OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge. Brev.dato Avsender Justis- og beredskapsdepartementet 1-FA-F49 Rapport fra arbeidsgruppe som har gjennomgått FRT-BVT-NHN regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge- høring Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.70 bnr.56 - Rettigheter til legging av trykkavløpsledning Brev.dato Faktura sendt økonomikontoret. Avsender Adv. Even Rønvik 1-GBNR-70/56 Faktura for bistand ved avtale. SPK-ETD-OST Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Kommunal bolig Brev.dato *** 1--***-*** Søknad om omsorgsbolig SPK-ETD-COP Arkivsak/doknr. 14/780-6 Sakstittel J.f.dato: Kjøpte tjenester Brev.dato *** 1--***-***; Avtale avlastning 2--***-*** SPK-FRT-MJA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Tjenester til personer med ROP-lidelser Brev.dato Avsender Fylkesmannen i Østfold 1-FA-G70; 2-TI-&58; 13/551 SPK-FRT-HDY Videre oppfølging etter tilsyn med kommunens tjenester til personer med ROP-lidelser Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

2 Side 2 J.f.dato: Omsorgslønn - Trøgstad kommune Brev.dato *** Mottaker *** 1--***-*** Utgår SPK-GPL-PRØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Grunnskole for voksne Brev.dato Avsender Yordanos Zeleke 1-FA-A02; 2-HIST- SPK-SIS-MKH Søknad om grunnskole for voksne Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Grunnskole for voksne Brev.dato Avsender ** 1-FA-A02; 2-HIST- SPK-SIS-MKH Søknad om grunnskole for voksne Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Grunnskole for voksne Brev.dato Avsender ** 1-FA-A02; 2-HIST- SPK-SIS-MKH Søknad om grunnskole for voksne Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Grunnskole for voksne Brev.dato Avsender ** 1-FA-A02; 2-HIST- SPK-SIS-MKH Søknad om grunnskole for voksne Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2010 Brev.dato ***

3 Side 3 1--***-***; 2--***-*** SPK-SIS-MKH Årsrapport 2013/ IOP Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Brev.dato Avsender Kunnskapsdepartementet 1-FA-A20; 2-TI-&13 SPK-SIS-MKH Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - skolebytte i mobbesaker - høring Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gjesteelever ved Oslo voksenopplæring - spesialundervisning. Brev.dato *** 1--***-***; 2--***-***; 3--***-***; 4--***-*** SPK-SSK-ROL ledd nr. 2 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Frivillighetsprisen Individuell opplæringsplan for skoleåret Brev.dato Avsender Frivillighet Norge 1-FE-; 2-FA-F08; 3-TI-; 4-HIST-10/933 SPK-SSK-GSK Frivillighetsprisen 2014 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.43 bnr.2 - tiltak uten ansvarsrett Brev.dato Mottaker Martha Irene Mjølnerød 1-GBNR-43/2 Gnr.43 bnr.2 - Foreløpig svar på søknad om tillatelse til oppføring av driftsbygning i landbruket Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

4 Side 4 J.f.dato: Gnr.53 bnr.1 - ett-trinns søknadsbehandling Brev.dato Mottaker Nordiske Industriovner AS 1-GBNR-53/1 Gnr.53 bnr Mørkveien Søknad om oppføring av flisfyringsanlegg Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr 29, bnr Heliveien 2 - Søknad om tilbygg til låve, samt bruksendring av eiendommen til kombinert bolig og handel. Brev.dato Mottaker Statens Vegvesen - Region øst 1-GBNR-29/101; Re Gnr 29 Bnr Heliveien 2 - Søknad om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til Fylkesvei 122 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Innfridde lån Brev.dato Avsender Husbanken 1-FE-251 Innfridde lån 2014 SSK-ARK-SLI Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato Avsender KLP 1-FNR- 2-HIST-10/27 SSK-ØKP-ESV Overgang til alderspensjon - kopi av brev Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Søknad om tilskudd til drenering Brev.dato Lystad gnr. 64, bnr. 1 Mottaker 1-GBNR-64/1; Kulturminner ved drenering 2-KOMM-0123; VTF-LHSA-FFR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Søknad om tilskudd til drenering

5 Side 5 Brev.dato Olav Breivik, Vien - brev til fylkeskonservatoren Mottaker 1-GBNR-16/1; Søknad om tilskudd til drenering 2-KOMM-0123; VTF-LHSA-FFR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Søknad om tilskudd til drenering Brev.dato Olav Breivik - epost til fylkeskonservatoren Mottaker 1-GBNR-13/1; Tilskudd til drenering 2-KOMM-0123; VTF-LHSA-FFR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Varsel om tilsyn med barneverntjenesten. Brev.dato Avsender Fylkesmannen i Østfold 1-FA-F40; 2-TI-&58; FRT-BVT-NHN Varsel om tilsyn med barneverntjenesten - kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem. Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGEN Brev.dato *** 1--***-***; 2--***-***; 3--***-***; 4--***-*** SPK-BHG-PJH Kvittering for mottatt søknad om tjenester Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Faktura hjemmehjelp Brev.dato Mottaker 1-FE-; 3-TI-; 4-HIST- Hjemmehjelpsbetaling

6 Side 6 SPK-GPL-GKN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2008 Brev.dato *** 1--***-***; Krav om spesialundervisning våren ***-*** SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr 29, bnr Heliveien 2 - Søknad om tilbygg til låve, samt bruksendring av eiendommen til kombinert bolig og handel. Brev.dato Mottaker Fylkesmannen i Østfold; Østfold Fylkeskommune 1-GBNR-29/101; Gnr 29, bnr Heliveien 2 - Søknad om dispensasjon for kommuneplanen for Spydeberg for endret bruk av landbrukseiendom. Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.70 Bnr.13 Fnr.95 - Tillatelse til tiltak Brev.dato Mottaker Svein Jørgenrud 1-GBNR-70/13/95; 2-FA- Gnr 70, bnr 13, fnr 95 - Søknad om frittliggende bygg til fritidsbolig Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.67 bnr.2 fnr.3 - tillatelse til tiltak Brev.dato Avsender Per Kristian Låche 1-GBNR-67/2/3; 2-HIST-14/232 Gnr.67 bnr.2 fnr.3 - søknad om oppføring av påbygg fritidsbolig Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.59 bnr.5 - tillatelse til tiltak Brev.dato Avsender Oddbjørn Johansen

7 Side 7 1-GBNR-59/5; Gnr.59 bnr.5 - oversendelse av tegning - snitt og plan. Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.100 bnr.14 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Brev.dato Avsender Codex Advokat Oslo AS 1-GBNR-100/14 Gnr.100 bnr.14 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.70 bnr.2.fnr.53 - tillatelse til tiltak Brev.dato Avsender Irene og Arnulf Skavås 1-GBNR-70/2/53; Gnr.70 bnr.2.fnr.53 -søknad om tillatelse til fasadeendring Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.26 bnr tiltak uten ansvarsrett Brev.dato Avsender Endre Martinsen 1-GBNR-26/211; Gnr.26 bnr søknad om oppføring av tilbygg Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.26 bnr tiltak uten ansvarsrett Brev.dato Mottaker Endre Martinsen 1-GBNR-26/211; Gnr.26 bnr Kjedeveien 26 - Søknad om endring av tak på garasje. Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Startlån Brev.dato ***

8 Side 8 1--***-*** Søknad om startlån. SSK-ØKP-STV ledd nr. 2 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Startlån Brev.dato *** 1--***-*** Tilsagn om nedbetalingskreditt SSK-ØKP-STV ledd nr. 2 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Automatisk trafikkontroll Brev.dato Avsender Politiets ATK-senter 1-FA-M82; 2-HIST-12/232 VTF-SHB-TOJO Automatisk trafikkontroll Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Tilsagn om statlige midler til kompetansehevingstiltak for ansatte i PPtjenesten. Brev.dato Avsender Fylkesmannen i Østfold 1-FE-433; 2-FA-A20 FRT-PPT-MTP Tilsagn om statlige midler til kompetansehevingstiltak for ansatte i PP-tjenesten høsten Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Trykkavløp Lyseren Brev.dato Avsender André Ruthenbeck 1-FA-M00; 2-- SPK-ETD-OST Påmelding trykkavløp Lyseren Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KARTLEGGINGSSTØTTE FOR KOMMUNER. TILSKUDD FRA ENERGIFONDET Brev.dato Avsender Enova SF

9 Side 9 1-FE-233; 2-FA-T62 SPK-ETD-EFL Varmepumpe Spydeberg ungdomsskole Varmesentral utvidet - godkjenning av endring av tilsagnsprodukt. Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Samarbeid om helsetilbud for elever ved Askim videregående skole Brev.dato Avsender Askim kommune - Familiens hus 1-FE-026; 2-FA-G12; 03/1325 SPK-FRT-HDY Samarbeid om helsetilbud for elever ved Askim videregående skole Arkivsak/doknr. 14/949-2 Sakstittel J.f.dato: Anmeldelser 2014 Brev.dato *** 1--***-***; Bekreftelse på anmeldt forhold 2--***-*** SPK-RLG-HVI Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Brev.dato Avsender Kulturdepartementet 1-FE-243; 2-FA-D11; 11/83 SPK-SSK-GSK Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.67 bnr.2 fnr.3 - tillatelse til tiltak Brev.dato Mottaker Per Kristian Låche 1-GBNR-67/2/3; 2-HIST-14/232 Gnr.67 bnr.2 fnr.3 - Kula - Tillatelse til riving av deler av eksisterende uthus og endring av takkonstruksjon på fritidsbolig Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.67 bnr.2 fnr.3 - tillatelse til tiltak Brev.dato Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning -

10 Side 10 Charlotte Andresen 1-GBNR-67/2/3; 2-HIST-14/232 Fakturagrunnlag - Gnr 67, bnr 2, fnr 3 Kula Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Energilovforskriften Brev.dato Avsender Olje- og energidepartementet 1-FA-S01; 2-TI-&13 SPK-VTF-JGW Forslag til endring i energilovforskriften Arkivsak/doknr. 14/919-6 Sakstittel J.f.dato: GNR. 33 BNR SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE - TOMANNSBOLIG Brev.dato Mottaker Follo Bygg & Eiendom AS 1-GBNR-33/84; 2-HIST-12/288 GNR. 33 BNR Steinhuggerveien Tilbaketrekking av ansvarsrett som ansvarlig søker Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr 11 bnr 90 - Langlis vei 5 - tinglysing av ny eiendom Brev.dato Avsender Statens kartverk 1-HIST-13/1275; 2-GBNR-11/90 SPK-VTF-LHA Retur av dokument pga mangler. Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.70 bnr.5 fnr.63 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Brev.dato Avsender Eiendomsmegler 1 1-GBNR-70/5 Gnr.70 bnr.5 fnr.63 -retur av korrigert egenerklæring om konsesjonsfrihet Arkivsak/doknr. 14/932-4 Sakstittel J.f.dato: Gnr.11 Bnr.3 - Tillatelse til tiltak - Overgangsbru Brev.dato Mottaker tegn_3 AS

11 Side 11 1-GBNR-11/3; 2-FA-Q31 Gnr 11, bnr 3 - Stasjonsgata - Tillatelse til ny overgangsbro ved Spydeberg stasjon. Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr 70, bnr 58 - Oppføring av tilbygg til fritidsbolig Brev.dato Avsender Rørleggerfirma Lars Pettersen AS 1-GBNR-70/58; 10/814 Gnr 70, bnr 58 - søknad om ansvarsrett Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr. 37 bnr. 4 - Mørkveien 38 - utslippstillatelse og tillatelse til minirenseanlegg Brev.dato Mottaker Øivind Duserud 1-GBNR-37/4; 2-FA-M45; 14/401 SPK-VTF-SLØ Gnr. 37 bnr. 4 - Mørkveien 38 - Tillatelse til endring av tillatelse - ny ansvarsrett Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KS - rundskriv. Brev.dato Avsender KS 1-FE-529; 2-TI-&01; SSK-ØKP-ESV A/ Avtale om økonomisk vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: KS - rundskriv. Brev.dato Avsender KS 1-FE-529; 2-TI-&01; SSK-ØKP-ESV A/ Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene. Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Tilpasning - boligtilskudd Brev.dato

12 Side 12 Avsender Husbanken 1-FE-252 Tilskudd til tilpasning - behov for refordeling av SSK-ØKP-STV midler. Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** 1--***-***; Referat dialogmøte 2--***-*** SPK-BHG-PJH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Kommunal bolig Brev.dato *** Mottaker *** 1--***-*** SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG - SPK-ETD-COP MIDLERTIDIG SVAR Arkivsak/doknr. 14/974-5 Sakstittel J.f.dato: Gnr 131 bnr 3 - enkelt tiltak Brev.dato Mottaker 1-GBNR-131/3; 2-HIST-14/324 Antennemast. Trollerud - gnr. 131 bnr. 3 Arkivsak/doknr. 14/932-5 Sakstittel J.f.dato: Gnr.11 Bnr.3 - Tillatelse til tiltak - Overgangsbru Brev.dato Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-11/3; 2-FA-Q31 Fakturagrunnlag - Gnr 11, bnr 3 - Stasjonsgata - Overgangsbro ved Spydeberg stasjon Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr 94 bnr 6 - Lyserenveien tillatelse til tiltak Brev.dato Mottaker Jon Borge Johnsen; Anne Saue og Arild Hernes Saue

13 Side 13 1-GBNR-; Gnr 94, bnr 6 - Lyserenveien Tillatelse til tilbygg og fasadeendring på bolighus Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: søknad om frierklæringskontroll for floghavre Brev.dato Ole Thorvald Riiser Mottaker Kari Ann Basnes Sandberg 1-GBNR-; Frierklæringskontroll 2-KOMM-; VTF-LHSA-MAHO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Skade på plen i hage Brev.dato Mottaker 1-GBNR-; 2-KOMM-; VTF-LHSA-VAA Tilbakemelding på henvendelse om felling av grevlinger som gjør skade i hage Arkivsak/doknr. 14/687-2 Sakstittel J.f.dato: Rehabilitering Glendeveien bru 2014 Avsender Trøgstad sparebank 1-FE-611; 2-FA-Q31; 3-TI-&41; 4-hist-14/170 SPK-ETD-EFL Garantierklæring Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Prosjekt om folkehelsekonsekvensvurderinger Avsender Østfold fylkeskommune 1-FE-441; 2-TI-&40 SPK-RLG-HVI Invitasjon til prosjekt om folkehelsekonsekvensvurderinger Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr 94 bnr 6 - Lyserenveien tillatelse til tiltak

14 Side 14 Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-; Fakturagrunnlag - Gnr. 94, bnr. 6 - Lyserenveien 369 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.70 bnr.5 fnr.63 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Mottaker Eiendomsmegler 1 1-GBNR-70/5 Gnr.70 bnr.5 fnr.63 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr 1, bnr 12 - Tronstadveien 10 - Søknad om bruksendring fra garasje til bolig Mottaker HAMBRA Erik A. Hammer 1-GBNR-1/12; 14/328 Gnr 1, bnr 12 - Tronstadveien 10 - Tillatelse til bruksendring fra garasje til boligformål. Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.29 bnr.65 - tillatelse til tiltak Avsender Ove Martinsen 1-GBNR-29/65; Gnr.29 bnr65. Søknad om oppføring av dobbel garasje. Arkivsak/doknr. 14/910-3 Sakstittel J.f.dato: Gnr 29, bnr 18 - Fagerliveien 2 - Tillatelse til ombygging og tilbygg av næringsbygg Avsender Jan Vidar Moen a.s 1-GBNR-29/18; 2-HIST-13/477 Gnr.29 bnr.18 - søknad om midlertidig brukstillatelse for lagerlokaler Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.70 Bnr.13 Fnr.95 - Tillatelse til tiltak

15 Side 15 Avsender Svein Jørgenrud 1-GBNR-70/13/95; 2-FA- Gnr.70 Bnr.13 Fnr.95 - Oversendelse av tegninger Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr 1, bnr 12 - Tronstadveien 10 - Søknad om bruksendring fra garasje til bolig Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-1/12; 14/328 Fakturagrunnlag gnr 1, bnr Tronstadveien 10 - Bruksendring fra garasje til bolig. Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.107 bnr.2 - kontrollskjema for oppstart og overtagelse av minirenseanlegg Avsender Kingspan Miljø AS 1-GBNR-107/2 Gnr.107 bnr.2 - kontrollskjema minirenseanlegg SPK-VTF-SLØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.33 bnr.85 - midlertidig brukstillatelse Mottaker Meter Arkitektur AS 1-GBNR-33/85; 2-HIST-13/166 Gnr.33 bnr.85 -Steinhuggerveien 29 og 31 - Midlertidig brukstillatelse. Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.96 bnr.34 - utslippstillatelse Brev.dato Avsender Totalbygg1 1-GBNR-96/34; 2-HIST-; 3-FE- SPK-VTF-SLØ Gnr.96 bnr.34 - utslippstillatelse Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.96 bnr.34 - bygging av 2-mannsbolig Brev.dato

16 Side 16 Avsender Totalbygg1 1-GBNR-96/34; Gnr.96 bnr.34 - bygging av 2-mannsbolig Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.33 bnr.85 - midlertidig brukstillatelse Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-33/85; 2-HIST-13/166 Fakturagrunnlag - gnr. 33, bnr Steinhuggerveien 29 og 31 Arkivsak/doknr. 14/959-5 Sakstittel J.f.dato: Gnr 124, bnr 4 - Heliveien 1007 Mottaker Jan Gunnar Kjensmo 1-GBNR-124/4; 2-HIST-14/448 Gnr 124, bnr 4 - Heliveien Tillatelse til oppføring av tilbygg til eksisterende bolig. Arkivsak/doknr. 14/959-6 Sakstittel J.f.dato: Gnr 124, bnr 4 - Heliveien 1007 Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-124/4; 2-HIST-14/448 Fakturagrunnlag - Gnr 124, bnr 4 - Heliveien Tilbygg til bolig Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Spydeberg bygdebok - Sørbygda Brev.dato Avsender Olav M. Skulberg 1-FA-C86; 2-HIST- SSK-BIB-EJU Tegninger til bygdeboka - Sørbygda. Kopi av brev Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Konsesjon 0124/64/3 Mottaker Atle Garseg

17 Side 17 1-GBNR-64/3; 2-KOMM-0124; VTF-LHSA-AMN Søknad om konsesjon

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.08.2014-10.08.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.08.2014-10.08.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2063-3 Sakstittel J.f.dato: 01.08.2014 Gnr.29 bnr.65 - tillatelse til tiltak Brev.dato 01.08.2014 Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-29/65; SPK-VTF-EFO

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 04.-06.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Budsjett 2014 - kultur og oppvekst Mottaker Tore L. Oliversen; Eivind Galtvik 1-FE-151; 2-FA-A00; 3-FA-C00 Tekstdel detaljbudsjett 2014

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00038-12 Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig - søknad om endring av tiltak Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/1168-2 Sakstittel Journaldato: 12.01.2015 Tilsynssak - manglende helsehjelp i Eidsberg fengsel Brevdato 08.01.2015 Dokumenttittel Avsender Rettighetsklage - Fylkesmannen - Trøgstad

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03-05.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 nnhold: ålegg om tilsvar arbeidsrettsak ersonalmappe - personalsak - *****

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIDSBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIDSBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4920-2 J.f.dato: 07.04.2015 Mysen skole - Brannskade Brev.dato 31.03.2015 Avsender KLP Skadeforsikring AS 1-FE-; 2-FA-A20; 3-TI-&46; 4-HIST- EID-BYGG-MOS Kopi av rapport etter

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

OFFENTLEG POSTJOURNAL

OFFENTLEG POSTJOURNAL OFFENTLEG POSTJOURNAL For kontakt med sakshandsamar og forklaring til sakshandsamarkode gå til sentraladministrasjon Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 06.04.2015-12.04.2015 Side 1

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 10.01.2013-10.01.2013 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 10.01.2013-10.01.2013 Side 1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 12/924-36 Sakstittel Dok.dato 09.01.2013 Avlesing av vannmåler 2012 Avsender Samisk kultursenter 1-FA-M12 Avlesing av vannmåler 2012 RÅD-NTK-JG

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3197-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - søknad om redusert foreldrebetaling barnehage Saksnr: 15/3201-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - Barnehage

Detaljer

Etter møtets slutt vil det bli servert en enkel julelunch ved Brød og Cirkus.

Etter møtets slutt vil det bli servert en enkel julelunch ved Brød og Cirkus. Verdal kommune Møteinnkalling Plan- og utviklingskomiteens medlemmer. Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Verdal Møtested: Møterommet, 3. etasje, Herredshuset Dato: 14.12.2010 Tid: 09:00-11:00. Etter

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer