INFORM. For våre forbindelser NR AUGUST Klar for Aqua Nor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORM. For våre forbindelser NR 111 - AUGUST 2015. Klar for Aqua Nor"

Transkript

1 INFORM For våre forbindelser NR AUGUST 2015 Klar for Aqua Nor

2 LEDER TESS har i alle år hatt fokus på dialog og nærhet til kunden. En portefølje med flere integrerte forsyningsløsninger (IF) er eksempler på hvordan TESS i samarbeid med kundene finner kostnadseffektive løsninger som øker oppetiden og fortjenestene. Redaktør: Arne Braadland Telefon: Mobil: Produksjonsansv./layout: Line Røren Utgiver: TESS as Telefon: Postb. 1540, 3007 Drammen Trykk: Trykk-Service AS Opplag: 9000 eksemplarer Utgivelser: 4 ganger pr. år Redaksjon avsluttet 3. august 2015 TESS stødig videre Året 2015 er full av utfordringer, og muligheter. TESS fortsetter å ta de grep som er nødvendig for å skape lønnsomhet for våre kunder i markeder med merkbare endringer. I denne prosessen er det viktig for TESS å ta godt vare på den humane kapitalen og legge forholdene til rette for den veksten som kommer i prioriterte markedsområder. Et godt økonomisk resultat for første halvår viser at TESS er på rett vei. Samtidig viser tallene for TESS Academy en fortsatt vekst i kursaktivitetene. Det borger for enda flere og bedre fagfolk på begge sider av disken og i telefonene. TESS fortsetter å følge kundene og er på sentrale knutepunkter i den globale offshoreindustrien. Tidlig i 2015 åpnet et helt nytt servicesenter i Singapore, som den første etableringen i Asia. I juni åpnet servicesenteret i Frederikshavn tett fulgt av en etablering i Houston. I Norge har TESS åpnet Partnershop for produkter til drift og vedlikehold i samarbeid med Radøy-gruppen i Knarvik og på Mongstad i samarbeid med Statoil som en del av Statoil s STEP-program. Samtidig har TESS-selskapene gående programmer for utvikling, tilrettelegging og bygging av næringsbygg som er tilpasset de lokale virksomhetene. Statoil sitter i førersetet for oljenæringens jakt på kostnader. Dialog og samarbeid med leverandørene i verdikjeden er en sentral metode. Nå følger stat, fylke og kommuner etter. I forslag til nytt regelverk for offentlige anskaffelser blir det gitt uttrykk for at innkjøpere bør ha markedsdialog før konkurranseutlysning. Lovlig, lurt og samfunnsøkonomisk gunstig, fastslår tidsskriftet Kommunalteknikk. TESS har i alle år hatt fokus på dialog og nærhet til kunden. En portefølje med flere integrert forsyningsløsninger (IF) er eksempler på hvordan TESS i samarbeid med kundene finner kostnadseffektive løsninger som øker oppetiden og fortjenestene. Konseptet TESS Partnershop for produkter til drift og vedlikehold, lik det som er tatt i bruk hos Statoil på Mongstad, er en avansert integrert forsyningsløsning hvor kunden kan spare opptil 30 prosent av innkjøpskostnadene. TESS lanserte konseptet tidlig på 1990-tallet. I 1995 åpnet den første Partnershopen i samarbeid med ABB på Brakerøya i Drammen. Siden har denne integrerte forsyningsløsningen spart partnerne for nær 400 millioner kroner i innkjøpskostnader. I dag er TESS Partnershop i virksomhet hos 13 samarbeidspartnere. Et rungende H-U-R-R-A! for jubilanten. TESS tror på møteplasser og dialog med kundene. Minimesser og kundetreff hos lokale TESS Servicesentre er slike møteplasser med faglig dialog i fokus. Og denne dialogen fortsetter på de store fagmessene i inn- og utland hvor TESS som regel er representert. Det meste og beste fra dialogene med kunder og ledende leverandører kommer til uttrykk gjennom valg av innhold og utstillere i Industriens Motemesse som TESS arrangerer for fjortende gang 9. og 10. mars 2016 i Telenor Arena. Velkommen! 2 I TESSINFORM NR AUGUST 2015

3 INNHOLD VASKEANLEGG PÅ AQUA NOR 7 TESS ÅPNET I FREDERIKSHAVN TESS Frederikshavn ble offisielt åpnet fredag den 19. juni kl. 12. Det skjedde ved slangeklipping forestått av borgermester Birgit Hansen i Frederikshavn og daglig leder Erik Jølberg i TESS as. TESS har i løpet av de siste fire måneder mottatt ordrer på 12 komplette vaskeanlegg til havbruksnæringen i Midt-Norge. 17 NY AVTALE MED TRADEBROKER Innkjøpsorganisasjonen Tradebroker har tildelt TESS en ny treårig avtale for salg av drift- og vedlikeholdsprodukter til Tradebrokers medlemmer. Ekspansivt TESS 14,15 Gir merverdi til verdensnyhet 16 Jubilantene i Nordhordland 20 Lykke til i Kristiansand 16 Ny avtale med Tradebroker 17 Nytt regionsenter for TESS Nord 8,9 Slangemester - fikk jobben han elsker 19 Sten Jørgensen 30 år i TESS 18 TESS Fishfarm laster smolt 13 TESS Frederikshavn er åpnet 7 TESS har spart kundene 5 TESS Møre og Rørtek inn i Helland Rør 11 TESS og Statoil åpnet Partnershop 4,5 TESS Ølen åpnet nybygg 6 Tromsø skal være en god opplevelse 10,11 Vaskeanlegg på Aqua Nor 12,13 Facebook: facebook.com/ Tess as TESSINFORM NR AUGUST 2015 I 3

4 Offisiell åpning markert ved at to slanger kobles sammen. Venstre side: Janne Hellebø, Jarle Sylta og Hege Krossøy fra TESS. Høyre side: Joar Lerøy, Jan Berge og Åge Skjelvik fra Statoil Mongstad. TESS OG STATOIL ÅPNET PARTNERSHOP TESS Vest og Statoil har åpnet Partnershop innenfor portene på Statoils oljeraffineri på Mongstad. Den nye virksomheten skal gi drift- og vedlikeholdsavdelingen ved bedriften betydelige kostnadsbesparelser og forbedret oppetid. TESS Partnershop ble offisielt åpnet i uke 19. Det skjedde med en åpningsseremoni der flere representanter fra ledelsen hos begge parter deltok med hilsningstaler i anledning dagen. Det helnorske Partnershop-konseptet fra TESS tar alltid utgangspunkt i at innkjøp av verktøy og all slags industrirekvisita er heftet med store anskaffelseskostnader sett i forhold til prisen på varene. Avtalen innebærer at Statoil har valgt å overlate anskaffelser, lagerhold og utlevering av rekvisitavarer til TESS. Det har skjedd ved å etablere en bemannet og spesialtilpasset Partnershop som er lokalisert i direkte tilknytning til vedlikeholdsavdelingen. AVHENGIG AV HJELP UTENFRA Innkjøpsledelsen ved Statoils kontor i Bergen har satt forenklinger på dagsorden. - I vår forsyningskjede har vi jobbet mye med å finne ut av hvordan 4 I TESSINFORM NR AUGUST 2015 vi kan strømlinjeforme innkjøpene og hvordan vi kan minimere tidsbruken på anskaffelser. I Statoil er vi avhengig av leverandører som kan hjelpe oss til å knekke kostnadskurven ved å jobbe så smart og effektivt som mulig. Partnershop-løsningen sammen med TESS er et konkret tiltak som vi har jobbet med, sier Linda Moe Lund, som under åpningen representerte Statoils ledelse innen anskaffelser. TESS har garantert at det avtalte varesortimentet på totalt 2400 artikler skal være tilgjengelig til en hver tid. Det lagerførte sortimentet er katalogisert på bakgrunn av en grundig forbruksanalyse, med særlig fokus på såkalte kritiske artikler. Etter avtale så er nyetableringen også tilgjengelig for Statoils faste kontraktører på raffineriet. KOSTNADSBESPARELSER I henhold til avtalen skal raffineriet spare et betydelig årlig beløp, sammenliknet med kostnadsbildet før Partnershop. Konseptet innebærer bruk av egen programvare utviklet for Partnershop som etablerer en tilnærmet papirløs innkjøps- og fakturaordning. Programvaren er utviklet av TESS over mange år i takt med erfaringer fra drift av tilsvarende forsyningsløsninger. EGEN VERDISKAPNING Statoil vil fortløpende vurdere hva som kan gjøres for å effektivisere anskaffelsene på alle landanlegg. -Hver eneste transaksjon i våre vanlige forsyningsprosesser involverer mange mennesker. Når mange skal utføre en oppgave, så blir det en kostbar prosess. Om vi kan fjerne oppgaver som ikke er verdiskapende så sparer vi både tid og penger, sier Lund, og legger til at forventningene til Partnershop en er at nettopp både tid og penger blir spart. Statoil har i avtalen valgt å kalle etableringen på Mongstad for en pilot, med tanke på å finne besparende innkjøpsløsninger også på andre landanlegg.

5 GEVINSTEN SKAL BEVISES TESS etablerte eget servicesenter på Mongstad for 30 år siden. To av senterets dyktigste medarbeidere har byttet arbeidsplass og vil heretter bemanne Partnershop en på raffineriet. TESS har opparbeidet totalt 20 års erfaring med Partnershop-konseptet. Løsningen på Mongstad er den nittende Partnershop i rekken siden Vi kan se tilbake på et langvarig samarbeid med Statoil, både på Mongstad og i landet for øvrig. Vi er stolte over at Statoil har valgt å samarbeide med oss om en integrert forsyningsløsning. Nå er det opp til oss å bevise at løsningen gir den gevinsten som vi har garantert, sa daglig leder Erlend Gjerdevik i TESS Vest. HAR SPART KUNDENE FOR 350 MILLIONER - Siden 2003 har IF-konseptene spart kundene for 350 millioner kroner. Det tilsvarer 27 prosent av en samlet omsetning på 1,3 milliarder kroner over tolv år, forteller salgsdirektør Lars Petter Hauge. TESSINFORM NR AUGUST 2015 I 5

6 Høytidelig åpningsseremoni: t.v. Anne Bergithe Gjerdevik og Arne Skrunes (TESS Ølen) og t.h. distriktsleder Katrine Endresen og markedsdirektør Espen Halland Johansen (TESS Vest). TESS ØLEN ÅPNET NYBYGG TESS Ølen har hatt åpningsseremoni i sitt nye næringsbygg oppført av TESS Vest. Åpningen ble en suksess med omtrent hundre fremmøtte gjester. I kjent TESS-stil ble senteret åpnet med sammenkobling av en TESS-grønn plastslange. Nybygget huser et flott og veltilpasset servicesenter, en stor begivenhet for både markedet og medarbeiderne. Avdelingsleder Arne Skrunes ble positivt overrasket over godt oppmøte på åpningsdagen. Bløtkaken for hundre personer ble så godt som oppspist, og grillmaten fikk definitivt bein å gå på. Fem godkjente TESS-leverandører deltok med egne stands på en utendørs minimesse i anledning dagen. Nye TESS Ølen har en grunnflate på 300 kvadratmeter, med butikk, slangeverksted og spiserom for de ansatte i første etasje. Annen etasje består av åtte kontorer, møterom samt en 4-roms leilighet som skal leies ut til kunder som befinner seg midlertidig i Ølen i forbindelse med riggprosjekter på Westcon-verftet i Ølensvåg. BYGGER EGNE NÆRINGSLOKALER I løpet av de siste par år har TESS satset stadig mer på å oppføre egne næringsbygg. I 2014 kunne både TESS Molde og TESS Ølen åpne dørene i TESS-eide nybygg. I 2015 er TESS i gang med å bygge egne næringslokaler på tre forskjellige steder. Det er også satset på utvidelser og modernisering av eksisterende bygg som TESS eier selv. I tillegg finnes det planer om enda flere nybygg som ligger lenger frem i tid. I løpet av fjoråret ble det blant annet anskaffet en næringstomt i Sunnhordland for å betjene blant annet aluminiumsindustrien i Kvinnherad. I Haugesund er TESS i ferd med å rehabilitere et nedslitt havnebygg i samarbeid med Karmsund Havnevesen og det ligger midt i smørøyet for å være hovedleverandør til bl.a. Aibel Haugesund, som har vært usedvanlig dyktige til å sikre seg spennende offshoreavtaler. 6 I TESSINFORM NR AUGUST

7 TESS FREDERIKSHAVN ER ÅPNET Åpningsseremoni. F.v. Sales Manager Bent Ole Hilbert (TESS International), Daglig leder Hilmar Buchholdt (TESS Esbjerg), Daglig leder Erik Jølberg (TESS as), Borgermester Birgit Hansen (Frederikshavn) og Virksomhetsleder Carsten Jørgensen (TESS Frederikshavn). TESS Frederikshavn ble offisielt åpnet fredag den 19. juni kl. 12. Det skjedde ved slangeklipping forestått av borgermester Birgit Hansen i Frederikshavn og daglig leder Erik Jølberg i TESS as. Frederikshavn er strategisk plassert i det maritime miljøet i Vendsyssel-regionen, med kort avstand til havnebyene Hirtshals og Skagen. Den forestående havneutvidelsen i Frederikshavn, har også vært en avgjørende årsak til at valget falt på Frederikshavn som lokasjon for TESS servicesenter nummer to i Danmark etter TESS Esbjerg, som ble etablert i VENTER MARKEDSVEKST At det ventes økende offshoreaktivitet i regionen har hatt en klar betydning for lokaliseringsvalget. Fra 2017 vil Frederikshavn være i stand til å ta i mot borerigger for klassifisering og andre tjenester. Symbolsk nok ble vinneren av kontrakten for den store havneutvidelsen i Frederikshavn offentliggjort samtidig med åpningen av TESS Frederikshavn. DRIFTEN ER I GANG De ansatte i TESS Frederikshavn har hatt det hektisk fra overtagelse av bygget i begynnelsen av juni og frem til åpningsdagen. Etableringsarbeidet har vært støttet fra ansatte i TESS Esbjerg og TESS as. Alt kom på plass til åpningsdagen. De første ordrene har allerede kommet, blant annet fra offshore serviceselskapet Victor AS, som holder til i samme lokaler - strategisk plassert på havnen i Frederikshavn. Servicesenteret i Frederikshavn ledes av Carsten Jørgensen. Hans nærmeste kollega er Allan Vinter. Begge kommer fra Serman & Tipsmark (hydraulikk), der de gjennom sine stillinger var kunder av TESS Esbjerg. Begge har god kunnskap om slanger. ÅPEN MOTTAKELSE Talene for dagen ble holdt av Erik Jølberg og lederen for TESS Esbjerg, Hilmar Buchholdt. Sistnevnte har vært svært aktivt delaktig i arbeidet med etableringen i Frederikshavn. Etter taler og offisiell åpning var det klart for omvisning i de nye lokalene og servering av pølser og øl i god dansk tradisjon. Det var åpent hus frem til klokken Omtrent 70 besøkende var innom servicesenteret, inkludert kunder, leverandører, familie og samarbeidspartnere. TESSINFORM NR AUGUST 2015 I 7 7

8 NYTT REGIONSENTER FOR TESS NORD Onsdag 27. mai åpnet TESS nytt regionsenter og flyttet det lokale servicesenteret til nye lokaler i Tromsø. Næringsbyråd Vanja Terentieff i Tromsø kommune stod for den offisielle åpningen. - Skal du bli stor i nord, må du være til stede, sa daglig leder Tom Eliassen da TESS Nord as sist onsdag åpnet det nye regionsenteret i Tromsø, og legger til at formuleringen er velvillig lånt av havnedirektøren. Den nordligste regionen til TESS omfatter i dag servicesentre i Tromsø, Alta, Hammerfest og Kirkenes. Allerede i september åpner TESS et nytt servicesenter i Narvik, og eiendommen i Vardø ligger i posisjon for oljeaktiviteter øst i Barentshavet. Vi har også et øye for lokalisering flere steder i fylkene, poengterte regionsjefen. STOLT NÆRINGSBYRÅD Det nye regionsenteret til TESS Nord as i Tromsø er samlokalisert med det lokale servicesentret i Breivika havneområde. Her vil TESS bygge opp og utvikle et moderne logistikksenter. Næringsbyråd Vanja Terentieff i Tromsø kommune var med på å markere den offisielle åpnin- 8 I TESSINFORM NR AUGUST 2015 gen av regionsenteret sammen med daglig leder Tom Eliassen. De koblet en slange, som tradisjonen er hos TESS, som symbol på god kontakt mellom bedrift og lokalsamfunn. Næringsbyråden var stolt over at TESS hadde valgt å etablere regionsenteret i byen, og tror det vil bidra til å styrke Tromsø som næringssenter, spesielt for fiskeri og havbruk, som også er blant regjeringens fokusområder. KOMPETANSEHEVING I det perspektivet er det interessant og imponerende å høre om den omfattende satsingen TESS Nord har på kurs og kompetanseheving. Jeg er ikke i tvil om at det vil gagne både byen og hele regionen, sa næringsbyråd Vanja Terentieff. Havnedirektør Halvar Pettersen understreket i sin tale at TESS er svært viktig for havna og han er sikker på at TESS vil bidra til å øke aktiviteten. Han overrakte også en gave fra havna, et bilde, og lot tittelen «Gledens dag» oppsummere åpningsdagen. OVER 50 PROSENT VEKST Flyttingen til nye lokaler i Breivika havneområde skjer ti år etter at TESS startet opp i Tromsø med butikk og slangeverkstedet på Skattøra. - Nå har vi tatt nye grep, fått det fysiske på plass, trimmet regionen og etablert en solid plattform for virksomheten. Og vi ser allerede resultater. Bare her i Tromsø har vi hittil i år en vekst på over 50 prosent, og jeg blir ikke forbauset om vi for året passerer 60 prosent vekst, sier en fornøyd Eliassen, som understreker at det er nå arbeidet og moroa begynner. I FULL BREDDE - Når TESS satser i nord, går vi inn med full tyngde og tilbyr et bredt sortiment av kvalitetsprodukter til drift og vedlikehold,

9 logistikkløsninger som sparer kundene for betydelige kostnader og et tjenestetilbud med løsninger som øker bedriftenes produktive oppetid, forteller Eliassen. Samtidig fortsetter vi å bygge opp kompetanse. Vi har blinket flere næringer som får ekstra oppmerksomhet i fremtiden. Det er næringer hvor TESS kan bidra med innsikt og bred erfaring som leverandør. I første rekke er det virksomheter som er knyttet til fiskeri og havbruk, olje- og gassnæringen, skip, entreprenører og offentlig virksomhet, men også flere spesialområder, som oljevern, er også satt på agendaen, understreker sjefen for TESS Nord. SAMARBEID ER NØKKELEN Daglig leder Tom Eliassen i TESS Nord as er ikke i tvil om at mulighetene er mange i landets to nordligste fylker. Selv om det blåser en litt sur vind over oljenæringen, er det fortsatt planer om betydelige investeringer, og det som er her, skal både driftes og vedlikeholdes. I et tettere samarbeid og med god dialog, kan vi bidra til en sunnere drift hos kundene. Da kan vi og kundene gå sammen om det som må være et felles mål i næringslivet: Slutte å produsere kostnader! Er den tabloide kommentaren fra daglig leder Tom Eliassen i TESS Nord as. TESSINFORM NR AUGUST 2015 I 9

10 Samtidig sikrer vi vår egen leveransedyktighet ved å ha flere leverandører på samme vare, forteller daglig leder Lasse Holm i Holm Agency as i Tromsø - Fordeler med TESS på plass i havna med et bredt vareutvalg, sier Lasse Holm (t.h.), skipsagent og daglig leder i Holm Agency. Her i samtale med salgssjef Thomas Skrede Lund, TESS Nord as. TROMSØ SKAL VÆRE EN GOD OPPLEVELSE Klar tale fra skipsagent Lasse Holm i Tromsø som ikke er i tvil om hva som teller i konkurransen om de feite skipsleveransene. Han vet hva han snakker om. Årlig håndterer han og hans firma med samme etternavn, omtrent 450 skipsanløp i året. - For kunden skal Tromsø være en god opplevelse. De skal vite hva de får; alt på ett sted med riktig kvalitet og til rett tid, poengterer daglig leder Lasse Holm i Holm Agency i Tromsø, - og vi snakker om mye penger. Et skip kan legge igjen 4 til 5 millioner ved et besøk. TESS I FEM ÅR Lasse Holm ser bare fordeler med TESS på plass med et servicesenter i havna. Vi har samarbeidet i fem år da utvalget var smalt og lokalene trange. Nå trekker vi veksel på et vareutvalg med stor bredde, lager, leveringsdyktighet og enkelt og greit samarbeid i hverdagen, sier skipsagenten som i år regner med å handle hos TESS for nær to millioner kroner. Det er en tredobling fra i fjor. det varierer fra ankerkjetting, sveisetråd til sårsalve og plaster. Mellom der er det alt mulig som kan tenkes til livet om bord. De fleste av leveransene skjer gjennom avtaler vi har med rederiene, men bestillingene er ikke ofte på stell. Det kommer tillegg og det kommer bestillinger i siste liten. Sånn vil det nok alltid være. Det stiller krav til servicegrad og leveringssikkerhet. Det viktigste er å levere når båten skal ha det, som avtalt. Det betyr også at våre leverandører forstår sin rolle i logistikken, understreker Lasse Holm PÅ SKINNER - Når vi har 5-6 båter inne av gangen, bør ting gå på skinner. På slike dager får vi drøyt 500 hundre e-poster om dagen, som har med leveranser til båten å gjøre. Når vi setter i gang apparatet, blir det mange som er gjensidig avhengig av hverandre for å få levert i tide. Ikke minst blir responstiden fra leverandørene viktig for å holde rytmen i logistikken. Derfor er vi bevisst på å ha god dialog og kommunikasjon med leverandørene.. SOM AVTALT Med leveranser til 450 anløp i året, blir det fort mange baller i lufta for skipsagenten. Leveransen til hvert anløp er et prosjekt. Få prosjekter er like og innhol- De største cruiseskipene legger til kai i Tromsø og veien er kort fra servicesenteret til TESS Tromsø og regionsenteret til TESS Nord as. 10I TESSINFORM NR AUGUST 2015

11 TESS MØRE OG RØRTEK INN I HELLAND RØR Fra venstre: Daglig leder Øyvind Brox (TESS Møre), daglig leder Vidar Sterten Gjelsten (Helland Rør), styreleder Jøran Gjelsten Lufall (PCS Piping) og daglig leder Tor Myklebust (Rørtek). TESS Møre AS utvider sitt engasjement i rørentrepriser. Over halvparten av aksjene i den maritime bedriften Helland Rør AS i Tomrefjord skifter eier. Det er inngått avtale om at TESS Møre AS og Rørtek AS overtar aksjemajoriteten i Helland Rør AS. Rørtek AS i Ålesund eies 51 prosent av TESS Møre AS. Aksjeovertakelsen i Helland Rør AS skjer ved at TESS Møre AS kjøper 41 prosent og Rørtek AS kjøper 10 prosent. Helland Rør AS ble etablert i 2004 og har inntil nå vært eid av daglig leder Vidar S. Gjelsten, produksjonsleder John Arne Gjelsten og PCS Piping AS. Sistnevnte aksjonær kontrolleres av de to førstnevnte. Selskapet har 30 ansatte og er primært beskjeftiget med alle slags rørentrepriser på nybygg i verftsmarkedet. I tillegg leverer selskapet komplette brannslukkingssystemer i det landbaserte markedet. Helland Rør AS omsatte i 2014 for 18,1 millioner kroner og gjorde opp regnskapet med et plussresultat på i overkant av en million kroner. FØRSTE OVERTAKELSE I 2013 TESS Møre AS overtok aksjemajoriteten i Rørtek AS i Ålesund i Hensikten var å kunne tilby markedet en unik kombinasjon av TESS-ekspertise på slangeløsninger og Rørteks tilsvarende ekspertise på industrielle og maritime rørentrepriser. De gode erfaringene fra de senere års tette samarbeid med Rørtek har gitt TESS Møre støtet til å utvide engasjementet innen rør. - Vårt samarbeid med Rørtek har gitt oss et utvidet tjenestespekter som har svart til forventningene. Vårt kommende samarbeid med Helland Rør vil styrke dette tjenestespekteret ytterligere. Helland Rør står i utsikt for et roligere marked i verftsbransjen. Sammen med TESS og Rørtek vil selskapet stå enda sterkere rustet til neste oppgangstid, sier daglig leder Øyvind Brox i TESS Møre, og legger til at Helland Rørs robuste stilling gir grunnlag for videre ekspansjon sammen med de nye deleierne. TIL STEDE I TO FYLKER TESS Møre AS har kontorer i Ålesund og er et regionselskap i helnorske TESS. Omsetningen i 2014 endte på 273 millioner kroner. Morselskapet omsatte samtidig for 2,8 milliarder kroner. TESS Møre AS eier og koordinerer 15 lokale servicesentre i fylkene Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. TESS er en totalleverandør av slanger og slangeløsninger og har i løpet av de senere år etablert seg som importør av høytrykkrør og rørsystemer. Rørtek AS hadde en omsetningsvekst i 2014 på 19 prosent sammenliknet med Omsetningen endte på 39 millioner kroner. TESSINFORM NR AUGUST 2015 I 11

12 VASKEANLEGG PÅ AQUA NOR TESS har i løpet av de siste fire måneder mottatt ordrer på 12 komplette vaskeanlegg til havbruksnæringen i Midt-Norge. Det er derfor med stolthet at det helnorske selskapet viser hele konseptet på stand D-347 på årets Aqua Nor i Trondheim. Den mariniserte Neptune-vaskeren fra Nilfisk Alto er et resultat av et samarbeid mellom produsent, aktører i den norske havbruksnæringen og et stort engasjement fra TESS Trondheim som medspiller. Som viktig tilbehør følger en rekke nyutviklede vaskeverktøy som revolusjonerer den tiden det tar å gjøre rent et merdeanlegg. Et komplett anlegg fra TESS inkluderer den egenutviklede syrefaste hydrauliske slangetrommelen, Frøya. Trommelen er påmontert lange vaskeslanger med flyteegenskaper, i den hensikt at forflytningsbehovet skal ned til et minimum. 12I TESSINFORM NR AUGUST 2015 DEMONSTRASJONER Interessen for vaskeanlegget er stor. I juni ble det gjennomført en demonstrasjon på et merdeanlegg i Nord-Trøndelag. En gruppe med fire potensielle kunder ønsket å ta utstyret i nærmere øyensyn. De fleste blir imponert når de ser hvor raskt groingen forsvinner fra merderingene. Her er det enormt mye tid å spare! TESS har dedikert personell som forestår demonstrasjonene. Slike demonstrasjoner kan kjøres i et hvilket som helst lokalmiljø langs kysten, forutsatt at potensielle kunder ønsker å delta. EN PARTNER LANGS KYSTEN TESS har egne servicesentre langs hele kysten. Havbruksnæringen er et fokusområde for slangespesialisten. I løpet av de siste årene er det utviklet flere nye løsninger i samarbeid med brukerne. TESS har sett at mange ledningsløsninger ikke er optimalisert for bransjens eget behov. Blant de siste eksemplene er lanseringen av den fleksible sugeslangen OmegaTESS, som snur oppfatningen om kort levetid på hodet. Slangen brukes i forbindelse med rensing av fisk i lakseslakterier. Tradisjonelt har ikke slangene utstått påkjenningene, spesielt fra rengjøringskjemikalier. Slangene har vanligvis hatt en levetid på 1-5 dager. Brukererfaringene med OmegaTESS, viser at den har en levetid på flere måneder. FLERE SLANGELØSNINGER TESS har også lansert transportslangen Kombitess for smoltanlegg og TESS Fishfarm for lasting og lossing av brønnbåter og matfiskmerder. Begge typene har spesialutviklede overganger som er tilnærmet terskelfrie. Hensikten er å minimalisere belastningen på fisken under transportoperasjoner. Produktene er gode eksempler på at bransjen ser etter bedre løsninger, og TESS følger opp med produktutvikling. FORSYNINGSLØSNINGER Havbrukskatalogen fra TESS er dedikert for næringen, og inneholder det meste av det næringen har bruk for av rekvisita. TESS er en av landets aller største aktører innen forsyninger av drift- og vedlikeholdsprodukter til næringslivet og det offentlige. På bakgrunn av den 20 år lange erfaringen TESS har med å sette opp integrerte forsyningstjenester med IKT-løsninger, så inviteres bransjen til å diskutere aktuelle løsninger der behovet for oppetid og kritiske varer er på agendaen. Forsyningstjenester blir derfor et tema på TESS-standen.

13 Kundeansvarlig for havbruk, Inge Haarberg i TESS Trondheim, demonstrerer en av vaskeredskapene. TESS FISHFARM LASTER SMOLT Marine Harvest har tatt i bruk TESS Fishfarm som lasteslange for smolt. Ved settefiskanlegget på Salsbruket lastes 100 grams smolt om bord i brønnbåter for videre transport til konsernets oppdrettsmerder i Midt-Norge. TESS Fishfarm er en spesialslange for lasting og lossing av brønnbåter og videre beregnet som sugeslange i ventemerder i forbindelse med inntak av matfisk ved fiskeslakterier. Slangene er laget i armert neoprengummi og leveres i størrelser fra 10 til 20 tommer innvendig diameter. Enhetene leveres standard med innvulkaniserte DIN PN10 faste flenser i begge ender. Flensenes pakkflate leveres som helt gummiert. Slangene leveres i standardlengder på 4, 10 og 12 meter. De korteste er beregnet for sugetransport fra ventemerder. TESS Fishfarm er en ny slangetype i TESS-sortimentet. Kundene som velger TESS Fishfarm gjør med andre ord et valg om overgang til et nytt produkt fra TESS. Målsettingen med produktutvalget for havbruksnæringen er at TESS skal opptre som totalleverandør, uten å ha sorte huller i sortimentet. TESS Fishfarm ligger klar på kaia. Selger Arne Jørgen Arntsen i TESS Rørvik og Arve Aakvik fra Marine Harvest Salsbruket, inspiserer den nye lasteslangen. TESS Fishfarm ligger klar på kaia. Selger Jørgen Arntsen i TESS Rørvik og Arve Aa fra Marine Harvest Salsbruket, inspiserer nye lasteslangen. TESSINFORM NR AUGUST 2015 I 13

14 EKSPANSIVT TESS - LØ Den helnorske handels- og servicebedriften TESS, landets største slangeleverandør, oppnådde en jevn vekst også i Omsetningen økte med seks prosent til totalt 2,8 milliarder kroner. Det er den høyeste omsetning noensinne i den 46 årige bedriften. Valutautviklingen det siste året har ikke vært gunstig for TESS som handelsbedrift. Innkjøpene skjer for en stor del i euro og US dollar. TESS har imidlertid en rekke fastprisavtaler med større kunder, og har som målsetting å endre prisene bare ved hvert årsskifte, og derfor ble det i årets siste måneder gjort en del mindre lønnsomme leveranser. STOR AKTIVITET UTENLANDS Satsningen på tilstedeværelse ved sentrale knutepunkter i den globale offshoreindustrien fortsetter. Sommeren 2014 åpnet TESS Brasil et servicesenter i Rio de Janeiro, som kom i tillegg til den allerede eksisterende virksomheten i Macaé. TESS har for tiden mer enn 40 ansatte i Brasil. I februar åpnet et helt nytt servicesenter i Singapore, som den første etableringen i Asia. TESS har i mange år hatt virksomhet i både Aberdeen og Esbjerg, og 19. juni 2015 ble det åpnet nytt servicesenter i Frederikshavn. Dette for å delta i Danmarks stadig sterkere ekspansjon innen olje og gass - og ikke minst vindkraft. TESS har vært til stede i Houston i tre år i en 50/50-etablering. For å få mer fart i utviklingen etableres det i disse dager en supplerende virksomhet, heleid av TESS. TESS har i tillegg hatt god salgsvekst i Nord-Norge og har i denne forbindelse besluttet å åpne et servicesenter i Narvik, samtidig som nye og mer sentrale lokaler i Tromsø gir en så positiv effekt, at omsetningen er i ferd med å dobles. BYGGER EGNE NÆRINGSLOKALER I løpet av de siste par år har TESS satset stadig mer på å oppføre egne næringsbygg. I 2014 kunne både TESS Molde og TESS Ølen åpne dørene i TESS-eide nybygg. I 2015 er TESS i gang med å bygge egne næringslokaler på tre forskjellige steder. Det er også satset på utvidelser og modernisering av eksisterende bygg som TESS eier selv. I tillegg finnes det planer om enda flere nybygg som ligger lenger frem i tid. I løpet av fjoråret ble det blant annet anskaffet en næringstomt i Sunnhordland for å betjene blant annet aluminiumsindustrien i Kvinnherad. I Haugesund er TESS i ferd med å rehabilitere et nedslitt havnebygg i samarbeid med Karmsund Havnevesen og det ligger midt i smørøyet for å være hovedleverandør til bl.a. Aibel Haugesund, som har vært usedvanlig dyktige til å sikre seg spennende offshoreavtaler. TØFFE BRANSJEFORHOLD -Det er i alt åtte aktører av betydning i vår bransje. Halvparten av dem hadde 14I TESSINFORM NR AUGUST 2015

15 NNSOMT OGSÅ I 2014 betydelige underskudd allerede i 2013, da finanskrisen og den påfølgende resesjonen fortsatt hang igjen, uten å ha gitt grunnlag for fornyelser og investeringer, forklarer daglig leder Erik Jølberg i TESS, og legger til at bedriften trives i tøffere tider. Det er da kundene samler seg om de store og stabile aktørene, som kan stille leveringsgarantier basert på soliditet og langsiktighet. TESS satser enda sterkere på nye samarbeidsformer med kundene, som blant annet dreier seg om elektroniske løsninger og automatisering av administrative rutiner. Samtidig har TESS etablert utvidet samarbeidet med Statoil på Mongstad og etablert en Partnershop. Som en del av Statoils step-program vil dette gi betydelige besparelser. Et lignende Partnershopkonsept er også etablert med Radøygruppen i Knarvik. Partnershop er en avansert integrert forsyningsløsning som sparer større kunder for opptil prosent av de totale varekostnadene. GRØNN SATSING: MESSE FOR NY ENERGI OG GRØNN TRANSPORT TESS fortsetter på sin grønne linje, og utvidet Industriens Motemesse i mars 2015 med en egen seksjon med både foredrag og utstillere fokusert på fornybare energiformer og miljøvennlig transport. - Dette er også et område av miljøsatsingen til TESS. Der var blant annet elbusser, elbiler og drift av transportmidler med fornybar energi et sentralt tema. Bakteppet er EUs nye mål som vi må ta på alvor og vi gjør vårt for å redusere utslippene der vi kan. Årlige utslipp av klimagasser i Norge er over 50 millioner tonn. Når det gjelder den daglige driften i TESS er målsettingen at den interne bilparken skal bestå av 40 elbiler innen utgangen av Med vårt vedtatte klimamål vil vi spare miljøet for minst 50 tonn CO2 i året. En beskjeden start, men vi får øke etter hvert, sier daglig leder Erik Jølberg i TESS as. Han forteller at alle ladepunkter hos TESS kan brukes av både ansatte, kunder og leverandører. REKORDRESULTAT Regnskapstallene viser at TESS-firmaene oppnådde et samlet resultat før skatt på 132,4 millioner kroner i Driftsresultatet er TESS høyeste noensinne. En svekket norsk krone har gitt høyere pris på importvarene og påvirket TESS-resultatet negativt med om lag 12 millioner kroner. Mesteparten av resultatet etter skatt blir reinvestert i firmaene, både innenlands og utenlands - og skatt betales der fortjenesten er oppstått. På den måten kan TESS holde seg uavhengig av banker og forsikringsselskaper, og oppnår derfor stor handlefrihet til å fortsette med investeringer både i produktutvikling og nye tjenester og markeder, sier Erik Jølberg og legger til at myndighetene og kunder setter pris på vår lokale skattebetaling. FORTSATT INNOVASJON OG UTVIKLING TESS har ikke varslet hverken permisjoner eller oppsigelser. En begrenset ansettelsesstopp er imidlertid innført. Vi fremskynder mye og innovative løsninger og bl.a. oppgradering av E-handelsløsningene med avanserte kundeintegrasjoner vil gi betydelige besparelser. Nye og raskere løsninger for tunnelinjeksjon, frostsikre slanger og et enda mer avansert slangekontrollsystem vil føre til både Åpning av RadøyGruppen i april 2015 KORT OM TESS T A L L O G F A K T A / 1.H A L V Å R økt oppetid og økt fortjeneste for våre forbindelser forteller Teknisk Direktør Ansgar Karlsen. TESS, som er kjent som landets ledende leverandør av slanger for alle formål med tilhørende service og tjenester, er også Norges største leverandør av sveiseprodukter og sterkt voksende som leverandør av hydrauliske systemer. TESS er også en betydelig leverandør av produkter til drift og vedlikehold. Kundene er profesjonelle brukere (OEM) innen subsea, offshore, maritime, industri, havbruk, landbruk og entreprenørvirksomhet. TESS-firmaene har ca.1000 ansatte og 110 utsalg og lagre i Norge, USA, Brasil, Danmark, Skottland og Singapore. TESS solgte varer og tjenester for 2,8 milliarder kroner i TESSINFORM NR AUGUST 2015 I 15

16 GIR MERVERDI TIL VERDENSNYHET Fronius er i markedet med en verdensnyhet, Accupocket. En mobil hybrid sveisemaskin. Batteri eller aggregat. Kompakt lettvekter på 11 kg med batteri. Elektrode og TIG. Tåler en støyt. Sveisejobber langt til skogs, høyt til fjells eller store anlegg er en utfordring. Utfordrende transport, langt til nærmeste stikkontakt og bare tunge aggregater er god nok strømkilde. Helt til nå. Key Account Manager Kjell-Arne Grini og produktansvarlig sveis, kapp og slip Andrè Knutsen har testet ut en praktisk pakkeløsning som øker mobiliteten i betydelig grad. Konkurrenter bruker lite turvennlige aggregater på drøyt 100 kg. Vi har testet ut en pakkeløsning med et kompakt aggregat på 22 kg. Maskinen ble testet i batterimodus, hybrid, med 30 meter skjøtekabel, samt aggregat modus. Elektroder som ble benyttet var Orlikon Spezial (7016) Ø3,2 med mer. Testen viste at til Accupocket er det tilstrekkelig med et relativt lite og lett aggregat. Testen viste at det batteriene ble ladet i mobil modus. Det gir kontinuerlig oppetid, hvis det er nødvendig for jobben. Det betyr også at samlet er pakka så lett at en mann kan bære den med seg over en lengre strekning, forteller Kjell-Arne Grini. Kort om Accupocket Accupocket, elektrode/tig sveisemaskin på batteri Verdensnyhet 150 ampers elektrode og TIG maskin Kompakt lettvekter på 11 kg med batteri. Bygget for røff behandling Kompakt system Innebygget batteri Innebygget vifte med støvfilter En knapp styrer alle funksjoner Leveres i praktisk koffert 3 bruksmåter- batteri- aggregat Hybrid (lader mens du sveiser) Lades til 85% på 45 min -LYKKE TIL I KRISTIANSAND! Ordfører Arvid Grundekjøn i Kristiansand ønsket TESS lykke til i arbeidet med å erobre nye markeder, da han talte til de fremmøtte under åpningsseremonien den 20. mai. TESS Kristiansand møter fremtiden med flotte og romslige lokaler, som er velegnet til å vokse videre i. Servicesenteret har i dag sju medarbeidere. I overkant av hundre personer besøkte de nye lokalene under åpningsdagen. De nye lokalene har fått en gjennomgånde ryddig TESS-profil, og et i øyenfallende grønt tårn i stål og glass. Servicesenteret har egen Mobilservice-tjeneste og en ganske nyopprettet offshoreavdeling. Offshoreavdelingen, skal fokusere på kunder i offshoremarkedet og på tekniske løsninger i hydraulikk og andre tekniske løsninger. TESS Kristiansand ønsker å ta totalansvar, og kan leie inn supplerende fagfolk ved behov. Distriktsleder for TESS Sør, Kjell Håland, ser med optimisme på Slangekobling. F.v. Avdelingsleder Kim Holtvind, distriktsleder Kjell Håland, ordfører Arvid Grundetjøn (H) og styreleder i TESS Skagerak AS, Dagfinn Berge. fremtiden. TESS Kristiansand har så langt i 2015 oppnådd en omsetning som ligger 40 prosent foran fjoråret. 16I TESSINFORM NR AUGUST 2015

17 Avtalen gir nye muligheter. Foran f.v.: Salgssjef Thomas Skrede Lund (TESS Nord), salgssjef Terje Transeth (TESS Østfold) og salgssjef Trond Olav Karlsen (TESS Trondheim). Bak: Markedsdirektør Frode Soot og Tradebroker KAM Monica Borge i TESS as. NY AVTALE MED TRADEBROKER Innkjøpsorganisasjonen Tradebroker har tildelt TESS en ny treårig avtale for salg av drift- og vedlikeholdsprodukter til Tradebrokers medlemmer. Avtalen gjelder fra 1. juli 2015 til 30. juni TESS har i perioden vært leverandørpartner innenfor dette bestemte avtaleområdet. I den kommende perioden skal både TESS og Ahlsell Norge være partnere i området for drift- og vedlikeholdsprodukter (DVH/ MRO). Den nye avtalen med TESS er tildelt i sterk konkurranse med andre markedsaktører. Den er også tildelt under organisasjonens skjerpede krav og forventninger til bedre betingelser enn tidligere. Partene er enige om nye betingelser som favoriserer kundene. Den nye avtalen ble signert av begge parter den 5. juni. VIKTIG AVTALE FOR TESS - Vår vurdering er at potensialet for TESS beløper seg til 400 millioner kroner i den kommende perioden. Avtalen er en meget god døråpner, men utløser ingen automatikk. Det er viktig å huske på at all handel bygger på tillitt og relasjonsbygging, sier markedsdirektør Frode Soot i TESS as. I praksis gjelder dette også for de offentlige bedriftene, selv om disse bedriftene er underlagt strengere kjøpsforpliktelser. Tradebroker har i dag 55 medlemmer. Mange av dem hører hjemme blant landets største industribedrifter. Medlemmene har totalt ansatte og 2000 brukersteder. Flere av medlemsbedriftene er store offentlige virksomheter som er underlagt forsyningsforskriften (Lov om offentlige anskaffelser). Det betyr i praksis at et medlemskap i Tradebroker er forpliktende i forhold til leverandørvalg. I perioden har TESS innarbeidet et godt samarbeid med flere av de offentlige bedriftene. Potensialet for å styrke samarbeidet betegnes som lovende. TRO AVTALEOMRÅDER TESS er for tiden en utvalgt leverandørbedrift i to av Tradebrokers mange avtaleområder. De to områdene dekker alt hva TESS kan by på. Omsetningsveksten i forbindelse med Tradebroker har vært meget god, tilsvarende en vekst på 70 prosent de siste tre årene. Avtalene som gjelder områdene slanger og hydraulikk utløper i For tiden er det TESS Østfold som har den største omsetningen knyttet til medlemmer av Tradebroker. Østfold følges av regionene TESS Øst og TESS Drammen. SYSTEMATISK OPPFØLGING TESS har egen Key Account Manager for Tradebroker-markedet, Monica Borge, som håndterer alle slags spørsmål og saker som gjelder Tradebroker og medlemmer av Tradebroker. Ambisjonene er å styrke forholdet mellom TESS og medlemmene i Tradebroker, for å oppnå bedre samarbeid og mer handel. I 2013 ble TESS kåret til Årets leverandørbedrift 2012 av Tradebroker. TESSINFORM NR AUGUST 2015 I 17

18 tun ved Hycast AS for tel ler at de gikk bredt ut med an buds ble det TESS som had de det bes te an bu det. Det er også lett mangel på arbeidskontrakter, er at noen ikke får betalt for arbeid etter stengetid, som for eksempel å telle opp i kassa. Pro sjek tet va rer fra sep tember i år til et ter juls vin te ren, og pro duk sjo nen skal være i gang sent brudd, som gikk på manglende arbeidskontrakter, pauser, lønnsslipp og noen brudd på overtidsreglene. Vi er gla de for denne mu lighe ten til å være med å be stem Fredag rei ser kon tei ne ren ut. STEN JØRGENSEN 30 ÅR I TESS 8 nyheter Lørdag 27. juni 2015 AurA Avis vaktbikkjene fant mangler En av de mest kjente servicemekanikere i TESS, Sten Jørgensen, passerte 30 år i bedriftens tjeneste den 17. juni. Liungen kom til TESS for å spørre etter sommerjobb. TESS var ikke interessert i det og tilbød Jørgensen full jobb i stedet. Etter besøk fra LOs sommerpatrulje på Sunndalsøra tirsdag og onsdag, ble det funnet flere mangler. Flere bedrifter manglet arbeidskontrakter på sine unge «trengte» å få lønnsslipp. Dette forholdet vil vi undersøke nærmere så vi finner ut hva som ligger bak, sier Kent Logan Hjelle. En gjenganger, utenom vaktbikkjer: LOs sommerpatrulje fant flere mangler under besøket i Sunndal tirsdag og onsdag. ansatte, igjen. Dessuten fant vi kommunene i år. Resultatet tirsdag kveld endte på 26 prosent brudd på lovverket. Onsdagen ble heldigvis bedre, med bare 11 pro Sten Jørgensen er den blide og sympatiske karen som har reist land og strand i tjeneste for TESS. Så sent som i fjor var han på en tre ukers jobb i Namibia. Han har vært offshore på blant annet Ekofisk, Statfjord A, Norne og Kvitebjørn. I de senere har har det vært mange THM-oppdrag, blant annet på seks borerigger tilhørende danske Maersk. Fyl ler verktøyskontainer til kina opp drag også noe som kunne mistenkes som svart arbeid, der ar Dette fant patruljen også i beidstaker blant annet ikke Sunndal og de nærliggende hycast valg te tess Vi vil fortsette vårt viktige arbeid for å gi unge ansatte riktig info om reglene, sier Hjelle. SVEIS OG MEKANIKK Jørgensen hadde maskin og mek på yrkesskolen og fikk straks opplæring i sveising etter at han kom til TESS. - Etter 8-10 år i TESS avdeling produksjon ble jeg sendt ut til en sveisejobb på tankanlegget på Sjursøya i Oslo. Siden har jeg hatt liknende servicejobber fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør. Første gang jeg skulle ut i Nordsjøen hadde jeg ikke sikkerhetskurs. Slikt skjer bare en gang. Siden ble jeg kurset og klarert for sånne jobber, forteller Sten, som understreker at han har trivdes godt med både ledere og kollegaer i alle år. hydros hms-krav: Åge Gre ger sen fra TESS hol der brannskadekofferten på veg gen, mens Vi dar Ul ve stad (til venst re) og Egil Heim tun fra Hycast dis ku te rer eg net plas se ring. Fre dag rei ser kon teine ren fra Sunn dal til Kina med båt. TESS fikk i opp ga ve å fyl le den med verk tøy. Tom my Ru stad Etter en an buds run de med tre andre sto re verk tøy le ve ran dører, vant TESS Møre AS, avd. Sunn dal an buds run den om å le ve re et kom plett mini verksted som Hycast AS skal bru ke i byg gin gen av et aluminiumsstøperi i Kina. Salgs le der Åge Gre ger sen ved TESS er svært glad for opp gaven. Det er spen nen de for oss å skul le le ve re et kom plett verk Fullt: Skuff er og reo ler er fylt opp av verk tøy. Kon tei ne ren in ne hol der alt fra fast nøk ler, til verk tøy benk og svei se ap pa rat. fore spør se len. vegg med dem, sier Heim tun. Han er en av dem som drar til Kina i sep tem ber for å kon trolle re opp byg gin gen av den nye støperilinjen. stort opp drag Det er ikke bare for Tess det te er et stort opp drag. Det er også Hycasts nest stør ste opp drag i his to ri en. Vi dar Ul ve stad i Hycast er pro sjekt le der for det som skjer i Kina. Vi skal mo der ni se re et støpe ri, og byg ge en kom plett støperilinje for val se blokk in kludert flukseseksjoner, sier Ul vestad. sted, for vi hol der vanligvis på med slan ger, sier Gre ger sen. Ser vi ce in gen iør Egil Heim Vi kon tak tet de sto re ak tøre ne i verkstedbransjen, og så For ven tet års pro duk sjon på stø pe ri et er tonn. Til sam men lik ning har Hyd ro Aluminium Sunn dal tonn. Godt sam ar beid Egil Heim tun har vært på oppdrag i Kina før, og vet hva han går til. Han har vært med på å be stem me hva slags verk tøy som må være med. Hycast skal over å stå for utbyg gin gen, mens det blir be nyttet lo kal ar beids kraft til opp gaver som svei sing, ka bel trekk og rør leg ger ar beid, sier Heim tun. Selv skal han gå i tur nus, med Stø pe ri et lig ger i Qinghaiprovinsen nord vest i Kina. tre uker i Kina og to uker i Norge, til ar bei det er fer dig. vint for oss fordi vi lig ger vegg i før s te kvar tal i 2016, sier Ul vestad. me hvordan kon tei ner verk stedet skal set tes opp, sier Gre gersen hos TESS. 18I TESSINFORM NR AUGUST 2015

19 SLANGEMESTER - FIKK JOBBEN HAN ELSKER - Jeg elsker å holde kurs om slanger og er glad i å snakke med mennesker. Nå har jeg fått drømmejobben, forteller slangemester Joachim Jarlev som fra 1. juli blir slangeinstruktør med en hovedoppgave som rettesnor: Økt slangekompetanse i alle TESS. - Dette blir gøy! Joachim Jarlev formelig bobler over av entusiasme når han prater om den noe jobben. En jobb som omfatter kurs om slanger, løsninger og tilhørende tjenester hos TESS over hele landet. Med seg inn i jobben har han 17 års bred erfaring med slanger i TESS as, og i hverdagen har han bokført hundrevis av faglige utfordringer med tilhørende gode løsninger. På CV-en står det listet fagkurs slanger, slangemesterprøve i 2006 og en lang rekke faglig orienterte kurs. Som fagmann flagger han også spesialfelt som omfatter ventiler, hurtigkoblinger og monteringsutstyr. Produktutvikling er heller ikke ukjent terreng for slangemester Joachim Jarlev. E-LÆRING FOR ALLE Joachim er allerede godt i gang med oppgavene i den nye jobben. Først på programmet står fortsatt utvikling av et nytt grunnleggende slangekurs. Det blir et e-læringsprogram for alle nyansatte. Samtidig jobber jeg med å kartlegge hvilke behov det er for kompetanse og kurs i regionene. I tillegg til sentrale kurs, blir lokale fagkurs på en til to dager På programmet står også egen faglig utvikling og nødvendig oppdatering. Det er også en spennende og givende del av jobben. Slangemester Joachim Jarlev trives i rollen som slangeinstruktør. blir grunnstammen i kursvirksomheten. Dette er kurs som naturlig inngår i ansattes karriereplan og som gjennomføres av meg med støtte av lokale slangementorer. I Møre er vi godt i gang etter den modellen. Der er slangementorene enten slangemester eller spesielt slangekyndig, og samarbeid med disse fagfolkene blir viktig i arbeidet framover, understreker slangeinstruktør Jarlev. FLERE SLANGEMESTERE I strategien om å øke den betydelige slangekompetanse som allerede er i alle TESS, ligger det også et klart mål om å ha minst to slangemestere i hver region. Den målsettingen blir fulgt opp med egne spesialkurs for den som tar sikte på slangemesterprøven, opplyser Joachim Jarlev som også varsler tilbud om andre spesialkurs innenfor fagom- rådet. Det kan være slangekurs tilpasset et markedsområde, eller et rent produktkurs hvor også leverandøren kommer på banen. EGENUTVIKLING Når slangeinstruktør Joachim Jarlev inviterer til økt slangekompetanse i alle TESS, tar han også sin egen medisin. For egen del følger jeg også godt med på det som skjer i faget. På programmet står også egen faglig utvikling og nødvendig oppdatering. Det er også en spennende og givende del av jobben, avrunder Joachim Jarlev. TESSINFORM NR AUGUST 2015 I 19

20 2015 er selve jubileumsåret i Nordhordland. Det er 30 år siden TESS Mongstad åpnet. Og sannelig har det gått henholdsvis ti og fem år siden TESS Knarvik og TESS Sløvåg åpnet dørene. Uansett, TESS Vest distrikt Nordhordland viser ingen aldringstegn. Snarere tvert om. Distriktet har nå fire servicesentre og to Partnershop s. Kapstan skal overhales. F.v. Jørn Arentsen, Jan Håland, Reidar Hodneland og Geir Hamre. TESS Mongstad er i dag blant de aller største servicesentrene i TESS. Slik var det ikke da Reidar Hodneland begynte i jobben for 28 år siden. Etter en stund ble han nemlig helt alene på TESS Mongstad. Slankere kunne det ikke bli, uten å stenge døra. Siden har han opplevd en eventyrlig salgsvekst. Et viktig stikkord er betydningen av Statoil- JUBILANTENE I NORDHORDLAND avtalene som TESS har hatt i mange år. Samtidig har servicesenteret vokst i takt med andre kunder i området. Det har vært mange muligheter å ta tak i. - Opprinnelig var vi en av to leietakere i huset. Etter hvert overtok vi alt. Så bygde vi ut. Og for ikke lenge siden åpnet vi den nye verkstedhallen, som fordoblet gulvarealet her hos oss. Reidar er en dreven slangemann. Han har skaffet seg all mulig erfaring med slangebehov og løsninger, til alle døgnets tider. TESS Mongstad har skaffet seg et godt rykte som en servicebedrift der det finnes hjelp å få. Et rykte som det er viktig å ta Hildegunn Angelskår er blant de yngste på teamet. Didrik Solberg er lærling i industrimontørfaget. 20I TESSINFORM NR AUGUST 2015

Divisjon Salg, Marked, IKT

Divisjon Salg, Marked, IKT og Landsomfattende Utlandet Aberdeen Esbjerg Brasil Houston(50/50) TESS Kvalitetsfilosofi TESS Kvalitetsfilosofi Kundene skal komme tilbake - ikke produktene ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 Kunder Industri

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Posten Norge konsern. Resultat per 1. halvår 2015

Posten Norge konsern. Resultat per 1. halvår 2015 Posten Norge konsern Resultat per 1. halvår 2015 1 Agenda 1.halvår 2015 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille DEL 3: Q&A 2

Detaljer

Logistikk på toppnivå med Infor M3

Logistikk på toppnivå med Infor M3 Løvenskiold Logistikk: Logistikk på toppnivå med Infor M3 Oslo 14. mai 2014: På fire og en halv måned gikk Løvenskiold Logistikk fra en tolv år gammel Movex-løsning til Infor M3. - Omfattende testing og

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss!

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss! - en del av NorSea Group - totale logistikkløsninger Du trenger bare oss! Kompetent og pålitelig Norbase ble etablert i 1980 som forsyningsbase for oljeindustrien i nordområdene. I dag leverer vi nyutviklede

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg

I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg I 1887 ble Vanberg etablert på Kongsberg. I september, 129 år senere, ble kongsbergfirmaet flyttet til Drammen. Satte punktum på Kongsberg D et er en smilende salgs- og markedssjef som tar oss i mot i

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE www.brubakken.no BRUBAKKEN AS Din totalleverandør av rullende materiell og lifter VISJON: Kunder, leverandører og medarbeidere

Detaljer

solid PLATTFORM FOR effektivitet OG INNOVAsJON!

solid PLATTFORM FOR effektivitet OG INNOVAsJON! I FRONT siden 1898 solid PLATTFORM FOR effektivitet OG INNOVAsJON! Maskin K Lund har bygget en slagkraftig enhet med unik kunnskap. Vi har et produktspekter innen trykkluft og hydraulikk få kan vise maken

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

APPER NORSK KULT PÅ NYHETER INDUSTRI OVERSIKT KONTORET WENCEL AS HEMSEDAL SESONGENS ET VERKTØY SOM HOLDER EN HISTORISK OVERSIKTEN FOR INDUSTRIEN

APPER NORSK KULT PÅ NYHETER INDUSTRI OVERSIKT KONTORET WENCEL AS HEMSEDAL SESONGENS ET VERKTØY SOM HOLDER EN HISTORISK OVERSIKTEN FOR INDUSTRIEN DESEMBER/JANUAR 2012/2013 NORSK INDUSTRI EN HISTORISK OVERSIKT HEMSEDAL SESONGENS NYHETER KULT PÅ KONTORET APPER SOM HOLDER OVERSIKTEN WENCEL AS ET VERKTØY FOR INDUSTRIEN AGDERMASKIN KJELL INGES MAT TEC

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En stuert går i land 1,5 årsverk

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET

NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET SØRVESTLANDET Aksdal Næringspark ligger i veikrysset mellom Bergen, Haugesund, Stavanger og Oslo. T-FORBINDELSEN Pågående veiprosjekt for redusert

Detaljer

OM PUMPETEKNIKK NORD AS

OM PUMPETEKNIKK NORD AS OM PUMPETEKNIKK NORD AS Pumpeteknikk Nord AS startes sin virksomhet i 1987. Først under Melbu Verft, men senere som et selvstendig firma. I 1998 ble PTN kjøpt opp av ABS Pumper. PTN ble da til ABS Pumper,

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og geografi Regnskapsanalyse 2012-2014 Bransjer og geografi Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag der vi har 2014-regnskap med minimum driftsinntekt på 0,5 mill. (Inneholder også

Detaljer

Når du trenger mer enn bare nitrogen.

Når du trenger mer enn bare nitrogen. AGA nitrogentjenester Når du trenger mer enn bare nitrogen. Med AGA nitrogentjenester får du oppfølging med alt fra spesialkompetanse til riktig utstyr og pålitelige leveringer. 2 Sørg for raskere og sikrere

Detaljer

Petroleumskonferansen Vekst i Vest. Fra smed til oljeindustrien - Utfordringer og suksesskriterier. Arve Humborstad Kontrakt og organisasjon

Petroleumskonferansen Vekst i Vest. Fra smed til oljeindustrien - Utfordringer og suksesskriterier. Arve Humborstad Kontrakt og organisasjon Petroleumskonferansen Vekst i Vest Fra smed til oljeindustrien - Utfordringer og suksesskriterier Arve Humborstad Kontrakt og organisasjon STRYN VOGNFABRIKK Stryvo starta som Stryn Vognfabrikk i 1947,

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Bring med fokus på kostnadskutt i logistikkjeden

Bring med fokus på kostnadskutt i logistikkjeden Bring med fokus på kostnadskutt i logistikkjeden Tore K. Nilsen, konserndirektør Logistikk Norge Transport & Logistikk, 20.oktober 2014 Den tradisjonelle Posten har gått igjennom betydelig omstilling.

Detaljer

2.1 Lean har mange ansikter...40 2.2 Valg av perspektiv...47

2.1 Lean har mange ansikter...40 2.2 Valg av perspektiv...47 Innhold Introduksjon...13 Del I lean som globetrotter...15 KapIttel 1 Den norske modellen...17 1.1 Utviklingen av den norske modellen frem til andre verdenskrig..19 1.2 Produktivitet og gjenreisning...22

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Totalleverandør av elektronikk og el-installasjoner

Totalleverandør av elektronikk og el-installasjoner Maritim el Totalleverandør av elektronikk og el-installasjoner Maritim el Hanstholm Elektronik a/s... er totalleverandør av elektronikk og el-installasjoner på det maritime området. Mer enn 35 år i bransjen

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Kriterier for utvikling av et sterkt lokalt næringsliv Trond Williksen. Your Aquaculture Technology and Service Partner

Kriterier for utvikling av et sterkt lokalt næringsliv Trond Williksen. Your Aquaculture Technology and Service Partner Kriterier for utvikling av et sterkt lokalt næringsliv Trond Williksen AKVA group Teknologi- og service partner til havbruksnæringen Cage based farming Technology AKVA group in brief Velkjent selskap og

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Fra et regionalt- til internasjonalt selskap

Fra et regionalt- til internasjonalt selskap Fra et regionalt- til internasjonalt selskap 2006 Strategisk målsetting I 2006 strategisk målsetning å bli en ledende nordisk aktør Styrket egenkapitalen gjennom emisjon rettet mot nye aksjonærer 2006-2009

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Lev bedre NY VEKST TIL DIN BEDRIFT? Ta steget videre... Vær med oss på messen fra starten av

Lev bedre NY VEKST TIL DIN BEDRIFT? Ta steget videre... Vær med oss på messen fra starten av Lev bedre NY VEKST TIL DIN BEDRIFT? Ta steget videre... Vær med oss på messen fra starten av n rer unike vi møteplassen! jon NÅ PRESENTERER VI MØTEPLASSEN! n Nå presenterer den unike vi møteplassen! Vi

Detaljer

UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV FELLES SALG / PROFILERING AV KONSUM BIPRODUKTER

UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV FELLES SALG / PROFILERING AV KONSUM BIPRODUKTER UTVIKLING OG TILRETTELEGGING AV FELLES SALG / PROFILERING AV KONSUM BIPRODUKTER BINOR PRODUCTS AS ble etablert i 2004 med fire likeverdige eiere - Rolf Jentoft AS - Gunnar Klo AS - Kræmer AS - Båtsfjordbruket

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010. Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS

Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010. Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010 Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS Bring Logistics - fakta Bring Logistics, Offshore & Energy Bring

Detaljer

4 eneboliger på Frøyland

4 eneboliger på Frøyland 4 eneboliger på Frøyland Carport med sportsbod 4 soverom 2 bad Tv-stue Velkommen til Åslandstunet Vi sier ikke at livet blir en dans på roser selv om du flytter til et sted utenfor byen. Vi tør likevel

Detaljer

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier.

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier. APS Norway Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Selskapspresentasjon APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rør GRP-rør til kraftverk GRP-rør til vann og avløp (VA)

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Logistikkens forankring i bedriften. Arild Brennholm Distribusjonsdirektør

Logistikkens forankring i bedriften. Arild Brennholm Distribusjonsdirektør Logistikkens forankring i bedriften Arild Brennholm Distribusjonsdirektør På lag med elektrobransjen siden 1897 1897 Ing. Per Kure starter installasjonsbedrift i Christiania 1911 A/S Per Kure starter egen

Detaljer

MECA Norway AS Side 1 Agenda MECA konsern MECA Norway AS MECA verdikjede MECA verkstedkonsepter Side 2 MECA konsern Side 3 Vår visjon Visjon Vi skal være den mest ettertraktede og fremgangsrike samarbeidspartneren

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Eventyret om ØkonomiBistand

Eventyret om ØkonomiBistand 2010 Eventyret om ØkonomiBistand 1990 10.5.2010. konserndir. Nils Ole Fladhus En kort reise gjennom de 20 første årene. Eventyret startet den 5. februar i 1990. Vi velger å benevne ØkonomiBistand-selskapene

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Ukeavisen. Sortland Rotary Klubb 15.11.11. Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz. Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen

Ukeavisen. Sortland Rotary Klubb 15.11.11. Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz. Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen 15.11.11 Ukeavisen Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen Dagslysmåne 12. november Jens-A Rotarymøte 15.11.11 President Trond Arthur Christiansen ønsket

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert - Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert Det er kommet en ny aktør på markedet. Han mener forbrukerne blir lurt til å tro at det er smart å leie alarm. Av Elisabeth de Lange Gjesdal For en dag siden.

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

Byggenæringen utleiebransjens mulighet. Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI

Byggenæringen utleiebransjens mulighet. Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Byggenæringen utleiebransjens mulighet Professor Handelshøyskolen BI Utleiekonferansen 2008 07.02.2008 Byggenæringen utleiebransjens mulighet Disposisjon En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

TESS Hose Management konseptet

TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management (THM) er et svært fleksibelt og avansert risikobasert vedlikeholdssystem for slanger. THM er et komplett konsept for vedlikehold av fleksible slanger

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt Stavanger 08.04.2011 Tore Engevik Hva er Havsul? Norges eneste konsesjonsgitte fullskala offshore vindpark 350 MW installert

Detaljer

ENTREPRENØR. TESS-packer. l Slanger. l Injeksjon l Tjenester

ENTREPRENØR. TESS-packer. l Slanger. l Injeksjon l Tjenester l Slanger l Injeksjon l Tjenester TESS-packer TESS til tjeneste TESS er en helnorsk og landsomfattende handels- og tjenestebedrift, etablert i 1968. Kjernevirksomheten har helt siden oppstarten vært leveranser

Detaljer

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer.

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer. Årsmelding 2014 Året som gikk 2014 ble et godt år for Knudtzon Senteret. Målsetningene for året ble nådd og vi bidro betydelig med blant annet dekning av egenandeler til våre idéfase og preinkubatorprosjekter.

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

HISTORIEN OM KOSAN GAS FRA HUSMØDRENES YNDLING TIL INDUSTRIENS FORETRUKNE LEVERANDØR

HISTORIEN OM KOSAN GAS FRA HUSMØDRENES YNDLING TIL INDUSTRIENS FORETRUKNE LEVERANDØR HISTORIEN OM KOSAN GAS FRA HUSMØDRENES YNDLING TIL INDUSTRIENS FORETRUKNE LEVERANDØR KOSAN GAS NAVNET FORPLIKTER Kosan Gas AS er en av de ledende leverandører i Norden av gass på flasker og tanker. Bedriften

Detaljer

HISTORIEN OM KOSAN GAS FRA HUSMØDRENES YNDLING TIL INDUSTRIENS FORETRUKNE LEVERANDØR

HISTORIEN OM KOSAN GAS FRA HUSMØDRENES YNDLING TIL INDUSTRIENS FORETRUKNE LEVERANDØR HISTORIEN OM KOSAN GAS FRA HUSMØDRENES YNDLING TIL INDUSTRIENS FORETRUKNE LEVERANDØR KOSAN GAS NAVNET FORPLIKTER Kosan Gas AS er en av de ledende leverandører i Norden av gass på flasker og tanker. Bedriften

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid?

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? part of Aker Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? Verdal Formannsskap 3. september 2009 Nina Udnes Tronstad Adm. dir. Aker Solutions, Verdal 2008 Aker Solutions Agenda Utfordringer norsk verftsindustri

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi Regnskapsanalyse 2011-2013 Bransjer og Geografi Analyse av regnskaper for bedrifter i Trøndelag og Nordvestlandet til konjunkturbarometeret 2014 for SpareBank 1 SMN 1 Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En sjømann går i land 1,5 årsverk

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS

Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.01.2012 2330/2012 2012/99 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/11 Formannskapet 25.01.2012 Søknad om kjøp av Dreyfushammarn 33 - Heidenreich AS Sammendrag

Detaljer

Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015

Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015 Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015 Internasjonal leverandør - Etablert 1980 Aqualine ble stiftet 18. September 1980 Spesialkompetanse 47 faste ansatte, rundt 130 i høyaktivitets

Detaljer

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen Råd til Forskningsrådet fra næringslivet Alta 21.11.2013 Regiondirektør Marit Helene Pedersen En del av et større fellesskap NHO sentralt 15 region- kontorer 21 landsforeninger 85 Årsverk NHO Troms NHO

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

Hvebergsmoen Potetpakkeri AS. - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse.

Hvebergsmoen Potetpakkeri AS. - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse. Hvebergsmoen Potetpakkeri AS - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse. Vi må ha mål med det vi gjør. VÅR VISJON Hvebergsmoen Potetpakkeri AS skal gjennom høy kvalitet og fornyelse

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Samarbeid med Kunde Problem Definisjon Problem Løsning Forstudie Konsept Utvikling Engineering Kunde Bygging Test og Verifikasjon Dokumentasjon

Detaljer

2-6 SPILLERE. MÅLET MED SPILLET Å være den eneste spilleren som er igjen i spillet etter at alle de andre har gått konkurs.

2-6 SPILLERE. MÅLET MED SPILLET Å være den eneste spilleren som er igjen i spillet etter at alle de andre har gått konkurs. Hvis du er fortrolig med Monopol og ønsker å spille et hurtigere spill: 1. Banksjefen starter med å blande skjøtekortene og gi to til hver spiller. Spillerne betaler straks banken prisen for de eiendommene

Detaljer