OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.08.2014-10.08.2014"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.29 bnr.65 - tillatelse til tiltak Brev.dato Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-29/65; SPK-VTF-EFO Gnr 29, bnr 65 - Fagerliveien 32 - Fakturagrunnlag Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Melding om syk skjære Brev.dato Mottaker 1-GBNR-; VTF-LHSA-VAA SV Sykdom på skjærer - Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Tilskudd til kjøretøy Brev.dato *** Avsender *** 1--***-***; ; 3--***-***; 4--***-*** SPK-FRT-HDY ledd nr. 2 Søknad om tilskudd til innkjøp av bil Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Terrortrussel oppdrag til kommunene Brev.dato Avsender Fylkesmannen i Østfold 2-FA-X29; SPK-RLG-HVI Terrortrussel - overgang til normalsituasjon Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Avlastningstiltak 2014 Brev.dato ***

2 Side 2 1--***-***; SPK-SSK-MBI Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ** Søknad om ledsagerbevis Brev.dato Mottaker SPK- -WS-ADMIN Feilregistrering Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr. 30 bnr Osloveien 42 - Sanering av nedgravd oljetank Brev.dato Mottaker 'Nils Rådalen' 2-FA-K23; ; 5-GBNR-30/25 SPK-VTF-SLØ E-post - Osloveien 42 - boring av energibrønn Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: EGENMELDT SYKEFRAVÆR 2014 Brev.dato SSB Mottaker 1-FE-461; 2-TI-&31; 14/368 SSK-ØKP-ESV kvittering Altinn 2 kv 2014 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Søknad om tilskudd til drenering Brev.dato Eva Kirkerød - Lystad 64/1 Mottaker Eva Kirkerød 1-GBNR-64/1; Søknad om tilskudd til drenering 2-KOMM-0123; VTF-LHSA-FFR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

3 Side 3 J.f.dato: Søknad om tilskudd til drenering Brev.dato Carl-Chr. Riiser Grydeland Mottaker Carl-Chr. Riiser Grydeland 1-GBNR-78/1; Søknad om tilskudd til drenering 2-KOMM-0138; VTF-LHSA-FFR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Søknad om tilskudd til drenering Brev.dato Grydeland Mottaker o' 1-GBNR-78/1; Søknad om tilskudd til drenering 2-KOMM-0138; VTF-LHSA-FFR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Forvaltningsrevisjonsprosjekt - tjenesteutøvelse i barnevernet Avsender Indre Østfold kommunerevisjon IKS 1-FE-216; 2-FA-F40; 13/321 SPK-FRT-HDY Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt - tjenesteutøvelse i barnevernet Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Ressursgjennomgang 2014 Mottaker 'Erik Fjornes' 1-FE-400 resterende opplysninger kjøkken og vaskeri SPK-SSK-IAA Offl. 14. ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr 46 bnr 7 - søknad om tillatelse uten ansvarsrett Mottaker Arne Øystein Alvim 1-GBNR-46/7; 2-HIST- SPK-VTF-EFO gnr. 46 bnr. 7 - Mørkveien Hytterenovasjon

4 Side 4 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.25 bnr tiltak uten ansvarsrett Avsender Kjerstin Nyaas Kjæve 1-GBNR-25/132; SPK-VTF-EFO Gnr.25 bnr søknad om oppføring av tilbygg Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr. 9 bnr Industriveien 4 - Ny oljeutskiller Mottaker 2-FA-M41; ; 5-GBNR-9/52 SPK-VTF-SLØ E-post - Gnr. 9 bnr Løvestad Servicesenter - Ny oljeutskiller Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Brakkerigg Holden Gård Mottaker Stine Mytting Boge 1-GBNR-41/1; Brakkerigg 2-KOMM-0138; VTF-LHSA-AMN Arkivsak/doknr. 14/742-2 Sakstittel J.f.dato: Detaljregulering for Vestlia - del av gnr 5 bnr 1 m. fl. Brev.dato Avsender Ingunn Wahl Hansen 1-GBNR-5/1; 12/1043 SPK-VTF-MSØ Klage på vedtak i kommunestyret detaljregulering Vestlia Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.96 bnr.34 - utslippstillatelse Mottaker Krister Klemmetsen

5 Side 5 1-GBNR-96/34; 2-HIST-; 3-FE- SPK-VTF-SLØ Gnr.99 bnr.34 - Søknad om utslippstillatelse - foreløpig svar Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: ** Mottaker SPK- -WS-ADMIN Feilregistrering Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr. 124 bnr. 4 - Heliveien Utslippstillatelse Mottaker 1-GBNR-124/4; 2-FA-M45; 14/340 SPK-VTF-SLØ Gbr. 124 bnr. 4 - Heliveien Minirenseanlegg - tillatelse til igangsetting av arbeider Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr. 47 bnr. 1 - Sundbyveien 25 - Utslippstillatelse og tillatelse til minirenseanlegg Mottaker 1-GBNR-47/1; 2-FA-M45; 13/723 SPK-VTF-SLØ Gnr. 47 bnr. 1 - Sundbyveien 25 - utslippssak Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: FEIL LØNN - SEPTEMBER 2012 Mottaker ** SSK-ØKP-STV Feil utbetalt lønn september 2012 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

6 Side 6 J.f.dato: Ekstrainnbetaling av skogfond Mottaker Toril Birgitte Stenseng er 1-GBNR-; VTF-LHSA-VAA ekstrainnbetaling av skogfond Morten Ramstad Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Personalmappe Brev.dato *** 1--***-***; Søknad AFP - tilleggsopplysninger SSK-ØKP-ESV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Bosetting i Spydeberg kommune Avsender Ibrahim Ali Ahmed 1-FA-F30; 2-TI-; FRT-RPF-GPE Søknad om bosetting Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Eierløse katter Avsender Mattilsynet 1-FA-V49; 2-TI-; SPK-ETD-EFL Eierløse katter - informasjon Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Skatteinngang 2014 Brev.dato Avsender ** 1-FE-232; SPK-SSK-KLA Skatteinngangen juli 2014

7 Side 7 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Avlastningstiltak 2014 Brev.dato *** Avsender *** 1--***-***; Søknad om ledsagerbevis SPK-SSK-MBI Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.25 bnr Ferdigattest Brev.dato Avsender Nils Nygård 1-GBNR-25/475; 10/594 SPK-VTF-EFO Gnr.25 bnr Søknad om ferdigattest Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.26 bnr.96 - Grinibakken 14 - attestasjonsskjema Brev.dato Avsender Aktiv tankrens AS 1-GBNR-26/96; 2-FE-; 3-FA-; 4-TI-; 5-HIST- SPK-VTF-SLØ Gnr.26 bnr.96 - attestasjonsskjema for rengjøring av tanker og overlevering for destruksjon Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Gnr.25 bnr Ferdigattest Brev.dato Avsender Nils Nygård 1-GBNR-25/475; 10/594 SPK-VTF-EFO Gnr.25 bnr tegninger Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER Brev.dato Avsender Kommunal- og

8 Side 8 moderniseringsdepartementet 1-FE-233; 2-HIST-08/1059 SPK-RLG-HMO Kommuneproposisjonen 2015 og revidert nasjonalbudsjett Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Ekstrainnbetaling av skogfond Brev.dato Mottaker 'Stenseng, Toril Birgitte' 1-GBNR-; VTF-LHSA-VAA Ekstrainnbetaling av skogfond Morten Ramstad Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Søknad om tilskudd til drenering Brev.dato Olav Breivik - Bøler vestre 13/1 Mottaker Olav Breivik 1-GBNR-13/1; Søknad om tilskudd til drenering 2-KOMM-0123; VTF-LHSA-FFR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Fradeling av kårbolig Brev.dato Mottaker Hobøl kommune v/stine Mytting Boge 1-GBNR-53/1; 2-KOMM-0138; VTF-LHSA-AMN Søknad om fradeling kårbolig Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Søknad om bygging av helårs landbruksvei klasse 2 Vatn gård Brev.dato Delegert vedtak Mottaker Jørn Tore Måleng 1-GBNR-; Behandling av søknad om bygging av landbruksvei klasse 2 Vatn Gård VTF-LHSA-VAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2013 Brev.dato ***

9 Side 9 1--***-***; SIS-HS-TSØ spes.ped vurdering Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår: 2013 Brev.dato *** 1--***-***; Svar på søknad elevpermisjon SIS-HS-TSØ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Elevmappe - oppstartsår:2013 Brev.dato *** Avsender *** 1--***-***; Innhenting av opplysninger til Barnevernet SIS-SS-OMG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Norsktilskudd 2014 Avsender IMDI 1-FE-233; 2-FA-F30; SPK-SSK-ROL Informasjonbrev til kommunene om norsktilskuddssøknader i NIR august 2014 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Byggesaksbehandler/jurist Brev.dato *** 1--***-***; Stilling besatt SPK-VTF-JGW Offl. 5 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Byggesaksbehandler/jurist

10 Side 10 Brev.dato *** 1--***-***; VS Stilling besatt SPK-VTF-JGW Offl. 5 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Økologisk høstkorn Brev.dato /104/4 Mottaker Knut Anders Solberg 1-GBNR-; Dispensasjon - ny søknad VTF-LHSA-AMN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Økologisk høstkorn Brev.dato /104/4 Mottaker Knut Anders Solberg 1-GBNR-; Dispensasjon - ny søknad VTF-LHSA-AMN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel J.f.dato: Søknad om fradeling Brev.dato /12/2 Mottaker Hobøl kommune v/stine Mytting Boge 1-GBNR-; Søknad om fradeling VTF-LHSA-AMN Arkivsak/doknr. 14/968-4 Sakstittel J.f.dato: Konsesjon Brev.dato /24/3 Mottaker Laila Monsrud 1-GBNR-24/3; Søknad om konsesjon Monsrud 2-KOMM-0138; VTF-LHSA-AMN

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIDSBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIDSBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4920-2 J.f.dato: 07.04.2015 Mysen skole - Brannskade Brev.dato 31.03.2015 Avsender KLP Skadeforsikring AS 1-FE-; 2-FA-A20; 3-TI-&46; 4-HIST- EID-BYGG-MOS Kopi av rapport etter

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 13.05.2015-13.05.2015 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 13.05.2015-13.05.2015 Side 1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/189-16 Sakstittel Dok.dato 16.04.2015 Tilsetting - 100% stilling som ingeniør - vikariat Mottaker tom 31.12.2015 Arkivkode 1-FE-412 Tilsetting

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 20.03.2006-26.03.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 20.03.2006-26.03. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/99-29 I Sakstittel Dok.dato 17.03.2006 Avsender Borregaard Fabrikker Oppfølging av årsrapport 2005 analyse av uønskede hendelser Arkivsak/doknr. 06/230-2 U Sakstittel Dok.dato

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 03/13

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 03/13 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 03/13 Organ: Region Vestviken Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.06.2013 Tid: 12:00 Vararepresentantene vil få beskjed dersom de skal møte. SAKSLISTE Møtesakstype/nr.

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder INNHOLD side Innledning..5 Myter om funksjonshemmede arbeidstakere.6

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget LYNGEN KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Torsdag 1.3.2012 Varighet: 11.00 14.10

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget LYNGEN KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Torsdag 1.3.2012 Varighet: 11.00 14.10 LYNGEN KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Torsdag 1.3.2012 Varighet: 11.00 14.10 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Remi Iversen Odd Kr. Solberg Faste medlemmer Rolf Magne Hansen

Detaljer

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling av grunneiendom jf. kap 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 Journalnummer

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep N-0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Detaljer

1. Oslofjordens friluftsråd 2. Buskerud fylkeskommune 3. Arkeologiske undersøkelser 4. Statens vegvesen 5. Fylkesmannen i Buskerud

1. Oslofjordens friluftsråd 2. Buskerud fylkeskommune 3. Arkeologiske undersøkelser 4. Statens vegvesen 5. Fylkesmannen i Buskerud SIVILARKITEKT ARNE FINN SOLLI AS Vedlegg: 1. Oslofjordens friluftsråd 2. Buskerud fylkeskommune 3. Arkeologiske undersøkelser 4. Statens vegvesen 5. Fylkesmannen i Buskerud Erik Borresens alle 9.3015 Drammen

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

Sanitærreglement for Sandøy kommune, del 2: utfyllande bestemmingar

Sanitærreglement for Sandøy kommune, del 2: utfyllande bestemmingar Sandøy kommune Eining for tekniske tenester Sanitærreglement for Sandøy kommune, del 2: utfyllande bestemmingar Føreord Utfyllende bestemmingar, fastlegg ein del normalkrav som Sandøy kommune stiller krav

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

Veileder. Tilsyn med barnehager

Veileder. Tilsyn med barnehager Veileder Tilsyn med barnehager Innhold Innhold...1 1. Innledning...3 2. Lovgrunnlaget...5 2.1 Bestemmelser i barnehageloven...5 2.2 Kommunens utøvelse av skjønn...6 3. Kommunens roller og ansvarsforhold...9

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 1.1. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi... 4 1.2. Kategorisering av selskapsformene... 4

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-2 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak 33/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013 Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging juni 2013 Innhold Hovedfunn og anbefalinger... 4 Hva ser vi etter når vi kartlegger?.... 4 Hovedfunn: Tekstene er for lite leserorientert... 4 Våre

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Ny mal for saksframlegg til politisk behandling

Ny mal for saksframlegg til politisk behandling Ny mal for saksframlegg til politisk behandling Opplæring 28. januar 2013 1 Utgangspunkt Rådmannens Lean-prosjekt vedr. saker til politisk behandling. Kommunestyrets vedtak i møte 16. februar, sak 23/12,

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer