Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil."

Transkript

1 Prisliste Bedrift Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til ,- 0,05 % Kr ,- til ,- 0,10 % Kr. 1 million og over 0,50 % Ingen uttaksbegrensninger SKATTETREKKSKONTO Inntil kr ,- 0,05 % Alt over kr ,- 0,10 % I henhold til lovvedtak, skal skattetrekksmidler avsettes på separat konto BEDRIFTSSPAREKONTO Kr.0,- til ,- 0,15 % Kr , ,- av hele innskuddet 1,10 % Kr.1 million og over, av hele innskuddet 1,35 % 12 frie uttak pr. år og fritt uttak av fjorårets rente. På uttak utover dette regnes 1% uttaksprovisjon. SÆRVILKÅRSKONTO Mininum innskudd kr ,- Betingelser avtales individuelt med Finansavdeling i forhold til beløpets størrelse og bindingstid. INNSKUDDSPENSJON Innskuddsrente bankkonto innenfor OTP/IBP avtalen 2,42 % Premiefondskonto 2,42 % VALUTERINGSDATO BETALINGSTJENESTE KREDIT DEBET Kontanter Nattsafe Bokføringsdag Bokføringsdag + 1 kalenderdag Bokføringsdag + 1 kalenderdag Oppgjørsdato Oppgjørsdato Bokføringsdato Bokføringsdato Oppgjørsdato Overføring annen bank Kontoregulering og betaling til konti i Fana Sparebank Sjekk trukket på annen bank Sjekk trukket på egen bank Giro Pos-transer avstemt i butikk før kl Pos-transer avstemt i butikk før kl Lønninger levert før kl VALUTERINGSREGLER INNLAND Oppgjørsdato BBS Samme bankvirkedag Bokføringsdato Oppgjørsdato BBS Samme bankvirkedag

2 Lønninger levert etter kl NettBedrift transer før kl NettBedrift transer før kl Direkte remittering Neste dag Oppgjørsdag Neste dag Oppgjørsdag UTBETALINGSTJENESTER (PAPIRBASERT) BREVGIRO BrevGiro levert i banken m/mottakers kontonr. pr.giro 10,- BrevGiro levert pr. post m/mottakers kontonr. pr. giro 10,- + porto Returforsendelse ved manglende dekning m.v. 100,- BrevGiro u/mottakers kontonr. pr. giro 50,- Kvitteringsliste 10,- Oblatkvittering 10,- + porto GIRO LEVERT I BANKEN Belastet konto 50,- Belastet konto, uten mottakers kontonummer 50,- Betalt kontant 75,- Betalt kontant, uten mottakers kontonummer 75,- OVERFØRSLSER Overførsel mellom egne kontoer i Fana Sparebank 0,- Lønnsoverføring etter liste pr. overførsel 30,- Faste oppdrag 15,- + porto ANNET Kjøp av bankremisse 40,- Innløsning av sjekk utstedt av annen bank 150,- UTBETALINGSTJENESTER ( ELEKTRONISK) NETTBEDRIFT NettBedrift, etablering 500,- Månedspris 150,- NettBedrift Økonomi, etablering Endring fra Nettbedrift etablering til Nettbedrift økonomi 1.500, ,- Månedsleie NettBedrift Økonomi 250,- NettBedrift Konsern Tillegg pr. ekstra bruker (innmeldingsavgift) På forespørsel 200,- Månedsleie pr. ekstra sikkerhetskort 25,- Betaling m/melding 4,- Betaling m/kid (kundeidentifikasjon) 1,- Betaling u/ melding 2,- Lønnsoverførsel 2,- Betaling m/ utbetalingsanvisning 55,- Kontoregulering mellom egne kontoer 0,- Tilknytningsavgift pr. konto i annen bank 100,- Betaling til utlandet. Se under Betalingstjenester utland.

3 DIREKTE REMITTERING Etablering 1.500,- Månedspris 75,- Betaling m/ mottakers KID 1,5 Betaling u/ melding 3,- Betaling m/ melding 5,- Betaling u/ mottakers kontonummer 90,- Lønnsutbetaling 2,- SIKKERHETSKORT Digipass (for NettBedrift) 200,- Kodebrikke / Papirkort 0,- Opplåsing/bytte av Digipass 0,- Mistet Digipass 300,- Mistet kodebrikke 150,- INNBETALINGSTJENESTER ( ELEKTRONISK) OCR - INNBETALINGSSERVICE Etablering 1.500,- Månedspris 75,- OCR-innbetaling m/kid pr. stk. 1,5 Returforsendelse fra BBS via telenettet pr. fil 10,- AVTALEGIRO (MOTTAKERAVTALE) Etablering 1.500,- Månedspris 75,- Avtalegiro, når mottaker sender varsel selv 2,- Avtalegiro varsel fra bank 5,- BETALINGSTERMINAL Oppgjørsbehandling per måned kr. 175,- Pris per transaksjon kr. 0,2 efaktura B2B Webfaktura / Klikk og betal (sende og motta enkeltfaktura) Etablering pr. avtale 500,- Månedspris pr. avtale 75,- Transaksjonspris webfaktura (utsendelse) pr. faktura 7,50,- Transaksjonspris Klikk og betal (motta) pr. faktura 5,- FAKTURAUTSTEDER / FAKTURAMOTTAKER VIA FIL ELLER PORTAL Etablering pr. avtale 5.000,- Månedspris pr. avtale 75,- Transaksjonspris pr. faktura 3,- KORT KREDITTKORT Årspris Mastercard Gold pr. år 0,-

4 Tilleggskort 0,- Gebyr på varekjøp 0,- Etableringsgebyr 0,- Kontantuttak i minibank 35,- + 1% Kontantuttak over skranke 75,- + 1% Nominell rente pr. år Effektiv rente pr. år (eks. kr nedbetalt over 12 mnd. Samlet kredittbeløp er på Gebyr ved papirfaktura (gebyr belastes også dersom du har Avtalegiro uten efaktura) 21,62 % 24,64 % 35,- Overtrekksgebyr 125,- Purregebyr Overføring fra kredittkort til egen bankkonto 60,- 75,- + 1% Rentefri kreditt Nedbetaling Valutapåslag Inntil 45 dager 3% / min. kr.100,- 1,75 % BETALINGS KORT Visa Classic - pr.år kr. Uttak i egne minibanker kl , man-fredag kr. 250,- 0,- Uttak i egne minibanker ellers kr. 4,- Uttak i andre bankers minibanker kr. 7,- Varekjøp i Norge, pr kjøp kr. 2,5 Varekjøp i Norge med kontantuttak kr. 2,5 Varekjøp i utlandet, pr kjøp kr. 3,- Valutapåslag Kontoutskrift/overførsler mellom egne konti i egne minibanker kr. Uttak i bank og i minibank i utlandet 0,5% av beløpet + kr. 2 % 0,- 30,- Nødkort/Nødkontanter i utlandet kr. 800,- Selvvalgt kortdesign kr. 100,- Rebestilling av kort kr. 100,- VISA BUSINESS GOLD Årspris 590,- Etableringsgebyr 0,- Varekjøpsgebyr 0,- efakturagebyr 0,- Gebyr papirfaktura 0,- Kontantuttak i minibank 35,- + 5% Kontantuttak i bank* 75,- + 5% Forsinkelsesrente Rentefri betalingsutsettelse Innbetaling per måned Iht Finansdepartementets satser Inntil 45 dager 100 % * Bruk av kort hos Posten beregnes som kontantuttak i bank FORDELING AV OMKOSTNINGER BETALINGSTJENESTER UTLAND

5 Ved bestilling av overførsel til utlandet, skal beløpet i utgangspunktet godskrives mottakers konto uavkortet. Dette innebærer at avsender må dekke bankomkostningene både i Norge og utlandet 2). Dersom man ikke ønsker å dekke alle omkostningene, krever forskriften, som regulerer betalinger til og fra utlandet, at man ved bestilling av overførselen oppgir til banken hvordan de totale bankomkostningene eventuelt skal fordeles. Det er derfor viktig at man tar kontakt med sine faste kontakter i utlandet og avtaler hvorledes bankomkostningene skal fordeles. ALTERNATIVE VALG FOR BETALING AV OMKOSTNINGER 1) Avsender dekker alle omkostninger i Norge, og mottaker dekker alle kostnader i utlandet. (Gjelder priser i prislisten) 2) Avsender dekker alle omkostninger i og utenfor Norge, helt frem til kredit på mottakers konto. 3) Mottaker dekker alle omkostninger i og utenfor Norge, frem til kredit på egen konto i utenlandsk bank. Ved bruk av alternativ 3, reduseres beløpet som skal sendes. Ved betalinger fra utlandet der avsender har dekket alle kostnader, belastes ikke mottaksomkostninger. PAPIRBASERT OVERFØRSEL TIL UTLANDET Ordinær overførsel 150,- Hasteoverførsel 500,- Telefaks/Epost bekreftelse innland/utland 150,- HASTEOVERFØRSEL UTLAND Uansett beløp 500,- Telefaks/Epost bekreftelse innland/utland 150,- VALUTASJEKKER Uansett beløp 150,- KJØP AV ORDINÆRE VALUTASJEKKER FRA KUNDE For beløp inntil kr 200,- pr. sjekk 0,- For beløp over kr 200,- pr. sjekk 150,- Sjekk som tas til inkasso 450,- + omk. i utland NETTBEDRIFT- UTLAND Betaling i Euro 35,- Øvrige 60,- Hasteutbetaling utland 350,- Komplettering v/feil i transaksjon 100,- ORDINÆR OVERFØRSEL FRA UTLAND EU-betaling 20,- Beløp >NOK eller motverdi i utenlandsk valuta Beløp < NOK eller motverdi i utenlandsk valuta 50,- 100,- ANDRE TJENESTER

6 + porto, telefaks, telefonomkostninger og protestgebyr. DOKUMENTINKASSO Behandlingsprovisjon 0,4% min. kr 400,- maks. kr ,- Akseptprovisjon 0,1% min. kr 200,- maks. kr ,- Endringsgebyr 200,- Fristilling av varer 500,- Provisjon pr. oppdrag 400,- Returprovisjon pr. oppdrag 300,- REMBURS (IMPORT) Risikoprovisjon - kontantremburs pr. 3 mnd. 0,50% / langsiktig remburs 2% min. 600,- Behandlingsprovisjon ordinær (TFG Online 400,-) 800,- Dokumentprovisjon per disposisjon 0,275% min. 800,- Endringsprovisjon ordinær (TFG Online 400,-) 700,- Akseptprovisjon 2% min. 600,- Pris per oppdrag 600,- Fristilling av varer 500,- + porto, telefaks og telefonomkostninger. GARANTIER Provisjon. Avhengig av sikkerhet fra 0,5 3% pr. kvartal, min. kr. Etableringsgebyr 0,25%, min. kr 500,- maks kr ,- (privatkunder maks kr.5.000,-) 250,- KONTOUTSKRIFT Standard kontoutskrift 0,- Hvis kopi av kontoutskrift ønskes, se kopi av bilag! KOPI AV BILAG Kopi av bilag inntil 6. mndr. kr. 50,- Kopi av bilag eldre enn 6 mndr. kr. Individuelt OPPGJØR Nattsafe per oppgjørspose fra kr. * 28,- Oppgjør levert over skranke kr. 50,- *Belastes etteskuddsvis pr. mnd. DEPOSITUMSKONTO Etablering av depositumskonto 500,- MYNTRULLER / TELLING AV MYNT Vekslingsgebyr myntruller, egne kunder (pr. rull) 3,- Vekslingsgebyr myntruller, andre kunder (pr. rull) 8,- Mynttelling i tellemaskin, egne kunder kr. 0,- SIKKERHETSKORT

7 Digipass (for NettBedrift) 200,- Kodebrikke/Papirkodekort 0,- Opplåsing/bytte av Digipass 0,- Mistet Digipass 300,- Mistet kodebrikke 150,- LEIE AV BANKBOKS Pris fra kr. 220,- REMBURS (EKSPORT) Advisering - Remburs disponert hos DNB (ikke disp hos DNB 1.000,-) 1.500,- Endringsprovisjon 500,- Dokumentprovisjon pr disposisjon 0,275% min. 800,- Bekreftelsesprovisjon - pr. påbegynt mnd. etter individuell sats, basert på bank/landrisiko min. 800,- Akseptprovisjon beregnes etter pro anno sats avhengig av bank/landrisiko min. 800,- Porto/kurer kommer i tillegg.

Prisliste Privat LÅN. Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i egen bolig innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag:

Prisliste Privat LÅN. Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i egen bolig innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag: BOLIGLÅN Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i bolig innenfor 60% av forsvarlig verdigrunnlag: Kun mot 1.prt. pant i bolig * 2,65 % 2,74% *) Lån med pant i bolig innenfor 75 % av forsvarlig

Detaljer

PRISLISTE BEDRIFTSKUNDER Gjeldende fra 15.07.2013

PRISLISTE BEDRIFTSKUNDER Gjeldende fra 15.07.2013 LISTE Gjeldende fra 15.07.2013 Innholdsfortegnelse NettBank Bedrift... 2 Betaling til utlandet via nettbank... 2 MOTTAKERAVTALER... 3 AvtaleGiro mottaker... 3 OCR... 3 egiro... 3 Direkte remittering...

Detaljer

Lån fra 22.06.15. Boliglån 75 % - over kr 2 mill. nom. 2,90 % eff. 3,01 % Boliglån 75 % - under kr 2 mill. * nom. 3,20 % eff.

Lån fra 22.06.15. Boliglån 75 % - over kr 2 mill. nom. 2,90 % eff. 3,01 % Boliglån 75 % - under kr 2 mill. * nom. 3,20 % eff. Lån fra 22.06.15 Boliglån 75 % - over kr 2 mill. nom. 2,90 % eff. 3,01 % Boliglån 75 % - under kr 2 mill. * nom. 3,20 % eff. 3,39 % Flexilån 70 % *** nom. 3,10 % eff. 3,14 % Kapitalisering hver måned.

Detaljer

Nybygger.no - for deg mellom 18 og 33 år

Nybygger.no - for deg mellom 18 og 33 år Nybygger.no - for deg mellom 18 og 33 år Fra 22.06.2015 Lån Boliglån over kr 2 mill. innenfor 75% av markedsverdi nom. 2,60 % eff. 2,69 %* Boliglån under kr 2 mill. innenfor 75% av markedsverdi nom. 3,30

Detaljer

SPAREBANKEN PLUSS PRISLISTE FOR PRIVATMARKED

SPAREBANKEN PLUSS PRISLISTE FOR PRIVATMARKED SPAREBANKEN PLUSS PRISLISTE FOR PRIVATMARKED Gjeldene 20. mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE FORDELSPROGRAM PLUSSKUNDER SIDE TOTAL 3 BASIS 5 SENIOR 7 PLUSSKUNDE 18-28 8 PLUSSKUNDE UNGDOM 9 LÅN ORDINÆRE KUNDER

Detaljer

Prisliste - Privatmarked

Prisliste - Privatmarked Prisliste - Privatmarked - Side 1 Prisliste - Privatmarked Nr 3 / 2014 Gjelder fra: 16. juni 2014 Utlån Totens Sparebank gir lån til de fleste formål, med forskjellig sikkerhet og til konkurransedyktige

Detaljer

Prisliste. Personkunder i Danske Bank

Prisliste. Personkunder i Danske Bank Prisliste Personkunder i Danske Bank Danske Bank A/S herunder Danske Bank i Norge har tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet og verdipapirforetak i Norge. Danske Bank i Norge er under tilsyn av

Detaljer

Prisliste Bank tjenester

Prisliste Bank tjenester Prislisten er sist oppdatert: 02.01.2015 Prislisten gjelder fra 02.01.2015 Prisliste Bank tjenester Betalingsformidling innland Uttak egne konti Uttak i kasse / minibank Giro / Oppdrag Brevgiro levert

Detaljer

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 01.07.2014

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 01.07.2014 KUNDEPROGRAM UNGDOM 13 17: Ungdom 13 17 er et fordelsprogram for ungdom fra 13 og 17 år. Fordeler: Ingen årspris på VISA ELECTRON (ordinær pris kr. 125 pr. år.) Gratis kortbruk på varekjøp i inn- og utland

Detaljer

PRISLISTE. Personkunder. Gjelder fra 21.07.2015

PRISLISTE. Personkunder. Gjelder fra 21.07.2015 Gjelder fra 21.07.2015 Giro manuell/elektronisk Belastet konto (utført av banken) kr 85 Overføring til egen konto/tredjemanns konto (utført av banken) kr 25 Straksbetaling (utført av banken) kr 85 TeleGiro/NettGiro

Detaljer

Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60%

Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60% PRISLISTE PRIVAT Prislisten gjelder fra 07.06.2013 Kontotype Nominell rente Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60% Rentesatsen

Detaljer

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for KONKURRANSEGRUNNLAG Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015 for Bergen kommune Tilbudsfrist: 22. november 2010 Rådgiver: Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Generell konkurranseinformasjon...

Detaljer

trenger råd om lån, sparing og annet som har betydning for din økonomi. Vi står til din disposisjon når du Snakk med våre rådgivere.

trenger råd om lån, sparing og annet som har betydning for din økonomi. Vi står til din disposisjon når du Snakk med våre rådgivere. Sjekk mulighetene! sist oppdatert 8.11.2006 LES MER om dine medlemstilbud: Kundeprogrammene Priser i kundeprogrammene Boliglån m.m. Førstehjemslån Billån m.m. Forbrukslån Betalingstjenester på nett Ekofisk

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca 150 000 medlemmer. Forbundets yrkesaktive medlemmer arbeider

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-25 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER...

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i FO

Fordeler for deg som er medlem i FO Fordeler for deg som er medlem i FO 2013 FO... er fagforbundet til barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge. Vi organiserer også studentene til disse yrkene. FO er i vekst

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2013 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)... er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball,

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF)... er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT 1. Avtalen gjelder: Avtalens parter er Nordea Bank Norge ASA (heretter benevnt Nordea ) og

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Søknad om AgriCard Classic

Søknad om AgriCard Classic Søknad om AgriCard Classic Jeg ønsker utstedt kort med personlig ansvar gratis tilleggskort m/pers. ansvars. Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 sifre) Etternavn Alle fornavn Adresse Postnr. Poststed

Detaljer