INFORM. For våre forbindelser NR AUGUST Klar for Aqua Nor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORM. For våre forbindelser NR 111 - AUGUST 2015. Klar for Aqua Nor"

Transkript

1 INFORM For våre forbindelser NR AUGUST 2015 Klar for Aqua Nor

2 LEDER TESS har i alle år hatt fokus på dialog og nærhet til kunden. En portefølje med flere integrerte forsyningsløsninger (IF) er eksempler på hvordan TESS i samarbeid med kundene finner kostnadseffektive løsninger som øker oppetiden og fortjenestene. Redaktør: Arne Braadland Telefon: Mobil: Produksjonsansv./layout: Line Røren Utgiver: TESS as Telefon: Postb. 1540, 3007 Drammen Trykk: Trykk-Service AS Opplag: 9000 eksemplarer Utgivelser: 4 ganger pr. år Redaksjon avsluttet 3. august 2015 TESS stødig videre Året 2015 er full av utfordringer, og muligheter. TESS fortsetter å ta de grep som er nødvendig for å skape lønnsomhet for våre kunder i markeder med merkbare endringer. I denne prosessen er det viktig for TESS å ta godt vare på den humane kapitalen og legge forholdene til rette for den veksten som kommer i prioriterte markedsområder. Et godt økonomisk resultat for første halvår viser at TESS er på rett vei. Samtidig viser tallene for TESS Academy en fortsatt vekst i kursaktivitetene. Det borger for enda flere og bedre fagfolk på begge sider av disken og i telefonene. TESS fortsetter å følge kundene og er på sentrale knutepunkter i den globale offshoreindustrien. Tidlig i 2015 åpnet et helt nytt servicesenter i Singapore, som den første etableringen i Asia. I juni åpnet servicesenteret i Frederikshavn tett fulgt av en etablering i Houston. I Norge har TESS åpnet Partnershop for produkter til drift og vedlikehold i samarbeid med Radøy-gruppen i Knarvik og på Mongstad i samarbeid med Statoil som en del av Statoil s STEP-program. Samtidig har TESS-selskapene gående programmer for utvikling, tilrettelegging og bygging av næringsbygg som er tilpasset de lokale virksomhetene. Statoil sitter i førersetet for oljenæringens jakt på kostnader. Dialog og samarbeid med leverandørene i verdikjeden er en sentral metode. Nå følger stat, fylke og kommuner etter. I forslag til nytt regelverk for offentlige anskaffelser blir det gitt uttrykk for at innkjøpere bør ha markedsdialog før konkurranseutlysning. Lovlig, lurt og samfunnsøkonomisk gunstig, fastslår tidsskriftet Kommunalteknikk. TESS har i alle år hatt fokus på dialog og nærhet til kunden. En portefølje med flere integrert forsyningsløsninger (IF) er eksempler på hvordan TESS i samarbeid med kundene finner kostnadseffektive løsninger som øker oppetiden og fortjenestene. Konseptet TESS Partnershop for produkter til drift og vedlikehold, lik det som er tatt i bruk hos Statoil på Mongstad, er en avansert integrert forsyningsløsning hvor kunden kan spare opptil 30 prosent av innkjøpskostnadene. TESS lanserte konseptet tidlig på 1990-tallet. I 1995 åpnet den første Partnershopen i samarbeid med ABB på Brakerøya i Drammen. Siden har denne integrerte forsyningsløsningen spart partnerne for nær 400 millioner kroner i innkjøpskostnader. I dag er TESS Partnershop i virksomhet hos 13 samarbeidspartnere. Et rungende H-U-R-R-A! for jubilanten. TESS tror på møteplasser og dialog med kundene. Minimesser og kundetreff hos lokale TESS Servicesentre er slike møteplasser med faglig dialog i fokus. Og denne dialogen fortsetter på de store fagmessene i inn- og utland hvor TESS som regel er representert. Det meste og beste fra dialogene med kunder og ledende leverandører kommer til uttrykk gjennom valg av innhold og utstillere i Industriens Motemesse som TESS arrangerer for fjortende gang 9. og 10. mars 2016 i Telenor Arena. Velkommen! 2 I TESSINFORM NR AUGUST 2015

3 INNHOLD VASKEANLEGG PÅ AQUA NOR 7 TESS ÅPNET I FREDERIKSHAVN TESS Frederikshavn ble offisielt åpnet fredag den 19. juni kl. 12. Det skjedde ved slangeklipping forestått av borgermester Birgit Hansen i Frederikshavn og daglig leder Erik Jølberg i TESS as. TESS har i løpet av de siste fire måneder mottatt ordrer på 12 komplette vaskeanlegg til havbruksnæringen i Midt-Norge. 17 NY AVTALE MED TRADEBROKER Innkjøpsorganisasjonen Tradebroker har tildelt TESS en ny treårig avtale for salg av drift- og vedlikeholdsprodukter til Tradebrokers medlemmer. Ekspansivt TESS 14,15 Gir merverdi til verdensnyhet 16 Jubilantene i Nordhordland 20 Lykke til i Kristiansand 16 Ny avtale med Tradebroker 17 Nytt regionsenter for TESS Nord 8,9 Slangemester - fikk jobben han elsker 19 Sten Jørgensen 30 år i TESS 18 TESS Fishfarm laster smolt 13 TESS Frederikshavn er åpnet 7 TESS har spart kundene 5 TESS Møre og Rørtek inn i Helland Rør 11 TESS og Statoil åpnet Partnershop 4,5 TESS Ølen åpnet nybygg 6 Tromsø skal være en god opplevelse 10,11 Vaskeanlegg på Aqua Nor 12,13 Facebook: facebook.com/ Tess as TESSINFORM NR AUGUST 2015 I 3

4 Offisiell åpning markert ved at to slanger kobles sammen. Venstre side: Janne Hellebø, Jarle Sylta og Hege Krossøy fra TESS. Høyre side: Joar Lerøy, Jan Berge og Åge Skjelvik fra Statoil Mongstad. TESS OG STATOIL ÅPNET PARTNERSHOP TESS Vest og Statoil har åpnet Partnershop innenfor portene på Statoils oljeraffineri på Mongstad. Den nye virksomheten skal gi drift- og vedlikeholdsavdelingen ved bedriften betydelige kostnadsbesparelser og forbedret oppetid. TESS Partnershop ble offisielt åpnet i uke 19. Det skjedde med en åpningsseremoni der flere representanter fra ledelsen hos begge parter deltok med hilsningstaler i anledning dagen. Det helnorske Partnershop-konseptet fra TESS tar alltid utgangspunkt i at innkjøp av verktøy og all slags industrirekvisita er heftet med store anskaffelseskostnader sett i forhold til prisen på varene. Avtalen innebærer at Statoil har valgt å overlate anskaffelser, lagerhold og utlevering av rekvisitavarer til TESS. Det har skjedd ved å etablere en bemannet og spesialtilpasset Partnershop som er lokalisert i direkte tilknytning til vedlikeholdsavdelingen. AVHENGIG AV HJELP UTENFRA Innkjøpsledelsen ved Statoils kontor i Bergen har satt forenklinger på dagsorden. - I vår forsyningskjede har vi jobbet mye med å finne ut av hvordan 4 I TESSINFORM NR AUGUST 2015 vi kan strømlinjeforme innkjøpene og hvordan vi kan minimere tidsbruken på anskaffelser. I Statoil er vi avhengig av leverandører som kan hjelpe oss til å knekke kostnadskurven ved å jobbe så smart og effektivt som mulig. Partnershop-løsningen sammen med TESS er et konkret tiltak som vi har jobbet med, sier Linda Moe Lund, som under åpningen representerte Statoils ledelse innen anskaffelser. TESS har garantert at det avtalte varesortimentet på totalt 2400 artikler skal være tilgjengelig til en hver tid. Det lagerførte sortimentet er katalogisert på bakgrunn av en grundig forbruksanalyse, med særlig fokus på såkalte kritiske artikler. Etter avtale så er nyetableringen også tilgjengelig for Statoils faste kontraktører på raffineriet. KOSTNADSBESPARELSER I henhold til avtalen skal raffineriet spare et betydelig årlig beløp, sammenliknet med kostnadsbildet før Partnershop. Konseptet innebærer bruk av egen programvare utviklet for Partnershop som etablerer en tilnærmet papirløs innkjøps- og fakturaordning. Programvaren er utviklet av TESS over mange år i takt med erfaringer fra drift av tilsvarende forsyningsløsninger. EGEN VERDISKAPNING Statoil vil fortløpende vurdere hva som kan gjøres for å effektivisere anskaffelsene på alle landanlegg. -Hver eneste transaksjon i våre vanlige forsyningsprosesser involverer mange mennesker. Når mange skal utføre en oppgave, så blir det en kostbar prosess. Om vi kan fjerne oppgaver som ikke er verdiskapende så sparer vi både tid og penger, sier Lund, og legger til at forventningene til Partnershop en er at nettopp både tid og penger blir spart. Statoil har i avtalen valgt å kalle etableringen på Mongstad for en pilot, med tanke på å finne besparende innkjøpsløsninger også på andre landanlegg.

5 GEVINSTEN SKAL BEVISES TESS etablerte eget servicesenter på Mongstad for 30 år siden. To av senterets dyktigste medarbeidere har byttet arbeidsplass og vil heretter bemanne Partnershop en på raffineriet. TESS har opparbeidet totalt 20 års erfaring med Partnershop-konseptet. Løsningen på Mongstad er den nittende Partnershop i rekken siden Vi kan se tilbake på et langvarig samarbeid med Statoil, både på Mongstad og i landet for øvrig. Vi er stolte over at Statoil har valgt å samarbeide med oss om en integrert forsyningsløsning. Nå er det opp til oss å bevise at løsningen gir den gevinsten som vi har garantert, sa daglig leder Erlend Gjerdevik i TESS Vest. HAR SPART KUNDENE FOR 350 MILLIONER - Siden 2003 har IF-konseptene spart kundene for 350 millioner kroner. Det tilsvarer 27 prosent av en samlet omsetning på 1,3 milliarder kroner over tolv år, forteller salgsdirektør Lars Petter Hauge. TESSINFORM NR AUGUST 2015 I 5

6 Høytidelig åpningsseremoni: t.v. Anne Bergithe Gjerdevik og Arne Skrunes (TESS Ølen) og t.h. distriktsleder Katrine Endresen og markedsdirektør Espen Halland Johansen (TESS Vest). TESS ØLEN ÅPNET NYBYGG TESS Ølen har hatt åpningsseremoni i sitt nye næringsbygg oppført av TESS Vest. Åpningen ble en suksess med omtrent hundre fremmøtte gjester. I kjent TESS-stil ble senteret åpnet med sammenkobling av en TESS-grønn plastslange. Nybygget huser et flott og veltilpasset servicesenter, en stor begivenhet for både markedet og medarbeiderne. Avdelingsleder Arne Skrunes ble positivt overrasket over godt oppmøte på åpningsdagen. Bløtkaken for hundre personer ble så godt som oppspist, og grillmaten fikk definitivt bein å gå på. Fem godkjente TESS-leverandører deltok med egne stands på en utendørs minimesse i anledning dagen. Nye TESS Ølen har en grunnflate på 300 kvadratmeter, med butikk, slangeverksted og spiserom for de ansatte i første etasje. Annen etasje består av åtte kontorer, møterom samt en 4-roms leilighet som skal leies ut til kunder som befinner seg midlertidig i Ølen i forbindelse med riggprosjekter på Westcon-verftet i Ølensvåg. BYGGER EGNE NÆRINGSLOKALER I løpet av de siste par år har TESS satset stadig mer på å oppføre egne næringsbygg. I 2014 kunne både TESS Molde og TESS Ølen åpne dørene i TESS-eide nybygg. I 2015 er TESS i gang med å bygge egne næringslokaler på tre forskjellige steder. Det er også satset på utvidelser og modernisering av eksisterende bygg som TESS eier selv. I tillegg finnes det planer om enda flere nybygg som ligger lenger frem i tid. I løpet av fjoråret ble det blant annet anskaffet en næringstomt i Sunnhordland for å betjene blant annet aluminiumsindustrien i Kvinnherad. I Haugesund er TESS i ferd med å rehabilitere et nedslitt havnebygg i samarbeid med Karmsund Havnevesen og det ligger midt i smørøyet for å være hovedleverandør til bl.a. Aibel Haugesund, som har vært usedvanlig dyktige til å sikre seg spennende offshoreavtaler. 6 I TESSINFORM NR AUGUST

7 TESS FREDERIKSHAVN ER ÅPNET Åpningsseremoni. F.v. Sales Manager Bent Ole Hilbert (TESS International), Daglig leder Hilmar Buchholdt (TESS Esbjerg), Daglig leder Erik Jølberg (TESS as), Borgermester Birgit Hansen (Frederikshavn) og Virksomhetsleder Carsten Jørgensen (TESS Frederikshavn). TESS Frederikshavn ble offisielt åpnet fredag den 19. juni kl. 12. Det skjedde ved slangeklipping forestått av borgermester Birgit Hansen i Frederikshavn og daglig leder Erik Jølberg i TESS as. Frederikshavn er strategisk plassert i det maritime miljøet i Vendsyssel-regionen, med kort avstand til havnebyene Hirtshals og Skagen. Den forestående havneutvidelsen i Frederikshavn, har også vært en avgjørende årsak til at valget falt på Frederikshavn som lokasjon for TESS servicesenter nummer to i Danmark etter TESS Esbjerg, som ble etablert i VENTER MARKEDSVEKST At det ventes økende offshoreaktivitet i regionen har hatt en klar betydning for lokaliseringsvalget. Fra 2017 vil Frederikshavn være i stand til å ta i mot borerigger for klassifisering og andre tjenester. Symbolsk nok ble vinneren av kontrakten for den store havneutvidelsen i Frederikshavn offentliggjort samtidig med åpningen av TESS Frederikshavn. DRIFTEN ER I GANG De ansatte i TESS Frederikshavn har hatt det hektisk fra overtagelse av bygget i begynnelsen av juni og frem til åpningsdagen. Etableringsarbeidet har vært støttet fra ansatte i TESS Esbjerg og TESS as. Alt kom på plass til åpningsdagen. De første ordrene har allerede kommet, blant annet fra offshore serviceselskapet Victor AS, som holder til i samme lokaler - strategisk plassert på havnen i Frederikshavn. Servicesenteret i Frederikshavn ledes av Carsten Jørgensen. Hans nærmeste kollega er Allan Vinter. Begge kommer fra Serman & Tipsmark (hydraulikk), der de gjennom sine stillinger var kunder av TESS Esbjerg. Begge har god kunnskap om slanger. ÅPEN MOTTAKELSE Talene for dagen ble holdt av Erik Jølberg og lederen for TESS Esbjerg, Hilmar Buchholdt. Sistnevnte har vært svært aktivt delaktig i arbeidet med etableringen i Frederikshavn. Etter taler og offisiell åpning var det klart for omvisning i de nye lokalene og servering av pølser og øl i god dansk tradisjon. Det var åpent hus frem til klokken Omtrent 70 besøkende var innom servicesenteret, inkludert kunder, leverandører, familie og samarbeidspartnere. TESSINFORM NR AUGUST 2015 I 7 7

8 NYTT REGIONSENTER FOR TESS NORD Onsdag 27. mai åpnet TESS nytt regionsenter og flyttet det lokale servicesenteret til nye lokaler i Tromsø. Næringsbyråd Vanja Terentieff i Tromsø kommune stod for den offisielle åpningen. - Skal du bli stor i nord, må du være til stede, sa daglig leder Tom Eliassen da TESS Nord as sist onsdag åpnet det nye regionsenteret i Tromsø, og legger til at formuleringen er velvillig lånt av havnedirektøren. Den nordligste regionen til TESS omfatter i dag servicesentre i Tromsø, Alta, Hammerfest og Kirkenes. Allerede i september åpner TESS et nytt servicesenter i Narvik, og eiendommen i Vardø ligger i posisjon for oljeaktiviteter øst i Barentshavet. Vi har også et øye for lokalisering flere steder i fylkene, poengterte regionsjefen. STOLT NÆRINGSBYRÅD Det nye regionsenteret til TESS Nord as i Tromsø er samlokalisert med det lokale servicesentret i Breivika havneområde. Her vil TESS bygge opp og utvikle et moderne logistikksenter. Næringsbyråd Vanja Terentieff i Tromsø kommune var med på å markere den offisielle åpnin- 8 I TESSINFORM NR AUGUST 2015 gen av regionsenteret sammen med daglig leder Tom Eliassen. De koblet en slange, som tradisjonen er hos TESS, som symbol på god kontakt mellom bedrift og lokalsamfunn. Næringsbyråden var stolt over at TESS hadde valgt å etablere regionsenteret i byen, og tror det vil bidra til å styrke Tromsø som næringssenter, spesielt for fiskeri og havbruk, som også er blant regjeringens fokusområder. KOMPETANSEHEVING I det perspektivet er det interessant og imponerende å høre om den omfattende satsingen TESS Nord har på kurs og kompetanseheving. Jeg er ikke i tvil om at det vil gagne både byen og hele regionen, sa næringsbyråd Vanja Terentieff. Havnedirektør Halvar Pettersen understreket i sin tale at TESS er svært viktig for havna og han er sikker på at TESS vil bidra til å øke aktiviteten. Han overrakte også en gave fra havna, et bilde, og lot tittelen «Gledens dag» oppsummere åpningsdagen. OVER 50 PROSENT VEKST Flyttingen til nye lokaler i Breivika havneområde skjer ti år etter at TESS startet opp i Tromsø med butikk og slangeverkstedet på Skattøra. - Nå har vi tatt nye grep, fått det fysiske på plass, trimmet regionen og etablert en solid plattform for virksomheten. Og vi ser allerede resultater. Bare her i Tromsø har vi hittil i år en vekst på over 50 prosent, og jeg blir ikke forbauset om vi for året passerer 60 prosent vekst, sier en fornøyd Eliassen, som understreker at det er nå arbeidet og moroa begynner. I FULL BREDDE - Når TESS satser i nord, går vi inn med full tyngde og tilbyr et bredt sortiment av kvalitetsprodukter til drift og vedlikehold,

9 logistikkløsninger som sparer kundene for betydelige kostnader og et tjenestetilbud med løsninger som øker bedriftenes produktive oppetid, forteller Eliassen. Samtidig fortsetter vi å bygge opp kompetanse. Vi har blinket flere næringer som får ekstra oppmerksomhet i fremtiden. Det er næringer hvor TESS kan bidra med innsikt og bred erfaring som leverandør. I første rekke er det virksomheter som er knyttet til fiskeri og havbruk, olje- og gassnæringen, skip, entreprenører og offentlig virksomhet, men også flere spesialområder, som oljevern, er også satt på agendaen, understreker sjefen for TESS Nord. SAMARBEID ER NØKKELEN Daglig leder Tom Eliassen i TESS Nord as er ikke i tvil om at mulighetene er mange i landets to nordligste fylker. Selv om det blåser en litt sur vind over oljenæringen, er det fortsatt planer om betydelige investeringer, og det som er her, skal både driftes og vedlikeholdes. I et tettere samarbeid og med god dialog, kan vi bidra til en sunnere drift hos kundene. Da kan vi og kundene gå sammen om det som må være et felles mål i næringslivet: Slutte å produsere kostnader! Er den tabloide kommentaren fra daglig leder Tom Eliassen i TESS Nord as. TESSINFORM NR AUGUST 2015 I 9

10 Samtidig sikrer vi vår egen leveransedyktighet ved å ha flere leverandører på samme vare, forteller daglig leder Lasse Holm i Holm Agency as i Tromsø - Fordeler med TESS på plass i havna med et bredt vareutvalg, sier Lasse Holm (t.h.), skipsagent og daglig leder i Holm Agency. Her i samtale med salgssjef Thomas Skrede Lund, TESS Nord as. TROMSØ SKAL VÆRE EN GOD OPPLEVELSE Klar tale fra skipsagent Lasse Holm i Tromsø som ikke er i tvil om hva som teller i konkurransen om de feite skipsleveransene. Han vet hva han snakker om. Årlig håndterer han og hans firma med samme etternavn, omtrent 450 skipsanløp i året. - For kunden skal Tromsø være en god opplevelse. De skal vite hva de får; alt på ett sted med riktig kvalitet og til rett tid, poengterer daglig leder Lasse Holm i Holm Agency i Tromsø, - og vi snakker om mye penger. Et skip kan legge igjen 4 til 5 millioner ved et besøk. TESS I FEM ÅR Lasse Holm ser bare fordeler med TESS på plass med et servicesenter i havna. Vi har samarbeidet i fem år da utvalget var smalt og lokalene trange. Nå trekker vi veksel på et vareutvalg med stor bredde, lager, leveringsdyktighet og enkelt og greit samarbeid i hverdagen, sier skipsagenten som i år regner med å handle hos TESS for nær to millioner kroner. Det er en tredobling fra i fjor. det varierer fra ankerkjetting, sveisetråd til sårsalve og plaster. Mellom der er det alt mulig som kan tenkes til livet om bord. De fleste av leveransene skjer gjennom avtaler vi har med rederiene, men bestillingene er ikke ofte på stell. Det kommer tillegg og det kommer bestillinger i siste liten. Sånn vil det nok alltid være. Det stiller krav til servicegrad og leveringssikkerhet. Det viktigste er å levere når båten skal ha det, som avtalt. Det betyr også at våre leverandører forstår sin rolle i logistikken, understreker Lasse Holm PÅ SKINNER - Når vi har 5-6 båter inne av gangen, bør ting gå på skinner. På slike dager får vi drøyt 500 hundre e-poster om dagen, som har med leveranser til båten å gjøre. Når vi setter i gang apparatet, blir det mange som er gjensidig avhengig av hverandre for å få levert i tide. Ikke minst blir responstiden fra leverandørene viktig for å holde rytmen i logistikken. Derfor er vi bevisst på å ha god dialog og kommunikasjon med leverandørene.. SOM AVTALT Med leveranser til 450 anløp i året, blir det fort mange baller i lufta for skipsagenten. Leveransen til hvert anløp er et prosjekt. Få prosjekter er like og innhol- De største cruiseskipene legger til kai i Tromsø og veien er kort fra servicesenteret til TESS Tromsø og regionsenteret til TESS Nord as. 10I TESSINFORM NR AUGUST 2015

11 TESS MØRE OG RØRTEK INN I HELLAND RØR Fra venstre: Daglig leder Øyvind Brox (TESS Møre), daglig leder Vidar Sterten Gjelsten (Helland Rør), styreleder Jøran Gjelsten Lufall (PCS Piping) og daglig leder Tor Myklebust (Rørtek). TESS Møre AS utvider sitt engasjement i rørentrepriser. Over halvparten av aksjene i den maritime bedriften Helland Rør AS i Tomrefjord skifter eier. Det er inngått avtale om at TESS Møre AS og Rørtek AS overtar aksjemajoriteten i Helland Rør AS. Rørtek AS i Ålesund eies 51 prosent av TESS Møre AS. Aksjeovertakelsen i Helland Rør AS skjer ved at TESS Møre AS kjøper 41 prosent og Rørtek AS kjøper 10 prosent. Helland Rør AS ble etablert i 2004 og har inntil nå vært eid av daglig leder Vidar S. Gjelsten, produksjonsleder John Arne Gjelsten og PCS Piping AS. Sistnevnte aksjonær kontrolleres av de to førstnevnte. Selskapet har 30 ansatte og er primært beskjeftiget med alle slags rørentrepriser på nybygg i verftsmarkedet. I tillegg leverer selskapet komplette brannslukkingssystemer i det landbaserte markedet. Helland Rør AS omsatte i 2014 for 18,1 millioner kroner og gjorde opp regnskapet med et plussresultat på i overkant av en million kroner. FØRSTE OVERTAKELSE I 2013 TESS Møre AS overtok aksjemajoriteten i Rørtek AS i Ålesund i Hensikten var å kunne tilby markedet en unik kombinasjon av TESS-ekspertise på slangeløsninger og Rørteks tilsvarende ekspertise på industrielle og maritime rørentrepriser. De gode erfaringene fra de senere års tette samarbeid med Rørtek har gitt TESS Møre støtet til å utvide engasjementet innen rør. - Vårt samarbeid med Rørtek har gitt oss et utvidet tjenestespekter som har svart til forventningene. Vårt kommende samarbeid med Helland Rør vil styrke dette tjenestespekteret ytterligere. Helland Rør står i utsikt for et roligere marked i verftsbransjen. Sammen med TESS og Rørtek vil selskapet stå enda sterkere rustet til neste oppgangstid, sier daglig leder Øyvind Brox i TESS Møre, og legger til at Helland Rørs robuste stilling gir grunnlag for videre ekspansjon sammen med de nye deleierne. TIL STEDE I TO FYLKER TESS Møre AS har kontorer i Ålesund og er et regionselskap i helnorske TESS. Omsetningen i 2014 endte på 273 millioner kroner. Morselskapet omsatte samtidig for 2,8 milliarder kroner. TESS Møre AS eier og koordinerer 15 lokale servicesentre i fylkene Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. TESS er en totalleverandør av slanger og slangeløsninger og har i løpet av de senere år etablert seg som importør av høytrykkrør og rørsystemer. Rørtek AS hadde en omsetningsvekst i 2014 på 19 prosent sammenliknet med Omsetningen endte på 39 millioner kroner. TESSINFORM NR AUGUST 2015 I 11

12 VASKEANLEGG PÅ AQUA NOR TESS har i løpet av de siste fire måneder mottatt ordrer på 12 komplette vaskeanlegg til havbruksnæringen i Midt-Norge. Det er derfor med stolthet at det helnorske selskapet viser hele konseptet på stand D-347 på årets Aqua Nor i Trondheim. Den mariniserte Neptune-vaskeren fra Nilfisk Alto er et resultat av et samarbeid mellom produsent, aktører i den norske havbruksnæringen og et stort engasjement fra TESS Trondheim som medspiller. Som viktig tilbehør følger en rekke nyutviklede vaskeverktøy som revolusjonerer den tiden det tar å gjøre rent et merdeanlegg. Et komplett anlegg fra TESS inkluderer den egenutviklede syrefaste hydrauliske slangetrommelen, Frøya. Trommelen er påmontert lange vaskeslanger med flyteegenskaper, i den hensikt at forflytningsbehovet skal ned til et minimum. 12I TESSINFORM NR AUGUST 2015 DEMONSTRASJONER Interessen for vaskeanlegget er stor. I juni ble det gjennomført en demonstrasjon på et merdeanlegg i Nord-Trøndelag. En gruppe med fire potensielle kunder ønsket å ta utstyret i nærmere øyensyn. De fleste blir imponert når de ser hvor raskt groingen forsvinner fra merderingene. Her er det enormt mye tid å spare! TESS har dedikert personell som forestår demonstrasjonene. Slike demonstrasjoner kan kjøres i et hvilket som helst lokalmiljø langs kysten, forutsatt at potensielle kunder ønsker å delta. EN PARTNER LANGS KYSTEN TESS har egne servicesentre langs hele kysten. Havbruksnæringen er et fokusområde for slangespesialisten. I løpet av de siste årene er det utviklet flere nye løsninger i samarbeid med brukerne. TESS har sett at mange ledningsløsninger ikke er optimalisert for bransjens eget behov. Blant de siste eksemplene er lanseringen av den fleksible sugeslangen OmegaTESS, som snur oppfatningen om kort levetid på hodet. Slangen brukes i forbindelse med rensing av fisk i lakseslakterier. Tradisjonelt har ikke slangene utstått påkjenningene, spesielt fra rengjøringskjemikalier. Slangene har vanligvis hatt en levetid på 1-5 dager. Brukererfaringene med OmegaTESS, viser at den har en levetid på flere måneder. FLERE SLANGELØSNINGER TESS har også lansert transportslangen Kombitess for smoltanlegg og TESS Fishfarm for lasting og lossing av brønnbåter og matfiskmerder. Begge typene har spesialutviklede overganger som er tilnærmet terskelfrie. Hensikten er å minimalisere belastningen på fisken under transportoperasjoner. Produktene er gode eksempler på at bransjen ser etter bedre løsninger, og TESS følger opp med produktutvikling. FORSYNINGSLØSNINGER Havbrukskatalogen fra TESS er dedikert for næringen, og inneholder det meste av det næringen har bruk for av rekvisita. TESS er en av landets aller største aktører innen forsyninger av drift- og vedlikeholdsprodukter til næringslivet og det offentlige. På bakgrunn av den 20 år lange erfaringen TESS har med å sette opp integrerte forsyningstjenester med IKT-løsninger, så inviteres bransjen til å diskutere aktuelle løsninger der behovet for oppetid og kritiske varer er på agendaen. Forsyningstjenester blir derfor et tema på TESS-standen.

13 Kundeansvarlig for havbruk, Inge Haarberg i TESS Trondheim, demonstrerer en av vaskeredskapene. TESS FISHFARM LASTER SMOLT Marine Harvest har tatt i bruk TESS Fishfarm som lasteslange for smolt. Ved settefiskanlegget på Salsbruket lastes 100 grams smolt om bord i brønnbåter for videre transport til konsernets oppdrettsmerder i Midt-Norge. TESS Fishfarm er en spesialslange for lasting og lossing av brønnbåter og videre beregnet som sugeslange i ventemerder i forbindelse med inntak av matfisk ved fiskeslakterier. Slangene er laget i armert neoprengummi og leveres i størrelser fra 10 til 20 tommer innvendig diameter. Enhetene leveres standard med innvulkaniserte DIN PN10 faste flenser i begge ender. Flensenes pakkflate leveres som helt gummiert. Slangene leveres i standardlengder på 4, 10 og 12 meter. De korteste er beregnet for sugetransport fra ventemerder. TESS Fishfarm er en ny slangetype i TESS-sortimentet. Kundene som velger TESS Fishfarm gjør med andre ord et valg om overgang til et nytt produkt fra TESS. Målsettingen med produktutvalget for havbruksnæringen er at TESS skal opptre som totalleverandør, uten å ha sorte huller i sortimentet. TESS Fishfarm ligger klar på kaia. Selger Arne Jørgen Arntsen i TESS Rørvik og Arve Aakvik fra Marine Harvest Salsbruket, inspiserer den nye lasteslangen. TESS Fishfarm ligger klar på kaia. Selger Jørgen Arntsen i TESS Rørvik og Arve Aa fra Marine Harvest Salsbruket, inspiserer nye lasteslangen. TESSINFORM NR AUGUST 2015 I 13

14 EKSPANSIVT TESS - LØ Den helnorske handels- og servicebedriften TESS, landets største slangeleverandør, oppnådde en jevn vekst også i Omsetningen økte med seks prosent til totalt 2,8 milliarder kroner. Det er den høyeste omsetning noensinne i den 46 årige bedriften. Valutautviklingen det siste året har ikke vært gunstig for TESS som handelsbedrift. Innkjøpene skjer for en stor del i euro og US dollar. TESS har imidlertid en rekke fastprisavtaler med større kunder, og har som målsetting å endre prisene bare ved hvert årsskifte, og derfor ble det i årets siste måneder gjort en del mindre lønnsomme leveranser. STOR AKTIVITET UTENLANDS Satsningen på tilstedeværelse ved sentrale knutepunkter i den globale offshoreindustrien fortsetter. Sommeren 2014 åpnet TESS Brasil et servicesenter i Rio de Janeiro, som kom i tillegg til den allerede eksisterende virksomheten i Macaé. TESS har for tiden mer enn 40 ansatte i Brasil. I februar åpnet et helt nytt servicesenter i Singapore, som den første etableringen i Asia. TESS har i mange år hatt virksomhet i både Aberdeen og Esbjerg, og 19. juni 2015 ble det åpnet nytt servicesenter i Frederikshavn. Dette for å delta i Danmarks stadig sterkere ekspansjon innen olje og gass - og ikke minst vindkraft. TESS har vært til stede i Houston i tre år i en 50/50-etablering. For å få mer fart i utviklingen etableres det i disse dager en supplerende virksomhet, heleid av TESS. TESS har i tillegg hatt god salgsvekst i Nord-Norge og har i denne forbindelse besluttet å åpne et servicesenter i Narvik, samtidig som nye og mer sentrale lokaler i Tromsø gir en så positiv effekt, at omsetningen er i ferd med å dobles. BYGGER EGNE NÆRINGSLOKALER I løpet av de siste par år har TESS satset stadig mer på å oppføre egne næringsbygg. I 2014 kunne både TESS Molde og TESS Ølen åpne dørene i TESS-eide nybygg. I 2015 er TESS i gang med å bygge egne næringslokaler på tre forskjellige steder. Det er også satset på utvidelser og modernisering av eksisterende bygg som TESS eier selv. I tillegg finnes det planer om enda flere nybygg som ligger lenger frem i tid. I løpet av fjoråret ble det blant annet anskaffet en næringstomt i Sunnhordland for å betjene blant annet aluminiumsindustrien i Kvinnherad. I Haugesund er TESS i ferd med å rehabilitere et nedslitt havnebygg i samarbeid med Karmsund Havnevesen og det ligger midt i smørøyet for å være hovedleverandør til bl.a. Aibel Haugesund, som har vært usedvanlig dyktige til å sikre seg spennende offshoreavtaler. TØFFE BRANSJEFORHOLD -Det er i alt åtte aktører av betydning i vår bransje. Halvparten av dem hadde 14I TESSINFORM NR AUGUST 2015

15 NNSOMT OGSÅ I 2014 betydelige underskudd allerede i 2013, da finanskrisen og den påfølgende resesjonen fortsatt hang igjen, uten å ha gitt grunnlag for fornyelser og investeringer, forklarer daglig leder Erik Jølberg i TESS, og legger til at bedriften trives i tøffere tider. Det er da kundene samler seg om de store og stabile aktørene, som kan stille leveringsgarantier basert på soliditet og langsiktighet. TESS satser enda sterkere på nye samarbeidsformer med kundene, som blant annet dreier seg om elektroniske løsninger og automatisering av administrative rutiner. Samtidig har TESS etablert utvidet samarbeidet med Statoil på Mongstad og etablert en Partnershop. Som en del av Statoils step-program vil dette gi betydelige besparelser. Et lignende Partnershopkonsept er også etablert med Radøygruppen i Knarvik. Partnershop er en avansert integrert forsyningsløsning som sparer større kunder for opptil prosent av de totale varekostnadene. GRØNN SATSING: MESSE FOR NY ENERGI OG GRØNN TRANSPORT TESS fortsetter på sin grønne linje, og utvidet Industriens Motemesse i mars 2015 med en egen seksjon med både foredrag og utstillere fokusert på fornybare energiformer og miljøvennlig transport. - Dette er også et område av miljøsatsingen til TESS. Der var blant annet elbusser, elbiler og drift av transportmidler med fornybar energi et sentralt tema. Bakteppet er EUs nye mål som vi må ta på alvor og vi gjør vårt for å redusere utslippene der vi kan. Årlige utslipp av klimagasser i Norge er over 50 millioner tonn. Når det gjelder den daglige driften i TESS er målsettingen at den interne bilparken skal bestå av 40 elbiler innen utgangen av Med vårt vedtatte klimamål vil vi spare miljøet for minst 50 tonn CO2 i året. En beskjeden start, men vi får øke etter hvert, sier daglig leder Erik Jølberg i TESS as. Han forteller at alle ladepunkter hos TESS kan brukes av både ansatte, kunder og leverandører. REKORDRESULTAT Regnskapstallene viser at TESS-firmaene oppnådde et samlet resultat før skatt på 132,4 millioner kroner i Driftsresultatet er TESS høyeste noensinne. En svekket norsk krone har gitt høyere pris på importvarene og påvirket TESS-resultatet negativt med om lag 12 millioner kroner. Mesteparten av resultatet etter skatt blir reinvestert i firmaene, både innenlands og utenlands - og skatt betales der fortjenesten er oppstått. På den måten kan TESS holde seg uavhengig av banker og forsikringsselskaper, og oppnår derfor stor handlefrihet til å fortsette med investeringer både i produktutvikling og nye tjenester og markeder, sier Erik Jølberg og legger til at myndighetene og kunder setter pris på vår lokale skattebetaling. FORTSATT INNOVASJON OG UTVIKLING TESS har ikke varslet hverken permisjoner eller oppsigelser. En begrenset ansettelsesstopp er imidlertid innført. Vi fremskynder mye og innovative løsninger og bl.a. oppgradering av E-handelsløsningene med avanserte kundeintegrasjoner vil gi betydelige besparelser. Nye og raskere løsninger for tunnelinjeksjon, frostsikre slanger og et enda mer avansert slangekontrollsystem vil føre til både Åpning av RadøyGruppen i april 2015 KORT OM TESS T A L L O G F A K T A / 1.H A L V Å R økt oppetid og økt fortjeneste for våre forbindelser forteller Teknisk Direktør Ansgar Karlsen. TESS, som er kjent som landets ledende leverandør av slanger for alle formål med tilhørende service og tjenester, er også Norges største leverandør av sveiseprodukter og sterkt voksende som leverandør av hydrauliske systemer. TESS er også en betydelig leverandør av produkter til drift og vedlikehold. Kundene er profesjonelle brukere (OEM) innen subsea, offshore, maritime, industri, havbruk, landbruk og entreprenørvirksomhet. TESS-firmaene har ca.1000 ansatte og 110 utsalg og lagre i Norge, USA, Brasil, Danmark, Skottland og Singapore. TESS solgte varer og tjenester for 2,8 milliarder kroner i TESSINFORM NR AUGUST 2015 I 15

16 GIR MERVERDI TIL VERDENSNYHET Fronius er i markedet med en verdensnyhet, Accupocket. En mobil hybrid sveisemaskin. Batteri eller aggregat. Kompakt lettvekter på 11 kg med batteri. Elektrode og TIG. Tåler en støyt. Sveisejobber langt til skogs, høyt til fjells eller store anlegg er en utfordring. Utfordrende transport, langt til nærmeste stikkontakt og bare tunge aggregater er god nok strømkilde. Helt til nå. Key Account Manager Kjell-Arne Grini og produktansvarlig sveis, kapp og slip Andrè Knutsen har testet ut en praktisk pakkeløsning som øker mobiliteten i betydelig grad. Konkurrenter bruker lite turvennlige aggregater på drøyt 100 kg. Vi har testet ut en pakkeløsning med et kompakt aggregat på 22 kg. Maskinen ble testet i batterimodus, hybrid, med 30 meter skjøtekabel, samt aggregat modus. Elektroder som ble benyttet var Orlikon Spezial (7016) Ø3,2 med mer. Testen viste at til Accupocket er det tilstrekkelig med et relativt lite og lett aggregat. Testen viste at det batteriene ble ladet i mobil modus. Det gir kontinuerlig oppetid, hvis det er nødvendig for jobben. Det betyr også at samlet er pakka så lett at en mann kan bære den med seg over en lengre strekning, forteller Kjell-Arne Grini. Kort om Accupocket Accupocket, elektrode/tig sveisemaskin på batteri Verdensnyhet 150 ampers elektrode og TIG maskin Kompakt lettvekter på 11 kg med batteri. Bygget for røff behandling Kompakt system Innebygget batteri Innebygget vifte med støvfilter En knapp styrer alle funksjoner Leveres i praktisk koffert 3 bruksmåter- batteri- aggregat Hybrid (lader mens du sveiser) Lades til 85% på 45 min -LYKKE TIL I KRISTIANSAND! Ordfører Arvid Grundekjøn i Kristiansand ønsket TESS lykke til i arbeidet med å erobre nye markeder, da han talte til de fremmøtte under åpningsseremonien den 20. mai. TESS Kristiansand møter fremtiden med flotte og romslige lokaler, som er velegnet til å vokse videre i. Servicesenteret har i dag sju medarbeidere. I overkant av hundre personer besøkte de nye lokalene under åpningsdagen. De nye lokalene har fått en gjennomgånde ryddig TESS-profil, og et i øyenfallende grønt tårn i stål og glass. Servicesenteret har egen Mobilservice-tjeneste og en ganske nyopprettet offshoreavdeling. Offshoreavdelingen, skal fokusere på kunder i offshoremarkedet og på tekniske løsninger i hydraulikk og andre tekniske løsninger. TESS Kristiansand ønsker å ta totalansvar, og kan leie inn supplerende fagfolk ved behov. Distriktsleder for TESS Sør, Kjell Håland, ser med optimisme på Slangekobling. F.v. Avdelingsleder Kim Holtvind, distriktsleder Kjell Håland, ordfører Arvid Grundetjøn (H) og styreleder i TESS Skagerak AS, Dagfinn Berge. fremtiden. TESS Kristiansand har så langt i 2015 oppnådd en omsetning som ligger 40 prosent foran fjoråret. 16I TESSINFORM NR AUGUST 2015

17 Avtalen gir nye muligheter. Foran f.v.: Salgssjef Thomas Skrede Lund (TESS Nord), salgssjef Terje Transeth (TESS Østfold) og salgssjef Trond Olav Karlsen (TESS Trondheim). Bak: Markedsdirektør Frode Soot og Tradebroker KAM Monica Borge i TESS as. NY AVTALE MED TRADEBROKER Innkjøpsorganisasjonen Tradebroker har tildelt TESS en ny treårig avtale for salg av drift- og vedlikeholdsprodukter til Tradebrokers medlemmer. Avtalen gjelder fra 1. juli 2015 til 30. juni TESS har i perioden vært leverandørpartner innenfor dette bestemte avtaleområdet. I den kommende perioden skal både TESS og Ahlsell Norge være partnere i området for drift- og vedlikeholdsprodukter (DVH/ MRO). Den nye avtalen med TESS er tildelt i sterk konkurranse med andre markedsaktører. Den er også tildelt under organisasjonens skjerpede krav og forventninger til bedre betingelser enn tidligere. Partene er enige om nye betingelser som favoriserer kundene. Den nye avtalen ble signert av begge parter den 5. juni. VIKTIG AVTALE FOR TESS - Vår vurdering er at potensialet for TESS beløper seg til 400 millioner kroner i den kommende perioden. Avtalen er en meget god døråpner, men utløser ingen automatikk. Det er viktig å huske på at all handel bygger på tillitt og relasjonsbygging, sier markedsdirektør Frode Soot i TESS as. I praksis gjelder dette også for de offentlige bedriftene, selv om disse bedriftene er underlagt strengere kjøpsforpliktelser. Tradebroker har i dag 55 medlemmer. Mange av dem hører hjemme blant landets største industribedrifter. Medlemmene har totalt ansatte og 2000 brukersteder. Flere av medlemsbedriftene er store offentlige virksomheter som er underlagt forsyningsforskriften (Lov om offentlige anskaffelser). Det betyr i praksis at et medlemskap i Tradebroker er forpliktende i forhold til leverandørvalg. I perioden har TESS innarbeidet et godt samarbeid med flere av de offentlige bedriftene. Potensialet for å styrke samarbeidet betegnes som lovende. TRO AVTALEOMRÅDER TESS er for tiden en utvalgt leverandørbedrift i to av Tradebrokers mange avtaleområder. De to områdene dekker alt hva TESS kan by på. Omsetningsveksten i forbindelse med Tradebroker har vært meget god, tilsvarende en vekst på 70 prosent de siste tre årene. Avtalene som gjelder områdene slanger og hydraulikk utløper i For tiden er det TESS Østfold som har den største omsetningen knyttet til medlemmer av Tradebroker. Østfold følges av regionene TESS Øst og TESS Drammen. SYSTEMATISK OPPFØLGING TESS har egen Key Account Manager for Tradebroker-markedet, Monica Borge, som håndterer alle slags spørsmål og saker som gjelder Tradebroker og medlemmer av Tradebroker. Ambisjonene er å styrke forholdet mellom TESS og medlemmene i Tradebroker, for å oppnå bedre samarbeid og mer handel. I 2013 ble TESS kåret til Årets leverandørbedrift 2012 av Tradebroker. TESSINFORM NR AUGUST 2015 I 17

18 tun ved Hycast AS for tel ler at de gikk bredt ut med an buds ble det TESS som had de det bes te an bu det. Det er også lett mangel på arbeidskontrakter, er at noen ikke får betalt for arbeid etter stengetid, som for eksempel å telle opp i kassa. Pro sjek tet va rer fra sep tember i år til et ter juls vin te ren, og pro duk sjo nen skal være i gang sent brudd, som gikk på manglende arbeidskontrakter, pauser, lønnsslipp og noen brudd på overtidsreglene. Vi er gla de for denne mu lighe ten til å være med å be stem Fredag rei ser kon tei ne ren ut. STEN JØRGENSEN 30 ÅR I TESS 8 nyheter Lørdag 27. juni 2015 AurA Avis vaktbikkjene fant mangler En av de mest kjente servicemekanikere i TESS, Sten Jørgensen, passerte 30 år i bedriftens tjeneste den 17. juni. Liungen kom til TESS for å spørre etter sommerjobb. TESS var ikke interessert i det og tilbød Jørgensen full jobb i stedet. Etter besøk fra LOs sommerpatrulje på Sunndalsøra tirsdag og onsdag, ble det funnet flere mangler. Flere bedrifter manglet arbeidskontrakter på sine unge «trengte» å få lønnsslipp. Dette forholdet vil vi undersøke nærmere så vi finner ut hva som ligger bak, sier Kent Logan Hjelle. En gjenganger, utenom vaktbikkjer: LOs sommerpatrulje fant flere mangler under besøket i Sunndal tirsdag og onsdag. ansatte, igjen. Dessuten fant vi kommunene i år. Resultatet tirsdag kveld endte på 26 prosent brudd på lovverket. Onsdagen ble heldigvis bedre, med bare 11 pro Sten Jørgensen er den blide og sympatiske karen som har reist land og strand i tjeneste for TESS. Så sent som i fjor var han på en tre ukers jobb i Namibia. Han har vært offshore på blant annet Ekofisk, Statfjord A, Norne og Kvitebjørn. I de senere har har det vært mange THM-oppdrag, blant annet på seks borerigger tilhørende danske Maersk. Fyl ler verktøyskontainer til kina opp drag også noe som kunne mistenkes som svart arbeid, der ar Dette fant patruljen også i beidstaker blant annet ikke Sunndal og de nærliggende hycast valg te tess Vi vil fortsette vårt viktige arbeid for å gi unge ansatte riktig info om reglene, sier Hjelle. SVEIS OG MEKANIKK Jørgensen hadde maskin og mek på yrkesskolen og fikk straks opplæring i sveising etter at han kom til TESS. - Etter 8-10 år i TESS avdeling produksjon ble jeg sendt ut til en sveisejobb på tankanlegget på Sjursøya i Oslo. Siden har jeg hatt liknende servicejobber fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør. Første gang jeg skulle ut i Nordsjøen hadde jeg ikke sikkerhetskurs. Slikt skjer bare en gang. Siden ble jeg kurset og klarert for sånne jobber, forteller Sten, som understreker at han har trivdes godt med både ledere og kollegaer i alle år. hydros hms-krav: Åge Gre ger sen fra TESS hol der brannskadekofferten på veg gen, mens Vi dar Ul ve stad (til venst re) og Egil Heim tun fra Hycast dis ku te rer eg net plas se ring. Fre dag rei ser kon teine ren fra Sunn dal til Kina med båt. TESS fikk i opp ga ve å fyl le den med verk tøy. Tom my Ru stad Etter en an buds run de med tre andre sto re verk tøy le ve ran dører, vant TESS Møre AS, avd. Sunn dal an buds run den om å le ve re et kom plett mini verksted som Hycast AS skal bru ke i byg gin gen av et aluminiumsstøperi i Kina. Salgs le der Åge Gre ger sen ved TESS er svært glad for opp gaven. Det er spen nen de for oss å skul le le ve re et kom plett verk Fullt: Skuff er og reo ler er fylt opp av verk tøy. Kon tei ne ren in ne hol der alt fra fast nøk ler, til verk tøy benk og svei se ap pa rat. fore spør se len. vegg med dem, sier Heim tun. Han er en av dem som drar til Kina i sep tem ber for å kon trolle re opp byg gin gen av den nye støperilinjen. stort opp drag Det er ikke bare for Tess det te er et stort opp drag. Det er også Hycasts nest stør ste opp drag i his to ri en. Vi dar Ul ve stad i Hycast er pro sjekt le der for det som skjer i Kina. Vi skal mo der ni se re et støpe ri, og byg ge en kom plett støperilinje for val se blokk in kludert flukseseksjoner, sier Ul vestad. sted, for vi hol der vanligvis på med slan ger, sier Gre ger sen. Ser vi ce in gen iør Egil Heim Vi kon tak tet de sto re ak tøre ne i verkstedbransjen, og så For ven tet års pro duk sjon på stø pe ri et er tonn. Til sam men lik ning har Hyd ro Aluminium Sunn dal tonn. Godt sam ar beid Egil Heim tun har vært på oppdrag i Kina før, og vet hva han går til. Han har vært med på å be stem me hva slags verk tøy som må være med. Hycast skal over å stå for utbyg gin gen, mens det blir be nyttet lo kal ar beids kraft til opp gaver som svei sing, ka bel trekk og rør leg ger ar beid, sier Heim tun. Selv skal han gå i tur nus, med Stø pe ri et lig ger i Qinghaiprovinsen nord vest i Kina. tre uker i Kina og to uker i Norge, til ar bei det er fer dig. vint for oss fordi vi lig ger vegg i før s te kvar tal i 2016, sier Ul vestad. me hvordan kon tei ner verk stedet skal set tes opp, sier Gre gersen hos TESS. 18I TESSINFORM NR AUGUST 2015

19 SLANGEMESTER - FIKK JOBBEN HAN ELSKER - Jeg elsker å holde kurs om slanger og er glad i å snakke med mennesker. Nå har jeg fått drømmejobben, forteller slangemester Joachim Jarlev som fra 1. juli blir slangeinstruktør med en hovedoppgave som rettesnor: Økt slangekompetanse i alle TESS. - Dette blir gøy! Joachim Jarlev formelig bobler over av entusiasme når han prater om den noe jobben. En jobb som omfatter kurs om slanger, løsninger og tilhørende tjenester hos TESS over hele landet. Med seg inn i jobben har han 17 års bred erfaring med slanger i TESS as, og i hverdagen har han bokført hundrevis av faglige utfordringer med tilhørende gode løsninger. På CV-en står det listet fagkurs slanger, slangemesterprøve i 2006 og en lang rekke faglig orienterte kurs. Som fagmann flagger han også spesialfelt som omfatter ventiler, hurtigkoblinger og monteringsutstyr. Produktutvikling er heller ikke ukjent terreng for slangemester Joachim Jarlev. E-LÆRING FOR ALLE Joachim er allerede godt i gang med oppgavene i den nye jobben. Først på programmet står fortsatt utvikling av et nytt grunnleggende slangekurs. Det blir et e-læringsprogram for alle nyansatte. Samtidig jobber jeg med å kartlegge hvilke behov det er for kompetanse og kurs i regionene. I tillegg til sentrale kurs, blir lokale fagkurs på en til to dager På programmet står også egen faglig utvikling og nødvendig oppdatering. Det er også en spennende og givende del av jobben. Slangemester Joachim Jarlev trives i rollen som slangeinstruktør. blir grunnstammen i kursvirksomheten. Dette er kurs som naturlig inngår i ansattes karriereplan og som gjennomføres av meg med støtte av lokale slangementorer. I Møre er vi godt i gang etter den modellen. Der er slangementorene enten slangemester eller spesielt slangekyndig, og samarbeid med disse fagfolkene blir viktig i arbeidet framover, understreker slangeinstruktør Jarlev. FLERE SLANGEMESTERE I strategien om å øke den betydelige slangekompetanse som allerede er i alle TESS, ligger det også et klart mål om å ha minst to slangemestere i hver region. Den målsettingen blir fulgt opp med egne spesialkurs for den som tar sikte på slangemesterprøven, opplyser Joachim Jarlev som også varsler tilbud om andre spesialkurs innenfor fagom- rådet. Det kan være slangekurs tilpasset et markedsområde, eller et rent produktkurs hvor også leverandøren kommer på banen. EGENUTVIKLING Når slangeinstruktør Joachim Jarlev inviterer til økt slangekompetanse i alle TESS, tar han også sin egen medisin. For egen del følger jeg også godt med på det som skjer i faget. På programmet står også egen faglig utvikling og nødvendig oppdatering. Det er også en spennende og givende del av jobben, avrunder Joachim Jarlev. TESSINFORM NR AUGUST 2015 I 19

20 2015 er selve jubileumsåret i Nordhordland. Det er 30 år siden TESS Mongstad åpnet. Og sannelig har det gått henholdsvis ti og fem år siden TESS Knarvik og TESS Sløvåg åpnet dørene. Uansett, TESS Vest distrikt Nordhordland viser ingen aldringstegn. Snarere tvert om. Distriktet har nå fire servicesentre og to Partnershop s. Kapstan skal overhales. F.v. Jørn Arentsen, Jan Håland, Reidar Hodneland og Geir Hamre. TESS Mongstad er i dag blant de aller største servicesentrene i TESS. Slik var det ikke da Reidar Hodneland begynte i jobben for 28 år siden. Etter en stund ble han nemlig helt alene på TESS Mongstad. Slankere kunne det ikke bli, uten å stenge døra. Siden har han opplevd en eventyrlig salgsvekst. Et viktig stikkord er betydningen av Statoil- JUBILANTENE I NORDHORDLAND avtalene som TESS har hatt i mange år. Samtidig har servicesenteret vokst i takt med andre kunder i området. Det har vært mange muligheter å ta tak i. - Opprinnelig var vi en av to leietakere i huset. Etter hvert overtok vi alt. Så bygde vi ut. Og for ikke lenge siden åpnet vi den nye verkstedhallen, som fordoblet gulvarealet her hos oss. Reidar er en dreven slangemann. Han har skaffet seg all mulig erfaring med slangebehov og løsninger, til alle døgnets tider. TESS Mongstad har skaffet seg et godt rykte som en servicebedrift der det finnes hjelp å få. Et rykte som det er viktig å ta Hildegunn Angelskår er blant de yngste på teamet. Didrik Solberg er lærling i industrimontørfaget. 20I TESSINFORM NR AUGUST 2015

Nytt medlem med nytt navn: Mustadeier Ard nytt medlem i Tradebroker

Nytt medlem med nytt navn: Mustadeier Ard nytt medlem i Tradebroker TRADEBROKERnytt nr. 2 november 2012 Ard investerer i selskaper i ulike bransjer som har potensial til å bli ledende i et definert segment. Datterselskapet Rainpower har utviklet egen turbinteknologi i

Detaljer

TRADEBROKERnytt. Ricoh Norge kåret til «Årets leverandør» nr. 1 april 2014

TRADEBROKERnytt. Ricoh Norge kåret til «Årets leverandør» nr. 1 april 2014 TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2014 Her ser vi en svært fornøyd gjeng samlet etter at det det ble klart at de ble kåret til «Årets leverandør». Fv. ser vi Petter Lien, Jan Åge Hedlund, Audun Gangstad, Nina

Detaljer

TRADEBROKERnytt. GLAVA - Nytt medlem og ekspert på norske forhold. nr. 2 november 2013

TRADEBROKERnytt. GLAVA - Nytt medlem og ekspert på norske forhold. nr. 2 november 2013 TRADEBROKERnytt nr. 2 november 2013 Hver dag er mer enn 50 GLAVA-biler underveis på norske veier GLAVA - Nytt medlem og ekspert på norske forhold GLAVA er Norges ledende totalleverandør av isolasjons-,

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

Organisasjon TESS as

Organisasjon TESS as T A L L O G F A K T A 2 0 1 4 / 1. H A L V Å R 2 0 1 5 Helnorske TESS med rekordomsetning TESS omsatte for totalt 2,80 milliarder kroner i 2014. Salgsvolumet er det hittil største i TESS. Resultatet før

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden 01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden Innhold Swix Sport og Ferd Eiendom: Sammen om signalbygg 4 Innhold Elopak: Dobler i St. Petersburg 14 Ferd Sosiale

Detaljer

info Ylvis: Show, moro og rendyrket Prosjekt: Tema: Roadshow 2013: Cramo byggmaskiner ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2013

info Ylvis: Show, moro og rendyrket Prosjekt: Tema: Roadshow 2013: Cramo byggmaskiner ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2013 info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2013 Ylvis: Show, moro og rendyrket galskap Prosjekt: DNB BERGEN FÅR NYTT BYGG Tema: BØR DU EIE ELLER LEIE MASKIN- PARKEN? Roadshow 2013: Cramo satser på byggmaskiner

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Det første året på Njord

Det første året på Njord Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 4 2011 Det første året på Njord ISO-avdelingen i rivende utvikling Portrettet: Michal Szoldra Nyt øyeblikkene MainTech reiser "Down Under" Felles løft for å rekruttere

Detaljer

Sparer miljøet. Stikker fra Bomregningen. Håper på handling. Innspurt PÅ alnabru. Trønder. mens du sover. Valg 2009:

Sparer miljøet. Stikker fra Bomregningen. Håper på handling. Innspurt PÅ alnabru. Trønder. mens du sover. Valg 2009: KUNDEMAGASIN 3-2009 Utenlandske sjåfører Stikker fra Bomregningen Innspurt PÅ alnabru Erke- Trønder Albert E. Olsen erobrer norden Ellos til topps i MyPackkonkurranse Leverer varer mens du sover Valg 2009:

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen Nr. 1 Mars 2011 2. årgang Avis for Rogaland og Hordaland Med fokus på sikkerhet På Skattøra syv kilometer nord for Tromsø sentrum har Tromsø Maritime Skole Havarivernsenteret, drevet opplæring innen sikkerhet

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

info Tema: Byggkvalitet VIF-trener Espen «Shampo» Knutsen: Alle fortjener positiv feedback Prosjekt: Røren skole får Norges første C100-modul

info Tema: Byggkvalitet VIF-trener Espen «Shampo» Knutsen: Alle fortjener positiv feedback Prosjekt: Røren skole får Norges første C100-modul info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 2 2013 Tema: Byggkvalitet VIF-trener Espen «Shampo» Knutsen: Alle fortjener positiv feedback Prosjekt: Røren skole får Norges første C100-modul SMånytt Forsiden: Espen «Shampo»

Detaljer

Widerøe tar over ruter på vestlandet. Aktuell. Rekordoppslutning på Sola

Widerøe tar over ruter på vestlandet. Aktuell. Rekordoppslutning på Sola Aktuell Nr. 1 Juni 2010 1. årgang Avis for Rogaland og Hordaland Opplag 30.000 Widerøe tar over ruter på vestlandet Rekordoppslutning på Sola Det var stor aktivitet og rekord oppslutning rundt anleggsmessen

Detaljer

Forbereder seg på fremtiden Side 6-7

Forbereder seg på fremtiden Side 6-7 Nr. 1 Mars 2013 4. årgang Magasin for Rogaland og Hordaland Forbereder seg på fremtiden Side 6-7 Propelleventyr på Stord Vi befinner oss i et lite kontor i Sæ ved Leirvik sentrum på Stord. Bjørnar Helgesen

Detaljer

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2013 Forlater finnene Johan-Thomas Hegdahl har forlatt den finske saunaen og Økonor til fordel for NARF hvor han er den første styrelederen som ikke engang

Detaljer

Suksessbedrifter i Nord-Norge

Suksessbedrifter i Nord-Norge BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE HØST 2004 Suksessbedrifter i Nord-Norge o KunnskapsParken Megaph ne Suksess i business - i nord De fleste suksesser starter med en ambisiøs idé. Mange tar stor

Detaljer

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre Peabnytt Nr. 4 2011 15. årgang Tema Virksomhetsutvikling Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort Reportasje Peab vokser videre Portrettet: Kim Torgersen bygger kropp og bygg Redaksjonen Omdømmebygging

Detaljer

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring Nr.1 mars 2010 Presis Internmagasinet for Schenker AS DB SCHENKERforum inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6 Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8 Air & Ocean imponerer Side 11 Oktoberfest

Detaljer

Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim

Nasjonalt IOR-senter må legges til Trondheim Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 4 - november 2012-19. årgang 30 år med Desemberkonferanse Den 6. desember er det klart for jubileumsutgaven. Wintershall og Statoil samarbeider

Detaljer

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring Refleks 3 - Juni 2007 - Nå må vi løfte blikket og tro på framtiden, sier Mestas første kvinnelige distriktssjef, Jorunn Nyheim i Tromsø Ny havn på Sjursøya s 4-5 NR.3-2007 MPS - lønnsomhetskultur s 12-17

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Selger opplevelser og hverandre

Selger opplevelser og hverandre KraftTAKMELØY April 2014 Meløy løfter seg Selger opplevelser og hverandre - Meløy har en masse unike opplevelser som kan selges, men vi må lære å designe dem! Og vi må bli flinkere til å selge hverandre!

Detaljer

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus TEMA: REFERANSER OG PROSJEKTER Nr 3-2005 Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus SAP supermenn Via bransjens mest erfarne SAPkonsulenter, implementerer og utvikler vi systemer som gir

Detaljer

24 timer. Et magasin fra Securitas AS Nr. 1/2007 År gang 12

24 timer. Et magasin fra Securitas AS Nr. 1/2007 År gang 12 24 timer Et magasin fra Securitas AS Nr. 1/2007 År gang 12 Leder Utgiver: Securitas AS 24 timer sendes ansatte i Securitas AS, samt kunder og kontakter. Hovedkontor: Urtegata 9 Postboks 35 Grønland, 0133

Detaljer

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer

Forbered deg i god tid

Forbered deg i god tid Nr 05 / 2010 Avslutning av næringsleieforhold: Forbered deg i god tid Advokatene i Brækhus Dege har stor ekspertise på spørsmål rundt næringsleieforhold. Brækhus Dege Advokatfirma DA har stor ekspertise

Detaljer