Ferrari 4000 Series. Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ferrari 4000 Series. Brukerhåndbok"

Transkript

1 Ferrari 4000 Series Brukerhåndbok

2 Copyright Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for Ferrari 4000 Series Opprinnelig Utgave: Mars 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan finne sted uten varsel. Slike endringer vil innarbeides i nye utgaver av denne håndboken eller supplerende dokumenter og publikasjoner. Dette firmaet gir ingen garantier, verken uttrykte eller impliserte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet og fraskriver seg spesifikt impliserte garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Registrer modellnummeret, serienummeret, innkjøpsdatoen og informasjon om innkjøpssted i plassen som er angitt nedenfor. Serienummeret og modellnummeret blir registrert på etiketten som er festet til datamaskinen din. All korrespondanse om enheten bør omfatte serienummeret, modellnummeret og innkjøpsinformasjon. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et arkivsystem eller overføres på noe vis, elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, innspilling eller på andre måter uten å innhente skriftlig tillatelse på forhånd fra Acer Incorporated. Ferrari 4000 Series Bærbar Datamaskin Modellnummer: Serienummer: Innkjøpsdato: Innkjøpssted: Acer og Acer-logoen er registrerte varemerker som tilhører Acer Incorporated. Andre selskapers produktnavn eller varemerker brukes i dette dokumentet kun for identifiseringsformål og tilhører de respektive selskapene. Produsert under lisens for Ferrari Spa. FERRARI, enheten PRANCING HORSE, alle tilknyttede logoer og særskilte design er varemerker som tilhører Ferrari Spa. Ferrari-bilers karosseridesign er beskyttet som Ferraris eiendom ifølge bestemmelser om design, varemerke og varers utseende ("trade dress").

3 iii Begynne med begynnelsen Vi vil gjerne takke deg for at du har valgt en notebook-maskin i Ferrari-serien til dine mobile databehandlingsbehov. Dine veiledere Som hjelp til bruk av Ferrari har vi utformet et sett av veiledere: Til å begynne med vil plakaten Før vi begynner... hjelpe deg med å komme i gang med å sette opp datamaskinen. I den trykte Brukerhåndboken får du en innføring i de grunnleggende egenskapene og funksjonene til den nye datamaskinen. Hvis du vil vite mer om hvordan datamaskinen kan gjøre deg mer produktiv, kan du slå opp i AcerSystem User s Guide. Denne håndboken inneholder detaljert informasjon om emner som systemverktøy, datagjenvinning, utvidelsesalternativer og feilsøking/problemløsing. I tillegg finner du garantiopplysninger, generell informasjon og sikkerhetsmerknader for notisbokmaskinen din. Boken er tilgjengelig som PDF-fil (Portable Document Format) og leveres forhåndslastet på maskinen. Følg disse trinnene for å åpne den: 1 Klikk på Start, Alle Programmer, AcerSystem. 2 Klikk på AcerSystem User s Guide. Merk: Visning av filen krever at du har Adobe Acrobat Reader installert. Hvis Adobe Acrobat Reader ikke er installert på datamaskinen din, vil klikking på AcerSystem User s Guide føre til at installeringsprogrammet for Acrobat Reader kjøres i stedet. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. Hvis du vil vite hvordan du bruker Adobe Acrobat Reader, åpner du menyen Hjelp og Støtte. Grunnleggende om vedlkehold og tips om bruk av datamaskinen Slå datamaskinen av og på Når du skal slå på datamaskinen, trykker du ganske enkelt på Strømbryter under LCD-skjermen og ved siden av hurtigstarttastene. Se Forfra på side 1 hvis du vil vite hvor Strømbryter befinner seg. Når du skal slå av strømmen, gjør du ett av følgende: Bruk avslutningskommandoen i Windows Klikk på Start, Slå av datamaskinen og klikk på Slå av.

4 iv Bruke strømknappen Merk: Du kan også bruke Strømbryter til å utføre strømstyringsfunksjoner. Bruk de tilpassede funksjonene for strømstyring Du kan også slå av datamaskinen ved å lukke skjermlokket eller ved å trykke på dvalehurtigtasten <Fn> + <F4>. Merk: Hvis du ikke kan slå av datamaskinen på vanlig måte, trykker du inn Strømbryter i mer enn fire sekunder for å slå av maskinen. Hvis du slår av maskinen og vil slå den på igjen, må du vente minst to sekunder før du starter på nytt. Vedlikehold av maskinen Datamaskinen vil være deg til langvarig glede hvis du tar vare på den. Ikke utsett datamaskinen for direkte sollys. Ikke plasser den nær varmekilder, for eksempel radiator. Ikke utsett datamaskinen for temperaturer under 0 ºC (32 ºF) eller over 50 ºC (122 ºF). Ikke utsett datamaskinen for magnetiske felt. Ikke utsett datamaskinen for regn eller fuktighet. Ikke søl vann eller væske i datamaskinen. Ikke utsett datamaskinen for støt eller vibrasjoner. Ikke utsett datamaskinen for støv og skitt. Ikke plasser gjenstander på datamaskinen. Ikke slamre igjen lokket når du lukker datamaskinen. Ikke plasser datamaskinen på ujevne overflater. Ta vare på batterieliminatoren Her er noen måter å ta vare på batterieliminatoren på: Ikke koble batterieliminatoren til noen andre enheter. Ikke trå på strømledningen eller plasser tunge gjenstander oppå den. Vær nøye med å plassere strømledningen og eventuelle kabler borte fra persontrafikk. Når du tar ut strømledningen, må du ikke trekke i selve ledningen, men trekke ut pluggen. Total registrert strømstyrke for innplugget utstyr bør ikke overskride strømstyrken til ledningen hvis du bruker en skjøteledning. Og total registrert strømstyrke for alt utstyr som er innplugget i én veggkontakt, må ikke overskride sikringsverdien.

5 v Ta vare på batteriene Her er noen måter å ta vare på batteriene på: Bruk bare originale batterier når du bytter. Slå av strømmen før du tar ut eller bytter batteri. Unngå fikling med batterier. Hold dem utenfor barns rekkevidde. Kvitt deg med batterier i henhold til lokale forskrifter. Sørg for resirkulering hvis mulig. Rengjøring og service Når du rengjør datamaskinen, følger du disse trinnene: 1 Slå av datamaskinen og ta ut batteripakken. 2 Koble fra batterieliminatoren. 3 Bruk en myk klut fuktet med vann. Ikke bruk løsningsmidler eller aerosolbaserte rengjøringsmidler. Hvis noe av følgende skjer: datamaskinen er mistet i gulvet eller kabinettet er skadet. datamaskinen fungerer ikke normalt. Slå opp på Vanlige spørsmål på side 22. Forsiktig Endringer eller tilpasninger som ikke uttrykkelig er godkjent av produsenten, kan annullere brukerens autorisasjon, som er tildelt av Federal Communications Commission, til å bruke denne datamaskinen. Bruksbetingelser Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan føre til skadelig interferens, og (2) Denne enheten må godta eventuell mottatt interferens, medregnet interferens som kan forårsake uønskede driftsforhold. Brukere anmodes om å følge RF-instruksjonene for trådløse enheter som er vedlagt i brukerhåndboken til hver RF-enhet. Feilaktig installering eller uautorisert bruk kan føre til skadelig interferens for radiokommunikasjon. Inngrep i den interne antennen vil annullere FCCs sertifisering og din garanti. For å forhindre radiointerferens i den lisensierte tjenesten er denne enheten beregnet på innendørs bruk, og utendørs installering er underlagt lisens. Hvis du vil ha mer informasjon om våre produkter, tjenester og støtte, vennligst besøk vår webside:

6 Innhold Begynne med begynnelsen iii Dine veiledere iii Grunnleggende om vedlkehold og tips om bruk av datamaskinen iii Slå datamaskinen av og på iii Vedlikehold av maskinen iv Ta vare på batterieliminatoren iv Ta vare på batteriene v Rengjøring og service v En omvisning i Ferrari 1 Forfra 1 Forfra lukket 2 Fra venstre 3 Sett fra høyre 4 Sett bakfra 4 Sett underfra 5 Spesifikasjoner 6 Indikatorer 8 Hurtigstarttaster 9 Berøringsplate (Touchpad) 10 Berøringsplate - grunnleggende 10 Bruk av tastaturet 12 Låsetaster og innebygd numerisk tastatur 12 Windows-taster 13 Hurtigtaster 13 Spesialtast 15 Bruke den trådløse optiske Bluetooth-musen 16 Installering 16 Bruk 16 Lade opp Bluetooth-musen 16 Løser du den optiske (CD eller DVD) disken 17 Bruke en sikkerhetslås på datamaskinen 17 Lyd 18 Regulere volumet 18 Bruke systemverktøy 19 Acer emanager 19 Acer GridVista (støtter to skjermer) 20 Launch Manager 21 Vanlige spørsmål 22 Be om service 25 International Travelers Warranty (ITW) 25 Før du ringer 25

7 Ta notisbok-pcen med deg 26 Koble fra skrivebordet 26 På tur 26 Klargjøre datamaskinen 26 Hva du skal ta med til korte møter 27 Hva du skal ta med til lengre møter 27 Ta med deg datamaskinen hjem 27 Klargjøre datamaskinen 27 Hva du skal ta med deg 27 Spesielle hensyn 27 Sette opp et hjemmekontor 28 Reise med datamaskinen 28 Klargjøre datamaskinen 28 Hva du skal ta med deg 28 Spesielle hensyn 28 Reise internasjonalt med datamaskinen 28 Klargjøre datamaskinen 29 Hva du skal ta med deg 29 Spesielle hensyn 29 Sikre datamaskinen din 29 Bruke en sikkerhetslås på datamaskinen 29 Bruke passord 30 Registrere passord 30 Angi passord 30 Utvide med ekstrautstyr 31 Tilkoblingsalternativer 31 Faks/data modem 31 Nettverk 32 Rask infrarød 32 Universal Serial Bus (USB) 33 IEEE 1394 port 33 PC-kortspor 34 BIOS-hjelpeprogrammet 36 Oppstartssekvens 36 Aktiver disk-to-disk recovery (diskgjenoppretting) 36 Passord 36 Bruke programvare 37 Spille DVD-filmer 37 Strømstyring 38 Acer erecovery 39 Create backup (Lag sikkerhetskopi) 39 Restore from backup (Gjenopprett fra sikkerhetskopi) 40 Create factory default image CD (Lag CD med fabrikkstandard diskbilde) 40 Re-install bundled software without CD (Installer medfølgende programvare på nytt uten CD) 41 Change password (Endre passord) 41

8 Feilsøking og problemløsing 42 Feilfinnings-tips 42 Feilmeldinger 42 Regulerings- og sikkerhetsmerknader 43 Samsvar med ENERGY STAR-retningslinjene 43 FCC-varsel 43 Modemvarsler 44 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 44

9 1 En omvisning i Ferrari Når du har satt opp datamaskinen som illustrert på plakaten Før vi begynner..., kan du bli med på en omvisning i din nye Ferrari-maskin. Forfra # Del Beskrivelse 1 Displayskjerm Kalles også (Liquid-Crystal Display ; LCD), viser data fra datamaskinen. 2 Strømbryter Slår datamaskinen på og av. 3 Statusindikatorer LED (lysemitterende dioder) som slår seg på og av for å vise tilstanden tii datamaskinen, funksjonene og delene. 4 Tastatur Gir inn data til datamaskinen. 5 Håndleddsstøtte Komfortabel støtte for hendene når du bruker datamaskinen.

10 2 # Del Beskrivelse 6 Klikk-knapper (Venstre, senter og høyre) Venstre og høyre knappene fungerer som venstre og høyre musknapper, senterknappen fungerer som en 4-veis manøvreringsknapp. 7 Hurtigstarttaster Knapper for å starte ofte brukte programmer. Se Hurtigstarttaster på side 9 for mer informasjon. 8 Berøringsflate (touchpad) Berøringssensitiv pekeenhet som fungerer som en datamus. Forfra lukket # Ikon Del Beskrivelse 1 Højtalere Venstre og højre højtalere leverer stereo audio output. 2 5-i-1 kortleser reader Godtar Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD) og xd-picture Card. Note: Kun ett kort kan brukes av gangen. 3 Mikrofon Intern mikrofon for lydinnspilling. 4 Infrarød port Grensesnitt mot infrarøde enheter (f.eks. infrarød skriver og IRsensitiv datamaskin). 5 Strømindikator Lyser når datamaskinen er på. 6 Batteriindikator Lyser når batteriet lades.

11 3 # Ikon Del Beskrivelse 7 Hodetelefoner/ høyttaler/line-outkontakt med S/PDIF-støtte Kobles til lyd line-ut enheter. (f.eks. høyttalere, hodetelefoner). 8 Line-in/ Mic-in-port Godtar signaler fra eksterne mikrofoner. 9 Bluetooth kommunikasjon Knappen/Indikator 10 Trådløs kommunikasjon Knappen/Indikator Trykk på knappen for å aktivere eller deaktivere Bluetooth-funksjonen. Lyser for å vise status av Bluetooth kommunikasjon. Trykk på knappen for å aktivere eller deaktivere trådløst nettverk (WLAN). Lyser for å vise status av trådløs LAN kommunikasjon. 11 Lås Låser og frigjør lokket. Fra venstre # Ikon Del Beskrivelse 1 Ekstern skjerm-port Kobles til en displayenhet (f.eks. ekstern skjerm, LCDprojektor). 2 Ventilasjonsåpninger Holder datamaskinen kald. 3 Ethernet-port (RJ-45) Kobles til Ethernet 10/100/1000- basert nettverk. 4 Modemport (RJ-11) Kobles til telefonlinje. 5 USB 2.0 porter Kobles til Universal Serial Bus (USB) 2.0 enheter. 6 4-pinners IEEE 1394-port Kobles til IEEE 1394 enheter. 7 PC Card spor Kobles til en Type II CardBus PC Card. 8 PC Card utløsningsknapp Løser ut PC Card fra sporet.

12 4 Sett fra høyre # Ikon Del Beskrivelse 1 USB 2.0 porter (3) Kobles til Universal Serial Bus (USB) 2.0 enheter (f.eks., USB mus, USB kamera). 2 Utløserknapp for sporlastet optisk stasjon 3 Indikator for aktivitet på optisk diskstasjon 4 Sporlastet optisk stasjon Løser ut den optiske disken fra stasjonen. Lyser når den optiske stasjonen er aktiv. Intern optisk stasjon. Godtar CDer og DVDer. 5 Stømtilkobling Kobles til en vekselstrøms-omformer. 6 Sikkerhetslås Kobles til en Kensington-type sikkerhetslås for datamaskiner. Merk: Den optiske stasjonen med "slot-loading" godtar bare en disk på 12 cm. Sett bakfra # Ikon Del Beskrivelse 1 DVI-D-port Støtter tilkobling av digital video. 2 S-video port Kobles til TV eller displayenhet med S- video inngang pinners Acer ezdock-kontakt Koble til Acer ezdock.

13 5 Sett underfra # Del Beskrivelse 1 Klaff for å løsne batteri Løsner batteriet for å kunne ta ut batteripakken. 2 Utløser for optisk stasjonsskuff Frigir den optiske stasjonen slik at den kan tas ut. 3 Kjølevifte Hjelper til med å holde datamaskinen kjølig. Merk: Ikke dekk til vifteåpningen på noen måte. 4 Optisk stasjonsskuff Plass til datamaskinens optiske stasjon. 5 Skuff for trådløst LAN Inneholder maskinens WLAN. 6 Harddisk-dokk Holder datamaskinens harddisk (festet med en skrue). 7 Batteridokk Holder datamaskinens batteripakke. 8 Minneseksjon Huser datamaskinens hovedminne.

14 6 Spesifikasjoner Operativsystem Plattform Minne Skjerm Grafikk Lydsystem Lagring Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional Prosessor: AMD Turion 64 prosessor Brikkesett: ATI RADEON XPRESS 200P 1 GB DDR333 minne, oppgraderbar til 2 GB med to sodimmmoduler 15.4" WSXGA+ farge TFT LCD med oppløsning 1680 x 1050 piksler 16,7 millioner farger ATI MOBILITY RADEON X700 med 128 MB DDR video RAM som støtter ATI Powerplay 5.0, Microsoft DirectX 9.0 og PCI Express DualView -støtte; ekstern skjerm med opptil 2048 x 1536 piksler, 85 Hz MPEG-2/DVD maskinvareassistert funksjonalitet S-video/TV-out- (NTSC/PAL) støtte Støtte for DVI-D (ekte digitalt videogrensesnitt) Lydsystem med mikrofon og to innebygde høyttalere Følger AC'97-standard S/PDIF- (Sony/Philips Digital Interface) støtte 100 GB ATA/100 harddisk 5-i-1-kortleser støtter Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMedia Card (MMC), Secure Digital (SD) og xd-picture Card Optisk mediestasjon DVD-supermulti dobbeltlagsstasjon med 'slot-loading Kommunikasjon Dimensjon og vekt Strømsystem Inndataenheter Modem: 56K ITU V.92-modem med PTT-godkjenning; Wake-on-Ring-klargjort LAN: gigabit Ethernet; Wake-on-LAN-klargjort WLAN: integrert InviLink b/g Wi-Fi CERTIFIED -løsning; Støtte for Acers SignalUp-teknologi WPAN: integrert Bluetooth 363 (W) x (D) x 30.5/34.3 (H) mm (14,29 x 10,46 x 1.2/1,36 tommer) 2.86 kg (6,3 lbs.) ACPI 1.0b-standard for strømstyring: støtter standby og dvale som strømsparingsmodus 71 W li-ion-batteri 2,5-timers hurtiglading, 3,5-timers brukslading 3-pinners 90 W nettstromadapter 88-/89-key Acer FineTouch -tastatur Pekeplate med 4-veis integrert rulleknapp 4 hurtigstartknapper 2 frontplasserte tilgangsknapper: WLAN LED-knapp og Bluetooth LED-knapp

15 7 Inn/ut-grensesnitt Programvare Ekstrautstyr og tilbehør Omgivelser 124-pinners Acer ezdock-kontakt Fire USB 2.0-porter IEEE 1394-port (4-pinners) Ethernet-port (RJ-45) Modemport (RJ-11) Port for ekstern skjerm (VGA) S-video/TV-out- (NTSC/PAL) port DVI-D-port Mic/line-in-port Hodetelefoner/høyttaler/line-out-kontakt med S/PDIF-støtte PC Card spor (en type II) 5-i-1 kortleser Reader DC-inn kontakt (AC adapter) Acer emanager (Acer esettings/epresentation/erecovery) Acer GridVista Acer Launch Manager Acer System Recovery CD Adobe Reader CyberLink PowerDVD Norton AntiVirus NTI CD-Maker Acer ezdock Ekstra Li-ion-batteri Ekstra batterieliminator Temperatur: Drift: 5 C tot 35 C Ikke-drift: -20 C tot 65 C Luftfuktighet (ikke-kondenserende): Drift: 20% tot 80% RH Ikke-drift: 20% tot 80% RH System compliance Mobile PC 2001 Garanti ACPI 1.0b DMI 2.0 Cisco-kompatible utvidelser (CCX) Ettårs International Travelers Warranty (ITW) Merk: Spesifikasjonen ovenfor er kun ment som referanse. PC ens eksakte konfigurasjon avhenger av modellen du har kjørt.

16 8 Indikatorer Datamaskinen har 3 lettleste statusindikatorer å venstre side av tastaturet og 4 foran på datamaskinen. Statusindikatorene for strøm, batteri og trådløs kommunikasjon er synlige selv når LCD-displayet er lukket. Ikon Funksjon Beskrivelse Versallås Lyser når versallås er aktivert. (Caps Lock) Numerisk lås (Num Lock) Lyser når numerisk lås er aktivert. Medieaktivitet Strømindikator Lyser når harddisk eller optisk stasjon er aktiv. Lyser når datamaskinen er på. Batteriindikator Lyser når batteriet lades. Bluetooth kommunikasjon Trådløs kommunikasjon Lyser for å vise status av kommunikasjon på Bluetooth. Lyser for å vise status av kommunikasjon på trådløst LAN. 1. Lading: Lampen lyser gult når batteriet lades. 2. Helt oppladet: Lampen lyser grønt i nettstrømmodus.

17 9 Hurtigstarttaster I det øvre høyre hjørne av tastaturet er det fire knapper. Disse knappene er kalt hurtigstarttaster. De er satt opp for epost, nett leser, Acer Empowering Key " " og programmerbare funksjoner. Trykk på " " for å kjøre Acer emanager. Se Acer emanager på side 19. Epost og nett leseren som blir startet, er de som er satt opp som default for epost og internett program, men dette kan endres. For å konfigurere disse knappene, start Acer Launch Manager. Se Launch Manager på side 21. Starttaster Epost Nettleser Standard applikasjon Epost program (bruker-programmerbar) Nettleser program (bruker-programmerbar) Acer emanager program (bruker-programmerbar) P Bruker-programmerbar

18 10 Berøringsplate (Touchpad) Den innebygde berøringsplaten er en pekeenhet som føler bevegelser på overflaten. Dette betyr at markøren reagerer når du beveger fingeren på overflaten av berøringsplaten. Midtposisjonen på håndleddstøtten gir optimal komfort og støtte. Berøringsplate - grunnleggende Følgende punkt forklarer hvordan du bruker berøringsflaten: Beveg fingeren over berøringsflaten (2) for å bevege markøren. Trykk på venstre (1) og høyre (4) knapp på kanten av berøringsflaten for å utføre valg og funksjoner. Disse to knappene tilsvarer venstre og høyre knapp på en mus. Å tappe på berøringsflate er det samme som å klikke med venstre knapp. Bruk den fireveis rulleknappen (3) til å rulle opp eller ned og flytte til venstre eller høyre på en side. Denne knappen etterligner å trykke med markøren i høyre rullefelt i Windows-programmer.

19 11 Funksjon Venstre knapp (1) Høyre knapp (4) Berøringsflate (2) Senterknapp (3) Utføre Klikk raskt to ganger. Dunk lett to ganger (med samme hastighet som når du dobbeltklikker på museknapp). Velge Klikk en gang. Dunk lett en gang. Dra Klikk og hold, og bruk så fingeren for å dra markøren på berøringsfla ten. Dunk lett to ganger (med samme hastighet som ved dobbeltklikking på en museknapp) og hold så fingeren nede på berøringsflaten etter annet dunk, og dra med deg markøren. Kontekstme ny for tilgang Klikk en gang. Rull Klikk og hold opp/ ned/venstre/ høyre. Merk: Hold fingrene tørre og rene når du bruker berøringsflaten. Hold også berøringsplaten tørr og ren. Berøringsplaten er følsom for fingerbevegelser. Derfor jo lettere berøring, desto bedre respons. Å dunke hardere vil ikke øke følsomheten av berøringsflaten.

20 12 Bruk av tastaturet Tastaturet av normal størrelse inkluderer en innfelt numerisk tasteplate, separate markørtaster, to Windows-taster og tolv funksjonstaster. Låsetaster og innebygd numerisk tastatur Tastaturet har 3 låsetaster som kan slås av og på. Låsetast Versallås [Caps Lock] Numerisk lås <Fn> + <F11> Rullelås <Fn> + <F12> Beskrivelse Når versallås er på skrives alle alfanumeriske tegn som STORE bokstaver. Når numerisk lås er på så er den innfelte tasteplaten i numerisk modus. Tastene fungerer som en kalkulator (komplett med aritmetiske funksjoner +, -, * og /). Bruk denne modus når du trenger å legge inn mange numeriske data. En bedre løsning er å koble til et eksternt numerisk tastatur (keypad). Når rullelåsen er på beveger skjermen seg en linje opp eller ned når du trykker på henholdsvis opp- eller nedpil. Rullelåsen fungerer ikke med alle applikasjoner. Den innfelte numeriske tasteplatent fungerer som et separat numerisk tastatur på en standard datamaskin. Det angis av små tegn som befinner seg i øvre høyre hjørne av tastene. Av hensyn til tastaturets oversiktlighet er markørstyringssymbolene ikke trykt på tastene. Ønsket tilgang Numerisk lås på Numerisk lås av Talltaster på integrert tastatur Markørstyringstaster på integrert tastatur Viktige tastaturtaster Skriv inn tall på vanlig måte. Hold <Skift> nede mens du bruker markørstyringstastene. Hold <Fn> nede mens du skriver bokstaver på integrert tastatur. Hold <Fn> nede mens du bruker markørstyringstastene. Skriv bokstavene på vanlig måte.

21 13 Windows-taster Tastaturet har to taster som utfører Windows-spesifikke funksjoner. Tast Beskrivelse Windows-logo tast Startknapp. Kombinasjoner med denne tasten utfører ulike funksjons-snarveier. Under er det noen eksempler: < > + <Tab>: Aktiverer neste knapp på oppgavelinjen < > + <E>: Utforsker (Explorer) < > + <F1>: Åpner vinduet Hjelp og støtte < > + <F>: Finn dokument < > + <R>: Viser dialogvinduet for Kjør < > + <M>: Minimaliser alle <Skift> + < > + <M>: Gjør om Minimaliser alle Applikasjons-tast Denne tasten har samme effekt som å klikke på høyre musetast den åpner programmets hurtigmeny. Hurtigtaster Datamaskinen bruker hurtigtaster eller tastekombinasjoner for tilgang til de flkeste av maskinens funksjoner som skjermlyshet, lydvolum og BIOSfunksjonen. For å aktivere hurtigtaster, trykk og hold inne <Fn> tasten før du trykker på den andre tasten i en hurtigtast-kombinasjon.

22 14 Hurtigtast Ikon Funksjon Beskrivelse <Fn> + <F1> Hurtigtasthjelp Viser hjelp til hurtigtaster. <Fn> + <F2> Acer esettings Starter Acer esetting i Acer emanager. Se Acer emanager på side 19 <Fn> + <F3> Strømstyring Åpner vinduet Power Scheme. <Fn> + <F4> Søvn Setter datamaskinen i dvalemodus. <Fn> + <F5> Skjermbytte Bytter mellom visning på vanlig skjerm, ekstern skjerm (hvis tilkoblet) eller begge deler. <Fn> + <F6> Blank skjerm Slå av skjermens bakgrunnsbelysning for å spare strøm. Trykk på en hvilken som helst tast for å gå tilbake. <Fn> + <F7> Berøringspute av/på Slår den interne berøringsputen av og på. <Fn> + <F8> Høyttaler av/på Slår høyttalerne av og på. <Fn> + < > Volum opp Øker lydvolumet. <Fn> + < > Volum ned Reduserer lydvolumet. <Fn> + < > Lysstyrke opp Øker skjermens lysstyrke. <Fn> + < > Lysstyrke ned Reduserer skjermens lysstyrke.

23 15 Spesialtast Du kan plassere Euro symbolet og symbolet for US dollar på øvremidtre og/eller nedre-høyre plass på tastaturet. Euro symbolet 1 Åpne et tekstbehandlingsprogram. 2 Trykk enten direkte på <Euro>-tasten nederst til høyre på tastaturet, eller hold <Alt Gr> og trykk på <5>-tasten øverst på tastaturet. Merk: Noen skrifter og programmer støtter ikke eurosymbolet. På siden finner du mer informasjon. US dollar symbolet 1 Åpne en teksteditor eller en ordbehandler. 2 Trykk enten direkte på <Dollar>-tasten nederst til høyre på tastaturet, eller hold <Shift> og trykk på <4>-tasten øverst på tastaturet. Merk: Denne funksjonen varierer i henhold til språkinnstillingene.

24 16 Bruke den trådløse optiske Bluetooth-musen Din Ferrari notisbokmaskin leveres med en trådløs optisk Bluetooth-mus, medregnet to oppladbare batterier. Installering Installering av Bluetooth-musen er enkelt. Aktiver Bluetooth-funksjonalitet ved å trykke på Bluetooth-knappen på frontpanelet (plassering angitt under Forfra lukket på side 2). Trykk på Bluetooth i bunnen av Bluetooth-musen, så vil operativsystemet oppdage og installere musen automatisk. Bruk Bruk Bluetooth-musen på samme måte som en tradisjonell mus. Bruk en musematte for å forbedre ytelsen. Hvis du bruker Bluetooth-mus på en gjennomsiktig eller blank overflate, gjør du det vanskeligere for den optiske sensoren å følge markøren. Bluetooth-musen brukes med oppladbare batterier, tradisjonelle batterier eller uten batterier og bare USB-ladekabelen. Lade opp Bluetooth-musen Bluetooth-musen leveres med 2 oppladbare AA-batterier og en USB-ladekabel. Når du skal lade musen, plugger du en ende av ladekabelen inn i notisbokmaskinens USB-port og den andre enden inn i Bluetooth-musen. Under vanlige forhold tar det omtrent 5 timer å lade Bluetooth-musen fullstendig. Viktig! Ikke bruk USB-ladekabelen med vanlige ikke-oppladbare batterier! Det kan føre til skade på utstyret elle representere en fare for helseproblemer.

25 Løser du den optiske (CD eller DVD) disken 17 Hvis du vil løse ut den optiske disken når maskinen er på, trykker du på stasjonens utløserknapp. Bruke en sikkerhetslås på datamaskinen I en åpning på maskinens venstre side panel kan du koble til en Kensingtonkompatibel sikkerhetslås. Koble en sikkehetslåskabel rundt et ubevegelig objekt som et bord eller håndtaket på en låst skuff. Sett inn låsen i sporet og vri om nøkkelen for å låse. Noen nøkkelløse modeller er også tilgjengelige.

26 18 Lyd Datamaskinen leveres med 16-biters Hi-Fi AC 97 stereolyd. De innebygde stereohøyttalerne er lett tilgjengelige. Regulere volumet Regulere volumet på datamaskinen er enkelt og skjer ved å trykke på noen knapper. Se Hurtigtaster på side 13 for mer informasjon om å reulere høytalervolumet.

27 19 Bruke systemverktøy Acer emanager Acer emanager er et innovativt program laget for ofte brukte funksjoner. Trykk på " " for å starte brukergrensesnittet Acer emanager, som har tre hovedinnstillinger: Acer epresentation, Acer erecovery og Acer esettings. For å stille om " ", se Hurtigstarttaster på side 9. Acer epresentation Forenkler oppløsningsinnstillinger ved tilkobling til en projektor. Acer erecovery Lager sikkerhetskopier og gjenoppretter systemkonfigurasjoner pålitelig. Acer esettings Gjør det enkelt å administrere systeminnstillinger og sikkerhet. Hvis du vil ha mer informasjon, åpner du Acer emanager, klikker på det aktuelle applikasjonen og velger hjelpefunksjonen. Merk: Når du gjenoppretter et system ved hjelp av en CD eller Acer erecovery, kobler du fra alt periferutstyr, medregnetacer ezdock, for å sikre optimalt resultat.

28 20 Acer GridVista (støtter to skjermer) Når du skal bruke to skjermer med notisbokmaskinen din, må du først sjekke at den andre skjermen er tilkoblet. Deretter velger du Start - Kontrollpanel - Skjerm og klikker på Innstillinger. Velg ikonet for skjerm (2) i visningsruten, og merk av for Utvid Windows-skrivebordet til denne skjermen. Velg Bruk for å bekrefte de nye innstillingene, og klikk på OK for å fullføre prosessen. Acer GridVista er et praktisk verktøy med fire forhåndsdefinerte displayinnstillinger som gjør at brukere kan vise flere vinduer på samme skjerm. Funksjonen aktiveres ved å velge Start - Alle programmer og klikke på Acer GridVista. Du kan velge hvilken du vil av de fire displayinnstillingene som vises nedenfor: Dobbel (vertikal), Trippel (størst til venstre), Trippel (størst til høyre) eller Kvad. Acer GridVista støtter bruk av to skjermer, som kan deles opp uavhengig av hverandre.

29 21 Acer GridVista er enkel å sette opp: 1 Kjør Acer GridVista og velg ønsket skjermkonfigurasjon for hver skjerm fra oppgavelinjen. 2 Dra og slipp hvert vindu i en passende rute. 3 Opplev gleden ved et velorganisert skrivebord. Merk: Kontroller at oppløsningen på den andre skjermen er satt til produsentens anbefalte verdi. Launch Manager Launch Manager lar deg sette de 4 hurtigstarttastene over tastaturet. Se Hurtigstarttaster på side 9 for plassering av hurtigstarttastene. Du kan aksessere Launch Manager ved å klikke på Start, Alle programmer, og så Launch Manager for å starte applikasjonen.

30 22 Vanlige spørsmål Nedenfor finner du en liste over mulige situasjoner som kan oppstå ved bruk av datamaskinen. Enkle svar og løsninger er oppgitt for hver situasjon. Jeg trykket på strømknappen og åpnet skjermen, men datamaskinen starter ikke. Se på strømindikatoren: Hvis den ikke lyser, får ikke datamaskinen strøm. Undersøk følgende: - Hvis du kjører på batteri, kan det gi for lite strøm til å kjøre datamaskinen. Koble til batterieliminatoren for å lade opp batteriet igjen. - Kontroller at batterieliminatoren er plugget riktig inn i henholdsvis datamaskinen og strømkontakten. Hvis den er det, undersøk følgende: - Finnes det en ukurant (ikke for oppstart) diskett i diskettstasjonen? Ta ut eller erstatt den med en systemdiskett og trykk på <Ctrl> + <Alt> + <Del> for å starte systemet på nytt. Ingenting vises på skjermen. Datamaskinens strømstyringssystem blanker automatisk skjermen for å spare strøm. Trykk på en hvilken som helst tast for å slå på skjermen igjen. Hvis du trykker på en tast uten at skjermen slås på igjen, kan to ting være årsaken: Lysstyrkenivået kan være for lavt. Trykk på <Fn> + < > for å øke lysstyrken. Skjermenheten kan være satt til en ekstern skjerm. Trykk på skjermbyttetasten <Fn> + <F5> for å bytte visningen tilbake til datamaskinen. Hvis soveindikatoren lyser, er datamaskinen i sovemodus. Trykk på og slipp strømknappen for å fortsette. Bildet vises ikke på hele skjermen. Hver datamaskinskjerm har en egen standardoppløsning som avhenger av skjermens størrelse. Hvis du setter oppløsningen lavere enn denne standardoppløsningen, utvides skjermbildet slik at det fyller hele skjermen. Høyreklikk på Windows-skrivebordet og velg Egenskaper for å åpne dialogboksen Egenskaper for Skjerm. Velg kategorien Innstillinger for å undersøke om oppløsningen er riktig angitt. Oppløsninger lavere enn den angitte oppløsningen er ikke fullskjerms på datamaskinen eller en ekstern skjerm. Ingen lyd høres fra datamaskinen. Undersøk følgende: Volumet kan være dempet. I Windows kan du se på volumkontrollikonet (en høyttaler) på oppgavelinjen. Hvis det har et kryss, klikker du på ikonet og fjerner merket for Demp.

TravelMate C200 Series. Brukerhåndbok

TravelMate C200 Series. Brukerhåndbok TravelMate C200 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med enerett Brukerhåndbok for TravelMate C200 Series Opprinnelig utgave: September 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Aspire 1410/1680 Series. Brukerhåndbok

Aspire 1410/1680 Series. Brukerhåndbok Aspire 1410/1680 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for Aspire 1410/1680 Series Opprinnelig Utgave: Juli 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Aspire 9400/7100 Series. Brukerhåndbok

Aspire 9400/7100 Series. Brukerhåndbok Aspire 9400/7100 Series Brukerhåndbok Copyright 2006. Acer Incorporated. Med enerett. Brukerhåndbok for Aspire 9400/7100 Series Opprinnelig utgave: 01/2006 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1710 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer 1710 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig utgave: Februar 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Aspire 4920 Series. Brukerhåndbok

Aspire 4920 Series. Brukerhåndbok Aspire 4920 Series Brukerhåndbok Copyright 2007. Acer Incorporated. Med enerett. Brukerhåndbok for Aspire 4920 Series Opprinnelig utgave: 05/2007 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan finne

Detaljer

Extensa 5620/5620Z/5220 Series. Brukerhåndbok

Extensa 5620/5620Z/5220 Series. Brukerhåndbok Extensa 5620/5620Z/5220 Series Brukerhåndbok Copyright 2008. Acer Incorporated. Med enerett. Brukerhåndbok for Extensa 5620/5620Z/5220 Series Opprinnelig utgave: 01/2008 Endringer av informasjonen i denne

Detaljer

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 2020 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer Aspire 2020 Series Notisbokdatamaskin Opprinnelig Utgave: Mars 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brukerhåndbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Starte datamaskinen 4 Trådløs tilkobling... 4 Registrering... 5 Programvareinstallasjon... 6 Gjenoppretting... 6 Har du problemer?... 6 Grunnleggende

Detaljer

emachines D725/D525 Series Hurtigguide

emachines D725/D525 Series Hurtigguide emachines D725/D525 Series Hurtigguide Copyright 2009. Acer Incorporated. Med enerett. Hurtigguide for emachines D725/D525 Series Opprinnelig utgave: 02/2009 Dette selskapet fremsetter ingen påstander

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok HP OmniBook 4150 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

LT1.1 BRZ. Art. No. 142378 7394291020902. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13"

LT1.1 BRZ. Art. No. 142378 7394291020902. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13 Laptop 13 Bärbar dator 13 LT1.1 BRZ Art. No. 142378 7394291020902 onbynetonnet User s Manual Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13" Opphavsrett NetOnNet AB har opphavsretten til denne håndboken. Ingen deler av denne håndboken skal

Detaljer

NW7602. Bruksanvisning for Notebook PC

NW7602. Bruksanvisning for Notebook PC NW7602 Bruksanvisning for Notebook PC November 2012 Innhold Kapittel 1: Introduksjon til Bærbar PC Om denne brukerveiledningen... 6 Merknader for denne veiledningen... 6 Sikkerhetshensyn... 7 Forberede

Detaljer

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok HP OmniBook 6000 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13"

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13 Laptop 13 Bärbar dator 13 LT1.2 S Art. No. 142349 7394291020919 onbynetonnet User s Manual Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13" Opphavsrett NetOnNet AB har opphavsretten til denne håndboken. Ingen deler av denne håndboken skal

Detaljer

Maskinvare- og programvarehåndbok

Maskinvare- og programvarehåndbok Maskinvare- og programvarehåndbok HP Compaq Notebook Dokumentdelenummer: 367186-092 September 2005 Denne håndboken beskriver hvor du finner og hvordan du bruker maskinvaren, blant annet kontaktene for

Detaljer

ThinkStation Brukerhåndbok. Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493

ThinkStation Brukerhåndbok. Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Brukerhåndbok Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Brukerhåndbok Type 6423, 6427, 6483, 6493 Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til,

Detaljer

ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing Inneholder v Innføring i andre informasjonskilder v Viktige tips for vedlikehold av maskinen v Feilsøking og problemløsing v Informasjon om gjennopprettingsalternativer

Detaljer

ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing Inneholder v Innføring i andre informasjonskilder v Viktige tips for vedlikehold av maskinen v Feilsøking og problemløsing v Informasjon om gjenopprettingsalternativer

Detaljer

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder.

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder. Komme i gang Opphavsrett og lisens De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Modell PP22X www.dell.com support.dell.com Merknader og advarsler MERK: En MERKNAD inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt. MERKNAD:

Detaljer

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Merk Før du bruker disse opplysningene og produktet det vises til, må du lese Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Brukerhåndbok Copyright 2012-2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer