Forskjellen ligger i teknologien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskjellen ligger i teknologien"

Transkript

1 Forskjellen ligger i teknologien

2 Superkjøling av fersk fisk Superkjøling Bruksområder Superkjøling er lagring og transport av hel fisk og filet under produktets frysepunkt. Det vil si at man underkjøler produktet og fryser en del av det frie vannet i produktet. Produktet blir da sitt eget kjølemagasin og man unngår bruk av vann-is, Gel-Ice eller andre kjølemedier. SuperGreen kan benyttes på alle fiskeslag, både på hel og filetert fisk. Tørris (Karbondioksid i fast form) Til superkjøling av fisk benytter man tørris i nøyaktige forhåndsbestemte mengder. Tørris er veldig kaldt med høy kuldeenergi og det er denne energien vi benytter til å senke temperaturen i produktet ned til rundt 1,5 C under transporten. Til sammenligning har vann-is rundt halvparten av kuldeenergien som tørris har, og vil aldri klare å komme ned på nevnte superkjølingstemperaturer. Selv om tørris holder 78,5 C og blir ført rett på produktet, medfører det ingen fryseskader. Verken utseende, drypptap, smak eller lukt endrer seg. All tørris sublimerer (går over i gassfase) etter 5-7 timer og forsvinner. Kulden fra tørrisen er da overført i selve produktet. Tørris - ypperlig til frakt av fisk Kvalitet SuperGreen har svært positivt effekt på kvaliteten på produktet. Kombinasjonen av lave temperaturer under lagring og transport, sammen med en svak ph-senkning og høye CO2-konsentrasjoner i omgivelsene, hemmer all bakteriologisk vekst under perioden produktet er superkjølt. Denne effekten gir mottager et like godt produkt som når det gikk ut av slaktelinjen 3-4 dager tidligere. Konseptet sikrer ubrutt kjølekjede, en høyere kvalitet og flere dager forlenget holdbarhet. Den kan benyttes direkte på produktet i kasser, på vakuumpakket fisk eller på MAP-pakket fisk. Teknologien har høy kjølekapasitet og tar raskt ned produktet til ønsket temperatur, spesielt i perioder med varmere produksjonsforhold. Teknologien kan benyttes som internlagring, under lokal distribusjon og under all transport på vei og i fly. SuperGreen gir en sikker og robust kjølekjede i 4 dager eller mer. Ved lave omgivelsestemperaturer vil kjølekjede-tiden bli forlenget. Uansett vil denne løsningen ALLTID være bedre enn alternativer som vann-is, Gel-Ice o.a. Miljø SuperGreen gir en merkbar miljøbesparelse i forbindelse med transport av fisk. Tørrisen forsvinner i løpet av kort tid og utgjør ingen ekstra vekt under transport sammenlignet med bruk av tradisjonell kjøling der man bruker 3 til 4 kg vann-is pr kasse. Denne vektdifferansen utgjør store forskjeller i utslipp av CO2 i forbindelse med transport på vei eller i fly. Teknologi og utstyr Yara Praxair tilbyr alt fra levering av tørris i container til komplette løsninger med lokal lagertank og linjeintegrerte doseringsløsninger. SuperGreen gir: Forlenget holdbarhet og øker kvaliteten på produktet Store transportbesparelser Enkelt å integrere inn i dagens prosesslinjer Miljøbesparelser - fotavtrykk Yara Praxair 2

3 I-SO Riktig O2-nivå i ventemerdene Ventemerder ligger ofte i lune viker med liten vannutskifting, noe som ofte fører til for lite oksygen til fisken. For å unngå at fisken blir stresset, er det viktig med optimale oksygenforhold den siste tiden i ventemerdene. I-SO oksygeninnløser Yara Praxair anbefaler I-SO oksygeninnløsere til sjøvann, for å sikre at laksen beholder den gode kvaliteten. I-SO oksygeninnløser kan også brukes i behandling mot lakselus. Løsningen I-SO oksygeninnløser fungerer ved at gassen tilføres vannet fra flaskepakker med oksygengass eller en tank med flytende oksygen. En kraftig propell sørger for å løse inn og fordele gassen ned og ut i vannet. Det oksygenrike vannet strømmer inn i merdene og sørger for optimale forhold for laksen. Et eget styre-skap regulerer hvor mye oksygengass som blir tilført til enhver tid. Noen ganger er behovet stort og da økes tilførselen før det enkelt skrus ned igjen. Kvalitet Når man velger I-SO oksygeninnløser, i kombinasjon med pålitelige leveranser av flytende oksygen fra Yara Praxair, sikres en god dyrevelferd, samtidig som man kan levere laks av aller beste kvalitet til kundene. I-SO i ventemerder I-SO er et enkelt og kompakt utstyr som tilpasses ditt anlegg. I-SO sikrer riktig O2-nivå i vannet I-SO sikrer dyrevelferden før fisken slaktes I-SO reduserer stressnivået til fisken I-SO vil gi bedre produktkvalitet etter slakting Yara Praxair 3

4 Oksygen Innløsningsutstyr for oksygen Oxygenator Oxygenator er en oksygeninnløser som er utviklet og patentert av Praxair Inc. Metoden er spesielt egnet for inline innløsing av oksygen i sjøvann hvor det er krav om høy kapasitet, lite plassbehov og minimalt trykktap for å redusere energiutgifter for pumping av vann samtidig som man ønsker en effektiv innløsing av oksygenet. Styreskap for oksygen Styreskap for oksygen bygges og leveres ut fra kundenes krav og behov samt gjeldende myndighetskrav, fra den enkleste on-off-regulering til mer avanserte løsninger. Sikkerhet En hver som håndterer eller drifter et oksygenanlegg, er pålagt å ha nødvendig kompetanse, jfr. Forskrift om håndtering av farlig stoff 7. Yara Praxair tilbyr interaktive sikkerhetskurs og holder stedlige kurs i gassikkerhet. Oxygenator produseres i materialer som er bestandig for sjøvann med høy oksygenkonsentrasjon. Den leveres på forespørsel i flere størrelser og kapasiteter. Hydrox Hydrox DMT oksygeninnløser er utviklet og patentert av Yara Praxair. Den brukes hovedsakelig til oksygenering i settefiskanlegg. Yara Praxair har flere Hydrox-løsninger for både sentral driftsoksygenering og individuell oksygenering på karnivå. Hydrox DMT oksygeninnløser kan brukes for både ferskvann og sjøvann. Den leveres i flere størrelser og kapasiteter. Oxygenator Styreskap Hydrox DMT produseres normalt i PE-plast, men andre materialkvaliteter kan også leveres på forespørsel. I en typisk installasjon tar man ut en del av vannstrømmen og trykksetter den med pumpe. Vannet oksygeneres i en Hydrox DMT og føres tilbake i hovedstrømmen via Hydrox returdyse som gir en meget effektiv innløsning av gassen i vannet. Røranlegg for oksygen Alle rør, deler og ventiler som kommer i kontakt med oksygen, skal være rengjort og dimensjonert for riktig mengde oksygengass som strømmer igjennom. Yara Praxair er behjelpelig med slike beregninger, riskovurderinger og tilstandsrapporter. Hydrox Yara Praxair 4

5 Gass Oksygen Karbondioksid Nitrogen Formel: O 2 Bruksområde: Brukes til oksygenering av vann i settefiskanlegg, landbaserte anlegg, i lukket anlegg under behandling mot lakselus, under transport av fisk og rundt ventemerder i perioder med lave O 2 nivåer. Drivgass for ozon til desin/feksjon av vann. Brukes også i verksteder i forbindelse med sveising og skjæring. Former: Gassen leveres komprimert i gassfase og som flytende på lagertank. Formel: CO 2 Bruksområde: Brukes til MAPpakking, frysing, kjøling og til transport av fisk ved superkjøling. Former: Gassen leveres komprimert i gassfase, flytende på lagertank og i fast form som tørris. Tørris leveres som pellets, skiver eller produseres lokalt som tørris-snø. Formel: N 2 Bruksområde: Brukes til MAPpakking, frysing, kjøling og til inertisering av lagertanker med oksiderbare produkter. Former: Gassen leveres komprimert i gassfase og som flytende på lagertank. Emballasje for utleie Gassflasker Størrelser: Fra 5 liter og opp til 50 liter Fra 50 bar og opp til 300 bar Flaskepakker og offshore rack Størrelser: 50 Liter Fra 50 bar og opp til 300 bar Transportable cryotanker - offshore tanker, mindre enheter for flytende gass Størrelser: L cryo tanker for N 2 og O L cryo tanker for CO 2 - Offshore tanker for O 2, 7000L flytende O 2 Stasjonære lagertanker Vakuumisolerte stasjonære lagertanker for flytende gass i størrelser fra 6m 3 til 50 m 3 N 2 O 2 CO 2 - Ar Containerer for tørris 90 Liter isolert container Rommer ca. 50 kg tørris pellets eller 90 kg tørris skiver 600 Liter isolert container Rommer ca. 350 kg tørris pellets eller 600 kg tørris skiver Yara Praxair 5

6 Yara Praxair AS tlf: e-post: Foto: Stian Elton og Tastatore Salgskontor Produksjonsanlegg Yara Praxair gassforhandler Kontaktinformasjon Molde Trondheim Applikasjoner havbruksnæringen Ingar Kjøstolfsen Kamilla Sande Hansen Mobile: Mobile: Bergen Prosess/videreforedling Stig-Are Karlsen Thomas Juve Mobile: Mobile: Stavanger Sauda Rjukan Porsgrunn Oslo - Main office MAP - pakking Åse Spangelo Mobile: Copyright 2015 Yara Praxair All rights reserved The information contained herein is offered for use by technically qualified personnel at their discretion and risk without warranty of any kind. Printed in Norway Juni 2015

KUBE start. Biologisk vannrensing med bruk av «Moving bed» bioreaktor - MBBR

KUBE start. Biologisk vannrensing med bruk av «Moving bed» bioreaktor - MBBR KUBE start Biologisk vannrensing med bruk av CompHatch and KUBE «Moving bed» bioreaktor - MBBR Biologisk vannrensing Biofilteret i et resirkuleringsanlegg består av en tank hvor det er plassert et materiale

Detaljer

Next generation water treatment

Next generation water treatment Next generation water treatment Rec irc ula t ing Aq uac ult ure Sys tems Avd. Bergen Stamsneset 100a 5252 Søreidgrend Hovedkontor Oslo, Anolitveien 16 Postboks 3534, 1402 Ski Avd. Leknes Lekneskroken

Detaljer

SPAR STRØM RIKTIG FUKTIGHET. Les mer side 2-3 ADIABATISK BEFUKTNING OG KJØLING. Fukthåndtering fra start. Fakta om luftfuktighet 5

SPAR STRØM RIKTIG FUKTIGHET. Les mer side 2-3 ADIABATISK BEFUKTNING OG KJØLING. Fukthåndtering fra start. Fakta om luftfuktighet 5 F-TECH nyhetsbrev nr. 2-2013 SPAR STRØM Les mer side 2-3 ADIABATISK BEFUKTNING OG KJØLING Fukthåndtering fra start 4 Fakta om luftfuktighet 5 Hindrer is på fryseriet 5 Bedre arbeidsforhold 6 WWW.F-TECH.NO

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat.... 3

Detaljer

Beskyttelsesgasser til sveising

Beskyttelsesgasser til sveising Foto: Stian Elton Beskyttelsesgasser til sveising Making our planet more productive Beskyttelsesgassens oppgave Beskyttelsesgassens hovedoppgave er å beskytte smeltebadet mot den omkringliggende luft.

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER V A R M T V A N N S B E R E D E R E OM HØIAX HØIAX - VARMT VANN SIDEN 1927 Høiax ble grunnlagt i Fredrikstad i 1927, og er Norges eldste

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Strømkutt 4TIPS. = Hvordan redusere strømforbruket ditt. til en lavere strømregning: Bytt lyskilder. Installer varmestyring.

Strømkutt 4TIPS. = Hvordan redusere strømforbruket ditt. til en lavere strømregning: Bytt lyskilder. Installer varmestyring. Strømkutt = Hvordan redusere strømforbruket ditt 4TIPS til en lavere strømregning: 6 6 6 6 Bytt lyskilder Installer lysstyring Bytt ovner Installer varmestyring side 6 side 8 side 14 side 16 Øk komforten

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FOTO: MARINE HARVEST NÆRINGSMIDDEL- INDUSTRIEN BLI EN INNOVATØR

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FOTO: MARINE HARVEST NÆRINGSMIDDEL- INDUSTRIEN BLI EN INNOVATØR Logistikk Sørg for bedre kvalitet med globale standarder DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FOTO: MARINE HARVEST Teknologi Øk mattryggheten med sporingsløsninger Nr. 2 / Oktober 2009 NÆRINGSMIDDEL-

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av:

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av: NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015 Medlem av: Vår målsetting er å bygge langsiktige relasjoner til våre kunder og samarbeidspartnere. Vi satser på personlig service og stor faglig kompetanse og

Detaljer

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Sammendrag Denne artikkelen omhandler bruk av trådløse tjenester i næringslivet. Ulike kunder erfarer det å ta i bruk radio på forskjellige måter, men

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

CRAMO. utleieselskap

CRAMO. utleieselskap CRAMO et moderne utleieselskap Leieløsninger gir større fleksibilitet og lavere risiko I Cramo nøler vi ikke med å innrømme at vi har store ambisjoner. Vi har som mål å bli markedsledende i alle våre hjemmemarkeder.

Detaljer

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG NOVEMA KULDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter.

Detaljer

Nordens mest solgte luftavfukter

Nordens mest solgte luftavfukter Nordens mest solgte luftavfukter WOOD S Luftavfuktere Pusterom for hele familien Hvor brukes en luftavfukter? KAN EN LUFTAVFUKTER BRUKES OVER ALT? En luftavfukter har veldig mange anvendelsesområder da

Detaljer

Frittstående eller fjernstyrt!

Frittstående eller fjernstyrt! Varme: Frittstående eller fjernstyrt! De aller fleste hytteeiere har trolig opplevd å komme frem til en iskald og nediset hytte der man må bruke store deler av drømmeweekenden på å nå en levelig romtemperatur.

Detaljer

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Det var meget gledelig å se det gode oppmøtet! :) Parkering i borettslaget: Parkeringsregler som tidligere vedtatt. Det kom innspill fra beboere på

Detaljer

Kortere vei til midlertidige borigger, kantiner og kontorer med modulbygg fra Malthus Camp

Kortere vei til midlertidige borigger, kantiner og kontorer med modulbygg fra Malthus Camp Kortere vei til midlertidige borigger, kantiner og kontorer med modulbygg fra Malthus Camp Malthus Camp a home away from home, er vår satsing på midlertidige borigger, kantiner og kontorer. Tenk deg et

Detaljer

HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM

HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM 1 Hydrogen og brenselceller viktige deler av det fornybare energisystemet Hydrogen er en av de viktigste brikkene i det store puslespillet

Detaljer

RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG106 HØSTEN 2006. F1-prosjekt F1-03-06. Varmepumpe

RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG106 HØSTEN 2006. F1-prosjekt F1-03-06. Varmepumpe Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG106 HØSTEN 2006 F1-prosjekt F1-03-06 Varmepumpe Bildet viser hvordan varmepumpen utnytter fornybar energi.

Detaljer

CO2-kjølesystemer for data-/telesentraler

CO2-kjølesystemer for data-/telesentraler CO2-kjølesystemer for data-/telesentraler Yngve Solemdal Master i energi og miljø Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Trygve Magne Eikevik, EPT Medveileder: Ole Jørgen Veiby, GK Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014 getek - katalog utgitt juni 2014 GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 Mange er flinke til å snakke - vi kan det vi snakker om! Med 30 års erfaring innen alternativ energiforsyning, og kunder

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG ALTHERMA Den totale komfortløsningen REVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer mer enn en

Detaljer

Ekspandering. Tåler en trøkk. Stor rivstyrke. God utfylling. Spenst så det holder

Ekspandering. Tåler en trøkk. Stor rivstyrke. God utfylling. Spenst så det holder [komprmring] Ekspandering Tåler en trøkk Glava er det eneste isolasjonsproduktet på markedet som kan komprimeres ned til 1/5 av bruksvolumet! Glava har lange parallelle fibrer, noe som gir en overlegen

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming KJØPSVEILEDER Hjelp til deg som skal kjøpe Pelletskamin 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming La oss hjelpe deg! Rådene i denne brosjyren er generelle.

Detaljer

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design Kverneland Ploger Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design 1 Under lakken er alt herdet! Kvernelands herdeteknologi Med 130 års erfaring i utvikling av unike stålkvalitet og herdeprosesser, er

Detaljer