PRISLISTE BEDRIFTSKUNDER Gjeldende fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRISLISTE BEDRIFTSKUNDER Gjeldende fra 15.07.2013"

Transkript

1 LISTE Gjeldende fra Innholdsfortegnelse NettBank Bedrift... 2 Betaling til utlandet via nettbank... 2 MOTTAKERAVTALER... 3 AvtaleGiro mottaker... 3 OCR... 3 egiro... 3 Direkte remittering... 4 efaktura B2C bedrift til privatperson... 4 efaktura B2B bedrift til bedrift... 4 efakturaportal... 4 BankAxess... 5 Betalingsterminaler... 5 MobilBank... 5 SMS-Bank... 5 SMS-varsling... 5 TeleBank... 6 AvtaleGiro... 6 AutoGiro... 6 efaktura... 6 BankAxess... 6 BrevGiro Bedrift... 6 Faste oppdrag (opprettet i banken)... 7 MANUELLE TJENESTER PÅ BANKKONTOR... 7 Giro... 7 Depositumkonto... 7 Obligatorisk TjenestePensjon - OTP... 7 Sjekk... 7 Annet... 8 Kontanthåndtering... 8 Valuta... 9 Betalinger til utlandet... 9 Betalinger fra utlandet... 9 Bankkort (Visa og andre kort) Kredittkort (Visa Gold/MC Gold/Visa Business/Vivo) Depot / lån / kreditter Purringer Garantier... 12

2 LISTE NettBank Bedrift Etablering Abonnement pr måned Innenlands betaling m / KID Innenlands betaling m / melding Innenlands fast betaling Overføring / kontoregulering Fast overføring / kontoregulering Betaling av efaktura og AvtaleGiro Lønnsutbetaling pr trans Utbetalingsanvisning Tilsendt kvittering / oblat Nettpost Endring av beløpsgrense Engangskode på mobil for innlogging i nettbank / mobilbank Rebestilling av kodebrikke for innlogging i nettbank / telebank Kodebrikke for innlogging i nettbank / telebank uten nettbankavtale Aksjehandel Betaling til utlandet via nettbank Europabetaling (1), disp. på konto etter 2-5 virkedager Øvrig betaling, disp. på konto etter 2-20 virkedager Hasteoverførsel, disp. på konto etter 1-3 virkedager Tillegg når oppdragsgiver ønsker å betale omkostninger i utlandet Tillegg for retur / komplettering ved manglende / feil opplysninger (+ evt kursdiff.) Evt.omk. i utenlandsk bank kommer i tillegg 5 75 kr kr 20 1) Beløpet må overføres i mottakerlandets valuta eller euro. Les mer om hvilke land her. Omkostningsalternativet skal være: Delt avsender/mottaker. IBAN: International Bank Account Number BIC: Bank Identifying Code (SWIFT) 2

3 LISTE MOTTAKERAVTALER AvtaleGiro mottaker Etablering Avtalepris pr. mnd. Filforsendelse pr. oppdrag Betalingskrav uten varsel til betaler Betalingskrav med varsel til betaler Bytte av kid Oversikt FBO mottaker avtale kr kr kr kr OCR Etablering Avtalepris pr. mnd. OCR retur pr. transaksjon Filforsendelse til/fra Nets pr. forsendelse OCR giroliste A+B/701 sammendrag kr 5 0,5 5 egiro Etablering Avtalepris pr mnd egiro retur med kid - pr. transaksjon egiro retur uten kid - pr. transaksjon Filforsendelse til/fra Nets pr. forsendelse OCR giroliste A+B/701 sammendrag kr 5 0,5 1 kr 5 3

4 LISTE Direkte remittering Etablering direkte remittering via Nets Avtalepris pr. mnd. Etablering direkte remittering via NettBank bedrift Avtalepris pr. mnd kr 5 Transaksjonskostnader direkte remittering Dir.rem m/kid Dir.rem u/kid uten melding Dir.rem u/kid med melding Dir.rem uten mottakers kontonr. Dir.rem lønnsutbetaling Filforsendelse til/fra Nets pr. forsendelse 5 0,5 efaktura B2C bedrift til privatperson efaktura B2C etablering efaktura månedsavgift utstederavt. Betalingskrav pr. faktura uten fakturahotell Betalingskrav pr. faktura med fakturahotell ,5 5 kr efaktura B2B bedrift til bedrift efaktura B2B etablering filbasert formidling efaktura B2B månedsavgift Pr. formidlet faktura kr efakturaportal efakturaportal etablering Månedsavgift faktura utsteder Månedsavgift faktura mottaker Pr. formidlet faktura Pr. formidlet faktura printet og sendt pr. post (faktureres fra Nets) 25 kr 25 kr 5 kr porto + 1,8 4

5 LISTE BankAxess Etablering Månedavgift Transaksjon Bankaxess kr 25 3,5 Betalingsterminaler Etablering brukersted i Nets Brukerstedsabonnement i Nets - pr mnd Endring brukerstedsavtale (Eierskifte / bankbytte etc.) Transaksjonspris Korttidsleie av bankens utleieterminal klargjøring eks. mva Korttidsleie av bankens utleieterminal pr dag eks. mva , Leie / kjøp av betalingsterminal faktureres fra leverandør MobilBank Innenlands betaling m /KID Innenlands betaling m / melding Overføring mellom egne konti i banken I tillegg kommer prisen du betaler for bruk av internett via mobil til din teleoperatør. SMS-Bank Saldoforespørsel med siste bevegelser Overføring mellom egne konti Forfallsoversikt Endre personlig kode I tillegg kommer prisen du betaler til din teleoperatør. SMS-varsling Pr. mottatt SMS 5

6 LISTE TeleBank Innenlands betaling m / KID Innenlands betaling m / melding Overføring mellom egne konti i banken Stoppe og starte betaling Spørretjenester Tilsendt kvittering/oblat Bestilling av kontoutskrift Rebestilling av kodebrikke for innlogging i nettbank / telebank AvtaleGiro Pr. betaling Stoppe betaling Starte betaling Opprette AvtaleGiro-avtale AutoGiro Pr. betaling efaktura Faktura i NettBanken BankAxess Belastning av konto BrevGiro Bedrift Betaling per giro (porto per konvolutt kommer i tillegg) Betaling uten mottakers kontonr. Startpakke Kvittering / kvitteringsliste Retur av betalingsoppdrag pga. manglende dekning på konto, feil blankett eller mangelfullt utfylte blanketter 9 kr ,50 6

7 LISTE Faste oppdrag (opprettet i banken) Opprettelse/ endr. av faste oppdrag til annens konto Fast oppdrag til konto i annen bank Fast oppdrag til egen konto i egen bank Fast oppdrag til annen konto i egen bank 5 2 MANUELLE TJENESTER PÅ BANKKONTOR (Priser ikke-kunder i parantes) Giro Giro uten kvittering, girokasse Giro med kvittering Giro uten kreditors kontonr. Giro kontant Giro kontant uten kreditors kontonr. Heving av Giro utbetalingsanvisning Heving av Giro utbetalingsanvisning utbetalt kontant Bekreftelser pr. telefaks / e-post Retur pga. manglende beløp / feil utfylt Overføring egne konti kr (15) 10 (15) 5 10 (15) 5 92,5 2 Depositumkonto Etablering og drift av depositumkonto 50 Obligatorisk TjenestePensjon - OTP Etablering og drift av avtale Sjekk Sjekk, bruk av (pr sjekk) Utstedelse bankremisser / gavesjekker med omslag Innløsning bankremisser / gavesjekker Kontantheving av sjekk/ bankremisse Gavesjekkomslag 5 5 (15) 5 2 7

8 LISTE Annet Dekningskontroll sjekker / uttak annen Eika-bank Dekningskontroll sjekker / uttak andre banker Kopibestilling - gjenfinning av bilag pr. kopi (Giro, kontoutskrift, årsoppgave mm.) Veksel / inkasso-oppdrag DnB Oppgjør av konto Avslutning av kundeforhold mot annen bank Lønningsliste Lønningsliste tillegg pr trans Fotokopier, pr. stk. Bekreftelse av fotokopi, pr. stk kr Kontanthåndtering Myntrull (per rull) Veksling sedler Opptelling mynt Kjøp av nattsafeposer pr stk Bedriftsoppgjør i kasse Opptelling nattsafe lag / foreninger Ny nøkkel til nattsafeinnkast 4 kr (8 kr) (5) 5 (10) 5 75 kr 10 Valuteringsregler Gjelder for uttak og innskudd av kontanter i kasse, innskudd i automater og overførsler. Dagens dato settes automatisk til kl ("cut-off") både på debet- og kreditsiden. Etter dette tidspunkt settes valuteringsdato til neste bankdag eller neste kalenderdag i henhold til nedenstående tabell: Transaksjonstype Valutering Før "cut-off" Etter "cut-off" Ut Debet Dagens dato Neste bankdag Gebyr Debet Dagens dato Neste bankdag Sjekk Debet Dagens dato Dagens dato Inn Kredit Dagens dato Neste kalenderdag Overførsel Debet Dagens dato Neste bankdag 8

9 LISTE Bankbokser (pris eks.mva) Årlig leie - liten bankboks Årlig leie - mellomstor bankboks Årlig leie - stor bankboks Årlig leie - ekstra stor bankboks Oppboring av bankboks Komplett bankbokslås med 2 nøkler Oppbevaring av verdigjenstander pr. mnd Valuta Reisevaluta Reisevaluta - ikke kunder Innløsning reisesjekker Innløsning valuta-/ pensjonssjekker (pr. sjekk) Utstedelse av valutasjekker Betalinger til utlandet Ordinær overførsel til utlandet Hastebetalinger til utlandet Tillegg for ufullstendig oppdrag Kansellering av betalingsoppdrag Kompletteringskostnad Tillegg når oppdragsgiver ønsker å betale omkostninger i utlandet Tillegg for retur / komplettering ved manglende / feil opplysninger (+ evt kursdiff.) kr 20 Evt.omk. i utenlandsk bank kommer i tillegg. Oppdragsgiver blir etterbelastet når bankomkostninger i utlandet er kjent. Telefaksbekreftelse til avsender / betalingsmottaker 5 Betalinger fra utlandet Beløp inntil NOK (eller motverdi i utenlandsk valuta) 1) Beløp over NOK (eller motverdi i utenlandsk valuta) 1) EU / SEPA-betaling 1) ) Gjelder innbetalinger med IBAN og BIC fra EU/ EØS-land med standard omkostningskode, dvs. mottaker betaler kun omkostningene i Norge. 9

10 LISTE Bankkort (Visa og andre kort) Årspris Visa Classic Årspris Visa Electron Voksen Årspris Visa Electron Undom under 18 år Varekjøp i Norge og utlandet Varekjøp i Norge og utlandet Ungdom under 18 år Kontantuttak i våre minibanker Kontantuttak i andre bankers minibanker ut over 4 uttak pr mnd Kontantuttak i utlandet Visauttak i annen bank i Norge Innskudd av kontanter i bankens innskuddsautomater Nødkort/nødkontanter i utlandet Rebestilling ødelagt eller mistet bankkort Nytt / endret passbilde og signatur Endring av kortmotiv Sperret kort pga. eget misbruk Verdikort elektronisk gavekort Eika utbetalingskort pr kort 275 kr ,5 0,5% + 3 0,5% kr 55 kr Beløpsgrenser for bruk av bankkort: Transaksjonstype Beløpsgrense pr. dag Beløpsgrense pr. 30 dager Minibank inn-/utland Varekjøp

11 LISTE Kredittkort (Visa Gold/MC Gold/Visa Business/Vivo) Årspris Tilleggskort Erstatningskort Varekjøp i Norge og utlandet Kontantuttak i minibanker i Norge og utlandet Kontantuttak over skranke i Norge og utlandet Overføre fra kredittkort til konto Papir faktura efaktura Kopi av faktura SMS-varsling Administrasjonsgebyr for inaktivt kort (Dette gjelder om kortet ikke er brukt siste 12 måneder, og ikke har utestående kreditt) Overtrekksgebyr Innfrielse kreditt andre kortselsk. 95 kr 1 %av uttak + 25 kr 1 %av uttak + 75 kr rente fra dag kr kr 125 kr rente fra dag ( fra og med 3.overf. fra samme konto innenfor 12 mnd) Nominell rente per måned 1,83 % Effektiv rente pr år ved benyttet kreditt / / ,50 % Rentefri kreditt Korttype Beløpsgrense Beløpsgrense minibank pr. dag varekjøp pr. 30 dager MasterCard Gold Visa Gold Visa Business Vivo inntil 45 dager 11

12 LISTE Depot / lån / kreditter Termingebyr lån pr. mnd. Termingebyr lån m/giro pr. mnd. Flexilån mnd. kontogebyr Etableringsgebyr PM Nye sikkerheter Endring sikkerhet 5 75 kr 5 2% - min. 750 maks pr stk - maks 1.00 (nedkvittering (etter kundens anmodning), pantefrafall, prioritetsvikelse) Fornyelsesgebyr lønnskontokreditter - årlig (fradragsberettiget) Terminutsettelse pr. termin (fradragsberettiget) Forskudd lønn/trygd Mortifikasjon Nye sikkerheter selvkost Purringer 1. purring 6 2. purring / inkassovarsel 6 Garantier Etableringsomkostninger Etableringsomkostninger ihht. Bustadoppføringslova 1% - min maks min Provisjon pr. kvartal 0,5% Betalingsbekreftelser pr. faks/brev 2% - min maks 2.50 Vi tar forbehold om prisendringer på produkter i perioden og eventuelle feil i prislisten. 12

Prisliste - Privatmarked

Prisliste - Privatmarked Prisliste - Privatmarked - Side 1 Prisliste - Privatmarked Nr 3 / 2014 Gjelder fra: 16. juni 2014 Utlån Totens Sparebank gir lån til de fleste formål, med forskjellig sikkerhet og til konkurransedyktige

Detaljer

SPAREBANKEN PLUSS PRISLISTE FOR PRIVATMARKED

SPAREBANKEN PLUSS PRISLISTE FOR PRIVATMARKED SPAREBANKEN PLUSS PRISLISTE FOR PRIVATMARKED Gjeldene 20. mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE FORDELSPROGRAM PLUSSKUNDER SIDE TOTAL 3 BASIS 5 SENIOR 7 PLUSSKUNDE 18-28 8 PLUSSKUNDE UNGDOM 9 LÅN ORDINÆRE KUNDER

Detaljer

Prisliste. Personkunder i Danske Bank

Prisliste. Personkunder i Danske Bank Prisliste Personkunder i Danske Bank Danske Bank A/S herunder Danske Bank i Norge har tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet og verdipapirforetak i Norge. Danske Bank i Norge er under tilsyn av

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag 2014 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner).

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca 150 000 medlemmer. Forbundets yrkesaktive medlemmer arbeider

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2014 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i FO

Fordeler for deg som er medlem i FO Fordeler for deg som er medlem i FO 2013 FO... er fagforbundet til barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge. Vi organiserer også studentene til disse yrkene. FO er i vekst

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

BETALING TIL UTLANDET

BETALING TIL UTLANDET BETALING TIL UTLANDET - enkel å bruke - tilgjengelig 24 timer i døgnet - mulighet til å legge betalinger på forfall frem i tid - mottakerregister 1.1 Før du begynner Før du begynner å registrere en betaling

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)... er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball,

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Veiledning og vilkår

Veiledning og vilkår Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca

Detaljer

Bankhjørnet ved Arne Gravdal Gold kredittkort Sommerkonkurranse BSU - spar mer med BSU Pluss App for bedriftskunder Aktiv Eiendomsmegling Jæren

Bankhjørnet ved Arne Gravdal Gold kredittkort Sommerkonkurranse BSU - spar mer med BSU Pluss App for bedriftskunder Aktiv Eiendomsmegling Jæren INFORMASJON FRA TIME SPAREBANK Bankhjørnet ved Arne Gravdal Gold kredittkort Sommerkonkurranse BSU - spar mer med BSU Pluss App for bedriftskunder Aktiv Eiendomsmegling Jæren Juni 2014 Bankhjørnet Time

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

trenger råd om lån, sparing og annet som har betydning for din økonomi. Vi står til din disposisjon når du Snakk med våre rådgivere.

trenger råd om lån, sparing og annet som har betydning for din økonomi. Vi står til din disposisjon når du Snakk med våre rådgivere. Sjekk mulighetene! sist oppdatert 8.11.2006 LES MER om dine medlemstilbud: Kundeprogrammene Priser i kundeprogrammene Boliglån m.m. Førstehjemslån Billån m.m. Forbrukslån Betalingstjenester på nett Ekofisk

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Oppsett for betaling til utlandet

Oppsett for betaling til utlandet Generelt En forutsetning for å kunne betale til utlandet via AutoPay er at AutoPay er satt opp med remittering direkte mot bank. Det betyr at remitteringsavtale satt opp mot Nets ikke gir muligheter for

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL ) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring

Detaljer