Transportguiden. Bedriftspakker, stykk- og partigods nasjonalt. Tjenester, vilkår og betingelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transportguiden. Bedriftspakker, stykk- og partigods nasjonalt. Tjenester, vilkår og betingelser."

Transkript

1 n Bedriftspakker, stykk- og partigods nasjonalt. Tjenester, vilkår og betingelser. Gyldig fra

2 2 Vi finner nye veier for deg og dine kunder Denne transportguiden beskriver våre bedriftspakker, stykk- og partigods tjenester til bedriftsmarkedet i Norge, inkludert vilkår og betingelser. Se også vår prisliste. Vi håper vår transportguide er til nytte for deg!

3 3 Innhold VÅRE TJENESTER 1.1 Våre tjenester VILKÅR OG BETINGELSER 2.1 Omfang 2.2 Gods som ikke mottas til befordring 2.3 Ansvar og forsikring 2.4 Vekt-/volumberegning 2.5 Merking 2.6 Emballering 2.7 Innhenting og utkjøring 2.8 Øvrige transportvilkår 2.9 Betalingsbetingelser 2.10 Reklamasjon og erstatning 2.11 Spesielle bestemmelser s. 5 s. 5 s. 12 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s

4 4

5 5 Våre tjenester Våre kunder har ulike behov. Derfor tilbyr vi et spekter av tjenester som dekker behovet for logistikk tjenester - fra A til Å. 1.1 VÅRE TJENESTER Bedriftspakke ekspress over natt Vårt tilbud når det er viktig med tidlig levering av pakker opp til 35 kg. Vi leverer på døren innen kl. 09 neste morgen til de fleste byer og større tettsteder. Mindre steder får levering innen kl Bedriftspakke ekspress over natt har tidsgaranti og inntil ,- i forsikring Bedriftspakke Pakker opp til 35 kg fra bedrift til bedrift, forutsetter betjent mottak for å motta pakken, utlevering normalt mellom kl. 08:00-16:00. Innlevering på postkontor eller post i butikk, henting kan utføres og krever avtale med Bring om dette Stykkgods Vi tilbyr å hente alle dine sendinger og levere til dine mottakere via vårt omfattende nettverk i hele Norge. Levering skjer normalt mellom kl. 08:00-16:00. Totalvekt på sending opp til kg Partigods Sendinger fra 2500 kg, levert direkte til dine mottakere, normalt uten omlasting til de fleste steder i Norge Prioritet (stykk- og partigods) Stykkgods Priority er løsningen for kunder som har behov for å få leveransen levert før kl. 10:00. Fremsendingstid som for stykkgods nasjonalt, men sendingene blir prioritert, og vi leverer før kl. 10:00. Alle kolli må merkes med egen lilla etikett Priority, som klistres på fraktetiketten ved siden av mottakers navn og adresse. Prioritet forsendelser kan ikke pakkes sammen med vanlig stykkgods. Minste fraktberegnende vekt er 200 kg Spesialgods Vi tilbyr transportløsninger for gods som har lengde, mål og vekt som går utover standardtjenestene og dermed krever spesiell håndtering. Videre tilbys transportløsninger for gods som har en slik beskaffenhet at det ikke er mulig å samlaste med annet gods. Fremføring i henhold til definert transportplan. Se spesifikasjon under kap Farlig gods Bring tilbyr transportløsninger for gods som håndteres etter ADR-bestemmelsene i Norge, se spesifikasjon under kap Varmegods (stykk- og partigods) Vi tilbyr transportløsninger for gods som krever temperatur høyere enn 0 C, spesifiserte temperatursoner tilbys ikke. Dette gjelder normalt fra oktober til og med mars måned. Alle kolli må merkes med varmegods. Fremføring i henhold til definerte transportplaner, som kunngjøres på våre nettsider før hver sesong. Vi leverer i hele Norge, men levering til grisgrendte strøk vil være begrenset og må avtales og aksepteres i forkant Prosjekt Vi tilbyr transport- og logistikkløsninger tilpasset et prosjekt som er avgrenset i tid eller volum. Prises i henhold til avtale Utplassering av kompetanse I samarbeid med våre kunder analyserer vi mulige områder hvor vi kan forbedre kundens logistikkeffektivitet gjennom et utvidet samarbeid. Bring tilbyr i dag dedikert personell med utdannelse og erfaring innen logistikkområdet som sammen med våre kunder analyserer og identifiserer tiltak for å bedre kundens logistikkeffektivitet. Eksempel på områder er leveranseoppfølgning og ekspedisjon, transportplanlegging og gjennomføring, koordinering mot kundens lager, innkjøps- og salgsavdeling, Noen av tjenestene krever spesiell merking eller har særskilte krav. n gir oversiktlig informasjon, som gjør det lettere å kunne overholde vilkårene, og dermed sikre en presis transport i henhold til kundens forventninger og våre transportplaner.

6 6 Vi vet at forutsigbarhet er viktig, også for mottaker. Våre tilleggstjenester innebærer bl.a. flere utleveringsalternativ, mulighet for mottakerstyrt utlevering og personlig dialog med mottaker. Vi utvikler kontinuerlig nye løsninger og flere e-varsler for å tilpasse oss krav fra våre kunder. Tjenester bestilles ved EDI-melding eller booking, andre tjenester legges inn ved inngåelse av avtale med oss, og i mybring kan kunder selv administrere flere typer varsler og rapportabonnement. koordinere og arrangere alle former for inn- og utgående transporter uavhengig av transportform og destinasjon Tilleggstjenester Bring tilbyr flere tilleggstjenester, som gir merverdi til kunden. Spesifikasjon i prislister og på bring.no Pristillegg Dersom Posten og Bring sine vilkår og betingelser ikke er oppfylt, blir kunde debitert for det merarbeid/ merkostnad dette innebærer for Posten og Bring. Spesifikasjon i prislister og på bring.no Forsikring Det er mulig å tegne vareforsikring for bedriftspakker. Dette gjøres via EDI-melding. Vi tilbyr fullverdiforsikring av stykk- og partigods gjennom vår samarbeidspartner. Forsikringen må avtales separat pr sending. Ta kontakt med ditt lokale Bringkontor eller Kundeservice dersom du ønsker forsikring Innhenting og utkjøring av bedriftspakker Henting hos kunde er normalt ikke inkludert, men kan avtales separat via en hente/bringe avtale. Bedriftspakker kan innleveres på Post i Butikk eller Postkontor mot et tillegg pr kolli. Henting og levering av pakker dør til dør er inkludert i prisen ved mer enn 800 kolli per år Bedriftspakker til større bedrifter, skal hentes og leveres primært på ett punkt i bedriften, for eksempel i resepsjonen. Leveres hos mottaker mandag-fredag innen kl 16:00. Det gjøres to leveringsforsøk på mottakers adresse. Utføres to leveringsforsøk, vil tillegg påløpe. Det er mulig å bestille utlevering via Post i Butikk eller Postkontor dersom mottaker ikke er tilstede ved leveringsforsøk på døren. Dette må bestilles samtidig med EDI melding. Tjenesten kan utføres etter hhv. 1. eller 2. leveringsforsøk. Tjenesten prises separat og kun dersom pakkene har blitt utlevert via postkonto. Bedriftspakker med vekt over 35kg eller sendinger med mer enn 4 kolli kan ikke utleveres via Post i Butikk eller Postkontor og vil gå i retur til avsender. Dersom bedriftspakken ikke lar seg levere på døren og det er bestilt utlevering via hentested (Post i Butikk eller Postkontor), legges om mulig igjen sjåførkort med beskjed om hvor og når bedriftspakken kan hentes. Dersom sjåførkort ikke kan legges igjen, varsles mottaker via hentemelding i form av brev eller sms. Hentefristen for alle bedriftspakker innenlands er 14 dager. Bedriftspakker som ikke hentes innen fristen sendes i retur. Påminnelse blir sendt ut til mottaker etter 7 dager. NB! Bedriftspakker som ankommer postkontor eller post i butikk i tidsrommet blir ikke returnert før I tidsrommet returneres heller ikke bedriftspakker. Ved bruk av sms- og/eller e-postvarsel sendes påminnelse dag 3 og dag 11. etter ankomst Post i Butikk eller Postkontor Innhenting og utkjøring av stykk- og partigods Innhenting og utkjøring er normalt inkludert i frakten. Det tilbys følgende: - Henting på faste dager til faste tider - Henting etter forhåndsbooking Bookingfrist er kl samme dag for stykkgods og 14:30 for partigods med henting neste virkedag, med noen lokale variasjoner. For henteoppdrag hvor samlet vekt utgjør mindre enn 100 kg., beregnes et hentetillegg. Varene hentes og leveres på gate eller rampenivå. Det forutsettes at forholdene er slik at henting og utkjøring kan gjennomføres med ordinært distribusjonsmateriell. Utkjøring og henting til spesielle tidspunkter, til og fra bedrifter med adresse i kjøpesentra, innendørs i butikker, restauranter, kiosker etc. utføres etter på forhånd avtalt tidspunkt og sted. Ved spesielt

7 7 komplisert henting og levering eller ved bruk av kran eller annet spesialutstyr, utføres tjenesten etter på forhånd avtalt pris, tidspunkt og sted. Levering til mottaker mandag-fredag innen kl 16:00. Det gjøres to leveringsforsøk på mottakers adresse. Utføres to leveringsforsøk, vil pristillegg påløpe. I tilfeller der mottakeren nekter å motta godset, eller det oppstår hindring for utlevering, innhenter Bring forholdsordre hos oppdragsgiveren. Hvis forholdsordre ikke er mottatt innen 7 dager fra utstedelsesdato, returneres forsendelsen automatisk for oppdragsgiver sin regning og risiko. Dersom gods utleveres fra våre terminaler til privat-personer, må det fremvises gyldig legitimasjon for å sikre at sendinger blir utlevert til riktig mottaker. Det skal være samsvar mellom mottaker på sendingen og den som kvitterer ut varen. Dersom mottaker ikke selv kan hente godset, må det utstedes en fullmakt til den som skal hente sendingen. Den som henter kvitterer med sitt navn og foreviser fullmakten, mottaker av sendingens legitimasjon som dokumenterer rett underskrift på fullmakten og egen legitimasjon. Som gyldig legitimasjon regnes norsk bankkort med legitimasjonsdel, norsk førerkort utstedt fra og med , norsk pass, norsk utlendingspass og reisebevis, postens ID-kort. Ved levering til privatperson, eller forretning som drives på privat adresse vil vi utføre avtalt utlevering (adviseringer). Dette gjelder også dersom; - fraktbetaler er uten godkjent kreditt hos Bring - ubetjent gateadresse, f.eks. enkeltperson foretak, byggeplass, gårdsbruk, el. andre steder der det ikke er fast bemanning/varemottak mellom sendinger der vi må oppnå kontakt med mottaker Tjenesten innebærer at vi avtaler tidspunkt for utkjøring med mottaker, og prises separat. Sendinger til nevnte mottakere vil bli losset og ankomst vil bli meddelt via SMS (alternativt telefon, mail eller brev) samme dag som godset ankommer eller senest dagen etter at godset har ankommet distribusjonsterminal. Tjenesten innebærer avtale med mottaker om tidspunkt for utkjøring, og medfører bedre planlegging og ressursbruk for mottaker. Tjenesten prises pr. oppdrag. Hvis kontakt med mottaker ikke oppnås skal mottaker forsøkes kontaktet på nytt dag 2 etter at godset har ankommet distribusjonsterminal. Dersom ikke sendingen er hentet eller utkjørt i løpet av 2 arbeidsdager etter at advisering er gitt, påløper det lagerleie f.o.m. dag 3. Frakt og alle kjente kostnader i.h.t. transportguiden, vil automatisk bli fakturert avsender. Fakturering for tilleggstjenester som ikke var kjent når Bring påtok seg oppdraget, faktureres den part som har gitt Bring oppdraget. Mottakere uten godkjent kreditt må henvende seg på Bring sin terminal for betaling før sendingen utleveres. Hvis det ikke lykkes å komme i kontakt med mottaker skal avsender varsles om dette Leveringspresisjon og beregning av fremføringstid Vi har veiledende fremføringstid på våre tjenester med mindre annet er oppgitt som vilkår for den enkelte tjeneste. Bring tilbyr p.t. tidsløfte på Bedriftspakke ekspress over natt. Fremføringstiden gjelder fra sendingen er registrert ankommet vår avsender terminal til den er levert mottaker, og måles i hele dager. Forutsetninger: korrekt merking og emballering av godset, samt korrekt EDI-melding er mottatt og akseptert av Bring før vi mottarsendingen. Sending må være registrert på innleveringsterminal innen innleveringsfrist for den aktuelle tjenesten og terminalen. Utlevering skjer mandag-fredag normalt mellom kl. 08:00-16:00.

8 8 1.1 Våre tjenester Tabellen nedenfor gir en oversikt over forutsetninger og betingelser for vare mest solgte tjenester. Kunder uten fraktavtale kan kjøpe transport på bring.no. Bedriftspakke ekspress over natten kan kjøpes kontant på postkontor Produktnavn Bedriftspakke Ekspress over natt Bedriftspakke Stykkgods Partigods Vektbegrensinger: Maks 35 kg pr kolli Maks 35 kg pr kolli Opp til 2500 kg. pr. sending. Over 2500 kg. pr. sending Booking: 1) 1) 2) 3) Privatadresser 4): Ja Ja 5) Henvises til Stykkgods Dekningsområde: Hele Norge Hele Norge Hele Norge Hele Norge Fremføring: 6) 7) 8) 9) 6) 7) 8) 10) 6) 7) 11) 6) 7) Prising: Iht. prisliste eller avtale Iht. prisliste eller avtale Iht. prisliste eller avtale Iht. prisliste eller avtale 1) Leveres inn på Postkontor eller post i butikk. Henting kan besilles på Mybring, eller kunde må tegne egen hente avtale. 2) Generell bookingfrist kl. 11:30. Lokale variasjoner vil forekomme. 3) Sendinger må være booket i forkant og akseptert framført som partigods av befrakter. Sendingene må være booket og akseptert innen kl. 14:00 for henting neste dag 4) innleverings-/utleveringsadresse er privat bolig selv om det bedrives næringsvirksomhet fra den 5) For levering til bedrifter med privatadresse skal godset adviseres. Dvs. at vi avtaler levering med mottaker i forkant. Tjenesten prises iht. prisliste. 6) Fremføringstider finnes for kunder i Mybring. 7) Framføring beregnes fra avsender terminal til levert mottaker 8) Innlevering på postkontor eller post i butikk i hht lokale frister. Innhenting hos kunde etter avtale. 9) Utleveres, mandag til fredag, innen kl. 09:00 i definerte områder (Se bring.no). Øvrige områder utlevering innen kl. 16:00. Lørdagsutkjøring kan bestilles, da gjelder utkjøring i de samme definerte områdene mellom kl. 10:00 og 12:00. Øvrige områder utlevering innen kl. 16:00 også på lørdag. 10) Utleveres innen kl 16:00. 11) Innlevering på terminal innen innleveringsfrist kl. 17:00, med noen lokale variasjoner. 1.2 Forutsetninger for transport med Bring For å levere i henhold til kundens forventninger og våre fremføringsplaner, må våre forutsetninger være overholdt. Forutsetninger: - Kunden må angi riktig produktkode ved EDI-melding - Avsender og mottaker må være bedrift, og fraktbetaler må ha godkjent kundenummer - Mottaker må ha åpningstid mellom 08:00 og 16:00, og være betjent - Ved lasting og lossing skal henholdsvis avsender og mottaker stille med tilfredsstillende laste- eller losseutstyr i forhold til godsets mål, vekt og beskaffenhet. Alle eventuelle merkostnader vil bli belastet oppdragsgiver - Alle kolli er merket i henhold til Norsk Edipro standard transportetikett - Informasjon om sendingen må overføres elektronisk til Bring før henting - Emballering i henhold til spesifiserte krav

9 9 Unntak: - Helg og helligdager, samt ferieperioder som f.eks. jul, påske og sommer - Levering til privatperson, eller bedrift der sending må adviseres (f.eks. enkeltpersonforetak, byggeplass, gårdsbruk, eller andre steder der det ikke er bemanning eller varemottak mellom kl. 08:00-16:00) - Dersom sending ikke kan leveres ut mellom kl. 08:00-16:00 - Ved Force majeure, flom, ras, snøfall eller annen redusert fremkommelighet på vei eller jernbane I mybring har kunder tilgang til beregning av framføringstid Lokaldistribusjon Lokaldistribusjon er sendinger hvor både avsender og mottaker har adresse innenfor distribusjonsområdet for samme terminal. Egne regler gjelder for Svalbard og Spitsbergen Sendinger til Svalbard og Spitsbergen For sendinger til Svalbard og Spitsbergen gjelder egne regler og det kommer tillegg i pris for alle tjenester. Bring har egen prisliste (pakker), eller kunder bes kontakte vårt kontor i Tromsø (stykkog partigods) for ytterligere informasjon. Pakker (under 35 kg, maks mål 120x60x60) sendes med fly. Vi benytter M/S Norbjørn for transport av stykk- og partigods. M/S Norbjørn har høy isklasse, 70 tonns kranløft, store luker og god rom og dekkskapasitet, samt frysekapasitet. Større partilaster kan samordnes eller skipes direkte fra andre havneri Norge. For informasjon om seilingsplan; se bring.no eller kontakt oss på e-tjenester Transport med Bring innebærer tilgang til en rekke e-tjenester. I tillegg til integrasjon direkte med vårt IT system, tilbyr vi våre kunder Mybring, en selvbetjeningsløsning på nett, som gir deg full kontroll på dine leveranser med Bring, uansett hvor du befinner deg. Med én pålogging kan du enkelt ta ut skreddersydde rapporter og bestille pakke-, gods- og budforsendelser. Mybring er tilgjengelig hele døgnet, og det er kostnadsfritt for deg som er kunde i Bring. Bring har best dekning i Norge, og våre kunder finner enkelt fremføringstider i Mybring. Fremføringstid beregnes fra sendingen ankommer vår avsenderterminal og til den er levert til mottaker.

10 10

11 11 Vilkår og betingelser For å sikre korrekt behandling er det viktig at forutsetningene for å benytte den enkelte tjeneste er oppfylt. Våre vilkår og betingelser er å anse som en del av avtalen for den enkelte transport.

12 12 Et bredt utvalg av e-tjenester gir infor masjon om dine sendinger. Vi tilbyr varsling i flere format Vi sørger for trygg og forutsigbar fremsending til mottaker. Vi krever derfor at hvert kolli er korrekt emballert og at øvrige vilkår og betingelser er oppfylt. 2.1 OMFANG Gyldighet Posten Norge AS og Bring Cargo AS distribuerer varer under merkenavnet Bring. Bring benyttes videre som fellesbetegnelse på tjenester levert av begge selskapene. Transporten utføres i henhold til de tariffer, fraktberegningsbestemmelser og transportvilkår som gjelder for Bring. Bring sine transportvilkår er regulert gjennom Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser (NSAB 2000), Vegfraktavtaleloven (Lov om vegfraktavtaler), Sjøloven og vår for bedriftspakker, stykkgods og partigods nasjonalt. Bring fraskriver seg ethvert ansvar for kundens videre bruk av data levert av Bring, enten direkte eller via 3. part. Godkjent informasjon om hver sending og kolli, som forutsettes skannet i henhold til. omforente standarder, eller overført elektronisk, er avtalen/transportkontrakten for den enkelte forsendelse. Godset lastes sammen med andre forsendelser. krav til sendingens beskaffenhet f.eks. emballasje og merking. Det er også krav til EDI-melding. Dette er beskrevet i dette dokumentet. Vilkår og betingelser er i henhold til de enhver tid kjente rammebetingelser. Det tas forbehold om endringer uten nærmere forvarsel grunnet endringer i rammebetingelsene. Betingelser kan endres av Bring med 1 måneds varsel. Med forbehold om trykkfeil Fraktberegning Frakten beregnes særskilt for hver sending. Med en sending forstås de kolli som angis ved et sendingsnummer eller fraktbrev for fremføring fra en avsender til en mottaker. En sending kan bestå av ett eller flere kolli. Alle kolli i en sending skal leveres Bring på samme dag. Alle kostnader skal som hovedregel betales av avsender, som skal ha godkjent kreditt- og kundenummer. Mottaker og tredjepart kan etter bestemte vilkår også være fraktbetaler. (Se pkt. 2.9 betalingsbetingelser) Merkostnader Bring forbeholder seg rett til å belaste Kunden for ekstraordinære kostnader som Bring ikke kan påvirke, fra det tidspunktet kostnaden påløper. Eksempler på slike kostnader kan være (men er ikke begrenset til) omkjøringer som følge av veiarbeid, fergestans, togstans, force majeure eller lignende som krever endring i vår normale produksjon. Force Majeurehendelser som umuliggjør alternativ fremføring er unntatt, og merkostnadene vil derfor slå inn når hendelsen krever alternative fremføringsløsninger som er gjennomførbare uten bruk av ekstraordinære tiltak, og ut over uhellsdagen. 2.2 GODS SOM IKKE MOTTAS TIL BEFORDRING Med mindre annet er avtalt kan godset ikke inneholde verdisaker, våpen, ammunisjon, levende dyr, larver, insekter el.lign., levninger, flyttegods, uemballert gods, tollpass sendinger eller sigaretter/tobakksvarer. Transportavtalen kan kun omfatte farlig gods dersom dette uttrykkelig er avtalt mellom partene og på spesielle betingelser. Med farlig gods menes bl.a. etsende, giftige eksplosive, brannfarlige og helsefarlige stoffer. Der partene har avtalt at farlig gods skal omfattes av oppdraget, skal begge partene oppfylle sine forpliktelser i henhold til enhver tid gjeldende IMDG/IATA og/eller ADR-regelverk. Kunden er ansvarlig for å påse at godset lovlig kan fraktes i henhold til internasjonale konvensjoner eller lovgivningen i det landet godset fraktes i, til og fra.

13 13 Bring frakter ikke gods som ikke er tillatt solgt eller distribuert i Norge. 2.3 ANSVAR OG FORSIKRING Kundens ansvar Kunden skal overholde sin del av ansvaret definert i Bring sine vilkår. Dersom Kunden ikke oppfyller en vesentlig del av sine plikter, eller det fremgår av hans handlemåte eller av en alvorlig svikt i hans kredittverdighet at Kunden ikke kommer til å oppfylle en vesentlig del av sine plikter, kan Bring innstille sin oppfyllelse og holde sin ytelse tilbake hvis Kunden varsles om dette uten ugrunnet opphold. Dersom en part vesentlig misligholder sine plikter etter avtalen, og ikke foretar retting av plikten etter forutgående skriftlig varsel fra den annenpart, kan den ikke misligholdende part heve avtalen Bring sitt erstatningsansvar Bring har et begrenset erstatningsansvar i henhold til NSAB Transportørs erstatningsansvar er begrenset oppad til; - 17 SDR pr kg brutto godsvekt ved nasjonale transporter - 8,33 SDR pr kg brutto godsvekt ved internasjonale transporter Bring er ikke ansvarlig for å dekke Kundens indirekte tap, med mindre annet er definert i produktspesifikasjon Forsikring Kjøp av transport inkluderer ikke forsikring, med mindre det er særskilt avtalt for den enkelte sending. 2.4 VEKT OG VOLUMBEREGNING Avsender er ansvarlig for at vekt og mål er korrekt angitt for den enkelte sending. Det er sendingens totale mål og vekt, inklusive pall/emballasje, som legges til grunn for beregning av pris. Bring forbeholder seg retten til å kontrollere, og ved feil korrigere til riktig vekt og mål som grunnlag for beregning av pris for tjenestene. Endring kan medføre fraktprisendringer, samt et tillegg. Fraktberegning bestemmes av fraktberegningsvekt, som er den høyeste vekten av volumvekt og reell vekt. Største lengde, bredde og høyde på sendingen avgjør volumet. En fast faktor for å omregne volum til vekt er definert for våre ulike tjenester. Ved å benytte denne omregningen finner du volumvekt: L(dm) x B(dm) x H(dm)/omregningsfaktor For alle sendinger over 1000 kg rundes vekten opp til nærmeste 100 kilo. Frakten beregnes alltid etter den beregningsmåte som gir den høyeste beregningsvekt. Særskilte beregningsregler for stykk- og partigods: Lastemeter: For sendinger som på grunn av form eller emballasjens art er vanskelig å stue og samlaste med annet gods, beregnes frakten på bakgrunn av det lasterommet godset krever (2000 kg pr lastemeter). En lastemeter er 1 meter multiplisert med bilens bredde og høyde ( cm). Pallplass: Sendinger som er lastet på pall og som ikke kan samlastes, fraktberegnes etter det antall pallplasser godset opptar. 1 pallplass beregnes etter mål 120 cm lengde 80 cm bredde. En pallplass beregnes etter 0,4 lastemeter dvs: 800 kg. Varer stroppet på europall, som kan samlastes, beregnes etter minimum 150 kg. pr. pall. 2.5 MERKING Riktig merking og korrekt EDI-melding sikrer at alle sendinger får riktig behandling. I tillegg til tydelig og korrekt merking, jfr Bring sin til en hver tid gjeldende

14 14 Vi anbefaler alle kunder å sørge for tilstrekkelig vareforsikring. Bring har begrenset erstatningsansvar, jf pkt Forsikring tilbys kunder via Edi eller ved kontakt med lokalt Bring kontor. spesifikasjon, skal merkingen være i samsvar med EDI-melding. Kun etiketter godkjent av Bring aksepteres, fortrinnsvis Norsk EDIPRO standard. For at etikettene skal være lesbare i alle ledd av logistikk-kjeden er det viktig å være klar over følgende: - Etikettene skal være lett synlig på alle kolli - Etikettene må ikke brettes rundt et hjørne - Etikettene bør ikke overtrekkes med plastfolie, med mindre folien ligger glatt inntil etiketten - Det må ikke stroppes over strekkoder på etikettene - For å sikre lesbarhet skal etiketten være slett - Enkelte av våre tjenester stiller krav til særskilt merking - Etiketter skal settes på kolliets naturlige oppside, dersom vekten er under 35 kg. Våre IT-løsninger tilfredsstiller alle normer og krav gitt i felles system for identifisering av gods av 1. juli 2000 utgitt av Norstella Foundation og EAN Norge. Løsningen kommuniserer med de fleste EDI systemleverandører. Sendinger som ikke oppfyller kravene kan bli avvist, forsinket eller belastet med et tillegg. Feilmelding eller feil EDI-melding rettes opp av Bring. Fakturering for feil blir belastet fraktbetaler i henhold til gjeldende priser. 2.6 EMBALLERING Det er avsenders ansvar å sørge for at innholdet i en forsendelse er forsvarlig emballert (innpakket). Emballasjen må være solid og tilpasses det gods som skal fraktes. Skjøre ting må være omgitt av støtdempende materiale, slik at det kan fange opp trykk og støt og beskytte innholdet. Emballasjen skal være av en slik beskaffenhet at godset tåler å lastes sammen med annet gods og ikke skader dette, enten det skyldes varens art, innhold eller andre forhold som krever spesiell fremføring. Gods plassert på pall skal være plastret, stroppet eller emballert på en slik måte at det best mulig er sikret mot skade, og at det holder seg samlet på pallen under hele transporten. 2.7 INNHENTING OG UTKJØRING Bring kan hente alle sendinger hos avsender og levere til mottaker. Bedriftspakker kan leveres inn/hentes på Post i Butikk/postkontor. Det er ulike alternativer, servicenivå og tidsfrister knyttet til våre tjenester, og disse prises etter gjeldende tjenestespesifikasjoner og prislister. Bring henter og leverer primært på ett punkt hos avsender og mottaker, for eksempel rampe eller i resepsjon. 2.8 ØVRIGE TRANSPORTVILKÅR Framføringstider Våre framføringsplaner angir veiledende framføringstider. Framføringstidene finnes i Mybring. Tjenester med tidsløfte er Bedriftspakke ekspress over natt Sendinger til Svalbard pg Spitsbergen For forsendelser til Svalbard og Spitsbergen gjelder egne regler Utveksling av EUR-paller Bring tilbyr en ordning for paller som skal utveksles. Godkjente EUR-paller utveksles (tilbakeleveres til vareavsender) forutsatt: - at utvekslingen er dokumentert med nummerert pallekvittering med Bring-logo. Annen dokumenta sjon godkjennes ikke. - at vareavsender belastes en del av kostnadene ved utveksling. Utvekslingen faktureres løpende basert på pallekvittering. Oppgjør av pallegjeld skjer ved tilbakelevering av paller med mindre partene er enig om annen oppgjørsform. Godkjente pallekvitteringsblokker kan kjøpes ved våre terminaler. Ønsker kunden å bestille direkte fra trykkeriet, må vedkommende presisere at det gjelder pallekvittering med Bring. Pallegjeld foreldes etter 3 måneder. I grenseoverskridende trafikk utveksles det ikke paller.

15 15

16 Omregningsfaktor Tjeneste Omregningsfaktor Forklaring Bedriftspakker 1:5 1 m3=200 kg Stykkgods 1:3,5 1 m3 = 286 kg Partigods 1:3 1 m3 = 333 kg 3.2 Faste vekter g jeldende for stykk- og partigods Type Vekt Spesifikasjon Sykler, alle slag 60 kg pr stk Personbildekk Virkelig vekt økes med 50 % Brukte bilmotorer Virkelig vekt økes med 100 % Brukte bilmotorer skal være plassert i tett kasse, være tappet for olje og bunnpluggen skal være skrudd ut Snøscootere Motorsleder Mopeder Motorsykler Virkelig vekt økes med 300 % 3.3 Materiell Under er det definert standard mål og kapasitet på det vanligste materiellet som benyttes av Bring. Egenskap/ type materiell uten agreggat Standard distribusjonsbil Standard linjebil/vogntog Semitrailer Container Container med aggregat Road train (25,25 ldm) Totallengde Ca. 10 meter 19,25 meter 15,5 meter 7,8 meter 7,8 meter 25,25 meter Løftelem 1500 kg Ikke standard Ikke standard Ikke standard Ikke standard Ikke standard Utvendig høyde 3,9 meter 4,0 meter 4,0 meter 4,0 meter 4,0 meter 4,0 meter Utvendig bredde 2,5 meter 2,5 meter 2,5 meter 2,5 meter 2,5 meter 2,5 meter Innvendig skaphøyde 2,5 meter 2,5 meter 2,5 meter 2,5 meter 2,5 meter 2,5 meter Innvendig skapbredde 2,44 meter 2,44 meter 2,44 meter 2,44 meter 2,44 meter 2,44 meter Lastekapasitet (palleplasser) 18 paller 36 paller 33 paller 19 paller 18 paller 52 paller Lastekapasitet (vekt) 8 tonn 30 tonn 30 tonn 12,5 tonn 12,5 tonn ca 38 tonn Lastemeter (skaplengde) 7,2 meter 14,4 meter 13,6 meter 7,6 meter 7,2 meter 20,8 meter * Dette er det vanligste materiellet, enkelte lokasjoner kan ha annet utstyr. 25,25 benyttes kun i begrenset omfang.

17 17 Krav til godkjente EUR-paller En godkjent EUR-pall skal være trafikkdugelig. Pallen er ikke trafikkdugelig når: - et bord mangler eller det er sterkt fliset/brukket - topp/bunnbord har sprekker som gjør at spiker/ skruer stikker frem - en kloss mangler, eller har sprekker som gjør at spiker/skruer stikker frem - den mangler de nødvendige merker på klossene - den lukter/er betydelig tilgriset Ordning for paller som ikke skal utveksles. EUR-paller som er sikret til lasten ved stropping, plasting eller lignende, og som tydelig er merket med standard rød oblat «ikke utvekslingspall», vil ikke bli utvekslet. Pallen er da en sak mellom avsender og mottaker Varer i transitt Tollmyndighetene krever at opplysning om godsets innhold (varetype) skal være opplyst ved grensepassering (transitt). Bring retter seg etter de krav tollmyndighetene stiller, og krever at kunde/avsender opplyser om dette i EDI-melding. Eksempler på godkjente varetyper kan være; kontorartikler, dagligvarer, industrivarer, eller mer presise varetyper som klær, papir etc. Rubrikk 35 i EDI-meldingen skal uten unntak inneholde ovennevnte. Det er oppdragsgivers ansvar å gi Bring de nødvendige opplysninger. Bring er fritatt ethvert ansvar hvis det oppstår forsinkelser grunnet manglende opplysninger. 2.9 BETALINGSBETINGELSER For kunder uten avtale om faktura/kreditt skal frakten forhåndsbetales. Alle innleverte oppdrag kan faktureres. Det er mulig å bestille transport av både pakker og gods på bring.no, og betale med kort Kreditt Etter nærmere avtale gis det normalt inntil 10 dagers kreditt og en avtalt kredittgrense. Kreditt og kredittgrensen bortfaller ved enhver form for betalingsmislighold. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling. Posten og Bring beregner purregebyr for purring og inkassovarsel i henhold til standard lovgivning, som er 1/10 del av gjeldende rettsgebyr. Alle nye kunder vil bli kredittvurdert av Posten og Bring, og gjenpartsbrev om at dette har skjedd sendes kunden Faktura Alle oppdrag hvor det er innrømmet kreditt betales etter faktura og skal være Bring i hende innen forfallsdato. Alle innsigelser mot fakturaen skal være tatt opp skriftlig med Bring innen 10 dager etter mottakelse av fakturaen. Ved betalingsmislighold regnes også ikke forfalte fakturaer som forfalt, og kan inndrives sammen med forfalte krav. Posten og Bring har rett til å motregne sitt tilgodehavende med krav som kunden har mot Posten og Bring. Kunden kan ikke motregne eller holde tilbake penger som er forfalt selv om det er reklamert på frakt, skade eller manko. Dersom avtalt kredittgrense er overskredet, betalingsmislighold eller nedjustert kredittverdighet, kan Posten og Bring stoppe kundens forsendelser/ta pant i kundens gods. I de tilfeller kredittverdigheten blir nedjustert kan kunden tilbys ny avtale om kreditt mot sikkerhet. Posten og Bring fastsetter sikkerhetsbeløpet. Fakturakopi med spesifikasjoner er tilgjengelig for våre kunder i Mybring. Kopi av fraktbrev eller annet underbilag fremskaffes ved forespørsel eller etter avtale Bedriftspakker via frankeringsmaskin Pakker og tilleggstjenester forskuddsbetales ved å lade opp frankeringsmaskinen med ønsket beløp. 3.4 Etiketter

18 18 På grunn av krav fra tollmyndighetene skal rubrikk 35 i EDImeldingen alltid inneholde informasjon om godsets innhold. Les mer i pkt Avvik mellom kundens taksering på frankeringsmaskin og prisberegning utført av Bring, avregnes etterskuddsvis. Avvik akkumuleres og faktureres kunden minimum en gang hver tredje måned, etter gjeldende rutiner. Har kunden betalt for mye, vil overskytende beløp bli kreditert. Beløp under kr. 100 over en tre måneders periode krediteres ikke kunde Mottakerfrakt Frakten skal i utgangspunktet betales av avsender. Dersom frakten skal betales av mottaker, må dette avtales særskilt, og det beregnes et tillegg pr sending. Tilbys kun for stykk- og partigods Tredjemannsbetaler Frakten skal i utgangspunktet betales av avsender. Dersom frakten skal betales av en part som hverken er avsender eller mottaker, betegner vi det som 3. part (3. mann). Aksepteres 3. part som fraktbetaler, skal det være avtalt på forhånd, og det beregnes et tillegg til fraktbeløpet. 3. part betaler faktureres fra avsenderstedet. Det tas forbehold om regress av frakt og utlegg dersom 3. part ikke betaler fakturaen. Tilbys kun for stykk- og partigods Giroforsendelser Giroforsendelser med maksimum verdi kr spesifiseres i fraktbrevet og kontrolleres av Bring før utlevering til mottaker. Fraktbeløp og tjenesten skal alltid forhåndsbetales. Faktura/bankgiro sendes direkte fra selger til kjøper/varemottager som må betale og dokumentere dette overfor Bring før utlevering. Samtlige kolli skal være merket med utleveringsforbehold. Er ett eller flere kolli ikke merket, bortfaller eventuell erstatningsplikt for selskapet. Bring påtar seg heller ikke erstatningsansvar dersom det ikke er dekning på konto for kvittert giro, banken annullerer innbetaling eller kvittering fra giroautomat. Uavhentet gods returneres for avsenders regning etter 14 dager. Tilbys kun for stykk- og partigods REKLAMASJON OG ERSTATNING Brings erstatningsansvar er begrenset til den til enhver tid gjeldende NSAB, Lov om vegfraktavtaler, Luftfartsloven og Sjøloven. Er varen skadet eller deler eller hele sendingen mangler ved mottak eller utlevering, skal dette noteres på fraktbrevet ved mottak eller utlevering og attesteres av sjåfør/bring og ansvarlig medarbeider hos mottaker. Ved fraktbrevløse sendinger skal tilsvarende noteres på eget skjema og registreres i sjåførens håndterminal. Krav om besiktigelse rettes til Bring sin Kundeservice (Reklamasjonsavdelingen) Hvis skaden ikke er synlig utvendig, skal mottaker uten ugrunnet opphold skriftlig varsle Bring sin Kundeservice (Reklamasjonsavdelingen). Dersom det er gitt kvittering på transportdokumentet, eller kunde har notert navn på display i håndterminal uten anmerkning, skal det legges til grunn at godset ved utleveringen var i den stand transportdokumentet angir, med mindre mottkeren kan bevise noe annet. Den skadede vare og emballasjen oppbevares inntil besiktigelse er avholdt. Frist for å fremsette et erstatningskrav er 1 år fra sendingsdato. Spesifisert krav med fraktbrev eller kopi av elektronisk sendingsinformasjon samt kopi av innkjøpsfaktura sendes omgående til Bring på e-post: Reklamasjon skal som hovedregel gjøres av fraktbetaler. Det må dokumenteres at sendingen er transportert med Bring (f.eks scanningspunkter i transportkjeden). For tjenester med tidsløfte er særskilte betingelser angitt i tjenestespesifikasjonen.

19 SPESIELLE BESTEMMELSER Farlig gods Bring tilbyr sikkerhetsrådgiver som vil kunne svare på spørsmål om normal fremføring, spesialtransport, om/når sendingen kan mottas, samt spørsmål vedrørende utfylling av faredokumenter. Sikkerhetsrådgiver kan også være behjelpelig i enkeltoppdrag og prosjekter.. Bring godtar transport av farlig gods kun etter særskilt avtale. Utav HMS-hensyn ift transportmetode og utstyr tilbyr vi kunden fleksibilitet ift. hvilken varestrøm som kan benyttes: Bedriftspakke: - Fremsendes som overflatetransport og er underlagt regelverket i ADR/RID - Gods som er klassifisert som farlig gods etter dette regelverket mottas ikke for fremsending. Bedriftspakke Ekspress over natten: - Fremsendes på en del strekninger og senere enn gitte klokkeslett med fly. Dette er derfor underlagt regelverket fra IATA. - Gods som er klassifisert som farlig i henhold til IATA Dangerous Goods Regulations Manual kan ikke fremsendes som Bedriftspakke Ekspress over natten. Stykk og partigods: Farlig gods (etsende, giftige, eksplosive, brannfarlige og helsefarlige stoffer) mottas til transport på spesielle betingelser og under forutsetning av at IMDG/IATA og/eller ADR-reglene oppfylles. Der det avtales at farlig gods skal omfattes av oppdraget, skal begge parter oppfylle sine forpliktelser i henhold til gjeldende regelverk i ADR. For tiden er dette Forskrift 1.april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods.ved tilfeller der det foreligger avtale om transport av farlig gods mellom partene, gjelder følgende regler: Avsender er ansvarlig for at: - kun gods som er tillatt å transportere blir overlevert Bring - godset er forskriftsmessig emballert, klassifisert og merket med rett symbol - HMS-Datablad (Safety Data Sheet) medfølger sendingen - gammel emballasje/merking er fjernet - transportdokumenter (EDI-melding) inneholder de opplysninger som kreves i til enhver tid gjeldende utgave av ADR. - oppdragsgiveren skal holde frakt fører skadesløs fortap og skader som følge av at pliktene ikke er oppfylt. - enhver ekstra kostnad, samt venting og retur som påløper ved at pliktene ikke er oppfylt, vil bli belastet oppdragsgiveren. Der Bring kommer i ansvar over for offentlige myndigheter eller tredjeperson på grunn av forhold som kan tilbakeføres til opp dragsgiveren, kan Bring kreve regress av oppdragsgiver. Bring har plikt til å avvise godset dersom: - det er åpenbart at godset ikke er pakket i henhold til ADR forskrifter - emballasjen har synlige skader som vil kunne innvirke på sikkerheten under transporten - godset ikke er forskriftsmessig merket - nødvendige dokumenter for gjennomføring av transporten mangler - hvis sendingen inneholder farlig gods, og Bring ikke er blitt gjort oppmerksom på dette, kan han losse godset uten å bli erstatningsansvarlig. Han kan for opp dragsgivers regning og risiko ødelegge eller uskadelig gjøre godset der det er grunn til å anta at faren ikke kan avverges ved mindre inngripende tiltak. - andre forhold hvor sikkerhet (liv og helse) ansees å være i fare

20 20 Vår sikkerhetsrådgiver kan støtte kunder i forhold til å tilrettelegge for korrekte rutiner og dokumenter eller dersom det er behov for sikkerhetsrådgivning i forbindelse med større prosjekter. Der ovennevnte forhold omfatter Bedriftspakke ekspress over natten kan sendingen bli returnert til avsender, stoppet i påvente av opphenting av avsender, eller flyttes fra flytransport til landtransport (bil/tog) hvis det skulle være hensiktsmessig fremføringsmetode. Bring forbeholder seg retten til å ta disse vurderinger, særskilt på sendinger som skal transporteres med fly hvor disse kontrolleres fra ekstern sikkerhetsoperatør godkjent av Luftfartstilsynet.NB! Sendinger i fareklasse 1 (eksplosiver) og fare-klasse 7 (radioaktive stoffer) mottas normalt ikke. Sender av denne art krever særskilt avtale, og kan kun transporteres som stykk- eller partigods på vei. Prising: - Hvor sendingen fremføres som stykk- eller parti gods, vil farlig gods prises med 25 % tillegg til ordinær frakt. - For fareklasse 1 og 7 beregnes det et frakttillegg på 100% Spesialgods Varer som på bakgrunn av sin egenart, emballasje eller av en hvilken som helst annen grunn ikke kan lastes sammen med andre varer er å betrakte som spesialgods. Sendingens form, mål/vekt eller innhold kan gjøre at stuing/samlast i ordinært driftsopplegg ikke kan gjennomføres. Våre tjenester har spesifikasjoner og krav, avvik fra disse kan medføre at sendingen krever spesiell håndtering, og blir endret til en annen tjeneste (f.eks. spesialgods). Bring forbeholder seg retten til å vurdere ovennevnte. Spesialgods prises med et tillegg til ordinær frakt Bedriftspakker som spesialgods Spesialgodstillegg vil kunne bli belastet dersom et eller flere av disse kriteriene inntreffer: - et kolli har en side som måler over 120 cm - to av sidene er over 60 cm - bedriftspakken er under minstemål - i rulleform - pakker ikke er emballert - av andre årsaker ikke kan produseres maskinelt Pris finner du i gjeldende prisliste for pakker Stykk- og partigods som spesialgods Hele sendingen blir definert som spesialgods dersom mål og vekt på et kolli tilsier det. Forsendelser må bestilles innen kl for henting i henhold til fremføringsplan. En sending eller et kolli er definert som Spesialgods, dersom et eller flere av disse kriteriene inntreffer: - Når et kolli veier mer enn 1200 kg - Når et kolli har en langside som måler 2,4 m. eller mer - Når et kolli har to sider som hver maler 2 m. eller mer - Når en sending har fraktberegningsvekt over 2,5 tonn, er dette normalt partigods. Dimensjonsbegrensninger pr. kolli: Lengde 6 meter, høyde 2,4 meter og bredde 2,4 meter. Sendinger som har virkelig vekt under 35 kg, trenger ikke å merkes som Spesialgods, men kan gå som ordinært stykkgods. Sendinger utover dette fremføres og prises etter særskilt avtale. Spesialgods som gjør at det oppstår tomrom ved siden av eller over sendingene medfører at sendingen betraktes som lastemeter. Disse sendingene vil bli fraktberegnet etter reglene for lastemeter. Nødvendig sikringsutstyr som stropper, kiler, sperreplater eller annen sikring blir belastet etter forbruk og tid som utstyret blir benyttet. Levering i hele Norge. For fremføring av spesialgods må det beregnes noe lenger transporttid enn for normalt stykk- og partigods. Veiledende fremføringstid for spesialgods finner du i Mybring. For spesialgods stilles ekstra krav til merking og etikett, da godset håndteres utendørs. Etiketten må tåle utendørs håndtering. Transportetikett må kunne tåle utendørs håndtering og oppbevaring. For flerkolli sendinger må alle kolli påføres egen spesialgods etikett, som klistres på fraktetiketten ved siden av mottakers navn og adresse. (Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor for å få tilsendt disse) Informasjon om mottakerforhold må fremkomme i EDI-meldingen. Bestilling av kranbil skal skje samtidig med bestilling av henting eller ved avtale om avtalt utlevering (advisering). Prising: Hvor sendingen fremføres som stykk- eller partigods (prismodell 20 soner), vil spesialgods prises med 25 %

21 tillegg på netto kundefrakt. 21

22 22 Terminaler Sted Pakker/Gods Gateadresse Postnr Poststed Telefon Telefaks Alta Pakker og Gods Betongveien Alta Bergen Pakker Kanalvegen 52 B 5068 Bergen Bergen Gods Nøstegaten Bergen Drammen Pakker Ingvald Ludvigsensgate Drammen Drammen Gods Nøstestranda Lier Fauske Pakker og Gods Terminalveien Fauske Fredrikstad Pakker og Gods Evjebekkveien Rolvsøy Førde Gods Fjæreveien Førde Gol Gods Engene, 3550 Gol 3550 Gol Hamar Pakker og Gods Smiuhagan Ingeberg Harstad Gods Stangnesterminalen Harstad Haugesund Pakker og Gods Stølsmyr Karmsund Kirkenes Gods Havneveien Kirkenes Kongsvinger Gods Industriveien Kongsvinger Kristiansand Pakker og Gods Buråsen Kristiansand Leknes Gods Leknes Havn 8370 Leknes Mo i Rana Gods Toraneskaia 8624 Mo i Rana Molde Pakker og Gods Gammelseterlia Molde Måløy Gods Inter-Com-Terminalen 6700 Måløy Narvik Pakker og Gods Skarvenesveien Narvik Oslo Pakker Alfasetveien Oslo Oslo Gods Karihaugveien Oslo Røros Gods Osloveien Røros Sogndal Gods Kloppaveien Kaupanger Sortland Gods Havnegata Sortland Stavanger Pakker Svanholmen Stavanger Stavanger Gods Risavika Nord, NorSea base Bygg Tananger Stokke Pakker og Gods Borgeskogen Stokke Stryn Gods Hegrevegen 13, 6783 Stryn 6783 Stryn Tana Gods Grenveien Tana Tromsø Pakker Kvaløyvegen Tromsø Tromsø Gods Terminalgt Tromsø Trondheim Pakker Sluppenveien Trondheim Trondheim Gods Pir 1, nr Trondheim Ålesund Pakker og Gods Digerneset Næringspark 6260 Skodje Kontakt oss på telefon eller telefon fra utlandet

23 23 Fordeler Fordeler med Mybring: Kundeservice Kontakt oss Kundeservice på bring.no: Telefon: Telefon fra utlandet: Åpningstid: Mandag fredag: 08:00-17:00 Lørdag: 09:00-14:00 - Enkel bookingløsning - Sendingsstatus - Avviksrapporter - Kvalitetsrapporter - Statistikk og økonomi - Utvidet sporingsfunksjon med flere sporingspunkter og rikere informasjon - Priskalkulator som viser dine avtalepriser - Abonnement på dine mest brukte rapporter - Abonnement på løpende driftsmeldinger - Aktiv avviksvarsling - Fakturaarkiv - Fremføringstider Tjenesten er knyttet til hver enkelt kundeavtale og har dertil tilpasset informasjon. Du får full kontroll over dine forsendelser og kan dermed forbedre din egen kundeservice. Som administrator fordeler du raskt og enkelt tilganger til flere i bedriften. Mybring er i kontinuerlig utvikling og nye funksjoner implementeres fortløpende. Registrer deg som bruker på bring.no

24 Posten Norge AS, Postboks 1500 Sentrum, 0001 Oslo. Telefon: , bring.no Org. Nr KK

Transportguiden. Pakker, stykk- og partigods nasjonalt. Tjenester, vilkår og betingelser.

Transportguiden. Pakker, stykk- og partigods nasjonalt. Tjenester, vilkår og betingelser. n nasjonalt. Tjenester, vilkår og betingelser. Gyldig fra 01.07.2015 2 Vi finner nye veier for deg og dine kunder Denne transportguiden beskriver våre pakke-, stykk- og partigods tjenester til privat-

Detaljer

Transportvilka r DB SCHENKERocean

Transportvilka r DB SCHENKERocean [År] Transportvilka r DB SCHENKERocean Innhold 1. Generelle bestemmelser... 1 2. Vekt og volumberegning... 2 3. Farlig gods... 2 4. Henting/levering og ansvar... 3 Transportvilkår for SCHENKERocean Avtalene

Detaljer

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Transportguide 2014 Stykk- og Partigods Nasjonalt Gyldig fra 01.12.2013 Vilkår og betingelser Nye veier til effektiv vareflyt Bring er en av Nordens største aktører innenfor transport og logistikk. Virksomheten

Detaljer

Transportvilka r DB SCHENKERair

Transportvilka r DB SCHENKERair [År] Transportvilka r DB SCHENKERair Innhold 1. Generelle bestemmelser... 1 2. Vekt og volumberegning... 2 3. Farlig gods... 2 4. Særlige transportvilkår... 3 5. Henting/levering og ansvar... 3 Transportvilkår

Detaljer

Vilkår for PUM. 1. Fremsending. Personlig Utlevering Mottakingsbevis

Vilkår for PUM. 1. Fremsending. Personlig Utlevering Mottakingsbevis Vilkår for PUM Personlig Utlevering Mottakingsbevis Personlig Utlevering Mottakingsbevis (PUM) er et distribusjonsprodukt med fremsending og utlevering til postmottakeren personlig, mot forevisning av

Detaljer

Prisliste Gyldig fra 01.07.2011

Prisliste Gyldig fra 01.07.2011 Prisliste Gyldig fra 01.07.2011 SJØTRANSPORT Pristabell (gjeldende fra 1. juli 2011) Minstefrakt på hovedrelasjoner: Kr. 255,- Minstefrakt på for-/ viderefrakt: Beregnes etter laveste vekt/frakt for den

Detaljer

Postens generelle leveringsvilkår

Postens generelle leveringsvilkår Standardvilkår for de leveringspliktige tjenestene Les mer på: posten.no Postens generelle leveringsvilkår 1 - Definisjoner 1.1 Posten: Posten Norge AS. 1.2 Postsending: 1.2.1 Registrert postsending: Postsending

Detaljer

Prisliste. Pakker, stykk- og partigods i Norge Vedlegg til Transportguiden

Prisliste. Pakker, stykk- og partigods i Norge Vedlegg til Transportguiden i Norge Vedlegg til Transportguiden Gyldig fra 01.07.2015 2 Enklere logistikk med Bring Bring løser alle logistikkbehov enten det er enkle forsendelser eller mer komplisert logistikk. Vi sørger for at

Detaljer

Størrelsen på brevet bestemmer prisen. Priser 2013. Les mer på: posten.no

Størrelsen på brevet bestemmer prisen. Priser 2013. Les mer på: posten.no Størrelsen på brevet bestemmer prisen Priser 2013 Les mer på: posten.no 8 3............ Brev Pakker Frimerker til samling Hvordan motta post Bank og finans Billetter Adresseendring Fortolling og kort Frimerker

Detaljer

Transportvilkår 2008 for SCHENKERland

Transportvilkår 2008 for SCHENKERland Transportvilkår 2008 for SCHENKERland Avtalene mellom Schenker AS og våre kunder reguleres etter Transportvilkår for Schenker AS, Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige

Detaljer

Transportvilkår for Loadmaster AS org nr. 994 235 524 og Oslofrakt AS org nr. 939 318 909

Transportvilkår for Loadmaster AS org nr. 994 235 524 og Oslofrakt AS org nr. 939 318 909 1. Omfang Transportvilkår for Loadmaster AS org nr. 994 235 524 og Oslofrakt AS org nr. 939 318 909 Alle oppdrag som Loadmaster Oslofrakt utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk

Detaljer

Ved giroforsendelse må korrekt informasjon i fraktbrevet eller elektronisk fraktbrevmelding fremkomme.

Ved giroforsendelse må korrekt informasjon i fraktbrevet eller elektronisk fraktbrevmelding fremkomme. Transportvilkår 1. Omfang Alle oppdrag som AS Moss Transportforum utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser). Transportvilkårene definert

Detaljer

Priser på porto for 2015

Priser på porto for 2015 Størrelse og vekt på brevet bestemmer prisen Les mer på posten.no eller ring kundeservice 04004 Priser på porto for 201 Brev Pakker Frimerker til samling Hvordan motta post Bank og finans Billetter Fortolling

Detaljer

Prisliste. Gjelder fra 1. april 2007

Prisliste. Gjelder fra 1. april 2007 PPS-42-07-Prisliste Prisliste Gjelder fra 1. april 2007 Prisendringer kan skje i løpet av året. For mer informasjon, se posten.no, ring 810 00 710 eller kontakt ditt nærmeste postkontor. Produktveileder

Detaljer

Transportvilkår DB SCHENKERland. [År]

Transportvilkår DB SCHENKERland. [År] Transportvilkår DB SCHENKERland [År] Transportvilka r DB SCHENKERland Avtalene mellom Schenker AS og våre kunder reguleres etter Transportvilkår for Schenker AS, Lov om Vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk

Detaljer

Transportvilkår. For utenlandstransporter kreves (gjengitt fra VFL 9):

Transportvilkår. For utenlandstransporter kreves (gjengitt fra VFL 9): Transportvilkår 1. Omfang Alle oppdrag som Ontime Logistics Norge AS (Ontime Logistics) utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler (VFL) og NSAB2000 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser).

Detaljer

Priser på porto for 2016

Priser på porto for 2016 Størrelse og vekt på brevet bestemmer prisen Les mer på posten.no eller ring kundeservice 04004 Priser på porto for 201 Posten: Brev Pakker kort Frimerker til Postboks samling og postkasse Hvordan motta

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE 1. Orientering om prissystemet 1.1 Lovregulert avgift Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Etne kommune sjøområde. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

Prisliste Fra 1. desember

Prisliste Fra 1. desember Prisliste Fra 1. desember 2005 Prislisten omfatter følgende komponenter i Tollpost Globes varestrømmer DPD STANDARD DPD EXPRESS10 DPD EKSPORT TOLLPOST STYKKGODS TOLLPOST PARTIFRAKT Prisliste Fra 1. desember

Detaljer

TRANSPORTVILKÅR PAKKER, STYKK- / PARTIGODS INNLAND

TRANSPORTVILKÅR PAKKER, STYKK- / PARTIGODS INNLAND TRANSPORTVILKÅR PAKKER, STYKK- / PARTIGODS INNLAND Innhold 1 OMFANG 2 DEFINISJONER 3 GENERELLE BESTEMMELSER 4 PRODUKTEGENSKAPER 5 FRAKTBEREGNING 6 FRAKTBREV, MERKING OG EMBALLASJE 7 FARLIG GODS 8 PRIVATLEVERINGER

Detaljer

Bring Frigo priser og tabeller Termo, Norge. Gyldig fra 01.07.2012

Bring Frigo priser og tabeller Termo, Norge. Gyldig fra 01.07.2012 Bring Frigo priser og tabeller Termo, Norge Gyldig fra 01.07.2012 1 Hvordan finne prisen på nasjonal transport i Norge I guiden finner du for-/viderefrakttabell, hovedfrakttabell og pristabell. Prisen

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

Prisliste Fra 1. desember 2015 2016

Prisliste Fra 1. desember 2015 2016 Prisliste 2016 Fra 1. desember 2015 Innhold Pristabell Stykkgods Pristabell Stykkgods/En-kollo over 35 kg Pristabell Paller Pristabell Hjemlevering Pristabell DPD standard, Express Neste Dag, MyPack,

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering

Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering for kunder med bruker-id og passord til Tollpost Globe e-tjenester gjeldende fra 0. juni 005 Brukerveiledning for

Detaljer

DSV Road Domestic Transportguide

DSV Road Domestic Transportguide DSV Road Domestic Transportguide Fra og med 2. september 2014 ble DSV Road Domestic en del av DSV Road AS Norge. Det betyr at vi nå kan tilby deg et europeisk transporttilbud med et unikt nettverk og økt

Detaljer

Spedisjonstariff Bring Cargo AS

Spedisjonstariff Bring Cargo AS Spedisjonstariff Bring Cargo AS Gjeldende for Internasjonal godstransport; Bil Utland, Flyfrakt, Oversjø og Offshore & Energy Del 1 - Terminaltjenester Terminalhåndtering; Offshore Pr. 100 kg Vekt i Kg

Detaljer

WHEN TIME MATTERS FAKTURA IMPORT / EKSPORT. Vår faktura sendes deg så snart som mulig etter en transport sammen med tolldeklarasjonen.

WHEN TIME MATTERS FAKTURA IMPORT / EKSPORT. Vår faktura sendes deg så snart som mulig etter en transport sammen med tolldeklarasjonen. IMPORT / EKSPORT NORTRAIL Norsk Trailer Express AS håndterer import- og eksportforsendelser mellom Norge og Skandinavia / Europa for øvrig. På de fleste land har vi 2-3 avganger i uken, både import/eksport.

Detaljer

TRANSPORTVILKÅR DHL EXPRESS

TRANSPORTVILKÅR DHL EXPRESS Same Day Time Definte Day Definite TRANSPORTVILKÅR DHL EXPRESS TRANSPORTVILKÅR FOR DHL BIL INNLAND - PAKKER, STYKKGODS & PARTIGODS INNHOLD 1. OMFANG... 2 2. DEFINISJONER... 2 3. GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse

VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse Vedlegg 8 til Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser. Dokumentets formål: Dokumentet gir informasjon om betingelser ved levering av varer til Helseforetak og Helse Sør-Øst Forsyningssenter,

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail 1. GYLDIGHET 2. BINDENDE SALGSAVTALE 3. SALGSGJENSTANDER 4. PRISER 5. BETALINGSBETINGELSER 6. BESTILLING 7. VARER MED STANDARD MÅL SOM KREVER TILPASNING VED MONTERING

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Rammeavtale for nasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag

Rammeavtale for nasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag Rammeavtale for nasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag mellom [..] (heretter benevnt fraktføreren) og [..] (heretter benevnt oppdragsgiveren) 1 1 Avtalens parter Avtalen inngås mellom

Detaljer

Størrelse og vekt på brevet bestemmer prisen. Les mer på posten.no eller ring kundeservice Priser for 2017

Størrelse og vekt på brevet bestemmer prisen. Les mer på posten.no eller ring kundeservice Priser for 2017 Størrelse og vekt på brevet bestemmer prisen Les mer på posten.no eller ring kundeservice 04004 Priser for 2017 Frimerker, A-Prioritert Norge Pristabell 1 Inntil 2 cm tykk Pristabell 2 2-7 cm tykk Pristabell

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Registrerte kunder kan fra forsiden gå rett inn fra Direktebestilling Gå inn på Bring.no og klikk på linken Bestill utsendelse av brev og reklame

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Detaljer

Rammeavtale for internasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag

Rammeavtale for internasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag Rammeavtale for internasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag mellom [..] (heretter benevnt fraktføreren) og [..] (heretter benevnt oppdragsgiveren) C:\Users\lkberg\AppData\Local\Temp\transportavtale[1].internasjonal.doc

Detaljer

innstikk leser du denne informasjonen kan vi gjøre en bedre jobb for deg

innstikk leser du denne informasjonen kan vi gjøre en bedre jobb for deg innstikk leser du denne informasjonen kan vi gjøre en bedre jobb for deg innstikk slår følge med avisen helt hjem til leseren. De fleste ønsker å holde seg orientert om hva som skjer i lokalsamfunnet.

Detaljer

Standard kjøpsvilkår for levering i Norge

Standard kjøpsvilkår for levering i Norge Standard kjøpsvilkår for levering i Norge Helseogkost.no er en NORSK nettbutikk. Vi sender ikke varer utenlands. Vi ekspederer kun ordrer til kunder med adresse i NORGE. Helseogkost.no is a Norwegian webshop.

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Ruteområdet vest. Spørsmål og svar utsendelse nr. 8. Mottatt dato

Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Ruteområdet vest. Spørsmål og svar utsendelse nr. 8. Mottatt dato Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Ruteområdet vest Spørsmål og svar utsendelse nr. 8. Nr Mottatt dato Spørsmål Svar Endring i konkurransegrunnlag Rettelse/ endring nummer 33 08.11.2013 Det er

Detaljer

Transportguiden. Bedriftspakker, stykk- og partigods nasjonalt. Tjenester, vilkår og betingelser.

Transportguiden. Bedriftspakker, stykk- og partigods nasjonalt. Tjenester, vilkår og betingelser. n Bedriftspakker, stykk- og partigods nasjonalt. Tjenester, vilkår og betingelser. Gyldig fra 01.07.2015 2 Vi finner nye veier for deg og dine kunder Denne transportguiden beskriver våre bedriftspakker,

Detaljer

Web-TA Brukermanual Schenker AS www.web-ta.no

Web-TA Brukermanual Schenker AS www.web-ta.no Web-TA Brukermanual INNHOLD HVA TRENGER DU FOR Å BRUKE WEB-TA? 3 HVORDAN LOGGER MAN SEG PÅ WEB-TA? 3 HVOR REGISTRERER MAN EN SENDING? 5 REGISTRERE EN SENDING 6 TILGJENGELIGE MALER 6 SENDINGSREFERANSER

Detaljer

www. fosen-transport.no fosen@fosen-transport.no

www. fosen-transport.no fosen@fosen-transport.no Telefon 72 51 50 00 www. fosen-transport.no fosen@fosen-transport.no HVEM ER VI? Hans Kristian Norset Dag Aure Brita Fremstad Kirsti Gjernes mobil 91717000 mobil 90037765 Ann Kristin Pettersen Bjørg Werme

Detaljer

Spesielle kjøpsvilkår for levering til Svalbard

Spesielle kjøpsvilkår for levering til Svalbard Spesielle kjøpsvilkår for levering til Svalbard Vi sender til Svalbard. For disse kjøpene er det imidlertid litt andre betingelser enn de vanlige standard kjøpsvilkårene våre. De følgende Svalbard-kjøpsvilkårene

Detaljer

Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS.

Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS. Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS. Disse vilkårene gjelder for Reconsult Dataredning AS (heretter Reconsult) sin tjeneste Datarekonstruksjon bestående av Analyse og Rekonstruksjon.

Detaljer

Oljeekspressen Base - Base transport

Oljeekspressen Base - Base transport Følgende transportplan er gyldig frem til nyere revisjoner eller endringer publiseres. Bring tar forbehold om eksterne faktorer som kan skape avvik i normal produksjon. Derfor kan ikke Bring garantere

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Prisliste. Pakker, stykk- og partigods i Norge Vedlegg til Transportguiden

Prisliste. Pakker, stykk- og partigods i Norge Vedlegg til Transportguiden i Norge Vedlegg til Transportguiden Gyldig fra 01.12.2017 2 Enklere logistikk med Bring Bring løser alle logistikkbehov enten det er enkle forsendelser eller mer komplisert logistikk. Vi sørger for at

Detaljer

Brukermanual - minitide

Brukermanual - minitide MinItide Brukermanual - minitide Innhold Hva er minitide / minitide funksjoner 2 Registrer din konto i minitide..3 Logg inn / Hovedside..4 Skape dine ordrer.5 Utskrift.6 Søk opp dine ordre / Leveringsbevis

Detaljer

STANDARDBETINGELSER VED DISTRIBUSJON AV INNSTIKK OG VEDLEGG

STANDARDBETINGELSER VED DISTRIBUSJON AV INNSTIKK OG VEDLEGG STANDARDBETINGELSER VED DISTRIBUSJON AV INNSTIKK OG VEDLEGG Innhold 1. GENERELLT OM INNSTIKKPRODUKTER/VEDLEGG*... 2 2. BESTILLING... 2 3. MATERIELLKRAV... 2 PRODUKTSPESIFIKASJONER... 2 4. BEARBEIDING...

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

Prisar på porto for 2015

Prisar på porto for 2015 Storleiken og vekta på brevet avg jer prisen Les meir på posten.no, eller ring kundeservice på 04004 Prisar på porto for 201 Brev Pakker Frimerker til samling Hvordan motta post Bank og finans Billetter

Detaljer

Termo, Norge. Gyldig fra 01.05.2009

Termo, Norge. Gyldig fra 01.05.2009 Transportguide 2009 Termo, Norge Gyldig fra 01.05.2009 2 Nye veier til trygg matvarehåndtering Bring Frigoscandia er en del av Bring, Posten Norges tilbud til det nordiske bedriftsmarkedet. Vi er spesialisten

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Standard avtalebetingelser for kjøp av varer 1 GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp

Detaljer

Transportguide. Termo, Norge. Gyldig fra 01.01.2011

Transportguide. Termo, Norge. Gyldig fra 01.01.2011 Transportguide Termo, Norge Gyldig fra 01.01.2011 Vi får maten til å smake godt, gjennom riktig temperatur og håndtering Vi blir stadig mer interessert i hva vi spiser, hvor maten kommer fra og hvordan

Detaljer

Rengjøringsprodukter og forbruksmateriell catering VEDLEGG A-1 LEVERINGSTID- OG BETINGELSER

Rengjøringsprodukter og forbruksmateriell catering VEDLEGG A-1 LEVERINGSTID- OG BETINGELSER 2016043552 - Rengjøringsprodukter og forbruksmateriell catering VEDLEGG A-1 LEVERINGSTID- OG BETINGELSER 1 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 Responstid... 3 1.2 Befaring... 3 1.3 Leveringstid...

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes.

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes. AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes mellom Jernbaneverket (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Navn (heretter kalt

Detaljer

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE

VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE ANSKAFFELSENR.: K-00185 Post og Budtjenester til NSB Side 1 av 13 VEDLEGG A LEVERANSEBESKRIVELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn og formål med anskaffelsen... 2 2. Beskrivelse av Leveransen... 2 3. Absolutte

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling egiro Brukerhåndbok Versjon 4.0 2016 s. 1-9 BRUKERHÅNDBOK egiro I N N H O L D 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 8 9 10 FUNSKJONELL BESKRIVELSE AV EGIRO TJENESTENE...

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS MODELLER OG MÅL Basismodeller: VARENR. BESKRIVELSE Antall åpninger BREDDE LENGDE

Detaljer

GROM HESTEHUS PRISLLISTE

GROM HESTEHUS PRISLLISTE GROM HESTEHUS PRISLLISTE Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HESTEHUS ENKEL 14, uten dør og gulv: 14,7 m2 Beskrivelse GROM HUS ENKEL 14 UTEN DØR OG GULV.

Detaljer

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK 1. Tilbud 1.1 Selger utarbeider tilbud omkostningsfritt. Eventuelle avvik fra forespørselsdokumentene må spesifiseres uttrykkelig. 1.2 Kjøper

Detaljer

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE:

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: www.pretec.no 4.8 ELF GJENGESTENGER Flyt: 320 N/mm² Brudd: 400 N/mm² M3 X M16

Detaljer

Prisliste. Pakker, stykk- og partigods i Norge Vedlegg til Transportguiden

Prisliste. Pakker, stykk- og partigods i Norge Vedlegg til Transportguiden i Norge Vedlegg til Transportguiden Gyldig fra 01.12.2016 2 Enklere logistikk med Bring Bring løser alle logistikkbehov enten det er enkle forsendelser eller mer komplisert logistikk. Vi sørger for at

Detaljer

Innkjøpsbetingelser for Felleskjøpet Agri SA

Innkjøpsbetingelser for Felleskjøpet Agri SA Innkjøpsbetingelser for Felleskjøpet Agri SA Versjon 1.04. Sist revidert 30.09.2015 Innholdsfortegnelse 1. ETISKE RETNINGSLINJER... 3 2. ETISK HANDEL... 3 3. MILJØ... 3 4. BÆREKRAFT... 3 5. SIKKERHETSDATABLAD...

Detaljer

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.:

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: Kontrakt varekjøp Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: 942 110 464 Telefonnr: Postnr.: 7004 E-post: Poststed: TRONDHEIM Kontaktperson: og Navn på leverandør (Leverandør)

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Versjon: 09.09.2011 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Under EØS terskelverdi Drosjetransport for Ringerike kommune - 11/3449 Tilbudsfrist: 3.10.2011 klokken 15.00 1 Dokumenter Denne forespørselen bestør av: et (dette

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR Vedlegg 4 AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR RAMMEAVTALE mellom Norges Bank og. Vedrørende materiell rør 1 Kontraktsdokumenter Følgende dokumenter inngår i kontrakten: 1 Dette avtaledokument,

Detaljer

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER GASS

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER GASS DEL II Vedlegg B Pris og betalingsbetingelser Side 1 av 7 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER GASS DEL II Vedlegg B Pris og betalingsbetingelser Side 2 av 7 1 PRIS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Bruksretter...

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Pakker. Prisliste fra 1. desember 2013 Les mer på bring.no

Pakker. Prisliste fra 1. desember 2013 Les mer på bring.no Pakker Prisliste fra 1. desember 2013 Les mer på bring.no Bring Parcels tilbyr bedriftsavtaler med integrerte logistikkløsninger. Bedriftspakke er et tilbud til bedrifter som sender pakker til andre bedrifter.

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010. Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe

Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010. Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe Farlig gods Utfordringer? LTL 1.12. 2010 Torgeir Bjørkestøl Bring Cargo Harold Misund Tollpost Globe Reglene for transport av farlig gods styres av United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous

Detaljer

Pakke- og merkeveiledning. Pakke- og merkeveiledning for vareleveranser til Statoil ASA og Statoil Petroleum AS

Pakke- og merkeveiledning. Pakke- og merkeveiledning for vareleveranser til Statoil ASA og Statoil Petroleum AS Pakke- og merkeveiledning Pakke- og merkeveiledning for vareleveranser til Statoil ASA og Statoil Petroleum AS Versjon nr. 01 April 2013 Pakking og merking av varer er viktig! Statoil mottar store mengder

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Innledning Disse Salgs- og leveringsbetingelser gjelder mellom Kjøper og Strømmen AS (Leverandør), som en del av avtalen mellom partene, for levering og montering av alle

Detaljer

Dersom det er avvik mellom dette dokument på norsk og oversettelser til andre språk, er ordlyden i det norske dokumentet gjeldende.

Dersom det er avvik mellom dette dokument på norsk og oversettelser til andre språk, er ordlyden i det norske dokumentet gjeldende. EDI Vilkår 1. Gyldighet Avsender i EDI-vilkårene er definert som den som er juridisk ansvarlig for initieringen av transportoppdrag hos PostNord Logistics AS. Dette gjelder uavhengig om det skulle finnes

Detaljer

Bring FraktGuide & FraktBestilling

Bring FraktGuide & FraktBestilling Bring FraktGuide & FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel,

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Betal med faktura. For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning. www.jula.no

Betal med faktura. For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning. www.jula.no Betal med faktura For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning www.jula.no Enklere og raskere å handle på faktura Derfor blir det lettere med faktura fra Jula Hos Jula kan du handle mye av det

Detaljer

Prisliste. Pakker, stykk- og partigods i Norge Vedlegg til Transportguiden

Prisliste. Pakker, stykk- og partigods i Norge Vedlegg til Transportguiden i Norge Vedlegg til Transportguiden Gyldig fra 01.12.2015 2 Enklere logistikk med Bring Bring løser alle logistikkbehov enten det er enkle forsendelser eller mer komplisert logistikk. Vi sørger for at

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Innhold 1 GENERELLE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK... 3 3 KOMMUNIKASJON/VARSLING...

Detaljer

Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010. Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS

Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010. Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010 Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS Bring Logistics - fakta Bring Logistics, Offshore & Energy Bring

Detaljer

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse 4 3. Priser og prisendringer 4 4. Leverings- og betalingsbetingelser

Detaljer