asias millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer Årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "asias millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2009 93. Årgang www.eom.no"

Transkript

1 asias millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer Årgang

2 Leder Andakt Med EOM i 120 år Vær gode EOM fyller 120 år nå i Dette er verdt en merkestein. Slike steiner har vært brukt i menneskealdre. Merkesteiner eller milesteiner ble brukt som veimerker i romersk tid for å markere 1000 par skritt for de romerske legionærene. Disse steinene ble bl a brukt for å holde rede på mars-økter og styre nødvendige hvilepauser mellom disse. Både vår norske mil og utrykket milestein, er avledet fra det romerske utrykket. Milliarium Aureum, den gylne milestein, var et monument som ble reist i Roma. Distansen til alle byer i Romerriket ble målt fra dette monumentet. Når vi kommer med ytringer som Alle veier leder til Roma, så har det sitt opphav i dette systemet. Systemet ble senere forflyttet til det som i dag er Istanbul og ansett som senter (eller endepunkt) for silkeveien. Vi finner systemet igjen i mange land i dag som en markering av senteret eller nullpunkt for et nasjonalt veisystem eller jernbane. Tilbake til Evangelisk Orientmisjon (EOM), vårt universelle Milliarium Aureum starter med Kristus og hans misjonsbefaling. Her har EOM fått lov å spille en rolle og vært med i det som er verdenshistoriens viktigste prosjekt; at budskapet om frelsen skal nå ut til alle nasjoner og folkeslag. Vårt eget nullpunkt startet med Den Norske Kinamisjons stiftelse i med en navntilpasning til EOM for å vise engasjement i land i hele denne viktige regionen. Vår misjon har etter dette nådd mange viktige milepæler. Noen kan finnes på EOMs internettside: tilbake til minnesteinen og løftespunktet (El-Betel) etter mange år i utlendighet. I første Samuelsbok, kapitel 7 ser vi at Samuel satte opp en merkestein mellom Mispa og Sen. Dette var en merkestein som markerte et vendepunkt i forhold til det oppdraget Israel var pålagt da: Å innta land. Israels forsøk på å innta land hadde stoppet opp, men Samuel ropte til Herren og Herren svarte, Filisterne ble drevet på flukt. Steinen markerte et viktig vendepunkt og var en påminnelse for Israel: Hittil har Herren hjulpet, Eben-Eser. Dette ordet har vært til trøst og styrke for EOMs misjon med de mange utfordringer som er møtt og med de mange seire vi kan glede oss over. EOMs misjon er heldigvis ikke å innta land, men å vinne mennesker og folkeslag for Herren ofte med metoder som er diametralt motsatte fra metodene som ble brukt for å innta land i gammeltestamentisk tid. Apostlenes gjerninger er et eksempel på hvordan dette kunne foregå den mest ekspansive perioden i menighetens historie hvor mye av den kjente verden ble nådd med evangeliet i løpet av noen få tiår. var også overgitt til hverandre og gikk i lydighet, spenning og forventning om hva Herren hadde av velsignelser og utfordringer for dem alle. To eksempler fra Apostlene som viser denne overgivelsen finner vi i: - Ap 18:10: For jeg har mye folk i denne byen. Herren taler og peker ut bestemte steder og begrunner hvorfor disse er så unikt viktige. - Ap 15:28 for Den Hellige Ånd og vi har besluttet.. Her finner vi disipler som gjør det de fikk beskjed om av Jesus vente på den Hellige Ånd - og i tillegg på bekreftelsen som Han gir hos hver enkelt før viktige beslutninger ble tatt. Vår bønn er - nå som vi går inn i et nytt tiår for misjonen - at det vil preges av den samme overgivelse, samme lydhørhet til Ham og til hverandre og samme vilje til å gå på Hans befaling. Av Trygve Jordan Styreleder mot hverandre Tilgivelse og barmhjertighet er vel ikke det som preger verden rundt oss i dag. Men, her blir vi oppfordret til å være gode mot hverandre, et fint og dagligdags uttrykk, som vi gjør vel i å legge oss på hjertet, og leve etter. Det er fristende å tenke på hvordan verden hadde sett ut om dette enkle verset hadde fått preget samfunnet! Vi oppfordres andre steder i Guds ord til å oppmuntre hverandre til gode gjerninger, og la Kristi kjærlighet drive oss. Disse sannhetene har preget misjonsvirksomheten gjennom årene, for Evangelisk Orientmisjon i 120 år, å bringe Guds kjærlighet og barmhjertighet ut til en verden hvor det motsatte ofte var tilfelle. Det er en enorm forvandlende kraft i handlinger utført med kjærlighet, og med barmhjertighet, det bekrefter resultater vi har sett, og fått fortalt fra misjonsfeltene. Ja, det er ikke bare der det virker sterkt, selvsagt, men alle steder hvor godhet, kjærlighet og barmhjertighet prakt iseres. ting som ikke er menneskekonstruert, men Gudgitt. For 120 år siden kom grunnleggeren av China Inland Mission, James Hudson Taylor, til Norge, noe som resulterte i en misjonsvekkelse, og danning av Den Norske Kinamisjon, i dag Evangelisk Orientmisjon. Han sier i en av sine skrifter. Det kommer ikke an på hva menneskene gjør for Gud, men hva Gud får gjort gjennom mennesket da er det Gud som får æren, ikke vi, og da er Guds kjærlighet og godhet som virker, og vi sitter igjen med velsignelsen. Det er stort å se når Guds sannheter om kjærlighet og barmhjertighet, formidlet gjennom Hans vitner, og mennesker som har levd i mørke og hat, blir satt fri. Dette ser en gjerne tydeligst der hvor mørke er størst, og mangel på kjærlighet og tilgivelse er fraværende. Dette Og vær gode mot hverandre, vær barmhjertige og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus Efeserbrevet 4, 32 er der hvor Gud er erstattet med andre goder, enten det er lagde guder av stein og træ, eller et hensynsløst jag etter materielle goder, noe vi ser tragiske resultater i dagens verden. I misjonen er vi glad for å ha et slikt budskap å gå med til mennesker som opplever tomhet og mangel på godhet i videste forstand, men det gjelder også oss imellom, hvor vi enn er. La oss ta oppfordringen: Vær gode med hverandre! Og har vi opplevd tilgivelse fra Gud, ved Jesu fullkomne frelse, er det ikke så vanskelig i tilgi hverandre, da driver Kristi Kjærlighet oss! Milepæler kan benyttes til å se bakover Hva preget denne perioden. Var det Det spesiell er når Guds kjærlighet får og glede seg over det som er oppnådd nøye planlegging, eller gode strategier, virke gjennom Hans barn, da skjer det 2 og lære av det som ikke ble oppnådd og de kan brukes til å reflektere over forutsetninger og risiko ved å nå de neste målene på veien. I første Mosebok kapittel 28 leser vi om Herrens åpenbaring og løfte til Jakob og hvordan Jakob satte opp en minnestein for sine egne løfter til Herren. I kapittel 31 ser vi hvordan Herren kommer til Jakob nettopp var det metodeutvikling og avansert målstyring. Vi ser lite til dagens verktøykasse i deres beretninger. Noen snakker om Apostlenes gjerninger som Den Hellige Ånds strategi. Herren hadde et slikt sterkt inngrepen i hendelsene og hvert enkelt menneskes liv at Hans vilje skjedde ofte på tross av menneskenes egen vilje og planer. Evangelisk Orientmisjon Evangelisk Orientmisjon (EOM)- tidligere Den Norske Kinamisjon, er en felleskristen misjonsorganisasjon grunnlagt i 1889, som i lydighet mot Jesu misjonsbefaling har som oppgave å utbre Guds rike blant Østens folkeslag og i andre områder Gud måtte lede til. Asias Millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Årgang: 93 Utkommer: 6 nummer i året Ansvarlig redaktør: Andreas Håvik e-post: Informasjonsleder: Roald Føreland e-post: Tlf: Kontor og ekspedisjon Slemdalsveien 1 Postboks 5369 Majorstua 0304 Oslo Tlf: Bankgiro: Org.nr: Styret Styreformann: Trygve Jordan Margot Sjøen Doris Brekkå Helge Flå Arild Nordlie Ivan Wiik David Husvik (vara) 3 for å minne ham om disse løftene og Men ett hadde de felles, de var overgitt Trykk: Birkeland trykkeri Forsidebilde - Den kinesiske mur. i kapittel 35 ser vi at Jakob har vendt til Herren og ville følge ham i alt. De Layout: Xpresso Media Muren er verdens største byggverk. Den er 6700 km lang. e-post: Av Andreas Håvik

3 Japan I forandringens tegn Jeg vil være ekte! De 8 menighetene som alle var startet av EOMs misjonærer og utgjorde en liten japansk kirkeorganisasjon, gikk inn i det japanske misjonsforbundet vi gjerne kaller Doomei i fjor. Det gjelder menighetene i Takahagi, Isohara, Nakoso, Yumoto, Uchigo, Yoshima, Haramachi og Nakamura. Dette synes som en god utvikling. Doomei er preget av sterk bibeltroskap og evangelisering. Pastorene i våre små menigheter får mere impulser utenfra og får konsentrere seg mer enn før om arbeidet med forkynnelse og evangelisering. Vi merker en ny varme fra dem og en positiv innstilling til arbeidet for Herren. Vi tror de vil reise seg fra stagnasjon og motløshet og innta nytt land for Jesus. Nye pastorer med ny giv De nye hyrdene i Yumoto og Nakoso og Yoshima er preget av iver og kjærlighet og Gud bruker dem: Pastor Nagai (i midten av 20 årene) og menigheten hans i Yumoto fikk se en 28 årig mann, Ishii, og en 31 årig kvinne, Akatsu, døpt til Kristus i fjor. Vi misjonærer er takknemlige for godt samarbeid med Nagai i fellestiltak og at han kommer for råd og forbønn. Kjære alle dere flittig lesere av Asias millioner. Først av alt vil jeg bare takke dere alle for bønner og tanker for oss her borte i det forrige året. Og ønske dere alle velkommen inn i et nytt år. Akkurat nå sitter jeg i leiligheten min i Iwaki og har døyvet ned en bolle stekt ris og noen kopper kaffe. Ute skinner sola, men jeg har airconditionen på full varmestyrke. Skrur jeg den av, tar det omtrent 5 minutter før jeg sitter her frossen,...herlige japanske papirvegger;) Her i forrige uke fikk jeg endelig satt meg ned og startet på boka jeg fikk i julegave av misjonen i forfjor, he,he, Vi gav Ham våre liv og jeg må si at jeg ble meget positivt overrasket. Jeg kjente ettersom jeg leste at det var godt å høre om andre misjonærer som har kjent på følelsen over å bli kalt, om folk som også kan forstå hvordan det føles når en får et hjerte for et folkeslag, og om at det å være misjonær ikke betyr at man må være et feilfritt menneske og jeg følte jeg ble inspirert til å gi enda mer for Jesus. Ellers har vi en spennende tid foran oss. Tror det blir en spennende vår og stoler på at Gud har planer og at det er nye ting som vil skje, be om at Guds vilje skal bryte gjennom og at vi må få frihet til å følge den plan Jesus har for oss her borte, med Lighthouse og ellers ting som er på gang. Be for alle de som har fått frø sådd i seg og at de må vokse og gro. Be om at vi må bli beskyttet og holde oss friske så vi kan med full energi være til glede og velsignelse for mennesker rundt oss hver dag. Be for venner som har blitt døpt og be for de som tenker tanken. Be om at deres tro må bli bevart og forsterket. Takk til dere der hjemme som bryr dere om oss her borte, takk for dere som har brøyta veien for oss, takk for deres trofasthet i bønn. Også i fjor høst ble det arrangert Og ettersom jeg leste kjente jeg hvor Ladies Luncheon, men denne gangen Sammen må vi kunne hjelpe, var utfordringen utrolig heldig jeg er som er blitt sendt fra pastor Kanari. Det er tydelig her, hvor Japan som i forhold til Kina Jesus er fantastisk og livet er godt i hans Pastorparet i Nakoso, Sumiyoshi i 50 under navnet Music Party in Iwaki. årene, har inspirert menigheten der til å Det var ikke bare et flott lunsjmøte med I Tokyo at det er kristne menigheter ikke er et land hvor man trenger frykte armer. gi seg et nytt kallenavn: Nakoso Joyful konsert i stort og vakkert offentlig lokale, som er aktive med å støtte mennesker for å bli drept for sin tro og forkynnelse. Chapel! Det ble ingen døpt der i fjor, vi hadde også Music Dinner kvelden som har mistet arbeid og hjem. Krisetider er Guds til å lese mer og takk til Kari Torjesen bl.a. deres bønner er årsaken til det. Jeg må bare få sagt at jeg gleder meg Jeg føler meg så bevart og jeg vet at men nå har de 2 dåpskandidater frk før. Kanno (23) og hr Suzuki (i 40 årene). tider! som har skrevet boka. 4 Utenfor lokalet star det et lite bord med Det kom henholdsvis 146 og 99 Super smil fra Nina 5 Jesus-videoer og en plakat som innbyr til å ta med seg videoen gratis. Litt etter litt blir videoene borte. I Yoshima har de fått to nye søkere siden desember i tillegg til pastor Hirais barndomsvenn hr Shibahara (62) som kom et par ganger i måneden i fjor. Mer felleskristelig arbeid Det har lenge vært en nød hos oss over mangel på samarbeid og fellesskap mellom arbeiderne i de ulike menigheter i bysammenslutningen Iwaki. Det eneste fellestiltaket byens julemøte ble det også slutt på for noen år siden. Men i fjor ble Iwakis pastor forening dannet! Ikke bare pastorer, men pastorfruer, misjonærer, og ledere for kristent arbeid som vår kristne bokhandel (broder Matsuda) og Lighthouse (Tanaka) er med her. I fjor var det samvær tre ganger i tillegg til at fellesjulemøte ble arrangert. En anglikansk pastor talte godt, og et feiende gospelkor reiste over to timer fra vest- Fukushimas fjellområde for å ruske opp i de 150 fremmøtte. personer til disse møtene, de fleste ikke-kristne. Utøverne var ekteparet Iwabuchi. Det var ikke bare profesjonelt utført sang og gitarspill de stod for. De hadde et sterkt vitnesbyrd som fullstendig grep mange i forsamlingen. Iwabuchis har gått igjennom alle slags prøvelser og opplevd Jesu nåde og liv gjennom dem. Pastor Mine i Jesus-Farshuset er blitt formann i komiteen for Music Party i 2009 og unge pastor Nagai og Tanaka i Lighthouse og fru Chiho Mine er også med. Også i år blir det to konsertmøter men med forskjellige utøvere: Music Luncheon med en klassisk tenor- sanger og Dinner med en gjeng herlig frelste litt røffe amatører som deltar i Love- Revolution møter rundt om i Japan. Taira-menighetens gateevangelist Shoohei, skal lede det. Forøvrig ble det etterlyst på pastorforeningens samvær denne uken fellestiltak for å hjelpe mennesker i nød i disse økonomiske krisetider. Her i Japan sies det at vårt land opplever en nedgangstid uten like på hundre år. Bare i byen vår Iwaki ventes det at flere tusen vil miste jobben i løpet av mars! Takk for forbønn!! Hilsen Anniken Mori

4 Kina Er det nok bibler i Kina? Situasjonen for de kristne i Kina er et tema som opptar mange. Har de frihet, eller opplever de forfølgelse? Har de nok bibler, eller trenger de flere? Er det tilstrekkelig med det som blir produsert i landet, eller er det behov for å skaffe bibler fra utlandet? Svara på disse spørsmåla varierer veldig alt etter hvem en snakker med, hvor en befinner seg og hvem en er påvirket av. Myndighetene har et utrolig godt utbygd PR apparat, og de har i stor grad overbevist verden om at de kristne i Kina har frihet. Sammenliknet med troende i Nord-Korea er det naturligvis også ganske sant. Om en går 30 år tilbake, er det også hevet over all tvil at situasjonen i dag er bedre. De som underlegger seg myndighetenes kontroll og følger deres spilleregler og restriksjoner, opplever også naturligvis langt mindre forfølgelse enn de mange som nekter å la staten være hode for Kristi legeme på jord. Dessuten må en legge til at Kina har store regionale forskjeller. Det som er tillatt i en region er umulig i en annen. Lover og regler blir fulgt ulikt til forskjellige tider og håndhevet ulikt fra sted til sted. faktum at myndighetene har fullstendig kontroll over antallet som blir produsert og over hvordan og hvor de blir distribuert. Kun ett trykkeri har tillatelse til å trykke bibler. Guds ord er ikke å få kjøpt i noen bokforretninger, men distribueres kun gjennom et visst antall registrerte menigheter. Det hevdes ofte at hvem som helst kan kjøpe bibler der, men realitetene er ofte annerledes. Velkommen med på misjonsreise! Hong Kong Beijing Xian Hong Kong Her skal vi bese byen hvor øst møter vest, men viktigst av alt; Bære bibler til Kina! Millioner av kristne kinesere ber hver dag om en bibel. Du kan bli deres bønnesvar! Xian I Xian, Kinas tidligere hovedstad, besøker vi en undergrunns-bibelskole. Tid til sightseeing og et besøk hos Terrakotta krigerne får vi også april 2009 Pris Prisen blir kr ,-* Dette inkl. fly Oslo- Hong Kong-Xian-Beijing-Oslo. Overnatting i leiligheter i Hong Kong og hotell m. frokost i Xian og Beijing. (*forbehold om mindre prisendring) Reiseleder Misjonær Vidar Aronsen er reiseleder på turen. Han har siden 1991 vært misjonær ved Bibelmisjonen Nytt Livs Lys. Kina og bibel-distribusjon er hans hovedoppgave. En hovedårsak til mangelen på bibler De fleste kristne i Kina tilhører ikkeregistrerte menigheter. Storparten av en vekkelse uten sidestykke i historien. finner vi i at Kina fremdeles opplever landets antatt 130 millioner kristne Behovet for bibler blir så langt fra dekket kun gjennom det som myndighetene Beijing Påmelding m.m (et tall som ingen kan bevise eller Det er heller ikke frihet når ledere Her besøker vi de kjente turistattraksjonene, Påmelding skjer ved å innbetale motbevise ), bor langt fra storbyer og tillater. blir truet, trakassert, fengslet og noen Den himmelske Fredsplass, Den kinesiske mur kr ,- til konto: , og ved å steder hvor Guds ord blir solgt. De har m.m. Besøker også en bibelskole og møter ganger torturert. I Henan provinsen ble sende en mail/ringe til Vidar. husmenighetsledere. ikke anledning til å reise eller råd til å Det framholdes igjen og igjen hvor 29 menighetsledere arrestert den 9. Juli kjøpe en bibel. Dessuten er det umulig mange bibler som har blitt trykt i Kina. Prisen er per desember `08 og basert på min En av dem ble løslatt i juli i år, 8 reisende. for dem å skaffe nok. Ei dame i Beijing Ingen andre land i verden opererer med men 28 sitter fremdeles fengslet for sin Hva bibler angår, er det er faktum som skulle på besøk til en menighet ute statistikk over antall bibler trykt de siste Formål Påmeldingsfrist er 15. februar. tro og sine kristne aktiviteter. China Aid at 2 4 millioner bibler blir lovlig på landsbygda, ble bedt om å ta med 30 åra! Et stort antall av disse biblene Association melder faktisk om øket forfølgelse etter Olympiaden, og vi kjenner kinesiske brødre og søstre med det de ønsker trykt hvert år. Det er imidlertid også et minst 30 bibler om hun kunne skaffe er faktisk ikke lenger lesbare eller de Hovedformålet med turen er å velsigne våre dem. Hun gikk til en registrert menighet eksisterer ikke lenger. De er simpelthen mest; BIBLER, samt å få et lite blikk inn i de til mange tilfeller dette har skjedd også En opplevelse du sent vil glemme! kristnes situasjon i landet. og bad om å få kjøpe 30 bibler. Hva utslitt. En annen sak er at når antall i det siste. skal du med så mange, og hvem er de bibler trykt i Kina blir oppgitt, sies det for? ble hun spurt. Etter mye fram og ikke noe om at slett ikke alle er kinesiske eller for Kina. Et stort antall er trykt Avisen Vårt Land meldte nylig om økt Ønsker du mer informasjon om turen, kan du kontakte: tilbake fikk hun kjøpe 4 bibler. Hun tok samarbeid mellom registrerte og ikkeregistrerte kirker. Dette forekommer nok, Vidar Aronsen, Mobil: bussen til neste kirke og så til en annen. på andre språk for andre land. Samme historien gjentok men er neppe noen landsdekkende seg. Etter å ha brukt en hel trend. Det finnes saktens velmenende dag på reising rundt til 8 pastorer som ønsker en slik tilnærming, menigheter, fikk hun til slutt men majoriteten utenom den registrerte, tak i 30 bibler. Om hun godkjente kirken opplever stadig at Roald og Inga Lidal har vært misjonærer i Japan i mer enn 30 år. 6 hadde bedt om 300 eller , ville det vært en umulighet. Vi er overbevist om at det fremdeles finnes titalls millioner av kristne som ikke har en bibel kort og godt fordi de ikke får tak i en. For noen måneder siden snakket vi med en husmenighetsleder som reiser mye rundt om i hele landet. Han sa: Gi meg bibler, og jeg skal straks kunne gi dem til kristne uten en. I begynnelsen av året bad tre ledere om til sammen bibler. De fortalte om et skrikende behov for Guds ord. Det samme hører vi om og om igjen. Det er ikke frihet når ikke bibler i tilstrekk elig grad blir gjort tilgjengelig og import ikke tillates. En gruppe amerikanere kom under Olympiaden til Kunming med 315 bibler i bagasjen. De hadde hørt og trodde faktisk at det var religionsfrihet i Kina. Da de ble stoppet, og biblene ble tatt fra dem, nektet de å levere dem fra seg. De sa hva de hadde hørt myndighetene hevde, og da kunne det jo ikke være noe problem med 315 bibler som ikke skulle selges, men kun leveres til troende venner som en gave. De bad om å få snakke med høytstående ansvarshavende og forlangte svar på hvorfor de ikke kunne få ta inn 315 bibler. Noe svar fikk de aldri, og biblene fikk de ikke ta med inn i landet. mangelen på frihet er en grell realitet. De mangler bibler, de mangler frihet til å evangelisere og til å samles til møter, og de mangler tiltro til myndighetene. De trenger vår forbønn, og de trenger Guds ord mer enn noe annet. Vi kan faktisk være med å skaffe dem det. Av misjonær Roald Lidal Roald er direktør for bibeltrykkeriet Nytt Livs Lys. De har trykket bibler på mer enn 60 forskjellige språk. Deriblant mer enn 20 millioner på kinesisk. Nytt Livs Lys er en av EOMs gode samarbeidspartnere.

5 Historikk Rapport Med evangeliet til Asia i 120 år Evangelisk Orientmisjon har i årenes løp sendt ut 77 misjonærer til Japan og Kina. I Tillegg til dette har man hatt et ukjent antall lokalt ansatte. Her er noen historiske stikkord De to første Kina-misjonærene fra Norge, Sofie Reuter og Anna Jacobsen, reiser til Kina. Disse blir knyttet til Den Norske Kinamisjon når denne starter James Hudson Taylor besøker Norge. Den Norske Kinamisjon, i nært samarbeid med China Innland Mission. Kinamisjonen fødtes fram ved en gjenn omgripende vekkelse i Kristiania Den Evangeliske Forsamling startet. Albert Lunde er stifter og den sentrale predikant. Han blir formann i Kinamisjonen i 1917, et verv han beholdt til sin død i Kinamisjonen hadde til sammen 51 misjonærer som virket i 12 forskjellige provinser Alle misjonærene kastes ut av Kina. Den Norske Kinamisjon skifter navn til Evangelisk Orientmisjon. Alle EOMs misjonærer flytter til Japan 1952 Den første menigheten startet i Onahama starter 11 menigheter som i dag er selvstendiggjort Positiv inntekstutvikling En liten økning i gaveinntekter kunne vi registrere i Selv om beløpet er kun en prosent større enn i 2007, så har vi kunnet registrere en betydelig økning i antall givere og antall gaver. Dette danner grunnlaget for videre vekst i fremtiden. Tusen takk til både nye og gamle givere! Vi opprettholder således prosjektene ute på feltet. Et unntak her er vannprosjektet som stoppet helt opp i 2008 på grunn av tilstramning i arbeidsforholdene under OL. Vi håper å komme i gang igjen med dette prosjektet i år. Et prosjekt som opplever en betydelig opptrapping er bibelprosjektet. Her støtter vi nå oversetting og trykking av bibler på tre ulike minoritetsspråk. I fjor støttet vi også jordskjevrammede i Sichuan-provinsen med kroner. Vi har lønnet eller støttet syv medarbeidere i Japan og lønnet to i Kina. (For mer informasjon, henviser vi til årsmelding, som kan bestilles fra kontoret) årsjubileum James Hudson Taylor III besøker Norge Pionermisjonærene Reuter og Jacobsen 1990-tallet 4 utsendinger til Kina 1993 Evergreen starter. Sønnesønn til Peter Torjesen 2006 Nye prosjekter i Kina. Bibler, etablerer seg i Kina. I hjelp til fattige barn og vannboring til dag har de en stab på 80 fattige landsbyer. 8 personer, som driver bistands av menighetene, som ble startet 9 arbeid med høy kristen profil. Jordbruk, helse og landsbyutvikling Lofthus misjonshjem blir solgt og danner grunnlag for videre drift av EOM. av EOMs misjonærer går inn i det japanske kirkesamfunnet Domei Hudson Taylor 2000 E-street club startet i Japan. Dette er et lavterskeltilbud for ungdom. Dette ble viderefør ved Lighthouse i års jubileum James Hudson Taylor IV besøker Norge. Vi lanserer vårt hittil største prosjekt. Barnebibler til Kina. Målet er barnebibler til Kina. Oversikt over gaveinntekter for år

6 Bønn Støt tepar tnere Japan - Nye områder som Herren har minnet oss om, at vi må se Hans ferdiglagte gjerninger. Framgang for menigheten i Onahama ved Masa og Chicho Mine Familien Mori, deres tjeneste og planene for barnas videre skole- og studieopphold Tairakirken og deres utadrettede virksomhet. 8 personer ble døpt i 2008 Våre tidligere menigheter, som nå er tilsluttet organisasjonen Domei En ble døpt i Miyako langt i nord, 2 i Yumoto. Illustrasjonsfoto Kina Be for bibeloversettelsesarbeid, trykkingen og distribusjonen i Kina. Våre samarbeidspartnere, som har stort behov for profesjonelle medarbeidere innen forskjellige yrker. Om at prosjekter må komme i gang igjen, og at forholdene må legges til rette for gode samarbeide i Kina etter OL. Be for kristne som er i fengsel for sin tro. Hjemmearbeidet Takk for gode inntekter i Be om økte inntekter i 2009, slik at vi kan øke prosjektene ute på feltet. Be for møtevirksomhet i menigheter og bedehus. catering-selskapsmat snitter - koldtbord - rundstykker - baguetter - forretter - hovedretter - gryteretter - desserter - kaker - grillmat Tel: Norderhovsgt 7, 0654 Oslo forhandler for BoligPartnerHus Holte Eiendom A/S Postboks 1622 Lundsiden 4688 Kristiansand Sett av i kalenderen: Misjonsweekend Juni Vi får blant andre besøk av James Hudson Taylor IV, tippolderbarn til mannen som inspirerte til å starte Den Norske Kinamisjon (EOM) for 120 år siden. Hudson Taylor jobber for Overseas Missionary Fellowship og er bosatt i Hong Kong. Han er en inspirator og Vi får også besøk av Yoshiyuki Yoshida fra Japan. Han er tidligere leder for en mafiavirksomhet, men ble kristen og i dag er han pastor for en menighet. James Hudson Taylor Nybygg - påbygg - rehabilitering Vi bygger din drømmebolig Møtevirksomhet Tlf: Vi ønsker å komme ut å ha møter og presentere misjonen. Det kan være i menigheter, bedehus eller husgrupper. Både Andreas Håvik Totalleverandør av innredninger reiser over hele verden som taler og og Roald Føreland er tilgjengelige som talere. Ta kontakt med foredragsholder på misjonsmøter og konferanser. kontoret om du ønsker besøk i din menighet eller gruppe. Telefon Skippergata 94, 4614 Kristiansand BYGNES INDUSTRIOMRÅDE 4294 KOPERVIK TLF: FAX: Har du eget firma, kan du være med å støtte misjonen med din annonse her.

7 Jubileumsprosjekt - barnebibler til Kina I desember hadde vi en aksjon der vi oppfordret våre abonnenter til å gi en julegave med evighetsverdi. En bibel til Kina for 10 kroner. Dette oppropet gikk også ut til alle abonnentene på avisen Dagen. Resultatet var meget bra. Vi fikk inn mer enn kroner. Til sammen i 2008 har vi fått inn mer enn kroner til Kina bibler. Det vil si at mer enn kinesere vil få tilgang til Gud s Ord. Biblene som trykkes på Nytt Livs Bibeltrykkeri i Japan blir distribuert innen husmenighetsbevegelsen i henhold til hvor behovene er størst. Tusen takk til alle glade givere! 2009 er jubileumsår for misjonen og vi vil allerede nå introdusere et jubileums prosjekt. Barnebibler til Kina Det er forbudt ved lov å gi opplæring i kristen tro til barn under 18 år. Derfor er barnebibelen svært verdifull. 15,- Det koster kroner å trykke en barnebibel. Bruk gavekonto:

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina HITTIL HAR HERREN HJULPET - Historisk gjennomgang av EOMs arbeid Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2008

Detaljer

asias millioner BESØK FRA JAPAN FATTIGE KVINNER I KINA FÅR HJELP MISJONSFORENING 40 ÅR www.eom.no

asias millioner BESØK FRA JAPAN FATTIGE KVINNER I KINA FÅR HJELP MISJONSFORENING 40 ÅR www.eom.no asias millioner BESØK FRA JAPAN FATTIGE KVINNER I KINA FÅR HJELP MISJONSFORENING 40 ÅR Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 05-2008 92. Årgang www.eom.no Leder Andakt Tider kommer og Gud vil bruke

Detaljer

Guds ord den beste investering i kristetider

Guds ord den beste investering i kristetider Guds ord den beste investering i kristetider Er diakoni misjon? Bli med på misjonsreise til Iwate i Japan Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 02-2009 93. Årgang www.eom.no Leder Minneord Guds Ord

Detaljer

Uighurene - aldri glemt av Gud Omvendt logikk Bibler til Kina. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 06-2009 93. Årgang www.eom.

Uighurene - aldri glemt av Gud Omvendt logikk Bibler til Kina. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 06-2009 93. Årgang www.eom. Uighurene - aldri glemt av Gud Omvendt logikk Bibler til Kina Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 06-2009 93. Årgang www.eom.no Leder Japan Omvendt logikk Julehilsen fra Japan Tekst Roald Føreland

Detaljer

Intervju med japansk mafialeder som ble kristen

Intervju med japansk mafialeder som ble kristen Flere kristne enn kommunister i Kina? Intervju med japansk mafialeder som ble kristen Styrets årsrapport Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 03-2009 93. Årgang www.eom.no Leder Årsrapport Sennepsfrøet

Detaljer

asias millioner KINESISKE MENIGHETER SENDER UT MISJONÆRER STYRETS ÅRSRAPPORT FRANK KONGSTEIN www.eom.no

asias millioner KINESISKE MENIGHETER SENDER UT MISJONÆRER STYRETS ÅRSRAPPORT FRANK KONGSTEIN www.eom.no asias millioner KINESISKE MENIGHETER SENDER UT MISJONÆRER STYRETS ÅRSRAPPORT FRANK KONGSTEIN Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 02-2008 92. Årgang www.eom.no Leder Nådens tid! Etter å ha truffet

Detaljer

asias millioner KRISTNE HUSMENIGHETSLEDERE DREPT I KINA HJELP TIL JORDSKJELVRAMMEDE I KINA INSPIRERENDE ÅRSMØTE www.eom.no

asias millioner KRISTNE HUSMENIGHETSLEDERE DREPT I KINA HJELP TIL JORDSKJELVRAMMEDE I KINA INSPIRERENDE ÅRSMØTE www.eom.no asias millioner KRISTNE HUSMENIGHETSLEDERE DREPT I KINA HJELP TIL JORDSKJELVRAMMEDE I KINA INSPIRERENDE ÅRSMØTE Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 04-2008 92. Årgang www.eom.no Leder Kina En av disse

Detaljer

Brann i Taira-kirken Dåp i Onahama Pastor fengslet i Xingjiang. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2010 94. Årgang www.eom.

Brann i Taira-kirken Dåp i Onahama Pastor fengslet i Xingjiang. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2010 94. Årgang www.eom. Brann i Taira-kirken Dåp i Onahama Pastor fengslet i Xingjiang Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt Det nye året i Guds ledelse Tilgivelse Tekst Andreas Håvik

Detaljer

asias millioner HIMMELVENDT JORDMOR DET SKJER I JAPAN Nummer 01-2007 www.eom.no 91. Årgang Organ for Evangelisk Orientmisjon

asias millioner HIMMELVENDT JORDMOR DET SKJER I JAPAN Nummer 01-2007 www.eom.no 91. Årgang Organ for Evangelisk Orientmisjon asias millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2007 www.eom.no 91. Årgang HIMMELVENDT JORDMOR DET SKJER I JAPAN leder SE! JEG GJØR NOE NYTT Vi er vell inne i et nytt og spennende år for vår

Detaljer

Kongens fortjenestemedalje til Aslaug Brustad

Kongens fortjenestemedalje til Aslaug Brustad Kongens fortjenestemedalje til Aslaug Brustad Bibelen - en bestselger i Kina 1 Spennende utsikter for Taira-menigheten Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 4-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt

Detaljer

Nytt prosjekt i Kina. Julehilsen fra Japan. Aslaug Brustad på slottet. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 6-2010 94. Årgang www.eom.

Nytt prosjekt i Kina. Julehilsen fra Japan. Aslaug Brustad på slottet. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 6-2010 94. Årgang www.eom. Nytt prosjekt i Kina Julehilsen fra Japan 1 Aslaug Brustad på slottet Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 6-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Fra arkivet Velsignelsen ved å gi Jul i Shanxi, 1939 Roald

Detaljer

asias millioner DIAKONI OG MISJON FRA MOI TIL SHANXI ET NYTT UNGDOMSSENTER Jesus er både frelser og forbilde for diakonien. Nummer 04-2006 www.eom.

asias millioner DIAKONI OG MISJON FRA MOI TIL SHANXI ET NYTT UNGDOMSSENTER Jesus er både frelser og forbilde for diakonien. Nummer 04-2006 www.eom. asias millioner Jesus er både frelser og forbilde for diakonien. DIAKONI OG MISJON Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 04-2006 FRA MOI TIL SHANXI ET NYTT UNGDOMSSENTER www.eom.no 90 Årgang leder...der

Detaljer

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler Nytt jordbruksprosjekt i Kina 1 Ny misjonsforening i Langevåg Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 0-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt Effektivitet i

Detaljer

asias millioner KINESISKE HUSMENIGHETER VENNEFEST GIR RENT VANN KJÆRLIGHETEN TIL JAPAN

asias millioner KINESISKE HUSMENIGHETER VENNEFEST GIR RENT VANN KJÆRLIGHETEN TIL JAPAN asias millioner definisjonen på normal aktivitet blir et skjønnsspørsmål for den lokalt utøvende myndighet. KINESISKE HUSMENIGHETER Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 03-2006 VENNEFEST GIR RENT VANN

Detaljer

asias millioner Julehilsener Kristendommen i Kina Ny informasjonsleder

asias millioner Julehilsener Kristendommen i Kina Ny informasjonsleder asias millioner Veksten av kristendommen i Kina er en fortelling om stort mot og troen på at de evige sannheter ikke kan bli redefinert av politikere. Julehilsener Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 05 / 2012. 96. årgang. Nytt Global Mission Centre. Om å redde barn

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 05 / 2012. 96. årgang. Nytt Global Mission Centre. Om å redde barn Magasin for Evangelisk Orientmisjon 05 / 2012 96. årgang Nytt Global Mission Centre Om å redde barn leder Det tradisjonelle og det nye Trygve Jordan Styreformann, Evangelisk Orientmisjon Jesaja 54:2 Gjør

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 01 / 2012. 96. årgang. Besøk på barnehjem

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 01 / 2012. 96. årgang. Besøk på barnehjem Magasin for Evangelisk Orientmisjon 01 / 2012 96. årgang Besøk på barnehjem Årsmelding 2011 Leder La de små barn komme til Jesus! Roald Føreland Daglig leder, Evangelisk Orientmisjon Styrets årsmelding

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 02 / 2012. 96. årgang. Ett år etter katastrofen. Blant spedalske i India

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 02 / 2012. 96. årgang. Ett år etter katastrofen. Blant spedalske i India Magasin for Evangelisk Orientmisjon 02 / 2012 96. årgang Ett år etter katastrofen Blant spedalske i India japan japan Ett år etter katastrofen Lenge føltes ødeleggelsene i vårt virkeområde som en vond

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Misjonær Turid Dahl Stokland skaper håp for barn i slumområdet Vila Estacao i Mogi das Cruzes i Brasil.

Misjonær Turid Dahl Stokland skaper håp for barn i slumområdet Vila Estacao i Mogi das Cruzes i Brasil. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 5 mai 2010 Årgang 106 Barna får egen barnehage under årets Sommerstevne i Drammen. LES MER SIDE 12-13 Berit og Henrik Aaserud har trofast over mange år tjent

Detaljer

Forbederen. Nr. 3-2010 // Nyheter og bønnebrev. Be høstens Herre sende arbeidere

Forbederen. Nr. 3-2010 // Nyheter og bønnebrev. Be høstens Herre sende arbeidere Forbederen Nr. 3-2010 // Nyheter og bønnebrev Be høstens Herre sende arbeidere leder Be høstens herre sende arbeidere TEKST: Arne Borgersen Det er Mesteren selv som ber oss be denne bønnen. Han sier det

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon. ekstra/2011. 95. årgang. Rapport fra Japan

Magasin for Evangelisk Orientmisjon. ekstra/2011. 95. årgang. Rapport fra Japan Magasin for Evangelisk Orientmisjon ekstra/2011 95. årgang Rapport fra Japan På rett sted til rett tid 1 2 Visjon Evangelisk Orientmisjon (EOM), tidligere kjent som Den Norske Kinamisjon, er en felleskristen

Detaljer

«Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

«Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen! De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 5 mai 2008 Årgang 104 «Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!» Matteus 5, 16

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Min munn er er full av lovsang til deg, jeg priser din herlighet dagen lang. Salme 71,8

Min munn er er full av lovsang til deg, jeg priser din herlighet dagen lang. Salme 71,8 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 3 mars 2009 Årgang 105 DFEF Ebeneser Verdalen har ansatt Svein Tungland som forkynner og menighetsarbeider og ser veldig lyst på framtiden. Ny optimisme preger

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer