Prisliste. Bedriftskunder i Danske Bank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prisliste. Bedriftskunder i Danske Bank"

Transkript

1 Prisliste Bedriftskunder i Danske Bank Danske Bank Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 Foretaksregisteret NO MVA Erhvervsstyrelsen CVR NR DK-1092 København K-Danmark

2 Denne oversikten omfatter de vanligste tjenester for bedriftskunder i Danske Bank. Innhold Innbetalinger, innland...3 OCR innbetalin g... 3 Egiro innbetaling (Cr emul) / Innbetaling to tal... 3 Autogiro (innbetaling)... 3 Betaling med engan gsfullmakt verdipapirhandel (innbetaling)... 3 AvtaleGiro (innbetaling)... 4 AvtaleGiro m ed elektronisk signering... 4 Innbetaling via SWIFT... 4 Konsernoverføring... 4 Særskilt varsling av innbetalin g... 4 Utbetalinger, innland...4 Utbetalinger via District... 4 Utbetalinger med di rekt e d ebiter ing... 5 Direkte remitt ering/telep ay/iso Utbetalinger... 5 Giro lev ert i b anken... 5 Brevgiro... 5 Andre manuelle utbetalingstjenester... 6 Innbetalinger, utland...6 Overføring innen Danske B ank... 6 Konsernoverføring... 6 SEPA Direct Debit (innbetaling)... 7 Innløsning sjekk er... 7 Utbetalinger, utland,...7 Innen Danske B ank... 8 Konsernoverføringer... 8 Konsernoverføringer... 8 SEPA Direct Debit, utb etalin ger... 9 D istrict, elektroniske tjenester...9 Etablering... 9 Abonnement... 9 Varslinger... 9 Filoverføring... 9 Tilgan g til konti i andre banker i Distric t... 9 Tilgan g til Danske Ban k konti i andre banker... 9 Mark ets Online Collection Service T rade F inance Importremburs Eksportremburs Dokumentinkasso Garanti efaktura efak tura Priv at efak tura Priv at m ed elektronisk signerin g efaktura B edrift Inngående faktur a efaktur a B edrift Utgående faktura ef aktura Bedrift Fakturaport al, ef aktura B edrift Betalingsterminaler Finansiell avtale Transaksjoner Netaxept Etablering og abonnement Transaksjoner B anka xess Etablering og abonnement Transaksjoner Kontanthåndtering Nattsaf e Utlevering av sedl er og mynt er Myntrull maskin Innskuddsautomat Forsendelser Bedriftspakker Corporate Card Kort og till eggstj enester Transaksjoner Fakturering Priority Pass Øvrige kostnader15mastercard d ebit card Rentebetingelser - inns kudd Rentebetingelser - utlån A ndre priser og produkter Reklamasjoner/for espørsler Valuta innskuddskonto Valuta k assekreditt Side 2 av 16

3 Kontaktinformasjon Innbetalinger, innland Elektroniske er Debet Kredit Mottatt Informasjon OCR innbetaling Etablering/endring 550,00 Sletting av avtaler 250,00 Test uten giro, per påbegynt time 1 000,00 Abonnement, per måned 95,00 Returinformasjon per KID 2,50 Manuelt registrert KID, per 75,00 Transaksjonsliste, per liste per avtale 95,00 Filforsendelse, per oppdrag 6,00 Rebestilling av fil per konto per datointervall 1 000,00 Egiro innbetaling (Cremul) / Innbetaling total Etablering/endring 550,00 Sletting av avtaler 250,00 Test ny avtale/endring per påbegynt time 1 600,00 Abonnement, per måned 95,00 Med KID, per 2,50 Uten KID, per 2,75 Filforsendelse, per sumpost 1,25 Autogiro (innbetaling) Etablering/endring 550,00 Sletting av avtaler 250,00 Test ny avtale/endring per påbegynt time 1 600,00 Abonnement, per måned 95,00 Uten melding, per dag 0 4,00 Med melding, per dag 0 12,00 Betalingspåminnelse, per 16,00 Filforsendelse, per oppdrag 5,00 Manuell registrering/endring fullmakter, per fullmakt 300,00 Manuell registrering av er, per 211,00 Korreksjon av enkelter, per dag ,00 Endre/slette ikke bokførte oppdrag, per oppdrag dag ,00 Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel (innbetaling) Etablering/endring 550,00 Sletting av avtaler 250,00 Test ny avtale/endring per påbegynt time 1 600,00 Abonnement, per måned 95,00 Per dag 0 8,00 Side 3 av 16

4 Elektroniske er Debet Kredit Mottatt Informasjon Filforsendelse, per oppdrag 5,00 AvtaleGiro (innbetaling) Etablering/endring 550,00 Sletting av avtaler 250,00 Test ny avtale/endring per påbegynt time 1 600,00 Abonnement, per måned 95,00 Med varsling fra bank, per Uten varsling fra bank, per siste bankdag i måneden før forfall etter 15. i påfølgende måned dag -9 kalenderdage Eksempler: Forfall 16. mai; frist 30. april. Forfall 14. mai; frist 31. mars. SMS varsling, per SMS 2,50 Slett betalingskrav, per dag -1 8,00 Oversikt over FBO, per mottakeravtale per avtale ID 1 600,00 Bytte av KID-referanse 1 600,00 Filforsendelse, per oppdrag 5,00 AvtaleGiro med elektronisk signering Etablering/endring 550,00 Per avtaleinngåelse 3,00 4,00 2,00 Innbetaling via SWIFT Per ,00 Konsernoverføring Innen Danske Bank i Norge med/uten veksling Mottas som SWIFT 0,00 Fra annen bank Mottas som SWIFT, uten veksling 0,00 Særskilt varsling av innbetaling Melding på e-post, per innbetaling 0,25 Melding, per innbetaling Per papir, per post 3,00 Melding, per liste Per papir, per post 8,50 Utbetalinger, innland Elektroniske er Debet Kredit Innleveringsfrist Informasjon Utbetalinger via District Kontoregulering ,00 Lønn, per ,00 Uten melding, per ,00 Med KID, per ,65 Strukturert filoverført ,50 Med melding, per ,00 Med utbetalingsanvisning, per ,00 Innenlandsk SWIFT, per NOK 35,00 Ekspress SWIFT, per NOK 120,00 Tillegg for SWIFT med feil/etterbehandling, per 120,00 Side 4 av 16

5 Elektroniske er Debet Kredit Innleveringsfrist Informasjon Utbetalinger med direkte debitering AvtaleGiro, per 2,00 Autogiro, per 2,00 Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel, per 2,00 Direkte remittering/telepay/iso Etablering/endring 3 200,00 Sletting av avtaler 250,00 Test ny avtale/endringer per påbegynt time 1 600,00 Filforsendelse, per oppdrag 5,00 Abonnement, per avtale, per måned 275,00 Lønn, per dag 0 5,00 Uten melding, per dag 0 5,00 Med KID, per dag 0 3,00 Strukturert betaling, per dag 0 5,00 Med melding, per dag 0 9,00 Utbetalingsanvisning, per dag 0 120,00 Korreksjon, per dag ,00 Endre ikke avregnet oppdrag dag ,00 Slette ikke avregnet oppdrag dag ,00 Betaler initierer ny dekningskontroll 1 000,00 Endre innsendte ikke bokførte er, per fil 550,00 Reåpning av oppdrag som er avvist i dekningskontroll 1 000,00 Rebestilling av sertifikat til enett 1 200,00 Retur utbetalingsanvisning 200,00 Manuelle er Debet Kredit Utbetalinger SWIFT til annen norsk bank, m/u veksling SWIFT til annen norsk bank (Ekspress) m/u veksling Transaksjonsbekreftelse med telefaks Innleveringsfrist Informasjon , ,00 125,00 Giro levert i banken Giro belastet konto, per giro 40,00 Giro belastet konto, manuell behandling, per giro 75,00 Giro uten mottakers kontonummer, per giro 130,00 Giro avvist i Nets pga. manglende dekning, per giro 95,00 Tillegg for melding/bilag 60,00 Brevgiro 1 Månedspris per avtale 15,00 Innsending per giro 12,00 Uten mottakers kontonummer, per giro 120,00 Kvittering, per giro 8,00 Kvitteringsliste 7,00 1 Porto beregnes per forsendelse. Denne følger Postens til enhver tid gjeldende satser. Side 5 av 16

6 Manuelle er Debet Kredit Innsending med feil eller manglende dekning, per Innleveringsfrist Informasjon 90,00 Andre manuelle utbetalingstjenester Overføring mellom egne konti ,00 Overføring til annen konto i Danske Bank i Norge ,00 Overføring fra konto i Danske Bank til konto i annen bank ,00 Innsendt lønningsliste, per 25,00 Utbetaling av utbetalingsanvisning 75,00 Innbetalinger, utland 2 Elektroniske er Debet Kredit Mottatt Informasjon Innbetalinger fra utlandet Inngående (SWIFT), EU EUR 20,00 regulert 3 (SEPA), per Inngående (SWIFT) fra EUR, BGN, CHF, CZK, 100,00 EU-/EØS-land uten veksling, per DKK, GBP, HRK, HUF, ISK, NOK, PLN, RON, SEK Øvrige valutaer 100,00 Inngående er (SWIFT) fra NOK, EUR (EUR eller 100,00 EU-EØS-land med veksling 4, per NOK konto) Øvrige valutaer 100,00 Inngående er (SWIFT) fra andre land enn EU-EØS-land m/u veksling 4, per Alle valutaer 100,00 Overføring innen Danske Bank Inngående (SWIFT) EU ,00 regulert 3 (SEPA), per Inngående uten veksling, EUR, BGN, CHF, CZK, 100,00 per DKK, GBP, HRK, HUF, ISK, NOK, PLN, RON, SEK Øvrige valutaer 100,00 Inngående med veksling 4, EUR, NOK (EUR eller 100,00 per NOK konto) Øvrige valutaer 100,00 Konsernoverføring Mellom konti i Danske Bank uten veksling, per Alle valutaer 0,00 Mellom konti i Danske Bank med Alle valutaer 0,00 veksling 4, per Fra annen bank uten veksling, per EUR, BGN, CHF, CZK, 100,00 DKK, GBP, HRK, HUF, ISK, NOK, PLN, RON, SEK Øvrige valutaer 100,00 Fra annen bank med veksling, per Dag Alle valutaer 100,00 2 Omkostningene vil bli fratrukket overføringsbeløpet dersom mottaker skal betale omkostningene i Danske Bank. 3 Transaksjonen må være i EUR til EU/EØS, og forutsetter korrekt IBAN og BIC. Omkostningene må deles mellom avsender og mottaker. For er med veksling som settes inn på en konto i annen valuta en NOK er valutering dag 1 4 For valutaer som daglig ikke noteres på må en være mottatt senest 1 bankdag før kreditering. Side 6 av 16

7 Elektroniske er Debet Kredit Mottatt Informasjon SEPA Direct Debit (innbetaling) 5 Etablering 2 500,00 Endring av avtale 450,00 Abonnement, per måned 100,00 Oppkrevinger, per 30,00 Tilbakebetalinger før 8 uker, per 25,00 Tilbakebetaling senere enn 8 uker for Core og dagen etter belastning for 300,00 B2B, per Manuelle overføringer Debet Kredit Innleveringsfrist Informasjon Innløsning sjekker Sjekk trukket på Danske Bank i NOK, per Sjekk trukket på Danske Bank i øvrige valutaer, per Sjekk trukket på norsk bank, per Sjekk trukket på utenlandsk bank i NOK, per Sjekk trukket på tredje land 6, per Prisen gjelder per sjekk Prisen gjelder per sjekk Prisen gjelder per sjekk Dag Prisen gjelder per sjekk Dag Prisen gjelder per sjekk Sjekk i utenlandsk valuta til inkasso Prisen gjelder per sjekk Utbetalinger, utland 7, 8 50,00 100,00 50,00 50,00 100,00 0,5% av sjekken s pålydende, min. kr. 500 maks. kr Elektroniske er Debet Kredit Innleveringsfrist Informasjon Utbetaling til utlandet SWIFT, EU-regulert, m/u veksling 9 (SEPA), per SWIFT m/u veksling, per 10 SWIFT ekspress m/u veksling 11, per ,00 Dag EUR Øvrige valutaer BGN, CHF, CZK, HRK, HUF, ISK, PLN, RON DKK, EUR, GBP, NOK, SEK, USD Øvrige valutaer 80,00 80,00 375,00 375,00 375,00 5 Siste innsending av første Core-oppkreving/enkeltoppkreving: 5 bankdager + 1 kalenderdag kl før forfallsdato Siste innsending av påfølgende Core-oppkrevinger: 2 bankdager + 1 kalenderdag kl før forfallsdato Siste innsending av alle B2B-oppkrevinger: 1 bankdag + 1 kalenderdag kl før forfallsdato Siste innsending av annulleringer: 1 kalenderdag kl. 22:00 før forfallsdato Tidligste innsending av oppkreving fra utsteder: 390 kalenderdager før forfallsdato Tidligste distribusjon av oppkreving til betaler (Core og B2B): 15 kalenderdager før forfallsdato 6 Prisen for sjekker i EUR følger prisen for sjekker i det enkelte land 7 Dersom avsender skal betale mottakers omkostninger: 250 kr. pr 8 Ved veksling: benyttes salgskurs/fixingkurs er cut-off kl og benyttes spotkurs er cut-off som angitt i prislisten. Benyttes Telepayformatet er cut-off kl Transaksjonen må være i EUR til EU/EØS land. Forutsetter korrekt IBAN og BIC og omkostningene deles mellom mottaker og avsender 10 Gjelder er til EU/EØS land. For EUR utenfor EU/EØS gjelder øvrige valutaer 11 For Danske kroner (DKK) er cut-off kl hvis ikke mottakers bank har konto i Danske Bank Side 7 av 16

8 Elektroniske er Debet Kredit Innleveringsfrist Informasjon Innen Danske Bank SWIFT, EU-regulert m/u veksling 9, 12 (SEPA), per SWIFT, u/veksling, per EUR 30,00 SWIFT m/veksling, per Dag 2 Dag EUR, BGN, CHF, CZK, DKK, GBP, HRK, HUF, ISK, NOK, PLN, RON, SEK Øvrige valutaer EUR Øvrige valutaer 80,00 80,00 80,00 80,00 Konsernoverføringer Mellom konti i Danske Bank m/u veksling 14, per Konsernoverføring til annen bank m/u veksling, per 11 Tillegg for SWIFT med feil/etterbehandling, per Manglende/feil IBAN-nummer, per Transaksjonsbekreftelse med telefaks Alle valutaer 0, BGN, CHF, CZK, HRK, HUF, ISK, PLN, RON NOK, DKK, EUR, SEK, USD, GBP Øvrige valutaer 175,00 175,00 175,00 120,00 120,00 125,00 Manuelle er Debet Kredit Utbetalinger SWIFT, EU-regulert, m/u veksling 9 (SEPA), per SWIFT, per 15 SWIFT ekspress m/u veksling, per Innleveringsfrist Informasjon ,00 Dag EUR Øvrige valutaer BGN, CHF, CZK, HRK, HUF, ISK, PLN, RON DKK EUR, GBP, NOK, SEK, USD Øvrige valutaer 280,00 280,00 550,00 550, ,00 Tillegg for SWIFT med feil/etterbehandling, per Øvrige valutaer 120,00 Manglende/feil IBAN, per 120,00 Transaksjonsbekreftelse med telefaks 125,00 Konsernoverføringer Mellom konti i Danske Bank m/u veksling 14, per Konsernoverføring til annen bank m/u veksling, per Alle valutaer 200, NOK, DKK, SEK, EUR, USD, GBP EUR, BGN, CHF, CZK, DKK, GBP, HRK, HUF, ISK, NOK, PLN, RON, SEK Øvrige valutaer 375,00 375,00 375,00 12 Gjelder er til Danske Bank i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Polen, Luxemburg, Irland, Nord Irland og London. For er til andre Danske Bank enheter er cut-off kl Gjelder er til Danske Bank i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Polen, Luxemburg, Irland, Nord Irland og London. For er til andre Danske Bank enheter er innleveringsfristen for DKK, EUR, GBP, NOK og SEK kl og for BGN, CHF, CZK, HRK, HUF, ISK, PLN og RON kl Gjelder er til Danske Bank enheter i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Polen, Luxemburg, Irland, Nord Irland, Hamburg og London. Transaksjoner til andre Danske Bank enheter følger vilkår for Konsernoverføring til annen bank dog er prisen kr Gjelder er til EU/EØS land. For EUR til øvrige land gjelder øvrige valutaer Side 8 av 16

9 Manuelle er Debet Kredit Innleveringsfrist Informasjon Valutasjekker Utstedelse av valutasjekk 260,00 SEPA Direct Debit, utbetalinger Debitering av oppkreving, per District, elektroniske tjenester Etablering Kontoopplysninger og onlinetjenester 1 000,00 Kontoopplysninger, onlinetjenester og filoverføring 3 000,00 Tilknytning av ekstra foretak på samme avtale 1 000,00 Modul for likviditetsprognoser, eksklusive moms 1 000,00 Abonnement Kontoopplysninger og onlinetjenester, per måned per landmodul 225,00 Kontoopplysninger, onlinetjenester og filoverføring, per måned per landmodul 500,00 Per ekstra foretak hvis flere foretak på samme avtale, per måned 100,00 Statistikk og rapporter bedrift, per måned 110,00 Statistikk og rapporter konsern, per måned 330,00 Modul for likviditetsprognoser, per bedrift, per måned, eksklusive moms 300,00 earkiv Melding om innbetaling, per innbetaling 0,00 30,00 Varslinger Varslinger via SMS, e-post og District forside, per varsel (for SMS kommer pris fra egen teleoperatør per sendte SMS i tillegg) 1,00 Filoverføring Inndata/konteringsdata/korrigeringer av innsendte oppdrag 16 0,00 Kontoopplysninger i XML-format: Camt53/Camt52/Camt52b, per statement 12,50 Tilgang til konti i andre banker i District Etablere SWIFT MT 940/MT 941/MT 942/MT 950 avtale for en konto (kontoutskrift sendt til Danske 1 000,00 Bank fra en annen bank), per bank, pr kunde Kontoutskrift mottatt fra annen bank via SWIFT MT940/MT ,00 Etablere SWIFT MT 101-avtale for en konto (anmodning om overføring sendt fra Danske Bank til 2 000,00 annen bank), per kunde, per land, per bank SWIFT MT101 månedlig abonnement, per kunde, per land 200,00 MT101, per anmodning om overføring 3,00 Tilgang til Danske Bank konti i andre banker Etablere SWIFT MT 940/MT 941/MT 942 avtale for en konto (kontoutskrift sendt fra Danske Bank til 1 000,00 en annen bank) per kunde, per land Kontoutskrift sent til annen bank via SWIFT MT 940/MT 941/MT ,50 SWIFT MT 940/MT 941/MT 942/MT 950 (kontoutskrift sendt fra Danske Bank til en annen bank), 350,00 abonnementsendring, legge til flere konti, slette etc. Etablere SWIFT MT 101-avtale for en konto (anmodning om overføring sendt til Danske Bank fra 2 000,00 annen bank) per kunde per land SWIFT MT 101 abonnement, per kunde, per land, per måned 250,00 SWIFT MT 101-: avhenger av type overføring, se prislisten for overføring utland SWIFT MT 101 avvisning av overføring, per overføring 10,00 16 Gjelder ikke filer til/fra Nets 17 Gebyrer fra annen bank kommer i tillegg Side 9 av 16

10 Tillegg for SWIFT MT 101 med feil, per 50,00 SWIFT MT 101 endring av eksisterende avtale, legge til og slette konto etc. i en allerede eksisterende 350,00 MT 101 avtale Øvrig District, endring av avtale 800,00 X.25, TCP/IP via ISDN direkte til Danske Bank, per oppkobling 2 500,00 Tilkobling via ekstern nettverksoperatør, per oppkobling 2 500,00 Ekstraordinær hjelp fra banken, per time 750,00 Separat melding til avsender 18, per melding 10,00 Saldotømning 10,00 Markets Online Etablering 0,00 Abonnement, per måned 0,00 Kurtasje for handel i Norge, Sverige og Danmark 0,15% Minstekurtasje for handel i Norge, Sverige og Danmark 89,00 Kurtasje for handel i alle andre markeder 0,40% Minstekurtasje for handel i alle andre markeder 299,00 Collection Service Etablering, per selskap per land 2 200,00, Maks ,00 Abonnement, per selskap per land per måned 100,00 Maks. 300,00 Egen logo, opprettelse/endring per kundenummer (kreditoridentifikasjon) 1 700,00 Endring, per endring 450,00 Ønsker kreditor å benytte muligheten for tilbakebetaling (i de land det er tillatt) i henhold til Collection Service-avtalen, vil det være nødvendig med en lokal Distrtict-modul samt disposisjonsrett på debiteringskonto. Gebyr for denne tjenesten vil være de til enhver tid gjeldende priser. Utskrevet faktura 19 Innenlands faktura (med eventuell KID), per faktura 7,70 Internasjonal faktura til Europa, eks mva. per faktura 10,70 Internasjonal faktura utenfor Europa, eks mva. per faktura 11,80 Trade Finance Importremburs Åpningsprovisjon 0,5% pr. påbegynt kvartal Minimum 1 000,00 Behandlingsprovisjon (inkl. teleomkostninger/porto/fristilling etc.) 800,00 Endringsprovisjon 500,00 Dokumentprovisjon 0,275% Minimum 800,00 Akseptprovisjon (ved utsatt betaling) 2% p.a. Minimum 1 000,00 Utarbeidelse rembursutkast 650,00 Eksportremburs Advisprovisjon 1 000,00 Endringsprovisjon 500,00 Dokumentprovisjon 0,275% Minimum 800,00 Akseptprovisjon (ved utsatt betaling) Avhengig av risiko Minimum 1 000,00 Bekreftelsesprovisjon Avhengig av risiko 18 Gjelder betalinger utført i District 19 Pris per faktura gjelder brev opp til 50 gram. For tyngre sendinger kommer gjeldende portotakst i tillegg. Side 10 av 16

11 Minimum 1 000,00 Forhåndsgodkjenning av dokumenter 1 gratis deretter pr. sjekk 600,00 Utarbeidelse rembursutkast 650,00 Transferering av remburser 0,5% Minimum 2 000,00 Overdragelse av proveny 300,00 Hastegebyr 1 000,00 Dokumentinkasso Inkassoprovisjon 0,4% Min./Maks. 600,00/3 500,00 Direct Collection (eksport) 0,3% Min./Maks. 400,00/2 500,00 Akseptprovisjon 400,00 Fristillelse 500,00 Garanti Garantiprovisjon (per påbegynt 3 måneders periode) Etableringsgebyr: - Garanti bestilt manuelt - Garanti bestilt gjennom District Etter avtale Min. pr. kvartal 600, , ,00 Endringsgebyr 1 500,00 Gebyr ved behandling av krav 3 000,00 Advisering av garantier fra utlandet 1 000,00 Transport av garanti 1 000,00 Utarbeidelse garantiutkast 750,00 Hastegebyr 2 500,00 District Etablering og bruk Trade Finance-modul District 0,00 Generelt Andre direkte henførbare omkostninger som porto, kurer, SWIFT etc. kommer evt. i tillegg. For oppdrag som krever ekstraordinær behandling kan det beregnes et tillegg som står i forhold til arbeidet. For ytterligere prisinformasjon, vennligst ta kontakt på eller efaktura efaktura Privat Etablering inkl 8 timers testing 8 000,00 Fakturamal standard 2 000,00 Abonnement, per avtale per måned 75,00 Transaksjon med fakturahotell, Bankenes fakturahotell, per 4,90 Transaksjon uten fakturahotell (annet fakturahotell 20 ), per 3,50 Bistand ved endringer og feil, per time 1 600,00 Bytte av efakturareferanse, per avtale 1 600,00 Test endring fakturahotell 1 600,00 Test endring standardmal 1 600,00 Test av endringer 1 600,00 efaktura Privat med elektronisk signering Etablering 500,00 20 Pris fra ekstern leverandør av fakturahotell kommer i tillegg. Side 11 av 16

12 efaktura Bedrift Vedlegg 1,80 Test av endringer 1 600,00 Inngående faktura efaktura Bedrift Etablering (inkl. testing) 5 500,00 Abonnement, per avtale, per måned 95,00 Per 3,50 Fakturaskanning Etter avtale Utgående faktura efaktura Bedrift Etablering (inkl. testing) 5 500,00 Abonnement, per avtale, per måned 95,00 Per 3,50 Fakturautskrift på papir Etter avtale Fakturaportal, efaktura Bedrift Utgående enkeltfaktura Etablering 1 500,00 Abonnement, per avtale per måned 50,00 Per 7,00 Tillegg per (faktura) sendt i posten 21 1,80 Betalingsterminaler Finansiell avtale Transaksjoner, abonnement, vareretur, registrering av ny avtale med mer Priser BankAxept Transaksjoner Innløsning av BankAxept mellom Danske Bank og brukersted - per 0,15 Netaxept Etablering og abonnement Netaxept Start etablering 2 070,00 Netaxept Start abonnement, per måned 400,00 21 I tillegg kommer mva og porto. Faktureres fra Nets. Netaxept Plus etablering 3 105,00 Netaxept Plus abonnement, per måned 600,00 Netaxept Advanced etablering 7 763,00 Netaxept Advanced abonnement, per måned 800,00 Call-centre One etablering 1 500,00 Call-centre One abonnement, per måned 400,00 Call-centre Mult etablering 3 000,00 Call-centre Multi abonnement, per måned 600,00 Abonnementsbetaling, per måned 259,00 Ekstra valuta, per måned 155,00 Endring av brukerstedsdata, per endring, (eksempelvis navn eller oppgjørskonto) 259,00 Transaksjoner Per 1,00 KID-informasjon, per 0,50 Side 12 av 16

13 BankAxess Etablering og abonnement Etablering av ny kunde som benytter Netaxept 75,00 Etablering av ny kunde som ikke benytter Netaxept 500,00 Brukerstedsabonnement, per måned 275,00 Endring av brukerstedsdata, per endring (eksempelvis navn eller oppgjørskonto) 75,00 Transaksjoner Per 4,00 Provisjon av totalbeløp 0,00 Kontanthåndtering Nattsafe Nattsafepose, per oppgjør 36,00 Nattsafepose for kunder som ikke benytter Danske Bank som hovedbank, per oppgjør 78,00 Tillegg for seddel i nattsafepose, per seddel 0,20 Tillegg for mynt i nattsafepose, av opptalt beløp 10 % Tillegg for avvik i oppgjørsstruktur (Sedler skal pakkes i stigende rekkefølge, uten legg, brett, strikk eller 40,00 binders) Tillegg for mangelfullt utfylt bilag eller differanse i nattsafepose, per bilag 40,00 Valuta i nattsafepose 54,00 Sjekk/reisesjekk/utbetalingsanvisning i nattsafepose, per bilag 54,00 Tellekvittering sendt per post, per kvittering 26,00 Tellekvittering sendt per faks/e-post, per kvittering 0,00 Mynt i bulk - Av opptalt beløp 1,20% - + valør kr 1 kr 10, per mynt 0, valør kr 20, per mynt 0,099 - Minimumsbelastning, per bulk 31,00 Nattsafeposer og innskuddsblanketter dekkes av banken. Kunde betaler frakt av nattsafeposer og innskuddsblanketter Utlevering av sedler og mynter Myntruller levert fra Loomis, per myntrull 1,05 Sedler levert fra Loomis 0,00 Ekspedisjonsgebyr, per bestilling 64,00 Myntrull maskin Myntrull i myntrullveksler, per myntrull 3,10 Innskuddsautomat Dagsoppgjør levert i innskuddsautomat, per innskudd 75,00 Forsendelser Oversikt over bilagsløse enkelter, per 150,00 Kundebestilt kopi, per 150,00 Side 13 av 16

14 Bedriftspakker Bedriftspakker Danske Bedrift (District uten filoverføring), per måned 200,00 Danske Business One (Nettbank bedrift), pr måned 99,00 Danske Business Plus (District uten filoverføring) pr måned 199,00 Danske Business Pro (District uten filoverføring), pr måned 299,00 Danske Akademiker One (Nettbank bedrift) 0,00 Danske Akademiker Plus (District uten filoverføring), pr måned 49,00 Danske Akademiker Pro (District uten filoverføring) pr måned 149,00 Per ekstra foretak hvis flere foretak under samme avtale, per måned 100,00 Danske Service, per måned 100,00 Filoverføring, per måned 100,00 Etablering Danske Business One (Nettbank bedrift) 500,00 Etablering District (kontoopplysninger og onlinetjenester) 500,00 Etablering District (kontoopplysninger, onlinetjenester og filoverføring) 1 000,00 Corporate Card Pris Kort og tilleggstjenester Mastercard Corporate Card Privat ansvar Mastercard Corporate Classic, per år 545,00* Mastercard Corporate Gold (inkl. helårs reiseforsikring), per år 895,00* Mastercard Corporate Gold (inkl. helårs reiseforsikring og loungetilgang), per år 1 495,00* Mastercard Corporate Platinum (inkl. helårs reiseforsikring, loungetilgang og concierge service), per år 1 995,00* Mastercard Corporate Card Bedrifts ansvar: Mastercard Corporate Classic, per år 295,00* Mastercard Corporate Gold (inkl. helårs reiseforsikring), per år 595,00* Mastercard Corporate Gold (inkl. helårs reiseforsikring og loungetilgang), per år 1 100,00* Mastercard Corporate Platinum (inkl. helårs reiseforsikring, loungetilgang og concierge service), per år 1 595,00* Mastercard Corporate Internettkonto, per år 375, Privat tilleggskort, per år 0,00 Corporate Expense Manager (statistikksystem) Etter avtale Elektronisk overføring av er til reiseregningssystem 0,00 Danske Nettbank Privat 0,00 Sperretjeneste 0,00 * Be om pristilbud ved firmaavtale Transaksjoner Varekjøp, per 0,00 Kontantuttak i minibank, per uttak 35,00 + 1,5% av uttaksbeløpet Bruk av kort i bankfilial, Posten i Norge eller utland, per uttak 35,00 + 1,5% av uttaksbeløpet Side 14 av 16

15 Belastning av kredittkortkonto i nettbank Rentebelastes fra uttakstidspunkt Valutatillegg i Europa 1,75% Valutatillegg utenfor Europa 2% Book now pay later (utsatt fakturering av flybilletter) per 50,00 Fakturering Fakturagebyr 0,00 Påminnelsesgebyr ved sen betaling 70,00 Fakturakopi 100,00 Rentesats ved betaling etter forfall, per måned/effektiv per år 1,517%/21,32% Priority Pass Per år 0,00 Bruk av lounge, per besøk kortholder 0,00 Bruk av lounge, per besøk gjest Gold 190,00 Bruk av lounge, per besøk gjest Platinum 1 gjest gratis, deretter 190,00 per gjest Øvrige kostnader Nødkort (Classic og Gold/Platinum) 500,00/0.00 Nødkontanter (Classic og Gold/Platinum) 500,00/0,00 Kurerforsendelse til utlandet (Classic/Gold og Platinum) 200,00/0,00 Erstatningskort (Classic/Gold og Platinum) 150,00/0,00 Ekspressbestilling (Classic/Gold og Platinum) 200,00/0,00 Mastercard debit card Årsavgift 275,00 Varekjøp i Norge 2,00 Varekjøp i utland (MasterCard nettverk) 10,00 Kontantuttak minibank i Norge 0,00 Kontantuttak minibank utland Valutatillegg 30,00 1,75% Erstatningskort 100,00 Ekspressbestilling 200,00 Rentebetingelser - innskudd Foliokonto/kassekreditt i kredit 0,05% Skattetrekkskonto 0,05% Driftskreditt landbruk 0,05% Danske Nettspar Bedrift ,75% Pris 22 Kontoen kan kun disponeres via District. Dersom det gjøres uttak fra kontoen, blir det i uttaksmåneden beregnet en rente lik den laveste rente på bankens foliokontoprodukt. 23 Prisen vil være gjeldende fra 16. desember Side 15 av 16

16 Rentebetingelser - utlån Utlånsbetingelser Lån og kreditter prises individuelt ta kontakt med banken. Pris Andre priser og produkter Annet Kontoutskrift, månedlig 0,00 Kontoutskrift med hyppigere frekvens enn månedlig, per utskrift 12,00 Årlig ICS kontoholdsgebyr, per konto 2 000,00 Engasjementsoppgave som sendes oppdragsgiver/revisor 2 000,00 Standardgebyr for årlig kredittfornyelse 3 000,00 Sikkerhetsendringer, per endring 1 000,00 Etablering av depositumskonto kunde i Danske Bank i Norge/annen bank 600,00/1 500,00 Terminbeløp lån, ved nedbetaling via direkte belastning av konto i Danske Bank i Norge 30,00 Terminbeløp lån, ved nedbetaling via ordinær overføring 75,00 Etableringsgebyr Escrow Account ,00 Reklamasjoner/forespørsler Ved utenlandsbetalinger, tilbakekallelse/gjentakelse/endring/forespørsel/returnering, per overføring med tillegg av eventuelt gebyr fra mottakerbank 400,00 - Retur mindre enn NOK 1000, per 100,00 - Retur mindre enn NOK 100, per 0,00 - SEPA retur, per 100,00 - Retur eldre enn 6 måneder 600,00 Per bilag 100,00 Per samlebilag 100,00 Per samlebilag fra nr. 2 og videre 50,00 Kopi av kontoutskrift første måned 60,00 Kopi av kontoutskrift etterfølgende måned 60,00 Valuta innskuddskonto 23 Åpning av valuta innskuddskonto 0,00 Årlig kontoholdsgebyr 500,00 Innskudd av kontanter, minimum 250,00 1,5% av beløp Uttak av kontanter, minimum 250,00 1,5% av beløp Valuta kassekreditt 23 Årlig kontoholdsgebyr 500,00 Kontaktinformasjon Danske Bank Søndre Gate 13-15, 7011 Trondheim Telefon District Kundeservice Telefon Danske Bank Kundesenter Bedriftsmarked Telefon Avregnes i kontoens valuta Side 16 av 16

Prisliste. Bedriftskunder i Danske Bank

Prisliste. Bedriftskunder i Danske Bank G j e l d e n d e priser for bedriftskunder per 0 1. 0 1. 2 0 1 8 Prisliste Bedriftskunder i Danske Bank Danske Bank Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 Foretaksregisteret NO 977 074 010 MVA Erhvervsstyrelsen

Detaljer

Prisliste. Bedriftskunder i Danske Bank

Prisliste. Bedriftskunder i Danske Bank Prisliste Bedriftskunder i Danske Bank Danske Bank Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 Foretaksregisteret NO 977 074 010 MVA Erhvervsstyrelsen CVR NR 61126228 DK-1092 København K-Danmark Denne oversikten

Detaljer

Prisliste. Bedriftskunder i Danske Bank

Prisliste. Bedriftskunder i Danske Bank G j e l d e n d e p r i s e r f o r be d r i f t s k u n d e r p e r 12.08.2015 liste Bedriftskunder i Danske Bank Danske Bank Foretaksregisteret NO 977 074 010 MVA, Danske Bank A/S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Detaljer

Prisliste. Bedriftskunder i Danske Bank

Prisliste. Bedriftskunder i Danske Bank liste Bedriftskunder i Danske Bank Danske Bank Foretaksregisteret NO 977 074 010 MVA, Danske Bank A/S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen CVR-nr. 61 12 62 28, Holmens Kanal 2-12,DK-1092 København K - Danmark

Detaljer

Prisliste Bedriftskunder

Prisliste Bedriftskunder Prisliste Bedriftskunder Gjeldende per 1. februar 2009 oppdatert per 15. juli 2009 Prislisten omfatter de viktigste finansielle banktjenester for bedriftskunder som tilbys av Swedbank. 1 Konto og nettbank

Detaljer

Prisliste Norge - 2016

Prisliste Norge - 2016 liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall

Detaljer

Prisliste Norge

Prisliste Norge liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall

Detaljer

Prisliste Bedriftsmarked SpareBank 1 Modum

Prisliste Bedriftsmarked SpareBank 1 Modum PRO PRO pr mnd (enkelt nettbank bedrift) 50,00 PRO pr mnd (integret nettbank bedrift) 150,00 PRO landbruk pr. mnd 50,00 PRO etablerer, gratis første år, pr.mnd 150,00 Nettbank bedrift Etablering av hovedavtale

Detaljer

efaktura for betaler efaktura pr. stk. kr 2,00

efaktura for betaler efaktura pr. stk. kr 2,00 Betalingstjenester bedriftskunder fra 01.03.19 Giro Kontant betalt kr 120,00 Belastet konto kr 120,00 Direkte giro kr 120,00 Giro utbetalingsanvisning - utstedelse kr 150,00 Heving av giro utbetalingsanvisning

Detaljer

Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 499.999,- 0,05 % Kr. 500.000,- til 999.999,- 0,10 % Kr. 1 million og over 0,50 % Ingen

Detaljer

Prisliste for Bedriftskunder

Prisliste for Bedriftskunder Prisliste for Bedriftskunder Priser gjeldende fra 01.03.2019 Betaling Nettbank bedrift Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker - basis 600 Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker - integrert

Detaljer

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 499.999,- 0,05 % Kr. 500.000,-

Detaljer

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 249.999,- 0,25 % Kr. 250.000,-

Detaljer

Prisliste for Bedriftskunder

Prisliste for Bedriftskunder Prisliste for Bedriftskunder Priser gjeldende fra 01.03.2018 Betaling Nettbank bedrift Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker - basis 600 Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker - integrert

Detaljer

Innenlands betaling m /KID 3 kr 0 kr 0 kr 0 kr. Innenlands betaling m / melding 3 kr 0 kr 0 kr 0 kr. Innenlands fast betaling 3 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Innenlands betaling m /KID 3 kr 0 kr 0 kr 0 kr. Innenlands betaling m / melding 3 kr 0 kr 0 kr 0 kr. Innenlands fast betaling 3 kr 0 kr 0 kr 0 kr Innholdsfortegnelse NettBank... 2 Betaling til utlandet via nettbank... 2 MobilBank... 2 SMS-Bank... 2 SMS-varsling... 3 TeleBank... 3 AvtaleGiro... 3 efaktura... 3 BankAxess... 3 BrevGiro... 3 Faste oppdrag

Detaljer

Prisliste gjeldende fra 1.mars 2014 Bedriftskunder Betalingstjenester Nettbank Bedrift Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker

Prisliste gjeldende fra 1.mars 2014 Bedriftskunder Betalingstjenester Nettbank Bedrift Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker Prisliste gjeldende fra 1.mars 2014 Bedriftskunder Betalingstjenester Nettbank Bedrift Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker Ordinær 500 PRO Etablering av underavtale knyttet til hovedavtale 100

Detaljer

Prisliste for Bedriftsmarknaden

Prisliste for Bedriftsmarknaden Prisliste for Bedriftsmarknaden Sist oppdatert: 01.01.2017 Innskott og Sparing Brukskonti Foliokonto 0,05 % Driftskreditt / Kassekreditt kr. 0-99.999 0,05 % kr. 100.000 - kr. 299.999 0,05 % Over kr 300.00

Detaljer

BEDRIFTSSPAREKONTO Kr.0,- til ,- 0,15 % Kr , ,- av hele innskuddet 0,70 % Kr.1 million og over, av hele innskuddet 0,95 %

BEDRIFTSSPAREKONTO Kr.0,- til ,- 0,15 % Kr , ,- av hele innskuddet 0,70 % Kr.1 million og over, av hele innskuddet 0,95 % Prisliste Bedrift Per 01.06.2017 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 499.999,- 0,05 % Kr. 500.000,- til 999.999,- 0,10 % Kr. 1 million og over 0,50 % Ingen

Detaljer

PRISLISTE BEDRIFTSKUNDER Gjeldende fra 15.07.2013

PRISLISTE BEDRIFTSKUNDER Gjeldende fra 15.07.2013 LISTE Gjeldende fra 15.07.2013 Innholdsfortegnelse NettBank Bedrift... 2 Betaling til utlandet via nettbank... 2 MOTTAKERAVTALER... 3 AvtaleGiro mottaker... 3 OCR... 3 egiro... 3 Direkte remittering...

Detaljer

Prisliste Bank tjenester

Prisliste Bank tjenester Prislisten er sist oppdatert: 26.11.2015 Prislisten gjelder fra 26.11.2015 Prisliste Bank tjenester Betalingsformidling innland Uttak egne konti Uttak i kasse / minibank Giro / Oppdrag Brevgiro, porto

Detaljer

Abonnement pr måned. Innenlands betaling m / KID. Innenlands betaling m / melding. Innenlands fast betaling. Overføring / kontoregulering

Abonnement pr måned. Innenlands betaling m / KID. Innenlands betaling m / melding. Innenlands fast betaling. Overføring / kontoregulering Innholdsfortegnelse NettBank Bedrift... 2 Betaling til utlandet via nettbank... 2 MOTTAKERAVTALER... 3 AvtaleGiro mottaker... 3 OCR... 3 egiro... 3 Direkte remittering... 3 efaktura B2C bedrift til privatperson...

Detaljer

Innenlands betaling m / KID 2 kr 0 kr 1 kr 0 kr 0 kr 0 kr. Innenlands betaling m / melding 3 kr 0 kr 1,50 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Innenlands betaling m / KID 2 kr 0 kr 1 kr 0 kr 0 kr 0 kr. Innenlands betaling m / melding 3 kr 0 kr 1,50 kr 0 kr 0 kr 0 kr Innholdsfortegnelse NettBank... 2 Betaling til utlandet via nettbank... 2 MobilBank... 3 SMS-Bank... 3 SMS-varsling... 3 TeleBank... 3 AvtaleGiro... 3 efaktura... 4 BankAxess... 4 BrevGiro... 4 Faste oppdrag

Detaljer

PRISLISTE PRIVATKUNDER Gjeldende fra 01.01.2014

PRISLISTE PRIVATKUNDER Gjeldende fra 01.01.2014 PRIVATKUNDER Gjeldende fra 01.01.2014 Innholdsfortegnelse NettBank... 2 Betaling til utlandet via nettbank... 2 MobilBank... 3 SMS-Bank... 3 SMS-varsling... 3 TeleBank... 3 AvtaleGiro... 3 efaktura...

Detaljer

Prisliste Bank tjenester

Prisliste Bank tjenester Prislisten er sist oppdatert: 02.01.2015 Prislisten gjelder fra 02.01.2015 Prisliste Bank tjenester Betalingsformidling innland Uttak egne konti Uttak i kasse / minibank Giro / Oppdrag Brevgiro levert

Detaljer

Prisliste , 0,75% ,00% fra , 1,30% , 0,85% , 1,10%

Prisliste , 0,75% ,00% fra , 1,30% , 0,85% , 1,10% Prislisten er sist oppdatert: 27.03.2018 Prislisten gjelder fra 01.04.2018 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto / Brukskonto 0,05% Frispar 0 499.999, 0,50% 500.000 999.999, 0,75% 1.000.000 1.999.999 1,00%

Detaljer

Prisliste per

Prisliste per Prisliste per 08.07.2019 Nye rentesatser på utlån gjelder fra 08.07.2019 for nye kunder og 19.08.2019 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 19.08.2019. Banken tar forbehold om

Detaljer

Prisliste per

Prisliste per Prisliste per 29.03.2019 Nye rentesatser på utlån gjelder fra 29.03.2019 for nye kunder og 17.05.2019 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 17.05.2019. Banken tar forbehold om

Detaljer

Prisliste Personkunder

Prisliste Personkunder Prisliste Personkunder Gjelder fra 1. desember 2012 Gebyrfrie tjenester... 2 Innskuddsrenter... 2 Betalingstjenester... 4 Lån med sikkerhet i bolig... 5 Førstehjemslån... 5 Boligkreditt... 6 Mellomfinansiering...

Detaljer

Prisliste Bank tjenester

Prisliste Bank tjenester Prislisten er sist oppdatert: 25.10.2017 Prislisten gjelder fra 25.10.2017 Prisliste Bank tjenester Betalingsformidling innland Uttak egne konti Uttak i kasse / minibank Giro / Oppdrag Brevgiro, porto

Detaljer

Brukskonti Skue lønnskonto 0,05 % Skue brukskonto 0,05 % Aktiv Ungdom 13-18 0,05 % Ung Voksen 18-33 0,05 %

Brukskonti Skue lønnskonto 0,05 % Skue brukskonto 0,05 % Aktiv Ungdom 13-18 0,05 % Ung Voksen 18-33 0,05 % Innskudd personmarked Brukskonti Skue lønnskonto 0,05 % Skue brukskonto 0,05 % Aktiv Ungdom 13-18 0,05 % Ung Voksen 18-33 0,05 % Sparekonti Skue sparekonto 0,30 % Ikke uttaksbegrensning. Kan ikke disponeres

Detaljer

Cash Management Produkter. SEB Norge. Prisliste 2014. Merchant Banking

Cash Management Produkter. SEB Norge. Prisliste 2014. Merchant Banking Cash Management Produkter SEB Norge Prisliste 2014 Merchant Banking Prisliste - Norge 1. Likviditetshåndtering 3 1.1 Konto og relaterte tjenester 3 1.2 Konsern-/flervalutafasilitet og relaterte tjenester

Detaljer

Prisliste. Innskudd. Personkonto 0,05% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,50% 100.000 499.999 0,75% 500.000 999.999 1,60% fra 1.000.

Prisliste. Innskudd. Personkonto 0,05% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,50% 100.000 499.999 0,75% 500.000 999.999 1,60% fra 1.000. Prislisten er sist oppdatert: 30.06.2015 Prislisten gjelder fra 01.07.2015 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto 0,05% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,50% 100.000 499.999 0,75% 500.000 999.999 1,60% fra 1.000.000

Detaljer

Prisliste for personkunder

Prisliste for personkunder Prisliste for personkunder Gjelder fra 20. april 2012 Gebyrfrie tjenester................ 2 Innskudd....................... 3 Betalingstjenester................ 4 Lån med sikkerhet i bolig........... 5

Detaljer

INNSKUDDSBETINGELSER. BSU 3,80 % BSU 2 3,80 % Ett tillegg til vanlig BSU - Inntil kr. 30 000,- i året, maks sparebeløp kr.

INNSKUDDSBETINGELSER. BSU 3,80 % BSU 2 3,80 % Ett tillegg til vanlig BSU - Inntil kr. 30 000,- i året, maks sparebeløp kr. Prisliste Nye rentesatser på utlån gjelder fra 26.6.2015 for nye kunder og 27.8.2015 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 26.6.2015 for nye kunder og 27.8.2015 for eksisterende

Detaljer

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser Prisliste Nye rentesatser på utlån gjelder fra 9.1.2015 for nye kunder og 16.3.2015 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 9.1.2015 for nye kunder og 16.3.2015 for eksisterende

Detaljer

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser Prisliste Nye rentesatser på utlån gjelder fra 10.10.2014 for nye kunder og 18.12.2014 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 01.11.2014 for nye kunder og 01.01.2015 for eksisterende

Detaljer

Brukskonti Skue lønnskonto 0,10 % Skue brukskonto 0,10 % Aktiv Ungdom 13-18 0,10 % Ung Voksen 18-33 0,10 %

Brukskonti Skue lønnskonto 0,10 % Skue brukskonto 0,10 % Aktiv Ungdom 13-18 0,10 % Ung Voksen 18-33 0,10 % Innskudd personmarked Brukskonti Skue lønnskonto 0,10 % Skue brukskonto 0,10 % Aktiv Ungdom 13-18 0,10 % Ung Voksen 18-33 0,10 % Sparekonti Skue sparekonto 0,80 % Ikke uttaksbegrensning. Kan ikke disponeres

Detaljer

Prisliste for Personkunder

Prisliste for Personkunder Prisliste for Personkunder Priser gjeldende fra 01.03.2018 Betaling PM Kundeprogram Konti i Spareklubb, 13t18, 18t30, Grepa og Lofavør har disse elementene gratis: Årsavgift mobilbank/nettbank/telebank,

Detaljer

Prisliste Personkunder

Prisliste Personkunder Prisliste Personkunder Gjelder fra 7. desember 2015 Innhold Gebyrfrie tjenester................................................................. 2 Innskuddsrenter...................................................................

Detaljer

Prisliste. Innskudd. Personkonto 0,10% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,75% 100.000 499.999 1,25% 500.000 999.999 2,25% fra 1.000.

Prisliste. Innskudd. Personkonto 0,10% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,75% 100.000 499.999 1,25% 500.000 999.999 2,25% fra 1.000. Prislisten er sist oppdatert: 06.11.2014 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto 0,10% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,75% 100.000 499.999 1,25% 500.000 999.999 2,25% fra 1.000.000 2,75% Plasseringskonto (2)

Detaljer

Betaling. Gjelder fra

Betaling. Gjelder fra Betaling Nettbank/mobilbank/telebank/smsbank Etablering kr 0,- Årspris nettbank kr 200,-* Nettgiro kr 3,-* Nettgiro belastet sparekonto kr 50,- SMS varsling pr melding kr 2,- Snapcash-overføring kr 0,-

Detaljer

Prisliste 100.000 499.999 0,50% 500.000 999.999 0,80% fra 1.000.000 1,10% 50.000 499.999 0,80% fra 500.000 1,10% fra 100.000 0,25%

Prisliste 100.000 499.999 0,50% 500.000 999.999 0,80% fra 1.000.000 1,10% 50.000 499.999 0,80% fra 500.000 1,10% fra 100.000 0,25% Prislisten er sist oppdatert: 12.04.2016 Prislisten gjelder fra 12.04.2016 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto 0,05% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,25% 100.000 499.999 0,50% 500.000 999.999 0,80% fra 1.000.000

Detaljer

Gjelder fra 26.06.2015

Gjelder fra 26.06.2015 Gjelder fra 26.06.2015 Beløp Nominell Effektiv rente Plasseringskonto privat** Fra kr. 500.000,- 2,178 % 2,20 % Paretokonto privat* Fra kr. 500.000,- 1,982 % 2,00 % Under kr. 500.000,- 0,995 % 1,00 % Plasseringskonto

Detaljer

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 21.10.2015

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 21.10.2015 KUNDEPROGRAM UNGDOM 13 17: Ungdom 13 17 er et fordelsprogram for ungdom fra 13 og 17 år. Fordeler: Ingen årspris på VISA ELECTRON (ordinær pris kr. 125 pr. år.) Gratis kortbruk på varekjøp i inn- og utland

Detaljer

Prisliste , 0,75% ,00% fra , 1,30% , 0,85% , 1,10%

Prisliste , 0,75% ,00% fra , 1,30% , 0,85% , 1,10% Prislisten er sist oppdatert: 09.11.2017 Prislisten gjelder fra 09.11.2017 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto / Brukskonto 0,05% Frispar 0 499.999, 0,50% 500.000 999.999, 0,75% 1.000.000 1.999.999 1,00%

Detaljer

PRISLISTE BEDRIFT OG LANDBRUK

PRISLISTE BEDRIFT OG LANDBRUK MelhusBanken MelhusBanken er en av Norges eldste sparebanker etablert i 1840. Banken har sitt hovedkontor i Melhus sentrum, og avdelingskontorer i Trondheim sentrum, Heimdal, Ler og Korsvegen. Banken har

Detaljer

INNSKUDDSBETINGELSER. BSU 3,35 % BSU 2 3,35 % Ett tillegg til vanlig BSU - Inntil kr ,- i året, maks sparebeløp kr.

INNSKUDDSBETINGELSER. BSU 3,35 % BSU 2 3,35 % Ett tillegg til vanlig BSU - Inntil kr ,- i året, maks sparebeløp kr. Prisliste Nye rentesatser på utlån og innskudd gjelder fra 1.4.2016 for nye kunder og 1.6.2016 for eksisterende kunder. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser INNSKUDDSBETINGELSER BSU

Detaljer

Prisliste per Rentesatser på utlån gjelder fra Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser.

Prisliste per Rentesatser på utlån gjelder fra Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser. Prisliste per 13.04.2018 Rentesatser på utlån gjelder fra 05.03.2018. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser. 0 INNSSKUDDSBETINGELSER Sparekontoer BSU Opptil kr. 25.000,- per år totalt

Detaljer

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 17.02.2016

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 17.02.2016 KUNDEPROGRAM UNGDOM 13 17: Ungdom 13 17 er et fordelsprogram for ungdom fra 13 og 17 år. Ingen årspris på VISA ELECTRON (ordinær pris kr. 125 pr. år.) Gratis kortbruk på varekjøp i inn- og utland Gratis

Detaljer

Prisliste gjeldende fra på nye lån Prisliste gjeldende fra på eksisterande lån. Personkunder

Prisliste gjeldende fra på nye lån Prisliste gjeldende fra på eksisterande lån. Personkunder Prisliste gjeldende fra 27.04.2017 på nye lån Prisliste gjeldende fra 21.06.2017 på eksisterande lån Personkunder Innskuddsbetingelser Pris Vilkår Brukskonto Privat 0,05 % Brukskonto Tysnes Ung 0,10 %

Detaljer

Betaling. Gjelder fra

Betaling. Gjelder fra Betaling Nettbank/mobilbank/telebank/smsbank Etablering kr 0,- Årspris nettbank kr 150,-* Nettgiro kr 3,-* Nettgiro belastet sparekonto kr 100,- SMS varsling pr melding kr 2,- Snapcash-overføring kr 0,-

Detaljer

PRISLISTE Personkunder Renter på lån og innskudd gjelder fra Øvrige gjelder fra

PRISLISTE Personkunder Renter på lån og innskudd gjelder fra Øvrige gjelder fra Innskuddsbetingelser Pris Vilkår Lønnskonto 0,10 % Lønnskonto - fordelskunde 0,15 % Ungkonto/Studentkonto 0,15 % Honnørkonto 0,10 % Honnørkonto - fordelskunde 0,15 % Depositumskonto 0,10 % Boligsparing

Detaljer

Prisliste gjeldende fra Gjelande frå på eksisterande lån. Personkunder

Prisliste gjeldende fra Gjelande frå på eksisterande lån. Personkunder Prisliste gjeldende fra 10.10.2018 Gjelande frå 07.12.2018 på eksisterande lån Personkunder Innskuddsbetingelser Pris Vilkår Brukskonto Privat 0,05 % Brukskonto Tysnes Ung 0,10 % Reservekonto 0,05 % TysnesSpar

Detaljer

Prisliste PM. Jærkonto. Betaling

Prisliste PM. Jærkonto. Betaling liste PM Jærkonto Jærkonto - fordelskontoen i Jæren Sparebank Jærkonto Junior 0-17 år gratis Jærkonto Ung, 18-33 år, årspris kr 200,- Jærkonto fra 34 år og oppover, pris pr mnd kr 35,- Betaling Nettbank/telebank/smsbank

Detaljer

Prisliste Skue Sparebank

Prisliste Skue Sparebank Skue Sparebank Utlån Boliglån fra 3,95 % Boliglån for unge fra 3,80 % Boliglån for unge i alderen 18-34 år. Du kan låne inntil 85% av boligverdi. Fleksilån fra 4,05 % Rammelån inntil 70% av boligens verdi

Detaljer

youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015

youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015 youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015 Sparing Brukskonto 0,02 % Sparekonto - MoneyBox 2,00 % 2,50 % 6 frie uttak pr. år + fjorårets rente Utover dette 2% uttaksgebyr Kort Uttak

Detaljer

PRISLISTE PRIVAT. Gjelder fra INNHOLD - INNSKUDD - LÅN / KREDITT - BETALINGSFORMIDLING - ANDRE TJENESTER

PRISLISTE PRIVAT. Gjelder fra INNHOLD - INNSKUDD - LÅN / KREDITT - BETALINGSFORMIDLING - ANDRE TJENESTER INNHOLD er en av er en - INNSKUDD - LÅN / KREDITT - BETALINGSFORMIDLING - ANDRE TJENESTER Du finner alltid siste versjon av prislisten på www.melhusbanken.no RENTESATSER INNSKUDD er en av er en Innskuddsform

Detaljer

Prisliste PM. Betalingsformidling

Prisliste PM. Betalingsformidling Betalingsformidling Nettbank/telebank/smsbank Pris Pris fra 11/05 Etablering kr 0,- kr 0,- Årspris nettbank kr 100,- kr 150* Nettgiro m/kid kr 0,- kr 2,-* Nettgiro u/kid kr 2,- kr 3,-* SMS varsling pr

Detaljer

Prisliste. Personkunder i Danske Bank

Prisliste. Personkunder i Danske Bank Prisliste Personkunder i Danske Bank Danske Bank A/S herunder Danske Bank i Norge har tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet og verdipapirforetak i Norge. Danske Bank i Norge er under tilsyn av

Detaljer

Prisliste , 0,75% ,00% fra , 1,30% , 0,85% , 1,10%

Prisliste , 0,75% ,00% fra , 1,30% , 0,85% , 1,10% Prislisten er sist oppdatert: 01.09.2017 Prislisten gjelder fra 01.09.2017 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto / Brukskonto 0,05% Frispar 0 499.999, 0,50% 500.000 999.999, 0,75% 1.000.000 1.999.999 1,00%

Detaljer

Prisliste Personkunder

Prisliste Personkunder Prisliste Personkunder Gjelder fra 20. april 2015 Innhold Gebyrfrie tjenester................................................................. 2 Innskuddsrenter...................................................................

Detaljer

Prisliste , 0,75% ,25% fra , 1,50% , 1,00% , 1,35%

Prisliste , 0,75% ,25% fra , 1,50% , 1,00% , 1,35% Prislisten er sist oppdatert: 02.10.2018 Prislisten gjelder fra 15.11.2018 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto / Brukskonto 0,05% Frispar 0 499.999, 0,50% 500.000 999.999, 0,75% 1.000.000 1.999.999 1,25%

Detaljer

- Remittere innenlands - Motta informasjon om utgående betalinger (kontoutskrift) - Motta informasjon om innbetalinger på konto (referansebetalinger)

- Remittere innenlands - Motta informasjon om utgående betalinger (kontoutskrift) - Motta informasjon om innbetalinger på konto (referansebetalinger) Bestilling av bankoppkobling Sparebank 1 kunder Procountor Pr 01.01.2018, kan Sparebank 1 bank-kunder velge å bestille bankoppkobling til Procountor via to alternativer: Alternativ A Direkte remittering

Detaljer

Prisliste for daglige banktjenester Personmarked 2013 NB! Programkunder har avvikende priser. Betalingsformidling. Brevgiro

Prisliste for daglige banktjenester Personmarked 2013 NB! Programkunder har avvikende priser. Betalingsformidling. Brevgiro Prisliste for daglige banktjenester Personmarked 2013 NB! Programkunder har avvikende priser. Betalingsformidling Brevgiro Per giro (per anvisning) 9,- + porto Per anvisning v/giro u/mottakers kontonr

Detaljer

Prisliste Personkunder

Prisliste Personkunder Prisliste Personkunder Gjelder fra 18. februar 2015 Gebyrfrie tjenester... 2 Innskuddsrenter... 2 Betalingstjenester... 4 Lån med sikkerhet i bolig... 5 Boliglån for unge... 5 Boligkreditt... 6 Mellomfinansiering...

Detaljer

PRISLISTE PRIVATMARKNADEN Gjeldende frå 07.04.2014 UTLÅN

PRISLISTE PRIVATMARKNADEN Gjeldende frå 07.04.2014 UTLÅN PRISLISTE PRIVATMARKNADEN Gjeldende frå 07.04.2014 UTLÅN EIKA BUSTADKREDITT (RENTE INNTIL 60% AV VERDIGRUNNLAGET) Nom.rente Rente frå 3. juni 2014 Bustadlån for unge (BLU) Over kr 2.000.000 3,60 % 3,60

Detaljer

Innenlands betaling m / KID 2 kr 0 kr 0 kr 0 kr. Innenlands betaling m / melding 3 kr 0 kr 0 kr 0 kr. Innenlands fast betaling 2 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Innenlands betaling m / KID 2 kr 0 kr 0 kr 0 kr. Innenlands betaling m / melding 3 kr 0 kr 0 kr 0 kr. Innenlands fast betaling 2 kr 0 kr 0 kr 0 kr Innholdsfortegnelse NettBank... 2 Betaling til utlandet via nettbank... 2 MobilBank... 3 SMS-Bank... 3 SMS-varsling... 3 TeleBank... 3 AvtaleGiro... 3 efaktura... 4 BankAxess... 4 BrevGiro... 4 Faste oppdrag

Detaljer

Personkunder Priser gjeldende fra

Personkunder Priser gjeldende fra Personkunder Priser gjeldende fra 01.03.2017 Ordinær pris Kundeprogram BETALINGSTJENESTER Nettbank, Mobilbank, Telebank årsgebyr 100 0 Etablering av BankID på Mobil 0 0 Etablering av BankID u/kodebrikke

Detaljer

Prisliste. gjeldende fra 5. april Side 1

Prisliste. gjeldende fra 5. april Side 1 Prisliste gjeldende fra 5. april 2019 Side 1 Personmarked Innskuddsbetingelser Lønnskonto 0,25 % Lønnskonto fordelskunde 0,30 % Ungdomskonto 0,25 % Honnørkonto 0,30 % Brukskonto 0,25 % Brukskonto fordelskunde

Detaljer

PRISLISTE BEDRIFT OG LANDBRUK

PRISLISTE BEDRIFT OG LANDBRUK MelhusBanken MelhusBanken er en av Norges eldste sparebanker etablert i 1840. Banken har hovedkontor i Melhus sentrum, og avdelingskontorer i Trondheim sentrum, Heimdal, Ler og Korsvegen. MelhusBanken

Detaljer

PRISLISTE BEDRIFT OG LANDBRUK

PRISLISTE BEDRIFT OG LANDBRUK MelhusBanken MelhusBanken er en av Norges eldste sparebanker etablert i 1840. Banken har hovedkontor i Melhus sentrum, og avdelingskontorer i Trondheim sentrum, Heimdal,Ler og Korsvegen. MelhusBanken er

Detaljer

PRISLISTE BEDRIFT OG LANDBRUK

PRISLISTE BEDRIFT OG LANDBRUK MelhusBanken MelhusBanken er en av Norges eldste sparebanker etablert i 1840. Banken har sitt hovedkontor i Melhus sentrum, og avdelingskontorer i Trondheim sentrum, Heimdal, Ler og Korsvegen. Banken har

Detaljer

Prisliste Bedriftsmarked Gjelder fra 1.januar 2018

Prisliste Bedriftsmarked Gjelder fra 1.januar 2018 Prisliste Bedriftsmarked Gjelder fra 1.januar 2018 Handelsbanken NUF, Tjuvholmen allé 11, Postboks 1342 Vika, 0113 Oslo, Org.nr i Foretaksregisteret 971 171 324 MVA Norsk avd av Svenska Handelsbanken AB

Detaljer

Prisliste. gjeldende fra 1. juni Side 1

Prisliste. gjeldende fra 1. juni Side 1 Prisliste gjeldende fra 1. juni 2018 Side 1 Personmarked Innskuddsbetingelser Lønnskonto 0,05 % Lønnskonto fordelskunde 0,10 % Ungdomskonto 0,05 % Honnørkonto 0,10 % Brukskonto 0,05 % Brukskonto fordelskunde

Detaljer

Personkunder. Betalingstjenester (PM) Side 1 av 10. Priser fra SpareBank 1 Hallingdal Valdres. LOfavør, 18t30, Grepa Ordinær brukskonto

Personkunder. Betalingstjenester (PM) Side 1 av 10. Priser fra SpareBank 1 Hallingdal Valdres. LOfavør, 18t30, Grepa Ordinær brukskonto Side 1 av 10 Priser fra 01.03.2016 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Personkunder Betalingstjenester (PM) Nettbank - Telebank - Mobilbank LOfavør, 18t30, Grepa Ordinær brukskonto Årsgebyr 100 Etablering av

Detaljer

PRISLISTE. Personkunder. Gjelder fra 21.07.2015

PRISLISTE. Personkunder. Gjelder fra 21.07.2015 Gjelder fra 21.07.2015 Giro manuell/elektronisk Belastet konto (utført av banken) kr 85 Overføring til egen konto/tredjemanns konto (utført av banken) kr 25 Straksbetaling (utført av banken) kr 85 TeleGiro/NettGiro

Detaljer

Prisliste SpareBank 1 Modum

Prisliste SpareBank 1 Modum Kundeprogram Månedspris 0,- 0,- 0,- 0,- 20,- BETALING Nettbank Pris Pris Pris Pris Pris Pris Giro med melding 3,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- Giro med KID 2,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- Kvittering/oblat 15,- 15,- 15,-

Detaljer

Prisliste Juristforbundet. Gjelder fra 29. april 2019

Prisliste Juristforbundet. Gjelder fra 29. april 2019 Prisliste Juristforbundet Gjelder fra 29. april 2019 Handelsbanken NUF, Tjuvholmen allé 11, Postboks 1342 Vika, 0113 Oslo, Org.nr i Foretaksregisteret 971 171 324 MVA Norsk avd av Svenska Handelsbanken

Detaljer

Business Online - Tredjepartsfullmakt

Business Online - Tredjepartsfullmakt Business Online - Tredjepartsfullmakt (bedrift til bedrift) Fullmaktsgiver Firmanavn Bankens eksemplar Side 1 av 3 Fødselsnr./Organisasjonsnr. Adresse, Fullmaktshaver Firmanavn PROCOUNTOR NORGE AS Adresse

Detaljer

Prisliste Bedriftsmarked

Prisliste Bedriftsmarked Prisliste Bedriftsmarked Bruk hurtiglinkene under, eller bla videre til neste side. Betalingstjenester >> Kort >> Finansiering >> Sparing og plassering >> Andre tjenester >> Forbehold om skrivefeil og

Detaljer

PRISLISTE BEDRIFT OG LANDBRUK

PRISLISTE BEDRIFT OG LANDBRUK MelhusBanken MelhusBanken er en av Norges eldste sparebanker etablert i 1840. Banken har hovedkontor i Melhus sentrum, og avdelingskontorer i Trondheim sentrum, Heimdal, Rosten, Ler og Korsvegen. MelhusBanken

Detaljer

Prisliste Personkunder

Prisliste Personkunder Prisliste Personkunder Gjelder fra 21. februar 2017 Innhold Lån med sikkerhet i bolig.............................................................. 2 Innskuddsrenter...................................................................

Detaljer

- Remittere innenlands - Motta informasjon om utgående betalinger (kontoutskrift) - Motta informasjon om innbetalinger på konto (referansebetalinger)

- Remittere innenlands - Motta informasjon om utgående betalinger (kontoutskrift) - Motta informasjon om innbetalinger på konto (referansebetalinger) Bestilling av bankoppkobling Sparebanken Vest kunder Procountor Pr 01.01.2018, kan Sparebanken Vest kunder velge å bestille bankoppkobling til Procountor via to alternativer: Alternativ A Direkte remmittering

Detaljer

Prisliste. Personkunder i Danske Bank

Prisliste. Personkunder i Danske Bank Prisliste Personkunder i Danske Bank Danske Bank A/S herunder Danske Bank i Norge har tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet og verdipapirforetak i Norge. Danske Bank i Norge er under tilsyn av

Detaljer

Prisliste SpareBank 1 Modum

Prisliste SpareBank 1 Modum Kundeprogram Månedspris 0,- 0,- 0,- 0,- 20,- BETALING Nettbank Pris Pris Pris Pris Pris Pris Giro med melding 3,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- Giro med KID 2,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- Kvittering/oblat 15,- 15,- 15,-

Detaljer

Prisliste. Personkunder i Danske Bank

Prisliste. Personkunder i Danske Bank G j e l d e n d e priser for personkunder per 28.03. 2 0 1 7 Prisliste Personkunder i Danske Bank Danske Bank A/S herunder Danske Bank i Norge har tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet og verdipapirforetak

Detaljer

Prisliste. Personkunder i Danske Bank

Prisliste. Personkunder i Danske Bank Prisliste Personkunder i Danske Bank Danske Bank A/S herunder Danske Bank i Norge har tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet og verdipapirforetak i Norge. Danske Bank i Norge er under tilsyn av

Detaljer

Prisliste Privat Per 01.12.2015 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Privat Per 01.12.2015 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Privat Per 01.12.2015 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. LÅN BOLIGLÅN Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i bolig

Detaljer

Prisliste - Privatmarked

Prisliste - Privatmarked Prisliste - Privatmarked - Side 1 Prisliste - Privatmarked Nr 3 / 2014 Gjelder fra: 16. juni 2014 Utlån Totens Sparebank gir lån til de fleste formål, med forskjellig sikkerhet og til konkurransedyktige

Detaljer

PRISLISTE INNSKUDD. FASTRENTE INNSKUDD Gjelder fra: 25.09.2015 (Erstatter priser fra 19.06.2015) Gjelder fra

PRISLISTE INNSKUDD. FASTRENTE INNSKUDD Gjelder fra: 25.09.2015 (Erstatter priser fra 19.06.2015) Gjelder fra INNSKUDD Gjelder fra Rentesats Fra 14.08-26.11.2015 Rentesats fra 27.11.2015 Brukskonto 0,05 % 0,05 % Brukskonto Nett 0,05 % 0,05 % Budsjettkonto 0,05 % 0,05 % Honnørkonto 0,05 % 0,05 % Ungdomskonto 0,05

Detaljer

Lån fra 22.06.15. Boliglån 75 % - over kr 2 mill. nom. 2,90 % eff. 3,01 % Boliglån 75 % - under kr 2 mill. * nom. 3,20 % eff.

Lån fra 22.06.15. Boliglån 75 % - over kr 2 mill. nom. 2,90 % eff. 3,01 % Boliglån 75 % - under kr 2 mill. * nom. 3,20 % eff. Lån fra 22.06.15 Boliglån 75 % - over kr 2 mill. nom. 2,90 % eff. 3,01 % Boliglån 75 % - under kr 2 mill. * nom. 3,20 % eff. 3,39 % Flexilån 70 % *** nom. 3,10 % eff. 3,14 % Kapitalisering hver måned.

Detaljer

Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60%

Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60% PRISLISTE PRIVAT Prislisten gjelder fra 07.06.2013 Kontotype Nominell rente Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60% Rentesatsen

Detaljer

PRISLISTE PRIVAT. Gjelder fra 27.07.2015 INNHOLD - INNSKUDD - LÅN / KREDITT - BETALINGSFORMIDLING - ANDRE TJENESTER

PRISLISTE PRIVAT. Gjelder fra 27.07.2015 INNHOLD - INNSKUDD - LÅN / KREDITT - BETALINGSFORMIDLING - ANDRE TJENESTER MelhusBanken MelhusBanken er en av Norges eldste sparebanker etablert i 1840. Banken har sitt hovedkontor i Melhus sentrum, og avdelingskontorer i Trondheim sentrum, Heimdal, Ler og Korsvegen. Banken har

Detaljer

Prisliste Privat Per 01.06.2016 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Privat Per 01.06.2016 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Privat Per 01.06.2016 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. LÅN BOLIGLÅN Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i bolig

Detaljer

Prisliste Personmarked

Prisliste Personmarked Holla og Lunde Sparebank Prisliste Per 1. juli 2012 Kontakt oss Holla og Lunde Sparebank Kaldekjeldevegen 2 3830 Ulefoss Tlf 35 94 64 00 Faks 35 94 60 70 www.hlbanken.no Innskudd HL-konto kr 0 - kr 199.999

Detaljer

Vedlegg 1 Pristabell. 1. Innenlands transaksjoner: Transaksjonspris

Vedlegg 1 Pristabell. 1. Innenlands transaksjoner: Transaksjonspris Vedlegg 1 Pristabell Banken skal i tabellene nedenfor fylle ut pris for hvert produkt og tjeneste som banken tilbyr i samsvar med foreliggende kravspesifikasjon. I den grad banken ikke finner tabellene

Detaljer

Prisliste. Lån fra Boliglån 75 % - over kr 2 mill. fra 2,65% 2,76 % Boliglån 75 % - under kr 2 mill.* fra 2,65% 3,15 %

Prisliste. Lån fra Boliglån 75 % - over kr 2 mill. fra 2,65% 2,76 % Boliglån 75 % - under kr 2 mill.* fra 2,65% 3,15 % Lån fra 05.10.16 nom eff Boliglån 75 % - over kr 2 mill. fra 2,65% 2,76 % Boliglån 75 % - under kr 2 mill.* fra 2,65% 3,15 % Flexilån 60 % *** fra 3,1% 3,14 % Kapitalisering hver måned. Grønt boliglån

Detaljer

Bedriftskundar. Pris/produktinformasjon 2012/2013

Bedriftskundar. Pris/produktinformasjon 2012/2013 Pris/produktinformasjon 2012/2013 Bedriftskundar Kontor på Beitostølen, Fagernes, Geilo, Gol, Heggenes, Hemsedal og Ål Telefon 03202 (kundesenteret) post@sb1.no www.sb1.no Bank. Forsikring. Og deg. Til

Detaljer

Prisliste. Personkunder i Danske Bank

Prisliste. Personkunder i Danske Bank Gjeldende priser for personkunder per 19.11.2018 Prisliste Personkunder i Danske Bank Danske Bank A/S herunder Danske Bank i Norge har tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet og verdipapirforetak

Detaljer