Atlanten videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Atlanten videregående skole"

Transkript

1 Atlanten videregående skole Kunnskap. Samarbeid. Entusiasme. Idrettsfag Studiespesialiserende Foto: Thomas Sivertsen (ANB) Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama

2 Videregående skole Du skal nå snart ta det store steget inn mot yrkeslivet og til videre studier på høgskoler eller universiteter, og må begynne å tenke over hva slags videregående skole du skal velge. Da er det viktig å vite hvilke muligheter og rettigheter du har som skoleelev. Kunnskapsløftet bygger på basisferdighetene lesing, skriving, regning, digitale verktøy og muntlig framstillingsevne. Atlanten videregående skole legger stor vekt på læring gjennom kunnskap, samarbeid og entusiasme. Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til tre års videregående opplæring. Denne retten kalles for ungdomsrett, og må brukes i løpet av en sammenhengende periode på år, når hele opplæringen foregår i skole, og innen 6 år når hele eller deler av opplæringen skjer i lærebedrift. Hele retten må brukes innen utgangen av det året du fyller år. Atlanten videregående skole er veien til høgskoler og universiteter. Ved å fullføre alle år ved skolen, oppnår du generell studiekompetanse. Ved å velge noen fagsammensetninger på programfaget studiespesialiserende, oppnår du også spesiell studiekompetanse. Du skal nå ta et valg for framtiden, og det er viktig å velge riktig. Tenk over hva du er flink til, og hva du vil holde på med. Notér dine sterkeste sider. Det kan også være lurt å skaffe seg kunnskaper om ulike yrker, og hvilken utdanning de krever.

3 Atlanten videregående skole Atlanten videregående skole ligger sentralt plassert i Kristiansund, og er en av fem videregående skoler på Nordmøre. Ved skolen går det om lag 0 elever fra hele Nordmøre, fordelt over fire spennende utdanningsprogrammer: studiespesialiserende idrettsfag musikk, dans og drama medier og kommunikasjon Alle utdanningsprogrammene ved Atlanten videregående skole fører til generell studiekompetanse, og holder de fleste muligheter åpne for videre studier. Studiespesialisering med realfag gir spesiell studiekompetanse. Skolen fremstår i dag med nye lokaler for kantine, biblitotek og fellesareal. Høsten 010 åpner helt nybygd realfagsavdeling, scene og auditorium. Elevene har stor innflytelse ved skolen. Gjennom elevrådet arbeider elevene aktivt for å skape et bedre miljø og god trivsel ved skolen, både på det faglige og sosiale plan. Gjennom en elevrepresentant for hver klasse, er det også enkelt for alle elevene å få sagt sine meninger om skolen, hva som er bra og hva som kan forbedres. Elevene representerer et mangfold av egenskaper, interesser og ambisjoner med motivasjon for kunnskap og utdanning. Elevene selv mener at miljøet ved skolen er aktivt og inkluderende. Skolen har gode læringsmuligheter og ressurser, og gir mulighet for å dyrke elevenes egne interesser. Samarbeid, trivsel og elevmedvirkning er med på å legge grunnlag for en god kultur for læring og utvikling. Undervisning og kommunikasjon ved innleveringer foregår i stor grad på elevenes egne bærbare datamaskiner. Gjennom flere programfag kan elevene få muligheten til å delta på studieturer. Slik får elevene lære om fagstoffet på andre steder enn på skolebenken. Aktiviteter i lokalmiljøet og samarbeid utenfor skolen gir elevene utfordringer i forhold til idrett, kultur, konkurranser og ungdomsbedrifter.

4 Er dette linja for deg? Studiespesialiserende (st) Er du usikker på hva du skal bli, eller har du kanskje bestemt deg? Eller har du planer om å ta studier som krever spesiell studiekompetanse? Da er utdanningsprogram for studiespesialisering noe for deg. Utdanningsprogram for studiespesialisering åpner alle muligheter for høyere studier ved høgskoler og universiteter. Atlanten videregående skole tilbyr et bredt fagtilbud innen realfag, samfunnsfag, økonomi og språk. Skolen legger forholdene til rette dersom du ønsker et år som utvekslingselev i utlandet. Studieforberedende utdanningsprogram gir generell eller spesiell studiekompetanse. Spesiell studiekompetanse er kombinasjoner av realfag som kreves for opptak til enkelte studier ved universiteter og høgskoler. Høsten 010 åpner et nytt realfagsbygg med moderne fasiliteter. Studier som krever forskjellige kombinasjoner av spesiell studiekompetanse er blant annet medisin, ingeniør, tannlege, farmasøyt og veterinær. Ved å velge utdanningsprogram for studiespesialisering har du alle muligheter åpne for videre studier. Fordypningspoeng i realfag og språk gir tilleggspoeng ved opptak til høyere studier. Tre år med studiespesialisering gir generell eller spesiell studiekompetanse.

5 Programfag studiespesialiserende Realfag Samfunnsfag og økonomi Språkfag Teknologi og Entreprenørskap Engelsk forskningslære Biologi Markedsføring og ledelse Spansk Hvorfor studiespesialiserende? Bredt fagtilbud innen realfag, samfunnsfag, økonomi og språk. Et valg for videre valgmuligheter fagtilbud som gir opptak til all høyere utdanning. Generell eller spesiell studiekompetanse. Geofag Politikk og menneskerettigheter Fransk Fysikk Sosiologi og sosialantropologi Tysk Kjemi Rettslære Matematikk Mediekunnskap Samfunnsøkonomi Økonomistyring Fellesfag Norsk Matematikk Naturfag Engelsk Fremmedspråk Samfunnsfag Geografi Religion og etikk Historie Kroppsøving Programfag Programfag fra eget programområde Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram Sum VG1 0 VG 10 0 VG

6 Er dette linja for deg? Idrettsfag (id) Ønsker du en mer aktiv hverdag og vil ha idretten kombinert med teoretisk skolegang? Da bør du søke utdanningsprogram for idrettsfag. Idrettsfag på Atlanten videregående skole er et aktivt programfag med vekt på samarbeid, ekskursjoner og trening i tillegg til tradisjonelle fellesfag. Elevene selv mener at dette utdanningsprogrammet gir dem økt motivasjon til å gå på skolen, og gjør den teoretiske delen langt mer interessant. Utdanningen skjer i tett samarbeid med lokale klubber og idrettslag, og lar deg forbedre dine prestasjoner. Utdanningsprogrammet samarbeider med eksterne instruktører fra KBK, KVBK, KHK og lokale svømme- og bryteklubber. I valgfrie programfag har du mulighet til å velge mellom fotball, håndball og volleyball. Skolen legger også til rette for svømming og bryting, og eventuelt for andre individuelle idrettsutøvere. Ved å velge utdanningsprogram for idrettsfag vil du få teoretisk og praktisk idrettsfaglig opplæring. Felles programfag er treningslære, aktivitetslære, idrett og samfunn, og treningsledelse. I valgfrie programfag kan du velge mellom toppidrett og breddeidrett. Tre år med idrettsfag ved skolen gir generell studiekompetanse.

7 Hvorfor idrettsfag? Generell studiekompetanse. Friluftsliv, aktivt miljø og samhold. Driv idretten din og bli toppidrettsutøver! Som fiskene i vannet SCOOOOOOORE Foto: Tidens Krav Få mobilen min! Fellesfag Norsk Matematikk Naturfag Engelsk Fremmedspråk Geografi Samfunnsfag Historie Religion og etikk Programfag Felles programfag Valgfrie programfag Sum VG1 7 VG 1 VG 6 17

8 Er dette linja for deg? Musikk, dans og drama (mdd) Vil du bruke dine musikalske evner, fordype deg i dine interesser innenfor musikk, dans og drama og drive aktivt med kulturarbeid? Da er utdanningsprogrammet for musikk, dans og drama noe for deg. Elevene selv mener at dette bidrar til en mer givende og kreativ skoledag, og spesielt synes de at det er bra å få være involvert i kulturlivet. I tillegg til interessante teoretiske fag, er det også lagt opp til praktiske aktiviteter i løpet av skoledagen. Musikk, dans og drama har en rekke konserter og aktiviteter i egen regi eller i samarbeid med det lokale kulturlivet, med aktører som for eksempel Frode Alnæs, Operaen i Kristiansund og kulturskolene i Averøy, Frei og Kristiansund. Atlanten videregående skole har et godt tilbud for musikk, dans og drama, og var den første skolen i Møre og Romsdal som kunne gi dette tilbudet. Skolen kan derfor vise til svært god erfaring innenfor området, og har lærere med bred kompetanse. Ved å velge dette utdanningsprogrammet kan du få undervisning innen de fleste instrumenter. Hver enkelt elev får individuell undervisning i både hoved- og biinstrument. I tillegg til den generelle studiekompetansen, gir også dette utdanningsprogrammet et solid grunnlag for deg som tenker på en yrkeskarriere, og for deg som gjerne vil arbeide aktivt med kulturarbeid. Tre år med musikk, dans og drama gir generell studiekompetanse.

9 Hvorfor musikk, dans og drama? Ny konsertsal høsten 010 Kreativt og sammensveiset miljø med fokus på kulturaktiviteter. Generell studiekompetanse.... bass? Hvaforno? Heia idol-timian! RÅKK N RÅLL Fellesfag Norsk Matematikk Naturfag Engelsk Fremmedspråk Geografi Samfunnsfag Historie Religion Programfag Felles programfag fra eget programområde Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram Sum VG1 7 VG 1 VG 6 17

10 Er dette linja for deg? Medier og kommunikasjon (mk) Er du spesielt interessert i å arbeide med tekst, bilde og lyd med kreative og praktiske utfordringer? Da er utdanningsprogrammet for medier og kommunikasjon noe for deg. Medier og kommunikasjon gir deg gode kunnskaper og erfaringer innen kommunikasjon, design og produksjon av ulike medieprodukter i samarbeid med lokale mediebedrifter og næringslivet. synes det er lærerikt å arbeide med reelle oppdrag. Utdanningsprogrammet fokuserer på informasjon, journalistikk og reklame, og benytter profesjonelt digitalt verktøy innen foto, film, animasjon, lyd og grafisk arbeid. Medier og kommunikasjon er både et studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram, og gir derfor flere muligheter på VG-nivå. Dersom du går tre år på medier og kommunikasjon får du generell studiekompetanse i tillegg til fagkompetanse. år og ta fagbrev innen fotofaget eller mediegrafikerfaget. VG mediedesign er fordypning i markedskommunikasjon, og gir fagkompetanse. Utdanningsprogrammet for medier og kommunikasjon gir deg muligheten til å velge spennende yrker, der du kan dyrke dine kreative evner. Tre år med medier og kommunikasjon gir generell studiekompetanse. Mye av aktiviteten er organisert i ungdomsbedrifter, og elevene Etter VG har du muligheten til å gå ut som lærling i bedrift i to

11 Hvorfor medier og kommunikasjon? Utfordringer med reelle oppdrag i samarbeid med næringslivet organisert i ungdomsbedrifter. Samarbeid og selvstendig arbeid i prosjekt med bruk av moderne digitale verktøy. Generell studiekompetanse. Bare surrrrrr...rrr.. New Yooork Yo Fellesfag Norsk Matematikk Naturfag Kroppsøving Engelsk Samfunnsfag Historie Programfag *Prosjekt til fordypning Felles programfag fra eget programområde Valgfritt programfag Sum VG VG 9 17 VG 10 *Fellesfag fra VG kan flyttes til prosjekt til fordypning - og øke omfanget av programfag på VG.

12 Atlanten Hva Yrkesmuligheter videregående kan du bli? skole Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget du trenger for å søke opptak til universiteter og høgskoler. Alle de fire utdanningsprogrammene på Atlanten videregående skole gir generell studiekompetanse. Ved å velge Atlanten videregående skole, holder du alle muligheter åpne. Utdanningsprogram for studiespesialisering kan også gi spesiell studiekompetanse, og dermed muligheten til å søke på studier med høyere opptakskrav. Generell studiekompetanse åpner muligheter for videre studier som ikke krever spesiell studiekompetanse. Dette kan være yrker som for eksempel lærer, sykepleier og politi. Utdanningsprogram for studiespesialisering Utdanningsprogram for studiespesialisering gir deg generell studiekompetanse, og i tillegg muligheten til å velge ulike kombinasjoner av realfag. Du kan kombinere realfagene fysikk, kjemi, biologi, matematikk og naturfag, og oppnå spesiell studiekompetanse. Dette åpner for enda flere muligheter, slik at du kan søke studier med høyere opptakskrav. Eksempler på slike studier er medisin, veterinær og ingeniør. Utdanningsprogram for idrettsfag Utdanningsprogram for idrettsfag er studieforberedende, og gir deg generell studiekompetanse. Gjennom tre år på idrettsfag får du realkompetanse innen idrett, med kunnskap om trening. Dette gir deg fordeler ved høyere studier innen idrettsfag. Utdanningsprogram for musikk, dans og drama Utdanningsprogram for musikk, dans og drama er også studieforberedende, og gir generell studiekompetanse. Dette programområdet legger vekt på de utøvende fagene og gir deg et godt grunnlag for videre studier innen

13 musikk, dans eller drama, med yrker relatert til emnene. reklame, og gir deg grunnlag og erfaringer innen medierelaterte studier. Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon er både studieforberedende og yrkesfaglig. Generell studiekompetanse oppnås ved fullført VG. Etter VG kan du ta læretid i bedrift, enten som fotograf eller mediegrafiker, og da oppnå yrkeskompetanse med fagbrev. Etter VG kan du også velge å gå VG mediedesign, som gir fagkompetanse med fokus på markedskommunikasjon. Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon fokuserer på journalistikk, informasjon og Utdanning Ut i verden Suksess

14 Atlanten Ordforklaringer videregående skole Utdanningsprogram Du kan velge mellom studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Utdanningsprogram ble tidligere kalt studieretning. Fellesfag Allmenne fag som legger grunnlaget for generell studiekompetanse. Programfag Fag som er knyttet til de ulike utdanningsprogrammene. I noen utdanningsprogram kan du velge fritt, men i andre er enkelte av programfagene obligatoriske. Programfag ble tidligere kalt studieretningsfag. Utdanningsvalg Fag som er innført på ungdomsskolen, der man får prøve ulike fag og yrker. Gjelder alle utdanningsprogram. Valgfritt programfag Valgfrie programfag som du kan velge innenfor ditt eget utdanningsområde. Prosjekt til fordypning Fordypningsfag ved yrkesforberedende utdanningsprogram. Faget skal gi deg mulighet til å prøve ut lærefag i det aktuelle utdanningsprogrammet. Du får også erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer ulike yrker innenfor utdanningsprogrammet. Generell studiekompetanse Kreves for opptak til universiteter og høgskoler. Den omfatter fullført videregående skole med de grunnleggende fellesfagene. Spesiell studiekompetanse Kreves for opptak til enkelte studier ved universiteter og høgskoler, som krever kombinasjoner av realfag. Yrkesfaglig utdanningsprogram Videregående opplæring i skole og bedrift som leder fram til fagbrev, svennebrev eller annen yrkeskompetanse. Studieforberedende utdanningsprogram Utdanningsprogram som fører til generell eller spesiell studiekompetanse. Fagkompetanse Kunnskapen og kompetansen du får innenfor det utdanningsprogrammet eller fagområdet du går. Fagbrev Et avsluttende dokument etter endt yrkesutdannelse. Svennebrev Et avsluttende dokument etter endt yrkesutdannelse i et håndverksfag/ mesterfag.

15 Valgmulighet Realfag Programfag som fører til spesiell studiekompetanse. Matematikk, naturfag, fysikk, kjemi, teknologi og forskningslære, biologi og geofag er slike programfag. Læreplan En forskrift som inneholder hvilke tema eleven skal gjennom innen de ulike fagene. Læreplanen beskriver hva eleven skal lære, og hvilken kompetanse eleven skal ha i de ulike fagene. Det er én læreplan for hvert fag. Kompetansemål Overordnede mål for hva slags kompetanse eleven skal ha etter endt opplæring. Termin Skoleåret er delt inn i to terminer, den første avsluttes rett etter jul, den andre til sommeren. Elevene får terminkarakterer i hvert fag. Standpunktkarakter En sluttvurdering som ser på kompetansen i faget, på grunnlag av kompetansemålene i læreplanen. Standpunktkarakterer i avsluttende fag kommer på vitnemålet for utdanningsprogrammet. Kunnskapsløftet Den nye reformen i grunnskolen og videregående opplæring. Reformen fører til flere endringer i skolen. Både når det gjelder hva man skal lære og hvordan opplæringen er lagt opp. På internett finner du interessetester som kan fortelle deg hva du passer best til, sett ut i fra dine interesser og evner. Hvor passer du inn best? På en fotballspillers kropp eller på en gitarspillers? Klipp ut hodene eller finn et bilde av deg selv, og lim inn på kroppene du finner på sidene for hvert utdanningsprogram.

16 Dalaveien, 611 Kristiansund Telefon: Faks: Epost:

Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon

Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon NYHET STUDIESPESIALISERING Fra høsten 2015 kan du søke på ekstra økonomieller idrettsfag i Vg1 og i Vg2 2016 kan

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold Innhold Pedagogisk plattform...4 Studiespesialisering...6 Realfag...6 Språk, samfunnsfag og økonomi...8 Sciencelinja...10 Musikk, dans og drama...14 Helse- og oppvekstfag...16 Byggfag...18 TAF...20 Påbygning...22

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST, ID og MD Heimdal videregående skole - Mulighetenes skole - 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Fagkatalogen 2014-2015

Fagkatalogen 2014-2015 Fagkatalogen 2014-2015 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg 2014_2015.doc side 2 Innhold GENERELLE

Detaljer

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske

kunnskap glede KULTUR der du vokser som menneske kunnskap der du vokser som menneske Om skolen KKG (Kristiansand katedralskole Gimle) er i dag en skole med ca. 1400 elever og 250 ansatte. Skolen ligger i flotte omgivelser på Gimle, med god bussforbindelse

Detaljer

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL Tvedestrand og Åmli videregående skole har sin undervisning på Fiane, Holt, Tvedestrand og i Åmli. Skolen har 470 elever og 120 ansatte og er den største videregående

Detaljer

Utdanningsprogram for studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering Sola videregående skole Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi og programområde realfag Sola vgs. tilbyr et bredt utvalg av fag innenfor programområdene

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Informasjonsbrosjyre idrettsfag

Informasjonsbrosjyre idrettsfag Informasjonsbrosjyre idrettsfag 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Utdanningsprogram for idrettsfag 1.1 Innledning 1.2 Inntak av elever til alle årstrinn 2.0 Felles programfag på idrettsfag 2.1 Treningslære 2.2

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 Bø vidaregåande skule Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg og skolens ressurser 2

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON

Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON Læring Utvikling Trivsel INFORMASJON Framtida begynner på Levanger videregående skole TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE UTDANNING - og som lurer på hvilken yrkesvei du skal velge. På Levanger videregående

Detaljer

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2200 elever fordelt

Detaljer

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse Studiehefte Skole 1 Studiehefte skole Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Hva er formålet med skolen? Kapittel 2: Eleven i den norske skolen Kapittel 3: Læreren Kapittel 4: Rammene for skolen s.

Detaljer

Fagvalg. skoleåret 2012/2013

Fagvalg. skoleåret 2012/2013 Fagvalg skoleåret 2012/2013 Informasjon om valg av programområde og programfag fram til generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse Vg2 og Vg3 GENERELL INFORMASJON. HVA ER DITT MÅL MED UTDANNINGEN?

Detaljer

En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser

En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS En medspiller i utviklingen av regionens idrettstalenter AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Greåker.vgs.no fagvalg greåker vgs STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Til elever i vg1 på stusp. Her kommer informasjon om programfag for kommende skoleår Dette

Detaljer

Utdanning i Åsane. Infoavis om videregående utdanning i Åsane

Utdanning i Åsane. Infoavis om videregående utdanning i Åsane Utdanning i Åsane Infoavis om videregående utdanning i Åsane Lønborg videregående skole Tertnes videregående skole Åsane videregående skole U.Pihl videregående skole Åsane videregående skole side 3-5 Lønborg

Detaljer

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PROGRAMOMRÅDET SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Fag Vg1 Vg2 Vg3 ENGELSK Fellesfag Internasjonal engelsk +Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk +Engelskspråklig litteratur og kultur FREMMEDSPRÅK 2 (Fellesfag)

Detaljer