TravelMate 4050 Series. Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TravelMate 4050 Series. Brukerhåndbok"

Transkript

1 TravelMate 4050 Series Brukerhåndbok

2 Copyright Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 4050 Series Original Utgivelse: 2004/10 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan finne sted uten varsel. Slike endringer vil innarbeides i nye utgaver av denne håndboken eller supplerende dokumenter og publikasjoner. Dette firmaet gir ingen garantier, verken uttrykte eller impliserte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet og fraskriver seg spesifikt impliserte garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Registrer modellnummeret, serienummeret, innkjøpsdatoen og informasjon om innkjøpssted i plassen som er angitt nedenfor. Serienummeret og modellnummeret blir registrert på etiketten som er festet til datamaskinen din. All korrespondanse om enheten bør omfatte serienummeret, modellnummeret og innkjøpsinformasjon. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et arkivsystem eller overføres på noe vis elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, innspilling eller på andre måter uten å innhente skriftlig tillatelse på forhånd fra Acer Incorporated. TravelMate 4050 Series Bærbar Datamaskin Modellnummer: Serienummer: Innkjøpsdato: Innkjøpssted: Acer og Acer-logoen er registrerte varemerker som tilhører Acer Incorporated. Andre selskapers produktnavn eller varemerker brukes i dette dokumentet kun for identifiseringsformål og tilhører de respektive selskapene.

3 iii Begynne med begynnelsen Vi vil gjerne takke deg for at du har valgt en notebook-maskin i TravelMate-serien til dine mobile databehandlingsbehov. Vi håper du blir fornøyd med TravelMate ettersom vi har hatt så stor glede av å produsere den for deg. Dine veiledere Som hjelp til bruk av TravelMate har vi utformet et sett av veiledere: Til å begynne med vil plakaten Før vi begynner... hjelpe deg med å komme i gang med å sette opp datamaskinen. Denne Brukerhåndboken gir deg en innføring i mange nye måter som datamaskinen din kan hjelpe deg å bli mer produktiv. Denne håndboken gir klar og konsis informasjon om datamaskinen, så les den nøye. Hvis du får behov for å skrive ut en kopi, er denne brukerhåndboken også tilgjengelig i PDF (Portable Document Format). Følg disse trinnene: 1 Klikk på Start, Alle Programmer, AcerSystem. 2 Klikk på AcerSystem User s guide. Merk: Visning av filen krever at du har Adobe Acrobat Reader installert. Hvis Adobe Acrobat Reader ikke er installert på datamaskinen din, vil klikking på AcerSystem User s guide føre til at installeringsprogrammet for Acrobat Reader kjøres i stedet. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. Hvis du vil vite hvordan du bruker Adobe Acrobat Reader, åpner du menyen Hjelp og Støtte.

4 iv Grunnleggende om vedlkehold og tips om bruk av datamaskinen Slå datamaskinen av og på For aa skru paa datamaskinen, press og slipp paaknappen nedenfor LCD skjermen. Se Frontvisning på side 3 for a se hvor paa knappen er. Når du skal slå av strømmen, gjør du ett av følgende: Bruk avslutningskommandoen i Windows Klikk på Start, Slå av datamaskinen og klikk på Slå av. Bruke strømknappen Merknad: Du kan også bruke strømknappen til å utføre strømstyringsfunksjoner. Se Strømstyring på side 28. Bruk de tilpassede funksjonene for strømstyring Du kan også slå av datamaskinen ved å lukke skjermlokket eller ved å trykke på dvalehurtigtasten (Fn-F4). Se Strømstyring på side 28. Merknad: Hvis du ikke kan slå av datamaskinen på vanlig måte, trykker du inn strømknappen i mer enn fire sekunder for å slå av maskinen. Hvis du slår av maskinen og vil slå den på igjen, må du vente minst to sekunder før du starter på nytt. Vedlikehold av maskinen Datamaskinen vil være deg til langvarig glede hvis du tar vare på den. Ikke utsett datamaskinen for direkte sollys. Ikke plasser den nær varmekilder, for eksempel radiator. Ikke utsett datamaskinen for temperaturer under 0ºC (32ºF) eller over 50ºC (122ºF). Ikke utsett datamaskinen for magnetiske felt. Ikke utsett datamaskinen for regn eller fuktighet. Ikke søl vann eller væske i datamaskinen. Ikke utsett datamaskinen for støt eller vibrasjoner.

5 v Ikke utsett datamaskinen for støv og skitt. Ikke plasser gjenstander på datamaskinen. Ikke slamre igjen lokket når du lukker datamaskinen. Ikke plasser datamaskinen på ujevne overflater. Ta vare på batterieliminatoren Her er noen måter å ta vare på batterieliminatoren på: Ikke koble batterieliminatoren til noen andre enheter. Ikke trå på strømledningen eller plasser tunge gjenstander oppå den. Vær nøye med å plassere strømledningen og eventuelle kabler borte fra persontrafikk. Når du tar ut strømledningen, må du ikke trekke i selve ledningen, men trekke ut pluggen. Total registrert strømstyrke for innplugget utstyr bør ikke overskride strømstyrken til ledningen hvis du bruker en skjøteledning. Og total registrert strømstyrke for alt utstyr som er innplugget i én veggkontakt, må ikke overskride sikringsverdien. Ta vare på batteriene Her er noen måter å ta vare på batteriene på: Bruk bare originale batterier når du bytter. Slå av strømmen før du tar ut eller bytter batteri. Unngå fikling med batterier. Hold dem utenfor barns rekkevidde. Kvitt deg med batterier i henhold til lokale forskrifter. Sørg for resirkulering hvis mulig. Rengjøring og service Når du rengjør datamaskinen, følger du disse trinnene: 1 Slå av strømmen og ta ut batteriet. 2 Koble fra batterieliminatoren. 3 Bruk en my klut fuktet med vann. Ikke bruk løsningsmidler eller aerosolbaserte rengjøringsmidler.

6 vi Hvis noe av følgende skjer: Datamaskinen er mistet i gulvet eller kabinettet er skadet. Væske er sølt inn i produktet. Datamaskinen fungerer ikke normalt. Slå opp på 3 Feilsøking og problemløsing på side 55.

7 Begynne med begynnelsen iii Dine veiledere iii Grunnleggende om vedlkehold og tips om bruk av datamaskinen iv 1 Bli kjent med TravelMate 1 En omvisning i TravelMate 3 Frontvisning 3 Lukket front 5 Venstre visning 6 Høyre visning 7 Visning fra baksiden 8 Visning nedenfra 10 Funksjoner og egenskaper 11 Indikatorer 13 Bruke tastaturet 15 Låsetaster 15 Integrert numerisk tastatur 16 Windows-taster 17 Hurtigtaster 18 Eurosymbolet 20 Starttaster 22 Berøringspute 23 Grunnleggende om berøringsputen 23 Lagring 26 Harddisk 26 Optisk stasjon 26 Lyd 28 Strømstyring 28 På reisefot med TravelMate 29 Koble fra skrivebordet 29 På tur 29 Ta med deg datamaskinen hjem 30 Reise med datamaskinen 32 Reise internasjonalt med datamaskinen 32 Sikre datamaskinen din 34 Bruke en sikkerhetslås på datamaskinen 34 Innhold 2 Tilpasse datamaskinen 37 Utvide med ekstrautstyr 39 Tilkoblingsalternativer 39 Oppgraderingsalternativer 44 Bruke systemverktøy 46

8 Acer emanager 46 Launch Manager 47 BIOS-Hjelpeprogrammet 47 Acer erecovery 48 Create backup (Lag sikkerhetskopi) 48 Restore from backup (Gjenopprett fra sikkerhetskopi) 49 Create factory default image CD (Lag CD med fabrikkstandard diskbilde 50 Re-install bundled software without CD (Installer medfølgende programvare på nytt uten CD) 50 Change password (Endre passord) 51 Acer disc to disc Recovery 52 Installasjon av flerspråklig operativsystem 52 Gjenopprette uten en gjenopprettings-cd 52 Definere passord og avslutte 53 3 Feilsøking og problemløsing 55 Vanlige spørsmål 57 Problemløsningstips 60 Feil Meldinger 61 Be om service 62 International Traveler s Warranty (ITW) 62 Før du ringer 63 Tillegg A Spesifikasjoner 65 Tillegg B Regulerings- og sikkerhetsmerknader 71 Stikkord 87

9 1 Bli kjent med TravelMate

10 TravelMate-maskinen kombinerer høy ytelse, allsidighet, strømstyringsfunksjoner og multimediekapasitet med en unik stil og ergonomisk design. Arbeid med uovertruffen produktivitet og pålitelighet sammen med din nye databehandlingspartner.

11 3 En omvisning i TravelMate Når du har satt opp datamaskinen som illustrert på plakaten Før vi begynner..., kan du bli med på en omvisning i din nye TravelMatemaskin. Frontvisning # Element Beskrivelse 1 Visningsskjerm Kalles også Liquid-Crystal Display (LCD), for visning av utdata fra maskinen.

12 4 1 Bli kjent med TravelMate # Element Beskrivelse 2 Strøm Knapp Slår den bærbare pcen på og av. 3 Hurtig Taster Hurtig Taster brukes for å starte programmer som du bruker ofte. Se Starttaster på side 22 for mer informasjon. 4 Tastatur Tastaturet brukes for å taste inn data til din datamaskin. 5 Håndhviler Komfortabelt støtteområde for hendene når du bruker datamaskinen. 6 Klikkeknapper (venstre, midtre og høyre) Venstre og høyre knapp fungerer som venstre og høyre museknapp, mens den midtre knappen fungerer som en fireveis rulleknapp. 7 Berøringspute Pekeenhet som reagerer på berøring og fungerer som en mus. 8 Status Indikatorer Status indikatorene er lys dioder som slås av og på for å vise statusen til datamaskinens funksjoner og komponenter.

13 5 Lukket front # Element Beskrivelse 1 Optisk lagringsenhet 2 Åpnings knapp for optisk lagring Intern CD eller DVD spiller. Åpner den optiske lagringsenheten. 3 Nød utløsningshull Åpner den optiske lagringsenheten når datamaskinen er slått av. Se side Lås Låser og frigjør lokket. 5 Strøm indikator Lyser når strøm er på. 6 Batteri indikator Lyser når batteriet lades. 7 Trådløs/Bluetooth kommunikasjon Lyser for å vise status for trådløst nettverk/ Bluetooth (tilleggsfunksjon). NB! Taster og indikatorer for Bluetooth og trådløs kun virker på modeller med disse funksjonene.

14 6 1 Bli kjent med TravelMate Venstre visning # Element Beskrivelse 1 USB 2.0 Port Brukes til forbindelse med Universal Serial Bus (USB) 2.0 kompatibelt utstyr. Foreksempel USB datamus og USB kamera. 2 Infrarød Port Den Infrarøde porten brukes til infrarød kommunikasjon. 3 PC Card Inngang Brukes til forbindelse med en Type II CardBus PC Card. 4 Utløsningsknapp for PC Card Utløser PC Card fra stasjonen. 5 Linje-inn/mikrofon Port Brukes til forbindelse med inngående lydsignaler. Foreksempel CD og kassett spillere. 6 Høytaler/Linje Ut/Hodetelefon Port Brukes til forbindelse med utgående lydsignaler. 7 Trådløs/Bluetooth kommunikasjon Strøm Knapp Trådløs/Bluetooth kommunikasjon Strøm Knapp

15 7 # Element Beskrivelse 8 Høyttaler Venstre og høyre høyre høytalere gir stereolyd. Høyre visning # Element Beskrivelse 1 Høytalere De venstre og høyre høytalerne gir stereo lyd. 2 Grop for harddisk Inneholder datamaskinens hardisk. 3 Strøm Inngang Forbindes til et vekselstrøms adapter. 4 Ventilasjon Kjøler ned datamaskinen for langvarig bruk.

16 8 1 Bli kjent med TravelMate Visning fra baksiden # Element Beskrivelse 1 Sikkerhetslås Kensington-kompatibel datasikkerhetslås. 2 Parallellport Kobler til enheter som bruker parallellkabel, for eksempel skrivere. 3 Ekstern visnings port Forbindes til en skjerm eller annet visnings utstyr. (Foreksempel en projektor). 4 USB 2.0 Port Brukes til forbindelse med Universal Serial Bus (USB) 2.0 kompatibelt utstyr. Foreksempel USB datamus og USB kamera. 5 Modem Port Brukes for tilkobling til modem. 6 Nettverk Plugg Forbindelse til Ethernet 10/100/1000Base-T kompatible nettverk. 7 S-video port Kobles til TV eller displayenhet med S-video inngang.

17 9 # Element Beskrivelse 8 IEEE 1394 Port (Firewire) Brukes til forbindelse med IEEE 1394 kompatibelt utstyr.

18 10 1 Bli kjent med TravelMate Visning nedenfra 4 # Element Beskrivelse 1 Optisk lagringsenhet Intern CD eller DVD spiller. 2 Minne kammer Inneholder datamaskinens hovedminne. 3 Grop for harddisk Inneholder datamaskinens hardisk. 4 Batteri utløsningsknapp Brukes for å frigjøre batteri pakken fra datamaskinen. 5 Batteri stasjon Inneholder batteri pakken.

19 11 Funksjoner og egenskaper Nedenfor finner du et kort sammendrag av datamaskinens mange funksjoner og egenskaper: Ytelse Intel Pentium M prosessor 1.5~2.1 GHz og Intel Celeron M prosessor 1.2~1.5 GHz og (produksjons valg) Intel 855GME mikrobrikke 256/512 MB DDR333 SDRAM-minne, oppgraderbart til 2048 MB med doble sodimm-moduler høyere kapasitet, Enhanced-IDE harddisk Advanced Configuration Power Interface (ACPI) strømstyringssystem Skjerm TFT LCD skjermen med 14.1 og XGA (1024x768 oppløsning) gir deg et stort område for maksimal effektivitet og enkel bruk. ATI MOBILITY RADEON 9700 med 64 MB video minne (produksjons valg) 3D grafisk støtte Samtidig LCD, CRT monitor, og andre visnings utstyr som foreksempel projektor. S-video for signaler til fjernsyn, eller skjerm som støtter S-video "Automatisk LCD dim", en funksjon som automatisk bestemmer de beste innstillingene for skjermen og bevarer strøm Dobbel Uavhengig Støtte Multimedier Høyhastighets DVD/CD-RW Combo, DVD-Dual eller DVD-Super Multi Innebygde doble høyttalere 16-bit HIFI AC 97 stereo lyd

20 12 1 Bli kjent med TravelMate Tilkoblingsmuligheter Rask infrarød trådløs kommunikasjon IEEE 1394 port (Firewire) 3 x USB 2.0-porter InviLink b/g dobbel bånd tri-modus trådløst nettverk (produksjons valg) Bluetooth (produksjonsalternativ) Human-sentrisk design og ergonomi Solid, men likevel ekstremt portabel design En stilfull maskin Tastatur i full størrelse med fire programmerbare starttaster Ergonomisk sentrert Internett 4 veis rulle knapp Utvidelser CardBus PC-kort av eller to av Type II Oppgraderbar minnemoduler

21 13 Indikatorer Datamaskinen har tre lettleste status ikoner i øvre venstre hjørne av tastaturet. Ikon Funksjon Beskrivelse Caps Lock Lyser når Caps Lock er aktivisert. Num Lock Lyser når Num Lock er aktivisert. Media Activity Lyser når hard disken eller den optiske lagringsenheten er aktiv. I tillegg er det to indikatorer på framsiden. Selv når skjermen er slått ned kan status avleses fra disse indikatorene. Ikon Funksjon Beskrivelse Av/På Lyser når datamaskinen er på.

22 14 1 Bli kjent med TravelMate Ikon Funksjon Beskrivelse Batteri Lyser når batteriet lades. Trådløs/ Bluetooth kommunikasjon Lys som indikerer kommunikasjons status for trådløs/ Bluetooth kommunikasjon.

23 15 Bruke tastaturet Tastaturet har taster i full størrelse, egne markørtaster, to Windowstaster og tolv funksjonstaster. Låsetaster Tastaturet har tre låsetaster du kan slå av og på. Låsetast Caps Lock Num Lock (Fn-F11) Scroll Lock (Fn-F12) Beskrivelse Når Caps Lock er på, skrives alle alfabettegn med store bokstaver. Når Num Lock er på, er det integrerte talltastaturet i numerisk modus. Tastene fungerer som en kalkulator (komplett med de aritmetiske operatorene +, -, * og /). Bruk denne modusen når du må foreta mye numerisk dataregistrering. En bedre løsning kan være å koble til et eksternt talltastatur. Når Scroll Lock er på, flyttes skjermen én linje opp eller ned når du trykker på henholdsvis opp- eller nedpilen. Scroll Lock fungerer ikke med alle programmer.

24 16 1 Bli kjent med TravelMate Integrert numerisk tastatur Det integrerte numeriske tastaturet fungerer på samme måte som et numerisk tastatur på skrivebordsmaskiner. Det angis av små tegn som befinner seg i øvre høyre hjørne av tastene. Av hensyn til tastaturets oversiktlighet er markørstyringssymbolene ikke trykt på tastene. Ønsket Tilgang Num Lock På Num Lock Av Talltaster på integrert tastatur Markørstyringstaster på integrert tastatur Viktige tastaturtaster Skriv inn tall på vanlig måte. Hold Skift nede mens du bruker markørstyringstastene. Hold Fn nede mens du skriver bokstaver på integrert tastatur. Hold Fn nede mens du bruker markørstyringstastene. Skriv bokstavene på vanlig måte.

25 17 Windows-taster Tastaturet har to taster som utfører Windows-spesifikke funksjoner. Tast Windows-tast Beskrivelse Hvis det klikkes bare på denne ene tasten, så er funksjonen den samme som om det trykkes på Start knappen i Windows; Start-menyen vises på skjermen. Tasten kan også bli brukt sammen med en rekke andre taster for en rekke forskjellige funksjoner: + Tab : Aktiverer det neste vinduet på oppgavelinjen. + E : Åpner vinduet Min datamaskin. + F1 : Åpner vinduet Hjelp og støtte. + F : Åpner vinduet Søk: Søkeresultater. + M : Minimerer alle vinduer. Skift + vinduer ( + M : Opphever kommandoen minimer alle + M) action. + R : Åpner dialogboksen Kjør.

26 18 1 Bli kjent med TravelMate Tast Applikasjonstast Beskrivelse Denne tasten har samme effekt som å klikke på høyre musetast den åpner programmets hurtigmeny. Hurtigtaster Datamaskinen bruker hurtigtaster eller tastekombinasjoner for å få tilgang til de fleste av datamaskinens kontroller som skjermens lysstyrke, volumeffekt og BIOS-hjelpeprogrammet. Når du skal aktivere hurtigtaster, holder du Fn-tasten nede før du trykker på den andre tasten i hurtigtastkombinasjonen. Hurtigtaster Ikon Funksjon Beskrivelse Fn-F4 Søvn Setter datamaskinen i dvalemodus. Fn-F5 Skjermbytte Bytter skjermutdata mellom den vanlige skjermen, en ekstern skjerm (hvis tilkoblet) og både vanlig og ekstern skjerm. Fn-End Høyttaler av/på Slår høyttalerne av og på.

27 19 Hurtigtaster Ikon Funksjon Beskrivelse Fn-PgUp Volum opp Øker lydvolumet. Fn-PgDn Volum ned Reduserer lydvolumet. Fn- Lysstyrke opp Øker skjermens lysstyrke. Fn- Lysstyrke ned Reduserer skjermens lysstyrke.

28 20 1 Bli kjent med TravelMate Eurosymbolet Hvis tastaturoppsettet ditt er satt til USA-Internasjonalt eller Storbritannia, eller hvis du har et tastatur med europeisk oppsett, kan du skrive inn eurosymbolet på tastaturet. Merknad for brukere av amerikanske tastaturer: Tastaturoppsettet blir angitt første gang du installerer Windows. For at eurosymbolet skal virke, må tastaturoppsettet settes til USA-Internasjonalt. Slik undersøker du tastaturtypen: 1 Klikk på Start, Kontrollpanel. 2 Dobbeltklikk på Innstillinger for region og språk. 3 Velg kategorien Språk og klikk på Detaljer. 4 Kontroller at tastaturoppsettet for "En Engelsk (USA)" er satt til USA-Internasjonalt. Hvis ikke, klikker du på Legg til, velger USA-Internasjonalt og klikker på OK. 5 Klikk på OK. Slik skriver du eurosymbolet: 1 Finn frem til eurosymbolet på tastaturet. 2 Åpne et tekstbehandlingsprogram. 3 Hold Alt Gr nede og trykk på eurosymbolet.

29 21 Merknad: Noen skrifter og programmer støtter ikke eurosymbolet. På siden faq/faq12.htm finner du mer informasjon.

30 22 1 Bli kjent med TravelMate Starttaster I det øvre høyre hjørne av tastaturet er det fire knapper. Disse knappene er kalt start knapper. De er satt opp for empowering og programmerbare funksjoner. Press empowering knappen for å starte Acer emanager. (Se Acer emanager på side 46). Epost og nett leseren som blir startet, er de som er satt opp som default for epost og internett program, men dette kan endres. For å konfigurere disse knappene, start Acer Launch Manager. Se Launch Manager på side 47. No. Beskrivelse Standardprogram 1 e Acer emanager program (programmerbar) 2 p Launch Manager (Brukerprogrammerbar)

31 23 Berøringspute Denne innebygde berøringsputen er en PS/2-kompatibel pekeenhet som registrerer bevegelse på overflaten. Dette innebærer at markøren reagerer etter hver som du flytter fingeren din på berøringsputens overflate. Den sentrale plasseringen på håndhvileren gir optimal komfort og støtte. Merknad: Når du bruker en ekstern USB- eller seriemus, kan du trykke på Fn-F7 for å deaktivere berøringsputen. Grunnleggende om berøringsputen Følgende elementer lærer deg hvordan du bruker berøringsputen: Flytt fingeren over berøringsputen for å flytte markøren.

32 24 1 Bli kjent med TravelMate Trykk på venstre (1) og høyre (3) knapp på kanten av berøringsputen for å velge og utføre funksjoner. Disse to knappene minner om venstre og høyre knapp på en mus. Bruk av fingrene på berøringsputen gir lignende resultater.

33 25 Bruk den fireveis rulleknappen (2) til å rulle opp eller ned og flytte til venstre eller høyre på en side. Denne knappen etterligner å trykke med markøren i høyre rullefelt i Windows-programmer. Funksjon Utføre Venstre Knapp Klikke to ganger raskt. Høyre Knapp Midtre Knapp Kort Berøring Berøre to ganger (med samme hastighet som du dobbeltklikker med en museknapp). Velge Klikk én gang. Berøre én gang. Dra Klikk og hold, og bruk fingeren til å dra markøren over på berøringspute n. Bank to ganger (med samme hastighet som du dobbeltklikker med en museknapp). Ved den andre berøringen holder du på berøringsputen og drar markøren. Åpne kontekstmen y Klikk én gang. Rulle Klikk og hold opp/ ned/ venstre/ høyre. Merknad: Ha tørre og rene fingre når du bruker berøringsputen. Pass også på å holde berøringsputen tørr og ren. Berøringsputen er følsom for fingerbevegelser. Jo lettere berøring, desto bedre respons med andre ord. Hardere berøring vil ikke øke berøringsputens reaksjonsevne.

34 26 1 Bli kjent med TravelMate Lagring Denne datamaskinen er utstyrt med følgende medielagring: Harddisk Den høykapasitets harddisken er svaret på lagringsbehovene dine. Det er her datafilene og -programmene er lagret. Optisk stasjon Datamaskinen din leveres utstyrt med en optisk stasjon som kan være ett av følgende: DVD/CD-RW Combo DVD-Dual DVD-Super Multi Utløse DVD-brettet Hvis du skal utløse DVD-brettet mens datamaskinen er slått på, trykker du på stasjonsutløserknappen og trekker ut brettet. Når strømmen er slått av, kan du løse ut stasjonsbrettet ved hjelp av nødutløserhullet. Se side 58.

35 27 Spille DVD-filmer Når DVD-stasjonsmodulen er installert i plassen for optisk stasjon, kan du spille DVD-filmer på datamaskinen. 1 Løs ut DVD-brettet, sett inn en DVD-filmplate og lukk DVD-brettet. Viktig! Når du starter DVD-spilleren for første gang, ber programmet om at du oppgir sonekoden. DVD-plater er inndelt i 6 soner. Når DVD-stasjonen er satt til en sonekode, vil den bare spille DVD-plater for den sonen. Du kan angi sonekoden maksimalt fem ganger (medregnet første gang). Etter det blir den sist angitte sonekoden permanent. Ved gjenoppretting av harddisken tilbakestillles ikke antallet ganger sonekoden er angitt. I en tabell senere i dette avsnittet finner du informasjon om sonekoder for DVD-filmer. 2 DVD-filmen vil spilles automatisk etter noen få sekunder. Sonekode Land eller Sone 1 USA, Canada 2 Europa, Midt-Østen, Sør-Afrika, Japan 3 Sørøst-Asia, Taiwan, Sør-Korea 4 Latin-Amerika, Australia, New Zealand 5 Tidligere SSSR, deler av Afrika, India 6 Folkerepublikken Kina Merknad: Hvis du vil endre sonekoden, setter du inn en DVD-film fra en annen sone i DVD-stasjonen.

36 28 1 Bli kjent med TravelMate Lyd Datamaskinen kommer med 16-bit HIFI AC 97 stereo lyd og. De innebygde høytalerne er meget tilgjengelige. Det er audio inn og utganger på venstre siden av datamaskinen. Se Venstre visning på side 6 for mere informasjon om eksternt lyd utstyr. Strømstyring Denne datamaskinen har en innebygd strømstyringsenhet som overvåker systemaktivitet. Systemaktivitet regnes som enhver aktivitet som har noe å gjøre med det følgende utstyr: tastatur, datamus, hard disk, utstyr koblet til USB eller ekspansjons porter og video minne. Hvis ingen aktivitet er detektert over en periode (dette kalles inaktivitets timeout) så vil datamaskinen stoppe noe av, eller alt utstyr for å spare strøm. Denne datamaskinen følger et strømstyringsoppsett som støtter Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), som gir både optimal strømsparing og ytelse. Windows håndterer alle strømsparingsrutiner for datamaskinen.

37 29 På reisefot med TravelMate Dette avsnittet gir deg tips og råd om ting du må huske på når du skal ut på tur med datamaskinen. Koble fra skrivebordet Følg disse trinnene for å koble datamaskinen fra eksternt tilbehør: 1 Lagre arbeid under utførelse. 2 Fjern eventuelle medier eller plater fra stasjonen(e). 3 Avslutt operativsystemet. 4 Slå av datamaskinen. 5 Lukk skjermlokket. 6 Koble ledningen fra batterieliminatoren. 7 Koble fra tastatur, pekeenhet, skriver, ekstern skjerm og andre eksterne enheter. 8 Koble fra Kensington-låsen hvis du bruker en til å sikre datamaskinen. På tur når du bare beveger deg korte avstander, for eksempel fra kontorplassen din til et møterom Klargjøre datamaskinen Foer du flytter datamaskinen, lukk skjermen for aa starte sovemodus. Du kan naa trygt ta datamaskinen hvor du vil i bygningen. For aa ta datamaskinen ut av sovemodus, aapen skjermen, press og slipp paaknappen. Hvis du tar med deg datamaskinen ut til en kunde eller en annen bygning, kan du velge å slå av datamaskinen: 1 Klikk på Start, Slå av datamaskinen. 2 Klikk på Slå av.

38 30 1 Bli kjent med TravelMate - eller - du kan sette datamaskinen i dvalemodus ved å trykke på Fn-F4. Deretter lukker du skjermen. Naar du er klar til aa bruke datamaskinen igjen, aapen skjermen, press og slipp paa knappen. Hvis stroem indikatoren er av, viser dette at datamaskinen har gaatt i dvalemodus og er slaatt av. Press og hold paaknappen for aa slaa paa datamaskinen. Merk at datamaskinen kan gaa til dvalemodus etter en periode i sovemodus. Hva du skal ta med til korte møter Et fullt ladet batteri kan i de fleste omstendigheter, brukes i cirka fire timer. Hvis ditt moete er kortere enn dette, trenger du ikke ta med adapteret. Hva du skal ta med til lengre møter Hvis ditt moete varer lengre enn fire timer, eller hvis ditt batteri ikke er fullt ladet, saa anbefales det at du tar med stroem adapteret for aa plugge det inn I stoepselet I moete rommet. Hvis moeterommet ikke har ett stoepsel kan du forlenge batteriets levetid ved aa sette datamaskinen I sovemodus. Press Fn-F4 eller lukk skjermen naar du ikke bruker datamaskinen, deretter press og slipp paaknappen. Ta med deg datamaskinen hjem når du beveger deg mellom kontoret og hjemmet, eller omvendt Klargjøre datamaskinen Etter at du har koblet datamaskinen fra skrivebordet, følger du disse trinnene for å klargjøre datamaskinen for en tur hjem: Undersøk om du har tatt ut alle medier og plater fra stasjonen(e). Hvis du ikke tar ut mediene, kan det ødelegge lese/skrive-hodet i stasjonen. Pakk datamaskinen i en beskyttende væske som forhindrer at datamaskinen sklir omkring og kan dempe virkningen av et eventuelt fall.

39 31 Advarsel! Ikke pakk gjenstander ved siden av datamaskinens topplokk. Trykk mot lokket kan skade skjermen Hva du skal ta med deg Med mindre du allerede har de aktuelle tingene hjemme, tar du med deg følgende: batterieliminator og strømledning Den trykte brukerhåndboken Spesielle hensyn Følg disse retningslinjene for å beskytte datamaskinen på reise til og fra arbeid: Reduser virkningen av temperaturendirnger ved å ha med deg datamaskinen. Hvis du må stoppe i en lengre periode og ikke kan ha med datamaskinen, kan du legge datamaskinen i bagasjerommet for å unngå at den utsettes for overdreven varme. Endringer i temperatur og fuktighet kan føre til kondensering. Gi datamaskinen mulighet til å komme tilbake til romtemperatur, og undersøk om skjermen har konsens før du slår på maskinen. Hvis temperaturendringen er høyere enn 10 C (18 F), lar du datamaskinen gjenvinne romtemperatur sakte. Hvis mulig lar du datamaskinen stå 30 minutter i omgivelser med temperatur mellom ute- og romtemperaturen. Sette opp et hjemmekontor Hvis du ofte arbeider med datamaskinen hjemme, kan det være lurt å kjøpe en ekstra batterieliminator for hjemmebruk. Med en ekstra batterieliminator sparer du inn på vekten du må ha med deg til og fra. Hvis du bruker datamaskinen hjemme i lengre tidsperioder, ønsker du kanskje også å legge til eksternt tastatur, skjerm og mus.

40 32 1 Bli kjent med TravelMate Reise med datamaskinen når du beveger deg over en større avstand, for eksempel fra kontorbygningen din til en kundes kontorbygning eller på reise lokalt Klargjøre datamaskinen Klargjør datamaskinen som om du tar den med deg hjem. Kontroller at batteriet i datamaskinen er ladet. På flyplasser kan du bli bedt av sikkerhetspersonell om å slå på datamaskinen. Hva du skal ta med deg Ta med deg følgende ting: Batterieliminator Ett eller flere ekstra, fulladede batterier Ekstra skrivedriverfiler hvis du har tenkt å bruke en annen skriver Spesielle hensyn I tillegg til retningslinjene for å ta med seg datamaskinen hjem, følger du disse retningene for å beskytte datamaskinen når du er på reise: Ta alltid med datamaskinen som kabinbagasje. Hvis mulig, ber du om at datamaskinen inspiseres manuelt. Gjennomlysing på flyplasser er trygt, men ikke la datamaskinen passere en metalldetektor. Reise internasjonalt med datamaskinen når du reiser fra land til land Klargjøre datamaskinen Klargjør datamaskinen for reise på vanlig måte.

41 33 Hva du skal ta med deg Ta med deg følgende ting: Batterieliminator Strømledninger som egner seg for landet du reiser til Ekstra, fulladede batterier Ekstra skriverdriverfiler hvis du har tenkt å bruke en annen skriver Kjøpsbevis, i tilfelle du må vise det for tollfunksjonærer International Traveler s Warranty Spesielle hensyn Følg de samme retningslinjene som når du reiser med datamaskinen. I tillegg er disse tipsene nyttige når du reiser internasjonalt: Når du reiser i et annet land, må du undersøke om den lokale strømspenningen er kompatibel med batterieliminatorens spesifikasjoner. Hvis ikke, kjøper du en strømledning som er kompatibel med lokal spenning. Ikke bruk adaptere for el-utstyr til å forsyne datamaskinen din med strøm. Hvis du bruker modem, må du undersøke om modemet og kontakten er kompatible med telesystemet i landet du reiser i.

42 34 1 Bli kjent med TravelMate Sikre datamaskinen din Datamaskinen din er en verdifull investering du må ta vare på. Lær deg hvordan du beskytter og tar vare på datamaskinen. Sikkerhetsfunksjoner omfatter maskinvare og programvarelåser - en sikkerhetslås og passord. Bruke en sikkerhetslås på datamaskinen En sikkerhetslås som er på venstre siden av datamaskinen lar deg forbinde en Kensington kompatibel datamaskinlås. Koble en sikkehetslåskabel rundt et ubevegelig objekt som et bord eller håndtaket på en låst skuff. Sett inn låsen i sporet og vri om nøkkelen for å låse. Noen nøkkelløse modeller er også tilgjengelige.

43 35 Angi et passord Passord beskytter datamaskinen mot uautorisert tilgang. Når et passord er aktivert, får ingen tilgang til datamaskinen uten å legge inn det riktige passordet. Du kan angi tre typer passord: 1 Administratorpassordet (Supervisor Password) sikrer datamaskinen mot uautorisert tilgang til og bruk av BIOS-hjelpeprogrammet. 2 Brukerpassord (User Password) sikrer datamaskinen mot uautorisert bruk. 3 Harddiskpassord (Hard Disk Password) beskytter data ved å forhindre uautorisert tilgang til harddisken. Advarsel! Ikke glem oppsett- og harddiskpassordene! Hvis du glemmer passordene, må du kontakte forhandleren eller et autorisert servicesenter. Du kan definere passordene ved hjelp av et BIOS-hjelpeprogram.

TravelMate 3200 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 3200 Series. Brukerhåndbok TravelMate 3200 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 3200 Series Original Utgivelse: Juli 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

TravelMate 2000/2500 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 2000/2500 Series. Brukerhåndbok TravelMate 2000/2500 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett. Brukerhåndbok for TravelMate 2000/2500 Series Opprinnelig Utgave: Mars 2004 Endringer av informasjonen i denne

Detaljer

Ferrari 4000 Series. Brukerhåndbok

Ferrari 4000 Series. Brukerhåndbok Ferrari 4000 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for Ferrari 4000 Series Opprinnelig Utgave: Mars 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Aspire 1410/1680 Series. Brukerhåndbok

Aspire 1410/1680 Series. Brukerhåndbok Aspire 1410/1680 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for Aspire 1410/1680 Series Opprinnelig Utgave: Juli 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

TravelMate C200 Series. Brukerhåndbok

TravelMate C200 Series. Brukerhåndbok TravelMate C200 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med enerett Brukerhåndbok for TravelMate C200 Series Opprinnelig utgave: September 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

TravelMate 2350 Serie. Brukermanual

TravelMate 2350 Serie. Brukermanual TravelMate 2350 Serie Brukermanual Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 2350 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig Utgave: November 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Aspire 9400/7100 Series. Brukerhåndbok

Aspire 9400/7100 Series. Brukerhåndbok Aspire 9400/7100 Series Brukerhåndbok Copyright 2006. Acer Incorporated. Med enerett. Brukerhåndbok for Aspire 9400/7100 Series Opprinnelig utgave: 01/2006 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1710 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer 1710 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig utgave: Februar 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Aspire 9800 Series. Brukerhåndbok

Aspire 9800 Series. Brukerhåndbok Aspire 9800 Series Brukerhåndbok Copyright 2006. Acer Incorporated. Med enerett. Brukerhåndbok for Aspire 9800 Series Opprinnelig utgave: 03/2006 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan finne

Detaljer

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 2020 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer Aspire 2020 Series Notisbokdatamaskin Opprinnelig Utgave: Mars 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Extensa 5620/5620Z/5220 Series. Brukerhåndbok

Extensa 5620/5620Z/5220 Series. Brukerhåndbok Extensa 5620/5620Z/5220 Series Brukerhåndbok Copyright 2008. Acer Incorporated. Med enerett. Brukerhåndbok for Extensa 5620/5620Z/5220 Series Opprinnelig utgave: 01/2008 Endringer av informasjonen i denne

Detaljer

Aspire 4920 Series. Brukerhåndbok

Aspire 4920 Series. Brukerhåndbok Aspire 4920 Series Brukerhåndbok Copyright 2007. Acer Incorporated. Med enerett. Brukerhåndbok for Aspire 4920 Series Opprinnelig utgave: 05/2007 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan finne

Detaljer

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brukerhåndbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Starte datamaskinen 4 Trådløs tilkobling... 4 Registrering... 5 Programvareinstallasjon... 6 Gjenoppretting... 6 Har du problemer?... 6 Grunnleggende

Detaljer

emachines D725/D525 Series Hurtigguide

emachines D725/D525 Series Hurtigguide emachines D725/D525 Series Hurtigguide Copyright 2009. Acer Incorporated. Med enerett. Hurtigguide for emachines D725/D525 Series Opprinnelig utgave: 02/2009 Dette selskapet fremsetter ingen påstander

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok HP Notatbok-PC Referansehåndbok Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok HP OmniBook 4150 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

LT1.1 BRZ. Art. No. 142378 7394291020902. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13"

LT1.1 BRZ. Art. No. 142378 7394291020902. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13 Laptop 13 Bärbar dator 13 LT1.1 BRZ Art. No. 142378 7394291020902 onbynetonnet User s Manual Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13" Opphavsrett NetOnNet AB har opphavsretten til denne håndboken. Ingen deler av denne håndboken skal

Detaljer

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13"

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13 Laptop 13 Bärbar dator 13 LT1.2 S Art. No. 142349 7394291020919 onbynetonnet User s Manual Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13" Opphavsrett NetOnNet AB har opphavsretten til denne håndboken. Ingen deler av denne håndboken skal

Detaljer

emachines E720/E520 Series Hurtigguide

emachines E720/E520 Series Hurtigguide emachines E720/E520 Series Hurtigguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med enerett. Hurtigguide for emachines E720/E520 Series Opprinnelig utgave: 08/2008 Dette selskapet fremsetter ingen påstander

Detaljer

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok HP OmniBook 900 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing Inneholder v Innføring i andre informasjonskilder v Viktige tips for vedlikehold av maskinen v Feilsøking og problemløsing v Informasjon om gjennopprettingsalternativer

Detaljer

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok HP OmniBook 6000 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer