PRISLISTE PRIVATMARKNADEN Gjeldende frå UTLÅN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRISLISTE PRIVATMARKNADEN Gjeldende frå 07.04.2014 UTLÅN"

Transkript

1 PRISLISTE PRIVATMARKNADEN Gjeldende frå UTLÅN EIKA BUSTADKREDITT (RENTE INNTIL 60% AV VERDIGRUNNLAGET) Nom.rente Rente frå 3. juni 2014 Bustadlån for unge (BLU) Over kr ,60 % 3,60 % Under kr ,80 % 3,80 % Bustadlånskundar Over kr ,70 % 3,60 % Under kr ,90 % 3,90 % * LÅN MED PANT I FAST EIGEDOM (RENTE INNTIL 60% AV VERDIGRUNNLAGET) Frå kr frå 4,00 % 3,80 % Frå kr til kr frå 4,15 % 3,95 % Under kr frå 4,25 % 4,05 % FLEXILÅN (RENTE INNTIL 60% AV VERDIGRUNNLAGET) Lik rente uavhengig av lånet sitt storleik 4,25 % 4,05 % BUSTADETABLERING (RENTE INNTIL 85% AV VERDIGRUNNLAGET) Ung i Midt- og Vest-Telemark lånet frå 3,40 % 3,40 % Bustadlån fur ungdom (BLU, gjeld 18 til 34 år) frå 3,60 % 3,60 % BYGGELÅN Byggelån (+ 0,25% prov av ramme) frå 6,45 % per kvartal 6,45 % per kvartal SALSPANTLÅN (BIL, BÅT, MC OSB) Eigenkapital 35% eller meir 4,95 % 4,95 % Eigenkapital mellom 20% og 35% 5,95 % 5,95 % Eigenkapital mindre enn 20% 6,45 % 6,45 % Forbrukslån/Kontokreditt/Blancolån Rente 16,50 % 16,50 % Lån med kausjon eller anna sikkerhet frå 7,50 % 7,50 % * Ved lån utover 60% - be om tilbod

2 ETABLERINGSOMKOSTNINGAR LÅN Etableringsgebyr for gjeldsbrev Frå kr 0 til kr kr 750 Kr til kr kr kr til kr kr Over kr kr Etableringsgebyr for byggelån frå kr til kr Etableringsgebyr salspantlån frå kr TERMINOMKOSTNINGAR/PROVISJONAR Varselomkostningar utlån kr 50,00 per månad Flexilån, omkostning kontohald kr 70,00 per. månad Byggelån 0,25 % prov. per kvartal Garantiomkostningar: Utan sikkerhet 0,75 % prov. per kvartal Med sikkerhet 0,50 % prov. per kvartal Sperring av konto med bekrefting frå kreditor kr 750 Etablering/Endring av garanti frå kr 500 SIKKERHETSSTILLELSE FOR LÅN Depotomkostningar: Per sikkerhetsobjekt (fast eigedom, atkomstdokument) kr 750 max kr Pant i bankinnskot, garanti, fonds-aksjer og salspant m.m. kr 750 Kausjon kr 750 Offentlege omkostningar: Tinglysing av frivillig pant, fast eigedom kr 525 Tinglysing part av burettslag 430 Attestgebyr kr 172 Tinglysing refinansiering (flytting av lån utan: auka opplåning og ny sikkerheit) kr 215 Heimelsovergang fast eigedom kr 525 Heimelsovergang part burettslag 430 Alminneleg tinglysingsgebyr fast eigedom kr 525 Tinglysing av Salspantlån kr Endring i etablerte sikkerheter eller endring i låneforhold: Nedkvitteringar, prioritetsvikelsar, pantefråfall, endre sikkerheter kr 500 Sletting av sikkerheter kr 0 Overføring av lån til annan bank kr 500 ØVRIGE OMKOSTNINGAR FOR LÅN Endring av løpande lån, terminoverhopp m.m. kr 500 Innfriing av lån i andre finansinstituasjonar kr 0 Overføring til meklar kr 0 Restgjeldsoppgåve kr 250 Omkostningar per byggelånsfaktura kr 30 Kopi av lånedokument kr 100 per stk Transaksjonsoversikt lån/historiske data for kvar påbyrja time kr 350 Purregebyr kr 63 Betalingsoppfordring kr 189

3 INNSKOT OG SPARING Rente frå 3. juni 2014 Lønskonto 0,10 % 0,10 % Ungdomskonto (fram til 18 år) 0,10 % 0,10 % Rekningskonto 0,10 % 0,10 % Sparebanklubben 1,40 % 1,40 % Sparekonto (Kapitalkonto): (GJELDANDE FOR NYE KONTI FRÅ ) kr. 0 til kr ,20 % 1,10 % Inntil kr ,95 % 1,85 % Inntil kr ,20 % 2,10 % Over kr ,70 % 2,60 % 12 gebyrfrie uttak per år. Uttak utover dette blir belasta med 0,5% uttaksgebyr Plasseringskonto: kr. 0 til kr ,25 % 2,15 % Inntil kr ,75 % 2,65 % Inntil kr ,10 % 3,00 % Over kr ,40 % 3,30 % 32 dagars oppseiing på uttak og 32 dagars oppseiing av konto 3 gebyrfri uttak per år. Uttak utover dette blir belasta med 0,5% uttaksgebyr Marknadskonto: Kr. 0 til kr ,50 % -1,50 % Inntil kr ,40 % -0,40 % Inntil kr ,20 % 0,20 % Over kr ,50 % 0,50 % 12 gebyrfrie uttak per år. Uttak utover dette blir belasta med 0,5% uttaksgebyr. Referanserente 3 mnd Nibor med dagleg justering. DIVERSE INNSKOTSKONTI BSU (Bustadsparing for ungdom) 4,50 % 4,50 % BSU pluss 4,50 % 4,50 % IPA 2,75 % 2,75 % Fastrenteinnskot: eit års innskot, rente vurderast løypande

4 KORT Årspris Debetkort Visa Classic kr 300,00 Visa Electron Vaksen kr 200,00 Visa Electron Ungdom kr 100,00 Juniorkortet kr 100,00 Øvrige prisar - Debetkort Uttak i minibank kr 0,00 Varekjøp i Noreg kr 0,00 Varekjøp VISA kr 2,00 Varekjøp i utlandet kr 2,00 * Kurspåslag ved bruk i utlandet 1,75 % VISA kontantuttak i utlandet kr 35,00 + 1% av beløp (NB! ikkje mogleg for Juniorkortet) Rebestilling av kort - Visa kr 200,00 Rebestilling av kort - Electron og Juniorkort kr 100,00 Valfri design kr 100,00 Årspris - Kredittkort Eika VISA Gold kr 0,00 Eika MasterCard Gold kr 0,00 Eika Visa Business kr 0,00 Eika Vivo Ungdomskort kr 0,00 Tilleggskort kr 0,00 Øvrige prisar - Kredittkort Varekjøp kr 0,00 Uttak i minibankar i Noreg og utlandet kr 25,00 +1% av beløp Uttak i bank i Noreg og utlandet kr 75,00 +1% av beløp Valuta påslag 1,75 % Nominell rente per mnd av nytta kreditt 1,83 % per mnd Rentefri kreditt inntil 45 dagar Minimumsbetaling per månad (kr 250) 2,50 % av nytt kreditt SMS-varsling kr 3,00 Fakturagebyr på papirfaktura kr 35,00 Kopi av faktura kr 20,00 Erstatningskort kr 95,00 Administrasjonsgebyr for inaktivt kort kr 149,00 Overtrekksgebyr kr 125,00 Reise- og avbestillingsforsikring er inkludert når min 50% av reisa er betalt med kortet. Innfridd kreditt andre kortselskap fom 3. overføringar frå same konto innanfor 12 mnd: kr rente frå dag 1. Overføring frå kredittkort til lønskonto kr 50 + rente frå dag 1.

5 NETTBANK, MOBILBANK OG ANDRE TENESTER Nettbank/Mobilbank Etableringspris kr 0,00 Betaling med KID i Noreg kr 0,00 Betaling utan KID med melding i Noreg kr 0,00 Betaling av efaktura kr 0,00 Overføring mellom eigne kontoar kr 0,00 Fast oppdrag med melding kr 0,00 Tilsendt kvittering kr 15,00 Tilsendt kvittering med oblat kr 20,00 Mista/øydelagt kodebrikke, rebestilling kr 100,00 Nettbankgebyr gjeldande frå kr 30,00 per kvartal Telebank Etableringspris kr 0,00 Telebankgebyr gjeldande frå (etterskotsvis) kr 30,00 per kvartal Per oppringing kr 0,00 Overføring mellom eigne kontoar kr 0,00 Betaling med KID i Noreg kr 0,00 Opplesing av siste bevegelsar kr 1,00 Tilsent kvittering kr 15,00 Tilsendt kvittering med oblat kr 20,00 AvtaleGiro Per betaling kr 3,00 Stoppe betaling kr 5,00 Starte betaling igjen kr 0,00 Starte ny AvtaleGiro kr 0,00 BankAxess SMS tenester SMS-varslingar kr 3,00 Brevgiro Betaling per giro (porto per konvolutt kjem i tillegg) kr 7,00 Retur av betalingsoppdrag pga manglande dekning på konto, feil blankett, mangelfullt utfylte blankett kr 100,00 Tilsendt kvittering med oblat kr 20,00 Tilsendt kvitteringsliste kr 10,00

6 MANUELLE OG DIVERSE TENESTER BETALINGAR TIL UTLANDET (ELEKTRONISK/PAPIRBASERA) Overføringar til utlandet kr 150,00 per betaling Overføring via Nettbank kr 60,00 per betaling Hasteoverføring manuell kr 400,00 per betaling Hasteoverføring nettbank kr 250,00 per betaling Avsendar betalar gebyr i utanlandske bankar kr 150,00 per betaling Faks av kvittering til mottakar kr 50,00 per melding Reklamasjon som skuldast feil frå kunde* kr 400,00 per gong * herunder stopp/tilbakekalling av betaling MANUELLE TENESTAR Kasse/daglegbank Giro betalt kontant i kasse og kontantinnskot ikkje eigne konto* kr 100,00 * Ekstra tillegg dersom mottakars konto ikkje er oppgjeve kr 30,00 Giro levert i kasse for belastning av konto kr 30,00 Giroinnbetaling til innsamlingsaksjonar kr 0,00 Overføring mellom eigne kontoar pr telefon, e-post kr 30,00 Utbetalingsanvisning (inn på konto kr 0) kr 100,00 Kontantinnskot (til eigen konto i kasse eller automat) kr 0,00 Uttak av kontantar i kasse; frå eigen konto i kasse eller automat kr 0,00 Uttak av kontantar i kasse; frå konto i annan bank kr 200,00 Kontantheving av Giro Utbetaling kr 100,00 Kontantheving av sjekk/bankremisse - trukke på banken kr 0,00 Kontantheving av sjekk/bankremisse - trukke på annan bank kr 100,00 Kjøp av gåvesjekk/bankremisse/verdikort - Kundar kr 50,00 Kjøp av gåvesjekk/bankremisse/verdikort - Ikkje kundar kr 80,00 Myntveksling Opptelling av myntar og sedlar for kundar kr 0,00 Valuta Kjøp/sal av valuta kundar kr 50,00 Kjøp/sal av valuta ikkje kundar kr 200,00 Tilbakekjøp av valuta eigne kundar kr 50,00 Leige av bankboks Leige av bankboks frå kr 250 til kr 750,00 per år Bytte lås kr 1.500,00 Fakturagebyr kr 50,00 Faste oppdrag Fast overføring med kvittering kr 15,00 Inkl porto Fast overføring nettbank kr 0 Diverse tenester Retur av betalingsoppdrag pga manglande dekning på konto kr 85,00 Reklamasjon kr 400,00 Opning av depositumkonto kr 750,00 Kopi av bilag (rekneskapsbilag, kontoutskrift, årsoppg m.m) kr 100,00 > 12 mnd Kopi av bilag (rekneskapsbilag, kontoutskrift, årsoppg m.m) kr 50,00 < 12 mnd Sending av fax per side kr 10,00 +1kr per side Kopiering per side kr 10,00 +5kr per side

PRISLISTE PRIVATKUNDER Gjeldende fra 01.01.2014

PRISLISTE PRIVATKUNDER Gjeldende fra 01.01.2014 PRIVATKUNDER Gjeldende fra 01.01.2014 Innholdsfortegnelse NettBank... 2 Betaling til utlandet via nettbank... 2 MobilBank... 3 SMS-Bank... 3 SMS-varsling... 3 TeleBank... 3 AvtaleGiro... 3 efaktura...

Detaljer

PRISLISTE BEDRIFTSKUNDER Gjeldende fra 15.07.2013

PRISLISTE BEDRIFTSKUNDER Gjeldende fra 15.07.2013 LISTE Gjeldende fra 15.07.2013 Innholdsfortegnelse NettBank Bedrift... 2 Betaling til utlandet via nettbank... 2 MOTTAKERAVTALER... 3 AvtaleGiro mottaker... 3 OCR... 3 egiro... 3 Direkte remittering...

Detaljer

Nybygger.no - for deg mellom 18 og 33 år

Nybygger.no - for deg mellom 18 og 33 år Nybygger.no - for deg mellom 18 og 33 år Fra 22.06.2015 Lån Boliglån over kr 2 mill. innenfor 75% av markedsverdi nom. 2,60 % eff. 2,69 %* Boliglån under kr 2 mill. innenfor 75% av markedsverdi nom. 3,30

Detaljer

Lån fra 22.06.15. Boliglån 75 % - over kr 2 mill. nom. 2,90 % eff. 3,01 % Boliglån 75 % - under kr 2 mill. * nom. 3,20 % eff.

Lån fra 22.06.15. Boliglån 75 % - over kr 2 mill. nom. 2,90 % eff. 3,01 % Boliglån 75 % - under kr 2 mill. * nom. 3,20 % eff. Lån fra 22.06.15 Boliglån 75 % - over kr 2 mill. nom. 2,90 % eff. 3,01 % Boliglån 75 % - under kr 2 mill. * nom. 3,20 % eff. 3,39 % Flexilån 70 % *** nom. 3,10 % eff. 3,14 % Kapitalisering hver måned.

Detaljer

Prisliste - Privatmarked

Prisliste - Privatmarked Prisliste - Privatmarked - Side 1 Prisliste - Privatmarked Nr 3 / 2014 Gjelder fra: 16. juni 2014 Utlån Totens Sparebank gir lån til de fleste formål, med forskjellig sikkerhet og til konkurransedyktige

Detaljer

Prisliste Privat LÅN. Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i egen bolig innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag:

Prisliste Privat LÅN. Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i egen bolig innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag: BOLIGLÅN Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i bolig innenfor 60% av forsvarlig verdigrunnlag: Kun mot 1.prt. pant i bolig * 2,65 % 2,74% *) Lån med pant i bolig innenfor 75 % av forsvarlig

Detaljer

INNSKUDDSBETINGELSER. BSU 3,80 % BSU 2 3,80 % Ett tillegg til vanlig BSU - Inntil kr. 30 000,- i året, maks sparebeløp kr.

INNSKUDDSBETINGELSER. BSU 3,80 % BSU 2 3,80 % Ett tillegg til vanlig BSU - Inntil kr. 30 000,- i året, maks sparebeløp kr. Prisliste Nye rentesatser på utlån gjelder fra 26.6.2015 for nye kunder og 27.8.2015 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 26.6.2015 for nye kunder og 27.8.2015 for eksisterende

Detaljer

youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015

youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015 youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015 Sparing Brukskonto 0,02 % Sparekonto - MoneyBox 2,00 % 2,50 % 6 frie uttak pr. år + fjorårets rente Utover dette 2% uttaksgebyr Kort Uttak

Detaljer

Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60%

Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60% PRISLISTE PRIVAT Prislisten gjelder fra 07.06.2013 Kontotype Nominell rente Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60% Rentesatsen

Detaljer

PRISLISTE. Personkunder. Gjelder fra 21.07.2015

PRISLISTE. Personkunder. Gjelder fra 21.07.2015 Gjelder fra 21.07.2015 Giro manuell/elektronisk Belastet konto (utført av banken) kr 85 Overføring til egen konto/tredjemanns konto (utført av banken) kr 25 Straksbetaling (utført av banken) kr 85 TeleGiro/NettGiro

Detaljer

Prisliste Bank tjenester

Prisliste Bank tjenester Prislisten er sist oppdatert: 02.01.2015 Prislisten gjelder fra 02.01.2015 Prisliste Bank tjenester Betalingsformidling innland Uttak egne konti Uttak i kasse / minibank Giro / Oppdrag Brevgiro levert

Detaljer

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 01.07.2014

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 01.07.2014 KUNDEPROGRAM UNGDOM 13 17: Ungdom 13 17 er et fordelsprogram for ungdom fra 13 og 17 år. Fordeler: Ingen årspris på VISA ELECTRON (ordinær pris kr. 125 pr. år.) Gratis kortbruk på varekjøp i inn- og utland

Detaljer

SPAREBANKEN PLUSS PRISLISTE FOR PRIVATMARKED

SPAREBANKEN PLUSS PRISLISTE FOR PRIVATMARKED SPAREBANKEN PLUSS PRISLISTE FOR PRIVATMARKED Gjeldene 20. mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE FORDELSPROGRAM PLUSSKUNDER SIDE TOTAL 3 BASIS 5 SENIOR 7 PLUSSKUNDE 18-28 8 PLUSSKUNDE UNGDOM 9 LÅN ORDINÆRE KUNDER

Detaljer

Prisliste. Personkunder i Danske Bank

Prisliste. Personkunder i Danske Bank Prisliste Personkunder i Danske Bank Danske Bank A/S herunder Danske Bank i Norge har tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet og verdipapirforetak i Norge. Danske Bank i Norge er under tilsyn av

Detaljer

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 499.999,- 0,05 % Kr. 500.000,-

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet 1 vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Våren 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Våren 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet vossabanken.no Våren 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i dine

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2014 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

trenger råd om lån, sparing og annet som har betydning for din økonomi. Vi står til din disposisjon når du Snakk med våre rådgivere.

trenger råd om lån, sparing og annet som har betydning for din økonomi. Vi står til din disposisjon når du Snakk med våre rådgivere. Sjekk mulighetene! sist oppdatert 8.11.2006 LES MER om dine medlemstilbud: Kundeprogrammene Priser i kundeprogrammene Boliglån m.m. Førstehjemslån Billån m.m. Forbrukslån Betalingstjenester på nett Ekofisk

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i FO

Fordeler for deg som er medlem i FO Fordeler for deg som er medlem i FO 2013 FO... er fagforbundet til barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge. Vi organiserer også studentene til disse yrkene. FO er i vekst

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Bankhjørnet ved Arne Gravdal Gold kredittkort Sommerkonkurranse BSU - spar mer med BSU Pluss App for bedriftskunder Aktiv Eiendomsmegling Jæren

Bankhjørnet ved Arne Gravdal Gold kredittkort Sommerkonkurranse BSU - spar mer med BSU Pluss App for bedriftskunder Aktiv Eiendomsmegling Jæren INFORMASJON FRA TIME SPAREBANK Bankhjørnet ved Arne Gravdal Gold kredittkort Sommerkonkurranse BSU - spar mer med BSU Pluss App for bedriftskunder Aktiv Eiendomsmegling Jæren Juni 2014 Bankhjørnet Time

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca 150 000 medlemmer. Forbundets yrkesaktive medlemmer arbeider

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2013 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca

Detaljer