Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 14.10.2014-14.10.2014 Side 1"

Transkript

1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/629-4 Sakstittel Dok.dato Avløpsanlegg til fritidsbolig Mottaker Arkivkode 1-GBNR-47/31 tslippstillatelse for fritidsbolig, Gnr 47 Bnr 31, Saksansv. RÅD-NT-ERBR Storsvingen S Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Mottaker Arkivkode 1--***-*** Opplæring i norsk og S Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Mottaker *** Arkivkode 1--***-*** Svar på ønske om opplæring i norsk og Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Tilsetting helsefagarbeidere i miljøterapitjenesten Avsender sidora vanovic Arkivkode 1-FE-410 Søknad helsefagarbeidere i miljøterapitjenesten 50 % Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Tilsetting helsefagarbeidere i miljøterapitjenesten Avsender Maria Montserrat Barbosa Otero Arkivkode 1-FE-410 Søknad helsefagarbeidere i miljøterapitjenesten 75 % Arkivsak/doknr. 14/985-5 Sakstittel Dok.dato Tilsetting helsefagarbeidere 22 % og 50% stilling Avsender sidora vanovic ved sykeheimen Arkivkode 1-FE-412 Søknad helsefagarbeidere 22 % stilling ved sykeheimen Arkivsak/doknr. 14/985-6 Sakstittel Dok.dato Tilsetting helsefagarbeidere 22 % og 50% stilling Avsender sidora vanovic ved sykeheimen

2 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 2 Arkivkode 1-FE-412 Søknad helsefagarbeidere 50 % stilling ved sykeheimen Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Mottaker Arkivkode 1--***-*** Opplæring i norsk og S Arkivsak/doknr. 14/511-8 Sakstittel Dok.dato Rekvisisjon av oppmålingsforretning Mottaker Siv-Marit Stormo Arkivkode 1-GBNR-76/4/1 nnløsing av feste gnr 76 bnr 4 fnr 1 Saksansv. RÅD-NT-RAHA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Mottaker *** Arkivkode 1--***-*** Svar på ønske om opplæring i norsk og Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Mottaker ***; *** Arkivkode 1--***-*** Svar på ønske om opplæring i norsk og Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Leieavtale -gass Mottaker AGA AS Arkivkode 1-FA-S84 Bruksrett Saksansv. RÅD-NT-BJLE Arkivsak/doknr. 14/988-3 Sakstittel Dok.dato Tilsetting helsefagarbeider 40 % vikarstilling Avsender Mona Eileen Skundberg Arkivkode 1-FE-412 Søknad helsefagarbeider 40 % vikarstilling

3 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 3 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato its learning Mottaker itslearning as Arkivkode 1-FE- Ordrebekreftelse Saksansv. RÅD-SAD-HOHJ Arkivsak/doknr. 14/47-41 Sakstittel Dok.dato Attester og bekreftelser Mottaker Mona Vik Larsen Arkivkode 1-ETT- Bekreftelse tapt arbeidsfortjeneste Saksansv. RÅD-SAD-KHBO Arkivsak/doknr. 14/811-4 Sakstittel Dok.dato Søknad om tilskudd Avsender Gryteselv Fjellgård Arkivkode 1-FE-223; Kostnader kurs til utdanning av soppsakkyndige 2-FA-01 Saksansv. RÅD-NT-SS Arkivsak/doknr. 13/ Sakstittel Dok.dato Tilskudd til drenering Mottaker Fylkesmannen i Nordland Arkivkode 1-FE-233 Drenering - tilgjengelige midler 2014 Arkivsak/doknr. 13/ Sakstittel Dok.dato Tilskudd til drenering Avsender Fylkesmannen i Nordland Arkivkode 1-FE-233 Flytting av dreneringspenger Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato SML Spesielle miljøtiltak i jordbruket 2014 Avsender Fylkesmannen i Nordland Arkivkode 1-FE-223 nformasjon om endring i miljøvirkemiddelordningene i jordbruket fra 2015 Arkivsak/doknr. 14/629-6 Sakstittel

4 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 4 Dok.dato Avløpsanlegg til fritidsbolig Mottaker Torvid Aakvik Arkivkode 1-GBNR-47/31 Godkjent utslippstillatelse for fritidsbolig. Gnr 47 Saksansv. RÅD-NT-ERBR Bnr 31, Storsvingen Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Tiltak Avsender Alex Vasko Arkivkode 1-GBNR-12/1 Søknad om tilatelse til tiltak Saksansv. RÅD-NT-GT Arkivsak/doknr. 14/985-7 Sakstittel Dok.dato Tilsetting helsefagarbeidere 22 % og 50 % stilling Avsender Sandra vosev ved sykeheimen Arkivkode 1-FE-412 Søknad på stilling Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato nnsynskrav Avsender Helgelendingen Arkivkode 1-FE-041 Postliste Saksansv. RÅD-SAD-MOLA Arkivsak/doknr. 14/988-4 Sakstittel Dok.dato Tilsetting helsefagarbeider 40 % vikarstilling Avsender Sandra vosev Arkivkode 1-FE-412 Søknad på stilling Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av Mottaker Frikult AS fast eiendom Arkivkode 1-FA-V60; Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2-T-&18 Saksansv. RÅD-NT-RAHA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Tilsetting helsefagarbeidere i miljøterapitjenesten Avsender Sandra vosev Arkivkode 1-FE-410 Søknad på stilling

5 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 5 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato nnsynskrav Mottaker Helgelendingen Arkivkode 1-FE-041 nnsynskrav Saksansv. RÅD-SAD-MOLA Arkivsak/doknr. 08/ Sakstittel Dok.dato Terra - DnB - rettsoppgjør Avsender *** Arkivkode 1--***-*** Orientering om status i Terra-sakene - innkalling Saksansv. RÅD- -SSK 18 nntak for rettssaksdokument til telefonkonferanse, unntatt fra offentlighet etter offentleglova 15 annet ledd, 18 og 23 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Oppsigelse av turnus- miljøterapitjenesten Mottaker Avdelingens tillitsvalgte Arkivkode 1-FE- Oppsigelse av turnus- miljøterapitjenesten Saksansv. RÅD-PRO-MEHA Arkivsak/doknr. 13/ Sakstittel Dok.dato Forslag til endringer i forskrift for bruk av Avsender Asgeir Sørdal motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Arkivkode 1-FA-K01 Svarslipp - bruk av motorkjøretøyer i utmark Saksansv. RÅD-NT-JH Arkivsak/doknr. 13/ Sakstittel Dok.dato Ansettelse av turnusleger Avsender Helgelandssykehuset HF Arkivkode 1-FE-417; Revidert avtale om felles ansettelse av turnusleger 2-FA-G21 Saksansv. RÅD-HEL-BBP Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Hattfjelldal kommune som samisk Avsender Leif Elsvatn språkforvaltningsområde Arkivkode 1-FE-024; Høringssvar 2-FA-B02 Saksansv. RÅD-SAD-HOHJ Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

6 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 6 Dok.dato Offentlig visning av filmverk i skolen. Avsender MPLC Arkivkode 1-FE- Vedrørende offentlig visning av filmverk i skolen. Saksansv. RÅD-SAD-HOHJ Arkivsak/doknr. 14/294-6 Sakstittel Dok.dato Melding om hogst i vernskog 2014 Avsender ALLSKOG SA Arkivkode 1-FA-V70 Hogst i vernskog Granåsen. Saksansv. RÅD-NT-JH Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Tiltak - ny grunneiendom Avsender Siv Marit Stormo Arkivkode 1-GBNR-72/2 Søknad om tiltak, oppretting eller endring av Saksansv. RÅD-NT-RAHA matrikkelenhet Arkivsak/doknr. 14/709-2 Sakstittel Dok.dato Avløsertilskudd ved sykdom 2014 Avsender *** Arkivkode 1--***-*** Søknad om avløsertilskudd ved sykdom Arkivsak/doknr. 13/ Sakstittel Dok.dato Spesialpedagogiske tiltak 2013 Avsender *** Arkivkode 1--***-*** Vedr. tilbakemelding TPA språkprøve Saksansv. RÅD-SS-WEDA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Mottaker *** Arkivkode 1--***-*** svar på ønske om opplæring i norsk og Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dok.dato Oppsigelse av turnus- miljøterapitjenesten Mottaker Avdelingens tillitsvalgte

7 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 7 Arkivkode 1-FE- Oppsigelse av turnus avlastning 1 Saksansv. RÅD-PRO-MEHA Arkivsak/doknr. 12/5-33 Sakstittel Dok.dato Fiberprosjekt - Varntresklinjen. Mottaker Post- og teletilsynet Arkivkode 1-FE-056 Retur av akseptskjema - tilskudd til Saksansv. RÅD- -SSK bredbåndsutbygging.

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 13.05.2015-13.05.2015 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 13.05.2015-13.05.2015 Side 1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/189-16 Sakstittel Dok.dato 16.04.2015 Tilsetting - 100% stilling som ingeniør - vikariat Mottaker tom 31.12.2015 Arkivkode 1-FE-412 Tilsetting

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 11.06.2013-11.06.2013 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 11.06.2013-11.06.2013 Side 1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 13/702-11 Sakstittel Dok.dato 04.06.2013 Avløsertilskudd ved sykdom 2013 Avsender *** Arkivkode 1--***-*** Søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 10.01.2013-10.01.2013 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 10.01.2013-10.01.2013 Side 1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 12/924-36 Sakstittel Dok.dato 09.01.2013 Avlesing av vannmåler 2012 Avsender Samisk kultursenter 1-FA-M12 Avlesing av vannmåler 2012 RÅD-NTK-JG

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 22.05.2013-22.05.2013 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 22.05.2013-22.05.2013 Side 1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 12/1342-51 Sakstittel Dok.dato 22.05.2013 tleie av leiligheter i Montenegro Avsender 9074 Arkivkode 1-FE-613; Opplysninger om reise og opphold

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/390-1 Type: I Sakstittel Dok.dato 10.04.2014 SØKNAD OM KONSESJON 0124/35/7 Avsender Tonje Haug Arkivkode 1-GBR-0124/35/7; SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Arkivsak/doknr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 04.-06.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Budsjett 2014 - kultur og oppvekst Mottaker Tore L. Oliversen; Eivind Galtvik 1-FE-151; 2-FA-A00; 3-FA-C00 Tekstdel detaljbudsjett 2014

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00808-004 U Datert: 26.09.08 Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: [U3] Sak: SØKNAD OM RESSURER TIL SPEIALUNDERVISNING [U3] Dok: VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013 Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal Periode: 26-07-201-26-07-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/30-59 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:L31 Saksb: PMN/PMN/SAN SAR DNB Eiendom AS Dok.beskr: EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - GBNR. 84/5 ESKIL GRØTHE TINGLYST 01.10.12 Saksnr: 12/30-72 Regdato:10.10.2012

Detaljer

Offentlig journal. Fysisk test. Øvelser 2011/4332-11 21141/2012 01.06.2012 06.06.2012 ***** ***** ***** ***** ***** ST-Personalmappe - ***** *****

Offentlig journal. Fysisk test. Øvelser 2011/4332-11 21141/2012 01.06.2012 06.06.2012 ***** ***** ***** ***** ***** ST-Personalmappe - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.06.2012 Fysisk test Øvelser 2011/4332-11 21141/2012 Rolf-Vidar Olsen m.fl.

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012 Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode: 3-04-01-3-04-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode:

Detaljer

Gran kommune 14.02.2013. Offentlig journal Periode: 12 02 2013 12 02 2013

Gran kommune 14.02.2013. Offentlig journal Periode: 12 02 2013 12 02 2013 Gran 14.02.2013 Offentlig journal Periode: 12 02 2013 12 02 2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 14.02.2013 11/00008 28 U Mottaker: Husbanken,

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 10.12.2012-16.12.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/379-167 Sakstittel Dok.dato 07.12.2012 Anskaffelse av radioterminaler

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OFFENTLIG POSTJOURNAL SYKEHUSET ØSTFOLD HF Side 1 Arkivsak/doknr. 12/685-11 Dok. type U Sakstittel Arkivsak/doknr. 13/1810-2 Dok. type U Sakstittel Arkivsak/doknr. 13/1995-3 Dok. type I Sakstittel Etablering av arbeidsgruppe - Videre utvikling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-06-2013-18-06-2013

Offentlig journal Periode: 18-06-2013-18-06-2013 Gol kommune 19.06.201 Offentlig journal Periode: 18-06-201-18-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Gol kommune 19.06.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 15022008 07/00503-29 U Dok.dato: 20122007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Harald Granås

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013 Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal Periode: 28-06-201-28-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Journaldato: 1.12.2009, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.11.2009. Dok.dato: 30.11.2009. Dok.

Journaldato: 1.12.2009, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.11.2009. Dok.dato: 30.11.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2009, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2009 nnhold: Rammetillateles - Ny vannledning Røyelen og 6,7 km opp Reisadalen.

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 30.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Forespørsel om byggetillatelse Forespørsel om byggetillatelse - gnr 28 bnr 67 2014/653-1 6539/2014 BS/er Otto Rød 28/67 Avsender Jan Erik Bakkevik nnhold:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20-11-2012-20-11-2012

Offentlig journal Periode: 20-11-2012-20-11-2012 Hol kommune 3.11.01 Offentlig journal Periode: 0-11-01-0-11-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 3.11.01 Offentlig journal Periode:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.10.2012-14.10.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-215 Sakstittel Dok.dato 08.10.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

Journaldato: 03.06.2014-03.06.2014, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 27.05.2014. Dok.dato: 03.06.

Journaldato: 03.06.2014-03.06.2014, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 27.05.2014. Dok.dato: 03.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar - Søknad om reduksjon av kommunal vannavgift KOMMNALE AVGFTER 2014 - SAMLEMAPPE

Detaljer

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet

Side 1. Postjournal for Forbrukerombudet Side 1 Arkivsak/doknr. 10/1787-10 Sakstittel Dok.dato 24.08.2010 Markedsføring av innholdtjenester - belastet for uanmodet SMS nnklaget Aspiro - sommerauksjonen.co m 2-SF-532; 3-BRA-01.2 Draw Ltd: Bidit

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5253/12 Regdato:12.07.2012 Arkivkode:417 Saksnr: 12/618-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Silje Johansen TILSETTINGSBREV SILJE JOHANSEN Lnr: 5513/12 Regdato:12.07.2012

Detaljer