Copyright 2015 Sanford, L.P. Med enerett. Rev. 11/19/15 Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Copyright 2015 Sanford, L.P. Med enerett. Rev. 11/19/15 Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe"

Transkript

1 Brukerveiledning BC

2 Copyright 2015 Sanford, L.P. Med enerett. Rev. 11/19/15 Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe vis, eller oversettes til et annet språk, uten forutgående skriftlig tillatelse fra Sanford, L.P. "Sans" er en DejaVu-skrifttype. DejaVu-skrifttypene er basert på Vera fonts opphavsrett av Bitstream, Inc. Glyffer i DejaVu-skrifttypene, importert fra Arevskrifttyper tilhører av Tavmjong Bah. Alle rettigheter forbeholdt. Varemerker DYMO og XTL er registrerte varemerker i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. Juridisk informasjon Strekkodeprogrammet PDF-417 distribueres under lisensen Mozilla Public License v2.1 ("MPL"). Både strekkodeprogrammet QR code og applikasjonsrammeverkprogrammet Qt, utgitt av The Qt Company, distribueres under lisensen Lesser General Public License v2.1 eller senere ("LGPLv2.1"). Programvaren for merkemaskinen inneholder bestanddeler som distribueres under BSD-lisensen. Hvis du ønsker å se kopier av hver av lisensene som nevnes ovenfor eller informasjon om hvordan du innhenter den aktuelle kildekoden, kan du gå til: For å bestille kopier av tilhørende kilde- eller objektkode som ligger under en av den forannevnte lisensene, kan du sende en giro eller sjekk på USD 10,- til: DYMO License Request Newell Rubbermaid 6655 Peachtree Dunwoody Road Atlanta, GA USA Vennligst angi lisensprogrammet og lisensen som er oppgitt ovenfor, i din bestilling.

3 Innhold 1 Om din nye merkemaskin 1 Registrere din merkemaskin 1 Bli kjent med merke maskinen din 2 Koble til strøm 2 Lade batteriet 3 Ta ut og skifte batteriet 3 Om etiketter 4 Sette inn etikettkassetten 4 Ta ut etikettpatronen 4 Velge etikettpatron 5 Fjern papiret fra baksiden av etiketten 6 Bruke merkemaskinen 6 Tastatur 9 Berøringsskjermbildet 10 Statuslinje 10 Startskjermbilde 11 Handlingslinje 11 Etikettredigering 12 Bruke berøringsskjermen 13 Navigere etiketter 14 Bruke etikettprogrammene 14 Stille inn standard etikettegenskaper 15 Hurtigetikett 15 Generell etikett 16 Patchepanel-etikett 17 Flaggetikett 18 Laminert kabeletikett 19 Kabeletikett 19 Varmekrympet strømpe-etikett blokk-etiketter 21 Horisontale bryteretiketter 22 Vertikale bryteretiketter 22 Rekkeklemmeetiketter 23 Asset Tracking-etiketter 24 Distribusjonspaneletiketter 24 Etiketter for materialbehandling 25 Rørmerkingsetiketter 26 Arc Flash-etiketter 26 Sikkerhetsmerker 26 Bytte etikettapplikasjoner 28 Slik kan du redigere og formatere tekst på etiketter 28 Redigere tekst 28 Endre tekststørrelsen 29 Endre tektstilen 29 Endre tekstfargen 29 Rotere teksten 30 Innrette teksten iii XTL 500

4 30 Sette inn tegnsetting 30 Sette inn symboler 31 Sette inn internasjonale tegn 31 Opprette en vertikal etikett 32 Arbeide med objekter på en etikett 32 Sette inn en tekstboks 32 Sette inn et bilde 33 Sette inn en strekkode 34 Sette inn en form 34 Manipulere objekter 34 Velge et objekt 35 Endre størrelsen på et objekt 35 Flytte et objekt 35 Plassering av et objekt 35 Rette inn objekter 36 Arrangere objekter 36 Kopiere et objekt 36 Slette et objekt 37 Opprette en serie med etiketter 38 Slik bruker du biblioteket 38 Lagre etiketter 38 Åpne lagrede etiketter 38 Slette lagrede etiketter 39 Bruke favoritter 40 Endre innstillingene 40 Skifte språk 40 Endre måleenhetene 40 Endre skjermens lysstyrke 41 Endre Auto-avslutningstid 41 Endre Tilbakekalle data-innstillingen 41 Stille inn utskriftsalternativer 42 Utskriftsområde 42 Antall kopier 42 Kollatere 43 Speilvend 43 Skårne etiketter 44 Mat inn 44 Stille inn standardstrekkoden 44 Tilbakestille etikettprogrammets standardinnstillinger 44 Tilbakestille fabrikkinnstillinger 45 Koble merkemaskinen til datamaskinen din 45 Laste ned og installere DYMO ID -programvaren 45 Koble merkemaskinen til datamaskinen din 46 Om DYMO ID-programvaren 46 Overføre filer 46 Oppdatere programvaren til merkemaskinen 48 Vedlikehold av merke maskinen 48 Rengjøre merkemaskinen 48 Rengjøre skrivehodet iv XTL 500

5 49 Rengjøre skjærebladet 49 Rengjøre sensorene 50 Feilsøking 52 Bilder og symboler 52 ISO 54 GHS 54 WHMIS 54 Elektrisk 55 Pro AV 55 Piler 55 Symboler 56 Tilbakemelding på brukerveiledningen 56 Miljøinformasjon 57 Sikkerhetsforholdsregler for Lithium Polymer-batteri v XTL 500

6 Om din nye merkemaskin Med DYMO XTL 500 elektroniske merkemaskinen, kan du utforme og skrive ut mange etikettyper, inkludert strekkodeetiketter, paneletiketter og varmekrympede strømpe-etiketter. Merke maskinen bruker DYMO XTL etikettpatroner med etikettbredder på 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm, 24 mm, 41 mm eller 54 mm). Etiketter er tilgjengelig i mange forskjellige materialer som er motstandsdyktige mot temperatur, kjemikalier, og ultrafiolett lys, inkludert kontinuerlig tape og etiketter med forhåndsbestemt størrelse. Besøk for informasjon om henting av etiketter og tilbehør for merkemaskinen din. Registrere din merkemaskin Besøk for å registrere merkemaskinen din på nettet. Under registreringen vil du trenge serienummeret som finnes under på dekselet til etikettrommet. Registrer merkemaskinen for å motta disse fordelene: E-postmelding om oppgradering av programvare Spesialtilbud og melding om nye produkter Bli kjent med merke maskinen din Bli kjent med deler av merkemaskinen Figur 1 1 Strøm og USB-kontakter 5 Frigjøringsspak til etikettrommets deksel 2 På/av (Avslutt skriving) 6 Etikettrom 3 Berøringsskjermbildet 7 Batterirom 4 Utgangsåpning for etiketter 1 XTL 500

7 Koble til strøm Merkemaskinen strømforsynes med et oppladbart litiumpolymer-batteri (LiPo). Batteriet som er installert i merke maskinen leveres delvis oppladet. For de beste resultater, skal du lade opp batteriet før merkemaskinen brukes for første gang. Se Strømstatus på side 10 for informasjon om hvordan du kan se batteriets ladestatus. Lade batteriet Det tar ca. tre og en halv timer og lade opp et tomt batteri. Du kan fortsatt jobbe, Løft og skru så lenge som strømadapteren er tilkoblet. Les LiPo sikkerhetsregler som kan finnes på side 57. Slik lader du batteriet 1 På den venstre siden av merkemaskinen, løft forsiktig og skru dekselet til kontakter for å vise strømkontakten. Se Figur 2. 2 Koble strømkabelen til strømadapteren. Se Figur 3. 3 Sett kontaktenden av strømadapteren inn i strømkontakten. Figur 2 Strømkontakt Strømadapter Strømkabel Figur 3 4 Koble strømkabelen til et strømuttak. Strømstatus vil vise lading av i det øverste høyre hjørnet av merke maskinens skjerm. 2 XTL 500

8 Ta ut og skifte batteriet LiPo-batteriet er utformet til å yte service i årevis. Hvis den usannsynlige situasjonen oppstår at du må skifte batteriet, kan et nytt batteri bestilles fra Se til at strømadapteren og USB-kabelen er frakoblet før LiPo-batteriet håndteres. Slik tar du ut batteriet 1 Trykk ned og hold i omtrent fem sekunder for å skru strømmen helt av. 2 Koble fra strømadapteren og USB-kabelen. 3 Bruk nr. 1 Phillips skrutrekker til å løsne skruen som holder batteridekselet på plass. Se Figur 4. Skruen er festet til batteridekselet. Ikke ta skruen helt ut av dekselet. 4 Ta av dekselet. 5 Klyp sidene på batterikontakten for å slippe og forsiktig dra opp for å frakoble batteriet. Se Figur 5. 6 Ta ut batteriet. 7 Sett i det nye batteriet og trykk forsiktig kontakten på plass. 8 Sett dekslet tilbake på batterirommet. 9 Stram til skruen bare til batteridekselet er sikret. Les LiPo sikkerhetsregler som kan finnes på side 57. Figur 4 Klyp og dra den opp Figur 5 Om etiketter Merke maskinen bruker DYMO XTL etikettpatroner med etikettbredder på 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm, 24 mm, 41 mm eller 54 mm). Etiketter er tilgjengelige som kontinuerlig tape eller med forhåndsbestemt størrelse for spesifikke applikasjoner. Etikettpatronen som settes inn i merkemaskinen avgjør typen etiketter som du kan opprette og skrive ut. For eksempel, hvis du har satt i en 24 mm kontinuerlig etikettpatron, vil du ikke kunne opprette en varmekrympet strømpe-etikett eller laminert kabeletikett. Se Bruke etikettprogrammene på side 14 for informasjon om hvilke typer etiketter du kan bruke med hver etikett-applikasjon. Besøk for informasjon om henting av etiketter for merkemaskinen din. 3 XTL 500

9 Sette inn etikettkassetten Det sitter en følsom elektronisk brikke i siden av hver etikettpatron. Denne brikken inneholder informasjon som leses av merkemaskinen og DYMO ID - programvaren. Brikken skal holdes ren for å kunne fungere riktig. Ikke rør den elektroniske brikken i siden av patronen; olje fra hånden din kan gjøre at brikken ikke fungerer riktig. Se Figur 6. Slik setter du inn etikettpatronen. 1 Trykk på frigjøringsspaken til etikettrommet og løft dekselet. Se Figur 7. 2 Pass på at tape og bånd sitter stramt over åpningen til etikettkassetten og at tapen føres gjennom etikettsporene. Se Figur 6. Vri båndspolen i retningen som pilen på kassetten indikerer når du vil stramme til båndet. 3 Sett inn patronen og trykk hardt inntil patronen 'klikker' på plass. 4 Lukk dekselet til etikettrommet. Båndspolen Ikke rør! Etikettspor Figur 6 Trykk for å frigjøre dekselet Figur 7 Ta ut etikettpatronen Du kan utforme etiketter uten en etikettpatron satt inn i merke maskinen. Husk bare at du må sette inn en kompatibel etikettpatron før du prøver å skrive ut. Se Bruke etikettprogrammene på side 14. Slik tar du ut etikettpatronen 1 Trykk på frigjøringsspaken til etikettrommet og løft dekselet. Se Figur 7. 2 Ta ut etikettpatronen. Du kan nå opprette etiketter med bruk av hvilken som helst etikett-applikasjon. Når du starter en ny etikett vil du bli bedt om å velge hvilken etikettpatron du vil bruke. Velge etikettpatron Du kan utforme enhver type etikett hvis etikettrommet er tomt. Hver gang du velger en etikett-applikasjon vil du bli bedt om å velge egenskapene for din nye etikett. Slik velger du etikettpatron 1 Ta ut etikettpatronen fra merkemaskinen. Du blir varslet om at etikettrommet er tomt. 2 Velg en etikett-applikasjon fra startskjermbildet. Du blir bedt om å velge en etikettpatron. 4 XTL 500

10 Etikettene som er tilgjengelig for deg å velge fra er filtrert til bare å vise de etikettpatronene som passer til etikett-applikasjonen som du valgte. 3 Gjør ett av følgende: Legg inn delenummeret på etikettpatronen du vil bruke. Rull gjennom listen med etiketter og velg en spesifikk etikett. Velg Legg inn egenskaper for etikettpatron. Du blir bedt om å velge egenskapene for etiketten du vil opprette. Fjern papiret fra baksiden av etiketten DYMO XTL kontinuerlige etiketter har delt papir på baksiden som er lett å rive av. Gjelder ikke for varmekrympet strømpe- eller etiketter med forhåndsbestemt størrelse. Slik tar du av papiret bak på en kontinuerlig etikett. 1 Finn den delte enden bak på etiketten. 2 Klyp forsiktig etiketten langs lengden, og fold den bak mot utskriftssiden av etiketten. Papiret bak på etiketten skiller seg. 3 Dra forsiktig papiret av baksiden av etiketten. Slik tar du av etiketter med forhåndsbestemt størrelse fra baksiden Løft forsiktig hjørnet av etiketten og dra etiketten fra baksiden. Ta bort den delte baksiden Kontinuerlige etiketter Figur 8 Dra etikett fra baksiden Etiketter med forhåndsbestemt størrelse Figur 9 5 XTL 500

11 Bruke merkemaskinen Bli kjent med funksjoner og funksjonstaster på merkemaskinen Figur 10 1 På/av (Avslutt skriving) 7 Tilbake/slett 13 Store bokstaver 2 Hjem 8 Tilbake 14 Navigasjon 3 Utskrift/utskriftsalternativer 9 Roter/juster 15 Tilbake 4 Berøringsskjermbildet 10 Mellomromtast 16 Ny etikett/slett 5 Favoritter 11 Tekststørrelse/tekststil 17 OK 6 Lagre 12 Shift Tastatur I tillegg til de alfanumeriske tastene, vil flere funksjonstaster gi deg rask tilgang til merkemaskinens funksjoner. Strøm Tasten skrur strømforsyningen av og på. Hvis du trykker på vil det også avbryte utskriving. For å spare på strøm, vil skjermen slukke etter tredve sekunder uten aktivitet, og merkemaskinen går i standbymodus etter tre minutter uten aktivitet. Etter omtrent ti minutter til uten aktivitet, blir merkemaskinen automatisk skrudd av. 6 XTL 500

12 Du kan endre tidsmengden som merkemaskinen fortsetter i standbymodus før den automatisk blir skrudd av. Se Endre Auto-avslutningstid på side 41. Slik skrur du på strømmen Trykk på Slik skrur du på skjermen i standbymodus Trykk én gang på enhver tast. Slik skrur du strømmen helt av Trykk inn og hold. i fem sekunder. Når merkemaskinen blir skrudd av, huskes gjeldende etikett og innstillinger, slik at du kan fortsette å jobbe neste gang merkemaskinen blir skrudd på. Hvis batteriet er tatt ut og strømadapteren er frakoblet, vil etiketten og innstillingene som du for tiden bruker bli tapt. Hjem Tasten bringer deg tilbake til startskjermen til enhver tid. Se Startskjermbilde på side 10 for mer informasjon om startskjermen. Skriv ut Tasten skriver ut etiketten som vises. Skrive ut umiddelbart Trykk én gang på. Stille inn utskriftsalternativer Trykk inn og hold i flere sekunder. Avbryte skriving mens merke maskinen skriver ut. Trykk én gang på Shift Når tasten brukes med en annen tast velges funksjonen eller symbolet som er trykt over den tasten. + en bokstav Setter inn en stor bokstav. Setter inn en liten bokstav hvis Store bokstaver er skrudd på. + et tall Setter inn symbolet over det valgte tallet. + Åpner verktøyet Stil. Se Endre tektstilen på side Åpner verktøyet Innrette. Se Innrette teksten på side 30. Tasten brukes også med navigasjonstastene for å velge tekst i en tekstboks. Se Navigasjonstaster på side 9. Slett Tasten sletter all tekst og formatering fra en etikett, eller hvis det står opplistet, blir det valgte elementet fjernet. på en skjerm for redigering Sletter all tekst og format, slik at en enkel tom etikett blir igjen. av etiketter i en listeskjerm 7 XTL 500 Sletter en lagret etikett. Sletter også en mal eller et bilde som du har lagt til. Inkluderte bilder eller maler kan ikke bli slettet.

13 Lagre Tasten lagrer etikettene som du for tiden redigerer. Se Lagre etiketter på side 38. Favoritter Tasten åpner listen med etiketter og bilder som du tidligere har tildelt Favoritter. Velge en favoritt etikett Åpner etikettfilen i den rette etikettredigeringen. Velge et favorittbilde. Tilbake Tasten Store bokstaver Setter bildet inn i etiketten som redigeres ved gjeldende markørposisjon. avbryter en handling eller går ut av en meny uten å gjøre et valg. Trykk på en skjerm for redigering av etiketter Gjør om den siste etikettredigeringen. Trykk på på en veiviser-skjerm. Går tilbake en side i veiviseren. Trykk på i en liste eller meny Går opp et nivå i listen eller menyen. Tasten skrur store bokstaver av og på. Store bokstaver skrudd på Store bokstaver skrudd av Alle bokstavene du skriver er store. Indikatoren i statuslinjen. Alle bokstaver som skrives er små. vises Tilbaketast Tasten objektet. sletter tegnet til venstre for markøren. Når et objekt blir valgt slettes OK Tasten gjør et valg, som en etikett-applikasjon, en etikettfil, et bilde eller et listeelement eller en innstilling. 8 XTL 500

14 Navigasjonstaster For de fleste oppgavene kan du bruke berøringsskjermen til å samhandle med merkemaskinen. Du kan allikevel også bruke navigasjonstastene som følger: I en tekstboks I en flercellet etikett som en patchepanel Når en tekstboks, bilde, strekkode eller form blir valgt Berøringsskjermbildet Berøringsskjermen er delt inn i tre områder: eller flytter markøren et tegn til venstre eller høyre. eller flytter markøren opp eller ned en linje. Hvis du trykker på ethvert hjørne av navigasjonstasten, vil dette flytte markøren til begynnelsen eller slutten av den nåværende linjen. + eller velger tegn som begynner med markøren stilt til høyre eller venstre. + eller velger tegn som begynner med markøren stilt på samme posisjon i linjen over eller under. + et hjørne av navigasjonstasten velger tegn som begynner ved markørens posisjon i begynnelsen av eller på slutten av tekstboksen. eller flytter markøren en celle til venstre eller høyre. Ved slutten av etiketten, flytter markøren til neste etikett. Endrer størrelse eller flytter valgt objekt i små inkrementer i retningen av navigasjonstasten. Hvis du trykker på med en navigasjonstast vil dette endre størrelse på eller flytte objekter i større inkrementer. I menyer og lister Bruk navigasjonstastene sammen med til å velge et element. Statuslinje Område for etikettredigering Handlingslinje 9 XTL 500

15 Statuslinje Statuslinjen har flere indikatorer som viser etikettinformasjon, type etikett, Store bokstaver, USB-kobling, og strømstatus. Gjeldende type etikett og bredde imerkemaskin Etikettype valgt Store bokstaver indikator USB-koblingsstatus Strømstatus Strømstatus Strømstatus vises øverst til høyre på skjermen og viser gjeldende batteristatus. Gjenværende batteriladning. Tilkoblet strømadapter og lader. Linjer beveges fra venstre til høyre mens lading pågår. Veldig lavt batteri; det kan hende at du ikke kan skrive ut. Batteriet er helt utladet eller mangler. Startskjermbilde Startskjermen har alle applikasjoner for etikettredigering. Dette er hvor du vil begynne å opprette etiketter for din spesifikke applikasjon. Gjeldende type etikett og bredde i merkemaskinen Etikettype valgt Store bokstaver indikator USB-koblingsstatus Strømstatus Velg en etikettype Fortsett med å redigere gjeldende etikett Åpne en lagret etikett Endre innstillingene Når du trykker på tasten mens du redigerer en etikett, vises startsiden; imidlertid er redigeringsøkten aktiv i bakgrunnen. For å gå tilbake til redigering av etiketten, velg Fortsett redigering. Hvis du velger en ny etikett-applikasjon og etiketten som redigeres ikke er lagret enda, får du beskjed om å lagre etiketten. Når du trykker på tasten mens du er i en meny- eller innstillingsskjerm, vil innstillinger eller andre handlinger som ikke er lagret eller bekreftet bli tapt. 10 XTL 500

16 Startskjermbildet inneholder følgende tre handlingsalternativer: Fortsett red. Gå tilbake til etiketten som du redigerte før du trykte på. Åpne en lagret etikettfil Åpne en tidligere lagret etikettfil. Innstillinger Endre merkemaskinens innstillinger. Handlingslinje Handlingslinjen under hver skjerm har handlinger som er spesifikke for din gjeldende oppgave. For eksempel, Startskjermbildet inneholder følgende handlinger: Fortsett med å redigere gjeldende etikett Trykk på en ikon for å velge den handlingen. Åpne en lagret etikett Gå til Innstillinger Etikettredigering Hver etikett-applikasjon har en egendefinert redigering for den typen etikett du oppretter. Nederst på etikettredigeringen er det funksjonsknapper som er aktivert når den funksjonen er tilgjengelig, avhengig av typen etikett og innhold. Gjeldende etikett/antall etiketter Etikettlengde Legg til tekstformatering Innstill etikettegenskaper Vis helskjerm Sett inn tekstboks, strekkode, bilde, symbol eller form Opprett en serie med etiketter Gå til neste etikett Angre/ gjør om Zoom inn på etikett 11 XTL 500

17 Egenskaper Sett inn Seriekopiering Gå til Endre egenskapene for etiketten. Tilgjengelig for alle etikettyper hvor egenskaper kan bli egendefinert. Se egenskaper som er tilgjengelig for hver type etikett i Bruke etikettprogrammene på side 14. Legg til en tekstboks, en strekkode, et bilde, en symbol eller en form på etiketten. Objektene som er tilgjengelig avhenger av typen etiketter som velges. Se Arbeide med objekter på en etikett på side 32. Fyll automatisk paneletiketter eller opprett automatisk en serie med enkle etiketter. Se Opprette en serie med etiketter på side 37. Vis en serie med etiketter, én om gangen. Bare tilgjengelig når den gjeldende filen har mer enn én etikett. Brukes også til å finne etikettfeil. Gjøre om den siste handlingen. Zoom inn eller ut på etiketten som redigeres. Velg Auto-zoom for å automatisk endre størrelse på etiketten for å passe til skjermen. Vis etiketten i fullskjermmodus. Bruke berøringsskjermen For de fleste funksjoner kan du samhandle med merkemaskinen med bruk av berøringsskjermen. Du kan bruke fingrene dine eller en plaststylus med avrundet spiss, til å trykke, dobbelttrykke, dra og sveipe elementer på skjermbildet. Ikke trykk på berøringsskjermen med en hard, skarp eller spiss gjenstand. Dobbelttrykk for å velge et ord Dra for å velge mer eller mindre tekst Dra i håndtakene for å endre størrelse på elementene Trykk Dobbelt-trykk Dra Sveip Velge en handling eller et objekt Slik flytter du markøren innen tekst. Slik velger du et objekt som så kan flyttes eller endres størrelse på. Slik velger du et ord, redigere en strekkode, endre en form eller et bildeobjekt. Slik velger du mer eller mindre tekst i et tekstobjekt. To move selected text or an object. Slik blar du gjennom menyer, lister og veivisertrinn. Slik viser du flere etikettprogrammer eller etiketter som er utenfor skjermen. 12 XTL 500

18 Navigere etiketter Når en etikettfil har mer enn én etikett kan du vise hver etikett. Du kan også finne og rette opp etiketter med feil før de skrives ut. Slik viser du etiketter 1 I etikettredigering, trykk på Gå til. 2 Trykk på Etiketter. 3 Trykk på + eller - for å velge den etiketten du vil vise. Etiketten vises iredigering. 4 Trykk på Ferdig når du er ferdig. Finne feil 1 I etikettredigering, trykk på Gå til. 2 Trykk på Feil. 3 Trykk på + eller - for å velge den etiketten med feilen du vil rette opp. Etiketten vises i redigering. 4 Trykk på Ferdig når du er ferdig. 13 XTL 500

19 Bruke etikettprogrammene Merkemaskinen inneholder flere etikettprogrammer som gjør det enklere for deg å opprette en etikett for den spesifikke jobben. Etikettprogrammer som passer til gjeldende innsatt etikettpatron, vises til venstre for de etikettprogrammene som ikke er kompatible. Et varselsymbol viser når et etikettprogram og den gjeldende etikettpatronen ikke passer sammen. Følgende etikettprogrammer er tilgjengelige for din spesifikke etikettjobb og beskrives i detalj i denne delen: 110-blokk Laminert kabeletikett Rask Kabeletikett Patchepanel Terminalblokk Rørmarkering Arc Flash Sikkerhet Generelt Flagg Distr.panel Horisontal bryter Varmekrympet strømpe Du kan opprette og lagre etiketter for programmer som ikke er kompatible med den gjeldende innsatte etikettpatronen ved å ta ut patronen og la etikettrommet være tomt. Sørg imidlertid for at den rette etikettpatronen er satt inn før du prøver å skrive ut. Denne delen beskriver hvert etikettprogram og etikettegenskapene som du kan endre for å egendefinere etiketten. Stille inn standard etikettegenskaper De fleste etikettredigeringer har en veiviser som leder deg trinnvis gjennom egenskapene som må stilles inn hver gang du oppretter en etikett. For etiketter som du bruker ofte, kan du unngå veiviseren ved å stille inn standardegenskaper for den typen etikett. Slik stiller du inn standard etikettegenskaper 1 Mens du er i etikettredigering, trykk på. Vertikal bryter Verdioppf. 2 Trykk på en egenskap og endre innstillingen etter behov. Material behandling 3 Trykk på Still inn som standard nederst på skjermen med egenskaper. 4 Trykk på Still inn som standard på nytt, for å bekrefte. Neste gang du velger det etikettprogrammet, vil du ikke måtte stille inn egenskapene for å komme i gang. Du kan endre egenskapene for en individuell etikett når som helst ved å velge. Du kan alltid slette standard etikettegenskaper som du stiller inn for et etikettprogram. Se Tilbakestille etikettprogrammets standardinnstillinger på side XTL 500

20 Hurtigetikett Hurtigetiketten er en enkel tekstetikett som bare har tekst. Ingen egenskaper trenger innstilling for å komme i gang. Etter som du legger til eller sletter tekst blir lengden på etiketten automatisk forandret for å tilpasses teksten. Ett tekstobjekt er allerede inkludert på etiketten som standard. Strekkoder, bilder og former kan ikke legges til og du kan ikke opprette flere etiketter ved bruk av seriekopiering. All tekstformat kan brukes på denne etiketten. Tekstformatering gjelder all teksten på etiketten. For å bare bruke tekstformat på en del av teksten, skal du opprette en generell etikett. Hurtigetiketter kan skrives ut på hvilken som helst type kontinuerlige etiketter. Etikettegenskapene du kan stille inn er: Etikettomriss Ja - Vis etikettomriss. Nei - Skjul etikettomriss. (standard) Standardmarg/ sluttmarg tilpasning Ja - Når etiketten er valgt, er det et likt tomt felt på begynnelsen og slutten av etiketten. (Standard) Nei Ingen tom plass legges til på enden av etiketten. Slik lager du en hurtigetikett 1 Fra startskjermen, trykk på Hurtig. 2 Legg til tekst og formatering. Generell etikett Redigering for generelle etiketter har ingen spesielle tilhørende formater eller maler som hører til. Hvis du vil opprette en brukerdefinert design kan du legge til tekst, bilder, former, eller en strekkode. Se Arbeide med objekter på en etikett på side 32 for flere opplysninger. Ett tekstobjekt er tilgjengelig midt på etiketten som standard. Denne typen etikett tillater tekstboks-, strekkode-, bilde- og formobjekter. Tekststørrelse og stil gjelder for valgt tekst. Hvis ingen tekst velges, vil størrelsen og stilen gjelde for all teksten i tekstboksen. Bruk seriekopiering hvis du vil opprette en rekke etiketter automatisk. Se Opprette en serie med etiketter på side 37. Generelle etiketter kan skrives ut på både kontinuerlig og etiketter med forhåndsbestemt størrelse. 15 XTL 500

21 Etikettegenskapene du kan stille inn er: Etikettretning Liggende (standard) Stående Alt innholdet på etiketten fjernes når du endrer retning og det opprettes en ny blank etikett. Etikettlengde Minimum: 25,4 mm Denne egenskapen er kun tilgjengelig for kontinuerlige etikettpatroner. Du kan ikke endre etikettlengde når du har valgt en etikett med forhåndsbestemt størrelse. Etikettomriss Ja - Vis etikettomriss. Nei - Skjul etikettomriss. (standard) Standardmarg/ sluttmarg tilpasning Slik lager du en generell etikett 1 Fra startskjermbildet, trykk på Generelt. 2 Følg trinnene for å konfigurere din etikett. 3 Legg til tekst og formatering. Patchepanel-etikett Ja - Når etiketten er valgt, er det et likt tomt felt på begynnelsen og slutten av etiketten. (Standard) Nei Ingen tom plass legges til på enden av etiketten. Denne egenskapen er kun tilgjengelig for kontinuerlige etikettpatroner. Patchepanel-redigering lar deg raskt opprette en etikett som kan brukes på datakommunikasjon og elektriske paneler. Hver etikett kan inneholde opptil 99 porter og du kan dele portene inn i like grupper. Én tekstboks er automatisk lagt til for hver port. Strekkoder, bilder og former kan ikke legges til en patchepanel-etikett. Tekststørrelse og stil gjelder for alle porter på etiketten og alle etiketter i filen. Når Autotilpasning, tekst er valgt for skriftstørrelse, får teksten i hver port automatisk endret størrelse for å passe til den porten. Så du kan se forskjeller i tekststørrelse for hver port. Bruk Seriekopiering når du vil fylle portene ut automatisk. Når alle portene er fylt på gjeldende etikett, blir en ny etikett opprettet. Se Opprette en serie med etiketter på side 37. Patchepanel-etiketter kan skrives ut på hvilken som helst type kontinuerlige etiketter. 16 XTL 500

22 Etikettegenskapene du kan stille inn er: Portnumre Etikettopps. Dimensjoner Skillelinjer Etikettomriss Du kan opprette et patchepanel ved å bruke en forhåndsdesignet mal eller ved å angi etikettegenskapene manuelt. Se Overføre filer på side 46 for informasjon om å overføre de siste malene fra datamaskinen din. Slik bruker du en mal for patchepanel 1 Fra startskjermbildet, trykk på Patchepanel. 2 Trykk på Bruk mal. 3 Velg den malen du ønsker å bruke. 4 Legg til tekst og formatering. Slik lager du en patchepaneletikett manuelt 1 Fra startskjermbildet, trykk på Patchepanel. 2 Følg trinnene for å konfigurere din etikett. 3 Legg til tekst og formatering. Flaggetikett Antall porter - maksimum 99 porter I grupper av - Antall tilgjengelige porter pr. gruppe bestemmes av antall porter som er valgt, slik at hver gruppe er lik. Kontinuerlig - Skriv ut grupper med porter som en kontinuerlig etikett. Atskille - Skriv ut hver gruppe porter som en separat etikett. (standard) Avst. fra midtpunkt til midtpunkt - Avstanden fra midtpunktet på den ene porten til midtpunktet på den neste porten. Minimum: (3,8 mm) Maksimum: 508 mm Gruppesletting - Avstand mellom grupper av porter når en kontinuerlig etikett blir valgt. Minimum: (0,4 mm) Maksimum: 508 mm Ja - Skriv ut en skillelinje mellom hver port. (standard) Nei - Ikke skriv ut en skillelinje mellom hver port. Ja - Vis etikettomriss. Nei - Skjul etikettomriss. (standard) Flaggetikettene er en av flere etiketter som er laget for håndtering av kabler. Flaggetikettene består av to matchende deler som danner et flagg når de brettes rundt en kabel, slik at brukeren kan se den samme informasjonen fra begge sidene. Én tekstboks legges automatisk til på etiketten. Du kan legge til flere tekstbokser, bilder, former og strekkoder til flaggetiketter. Tekststørrelse og stil gjelder for valgt tekst. Hvis ingen tekst velges, vil størrelsen og stilen gjelde for all teksten i tekstboksen. Bruk seriekopiering hvis du vil opprette en rekke etiketter automatisk. Se Opprette en serie med etiketter på side XTL 500

23 Flaggetiketter kan skrives ut på hvilken som helst type kontinuerlige etiketter. En vertikal, stiplet linje vil bli skrevet ut midt på den delen av etiketten som skal brette, slik at det er enkelt å finne midten på kabelen. Etikettegenskapene du kan stille inn er: Kabeltype og diameter Flagglengde Kabeltype: CAT 5/6, COAX, AWG: 4/0-2/0, AWG: 0-2, AWG: 3-5, AWG: 6+ eller Egendefinert Diameter: Tilgjengelig når Egendefinert er valgt for kabeltype. Minimum: 4 mm Maksimum: 50,8 mm Minimum: 11,1 mm Maksimum: 254 mm Etikettomriss Ja - Vis etikettomriss. Nei - Skjul etikettomriss. (standard) Slik lager du en flaggetikett 1 Fra startskjermbildet, trykk på Flagg. 2 Gjør ett av følgende: Velg kabeltypen. Velg Egendefinert og velg så kabeldiameteren. 3 Følg trinnene for å konfigurere din etikett. 4 Legg til tekst og formatering. Laminert kabeletikett Laminert kabeletikett er en av flere etiketter som er laget for håndtering av kabler. Denne etiketten inneholder to segmenter, en del for etikettinnholdet og en transparent del med klebende bakside som brettes rundt kabelen og dekker til det utskrevne innholdet slik at det varer lenger. Én tekstboks legges automatisk til på etiketten. Du kan legge til flere tekstbokser, bilder, former og strekkoder til en laminert kabeletikett. Tekststørrelse og stil gjelder for valgt tekst. Hvis ingen tekst velges, vil størrelsen og stilen gjelde for all teksten i tekstboksen. Laminerte kabeletiketter kan kun skrives ut på laminerte kabeletikettpatroner med forhåndsbestemt størrelse. Bruk seriekopiering hvis du vil opprette en rekke etiketter automatisk. Se Opprette en serie med etiketter på side 37. Egenskapene for laminerte kabeletiketter er basert på den etikettpatronen som velges, og kan ikke endres. Slik lager du en laminert kabeletikett 1 Fra startskjermbildet, trykk på Laminert kabeletikett. Redigeringen viser en ny tom etikett avhengig av etikettpatronen som er satt inn. Hvis ingen etikettpatron er satt inn, blir du bedt om å velge en etikettpatron. 2 Legg til tekst og formatering. 18 XTL 500

24 Kabeletikett Kabeletikettene er en av flere etiketter som er laget for håndtering av kabler. Innholdet på en kabeletikett gjentas tre ganger vertikalt, slik at det kan sees fra hvilken som helst vinkel når etiketten er brettet rundt kabelen. Én tekstboks legges automatisk til på etiketten. Flere tekstbokser, strekkode, bilde og formobjekter kan ikke legges til en kabeletikett. Tekststørrelse og stil gjelder for all teksten på etiketten. Bruk seriekopiering hvis du vil opprette en rekke etiketter automatisk. Se Opprette en serie med etiketter på side 37. Kabeletiketter kan skrives ut på hvilken som helst type kontinuerlige etiketter. Etikettegenskapene du kan stille inn er: Kabeltype og diameter Slik lager du en kabeletikett Kabeltype: CAT 5/6, COAX, AWG: 4/0-2/0, AWG: 0-2, AWG: 3-5, AWG: 6+ eller Egendefinert Diameter - Tilgjengelig når Egendefinert er valgt for kabeltype. Minimum: 4 mm Maksimum: 50,8 mm 1 Fra startskjermbildet, trykk på Kabeletikett. 2 Gjør ett av følgende: Velg kabeltypen. Velg Egendefinert og velg så kabeldiameteren. 3 Følg trinnene for å konfigurere din etikett. 4 Legg til tekst og formatering. Varmekrympet strømpe-etikett Varmekrympet strømpe-etiketten er en av flere etiketter som er laget for håndtering av kabler. Varmekrympet strømpe-etiketter kan skrives ut på hvilken som helst kontinuerlig etikett eller varmekrympet strømpe-etiketter med forhåndsbestemt størrelse. Ett tekstobjekt legges automatisk til på etiketten. Du kan legge til flere tekstbokser, strekkode, bilde, eller formobjekter til varmekrympet strømpe-etiketter. Tekststørrelse og stil gjelder for valgt tekst. Hvis ingen tekst velges, vil størrelsen og stilen gjelde for all teksten i tekstboksen. Bruk seriekopiering hvis du vil opprette en rekke etiketter automatisk. Se Opprette en serie med etiketter på side 37. Følgende tabell skulle være til hjelp i å velge riktig etikettbredde for det aktuelle bruksområdet. Størrelse på krympestrømpe Minimum kabeldiameter Maksimum kabeldiameter Minimum AWG Maksimum AWG 6 mm (1/4 ) 1,24 mm (0,05 ) 3,50 mm (0,14 ) mm (1/2 ) 3,00 mm (0,12 ) 7,20 mm (0,28 ) mm (1 ) 5,50 mm (0,22 ) 14,50 mm (0,57 ) 3 4/0+ 54 mm (2 ) 11,50 mm (0,46 ) 32,30 mm (1,27 ) 3 4/0+ 54 mm (2 1/8 ) 11,50 mm (0,46 ) 32,30 mm (1,27 ) 3 4/0+ 19 XTL 500

25 Etikettegenskapene du kan stille inn er: Etikettretning Etikettlengde Liggende (standard) Stående Alt innholdet på etiketten fjernes når du endrer retning og det opprettes en ny blank etikett. Minimum: 31,75 mm Standard: 50,8 mm Etikettomriss Standardmarg/ sluttmarg tilpasning Ja - Vis etikettomriss. Nei - Skjul etikettomriss. (standard) Ja - Når etiketten er valgt, er det et likt tomt felt på begynnelsen og slutten av etiketten. (Standard) Nei Ingen tom plass legges til på enden av etiketten. Denne egenskapen er kun tilgjengelig når du bruker kontinuerlige etikettpatroner. Slik oppretter du en varmekrympet strømpe-etikett 1 Fra startskjermbildet, trykk på Varmekrympet strømpe-etikett. 2 Følg trinnene for å konfigurere din etikett. 3 Legg til tekst og formatering. 110-blokk-etiketter 110-blokk-etiketter er en av flere spesifikke etiketter for datakommunikasjon. Du legger inn data i ett av tre forhåndsdefinerte blokkformater, avhengig av den blokktypen du velger. Ett tekstobjekt legges automatisk til for hver blokk. Flere tekstbokser, strekkoder, bilder og formobjekter kan ikke legges til 100-blokk-etiketter. Tekststørrelse og stil gjelder for alle blokker på etiketten og alle etiketter i filen. Når Autotilpasning, tekst er valgt for skriftstørrelse, får teksten automatisk endret størrelse for å passe til den blokken. Så du kan se forskjeller i tekststørrelse for hver blokk. Bruk seriekopiering når du vil fylle blokkene ut automatisk. Når alle blokkene er fylt på gjeldende etikett, blir en ny etikett opprettet. Se Opprette en serie med etiketter på side blokk-etiketter kan skrives ut på hvilken som helst type kontinuerlige etiketter. Etikettegenskapene du kan stille inn er: Blokktype Skillelinjer Etikettomriss C4-4 par - Dataklasse C4-4 par - Stemmeklasse C5-5 par - Stemmeklasse Ja - Skriv ut en skillelinje mellom hver blokk. Nei - Ikke skriv ut en skillelinje mellom hver blokk. (standard) Ja - Vis etikettomriss. Nei - Skjul etikettomriss. (standard) 20 XTL 500

26 Slik lager du 110-blokk-etiketter 1 Fra startskjermbildet, trykk på 110-Blokk. 2 Velg en blokktype 3 Legg til tekst for hver blokk. 4 Legg til format etter ønske. Horisontale bryteretiketter De horisontale bryteretikettene er en av to typer etiketter som kan brukes på en bryterboks. Se Vertikale bryteretiketter på side 22. Ett tekstobjekt legges automatisk til for hver bryter. Flere tekstbokser, strekkoder, bilder og formobjekter kan ikke legges til horisontale bryteretiketter. Tekststørrelse og stil gjelder for alle brytere på etiketten og alle etiketter i filen. Når Autotilpasning, tekst er valgt for skriftstørrelse, får teksten automatisk endret størrelse for å passe til den bryteren. Så du kan se forskjeller i tekststørrelse for hver bryter. Bruk seriekopiering når du vil fylle bryterne ut automatisk. Når alle bryterne er fylt på gjeldende etikett, blir en ny etikett opprettet. Se Opprette en serie med etiketter på side 37. Horisontale bryteretiketter kan skrives ut på hvilken som helst type kontinuerlige etiketter. Etikettegenskapene du kan stille inn er: Bryterdimensjoner Antall brytere - Maksimum: 99 brytere Bryterbredde - Minimum: 6,35 mm; Maksimum: 126,9 mm Bryterduplikater Duplikat for hver bryter. Maksimum: 4 Kan legges inn manuelt i trinn på 0,5, som 2,5, 3,5 og så videre. Etikettomriss Ja - Vis etikettomriss. Nei - Skjul etikettomriss. (standard) Skillelinjer Standardmarg/ sluttmarg tilpasning Ja - Skriv ut en skillelinje mellom hver bryter. (Standard) Nei - Ikke skriv ut en skillelinje mellom hver bryter. Ja - Når etiketten er valgt, er det et likt tomt felt på begynnelsen og slutten av etiketten. (Standard) Nei Ingen tom plass legges til på enden av etiketten. Slik oppretter du en horisontal bryteretikett 1 Fra startskjermbildet, trykk på Horisontal bryter. 2 Følg trinnene for å konfigurere din etikett. 3 Legg til tekst for hver bryter. 4 Legg til format etter ønske. 21 XTL 500

27 Vertikale bryteretiketter Den vertikale bryteretiketten er en av to typer etiketter som kan brukes på en bryterboks. Se Horisontale bryteretiketter på side 21. Ett tekstobjekt legges automatisk til for hver bryter. Flere tekstbokser, strekkoder, bilder og formobjekter kan ikke legges til vertikale bryteretiketter. Tekststørrelse og stil gjelder for alle brytere på etiketten og alle etiketter i filen. Når Autotilpasning, tekst er valgt for skriftstørrelse, får teksten automatisk endret størrelse for å passe til den bryteren. Så du kan se forskjeller i tekststørrelse for hver bryter. Bruk seriekopiering når du vil fylle bryterne ut automatisk. Når alle bryterne er fylt på gjeldende etikett, blir en ny etikett opprettet. Se Opprette en serie med etiketter på side 37. Vertikale bryteretiketter kan skrives ut på hvilken som helst type kontinuerlige etiketter. Etikettegenskapene du kan stille inn er: Bryterdimensjoner Antall brytere - Maksimum: 99 brytere Bryterhøyde - Minimum: 6,35 mm; Maksimum: 126,9 mm Bryterpoler Antall poler for hver bryter. Maksimum: 3 Etikettomriss Ja - Vis etikettomriss. Nei - Skjul etikettomriss. (standard) Skillelinjer Ja - Skriv ut en skillelinje mellom hver bryter. (Standard) Nei - Ikke skriv ut en skillelinje mellom hver bryter. Standardmarg/ sluttmarg tilpasning Slik lager du en vertikal bryteretikett 1 Fra startskjermbildet, trykk på Vertikal bryter. 2 Følg trinnene for å konfigurere din etikett. 3 Legg til tekst for hver bryter. 4 Legg til format etter ønske. Rekkeklemmeetiketter Ja - Når etiketten er valgt, er det et likt tomt felt på begynnelsen og slutten av etiketten. (Standard) Nei Ingen tom plass legges til på enden av etiketten. Rekkeklemmeetiketter opprettes ved å angi formatet (stående eller liggende), antall blokker og blokkhøyden. Ett tekstobjekt legges automatisk til for hver blokk. Flere tekstbokser, strekkoder, bilder og formobjekter kan ikke legges til rekkeklemmeetiketter. Tekststørrelse og stil gjelder for alle blokker på etiketten og alle etiketter i filen. Når Autotilpasning, tekst er valgt for skriftstørrelse, får teksten automatisk endret størrelse for å passe til den blokken. Så du kan se forskjeller i tekststørrelse for hver blokk. Bruk seriekopiering når du vil fylle blokkene ut automatisk. Når alle blokkene er fylt på gjeldende etikett, blir en ny etikett opprettet. Se Opprette en serie med etiketter på side 37. Rekkeklemmeetiketter kan skrives ut på hvilken som helst type kontinuerlige etiketter. 22 XTL 500

28 Etikettegenskapene du kan stille inn er: Etikettretning Terminalblokkdim ensjoner Etikettomriss Stående (standard) Liggende Alt innholdet på etiketten fjernes når du endrer retning og det opprettes en ny blank etikett. Antall blokker. Maksimum: 99 blokker Blokkhøyde. Minimum: 3,8 mm, Maksimum: 508 mm Ja - Vis etikettomriss. Nei - Skjul etikettomriss. (standard) Skillelinjer Standardmarg/ sluttmarg tilpasning Ja - Skriv ut en skillelinje mellom hver blokk. (Standard) Nei - Ikke skriv ut en skillelinje mellom hver blokk. Ja - Når etiketten er valgt, er det et likt tomt felt på begynnelsen og slutten av etiketten. Nei - Ingen tom plass blir lagt til på enden av etiketten. (standard) Slik lager du rekkeklemmeetiketter 1 Fra startskjermbildet, trykk på Rekkeklemmeetikett. 2 Følg trinnene for å konfigurere din etikett. 3 Legg til tekst for hver blokk. 4 Legg til format etter ønske. Asset Tracking-etiketter Asset tracking-etikettene opprettes ved bruk av forhåndslagrede maler. Listen over tilgjengelige maler baseres på etikettpatronen som du har valgt. Se Overføre filer på side 46 for informasjon om å overføre de siste malene fra datamaskinen din. Du kan redigere hvilken som helst tekst, strekkode, bilde eller formobjekter på etiketten, men du kan ikke redigere malene for å legge til eller slette objekter. Tekststørrelse og stil gjelder for valgt tekst. Hvis ingen tekst velges, vil størrelsen og stilen gjelde for all teksten i tekstboksen. Bruk seriekopiering hvis du vil opprette en rekke etiketter automatisk. Se Opprette en serie med etiketter på side 37. Asset tracking-etiketter kan skrives ut på hvilken som helst type kontinuerlige etiketter eller etiketter med forhåndsstørrelse. Etikettegenskapene du kan stille inn er: Etikettlengde Etikettomriss Minimum: 25,4 mm Denne egenskapen er kun tilgjengelig for kontinuerlige etikettpatroner. Du kan ikke endre etikettlengde hvis du har valgt en etikett med forhåndsbestemt størrelse. Ja - Vis etikettomriss. Nei - Skjul etikettomriss. (standard) Standardmarg/ sluttmarg tilpasning Ja - Når etiketten er valgt, er det et likt tomt felt på begynnelsen og slutten av etiketten. Nei - Ingen tom plass blir lagt til på enden av etiketten. (standard) Kun tilgjengelig hvis en kontinuerlig etikettpatron er valgt. 23 XTL 500

29 Slik oppretter du en asset tracking-etikett 1 Fra startskjermbildet, trykk på Asset tracking. 2 Velg den malen du ønsker å bruke. 3 Legg til tekst og formatering. Distribusjonspaneletiketter Distribusjonspaneletiketter opprettes ved å angi antallet kontakter og avstand fra midtpunkt til midtpunkt på hver kontakt. Ett tekstobjekt legges automatisk til for hver kontakt. Flere tekstbokser, strekkoder, bilder og formobjekter kan ikke legges til distribusjonspaneletiketter. Tekststørrelse og stil gjelder for alle kontakter på etiketten og alle etiketter i filen. Når Autotilpasning, tekst er valgt for skriftstørrelse, får teksten automatisk endret størrelse for å passe til den kontakten. Så du kan se forskjeller i tekststørrelse for hver kontakt. Bruk seriekopiering når du vil fylle kontaktene ut automatisk. Når alle kontaktene er fylt på gjeldende etikett, blir en ny etikett opprettet. Se Opprette en serie med etiketter på side 37. Distribusjonspaneletiketter kan skrives ut på hvilken som helst type kontinuerlige etiketter. Etikettegenskapene du kan stille inn er: Paneldimensjoner Etikettomriss Antall kontakter. Maksimum: 99 kontakter Avst. fra midtpunkt til midtpunkt - Avstanden fra midtpunktet på den ene kontakten til midtpunktet på den neste kontakten. Minimum: 3,8 mm Maksimum: 508 mm Ja - Vis etikettomriss. Nei - Skjul etikettomriss. (standard) Skillelinjer Ja - Skriv ut en skillelinje mellom hver kontakt. (Standard) Nei - Ikke skriv ut en skillelinje mellom hver kontakt. Slik oppretter du en distribusjonskontaktetikett 1 Fra startskjermbildet, trykk på Distribusjonspanel. 2 Følg trinnene for å konfigurere din etikett. 3 Legg til tekst for hver kontakt. 4 Legg til format etter ønske. Etiketter for materialbehandling Etiketter for materialbehandling opprettes ved bruk av forhåndslagrede maler. Listen over tilgjengelige maler baseres på etikettpatronen som du har valgt. Se Overføre filer på side 46 for informasjon om å overføre de siste malene fra datamaskinen din. Du kan legge til eller redigere hvilken som helst tekst, strekkode, bilde eller formobjekter på etiketten, men du kan ikke redigere malen for å legge til eller slette objekter. 24 XTL 500

30 Tekststørrelse og stil gjelder for valgt tekst. Hvis ingen tekst velges, vil størrelsen og stilen gjelde for all teksten i tekstboksen. Bruk seriekopiering hvis du vil opprette en rekke etiketter automatisk. Se Opprette en serie med etiketter på side 37. Etiketter for materialbehandling kan kun skrives ut på kontinuerlige etiketter eller etiketter med forhåndsbestemt størrelse, med bredden 19 mm eller bredere. Etikettegenskapene du kan stille inn er: Etikettomriss Ja - Vis etikettomriss. Nei - Skjul etikettomriss. (standard) Standardmarg/ sluttmarg tilpasning Ja - Når etiketten er valgt, er det et likt tomt felt på begynnelsen og slutten av etiketten. Nei - Ingen tom plass blir lagt til på enden av etiketten. (standard) Kun tilgjengelig hvis en kontinuerlig etikettpatron er valgt. Slik oppretter du en etikett for materialbehandling 1 Fra startskjermen, trykk. 2 Velg den malen du ønsker å bruke. 3 Legg til tekst og formatering. Rørmerkingsetiketter Rørmerkingsetiketter blir opprettet med forhåndsdefinert layout og kan skrives ut på enhver type kontinuerlig etikett. Tekststørrelse og stil gjelder for valgt tekst. Hvis ingen tekst velges, vil størrelsen og stilen gjelde for all teksten i tekstboksen. Ett tekstobjekt legges automatisk til for hver kontakt. Flere tekstbokser, strekkoder, bilder og formobjekter kan ikke legges til rørmerkingsetiketter. Seriekopiering kan ikke brukes med rørmerkingsetiketter. Etikettegenskapene du kan stille inn er: Etikettopps. ASME A ASME A ASME A ASME A Annet 01 Annet 02 Strømretning Venstre - Pilen plassert til venstre for teksten. Høyre - Pilen plassert til høyre for teksten. Begge - Piler plassert på hvilken som helst side av teksten. Rørdiameter Minimum: 19 mm (standard) Maksimum: 254 mm Slik oppretter du en rørmerkingsetikett 1 Fra startskjermbildet, velg Rørmerking. 2 Følg trinnene for å konfigurere din etikett. 3 Legg til tekst og formatering. 25 XTL 500

31 Arc Flash-etiketter Arc flash-etikettene opprettes ved bruk av forhåndslagrede maler. Listen over tilgjengelige maler baseres på etikettpatronen som du har valgt. Se Overføre filer på side 46 for informasjon om å overføre de siste malene fra datamaskinen din. Tekststørrelse og stil gjelder for valgt tekst. Hvis ingen tekst velges, vil størrelsen og stilen gjelde for all teksten i tekstboksen. Du kan legge til tekstboks-, strekkode-, bilde-, eller formobjekter til etiketten. Bruk seriekopiering hvis du vil opprette en rekke etiketter automatisk. Se Opprette en serie med etiketter på side 37. Ettersom arc flash-etiketter skrives ut ved bruk av forhåndsdefinerte maler, kan du ikke stille inn egenskaper. Slik oppretter du en arc flash-etikett 1 Fra startskjermbildet, trykk på Arc flash. 2 Velg den malen du ønsker å bruke. 3 Legg til tekst og formatering. Sikkerhetsmerker Sikkerhetsmerker opprettes ved bruk av forhåndslagrede maler. Listen over tilgjengelige maler baseres på etikettpatronen som du har valgt. Se Overføre filer på side 46 for informasjon om å overføre de siste malene fra datamaskinen din. Tekststørrelse og stil gjelder for valgt tekst. Hvis ingen tekst velges, vil størrelsen og stilen gjelde for all teksten i tekstboksen. Du kan legge til tekstboks-, strekkode-, bilde-, eller formobjekter til etiketten. Bruk seriekopiering hvis du vil opprette en rekke etiketter automatisk. Se Opprette en serie med etiketter på side 37. Ettersom sikkerhetsmerker skrives ut ved bruk av forhåndsdefinerte maler, kan du ikke stille inn egenskaper. Slik oppretter du et sikkerhetsmerke 1 Fra startskjermbildet, trykk på Sikkerhet. 2 Velg den malen du ønsker å bruke. 3 Legg til tekst og formatering. Bytte etikettapplikasjoner Etter at du har opprettet en etikett i én etikettapplikasjon, kan du bytte til en annen etikettapplikasjon. I noen tilfeller vil du bli spurt om du ønsker å bruke dataene fra forrige applikasjon på nytt. For noen etikettapplikasjoner, kan du ønske å opprette mer enn én type etikett ved bruk av samme data. Du kan for eksempel opprette en patche-paneletikett med 24 porter og ønsker i tillegg 24 kabeletiketter å sette på kablene. Funksjonen for tilbakekalling av data lar deg bytte etikettapplikasjon og så hente dataene inn i den nye applikasjonen. Se Endre Tilbakekalle data-innstillingen på side 41 for å endre standardinnstillingen. 26 XTL 500

32 Tilbakekalling av data er ikke tilgjengelige for etikettapplikasjoner. Slik bytter du etikettapplikasjon 1 Trykk på Hjem. 2 Velg den nye etikettapplikasjonen. Hvis tilbakekalling av data er tilgjengelig for den applikasjonen, vil dialogboksen Tilbakekall data vise. 3 Velg ett av følgende: Tilbakekall én gang - Tilbakekall data fra den forrige etiketten kun denne ene gangen. Du blir fortsatt spurt hver gang tilbakekalling av data er tilgjengelig. Alltid tilbakekall - Alltid tilbakekall data fra den forrige etiketten. Fra nå av blir data alltid tilbakekalt til den nye etiketten, hvis mulig. Ikke denne gangen - Ikke tilbakekall data denne ene gangen. Du blir fortsatt spurt hver gang tilbakekalling av data er tilgjengelig. Aldri tilbakekall - Du vil aldri bli bedt om å tilbakekalle data. 4 Velg Fortsett. Den nye etikettapplikasjonen fylles ut med tilbakekalte data. 27 XTL 500

33 Slik kan du redigere og formatere tekst på etiketter Du kan formatere teksten i en tekstboks fra berøringsskjermen eller med bruk av tastaturet. Instruksjoner i dette avsnittet gir deg begge alternativer når mulig. Dette avsnittet beskriver følgende: Endre tekststørrelse og -stil Rotere og innrette teksten Sette inn tegnsetting, symboler og spesialtegn Lage en vertikal etikett Redigere tekst Antall linjer med tekst som kan settes inn på en etikett er avhengig av tekststørrelsen og bredden på etiketten. Hvis teksten er for stor eller du legger til for mange linjer, vises et varselikon og du får en feilmelding når du forsøker å skrive ut. Du kan flytte markørposisjonen og velge mer enn ett tegn i en tekstboks med bruk av berøringsskjermen eller tastaturet. Se Navigasjonstaster på side 9 for informasjon om hvordan du flytter på markøren og velger tekst med tastaturet. Redigere tekst i en tekstboks Trykk en gang i en tekstboks og legg til teksten med tastaturet. Trykk på for å legge til en ny linje. Trykk på for å vise verktøylinjen for Formatering. Du kan også bruke tekstformat fra listen Egenskaper. Endre tekststørrelsen Du kan velge skriftstørrelse for teksten eller du kan ha teksten automatisk tilpasset tilgjengelig plass på etiketten. Se hver type etikett i Bruke etikettprogrammene på side 14 om hvordan endringer til tekststørrelsen utføres for denne typen etikett. Slik endrer du tekststørrelsen 1 Velg noe tekst. For å bruke størrelsen på hele teksten, velg tekstboksen. 2 Trykk på og. Eller, på tastaturet, trykk på. Verktøyet for skriftstørrelse vises. 3 Velg en skriftstørrelse fra listen eller trykk på Autotilpasning, tekst. Du kan også legge inn en størrelse direkte i boksen Skriftstørrelse. 28 XTL 500

34 Endre tektstilen Du kan legge til fet skrift, kursiv og understreke teksten. Du kan også ramme inn teksten i valgt tekstboks med en boks. Se Bruke etikettprogrammene på side 14 om hvordan endringer til tekststilen utføres for denne typen etikett. Slik endrer du tektstilen. 1 Velg noe tekst. For å bruke stilen på hele teksten, velg tekstboksen. 2 Trykk på og. Eller, på tastaturet, trykk på +. Verktøyet for tekststilen vises. 3 Trykk på en eller flere stiler. Endre tekstfargen Du kan endre tekstfargen på etiketten fra fargen i forgrunnen til fargen i bakgrunnen. Dette kan være nyttig hvis du skal legge objekter i lag. For eksempel, hvis du legger til en rektangel-objekt og vill plassere kontrasttekst på toppen av rektangelet. Slik endrer du fargen 1 Velg en tekstboks. 2 Trykk på og. Forgrunn Bakgrunn Verktøyet for tekstfarge vises. 3 Trykk på fargen for den valgte teksten. Rotere teksten Teksten på etiketten kan vises horisontalt eller vertikalt. Du kan også rotere teksten i 90 graders vinkel-inkrementer. Slik roterer du teksten 1 Velg en tekstboks. 2 Trykk på og. Eller, på tastaturet, trykk på. Verktøyet for tekstretning vises. 3 Velg en retning og/eller rotering. For å lage en vertikal etikett, se Opprette en vertikal etikett på side XTL 500

35 Innrette teksten Teksten på etiketten kan innrettes til venstre, midtstilt, eller til høyre, vertikalt og horisontalt. Juster venstre Slik retter du inn teksten 1 Velg en tekstboks. Juster midtstilt 2 Trykk på og. Eller, på tastaturet, trykk på +. Verktøyet for tekstinnretting vises. 3 Trykk på en innretting. Sette inn tegnsetting Juster høyre Juster øvre Juster midten Juster nedre Tegnsetting kan settes inn på etiketten. Etter det er satt inn kan tegnet behandles på samme vis som annen tekst. Se Symboler på side 55 for en fullstendig liste med tilgjengelige tegnsetting. Sette inn et tegnsetting 1 Trykk på + enhver numerisk tast. Verktøyet for symboler vises. 2 Trykk på et tegn for å sette inn det tegnet på etiketten. Det valgte tegnet settes inn i markørstilling og verktøyet for symboler forsvinner etter noen få sekunder. Sette inn symboler Deler og andre symboler kan settes inn på etiketten din. Etter det er satt inn, blir symbolet et tegn som behandles på samme vis som tekst. Du kan bruke fet skrift og understreke de fleste symboler. Se Symboler på side 55 for en fullstendig liste med tilgjengelige symboler. Slik setter du inn et symbol 1 Fra redigeringsskjermen, trykk på. 2 Trykk på Symbol og en kategori. 3 Trykk på ønsket symbol for å legge det til ved markørposisjon. Symboler kan også settes inn fra verktøyet Symboler som beskrives i Sette inn tegnsetting over. 30 XTL 500

36 Sette inn internasjonale tegn Merkemaskinen støtter det utvidede latinske tegnsettet. I likhet med en mobiltelefon, hvis du trykker ned en bokstavtast vises alle variasjoner av den bokstaven. Sekvensen som variasjonene vises i avhenger av språket du har valgt. For eksempel, hvis Fransk er valgt språk og du holder nede bokstaven a, vil du se à á â ã ä å osv. gjennom alle tilgjengelige variasjoner. Sette inn et tegn 1 Trykk og hold nede en alfanumerisk tast. Verktøyet for diakritika vises og det valgte tegnet legges til etiketten ved markørens posisjon. 2 Trykk på et tegn for å sette inn det tegnet på etiketten. Symbolet settes inn og verktøyet for diakritika forsvinner etter noen få sekunder. Opprette en vertikal etikett Du kan opprette en vertikal etikett med tekst i en horisontal eller vertikal retning. Instruksjonene i denne delen er for en generell type etikett. Slik lager du en vertikal etikett 1 Fra startskjermbildet, trykk på Generelt. 2 Velg Portrett som etikett retning. 3 Velg etikettlengden. 4 Legg til tekst og formatering. 5 Trykk på og. Verktøyet for tekstretning vises. 6 Trykk på for å endre teksten til en vertikal retning. Vertikal tekst på en portrett-etikett 31 XTL 500

37 Arbeide med objekter på en etikett Avhengig av typen etikett kan du legge til en eller flere tekstbokser, bilder, strekkoder eller formobjekter for å egendefinere din etikett. Se Bruke etikettprogrammene på side 14 for en beskrivelse av hvilke objekter som kan brukes på hver type etikett. Noen typer etiketter har forhåndslagrede maler med objekter som allerede er på plass. Du behøver bare å legge til innholdet. Når du starter en ny etikett med en forhåndslagret mal, kan du legge til eller redigere objekter på etiketten, men du kan ikke endre den originale malen. Sette inn en tekstboks De fleste etikettene inkluderer minst én tekstboks som standard. Avhengig av typen etikett kan du legge til flere tekstbokser. Se beskrivelsen for hver type etikett i Bruke etikettprogrammene på side 14 for å avgjøre om du vil legge til flere tekstbokser til etiketten. Du kan ikke legge til en annen tekstboks til du har lagt inn tekst i den første tekstboksen. Slik setter du inn en tekstboks 1 Trykk på Sett inn og velg Tekst. 2 Flytt på eller omgjør tekstboksen etter ønske. 3 Legg til tekst og formatering. Sette inn et bilde Du kan legge til ett eller flere bilder til noen typer etiketter. Se beskrivelsen for hver type etikett i Bruke etikettprogrammene på side 14 for å avgjøre om du vil legge til flere bilder til etiketten. Flere standardbilder er innebygd i merkemaskinen. Du kan også overføre bilder fra datamaskinen din til merkemaskinen til bruk på etikettene dine. Bildekategoriene er: Advarsel Obligatorisk Forby Brann og Utgang Førstehjelp GHS WHMIS Elektrisk ProAV Piler Se Bilder og symboler på side 52 for en fullstendig liste av bilder som er inkludert. En egendefinert kategori legges til kategorilisten hvis du har overført egendefinerte bilder fra datamaskinen din til merkemaskinen. Du kan merke bilder som du bruker ofte som Favoritter, for enkelt tilgang. Se Bruke favoritter på side 39 for flere opplysninger. 32 XTL 500

38 Slik setter du inn et bilde 1 Fra redigeringsskjermen, trykk på. 2 Velg Bilde og så en kategori. 3 Trykk på det bildet du ønsker å sette inn. 4 Flytt på eller omgjør bildet etter ønske. Slik endrer du bildet 1 Trykk på et bilde og trykk på. Listen med bildekategorier vises. 2 Velg et nytt bilde. Sette inn en strekkode Merkemaskinen kan generere følgende typer strekkoder. Code 128 Codabar EAN 8 Code 39 EAN 13 UPC A Code 39 med Mod 43 PDF 417 QR Denne en forutsetter at du allerede forstår forskjellene mellom typene strekkoder, og har lagt en plan for hvordan du skal ta i bruk strekkoder i organisasjonen. Hvis du vil lære mer om strekkoder, finnes det mange gode bøker om hvordan det gjøres på biblioteket og hos bokhandlerne. Code 128 er standard strekkodetype. Du kan velge en annen type som standard strekkode. Se Stille inn standardstrekkoden på side 44. Du kan legge en strekkode til følgende typer etiketter: generell, flagg, varmekrympet strømpe, og laminert kabeletikett. Hvis strekkoden allerede eksisterer på en mal kan strekkoden bli redigert. Strekkodeteksten vises under strekkoden som standard. Du kan velge om du vil vise teksten over strekkoden eller skjule den. Vise strekkodetekst er ikke mulig for PDF 417 og QR-koder. QR-koder kan ha følgende informasjon: Kun tekst Telefonnummer E-post SMS-melding Nettsted - URL. Slik legger du inn en strekkode: 1 I redigeringsskjermen, trykk på og trykk så på Strekkode. 2 Velg Strekkodetypen. 3 Valgfritt, kan du velge avkrysningsboksen Vis strekkodetekst til å skjule eller vise teksten. 4 Legg inn strekkodedata og trykk på Ferdig. 5 Flytt på eller omgjør strekkoden etter ønske. 33 XTL 500

39 Slik endrer du posisjonen til strekkodeteksten: 1 Trykk for å velge strekkoden og trykk. 2 Sørg for at avkrysningsboksen Vis tekst er valgt. 3 Trykk på ett av følgende: Tekst over strekkode Tekst under strekkode Slik redigerer du en strekkode 1 Trykk for å velge strekkoden og trykk. 2 Velg egenskapen du vil endre. 3 Endre innstillingene. 4 Når du er ferdig med å redigere strekkoden, velg Ferdig. Sette inn en form Du kan legge til former på etiketten. Ved å legge tekst og bilder oppå former kan du få til veldig egendefinerte utforminger. Se Arrangere objekter på side 36, for eksempel. Slik legger du til en form 1 I redigeringsskjermen, trykk på og trykk så på Form. 2 Trykk på en form for å legge til etiketten. 3 Flytt på eller omgjør formen etter ønske. Slik endrer du en form 1 Trykk for å velge en form på etiketten og trykk. 2 Trykk på en annen form. Manipulere objekter Du bruker berøringsskjermen til å velge, endre størrelse, flytte på, kopiere, innrette. arrangere, plassere og slette objekter. Velge et objekt En blå kant vises rundt objektet når et objekt er valgt. Hvis etiketten har mer enn ett objekt, kan du bruke verktøyet Objektvalg til å flytte fokuseringen på hvert objekt på etiketten. Slik velger du et objekt Trykk en gang på hvert objekt. Objektet blir valgt og verktøyet for objektvalg vises. Hvis objekter er små eller lagt oppå hverandre, trykk på eller i verktøyet Objektvalg for å velge objektet du vil ha. Slik velger du mer enn ett objekt, trykk på og velg de andre objektene. 34 XTL 500

40 Endre størrelsen på et objekt Du kan endre størrelse på et objekt ved å dra det eller ved å bruke navigasjonstastene. Hvis du endrer størrelse på en tekstboks vil det bare endre tekststørrelsen hvis du har valgt Autotilpasning, tekst. Endring av størrelse på et strekkodeobjekt vil ikke endre strekkodens størrelse. Slik endrer du størrelse på et objekt 1 Velg objektet. 2 Gjør ett av følgende: Dra ett av håndtakene for å endre størrelse som er på sidene til objektet. Trykk på for å endre størrelsen til objektet i retning av pilene. Trykk på + for å endre størrelse på objektet i større inkrementer. Hvis objektet er for liten til å endre størrelse, trykk på for å først zoome inn på etiketten. Flytte et objekt Du kan flytte på et objekt ved å dra objektet eller ved å bruke navigasjonstastene. Når du kommer til kanten av etikettens rediger bare område vises røde linjer. For plassering av et objekt i forhold til kanten av en etikett, se Plassering av et objekt på side 35. Slik flytter du et objekt 1 Velg objektet. 2 Gjør ett av følgende: Dra objektet til et nytt sted. Trykk på for å flytte objektet i retning av pilene. Trykk på + for å flytte på objektet i større inkrementer. Plassering av et objekt For plassering av et objekt i forhold til kanten av etiketten. Slik plasserer du et objekt 1 Trykk på og hold i midten av et objekt. Menyen for å Manipulere objekter vises. 2 Trykk. Posisjons overlegget vises. 3 Trykk på et posisjon-valg. Rette inn objekter Håndtak for å endre størrelse Når du har valgt flere objekter kan du innrette objektene på etiketten vertikalt og horisontalt. 35 XTL 500

41 Slik innretter du objekter: 1 Trykk på og trykk på flere objekter. 2 Trykk på og hold i midten av ett av objektene. Menyen for å Manipulere objekter vises. 3 Trykk. Oversettingskataloger vises. 4 Trykk på et innretting-valg. Du kan velge flere objekter mens verktøyet Innretting vises. Arrangere objekter Du kan plassere et objekt foran eller bak andre objekter. Slik arrangerer du objekter 1 Trykk på og trykk på flere objekter. 2 Trykk på og hold i midten av ett av objektene. Menyen for å Manipulere objekter vises. 3 Trykk. Yrkesekspongeringsnivå vises. 4 Trykk på et arrangering-valg. Du kan velge flere objekter mens verktøyet Arrangere vises. Kopiere et objekt Du kan kopiere og lime inn et objekt på den samme etiketten. Slik kopierer du et objekt 1 Trykk på og hold i midten av et objekt. Menyen for å Manipulere objekter vises. 2 Trykk på for å utvide menyen. 3 Trykk. Objektet blir kopiert til utklippstavlen. 4 Trykk på og hold det stedet der du vil lime inn en kopi av objektet og trykke på. En kopi av objektet blir limt på etiketten. Slette et objekt På noen typer etiketter kan du ikke slette alle objektene. Slik sletter du et objekt Velg objektet og trykk. 36 XTL 500

42 Opprette en serie med etiketter Du kan raskt opprette en serie med etiketter med bruk av funksjonen seriekopiering. Slik lager du en serie: Velg tegnene som skal seriekopieres Stille inn inkrementet: verdien som skal økes for hvert inkrement i serien. Stille inn antallet: det antall ganger som serien inkrementerer for å opprette nye celler eller etiketter, avhengig av etikettypen som du oppretter. Du kan bruke seriekopiering til å: Autofylle flercellede etiketter, som patchepanel-, bryter-, distribusjonspanel-, 110-blokk- eller terminalblokketiketter. Cellene fylles med hvert inkrement i serien. Flere celler opprettes om nødvendig. Opprett en serie etiketter ved å inkrementere dataene. En ny etikett opprettes for hvert inkrement i serien. Markøren må være i en tekstboks som kan seriekopieres, eller en strekkode må være valgt for å kunne starte seriekopiering. Du kan velge opp til fem tegn for seriekopiering. Du kan også velge å opprette serien sekvensielt. (A1, A2, A3, B1, B2, B3...) Seriekopiering oppretter nye etiketter eller, som på patchepaneletiketter, fyller de eksisterende cellene på etiketten og oppretter nye etiketter om nødvendig. Du kan vise serien etter som du legger til og endrer verdiene. Slik lager du en serie 1 Fra redigeringsskjermen, velg. Verktøyet for seriekopiering vises. 2 Dra i håndtakene eller trykk på og for å velge tegnet som skal seriekopieres. Trykk på + og, eller mens du drar i håndtakene for å utvide valget til mer enn ett tegn. 3 Velg verdier for Inkrementere med og Antall. 4 For å seriekopiere flere tegn samtidig, velg Neste tegn og gjenta trinn 2 og 3. 5 For å seriekopiere et tegn i sekvens, velg avkrysningsboksen Seriekopiere i sekvens. 6 Velg Ferdig når du er ferdig. Når seriekopiering er ferdig, stilles markøren på slutten av den nye serien. 37 XTL 500

43 Slik bruker du biblioteket Du kan lagre etikettene dine i minnet til merkemaskinen, slik at de kan skrives ut senere eller brukes som maler for senere etiketter av samme typen. Du kan også overføre lagrede etiketter på merkemaskinen til datamaskinen. Se Overføre filer på side 46. Lagre etiketter Når du lagrer etiketter blir alt innhold og formatering lagret, og du gir etikettfilen et unikt navn. Informasjon om etikettpatronen lagres også med etiketten. Følgende tegn kan ikke brukes i filnavn: > : / \? * Slik lagrer du etiketter 1 Fra redigeringsskjermen for etiketter, trykk. 2 Legg inn et navn og trykk Lagre. Hvis minnet er fullt blir du bedt om å slette noen lagrede etiketter før du kan lagre en ny etikett. Åpne lagrede etiketter Informasjon om etikettpatron lagres med etikettfilen. Hvis etikettpatronen som er i merkemaskinen ikke passer til etikettinformasjonen som er lagret med etiketten, vises en melding som spør om du vil endre valg av etikettpatron. Slik åpner du en lagret etikett 1 Fra startskjermen, trykk. 2 Velg etikettfilen du vil åpne. Slette lagrede etiketter Du kan frigjøre minne ved å slette etiketter som du ikke trenger mer. Slik sletter du lagrede etiketter 1 Fra startskjermen, trykk. 2 Velg den etiketten du vil slette og trykk på. 3 Trykk på Slett for å bekrefte. 38 XTL 500

44 Bruke favoritter Du kan skaffe rask tilgang til lagrede etiketter og bilder du bruker ofte, ved å tildele dem til Favoritter. Slik legger du et bilde til Favoritter 1 I redigeringsskjermen, trykk på og velg Bilde. 2 Gå til ønsket bilde og trykk på i bildets øverste hjørne. blir fremhevet. Slik legger du til en lagret etikett til Favoritter 1 Fra startskjermen, trykk. 2 Finn ønsket etikettfil og trykk på ved siden av filnavnet. blir fremhevet. Slik bruker du en favoritt-etikett eller -bilde 1 Mens du redigerer en etikett, trykk på og velg Etiketter eller Bilder. 2 Trykk på elementet du vil bruke. Slik fjerner du en favoritt 1 Trykk på og velg Etiketter eller Bilder. 2 Finn det elementet du vil slette. 3 Trykk på Fjern fra favoritter. ved siden av objektet blir ikke lengre fremhevet. 39 XTL 500

45 Endre innstillingene Du kan endre følgende innstillinger: Skifte språk Endre måleenhetene Endre skjermens lysstyrke Endre Auto-avslutningstid Endre Tilbakekalle data-innstillingen Stille inn utskriftsalternativer Stille inn standardstrekkoden Alle innstillinger er fortsatt virkningsfulle inntil du endrer de. Du kan også tilbakestille til visse fabrikkinnstillinger: Tilbakestille etikettprogrammets standardinnstillinger Tilbakestille fabrikkinnstillinger Skifte språk Når du endrer språkinnstillingen, gjelder det bare for menyer i skjermen. Slik endrer du språket 1 I startskjermen, trykk på og velg Språk. 2 Velg et språk og trykk på Ferdig. Språket endres umiddelbart. Endre måleenhetene Du kan velge å jobbe med millimetere eller tommer. Standard måleenheten er tommer. Slik endrer du måleenhetene 1 I startskjermen, trykk på og velg Måleenheter. 2 Velg tommer eller mm og trykk på Ferdig. Endre skjermens lysstyrke Du kan endre lysstyrken til skjermen for å tilpasses forskjellige lyssituasjoner. Slik endrer du lysstyrken 1 I startskjermen, trykk på og velg Skjermens lysstyrke. 2 Dra måljusteringen til venstre eller høyre for å velge lysstyrkenivået du ønsker og trykk på Ferdig. 40 XTL 500

46 Endre Auto-avslutningstid For å spare på strøm, vil skjermen slukke etter tredve sekunder uten aktivitet, og merkemaskinen vil gå i standbymodus etter tre minutter uten aktivitet. Etter ti minutter til uten aktivitet, blir merkemaskinen automatisk skrudd av. Du kan endre tidsmengden som merkemaskinen fortsetter i standbymodus før den automatisk blir skrudd av. Selv om dette ikke anbefales, kan du også stille auto-avslutning på Aldri. Slik endrer du Auto-avslutningstid 1 I startskjermen, trykk på og velg Auto-avslutning. 2 Velg antall minutter til strømmen automatisk blir skrudd av og trykk på Ferdig. Endre Tilbakekalle data-innstillingen Når du bytter etikettprogrammer vil data fra den siste etiketten noen ganger kan brukes på den nye etiketten. Tilbakekalling av data gjelder bare for tekstetiketter. Hvis tilbakekalling av data er mulig og innstillingen for tilbakekalling av data er skrudd på, vil du få flere tilbakekallingsalternativer: Tilbakekall én gang - Tilbakekall data fra den forrige etiketten kun denne ene gangen. Du blir fortsatt spurt hver gang tilbakekalling av data er tilgjengelig. Alltid tilbakekall - Alltid tilbakekall data fra den forrige etiketten. Fra nå av blir data alltid tilbakekalt til den nye etiketten, hvis mulig. Ikke denne gangen - Ikke tilbakekall data denne ene gangen. Du blir fortsatt spurt hver gang tilbakekalling av data er tilgjengelig. Aldri tilbakekall - Du vil aldri bli bedt om å tilbakekalle data. Når du velger Alltid tilbakekall eller Aldri tilbakekall, kan du omgjøre denne innstillingen. Slik endrer du tilbakekalling av data 1 I startskjermen, velg og trykk på Tilbakekall data. 2 Velg Ja eller Nei, og trykk på Ferdig. Stille inn utskriftsalternativer Flere utskriftsalternativer er tilgjengelige for utskrift av etikettene. Du kan endre alternativene når som helst når du skriver ut, eller du kan lagre alternativene du bruker oftest, som standardinnstillinger. Alternativene du kan stille inn er: Utskriftsområde Antall kopier Kollatere Speilvend Skårne etiketter Mat inn 41 XTL 500

47 Du kan endre disse utskriftsalternativene på to måter: Når du skriver ut etiketter: alternativene gjelder for den ene utskriftsjobben. Som standarder i menyen Innstillinger: alternativene vil gjelde for alle fremtidige utskriftsjobber. Hvis du velger standardinnstillinger, kan du fortsatt endre utskriftsalternativer individuelt for en bestemt etikett hvis det er nødvendig. Slik endrer du standard utskriftsalternativer 1 I startskjermen, trykk på og så Utskriftsalternativer. 2 Gjør ønskede endringer til utskriftsalternativer. 3 Trykk på Ferdig når du er ferdig. Disse innstillingene vil være standardinnstillingene hver gang du skriver ut. For å endre disse innstillingene for en individuell utskriftsjobb, trykk og hold å vise menyen med utskriftsalternativer. Utskriftsområde Når du jobber med flere etiketter kan du velge å skrive ut alle etiketter, gjeldende etikett, eller et etikettområde. Denne innstillingen lagres ikke med etikettfilen. Slik stiller du inn utskriftsområdet 1 Trykk på og hold for å vise menyen for utskriftsalternativer. 2 Velg Utskriftsområde. 3 Velg området du vil skrive ut. 4 Velg Ferdig og trykk så på. Antall kopier Du kan skrive ut opptil 99 eksemplarer av samme etikett på én gang. Denne innstillingen lagres ikke med etikettfilen. Slik stiller du inn antall eksemplarer som skal skrives ut 1 Trykk på og hold for å vise menyen for utskriftsalternativer. 2 Velg Eksemplarer. 3 Velg antall eksemplarer som skal skrives ut. 4 Velg Ferdig og trykk så på. Når utskriving er ferdig vil antall eksemplarer som skal skrives ut gå tilbake til verdien som er innstilt som standard. Kollatere Når du skriver ut flere eksemplarer av en gruppe med etiketter blir etikettene som standard skrevet ut kollatert. Du kan velge å ikke kollatere etikettene, hvis det er ønskelig. Hvis du velger at etikettene skal skrives ut normalt, blir alle eksemplarer av den første etiketten skrevet ut før de neste etikettene skrives ut. Følgende eksempel viser tre eksemplarer av en gruppe med tre etiketter som er skrevet ut med og uten kollatering. for 42 XTL 500

48 XTL 500 Kollatert A101 A102 A103 A101 A102 A103 A101 A102 A103 Ikke kollatert A101 A101 A101 A102 A102 A102 A103 A103 A103 Denne innstillingen lagres med etikettfilen. Slik skrur du av kollatering 1 Trykk på og hold for å vise menyen for utskriftsalternativer. 2 Velg Kollatere og velg så Nei. 3 Velg Ferdig og trykk så på. Speilvend Speilvend-alternativet lar deg skrive ut innholdet i etiketten baklengs, fra høyre til venstre, som du ville sett innholdet av etiketten i et speil. Denne innstillingen lagres ikke med etikettfilen. Skrive fra høyre til venstre 1 Trykk på og hold for å vise menyen for utskriftsalternativer. 2 Velg Speilvend og velg så Speilvend innhold. 3 Velg Ferdig og trykk så på. Skårne etiketter Når du skriver ut flere eksemplarer vil merkemaskinen skjære hver etikett etter som den skrives ut. Du kan forandre denne innstillingen slik at merkemaskinen skriver ut alle etiketter kontinuerlig og automatisk skjærer én gang etter utskriving er ferdig. Et skillemerke vises mellom hver etikett for å vise hvor hver etikett skal skjæres manuelt. Velge når du skal skjære flere etiketter 1 Trykk på og hold for å vise menyen for utskriftsalternativer. 2 Velg Skjær etiketter. 3 Velg ett av følgende: Alle etiketter Hver etikett (standard) 4 Velg Ferdig og trykk så på. Siden XTL 500 merkemaskinen ikke har en manuell klipper, har skjermen for utskriftsalternativer en Skjær etikett-knapp nederst på skjermen som du kan bruke til å skjære en etikett manuelt til enhver tid. Denne funksjonen kan være nyttig for å skjære uønsket etikettmateriale bort i begynnelsen av en ny etikettpatron. 43 XTL 500

49 Mat inn Det kan hende at du må mate inn flere etiketter før du kan skjære av en etikett eller mate en etikett som ikke kommer ut av utgangsåpningen riktig. Slik mater du inn etiketten 1 Trykk på og hold for å vise menyen for utskriftsalternativer. 2 T rykk på Mat inn for å føre etiketten 6 mm framover. Stille inn standardstrekkoden Standardstrekkode typen vil automatisk bli satt inn hver gang du setter inn en strekkode på en etikett. Fabrikkstandardens strekkodetype er Code 128. Slik endrer du standardstrekkoden 1 Fra startskjermen, trykk. 2 Velg Standardinnstillinger og så Standard strekkode. 3 Velg strekkodetypen som skal brukes som standard og trykk på Ferdig. Tilbakestille etikettprogrammets standardinnstillinger Fra hver etikettredigering kan du velge å stille inn gjeldende egenskaper som standard egenskapene for den etikettypen. Når egendefinerte standardegenskaper er stilt inn trenger du ikke gå gjennom etikettprogrammets veiviser hver gang du oppretter den typen etikett. Se Stille inn standard etikettegenskaper på side 14. Du bruker denne innstillingen til å fjerne de egendefinerte etikettegenskapene som du tidligere hadde stilt inn for et etikettprogram. Slik tilbakestiller du standardegenskaper for etikettprogram 1 I startskjermen, trykk på og velg Standardinnstillinger. 2 Velg Standard etikettegenskaper og velg så etikettprogrammet du vil tilbakestille. For å tilbakestille alle etikettprogrammets standardegenskaper, velger du Tilbakestill alle etikettprogrammets egenskaper. 3 I bekreftelsesskjermen, trykk på Tilbakestill alle for å bekrefte. Du blir nå nødt til å stille inn egenskapene hver gang du oppretter en etikett for denne typen etikett. Tilbakestille fabrikkinnstillinger Du kan fjerne egendefinerte innstillinger som du har gjort og tilbakestille merkemaskinen til fabrikkens standardinnstillinger. Tilbakestilling fjerner ikke lagrede etiketter, favoritter eller overførte filer. Slik endrer du tilbakestilling av fabrikkens standardinnstillinger 1 I startskjermen, trykk på og velg så Tilbakekall fabrikkinnstillinger. 2 I bekreftelsesskjermen, trykk på Tilbakestill for å bekrefte. 44 XTL 500

50 Koble merkemaskinen til datamaskinen din Merkemaskinen kan brukes som en selvstendig merkemaskin, eller du kan skrive ut etiketter direkte fra datamaskinen din, med bruk av den nyeste DYMO ID - programvareversjonen. DYMO ID -programvaren anbefales brukt til å produsere et høyt volum av etiketter. Laste ned og installere DYMO ID -programvaren Ikke koble merkemaskinen til datamaskinen før installasjon av programvaren er ferdig. Installere programvaren 1 Last ned den nyeste versjonen av DYMO ID -programvaren fra DYMO nettstedet på support.dymo.com. 2 Følg instruksene i installasjonsprogrammet. Koble merkemaskinen til datamaskinen din Merkemaskinen kan tilkobles datamaskinen med bruk av USB-kontakten bak på venstre siden av merkemaskinen. Ikke koble merkemaskinen til datamaskinen før installasjon av programvaren er ferdig. Koble merkemaskinen til datamaskinen 1 Løft dekselet til kontakter på venstre siden av merkemaskinen og skru for å vise kontaktene. 2 Koble USB-kabelen til USBkontakten på merkemaskinen og til en ledig USB-port på datamaskinen. Merkemaskinens skjerm vil vise Koblet til PC og du vil ikke kunne bruke merkemaskinens tastatur. Hver gang du kobler merkemaskinen til datamaskinen, starter DYMO ID - programvaren automatisk. Nå kan du skrive rett ut fra DYMO ID -programvaren eller overføre etiketter til merkemaskinen for senere utskrift. 45 XTL 500

51 Om DYMO ID-programvaren Følgende figur viser en av hovedfunksjonene som er tilgjengelig med DYMO ID - programvaren. Velge en merkemaskin Velge en etikettpatron Vis eller skjul startsideskjermen Åpne en lagret etikett Velg en etikettanvendelse Skriv ut en etikett Fortsett med å redigere gjeldende etikett Håndtere etiketter, bilder og maler på datamaskinen og merkemaskinen din. For fullstendige detaljer om bruken av programvaren, se elektronisk hjelp eller DYMO ID en. Fra hjelpmenyen i DYMO ID-programvaren kan du se følgende: DYMO ID Hjelp DYMO ID Overføre filer Du kan overføre etikettfiler og bilder til og fra din merkemaskin gjennom DYMO ID -programvaren. Du kan også laste ned og overføre dine nyeste maler til merkemaskinen. Se i DYMO ID -programvarens elektroniske hjelp eller brukerhåndboken for komplett informasjon om overføring av filer. Oppdatere programvaren til merkemaskinen Periodevis vil oppdateringer bli tilgjengelig for merkemaskinen eller etikettmalene. Når merkemaskinen er tilkoblet datamaskinen vil du få en melding fra innen DYMO ID -programvaren når en oppdatering er tilgjengelig. Du gjør disse oppdateringer fra programvaren. Du får bare en automatisk melding om oppdatering av merkemaskinen hvis merkemaskinene er tilkoblet datamaskinen. 46 XTL 500

52 Slik ser du etter merkemaskinoppdateringer manuelt 1 Fra DYMO ID-programvaren, velg Om > merkemaskiner fra DYMO IDmenyen. 2 Velg din merkemaskin som er tilkoblet. 3 Hvis en oppdatering er tilgjengelig, følg instruksjonene fra programvaren. 4 Når oppdatering er ferdig, skru strømmen av og deretter på igjen. Trykk og hold i minst fem sekunder for å sikre at strømmen er helt av og ikke bare i standbymodus. Se i DYMO ID -programvarens elektroniske hjelp eller brukerhåndbok for informasjon om merkemaskinens programvare- eller maloppdateringer. 47 XTL 500

53 Vedlikehold av merke maskinen Merkemaskinen din er utformet for å gi lang og problemfri drift, samtidig som den krever svært sjeldent vedlikehold. Du må rengjøre merkemaskinen fra tid til annen, slik at den Rengjøringsredskap fungerer riktig. Et rengjøringsredskap er plassert inni dekslet til etikettrommet. Redskapet har to puter, en filtpute til rengjøring av skrivehodet og en svamppute til rengjøring av sensorene. Se Figur 11. Rengjøre merkemaskinen Rengjør tastaturet, skjermen, og utsiden av merkemaskinen med en myk, fuktig klut. Ikke sett vann eller annen væske direkte på skjermen eller tastaturet. Rengjør innsiden av etikettrommet med en liten, myk børste eller bomullspinne for å tørke bort tilfeldige partikler. Rengjøre skrivehodet Figur 11 For å fortsatt kunne skrive ut tydelige og klare etiketter, må du av og til rengjøre skrivehodet. Bruk rengjøringsredskapet som ble levert sammen med merkemaskinen. Skrivehodet er svært ømtålig, så vær forsiktig når du rengjør det. Slik rengjør du skrivehodet 1 Trykk på frigjøringsspaken til etikettrommet og løft dekselet. 2 Ta ut etikettpatronen. 3 Ta ut rengjøringsredskapet fra innvendig på dekselet til etikettrommet. Se Figur Tørk forsiktig filtsiden på redskapet over skrivehodet. Se Figur Sett tilbake rengjøringsredskapet, sett inn etikettpatronen og lukk dekselet. Rengjøringsredskap Skrivehode Figur XTL 500

54 Rengjøre skjærebladet Rengjør skjærebladet hver gang du skifter etikettpatronen. Slik rengjør du skjærebladet 1 Trykk på frigjøringsspaken til etikettrommet og løft dekselet. 2 Ta ut etikettpatronen. 3 Klyp frigjøringsspaken på utsiden av skjærebladet og dra skjærebladet rett opp for å fjerne det. Se Figur Sett skjærebladet på en jevn flate med bladsiden vendt opp. Se Figur Bruk en bomullspinne og alkohol til å rengjøre begge sider av bladet. Skjærebladet er særdeles skarpt. Vær forsiktig under rengjøring. 6 Etter du har rengjort bladet, sett skjæremekanismen inn i merkemaskinen og trykk den på plass. Rengjøre sensorene Kniv blader Klyp og dra den opp Figur 13 Figur 14 Flere sensorer i etikettrommet trenger periodevis rengjøring for å fjerne støv og andre partikler som har blitt oppsamlet. Slik rengjør du sensorene 1 Trykk på frigjøringsspaken til etikettrommet og løft dekselet. Sensorer 2 Ta ut etikettpatronen. 3 Ta ut rengjøringsredskapet fra innvendig på dekselet til etikettrommet. Figur 15 4 Bruk svampenden på rengjøringsredskapet for å forsiktig tørke sensorene med en opp og ned bevegesle (ikke side til side). Se Figur 15 for plassering av sensorer. 49 XTL 500

55 Feilsøking Gå gjennom følgende hvis du får et problem med merkemaskinen din. Problem/feilmelding Dårlig utskriftskvalitet Etiketter begynner å minke Etikettpatron er tom Dårlig skjæring Merkemaskinen vil ikke skru seg på Deksel er åpent Etikettpatron mangler Etikettpatron blir ikke gjenkjent Etikettanvendelse - patron passer ikke Ingen kniv tilstede Løsning Fest strømadapteren til merkemaskinen for å lade opp batteriet. igjen Se Lade batteriet på side 2. Rengjøre skrivehodet. Se Rengjøre skrivehodet på side 48. Sørg for at etikettpatronen er satt i korrekt. Skift etikettkassetten. Det er nesten tomt med etiketter. Skift etikettkassetten. Utskrift fortsetter fra den siste etiketten som ble skrevet ut. Rengjøre skjærebladet. Se Rengjøre skjærebladet på side 49. Trykk inn og hold tasten i fem sekunder. Sørg for at strømadapteren er tilkoblet et funksjonelt vegguttak. Fest strømadapteren til merkemaskinen for å lade opp batteriet. igjen Se Lade batteriet på side 2. Dekselet for etikettpatronen er åpent. Lukk dekselet for etikettpatronen for å fortsette å skrive ut. Ingen etikettpatron blir detektert i merkemaskinen. Sett inn en etikettpatron. Hvis etikettpatronen er satt i, se Etikettpatron ikke gjenkjent. Pass på at etikettpatronen er kompatibel med merkemaskinen og er satt inn riktig. Pass på at kontaktene i etikettpatronen og den elektroniske brikken på etikettpatronen er uten smuss. Se Rengjøre sensorene på side 49. Hvis nødvendig, rengjør den elektroniske brikken på siden av etikettpatronen med en liten mengde alkohol på en bomullspinne. Denne feilen kan oppstå av flere grunner: Etikettpatronen i merkemaskinen egner seg ikke til det etikettprogrammet du prøver å bruke. Etiketten du prøver å skrive ut kan ikke skrives ut på denne etikettpatronen. Etikettpatronen i merkemaskinen passer ikke til etiketten som du prøver å skrive ut. I dette tilfellet, kan du fortsatt skrive ut, men resultatene vil kanskje ikke være lik med etiketten du ser i etikettredigering. Klippemekanismen i merkemaskinen mangler. Sørg for at skjæremekanismen er riktig satt inn. Se Rengjøre skjærebladet på side 49 for instruksjoner om å ta ut og sette inn skjæremekanismen. 50 XTL 500

56 Problem/feilmelding Løsning Kutter fastkjørt Skjærebladet fungerer ikke slik det skal. Rengjør skjærebladet. Klikk på Fortsett i feilmeldingsboksen for å slette feiltilstanden. Se Rengjøre skjærebladet på side 49 for instruksjoner om å ta ut og sette inn skjæremekanismen. Etikett fastkjørt Etikettene mates ikke riktig inn i merkemaskinen. Mate inn etiketten manuelt. Se Mat inn på side 44. Ta ut og sett inn igjen etikettpatronen. Merkemaskin overopphetet Merkemaskinen er overopphetet. Vent litt til merkemaskinen kjøles ned, før du gjenopptar utskriften. Ugyldig fil En etikettfil kan ikke leses. Slett filen og overfør filen fra datamaskinen din igjen. Se Overføre filer på side 46 for flere opplysninger. Feil En feilmelding uten forklaring betyr at det har oppstått et problem med merkemaskinen, men det finnes ingen ytterligere informasjon. Slå merkemaskinen av og på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, kan du kontakte Kundestøtte på support.dymo.com. Hvis du trenger videre assistanse, besøk Kundestøttedelen av DYMO nettsiden på support.dymo.com. 51 XTL 500

57 Bilder og symboler Vi har etterstrebet å kunne gi et fullstendig og nøyaktig sett med identifikasjonssymboler. Mange av symbolene som er inkludert er underlagt strenge globale reglementer. Før du bruker disse symbolene, pass på at symbolet sammen med fargen og terminologien som brukes, samsvarer til alle gjeldende lovmessige krav. DYMO påtar seg intet ansvar til noen part for tilfeldig eller konsekvensmessig tap eller skade som forårsakes av bruken av datainnholdet som er integrert i denne enheten. Merker som er integrert i denne enheten kan bli underlagt periodevis revidering, uten varsel. Følgende tabeller viser tilgjengelige symboler etter kategori. Opphavet til symbolene er vist for hvert symbol der det er gjeldende. ISO ISO-symboler er reprodusert med tillatelse av den internasjonale organisasjonen for standardisering, ISO. Den tilhørende standarden kan skaffes fra hvilket som helst ISO-medlem og fra nettstedet til ISO Central Secretariat på følgende adresse: Opphavsretten tilhører ISO. Advarsel 52 XTL 500

58 Obligatorisk Forby Brann og Utgang Førstehjelp 53 XTL 500

59 GHS WHMIS Faresymbolene for WHMIS, whmis-simdut/symbols-signaux-eng.php, Health Canada, Gjengitt med tillatelse fra ministeriet for offentlig arbeid og tjenester, Minister of Public Works and Government Services Canada, Elektrisk 54 XTL 500

60 Pro AV Piler Symboler 55 XTL 500

61 Tilbakemelding på brukerveiledningen Vi arbeider kontinuerlig med å utarbeide dokumentasjon av høyest mulig kvalitet for produktene våre. Vi vil sette pris på tilbakemeldinger fra deg. Send oss kommentarer eller forslag til forbedring av brukerhåndbøkene våre. Vi ber legge ved følgende informasjon sammen med tilbakemeldingen: Produktnavn, modellnummer og sidenummer i brukerhåndboken En kort beskrivelse av instruksjoner som er feil eller uklare, områder hvor flere detaljer er nødvendige, osv. Vi vil også gjerne høre fra deg hvis du har forslag til andre emner som burde vært med i brukerveiledningen. Send e-post til: Husk på at denne e-postadressen bare skal brukes til tilbakemelding på dokumentasjonen. Hvis du har tekniske spørsmål, ber vi deg ta kontakt med Kundestøtte. Miljøinformasjon For produksjonen av utstyret som du har kjøpt kreves det utvinning og bruk av naturlige ressurser. Utstyret kan inneholde stoffer som er kjent å være farlige for miljøet eller menneskers helse. For å kunne unngå spredningen av slike stoffer i miljøet, og for å redusere presset på naturlige ressurser, oppmuntrer vi deg til å benytte gjenvinningsprogrammer. Disse systemene vil på en miljøvennlig måte gjenbruke eller gjenvinne de fleste av materialene i utstyret etter at utstyrets levetid er over. Symbolet med den utkryssede søppelkassen på enheten betyr at du bør bruke disse systemene. Hvis du trenger mer informasjon om innsamling, gjenbruk eller resirkulering av dette produktet, må du kontakte ditt lokale eller regionale renovasjonsbyrå. Du kan også kontakte DYMO for mer informasjon om miljøpåvirkningen våre produkter har. 56 XTL 500

QR-koden som brukes i dette programmet er under GNU Lesser General Public License 2.1.

QR-koden som brukes i dette programmet er under GNU Lesser General Public License 2.1. Brukerveiledning BC Copyright 2015 Sanford, L.P. Med enerett. Rev. 9/9/15 Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe vis, eller oversettes til et annet språk,

Detaljer

Copyright. Varemerker

Copyright. Varemerker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe vis, eller oversettes til et annet språk, uten forutgående

Detaljer

DYMO ID Brukerveiledning

DYMO ID Brukerveiledning DYMO ID Brukerveiledning BC Copyright 2015 Sanford, L.P. Med alle rettigheter. Revidert: 11/24/2015 Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe vis, eller

Detaljer

Copyright 2015 Sanford, L.P. Med enerett. Rev. 10/2/17 Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe vis,

Copyright 2015 Sanford, L.P. Med enerett. Rev. 10/2/17 Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe vis, Brukerveiledning BC Copyright 2015 Sanford, L.P. Med enerett. Rev. 10/2/17 Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe vis, eller oversettes til et annet språk,

Detaljer

DYMO ID Brukerveiledning

DYMO ID Brukerveiledning DYMO ID Brukerveiledning Copyright 2015 Sanford, L.P. Med alle rettigheter. Revidert: 16.11.2017 Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe vis, eller oversettes

Detaljer

Copyright. Varemerker

Copyright. Varemerker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe vis, eller oversettes til et annet språk, uten forutgående

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

Lage moduletiketter... 13 Bruke sikringsduplikatorer... 13 Skrive ut tomme moduler... 13 Lage vertikale etiketter... 13 Endre typen etikett...

Lage moduletiketter... 13 Bruke sikringsduplikatorer... 13 Skrive ut tomme moduler... 13 Lage vertikale etiketter... 13 Endre typen etikett... Brukerhåndbok Innhold Om din nye merkemaskin 5 Komme i gang 5 Koble til strøm 5 Koble til strømadapteren 5 Sette i batteripakken 5 Lade opp batteripakken 6 Sette i batteriene 6 Sette i og ta ut etikettkassetten

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 220P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 220P i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok. LabelManager 420P

Brukerhåndbok. LabelManager 420P Brukerhåndbok LabelManager 420P 17 18 19 20 21 22 16 1 15 2 14 13 3 4, - + 5 % Shift 6 12 7 8 11 10 9 Figur 1 DYMO LabelManager 420P merkemaskin 1 Skriv ut 9 Tegn med aksent 17 Format 2 Forhåndsvisning

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper

Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper Innhold R5.1 Hva er et brett - en oversikt...2 R5.2 Lage et brett....................................................2 R5.3 Endre utseendet på et brett....6

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit er laget for å hjelpe deg i gang med å lage mønster, snitt og å strikke interaktivt. Her finner du en enkel og logisk fremgangsmåte.

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon PowerPoint 007 En rask introduksjon Agenda PowerPoint vinduet PowerPoint vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre presentasjoner Skrive ut lysbilder, støtteark og notatark Egenskaper for presentasjonen

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR Web Connect-guide Versjon 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Brukerveiledning for Digifob Pro

Brukerveiledning for Digifob Pro Brukerveiledning for Digifob Pro Instek AS Adresse: Mårveien 6 2211 Kongsvinger Telefon: 62816833 Epost: instek@instek.no Overblikk over DigifobPro Denne guiden vil ta for seg generel bruk av digifob.

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Hurtigveiledning for Novell Messenger 3.0.1 Mobile

Hurtigveiledning for Novell Messenger 3.0.1 Mobile Hurtigveiledning for Novell Messenger 3.0.1 Mobile Mai 2015 Novell Messenger 3.0.1 og nyere er tilgjengelig for støttede mobile ios-, Android- BlackBerry-enheter. Siden du kan være logget på Messenger

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 1 Innhold Innledning Pålogging Din oversikt over prøver og eksamener Valg av språk og skriftstørrelse m.m Besvare eksamen med sikker

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

8 - Rapporter i M-STAS

8 - Rapporter i M-STAS 8 - Rapporter i M-STAS Innledning Denne brukerveiledningen tar sikte på å gi deg en generell innføring i hvordan du henter ut rapporter fra M-STAS. Selv om rapportene er forskjellige med hensyn til innhold

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Kursdokumentasjon for Dreamweaver

Kursdokumentasjon for Dreamweaver Kursdokumentasjon for Dreamweaver Skrevet av 2/13 1 Komme i gang med Dreamweaver... 3 2 Bruk av Dreamweaver... 4 2.1 Verktøylinja...5 2.2 Properties... 5 3 Sidens egenskaper... 6 4 Tekst... 7 4.1 Endre

Detaljer

TI-SmartView for TI-30X Pro MultiView -kalkulator (Windows og Macintosh )

TI-SmartView for TI-30X Pro MultiView -kalkulator (Windows og Macintosh ) TI-SmartView for TI-30X Pro MultiView -kalkulator (Windows og Macintosh ) Denne guideboken gjelder for TI-SmartView -programvareversjon 1.0. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides.

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABEL V.8 http://no.yourpdfguides.com/dref/2816932

Din bruksanvisning DYMO LABEL V.8 http://no.yourpdfguides.com/dref/2816932 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABEL V.8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABEL V.8 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

105SLPlus Hurtigreferanse

105SLPlus Hurtigreferanse 05SLPlus Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av skriveren. Du finner mer informasjon i Brukerveiledningen. Skriverkomponenter Figur viser komponentene inne i skriveren. Skriveren din

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Individuell innstilling av WorkPace

Individuell innstilling av WorkPace Individuell innstilling av WorkPace Ved bruk av WorkPace erfarer enkelte at innstillingen som ble resultatet av spørreskjemaet eller valgt forhåndsinnstilling ikke passer helt slik man ønsker det. Dette

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Installasjon N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre

Detaljer

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring Behandling av dokumenter i Microsoft Word En rask innføring Forord Denne guiden er utformet av Orakeltjenesten ved Dragvoll som en enkel innføring i grunnleggende funksjoner i Word for å hjelpe studenter

Detaljer

Sport 1 Plakatprogram brukerveiledning

Sport 1 Plakatprogram brukerveiledning Sport 1 Plakatprogram brukerveiledning Innhold Innledning side 3 DM plakater for utskrift side 6 Endre pris på DM plakater side 9 Plakatmaler side 14 Avansert redigering side 27 Lage plakat med produktsøk

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering

TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering TI -programvare for grafiske enheter og informasjon om lokalisering TI-programvare for grafiske enheter Installasjonsanvisninger for TI-programvare for grafiske enheter Lokaliseringsanvisninger TI-83 Plus

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Bruksanvisning ST-33. SeekTech. Connecting with. Oversettelse av den originale veiledningen Norsk 1

Bruksanvisning ST-33. SeekTech. Connecting with. Oversettelse av den originale veiledningen Norsk 1 Bruksanvisning SeekTech ST-33 & Connecting with Oversettelse av den originale veiledningen Norsk 1 Innholdsregister Systemoversikt Beskrivelse 3 Bluetooth-spesifikasjoner 3 Område 4 Bluetooth-tilkobling

Detaljer

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Norsk PCH-2016 7025574 Bruke PlayStation Vita-systemet for første gang Hold nede I fem sekunder Slå på PS Vita-systemet. Når du slår på systemet

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

1. I denne tekstboksen kan du søke etter venner, grupper eller sider.

1. I denne tekstboksen kan du søke etter venner, grupper eller sider. Generelt om Facebook Slik ser profilen din ut når du går ut på Facebook. Selvsagt med ditt navn og bilder. Under skal vi vise de viktigste funksjonene og bruken av Facebook. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. I denne

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Du har allerede sett Rediger cellehandlinger dialogen i bruk. Denne delen gir en oversikt over de handlingene som er tilgjengelige. Innhold R4.1 Grunnleggende

Detaljer

TI-SmartView for TI-30X/TI- 34 MultiView -kalkulatorer (Windows og Macintosh )

TI-SmartView for TI-30X/TI- 34 MultiView -kalkulatorer (Windows og Macintosh ) TI-SmartView for TI-30X/TI- 34 MultiView -kalkulatorer (Windows og Macintosh ) Denne guideboken gjelder for TI-SmartView -programvareversjon 1.1. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Notebook, penn-id, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Dette er nytt i GM EPC

Dette er nytt i GM EPC Dette er nytt i GM EPC GMs neste versjon av EPC har utallige nye funksjoner for å gjøre det raskere og enklere å finne den riktige delen. Velg Brukerhåndbok på Hjelp-menyen i EPC for å få nærmere instruksjoner

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Brukermanual for TrackGrabber

Brukermanual for TrackGrabber Brukermanual for TrackGrabber System for automatisk håndtering av GPS-filer anvendt under søk og redningsoppdrag 1 Installasjon Programmet krever at Java 8 er installert på maskinen. Du kan laste ned Java

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

Brukerhåndbok. Rhino 4200

Brukerhåndbok. Rhino 4200 Brukerhåndbok Rhino 4200 Copyright 2011 Sanford, LP Med enerett Ingen del av dette dokumentet eller programvaren skal gjengis eller overføres i noen form eller på noen måte eller oversettes til et annet

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig

Detaljer

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie)

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Les dette først! DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Ditt nye frankeringssystem er designet og produsert slik at du enkelt skal klare installasjonen uten hjelp fra en tekniker. Det er viktig

Detaljer