OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 24.11.2014-30.11.2014"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Påskjønnelse 2014 Brev.dato Mottaker Familierelaterte tjenester - Hilde Dybedahl; Barnehagene i Spydeberg - Per Jarle Hestnes; Skolen i Spydeberg - May Kirsti Heggelund; Grinitun pleie og omsorg - Runar Stemme; Rådmannens ledergruppe - Hans Moesgaard; Eiendom og teknisk drift - Erik Flobakk; Virksomhet teknisk forvaltning - Jon Gunnar Weng 1-FE-; 3-TI-; SPK- -IHE Påskjønnelse Spydeberg kommune 2014 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2008 Vedtak etter Opplæringslovens 9a-3 SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe Brev.dato *** SIS-HS-TSØ Refusjonskrav for spesialundervisning og grunnskoleplass hø Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Økt sykkelbruk i kommuner Brev.dato Avsender Statens vegvesen

2 Side 2 1-FA-V18; 2-TI-; SPK-ETD-JH Økt sykkelbruk i kommuner - tilskudd til tiltak Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: EPC-kontrakt - anbudsinnbydelse Brev.dato Avsender Flere tilbydere 1-FE-; 3-TI-; SPK-ETD-EFL Anbudsåpning Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Sykehjemsplasser Brev.dato Avsender Våler kommune 1-FA-H12; 2-TI-; SPK-GPL-RST Salg av sykehjemsplass i Våler Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Sykehjemsplasser Brev.dato Avsender Marker kommune 1-FA-H12; 2-TI-; SPK-GPL-RST Salg av sykehjemsplasser ved Marker Bo og servicesenter Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel AKAN-erklæring SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

3 Side 3 SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel SIS-HS-TSØ ledd nr. 2 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel SIS-HS-TSØ Offl ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato

4 Side 4 Avsender ne.no 1-FNR ; 2-HIST- SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel SPK-SIS-LTE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Vedrørende stillingsbenevnelse og lønnsinnplassering Vedrørende innplassering i stillingsgruppe SPK-SIS-LTE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

5 Side 5 Avsender SPK-SIS-LTE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Korrigering av årslønn på journalpost 5 og 6 - personalmeldinger

6 Side 6 SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/976-4 Sakstittel

7 Side 7 SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/983-5 Sakstittel SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/979-2 Sakstittel SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel SIS-HS-TSØ

8 Side 8 Arkivsak/doknr. 14/977-8 Sakstittel SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/980-2 Sakstittel SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Beredskapsplan - revisjon 2014 Brev.dato Mottaker 1-FE-; 3-TI-; SPK-SSK-IAA Kontaktinformasjon beredskapsplan Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Tilbud om historisk materiale Brev.dato Avsender Alf Henry Rasmussen 1-FA-C00; 2-TI-; SPK-SSK-GSK Tilbud om historisk materiale - bilder Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Beredskapsplan - revisjon 2014 Brev.dato Mottaker

9 Side 9 1-FE-; 3-TI-; SPK-SSK-IAA Beredskapsplan Spydeberg kommune Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr. 26 bnr Brigadeveien 17 - Søknad om tillatele til tiltak uten ansvarsrett Brev.dato Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen Gnr. 26 bnr Brigadeveien 17 - SPK-VTF-SHS Fakturagrunnlag Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Detaljregulering, Lund Vest, gnr. 30 bnr. 225 m. fl. Brev.dato Mottaker 1-FE-L13; 2-GBNR-30/225 SPK-VTF-BSA Oversendelse i forbindelse med planarbeid, Lund vest, Spydeberg Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Vannmåleravlesning 2014 Brev.dato Avsender Toril Bang Bleken 1-FA-M18 Vannmåleravlesning Minner om printfil SPK-VTF-CAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Vannmåleravlesning 2014 Brev.dato Mottaker 'Toril Bang Bleken'; Toril Bang Bleken 1-FA-M18 Printfil for vannmålerkort 2014 SPK-VTF-CAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Detaljregulering, Lund Vest, gnr. 30 bnr. 225 m. fl. Brev.dato Mottaker 1-FE-L13; 2-GBNR-30/225 Varsel om oppstart, liste over berørte parter og naboer

10 Side 10 SPK-VTF-BSA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr. 63, bnr. 1, fnr Søknad om tilbygg til eksisterende fritidsbolig. Brev.dato Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-63/1/66; SPK-VTF-SHS Gnr. 61 bnr. 1 fnr Fakturagrunnlag Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.44 bnr.1 - Utsatt frist for oppgradering av avløpsanlegg - erklæring om rettighet i fast eiendom Brev.dato Mottaker Inger Sofie Moa 1-GBNR-44/1; 2-HIST- SPK-VTF-SLØ Gnr. 44 bnr. 1 - Sundbyveien 84 - Oversendelse av tinglyst dokument Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.44 bnr.1 - Utsatt frist for oppgradering av avløpsanlegg - erklæring om rettighet i fast eiendom Brev.dato Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-44/1; 2-HIST- SPK-VTF-SLØ Faktura for tinglysingsgebyr - sendes til Inger Moa Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.70 bnr.5 fnr.25 - Vøyentangen - ett-trinns søknadsbehandling Brev.dato Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-70/5/25; SPK-VTF-SHS Gnr. 70 bnr. 5 fnr Fakturagrunnlag Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Oppstart av planarbeid, del av gnr. 33 bnr. 10, 15, 16 - Grinda

11 Side 11 Brev.dato Avsender Fylkesmannen i Østfold 1-FA-L13; 2-GBNR-33/10,15,16; SPK-VTF-BSA Oppstart av planarbeid, del av gnr. 33 bnr. 10, 15, 16 - Grinda - uttalelse Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Møtefullmektig forliksrådet Brev.dato Avsender Bjørn Kristen Mosseros 1-FE-033; 2-HIST- SSK-ARK-SLI Møtefullmektig forliksrådet Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel SPK-SIS-LTE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel VS: Vedrørende stillingsbenevnelse og lønnsinnplassering Brev.dato *** Innvilgelse av forlenget uførepensjon SSK-ØKP-ESV ledd nr. 2 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Nydyrking Brev.dato Jeanette Riiser m.fl. Mottaker Jeanette Riiser 1-GBNR-64/1; Søknad om nydyrking 2-KOMM-0138; VTF-LHSA-AMN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Hobøl viltnemnd 2014

12 Side 12 Brev.dato Mottaker Viltnemnda i Hobøl 1-GBNR-; 2-KOMM-; VTF-LHSA-VAA Protokoll viltnemdsmøte Hobøl Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Hobøl viltnemnd 2014 Brev.dato Mottaker Bjørn Grav; Eirik Romstad Igsi, Anne Kjell Håvard Jensen; Øistein Johansen 1-GBNR-; 2-KOMM-; VTF-LHSA-VAA Protokoll fra møte i Hobøl viltnemnd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Hobøl viltnemnd 2014 Brev.dato Mottaker Bjørn Grav; Eirik Romstad Igsi, Anne Kjell Håvard Jensen; Øistein Johansen 1-GBNR-; 2-KOMM-; VTF-LHSA-VAA Vedtak i Hobøl viltnemnd om innsill til Høring på revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst er Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Branntilsyn Solsiden Barnehage Brev.dato Mottaker Solsiden Barnehage 1-FA-M71; 2-GBNR-; 3-KOMM-; VTF-SHB-GO Branntilsyn Solsiden barnehage- aksept på egenmeldingsskjema Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

13 Side 13 J.f.dato: Bostøtte - Klagebehandling 2014 ; 3--***-*** FRT-NAV-SLA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Sanering Wilses vei Klage over avslag på bostøtte - termin 10/14 Brev.dato Mottaker Torill Tunby 1-FE-; 3-TI-; SPK-ETD-JH Wilses vei - Innkalling til informasjonsmøte sanering Wilses vei Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Sanering Mailund - Glende Brev.dato Mottaker Jan Einar Wold 1-FE-; 3-TI-; SPK-ETD-JH Mailund - Glendeveien - Innkalling til informasjonsmøte ang sanering Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Basestasjon på kommunens grunn Brev.dato Avsender 1-FE-611; 2-TI-&53; 03/1428 SPK-ETD-EFL Spydeberg Øst - Spydeberg basestasjon Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Internopplæring Grinitun

14 Side 14 ; 3--***-***; 4--***-*** SPK-GPL-LEG Internopplæring Grinitun Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Internopplæring Grinitun ; 3--***-***; 4--***-*** SPK-GPL-PRØ ledd nr. 2 Internopplæring Grinitun Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Internopplæring Grinitun Brev.dato Avsender Runar Stemme 1-FE-; 3-TI-; SPK-GPL-GAS Internopplæring Grinitun Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Internopplæring Grinitun ; ***; *** Internopplæring Grinitun ; 3--***-***; 4--***-*** SPK-GPL-LEG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Internopplæring Grinitun ; ***

15 Side 15 ; 3--***-***; 4--***-*** SSK-ARK-SLI Internopplæring Grinitun Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Internopplæring Grinitun Brev.dato Mottaker Runar Stemme; Pia Rødli; Linda Egeland; Ester Liborg; Gunnhild Knoff 1-FE-; 3-TI-; SPK-GPL-GAS Internopplæring Grinitun Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Internopplæring Grinitun Brev.dato Avsender Gunnhild Knoff 1-FE-; 3-TI-; SPK-GPL-RST Internopplæring Grinitun Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Internopplæring Grinitun ; *** 1-FE-; Internopplæring Grinitun 3-TI-; SPK-GPL-RST Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Internopplæring Grinitun ;

16 Side 16 ***; ***; ***; *** ; 3--***-***; 4--***-*** SPK-GPL-PRØ ledd nr. 2 Internopplæring Grinitun Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Internopplæring Grinitun Brev.dato Mottaker 1-FE-; 3-TI-; SPK-GPL-GAS Internopplæring Grinitun Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Internopplæring Grinitun ; 3--***-***; 4--***-*** SPK-GPL-LEG Internopplæring Grinitun Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Internopplæring Grinitun Brev.dato Mottaker Spydeberg Grinitun 1-FE-; 3-TI-; SPK-GPL-PRØ Internopplæring Grinitun Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Internopplæring Grinitun Mottaker Gunnhild Knoff

17 Side 17 ; 3--***-***; 4--***-*** SPK-GPL-GAS Internopplæring Grinitun Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Internopplæring Grinitun Brev.dato Mottaker Ester Liborg 1-FE-; 3-TI-; SPK-GPL-LEG Internopplæring Grinitun Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Internopplæring Grinitun ; 3--***-***; 4--***-*** SPK-GPL-GAS Internopplæring Grinitun Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Internopplæring Grinitun ; *** Internopplæring Grinitun SPK-GPL-PRØ ledd nr. 2 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Overføring av område- og anleggskonsesjon Brev.dato Avsender Hafslund 1-FE-; 3-TI-; SPK-RLG-HVI Overføring av område- og anleggskonsesjoner fra Fortum Distribution AS og Østfold Energi Produksjon AS

18 Side 18 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Personalmappe SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Personalmappe SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Personalmappe SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2009 SIS-SS-OMG Vedtak om skoletilhørighet ved flytting innad i kommunen. Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2010 SIS-SS-OMG Vedtak om skoletilhørighetved flytting innad i kommunen.

19 Side 19 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2010 SIS-SS-OMG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Leirskoleopplæring Vedtak om skoletilhørighet ved flytting innad i kommunen. Brev.dato Mottaker Jotunfjell Leirskole 1-FE-233; 2-FA-A27; 3-TI-; 13/255 SPK-SIS-CHH Bestilling av leirskoleopphold og utfylt krav om refusjonsgaranti for Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Arbeidsavtale- ekstraavtale 31/7-14 tom 30/6-15 SIS-SS-OMG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Politiattest av SIS-SU-MTR ledd nr. 2 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2013

20 Side 20 SIS-HS-TSØ Elevpermisjon Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2013 Elevpermisjon SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår 2006 Elev- og foresattinformasjon 2014/2015 SIS-SU-MTR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår 2006 Samtykkeerklæring gjeldende ut 10. trinn SIS-SU-MTR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår 2006 Bekreftelse på lest IKT-reglement SIS-SU-MTR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Personalmappe

21 Side 21 SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brukeravtale hjemmekontor SIS-SS-OMG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Behovsprøvet norskopplæring Behovsprøvet norskopplæring Vedtak SPK-SSK-ROL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Behovsprøvet norskopplæring Behovsprøvet norskopplæring vedtak SPK-SSK-ROL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Behovsprøvet norskopplæring Behovsprøvet norskopplæring SPK-SSK-ROL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Behovsprøvet norskopplæring

22 Side 22 SPK-SSK-ROL Behovsprøvet norskopplæring Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Behovsprøvet norskopplæring Behovsprøvet norskopplæring SPK-SSK-ROL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Behovsprøvet norskopplæring Behovsprøvet norskopplæring SPK-SSK-ROL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Behovsprøvet norskopplæring Behovsprøvet norskopplæring SPK-SSK-ROL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Behovsprøvet norskopplæring Behovsprøvet norskopplæring SPK-SSK-ROL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Behovsprøvet norskopplæring

23 Side 23 Behovsprøvet norskopplæring SPK-SSK-ROL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Behovsprøvet norskopplæring Behovsprøvet norskopplæring vedtak SPK-SSK-ROL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr 33 bnr 88 - Volleneveien 13 - oppdeling i eierseksjoner Brev.dato Mottaker Statens kartverk 1-GBNR-33/88; SPK-VTF-EFO Gnr 33 bnr 88 - Volleneveien 13 - Oversendelse for tinglysning. Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr. 99 bnr bygging av 2-mannsbolig Brev.dato Mottaker Statens vegvesen 1-GBNR-99/34; SPK-VTF-EFO Gnr. 99, bnr 34 - Stegenveien - Søknad om utvidet bruk av eksisterende adkomst til Fv.233 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr. 9 bnr Næringsveien 11 - isopor (epsperler) i avløpet fra Glava Brev.dato Mottaker AHSA IKS 1-FE-; 2-FA-M38; 3-TI-; 12/1219; 5-GBNR-9/38 E-post - Gnr. 9 bnr Næringsveien 11 - Epsperler i avløpet fra Glava ( Isolitt)

24 Side 24 SPK-VTF-SLØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr. 99 bnr bygging av 2-mannsbolig Brev.dato Mottaker Fylkesmannen i Østfold; Østfold fylkeskommune 1-GBNR-99/34; SPK-VTF-EFO Gnr. 99, bnr Stegenveien - Søknad om endret bruk av matrikkelenhet. Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr. 9 bnr Næringsveien 11 - isopor (epsperler) i avløpet fra Glava Brev.dato Mottaker Glava AS 1-FE-; 2-FA-M38; 3-TI-; 12/1219; 5-GBNR-9/38 SPK-VTF-SLØ Gnr. 9 bnr Næringsveien 11 - Omlegging av takvann fra Glava AS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr. 30, bnr Lund Vest B3 - Opprettelse av matrikkelenhet. Brev.dato Mottaker 1-GBNR-30/225; SPK-VTF-LHA Deling av felt B3 på Lund vest i Spydeberg fra gnr.30 bnr.225. Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr. 29 bnr.29 - Kirkeveien 8 - ferdigattest Brev.dato Avsender Indre Østfold Bygg AS 1-GBNR-29/29; 14/348 SPK-VTF-EFO Gnr. 29 bnr.29 - søknad om ferdigattest Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.1 bnr.21 - dispensasjon Brev.dato

25 Side 25 Avsender Fylkesmannen i Østfold 1-GBNR-1/21; 2-FA- SPK-VTF-SHS Gnr.1 bnr.21 - dispensasjon - uttalelse Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.93 bnr.4 - Ligotveien 1 - ett-trinns søknadsbehandling Brev.dato Avsender Byggservice Askim AS 1-GBNR-93/4; SPK-VTF-SHS Gnr.93 bnr.4 - Ligotveien 1 - ett-trinns søknadsbehandling Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Branntilsyn Tomter Idrettshus Brev.dato Avsender Hobøl idrettslag 1-FA-M71; 2-GBNR-; 3-KOMM-; VTF-SHB-GO Branntilsyn - egenmelding Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Branntilsyn Felleskjøpet AS Brev.dato Avsender Felleskjøpet AGRI SA avd. Spydeberg 1-FA-M71; 2-GBNR-11/41; 3-KOMM-; VTF-SHB-GO Egenmeldingsskjema Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2013 Brev.dato *** ; ***; ***; *** Evalueringsrapport Høsten 2014 SIS-HS-TSØ

26 Side 26 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2013 Brev.dato *** ; *** Tillegg til pedagogisk rapport SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern Brev.dato Avsender Justis- og beredskapsdepartementet 1-FE-; 3-TI-; SPK-RLG-HVI Høring NOU Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2013 Søknad om elevpermisjon SIS-SS-OMG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2013 Brev.dato *** Svar på søknad om elevpermisjon SIS-SS-OMG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2008 Brev.dato ***

27 Side 27 SIS-SS-OMG Søknad om elevpermisjon Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2008 Brev.dato *** Svar på søknad om elevpermisjon SIS-SS-OMG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2010 Lisensbevis for Textpilot SIS-SS-OMG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** Sykemelding SIS-SU-MTR ledd nr. 2 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2012 Brev.dato *** Søknad om endring i skoleskyss SIS-SS-OMG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Leirskole - Brennabu Brev.dato Avsender Fylkesmannen i Østfold

28 Side 28 1-FE-233; 2-FA-A27; 3-TI-; 11/1322 SPK-SIS-LTE Tilskudd til leirskoleopplæring høsten 2014 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2012 Brev.dato *** SIS-SS-OMG Møtereferat planlegging av IOP 2014/2015, Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2011 Brev.dato *** Henvisning til kommunefysioterapeut SIS-SS-OMG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2012 Brev.dato *** SIS-SS-OMG Samtykke til enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringslovens 5-1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2009 Brev.dato *** Uttalelse fra PPT SIS-SS-OMG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2014

29 Side 29 SPK-SSK-MVO Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - fornyelse Arkivsak/doknr. 14/711-9 Sakstittel J.f.dato: Gnr.8 Bnr.17 - Tillatelse til tiltak Brev.dato Mottaker Siv.Ing. Helge Andreassen AS 1-GBNR-8/17; 2-hist-13/1109 SPK-VTF-EFO Gnr. 8 bnr Elgtrekket 2 - Igangsetting for montering av stål, taktekking og ventilasjonsarbeider på næringsbygg. Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.8 Bnr.17 - Tillatelse til tiltak Brev.dato Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-8/17; 2-hist-13/1109 SPK-VTF-EFO Gnr. 8, bnr Fakturagrunnlag - Igangsettingstillatelse 2 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr. 29, bnr. 3 - oppstart av planarbeid Brev.dato Avsender Bygghuset AS 1-GBNR-29/3; SPK-VTF-MSØ Gnr.29 - bnr. 3 -Varsel om oppstart av planarbeid Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr. 30, bnr Lund Vest B3 - Opprettelse av matrikkelenhet. Brev.dato Avsender Bakke Prosjekt AS 1-GBNR-30/225; SPK-VTF-LHA Gnr. 30, bnr Lund Vest B3 - rekvisisjon av oppmålingsforretning Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

30 Side 30 J.f.dato: Gnr.70 bnr.13 fnr.18 - Hemnestangen 93 - tiltak uten ansvarsrett Brev.dato Avsender Tore Andre og Reidun Laura Wilberg 1-GBNR-70/13/18; SPK-VTF-SHS Gnr.70 bnr.13 fnr.18 - Hemnestangen 93 - søknad om oppføring av tilbygg Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.68 bnr.1 - oppretting av ny matrikkelenhet - Lyserenveien 568 Brev.dato Mottaker 1-GBNR-68/1; 2-HIST-12/1620 SPK-VTF-LHA Innkalling til oppmålingsforretning og informasjon om gebyrer Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.30 bnr Lund Vest B 10 - tillatelse til tiltak Brev.dato Mottaker Byggesak Norge AS 1-GBNR-30/254; SPK-VTF-SHS Gnr.30 bnr Lund Vest B 10 - Angående nabovarsel Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.68 bnr.1 - oppretting av ny matrikkelenhet - Lyserenveien 568 Brev.dato Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-68/1; 2-HIST-12/1620 SPK-VTF-LHA Fakturering av deling Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Hobøl viltnemnd 2014 Brev.dato Mottaker Postmottak Hobøl kommune 1-GBNR-; 2-KOMM-; Møtegodtgjørelse viltemndsmøte

31 Side 31 VTF-LHSA-VAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Høring - Fylkeskommunal strategi for elgvforvaltning i Østfold Brev.dato Mottaker Pål Erik Jensen 1-GBNR-; 2-KOMM-; VTF-LHSA-VAA Høringssvar på Fylkeskommunens forslag til mål og strategier for forvaltning av elg i Østfold Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Høring - Fylkeskommunal strategi for elgvforavltning i Østfold Brev.dato Mottaker Ole Løken Olsen, Arne Dagfinn Aasheim John Tore Altenborn Bjørn Grav; Eirik Romstad Igsi, Anne Kjell Håvard Jensen; Øistein Johansen Anne Beth Thonerud; Arild Johnsen; Birgitta Grimeland; Britt Gulbrandsen; Randi Liverud; Sigmund Lereim mune.no); Sigrun Egeland; Thor Erik Holstad Tom Wiktorin 1-GBNR-; 2-KOMM-; VTF-LHSA-VAA VS Høring - Fylkeskommunal strategi for elgforvaltning

32 Side 32 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Branntilsyn Tomter Idrettshus Brev.dato Mottaker Hobøl idrettslag 1-FA-M71; 2-GBNR-; 3-KOMM-; VTF-SHB-GO Branntilsyn 2014-Tomter idrettshus- aksept på egenmelding Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Branntilsyn Felleskjøpet AS Brev.dato Mottaker Felleskjøpet AGRI SA avd. Spydeberg 1-FA-M71; 2-GBNR-11/41; 3-KOMM-; VTF-SHB-GO Branntilsyn 2014-Felleskjøpet-aksept på egenmeldingsskjema Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Branntilsyn Rema 1000 Brev.dato Mottaker REMA 1000 Spydeberg 1-FA-M71; 2-GBNR-; 3-KOMM-; VTF-SHB-GO Branntilsyn Rema aksept på egenmeldingskjema Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Branntilsyn Lysetun Brev.dato Mottaker Svarstad eiendom 1-FA-M71; 2-GBNR-; 3-KOMM-; VTF-SHB-GO Branntilsyn 2014-Lysetun-aksept på egenmeldingskjema Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Branntilsyn Arena Knapstad Brev.dato Mottaker BJØRN-ERIK GIHLEMOEN; Gro Dahl

33 Side 33 1-FA-M71; 2-GBNR-; 3-KOMM-; VTF-SHB-GO Branntilsyn Arena Knapstad- Aksept på tilbakemelding Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2014 Brev.dato *** SIS-HS-TSØ Søknad om spesialundervisning med sakkyndig uttalelse fra PPT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2014 Brev.dato *** SIS-HS-TSØ Søknad om spesialundervisning med sakkyndig uttalelse fra PPT Arkivsak/doknr. 14/752-9 Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår:2014 Brev.dato *** Kvittering for mottatt søknad om tjenester SIS-SS-OMG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Behovsprøvet opplæring i norsk og samfunnsfag Brev.dato *** SPK-SIS-MKH Offl ledd Vedtak om rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnsfag Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2010

34 Side 34 SIS-SS-OMG Søknad om skoleskyss fra Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2009 Søknad om skoleskyss fra SIS-SS-OMG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2012 Brev.dato *** Vedtatt endring i skyss SIS-SS-OMG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2006 Brev.dato *** Uttalelse SIS-SU-MTR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2014 Brev.dato *** Bekreftelse på lest IKT-reglement SIS-SS-OMG Arkivsak/doknr. 14/993-2 Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2014 Brev.dato ***

35 Side 35 SIS-SS-OMG Bekreftelse på lest IKT-reglement Arkivsak/doknr. 14/997-2 Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2014 Brev.dato *** Bekreftelse på lest IKT-reglement SIS-SS-OMG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2014 Brev.dato *** Bekreftelse på lest IKT-reglement SIS-SS-OMG Arkivsak/doknr. 14/988-2 Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår:2014 Brev.dato *** Bekreftelse på lest IKT-reglement SIS-SS-OMG Arkivsak/doknr. 14/990-3 Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2014 Brev.dato *** Bekreftelse på lest IKT-reglement SIS-SS-OMG Arkivsak/doknr. 14/999-2 Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår:2014

36 Side 36 Brev.dato *** Bekreftelse på lest IKT-reglement SIS-SS-OMG Arkivsak/doknr. 14/985-2 Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår:2014 Brev.dato *** Bekreftelse på lest IKT-reglement SIS-SS-OMG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Behovsprøvet opplæring i norsk og samfunnsfag Brev.dato *** SPK-SIS-MKH Offl ledd Vedtak om rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnsfag Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Behovsprøvet opplæring i norsk og samfunnsfag Brev.dato *** SPK-SIS-MKH Offl ledd Vedtak om rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Behovsprøvet opplæring i norsk og samfunnsfag Brev.dato *** SPK-SIS-MKH Offl ledd Vedtak om rett til oplæring i norsk og samfunnskunnskap Arkivsak/doknr. 14/991-2 Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår:2014 Brev.dato ***

37 Side 37 SIS-SS-OMG Bekreftelse på lest IKT-reglement Arkivsak/doknr. 14/981-2 Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2014 Brev.dato *** Bekreftelse på lest IKT-reglement SIS-SS-OMG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår:2014 Brev.dato *** Bekreftelse på lest IKT-reglement SIS-SS-OMG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2014 Brev.dato *** Bekreftelse på lest IKT-reglement SPK-SIS-MKH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - Behovsprøvet opplæring Brev.dato *** SPK-SIS-MKH Vedtak om rett og plikt til deltakelse i opplæring norsk og samfunnskunnskap Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - Behovsprøvet opplæring Brev.dato ***

38 Side 38 SPK-SIS-MKH Vedtak om rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - Behovsprøvet opplæring Brev.dato *** SPK-SIS-MKH Vedtak om rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr 29 bnr Søknad om dispensasjon Brev.dato Mottaker Byggservice Askim AS 1-GBNR-29/104; 13/13 SPK-VTF-EFO Gnr.29 bnr Tunveien 2 - Igangsettingstillatelse for løfteplattform Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Vannmåleravlesning 2014 Brev.dato Avsender Toril Bang Bleken 1-FA-M18 Printkorrektur Vannmåleravlesning 2014 SPK-VTF-CAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr 29 bnr Søknad om dispensasjon Brev.dato Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-29/104; 13/13 SPK-VTF-EFO Gnr. 29, bnr Tunveien 2 - Fakturagrunnlag Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.70 bnr.46 - Hemnestangen - tiltak uten ansvarsrett Brev.dato

39 Side 39 Mottaker Dag Martin Tømt 1-GBNR-70/46; SPK-VTF-SHS Gnr.70 bnr.46 - Hemnestangen - Tillatelse til oppføring av tilbygg Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Vannmåleravlesning 2014 Brev.dato Mottaker 'Toril Bang Bleken'; Toril Bang Bleken 1-FA-M18 SV Printkorrektur Vannmåleravlesning 2014 SPK-VTF-CAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr. 29 bnr.29 - Kirkeveien 8 - ferdigattest Brev.dato Mottaker Indre Østfold Bygg AS 1-GBNR-29/29; 14/348 SPK-VTF-EFO Gnr. 29 bnr.29 - Kirkeveien 8 - Ferdigattest for riving av deler av eksisterende bolighus og gjenoppføring av tilbygg. Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr. 29 bnr.29 - Kirkeveien 8 - ferdigattest Brev.dato Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-29/29; 14/348 SPK-VTF-EFO Gnr. 29, bnr Kirkeveien 8 - Fakturagrunnlag Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Sykemelding SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: gnr. 25 bnr Grinistubben 2 - Septik og tilkobling kommunalt nett Brev.dato

40 Side 40 Mottaker Martin Brustad 1-FE-; 3-TI-; SPK-ETD-JH gnr. 25 bnr Grinistubben 2 - Septik og tilkobling kommunalt nett Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Sanering Arnoldts vei og Helge Ingstads vei Brev.dato Mottaker Robert Larsen 1-FE-; 3-TI-; SPK-ETD-JH gnr. 26 bnr Helge Ingstads vei 14 - Drenering Helge Ingstadsvei 14 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Sanering Arnoldts vei og Helge Ingstads vei Brev.dato Mottaker Rolf Egeland 1-FE-; 3-TI-; SPK-ETD-JH gnr. 26 bnr Helge Ingstads vei 16 - Vedr. drenering m.m. i Helge Ingstads vei Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Personalmelding SPK-SIS-MKH Offl ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Personalmelding SPK-SIS-MKH Offl ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

41 Side 41 Brev.dato *** Personalmelding SPK-FRT-HDY Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Personalmelding FRT-NAV-ALG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Personalmelding FRT-NAV-ALG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Personalmelding SPK-BHG-PJH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Arbeidsavtale SPK-BHG-PJH

42 Side 42 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Oppdragsmelding SPK-FRT-HDY Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Oppdragsmelding SPK-FRT-HDY Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Oppdragsmelding SPK-FRT-HDY Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Oppdragsmelding SPK-FRT-HDY Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Oppdragsmelding SPK-GPL-RST

43 Side 43 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Oppdragsmelding SPK-GPL-RST Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Personalmelding SPK-GPL-LEG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Arbeidsavtale - ekstraavtale SPK-GPL-LEG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Signert taushetsplikt SPK-GPL-LEG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Akan-erklæring

44 Side 44 SPK-GPL-LEG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Tilleggsinformasjon SPK-GPL-LEG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Personalmelding FRT-RPF-MBJ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Personalmelding SPK-FRT-HDY Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Sluttmelding SPK-GPL-RST Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato ***

45 Side 45 SPK-FRT-HDY Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmelding Brev.dato *** Arbeidsavtale SPK-FRT-HDY Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Personalmelding FRT-RPF-MBJ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Personalmelding SSK-ØKP-ESV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Personalmelding SSK-ØKP-ESV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato ***

46 Side 46 SSK-ØKP-ESV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmelding Brev.dato *** Personalmelding SSK-ØKP-ESV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Personalmelding SSK-ØKP-ESV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Personalmelding SSK-ØKP-ESV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Voksenopplæring - opplæringsloven 3-1 Brev.dato Mottaker Yodit Aregay 1-FA-A02; 2-HIST- SPK-SIS-MKH Vedtak om rett til grunnskole for voksne Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Grunnskole for voksne Brev.dato ***

47 Side 47 SPK-SIS-MKH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** SIS-SU-MTR ledd nr. 2 Vedtak om grunnskoleopplæring Personalmelding, arbeidsavtale, ansiennitetsberegning og AKAN-erklæring Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Grunnskole for voksne Brev.dato *** Vedtak om grunnskole for voksne SPK-SIS-MKH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Grunnskole for voksne Brev.dato *** Vedtak om grunnskole for voksne SPK-SIS-MKH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Avsender AKAN-erklæring SIS-SU-MTR ledd nr. 2 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato ***

48 Side 48 Avsender SSK-ØKP-ESV AKAN-erklæring Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Avsender AKAN-erklæring SIS-SU-MTR ledd nr. 2 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Avsender AKAN-erklæring SIS-SU-MTR ledd nr. 2 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Avsender AKAN-erklæring SIS-SU-MTR ledd nr. 2 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Avsender AKAN-erklæring SIS-SU-MTR ledd nr. 2 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

49 Side 49 Brev.dato *** Avsender AKAN-erklæring SIS-SU-MTR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Avsender AKAN-erklæring SIS-SU-MTR ledd nr. 2 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Avsender AKAN-erklæring SIS-SU-MTR ledd nr. 2 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Avsender ; 3--***-*** SIS-SU-MTR AKAN-erklæring Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Avsender AKAN-erklæring SPK-SIS-MKH ledd nr. 2 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

50 Side 50 Brev.dato *** Avsender AKAN-erklæring SIS-SU-MTR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Avsender AKAN-erklæring SIS-SU-MTR ledd nr. 2 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Brev.dato *** Avsender AKAN-erklæring SIS-SU-MTR ledd nr. 2 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.28 bnr.1 - Løkenveien 76 - Installasjon av minirenseanlegg Brev.dato Mottaker 1-GBNR-28/1; SPK-VTF-SLØ E-post - Gnr. 28 bnr.1 - Løkenveien 76 - Søknad om minirenseanlegg Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Askim viltnemnd 2014 Brev.dato Mottaker

51 Side 51 Dagfinn Aasheim John Tore Altenborn Leif Dahl Tor Solberg 1-GBNR-; 2-KOMM-; VTF-LHSA-VAA Innkalling møte i Askim viltnemnd

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/404-1 Sakstittel J.f.dato: 16.03.2015 Personalmappe Brev.dato 16.03.2015 *** 1--***-***; Personalmelding 31.12.2014 SPK-ETD-ESK Arkivsak/doknr. 15/452-1 Sakstittel J.f.dato: 16.03.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/655-3 Sakstittel J.f.dato: 07.07.2014 Detaljregulering - Griniskogen Nordvest, gnr 11 bnr 2 m.fl. Avsender Hans Moesgaard 1-FA-L13; 2-GBNR-11/2; 08/583 Tilbakemelding på henvendelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2027-1 Sakstittel J.f.dato: 14.07.2014 Regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge. Brev.dato 14.05.2014 Avsender Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.08.2014-10.08.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.08.2014-10.08.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2063-3 Sakstittel J.f.dato: 01.08.2014 Gnr.29 bnr.65 - tillatelse til tiltak Brev.dato 01.08.2014 Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-29/65; SPK-VTF-EFO

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1191-1 Sakstittel Journaldato: 29.06.2015 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en enkelt anledning Brevdato 23.06.2015 Dokumenttittel Avsender Gunn Sannum Skjenkebevilling -

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 04.-06.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Budsjett 2014 - kultur og oppvekst Mottaker Tore L. Oliversen; Eivind Galtvik 1-FE-151; 2-FA-A00; 3-FA-C00 Tekstdel detaljbudsjett 2014

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1060-19 Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret 2014-2015 Dokumentdato 10.10.2014 Dokumentittel Journaldato 13.10.2014 Feil i PAS-rapporter

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15 Side 1 14/2876-7 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:601 G00 &41 S.ansv: FTJ.FTJ.SJØTOV Til: Stamina Helse Sakstittel: RAMMEAVTALE BEDRIFTSHELSETJENESTE I SKI KOMMUNE Innhold: TILDELINGSBREV 02 Lnr: 2508/15 Forrige

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 27.08.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/476-4 U Sakstittel Feiing og boligtilsyn i Bjerkreim kommune Mottaker Bjerkreim kommune 1-FA-M80; 2-FE-026 Feiing og boligtilsyn i Bjerkreim kommune TEA-TBR-REG

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Offentlig journal. Aktivitetskalender for seniorer - høsten 2015 2014/1787-12 6553/2015 16.06.2015 20.05.2015

Offentlig journal. Aktivitetskalender for seniorer - høsten 2015 2014/1787-12 6553/2015 16.06.2015 20.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 21.03.2015-21.06.2015, - 21.06.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.06.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/390-1 Type: I Sakstittel Dok.dato 10.04.2014 SØKNAD OM KONSESJON 0124/35/7 Avsender Tonje Haug Arkivkode 1-GBR-0124/35/7; SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Arkivsak/doknr.

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Periode: 03-01-2012-03-01-2012

Periode: 03-01-2012-03-01-2012 DMS2002 - Software nnovation 05.01.2012 Offentlig journal Periode: 03-01-2012-03-01-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-8 U Dok.dato: 17.08.2011

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2459-7 Sakstittel Elevmappe - Mortenstua Dokumentdato 20.06.2014 Dokumentittel Journaldato 29.12.2014 Søknad om ressurser til aktivitets tilbud ved Mortenstua skoleåret 2014-2015

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 03.10.2011 nnhold: Trekker søknaden Tilsetting

Detaljer

Dok.dato: 24.08.2015. Dok.dato: 12.08.2015

Dok.dato: 24.08.2015. Dok.dato: 12.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 23.05.2015-23.08.2015, - 23.08.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.08.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN

OFFENTLIG POSTJOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN Side 1 Arkivsak/doknr. 15/996-1 Sakstittel Dok.dato 22.04.2015 Tinglysning av nye festekontrakter - Mottaker Statens kartverk fremgangsmåte og krav til dokumentasjon 1-ARKIVKODE-400 Spørsmål - fremgangsmåte

Detaljer

Dok.dato: 11.02.2010. Klassering: M30 IOG/JOLAN. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 436/720 PBUL/NIBLO. Dok.dato: 26.02.2010.

Dok.dato: 11.02.2010. Klassering: M30 IOG/JOLAN. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 436/720 PBUL/NIBLO. Dok.dato: 26.02.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.03.2010 nnhold: VVA - Bjønnesveien VVA - Bjønnesveien 2010/1363-1 7588/2010 11.02.2010 OG/JOLAN M30 Asplan Viak AS v/tore

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/637-10 Sakstittel Tilsyn etter Lov om barnehager 2014 Journaldato 18.08.2014 Melding om nedleggelse av Portveien 2 barnehage Mottaker Fylkesmannen i Østfold ASK-ABH-SISMAR Arkivsak/doknr.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 23/12 Regdato: 26.01.2012 Arkivkode: SPE Saksnr: 11/10-355 Dok.type: /I Gradering: Anette Hanssveen Widme SØKNAD OM SOMMERJOBB 2012 I BARNEHAGE ELLER SFO Lnr: 728/12 Regdato: 23.01.2012 Arkivkode:

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121395 Arkivkode: GA 1113 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113 Dokumentbeskrivelse: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02323-35 Gnr/bnr 24/126,142 - Ravnåsvegen 345 - fylkesmannens behandling av klage over godkjenning av søknad om arealoverføring for oppføring av bolig Gnr/bnr 24/126

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4536/12 Regdato: 22.06.2012 Arkivkode: A24 *** Saksnr: 10/1509-105 Dok.type: /U Gradering: 13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: ASK/UTV/MONSOB Journalenhet: Mortenstua skole VEDTAK OM RESSURSER TIL OPPLÆRINGSTILBUD

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1222-12 Sakstittel Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Dokumentdato 07.07.2014 Dokumentittel Journaldato 07.07.2014 Søknad om støtte for 2014 i nasjonal tilskuddsordning

Detaljer