Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 30.06.2014-30.06.2014 Side 1"

Transkript

1 OFFENTLG POTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE ide 1 Arkivsak/doknr. 13/ akstittel Dok.dato Tilskudd til drenering Kroken bruk DA v/kjetil jåvik Arkivkode 1-FE-233 øknad om tilskudd til grøfting - foreløpig svar aksansv. RÅD-NT-LNO Arkivsak/doknr. 14/581-7 akstittel Dok.dato Tilsetting - Vikariat som ingeniør i 100 % stilling Avsender Neven Dojcinovic Arkivkode 1-FE-412 øknad - Vikariat som ingeniør i 100 % stilling 25 nntak for tilsetjingssaker Arkivsak/doknr. 14/581-8 akstittel Dok.dato Tilsetting - Vikariat som ingeniør i 100 % stilling Avsender Jorge Ginja Arkivkode 1-FE-412 øknad - Vikariat som ingeniør i 100 % stilling 25 nntak for tilsetjingssaker Arkivsak/doknr. 08/ akstittel Dok.dato Terra - DnB - rettsoppgjør *** Arkivkode 1--***-*** Vedr. anke i rettsak mellom Ace European Group aksansv. RÅD- -K 18 nntak for rettssaksdokument Ltd og Hattfjelldal kommune. Arkivsak/doknr. 11/ akstittel Dok.dato Åpen søknad Avsender Jasmina Jelic Arkivkode 1-FE-410 Jobb som helsefagarbeider aksansv. RÅD-PRO-TT Arkivsak/doknr. 14/468-5 akstittel Dok.dato Leiekontrakt for tjenestebolig Avsender Ragnhild parrok Larsen Arkivkode 1-FE-485; Oppsigelse av kommunal bolig 2-T-&52 aksansv. RÅD-NT-BJLE Arkivsak/doknr. 14/ akstittel Dok.dato Tilsetting - Vikariat som ingeniør i 100 % stilling

2 OFFENTLG POTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE ide 2 Avsender Ragnhild Haugen Arkivkode 1-FE-412 øknad om stilling som ngeniør 25 nntak for tilsetjingssaker Arkivsak/doknr. 14/689-1 akstittel Dok.dato Forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når Avsender Helse- og omsorgsdepartementet kvinner begjærer abort Arkivkode 1-FE- Høring - Forslag om å fjerne henvisning fra aksansv. RÅD-HEL-BBP fastlege når kvinner begjærer abort Arkivsak/doknr. 14/368-2 akstittel Dok.dato Ny godkjenningsordning for grensemerker etter Avsender Kartverket matrikkelloven Arkivkode aksansv. 1-FA-L21; 2-T-&18 RÅD-NT-HA Endring av regelverk, egenerklæring og spesifikasjon for godkjenningsordning for grensemerker etter matrikkelloven. Arkivsak/doknr. 14/ akstittel Dok.dato Tilskudd til tiltak i beiteområder 2014 Avsender Fylkesmannen i Nordland Arkivkode aksansv. 1-FE-223; 2-FA-V00 RÅD-NT-HA var på søknad om forsterket tilsyn i kombinasjon med skadefellingstillatelse - Hattfjelldal au og Geit Arkivsak/doknr. 13/ akstittel Dok.dato Rammesøknad Jørgen Wulff; Kim Pettersen Arkivkode 1-GBNR-50/4 Dispensasjon for tomt for basestasjon, samt rammetillatelse på Krutådal, Gnr.: 50 / Bnr.: 4 i Hattfjelldal kommune Arkivsak/doknr. 14/469-2 akstittel Dok.dato nformasjonsplan ndre Helgeland

3 OFFENTLG POTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Kommunerevisjon; Anne-Margrethe imonsen; Bjarne Haugen; Bjørn Erik Davidsen; Britt Blaunfeldt Petersen; Børge Odden; Christian igvart Rokkestad; nger Lise Bleikvassli; Janne-Britt Nilsskog; Lillian ætern; Wenche Daleng Arkivkode 1-FE-147 nformasjonsplan aksansv. RÅD-AD-MAHA Arkivsak/doknr. 13/ akstittel Dok.dato nvesterings- og opplæringsstøtte JK Elektro Arkivkode 1-FE-223; 2-FA-01 Vedr. klage i sak om nvesterings- og opplæringsstøtte aksansv. RÅD-NT- Arkivsak/doknr. 12/490-7 akstittel Dok.dato Leiekontrakt trygdebolig/omsorgsbolig Avsender Herlaug Granås Arkivkode 1-FA-H46; Leiekontrakt for omsorgsbolig 2-T-&52 aksansv. RÅD-PRO-G Arkivsak/doknr. 14/581-9 akstittel Dok.dato Tilsetting - Vikariat som ingeniør i 100 % stilling Jon Roger Thomassen; Neven Dojcinovic; Jorge Ginja Arkivkode 1-FE-412 Vedr. søknad på vikariat som ingeniør i 25 nntak for tilsetjingssaker Hattfjelldal kommune Arkivsak/doknr. 08/33-8 akstittel Dok.dato Evaluering av Terra-saken ndre Helgeland kontrollutvalgssekretariat; ndre H.land kommunerevisjon Arkivkode 1-FE-033 Vedr. Evaluering av Terra-saken aksansv. RÅD- -K Arkivsak/doknr. 14/ akstittel Dok.dato Tilsetting - Jord- og arealbrukssjef ide 3

4 OFFENTLG POTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE ide 4 Ragnhild Haugen Arkivkode 1-FE-411 Bekreftelse på intervju 25 nntak for tilsetjingssaker Arkivsak/doknr. 11/ akstittel Dok.dato Refusjon av utgifter til NAV Hattfjelldal NAV Økonomiteneste Arkivkode 1-FE-233 Refusjonskrav fra Hattfjelldal kommune for aksansv. RÅD-NAV-JBN perioden Arkivsak/doknr. 12/ akstittel Dok.dato Legemidler, delegasjoner 2012, 2013, 2014 Vikarer ved PRO Arkivkode 1-FA-G05 Legemidler, delegasjoner 2014, 2015 ferdig aksansv. RÅD-PRO-TT opplagt dosett vikarer Arkivsak/doknr. 14/614-2 akstittel Dok.dato kogbruksplanlegging Fylkesmannen i Nordland Arkivkode 1-FA-V70 var angående skogbruksplanlegging aksansv. RÅD-NT-JH Arkivsak/doknr. 12/783-2 akstittel Dok.dato Oversikt over ressursbruk landbruk Avsender Fylkesmannen i Nordland Arkivkode 1-FE-034; 2-T-&24 Oversikt ressursbruk i landbruksforvaltning i kommunene og Fylkesmannen aksansv. RÅD-NT-HA Arkivsak/doknr. 14/369-8 akstittel Dok.dato Tilsettinger av midlertidige stillinger, for tiden ved enhet for miljøterapi ved Nyborgveien bofellesskap Arkivkode 1-FE-412 Forlengelse: tilsettinger i midlertidige stillinger, aksansv. RÅD-PRO-CHRO for tiden ved PRO-avdelingen v/enhet for miljøterapi ved Nyborgveien bofellesskap Arkivsak/doknr. 14/643-2 akstittel Dok.dato Tillatelse til tiltak Arkivkode 1-GBNR-75/2 Øystein Vatnan, tillatelse til tiltak, bygging av ny

5 OFFENTLG POTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE ide 5 hytte på Moen, gnr. 75, bnr 2 i Hattfjelldal kommune. Arkivsak/doknr. 13/866-4 akstittel Dok.dato Tiltak uten ansvarsrett Avsender Fylkesmannen i Nordland Arkivkode 1-GBNR-1/162 Angående søknad 13 Opplysningar underlagde teieplikt. Arkivsak/doknr. 14/369-9 akstittel Dok.dato Tilsettinger av midlertidige stillinger, for tiden ved Annika Forsmo enhet for miljøterapi ved Nyborgveien bofellesskap Arkivkode 1-FE-412 Tilbud om forlengelse av midlertidig ansettelse aksansv. RÅD-PRO-CHRO Arkivsak/doknr. 12/ akstittel Dok.dato Legemidler, delegasjoner 2012, 2013, 2014 Arkivkode 1-FA-G05 Legemidler, delegasjoner 2014, 2015 ferdig aksansv. RÅD-PRO-TT opplagt dosett vikarer Arkivsak/doknr. 14/ akstittel Dok.dato Tilsettinger av midlertidige stillinger, for tiden ved iv Marit tormo enhet for miljøterapi ved Nyborgveien bofellesskap Arkivkode 1-FE-412 Tilbud om forlengelse av midlertidig ansettelse aksansv. RÅD-PRO-CHRO Arkivsak/doknr. 14/ akstittel Dok.dato Tilsettinger av midlertidige stillinger, for tiden ved Wenche Nilsen enhet for miljøterapi ved Nyborgveien bofellesskap Arkivkode 1-FE-412 Tilbud om forlengelse av midlertidig ansettelse aksansv. RÅD-PRO-CHRO Arkivsak/doknr. 14/614-3 akstittel Dok.dato kogbruksplanlegging Fylkesmannen i Nordland Arkivkode 1-FA-V70 var angående skogbruksplanlegging aksansv. RÅD-NT-JH

6 OFFENTLG POTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE ide 6 Arkivsak/doknr. 14/626-1 akstittel Dok.dato Tilskudd til tilpasning Avsender Husbanken Arkivkode 1-FE-251 Tilskudd til tilpasning - behov for refordeling av aksansv. RÅD- -K midler Arkivsak/doknr. 14/47-34 akstittel Dok.dato Attester og bekreftelser Annika Luktvassli Gløsen Arkivkode 1-ETT- Tjenesteattest aksansv. RÅD-AD-KHBO 13 Opplysningar underlagde teieplikt. Arkivsak/doknr. 14/688-1 akstittel Dok.dato Endringer i anbefalingene for tuberkulosekontroll Avsender Nasjonelst folkehelseinstitutt Arkivkode 1-FA-G03 Endringer i anbefalingene for tuberkulosekontroll aksansv. RÅD-HEL-BBP Arkivsak/doknr. 14/52-12 akstittel Dok.dato Produksjonstilskudd i jordbruket Avsender Fylkesmannen i Nordland Arkivkode 1-FA-V13 Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i aksansv. RÅD- -K jordbruket Arkivsak/doknr. 14/691-1 akstittel Dok.dato Endring i energilovforskriften Avsender Det kongelige olje- og energidepartement Arkivkode 1-FA-00; Høring - Forslag til endring i energilovforskriften 2-T-&13 aksansv. RÅD-NT-BJHA Arkivsak/doknr. 14/546-9 akstittel Dok.dato Disponeringsplan 2014/2015 Avsender Karen.H Børresen, Arkivkode 1-FA-D00 Gymsal usendal aksansv. RÅD-AD-MAHA Arkivsak/doknr. 14/531-2 akstittel Dok.dato Behandling av barnebortføringssaker i Norge

7 OFFENTLG POTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE ide 7 Avsender Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Arkivkode 1-FA-F00 Høring- rapport fra arbeidsgruppe som har aksansv. RÅD-O-AN gjennomgått regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge Arkivsak/doknr. 14/692-1 akstittel Dok.dato tønad til helsetjenester mottatt i et annet EØland Avsender Helse- og omsorgsdepartementet Arkivkode aksansv. 1-FE-223; 2-FA-G00 RÅD-HEL-BBP tønad til helsetjenester mottatt i et annet EØland - Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet Arkivsak/doknr. 14/643-3 akstittel Dok.dato Tillatelse til tiltak Øystein Vatnan Arkivkode 1-GBNR-75/2 var på søknad om tillatelse til tiltak, fritidshus, på Moen, gnr. 75, bnr. 2 i Hattfjelldal kommune. Arkivsak/doknr. 14/656-2 akstittel Dok.dato Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Avsender Det kongelige kulturdepartement 2015 Arkivkode 1-FE-233; 2-FA-C20 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. aksansv. RÅD- -BED Arkivsak/doknr. 13/ akstittel Dok.dato Bygg av uthus og hytte Rolf Gunnar Aanes; Frikult A; Frikult A v/ Ove-Johnny Bustnesli; Fylkesmannen i Nordland Arkivkode 1-GBNR-39/13 Byggetillatelse for hytte på gnr 39. bnr 13 i Hattfjelldal kommune. Arkivsak/doknr. 12/955-9 akstittel Dok.dato tøtte til videreutdanning Avsender Heidrun Vollan Arkivkode 1-FE-433; tgifter i forbindelse med utdanning 2-T-&79 aksansv. RÅD-AD-TOBO Arkivsak/doknr. 13/574-4 akstittel Dok.dato Tillatelse til tiltak

8 OFFENTLG POTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE ide 8 Avsender Jill Christin Kildal Arkivkode 1-GBNR-32/41 øknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Arkivsak/doknr. 14/694-1 akstittel Dok.dato Oppsigelse av stilling Avsender Jørn Gunnar Forsmo Arkivkode 1-FE- Oppsigelse av stilling som brannmann aksansv. RÅD-NT-BJLE Arkivsak/doknr. 14/660-2 akstittel Dok.dato Tiltak uten ansvarsrett Arkivkode 1-GBNR-1/108 Odd Bakken søknad om tillatelse til tiltak, endring av fasade på gnr 1, bnr 108 (Elsvasssveien 5) i Hattfjelldal kommune. uten ansvarsrett Arkivsak/doknr. 14/ akstittel Dok.dato Tilsetting - Jord- og arealbrukssjef Arild-Bjørn olvang Arkivkode 1-FE-411 Bekreftelse på intervju 25 nntak for tilsetjingssaker Arkivsak/doknr. 14/660-3 akstittel Dok.dato Tiltak uten ansvarsrett Odd Bakken Arkivkode 1-GBNR-1/108 var på søknad om diverse fasadeendringer på Elsvassveien nr 5, gnr. 1, bnr. 108 i Hattfjelldal. Arkivsak/doknr. 14/671-2 akstittel Dok.dato Tiltak Arkivkode 1-FE- Birgit Olderli, søknad om rivingstillatelse for gamme driftsbygning på Olderli, gnr 30, bnr 10 i Hattfjelldal kommune Arkivsak/doknr. 14/671-3 akstittel Dok.dato Tiltak Birgit Olderli Arkivkode aksansv. 1-FE- RÅD-NT-GT var på søknad om rivingstillatelse for gammel driftsbygning på Olderli, gnr 30, bnr 10 i Hattfjelldal kommune.

9 OFFENTLG POTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE ide 9

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 11.06.2013-11.06.2013 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 11.06.2013-11.06.2013 Side 1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 13/702-11 Sakstittel Dok.dato 04.06.2013 Avløsertilskudd ved sykdom 2013 Avsender *** Arkivkode 1--***-*** Søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 14.10.2014-14.10.2014 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 14.10.2014-14.10.2014 Side 1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/629-4 Sakstittel Dok.dato 25.08.2014 Avløpsanlegg til fritidsbolig Mottaker Arkivkode 1-GBNR-47/31 tslippstillatelse for fritidsbolig,

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 17.02.2015-17.02.2015 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 17.02.2015-17.02.2015 Side 1 OFFENTLG POTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE ide 1 Arkivsak/doknr. 15/185-2 akstittel Dok.dato 12.02.2015 Krav om økt stilling Kim Andre Haugan chei Arkivkode 1-FE-404 Vedr. krav om økt stilling Arkivsak/doknr.

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 13.05.2015-13.05.2015 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 13.05.2015-13.05.2015 Side 1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/189-16 Sakstittel Dok.dato 16.04.2015 Tilsetting - 100% stilling som ingeniør - vikariat Mottaker tom 31.12.2015 Arkivkode 1-FE-412 Tilsetting

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 18.02.2013-18.02.2013 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 18.02.2013-18.02.2013 Side 1 OFFENTLG POTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE akspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: ide 1 Arkivsak/doknr. 13/39-5 akstittel Dok.dato 18.02.2013 Ferie sentraladministrasjonen 2013

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 20.12.2013-22.12.2013 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 20.12.2013-22.12.2013 Side 1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 13/889-45 Sakstittel Dok.dato 04.12.2013 Motorferdsel i utmark 2013/2014 Avsender Børgefjell nasjonalparkstyre 1-FA-K01; 2-T-&18 Dispensasjon

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 08.06.2015-08.06.2015 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 08.06.2015-08.06.2015 Side 1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/787-294 Sakstittel Dok.dato 22.05.2015 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap 2014/2015 Arkivkode 1--***-*** Svar på ønske om opplæring

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 10.02.2015-10.02.2015 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 10.02.2015-10.02.2015 Side 1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/584-7 Sakstittel Dok.dato 10.02.2015 Støtte til landbruksformål i nnovasjon Norge Arkivkode 1-FA-V12 Søknad om økonomisk støtte - Gryteselv

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 01.12.2014-01.12.2014 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 01.12.2014-01.12.2014 Side 1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1116-1 Sakstittel Dok.dato 29.12.2014 Oppsigelse av stilling Avsender Bjørn Robin Lenningsvik Arkivkode 1-FE-471 Oppsigelse av stilling

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 05.12.2014-07.12.2014 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 05.12.2014-07.12.2014 Side 1 OFFENTLG POTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE ide 1 Arkivsak/doknr. 12/1562-10 akstittel Dok.dato 22.11.2014 Delegasjon hjertestarter brann Arkivkode 1-FA-G16 Delegasjon vaksinering aksansv. RÅD-HEL-BBP Arkivsak/doknr.

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 04.11.2013-04.11.2013 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 04.11.2013-04.11.2013 Side 1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 13/1029-5 Sakstittel Dok.dato 01.11.2013 Tilsetting personalrådgiver Avsender Robert Tettli Arkivkode 1-FE-411 Søknad personalrådgiver Arkivsak/doknr.

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 16.04.2012-16.04.2012 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 16.04.2012-16.04.2012 Side 1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 12/540-1 Sakstittel Dok.dato 12.04.2012 Bekreftelse for fakturering av overnattingsutgifter Mottaker Radisson Blu hotel Bodø Arkivkode 1-FE-201

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2027-1 Sakstittel J.f.dato: 14.07.2014 Regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge. Brev.dato 14.05.2014 Avsender Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 10.01.2013-10.01.2013 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 10.01.2013-10.01.2013 Side 1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 12/924-36 Sakstittel Dok.dato 09.01.2013 Avlesing av vannmåler 2012 Avsender Samisk kultursenter 1-FA-M12 Avlesing av vannmåler 2012 RÅD-NTK-JG

Detaljer

Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 07.09.2015-11.09.2015

Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 07.09.2015-11.09.2015 OFFENTLG POSTJORNAL GRANE KOMMNE nn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 07.09.2015 - Arkivsak/doknr. 15/8-16 Sakstittel Dok.dato 07.09.2015 Etableringstilskudd 2015 Mottaker Sindre ngebrigtsen

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 22.05.2013-22.05.2013 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 22.05.2013-22.05.2013 Side 1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 12/1342-51 Sakstittel Dok.dato 22.05.2013 tleie av leiligheter i Montenegro Avsender 9074 Arkivkode 1-FE-613; Opplysninger om reise og opphold

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 04.-06.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Budsjett 2014 - kultur og oppvekst Mottaker Tore L. Oliversen; Eivind Galtvik 1-FE-151; 2-FA-A00; 3-FA-C00 Tekstdel detaljbudsjett 2014

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1191-1 Sakstittel Journaldato: 29.06.2015 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en enkelt anledning Brevdato 23.06.2015 Dokumenttittel Avsender Gunn Sannum Skjenkebevilling -

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 21.08.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1529-1 S Sakstittel Egenbetalingssatser tjenester helse og Mottaker omsorg 1-FE-231; 2-FA-F00 HOA-HOS-NST Egenbetalingssatser tjenester helse og omsorg Arkivsak/doknr.:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 27.08.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/476-4 U Sakstittel Feiing og boligtilsyn i Bjerkreim kommune Mottaker Bjerkreim kommune 1-FA-M80; 2-FE-026 Feiing og boligtilsyn i Bjerkreim kommune TEA-TBR-REG

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.06 28.06.

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.06 28.06. POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.06 28.06. Lnr: 8948/15 Regdato:18.06.2015 Arkivkode:GBR 191/2,3 Saksnr: 14/308-9 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TM/AF/ARG Journalenhet:SEN

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/655-3 Sakstittel J.f.dato: 07.07.2014 Detaljregulering - Griniskogen Nordvest, gnr 11 bnr 2 m.fl. Avsender Hans Moesgaard 1-FA-L13; 2-GBNR-11/2; 08/583 Tilbakemelding på henvendelse

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02323-35 Gnr/bnr 24/126,142 - Ravnåsvegen 345 - fylkesmannens behandling av klage over godkjenning av søknad om arealoverføring for oppføring av bolig Gnr/bnr 24/126

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.06.2014-04.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.06.2014-04.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 2258/14 Regdato:30.06.2014 Arkivkode:NAVN Personal Saksnr: 13/1485-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VPO//HAH SEN Marianne Skaug Dok.beskr: SØKNAD OM PERMISJON Lnr: 2259/14 Regdato:30.06.2014 Arkivkode:614

Detaljer