Cash Management Produkter. SEB Norge. Prisliste Merchant Banking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Cash Management Produkter. SEB Norge. Prisliste 2014. Merchant Banking"

Transkript

1 Cash Management Produkter SEB Norge Prisliste 2014 Merchant Banking

2 Prisliste - Norge 1. Likviditetshåndtering Konto og relaterte tjenester Konsern-/flervalutafasilitet og relaterte tjenester Automatisert likviditetskonsentrering 3 2. Likviditetsplanlegging WebForecast 4 3. Kortsiktig investering Rentevilkår for enkelt-, konsern- og flervalutakonto 5 4. Elektronisk faktura Elektronisk faktura 6 5. Betalinger Innenlandsbetalinger Innbetalinger Utbetalinger Flervaluta Direct Debit SEPA og EU regulerte betalinger Innbetalinger Utbetalinger Relaterte tjenester Utenlandsbetalinger Innbetalinger Utbetalinger Betalingsrelaterte tjenester Tilleggstjenester relatert til betalinger Øvrige betalingsrelaterte tjenester Elektroniske banktjenester C&I Online Filhåndteringstjenesten i C&I Online ISO (XML) meldinger Global Corporate Access Corporate Access via SWIFT Multibanktjenester via SWIFT Tilleggstjenester Client Services Prosjektledelse Fast Track Andre tjenester 15 2(15

3 1. Likviditetshåndtering 1.1 Konto og relaterte tjenester KONTO OG RELATERTE TJENESTER NOK PR KONTO OG ÅR Implementeringsavgift, pr kontoåpning 500,00 Kontohold, norsk eier 750,00 Kontohold, utenlandsk eier 2 500,00 Implementeringsavgift depositumskonto, pr kontoåpning 1 000,00 Escrow avtale 1 - Implementeringsavgift, pr oppdrag - Ytterligere bistand (ekls. mva), pr påbegynte time , ,00 Kontoutdrag på papir 2, månedlig 500,00 Kontoutdrag, hyppigere enn månedlig (pr utdrag) 200,00 Rentespesifikasjon på papir 2 500,00 Revisjonsrapport, pr rapport 1 500, Konsern-/flervalutafasilitet og relaterte tjenester KONSERN-/FLERVALUTAKONTO NOK PR KONTO OG ÅR Implementeringsavgift, pr oppsett 4 000,00 Konsernkonto (Nordic cash pool) Kontoavgift pr inkluderte konto (konsern-, summerings- og transaksjonskonto) tilknyttet en konsernkonto. Inkludert beregning og postering av interne renter Konsernkonto (Zero balancing cash pool) Kontoavgift pr inkluderte konto (konsern-, hoved- og underkonto) tilknyttet en konsernkonto 3 300, ,00 Flervalutafasilitet (MCAF) Kontoavgift pr inkluderte konto ,00 Flervalutafasilitet (MCAF) Cross Border Kontoavgift pr inkluderte konto ,00 Administrasjonsgebyr; f.eks avbestilling/endring av konsernkonto som internrente og interne vilkår utført av SEB, pr endring 100, Automatisert likviditetskonsentrering LIKVIDITETSKONSENTRERING Implementerings-, vedlikeholds- og årlig avgift NOK PR KONTO OG ÅR 1 Escrow er en tjeneste for selskaper som trenger å sikkerstille spesifikke forpliktelser relatert til en avtale 2 Gjelder pr mottakeradresse (utdrag pr e-post distribueres kostnadsfritt). 3 Prisen inkluderer kontoavgift for alle konti tilknyttet en flervalutafasilitet (MCAF) (Konsern-, hoved-, under-, summerings-, transaksjons- og enkelt konti) Versjon (15)

4 2. Likviditetsplanlegging 2.1 WebForecast WEBFORECAST KOMMENTAR NOK Lisensavgift WebForecast 1 Pr avtale og år. Mva. kommer i tillegg WebForecast as a Service (SaaS) 2 WebForecast as a Service Pr avtale og år. Mva. kommer i tillegg Implementering og opplæring WebForecast Express WebForecast Express Implementering og opplæring Etableringskostnader pr ny kunde inklusive opplæring Mva. og eventuelle reisekostnader kommer i tillegg Pr avtale og år. Mva. kommer i tillegg Antall rapporterende enheter Etableringskostnader pr ny kunde inklusive opplæring Mva. og eventuelle reisekostnader kommer i tillegg lhht separat tillbud 1 Software installert hos bruker. 2 WebForecast as a service (hosting) betyr at systemet er installert på en SEB server og brukeren gis tilgang via Internett. Denne avgiften gjelder ikke for brukere med installering på egen server eller for brukere av WebForecast Express, hvor den inngår i en årlig lisensavgift. Versjon (15)

5 3. Kortsiktig investering 3.1 Rentevilkår for enkelt-, konsern- og flervalutakonto TJENESTE RENTEKAPITALISERING VILKÅR Innskuddsrente Kvartalsvis SEB Base Rate 1 i respektive valuta % p.a. Kassakredittrente 2 Kvartalsvis Bankens til enhver tids gjeldende satser Kassakreditt, avgift Årlig på forskudd Bankens til enhver tids gjeldende satser Overtrekksrente Kvartalsvis Bankens til enhver tids gjeldende satser Uautorisert overtrekk Pr påminnelse 500,00 1 Informasjon om bankens gjeldende SEB Base Rate i respektive valuta finnes på SEB sine internettsider sebgroup.com/rates. Endringer av respektive SEB Base Rate varsles ikke separat. 2 En eventuell kassakreditt vil være gjenstand for bankens kredittgodkjenning og spesifisert i egen avtale. Versjon (15)

6 4. Elektronisk faktura 4.1 Elektronisk faktura FAKTURAUTSTEDER KOMMENTAR NOK efaktura B2C Implementeringsavgift ,00 Vedlikeholdsavgift Pr måned 100,00 Betalingskrav Pr transaksjon 4,00 Betalingskrav i kombinasjon med AvtaleGiro Pr transaksjon 4,00 Fakturahotell hos Nets Pr faktura 1,50 efaktura B2B (filforsendelse) Implementeringsavgift Implementeringsavgiften inkluder opp til 8 timer testing ,00 Vedlikeholdsavgift Pr måned 250,00 Transaksjonsavgift Pr transaksjon 3,50 efaktura B2B (web portal) Implementeringsavgift 2 000,00 Vedlikeholdsavgift Pr måned 100,00 Transaksjonsavgift Pr transaksjon 7,00 FAKTURAMOTTAKER KOMMENTAR NOK efaktura B2B (filforsendelse) Implementeringsavgift Implementeringsavgiften inkluder opp til 8 timer testing ,00 Vedlikeholdsavgift Pr måned 250,00 Transaksjonsavgift Pr transaksjon 3,50 Øvrige tjenester Andre tjenester relatert til elektronisk fakturering Versjon (15)

7 5. Betalinger 5.1 Innenlandsbetalinger Innbetalinger INNBETALINGER KOMMENTAR NOK OCR OCR innbetaling Pr transaksjon 1,50 OCR innbetaling med feil OCR referanse (KID) Pr transaksjon 2,50 Med kreditnota og OCR referanse (KID) Pr transaksjon 2,00 Egiro (innenlands standard CREMUL fra Nets) OCR innbetaling Pr transaksjon 1,50 Innbetaling uten OCR referanse (KID) Pr transaksjon 2,50 Underspesifikasjon med kreditnota og OCR referanse (KID) Pr transaksjon 2,50 Underspesifikasjon strukturert informasjon Pr transaksjon 2,50 Underspesifikasjon med feil OCR referanse (KID) Pr transaksjon 2,50 Autogiro (B2B) Autogiro med melding til betaler Pr transaksjon 5,00 Autogiro med melding til betaler, kred.bet Pr transaksjon 8,00 Autogiro uten melding til betaler Pr transaksjon 4,00 Autogiro uten melding til betaler, kred.bet Pr transaksjon 6,00 AvtaleGiro (B2C) AvtaleGiro varslet av betalers bank Pr transaksjon 4,00 AvtaleGiro varslet av betalers bank, kred.bet Pr transaksjon 5,50 AvtaleGiro varslet av betalingsmottaker Pr transaksjon 2,00 AvtaleGiro varslet av betalingsmottaker, kred.bet Pr transaksjon 4,50 Verdipapirhandel Verdipapirhandel engangsfullmakt Pr transaksjon 11,00 Verdipapirhandel engangsfullmakt, kred.bet Pr transaksjon 13,00 Øvrige innbetalinger Innbetaling med melding Pr transaksjon 2,00 Godskrift av konto med sjekk/bankremisse Pr transaksjon 100,00 Konsernintern betaling fra konto i SEB Norge Pr transaksjon Vederlagsfritt Overførsel fra annen norsk bank via SWIFT Pr transaksjon 25,00 Kontanthåndtering Kontanthåndteringstjenester levert av tredjepartsleverandør Versjon (15)

8 INNBETALINGER KOMMENTAR NOK BankAxept (EFTPOS) Implementeringsavgift Pr brukersted 1 000,00 Brukerstedsabonnement Pr måned/brukersted 150,00 Reserveløsningsoppgjør Pr oppgjør/brukersted 500,00 Reserveløsningsoppgjør, etterregistrering Pr transaksjon 20,00 BankAxept transaksjoner Pr transaksjon 0,20 Øvrige relaterte tjenester Ihht særskilt prisliste Utbetalinger ELEKTRONISKE UTBETALINGER KOMMENTAR NOK Betaling med OCR referanse (KID) Pr betaling 1,00 Betaling med strukturert informasjon Pr betaling 2,00 Betaling med melding Pr betaling 4,00 Betaling uten melding Pr betaling 2,00 Lønnstransaksjon Pr betaling 2,00 Giroutbetaling Pr betaling, porto kommer i tillegg 1 150,00 Konsernintern overførsel innen SEB Norge Pr betaling Vederlagsfritt Ekspressbetaling via SWIFT Pr betaling 200,00 Direkte Remittering via Nets Betaling med OCR referanse (KID) Pr betaling 2,00 Betaling med strukturert informasjon Pr betaling 2,50 Betaling med melding Pr betaling 6,00 Betaling uten melding Pr betaling 4,00 Lønnsbetaling Pr betaling 4,00 Giroutbetaling Pr betaling, porto kommer i tillegg 1 150,00 Direkte Belastninger Autogiro belastning Pr betaling 4,50 AvtaleGiro belastning Pr betaling 4,00 Verdipapirhandel - engangsfullmakt Pr betaling 4,50 PAPIRBASERTE UTBETALINGER KOMMENTAR NOK Brevgirotjenester (Blanketter sendes Nets direkte): Brevgiro oppdrag Porto kommer i tillegg 1 30,00 Brevgiro, giroutbetaling Porto kommer i tillegg 1 150,00 Konvoluttkostnad Porto kommer i tillegg 1 20,00 Brevgiro, kvitteringsliste Porto kommer i tillegg 1 35,00 1 Portokostnader NOK kommer i tillegg til transaksjonspris. Versjon (15)

9 PAPIRBASERTE UTBETALINGER KOMMENTAR NOK Brevgiro, retur p.g.a. manglende dekning Porto kommer i tillegg 1 250,00 Brevgiro, feil i oppdrag Pr oppdrag 150,00 Øvrige brevgirotjenester Ihht separat prisliste Øvrige papirbaserte tjenester Giro blankett sendt til SEB Pr giro 200,00 Giroutbetalingsblankett sendt til SEB Pr giroutbetaling, porto kommer i 200,00 tillegg 1 Tilsendt oblat, giro Pr oblat, porto kommer i tillegg 1 30,00 Returnert blankett p.g.a. manglende dekning Pr blankett, porto kommer i tillegg 1 200,00 Tilbakeføring av giroutbetaling Pr giroutbetaling 200,00 Manuelt betalingsoppdrag Pr betaling 400,00 Manuell konsernintern betaling innen SEB Norge Pr betaling 100,00 Lønnsutbetaling etter liste Pr betaling 100, Flervaluta Direct Debit FLERVALUTA DIRECT DEBIT KOMMENTAR NOK Implementerings-, vedlikeholds- og transaksjonsavgift 5.3 SEPA og EU regulerte betalinger Innbetalinger INNBETALINGER KOMMENTAR NOK SEPA betaling (inkludert EU regulert betaling) 2 Pr transaksjon 5,00 SEPA Direct Debit Pr transaksjon 4, Utbetalinger ELEKTRONISKE UTBETALINGER KOMMENTAR NOK SEPA betaling 3 Pr betaling 5,00 SEPA Same Day Execution Pr betaling SEPA Direct Debit Pr betaling 5, Relaterte tjenester RELATERTE TJENESTER KOMMENTAR NOK SEPA Direct Debit R melding - SEBs kostnader - Debitorbanks kostnader Pr elektronisk R melding 50,00 30,00 1 Portokostnader NOK kommer i tillegg til transaksjonspris. 2 Utover SEPA betalinger anser SEB alle inngående betalinger i EUR fra banker innen EØS (EU-land, Norge, Island og Liechtenstein) med korrekt IBAN og BIC, og avgiftsvalg SHARE (avsender og mottaker dekker sine respektive bankgebyr) som EU regulerte betalinger i henhold til regulering 924/2009 og blir priset som en SEPA betaling. 3 Hvis mottakende bank ikke håndterer SEPA Credit Transfer (SCT) formatet vil betalingen sendes som en normal utenlandsbetaling, men prises som en SEPA betaling for initierende kunde. Versjon (15)

10 RELATERTE TJENESTER KOMMENTAR NOK SEPA Direct Debit Debitormandat registrering og vedlikehold Pr mandat og år 100,00 Fullmaktsliste i C&I Online Pr mandat og år 5.4 Utenlandsbetalinger Innbetalinger INNBETALINGER KOMMENTAR NOK Normal/Ekspress betaling Pr transaksjon 125,00 Konsernintern betaling 1 fra konto innen SEB eller fra ING ihht separat avtale Pr transaksjon Vederlagsfritt Konsernintern betaling 1 fra annen bank Pr transaksjon 125,00 ANDRE TJENESTER KOMMENTAR NOK Sjekk i NOK eller annen valuta trukket på utenlandsk bank Pr sjekk 300, Utbetalinger UTBETALINGER MANUELT OPPDRAG NOK ELEKTRONISK OPPDRAG NOK Normal betaling ,00 Normal betaling EU regulert ,00 Ekspress betaling (samme dags valuta) ,00 Konsernintern betaling 1 fra konto innen SEB eller fra ING ihht separat avtale ,00 Konsernintern betaling 1 til annen bank , Betalingsrelaterte tjenester Tilleggstjenester relatert til betalinger BETALINGSRELATERTE TJENESTER - TILLEGGSAVGIFT KOMMENTAR NOK Endring eller sletting av ikke utført betalingsordre (inkludert rettelser grunnet ufullstendig informasjon i det originale betalingsoppdraget). Sletting eller manuell oppfølging av utført betalingsordre eller sjekk (inkludert rettelser grunnet ufullstendig informasjon i det originale betalingsoppdraget). Tilleggskostnader fra annen bank kan komme i tillegg. Pr betaling 250,00 Pr betaling 500,00 Tilleggsmelding til betalingsmottaker Pr melding 100,00 Manuelle oppdrag som ikke er i overensstemmelse med SEB standard Pr betaling 300,00 Tillegg for fast oppdrag Pr fast oppdrag 75,00 Omkostninger påløpt i utenlandsk bank (OUR-betalinger). Hvis omkostninger påløpt i utenlandsk bank overstiger EUR 50, forbeholder SEB seg retten til å kreve de faktiske kostnadene (dette gjelder ikke for betalinger innenfor EU/EØS i EU/EØS valutaer) 3 Pr betaling 200,00 1 Overføring mellom to kontoer tilhørende samme selskap, eller mellom to selskap tilhørende samme konsern. 2 Banken anser alle utbetalinger til banker innen EU og EØS som Normal betaling -- EU regulert dersom de retter seg etter gjeldende regler for betalingstypen. Gjeldende regler er; korrekt IBAN og BIC, valutasort EUR, beløp inntil EUR 50, og avgiftsvalg SHARE (avsender og mottaker dekker sine respektive bankgebyr). 3 EU/EØS valutaer er: BGN, CHF, CZK, DKK, EEK, EUR, GBP, HUF, ISK, LVL, LTL, NOK, PLN, RON og SEK. Versjon (15)

11 5.5.2 Øvrige betalingsrelaterte tjenester ØVRIGE BETALINGSRELATERTE TJENESTER KOMMENTAR NOK Autogiro (B2B) Betalingspåminnelse Porto kommer i tillegg 1 15,00 Tilbakeføring av transaksjoner Pr oppdrag 600,00 Korreksjon av transaksjoner Pr transaksjon 250,00 Fullmaktsbekreftelse Pr fullmakt 15,00 Registrering/endring av fullmakt Pr oppdrag 250,00 Oversikt/stoppe/slette/konvertering av fullmakt Pr oppdrag 1 150,00 Manuelt registrerte Autogiro transaksjoner Pr transaksjon 250,00 AvtaleGiro (B2C) Sletting av transaksjon i innsendt oppdrag 15,00 Oversikt over faste betalingsoppdrag Pr mottakeravtale 1 500,00 OCR referanse (KID) bytte 1 800,00 Retur, feil utfylt fullmakt Pr fullmakt 250,00 Direkte Remittering Korreksjon av transaksjon Pr transaksjon 250,00 Konteringsdata/inndata, back-up/kopi 600,00 Initiering av ny dekningskontroll fra kunde 1 000,00 OCR OCR Transaksjonsliste A + B Porto kommer i tillegg 1 75,00 Manuelt registrert OCR referanse (KID) Pr betaling 75,00 BankAxess Implementeringsavgift Pr brukersted 2 000,00 Vedlikeholdsavgift Pr måned 300,00 Transaksjonsavgift Pr transaksjon 4,50 BankID Implementeringsavgift Pr sertifikat 2 000,00 Vedlikeholdsavgift Pr måned 500,00 Signeringsavgift Pr transaksjon 5,00 Identifiseringsavgift Pr transaksjon 2,00 Signering via utsteder for efaktura B2C og AvtaleGiro Implementerings-, vedlikeholds- og transaksjonsavgift Andre Nets tjenester: Kopier Sjekk/girokopi yngre enn 24 mnd Pr bilag 300,00 1 Portokostnader NOK kommer i tillegg til transaksjonspris.. Versjon (15)

12 ØVRIGE BETALINGSRELATERTE TJENESTER KOMMENTAR NOK Sjekk/girokopi eldre enn 24 mnd Pr bilag 600,00 Oversikt bilagsløse enkelttransaksjoner Pr bilag 600,00 Avtaler; test nye/endringer av Nets-avtaler OCR, Autogiro, AvtaleGiro, efaktura B2C, efaktura B2B, egiro innbetaling, Verdipapirhandel og Direkte remittering Pr påbegynte time 1 200,00 ØVRIGE BETALINGSRELATERTE TJENESTER KOMMENTAR NOK Avtaler registrering/endring/sletting av Nets-avtale Pr oppdrag 150,00 Abonnement OCR, Autogiro, AvtaleGiro, Brevgiro, egiro innbetaling, Verdipapirhandel og Direkte Remittering Pr måned, pr tjeneste 100,00 Annet Reversering/endring/sletting Pr oppdrag 600,00 Omnummerering av innbetalinger Pr år 1 250,00 Ettersending av informasjon postalt Porto kommer i tillegg 1 25,00 Filforsendelse til/fra Nets Pr foretaksnummer i fil 5,00 Filforsendelse fra Nets egiro (Cremul) Pr sumpost 5,00 Liste, melding om strukturerte innbetalinger Liste via post, porto kommer i 2,50 tillegg 1 Liste, melding om strukturerte innbetalinger Liste via e-post 2,50 Kundelister Pr liste, porto kommer i tillegg 1 17,00 Avvikshåndtering Transaksjonssøk, innenlandstransaksjoner (web portal) 1 Portokostnader NOK kommer i tillegg til transaksjonspris. Versjon (15)

13 6. Elektroniske banktjenester 6.1 C&I Online 1 ÅRSAVGIFT C&I ONLINE KOMMENTAR NOK Inkludert CAS, kontoinformasjon, betalinger, systemoppgradering og vedlikehold, ubegrenset antall brukere samt support Pr land eller CAS set-up og år 4 200,00 ÅRSAVGIFT BETALINGSINSTRUKSJONER KOMMENTAR NOK Konto i SEB Pr konto og år Vederlagsfritt Konto i partnerbank Pr konto og år 1 000,00 Konto i andre banker Pr konto og år 2 000,00 ÅRSAVGIFT BALANSERAPPORTERING KOMMENTAR NOK Kontoinformasjon SEB konto Pr konto og år 250,00 Kontoinformasjon fra partnerbank Pr konto og år 1 000,00 Kontoinformasjon fra andre banker Pr konto og år 2 000,00 ANDRE AVGIFTER KOMMENTAR NOK Digipass elektronisk sikkerhetskort Pr stk 250,00 Implementering og opplæring registrering av adminstratører og signatærer Etableringskostnader pr ny kunde inklusive opplæring Eventuelle reisekostnader kommer i tillegg 5 000, Filhåndteringstjenesten i C&I Online FILOVERFØRING KOMMENTAR NOK Opplasting av filer Pr fil 5,00 Nedlasting av filer Pr fil 2, ISO (XML) meldinger ÅRSAVGIFT BETALINGSINSTRUKSJOINER KOMMENTAR NOK Konto i SEB Pr konto og år Vederlagsfritt Konto i partnerbank Pr konto og år 1 000,00 Konto i andre banker Pr konto og år 2 000,00 ÅRSAVGIFT BALANSERAPPORTERING KOMMENTAR NOK Balanse og transaksjonsrapportering Gjelder for meldinger som: camt.053, camt.054 osv. Pr konto, rapport og år 1 250,00 Statusmeldinger som: CONTRL og pain.002 er vederlagsfrie 1 Vil bli belastet månedlig Versjon (15)

14 IMPLEMENTERING KOMMENTAR NOK Implementeringsavgift Pr implementering 4 000,00 - Ad-hoc support for ISO implementering i Filhåndteringstjenesten Pr påbegynte time 1 200,00 - SEPA implementeringspakke (SEPA betaling og SEPA Direct Debit) Pr implementering 4 000,00 - Formalisert prosjektstøtte av ISO implementering i Filhåndteringstjenesten 6.3 Global Corporate Access Tjeneste for selskaper som ønsker betalingstjenester via filoverføring (host to host) TJENESTER KOMMENTAR NOK Implementerings-, vedlikeholds- og transaksjonsavgift 6.4 Corporate Access via SWIFT Tjeneste for selskaper som ønsker betalingstjenester via SWIFT TJENESTER OG MELDINGSTYPER KOMMENTAR NOK Implementerings-, vedlikeholds- og transaksjonsavgift 6.5 Multibanktjenester via SWIFT Tjeneste for selskaper som ønsker betalingstjenester via annen bank ÅRSAVGIFT KOMMENTAR NOK Årsavgift Vederlagsfritt ÅRSAVGIFT BETALINGSINSTRUKSJONER KOMMENTAR NOK Fra SEB Pr konto og år Vederlagsfritt Fra partnerbanker Pr konto og år 1 700,00 Fra andre banker Pr konto og år 3 350,00 ÅRSAVGIFT RAPPORTERING KOMMENTAR NOK Balanse- og/eller transaksjonsrapportering til annen bank (MT940 etc) Pr konto, rapport og år 1 250,00 ANDRE AVGIFTER KOMMENTAR NOK Implementering Vederlagsfritt Versjon (15)

15 7. Tilleggstjenester 7.1 Client Services Prosjektledelse SERVICE KOMMENTAR NOK Kundeimplementering Avhengig av kompleksitet Mva. kommer i tillegg Fast Track For følgende tjenester kan leveringstiden kortes ned mot et tillegg i pris SERVICE KOMMENTAR NOK Distribusjon av avtaler/søknader Pr oppdrag 1 000,00 Kontoåpning frittstående konto Pr konto, inklusive distribusjon av avtale 1 000,00 Kontoåpning konsernkonto Pr konsernkonto, inklusive distribusjon av avtale 5 000,00 C&I Online Pr set-up 5 000,00 Digipass elektronisk sikkerhetskort Pr enhet, distribusjonskostnader kommer i tillegg 500,00 Andre ekspresstjenester Pr påbegynte time 1 200, Andre tjenester SERVICE KOMMENTAR NOK Finansielle transaksjoner i forbindelse med for eksempel fusjoner og oppkjøp Avhengig av kompleksitet Overvåkning av finansielle transaksjoner Pr påbegynte time Kopi av kontoutdrag Pr kopi 250,00 Ekstra kopi av bilag Pr bilag 200,00 Undersøkelser utover standard support og/eller for oppdrag eldre enn ett år Pr påbegynte time 1 200,00 Ytterligere opplæring, elektroniske betalingstjenester Pr påbegynte time Eventuelle reisekostnader kommer i tillegg 1 200,00 Statistikk, SEB standard Pr statistikk 500,00 Statistikk som ikke er i overensstemmelse med SEB standard Pr statistikk 2 500,00 Papir faktura Pr faktura 100,00 Versjon (15)

Prisliste Norge - 2016

Prisliste Norge - 2016 liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall

Detaljer

Prisliste Bedriftskunder

Prisliste Bedriftskunder Prisliste Bedriftskunder Gjeldende per 1. februar 2009 oppdatert per 15. juli 2009 Prislisten omfatter de viktigste finansielle banktjenester for bedriftskunder som tilbys av Swedbank. 1 Konto og nettbank

Detaljer

Prisliste Norge

Prisliste Norge liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall

Detaljer

Prisliste Bedriftsmarked SpareBank 1 Modum

Prisliste Bedriftsmarked SpareBank 1 Modum PRO PRO pr mnd (enkelt nettbank bedrift) 50,00 PRO pr mnd (integret nettbank bedrift) 150,00 PRO landbruk pr. mnd 50,00 PRO etablerer, gratis første år, pr.mnd 150,00 Nettbank bedrift Etablering av hovedavtale

Detaljer

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling egiro Brukerhåndbok Versjon 4.0 2016 s. 1-9 BRUKERHÅNDBOK egiro I N N H O L D 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 8 9 10 FUNSKJONELL BESKRIVELSE AV EGIRO TJENESTENE...

Detaljer

Prisliste. Bedriftskunder i Danske Bank

Prisliste. Bedriftskunder i Danske Bank G j e l d e n d e p r i s e r f o r be d r i f t s k u n d e r p e r 12.08.2015 liste Bedriftskunder i Danske Bank Danske Bank Foretaksregisteret NO 977 074 010 MVA, Danske Bank A/S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Detaljer

Prisliste gjeldende fra 1.mars 2014 Bedriftskunder Betalingstjenester Nettbank Bedrift Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker

Prisliste gjeldende fra 1.mars 2014 Bedriftskunder Betalingstjenester Nettbank Bedrift Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker Prisliste gjeldende fra 1.mars 2014 Bedriftskunder Betalingstjenester Nettbank Bedrift Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker Ordinær 500 PRO Etablering av underavtale knyttet til hovedavtale 100

Detaljer

Prisliste for Bedriftsmarknaden

Prisliste for Bedriftsmarknaden Prisliste for Bedriftsmarknaden Sist oppdatert: 01.01.2017 Innskott og Sparing Brukskonti Foliokonto 0,05 % Driftskreditt / Kassekreditt kr. 0-99.999 0,05 % kr. 100.000 - kr. 299.999 0,05 % Over kr 300.00

Detaljer

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 499.999,- 0,05 % Kr. 500.000,-

Detaljer

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 249.999,- 0,25 % Kr. 250.000,-

Detaljer

Gjelder fra 26.06.2015

Gjelder fra 26.06.2015 Gjelder fra 26.06.2015 Beløp Nominell Effektiv rente Plasseringskonto privat** Fra kr. 500.000,- 2,178 % 2,20 % Paretokonto privat* Fra kr. 500.000,- 1,982 % 2,00 % Under kr. 500.000,- 0,995 % 1,00 % Plasseringskonto

Detaljer

Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 499.999,- 0,05 % Kr. 500.000,- til 999.999,- 0,10 % Kr. 1 million og over 0,50 % Ingen

Detaljer

Prisliste PM. Jærkonto. Betaling

Prisliste PM. Jærkonto. Betaling liste PM Jærkonto Jærkonto - fordelskontoen i Jæren Sparebank Jærkonto Junior 0-17 år gratis Jærkonto Ung, 18-33 år, årspris kr 200,- Jærkonto fra 34 år og oppover, pris pr mnd kr 35,- Betaling Nettbank/telebank/smsbank

Detaljer

PRISLISTE BEDRIFTSKUNDER Gjeldende fra 15.07.2013

PRISLISTE BEDRIFTSKUNDER Gjeldende fra 15.07.2013 LISTE Gjeldende fra 15.07.2013 Innholdsfortegnelse NettBank Bedrift... 2 Betaling til utlandet via nettbank... 2 MOTTAKERAVTALER... 3 AvtaleGiro mottaker... 3 OCR... 3 egiro... 3 Direkte remittering...

Detaljer

Prisliste PM. Betalingsformidling

Prisliste PM. Betalingsformidling Betalingsformidling Nettbank/telebank/smsbank Pris Pris fra 11/05 Etablering kr 0,- kr 0,- Årspris nettbank kr 100,- kr 150* Nettgiro m/kid kr 0,- kr 2,-* Nettgiro u/kid kr 2,- kr 3,-* SMS varsling pr

Detaljer

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 21.10.2015

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 21.10.2015 KUNDEPROGRAM UNGDOM 13 17: Ungdom 13 17 er et fordelsprogram for ungdom fra 13 og 17 år. Fordeler: Ingen årspris på VISA ELECTRON (ordinær pris kr. 125 pr. år.) Gratis kortbruk på varekjøp i inn- og utland

Detaljer

Prisliste for daglige banktjenester Personmarked 2013 NB! Programkunder har avvikende priser. Betalingsformidling. Brevgiro

Prisliste for daglige banktjenester Personmarked 2013 NB! Programkunder har avvikende priser. Betalingsformidling. Brevgiro Prisliste for daglige banktjenester Personmarked 2013 NB! Programkunder har avvikende priser. Betalingsformidling Brevgiro Per giro (per anvisning) 9,- + porto Per anvisning v/giro u/mottakers kontonr

Detaljer

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 17.02.2016

Prisliste øvrige vilkår personmarked pr. 17.02.2016 KUNDEPROGRAM UNGDOM 13 17: Ungdom 13 17 er et fordelsprogram for ungdom fra 13 og 17 år. Ingen årspris på VISA ELECTRON (ordinær pris kr. 125 pr. år.) Gratis kortbruk på varekjøp i inn- og utland Gratis

Detaljer

Betaling. Gjelder fra

Betaling. Gjelder fra Betaling Nettbank/mobilbank/telebank/smsbank Etablering kr 0,- Årspris nettbank kr 150,-* Nettgiro kr 3,-* Nettgiro belastet sparekonto kr 100,- SMS varsling pr melding kr 2,- Snapcash-overføring kr 0,-

Detaljer

Prisliste Bank tjenester

Prisliste Bank tjenester Prislisten er sist oppdatert: 26.11.2015 Prislisten gjelder fra 26.11.2015 Prisliste Bank tjenester Betalingsformidling innland Uttak egne konti Uttak i kasse / minibank Giro / Oppdrag Brevgiro, porto

Detaljer

Vedlegg 1 Pristabell. 1. Innenlands transaksjoner: Transaksjonspris

Vedlegg 1 Pristabell. 1. Innenlands transaksjoner: Transaksjonspris Vedlegg 1 Pristabell Banken skal i tabellene nedenfor fylle ut pris for hvert produkt og tjeneste som banken tilbyr i samsvar med foreliggende kravspesifikasjon. I den grad banken ikke finner tabellene

Detaljer

Innenlands betaling m / KID 2 kr 0 kr 1 kr 0 kr 0 kr 0 kr. Innenlands betaling m / melding 3 kr 0 kr 1,50 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Innenlands betaling m / KID 2 kr 0 kr 1 kr 0 kr 0 kr 0 kr. Innenlands betaling m / melding 3 kr 0 kr 1,50 kr 0 kr 0 kr 0 kr Innholdsfortegnelse NettBank... 2 Betaling til utlandet via nettbank... 2 MobilBank... 3 SMS-Bank... 3 SMS-varsling... 3 TeleBank... 3 AvtaleGiro... 3 efaktura... 4 BankAxess... 4 BrevGiro... 4 Faste oppdrag

Detaljer

PRISLISTE PRIVATKUNDER Gjeldende fra 01.01.2014

PRISLISTE PRIVATKUNDER Gjeldende fra 01.01.2014 PRIVATKUNDER Gjeldende fra 01.01.2014 Innholdsfortegnelse NettBank... 2 Betaling til utlandet via nettbank... 2 MobilBank... 3 SMS-Bank... 3 SMS-varsling... 3 TeleBank... 3 AvtaleGiro... 3 efaktura...

Detaljer

Prisliste Personkunder

Prisliste Personkunder Prisliste Personkunder Gjelder fra 7. desember 2015 Innhold Gebyrfrie tjenester................................................................. 2 Innskuddsrenter...................................................................

Detaljer

Prisliste for Personkunder

Prisliste for Personkunder Prisliste for Personkunder Priser gjeldende fra 01.03.2018 Betaling PM Kundeprogram Konti i Spareklubb, 13t18, 18t30, Grepa og Lofavør har disse elementene gratis: Årsavgift mobilbank/nettbank/telebank,

Detaljer

Prisliste Bank tjenester

Prisliste Bank tjenester Prislisten er sist oppdatert: 25.10.2017 Prislisten gjelder fra 25.10.2017 Prisliste Bank tjenester Betalingsformidling innland Uttak egne konti Uttak i kasse / minibank Giro / Oppdrag Brevgiro, porto

Detaljer

Prisliste Personkunder

Prisliste Personkunder Prisliste Personkunder Gjelder fra 1. desember 2012 Gebyrfrie tjenester... 2 Innskuddsrenter... 2 Betalingstjenester... 4 Lån med sikkerhet i bolig... 5 Førstehjemslån... 5 Boligkreditt... 6 Mellomfinansiering...

Detaljer

Astrid Selvig

Astrid Selvig 24.11.2016 Astrid Selvig 1 Agenda En kort rekapitulering SEPA End date er passert Hva er status og hvilke erfaringer har vi gjort oss Noen overraskelser undervegs EBS SEPA løsning 2 SEPA Single Euro Payment

Detaljer

youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015

youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015 youngbank.no - for deg mellom 10 og 17 år Fra 30.8.15 22.06.2015 Sparing Brukskonto 0,02 % Sparekonto - MoneyBox 2,00 % 2,50 % 6 frie uttak pr. år + fjorårets rente Utover dette 2% uttaksgebyr Kort Uttak

Detaljer

Prisliste for personkunder

Prisliste for personkunder Prisliste for personkunder Gjelder fra 20. april 2012 Gebyrfrie tjenester................ 2 Innskudd....................... 3 Betalingstjenester................ 4 Lån med sikkerhet i bolig........... 5

Detaljer

Business Online - Tredjepartsfullmakt

Business Online - Tredjepartsfullmakt Business Online - Tredjepartsfullmakt (bedrift til bedrift) Fullmaktsgiver Firmanavn Bankens eksemplar Side 1 av 3 Fødselsnr./Organisasjonsnr. Adresse, Fullmaktshaver Firmanavn PROCOUNTOR NORGE AS Adresse

Detaljer

Brukskonti Skue lønnskonto 0,05 % Skue brukskonto 0,05 % Aktiv Ungdom 13-18 0,05 % Ung Voksen 18-33 0,05 %

Brukskonti Skue lønnskonto 0,05 % Skue brukskonto 0,05 % Aktiv Ungdom 13-18 0,05 % Ung Voksen 18-33 0,05 % Innskudd personmarked Brukskonti Skue lønnskonto 0,05 % Skue brukskonto 0,05 % Aktiv Ungdom 13-18 0,05 % Ung Voksen 18-33 0,05 % Sparekonti Skue sparekonto 0,30 % Ikke uttaksbegrensning. Kan ikke disponeres

Detaljer

Prisliste. Bedriftskunder i Danske Bank

Prisliste. Bedriftskunder i Danske Bank G j e l d e n d e priser for bedriftskunder per 0 1. 0 1. 2 0 1 8 Prisliste Bedriftskunder i Danske Bank Danske Bank Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 Foretaksregisteret NO 977 074 010 MVA Erhvervsstyrelsen

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E av 3.10.2006 mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING Denne tilleggsavtalen ( Tilleggsavtalen ) er inngått den

Detaljer

PRISLISTE. Personkunder. Gjelder fra 21.07.2015

PRISLISTE. Personkunder. Gjelder fra 21.07.2015 Gjelder fra 21.07.2015 Giro manuell/elektronisk Belastet konto (utført av banken) kr 85 Overføring til egen konto/tredjemanns konto (utført av banken) kr 25 Straksbetaling (utført av banken) kr 85 TeleGiro/NettGiro

Detaljer

PRISLISTE BEDRIFT OG LANDBRUK

PRISLISTE BEDRIFT OG LANDBRUK MelhusBanken MelhusBanken er en av Norges eldste sparebanker etablert i 1840. Banken har sitt hovedkontor i Melhus sentrum, og avdelingskontorer i Trondheim sentrum, Heimdal, Ler og Korsvegen. Banken har

Detaljer

Prisliste. Bedriftskunder i Danske Bank

Prisliste. Bedriftskunder i Danske Bank Prisliste Bedriftskunder i Danske Bank Danske Bank Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 Foretaksregisteret NO 977 074 010 MVA Erhvervsstyrelsen CVR NR 61126228 DK-1092 København K-Danmark Denne oversikten

Detaljer

Prisliste Bank tjenester

Prisliste Bank tjenester Prislisten er sist oppdatert: 02.01.2015 Prislisten gjelder fra 02.01.2015 Prisliste Bank tjenester Betalingsformidling innland Uttak egne konti Uttak i kasse / minibank Giro / Oppdrag Brevgiro levert

Detaljer

Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter. Fakturering torsdag 17.sept 0930-1015

Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter. Fakturering torsdag 17.sept 0930-1015 Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter Fakturering torsdag 17.sept 0930-1015 Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter «I denne sesjonen tar vi for oss de ulike distribusjonskanaler som kan

Detaljer

Ny funksjonalitet i nettbank bedrift. Swedbank

Ny funksjonalitet i nettbank bedrift. Swedbank Ny funksjonalitet i nettbank bedrift Swedbank Ny og forbedret funksjonalitet i nettbanken for bedrifter Hva er nytt? Forbedret betalingsfunksjonalitet Forbedret informasjon Forbedret filfunksjonalitet

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s. 1-23 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER... 3 1.3 TJENESTEN

Detaljer

Brukskonti Skue lønnskonto 0,10 % Skue brukskonto 0,10 % Aktiv Ungdom 13-18 0,10 % Ung Voksen 18-33 0,10 %

Brukskonti Skue lønnskonto 0,10 % Skue brukskonto 0,10 % Aktiv Ungdom 13-18 0,10 % Ung Voksen 18-33 0,10 % Innskudd personmarked Brukskonti Skue lønnskonto 0,10 % Skue brukskonto 0,10 % Aktiv Ungdom 13-18 0,10 % Ung Voksen 18-33 0,10 % Sparekonti Skue sparekonto 0,80 % Ikke uttaksbegrensning. Kan ikke disponeres

Detaljer

Prisliste. Innskudd. Personkonto 0,05% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,50% 100.000 499.999 0,75% 500.000 999.999 1,60% fra 1.000.

Prisliste. Innskudd. Personkonto 0,05% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,50% 100.000 499.999 0,75% 500.000 999.999 1,60% fra 1.000. Prislisten er sist oppdatert: 30.06.2015 Prislisten gjelder fra 01.07.2015 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto 0,05% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,50% 100.000 499.999 0,75% 500.000 999.999 1,60% fra 1.000.000

Detaljer

Bedriftskundar. Pris/produktinformasjon 2012/2013

Bedriftskundar. Pris/produktinformasjon 2012/2013 Pris/produktinformasjon 2012/2013 Bedriftskundar Kontor på Beitostølen, Fagernes, Geilo, Gol, Heggenes, Hemsedal og Ål Telefon 03202 (kundesenteret) post@sb1.no www.sb1.no Bank. Forsikring. Og deg. Til

Detaljer

Prisliste 100.000 499.999 0,50% 500.000 999.999 0,80% fra 1.000.000 1,10% 50.000 499.999 0,80% fra 500.000 1,10% fra 100.000 0,25%

Prisliste 100.000 499.999 0,50% 500.000 999.999 0,80% fra 1.000.000 1,10% 50.000 499.999 0,80% fra 500.000 1,10% fra 100.000 0,25% Prislisten er sist oppdatert: 12.04.2016 Prislisten gjelder fra 12.04.2016 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto 0,05% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,25% 100.000 499.999 0,50% 500.000 999.999 0,80% fra 1.000.000

Detaljer

Veiledning og vilkår

Veiledning og vilkår Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt

Detaljer

Prisliste. Personkunder i Danske Bank

Prisliste. Personkunder i Danske Bank Prisliste Personkunder i Danske Bank Danske Bank A/S herunder Danske Bank i Norge har tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet og verdipapirforetak i Norge. Danske Bank i Norge er under tilsyn av

Detaljer

1 Prosedyrer DnB NOR / AutoPay

1 Prosedyrer DnB NOR / AutoPay 1 Prosedyrer DnB NOR / AutoPay Generell kommentar fra DnB NOR: Det er to ting som er viktig dersom klientene skal bli riktig etablert: 1. Avtalen må være riktig utfylt. 2. Avtalen må sendes til riktig

Detaljer

BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET

BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET Versjon: 1.11 2.jan. 2014 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli Tlf. 23 28 45 10 0203 OSLO E-post: post@bsk.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Personkunder. Betalingstjenester (PM) Side 1 av 10. Priser fra SpareBank 1 Hallingdal Valdres. LOfavør, 18t30, Grepa Ordinær brukskonto

Personkunder. Betalingstjenester (PM) Side 1 av 10. Priser fra SpareBank 1 Hallingdal Valdres. LOfavør, 18t30, Grepa Ordinær brukskonto Side 1 av 10 Priser fra 01.03.2016 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Personkunder Betalingstjenester (PM) Nettbank - Telebank - Mobilbank LOfavør, 18t30, Grepa Ordinær brukskonto Årsgebyr 100 Etablering av

Detaljer

SEPA tilpasninger i Norge. Ellen Halden, IT & Operations Kort, Mobil og Betalingsinfrastruktur 27. November 2014

SEPA tilpasninger i Norge. Ellen Halden, IT & Operations Kort, Mobil og Betalingsinfrastruktur 27. November 2014 SEPA tilpasninger i Norge Ellen Halden, IT & Operations Kort, Mobil og Betalingsinfrastruktur 27. November 2014 Agenda EU Myndighetenes målsetning Lovkrav litt historikk European Payments Council og SEPA

Detaljer

Lån fra 22.06.15. Boliglån 75 % - over kr 2 mill. nom. 2,90 % eff. 3,01 % Boliglån 75 % - under kr 2 mill. * nom. 3,20 % eff.

Lån fra 22.06.15. Boliglån 75 % - over kr 2 mill. nom. 2,90 % eff. 3,01 % Boliglån 75 % - under kr 2 mill. * nom. 3,20 % eff. Lån fra 22.06.15 Boliglån 75 % - over kr 2 mill. nom. 2,90 % eff. 3,01 % Boliglån 75 % - under kr 2 mill. * nom. 3,20 % eff. 3,39 % Flexilån 70 % *** nom. 3,10 % eff. 3,14 % Kapitalisering hver måned.

Detaljer

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 AvtaleGiro-KID-bytte AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

KID-Bytte i NorTrim Xakt

KID-Bytte i NorTrim Xakt KID-Bytte i Innledning Bakgrunn for automatisk bytte/endring av kundeidentifikasjon (KID) i AvtaleGiro Ved skifte av programvareleverandør vil betalingsmottaker i de fleste tilfeller også endre kundenummer

Detaljer

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser Prisliste Nye rentesatser på utlån gjelder fra 10.10.2014 for nye kunder og 18.12.2014 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 01.11.2014 for nye kunder og 01.01.2015 for eksisterende

Detaljer

Prisliste Personkunder

Prisliste Personkunder Prisliste Personkunder Gjelder fra 21. februar 2017 Innhold Lån med sikkerhet i bolig.............................................................. 2 Innskuddsrenter...................................................................

Detaljer

5. ADMINISTRASJON. 5. Administrasjon

5. ADMINISTRASJON. 5. Administrasjon 5. ADMINISTRASJON 5. Administrasjon 15 BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT LANDKREDITT 5.1 Brukere (Brukeradministrasjon) Administrasjon av brukere utføres kun av administrator i bedriften. Det er kunden selv

Detaljer

Prisliste , 0,75% ,00% fra , 1,30% , 0,85% , 1,10%

Prisliste , 0,75% ,00% fra , 1,30% , 0,85% , 1,10% Prislisten er sist oppdatert: 09.11.2017 Prislisten gjelder fra 09.11.2017 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto / Brukskonto 0,05% Frispar 0 499.999, 0,50% 500.000 999.999, 0,75% 1.000.000 1.999.999 1,00%

Detaljer

Prisliste Privat Per 01.12.2015 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Privat Per 01.12.2015 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Privat Per 01.12.2015 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. LÅN BOLIGLÅN Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i bolig

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-25 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER...

Detaljer

Prisoversikt for bedriftskunder

Prisoversikt for bedriftskunder Prisoversikt for bedriftskunder Gjeldende pr. 14. september 2015. Denne oversikten omfatter de vanligste finansielle tjenester for næringslivet som tilbys av Nordea og Nordeas datterselskaper. Nordea Bank

Detaljer

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser

Prisliste. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser Prisliste Nye rentesatser på utlån gjelder fra 9.1.2015 for nye kunder og 16.3.2015 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 9.1.2015 for nye kunder og 16.3.2015 for eksisterende

Detaljer

Nettbedrift www.sor.no/bedrift

Nettbedrift www.sor.no/bedrift Nettbedrift www.sor.no/bedrift Hvordan komme i gang Support Kundesenteret i Sparebanken Sør tlf 09200 valg 3 1 Hvordan komme i gang... 1 1. Innlogging... 3 2. Administrasjon... 4 Leverandør innland...

Detaljer

PRISLISTE PRIVAT. Gjelder fra INNHOLD - INNSKUDD - LÅN / KREDITT - BETALINGSFORMIDLING - ANDRE TJENESTER

PRISLISTE PRIVAT. Gjelder fra INNHOLD - INNSKUDD - LÅN / KREDITT - BETALINGSFORMIDLING - ANDRE TJENESTER INNHOLD er en av er en - INNSKUDD - LÅN / KREDITT - BETALINGSFORMIDLING - ANDRE TJENESTER Du finner alltid siste versjon av prislisten på www.melhusbanken.no RENTESATSER INNSKUDD er en av er en Innskuddsform

Detaljer

KID-bytte - AvtaleGiro

KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte AvtaleGiro p. 1-14 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen

Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen Vedtatt av hovedstyret i Bankforeningens Servicekontor 07.12.94 og av styret i Sparebankforeningens Servicekontor

Detaljer

INNSKUDDSBETINGELSER. BSU 3,80 % BSU 2 3,80 % Ett tillegg til vanlig BSU - Inntil kr. 30 000,- i året, maks sparebeløp kr.

INNSKUDDSBETINGELSER. BSU 3,80 % BSU 2 3,80 % Ett tillegg til vanlig BSU - Inntil kr. 30 000,- i året, maks sparebeløp kr. Prisliste Nye rentesatser på utlån gjelder fra 26.6.2015 for nye kunder og 27.8.2015 for eksisterende kunder. Nye rentesatser på innskudd gjelder fra 26.6.2015 for nye kunder og 27.8.2015 for eksisterende

Detaljer

TILBUD. Bankavtale. Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist til 13.12.2011.

TILBUD. Bankavtale. Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist til 13.12.2011. TILBUD Bankavtale Generell informasjon Firmanavn (juridisk): Org.nummer: Ansvarlig for tilbudet: E-post: Postadresse: Web-adresse: Tlf: Mobil: Fax: Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist

Detaljer

Prisliste - Privatmarked

Prisliste - Privatmarked Prisliste - Privatmarked - Side 1 Prisliste - Privatmarked Nr 3 / 2014 Gjelder fra: 16. juni 2014 Utlån Totens Sparebank gir lån til de fleste formål, med forskjellig sikkerhet og til konkurransedyktige

Detaljer

Prisliste. Innskudd. Personkonto 0,10% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,75% 100.000 499.999 1,25% 500.000 999.999 2,25% fra 1.000.

Prisliste. Innskudd. Personkonto 0,10% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,75% 100.000 499.999 1,25% 500.000 999.999 2,25% fra 1.000. Prislisten er sist oppdatert: 06.11.2014 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto 0,10% Kapitalkonto (1) 0 99.999 0,75% 100.000 499.999 1,25% 500.000 999.999 2,25% fra 1.000.000 2,75% Plasseringskonto (2)

Detaljer

Last ned Abonnentavtale AutoPay og AutoCollect Visma Software AS.doc

Last ned Abonnentavtale AutoPay og AutoCollect Visma Software AS.doc Generelt AutoPay er både et program og en skytjeneste. Det er ikke vanskelig å starte opp med AutoPay, men det er allikevel flere parter som blir involvert når en slik tjeneste skal settes i gang. Nedenfor

Detaljer

Prisliste Skue Sparebank

Prisliste Skue Sparebank Skue Sparebank Utlån Boliglån fra 3,95 % Boliglån for unge fra 3,80 % Boliglån for unge i alderen 18-34 år. Du kan låne inntil 85% av boligverdi. Fleksilån fra 4,05 % Rammelån inntil 70% av boligens verdi

Detaljer

Prisliste Personkunder

Prisliste Personkunder Prisliste Personkunder Gjelder fra 20. april 2015 Innhold Gebyrfrie tjenester................................................................. 2 Innskuddsrenter...................................................................

Detaljer

Prisliste Bedriftsmarked

Prisliste Bedriftsmarked Prisliste Bedriftsmarked Bruk hurtiglinkene under, eller bla videre til neste side. Betalingstjenester >> Kort >> Finansiering >> Sparing og plassering >> Andre tjenester >> Forbehold om skrivefeil og

Detaljer

Innlogging gjør du som vanlig via Spv.no

Innlogging gjør du som vanlig via Spv.no Forbedringer i Nettbank Bedrift november 2012 28. november lanserer vi en rekke forbedringer i Nettbank Bedrift Ny innloggingsside Alle tjenester på én side Innlogging gjør du som vanlig via Spv.no Den

Detaljer

Prisliste Personkunder

Prisliste Personkunder Prisliste Personkunder Gjelder fra 18. februar 2015 Gebyrfrie tjenester... 2 Innskuddsrenter... 2 Betalingstjenester... 4 Lån med sikkerhet i bolig... 5 Boliglån for unge... 5 Boligkreditt... 6 Mellomfinansiering...

Detaljer

K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0

K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0 K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0 Sist oppdatert 15/9-2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Navigering, funksjonsknapper og ikoner... 4 3 Pålogging... 5 4 Velkomstside... 6 5 Betalingsoppdrag...

Detaljer

BETALING TIL UTLANDET

BETALING TIL UTLANDET BETALING TIL UTLANDET - enkel å bruke - tilgjengelig 24 timer i døgnet - mulighet til å legge betalinger på forfall frem i tid - mottakerregister 1.1 Før du begynner Før du begynner å registrere en betaling

Detaljer

efaktura - markedet - status - modenhet - hvordan komme i gang Hans-Erik Lind, Nordea

efaktura - markedet - status - modenhet - hvordan komme i gang Hans-Erik Lind, Nordea efaktura - markedet - status - modenhet - hvordan komme i gang Hans-Erik Lind, Nordea Hva er elektronisk faktura? Elektronisk faktura Leverandør Kunde Fakturerings program Utskrift Postforsendelse Sortering

Detaljer

PRISLISTE PRIVATMARKNADEN Gjeldende frå 07.04.2014 UTLÅN

PRISLISTE PRIVATMARKNADEN Gjeldende frå 07.04.2014 UTLÅN PRISLISTE PRIVATMARKNADEN Gjeldende frå 07.04.2014 UTLÅN EIKA BUSTADKREDITT (RENTE INNTIL 60% AV VERDIGRUNNLAGET) Nom.rente Rente frå 3. juni 2014 Bustadlån for unge (BLU) Over kr 2.000.000 3,60 % 3,60

Detaljer

Prisliste , 0,75% ,00% fra , 1,30% , 0,85% , 1,10%

Prisliste , 0,75% ,00% fra , 1,30% , 0,85% , 1,10% Prislisten er sist oppdatert: 01.09.2017 Prislisten gjelder fra 01.09.2017 Prisliste Innskudd RENTE Personkonto / Brukskonto 0,05% Frispar 0 499.999, 0,50% 500.000 999.999, 0,75% 1.000.000 1.999.999 1,00%

Detaljer

Tekniske forutsetninger - fakturadistribusjon. Drift torsdag 17. sept 1030-1115

Tekniske forutsetninger - fakturadistribusjon. Drift torsdag 17. sept 1030-1115 Tekniske forutsetninger - fakturadistribusjon Drift torsdag 17. sept 1030-1115 Elektronisk fakturadistribusjon, oversikt efaktura og Avtalegiro - NETS Andre selskap internt (Epost faktura sendes på epost)

Detaljer

Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60%

Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60% PRISLISTE PRIVAT Prislisten gjelder fra 07.06.2013 Kontotype Nominell rente Lønnskonto/brukskonto 0,10% Honnørkonto 0,10% Kapitalkonto På beløp under kr 50.000,- 0,80% På beløp over kr 50.000,- 1,60% Rentesatsen

Detaljer

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som Nets tilbyr betaler og Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank om å benytte AvtaleGiro

Detaljer

Prisliste gjeldende fra på nye lån Prisliste gjeldende fra på eksisterande lån. Personkunder

Prisliste gjeldende fra på nye lån Prisliste gjeldende fra på eksisterande lån. Personkunder Prisliste gjeldende fra 27.04.2017 på nye lån Prisliste gjeldende fra 21.06.2017 på eksisterande lån Personkunder Innskuddsbetingelser Pris Vilkår Brukskonto Privat 0,05 % Brukskonto Tysnes Ung 0,10 %

Detaljer

Prisliste Privat Per 01.06.2016 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Privat Per 01.06.2016 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Privat Per 01.06.2016 Ta kontakt med banken for tilbud på annen type finansiering Med forbehold om eventuelle trykkfeil. LÅN BOLIGLÅN Nominell Effektiv rente fra: rente fra: Lån med pant i bolig

Detaljer

AvtaleGiro Brukerhåndbok

AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro brukerhåndbok aug 2015 versjon 3.2 s. 1-33 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1

Detaljer

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05.

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Avtalegiro Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Noen nøkkelord/begreper: Virksomhet = bedrift, treningssenter etc som ønsker at deres kunder skal betale ved hjelp av avtalegiro.

Detaljer

Kom i gang med AvtaleGiro

Kom i gang med AvtaleGiro Kom i gang med AvtaleGiro Veiledning for betalingsmottaker AvtaleGiro p. 1-18 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BETALINGSMOTTAKER / BANK... 3 2.1 DELTAKERE... 3 2.2 BESKRIVE DAGENS SITUASJON... 3 2.3 ARBEIDSGRUPPE...

Detaljer

Sepa CreditTransfer (SCT) Rulebook versjon 4.0 (gjeldende fra 1. november 2010)

Sepa CreditTransfer (SCT) Rulebook versjon 4.0 (gjeldende fra 1. november 2010) Sepa CreditTransfer (SCT) Rulebook versjon 4.0 (gjeldende fra 1. november 2010) Behandlingsregler for ny funksjonalitet Versjon 1.0 23. juni 2010 Bankenes Standardiseringskontor Hansteensgate 2 Tlf: 23

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Oppsett for betaling til utlandet

Oppsett for betaling til utlandet Generelt En forutsetning for å kunne betale til utlandet via AutoPay er at AutoPay er satt opp med remittering direkte mot bank. Det betyr at remitteringsavtale satt opp mot Nets ikke gir muligheter for

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Brukerhåndbok Autogiro

Brukerhåndbok Autogiro Brukerhåndbok Autogiro Brukerhåndbok Autogiro v.3.0 p. 1-32 Innhold 1 HVA ER AUTOGIRO... 3 1.1 TJENESTEN KORT BESKREVET... 3 1.2 DEFINISJONER AV VIKTIGE UTTRYKK... 3 1.3 RUTINEN BESKREVET I DETALJ... 5

Detaljer

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Versjon 1/2017 Kvikkguide Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis i

Detaljer

PRISLISTE Personkunder Renter på lån og innskudd gjelder fra Øvrige gjelder fra

PRISLISTE Personkunder Renter på lån og innskudd gjelder fra Øvrige gjelder fra Innskuddsbetingelser Pris Vilkår Lønnskonto 0,10 % Lønnskonto - fordelskunde 0,15 % Ungkonto/Studentkonto 0,15 % Honnørkonto 0,10 % Honnørkonto - fordelskunde 0,15 % Depositumskonto 0,10 % Boligsparing

Detaljer

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Vedtatt av Sparebankforenings Servicekontor og Bankforeningens Servicekontor nov./des. 1989. Senest endret av styret i

Detaljer

VEILEDNING OM BETALING UTLAND TLF. 22 48 64 70

VEILEDNING OM BETALING UTLAND TLF. 22 48 64 70 VEILEDNING OM BETALING UTLAND TLF. 22 48 64 70 Du vil alltid finne denne veiledningen oppdatert på adressen: http://www.nordea.no/klink INNHOLDSFORTEGNELSE: S.W.I.F.T....3 BIC OG IBAN...4 BIC...4 BANKADRESSE...4

Detaljer

INNSKUDDSBETINGELSER. BSU 3,35 % BSU 2 3,35 % Ett tillegg til vanlig BSU - Inntil kr ,- i året, maks sparebeløp kr.

INNSKUDDSBETINGELSER. BSU 3,35 % BSU 2 3,35 % Ett tillegg til vanlig BSU - Inntil kr ,- i året, maks sparebeløp kr. Prisliste Nye rentesatser på utlån og innskudd gjelder fra 1.4.2016 for nye kunder og 1.6.2016 for eksisterende kunder. Banken tar forbehold om endring av priser og betingelser INNSKUDDSBETINGELSER BSU

Detaljer

Selvbetjening/kanalsamspill BM

Selvbetjening/kanalsamspill BM Selvbetjening/kanalsamspill BM Innhold Grunnleggende om nettbank bedrift Viktig funksjonalitet i nettbank bedrift Fakturatjenesten & inkasso (Conecto) Utenlandsbetaling Mobilbank bedrift Pensjons- og forsikringstjenesten

Detaljer