Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 19.05.2015-19.05.2015 Side 1"

Transkript

1 OFFENTLG POTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE akspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: ide 1 Arkivsak/doknr. 14/ akstittel Dok.dato Godkjenning av plan for nydyrking Arkivkode 1-FA-V31 Godkjenning av plan for nydyrking på kundberg aksansv. RÅD-NT-LNO gnr. 23, bnr. 1 Arkivsak/doknr. 14/ akstittel Dok.dato Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 Arkivkode 1-FE-013; tlegg av manntallet til offentlig ettersyn 2-FE-014 aksansv. RÅD-AD-MAHA Arkivsak/doknr. 15/260-1 akstittel Dok.dato ML pesielle miljøtiltak i jordbruket 2015 Avsender Bjørn Bråten Arkivkode 1-FE- ML pesielle miljøtiltak i jordbruket - gbnr. aksansv. RÅD-NT-LNO 26/1 Arkivsak/doknr. 15/394-1 akstittel Dok.dato Avløsertilskudd ved sykdom 2015 Arkivkode 1--***-*** øknad om avløsertilskudd ved sykdom aksansv. RÅD-NT-LNO Arkivsak/doknr. 15/137-2 akstittel Dok.dato Bekymringsmelding til barnevern *** Arkivkode 1--***-*** Bekymringsmelding til barnevern aksansv. RÅD-HB-LN Arkivsak/doknr. 15/475-5 akstittel Dok.dato Tillatelse til bygging av hytte Arkivkode 1-GBNR-46/2/2 Bernhard Olsen A, søknad om tillatelse til tiltak, aksansv. RÅD-NT-GT bygging av hytte på Osbakken. gnr 46, bnr 2, fnr 2 i Hattfjelldal kommune. Arkivsak/doknr. 14/ akstittel Dok.dato Godkjenning av plan for nydyrking

2 OFFENTLG POTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE akspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: ide 2 Tore kundberg Arkivkode 1-FA-V31 var på søknad om godkjenning av plan for aksansv. RÅD-NT-LNO nydyrking Arkivsak/doknr. 15/ akstittel Dok.dato Tilsetting ferievikar ungdom NT Avsender Glenn Tustervatn Arkivkode 1-FE-416 Takker ja til sommerjobb aksansv. RÅD-AD-ANNE Arkivsak/doknr. 15/509-2 akstittel Dok.dato Disponeringsplan 2015/2016 Hattfjelldal mottak Arkivkode 1-FA-D00 Basseng tid for prosjekt. aksansv. RÅD-AD-MAHA Arkivsak/doknr. 14/ akstittel Dok.dato Elevpermisjoner skoleåret 2014/2015 Arkivkode 1-FA-B34 øknad om permisjon fra skolen aksansv. RÅD-HB-LN Arkivsak/doknr. 15/428-5 akstittel Dok.dato Hattfjelldalsprisen 2015 Avsender Terje og Kirsten Krutnes Arkivkode 1-FA-C00 Hattfjelldalsprisen 2015 aksansv. RÅD-OK-ALMA 26 nntak for eksamenssvar og karakterar m.m. Arkivsak/doknr. 14/ akstittel Dok.dato Elevpermisjoner skoleåret 2014/2015 Geir Arne Aasen Arkivkode 1-FA-B34 øknad om permisjon fra skolen aksansv. RÅD-HB-LN Arkivsak/doknr. 11/ akstittel Dok.dato Tekniske hjelpemidler. Arkivkode 1--***-*** Retur av søknad aksansv. RÅD-PRO-VGR

3 OFFENTLG POTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE akspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: ide 3 Arkivsak/doknr. 13/ akstittel Dok.dato Flyktningeboliger Avsender Husbanken region Bodø Arkivkode 1-FE-613 tbetalingsbrev aksansv. RÅD-AD-GT Arkivsak/doknr. 15/475-6 akstittel Dok.dato Tillatelse til bygging av hytte Åge versen; Bernhard Olsen A Arkivkode 1-GBNR-46/2/2 var på søknad om byggetillatelse for ny hytte på aksansv. RÅD-NT-GT Osbakken, gnr 46, bnr 2, fnr 2 i Hattfjelldal kommune. Arkivsak/doknr. 10/ akstittel Dok.dato års jubileum i Hattfjelldal Avsender parebank 1 Nord-Norge Arkivkode 1-FA-C03 Oversendelse garanti aksansv. RÅD-NT-BJHA Arkivsak/doknr. 12/ akstittel Dok.dato pesialpedagogiske tiltak Arkivkode 1--***-*** Vedtak i klagesak spesialundervisning aksansv. RÅD-HB-AEO Arkivsak/doknr. 13/ akstittel Dok.dato Legevaktsformidling Avsender Helgelandssykehuset Arkivkode 1-FA-G21 Legevaktsentral aksansv. RÅD-HEL-BBP Arkivsak/doknr. 11/ akstittel Dok.dato Refusjoner/tilskudd samisk språkopplæring Avsender Fylkesmannen i Nordland Arkivkode 1-FE-223 Tilsagn om timer til opplæring i samisk for aksansv. RÅD-AD-HOHJ skoleåret Arkivsak/doknr. 14/ akstittel

4 OFFENTLG POTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE akspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: ide 4 Dok.dato tøtte til landbruksformål i nnovasjon Norge Avsender Gryteselv fjellgård v/ Rina Van Nuland og Jan Van Opzeeland Arkivkode 1-FA-V12 Bekreftelse aksansv. RÅD-NT-BJHA Arkivsak/doknr. 15/ akstittel Dok.dato Resultatkontroll og foryngelseskontroll 2015 Avsender Johannes van Opzeeland Arkivkode 1-FA-V72 Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers aksansv. RÅD-NT-JH foryngelsesplikt Arkivsak/doknr. 14/ akstittel Dok.dato ML pesielle miljøtiltak i jordbruket 2014 Avsender Mona Lamo Arkivkode 1-FE-223 Anmodning om delutbetaling aksansv. RÅD-NT-LNO Arkivsak/doknr. 15/514-1 akstittel Dok.dato V Referatsaker Arkivkode 1-DATO- Referatsaker aksansv. RÅD-AD-MAHA Arkivsak/doknr. 14/ akstittel Dok.dato Fagutvalg PPT Avsender Nordland Fylkeskommune Arkivkode 1-FA-A24 amarbeidsavtale om interkommunal PP-tjeneste aksansv. RÅD-AD-ALMA Arkivsak/doknr. 15/515-1 akstittel Dok.dato Transportplan Nordland Avsender Nordland Fylkeskommune Arkivkode 1-FA-N01 Transportplan Nordland aksansv. RÅD-NT-BJHA nformasjon om prosessen Arkivsak/doknr. 15/516-1 akstittel Dok.dato Avstandsoverbyggende samhandling i Nordland Avsender NAV hjelpemiddelsentral Nordland Arkivkode 1-FA-F12; nvitasjon til prosjekt/samarbeid 2-T-&10 aksansv. RÅD-PRO-TT

5 OFFENTLG POTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE akspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: ide 5 Arkivsak/doknr. 15/517-1 akstittel Dok.dato ELF Referatsaker Arkivkode 1-DATO- Referatsaker aksansv. RÅD-AD-ANKR Arkivsak/doknr. 15/82-5 akstittel Dok.dato Tillatelse til tiltak Arkivkode 1-GBNR-32/40 Bio Pluss A, søknad om tillatelse til tiltak, aksansv. RÅD-NT-GT bygging av hytte ved nkervatn Turistanlegg, gnr 32, bnr 40 i Hattfjelldal kommune. Arkivsak/doknr. 14/ akstittel Dok.dato ML pesielle miljøtiltak i jordbruket 2014 Fylkesmannen i Nordland Arkivkode 1-FE-223 Anmodning om delutbetaling - Mona Lamo - aksansv. RÅD-NT-LNO Arkivsak/doknr. 15/27-19 akstittel Dok.dato Attester og bekreftelse 2015 Laila Moberget Arkivkode 1-FE-404 Tjenesteattest aksansv. RÅD-AD-KHBO Arkivsak/doknr. 12/ akstittel Dok.dato Regionalpark som utviklingsstrategi i Vefsna Avsender Grane næringsutvikling A regionen. Arkivkode 1-FA-01 Notat vedrørende Vefsna regionalpark aksansv. RÅD-NT-BJHA Arkivsak/doknr. 12/ akstittel Dok.dato Regionalpark som utviklingsstrategi i Vefsna Avsender Grane næringsutvikling A regionen. Arkivkode 1-FA-01 Notat vedrørende Vefsna regionalpark - del 2. aksansv. RÅD-NT-BJHA Arkivsak/doknr. 14/ akstittel Dok.dato Opplæring i norsk og samfunnskunnskap 2014/2015

6 OFFENTLG POTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE akspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: ide 6 Arkivkode 1--***-*** Ønske om opplæring i norsk og aksansv. RÅD-OK-ALMA samfunnskunnskap Arkivsak/doknr. 14/ akstittel Dok.dato Elevpermisjoner skoleåret 2014/2015 Arkivkode 1-FA-B34 øknad om permisjon fra skolen aksansv. RÅD-HB-LN Arkivsak/doknr. 14/938-9 akstittel Dok.dato Nødnett Direktoratet for nødkommunikasjon Arkivkode 1-FA-G21 Bestilling av nødnettabonnement aksansv. RÅD-HEL-BBP Arkivsak/doknr. 15/82-6 akstittel Dok.dato Tillatelse til tiltak BO Pluss A Arkivkode 1-GBNR-32/40 var på søknad om tillatelse til tiltak, hytte på aksansv. RÅD-NT-GT Ørnes, gnr 32, bnr 40 i Hattfjelldal kommune.