Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 11.06.2013-11.06.2013 Side 1"

Transkript

1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 13/ Sakstittel Dok.dato Avløsertilskudd ved sykdom 2013 Avsender *** Arkivkode 1--***-*** Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv. Saksansv. RÅD-NTK-HA Arkivsak/doknr. 13/705-1 Sakstittel Dok.dato Lønnspolitisk plan Mottaker Arkivkode 1-FE- Lønnspolitisk plan Saksansv. RÅD-SAD-TOBO S Arkivsak/doknr. 13/699-5 Sakstittel Dok.dato Tilskudd til norskopplæring for asylsøkere i Mottaker *** mottak - refusjon Arkivkode 1--***-***; 2--***-*** Opplæring av innvandrere i Norsk og samfunnsfag - Deling av tilskudd. Saksansv. RÅD- -SSK Arkivsak/doknr. 13/735-1 Sakstittel Dok.dato Budsjett 2014 Mottaker Anne-Margrethe Simonsen; Bjarne Haugen; Britt Blaunfeldt Petersen; Christian Sigvart Rokkestad; nger Lise Bleikvassli; Janne-Britt Nilsskog; Lillian Sætern; Wenche Daleng Arkivkode 1-FE-151 Budsjettrundskriv nr. 1 - Budsjett 2014 Saksansv. RÅD-SAD-LBR N Arkivsak/doknr. 12/516-5 Sakstittel Dok.dato Ferie sosialavdelingen Avsender Torvid Aakvik Arkivkode 1-FE-467; Ferie T-&79 Saksansv. RÅD-SOS-ANS Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Bekreftelse Mottaker Kjell Kristiansen

2 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 2 Arkivkode 1-FE-522 Bekreftelse Saksansv. RÅD-NTK-LNO Arkivsak/doknr. 12/716-3 Sakstittel Dok.dato Disponering av studenthybel Mottaker Nordnorsk student og elevheim i Oslo Arkivkode 1-FA-B35 Tildeling av studenthybler ved Nordnorsk student Saksansv. RÅD- -BED og elevhjem i Oslo Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Navnesak Avsender Kartverket Tromsø Arkivkode 1-FA-L32 Namnesak 38/2011 Saksansv. RÅD-NTK-HD Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Navnesak Avsender Kartverket Tromsø Arkivkode 1-FA-L32 Vidare behandling av namnesak 06/2012 i Saksansv. RÅD-NTK-HD Hattfjelldal kommune Arkivsak/doknr. 13/ Sakstittel Dok.dato ntern utlysning Avsender Birgit Belbomo Arkivkode 1-FE-411; nderskrevet tilsettingsbrev 2-FE-416 Saksansv. RÅD-PRO-TT Arkivsak/doknr. 13/714-9 Sakstittel Dok.dato Kulturskole 2013/14 Avsender Cesilie Larsen Arkivkode 1-FA-B51 Påmelding kulturskole Saksansv. RÅD-NTK-GOD Arkivsak/doknr. 11/996-2 Sakstittel Dok.dato Stiftelsen Amathea Avsender Amathea Arkivkode 1-FE-243 Søknad om økonomisk støtte Saksansv. RÅD-HEL-BBP

3 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 3 Arkivsak/doknr. 13/ Sakstittel Dok.dato Tilsetting ferievikar - Sykehjem - vaskeri 2013 Avsender Gunvor Larsen Tettli Arkivkode 1-FE-416 Tilsettingsbrev underskrevet Saksansv. RÅD-PRO-TT Arkivsak/doknr. 13/ Sakstittel Dok.dato ntern utlysning Avsender Stine Reinfjell Arkivkode 1-FE-411; Tilsettingsbrev underskrevet 2-FE-416 Saksansv. RÅD-PRO-TT Arkivsak/doknr. 12/697-6 Sakstittel Dok.dato Bestandsmål for Susendal Viltområde Mottaker Susendal/Ørjedal storviltområde Arkivkode 1-FA-K46 Svar på søknad godkjenning av bestandsplan for Saksansv. RÅD-NTK-JH elg Arkivsak/doknr. 12/298-6 Sakstittel Dok.dato Søknad om godkjennelse bestandsplaner Mottaker Statskog SF storviltområder Arkivkode 1-FA-K40 Svar på søknad om fornyelse av bestandsplaner i Saksansv. RÅD-NTK-JH Hattfjelldal kommune for Statskog Sør, Statskog Nord og Krutfjell Storviltområde i periode Arkivsak/doknr. 12/696-6 Sakstittel Dok.dato Bestandsmål for Hattfjelldal Viltområde Mottaker Hattfjelldal viltområde Arkivkode 1-FA-K46 Svar på søknad om godkjenning bestandsplan for Saksansv. RÅD-NTK-JH Hattfjelldal Viltområde Arkivsak/doknr. 13/ Sakstittel Dok.dato Tilsetting ferievikarer Mottaker Avlastningsbolig/bofellesskap Arkivkode 1-FE-416 Tilsetting ferievikarer Nyborgveien Saksansv. RÅD-PRO-SGS Bofellesskap S Arkivsak/doknr. 13/629-3 Sakstittel Dok.dato Tiltak uten ansvarsrett

4 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 4 Mottaker Ole Anton Sørdal Arkivkode 1-GBNR-58/10 Svar på søknad om tillatelse til tiltak, tilbygg til Saksansv. RÅD-NTK-GT bolig på gnr 58, bnr 10 i Hattfjelldal kommune. Arkivsak/doknr. 12/792-9 Sakstittel Dok.dato Nasjonalparkstyre for Børgefjell NP- oppnevning Avsender Fylkesmannen i Nord-Trøndelag av kommunal representant Arkivkode 1-FA-K12 Konstituering av Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/ Saksansv. RÅD-NTK-JH Børgefjell nasjonalparkstyre Arkivsak/doknr. 13/739-1 Sakstittel Dok.dato nvesterings- og opplæringsstøtte Avsender JK Elektro Arkivkode 1-FE-223; Søknad om investerings- og opplæringsstøtte 2-FA-01 Saksansv. RÅD-NTK-SS Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Søknad om delvis uførepensjon Avsender Kommunal Landspensjonskasse Arkivkode 1-FE-573 nnvilgelse av attføringspensjon fra KLP Saksansv. RÅD-SAD-BT Arkivsak/doknr. 13/332-2 Sakstittel Dok.dato Lån Avsender Husbanken Arkivkode 1-FE-251 nnfridd lån Saksansv. RÅD-SAD-LBR Arkivsak/doknr. 13/332-3 Sakstittel Dok.dato Lån Avsender Husbanken Arkivkode 1-FE-251 nnfridd lån Saksansv. RÅD-SAD-LBR Arkivsak/doknr. 10/ Sakstittel Dok.dato FEDE Avsender ninett Arkivkode 1-FA-A20 nderskrevet avtale Saksansv. RÅD- -BED

5 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 5 Arkivsak/doknr. 13/ Sakstittel Dok.dato Fastpris på oppmåling av tomter Avsender Statens Kartverk Arkivkode 1-FA-L30 Retur av tinglyst dokument Saksansv. RÅD-NTK-DDA Arkivsak/doknr. 13/528-6 Sakstittel Mottaker Liv Flateland Flaa Arkivkode 1-FE-410 Tilsettingsbrev 40 % st lærer Saksansv. RÅD-VAR-LB Arkivsak/doknr. 11/ Sakstittel Dok.dato Navnesak Avsender Statens kartverk Bodø Arkivkode 1-FA-L32 Videre behandling av feilnormert stedsnavn i Saksansv. RÅD-NTK-HD Hattfjelldal kommune Arkivsak/doknr. 12/636-4 Sakstittel Dok.dato Avslutning for 10. årstrinn fra skoleår 2011/2012 Mottaker Tidligere kontaktlærere/faglærere/asistenter Arkivkode 1-FE- Avslutning for 10. årstrinn skoleåret 2012/2013 Saksansv. RÅD-HB-LSN Arkivsak/doknr. 12/516-6 Sakstittel Dok.dato Ferie sosialavdelingen Mottaker Torvid Aakvik Arkivkode 1-FE-467; Svar på søknad om ferie sommeren T-&79 Saksansv. RÅD-SOS-ANS Arkivsak/doknr. 13/667-2 Sakstittel Dok.dato Tiltak uten ansvarsrett Mottaker Arkivkode 1-GBNR-50/4 Vefsn Jeger og Fiskeforbund, søknad om Saksansv. RÅD-NTK-GT oppsetting av fiskebu som skal erstatte gammelt naust ved Brunreinvatnet i Hattfjelldal kommune. S Arkivsak/doknr. 13/528-7 Sakstittel Dok.dato

6 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 6 Mottaker Liv Flateland Flaa Tilsetting oppvekstsektoren skoleåret 2013/ Arkivkode 1-FE-410 Tilsettingsbrev 20 % st ped.leder Saksansv. RÅD-VAR-LB Arkivsak/doknr. 13/528-8 Sakstittel Mottaker Liv Flateland Flaa Arkivkode 1-FE-410 Tilsettingsbrev 20 % st midlert. Saksansv. RÅD-VAR-LB Arkivsak/doknr. 13/528-9 Sakstittel Mottaker Anne Siri Hamarsbøen Arkivkode 1-FE-410 Tilsettingsbrev 60 % st midlertidig Saksansv. RÅD-VAR-LB Arkivsak/doknr. 13/ Sakstittel Mottaker Anne Siri Hamarsbøen Arkivkode 1-FE-410 Tilsettingsbrev 20 % st midlertidig Saksansv. RÅD-VAR-LB Arkivsak/doknr. 13/740-1 Sakstittel Dok.dato Forskrift om skogfond - høring Avsender Landbruks- og matdepartementet Arkivkode 1-FA-V84; Høring - endringer i forskrift om skogfond 2-T-&13 Saksansv. RÅD-NTK-JH Arkivsak/doknr. 12/ Sakstittel Dok.dato Rapporteringer om Vefsnafondet Avsender Nærings- og handelsdepartementet Arkivkode 1-FE- Oppfølging og rapportering av næringsfondet for Saksansv. RÅD-NTK-BJHA Hattfjelldal kommune - Rapportering for 2011 Arkivsak/doknr. 13/741-1 Sakstittel Dok.dato Prosjekt Nidaros Avsender Hans Christian Wika og Anders Hagen Jarmund Arkivkode 1-FE-223; 2-FA-A30 Prosjekt Nidaros

7 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 7 Saksansv. RÅD-SAD-HD Arkivsak/doknr. 13/667-3 Sakstittel Dok.dato Tiltak uten ansvarsrett Mottaker Vefsn Jeger og Fiskerforening Arkivkode 1-GBNR-50/4 Avslag på søknad om tillatelse til tiltak, ny Saksansv. RÅD-NTK-GT fiskebu/naust ved Brunreinvatn i Hattfjelldal kommune.

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 13.05.2015-13.05.2015 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 13.05.2015-13.05.2015 Side 1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/189-16 Sakstittel Dok.dato 16.04.2015 Tilsetting - 100% stilling som ingeniør - vikariat Mottaker tom 31.12.2015 Arkivkode 1-FE-412 Tilsetting

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/390-1 Type: I Sakstittel Dok.dato 10.04.2014 SØKNAD OM KONSESJON 0124/35/7 Avsender Tonje Haug Arkivkode 1-GBR-0124/35/7; SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Arkivsak/doknr.

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/1168-2 Sakstittel Journaldato: 12.01.2015 Tilsynssak - manglende helsehjelp i Eidsberg fengsel Brevdato 08.01.2015 Dokumenttittel Avsender Rettighetsklage - Fylkesmannen - Trøgstad

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 10.12.2012-16.12.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/379-167 Sakstittel Dok.dato 07.12.2012 Anskaffelse av radioterminaler

Detaljer

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok.

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.05.2013 Tilsynsrapport Nordreisa kirke, gnr 1942/14/9 Nordreisa kirke 1942/14/9

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00808-004 U Datert: 26.09.08 Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: [U3] Sak: SØKNAD OM RESSURER TIL SPEIALUNDERVISNING [U3] Dok: VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-06-2013-18-06-2013

Offentlig journal Periode: 18-06-2013-18-06-2013 Gol kommune 19.06.201 Offentlig journal Periode: 18-06-201-18-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Gol kommune 19.06.201 Offentlig journal

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 20.03.2006-26.03.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 20.03.2006-26.03. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/99-29 I Sakstittel Dok.dato 17.03.2006 Avsender Borregaard Fabrikker Oppfølging av årsrapport 2005 analyse av uønskede hendelser Arkivsak/doknr. 06/230-2 U Sakstittel Dok.dato

Detaljer

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok.

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.11.2010 Tillatelse ett trinn - byggetillatelse hytte på gbn. 1942/22/56 Byggesak

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.08.2014-10.08.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.08.2014-10.08.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2063-3 Sakstittel J.f.dato: 01.08.2014 Gnr.29 bnr.65 - tillatelse til tiltak Brev.dato 01.08.2014 Mottaker Virksomhet teknisk forvaltning - Charlotte Andresen 1-GBNR-29/65; SPK-VTF-EFO

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6489-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Nils og Karin Gunda Eidsmo Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012 Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode: 3-04-01-3-04-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00082-045 U Datert: 31.05.07 Arkiv: V11 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Janne og Bjarne Leonhardsen Sak: OPPFØLGING AV NÆRINGSSAKER FRA 2006 Dok: UTBETALING AV TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE Lnr.:

Detaljer

OFFENTLEG POSTJOURNAL

OFFENTLEG POSTJOURNAL OFFENTLEG POSTJOURNAL For kontakt med sakshandsamar og forklaring til sakshandsamarkode gå til sentraladministrasjon Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 06.04.2015-12.04.2015 Side 1

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/30-59 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:L31 Saksb: PMN/PMN/SAN SAR DNB Eiendom AS Dok.beskr: EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - GBNR. 84/5 ESKIL GRØTHE TINGLYST 01.10.12 Saksnr: 12/30-72 Regdato:10.10.2012

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.09.2013-03.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.09.2013-03.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8258/13 Regdato:03.09.2013 Arkivkode:C30 Saksnr: 13/520-6 Dok.type: /U Gradering: Barnahagene i Skaun HUSENE PÅ BRONSELURBERGET OG KATTA OG SVINET - PROGRAMOVERSIKT FOR KULTURBESØK HØSTEN 2013 Lnr:

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 09/14-3 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 Mottaker Sondre Bodin Arkivsak/doknr. 07/35-7 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 NSB - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin NSB - Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/3447-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Elisabeth Ler Støland Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 73/5 Opprettelse av boligeiendom. Saksnr: 14/5701-7 Dok.type:

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FAUSKE KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FAUSKE KOMMUNE Side 1 10/5973 I 30.06.2010 25.06.2010 *** KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER Off.loven 13 KOL 1-K2-B60 10/5975 I 30.06.2010 24.06.2010 PPT - Pedagogisk/Psykologisk TILBAKEMELDING PÅ HENVISNING Off.loven 13 ARR

Detaljer