Prisliste - Privatmarked

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prisliste - Privatmarked"

Transkript

1 Prisliste - Privatmarked - Side 1 Prisliste - Privatmarked Nr 3 / 2014 Gjelder fra: 16. juni 2014 Utlån Totens Sparebank gir lån til de fleste formål, med forskjellig sikkerhet og til konkurransedyktige priser. Prisfastsettelse blir primært basert på kundens betjeningsevne og sikkerhet, men det tas også hensyn til kundeforhold. Banken tilbyr følgende typer nedbetalingslån: - Annuitetslån - Serielån Noen av rentesatsene nedenfor er oppgitt med effektiv rente som eksempel. Effektiv rente er blant annet avhengig av størrelsen og løpetiden på lånet. Før etablering av lånet blir effektiv rentesats opplyst. Boliglån Nominell rente Effektiv rente Innenfor 75 % av kjøpesum/oms.verdi - lånebeløp over kr fra 3,70 % fra 3,82 % (1) - lånebeløp over kr fra 4,00 % fra 4,19 % (2) - lånebeløp under kr fra 4,45 % fra 4,66 % (2) Rentene fastsettes på bakgrunn av blant annet ditt totale engasjement med banken, sikkerhet og samlede langsiktige boliglån i Totens Sparebank, Totens Sparebank Boligkreditt og Eika Boligkreditt. (1) Effektiv rente er beregnet ut fra et lån på kr , med månedlige terminer og kr 50 i termingebyr, 25 års nedbetalingstid og kr i etableringsomkostning inkl. depotomkostninger. (2) Effektiv rente er beregnet ut fra et lån på kr , med månedlige terminer og kr 50 i termingebyr, 25 års nedbetalingstid og kr i etableringsomkostning inkl. depotomkostninger. Boliglån for unge Innenfor 85 % av kjøpesummen fra 3,25 % Fastrentelån Vi tilbyr fastrentelån med 1, 3, 5 eller 10 års rentebinding. Prisen på fastrentelån vil til enhver tid gjenspeile rentenivået i pengemarkedet. Gjeldende rentesatser opplyses ved henvendelse til banken. Flexilån - lånebeløp over kr fra 3,90 % - lånebeløp over kr fra 4,20 % - lånebeløp under kr fra 4,65 % Innenfor 70 % av verdigrunnlaget Kontohold; kr 60,- pr måned. Øvrige som for vanlige lån. Billån (Pantets gyldighet begrenset til 5 år) Egenkapital over 35 % fra 5,25 % Egenkapital over 20 % fra 6,25 % Egenkapital under 20 % fra 6,75 %

2 Prisliste - Privatmarked - Side 2 Totenkonto / Personlig kreditt - nominell rente 18,30 % - provisjon pr. år 1,50 % / 3,00 % på pers. kreditt Eika Gold - kredittkort - debetrente pr. måned ved benyttet kreditt 1,83 % Andre omkostninger - Utlån - terminomkostninger kr 50 - etableringsomkostninger fra kr depotomkostninger fra kr endringsomkostninger fra kr byggelån, 0,5% av bevilget beløp, minimum kr 4000 fra kr 4000 Innskudd Sparekonto / Kapitalkonto / Høyrentekonto TotenSpar over ,00 % 2,35 % 1,85 % 2,20 % 1,50 % 1,85 % 0,75 % 1,10 % 0,50 % 0,75 % Renteregning fra 1. krone på Sparekonto/Kapitalkonto/Høyrentekonto. Det gis 12 gebyrfrie uttak pr. år. Ved ytterligere uttak blir det belastet et uttaksdekort, som er et fradragsberettiget gebyr på kr 50. 2,85 % TotenSpar - Sparekonto med fast sparing hver måned, maksimum sparebeløp kr ,- pr. måned, ved brudd på avtalen overføres kontoen til ordinær sparekonto. 12 gebyrfrie uttak pr. kalenderår. Sparekonto Ekstra over ,85 % Sparekonto Ekstra er en sparekonto for beløp over kr med 2 måneders rullerende oppsigelse - gjelder også for kapitaliserte renter. Dersom innestående beløp kommer under kr vil kontoen bli avsluttet og innskuddet vil bli overført til ordinære spare. Fastrenteinnskudd Vi tilbyr plassering av innskudd med fast rente. I fastrenteperioden er innskuddet bundet. Gjeldende rentesatser opplyses ved henvendelse til banken. Plasseringskonto Ekstra over NIBOR + 0,40 % Plasseringskonto Ekstra er en sparekonto for beløp over kr med 3 måneders oppsigelse. Renten på kontoen er knyttet til 3 mnd NIBOR, og vil endre seg i takt med markedet - hver dag. Ved brudd på avtalen vil det bli belastet et gebyr tilsvarende 0,1 % p.p. av det totale innskuddet. Dersom innestående beløp kommer under kr vil kontoen bli avsluttet og innskuddet overført til ordinære spare.

3 Prisliste - Privatmarked - Side 3 Plasseringskonto over NIBOR NIBOR + 0,15 % NIBOR - 0,10 % NIBOR - 0,40 % Vår plasseringskonto er en sparekonto for beløp over kr. Renten på Plasseringskontoen er knyttet til 3 mnd NIBOR, og vil endre seg i takt med markedet - hver dag. 12 gebyrfrie uttak pr. år. Ved ytterligere uttak beregnes uttaksdekort kr 100,- pr uttak (fradragsberettiget gebyr). Dersom innestående beløp kommer under kr er renta 1,50 prosentpoeng under NIBOR. BSU * 4,65 % BSU Pluss ** 4,65 % * Sparing gir skattefradrag - BSU konto krever bruks-/lønnskonto med lønnsinngang eller studielånsinngang ** Sparing gir ikke skattefradrag. Krever at kunden har ordinær BSU og fyller opp ordinær BSU før sparing i BSU Pluss Totenkonto / Totenkonto Ung / Totenkonto Junior Vår lønnskonto 0,10 % Budsjettkonto over ,10 % under ,00 % Rente for overtrekk på brukskonto beregnes for tiden med 21% p.a. og belastes ved hvert kvartals ultimo Innskuddsrente beregnes etterskuddsvis og legges til kapitalen ved årets slutt. Fastrenteinnskudd - ved brudd på avtale om fastrenteinnskudd vil det bli belastet kr 500,- + 2% av uttaksbeløpet. Resterende beløp vil bli overført konto med ordinære spare. Valuteringsregler Totens Sparebank benytter 365 (366) rentedager i året. Valutering angir den dagen renteberegningen av et beløp starter eller slutter. Oppgjørsdagen er den kalenderdagen da godskrivningen eller belastning av konti skal inngå i oppgjøret mellom institusjonene og Norges Bank eller på annen måte gjøres opp institusjonene i mellom. Innskudd i kontanter valuteres samme dag. Annen godskrivning/belastning av konto valuteres oppgjørsdagen, gjelder også belastning i butikkterminal. Kontantuttak valuteres samme dag. Sjekk trukket på egen bank, valuteres lik bokføringsdato. Sjekk trukket på annen bank, settes valuteringsdato lik oppgjørsdato. Overføringer mellom egne konti gis valutering samme dag.

4 Prisliste - Privatmarked - Side 4 Betalingstjenester AvtaleGiro / AutoGiro Pr. overføring kr 1 Gratis NettBank Etablering av nettbankavtale Gratis Gratis Årspris Gratis Gratis Søk i nettpostarkiv Gratis Gratis NettGiro Gratis Gratis Kontoutskrift i NettPost Gratis Gratis SWIFT-overførsel -< kr kr 30 kr 30 SWIFT-overførsel -> kr kr 60 kr 60 SWIFT-hasteoverførsel kr 300 kr 300 Gebyr i utlandet, betales av avsender kr 135 kr 135 Gjenbestillingav BankID brikke kr 100 kr 100 TeleBank TeleGiro Gratis Gratis SMSbank Disponibelt beløp og siste bevegelser på konto Gratis Gratis Overføring mellom egne konti Gratis Gratis Oversikt over forfallsmappen Gratis Gratis Endring av personlig kode Gratis Gratis SMS-varsling Saldo på konto v/avgitt datto kr 2 kr 2 Saldo over kr 2 kr 2 Saldo under kr 2 kr 2 Utbetalinger større enn kr 2 kr 2 Innbetalinger større enn kr 2 kr 2 Ikke gjennomført betaling (Ny) kr 2 kr 2 BrevGiro BrevGiro kr 10 + porto kr 10 + porto Giro uten mottakers kontonummer kr 30 kr 30 Retur dekning mangler/feil på giro kr 100 kr 100 Erstatning BrevGiromateriell kr 50 kr 50 Faste oppdrag mellom egne konti i Totens Sparebank Gratis Gratis til andres konti i Totens Sparebank kr 10 kr 10 til konti i annen bank kr 10 kr 10

5 Prisliste - Privatmarked - Side 5 Manuell Giro Giro (sendes Nets for behandling) kr 10 kr 10 Giro uten mottakers kontonr. (Nets for beh.) kr 30 kr 30 Giro levert i kasse (behandles i banken) kr 50 kr 50 Giro kontant betaling i kasse kr 75 kr 75 Utbetalingsanvisning inn på konto i banken Gratis Gratis Retur dekning mangler/- feil på giro kr 100 kr 100 Girobelastning direkte på flexilånskontoen kr 250 kr 250 Giro levert i kasse (ikke kunder) kr 150 Giro levert i kasse uten mottakkers kontonr. kr kr 30 Utbetalingsanvisning uttak (ikke-kunder) kr 150 Sjekker / Bankremisser Sjekker kr 15 kr 15 Kjøp av Bankremisse kr 50 kr 50 Kjøp av Bankremisse, kontant betaling kr 75 kr 75 Bankremisse inn på konto i banken Gratis Gratis Kontant heving av bankremisse utstedt annen bank kr 150 kr 150 Kjøp av Bankremisse, kontant (ikke-kunder) kr 150 Kontant heving bankremisse (ikke-kunder) kr 150 Kontanthåndtering i kasse Totenkonto + Totenkonto ungdom kr 25 kr 25 Honnørkonto / Budsjettkonto Gratis Gratis Mynttelling inn på konto i banken Gratis Gratis Mynttelling/-veksling -< kr 150 kr 0 kr 0 Mynttelling/-veksling -> kr %, min kr 10 1 %, min kr 10 Kontant innskudd Lag og foreninger Gratis Kontantinnskudd til 3. mann kr 75 Kontantuttak annen bank (ikke-kunder) kr 200 Mynttelling/-veksling (ikke-kunder) (beløp over kr 500) kr 75 Mynttelling/-veksling (ikke-kunder) (beløp under kr 500) kr 25 Kontantinnskudd annen bank (ikke-kunder) kr 150 Kort Faste priser - Kort Juniorkort Gratis Gratis VISA Electron - ungdomskortet kr 100 pr år kr 100 pr år VISA Electron - voksen kr 200 pr år kr 200 pr år VISA Classic kr 275 pr år kr 275 pr år Eget design VISA Electron kr 100 kr 100 Eget design VISA Classic kr 150 kr 150 Rebestilling av mistet/skadet kort kr 150 kr 150 VISA Verdikort/Gavekort kr 30 kr 30 Eika Gold Gratis* Gratis* * Administrasjonsgebyr for innaktivt kort kr 149. (Gjelder ved ubenyttet kort i siste 12 måneder eller ikke har utestående kreditt)

6 Prisliste - Privatmarked - Side 6 Bruk av kort varekjøp i butikkterminaler, bensinstasjoner mv kr 2 Gratis** varekjøp - kunder under 26 år i norske terminaler Gratis Gratis pr uttak i Totens Sparebanks minibanker Gratis Gratis pr uttak i andre bankers minibanker kr 7 kr 7 pr uttak i andre bankers minibanker kunder<26 Gratis Gratis betaling i forretning ol som VISA-transaksjon kr 2 kr 2 uttak i utenlandsk minibank og kontantautomat* kr ,5% av beløpet kr ,5% av beløpet uttak i minibank Norge og utenlands med Eika Gold kr 25 +1% av beløpet kr % av beløpet uttak over skranke med Eika Gold kr % av beløpet kr % av beløpet varekjøp med Eika Gold Gratis Gratis * Valutapåslag 1,75% ved bruk av kort i utlandet. ** Varekjøp under kr 100 = kr 2 Verdipapirer Verdipapirkonto - VPS opprettelse av VPS-konto Gratis Gratis Årsgebyr: beholdning < kr Gratis Gratis Årsgebyr: beholdning kr kr kr 300 kr 300 Årsgebyr i tillegg pr påbegynt million kr 100 kr 100 Registrering av handelsfullmakt (ikke Eika) kr 250 kr 250 Registrering av handelsfullmakt (Eika) Gratis Gratis Registrering av panterettigheter (ikke Eika) kr 250 kr 250 Registrering av panterettigheter (Eika) Gratis Gratis Frigivelser (til andre meglere enn Eika) kr 75 kr 75 Flytting av konto - pr verdipapirtype kr 75 kr 75 Konto til konto - pr transaksjon kr 75 kr 75 Handel med enkeltaksjer via banken (minimumskurtasje) kr 350 kr 350 ved omsetning større enn kr ,50 % 0,50 % via Internett (minimumskurtasje) kr 95 kr 95 ved omsetning større enn kr ,05 % 0,05 % Valuta Reisevaluta / Utenlandsoverførsler manuelle tjenester i banken Kjøp/salg av valuta i kasse - < kr kr 50 kr 50 Kjøp/salg av valuta kontant - < kr (ikke kunder) kr 100 kr 100 Kjøp/salg av valuta i kasse - > kr ,50 % 0,50 % Kjøp/salg av valuta i kasse - > kr (ikke kunder) 1,00 % 1,00 % SWIFT-overførsler kr 125 kr 125 SWIFT - hasteoverførsel kr 400 kr 400 Faksbekreftelse på utlandsoverførsel kr 100 kr 100 Valutasjekker kr 160 kr 160 Innkommen valutaoverførsel som oppyller SEPA kr 15 kr 15 Innkommen valutaoverførsel som ikke oppfyller SEPA; - Innbetalinger til konto < kr 50 kr 50 - Innbetalinger til konto > kr 100 kr 100

7 Prisliste - Privatmarked - Side 7 Andre tjenester Bankboksleie IKKE kunder Bankens Kunder 6,0x25x30 cm kr 550 kr 275 9,0x25x30 cm kr 700 kr x25x30 cm kr kr x25x30 cm kr kr 800 Priser for leie av bankboks er inkl. 25 % mva. Direkte kontobelastning av bankboksleie Gratis Gratis Fakturagebyr kr 75 kr 75 Purregebyr kr 60 kr 60 Oppsigelse av boks pga manglende betaling kr 100 kr 100 Åpning av boks/mistet nøkkel kr kr Priser manuelle oppdrag for øvrig Manuell overføring kr 10 kr 10 Kopi av bilag kr 50 kr 50 Kopi av kontoutskrifter kr 50 kr 50 Kopi av årsoppgaver kr 50 kr 50 Kopi av annet (attester / vitnemål ol) kr 5 kr 5 Depositumskonto Etableringsomkostning, kunde i Totens Sparebank kr 500 kr 500 Etableringsomkostning, ikke kunde i Totens Sparebank kr *** Totalkunde - forutsetter følgende: - Lønnskonto med VISA - Nettbank m/nettpost, Telebank eller Brevgiro - og/eller Sparekonto Totalkunde/Særskonto og/eller spareavtale - og/eller Lån i Totens Sparebank