OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 15/404-1 Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** 1--***-***; Personalmelding SPK-ETD-ESK Arkivsak/doknr. 15/452-1 Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** Mottaker ***; *** 1--***-***; Personalmelding SPK-GPL-ELI Arkivsak/doknr. 15/580-1 Sakstittel J.f.dato: Brukerstyrt personlig assistanse - tilskudd Brev.dato Avsender ** 1-FE-233; 2-FA-F22; SPK-GPL-RST Opplæringstilskudd 2015 Arkivsak/doknr. 14/907-3 Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2005 Brev.dato *** 1--***-***; Søknad om elevpermisjon SIS-SU-MTR Arkivsak/doknr. 15/582-1 Sakstittel J.f.dato: Svømming for minoritetsspråklige - tilskudd Brev.dato Avsender Corneliussen, Gerd Gylder

2 Side 2 1-FE-233; 2-FA-C20; SPK-SIS-MKH Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige Arkivsak/doknr. 15/252-2 Sakstittel J.f.dato: Kulturformål - søknad om tilskudd Brev.dato Avsender DNT INDRE ØSTFOLD 1-FE-; SPK-SSK-GSK Kulturformål - søknad om tilskudd Arkivsak/doknr. 15/252-3 Sakstittel J.f.dato: Kulturformål - søknad om tilskudd Brev.dato Avsender Stigruppa i Spydeberg 1-FE-; SPK-SSK-GSK Kulturformål - søknad om tilskudd Arkivsak/doknr. 15/576-1 Sakstittel J.f.dato: Forvaltning og bruk av fredete militæranlegg i Spydeberg kommune Brev.dato Avsender Forsvarsbygg 1-FE-024; SPK-SSK-GSK FORVALTNING OG BRUK AV FREDETE MILITÆRANLEGG I SPYDEBERG KOMMUNE Arkivsak/doknr. 15/581-1 Sakstittel J.f.dato: Korisma - underskuddsgaranti Brev.dato Avsender Korisma Spydeberg 1-FE-; SPK-SSK-GSK Søknad om underskuddsgaranti- gospelkonsert 2015

3 Side 3 Arkivsak/doknr. 15/24-7 Sakstittel J.f.dato: Kulturmidler 2015 Brev.dato Avsender Jansen Erik 1-FE-; SPK-SSK-GSK Østfold Sommerakademi - søknad om støtte Arkivsak/doknr. 15/481-3 Sakstittel J.f.dato: Gnr. 25, bnr. 1 - Wilses vei - Søknad om rehabilitering av kommunal vei, vann- og avløpsledning. Brev.dato Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-25/1; SPK-VTF-SHS Gnr. 25 bnr. 1- Fakturagrunnlag Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.33 bnr.12 - Midlertidig brukstillatelse Brev.dato Avsender Ing. Steinar Heller AS 1-GBNR-33/12; 2-HIST-13/184 SPK-VTF-EFO Gnr.33 bnr.12 - anmodning om ferdigattest Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr 29 bnr Søknad om dispensasjon Brev.dato Avsender Byggservice Askim AS 1-GBNR-29/104; 13/13 SPK-VTF-EFO Gnr. 29, bnr Tunveien 4 - Situasjonskart - uteoppholdsareal. Arkivsak/doknr. 15/579-2 Sakstittel J.f.dato: Gnr. 29 bnr Rolls vei 4 - Søknad om platting utenfor Harlem Brev.dato Mottaker 'Yngve Berntzen'

4 Side 4 1-GBNR-; SPK-VTF-SHS SV Dispensasjonssøknad Arkivsak/doknr. 15/583-1 Sakstittel J.f.dato: Gnr. 70 bnr.13 fnr.27 - Tillatelse til tiltak Brev.dato Avsender Birger Dahl 1-GBNR-70/13/27; SPK-VTF-SHS gnr.bnr.fnr Søknad om tilllatelse til tiltak uten ansvarsrett Arkivsak/doknr. 15/578-1 Sakstittel J.f.dato: Spydeberg viltnemnd 2015 Brev.dato Vollene 25. mars 2015 kl Mottaker Sigmund Lereim; Spydeberg viltnemnd; Arne Bjerke; Anne-Beth Thonerud; Britt Gulbrandsen; Arild Johnsen 1-GBNR-; Innkalling til møte i Spydeberg viltnemnd 2-KOMM-; VTF-LHSA-MNK Arkivsak/doknr. 15/308-2 Sakstittel J.f.dato: Branntilsyn Friva AS Brev.dato Mottaker Friva AS 1-FA-M71; 2-GBNR-; 3-KOMM-; VTF-SHB-GO Branntilsyn Friva AS- Tilsynsrapport Arkivsak/doknr. 15/309-2 Sakstittel J.f.dato: Branntilsyn Moelven Are AS Brev.dato Mottaker Moeleven Are AS 1-FA-M71; 2-GBNR-; 3-KOMM-; VTF-SHB-GO Branntilsyn Moeleven Are As- Tilsynsrapport

5 Side 5 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** 1--***-***; Personalmelding FRT-GBF-BHA Arkivsak/doknr. 15/349-8 Sakstittel J.f.dato: Lærlinger 2015 Brev.dato Avsender KS 1-FA-A56; SPK- -IHE Tilsagn om tilskudd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Helsestasjonen Brev.dato Avsender Helsestasjonen Spydeberg kommune 1-FE-; SPK-FRT-HDY VS Landsomfattende kartlegging av helsesøsterressursen på den enkelte skole Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: MILJØFYRTÅRN Brev.dato Mottaker Beate Unnestad;

6 Side 6 Britt Eirin Sæther; Camilla Lund; Kamla Ismail Timraz; Tove Salomonsen; Linda Flobakk Svensen; Linda Jeanette F. Svensen; Lindmo ne.no); Tove-Mette Korsmo; Anne Gro Unnestad; Anne Marte Østberg; Anne-Marit Høgvold; Cathrine Bakk Nilsen; Cecilie Grønli Martinsen; Grethe Thue Skjolden; Kine Skaug Halvorsen; Abbas Hosseini; Ada Wennerberg; Stine Braathen; Bente Tvarran Ruud; Elisabeth Bye Aasen; Lene Aarum; Nina Solberg; Solfrid Ydse 1-FE-; SPK-BHG-PJH VS Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: Søknad kontantstøtte 2015 Brev.dato Avsender Kari Torp 1-FE-223; 2-FA-A10; SPK-BHG-PJH Søknad om kommunal kontantstøtte Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: LIKEVERDIG BEHANDLING AV IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER Brev.dato Avsender Private barnehagers landsforbund 1-FE-223; 2-FA-A10; 12/91 SPK-BHG-PJH Etterjustering av kommunalt tilskudd

7 Side 7 Arkivsak/doknr. 15/261-3 Sakstittel J.f.dato: Anleggsbidrag - Trykkavløp Lyseren Brev.dato Avsender Sigmund Rinden 1-FA-M90 Vann og trykkavløp - tilkobling SPK-VTF-JGW Arkivsak/doknr. 15/599-1 Sakstittel J.f.dato: Vognkort - kjøretøy i kommunen Brev.dato Avsender Statens vegvesen 1-FE-651; SPK-ETD-EFL Vognkort - kjøretøy i kommunen - BW 2544 Arkivsak/doknr. 15/573-8 Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** Mottaker *** 1--***-***; Personalmelding SPK-GPL-RST Arkivsak/doknr. 15/590-7 Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** Mottaker *** 1--***-***; Personalmelding SPK-GPL-RST Arkivsak/doknr. 15/590-8 Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** Mottaker *** 1--***-***; Arbeidsavtale SPK-GPL-RST

8 Side 8 Arkivsak/doknr. 15/591-1 Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** Mottaker *** 1--***-***; Personalmelding SPK-GPL-RST Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2013 Brev.dato *** 1--***-***; Søknad om elevpermisjon SIS-SS-OMG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2013 Brev.dato *** Mottaker *** 1--***-***; Svar på søknad om elevpermisjon SIS-SS-OMG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2005 Brev.dato *** Mottaker *** 1--***-***; Søknad om spesialskyss SIS-SU-MTR Arkivsak/doknr. 14/769-2 Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - Oppstartår: 2007 Brev.dato *** 1--***-***; Søknad om elevpermisjon SIS-SU-MTR

9 Side 9 Arkivsak/doknr. 14/907-4 Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2005 Brev.dato *** Mottaker *** 1--***-***; Svar på søknad om elevpermisjon SIS-SU-MTR Arkivsak/doknr. 14/769-3 Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - Oppstartår: 2007 Brev.dato *** Mottaker *** 1--***-***; Svar på søknad om elevpermisjon SIS-SU-MTR Arkivsak/doknr. 15/160-4 Sakstittel J.f.dato: Voksenopplæring - grunnskolen Brev.dato Avsender Rosilene Do Nascimento 1-FA-A02; 2-TI-; SPK-SIS-MKH Voksenopplæring - grunnskolen Arkivsak/doknr. 15/596-1 Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - behovsprøvet opplæring Brev.dato *** 1--***-***; Elevmappe - behovsprøvet opplæring SPK-SIS-MKH Arkivsak/doknr. 15/594-1 Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - behovsprøvet opplæring Brev.dato *** 1--***-***; Elevmappe - behovsprøvet opplæring

10 Side 10 SPK-SIS-MKH Arkivsak/doknr. 15/593-1 Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - behovsprøvet opplæring Brev.dato *** 1--***-***; Elevmappe - behovsprøvet opplæring SPK-SIS-MKH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Tilskudd til transport 2015 Brev.dato *** 1--***-***; ; 3--***-***; 4--***-*** SPK-SSK-MAHO ledd nr. 2 Tilskudd til transport 2015 Arkivsak/doknr. 15/71-20 Sakstittel J.f.dato: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2015 Brev.dato *** 1--***-***; ; 3--***-*** SPK-SSK-TOT Parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2015 Arkivsak/doknr. 15/557-7 Sakstittel J.f.dato: Behovsprøvet norskopplæring for nyankomne innvandrere 2015 Brev.dato *** 1--***-***; ; 3--***-*** SPK-SSK-ROL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Behovsprøvet norskopplæring for nyankomne innvandrere 2015

11 Side 11 J.f.dato: Gnr.31 bnr reseksjonering Brev.dato Mottaker Boligsameiet Grååsen v/pål Fjeldstad 1-GBNR-31/154; SPK-VTF-SHS Gnr.31 bnr Oversendelse av tinglyste dokumenter Arkivsak/doknr. 15/588-1 Sakstittel J.f.dato: Gnr. 11 bnr. 2 - Skulberg gård - brenning av avfall Brev.dato Mottaker Ole Nikolai Skulberg 1-FE-; 2-FA-K23; ; 5-GBNR-11/2 SPK-VTF-SLØ Gnr. 11 bnr. 2 - Skulberg gård - brenning av avfall Arkivsak/doknr. 15/575-2 Sakstittel J.f.dato: Gnr. 25 bnr. 1 - Helge Ingstads vei/arnolds vei/villaveien - Oppgradering av VA-nett Brev.dato Mottaker Põyry Norway AS v/bjørn Bjørkevoll 1-GBNR-; SPK-VTF-SHS Gnr. 25 bnr. 1 - Helge Ingstads vei/arnolds vei/villaveien - Tillatelse til rehabilitering av ledningsnett Arkivsak/doknr. 15/78-3 Sakstittel J.f.dato: Gnr.30 bnr Trollveien 7 - oppføring av tilbygg Brev.dato Mottaker 'Hilde Ruud' 1-GBNR-30/145; SPK-VTF-EFO Gnr. 30, bnr Trollveien 7 - Svar på mail vedrørende rekvisisjon for utsetting av grensemerker i nabogrense. Arkivsak/doknr. 15/336-6 Sakstittel J.f.dato: Gnr.100 bnr.15 - Stegenveien - tillatelse til tiltak Brev.dato Mottaker Nikolay Sandberg

12 Side 12 1-GBNR-100/1; SPK-VTF-SHS Gnr.100 bnr.15 - Stegenveien - Foreløpig svar på søknad om garasje Arkivsak/doknr. 15/598-1 Sakstittel J.f.dato: Gnr 70 bnr 13 festenr 76 - Søknad om sanitærabonnement Brev.dato Avsender STIAN TOMASGAARD 1-FE-; SPK-VTF-SLØ Sanitærabonnement - søknad/melding om endring Arkivsak/doknr. 15/600-1 Sakstittel J.f.dato: Gnr.70 bnr.8 - Haugenveien 81 - tillatelse til tiltak Brev.dato Avsender Espen G. Bakke 1-GBNR-70/8; SPK-VTF-SHS Gnr.70 bnr.8 - Haugenveien 81 -søknad om tillatelse til oppføring av lagerbod Arkivsak/doknr. 15/592-1 Sakstittel J.f.dato: Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport Brev.dato Avsender Østfold fylkeskommune 1-FE-025; 2-TI-; SPK-VTF-BSA Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Forespørsel ledig stilling Brev.dato Avsender Sander Bjørnerås 1-FE-411; 2-HIST- SSK-ØKP-IHE Forespørsel ledig stilling Arkivsak/doknr. 15/586-2 Sakstittel J.f.dato: Omdisponering 0138/52/1

13 Side 13 Brev.dato Mottaker Hobøl kommune 1-GBNR-52/1; 2-KOMM-0138; VTF-LHSA-AMN Gbnr Riggesemveien Bruksendring av landbruksbygning til hundepensjonat Arkivsak/doknr. 15/609-1 Sakstittel J.f.dato: SPESIALPEDAGOGISK HJELP ETTER OPPLÆRINGSLOVENS 5-7 Brev.dato *** Mottaker *** 1--***-***; ; 3--***-*** SPK-BHG-PJH TILLATELSE TIL Å FATTE VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISK HJELP ETTER OPPLÆRINGSLOVENS 5-7 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2012 Brev.dato *** Mottaker ***; *** 1--***-***; Tilbakemelding fra skolen SIS-SS-OMG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2006 Brev.dato *** 1--***-***; Meldinger fra mor i perioden SIS-SU-MTR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2006 Brev.dato *** 1--***-***; SIS-SU-MTR Tilbakemeldinger fra faglærere i fbm utviklingssamtale

14 Side 14 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2006 Brev.dato *** 1--***-***; Intern informasjon SIS-SU-MTR Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.126 bnr.7 - tillatelse til tiltak Brev.dato Mottaker 'Dirk Pauli' 1-GBNR-126/7; SPK-VTF-EFO Gnr. 126, bnr. 7 - Heliveien Tilbakemelding på mail vedrørende garasjesøknad. Arkivsak/doknr. 15/587-2 Sakstittel J.f.dato: Klage renovasjon - Kommunal bolig Brev.dato *** Mottaker ; 3--***-***; 4--***-*** SPK-VTF-CAN Dok utgår Arkivsak/doknr. 15/587-3 Sakstittel J.f.dato: Klage renovasjon - Kommunal bolig Brev.dato *** Mottaker ***; ; 3--***-***; 4--***-*** *** SV Klage SPK-VTF-CAN Arkivsak/doknr. 15/493-3 Sakstittel J.f.dato: Stegenveien gnr.80 bnr.9 - tillatelse til tiltak Brev.dato Mottaker Nils Erik Groa

15 Side 15 1-GBNR-80/9; SPK-VTF-SHS Gnr. 80 bnr. 9 - Stegenveien Foreløpig svar på søknad om tilbygg Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Detaljregulering, Hovin kirke og kirkegård - alternativ plassering Brev.dato Avsender Østfold fylkeskommune 1-FA-L13; 2-HIST-08/1080 SPK-VTF-MSØ Hovin kirke- arkeologisk registrering Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr. 99 bnr bygging av 2-mannsbolig Brev.dato Mottaker Ent. Jan Vidar Moen AS; Fylkesmannen i Østfold; Østfold Fylkeskommune 1-GBNR-99/34; SPK-VTF-EFO Gnr. 99, bnr Stegenveien - Søknad om dispensasjon og endring av matrikkelenhet fra garasje- til boligformål. Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Detaljregulering for Vollene Vestre, gnr 33 bnr 2 og deler av gnr 33 bnr 3 og gnr 31 bnr 2 Brev.dato Mottaker Fylkesmannen i Østfold 1-FE-L13; 2-GBNR-33/2, 33/3, 31/2; 06/1331 SPK-VTF-MSØ Spydeberg kommune - Detaljregulering for Vollene Vestre - Klagesak til behandling Arkivsak/doknr. 15/563-2 Sakstittel J.f.dato: Gnr.25/123 bnr Grenaderveien 9 - tillatelse til tiltak Brev.dato Mottaker Michael Olsen Briem 1-GBNR-25/123/379; SPK-VTF-SHS Gnr. 25 bnr Grenaderveien 8 - Foreløpig svar på søknad om vinterhage og carport Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

16 Side 16 J.f.dato: Gnr. 99 bnr bygging av 2-mannsbolig Brev.dato Avsender Østfold Fylkeskommune 1-GBNR-99/34; SPK-VTF-EFO Gnr. 99, bnr Stegenveien - Bekreftelse på mottatt vedtak. Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr. 99 bnr bygging av 2-mannsbolig Brev.dato Avsender Jensen, Carl Henrik 1-GBNR-99/34; SPK-VTF-EFO Gnr. 99, bnr Stegenveien - Spørsmål om oversenddt vedtak. Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr. 99 bnr bygging av 2-mannsbolig Brev.dato Mottaker 'Jensen, Carl Henrik'; Jensen, Carl Henrik 1-GBNR-99/34; SPK-VTF-EFO Gnr. 99, bnr Stegenveien - Besvarelse på oversendt vedtak. Arkivsak/doknr. 15/587-4 Sakstittel J.f.dato: Klage renovasjon - Kommunal bolig Brev.dato *** Mottaker *** ; 3--***-***; 4--***-*** SPK-VTF-CAN SV Granvinveien 1a og 1b Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr. 99 bnr bygging av 2-mannsbolig Brev.dato Avsender Jensen, Carl Henrik 1-GBNR-99/34; SPK-VTF-EFO SV Gnr. 99, bnr Stegenveien - Søknad om endret bruk a

17 Side 17 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr. 99 bnr bygging av 2-mannsbolig Brev.dato Avsender Jensen, Carl Henrik 1-GBNR-99/34; SPK-VTF-EFO SV Gnr. 99, bnr Stegenveien - Søknad om endret bruk a Arkivsak/doknr. 15/608-6 Sakstittel J.f.dato: Prosjekt vi har tro på skogen Brev.dato Mottaker 1-GBNR-; 2-KOMM-; VTF-LHSA-VAA SV Vedr. søknad om bygdeutviklingsmidler Arkivsak/doknr. 15/170-2 Sakstittel J.f.dato: Hobøl viltnemnd 2015 Brev.dato Mottaker Postmottak Hobøl kommune 1-GBNR-; 2-KOMM-; VTF-LHSA-VAA anmodning om betaling av faktura på vegne av hobøl vilt Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** 1--***-***; SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** 1--***-***; CV FRT-GBF-BHA Arbeidsavtale og personalmelding - endring av stillingskoder

18 Side 18 Arkivsak/doknr. 15/25-9 Sakstittel J.f.dato: Bostøtte -Klagebehandling 2015 Brev.dato *** 1--***-***; ; 3--***-***; 4--***-*** FRT-NAV-SLA Bostøtte - Brev til kommunen Arkivsak/doknr. 15/109-1 Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** 1--***-***; Ansiennitetsskjema FRT-NBF-TRI Arkivsak/doknr. 15/109-2 Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** 1--***-***; Vitnemål og attester FRT-NBF-TRI Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Integreringstilskudd Brev.dato Avsender IMDI 1-FE-233; 2-FA-F30; 09/378 SSK-ØKP-MMY Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** 1. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2015

19 Side ***-***; SIS-SU-MTR ledd nr. 2 Karakterutskrift Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** 1--***-***; Karakterutskrift SIS-SU-MTR ledd nr. 2 Arkivsak/doknr. 15/18-2 Sakstittel J.f.dato: VANNVERKSDATA - RAPPORTERING Brev.dato Avsender Mattilsynet 1-FA-M12; 2-HIST-10/340 SPK-ETD-JH VANNVERKSDATA - RAPPORT MED VEDTAK OM PÅLEGG Arkivsak/doknr. 15/106-1 Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** Mottaker *** 1--***-***; Personalmelding SPK-FRT-HDY Arkivsak/doknr. 15/618-1 Sakstittel J.f.dato: Boveiledning Vest -Brønnerødlia - regnskap Brev.dato Avsender Fredrikstad kommune 1-FE-223; SPK-FRT-HDY Regnskap 2014 Arkivsak/doknr. 15/611-1 Sakstittel

20 Side 20 J.f.dato: Langtidsopphold i institusjon - kartlegging av personer i alderen år. Brev.dato Avsender Fylkesmannen i Østfold 1-FA-H00; 2-TI-&32; SPK-GPL-RST Langtidsopphold i institusjon - kartlegging av personer i alderen år. Arkivsak/doknr. 15/615-1 Sakstittel J.f.dato: Egenvurdering av oversiktsarbeidet på folkehelseområdet Brev.dato Avsender Fylkesmannen i Østfold 1-FA-F03; 2-TI-&32; SPK-RLG-HMO Egenvurdering av oversiktsarbeidet på folkehelseområdet Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** Mottaker *** 1--***-***; VS vedr. utbetaling av feriepenger SPK-SIS-MKH Offl ledd Arkivsak/doknr. 15/617-1 Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2011 Brev.dato *** 1--***-***; Flyttemelding SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** 1--***-***; Permisjon uten lønn SIS-SS-OMG

21 Side 21 Arkivsak/doknr. 15/557-9 Sakstittel J.f.dato: Behovsprøvet norskopplæring for nyankomne innvandrere 2015 Brev.dato *** 1--***-***; ; 3--***-*** SPK-SSK-ROL Behovsprøvet norskopplæring for nyankomne innvandrere 2015 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: Behovsprøvet norskopplæring for nyankomne innvandrere 2015 Brev.dato *** 1--***-***; ; 3--***-*** SPK-SSK-ROL Behovsprøvet norskopplæring for nyankomne innvandrere 2015 Arkivsak/doknr. 15/ Sakstittel J.f.dato: Behovsprøvet norskopplæring for nyankomne innvandrere 2015 Brev.dato *** 1--***-***; ; 3--***-*** SPK-SSK-ROL Behovsprøvet norskopplæring for nyankomne innvandrere 2015 Arkivsak/doknr. 15/71-22 Sakstittel J.f.dato: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2015 Brev.dato *** 1--***-***; ; 3--***-*** SPK-SSK-TOT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søkned om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2015

22 Side 22 J.f.dato: Tilsyn med avløpsanlegg i spredt bebyggelse Brev.dato Gbnr. 130/1 Mottaker Kjell Solbakken 1-FE-; 2-FA-M45; Resultat etter gjennomført tilsyn med minirenseanlegg i varsel om ny kontroll i /749 SPK-VTF-SLØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Tilsyn med avløpsanlegg i spredt bebyggelse Brev.dato Gbnr. 131/3 Mottaker Arne Olsen 1-FE-; 2-FA-M45; Resultat etter gjennomført tilsyn med minirenseanlegg i varsel om ny kontroll i /749 SPK-VTF-SLØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Tilsyn med avløpsanlegg i spredt bebyggelse Brev.dato Gbnr. 49/1 Mottaker Tina Mørk 1-FE-; 2-FA-M45; Resultat etter gjennomført tilsyn med minirensealegg i varsel om ny kontroll i /749 SPK-VTF-SLØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Tilsyn med avløpsanlegg i spredt bebyggelse Brev.dato Gbnr. 49/7 Mottaker Alfhild Ovidia Bogen 1-FE-; 2-FA-M45; Resultat etter gjennomført tilsyn med minirenseanlegg i varsel om ny kontroll i /749 SPK-VTF-SLØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

23 Side 23 J.f.dato: Gnr 79, bnr 19 - Stegenveien Søknad om opprettelse av ny matrikkelenhet. Brev.dato Mottaker Lars Erling Palm og Lise-Lotte Palm Baietta 1-GBNR-79/19; 14/9 SPK-VTF-EFO Gnr. 79, bnr Stegenveien Dispensasjon for opprettelse av ny matrikkelenhet. Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr 79, bnr 19 - Stegenveien Søknad om opprettelse av ny matrikkelenhet. Brev.dato Mottaker Lars Erling Palm og Lise-Lotte Palm Baietta 1-GBNR-79/19; 14/9 SPK-VTF-EFO Gnr. 79, bnr Stegenveien Dispensasjon for opprettelse av ny matrikkelenhet. Arkivsak/doknr. 15/162-5 Sakstittel J.f.dato: Gnr 70 bnr.71 - Hemnestangen - Søknad om riving og gjenoppføring av fritidsbolig Brev.dato Mottaker Fylkesmannen i Østfold; Østfold Fylkeskommune 1-GBNR-70/71; 2-FA-L42; SPK-VTF-SHS Gnr. 70 bnr Hemnestangen - Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av deler av hytte innenfor 30-metersonen Arkivsak/doknr. 15/59-15 Sakstittel J.f.dato: Felt B9/B10 - Lund Vest - Boligformål Brev.dato Mottaker Fylkesmannen i Østfold 1-GBNR-30/225; SPK-VTF-EFO Gnr. 30, bnr Lund Vest - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan i forbindelse med tiltak på B9 og B10. Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Overvåking av vannkvalitet - Lyseren Brev.dato Spørsmål om overvåking i 2015 Mottaker NIVA 1-FA-J81; 2-HIST-09/485 E-post -SV Lyseren data

24 Side 24 SPK-VTF-SLØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Tilsyn med avløpsanlegg i spredt bebyggelse Brev.dato Gbnr. 37/6 Mottaker Roar Mathiassen og Morten Gregersen 1-FE-; 2-FA-M45; Resultat etter gjennomført tilsyn med minirenseanlegg i varsel om ny kontroll i /749 SPK-VTF-SLØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Tilsyn med avløpsanlegg i spredt bebyggelse Brev.dato Gbnr. 119/1 Mottaker Kjell Arne Prestby 1-FE-; 2-FA-M45; Resultat etter gjennonmført tilsyn med minirenseanlegg i varsel om ny kontroll i /749 SPK-VTF-SLØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** 1--***-***; Resultat Ber 1-deltid Mosseregionen SPK-VTF-JGW Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** 1--***-***; Resultat Ber 1 - deltid Mosseregionen SPK-VTF-JGW Arkivsak/doknr. 15/614-1 Sakstittel J.f.dato: Bjabergveien - gnr.6 bnr.17 - oppmålingsforretning

25 Side 25 Brev.dato Avsender Spydeberg Bygg og Anlegg AS 1-GBNR-6/17; 2-HIST- SPK-VTF-LHA Bjabergveien - gnr.6 bnr.17 - oppmålingsforretning Arkivsak/doknr. 15/612-1 Sakstittel J.f.dato: Gnr.67 bnr.24 - Kulaveien 10 - tillatelse til tiltak Brev.dato Avsender Kenneth Myhrvold 1-GBNR-67/24; SPK-VTF-SHS Gnr.67 bnr.24 - Kulaveien 10 -søknad om tillatelse til oppføring av nytt uthus Arkivsak/doknr. 15/335-2 Sakstittel J.f.dato: Gnr.1 bnr.21 - avtale kloakkrenseanlegg Brev.dato Avsender Kingspan Miljø AS 1-GBNR-1/21; 2-FE-; 3-KOMM-; 13/1246 SPK-VTF-SLØ Igangkjøring minirenseanlegg Arkivsak/doknr. 15/432-4 Sakstittel J.f.dato: Gnr.7 bnr.10 - endring av fritidsbolig til enebolig Brev.dato Avsender Jørgen Frode Jensen 1-GBNR-7/10; SPK-VTF-SHS Gnr.7 bnr.10 - erklæring om rettighet i fast eiendom Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Tilsyn med avløpsanlegg i spredt bebyggelse Brev.dato Gbnr. 131/2 Mottaker Yngvar Johansen 1-FE-; 2-FA-M45; Resultat etter gjennomført tilsyn med minirenseanlegg i varsel om ny kontroll i /749 SPK-VTF-SLØ

26 Side 26 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Tilsyn med avløpsanlegg i spredt bebyggelse Brev.dato Gbnr. 33/50 Mottaker Stiftelsen Spydeberg prestegård 1-FE-; 2-FA-M45; Resultat etter gjennomført tilsyn med minirenseanlegg i varsel om ny kontroll i /749 SPK-VTF-SLØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr, 70 bnr. 8 - Haugenveien 81 - Lagerbygg Brev.dato Mottaker Cirrus RC Flyklubb v/espen G. Bakke 1-GBNR-; SPK-VTF-SHS Gnr. 70 bnr. 8 - Haugenveien 81 - Foreløpig svar på søknad om lagerbygg Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Tilsyn med avløpsanlegg i spredt bebyggelse Brev.dato Gbnr. 27/34 Mottaker Sverre Olav Huseby 1-FE-; 2-FA-M45; Resultat etter gjennomført tilsyn med minirensenalegg i varsel om ny kontroll i /749 SPK-VTF-SLØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Tilsyn med avløpsanlegg i spredt bebyggelse Brev.dato Gbnr. 36/1 Mottaker Halvor Giltvedt 1-FE-; 2-FA-M45; Resultat etter gjennomført tilsyn med minirenseanlegg i varsel om ny kontroll i /749 SPK-VTF-SLØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

27 Side 27 J.f.dato: Tilsyn med avløpsanlegg i spredt bebyggelse Brev.dato Gbnr. 59/3 Mottaker Stiftelsen Reto for håp 1-FE-; 2-FA-M45; Resultat etter gjennomført tilsyn med minirenseanlegg i varsel om ny kontroll i /749 SPK-VTF-SLØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** 1--***-***; Redusert pensjonsgrad SSK-BIB-IEN Arkivsak/doknr. 15/619-2 Sakstittel J.f.dato: Dispensasjon - Forskrift om regionale miljøtiltak i jordbruket Brev.dato *** Mottaker Fylkesmannen i Østfold 1-GBNR-114/1; 2-KOMM-0138; VTF-LHSA-AMN Offl ledd Søknad om dispensasjon fra forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket Arkivsak/doknr. 15/313-2 Sakstittel J.f.dato: Branntilsyn Grinitun Brev.dato Mottaker Spydeberg kommune 1-FA-M71; 2-GBNR-; 3-KOMM-; VTF-SHB-GO Branntilsyn Grinitun- rapport vedrørerende avbrutt branntilsyn Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** Mottaker ***; ***

28 Side ***-***; SPK-BHG-PJH Omsorgsønn versus fagarbeider Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager Brev.dato * PERIODEN APRIL - JUNI 2015 Mottaker Espira Løvestad barnehage 1-FE-; LIKEVERDIG BEHANDLING AV IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER VED TILDELING AV OFFENTLIG TILSKUDD SPK-BHG-PJH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager Brev.dato * PERIODEN APRIL-JUNI 2015 Mottaker Solbakken barnehage 1-FE-; LIKEVERDIG BEHANDLING AV IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER VED TILDELING AV OFFENTLIG TILSKUDD SPK-BHG-PJH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager Brev.dato * PERIODEN APRIL-JUNI 2015 Mottaker Solsiden barnehage 1-FE-; LIKEVERDIG BEHANDLING AV IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER VED TILDELING AV OFFENTLIG TILSKUDD SPK-BHG-PJH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager Brev.dato * PERIODEN APRIL-JUNI 2015 Mottaker Tyttebæret barnehage; Spydeberg kommune

29 Side 29 1-FE-; SPK-BHG-PJH LIKEVERDIG BEHANDLING AV IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER VED TILDEING AV OFFENTLIG TILSKUDD Arkivsak/doknr. 15/624-1 Sakstittel J.f.dato: Grave- og arbeidstillatelse - Kvartsveien Brev.dato Avsender SPYDEBERG KOMMUNE 1-FE-; SPK-ETD-JH Grave- og arbeidstillatelse - søknad Arkivsak/doknr. 15/624-2 Sakstittel J.f.dato: Grave- og arbeidstillatelse - Kvartsveien Brev.dato Mottaker Herstad AS 1-FE-; SPK-ETD-JH Svar på Grave- og arbeidstillatelse Vollene Vestre Arkivsak/doknr. 15/577-2 Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** Mottaker *** 1--***-***; attest SPK-GPL-RST Arkivsak/doknr. 15/549-1 Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** ; *** 1--***-***; Brukeravtale hjemmekontor,07/11-14 SPK-GPL-RST Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

30 Side 30 J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** ; *** 1--***-***; Brukeravtale hjemmekontor,07/11-14 SPK-GPL-RST Arkivsak/doknr. 15/478-1 Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** ; *** 1--***-***; Brukeravtale hjemmekontor,07/11-14 SPK-GPL-RST Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** ; *** 1--***-***; Brukeravtale hjemmekontor,07/11-14 SPK-GPL-RST Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Nasjonalt tilsyn - skole og skoleeier Brev.dato Mottaker Fylkesmann i Østfold 1-FE-; 2-FA-A20; 3-TI-&; SPK-RLG-HVI Svar foreløpig tilsynsrapport Arkivsak/doknr. 14/739-2 Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - Oppstartår: 2007 Brev.dato *** 1--***-***; Søknad om elevpermisjon SIS-SU-MTR

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2027-1 Sakstittel J.f.dato: 14.07.2014 Regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge. Brev.dato 14.05.2014 Avsender Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.08.2014-10.08.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.08.2014-10.08.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2063-3 Sakstittel J.f.dato: 01.08.2014 Gnr.29 bnr.65 - tillatelse til tiltak Brev.dato 01.08.2014 Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-29/65; SPK-VTF-EFO

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 04.-06.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Budsjett 2014 - kultur og oppvekst Mottaker Tore L. Oliversen; Eivind Galtvik 1-FE-151; 2-FA-A00; 3-FA-C00 Tekstdel detaljbudsjett 2014

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.08.2010 Følgeskriv til byggesøknad nytt VVA - anlegg i Garvergata Garvergata

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2459-7 Sakstittel Elevmappe - Mortenstua Dokumentdato 20.06.2014 Dokumentittel Journaldato 29.12.2014 Søknad om ressurser til aktivitets tilbud ved Mortenstua skoleåret 2014-2015

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIDSBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIDSBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4920-2 J.f.dato: 07.04.2015 Mysen skole - Brannskade Brev.dato 31.03.2015 Avsender KLP Skadeforsikring AS 1-FE-; 2-FA-A20; 3-TI-&46; 4-HIST- EID-BYGG-MOS Kopi av rapport etter

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Om boplikt - saken og rett adresse Oppfølging av boplikt gnr 40 bnr 19 snr 3 2013/958-2 8759/2013 23.05.2013 PLAN/Jan Torp Pharo 40/19/0/3 Anne-Karin Austmyr Larsen tlegg

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 27.08.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/476-4 U Sakstittel Feiing og boligtilsyn i Bjerkreim kommune Mottaker Bjerkreim kommune 1-FA-M80; 2-FE-026 Feiing og boligtilsyn i Bjerkreim kommune TEA-TBR-REG

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08.

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.08.2013 nnhold: Augustaborg G 03 - UTF av fundamentering

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01.

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.03.2015 Orden og oppførsel Skolemiljø - 2014/1180-3 8608/2014 31.01.2014

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.09.2010 Vedr. konsesjonssøknad Gnr. 74, Bnr. 81, konsesjonsfrihet 2010/3011-5 36434/2010 10.08.2010 PBL/MOFOS 74/81 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak.

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 04.02.2015-10.05.2015, - 10.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.05.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/1168-2 Sakstittel Journaldato: 12.01.2015 Tilsynssak - manglende helsehjelp i Eidsberg fengsel Brevdato 08.01.2015 Dokumenttittel Avsender Rettighetsklage - Fylkesmannen - Trøgstad

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00030-9 Kommunale avgifter 2013 - klage på gebyr Kommunale avgifter 2013 Enhet for økonomi - Faktura dato: Sakarkiv 231 Inngående eksternt produsert, 13/00039-17 Gnr

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 23/12 Regdato: 26.01.2012 Arkivkode: SPE Saksnr: 11/10-355 Dok.type: /I Gradering: Anette Hanssveen Widme SØKNAD OM SOMMERJOBB 2012 I BARNEHAGE ELLER SFO Lnr: 728/12 Regdato: 23.01.2012 Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer