvor godhet, kjærlighet og barmhjertighet prakt iseres. ting som ikke er menneskekonstruert, men Gudgitt. For 120 år siden kom grunnleggeren av China Inland Mission, James Hudson Taylor, til Norge, noe som resulterte i en misjonsvekkelse, og danning av Den Norske Kinamisjon, i dag Evangelisk Orientmisjon. Han sier i en av sine skrifter. Det kommer ikke an på hva menneskene gjør for Gud, men hva Gud får gjort gjennom mennesket da er det Gud som får æren, ikke vi, og da er Guds kjærlighet og godhet som virker, og vi sitter igjen med velsignelsen. Det er stort å se når Guds sannheter om kjærlighet og barmhjertighet, formidlet gjennom Hans vitner, og mennesker som har levd i mørke og hat, blir satt fri. Dette ser en gjerne tydeligst der hvor mørke er størst, og mangel på kjærlighet og tilgivelse er fraværende. Dette Og vær gode mot hverandre, vær barmhjertige og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus Efeserbrevet 4, 32 er der hvor Gud er erstattet med andre goder, enten det er lagde guder av stein og træ, eller et hensynsløst jag etter materielle goder, noe vi ser tragiske resultater i dagens verden. I misjonen er vi glad for å ha et slikt budskap å gå med til mennesker som opplever tomhet og mangel på godhet i videste forstand, men det gjelder også oss imellom, hvor vi enn er. La oss ta oppfordringen: Vær gode med hverandre! Og har vi opplevd tilgivelse fra Gud, ved Jesu fullkomne frelse, er det ikke så vanskelig i tilgi hverandre, da driver Kristi Kjærlighet oss! Milepæler kan benyttes til å se bakover Hva preget denne perioden. Var det Det spesiell er når Guds kjærlighet får og glede seg over det som er oppnådd nøye planlegging, eller gode strategier, virke gjennom Hans barn, da skjer det 2 og lære av det som ikke ble oppnådd og de kan brukes til å reflektere over forutsetninger og risiko ved å nå de neste målene på veien. I første Mosebok kapittel 28 leser vi om Herrens åpenbaring og løfte til Jakob og hvordan Jakob satte opp en minnestein for sine egne løfter til Herren. I kapittel 31 ser vi hvordan Herren kommer til Jakob nettopp var det metodeutvikling og avansert målstyring. Vi ser lite til dagens verktøykasse i deres beretninger. Noen snakker om Apostlenes gjerninger som Den Hellige Ånds strategi. Herren hadde et slikt sterkt inngrepen i hendelsene og hvert enkelt menneskes liv at Hans vilje skjedde ofte på tross av menneskenes egen vilje og planer. Evangelisk Orientmisjon Evangelisk Orientmisjon (EOM)- tidligere Den Norske Kinamisjon, er en felleskristen misjonsorganisasjon grunnlagt i 1889, som i lydighet mot Jesu misjonsbefaling har som oppgave å utbre Guds rike blant Østens folkeslag og i andre områder Gud måtte lede til. Asias Millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Årgang: 93 Utkommer: 6 nummer i året Ansvarlig redaktør: Andreas Håvik e-post: Informasjonsleder: Roald Føreland e-post: Tlf: Kontor og ekspedisjon Slemdalsveien 1 Postboks 5369 Majorstua 0304 Oslo Tlf: Bankgiro: Org.nr: Styret Styreformann: Trygve Jordan Margot Sjøen Doris Brekkå Helge Flå Arild Nordlie Ivan Wiik David Husvik (vara) 3 for å minne ham om disse løftene og Men ett hadde de felles, de var overgitt Trykk: Birkeland trykkeri Forsidebilde - Den kinesiske mur. i kapittel 35 ser vi at Jakob har vendt til Herren og ville følge ham i alt. De Layout: Xpresso Media Muren er verdens største byggverk. Den er 6700 km lang. e-post: Av Andreas Håvik

3 Japan I forandringens tegn Jeg vil være ekte! De 8 menighetene som alle var startet av EOMs misjonærer og utgjorde en liten japansk kirkeorganisasjon, gikk inn i det japanske misjonsforbundet vi gjerne kaller Doomei i fjor. Det gjelder menighetene i Takahagi, Isohara, Nakoso, Yumoto, Uchigo, Yoshima, Haramachi og Nakamura. Dette synes som en god utvikling. Doomei er preget av sterk bibeltroskap og evangelisering. Pastorene i våre små menigheter får mere impulser utenfra og får konsentrere seg mer enn før om arbeidet med forkynnelse og evangelisering. Vi merker en ny varme fra dem og en positiv innstilling til arbeidet for Herren. Vi tror de vil reise seg fra stagnasjon og motløshet og innta nytt land for Jesus. Nye pastorer med ny giv De nye hyrdene i Yumoto og Nakoso og Yoshima er preget av iver og kjærlighet og Gud bruker dem: Pastor Nagai (i midten av 20 årene) og menigheten hans i Yumoto fikk se en 28 årig mann, Ishii, og en 31 årig kvinne, Akatsu, døpt til Kristus i fjor. Vi misjonærer er takknemlige for godt samarbeid med Nagai i fellestiltak og at han kommer for råd og forbønn. Kjære alle dere flittig lesere av Asias millioner. Først av alt vil jeg bare takke dere alle for bønner og tanker for oss her borte i det forrige året. Og ønske dere alle velkommen inn i et nytt år. Akkurat nå sitter jeg i leiligheten min i Iwaki og har døyvet ned en bolle stekt ris og noen kopper kaffe. Ute skinner sola, men jeg har airconditionen på full varmestyrke. Skrur jeg den av, tar det omtrent 5 minutter før jeg sitter her frossen,...herlige japanske papirvegger;) Her i forrige uke fikk jeg endelig satt meg ned og startet på boka jeg fikk i julegave av misjonen i forfjor, he,he, Vi gav Ham våre liv og jeg må si at jeg ble meget positivt overrasket. Jeg kjente ettersom jeg leste at det var godt å høre om andre misjonærer som har kjent på følelsen over å bli kalt, om folk som også kan forstå hvordan det føles når en får et hjerte for et folkeslag, og om at det å være misjonær ikke betyr at man må være et feilfritt menneske og jeg følte jeg ble inspirert til å gi enda mer for Jesus. Ellers har vi en spennende tid foran oss. Tror det blir en spennende vår og stoler på at Gud har planer og at det er nye ting som vil skje, be om at Guds vilje skal bryte gjennom og at vi må få frihet til å følge den plan Jesus har for oss her borte, med Lighthouse og ellers ting som er på gang. Be for alle de som har fått frø sådd i seg og at de må vokse og gro. Be om at vi må bli beskyttet og holde oss friske så vi kan med full energi være til glede og velsignelse for mennesker rundt oss hver dag. Be for venner som har blitt døpt og be for de som tenker tanken. Be om at deres tro må bli bevart og forsterket. Takk til dere der hjemme som bryr dere om oss her borte, takk for dere som har brøyta veien for oss, takk for deres trofasthet i bønn. Også i fjor høst ble det arrangert Og ettersom jeg leste kjente jeg hvor Ladies Luncheon, men denne gangen Sammen må vi kunne hjelpe, var utfordringen utrolig heldig jeg er som er blitt sendt fra pastor Kanari. Det er tydelig her, hvor Japan som i forhold til Kina Jesus er fantastisk og livet er godt i hans Pastorparet i Nakoso, Sumiyoshi i 50 under navnet Music Party in Iwaki. årene, har inspirert menigheten der til å Det var ikke bare et flott lunsjmøte med I Tokyo at det er kristne menigheter ikke er et land hvor man trenger frykte armer. gi seg et nytt kallenavn: Nakoso Joyful konsert i stort og vakkert offentlig lokale, som er aktive med å støtte mennesker for å bli drept for sin tro og forkynnelse. Chapel! Det ble ingen døpt der i fjor, vi hadde også Music Dinner kvelden som har mistet arbeid og hjem. Krisetider er Guds til å lese mer og takk til Kari Torjesen bl.a. deres bønner er årsaken til det. Jeg må bare få sagt at jeg gleder meg Jeg føler meg så bevart og jeg vet at men nå har de 2 dåpskandidater frk før. Kanno (23) og hr Suzuki (i 40 årene). tider! som har skrevet boka. 4 Utenfor lokalet star det et lite bord med Det kom henholdsvis 146 og 99 Super smil fra Nina 5 Jesus-videoer og en plakat som innbyr til å ta med seg videoen gratis. Litt etter litt blir videoene borte. I Yoshima har de fått to nye søkere siden desember i tillegg til pastor Hirais barndomsvenn hr Shibahara (62) som kom et par ganger i måneden i fjor. Mer felleskristelig arbeid Det har lenge vært en nød hos oss over mangel på samarbeid og fellesskap mellom arbeiderne i de ulike menigheter i bysammenslutningen Iwaki. Det eneste fellestiltaket byens julemøte ble det også slutt på for noen år siden. Men i fjor ble Iwakis pastor forening dannet! Ikke bare pastorer, men pastorfruer, misjonærer, og ledere for kristent arbeid som vår kristne bokhandel (broder Matsuda) og Lighthouse (Tanaka) er med her. I fjor var det samvær tre ganger i tillegg til at fellesjulemøte ble arrangert. En anglikansk pastor talte godt, og et feiende gospelkor reiste over to timer fra vest- Fukushimas fjellområde for å ruske opp i de 150 fremmøtte. personer til disse møtene, de fleste ikke-kristne. Utøverne var ekteparet Iwabuchi. Det var ikke bare profesjonelt utført sang og gitarspill de stod for. De hadde et sterkt vitnesbyrd som fullstendig grep mange i forsamlingen. Iwabuchis har gått igjennom alle slags prøvelser og opplevd Jesu nåde og liv gjennom dem. Pastor Mine i Jesus-Farshuset er blitt formann i komiteen for Music Party i 2009 og unge pastor Nagai og Tanaka i Lighthouse og fru Chiho Mine er også med. Også i år blir det to konsertmøter men med forskjellige utøvere: Music Luncheon med en klassisk tenor- sanger og Dinner med en gjeng herlig frelste litt røffe amatører som deltar i Love- Revolution møter rundt om i Japan. Taira-menighetens gateevangelist Shoohei, skal lede det. Forøvrig ble det etterlyst på pastorforeningens samvær denne uken fellestiltak for å hjelpe mennesker i nød i disse økonomiske krisetider. Her i Japan sies det at vårt land opplever en nedgangstid uten like på hundre år. Bare i byen vår Iwaki ventes det at flere tusen vil miste jobben i løpet av mars! Takk for forbønn!! Hilsen Anniken Mori

4 Kina Er det nok bibler i Kina? Situasjonen for de kristne i Kina er et tema som opptar mange. Har de frihet, eller opplever de forfølgelse? Har de nok bibler, eller trenger de flere? Er det tilstrekkelig med det som blir produsert i landet, eller er det behov for å skaffe bibler fra utlandet? Svara på disse spørsmåla varierer veldig alt etter hvem en snakker med, hvor en befinner seg og hvem en er påvirket av. Myndighetene har et utrolig godt utbygd PR apparat, og de har i stor grad overbevist verden om at de kristne i Kina har frihet. Sammenliknet med troende i Nord-Korea er det naturligvis også ganske sant. Om en går 30 år tilbake, er det også hevet over all tvil at situasjonen i dag er bedre. De som underlegger seg myndighetenes kontroll og følger deres spilleregler og restriksjoner, opplever også naturligvis langt mindre forfølgelse enn de mange som nekter å la staten være hode for Kristi legeme på jord. Dessuten må en legge til at Kina har store regionale forskjeller. Det som er tillatt i en region er umulig i en annen. Lover og regler blir fulgt ulikt til forskjellige tider og håndhevet ulikt fra sted til sted. faktum at myndighetene har fullstendig kontroll over antallet som blir produsert og over hvordan og hvor de blir distribuert. Kun ett trykkeri har tillatelse til å trykke bibler. Guds ord er ikke å få kjøpt i noen bokforretninger, men distribueres kun gjennom et visst antall registrerte menigheter. Det hevdes ofte at hvem som helst kan kjøpe bibler der, men realitetene er ofte annerledes. Velkommen med på misjonsreise! Hong Kong Beijing Xian Hong Kong Her skal vi bese byen hvor øst møter vest, men viktigst av alt; Bære bibler til Kina! Millioner av kristne kinesere ber hver dag om en bibel. Du kan bli deres bønnesvar! Xian I Xian, Kinas tidligere hovedstad, besøker vi en undergrunns-bibelskole. Tid til sightseeing og et besøk hos Terrakotta krigerne får vi også april 2009 Pris Prisen blir kr ,-* Dette inkl. fly Oslo- Hong Kong-Xian-Beijing-Oslo. Overnatting i leiligheter i Hong Kong og hotell m. frokost i Xian og Beijing. (*forbehold om mindre prisendring) Reiseleder Misjonær Vidar Aronsen er reiseleder på turen. Han har siden 1991 vært misjonær ved Bibelmisjonen Nytt Livs Lys. Kina og bibel-distribusjon er hans hovedoppgave. En hovedårsak til mangelen på bibler De fleste kristne i Kina tilhører ikkeregistrerte menigheter. Storparten av en vekkelse uten sidestykke i historien. finner vi i at Kina fremdeles opplever landets antatt 130 millioner kristne Behovet for bibler blir så langt fra dekket kun gjennom det som myndighetene Beijing Påmelding m.m (et tall som ingen kan bevise eller Det er heller ikke frihet når ledere Her besøker vi de kjente turistattraksjonene, Påmelding skjer ved å innbetale motbevise ), bor langt fra storbyer og tillater. blir truet, trakassert, fengslet og noen Den himmelske Fredsplass, Den kinesiske mur kr ,- til konto: , og ved å steder hvor Guds ord blir solgt. De har m.m. Besøker også en bibelskole og møter ganger torturert. I Henan provinsen ble sende en mail/ringe til Vidar. husmenighetsledere. ikke anledning til å reise eller råd til å Det framholdes igjen og igjen hvor 29 menighetsledere arrestert den 9. Juli kjøpe en bibel. Dessuten er det umulig mange bibler som har blitt trykt i Kina. Prisen er per desember `08 og basert på min En av dem ble løslatt i juli i år, 8 reisende. for dem å skaffe nok. Ei dame i Beijing Ingen andre land i verden opererer med men 28 sitter fremdeles fengslet for sin Hva bibler angår, er det er faktum som skulle på besøk til en menighet ute statistikk over antall bibler trykt de siste Formål Påmeldingsfrist er 15. februar. tro og sine kristne aktiviteter. China Aid at 2 4 millioner bibler blir lovlig på landsbygda, ble bedt om å ta med 30 åra! Et stort antall av disse biblene Association melder faktisk om øket forfølgelse etter Olympiaden, og vi kjenner kinesiske brødre og søstre med det de ønsker trykt hvert år. Det er imidlertid også et minst 30 bibler om hun kunne skaffe er faktisk ikke lenger lesbare eller de Hovedformålet med turen er å velsigne våre dem. Hun gikk til en registrert menighet eksisterer ikke lenger. De er simpelthen mest; BIBLER, samt å få et lite blikk inn i de til mange tilfeller dette har skjedd også En opplevelse du sent vil glemme! kristnes situasjon i landet. og bad om å få kjøpe 30 bibler. Hva utslitt. En annen sak er at når antall i det siste. skal du med så mange, og hvem er de bibler trykt i Kina blir oppgitt, sies det for? ble hun spurt. Etter mye fram og ikke noe om at slett ikke alle er kinesiske eller for Kina. Et stort antall er trykt Avisen Vårt Land meldte nylig om økt Ønsker du mer informasjon om turen, kan du kontakte: tilbake fikk hun kjøpe 4 bibler. Hun tok samarbeid mellom registrerte og ikkeregistrerte kirker. Dette forekommer nok, Vidar Aronsen, Mobil: bussen til neste kirke og så til en annen. på andre språk for andre land. Samme historien gjentok men er neppe noen landsdekkende seg. Etter å ha brukt en hel trend. Det finnes saktens velmenende dag på reising rundt til 8 pastorer som ønsker en slik tilnærming, menigheter, fikk hun til slutt men majoriteten utenom den registrerte, tak i 30 bibler. Om hun godkjente kirken opplever stadig at Roald og Inga Lidal har vært misjonærer i Japan i mer enn 30 år. 6 hadde bedt om 300 eller , ville det vært en umulighet. Vi er overbevist om at det fremdeles finnes titalls millioner av kristne som ikke har en bibel kort og godt fordi de ikke får tak i en. For noen måneder siden snakket vi med en husmenighetsleder som reiser mye rundt om i hele landet. Han sa: Gi meg bibler, og jeg skal straks kunne gi dem til kristne uten en. I begynnelsen av året bad tre ledere om til sammen bibler. De fortalte om et skrikende behov for Guds ord. Det samme hører vi om og om igjen. Det er ikke frihet når ikke bibler i tilstrekk elig grad blir gjort tilgjengelig og import ikke tillates. En gruppe amerikanere kom under Olympiaden til Kunming med 315 bibler i bagasjen. De hadde hørt og trodde faktisk at det var religionsfrihet i Kina. Da de ble stoppet, og biblene ble tatt fra dem, nektet de å levere dem fra seg. De sa hva de hadde hørt myndighetene hevde, og da kunne det jo ikke være noe problem med 315 bibler som ikke skulle selges, men kun leveres til troende venner som en gave. De bad om å få snakke med høytstående ansvarshavende og forlangte svar på hvorfor de ikke kunne få ta inn 315 bibler. Noe svar fikk de aldri, og biblene fikk de ikke ta med inn i landet. mangelen på frihet er en grell realitet. De mangler bibler, de mangler frihet til å evangelisere og til å samles til møter, og de mangler tiltro til myndighetene. De trenger vår forbønn, og de trenger Guds ord mer enn noe annet. Vi kan faktisk være med å skaffe dem det. Av misjonær Roald Lidal Roald er direktør for bibeltrykkeriet Nytt Livs Lys. De har trykket bibler på mer enn 60 forskjellige språk. Deriblant mer enn 20 millioner på kinesisk. Nytt Livs Lys er en av EOMs gode samarbeidspartnere.

5 Historikk Rapport Med evangeliet til Asia i 120 år Evangelisk Orientmisjon har i årenes løp sendt ut 77 misjonærer til Japan og Kina. I Tillegg til dette har man hatt et ukjent antall lokalt ansatte. Her er noen historiske stikkord De to første Kina-misjonærene fra Norge, Sofie Reuter og Anna Jacobsen, reiser til Kina. Disse blir knyttet til Den Norske Kinamisjon når denne starter James Hudson Taylor besøker Norge. Den Norske Kinamisjon, i nært samarbeid med China Innland Mission. Kinamisjonen fødtes fram ved en gjenn omgripende vekkelse i Kristiania Den Evangeliske Forsamling startet. Albert Lunde er stifter og den sentrale predikant. Han blir formann i Kinamisjonen i 1917, et verv han beholdt til sin død i Kinamisjonen hadde til sammen 51 misjonærer som virket i 12 forskjellige provinser Alle misjonærene kastes ut av Kina. Den Norske Kinamisjon skifter navn til Evangelisk Orientmisjon. Alle EOMs misjonærer flytter til Japan 1952 Den første menigheten startet i Onahama starter 11 menigheter som i dag er selvstendiggjort Positiv inntekstutvikling En liten økning i gaveinntekter kunne vi registrere i Selv om beløpet er kun en prosent større enn i 2007, så har vi kunnet registrere en betydelig økning i antall givere og antall gaver. Dette danner grunnlaget for videre vekst i fremtiden. Tusen takk til både nye og gamle givere! Vi opprettholder således prosjektene ute på feltet. Et unntak her er vannprosjektet som stoppet helt opp i 2008 på grunn av tilstramning i arbeidsforholdene under OL. Vi håper å komme i gang igjen med dette prosjektet i år. Et prosjekt som opplever en betydelig opptrapping er bibelprosjektet. Her støtter vi nå oversetting og trykking av bibler på tre ulike minoritetsspråk. I fjor støttet vi også jordskjevrammede i Sichuan-provinsen med kroner. Vi har lønnet eller støttet syv medarbeidere i Japan og lønnet to i Kina. (For mer informasjon, henviser vi til årsmelding, som kan bestilles fra kontoret) årsjubileum James Hudson Taylor III besøker Norge Pionermisjonærene Reuter og Jacobsen 1990-tallet 4 utsendinger til Kina 1993 Evergreen starter. Sønnesønn til Peter Torjesen 2006 Nye prosjekter i Kina. Bibler, etablerer seg i Kina. I hjelp til fattige barn og vannboring til dag har de en stab på 80 fattige landsbyer. 8 personer, som driver bistands av menighetene, som ble startet 9 arbeid med høy kristen profil. Jordbruk, helse og landsbyutvikling Lofthus misjonshjem blir solgt og danner grunnlag for videre drift av EOM. av EOMs misjonærer går inn i det japanske kirkesamfunnet Domei Hudson Taylor 2000 E-street club startet i Japan. Dette er et lavterskeltilbud for ungdom. Dette ble viderefør ved Lighthouse i års jubileum James Hudson Taylor IV besøker Norge. Vi lanserer vårt hittil største prosjekt. Barnebibler til Kina. Målet er barnebibler til Kina. Oversikt over gaveinntekter for år

6 Bønn Støt tepar tnere Japan - Nye områder som Herren har minnet oss om, at vi må se Hans ferdiglagte gjerninger. Framgang for menigheten i Onahama ved Masa og Chicho Mine Familien Mori, deres tjeneste og planene for barnas videre skole- og studieopphold Tairakirken og deres utadrettede virksomhet. 8 personer ble døpt i 2008 Våre tidligere menigheter, som nå er tilsluttet organisasjonen Domei En ble døpt i Miyako langt i nord, 2 i Yumoto. Illustrasjonsfoto Kina Be for bibeloversettelsesarbeid, trykkingen og distribusjonen i Kina. Våre samarbeidspartnere, som har stort behov for profesjonelle medarbeidere innen forskjellige yrker. Om at prosjekter må komme i gang igjen, og at forholdene må legges til rette for gode samarbeide i Kina etter OL. Be for kristne som er i fengsel for sin tro. Hjemmearbeidet Takk for gode inntekter i Be om økte inntekter i 2009, slik at vi kan øke prosjektene ute på feltet. Be for møtevirksomhet i menigheter og bedehus. catering-selskapsmat snitter - koldtbord - rundstykker - baguetter - forretter - hovedretter - gryteretter - desserter - kaker - grillmat Tel: Norderhovsgt 7, 0654 Oslo forhandler for BoligPartnerHus Holte Eiendom A/S Postboks 1622 Lundsiden 4688 Kristiansand Sett av i kalenderen: Misjonsweekend Juni Vi får blant andre besøk av James Hudson Taylor IV, tippolderbarn til mannen som inspirerte til å starte Den Norske Kinamisjon (EOM) for 120 år siden. Hudson Taylor jobber for Overseas Missionary Fellowship og er bosatt i Hong Kong. Han er en inspirator og Vi får også besøk av Yoshiyuki Yoshida fra Japan. Han er tidligere leder for en mafiavirksomhet, men ble kristen og i dag er han pastor for en menighet. James Hudson Taylor Nybygg - påbygg - rehabilitering Vi bygger din drømmebolig Møtevirksomhet Tlf: Vi ønsker å komme ut å ha møter og presentere misjonen. Det kan være i menigheter, bedehus eller husgrupper. Både Andreas Håvik Totalleverandør av innredninger reiser over hele verden som taler og og Roald Føreland er tilgjengelige som talere. Ta kontakt med foredragsholder på misjonsmøter og konferanser. kontoret om du ønsker besøk i din menighet eller gruppe. Telefon Skippergata 94, 4614 Kristiansand BYGNES INDUSTRIOMRÅDE 4294 KOPERVIK TLF: FAX: Har du eget firma, kan du være med å støtte misjonen med din annonse her.

7 Jubileumsprosjekt - barnebibler til Kina I desember hadde vi en aksjon der vi oppfordret våre abonnenter til å gi en julegave med evighetsverdi. En bibel til Kina for 10 kroner. Dette oppropet gikk også ut til alle abonnentene på avisen Dagen. Resultatet var meget bra. Vi fikk inn mer enn kroner. Til sammen i 2008 har vi fått inn mer enn kroner til Kina bibler. Det vil si at mer enn kinesere vil få tilgang til Gud s Ord. Biblene som trykkes på Nytt Livs Bibeltrykkeri i Japan blir distribuert innen husmenighetsbevegelsen i henhold til hvor behovene er størst. Tusen takk til alle glade givere! 2009 er jubileumsår for misjonen og vi vil allerede nå introdusere et jubileums prosjekt. Barnebibler til Kina Det er forbudt ved lov å gi opplæring i kristen tro til barn under 18 år. Derfor er barnebibelen svært verdifull. 15,- Det koster kroner å trykke en barnebibel. Bruk gavekonto:

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Uighurene - aldri glemt av Gud Omvendt logikk Bibler til Kina. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 06-2009 93. Årgang www.eom.

Uighurene - aldri glemt av Gud Omvendt logikk Bibler til Kina. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 06-2009 93. Årgang www.eom. Uighurene - aldri glemt av Gud Omvendt logikk Bibler til Kina Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 06-2009 93. Årgang www.eom.no Leder Japan Omvendt logikk Julehilsen fra Japan Tekst Roald Føreland

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Nina Tesaker takker foreløpig for seg i Japan. Glimt fra jubileumsmøte. Fra Vegårshei til Kina

Nina Tesaker takker foreløpig for seg i Japan. Glimt fra jubileumsmøte. Fra Vegårshei til Kina Nina Tesaker takker foreløpig for seg i Japan Glimt fra jubileumsmøte Fra Vegårshei til Kina Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 04-2009 93. Årgang www.eom.no Leder Andakt Sennepsfrøet 120 år men

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Brann i Taira-kirken Dåp i Onahama Pastor fengslet i Xingjiang. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2010 94. Årgang www.eom.

Brann i Taira-kirken Dåp i Onahama Pastor fengslet i Xingjiang. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2010 94. Årgang www.eom. Brann i Taira-kirken Dåp i Onahama Pastor fengslet i Xingjiang Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt Det nye året i Guds ledelse Tilgivelse Tekst Andreas Håvik

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

asias millioner OFFISIELLE KIRKER OG HUSMENIGHETER I KINA JULEHILSEN FRA JAPAN EN JULEHILSEN MED EVIGHETSVERDI www.eom.no

asias millioner OFFISIELLE KIRKER OG HUSMENIGHETER I KINA JULEHILSEN FRA JAPAN EN JULEHILSEN MED EVIGHETSVERDI www.eom.no asias millioner OFFISIELLE KIRKER OG HUSMENIGHETER I KINA JULEHILSEN FRA JAPAN EN JULEHILSEN MED EVIGHETSVERDI Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 06-2008 92. Årgang www.eom.no Leder Offisielle kirker

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd.

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. Nyhetsbrev 1-2015 Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. August konferanse med tegn og under Får en kontrast forteller Thor Ivar med iver. De siste 20 årene

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Guds ord den beste investering i kristetider

Guds ord den beste investering i kristetider Guds ord den beste investering i kristetider Er diakoni misjon? Bli med på misjonsreise til Iwate i Japan Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 02-2009 93. Årgang www.eom.no Leder Minneord Guds Ord

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Kongens fortjenestemedalje til Aslaug Brustad

Kongens fortjenestemedalje til Aslaug Brustad Kongens fortjenestemedalje til Aslaug Brustad Bibelen - en bestselger i Kina 1 Spennende utsikter for Taira-menigheten Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 4-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

asias millioner BESØK FRA JAPAN FATTIGE KVINNER I KINA FÅR HJELP MISJONSFORENING 40 ÅR www.eom.no

asias millioner BESØK FRA JAPAN FATTIGE KVINNER I KINA FÅR HJELP MISJONSFORENING 40 ÅR www.eom.no asias millioner BESØK FRA JAPAN FATTIGE KVINNER I KINA FÅR HJELP MISJONSFORENING 40 ÅR Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 05-2008 92. Årgang www.eom.no Leder Andakt Tider kommer og Gud vil bruke

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon Nr. 01 / 2011 95. årgang. Nye prosjekter!

Magasin for Evangelisk Orientmisjon Nr. 01 / 2011 95. årgang. Nye prosjekter! Magasin for Evangelisk Orientmisjon Nr. 01 / 2011 95. årgang Nye prosjekter! Årsmelding 2010 Leder Nytt år nye muligheter! Roald Føreland Daglig leder, Evangelisk Orientmisjon Et årsskifte er tid for tilbakeblikk,

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina HITTIL HAR HERREN HJULPET - Historisk gjennomgang av EOMs arbeid Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2008

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Kurskveld 10: Hva med fremtiden?

Kurskveld 10: Hva med fremtiden? Kurskveld 10: Hva med fremtiden? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Velkommen Velkommen til den siste meg@gud-samlingen. Det er trist, ikke sant?

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne.

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne. ÅpneDører I tjeneste for forfulgte kristne www.opendoors.no Sammen m Husk på dem som sitter i STÅ SAMMEN MED DE FORFULGTE fengsel, som om dere var lenket sammen med dem * Rundt om i verden ser vi hvor

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen.

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. En BIBELSK Menighet. Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. Guds plan med menigheten, er at den skal være en familie med omsorg og hjelp, og et sted hvor

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

se, d in G ud kommer!

se, d in G ud kommer! REGIONAL KVINNEKONFERANSE HONNINGSVÅG SI TIL DEM SOM HAR ET ENGSTELIG HJERTE... se, d in G ud kommer! 24. - 26. MAI 2013 TALERE Rosemary Taylor, Magritt Brustad, og Annie Schaug K V I N N E R I N E T T

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen.

Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen. DÅPEN. Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen. Ingen mennesker har funnet på sannheten om den bibelske dåp, hverken pinsevenner eller andre venner, men som vi skal se senere i dette emne,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme.

Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme. Hvordan får vi Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme. Jeg kunne kanskje ha holdt en undervisning og foredrag om aktiviteter vi kan gjøre for å vinne mennesker

Detaljer

3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING

3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING Werner Nachtigal Stephan Gängel 3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING GLOBAL OUTREACH DAY Treningshefte TRENINGSHEFTE Gi en mann en fisk og du metter ham den dagen. Lær en mann å fiske og du metter ham for

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer