OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 15/211-4 Sakstittel J.f.dato: SPESIALPEDAGOGISK HJELP ETTER OPPLÆRINGSLOVENS 5-7 *** 1--***-***; 2--***-***; 3--***-***; 4--***-*** SPK-BHG-PJH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Personalmappe SPESIALPEDAGOGISK HJELP ETTER OPPLÆRINGSLOVENS 5-7 *** 1--***-***; SV sykmelding kontra ferie 2--***-*** SPK-BHG-PJH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager Mottaker 'Hild Nytrøen' 1-FE-; SPK-BHG-PJH SV Tilskudd 2015 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Fritak fra verv Mottaker Jan Vidar Moen; Yngve Brænd 1-FE-033; 13/37 SPK-RLG-HVI Fritak fra verv Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Fritak fra verv Brev.dato

2 Side 2 Mottaker Elham Binai-Faal Elham Binai-Faal 1-FE-033; 13/37 SPK-RLG-HVI Flytting til annen kommune Arkivsak/doknr. 14/897-3 Sakstittel J.f.dato: Indre Østfold Kommunerevisjon IKS - Selskapsavtale Mottaker Indre Østfold Kommunerevisjon IKS 1-FE-026 Oversendelse av ny selskapsavtale for Indre SPK-RLG-HVI Østfold kommunerevisjon IKS - til behandling Arkivsak/doknr. 15/111-2 Sakstittel J.f.dato: Selskapsavtale for Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamarbeid IKS Mottaker Åsmund Kobbevik 1-FE-026; SPK-SSK-KLA Ny selskapsavtale for Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamarbeid IKS Arkivsak/doknr. 15/112-2 Sakstittel J.f.dato: Selskapsavtale for Avlastningshjemmet Mottaker Åsmund Kobbevik 1-FE-026; SPK-SSK-KLA Ny selskapsavtale for Avlastningshjemmet Arkivsak/doknr. 15/114-2 Sakstittel J.f.dato: Selskapsavtale for Indre Østfold Data IKS Mottaker Åsmund Kobbevik 1-FE-026; Ny selskapsavtale for Indre Østfold Data IKS

3 Side 3 SPK-SSK-KLA Arkivsak/doknr. 15/110-2 Sakstittel J.f.dato: Selskapsavtale for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Mottaker Åsmund Kobbevik 1-FE-026; SPK-SSK-KLA Ny selskapsavtale for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Arkivsak/doknr. 15/113-2 Sakstittel J.f.dato: Selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS Mottaker Åsmund Kobbevik 1-FE-026; SPK-SSK-KLA Ny selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS Arkivsak/doknr. 15/115-2 Sakstittel J.f.dato: Selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon IKS Mottaker Åsmund Kobbevik 1-FE-026; SPK-SSK-KLA Ny selskapsavtale for Indre Østfold Renovasjon IKS Arkivsak/doknr. 15/280-2 Sakstittel J.f.dato: Forstanderskapet i Askim og Spydeberg Sparebank Mottaker Spydeberg Sparebank 1-FE-; SPK-SSK-KLA Valg forstanderskap etter fusjon av Spydeberg og Askim Sparebank Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

4 Side 4 J.f.dato: Gnr.33 bnr.85 - midlertidig brukstillatelse Brev.dato Avsender Meter Arkitektur AS 1-GBNR-33/85; 2-HIST-13/166 SPK-VTF-EFO Gnr. 33, bnr Steinhuggerveien 21 og 23 - Søknad om midlertidig brukstillatelse. Arkivsak/doknr. 15/210-4 Sakstittel J.f.dato: Gnr. 29, bnr Heliveien 2,4 - Søknad om oppføring av reklameskilt. Mottaker SAK-Eiendom AS 1-GBNR-29/101; Gnr. 29, bnr Heliveien Tillatelse til oppføring av skilt på fasade og ved innkjøring fra Fylkesvei 122 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.25 bnr.75 - Nyveien 5 - ett-trinns søknadsbehandling Mottaker 'Tore Bjørn Håkonsen' 1-GBNR-25/75; 2-FA-M38; 12/1297 SPK-VTF-SLØ Gnr. 25 bnr Nyveien 5 - stikkledning Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr 39, bnr 1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for terrengoppfylling. Avsender Håkon Stubberud 1-GBNR-39/1; 13/359 SPK-VTF-MSØ Gnr 39. Bnr 1- søknad om dispensasjon Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.33 bnr.85 - midlertidig brukstillatelse Avsender Meter Arkitektur AS 1-GBNR-33/85; 2-HIST-13/166 SPK-VTF-EFO Gnr. 33, bnr Steinhuggerveien 21 - Samsvarserklæring og vannmålerskjema til midlertidig brukstillatelse.

5 Side 5 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.33 bnr.85 - midlertidig brukstillatelse Mottaker Meter Arkitektur AS 1-GBNR-33/85; 2-HIST-13/166 SPK-VTF-EFO Gnr. 33, bnr Steinhuggerveien 21 og 23 - Midlertidig brukstillatelse. Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr 26, bnr Pionerveien 17 B - Søknad om tillatelse til oppføring av 2 bolighus Mottaker Tinde Hytter ; Maria Fongen; Jesper Noulund 1-GBNR-26/359; 14/164 SPK-VTF-EFO Gnr 26, bnr Pionerveien 17 B - Søknad om tillatelse til oppføring av 2 bolighus - Mindretallsanke Arkivsak/doknr. 15/310-1 Sakstittel J.f.dato: Forslag til planprogram for Vamnes massedeponi i Skiptvet kommune Brev.dato Avsender Norconsult AS 1-FE-149; 2-TI-&37; Varsel om oppstart av planarbeid av detaljreguleringsplan og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Vamnes massedeponi i Skiptvet kommune Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr. 11 bnr. 2 - søknad om opprettelse av grunneiendom Brev.dato Avsender Kristin Svenskerud 1-GBNR-11/2; 2-HIST-07/573; 13/1604 Gnr.11 bnr.2 - Nabovarsel i Kavaleriveien Arkivsak/doknr. 15/121-4 Sakstittel J.f.dato: Gnr.25 bnr.22 - Rolls vei 5 - varsel om tiltak

6 Side 6 Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-25/22; Gnr. 25 bnr Rolls vei 5 - Fakturagrunnlag Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr. 11 bnr. 2 - søknad om opprettelse av grunneiendom Mottaker Per Kristian Skulberg 1-GBNR-11/2; 2-HIST-07/573; 13/1604 Angående nabovarsel, tiltak på gnr. 11 bnr. 2 - søknad om oppretting av ny grunneiendom Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr. 11 bnr. 2 - søknad om opprettelse av grunneiendom Mottaker Kristin Svenskerud 1-GBNR-11/2; 2-HIST-07/573; 13/1604 Angående nabovarsel for tiltak på eiendommen gnr. 11 bnr. 2 - Skulberg Søndre Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Detaljregulering - Stasjonsgata 13-21, gnr 26 br 25, 27, 35 og 41 m.fl. Avsender Østre Linje arkitektur og landskap as 1-FE-L12; 2-HIST-12/1101 SPK-VTF-MSØ Spydeberg Park, mindre endringer i reguleringsplan som følge av byggesak Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Startlån - boligtilskudd 2014 *** 1--***-***; utbetaling startlån 2--***-*** SSK-ØKP-STV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

7 Side 7 J.f.dato: Startlån - boligtilskudd 2014 *** 1--***-***; Utbetaling startlån 2--***-*** SSK-ØKP-STV Arkivsak/doknr. 15/308-1 Sakstittel J.f.dato: Branntilsyn Friva AS Mottaker Morten Søreng 1-FA-M71; 2-GBNR-; 3-KOMM-; VTF-SHB-GO Branntilsyn Friva AS- varsel om tilsyn Arkivsak/doknr. 15/309-1 Sakstittel J.f.dato: Branntilsyn Moelven Are AS Mottaker Moelven Are AS 1-FA-M71; 2-GBNR-; 3-KOMM-; VTF-SHB-GO Branntilsyn Moelven Are AS- varsel om tilsyn Arkivsak/doknr. 15/311-1 Sakstittel J.f.dato: Branntilsyn Spydeberg kommunehus Mottaker Spydeberg kommune 1-FA-M71; 2-GBNR-; 3-KOMM-; VTF-SHB-GO Branntilsyn Spydeberg Kommunehusavtale om tilsyn Arkivsak/doknr. 15/312-1 Sakstittel J.f.dato: Branntilsyn Lysetun Mottaker Svarstad Eiendom

8 Side 8 1-FA-M71; 2-GBNR-; 3-KOMM-; VTF-SHB-GO Branntilsyn Lysetun- avtale om tilsyn Arkivsak/doknr. 15/313-1 Sakstittel J.f.dato: Branntilsyn Grinitun Mottaker Spydeberg Kommune / Grinitun 1-FA-M71; 2-GBNR-; 3-KOMM-; VTF-SHB-GO Branntilsyn Grinitun- avtale om tilsyn Arkivsak/doknr. 15/314-1 Sakstittel J.f.dato: Branntilsyn Hobøl Statlige Asylmottak Mottaker Hobøl Statlige Asylmottak 1-FA-M71; 2-GBNR-; 3-KOMM-; VTF-SHB-GO Branntilsyn Hobøl statlige asylmottakavtale om tilsyn Arkivsak/doknr. 15/315-1 Sakstittel J.f.dato: Branntilsyn Ringvollklinikken Mottaker Ringvoll klinikken Hobøl 1-FA-M71; 2-GBNR-; 3-KOMM-; VTF-SHB-GO Branntilsyn Ringvoll klinikken. Egenmelding Arkivsak/doknr. 15/316-1 Sakstittel J.f.dato: Branntilsyn If Sikkerhetssenter Mottaker If Sikkerhetssenter 1-FA-M71; 2-GBNR-; 3-KOMM-; VTF-SHB-GO Branntilsyn If Sikkerhetssenter- Avtale om tilsyn

9 Side 9 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** ; ***; ***; ***; *** 1--***-***; Innkalling til IA-møte 2--***-*** SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/976-5 Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** ; *** 1--***-***; Personalmappe 2--***-*** SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Barnehageavtale Brev.dato Mottaker ** 1-FE-; SPK-BHG-PJH Referat fra drøftingsmøte Arkivsak/doknr. 15/113-3 Sakstittel J.f.dato: Selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS Brev.dato Mottaker Åsmund Kobbevik 1-FE-026; SPK-SSK-KLA Ny selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS Arkivsak/doknr. 15/321-1 Sakstittel J.f.dato: gnr. 23 bnr. 5 - Vannmålerskjema. Kai Henning Nordahl

10 Side 10 Brev.dato Avsender Morten Auren 1-GBNR-23/5 gnr. 23 bnr. 5 - Aasheimkroken SPK-VTF-CAN Vannmålerskjema Kai Nordal Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.33 bnr.85 - midlertidig brukstillatelse Brev.dato Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-33/85; 2-HIST-13/166 SPK-VTF-EFO Gnr. 33, bnr Steinhuggerveien 21 og 23 - Fakturagrunnlag Arkivsak/doknr. 15/15-3 Sakstittel J.f.dato: Startlån Brev.dato *** 1--***-***; 2--***-***; 3--***-***; 4--***-*** SSK-ØKP-STV Søknad om startlån Arkivsak/doknr. 15/55-3 Sakstittel J.f.dato: Startlån Brev.dato *** 1--***-***; Søknad om startlån 2--***-*** SSK-ØKP-STV Arkivsak/doknr. 15/244-2 Sakstittel J.f.dato: Startlån Brev.dato *** 1--***-***; 2--***-***; 3--***-***; 4--***-*** SSK-ØKP-STV Søknad om startlån Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

11 Side 11 J.f.dato: Startlån Brev.dato *** 1--***-***; 2--***-***; 3--***-***; 4--***-*** SSK-ØKP-STV ledd nr. 2 Søknad om Startlån Arkivsak/doknr. 15/266-2 Sakstittel J.f.dato: Startlån Brev.dato *** 1--***-***; 2--***-***; 3--***-***; 4--***-*** SSK-ØKP-STV ledd nr. 2 Søknad om startlån Arkivsak/doknr. 15/271-2 Sakstittel J.f.dato: Startlån Brev.dato *** 1--***-***; 2--***-***; 3--***-***; 4--***-*** SSK-ØKP-STV Søknad om startlån Arkivsak/doknr. 15/84-2 Sakstittel J.f.dato: Spesielle miljøtiltak i jordbruket - hydroteknisk Brev.dato gnr. 6 bnr 1 Avsender Anton Liverud 1-GBNR-7/2 og 6/1; Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak 2-KOMM-0123; VTF-LHSA-FFR Arkivsak/doknr. 15/322-1 Sakstittel J.f.dato: Tilskudd til spesielle miljøtiltak Brev.dato /1-2 Avsender Ellen Treider Sølvberg

12 Side 12 1-GBNR-87/1-2; 2-KOMM-0123; VTF-LHSA-FFR Søknad om spesielle miljøtiltak Arkivsak/doknr. 15/323-1 Sakstittel J.f.dato: Tilskudd til spesielle miljøtiltak Brev.dato Avsender Nina Hoff 1-GBNR-70/8; 2-KOMM-0123; VTF-LHSA-FFR Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak Arkivsak/doknr. 15/126-4 Sakstittel J.f.dato: Regionale miljøkrav Vansjø-/Hobølvassdraget Brev.dato *** 1--***-***; 2--***-***; 3--***-*** VTF-LHSA-AMN Offl. 14. ledd Vedtak vedrørende regionale miljøkrav Arkivsak/doknr. 15/324-2 Sakstittel J.f.dato: Spredning av husdyrgjødsel Mottaker Geir Gjønnes 1-GBNR-41/1; 2-KOMM-0138; VTF-LHSA-MNK Søknad om spredning av husdyrgjødsel Arkivsak/doknr. 15/74-2 Sakstittel J.f.dato: Tilskudd til spesielle miljøtiltak Brev.dato Avsender Skjellfoss gård v/ Kjell Erik Erøy 1-GBNR-75/1 og 38; 2-KOMM-0138; 13/1232 VTF-LHSA-FFR Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak Arkivsak/doknr. 15/325-1 Sakstittel J.f.dato: Tilskudd til spesielle miljøtiltak Brev.dato

13 Side 13 Avsender Harald Wergeland 1-GBNR-75/3; 2-KOMM-0123; VTF-LHSA-FFR Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: LIKEVERDIG BEHANDLING AV IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER Solbakken barnehage - Solsiden barnehage - Mottaker Private barnehagers Landsforbund Tyttebæret barnehage 1-FE-223; 2-FA-A10; ETTERREGNING AV KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD FOR DRIFTSÅRET /91 SPK-BHG-PJH Arkivsak/doknr. 15/338-2 Sakstittel J.f.dato: Opptak av barn til barnehagen Mottaker 'Styrer Løvestad' 1-FE-; SPK-BHG-PJH Svar endring av plass - bytte barnehage Arkivsak/doknr. 15/339-2 Sakstittel J.f.dato: Blomsterenga barnehage *** 1--***-***; Sommerjobb 2--***-*** SPK-BHG-PJH Arkivsak/doknr. 15/338-4 Sakstittel J.f.dato: Opptak av barn til barnehagen Mottaker 'Julie Grahnstedt' 1-FE-; SPK-BHG-PJH Svar på forespørsel: Barnehageplass før fylte 1 år

14 Side 14 Arkivsak/doknr. 15/104-1 Sakstittel J.f.dato: Personalmappe *** 1--***-***; samarbeidsmøte 2--***-*** SPK-GPL-LEG Arkivsak/doknr. 15/334-1 Sakstittel J.f.dato: Vergefullmakt Brev.dato *** Avsender *** 1--***-***; Vergefullmakt 2--***-*** SPK-GPL-RST Arkivsak/doknr. 15/332-1 Sakstittel J.f.dato: Refusjon av per capitatilskudd mellom kommuner Brev.dato *** Avsender *** 1-FE-223; 2-FA-A02; SPK-SSK-ROL Krav om deling av per capitatilskudd mellom kommuner Arkivsak/doknr. 15/327-1 Sakstittel J.f.dato: Gnr. 8, bnr Østbuen 4 - Varmesentral Brev.dato Avsender Moderno AS 1-GBNR-8/28; 13/757 SPK-VTF-EFO Gnr. 8, bnr Østbuen 4 - Søknad om ferdigattest for varmesentral. Arkivsak/doknr. 15/327-2 Sakstittel J.f.dato: Gnr. 8, bnr Østbuen 4 - Varmesentral Mottaker Moderno AS

15 Side 15 1-GBNR-8/28; 13/757 SPK-VTF-EFO Gnr. 8, bnr Østbuen 4 - Ferdigattest for varmesentral. Arkivsak/doknr. 15/327-3 Sakstittel J.f.dato: Gnr. 8, bnr Østbuen 4 - Varmesentral Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-8/28; 13/757 SPK-VTF-EFO Gnr. 8, bnr Østbuen 4 - Fakturagrunnlag Arkivsak/doknr. 15/123-6 Sakstittel J.f.dato: Gnr. 75, bnr. 2 - Stegenveien Søknad om utslippstillatelse Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-75/2; SPK-VTF-SLØ Gebyrer utslippstillatelse og godkjenning av foretak Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.1 bnr.17 - Tronstadveien 4 - ett -trinns søknadsbehandling Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-1/17; SPK-VTF-EFO Gnr. 1, bnr Tronstadveien 4 - Fakturagrunnlag Arkivsak/doknr. 15/210-5 Sakstittel J.f.dato: Gnr. 29, bnr Heliveien 2,4 - Søknad om oppføring av reklameskilt. Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-29/101; Gnr. 29 bnr Heliveien Fakturagrunnlag Arkivsak/doknr. 15/337-2 Sakstittel

16 Side 16 J.f.dato: Gnr.26 bnr.16 - Stasjonsgata 18 - tillatelse til tiltak Avsender Jan Erik Fredriksen 1-GBNR-26/16; Gnr.26 bnr.16 - Stasjonsgata 18 - søknad om oppføring av tilbygg Arkivsak/doknr. 15/336-1 Sakstittel J.f.dato: Gnr.100 bnr.15 - Stegenveien - tillatelse til tiltak Avsender Nikolay Sandberg 1-GBNR-100/1; Gnr.100 bnr.15 - Stegenveien - søknad om oppføring av dobbel garasje Arkivsak/doknr. 15/335-1 Sakstittel J.f.dato: Gnr.1 bnr.21 - avtale kloakkrenseanlegg Brev.dato Avsender Geir Morten Westby 1-GBNR-1/21; 2-FE-; 3-KOMM-; SPK-VTF-SLØ Gnr.1 bnr.21 - avtale kloakkrenseanlegg Arkivsak/doknr. 15/333-1 Sakstittel J.f.dato: Gnr.88 bnr.1 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Brev.dato Avsender Stiftelsen Spydeberg Speiderhus v/ K. Brødholt 1-GBNR-88/1 Gnr.88 bnr.1 - søknad om dispensasjon fra SPK-VTF-EFO kommuneplanens arealdel - ang. Skihytta Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr 29 bnr Søknad om dispensasjon Brev.dato Avsender Byggservice Askim AS 1-GBNR-29/104; 13/13 SPK-VTF-EFO Gnr 29 bnr Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

17 Side 17 Arkivsak/doknr. 15/162-3 Sakstittel J.f.dato: Gnr 70 bnr.71 - Hemnestangen - Søknad om riving og gjenoppføring av fritidsbolig Brev.dato Avsender Indre Østfold Bygg AS 1-GBNR-70/71; 2-FA-L42; Gnr 70 bnr søknad om byggetillatelse og dispensasjon Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr. 11 bnr. 2 - søknad om opprettelse av grunneiendom Brev.dato Avsender Per Kristian Skulberg 1-GBNR-11/2; 2-HIST-07/573; 13/1604 Gnr. 11 bnr. 2 - kvittering for nabovarsel Arkivsak/doknr. 15/330-1 Sakstittel J.f.dato: Gnr.25 bnr Dragonveien 17 - tillatelse til tiltak Brev.dato Avsender Tone og Viktor Borger 1-GBNR-25/359; Gnr.25 bnr søknad om tillatelse til tiltak Arkivsak/doknr. 15/275-2 Sakstittel J.f.dato: Gnr.30 bnr seksjonering Mottaker Bori BBL 1-GBNR-30/255; Gnr.30 bnr Tillatelse til seksjonering av boligeiendom Arkivsak/doknr. 15/162-4 Sakstittel J.f.dato: Gnr 70 bnr.71 - Hemnestangen - Søknad om riving og gjenoppføring av fritidsbolig Brev.dato Avsender Indre Østfold Bygg AS

18 Side 18 1-GBNR-70/71; 2-FA-L42; Gnr 70 bnr.71 - Hemnestangen - tegninger Arkivsak/doknr. 15/341-1 Sakstittel J.f.dato: Gnr.99 bnr.14 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Brev.dato Avsender DNB Meglerservice AS 1-GBNR-99/14 Gnr.99 bnr.14 - egenerklæring om SPK-VTF-JGW konsesjonsfrihet Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.1 bnr.21 - dispensasjon Avsender HESLE GÅRD HØY & SNEKKERI V/ ARNE BØHLER 1-GBNR-1/21; 2-FA- Midlertidig brukstillatelse - søknad Arkivsak/doknr. 14/973-3 Sakstittel J.f.dato: Interkommunalt arkivselskap Østfold - IKA Avsender IKA Østfold 1-FE-026; 2-FA-C66; 05/1030 SSK-ARK-SLI Arbeidsoppgaver 2014 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Startlån *** 1--***-***; 2--***-***; 3--***-***; 4--***-*** SSK-ØKP-STV Søknad om startlån Arkivsak/doknr. 15/233-2 Sakstittel J.f.dato: Startlån ***

19 Side ***-***; 2--***-***; 3--***-***; 4--***-*** SSK-ØKP-STV Søknad om startlån Arkivsak/doknr. 15/328-2 Sakstittel J.f.dato: Montering av dørautomatikk Wilsesvei 13, 1820 Spydeberg Mottaker Lars Fredrik Martinsen 1-FA-M71; 2-GBNR-; 3-KOMM-; VTF-SHB-GO Montering av dørautomatikk Wilsesvei 13, 1820 Spydeberg Arkivsak/doknr. 15/246-2 Sakstittel J.f.dato: Søknad kontantstøtte 2015 Avsender Styrer 1-FE-; SPK-BHG-PJH Utgår Arkivsak/doknr. 15/344-2 Sakstittel J.f.dato: Trafikksikkerhet i barnehagen Brev.dato Mottaker Sigmund Lereim 1-FE-; SPK-BHG-PJH Svar på henvendelse - Trafikksikkerhet barnehage Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Universell utforming - utlysning av prosjektmidler Avsender Kommunal- og moderniseringsdepartementet

20 Side 20 1-FE-233; SPK-ETD-EFL Tilskudd til arbeid med universell utforming Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** 1--***-***; Varsel om permisjon 2--***-*** SIS-SU-MTR ledd nr. 2 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Mailund 1 - GNR25 BNR8 -Søknad om fradeling av tomt Brev.dato Avsender Mailund 1 AS 1-GBNR-25/8; SPK-VTF-EFO Gnr. 25, bnr. 8 - Mailund 1 - Tilleggsinformasjon - fradeling tomt. Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.1 bnr.21 - dispensasjon Brev.dato Mottaker HESLE GÅRD HØY & SNEKKERI V/ ARNE BØHLER 1-GBNR-1/21; 2-FA- Gnr. 1 bnr Tronstadveien 8 - Foreløpig svar på søknad om midlertidig brukstillatelse Arkivsak/doknr. 15/73-5 Sakstittel J.f.dato: Gnr.25 bnr tillatelse til tiltak Brev.dato Mottaker Michael Olsen Briem 1-GBNR-25/379; Gnr.25 bnr Tillatelse til oppføring av garasje og endret avkjøring Arkivsak/doknr. 15/346-1 Sakstittel J.f.dato: Gnr. 60 bnr. 1 - Svennebyveien 73 - serviceavtale for infiltrasjonsanlegg

21 Side 21 Brev.dato Mottaker Thorer Olai Egeland 1-FE-; 2-FA-M45; 09/926; 5-GBNR-60/1 SPK-VTF-SLØ Gnr. 60 bnr. 1 - Svennebyveien 73 - Serviceavtale for infiltrasjonsanlegg Arkivsak/doknr. 15/97-2 Sakstittel J.f.dato: Gnr.120 bnr.1 - utslippstillatelse for Heliveien 766 og 768 Brev.dato Mottaker August Norge AS; Ole Oraug 1-GBNR-120/1; SPK-VTF-SLØ Gnr. 120 bnr. 1 - Heliveien 766 og Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak minirenseanlegg Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Brukerråd Landbrukskontoret HSA Brev.dato Mottaker Brukerådet for Landbrukskontoret 1-GBNR-; 2-KOMM-; VTF-LHSA-AMN Innkalling til brukerråd for landbrukskontoret HSA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Styringsgruppa for landbrukskontoret Brev.dato Mottaker Styringsgruppa for Landbrukskontoret HSA 1-GBNR-; 2-KOMM-; VTF-LHSA-AMN Protokoll fra møte i styringsgruppa for Landbrukskontoret HSA Arkivsak/doknr. 15/54-5 Sakstittel J.f.dato: Tilsyn etter barnehageloven Mottaker 1-FA-A10; 2-TI-&58; SPK-BHG-PJH Ettersending av informasjon vedrørende tilsyn etter barnehageloven

22 Side 22 Arkivsak/doknr. 15/54-7 Sakstittel J.f.dato: Tilsyn etter barnehageloven Mottaker Heidi Vildskog 1-FA-A10; 2-TI-&58; SPK-BHG-PJH Tilsyn med barnehagen etter Lov om banehage54 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: LIKEVERDIG BEHANDLING AV IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER Avsender Private barnehagers landsforbund v/advokat 1-FE-223; 2-FA-A10; 12/91 SPK-BHG-PJH VS Kommunalt tilskudd til private barnehager Krav om oversendelse av sak til Fylkesmannen i Østfold Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: LIKEVERDIG BEHANDLING AV IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER Mottaker 1-FE-223; 2-FA-A10; 12/91 SPK-BHG-PJH VS Kommunalt tilskudd til private barnehager Krav om oversendelse av sak til Fylkesmannen i Østfold Arkivsak/doknr. 15/348-1 Sakstittel J.f.dato: Turnuskandidat - endring av betaling Mottaker Villaveien legesenter 1-FE-; SPK-FRT-VMY Turnuskandidat - endring av betaling Arkivsak/doknr. 15/348-2 Sakstittel J.f.dato: Turnuskandidat - endring av betaling Mottaker Landsbylegene

23 Side 23 1-FE-; SPK-FRT-VMY Turnuskandidat - endring av betaling Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr 47, bnr 4 - Mørkveien Søknad om opprettelse av ny matrikkelenhet. Brev.dato Avsender Kjell Arnold Bjerke 1-GBNR-47/4; SPK-VTF-EFO Gnr. 47, bnr. 4 - Mørkveien Søknad om opprettelse av matrikkelenhet. Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr 47, bnr 4 - Mørkveien Søknad om opprettelse av ny matrikkelenhet. Brev.dato Avsender Jon-Einar Aandal 1-GBNR-47/4; SPK-VTF-EFO Gnr. 47, bnr. 4 - Mørkveien Redegjørelse for søknad om grensejustering. Arkivsak/doknr. 15/330-2 Sakstittel J.f.dato: Gnr.25 bnr Dragonveien 17 - tillatelse til tiltak Mottaker Tone og Viktor Borger 1-GBNR-25/359; Gnr.25 bnr Dragonveien 17 - Tillatelse til oppføring av tilbygg Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Trondstadveien 2 - gnr 9 bnr 17 - delingssak Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-9/17; 2-HIST- SPK-VTF-EFO Gnr. 9, bnr Tronstadveien 2 - Fakturagrunnlag Arkivsak/doknr. 15/73-6 Sakstittel

24 Side 24 J.f.dato: Gnr.25 bnr tillatelse til tiltak Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-25/379; Gnr. 25 bnr Fakturagrunnlag Arkivsak/doknr. 15/81-4 Sakstittel J.f.dato: Spydeberg stasjon - ombyggingen og trafikkavviklingen Mottaker 1--Q9 Spydeberg stasjon - ombygging og SPK-VTF-JGW trafikkavvikling Arkivsak/doknr. 15/330-3 Sakstittel J.f.dato: Gnr.25 bnr Dragonveien 17 - tillatelse til tiltak Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-25/359; Gnr. 25 bnr Dragonveien 17 - Fakturagrunnlag Arkivsak/doknr. 15/275-3 Sakstittel J.f.dato: Gnr.30 bnr seksjonering Mottaker Statens kartverk 1-GBNR-30/255; Gnr. 30 bnr Begjæring om seksjonering Arkivsak/doknr. 15/275-4 Sakstittel J.f.dato: Gnr.30 bnr seksjonering Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-30/255; Gnr. 30 bnr Fakturagrunnlag

25 Side 25

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden:

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2085-1 Sakstittel J.f.dato: 21.07.2014 Serviceavtale Spydeberg skole og Caverion Norge Serviceavtale Spydeberg skole og Caverion Norge Arkivsak/doknr. 14/2084-1 Sakstittel J.f.dato:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden:

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 1 Arkivsak/doknr. 14/682-8 Sakstittel J.f.dato: 28.07.2014 LIKEVERDIG BEHANDLING AV IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER 2013 Brev.dato 26.06.2014 Avsender Utdanningsdirektoratet 1-FE-223; 2-FA-A10; 14/332

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 05.03.2015-08.03.2015

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 05.03.2015-08.03.2015 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2302-4 Sakstittel J.f.dato: 05.03.2015 Personalmappe Brev.dato 26.02.2015 *** Pensjon fra KLP SPK- -ESV Arkivsak/doknr. 15/488-1 Sakstittel J.f.dato: 05.03.2015 Egenvurdering

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden:

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 1 Arkivsak/doknr. 14/627-5 Sakstittel J.f.dato: 26.05.2014 LIKEVERDIG BEHANDLING AV IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER - 2012 Brev.dato 02.05.2014 Avsender Per Jarle Hestnes 1-FE-; 3-TI-; 4-HIST-12/91 SPK-BHG-PJH

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2182-14 Sakstittel J.f.dato: 10.11.2014 Personalmappe *** Personalmelding datert 10.11.14 SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/2182-15 Sakstittel J.f.dato: 10.11.2014 Personalmappe ***

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden:

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1945-2 Sakstittel J.f.dato: 01.07.2014 FORELDREUTVALG FOR BARNEHAGEN Brev.dato 01.07.2014 Mottaker 'Styrer Løvestad'; 'Hild Nytrøen'; 'Solsiden Barnehage BA'; trond@nhstrans.no

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3129-2 Sakstittel J.f.dato: 23.02.2015 Personalmappe Brev.dato 17.02.2015 *** Midlertidig uførepensjon FRT-BVT-JHE Arkivsak/doknr. 14/2797-7 Sakstittel J.f.dato: 23.02.2015 Helsestasjonen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden:

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2258-4 Sakstittel J.f.dato: 26.05.2015 Personalmappe *** 1--***-***; Alderspensjon, Høyere pensjonsgrad SPK-GPL-GAS Arkivsak/doknr. 14/1220-6 Sakstittel J.f.dato: 26.05.2015 Elevmappe

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden:

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 1 Arkivsak/doknr. 14/894-1 Sakstittel J.f.dato: 19.05.2014 Elevmappe - 2009 Brev.dato 19.05.2014 *** Mottaker *** 1--***-***; Innkalling til samarbeidsmøte SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/695-3 Sakstittel

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden:

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1911-7 Sakstittel J.f.dato: 02.01.2015 Personalmappe Brev.dato 22.12.2014 *** Innvilgelse av forhøyet uførepensjon SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/1973-5 Sakstittel J.f.dato: 02.01.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden:

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: Side 1 Arkivsak/doknr. 14/716-12 Sakstittel J.f.dato: 26.01.2015 Elevmappe - 2008 *** Kartleggingsskjema SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/1800-6 Sakstittel J.f.dato: 26.01.2015 Elevmappe - oppstartsår: 2008

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.12.2014-14.12.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.12.2014-14.12.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3249-1 Sakstittel J.f.dato: 08.12.2014 Samvær med tilsyn etter barneloven 43 a - veiledende sjekkliste Brev.dato 05.12.2014 Avsender Domstoladministrasjonen, 1-FE-; 2-FA-F42;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 13/1553-4 Type: I Sakstittel Dok.dato 10.02.2014 ELEVMAPPE - HOVIN Arkivkode 1--***-*** INNHENTING AV OPPLYSNINGER Arkivsak/doknr. 13/1553-5 Type: U Sakstittel Dok.dato 10.02.2014

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/356-3 Type: I Sakstittel Dok.dato 31.03.2014 GNR.31 BNR.144 - TILLATELSE TIL TILTAK Avsender Thor-Erik Dalby og Stine Karoline Rørvik Arkivkode 1-GBR-31/144 MERKNADER TIL MOTTATT

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 27.04.2015-30.04.2015

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 27.04.2015-30.04.2015 Side 1 Arkivsak/doknr. 15/914-1 Sakstittel J.f.dato: 27.04.2015 Personalmappe Brev.dato 23.04.2015 *** Midlertidig uførepensjon SPK- -ESV Arkivsak/doknr. 14/2718-7 Sakstittel J.f.dato: 27.04.2015 Personalmappe

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.12.2014-07.12.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.12.2014-07.12.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3199-1 Sakstittel J.f.dato: 01.12.2014 ÅRSMELDING FOR BARNEHAGER Brev.dato 24.11.2014 Avsender Utdanningsdirektoratet 1-FE-; 2-FA-; 3-TI-; 4-HIST- SPK-BHG-PJH Rapportering av

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/180-1 Type: I Sakstittel Dok.dato 14.02.2014 LÆRLING 2014 Avsender Andreas Kristiansen Arkivkode 1-FE-417 SØKNAD OM LÆRLINGPLASS RLG-SSK-INHE Arkivsak/doknr. 14/103-16 Type: U

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/430-1 Type: I Sakstittel Dok.dato 01.05.2014 GNR.70 BNR.2 FNR.33 - TILLATELSE TIL Avsender Trygve Sørlie TILTAK Arkivkode 1-GBR-70/2/33 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2189-4 Sakstittel J.f.dato: 30.03.2015 Personalmappe Brev.dato 30.03.2015 *** 1--***-***; Oppsigelse vikariat SSK-BIB-IEN Arkivsak/doknr. 15/439-3 Sakstittel J.f.dato: 30.03.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/714-1 Sakstittel J.f.dato: 07.04.2015 Personalmappe Brev.dato 07.04.2015 *** Mottaker *** Endring lønn SPK-RLG-HMO Arkivsak/doknr. 14/1150-16 Sakstittel J.f.dato: 07.04.2015 Elevmappe

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.09.2014-14.09.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.09.2014-14.09.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1624-2 Sakstittel J.f.dato: 08.09.2014 Elevmappe - oppstartsår: 2008 Brev.dato 05.09.2014 *** SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/1890-7 Sakstittel J.f.dato: 08.09.2014 Personalmappe

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 09.03.2015-15.03.2015

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 09.03.2015-15.03.2015 Side 1 Arkivsak/doknr. 15/528-1 Sakstittel J.f.dato: 09.03.2015 Personalmappe Brev.dato 04.03.2015 *** ; 3--***-*** SPK- -ESV Overgang til alderspensjon Arkivsak/doknr. 14/1732-2 Sakstittel J.f.dato: 09.03.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.09.2014-07.09.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.09.2014-07.09.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1774-16 Sakstittel J.f.dato: 01.09.2014 Bostøtte - Klagebehandling 2014 Brev.dato 29.08.2014 *** ; 3--***-*** FRT-NAV-SLA Klage over avslag på bostøtte - termin 07/14 Arkivsak/doknr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2027-1 Sakstittel J.f.dato: 14.07.2014 Regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge. Brev.dato 14.05.2014 Avsender Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/655-3 Sakstittel J.f.dato: 07.07.2014 Detaljregulering - Griniskogen Nordvest, gnr 11 bnr 2 m.fl. Avsender Hans Moesgaard 1-FA-L13; 2-GBNR-11/2; 08/583 Tilbakemelding på henvendelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1181-17 Sakstittel J.f.dato: 23.03.2015 Elevmappe - oppstartsår: 2013 Brev.dato 23.03.2015 *** Mottaker ***; *** Flyttemelding med kopi av elevmappe SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2302-3 Sakstittel J.f.dato: 27.10.2014 Personalmappe Brev.dato 20.10.2014 *** Innvilgelse av attføringspensjon SPK- -ESV Arkivsak/doknr. 14/2837-1 Sakstittel J.f.dato: 27.10.2014

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/198-2 Sakstittel J.f.dato: 02.02.2015 Elevmappe oppstartsår 2007 1. årstrinn Brev.dato 30.01.2015 *** Skyssrefusjon høsten 2014 OPP-KIR-ANNNAS Arkivsak/doknr. 15/196-2 Sakstittel

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 29.06.2017 nnvilget dispensasjon og byggetillatelse - ny tomannsbolig - 4/222 Søknad om dispensasjon

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/924-1 Sakstittel Journaldato: 27.10.2014 Barnemappe Brevdato 17.10.2014 Dokumenttittel Avsender Referat Samarbeidsmøte 171014 og innkalling 160115 TRO-BÅSB-AHS Offl. 13 3. ledd Dokumentnr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.08.2014-10.08.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.08.2014-10.08.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2063-3 Sakstittel J.f.dato: 01.08.2014 Gnr.29 bnr.65 - tillatelse til tiltak Brev.dato 01.08.2014 Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-29/65; SPK-VTF-EFO

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1110-1 Sakstittel J.f.dato: 10.11.2014 Ledsagerbevis 2014 Brev.dato 05.11.2014 *** 1--***-***; ; 3--***-*** INB-SER-ANNHJA Søknad om ledsagerbevis Arkivsak/doknr. 14/1067-1 Sakstittel

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3243-2 Sakstittel J.f.dato: 02.02.2015 Elevmappe - oppstartsår: 2010 Brev.dato 02.02.2015 *** SIS-HS-TSØ Vurdering som grunnlag for særskilt norskopplæring Arkivsak/doknr. 14/3241-2

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 20.04.2015-26.04.2015

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 20.04.2015-26.04.2015 Side 1 Arkivsak/doknr. 15/671-4 Sakstittel J.f.dato: 20.04.2015 Personalmappe Brev.dato 20.04.2015 *** Arbeidsavtale - 17.03.2015 SPK-ETD-ESK Offl. 12 første ledd bokstav c Arkivsak/doknr. 15/671-5 Sakstittel

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1123-2 Sakstittel J.f.dato: 08.12.2014 Elevmappe oppstartsår 2008 1. årstrinn Brev.dato 03.12.2014 *** 1--***-***; Tilbakemelding etter utredning OPP-KIR-ANNNAS Arkivsak/doknr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/716-10 Sakstittel J.f.dato: 05.01.2015 Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Brev.dato 18.12.2014 *** 1-FA-G02; 2-TI-; INB-SER-ANNHJA Klage på enkeltvedtak Arkivsak/doknr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/390-1 Type: I Sakstittel Dok.dato 10.04.2014 SØKNAD OM KONSESJON 0124/35/7 Avsender Tonje Haug Arkivkode 1-GBR-0124/35/7; SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Arkivsak/doknr.

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03-08.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 12/1959-1 Type: U Sakstittel Dok.dato 28.04.2014 ELEVMAPPE Arkivkode 1--***-*** HENVISNING TIL PPT Saksansv. SIS- -CHH Arkivsak/doknr. 12/630-5 Type: U Sakstittel Dok.dato 28.04.2014

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1110-4 Sakstittel J.f.dato: 19.01.2015 Ledsagerbevis 2014 Brev.dato 22.12.2014 *** ; 3--***-*** INB-SER-ANNHJA Søknad om ledsagerbevis Arkivsak/doknr. 15/79-1 Sakstittel J.f.dato:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/242-1 Sakstittel J.f.dato: 16.02.2015 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for én bestemt anledning (lukket og åpent arrangement) Brev.dato 13.02.2015 Avsender Skiptvet musikkorps

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 12.02.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-22:00 Spydeberghalvtimen: Følgende hadde ordet: Ivar Vågen, Lars Fongen og Åge Vold Til

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra møte nr 2 vedr. psykososialt skolemiljø 9a - 3 for ***** ***** ***** 2013/ /

Offentlig journal. Referat fra møte nr 2 vedr. psykososialt skolemiljø 9a - 3 for ***** ***** ***** 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.05.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2016 Referat fra møte nr 2 vedr. psykososialt skolemiljø 9a - 3 for ***** ***** ***** OK - spesialundervisning

Detaljer

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr 30/20- Søndre Sandøy 2015/ /

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr 30/20- Søndre Sandøy 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04-13.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.04.2015 nnhold: Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.10-08.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.12.2017 Melding til tinglysing Søknad om deling/ rekvisisjon av oppmåling - 48/4 2016/2049-9

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/237-17 Sakstittel J.f.dato: 23.03.2015 Åpen søknad 2015 Brev.dato 16.03.2015 Avsender Lise Michelle Lunder Åpen søknad - Renholder Skiptvet kommune Arkivsak/doknr. 15/237-15 Sakstittel

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 11.08.2014-17.08.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 11.08.2014-17.08.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/682-9 Sakstittel J.f.dato: 11.08.2014 LIKEVERDIG BEHANDLING AV IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER 2013 Brev.dato 11.08.2014 Avsender tli@conexus.no 1-FE-223; 2-FA-A10; 14/332 SPK-BHG-PJH

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent endring av ansvarsforhold for byggetiltak på eiendom gnr/bnr 40/164 Firemannsboliger - gnr 40 bnr 164 2013/844-9 8818/2014 05.05.2014 BS/Trine Lise Johnsen 40/164

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.08.2017 nnhold: nnvilget dispensasjon og byggetillatelse - utvidelse av fritidsbolig - 23/17/67

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06-01.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 nnhold: Byggetillatelse for anleggelse av stikkledning, riving av anneks/uthus

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, postmottak, for perioden: 20.10.2014-26.10.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, postmottak, for perioden: 20.10.2014-26.10.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2778-1 Sakstittel J.f.dato: 20.10.2014 Oppstartsår 2014 - Referater fra foreldremøter ved Hovin skole Brev.dato 13.10.2014 Avsender Hanne Kristin Berg 1-FE-; 2-FA-B40; 3-TI-;

Detaljer

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03.

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.03-22.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.03.2015 nnvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1032-3 Sakstittel J.f.dato: 26.05.2015 Elevmappe oppstartsår 2005 1. årstrinn Brev.dato 26.05.2015 *** Henvisning til PPT for videregående opplæring OPP-KIR-ANNNAS Arkivsak/doknr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/237-44 Sakstittel J.f.dato: 04.05.2015 Åpen søknad 2015 Brev.dato 02.05.2015 Avsender Sonja Zivanovic 1-FE-412; 2-FE-416; SKI-SEN-KARBOG Søknad + CV Arkivsak/doknr. 15/237-45

Detaljer

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03-03.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.03.2015 Svar på søknad om dispensasjon Dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.06-23.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.06.2015 Foreløpig svar - Byggesak - Gilboveien 24 - Kirkeøy Søknad om byggetillatelse

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Inn- og utgående post, Postføring Spydeberg kommune, for perioden: 14.04.2014-20.04.2014

Inn- og utgående post, Postføring Spydeberg kommune, for perioden: 14.04.2014-20.04.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/393-2 Type: U Sakstittel Dok.dato 14.04.2014 GNR.49 BNR.1 - TILLATELSE TIL TILTAK Mottaker Indre Østfold Bygg AS Arkivkode 1-GBR-49/1 GNR.49 BNR.1 - MØRKVEIEN 725 - SØKNAD RLG-VFF-ELFO

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.09-24.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.09.2015 Vedrørende oppføring av bolig - 30/22 Søknad om tillatelse til tiltak -

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding om Borg II 2012/257-37 18191/2013 13.09.2013 05.08.2015

Offentlig journal. Tilbakemelding om Borg II 2012/257-37 18191/2013 13.09.2013 05.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.08-03.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.08.2015 nnhold: Tilbakemelding om Borg Borg : Ytre farled, Møkkalasset og Svaleskjær

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/511-4 Sakstittel Journaldato: 23.03.2015 Tilskudd - forebygging av uønskede svangerskap og abort Brevdato 16.03.2015 Dokumenttittel Mottaker Fylkesmannen i Østfold Aksept av vilkår

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr / /

Offentlig journal. Innsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03-26.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 27.03.2015 nnsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr 149 Søknad om dispensasjon - gnr 43

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.07-05.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.07.2015 Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 Eiendomsskatt -

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 2191/11 Forrige lnr:21592/10 Svar på lnr.: Reg.dato: 04.03.11

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 2191/11 Forrige lnr:21592/10 Svar på lnr.: Reg.dato: 04.03.11 Side 1 10/3833-2 U Datert: 01.02.11 Arkivkode:GB 76/2 S.ansv: TEK.BYG.HBR Til: Landbrukskontoret i Follo Sakstittel: GNR 76 BNR 2 - EIENDOMSGRENSER Innhold: GNR 75 BNR 1 OG GNR 76 BNR 2 - EIENDOMSGRENSER

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.12.2017 Melding til tinglysing Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - 31/2 og

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/1000-5 8542/2015 05.05.2015 18.08.2015. Oversendelse av sak - påbygg hytte - 40/161

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/1000-5 8542/2015 05.05.2015 18.08.2015. Oversendelse av sak - påbygg hytte - 40/161 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08-17.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.08.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Søknad om fradeling - 51/15, 50/9 2015/1000-5

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.03.2012-28.03.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.03.2012-28.03.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 11/1123-7 Regdato:28.03.2012 Arkivkode:GBNR 35/21 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PMN/PMN/SMV SAR Geir Henning Solbakken Dok.beskr: HYTTE PÅ TOMT NR. 5 I GREVSJØLIA HYTTEFELT - GBNR 35/21 Saksnr:

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11-19.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2014 Behandling av klage vedrørende parkeringsgebyr/tilleggsavgift Parkeringsgebyr 2014 2014/830-67 18790/2014

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.10.2016 Oversendelse av seksjoneringsbegjæring for behandling, eiendommen gnr 42 bnr 278 i

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/775-1 Sakstittel J.f.dato: 03.11.2014 Innsyn gamle elevmapper Brev.dato 27.10.2014 *** 1-FA-A20; 2-TI-; OPP-KIR-NINSKA Innsyn i elevmappe Arkivsak/doknr. 14/780-1 Sakstittel J.f.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 40/13/22 2015/1111-3 9394/2015 14.09.2015 15.05.2015

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 40/13/22 2015/1111-3 9394/2015 14.09.2015 15.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.09-13.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.09.2015 Behandling av søknad om sanitærabonnement 40/13/22 Dispensasjon for bygging

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/1088-1 Sakstittel Journaldato: 17.11.2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning - IUA Avsender Interkommunalt utvalg mot akutt Innkalling til representantskapsmøte i IUA Østfold

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.11.2016 Svar på søknad om sanitærabonnement for eiendom 42/5 - Sydengveien 186 Søknad om VA

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 02.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:30 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Andreas Kulvik,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 12.12.2013 Møtetid: Kl. 16:00 17:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 052/13-054/13 Faste representanter:, H leder Andreas

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 26.01.2012 Møtetid: Kl. 18:00 20.45 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/12-007/12 Faste representanter: Vararepresentanter:

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.01.2017 Vedrørende utbedring av krysset mellom fylkesveg 108 og fylkesveg 491 ved Rød på Asmaløy

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse beh i Overskattetakstnemnda - klage eskatt - gnr 13 bnr / /

Offentlig journal. Oversendelse beh i Overskattetakstnemnda - klage eskatt - gnr 13 bnr / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.08-24.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 25.08.2016 Oversendelse beh i Overskattetakstnemnda - klage eskatt - gnr 13 bnr 44

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/374-6 Sakstittel Journaldato: 23.11.2015 Personalmappe Brevdato 09.10.2015 Dokumenttittel Mottaker Vedr. din ansinitet PO-BO234-SIS Dokumentnr. 15/62-7 Sakstittel Journaldato: 23.11.2015

Detaljer

Offentlig journal. Orientering om protokoll og godkjenning. 2012/2361-12 2147/2014 30.01.2014 16.01.2015. Oppmålingsforretning Edholmen.

Offentlig journal. Orientering om protokoll og godkjenning. 2012/2361-12 2147/2014 30.01.2014 16.01.2015. Oppmålingsforretning Edholmen. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.01-14.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.01.2015 Orientering om protokoll og godkjenning. Gnr 13 bnr 4 - Søknad om rekvisisjon

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 4023/15 Regdato:10.11.2015 Arkivkode:***** ****************************** Saksnr: 14/705-5 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅD/SK/MONSØB Journalenhet:SEN ** Dok.beskr: Vedtak om fritak fra

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.09.2016 Oversendelse av vedlegg til søknad om finansiering av ridehall på Huser Ridehus -

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 27.02.2014 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 012/14-018/14 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.02.2017 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 51/73 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/548-1 Sakstittel Journaldato: 27.03.2015 Personalmappe Brevdato 16.03.2015 Dokumenttittel Avsender *** Oppsigelse av avtale - støttekontakt *** TRO-BODAF-SKK Offl. 13 1. ledd, jf.

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap -Ekstraordinært

Møteprotokoll for Formannskap -Ekstraordinært SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 12.02.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:00-16:30 Møteprotokoll for Formannskap -Ekstraordinært Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 03.04.2014 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 019/14-023/14 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 2560/11 Forrige lnr:2214/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 21.03.11

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 2560/11 Forrige lnr:2214/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 21.03.11 Side 1 09/898-5 U Datert: 07.01.11 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: OK.VBH.VIBH Til: ************************************************************ Saksb: OK.VBH.KTJ 13 offl. 13/fvl.

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 21.11.2013 Møtetid: Kl. 17:00 21.00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 044/13-051/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 137/16 Regdato:14.01.2016 Arkivkode:GBNR 1/45 Saksnr: 09/746-9 Dok.type: /I Gradering: Goodtech Enviromment AS Dok.beskr: Serviceavtale Biovac renseanlegg Gnr. 1 bnr. 45 Lnr: 138/16 Regdato:14.01.2016

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 17.01.2013 Møtetid: Kl. 17:00 17:45 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/13-006/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11.

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.02-02.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.02.2015 nnhold: nderinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 49 bnr 14 fnr

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 16.-18.08.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/66-6 U Sakstittel Elevmappe 1--***-*** Tildeling av spesialpedagogisk hjelp KOA-OEI-JHE skoleåret 2013/2014 Arkivsak/doknr.: 09/1869-8 U Sakstittel Ny garasje,

Detaljer

OFFENTLEG POSTJOURNAL SANDØY KOMMUNE

OFFENTLEG POSTJOURNAL SANDØY KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/44-16 Sakstittel J.f.dato: 14.07.2015 Sandøytunet 2014-2016. Vidareføring av EPH-sak 2014/362 Brevdato 16.07.2015 Mottakar Hans Endre Sæterøy; Andrine Finnøy; Sigmund Haugen;

Detaljer