TravelMate 2300/4000/4500 Series. Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TravelMate 2300/4000/4500 Series. Brukerhåndbok"

Transkript

1 TravelMate 2300/4000/4500 Series Brukerhåndbok

2 Copyright Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 2300/4000/4500 Series Opprinnelig Utgave: Juli 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan finne sted uten varsel. Slike endringer vil innarbeides i nye utgaver av denne håndboken eller supplerende dokumenter og publikasjoner. Dette firmaet gir ingen garantier, verken uttrykte eller impliserte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet og fraskriver seg spesifikt impliserte garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Registrer modellnummeret, serienummeret, innkjøpsdatoen og informasjon om innkjøpssted i plassen som er angitt nedenfor. Serienummeret og modellnummeret blir registrert på etiketten som er festet til datamaskinen din. All korrespondanse om enheten bør omfatte serienummeret, modellnummeret og innkjøpsinformasjon. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et arkivsystem eller overføres på noe vis elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, innspilling eller på andre måter uten å innhente skriftlig tillatelse på forhånd fra Acer Incorporated. TravelMate 2300/4000/4500 Series Bærbar Datamaskin Modellnummer: Serienummer: Innkjøpsdato: Innkjøpssted: Acer og Acer-logoen er registrerte varemerker som tilhører Acer Incorporated. Andre selskapers produktnavn eller varemerker brukes i dette dokumentet kun for identifiseringsformål og tilhører de respektive selskapene.

3 iii Begynne med begynnelsen Vi vil gjerne takke deg for at du har valgt en notebook-maskin i TravelMate-serien til dine mobile databehandlingsbehov. Vi håper du blir fornøyd med TravelMate ettersom vi har hatt så stor glede av å produsere den for deg. Dine veiledere Som hjelp til bruk av TravelMate har vi utformet et sett av veiledere: Til å begynne med vil plakaten Før vi begynner... hjelpe deg med å komme i gang med å sette opp datamaskinen. Denne Brukerhåndboken gir deg en innføring i mange nye måter som datamaskinen din kan hjelpe deg å bli mer produktiv. Denne håndboken gir klar og konsis informasjon om datamaskinen, så les den nøye. Hvis du får behov for å skrive ut en kopi, er denne brukerhåndboken også tilgjengelig i PDF (Portable Document Format). Følg disse trinnene: 1 Klikk på Start, Alle Programmer, AcerSystem. 2 Klikk på AcerSystem User s guide. Merk: Visning av filen krever at du har Adobe Acrobat Reader installert. Hvis Adobe Acrobat Reader ikke er installert på datamaskinen din, vil klikking på AcerSystem User s guide føre til at installeringsprogrammet for Acrobat Reader kjøres i stedet. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. Hvis du vil vite hvordan du bruker Adobe Acrobat Reader, åpner du menyen Hjelp og Støtte.

4 iv Grunnleggende om vedlkehold og tips om bruk av datamaskinen Slå datamaskinen av og på Når du skal slå på datamaskinen, trykker du ganske enkelt på strømknappen under LCD-skjermen og ved siden av starttastene. Se Forfra på side 3 hvis du vil vite hvor strømknappen befinner seg. Når du skal slå av strømmen, gjør du ett av følgende: Bruk avslutningskommandoen i Windows Klikk på Start, Slå av datamaskinen og klikk på Slå av. Bruke strømknappen Merknad: Du kan også bruke strømknappen til å utføre strømstyringsfunksjoner. Se Strømstyring på side 28. Bruk de tilpassede funksjonene for strømstyring Du kan også slå av datamaskinen ved å lukke skjermlokket eller ved å trykke på dvalehurtigtasten (Fn-F4). Se Strømstyring på side 28. Merknad: Hvis du ikke kan slå av datamaskinen på vanlig måte, trykker du inn strømknappen i mer enn fire sekunder for å slå av maskinen. Hvis du slår av maskinen og vil slå den på igjen, må du vente minst to sekunder før du starter på nytt. Vedlikehold av maskinen Datamaskinen vil være deg til langvarig glede hvis du tar vare på den. Ikke utsett datamaskinen for direkte sollys. Ikke plasser den nær varmekilder, for eksempel radiator. Ikke utsett datamaskinen for temperaturer under 0ºC (32ºF) eller over 50ºC (122ºF). Ikke utsett datamaskinen for magnetiske felt. Ikke utsett datamaskinen for regn eller fuktighet. Ikke søl vann eller væske i datamaskinen. Ikke utsett datamaskinen for støt eller vibrasjoner.

5 v Ikke utsett datamaskinen for støv og skitt. Ikke plasser gjenstander på datamaskinen. Ikke slamre igjen lokket når du lukker datamaskinen. Ikke plasser datamaskinen på ujevne overflater. Ta vare på batterieliminatoren Her er noen måter å ta vare på batterieliminatoren på: Ikke koble batterieliminatoren til noen andre enheter. Ikke trå på strømledningen eller plasser tunge gjenstander oppå den. Vær nøye med å plassere strømledningen og eventuelle kabler borte fra persontrafikk. Når du tar ut strømledningen, må du ikke trekke i selve ledningen, men trekke ut pluggen. Total registrert strømstyrke for innplugget utstyr bør ikke overskride strømstyrken til ledningen hvis du bruker en skjøteledning. Og total registrert strømstyrke for alt utstyr som er innplugget i én veggkontakt, må ikke overskride sikringsverdien. Ta vare på batteriene Her er noen måter å ta vare på batteriene på: Bruk bare originale batterier når du bytter. Slå av strømmen før du tar ut eller bytter batteri. Unngå fikling med batterier. Hold dem utenfor barns rekkevidde. Kvitt deg med batterier i henhold til lokale forskrifter. Sørg for resirkulering hvis mulig. Rengjøring og service Når du rengjør datamaskinen, følger du disse trinnene: 1 Slå av strømmen og ta ut batteriet. 2 Koble fra batterieliminatoren. 3 Bruk en my klut fuktet med vann. Ikke bruk løsningsmidler eller aerosolbaserte rengjøringsmidler.

6 vi Hvis noe av følgende skjer: Datamaskinen er mistet i gulvet eller kabinettet er skadet. Væske er sølt inn i produktet. Datamaskinen fungerer ikke normalt. Slå opp på "Feilsøking og problemløsing" på side 53.

7 Begynne med begynnelsen Dine veiledere Grunnleggende om vedlkehold og tips om bruk av datamaskinen 1 Bli kjent med TravelMate 1 En omvisning i TravelMate 3 Forfra 3 Forfra lukket 5 Fra venstre 7 Sett fra høyre 8 Sett bakfra 9 Sett underfra 10 Egenskaper 11 Indikatorer 13 Bruke tastaturet 15 Låsetaster 15 Integrert numerisk tastatur 16 Windows-taster 17 Hurtigtaster 18 Spesialtast 20 Starttaster 21 Berøringspute 23 Grunnleggende om berøringsputen 23 Lagring 25 Harddisk 25 Optisk stasjon 25 AcerMedia dokk (kon for TravelMate 4500) 26 Lyd 28 Regulere volumet 28 Strømstyring 28 På reisefot med TravelMate 29 Koble fra skrivebordet 29 På tur 29 Ta med deg datamaskinen hjem 30 Reise med datamaskinen 32 Reise internasjonalt med datamaskinen 32 Sikre datamaskinen din 34 Bruke en sikkerhetslås på datamaskinen 34 iii iii iv Innhold 2 Tilpasse datamaskinen 37 Utvide med ekstrautstyr 39

8 Tilkoblingsalternativer 39 Oppgraderingsalternativer 45 Bruke systemverktøy 48 Acer emanager 48 Launch Manager 49 BIOS-Hjelpeprogrammet 49 D til D Gjenoppretting (Disk til Disk) 50 Installasjon av flerspråklig operativsystem 50 Gjenopprette uten en gjenopprettings-cd 50 Definere passord og avslutte 51 3 Feilsøking og problemløsing 53 Vanlige spørsmål 55 Feilfinnings-tips 58 Feilmeldinger 59 Be om service 60 International Traveler s Warranty (ITW) 60 Før du ringer 61 Tillegg A Spesifikasjoner 63 Tillegg B Regulerings- og sikkerhetsmerknader 69 Stikkord 85

9 1 Bli kjent med TravelMate

10 TravelMate-maskinen kombinerer høy ytelse, allsidighet, strømstyringsfunksjoner og multimediekapasitet med en unik stil og ergonomisk design. Arbeid med uovertruffen produktivitet og pålitelighet sammen med din nye databehandlingspartner.

11 3 En omvisning i TravelMate Når du har satt opp datamaskinen som illustrert på plakaten Før vi begynner..., kan du bli med på en omvisning i din nye TravelMatemaskin. Forfra # Del Beskrivelse 1 Displayskjerm Kalles også Liquid-Crystal Display (LCD), viser data fra datamaskinen.

12 4 1 Bli kjent med TravelMate # Del Beskrivelse 2 Mikrofon Intern mikrofon for lydinnspilling. 3 Tastatur Gir inn data til datamaskinen. 4 Håndleddsstøtte Komfortabel støtte for hendene når du bruker datamaskinen.. 5 Klikk-knapper (Venstre, senter og høyre) Venstre og høyre knappene fungerer som venstre og høyre musknapper, senterknappen fungerer som en 4-veis manøvreringsknapp. 6 Berøringsflate (touchpad) Berøringssensitiv pekeenhet som fungerer som en datamus. 7 Statusindikatorer Light-Emitting Diodes (LEDs) that turn on and off to show the status of the computerõs functions and components. 8 Starttaster Knapper for å starte ofte brukte programmer. Se Starttaster på side 21 for mer informasjon. 9 Strømbryter Slår datamaskinen på og av.

13 5 Forfra lukket # Del Beskrivelse 1 Høytalere Venstre og høyre høytalere gir stereolyd. 2 Infrarød port Grensesnitt mot infrarøde enheter (f.eks. infrarød skriver og IR-sensitiv datamaskin). 3 Strømindikator Lyser når datamaskinen er på. 4 Batteriindikator Lyser når batteriet lades. 5 Bluetooth kommunikasjon Lyser for å vise status av Bluetooth (ekstrautstyr) kommunikasjon. 6 Trådløs kommunikasjon Lyser for å vise status av trådløs LAN (ekstrautstyr) kommunikasjon.

14 6 1 Bli kjent med TravelMate # Del Beskrivelse 7 Line-inn/Mikrofoninn kontakt Mottar lyd line-inn enheter (f.eks., lyd CDspiller, stereo walkman). 8 Line-inn/Mikrofoninn kontakt Mottar lyd line-in enheter (f.eks., lyd CD-spiller, stereo walkman). 9 Høytaler/Line-ut/ Hodetelefon kontakt Kobles til lyd line-ut enheter (f.eks. høyttalere, hodetelefoner). 10 USB 2.0 port Kobles til Universal Serial Bus (USB) 2.0 enheter (f.eks., USB mus, USB kamera). 11 Lås Låser og frigjør lokket.

15 7 Fra venstre 5 # Del Beskrivelse 1 Optisk stasjon Intern optisk stasjon, godtar CD-er eller DVD-er avhengig av type optisk stasjon. 2 LED indikator Lyser når den optiske stasjonen er aktiv. 3 Nødutløsningshull Løser ut skuffen på den optiske enheten når datamaskinen er slått av.. Se side 56 for mer informasjon. 4 Utløserknapp optisk stasjon. Løser ut skuffen på den optiske stasjonen. 5 AcerMedia dokk (Produksjonsekstrautstyr) Holder en AcerMedia stasjonsmodul. Merk: Posisjonene av AcerMedia indikator, utløserknapp og nødåpningshull kan variere avhengig av hvilken optisk stasjon som er installert.

16 8 1 Bli kjent med TravelMate Sett fra høyre # Del Beskrivelse 1 IEEE 1394 port Kobles til IEEE 1394 enheter. 2 PC Card utløsningsknapp Løser ut PC Card fra sporet. 3 PC Card spor Kobles til en Type II CardBus PC Card. 4 3-i-1 kortleser Godtar MS, MMC og SD kort. Note: 3-i-1 kortleser er et produksjonsvalg, avhengig av konfigurasjon. Kun ett kort kan brukes av gangen. 5 To USB 2.0 porter Kobles til Universal Serial Bus (USB) 2.0 enheter (f.eks. USB mus, USB kamera). 6 S-video port Kobles til TV eller displayenhet med S- video inngang. 7 Nettverkkontakt Kobles til Ethernet 10/100/1000-basert nettverk (produksjonsvalg). 8 Modem kontakt Kobles til telefonlinje. 9 Ventilasjonsåpninger Holder datamaskinen kald, selv etter lang tids bruk.

17 9 Sett bakfra # Del Beskrivelse 1 Stømtilkobling Kobles til en vekselstrøms-omformer. 2 Ekstern skjerm-port Kobles til en displayenhet (f.eks. ekstern skjerm, LCD-projektor) pin port replikasjonskobling (Produksjonsvalg) Kobles til en I/O portreplikator, eller Acer EasyPort ekspansjonsenheter. 4 Sikkerhetslås Kobles til en Kensington-type sikkerhetslås for datamaskiner.

18 10 1 Bli kjent med TravelMate Sett underfra # Del Beskrivelse 1 Kjølevifte Hjelper til med å holde datamaskinen kjølig. Merk: Ikke dekk til vifteåpningen på noen måte. 2 Batterilås Holder batteriet på plass. 3 Minneseksjon Innholder datamaskinens hovedminne. 4 Harddisk-dokk Holder datamaskinens harddisk (festet med en skrue). 5 AcerMedia dokk løsneklaff Løsner AcerMedia stasjon for å fjerne den optiske stasjonen. (Kun i TravelMate 4500) 6 AcerMedia dokk Holder en AcerMedia stasjonsmodul. 7 Klaff for å løsne batteri Løsner batteriet for å kunne ta ut batteripakken. 8 Batteridokk Holder datamaskinens batteripakke.

19 11 Egenskaper Under er en kort oppsummering av datamaskinens mange egenskaper: Ytelse Intel Pentium M Prosessor 705, 715, 725, 735, 745, 755, eller Intel Celeron M Prosessor 320, 330 Intel 855GME eller 852GM chipsett 256/512 MB av DDR333 SDRAM standard, oppgraderbar til 2048 MB med dual sodimm moduler 30 GB og over høykapasitets, Enhanced-IDE harddisk Advanced Configuration Power Interface (ACPI) strømstyringssystem Intern uttakbar optisk stasjon (AcerMedia dokk) Li-ion hoved-batteripakke Skjerm TFT LCD panel giret stort visningsfelt for maks effektivitet og enkel bruk : XGA (1024x768) oppløsning XGA (1024x768) eller SXGA+ (1400x1050) oppløsning WXGA (1280x800) eller WSXGA+ (1680x1050) oppløsning ATI MOBILITY RADEON 9700 med 64MB videominne (produksjons-opsjon) 3D grafikkstøtte Samtidig LCD og CRT skjerm, og andre displayenheter så som projektor "Automatisk LCD dim" egenskap om automatisk avgjør best oppsett for skjermen og sparer strøm To uavhengige skjermer Multimedia Høyhastighets-stasjon: DVD/CD-RW Combo, DVD-Dual eller DVD-Super Multi 16-bit high-fidelity AC 97 stereo audio Innebygd mikrofon og to høytalere

20 12 1 Bli kjent med TravelMate Tilkobling Integrert 10/100/1000 Mbps Fast Ethernet tilkobling (produksjonsopsjon) Innebygd 56Kbps fax/data modem Rask infrarød trådløs kommunikasjon (produksjons-opsjon) IEEE 1394 port (produksjons-opsjon) Tre Universal Serial Bus (USB) 2.0 porter InviLink b/g eller a/b/g dual-band tri-mode Wireless LAN (produksjons-opsjon) Bluetooth (produksjons-opsjon) 100-pin port replikator tilkobling (produksjons-opsjon) SD/MMC/MS minnekortleser (produksjons-opsjon) Menneskeorientert design og ergonomi Robust, men ekstremt portabelt design Elegant utseende Full-størrelse tastatur med fire programmerbare starttaster Ergonomisentrert berøringsflate (touchpad) pekeenhet Acer FineTouch tastatur med 5-graders kurve Internet 4-veis skrolleknapp Utvidelse En Typee II CardBus PC Card spor Oppgraderbare minnemoduler Acer EasyPort (kun for TravelMate 4500)

21 13 Indikatorer Datamaskinen har tre lettleste statusikoner øverst til høyre over tastaturet. Ikon Funksjon Beskrivelse Versallås (Caps Lock) Num Lock Lyser når versallås (Caps Lock) er aktivert. Lyser når Num Lock er aktivert. Media aktivitet Lyser når harddisk eller optisk stasjon er i bruk.

22 14 1 Bli kjent med TravelMate I tillegg er det to indikatorer på frontpanelet. Slev når lokket er lukket så kan statur avleses. Ikon Funksjon Beskrivelse Strøm Lyser når datamaskinen er på. Batteriindikator Lyser når batteriet blir ladet.

23 15 Bruke tastaturet Tastaturet har taster i full størrelse, egne markørtaster, to Windowstaster og tolv funksjonstaster. Låsetaster Tastaturet har tre låsetaster du kan slå av og på. Låsetast Caps Lock Num Lock (Fn-F11) Scroll Lock (Fn-F12) Beskrivelse Når Caps Lock er på, skrives alle alfabettegn med store bokstaver. Når Num Lock er på, er det integrerte talltastaturet i numerisk modus. Tastene fungerer som en kalkulator (komplett med de aritmetiske operatorene +, -, * og /). Bruk denne modusen når du må foreta mye numerisk dataregistrering. En bedre løsning kan være å koble til et eksternt talltastatur. Når Scroll Lock er på, flyttes skjermen én linje opp eller ned når du trykker på henholdsvis opp- eller nedpilen. Scroll Lock fungerer ikke med alle programmer.

24 16 1 Bli kjent med TravelMate Integrert numerisk tastatur Det integrerte numeriske tastaturet fungerer på samme måte som et numerisk tastatur på skrivebordsmaskiner. Det angis av små tegn som befinner seg i øvre høyre hjørne av tastene. Av hensyn til tastaturets oversiktlighet er markørstyringssymbolene ikke trykt på tastene. Ønsket Tilgang Num Lock På Num Lock Av Talltaster på integrert tastatur Markørstyringstaster på integrert tastatur Viktige tastaturtaster Skriv inn tall på vanlig måte. Hold Skift nede mens du bruker markørstyringstastene. Hold Fn nede mens du skriver bokstaver på integrert tastatur. Hold Fn nede mens du bruker markørstyringstastene. Skriv bokstavene på vanlig måte.

25 17 Windows-taster Tastaturet har to taster som utfører Windows-spesifikke funksjoner. Tast Windows-tast Beskrivelse Hvis det klikkes bare på denne ene tasten, så er funksjonen den samme som om det trykkes på Start knappen i Windows; Start-menyen vises på skjermen. Tasten kan også bli brukt sammen med en rekke andre taster for en rekke forskjellige funksjoner: + Tab : Aktiverer det neste vinduet på oppgavelinjen. + E : Åpner vinduet Min datamaskin. + F1 : Åpner vinduet Hjelp og støtte. + F : Åpner vinduet Søk: Søkeresultater. + M : Minimerer alle vinduer. Skift + + M : Opphever kommandoen minimer alle vinduer ( + M) action. + R : Åpner dialogboksen Kjør. Applikasjonstast Denne tasten har samme effekt som å klikke på høyre musetast den åpner programmets hurtigmeny.

26 18 1 Bli kjent med TravelMate Hurtigtaster Datamaskinen bruker hurtigtaster eller tastekombinasjoner for å få tilgang til de fleste av datamaskinens kontroller som skjermens lysstyrke, volumeffekt og BIOS-hjelpeprogrammet. Når du skal aktivere hurtigtaster, holder du Fn-tasten nede før du trykker på den andre tasten i hurtigtastkombinasjonen. Hurtigtaster Ikon Funksjon Beskrivelse Fn-F1 Hurtigtasthjelp Viser hjelp til hurtigtaster. Fn-F2 Acer esetting Starter Acer esetting i Acer emanager satt med Acer Empowering Key. Se Acer emanager på side 48. Fn-F3 Strømstyring Starter Strøm Ekstrautstyr. Fn-F4 Søvn Setter datamaskinen i dvalemodus. Fn-F5 Skjermbytte Bytter skjermutdata mellom den vanlige skjermen, en ekstern skjerm (hvis tilkoblet) og både vanlig og ekstern skjerm.

27 19 Hurtigtaster Ikon Funksjon Beskrivelse Fn-F6 Blank skjerm Slå av skjermens bakgrunnsbelysning for å spare strøm. Trykk på en hvilken som helst tast for å gå tilbake. Fn-F7 Berøringspute av/ på Slår den interne berøringsputen av og på. Fn-F8 Høyttaler av/på Slår høyttalerne av og på. Fn- Volum opp Øker lydvolumet. Fn- Volum ned Reduserer lydvolumet. Fn- Lysstyrke opp Øker skjermens lysstyrke. Fn- Lysstyrke ned Reduserer skjermens lysstyrke. Alt Gr-$ US dollar Skriver tegnet for US dollar. Alt Gr-Euro Euro Skriver inn eurosymbolet.

28 20 1 Bli kjent med TravelMate Spesialtast Du kan plassere Euro symbolet og symbolet for US dollar på øvremidtre og/eller nedre-høyre plass på tastaturet. For å skrive: Euro symbolet 1 Åpne en teksteditor eller ordbehandler. 2 Trykk enten direkt på Euro symbolet nederst til høyre, eller hold Alt Gr og trykk Euro symbolet øverst midt på tastaturet. US dollar symbolet 1 Åpne en teksteditor eller en ordbehandler. 2 Trykk enten direkte på dollar symbolet nederst til høyre på tastaturet, eller hold Alt Gr og trykk dollar symbolet øverst midt på tastaturet. Merk: Denne funksjon varierer med operativsystem-versjonen.

29 21 Starttaster Lokalisert øverst til høyre over tastaturet er det fir knapper. Knappene kalles starttaster. De betegnes post-,web-, "Acer Empowering" og programmerbare taster. Trykk "Acer Empowering" tast for å starte Acer emanager. Se Acer emanager på side 48. Post- og Web er standard for Internet og epost programmer, men kan stilles om av brukeren. For å stille om Web, post og programmerbar tast, kjør Acer Launch Manager. See Launch Manager on page 49. Nr. Beskrivelse Standard applikasjon 1 Post E-post applikasjon (bruker-programmerbar) 2 Web Internet browser applikasjon (Bruker-programmerbar) 3 e Acer emanager (Bruker-programmerbar) 4 P Bruker-programmerbar

30 22 1 Bli kjent med TravelMate I tillegg er det to startknapper på frontpanelet. Selv når lokket er lukket så kan du lett bruke funksjonene for trådløs komm. og Bluetooth. Tastene for trådløs komm. og Bluetooth kan ikke resettes av brukeren. Nr. Beskrivelse Standard applikasjon 1 Bluetooth kommunikasjon Lyser for å indikere status av Bluetooth (ekstrautstyr) kommunikasjon. 2 Trådløs kommunikasjon Lyser for å vise status av trådløst LAN (ekstrautstyr) kommunikasjon.

31 23 Berøringspute Denne innebygde berøringsputen er en PS/2-kompatibel pekeenhet som registrerer bevegelse på overflaten. Dette innebærer at markøren reagerer etter hver som du flytter fingeren din på berøringsputens overflate. Den sentrale plasseringen på håndhvileren gir optimal komfort og støtte. Merknad: Når du bruker en ekstern USB- eller seriemus, kan du trykke på Fn-F7 for å deaktivere berøringsputen. Grunnleggende om berøringsputen Følgende elementer lærer deg hvordan du bruker berøringsputen: Flytt fingeren over berøringsputen for å flytte markøren. Trykk på venstre (1) og høyre (3) knapp på kanten av berøringsputen for å velge og utføre funksjoner. Disse to knappene minner om venstre og høyre knapp på en mus. Bruk av fingrene på berøringsputen gir lignende resultater. Bruk den fireveis rulleknappen (2) til å rulle opp eller ned og flytte til venstre eller høyre på en side. Denne knappen etterligner å trykke med markøren i høyre rullefelt i Windows-programmer.

32 24 1 Bli kjent med TravelMate Funksjon Venstre Knapp Høyre Knapp Midtre Knapp Kort Berøring Utføre Klikke to ganger raskt. Berøre to ganger (med samme hastighet som du dobbeltklikker med en museknapp). Velge Klikk én gang. Berøre én gang. Dra Klikk og hold, og bruk fingeren til å dra markøren over på berøringsputen. Bank to ganger (med samme hastighet som du dobbeltklikker med en museknapp). Ved den andre berøringen holder du på berøringsputen og drar markøren. Åpne kontekstmeny Klikk én gang. Rulle Klikk og hold opp/ned/ venstre/ høyre. Merknad: Ha tørre og rene fingre når du bruker berøringsputen. Pass også på å holde berøringsputen tørr og ren. Berøringsputen er følsom for fingerbevegelser. Jo lettere berøring, desto bedre respons med andre ord. Hardere berøring vil ikke øke berøringsputens reaksjonsevne.

33 25 Lagring Denne datamaskinen er utstyrt med følgende medielagring: Harddisk Den høykapasitets harddisken er svaret på lagringsbehovene dine. Det er her datafilene og -programmene er lagret. Optisk stasjon Datamaskinen din leveres utstyrt med en optisk stasjon som kan være ett av følgende: DVD/CD-RW Combo DVD-Dual DVD-Super Multi Utløse DVD-brettet Hvis du skal utløse DVD-brettet mens datamaskinen er slått på, trykker du på stasjonsutløserknappen og trekker ut brettet. Når strømmen er slått av, kan du løse ut stasjonsbrettet ved hjelp av nødutløserhullet. Se side 56.

34 26 1 Bli kjent med TravelMate AcerMedia dokk (kon for TravelMate 4500) AcerMedia dokk godtar et bredt utvalg av ekstra mediastasjoner for bruk med din datamaskin. Dette ekstrautstyret omfatter: DVD/CD-RW Combo stasjon DVD-Dual stasjon DVD-Super Multi stasjon Ekstra harddisk stasjon Ekstra batteri Vektsparingsmodul Merk: For å bytte AcerMedia stasjonsmoduler, se Bytte AcerMedia stasjonsmoduler på side 47

35 27 Spille DVD-filmer Når DVD-stasjonsmodulen er installert i plassen for optisk stasjon, kan du spille DVD-filmer på datamaskinen. 1 Løs ut DVD-brettet, sett inn en DVD-filmplate og lukk DVD-brettet. Viktig! Når du starter DVD-spilleren for første gang, ber programmet om at du oppgir sonekoden. DVD-plater er inndelt i 6 soner. Når DVD-stasjonen er satt til en sonekode, vil den bare spille DVD-plater for den sonen. Du kan angi sonekoden maksimalt fem ganger (medregnet første gang). Etter det blir den sist angitte sonekoden permanent. Ved gjenoppretting av harddisken tilbakestillles ikke antallet ganger sonekoden er angitt. I en tabell senere i dette avsnittet finner du informasjon om sonekoder for DVD-filmer. 2 DVD-filmen vil spilles automatisk etter noen få sekunder. Sonekode Land eller Sone 1 USA, Canada 2 Europa, Midt-Østen, Sør-Afrika, Japan 3 Sørøst-Asia, Taiwan, Sør-Korea 4 Latin-Amerika, Australia, New Zealand 5 Tidligere SSSR, deler av Afrika, India 6 Folkerepublikken Kina Merknad: Hvis du vil endre sonekoden, setter du inn en DVD-film fra en annen sone i DVD-stasjonen.

36 28 1 Bli kjent med TravelMate Lyd Datamaskinen leveres med 16-biters Hi-Fi AC 97 stereolyd. De innebygde stereohøyttalerne er lett tilgjengelige. Det finnes lydporter på baksiden av datamaskinen. Se Forfra lukket på side 5 hvis du vil ha mer informasjon om eksterne lydenheter. Regulere volumet Regulere volumet på datamaskinen er enkelt og skjer ved å trykke på noen knapper. Se Hurtigtaster på side 18 for mer informasjon om å reulere høytalervolumet. Strømstyring Denne datamaskinen har en innebygd strømstyringsenhet som overvåker systemaktiviteten. Systemaktivitet refererer til aktivitet som involverer én eller flere av følgende enheter: tastatur, mus, harddisk, periferutstyr koblet til serie- og parallellport, og skjermminne. Hvis ingen aktivitet blir oppdaget i løpet av en tidsperiode (kalt tidsavbrudd ved inaktivitet), stopper datamaskinen noen eller alle disse enhetene for å spare energi. Denne datamaskinen følger et strømstyringsoppsett som støtter Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), som gir både optimal strømsparing og ytelse. Windows håndterer alle strømsparingsrutiner for datamaskinen.

37 29 På reisefot med TravelMate Dette avsnittet gir deg tips og råd om ting du må huske på når du skal ut på tur med datamaskinen. Koble fra skrivebordet Følg disse trinnene for å koble datamaskinen fra eksternt tilbehør: 1 Lagre arbeid under utførelse. 2 Fjern eventuelle medier eller plater fra stasjonen(e). 3 Avslutt operativsystemet. 4 Slå av datamaskinen. 5 Lukk skjermlokket. 6 Koble ledningen fra batterieliminatoren. 7 Koble fra tastatur, pekeenhet, skriver, ekstern skjerm og andre eksterne enheter. 8 Koble fra Kensington-låsen hvis du bruker en til å sikre datamaskinen. På tur når du bare beveger deg korte avstander, for eksempel fra kontorplassen din til et møterom Klargjøre datamaskinen Før du flytter datamaskinen, lukker du skjermlokket for å plassere det i sovemodus. Du kan nå trygt ta med deg datamaskinen hvor som helst i bygningen. Når du skal ta maskinen ut av sovemodus, åpner du skjermlokket. Hvis du tar med deg datamaskinen ut til en kunde eller en annen bygning, kan du velge å slå av datamaskinen: 1 Klikk på Start, Slå av datamaskinen. 2 Klikk på Slå av.

38 30 1 Bli kjent med TravelMate - eller - du kan sette datamaskinen i dvalemodus ved å trykke på Fn-F4. Deretter lukker du skjermen. Når du er klar til å bruke datamaskinen igjen, låser du opp og åpner skjermlokket og trykker på og slipper strømknappen. Hvis strømindikatoren er av, har datamaskinen gått i dvalemodus og slått seg av. Trykk på og slipp strømknappen for å slå på maskinen igjen. Merk deg at datamaskinen kan gå i dvalemodus etter en periode i sovemodus. Slå på strømmen for å vekke opp maskinen fra dvalemodus. Hva du skal ta med til korte møter Et fulladet batteri vil kjøre datamaskinen i omtrent 2 timer under de fleste forhold. Hvis møtet er kortere enn det, behøver du trolig ikke å ta med deg noen annet enn datamaskinen. Hva du skal ta med til lengre møter Hvis møtet varer lenger enn 2 timer, eller hvis batteriet ikke er fulladet, bør du kanskje ta med deg batterieliminatoren for å plugge inn datamaskinen i møterommet. Hvis møterommet ikke har strømkontakt, kan du redusere belastningen på batteriet ved å sette datamaskinen i sovemodus. Trykk på Fn-F4 eller lukk skjermlokket når du ikke bruker datamaskinen aktivt. Så kan du berøre en tast eller åpne skjermlokket for å fortsette. Ta med deg datamaskinen hjem når du beveger deg mellom kontoret og hjemmet, eller omvendt Klargjøre datamaskinen Etter at du har koblet datamaskinen fra skrivebordet, følger du disse trinnene for å klargjøre datamaskinen for en tur hjem: Undersøk om du har tatt ut alle medier og plater fra stasjonen(e). Hvis du ikke tar ut mediene, kan det ødelegge lese/skrive-hodet i stasjonen. Pakk datamaskinen i en beskyttende væske som forhindrer at datamaskinen sklir omkring og kan dempe virkningen av et eventuelt fall.

39 31 Advarsel! Ikke pakk gjenstander ved siden av datamaskinens topplokk. Trykk mot lokket kan skade skjermen Hva du skal ta med deg Med mindre du allerede har de aktuelle tingene hjemme, tar du med deg følgende: batterieliminator og strømledning Den trykte brukerhåndboken AcerMedia stasjonsmoduler (produksjons-opsjon) Spesielle hensyn Følg disse retningslinjene for å beskytte datamaskinen på reise til og fra arbeid: Reduser virkningen av temperaturendirnger ved å ha med deg datamaskinen. Hvis du må stoppe i en lengre periode og ikke kan ha med datamaskinen, kan du legge datamaskinen i bagasjerommet for å unngå at den utsettes for overdreven varme. Endringer i temperatur og fuktighet kan føre til kondensering. Gi datamaskinen mulighet til å komme tilbake til romtemperatur, og undersøk om skjermen har konsens før du slår på maskinen. Hvis temperaturendringen er høyere enn 10 C (18 F), lar du datamaskinen gjenvinne romtemperatur sakte. Hvis mulig lar du datamaskinen stå 30 minutter i omgivelser med temperatur mellom ute- og romtemperaturen. Sette opp et hjemmekontor Hvis du ofte arbeider med datamaskinen hjemme, kan det være lurt å kjøpe en ekstra batterieliminator for hjemmebruk. Med en ekstra batterieliminator sparer du inn på vekten du må ha med deg til og fra. Hvis du bruker datamaskinen hjemme i lengre tidsperioder, ønsker du kanskje også å legge til eksternt tastatur, skjerm og mus.

40 32 1 Bli kjent med TravelMate Reise med datamaskinen når du beveger deg over en større avstand, for eksempel fra kontorbygningen din til en kundes kontorbygning eller på reise lokalt Klargjøre datamaskinen Klargjør datamaskinen som om du tar den med deg hjem. Kontroller at batteriet i datamaskinen er ladet. På flyplasser kan du bli bedt av sikkerhetspersonell om å slå på datamaskinen. Hva du skal ta med deg Ta med deg følgende ting: Batterieliminator Ett eller flere ekstra, fulladede batterier AcerMedia stasjonsmoduler (produksjons-opsjon) Ekstra skrivedriverfiler hvis du har tenkt å bruke en annen skriver Spesielle hensyn I tillegg til retningslinjene for å ta med seg datamaskinen hjem, følger du disse retningene for å beskytte datamaskinen når du er på reise: Ta alltid med datamaskinen som kabinbagasje. Hvis mulig, ber du om at datamaskinen inspiseres manuelt. Gjennomlysing på flyplasser er trygt, men ikke la datamaskinen passere en metalldetektor. Unngå å utsett floppy-disker for håndholdte metalldetektorer. Reise internasjonalt med datamaskinen når du reiser fra land til land Klargjøre datamaskinen Klargjør datamaskinen for reise på vanlig måte.

41 33 Hva du skal ta med deg Ta med deg følgende ting: Batterieliminator Strømledninger som egner seg for landet du reiser til Ekstra, fulladede batterier Ekstra skriverdriverfiler hvis du har tenkt å bruke en annen skriver Kjøpsbevis, i tilfelle du må vise det for tollfunksjonærer International Traveler s Warranty AcerMedia stasjonsmoduler (produksjons-opsjon) Spesielle hensyn Følg de samme retningslinjene som når du reiser med datamaskinen. I tillegg er disse tipsene nyttige når du reiser internasjonalt: Når du reiser i et annet land, må du undersøke om den lokale strømspenningen er kompatibel med batterieliminatorens spesifikasjoner. Hvis ikke, kjøper du en strømledning som er kompatibel med lokal spenning. Ikke bruk adaptere for el-utstyr til å forsyne datamaskinen din med strøm. Hvis du bruker modem, må du undersøke om modemet og kontakten er kompatible med telesystemet i landet du reiser i.

42 34 1 Bli kjent med TravelMate Sikre datamaskinen din Datamaskinen din er en verdifull investering du må ta vare på. Lær deg hvordan du beskytter og tar vare på datamaskinen. Sikkerhetsfunksjoner omfatter maskinvare og programvarelåser - en sikkerhetslås og passord. Bruke en sikkerhetslås på datamaskinen I en åpning på maskinens høyre panel kan du koble til en Kensingtonkompatibel sikkerhetslås. Koble en sikkehetslåskabel rundt et ubevegelig objekt som et bord eller håndtaket på en låst skuff. Sett inn låsen i sporet og vri om nøkkelen for å låse. Noen nøkkelløse modeller er også tilgjengelige.

43 35 Angi et passord Passord beskytter datamaskinen mot uautorisert tilgang. Når et passord er aktivert, får ingen tilgang til datamaskinen uten å legge inn det riktige passordet. Du kan angi tre typer passord: 1 Administratorpassordet (Supervisor Password) sikrer datamaskinen mot uautorisert tilgang til og bruk av BIOS-hjelpeprogrammet. 2 Brukerpassord (User Password) sikrer datamaskinen mot uautorisert bruk. 3 Harddiskpassord (Hard Disk Password) beskytter data ved å forhindre uautorisert tilgang til harddisken. Advarsel! Ikke glem oppsett- og harddiskpassordene! Hvis du glemmer passordene, må du kontakte forhandleren eller et autorisert servicesenter. Du kan definere passordene ved hjelp av et BIOS-hjelpeprogram.

44 36 1 Bli kjent med TravelMate

45 2 Tilpasse datamaskinen

46 Når som du har lært det grunnleggende om TravelMate-maskinen, er det på tide å bli kjent med datamaskinens avanserte funksjoner. I dette kapitlet skal du lære hvordan du legger til ekstrautstyr, oppgraderer komponenter for å oppnå bedre ytelse og tilpasser datamaskinen.

47 39 Utvide med ekstrautstyr TravelMate-maskinen din gir deg alt du trenger til mobil databehandling. Tilkoblingsalternativer Ved hjelp av porter kan du koble periferutstyr til notebook-maskinen på samme måte som til en skrivebords-pc. Modem Datamaskinen din har et innebygd modem, av typen V.92 56Kbps AC 97. Advarsel! Denne modemporten er ikke kompatibel med digitale telefonlinjer. Å plugge inn dette modemet på en digital telefonlinje vil skade modemet. Når du skal bruke modemet, kobler du en telefonkabel fra modemkontakten til telefonlinjeporten. Advarsel: Vennligst bruk levert telefonkabel som passer for landet der den brukes.

48 40 2 Tilpasse datamaskinen Nettverk Datamaskinen har innebygd Ethernet/Fast Ethernet-funksjonalitet. Når du skal bruke nettverksfunksjonen, kobler du en Ethernet-kabel fra nettverkskontakten til en nettverkskontakt eller en hub. Ta kontakt med nettverksansvarlig hvis du trenger flere detaljer. Rask infrarød Datamaskinens raske infrarøde (FIR) port tillater dataoverføring til andre IR-utstyrte datamaskiner og ekstrautstyr så som PDA-er (personal digital assistants), mobiltelefoner og infrarøde printere. Den infrarøde porten kan overføre data med fire megabit pr. sekund (Mbps) på en distanse opp til en meter. Merk: Rask infrarød er bare tilgjengelig på visse modeller.

49 41 Universal Serial Bus (USB) USB 2.0-porten er en høyhastighets seriebuss som gir deg mulighet til å koble og seriekoble USB-utstyr uten å legge beslag på verdifulle systemressurser. Datamaskinen din har fire tilgjengelige porter. IEEE 1394 port Datamaskinens IEEE 1394 port lar deg koble til en IEEE 1394 enhet så som videokamera elle digitalkamera. Merk: IEEE 1394 port er bare tilgjengelig på visse modeller. Se dokumentasjon for videokameraet eller digitalkameraet for detaljer.

50 42 2 Tilpasse datamaskinen PC-kortspor Det er ett Type II CardBus PC Card spor på høyre side av datamaskinen. I sporene kan du sette inn kort i kredittkortstørrelse for å bygge ut og forbedre datamaskinens muligheter. Disse kortene bør ha en PC-kortlogo. PC-kort (tidligere kjent som PCMCIA-kort) er tilleggskort for bærbare datamaskiner, og gir deg mulighet til utvidelser som er mer tilgjengelig på skrivebordsmaskiner. CardBus forbedrer den 16-biters PC-kort-teknologien ved å øke båndbredden til 32 biter. Merknad: Slå opp i håndboken for kortet hvis du vil ha detaljer om hvordan du installerer og bruker et kort og funksjonene på det. Sette inn et PC-kort Sett inn kortet i nedre spor og foreta de aktuelle tilkoblingene (f.eks. nettverkskabel) etter behov. Håndboken til kortet har flere detaljer. Løse ut et PC-kort Før du løser et PC-kort: 1 Avslutt programmet som bruker kortet. 2 Klikk på ikonet for trygg fjerning av maskinvare på oppgavelinjen og klikk på PC-kort-elementet. Klikk på OK for å bekrefte.

51 43 3 Trykk på sporutløserknappen (1) for å få utløserknappen til å sprette ut, og trykk på den på nytt for å løse ut kortet (2). 3-i-1 kortleser reader Det er en 3-i-1 kortleser på høyre side av datamaskinen. Se Sett fra høyre on page 8. Leseren godtar Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC) og Memory Stick (MS) for økt brukervennlighet. For å sette inn kort, sett det rett inn mot sporet og trykk det inn. For å ta det ut, trykk på kortet og det spretter ut automatisk. Merk: 3-i-1 kortleseren er bare tilgjengelig på visse modeller.

52 44 2 Tilpasse datamaskinen Port utvidelseenheter To typer utvidelsesenheterer tilgjengelig for din datamaskin: I/O replikator legger til PS/2, serie og parallel port tilkoblinger til datamaskinen. Acer EasyPort legger til en rekke porter til din maskin, og lar deg koble til og fra ulik utrustning til maskinen i ett raskt trinn. Merk: LAN porten på Acer EasyPort støtter 10/100Mbps Fast Ethernet. Når den er tilkoblet vikl maskinens innebygde LAN port også bare støtte 10/100Mbps. Acer EasyPort deaktiverer maskinens innebygde lyd og S-Video ports når den er tilkoblet. Kontakt forjhandleren for mer informasjon.

53 45 Oppgraderingsalternativer Datamaskinen leveres med overlegen kraft og ytelse. Noen brukere og programmene de bruker, kan imidlertid trenge mer. Med denne datamaskinen kan du oppgradere nøkkelkomponenter når du trenger økt ytelse. Merknad: Kontakt en autorisert forhandler hvis du bestemmer deg for å utføre en nøkkelkomponentoppgradering. Minneoppgradering Minnet er utvidbart til 2GB, gjennom bruk av modultypene DDR 266/ MB/512MB/1GB SDRAM. Datamaskinen støtter skygge-ram. Datamaskinen har to minnespor. Oppgrader minne ved å sette inn en DIMM-brikke med høyere kapasitet i ett av eller begge disse sporene. Installere minne Følg disse trinnene for å installere minne: 1 Slå opp datamaskinen, plugg ut batterieliminatoren (hvis tilkoblet) og ta ut batteriene. Deretter slår du på datamaskinen for å få tilgang til basen. 2 Ta ut skruen fra minnedekselet (1), og løft opp og ta bort minnedekselet (2).

54 46 2 Tilpasse datamaskinen 3 Sett inn minnemodulen diagonalt i sporet (1), og trykk den nedover til den klikker på plass (2). 4 Sett på plass minnedekselet og sikre det med en skrue. Datamaskinen oppdager og omkonfigurerer minnestørrelsen automatisk.

55 47 Bytte AcerMedia stasjonsmoduler Merk: Harddisk stasjonsmodulen er ikke "hot-swappable". Du må slå av maskinen før du kan bytte denne modulen. Du kan bytte AcerMedia stasjon mot hvilken som helst annen AcerMedia modul. Skyv først AcerMedia utløserklaffen som vist på illustrasjonen (1). Fjern så den optiske stasjonen fra AcerMedia dokk (2). Skyv så inn den valgfrie AcerMedia modulen i AcerMedia dokk til den klikker på plass.

56 48 2 Tilpasse datamaskinen Bruke systemverktøy Acer emanager Acer emanager er et innovativt program laget for ofte brukte funksjoner. Ved å trykke Acer Empowering tasten, Acer emanager brukergrensesnitt startes, med tre hovedsettinger -- Acer esetting, Acer epresentation og Acer epowermanagement (kun visse modeller). For å stille om Acer Empowering tasten, se Starttaster on page 21.

57 49 Launch Manager Acer Launch Manager lar deg sette de programmerbare starttastene, inklusive standard e-post og Internet Web tastene, samt Empowering og P tastene. Trådløs og Bluetooth taster kan ikke settes av brukeren. Se BIOS-Hjelpeprogrammet på side 49 for mer informasjon. Du kan aksessere Launch Manager ved å klikke på Start, Alle programmer, og så Launch Manager for å starte applikasjonen. BIOS-Hjelpeprogrammet BIOS-Hjelpeprogrammet er et program for maskinvarekonfigurasjon innebygd i datamaskinens Basic Input/Ouput System (BIOS). Datamaskinen din er allerede riktig konfigurert og optimalisert, og du behøver ikke å kjøre dette programmet. Hvis du får konfigurasjonsproblemer, må du imidlertid kanskje kjøre det. Hvis du vil aktivere BIOS-Hjelpeprogrammet, trykker du på F2 under Power-On Self Test (POST) mens TravelMate-logoen vises.

58 50 2 Tilpasse datamaskinen D til D Gjenoppretting (Disk til Disk) Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på visse modeller. Installasjon av flerspråklig operativsystem Følg instruksjonene for å velge operativsystemet og språket du vil bruke ved første gangs oppstart av systemet. 1 Slå på systemet. 2 Acers valgmeny for flerspråklig operativsystem vises automatisk. 3 Bla til ønsket språkversjon ved hjelp av piltastene. Trykk på Enter for å bekrefte valget. 4 Operativsystemet og språket du velger nå, vil være det eneste alternativet for senere gjenopprettingsoperasjoner. 5 Systemet installerer operativsystemet og -språket du velger. Gjenopprette uten en gjenopprettings-cd Denne gjenopprettingsprosessen vil hjelpe deg med å gjenopprette stasjon C: med det opprinnelige programvareinnholdet som var installert da du kjøpte din bærbare maskin. Følg trinnene nedenfor for å bygge opp stasjon C: igjen. (Stasjon C: vil reformateres og alle data vil slettes.) Det er viktig å sikkerhetskopiere alle datafiler før du bruker dette alternativet. Før du utfører en gjenopprettingsoperasjon, må du undersøke BIOSinnstillingene. a b c Undersøk om funksjonen "Hard Disk Recovery" er aktivert eller ikke. Kontroller at innstillingen [Hard Disk Recovery] under [Advanced] er satt til [Enabled]. Avslutt BIOS Oppsettverktøy og lagre endringene. Systemet starter på nytt. Merk: Du åpner BIOS Oppsettverktøy ved å trykke på <F2> under oppstartstesten.

59 51 1 Start systemet på nytt. 2 Instruksjonen "Press <F2> to Enter BIOS" vises nederst på skjermen under POST (oppstartstesten). 3 Trykk på <Alt> + <F10> samtidig for å starte gjenopprettingsprosessen. 4 Meldingen "The system has password protection. Please enter :" vises. 5 Tast inn seks nuller og fortsett. 6 Vinduet "Acer Self-Configuration Preload" vises. 7 Bruk piltastene til å rulle gjennom oppføringene (operativsystemversjonene), og trykk på "Enter" for å velge en av dem. Definere passord og avslutte Trykk på "F3" for å definere et passord eller på "F5" for å avslutte gjenopprettingsprosessen når vinduet "Acer Self-Configuration Preload" vises. Hvis du trykker på "F3", viser neste skjermbilde "Please enter new password: ". Angi et passord med inntil åtte alfanumeriske tegn. Du blir bedt om å gjenta passordet for bekreftelse før du fortsetter. Skjermen viser "Password has been created. Press any key to reboot...". Trykk på en tast for å starte systemet på nytt. Hvis du trykker på "F5", avsluttes gjenopprettingsprosessen og systemet starter på nytt på vanlig måte. Viktig: Denne funksjonen kopierer 2 GB til en skjult partisjon på harddisken.

60 52 2 Tilpasse datamaskinen

61 3 Feilsøking og problemløsing

62 Dette kapitlet forteller deg hvordan du forholder deg til vanlige systemproblemer. Les det før du ringer en teknikker når et problem har oppstått. Løsninger på mer alvorlige problemer krever at datamaskinen åpnes. Ikke forsøk å åpne datamaskinen selv. Kontakt forhandlere eller et autorisert servicesenter hvis du trenger hjelp.

63 55 Vanlige spørsmål Nedenfor finner du en liste over mulige situasjoner som kan oppstå ved bruk av datamaskinen. Enkle svar og løsninger er oppgitt for hver situasjon. Jeg trykket på strømknappen og åpnet skjermen, men datamaskinen starter ikke. Se på strømindikatoren: Hvis den ikke lyser, får ikke datamaskinen strøm. Undersøk følgende: Hvis du kjører på batteri, kan det gi for lite strøm til å kjøre datamaskinen. Koble til batterieliminatoren for å lade opp batteriet igjen. Kontroller at batterieliminatoren er plugget riktig inn i henholdsvis datamaskinen og strømkontakten. Hvis den er det, undersøk følgende: Hvis soveindikatoren lyser, er datamaskinen i sovemodus. Trykk på en tast eller berøringsputen for å fortsette. Ingenting vises på skjermen. Datamaskinens strømstyringssystem blanker automatisk skjermen for å spare strøm. Trykk på en hvilken som helst tast for å slå på skjermen igjen. Hvis du trykker på en tast uten at skjermen slås på igjen, kan to ting være årsaken: Lysstyrkenivået kan være for lavt. Trykk på Fn- for å øke lysstyrken. Skjermenheten kan være satt til en ekstern skjerm. Trykk på skjermbyttetasten Fn-F5 for å bytte visningen tilbake til datamaskinen.

64 56 3 Feilsøking og problemløsing Bildet vises ikke på hele skjermen. Kontroller at oppløsningen er satt til 1024x768. Dette er maskinens standard oppløsning. Høyreklikk på Windows-skrivebordet og velg Egenskaper for å åpne dialogboksen Egenskaper for Skjerm. Velg kategorien Innstillinger for å undersøke om oppløsningen er riktig angitt. Oppløsninger lavere enn den angitte oppløsningen er ikke fullskjerms på datamaskinen eller en ekstern skjerm. Ingen lyd høres fra datamaskinen. Undersøk følgende: Volumet kan være dempet. I Windows kan du se på volumkontrollikonet (en høyttaler) på oppgavelinjen. Hvis det har et kryss, klikker du på ikonet og fjerner merket for Demp. Høyttaleren kan være slått av. Trykk på Fn-F8 for å slå på høyttalerne (denne hurtigtasten slår også av høyttalerne). Lydstyrkenivået kan være for lavt. I Windows kan du se på volumkontrollikonet på oppgavelinjen. Hvis hodetelefoner, øreplugger eller eksterne høyttalere kobles til "Line-out" på datamaskinens bakpanel, blir de interne høyttalerne automatisk slått av. Jeg vil løse ut CD- eller DVD-brettet uten å slå på strømmen. Jeg kan ikke utløse CD- eller DVD-brettet. Det finnes en mekanisk utløserknapp på optisk stasjonen. Sett ganske enkelt inn tuppen på en penn eller en binders, og skyv for å løse ut brettet.

65 57 CD- eller DVD-stasjonen kan ikke lese en plate. Undersøk følgende: Kontroller at platen støttes av stasjonen. Hvis datamaskinen har en CD-ROM-stasjon, kan den lese CDer, men ikke DVDer. Hvis datamaskinen har en DVD-stasjon, kan den lese DVDer i tillegg til CDer. Når du plasserer CDen eller DVDen i stasjonsbrettet, må du sørgefor at platen sitter trygt i spindelen på stasjonsbrettet. Kontroller at CDen eller DVDen er fri for riper og smuss. Hvis CDen eller DVDen er skitten, rengjør du den med et platerengjøringssett. Følg instruksjonene som følger med settet. Hvis problemet ikke skyldes platen, kan CD- eller DVD-stasjonen være skitten. Rengjør den ved hjelp av et stasjonsrengjøringssett. Følg instruksjonene som følger med settet. Tastaturet reagerer ikke. Prøv å koble et eksternt tastatur til USB-kontakten på maskinens bakside. Hvis dette fungerer, kontakter du forhandleren eller et autorisert servicesenter, fordi ting tyder på at en intern tastaturkabel kan være løs. Infrarød port fungerer ikke. Sjekk følgende: Sikre at de infrarøde portene på de to enhetene er vendt mot hverandre (+/- 15 grade) maksimum 1 meter fra hverandre. Sikre at det er fri sikt mellom de to infrarøde portene. Ingenting skal blokkere portene. Sikre at passende programvare kjører på begge enheter (for fil overføring) eller at riktig skriverdriver er installert (for utskrift til en infrarød skriver). I løpet av POST, trykk F2 for å få tilgang til BIOS og verifiser at infrarød port er aktivert. Sikre at begge enheter er IrDA-tilpasset.

66 58 3 Feilsøking og problemløsing Skriveren fungerer ikke. Undersøk følgende: Kontroller at skriveren er koblet til en strømkontakt og at den er slått på. Avhengig av tilkobling (USB eller parallell), må du kontrollere at skriverkabelen er godt koblet til den aktuelle porten på datamaskinen og den tilsvarende porten på skriveren. Under POST trykker du på F2 for å åpne BIOS-hjelpeprogrammet og kontrollere at parallellporten (hvis du bruker en parallellskriver) er aktivert. Jeg vil sette opp stedet mitt for bruk av internt modem. Du må sette opp stedet ditt for riktig bruk av kommunikasjonsprogramvaren: 1 Klikk på Start, Kontrollpanel. 2 Dobbeltklikk på Telefon- og modemalternativer. 3 Velg kategorien Oppringingsregler for å begynn å sette opp stedet. Bruk Hjelp og Støtte (Help and Support) i Windows ved behov. Feilfinnings-tips Denne bærbare datamaskinen har et avansert design som gir feilmeldinger på skjermen for å hjelpe deg å løse problemer. Dersom systemet rapporterer en feil, eller symptom på feil opptrer, se Feilmeldinger på side 59. Dersom problemet ikke kan løses, kontakt din forhandler. Se Feilmeldinger på side 59.

67 59 Feilmeldinger Dersom du får en feilmelding, merk deg meldingen og forsøk å rette feilen. Følgende tabell lister feilmeldingene i alfabetisk orden med tilhørende anbefalt handling. Feilmeldinger Handling CMOS Batteri dårlig CMOS sjekksum feil Disk oppstartsfeil (boot) Utstyrskonfigurasjonsfeil Harddisk 0 feil Harddisk 0 utvidet type feil Kontakt forhandleren eller autorisert servicesenter. Kontakt forhandleren eller autorisert servicesenter. Sett inn en systemdiskett (boot-bar) i floppystasjonen (A:), trykk Enter for å starte om igjen. Trykk F2 (ved POST) for å gå til BIOS; og trykk Esc for å gå ut og rekonfigurere datamaskinen. Kontakt forhandleren eller autorisert servicesenter. Kontakt forhandleren eller autorisert servicesenter. I/O Paritetsfeil Kontakt forhandleren eller autorisert servicesenter. Tastaturfeil eller intet tastatur tilkoblet Tastatur grensesnittfeil Minnestørrelse uoverensstemmelse Kontakt forhandleren eller autorisert servicesenter Kontakt forhandleren eller autorisert servicesenter Trykk F2 (ved POST) for å gå til BIOS; og trykk Esc for å gå ut og rejkonfigurere datamaskinen. Dersom du fortsatt har problemer etter å ha gått gjennom foreslåtte handlinger, kontakt forhandleren eller et autorisert servicesenter for assistanse. Noen problemer kan løses ved hjelp av BIOS-verktøyet.

68 60 3 Feilsøking og problemløsing Be om service International Traveler s Warranty (ITW) Datamaskinen er sikret med en garantiordning som kalles International Traveler s Warranty (ITW), som gir deg trygghet og sjelefred når du er på reise. Vårt verdensomspennende nettverk av servicesentre er der for å gi deg en hjelpende hånd. Et ITW-pass følger med datamaskinen. Dette passet inneholder alt du behøver å vite om ITW-programmet. En liste over tilgjengelige, autoriserte servicesentre finner du i dette praktiske heftet. Les grundig gjennom dette passet. Ha alltid ITW-passet for hånden, spesielt når du reiser, for å få full hjelp fra våre servicesentre. Plasser kjøpsbeviset ditt i lommen på innsiden av forsideomslaget på ITW-passet. Hvis du reiser i et land som ikke har et Acer-autorisert ITWservicekontor, kan du fortsatt komme i kontakt med våre kontorer på verdensbasis. Det er to måter å kontakte Acer for teknisk support og informasjon: Internet service over hele verden ( Teknisk support i ulike land Du kan se en liste av tekniske supportnummere ved å følge følgede trinn: 1 Klikk på Start, Oppsett, Kontrollpanel. 2 Dobbelklikk på System. 3 Klikk på Supportinformasjon knappen.

emachines D720/D520 Series Hurtigguide

emachines D720/D520 Series Hurtigguide emachines D720/D520 Series Hurtigguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med enerett. Hurtigguide for emachines D720/D520 Series Opprinnelig utgave: 08/2008 Dette selskapet fremsetter ingen påstander

Detaljer

emachines E720/E520 Series Hurtigguide

emachines E720/E520 Series Hurtigguide emachines E720/E520 Series Hurtigguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med enerett. Hurtigguide for emachines E720/E520 Series Opprinnelig utgave: 08/2008 Dette selskapet fremsetter ingen påstander

Detaljer

emachines D620 Series Hurtigguide

emachines D620 Series Hurtigguide emachines D620 Series Hurtigguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med enerett. Hurtigguide for emachines D620 Series Opprinnelig utgave: 09/2008 Dette selskapet fremsetter ingen påstander og gir ingen

Detaljer

emachines E620 Series Hurtigguide

emachines E620 Series Hurtigguide emachines E620 Series Hurtigguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med enerett. Hurtigguide for emachines E620 Series Opprinnelig utgave: 08/2008 Dette selskapet fremsetter ingen påstander og gir ingen

Detaljer

emachines D725/D525 Series Hurtigguide

emachines D725/D525 Series Hurtigguide emachines D725/D525 Series Hurtigguide Copyright 2009. Acer Incorporated. Med enerett. Hurtigguide for emachines D725/D525 Series Opprinnelig utgave: 02/2009 Dette selskapet fremsetter ingen påstander

Detaljer

emachines G620/G420 Series Hurtigguide

emachines G620/G420 Series Hurtigguide emachines G620/G420 Series Hurtigguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med enerett. Hurtigguide for emachines G620/G420 Series Opprinnelig utgave: 08/2008 Dette selskapet fremsetter ingen påstander

Detaljer

Aspire 5730Z/5730/5330 Series. Hurtigguide

Aspire 5730Z/5730/5330 Series. Hurtigguide Aspire 5730Z/5730/5330 Series Hurtigguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med enerett. Hurtigguide for Aspire 5730Z/5730/5330 Series Opprinnelig utgave: 07/2008 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

TravelMate 380 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 380 Series. Brukerhåndbok TravelMate 380 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 380 Series Opprinnelig Utgave: 8 / 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

TravelMate 3200 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 3200 Series. Brukerhåndbok TravelMate 3200 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 3200 Series Original Utgivelse: Juli 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

TravelMate 2100/2600 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 2100/2600 Series. Brukerhåndbok TravelMate 2100/2600 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 2100/2600 Series Opprinnelig Utgave: Juli 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

emachines E625 Series Hurtigguide

emachines E625 Series Hurtigguide emachines E625 Series Hurtigguide Copyright 2009. Acer Incorporated. Med enerett. Hurtigguide for emachines E625 Series Opprinnelig utgave: 02/2009 Dette selskapet fremsetter ingen påstander og gir ingen

Detaljer

TravelMate 4050 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 4050 Series. Brukerhåndbok TravelMate 4050 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 4050 Series Original Utgivelse: 2004/10 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

TravelMate 2310 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 2310 Series. Brukerhåndbok TravelMate 2310 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 2310 Series Opprinnelig Utgave: Mars 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

TravelMate 2200/2700 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 2200/2700 Series. Brukerhåndbok TravelMate 2200/2700 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 2200/2700 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig Utgave: august 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

TravelMate 4150/4650 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 4150/4650 Series. Brukerhåndbok TravelMate 4150/4650 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 4150/4650 Series Opprinnelig Utgave: Februar 2005 Endringer av informasjonen i denne

Detaljer

TravelMate 4400 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 4400 Series. Brukerhåndbok TravelMate 4400 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 4400 Series Opprinnelig Utgave: Mars 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

TravelMate 2400/3210/3220 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 2400/3210/3220 Series. Brukerhåndbok TravelMate 2400/3210/3220 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 2400/3210/3220 Series Opprinnelig Utgave: Juli 2005 Endringer av informasjonen

Detaljer

Aspire 1410/1680 Series. Brukerhåndbok

Aspire 1410/1680 Series. Brukerhåndbok Aspire 1410/1680 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for Aspire 1410/1680 Series Opprinnelig Utgave: Juli 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

TravelMate 4010 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 4010 Series. Brukerhåndbok TravelMate 4010 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 4010 Series Opprinnelig Utgave: Juni 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

TravelMate 3000 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 3000 Series. Brukerhåndbok TravelMate 3000 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 3000 Series Opprinnelig Utgave: Januar 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

TravelMate 2000/2500 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 2000/2500 Series. Brukerhåndbok TravelMate 2000/2500 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett. Brukerhåndbok for TravelMate 2000/2500 Series Opprinnelig Utgave: Mars 2004 Endringer av informasjonen i denne

Detaljer

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1360 / 1520 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer Aspire 1360 / 1520 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig Utgave: August 2004 Endringer av informasjonen i denne

Detaljer

Acer Aspire 1620 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1620 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1620 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer Aspire 1620 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig Utgave: Mars 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 430406-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker maskinens styrepute og tastatur. Innhold 1 Styrepute Komponenter på styreputen.......................

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Acer Aspire 1670 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1670 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1670 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer Aspire 1670 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig Utgave: august 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

TravelMate 2410 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 2410 Series. Brukerhåndbok TravelMate 2410 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett. Brukerhåndbok for TravelMate 2410 Series Opprinnelig Utgave: Juli 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

TravelMate C310 Series. Brukerhåndbok

TravelMate C310 Series. Brukerhåndbok TravelMate C310 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate C310 Series Opprinnelig Utgave: April 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Ferrari 4000 Series. Brukerhåndbok

Ferrari 4000 Series. Brukerhåndbok Ferrari 4000 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for Ferrari 4000 Series Opprinnelig Utgave: Mars 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9069EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9069EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Ferrari 3400 Brukerhåndbok

Ferrari 3400 Brukerhåndbok 3400 Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for 3400 Bærbar Datamaskin Opprinnelig Utgave: September 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan finne sted uten varsel. Slike

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Aspire 1690 Series. Brukerhåndbok

Aspire 1690 Series. Brukerhåndbok Aspire 1690 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for Aspire 1690 Series Opprinnelig Utgave: Desember 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Acer Ferrari 3000. Brukerhåndbok

Acer Ferrari 3000. Brukerhåndbok Acer Ferrari 3000 Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer Ferrari 3000 bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: September 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA Informasjonen i dette

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Ferrari 3200. Brukerhåndbok

Ferrari 3200. Brukerhåndbok Ferrari 3200 Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Ferrari 3200 Bærbar Datamaskin Opprinnelig Utgave: April 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan finne sted uten

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005 + Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 393506-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort........................

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

TravelMate 8100 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 8100 Series. Brukerhåndbok TravelMate 8100 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 8100 Series Opprinnelig Utgave: Desember 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

TravelMate 4060 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 4060 Series. Brukerhåndbok TravelMate 4060 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med enerett Brukerhåndbok for TravelMate 4060 Series Opprinnelig utgave: August 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Styrepute og tastatur Brukerhåndbok

Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac Kjenn din Mac MacBook Pro 13,3 Retina MF840 Oppgave 1. Beskriv hvilke enheter som er koblet til datamaskinen, og det du kan finne ut om egenskapene deres. Bluetooth: Dette er en trådløs protokoll for å

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. COMPAQ COMPUTER CORPORATION TAR IKKE NOE ANSVAR FOR TEKNISKE ELLER REDAKSJONELLE FEIL ELLER UTELATELSER I DENNE TRYKKSAKEN; HELLER IKKE FOR INDIREKTE

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer