Nybygger.no - for deg mellom 18 og 33 år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nybygger.no - for deg mellom 18 og 33 år"

Transkript

1 Nybygger.no - for deg mellom 18 og 33 år Fra Lån Boliglån over kr 2 mill. innenfor 75% av markedsverdi nom. 2,60 % eff. 2,69 %* Boliglån under kr 2 mill. innenfor 75% av markedsverdi nom. 3,30 % eff. 3,46 %** Boliglån over kr 2 mill. innenfor 85% av markedsverdi nom. 3,00 % eff. 3,10 %* Boliglån under kr 2 mill. innenfor 85% av markedsverdi nom. 3,75 % eff. 3,92 %** Etableringsgebyr kr 750,00 Depotomkostninger kr 500,00 Terminomkostninger ved belastning av konto kr 50,00 * Effektiv rente er beregnet ut fra lånesum kr ** Effektiv rente er beregnet ut fra lånesum kr Til dekning av kostnad i forbindelse med utsendelse av dokumenter (når du ikke har BankID) kr 300,00 Sparing Brukskonto 0,02 %** Sparekonto 2,25 % Renten gjelder fra første krone. Ingen begrensning i antall uttak Fra BSU - Boligsparing for ungdom 4,00 % 4,50 % Kort Uttak i minibanker i Norge kr 0,00 Varekjøp i betalingsterminaler kr 0,00 Visa kontantuttak i utlandet + 0,5% kr 0,00 Visa Classic kort - årspris pr. år kr 280,00 Erstatningskort når kort er ødelagt/ikke virker/mistet/nytt motiv kr 200,00 Nødkort eller nødkontanter Visa kr 1000,00 Bruk av Visa-kort i utlandet - valutapåslag 2%. Nettbank, Mobilbank og Telebank Giro m/ KID-nummer * kr 0,00 Giro m/ melding * kr 0,00 SMS varsling ved kontobevegelser i Nettbank * kr 1,00 Elektronisk brikke pr. måned * kr 0,00 efaktura pr. stk. kr 0,00 Avtalegiro pr. giro * kr 0,00 Fast betalingsoppdrag til annen kunde uten melding lagt opp i nettbank * kr 0,00 Betalingsoppdrag opprettet i Nettbank * kr 0,00 * Gjelder brukskonto ** Gjelder fra Når det gjelder øvrige priser, vises det til de påfølgende sider som er hentet fra prislisten til Sparebanken Øst.

2 Lån fra Boliglån 75 % - over kr 2 mill. nom. 2,90 % eff. 3,01 % Boliglån 75 % - under kr 2 mill. * nom. 3,20 % eff. 3,39 % Flexilån 70 % *** nom. 3,10 % eff. 3,14 % Kapitalisering hver måned. Grønt boliglån til nullhus 85 % nom. 2,19 % eff. 2,27 % Lån til akademikere* Boliglån Ung (til og med 33 år) 85 % nom. 2,40 % eff. 2,50 % Boliglån (34 år og eldre) 75 % nom. 2,50 % eff. 2,60 % *Betingelsene for finansiering forutsetter et aktivt kundeforhold i Sparebanken Øst. Byggelån nom. 7,50 % eff. 9,94 % Provisjon pr. kvartal. 0,333 % Kvartalsvis kapitalisering av rente og provisjon. Rentesats fastsettes i henhold til sikkerhetsstillelse og kundeforhold. Andre lån Lån mot pant i innskudd nom. 3,80 % eff. 3,94 % Lån mot salgspant i bil - ta kontakt med AS Financiering Kontokreditt/Forbrukslån ** nom. 19,85 % eff. 26,05 % Provisjon kontokreditt pr. kvartal. Kvartalsvis kapitalisering av rente og provisjon ** nom. 0,250 % eff. 23,89 % Kredittkort Visa Gull nom. 18,00 % eff. 28,15 % Visa Business Card nom. 18,00 % eff. 26,10 % * Effektiv rente er beregnet ut fra lånesum kr ** Effekiv rente er beregnet ut fra en kredittramme på kr *** Effektiv rente er beregnet ut fra en ramme på kr og utnyttelsesgrad 80 %

3 Omkostninger utlån Behandlingsomkostninger Etableringsgebyr boliglån fra kr 1500,00 til kr 5000,00 Etableringsgebyr Grønt boliglån for nullhus kr 750,00 Mellomfinansiering fra kr 4000,00 til kr 6000,00 Omkostninger innfrielse lån/kredittkort i annen finansinstitusjon, pr. oppdrag kr 200,00 Endringsomkostninger kr 350,00 Endring med nye lånedokumenter kr 500,00 Delutbetalingsomkostninger pr. utbet. kr 500,00 Etablerings-/besiktigelses-omkostninger byggelån 0,5% min. kr 5000,00 maks. kr 10000,00 Terminomkostninger Belastning av konto uten melding kr 50,00 Belastning av konto med melding kr 70,00 Giro varsel kr 95,00 AvtaleGiro kr 95,00 Terminomkostninger forbrukslån Belastning av konto uten melding kr 80,00 Belastning av konto med melding kr 100,00 Girovarsel kr 120,00 Omkostninger Flexilån Etableringsgebyr Flexilån kr 0,00 Depotomkostninger kr 0,00 Vedlikeholdsomkostninger pr. år kr 900,00 Purreomkostninger 1. gangs purring kr 65,00 2. gangs purring kr 65,00 3. gangs betalingsoppfordring kr 196,00 Depotomkostninger Pantobligasjoner, salgspant ved ny obl. (første obligasjon) kr 1000,00 + for de neste sikkerhetene pr. stk. kr 0,00 Opplåning på nåværende sikkerheter (første obligasjon) kr 0,00 - pr. neste sikkerhet kr 0,00 Kausjoner kr 500,00 Sperret bankinnskudd kr 500,00 Panterett i registrert andel i borettslag kr 500,00 Deponering av verdipapirer kr 500,00 Prioritetsvikelse 1. pantobligasjon kr 750,00 + for de neste sikkerhetene pr. stk. kr 0,00 Pantefrafall 1. panteobligasjon kr 750,00 + for de neste sikkerhetene pr. stk. kr 0,00 Debitorskifte kr 1500,00

4 Sparing Fra Fra Brukskonto Lønnskonto 0,02 % Nye Kompasskonto 0,02 % Kompasskonto 0,02 % Kompass regningskonto 0,02 % Kompass ungdomskonto 0,02 % Ungdomskonto 0,02 % Honnørkonto 0,02 % Folio 0,02 % Kassekreditt 0,02 % Komplett brukskonto 0,02 % Sparekonto *Kapitalspar kr ,02 % 0,05 % 12 frie uttak pr. år + fjorårets rente. kr ,05 % 0,15 % Utover dette 2% uttaksgebyr kr ,20 % 0,50 % *Plasseringskonto kr ,02 % 0,05 % kr ,05 % 0,15 % 6 frie uttak pr. år + fjorårets rente. kr ,10 % 0,30 % Utover dette 2% uttaksgebyr kr ,30 % 0,70 % *Plasseringskonto Kompass kr ,02 % 0,05 % kr ,02 % 0,05 % 6 frie uttak pr. år + fjorårets rente. kr ,10 % 0,50 % Utover dette 2% uttaksgebyr kr ,50 % 1,00 % *Komplett Plasseringskonto kr ,02 % 0,05 % kr ,02 % 0,25 % 6 frie uttak pr. år + fjorårets rente. kr ,10 % 0,50 % Utover dette 2% uttaksgebyr kr ,50 % 1,00 % Priser på ungdomsprodukter - se youngbank.no

5 Fra Fra Familierente (ikke nye avtaler) kr ,00 % 1,50 % 6 frie uttak pr. år + fjorårets rente kr ,00 % 1,50 % Utover dette 2% uttaksgebyr kr ,75 % 2,25 % *Lokalkonto 4 frie uttak pr. år + fjorårets rente kr ,05 % Utover dette 2% uttaksgebyr kr ,75 % IPA (individuell pensjonsspareavtale) 1,25 % Barnespar 0-15 år 0,05 % 0,45 % 12 frie uttak pr. år + fjorårets rente. Utover dette 2% uttaksgebyr Boligsparing for ungdom (BSU) 2,70 % 3,20 % Innskudd med binding Innskudd med binding 6 måneder (Ikke nye) Innskudd med binding 12 måneder (Ikke nye) Innskudd med binding 6 måneder (fra ) Innskudd med binding 12 måneder (fra ) Fra ,00 % 2,25 % 2,25 % 2,50 % 1,50 % 1,75 % 1,75 % 2,00 % *Plasseringskonto Nibor Minsteinnskudd kr ,-. Pengemarkedsrenten som til enhver tid gjelder basert på 3 mndr. Nibor-rente minus margin: kr mndr. Nibor - 0,50% kr mndr. Nibor - 0,25% Renten reguleres hver uke med basis i noteringen pr. mandag. 2 frie uttak pr. år + fjorårets rente. Utover dette 2% uttaksgebyr. 7 dagers gjensidig oppsigelse. Dersom saldo på konto blir lavere enn kr ,- forrentes kontoenmed laveste rente på Kapitalspar. Fra Overtrekksrente 23,00 % Særvilkår For beløp over kr ,- kan det avtales spesielle vilkår for den enkelte konto. Rentesatsene kan endres svært hyppig. Oppdaterte renter fås oppgitt ved henvendelse til banken.

6 Fastrenteinnskudd Rentesatsene for våre fastrenteinnskudd kan endres svært hyppig. Oppdaterte renter fås oppgitt ved henvendelse til banken. Fastrenteinnskudd er et innskuddsprodukt som tilbys periodevis. Ved uttak før bindingstidens utløp avsluttes kontoen, og det beregnes et uttaksgebyr på 4%. Fra Andre kontotyper Skattetrekk 0,02 % Folio særvilkår For beløp over kr ,- kan det avtales spesielle vilkår for den enkelte konto. Rentesatsene kan endres svært hyppig. Oppdaterte renter fås oppgitt ved henvendelse til banken. * Renten gjelder fra 1. krone når et trinn passeres. Effektiv rente vil være lik nominell rente på alle sparekontoer under forutsetning av at det kun foretas frie uttak. Ved uttak utover de frie uttakene vil den effektive renten være lavere enn den nominelle. Renteberegningen følger årets kalenderdager. Omkostninger innskudd Depositumskonto kr 750,00 Kontoholdsomkostninger stillestående konti, etter vurdering pr. år maks. kr 30,00 Overførsel av konto til annen bank Dekning av giroomkostninger ved overføring av konto til annen bank kr 75,00 Purregebyr overtrekk innskuddskonto 1. gangs purring kr 65,00 2. gangs purring kr 65,00 3. gangs betalingsoppfordring kr 196,00

7 Kort Uttak i våre minibanker hverdager fra kl kr 0,00 Uttak i våre minibanker forøvrig kr 5,00 Uttak i andre minibanker i Norge kr 7,00 Varekjøp i betalingsterminaler kr 2,50 Visa kontantuttak i utlandet + 0,5% fra kr 35,00 Visa Classic kort pr. år kr 280,00 Visa Electron kort pr. år kr 280,00 Visa Bedrift kort pr. år kr 295,00 Visa Gull kort pr. år kr 425,00 Varekjøp i betalingsterminaler med Visa Gull kort kr 2,50 Erstatningskort når kort er ødelagt/ikke virker/mistet/nytt motiv kr 200,00 Nødkort eller nødkontanter Visa kr 1.000,00 Bruk av Visa-kort i utlandet valutapåslag 2%. For youngbank.no og Nybygger.no gjelder egne priser på kort.

8 Nettbank, Mobilbank og Telebank Mobilbank giro m/ KID-nummer kr 2,00 Telebank giro m/ KID-nummer kr 2,50 Nettbank giro m/ KID-nummer kr 2,00 Giro m/ melding (nettbank, mobilbank, telebank) kr 3,50 Kvittering uten oblat kr 15,00 Kvittering med oblat kr 15,00 SMS varsling ved kontobevegelser i Nettbank kr 3,00 Bestilling av kontoutskrift pr. side i Telebank kr 15,00 Elektronisk brikke pr. måned kr 10,00 Ny kodebrikke når brikke er mistet/ødelagt kr 120,00 Stoppe en betaling/starte en stoppet betaling kr 6,00 Sperre/heve sperre av et fast betalingsoppdrag kr 6,00 Melding om ikke utført oppdrag kr 20,00 efaktura efaktura pr. stk. kr 2,00 AvtaleGiro Pr. giro kr 2,00 Melding om ikke utført oppdrag kr 20,00 Fast Betalingsoppdrag Fast betalingsoppdrag mellom egne konti uten melding kr 0,00 Fast betalingsoppdrag til annen kunde uten melding kr 2,50 Fast betalingsoppdrag til annen kunde med melding (inkl. porto) kr 15,00 Melding om ikke utført oppdrag kr 20,00 Giro Kontant betalt kr 100,00 Belastet konto kr 50,00 Direkte giro kr 100,00 Giro utbetalingsanvisning - utstedelse kr 125,00 Heving av giro utbetalingsanvisning. Kontant utbetalt kr 100,00 Kvitteringsoblat kr 15,00 Retur på grunn av mangler kr 150,00 Brevgiro Pr. giro + porto for personkunder kr 15,00 Pr. giro + porto for bedriftskunder kr 20,00 Kvittering med oblat kr 15,00 Kvitteringsliste kr 20,00 Retur på grunn av mangler 150,00 Bankremisse Innløsing av bankremisse som ikke godskrives konto hos oss kr 200,00 Bankremisse kr 65,00 Bankremisse m/ gavekort kr 90,00

9 Salg av mynt Kunder pr. strylle kr 5,00 Ikke kunder pr. strylle kr 20,00 Bankbokser pr. år 60 mm høyde kr 375, mm kr 500, mm kr 625, mm kr 875, mm kr 1.250,00 Stor boks kr 1.600,00 Priser inkl. mva Oppboring av bankboks, etter regning Girogebyr (til de som ikke kan belastes direkte) kr 35,00 Bankboks krever konto som det kan trekkes gebyr fra Kopi av bilag/kontoutskrift Kontoutskrift fra arkiv i Nettbank kr 0,00 Pr. bilag (i tillegg til Nets/andre bankers priser) kr 100,00 Pr. kontoutskrift kr 75,00 Kopi- og telefaxtjenester Kopiering med bekreftelse (rett kopi bekreftes) kr 50,00 Sende telefax for kunder innenlands kr 50,00 Sende telefax for kunder utenlands kr 150,00

10 Valuta Kontanter (kun til egne kunder) Kjøp/salg inntil NOK 200,- kr 150,00 Kjøp/salg over NOK 200,- pr. eksp. kr 150,00 Kjøp/salg over NOK 3.000,- pr. eksp. kr 150,00 Kjøp/salg over NOK ,- kr 300,00 Betaling til utland via Nettbank/Nettbedrift Betaling til EU/EØS land i EUR < kr 35,00 Øvrige betalinger kr 60,00 Hastebetaling kr 350,00 Rettegebyr ved feil/mangelfulle opplysninger kr 110,00 Betaling til utland via Swift - manuelt Normal betaling kr 200,00 Hastebetaling til utland < NOK kr 500,00 Hastebetaling til utland > NOK kr 500,00 Mottaker uten konto - swiftsjekk kr 200,00 Ekstrabelastniing for utenlandsk banks omkostn. kan forekomme Innbetalinger fra utlandet Beløp < NOK eller motverdi i utenlandsk valuta kr 50,00 Beløp > NOK eller motverdi i utenlandsk valuta kr 100,00 Betaling i EUR < når krav i EU forordning nr. 2560/2001 innfris (sepa-betaling) kr 20,00 Valutasjekker Utstedelse av valutasjekk (papirbasert) * kr 260,00 Innløsning av valutasjekk < NOK 500,- * kr 25,00 Innløsning av valutasjekk > NOK 500,- * kr 150,00 Innløsning av pensjonssjekk * kr 25,00 Sjekk til inkasso (tillegg for utenlandsk banks omkostninger) * kr 700,00 * Porto kommer i tillegg kr 10,00 Andre tjenester og omkostninger Telefaksbekreftelse/kvittering på e-post kr 150,00 Reklamasjon, stopp eller retur av betaling (mottakers banks omkostninger kommer i tillegg) kr 300,00 Valutasikring, Rentesikring, Valutalån, Valutakonto, Remburs og Inkasso Ta kontakt med bankens valutaseksjon for priser.

11 Verdipapirkonto - kontohold Opprettelse av VPS-konto kr 0,00 Kontoendringer Overføring av aksjer/obligasjoner/fondsandeler til annen VPS-konto pr. verdipapir kr 100,00 Innløsning av obligasjonsbeholdning kr 150,00 Flytting av verdipapirkonto til annen kontofører kr 200,00 Etablering/endring av panterettigheter kr 250,00 Generell handelsfullmakt pr. megler kr 100,00 Frigivelse av enkeltposter fra VPS-konto kr 100,00 Årsgebyr Beholding inntil kr kr 0,00 Beholdning kr kr 500,00 Beholdning kr kr 750,00 Beholdning over kr kr 1.000,00 Fakturaomkostninger kr 50,00 Beregningsgrunnlag: Angitt markedsverdi for aksjer og egenkapitalbevis og ligningsverdi for obligasjoner pr f.å. Omkostningen belastes/faktureres påfølgende år. Faktureringsomkostninger kun for de kontohavere som ikke har oppgitt bankkonto.

12 Valuteringsregler Gjelder kun innenlands betalingsformidling Godskriving av konto Ved innskudd i kontanter renteberegnes beløpet fra og med første kalenderdag etter at innskuddet blir foretatt. Ved annen godskriving av konto blir beløpet renteberegnet fra og med oppgjørsdagen. Belastning av konto. Ved uttak i kontanter renteberegnes beløpet til og med siste kalenderdag før uttaket. Ved uttak i kontanter på lørdag, helligdag eller offentlig høytidsdag renteberegnes beløpet til og med siste kalenderdag før siste virkedag før uttaket.ved annen belastning av konto renteberegnes beløpet til og med kalenderdagen før oppgjørsdagen. Med oppgjørsdag menes den kalenderdagen godskriving eller belastning av kontoer kan inngå i oppgjøret mellom banken/ institusjonen og Norges Bank eller på annen måte gjøres opp bankene/institusjonen imellom. Ved overføring mellom kontoer i samme bank menes med oppgjørsdag den dag godskriving og belastning av kontoen(e) skjer.

Prisliste - Privatmarked

Prisliste - Privatmarked Prisliste - Privatmarked - Side 1 Prisliste - Privatmarked Nr 3 / 2014 Gjelder fra: 16. juni 2014 Utlån Totens Sparebank gir lån til de fleste formål, med forskjellig sikkerhet og til konkurransedyktige

Detaljer

SPAREBANKEN PLUSS PRISLISTE FOR PRIVATMARKED

SPAREBANKEN PLUSS PRISLISTE FOR PRIVATMARKED SPAREBANKEN PLUSS PRISLISTE FOR PRIVATMARKED Gjeldene 20. mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE FORDELSPROGRAM PLUSSKUNDER SIDE TOTAL 3 BASIS 5 SENIOR 7 PLUSSKUNDE 18-28 8 PLUSSKUNDE UNGDOM 9 LÅN ORDINÆRE KUNDER

Detaljer

Prisliste. Personkunder i Danske Bank

Prisliste. Personkunder i Danske Bank Prisliste Personkunder i Danske Bank Danske Bank A/S herunder Danske Bank i Norge har tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet og verdipapirforetak i Norge. Danske Bank i Norge er under tilsyn av

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

trenger råd om lån, sparing og annet som har betydning for din økonomi. Vi står til din disposisjon når du Snakk med våre rådgivere.

trenger råd om lån, sparing og annet som har betydning for din økonomi. Vi står til din disposisjon når du Snakk med våre rådgivere. Sjekk mulighetene! sist oppdatert 8.11.2006 LES MER om dine medlemstilbud: Kundeprogrammene Priser i kundeprogrammene Boliglån m.m. Førstehjemslån Billån m.m. Forbrukslån Betalingstjenester på nett Ekofisk

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE. Merverdi i medlemskapet

SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE. Merverdi i medlemskapet SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE Merverdi i medlemskapet Velkommen som kunde i SpareBank 1 Telemark Vi ønsker å gi deg et forslag på finansiering, forsikring og sparing tilpasset din økonomiske

Detaljer

Veiledning til finansavtaleloven 46

Veiledning til finansavtaleloven 46 Mars 2011 Veiledning til finansavtaleloven 46 krav til opplysninger ved markedsføring av lån og kreditt 1 Side 1. Innledning 3 2. Markedsføring av låne og kredittavtaler generelt 3 2.1. Finansavtalelovens

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2014 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag 2014 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner).

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i FO

Fordeler for deg som er medlem i FO Fordeler for deg som er medlem i FO 2013 FO... er fagforbundet til barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge. Vi organiserer også studentene til disse yrkene. FO er i vekst

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca 150 000 medlemmer. Forbundets yrkesaktive medlemmer arbeider

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)... er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball,

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

Veiledning og vilkår

Veiledning og vilkår Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt

Detaljer

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner på jakt etter gode produkt til våre kunder Lån med Terra Boligkreditt SIDE 2 Obligatorisk tjenestepensjon SIDE 3 Tønsbergturen en suksess SIDE 4 Valdres Eiendomskontor

Detaljer

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett Lånebeskrivelse i forbindelse med notering på Nordic ABM Dato: 16.06.14 Endelig ISIN: NO0010713787 FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer