16 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Kapittel 2 Gyproc Systemer. Innhold. 2.1 Innervegger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "16 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Kapittel 2 Gyproc Systemer. Innhold. 2.1 Innervegger"

Transkript

1 Kapittel 2 Gyproc Systemer Innhold Innervegger.0 Gyproc Veggnøkler Gyproc XR Gyproc GS Gyproc DUROnomic Gyproc ACOUnomic Gyproc GT Funksjonsvegger 2. Gyproc Våtromsvegger Gyproc Hybridvegger Gyproc Arkivvegger Gyproc Akustikkvegg Gyproc Innbruddsvern Gyproc Bøyde vegger Gyproc Vegger med Søylekonstruksjon Gyproc Installasjonsvegger Yttervegger Gyproc THERMOnomic Gyproc Yttervegger med bindingsverk av tre Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere av tre Gyproc Etasjeskillere mot loft Himlinger Gyproc GK-system Gyproc PS himling med bæreverk av stål Bøyde himlinger med bæreverk av stål Frittbærende himling med bæreverk av stål Gyproc Himling med bæreverk av tre Gyptone himlingssystemer Brannisolering Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner med Glasroc F FireCase Installasjoner Innkledning av ventilasjonskanaler Hulltaging store hull med forsterkninger Inspeksjonsluker Elektriske installasjoner Innfesting 0.1 Innfesting i Gyproc gipsplater Innfesting av dørkarmer Fuging og overflatebehandling 1.1 Akustisk tetting og fuging Sparkling Gyproc Håndbok Gyproc Systemer

2 G Y P R O C S Y S T E M S I K R I N G Innledning Kapittel 2 inneholder systembeskrivelser med tilhørende funksjonsnøkler for de mest anvendte Gyproc Systemer. Det inneholder også veggnøkler med anbefalte veggtyper for ulike bygg, som kan gjøre det lettere å velge riktig vegg. I systembeskrivelsene gis det informasjon om: Konstruksjonsoppbygning Inngående komponenter Bruksområder I tilhørende oversikt over systemegenskaper finnes det opplysninger om konstruksjonenes viktigste egenskaper bl.a.: Lydisolasjonsevne Brannmotstand Maks vegghøyde Det finnes systembeskrivelser for: Innervegger Funksjonsvegger Yttervegger Etasjeskillere Himlinger Gyptone akustikkhimlinger Brannisolering av bærende konstruksjoner Installasjoner Innfestinger Fuging og overflatebehandling G I P S B A S E R T E L E T T B Y G G De systemløsningene du velger i dette kapitlet: Omfatter kun kvalitetsprodukter utviklet for å fungere individuelt eller saen som et system for å oppfylle estetiske, funksjonelle og montasjemessige krav. Baserer seg på teknisk ekspertise og erfaring fra markedets ledende leverandør av løsninger for lettbyggeteknikk. Har produkt- og systemdokumentasjon basert på tester og målinger ved sertifiserte institutter i samsvar med gjeldende regler og myndighetskrav. Har produkter og systemer som er testet på byggeplass for å sikre optimale montasjemetoder. Støttes av kompetente rådgivere under hele prosjektets livssyklus, fra prosjekterings- og leveringsfasen til montasje. Fungerer som forutsatt i hele byggets levetid. Les mer om styrken bak Gyproc SystemSikring i kapittel 1 eller på hjeesiden. S N S L Ø I N G E R I funksjonsnøklene finnes det for hver konstruksjon henvisning til tilhørende datablad i kapittel 3, hvor det også angis detaljer og egenskaper for tilslutninger til andre bygningsdeler. Kapittel 3 inneholder dessuten typedetaljer for tilslutninger til Gyproc Systemer og til andre konstruksjoner. Informasjonen i kapittel 2 og 3 har alle tilsvarende nuerering på sine avsnitt, for eksempel finnes informasjon om Gyproc XR i avsnittene.1 og Vi tilbyr deg løsninger for lettbyggeteknikk som lever opp til dine krav og angitte spesifikasjoner under hele byggets levetid. Gyproc SystemSikring omfatter samtlige av våre produkter og systemer som er beskrevet og montert i henhold til Gyproc Håndbok og Gyproc Monteringshåndbok. Gyproc Håndbok Gyproc Systemer 17

3 Innervegger Kapittel inneholder systembeskrivelser med oversikt over systemegenskaper og lydnøkler for mange av de mest brukte Gyproc innerveggsystemene. I systembeskrivelsene finnes informasjon om konstruksjonsoppbygning, anvendte komponenter og bruksområder. I tilhørende oversikt over systemegenskaper finnes opplysninger om hvordan konstruksjonenes oppbygning (bindingsverk, platekledning og isolering) påvirker veggens viktigste egenskaper som lydisolering, brannmotstand, maksimal vegghøyde og tykkelse. Stålsystemer Gyproc stålsystemer for innervegger kan brukes saen med alle Gyproc- og Glasroc-plater. Gyproc GS er Gyprocs standardstålsystem for ikkebærende innervegger. Gyproc XR er Gyprocs system for høy lydreduksjon i lette, ikkebærende innervegger. Har forbedrede lydisolerende egenskaper og kan i visse lydklasser redusere bruken av mineralull, redusere veggtykkelsen eller antall lag plater saenlignet med Gyproc GS. Gyproc DUROnomic er Gyprocs system med forsterkningsstendere for både bærende og ikkebærende innervegger. Brukes først og fremst i høye vegger eller vegger med større spennvidder og belastninger. Gyproc GR Robust benyttes når det stilles høye krav til overflatens robusthet i f. eks. skoler og helseinstitusjoner. Dessuten kan man i noen konstruksjoner oppnå forbedret lydisolering og økt makshøyde saenlignet med Gyproc GN 13 Normal, med uforandret brannmot-stand. Gyproc GPL Planum benyttes der det stilles ekstra høye estetiske krav, f. eks. ved høye vegger med synlige kortkanskjøter. Platen har sae lydisolerende og brannbeskyttende egenskaper som Gyproc GN 13 Normal. Glasroc H Ocean Våtromsplate benyttes i fuktutsatte konstruksjoner der det stilles høye krav til fuktresistente og uorganiske platekledninger. Platekledning Valg av platekledning og antall lag plater påvirker den ferdige innerveggens funksjonsegenskaper. Felles for alle gipsbaserte plater er at de har gode lydisolerende og brannbeskyttende egenskaper. Bruksområdene for de vanligste platene: Gyproc GN 13 Normal benyttes når det ikke finnes helt spesielle krav til overflatens hardhet eller fuktresistens. Har gode lydisolerende og brannbeskyttende egenskaper. Gyproc Protect F benyttes når det stilles ekstra høye krav til brannbeskyttende egenskaper. Kan også benyttes i mange konstruksjoner for å oppnå sae brannmotstand som Gyproc GN 13 Normal, men med ett platelag mindre. 18 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer

4 Innervegger Lyd i Gyproc Håndbok Lydverdier for Gyproc systemer, forutsetninger Gyproc Håndbok beskriver hvordan man kan oppfylle de ulike kravene til lydisolering ved hjelp av Gyprocsystemer. Ved hjelp av Gyprocs lettbyggeteknikk kan gipsplatekonstruksjoner optimeres for stort sett alle kravnivåer. Formålet med håndboken er at prosjektledere og entreprenører skal kunne garantere håndbokens klasseverdier i ferdige bygg forutsatt at man kan samordne kompletteringen av grunnkonstruksjonen med installasjoner og bygningen forøvrig. En egnet Gyproc-konstruksjon velges ut fra Gyproc Funksjonsnøkkel, som angir hvilke veggtyper (type etasjeskiller osv.) som oppfyller de ulike lydisoleringskravene. Disse klassene henviser til lydisoleringen i ferdige bygg, det vil si den totale lydisoleringen når samtlige lydtransmisjonsveier er tatt med i betraktningen. Figuren nedenfor viser mulige lydtransmisjonsveier mellom to rom, fra et senderrom til et mottakerrom. For at lydklassen skal kunne oppnås, stilles det derfor krav til både skillekonstruksjonen, utførelsen og lydegenskapene til de øvrige transmisjonsveiene. Kapittel 3 Gyproc Prosjektering inneholder datablad og typedetaljer for de vanligste løsningene S 3 1 M Luftlydisolering - Transmisjonsveier S = Senderrom M = Mottakerrom 1 = Direkte lydtransmisjon 2 = Flanketransmisjon 3 = Overhøring 4 = Lekkasje Gyproc Håndbok Gyproc Systemer 19

5 Innervegger Funksjonsnøkler og Gyproc prosjektering Gyproc Håndbok avsnitt 4.1 Bygningsakustikk og avsnitt.0 Gyproc Veggnøkler gir grunnlag for valg av kravnivå og Gyproc-konstruksjoner samt omfattende informasjon om definisjoner og beregningsmetoder. Her følger noen forutsetninger for at funksjonsnøkkelens klasser skal kunne oppfylles: (etasjeskillerens osv.) oppbygning må stee overens med detaljbladene som vises i Gyproc Håndbok. Eksempler på viktige faktorer: Mindre senteravstand enn angitt for enkelt bindingsverk gir dårligere lydisolering. Platematerialet må ha riktig oppbygning volumvekt, tykkelse, materialtype osv. Både stivere og lettere platematerialer gir dårligere lydisolering. Det må ikke være konstruksjonsdetaljer som gir direkte kontakt mellom de to veggsidene ut over de ordinære stenderne. Stive forbindelser mellom el-bokser og forsterkninger som støtter tung innredning, samt ledningstrekk mellom vegghalvdelene i doble konstruksjoner er eksempler på slike detaljer. El-bokser og andre installasjoner i veggen må utføres slik at det ikke oppstår lydlekkasje. Tilstøtende konstruksjoner må ikke føre lyd forbi skilleveggen slik at lydklassen ikke oppnås. Eksempel: Lydoverføring (flanketransmisjon) gjennom den tilstøtende konstruksjonen korridoren, ytterveggen, etasjeskilleren osv. Utettheter eller sviktende lydisolering via den tilstøtende konstruksjonen ventilasjonskonstruksjonen, el-kanalen, himlingen osv. Alle tilslutninger må utføres med fullgod tetting. Gyproc Håndbok viser eksempler på detaljløsninger for ulike tilfeller. Unngå avvik fra disse med mindre det er godkjent av fagpersoner. I dette kapitlet presenteres funksjonsnøkler som forenkler valget av Gyproc-konstruksjon. Når det gjelder detaljprosjektering, gir databladene materialspesifikasjoner for de fleste veggtyper og andre lydisolerende konstruksjoner i Gyproc-systemer. De inneholder også typedetaljer om tilslutning til tunge og lette flankerende konstruksjoner, på sae måte som for installasjoner og innfestinger i forbindelse med Gyproc-konstruksjoner. De fleste datablader og typedetaljer gir viktig informasjon med hensyn til lyd. Mineralull For å forbedre lydisoleringen gjelder følgende: Med isolering med mineralull menes glassull eller steinull i form av plater. Mineralull forutsettes ha densitet på minimum 15 kg/m 3. Alle lydmålinger er utført med 30 tykk mineralull: M30 angir minste tykkelse. For å forbedre brannisoleringen gjelder følgende: Angis det spesielt steinull, forutsettes at denne har densitet på minimum 28 kg/m 3. Isoleringsplatene skal være festet mot stenderne på en måte som gjør at de ikke løsner hvis platekledningen brenner bort. Festing av isoleringsplatene gjennom overmål godtas. Overmålet skal være 5-10 slik at platene må presses inn. Gyproc Liontering Systemet er en enkel måte å montere gipsplater på bindingsverk av stål. Samtidig gir Gyproc Liontering bedre arbeidsmiljø ettersom det limes i stedet for skrus, og dermed blir en mindre belastning for kroppen. Kontakt Gyproc for nærmere informasjon og teknisk veiledning. Forklaringer Kravene som stilles til lydreduksjonen i en vegg, bør nøye overveies, og det bør stilles krav til samtlige komponenter i veggen samt tilstøtende konstruksjoner. Lydreduksjonen i en vegg påvirkes i svært stor grad av utettheter, gjennomføringer, dører, flanker osv. De fleste angivelser av luftlydreduksjonen er i håndboken gjort ved hjelp av måletallet R' w, dvs. veid reduksjonstall, som dekker frekvensområdet Hz. Ulike omgjøringstall for spektrum kan brukes til å veie inn egenskapene ved økt frekvensområde. Det aktuelle omgjøringstallet for luftlydisolering er C Det saensatte måletallet R' w + C anvendes primært for boliger og lokaler for utøvelse av musikk. For gipsplatevegger alene er lydisoleringen regnet i R' w + C normalt 4 9 db lavere enn regnet i i R' w, men når flanketransmisjon, overhøring, lekkasje samt innvirkning av andre bygningsdeler har tilkoet, blir den reelle forskjellen normalt at R' w + C er 3 4 db lavere enn R' w. 20 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer

6 Innervegger Veggnøkler Gyproc har opprettet veggnøkler for å gjøre det enklere å velge veggtype. Veggnøklene omfatter både konstruksjoner der myndighetene stiller krav til lydisolering, og konstruksjoner der en viss lydisolering kan være hensiktsmessig selv om det ikke foreligger formelle krav. På de etterfølgende sidene finnes mer informasjon om anbefalte veggtyper for boliger, skoler og andre bygninger til undervisningsformål, barnehager, SFO og førsteklasserom, sykehus og pleieinstitusjoner, overnattingssteder og kontorer. Anbefalte veggtyper i Gyproc Veggnøkler er valgt med utgangspunkt i respektive lydkrav, men det er også tatt hensyn til for eksempel: Pris, veggtykkelse, samt andre, med hensyn til funksjon og utførelse, innvirkende faktorer. For å forenkle materialhåndteringen på byggeplassen bør enhetlige veggsystemer velges så langt det er mulig. I enkelte tilfeller kan også andre funksjonskrav, som for eksempel mekanisk holdfasthet, føre til at annen oppbygning enn den foreslåtte bør velges. De løsninger som foreslås i Gyproc veggnøkler omfatter løsninger med 1200 brede gipsplater og systemene Gyproc XR c 600 og Gyproc GS c 600. Som alternativ kan Gyproc XR c 450 velges uten at funksjonsegenskapene svekkes, Gyproc GS c 450 derimot vil i visse tilfeller gi redusert lydisolering. Se også avsnitt.1 Gyproc XR hhv..6 Gyproc GS. Generelt anbefaler Gyproc å benytte løsninger med 900 brede plater. Anbefalingene i Gyproc veggnøkler er primært basert på lydklasse B og C i NS 8175: 2008 Lydforhold i bygninger. For ikke å risikere at en stor del av beboerne blir forstyrret vil Gyproc på det sterkeste anbefale, i tråd med merknaden i NS 8175, at det for luftlyd også i lydklasse C gjøres vurderinger med omgjøringstallet for spektrum Hz. Dette har bl.a. resultert i de løsninger som vi presenterer for vegger mellom boenheter i veggnøklene. For mer informasjon om C korreksjon, se også avsnitt 4.1 Bygningsakustikk. Lydnøkler I oversikten over systemegenskaper for Gyproc systemer finnes også klassiske lydnøkler som på en visuell måte viser den lydklassen som et system holder, noe som gjør det lett å finne et Gyproc system som holder et beskrevet krav til lydklasse. Tegnforklaring Lydnøkkel R' w db R' w db Angir den lydisoleringsklasse som kan påregnes om konstruksjonen utføres iht. Gyproc Håndbok og Gyprocs øvrige anvisninger. Tilsvarer mørkblå klassifisering, under forutsetning av at tilslutninger med én lydklasse bedre enn kravet velges. For eksempel 55 db med mørkblå markering i lydnøkkel angis med tabellverdi lydisoleringsklasse R'w = 55 db, mens lysblå markering angis med tabellverdi R'w = db. Tabellverdien db er dog ikke et intervall, det tilsvarer 60 db, men har noe lavere marginal enn system med mørkblå klassifisering. Gyproc Håndbok Gyproc Systemer 21

7 .0 Gyproc Veggnøkler Boliger Lydklasse NS 8175:2008 Veggtype Leilighetsskillende vegg = 55dB Anbefalt av Gyproc: R' w + C dB Hvis veggen er skille mellom soverom og kjøkken/bad i ulik boenhet: Klasse B: R' w + C dB Romskillende vegg uten dør innenfor boenhet (untatt våtrom) Anbefalt av Gyproc: Klasse B: R' w + C dB 1) Romskillende vegg med dør i leilighet (untatt våtrom) Anbefalt av Gyproc: Klasse B: R' w + C dB 1) Vegg mellom våtrom og boligens øvrige rom Ingen Gyproc XR 70/70x2 (450/600) NN-NN M140 2) Gyproc GS 70/70x2 (450/600) NN-NN M140 2) Gyproc XR 70/70x2 (450/600) NN-NNN M140 Gyproc GS 70/70x2 (450/600) NN-NNN M140 Gyproc XR 70/70x2 (450/600) NNN-NNN M140 Gyproc GS 70/70x2 (450/600) NNN-NNN M140 Gyproc XR 70/70 (450/600) NN-NN M45 Gyproc GS 120/120 (600) NN-NN M30 Gyproc XR 120/95 (450/600) NN-NN M120 Gyproc GS 120/95 (450/600) NN-NN M120 Gyproc XR 70/70 (450/600) NN-VV M0 Gyproc GS 70/70 (600) NN-VV M0 Vegg mellom boenhet og nærings- og servicevirksomhet, garasjeanlegg, og lignende = 60dB Gyproc XR 70/70x2 (450/600) NNN-NNN M140 Gyproc GS 70/70x2 (450/600) NNN-NNN M140 Branncellebegrensende sjaktvegg Se NS 8175:2008 Tabell 4 Forslag til veggtyper (må prosjekteres mtp. lydkilde): Gyproc XR 70/70 (450/600) NN-0 M0 Gyproc GS 70/70 (450/600) NN-0 M0 Gyproc GS 70/70 (450) NNN-0 M0 Gyproc GS 95/95 (450) NNN-0 M0 Generelt gjelder at resulterende lydklasse for vegger med dør og/eller andre delelement bestees av veggens og delelementets lydklasse. Se avsnitt ) Mellom rom innbyrdes i en boenhet (minst til ett av Vegger utsatt for slag/støt bør kles med Gyproc Robust som ytterste platelag. roene i boenheten). 2) NB! Se også "Like rom -problemet" i avsnitt Gyproc Håndbok Gyproc Systemer

8 .0 Gyproc Veggnøkler lydklasse R' w R' w + C brannmotstand Maks høyde c 450/600 Tykkelse Datablad Merknader db 53 db EI(A) /3100 min : db 53 db EI(A) /2950 min : db 55 db EI(A) /3100 min db 55 db EI(A) /2950 min db 58 db EI(A) /3350 min : db 58 db EI(A) /3150 min : db 43 db EI(A) / : db 43 db EI(A) : db 48 db EI(A) / : db 48 db EI(A) / :109 Med dør klasse R w =40dB db 4500/ :102 På våtromsside benyttes Glasroc db Våtromsplate db 58 db EI(A) /3350 min : db 58 db EI(A) /3150 min : db EI(A) / : db EI(A) / : db EI(A) :101 Med to lag Gyproc Protect F blir brannmotstanden EI(A) db EI(A) :101 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer 23

9 .0 Gyproc Veggnøkler Skoler og andre bygninger til undervisningsformål Lydklasse NS 8175:2008 Vegg uten dør mellom undervisningsrom og mellom undervisningsrom og felles arealer Veggtype = 48dB Gyproc XR 70/70 (450/600) RN-NR MR Gyproc GS 120/120 (600) RN-NR M30 Vegg med dør mellom undervisningsrom og fellesgang/korridor = 35dB Gyproc XR 70/70 (450/600) R-R MR Gyproc GS 70/70 (600) R-R M30 Vegg uten dør for spesialrom som musikkrom o.l. Gyproc XR 70/70x2 (450/600) RNN-NNR M190 = 60dB Gyproc GS 70/70x2 (450/600) RNN-NNR M190 Gyproc XR 70/70x2 (450/600) NNN-NNN M140 Gyproc GS 70/70x2 (450/600) NNN-NNN M140 Vegg med dører for spesialrom som musikkrom o.l. = 50dB Gyproc XR 70/70 (450/600) RN-NR M45 Gyproc XR 95/95 (450/600) RN-NR M45 Gyproc GS 120/95 (450/600) RN-NR M30 Vegg mellom større undervisningsrom/auditorier og andre undervisnings- og personalrom Gyproc XR 70/70x2 (450/600) RN-NR M140 = 55dB Gyproc GS 70/70x2 (450/600) RN-NR M140 Gyproc XR 70/70x2 (450/600) NN-NN M140 Gyproc GS 70/70x2 (450/600) NN-NN M140 Branncellebegrensende sjaktvegg Se NS 8175:2008 Tabell 12 og 13 Forslag til veggtyper (må prosjekteres mtp. lydkilde): Gyproc XR 70/70 (450/600) NN-0 M0 Gyproc GS 70/70 (450/600) NN-0 M0 Gyproc GS 70/70 (450) NNN-0 M0 Gyproc GS 95/95 (450) NNN-0 M0 Generelt gjelder at resulterende lydklasse for vegger med dør og/eller andre delelement bestees av veggens og delelementets lydklasse. Se avsnitt ) Gjelder ved minst 10 m 2 arealforskjell, inklusive dør. 24 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer

10 .0 Gyproc Veggnøkler lydklasse R' w brannmotstand Maks høyde c 450/600 Tykkelse Datablad Merknader 48 db EI(A) / : db EI(A) : db EI(A) / : db EI(A) :103 Med dør klasse R w = 33 db 1) 65 db EI(A) /3550 min : db EI(A) /3350 min : db EI(A) /3350 min : db EI(A) /3150 min : db EI(A) / : db EI(A) / : db EI(A) / :108 Med to stk dører i klasse R w = 33 og 28 db db EI(A) /3550 min : db EI(A) /3350 min : db EI(A) /3350 min : db EI(A) /3150 min : db EI(A) / : db EI(A) / : db EI(A) :101 Med to lag Gyproc Protect F blir brannmotstanden EI(A) db EI(A) :101 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer 25

11 .0 Gyproc Veggnøkler Barnehager, SFO og førsteklasserom Lydklasse NS 8175:2008 Vegg i rom for søvn og hvile = 48dB Vegg med dør i rom for søvn og hvile = 35dB Branncellebegrensende sjaktvegg Se NS 8175:2008 Tabell 19 Forslag til veggtyper (må prosjekteres mtp. lydkilde): Veggtype Gyproc XR 70/70 (450/600) RN-NR MR Gyproc GS 120/120 (600) RN-NR M30 Gyproc XR 70/70 (450/600) R-R MR Gyproc GS 70/70 (600) R-R M30 Gyproc XR 70/70 (450/600) NN-0 M0 Gyproc GS 70/70 (450/600) NN-0 M0 Gyproc GS 70/70 (450) NNN-0 M0 Gyproc GS 95/95 (450) NNN-0 M0 Generelt gjelder at resulterende lydklasse for vegger med dør og/eller andre delelement bestees av veggens og delelementets lydklasse. Se avsnitt ) Gjelder ved minst 10 m 2 arealforskjell, inklusive dør. 26 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer

12 .0 Gyproc Veggnøkler lydklasse R' w brannmotstand Maks høyde c 450/600 Tykkelse Datablad Merknader 48 db EI(A) / : db EI(A) : db EI(A) / : db EI(A) :103 Med dør klasse R w =33dB 1) db EI(A) / : db EI(A) / : db EI(A) :101 Med to lag Gyproc Protect F blir brannmotstanden EI(A) db EI(A) :101 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer 27

13 .0 Gyproc Veggnøkler Sykehus og pleieinstitusjoner Lydklasse NS 8175:2008 Vegger mellom senge- eller beboerrom - sykehus = 48dB Vegger mellom senge- eller beboerrom - pleieinstitusjoner = 52dB Vegg mot nærings- og servicevirksomhet = 60dB Veggtype Gyproc XR 70/70 (450/600) RN-NR MR Gyproc GS 120/120 (600) RN-NR M30 Gyproc XR 95/95 (450/600) RN-NR M45 Gyproc GS 120/95 (600) RN-NR M30 Gyproc XR 95/95 (450/600) NN-NN M95 Gyproc GS 120/95 (600) NN-NN M120 Gyproc XR 70/70x2 (450/600) RNN-NNR M190 Gyproc GS 70/70x2 (600) RNN-NNR M190 Gyproc XR 70/70x2 (450/600) NNN-NNN M140 Gyproc GS 70/70x2 (600) NNN-NNN M140 Vegg med dør m/terskel mellom senge- eller beboerrom og korridor, felles bad, toaletter og lignende Gyproc XR 70/70 (450/600) R-R M45 = 39dB Gyproc GS 70/70 (600) RN-NR M30 Gyproc XR 70/70 (450/600) N-N M45 Gyproc GS 70/70 (600) NN-NN M30 Vegg med terskelfri dør mellom senge- eller beboerrom og korridor, felles bad, toaletter og lignende Gyproc XR 70/70 (450/600) R-R M0 = 35dB Gyproc GS 70/70 (600) RN-NR M30 Gyproc XR 70/70 (450/600) N-N M45 Gyproc GS 70/70 (600) NN-NN M30 Branncellebegrensende sjaktvegg Se NS 8175:2008 Tabell 25 Forslag til veggtyper (må prosjekteres mtp. lydkilde): Gyproc XR 70/70 (450/600) NN-0 M0 Gyproc GS 70/70 (450/600) NN-0 M0 Gyproc GS 70/70 (450) NNN-0 M0 Gyproc GS 95/95 (450) NNN-0 M0 Generelt gjelder at resulterende lydklasse for vegger med dør og/eller andre delelement bestees av veggens og delelementets lydklasse. Se avsnitt ) Gjelder ved minst 10 m 2 arealforskjell, inklusive dør. 28 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer

14 .0 Gyproc Veggnøkler lydklasse R' w brannmotstand Maks høyde c 450/600 Tykkelse Datablad Merknader 48 db EI(A) / : db EI(A) : db EI(A) / : db EI(A) : db EI(A) / : db EI(A) : db EI(A) /3550 min : db EI(A) /3350 min : db EI(A) /3350 min : db EI(A) /3150 min : db EI(A) / : db EI(A) : db EI(A) :104 Med to stk dører i klasse R w = 38 og 33 db 1) 44 db EI(A) : db EI(A) / : db EI(A) : db EI(A) / : db EI(A) : db EI(A) / : db EI(A) / : db EI(A) :101 Med to lag Gyproc Protect F blir brannmotstanden EI(A) db EI(A) :101 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer 29

15 .0 Gyproc Veggnøkler Overnattingssteder Lydklasse NS 8175:2008 Vegg mellom gjesterom og mellom gjesterom og fellesarealer = 52dB Vegg med dør mellom gjesterom og trafikkert korrridor/felles gang = 44dB Vegg mellom gjesterom og nærings- og serviceareal = 60dB Branncellebegrensende sjaktvegg Se NS 8175:2008 Tabell 31 Forslag til veggtyper (må prosjekteres mtp. lydkilde): Veggtype Gyproc XR 95/95 (450/600) RN-NR M45 Gyproc GS 120/95 (600) RN-NR M30 Gyproc XR 95/95 (450/600) NN-NN M95 Gyproc GS 120/95 (600) NN-NN M30 Gyproc XR 70/70 (450/600) RN-NR M0 Gyproc GS 70/70 (600) RN-NR M30 Gyproc XR 95/95 (450/600) RN-NR M0 Gyproc XR 95/95 (450/600) NN-NN M0 Gyproc GS 70/70 (600) NN-NN M30 Gyproc XR 70/70x2 (450/600) RNN-NNR M190 Gyproc GS 70/70x2 (450/600) RNN-NNR M190 Gyproc XR 70/70x2 (450/600) NNN-NNN M140 Gyproc GS 70/70x2 (450/600) NNN-NNN M140 Gyproc XR 70/70 (450/600) NN-0 M0 Gyproc GS 70/70 (450/600) NN-0 M0 Gyproc GS 70/70 (450) NNN-0 M0 Gyproc GS 95/95 (450) NNN-0 M0 Generelt gjelder at resulterende lydklasse for vegger med dør og/eller andre delelement bestees av veggens og delelementets lydklasse. Se avsnitt ) Gjelder ved minst 10 m 2 arealforskjell, inklusive dør. 30 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer

16 .0 Gyproc Veggnøkler lydklasse R' w brannmotstand Maks høyde c 450/600 Tykkelse Datablad Merknader 52 db EI(A) / : db EI(A) : db EI(A) / : db EI(A) : db EI(A) / : db EI(A) : db EI(A) / :105 Med dør klasse R w =38dB 1) 44 db EI(A) / : db EI(A) : db EI(A) /3550 min : db EI(A) /3350 min : db EI(A) /3350 min : db EI(A) /3150 min : db EI(A) / : db EI(A) / : db EI(A) :101 Med to lag Gyproc Protect F blir brannmotstanden EI(A) db EI(A) :101 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer 31

17 .0 Gyproc Veggnøkler Kontorer Lydklasse NS 8175:2008 Vegg mellom kontorer = 37dB Vegg uten dør mellom møterom og andre rom = 44dB Vegg mellom samtalerom, legekontorer og lignende kontorer = 48dB Branncellebegrensende sjaktvegg Se NS 8175:2008 Tabell 37 Forslag til veggtyper (må prosjekteres mtp. lydkilde): Veggtype Gyproc XR 70/70 (450/600) N-N MR Gyproc GS 70/70 (600) N-N M30 Gyproc XR 95/95 (450/600) NN-NN M0 Gyproc GS 70/70 (600) NN-NN M30 Gyproc XR 70/70 (450/600) NN-NN M45 Gyproc GS 120/120 (600) NN-NN M30 Gyproc GS 95/70 (450/600) NN-NN M30 Gyproc XR 70/70 (450/600) NN-0 M0 Gyproc GS 70/70 (450/600) NN-0 M0 Gyproc GS 70/70 (450) NNN-0 M0 Gyproc GS 95/95 (450) NNN-0 M0 32 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer

18 .0 Gyproc Veggnøkler lydklasse R' w brannmotstand Maks høyde c 450/600 Tykkelse Datablad Merknader 37 db EI(A) / : db EI(A) : db EI(A) / : db EI(A) : db EI(A) / : db EI(A) : db EI(A) / : db EI(A) / : db EI(A) / : db EI(A) :101 Med to lag Gyproc Protect F blir brannmotstanden EI(A) db EI(A) :101 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer 33

Kapittel 2 Gyproc Systemer

Kapittel 2 Gyproc Systemer Kapittel 2 Gyproc Systemer Systemguide 4 Gyproc Systemguide gir et overblikk per bygningsdel over våre Gyproc Systemer. For valg av system gå først til kapittel 2 der egenskaper som lydisoleringsklasse

Detaljer

Kapittel 2 Gyproc Systemer

Kapittel 2 Gyproc Systemer Kapittel Gyproc Systemer Systemguide 4 Gyproc Systemguide gir et overblikk per bygningsdel over våre Gyproc Systemer. For valg av system gå først til kapittel der egenskaper som lydisoleringsklasse og

Detaljer

Kapittel 2 Gyproc Systemer

Kapittel 2 Gyproc Systemer Kapittel Gyproc Systemer Systemguide 4 Gyproc Systemguide gir et overblikk per bygningsdel over våre Gyproc Systemer. For valg av system gå først til kapittel der egenskaper som lydisoleringsklasse og

Detaljer

Kapittel 3 Gyproc Prosjektering

Kapittel 3 Gyproc Prosjektering Kapittel 3 Gyproc Prosjektering Innhold Innervegger.1 Gyproc XR...103 152.6 Gyproc GS...153 166.15 Gyproc DUROnomic...167 178.51 Gyproc GT...179 224 3.2 Spesialvegger 3.2.1 Våtromsvegger...227 233 3.2.6

Detaljer

2.1. 48 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Oppbygning av system Gyproc GS. Systemets fordeler

2.1. 48 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Oppbygning av system Gyproc GS. Systemets fordeler .6 Gyproc GS, innervegger med bindingsverk av stål Systembeskrivelse Gyproc GS er et system for ikkebærende innervegger med bindingsverk av stål. Systemet er bygget opp av 900 eller 1200 mm brede Gyproc

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Oppbygning av system Gyproc Duronomic. Systemets fordeler. Øvrige bruksområder

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Oppbygning av system Gyproc Duronomic. Systemets fordeler. Øvrige bruksområder .15 Gyproc Duronomic Systembeskrivelse Oppbygning av system Gyproc Duronomic Gyproc Duronomic er et system med forsterkningsstendere for innervegger. Systemet benyttes hovedsaklig til høye vegger og vegger

Detaljer

Gyproc XR Innervegger med stålbindingsverk Datablad 3.1.1:101. Merknad. + C 50 5000 (db) R' w (db)

Gyproc XR Innervegger med stålbindingsverk Datablad 3.1.1:101. Merknad. + C 50 5000 (db) R' w (db) Gyproc XR Innervegger med stålbindingsverk Datablad.1:101 Veggtype A Veggtype Veggtype A 1. Skinne Gyproc SK 70 alt. SK 95 som kantprofil (i gulv, vegg og tak) 2. Stender Gyproc XR 70 alt. XR 95, c 450

Detaljer

2.1. 68 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Oppbygning av system Gyproc GT. Systembeskrivelse. Systemets fordeler. Stabilitet.

2.1. 68 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Oppbygning av system Gyproc GT. Systembeskrivelse. Systemets fordeler. Stabilitet. .51 Gyproc GT, innervegger med bindingsverk av tre Systembeskrivelse Gyproc GT er et system for bærende og ikkebærende innervegger. Systemet er bygget opp av 1200 mm brede Gyproc gipsplater på et bindingsverk

Detaljer

Gyproc Håndbok Håndboken i lettbyggeteknikk

Gyproc Håndbok Håndboken i lettbyggeteknikk Håndboken i lettbyggeteknikk For å øke tilgjengeligheten av illustrasjonene, tillater Gyproc at illustrasjonene i denne håndboken reproduseres under forutsetning av at opphavskilden fremgår. Det kreves

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse Gyproc XR. Oppbygning av system Gyproc XR. Systemets fordeler. Isoleringsutførelse MR

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse Gyproc XR. Oppbygning av system Gyproc XR. Systemets fordeler. Isoleringsutførelse MR bindingsverk, der stendere og skinner har samme bredde Oppbygning av system Gyproc XR 1 4 3 2 Systemets fordeler Systemet har følgende fordeler sammenlignet med Gyproc GS: Enkelt bindingsverk kan i visse

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse Gyproc XR. Oppbygning av system Gyproc XR. Systemets fordeler. Isoleringsutførelse MR

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse Gyproc XR. Oppbygning av system Gyproc XR. Systemets fordeler. Isoleringsutførelse MR .1 Gyproc XR Systembeskrivelse Gyproc XR Gyproc XR er et system for ikkebærende innervegger med høy lydreduksjon. Systemet er bygget opp av 900 eller 1200 mm brede Gyproc gipsplater på et bindingsverk

Detaljer

Oppbygning av system Gyproc GS

Oppbygning av system Gyproc GS .6 Gyproc GS, innervegger med bindingsverk av stål Systembeskrivelse Gyproc innervegger med bindingsverk av stål er et system for ikkebærende innervegger. Systemet er bygget opp av 900 eller 1200 brede

Detaljer

Gyproc Systemvegger. Det finnes innervegger - og det finnes. Suveren i alle lydklasser. Litt smartere løsninger til innervegger

Gyproc Systemvegger. Det finnes innervegger - og det finnes. Suveren i alle lydklasser. Litt smartere løsninger til innervegger Gyproc Systemvegger Suveren i alle lydklasser Det finnes innervegger - og det finnes Gyproc Systemvegger Litt smartere løsninger til innervegger Med Gyproc innerveggsystemer finnes optimerte løsninger

Detaljer

Gyproc GT Innervegger med trebindingsverk

Gyproc GT Innervegger med trebindingsverk .51 Gyproc GT Innervegger med trebindingsverk .51 Gyproc GT Innervegger med trebindingsverk Innhold.51 Gyproc GT 600 Innervegger med trebindingsverk Datablad Veggtyper...181 191.51 Gyproc GT 600 Innervegger

Detaljer

Gyproc Habito Gipsvegger med revolusjonerende innfestningsstyrke

Gyproc Habito Gipsvegger med revolusjonerende innfestningsstyrke Gyproc Habito Gipsvegger med revolusjonerende innfestningsstyrke Gipsvegger med høy innfestningsstyrke Takket være en ny patentert teknologi, har vi utviklet Gyproc Habito gipsplater med revolusjonerende

Detaljer

ERGOLITE. Revolusjonerende lette gipsplater. Til innervegger og himlinger

ERGOLITE. Revolusjonerende lette gipsplater. Til innervegger og himlinger ERGOLITE Revolusjonerende lette gipsplater Til innervegger og himlinger Én mann kan løfte én plate Gyproc ErgoLite er 25 % lettere enn vanlige gipsplater, noe som gir en vekt på 6,7 kg per kvadratmeter.

Detaljer

2.8. 5 mm 5. Konstruksjonseksempler. Forklaring til konstruksjonseksempler. Systembeskrivelse. 2.8.1 Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner

2.8. 5 mm 5. Konstruksjonseksempler. Forklaring til konstruksjonseksempler. Systembeskrivelse. 2.8.1 Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner 2.8.1 Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner Systembeskrivelse Konstruksjonseksempler Med Gyproc gipsplater og tilhørende stålprofiler har BPB Gyproc utviklet et sytem for enkel og effektiv brannbeskyttelse

Detaljer

3.9.1 Innkledning av ventilasjonskanaler Typedetaljer

3.9.1 Innkledning av ventilasjonskanaler Typedetaljer Installasjoner Installasjoner Innhold.1 Innkledning av ventilasjonskanaler Typedetaljer Brannmotstand EI() 30 - EI() 60, kanalbredde < 400 mm og -høyde < 600 mm... 353 Brannmotstand EI() 30 - EI() 60,

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Oppbygning av system Gyproc GS. Systemets fordeler

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Oppbygning av system Gyproc GS. Systemets fordeler .6 Gyproc GS, innervegger med bindingsverk av stål Systembeskrivelse Gyproc GS er et system for ikkebærende innervegger med bindingsverk av stål. Systemet er bygget opp av 900 eller 1200 mm brede Gyproc

Detaljer

3.4 Gyproc Etasjeskillere

3.4 Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Innhold.51 Gyproc Etasjeskillere av tre...287 Nedlekting med ett lag Gyproc gipsplate...287 Gyproc Akustikkprofil med ett lag Gyproc gipsplate...288 Gyproc Akustikkprofil

Detaljer

3.10.11 Innfesting av dørkarmer av tre Typedetaljer. Vegger med 1 lag gipsplater lette innerdører... 372

3.10.11 Innfesting av dørkarmer av tre Typedetaljer. Vegger med 1 lag gipsplater lette innerdører... 372 Innfesting Innfesting Innhold.1 Innfesting i Gyproc gipsplater Innfestingstyper... 369 Innfesting direkte i gipsplater... 369 Innfesting med plugg i borede hull... 369 Innfesting i stendere og bæresystem...

Detaljer

3.4 Gyproc Etasjeskillere

3.4 Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Innhold.51 Gyproc Etasjeskillere av tre Datablad Nedlekting 1 lag Gyproc gipsplater... 283 Gyproc AP profil 1 lag Gyproc gipsplater... 284 Gyproc AP profil 2

Detaljer

3.1. Innervegger. Bærende vegger uten krav til brannmotstand. Bruksområde. Konstruksjonsdetaljer. Merknad. Krav til gulv og overliggende etasjeskille

3.1. Innervegger. Bærende vegger uten krav til brannmotstand. Bruksområde. Konstruksjonsdetaljer. Merknad. Krav til gulv og overliggende etasjeskille Gyproc DUROnomic Innervegger med stålbindingsverk Datablad.15:110 Bærende vegger uten krav til brannmotstand 1200 mm brede gipsplater på stålbindingsverk 2. Forsterkningsstender Gyproc GFR DUORnomic c

Detaljer

2013-06 Fredlundskogen bofellesskap. Lydteknisk redegjørelse

2013-06 Fredlundskogen bofellesskap. Lydteknisk redegjørelse 2013-06 Fredlundskogen bofellesskap Lydteknisk redegjørelse Revisjon: Dato: Tekst: Laget av: Sjekket: Godkjent: 1 Des. 2013 Produksjon og utgivelse FAV Dokumenttittel: Espen Aursand Arkitektkontor AS Lydteknisk

Detaljer

Gyproc Robust Ekstra slagfaste gipsvegger

Gyproc Robust Ekstra slagfaste gipsvegger Gyproc Robust Ekstra slagfaste gipsvegger Gyproc Robust Ekstra slagfast og ekstra lydisolerende Gyproc Robust er en ekstra hard gipsplate med en kraftig glassfiberarmert gipskjerne og ekstra kraftig kartongoverflate.

Detaljer

Gyproc Planum Helt plane himlinger og veggerer. Forsenkede sparkel- sider!

Gyproc Planum Helt plane himlinger og veggerer. Forsenkede sparkel- sider! Gyproc Planum Helt plane himlinger og veggerer Forsenkede sparkel- sider! Gyproc Planum Helt plane himlinger og vegger Gyproc Planum er en gipsplate med egenskaper som gjør det mulig å oppnå helt plane

Detaljer

3.4 Gyproc Etasjeskillere

3.4 Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Innhold.51 Gyproc Etasjeskillere av tre Datablad Nedlekting 1 lag Gyproc gipsplater... 283... 284... 285... 286... 287... 288.51 Gyproc Etasjeskillere av tre

Detaljer

Branncellebegrensede vegger Brannklasse A60 (EI 60)

Branncellebegrensede vegger Brannklasse A60 (EI 60) Monteringsanvisning 1.1 F Brannklasse A60 (EI 60) 1. Skinner i gulv / tak: Gyproc UI 50-150 / SK 45-160 : Gyproc CI 50-150 / R/ER 45-160 / XR 70-160 (c-avstand iht. tabell 1) : 1 x 15,4 mm Gyproc PROTECT

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer Gyproc THERMOnomic. Oppbygning av system Gyproc THERMOnomic. Systembeskrivelse. Systemets fordeler

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer Gyproc THERMOnomic. Oppbygning av system Gyproc THERMOnomic. Systembeskrivelse. Systemets fordeler Yttervegger.11 Gyproc THERMOnomic Systembeskrivelse Gyproc Thermonomic er et ytterveggsystem med bindingsverk av slissede stålprofiler. Systemet er bygget opp av Glasroc H Storm Vindtettingsplate, Gyproc

Detaljer

2.2. 74 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Innledning. Glasroc H Ocean Våtromsplate. Systembeskrivelse. Kodenøkkel for betegnelse av veggtype eksempel

2.2. 74 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Innledning. Glasroc H Ocean Våtromsplate. Systembeskrivelse. Kodenøkkel for betegnelse av veggtype eksempel Funksjonsvegger Innledning Gyproc Funksjonsvegger er en sammensetning av ulike tilpassede veggløsninger for spesielle funksjoner. Funksjonene som beskrives er: Våtromsvegger Hybridvegger Arkivvegger Akustikkvegger

Detaljer

Lydteknisk premissrapport

Lydteknisk premissrapport Lydteknisk premissrapport Sunnaas sykehus - Nytt Tverrbygg Revisjon 3 01.03.2013 2012-12-10 Oppdragsnr.: 5102493 Innhold 1 BAKGRUNN 3 2 GRENSEVERDIER 3 3 BYGNINGSMESSIGE TILTAK 6 3.1 Generelt 6 3.2 Dekker

Detaljer

10 Glasroc GHI Hydro Våtromsplate Teknisk informasjon for våtromsveggsystem. Systeminformasjon. Eksempel 1a ikkebærende. Konstruksjonsdetaljer

10 Glasroc GHI Hydro Våtromsplate Teknisk informasjon for våtromsveggsystem. Systeminformasjon. Eksempel 1a ikkebærende. Konstruksjonsdetaljer Eksempel 1a ikkebærende Glasroc XR 70/70 (450) 1V*-1 M0 1. 15,5 mm Glasroc GHIE Hydro Ergo, alt. 15,5 mm Glasroc GHI Hydro 2. Skinne Gyproc SK 70 som kantprofil (i gulv og tak) 3. Stender Gyproc XR 70,

Detaljer

Holmestrand kommune. Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku

Holmestrand kommune. Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku Holmestrand kommune Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 464351 Kunde: Holmestrand kommune Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Akustisk tetting Gyproc Acounomic

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Akustisk tetting Gyproc Acounomic .1.31 Gyproc Acounomic Systembeskrivelse.1 Gyproc Acounomic er en samlebetegnelse for et sor- - - w w + C 50-5000 = Akustisk tetting - - 64 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer .1.31 Gyproc Acounomic Enkel montering

Detaljer

3.8 Brannisolering av bærende konstruksjoner

3.8 Brannisolering av bærende konstruksjoner Brannisolering av bærende konstruksjoner Brannisolering av bærende konstruksjoner Innhold Systemfordeler med Glasroc F FireCase...335 Søyler...336 Søyler...337 Bjelker...338 Bjelker...339 Tabellmetoden...340

Detaljer

526 Gyproc Håndbok. Indeks

526 Gyproc Håndbok. Indeks A Acounomic Kantprofiler...380, 507 Akustikk...387 Akustikkprofil... 195, 214, 221 Akustikkvegg... 75, 236-239 Akustisk tetting og fuging... 75, 198, 379, 380, 395 Akustiske egenskaper...463 Alternativ

Detaljer

3.2. Våtrom. Funksjonsvegger. Veggtyper. Tettesjikt. Tettesjikt i yttervegger. 3.2.1 Våtromsvegger

3.2. Våtrom. Funksjonsvegger. Veggtyper. Tettesjikt. Tettesjikt i yttervegger. 3.2.1 Våtromsvegger .1 Våtromsvegger Veggtyper Ved hjelp av tabell.1:01 kan veggtyper i Gyproc Håndbok tilpasses til våtromsvegger. Velg bindingsverk og veggtype med Gyproc Normal i kapittel 2 oversikt over systemegenskaper

Detaljer

Lette gipsplater. Gyproc ErgoLite til innervegger og himlinger

Lette gipsplater. Gyproc ErgoLite til innervegger og himlinger Lette gipsplater Gyproc ErgoLite til innervegger og himlinger Til innervegger og himlinger Gyproc ErgoLite er resultatet av en ny, unik teknologi som gjør at vi kan framstille gipsplater som er betydelig

Detaljer

Gyproc ERGO stål. Markedets letteste løsning for stålsikre innervegger. Det ergonomiske og effektive valget

Gyproc ERGO stål. Markedets letteste løsning for stålsikre innervegger. Det ergonomiske og effektive valget Gyproc ERGO stål Markedets letteste løsning for stålsikre innervegger NyheT! Det ergonomiske og effektive valget 2 Gyproc ER, R og CI stendere, Gyproc SK, SKP, UI og UIP skinner, og Gyproc AC kantskinner

Detaljer

Gyproc Etasjeskillere av tre. Oppbygning av Etasjeskillere av tre. Systembeskrivelse. Systemets fordeler. 2.

Gyproc Etasjeskillere av tre. Oppbygning av Etasjeskillere av tre. Systembeskrivelse. Systemets fordeler. 2. 2.4 Etasjeskillere 2.4.51 Gyproc Etasjeskillere av tre Systembeskrivelse Gyproc Etasjeskillere av tre er et system for horisontalt bærende bygningsdeler. Gjennom å velge type av oppbygging kan lyd- og

Detaljer

Gyproc Duronomic

Gyproc Duronomic .15 Gyproc Duronomic .15 Gyproc Duronomic Innhold.15 Gyproc DUROnomic Innervegger med stålbindingsverk Datablad Bærende vegger uten krav til brannmotstand...169 Bærende vegger uten krav til brannmotstand...170

Detaljer

Innervegger. Huskeliste:

Innervegger. Huskeliste: Innervegger Forskjellige typer innervegger stiller ulike krav til konstruksjonen. Profesjonelle håndverkere bruker oftest stålprofiler av tynnplatestål når de bygger innervegger. Fordelene er mange og

Detaljer

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi T - 01.12.06 11mm umalt/ ferdigmalt Huntonit veggplater mm diff.sperre Trestendere Utlekting Huntonit vindtette plater Utvendig kledning Yttervegg av tre Stender cc 600mm Kledning K10 Trafikkstøyreduksjonstall

Detaljer

3.11 Fuging og overflatebehandling

3.11 Fuging og overflatebehandling Fuging og overflatebehandling Fuging og overflatebehandling Innhold.1 Akustisk tetting og fuging Lyd- og tetningsfuger...379 4 mm Polyetenduk...379 Akustisk fugemasse...379 Fugestørrelse og plassering...380

Detaljer

Gyproc Hybridvegger. Med Rigidur Fibergips. Systeminformasjon

Gyproc Hybridvegger. Med Rigidur Fibergips. Systeminformasjon Gyproc Hybridvegger Med Rigidur Fibergips Systeminformasjon Systeminformasjon Gyproc Hybridvegger med Rigidur RFG H Fibergips Systeminformasjon Gyproc Hybridvegger med Rigidur Fibergips er en komplett

Detaljer

Stål l og hulldekker i boligblokker

Stål l og hulldekker i boligblokker MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Stål l og hulldekker i boligblokker lyd tekniske løsningerl ved Åshild Båsen B Eide Norsk Ståldag 2005 Teknisk forskrift

Detaljer

VEGG-GRUPPE Forklaring til tabell 1 og 2 på foregående side

VEGG-GRUPPE Forklaring til tabell 1 og 2 på foregående side VEGG-GRUPPE Forklaring til tabell og på foregående side NB ved bruk av FS-stender Bruk av forsterkningsstendere FS, muliggjør bygging av langt høyere vegger enn med db+ stendere. Vær imidlertid oppmerksom

Detaljer

VEGG - GRUPPEOVERSIKT

VEGG - GRUPPEOVERSIKT VEGG-GRUPPE Oversikt VEGG - GRUPPEOVERSIKT Forventet Maks vegghøyde Gr Lab R w R w Brann Tykkelse c/c 0 c/c 600 Nr Nr +C 0-0 klasse db db (EI) mm db+ FR db+ FR 6 7 8. 6 - - 0 SE C70 db+ / M0 9 700 900

Detaljer

Gyproc Flexi: Rask og fleksibel montering av gipsvegger

Gyproc Flexi: Rask og fleksibel montering av gipsvegger Gyproc Flexi: Rask og fleksibel montering av gipsvegger Justerbar i høyden, uten tilpassing Ny gipsvegg: Enkel, rask og grei Gyproc Flexi er en helt ny måte å bygge gipsvegger. Ideen er like enkel, som

Detaljer

Gyproc Planum. Helt plane himlinger og vegger

Gyproc Planum. Helt plane himlinger og vegger Gyproc Planum Helt plane himlinger og vegger Innhold... 3 Generell produktinformasjon 5 Typiske bruksområder 6 Systemer og montering 7 Produktsortiment 2 En gipsplate med fire forsenkede kanter til høy

Detaljer

E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE

E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE 56 E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE 9.1 KONSTRUKSJONSPRINSIPPER Valg av hovedbæresystem vil innvirke på lydisolasjon i ferdig bygg. I utgangspunktet kan hovedbæresystem deles i to typer: Skive-/dekkeløsning

Detaljer

INNVENDIGE VEGGER MED TRESTENDERVERK Introduksjon

INNVENDIGE VEGGER MED TRESTENDERVERK Introduksjon INNVENDIGE VEGGER MED TRESTENDERVERK Introduksjon Et tradisjonelt materiale Tre har hatt en særstilling i all bygging i Norge opp gjennom alle tider. Tømmerhuset dominerte gjennom mange hundre år, i byene

Detaljer

3.3. 258 Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering. Yttervegger. Innledning. 3.3.11 Gyproc THERMOnomic

3.3. 258 Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering. Yttervegger. Innledning. 3.3.11 Gyproc THERMOnomic .11 Gyproc THERMOnomic Innledning Gyproc Thermonomic er betegnelsen for en rekke stålprofiler og tilbehør for yttervegger. Stendere og skinner er slisset i livet for å minimere varmeledning. Lettbyggeteknikken

Detaljer

Kapittel 7 Brannisolering

Kapittel 7 Brannisolering Kapittel Brannisolering .1 Glasroc F FireCase Montering Generelt om montering Glasroc F FireCase plater monteres med egne Glasroc F-skruer eller spesifiserte kramper. For riktig valg av festemiddel, se

Detaljer

J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE

J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE 1. utgave 2007.05.17 1.) Forskrifter lydforhold i bygninger Som grunnlag til utredning av lydforhold i bygninger gjelder: Norsk standard NS 8175 Lydforhold i bygninger / Lydklasser

Detaljer

3.8 Brannisolering av bærende konstruksjoner

3.8 Brannisolering av bærende konstruksjoner Brannisolering av bærende konstruksjoner Revidert november 2016 Brannisolering av bærende konstruksjoner Innhold Systemfordeler med Glasroc F FireCase...335 Søyler...336 Søyler...337 Bjelker...338 Bjelker...339

Detaljer

Innervegger. Guide for valg av veggtype. Innervegger

Innervegger. Guide for valg av veggtype. Innervegger Innervegger Innervegger Ofte bruker man tynnplateprofiler av stål i innervegger. Fordelen med stål er at stenderne alltid er rette, og at bindingsverket er lett å bygge opp. Profilene vris fast istedet

Detaljer

4.1 Bygningsakustikk

4.1 Bygningsakustikk Bygningsakustikk .1 Begreper I dette avsnittet finnes forklaringer til de viktigste begrepene innen bygningsakustikken. Lyd Lyd, slik vi normalt oppfatter det, er varisjoner i lufttrykket. Støy er et uttrykk

Detaljer

Akustikk-konsult AS har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter SA foretatt vurderinger av støy og akustiske forhold ved bygging av Bø kro og barnehage.

Akustikk-konsult AS har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter SA foretatt vurderinger av støy og akustiske forhold ved bygging av Bø kro og barnehage. NOTAT Aku 1 Til: Fra: Norsjø Arkitekter SA v/ Håvard Gjernes v/ Ånund Skomedal Dato: 22. november 2011 Bø kro og barnehage LYDFORHOLD - PROBLEMOMRÅDER 1. Orientering har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter

Detaljer

MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING BRANNKLASSIFISERING TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING BRANNKLASSIFISERING TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING Gipsmørtel er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse

Detaljer

Kapittel 4 Gyproc Teknikk

Kapittel 4 Gyproc Teknikk Kapittel 4 Gyproc Teknikk Kapittel 4 Gyproc Teknikk Innhold 4.1 Bygningsakustikk 4.1.1 Begreper...388 392 4.1.2 Lydkrav... 393 4.1.3 Lydegenskaper for vegger med gipsplater...394 395 4.1.4 Veiledende råd

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive konstruksjoners

Detaljer

TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT:

TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT: TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT: Fokus på lydreduksjon gjør at vi som produsent har valgt å lydteste våre glassvegger. Dette for å se hva som er hensiktsmessig å bruke i forskjellige kombinasjoner

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

RAPPORT. Sammendrag. Skien Kommune ved Ole Andreas Meen. Skien kulturskole AKU 01. Kravspesifikasjon for ny kulturskole.

RAPPORT. Sammendrag. Skien Kommune ved Ole Andreas Meen. Skien kulturskole AKU 01. Kravspesifikasjon for ny kulturskole. RAPPORT Sammendrag Bygget bør generelt oppfylle grenseverdier for klasse C i NS875:2008, der denne kravspesifikasjonen eller eventuelle reguleringsbestemmelser ikke angir strengere krav. Skien Kommune

Detaljer

db+ NYHET NORGIPS db+ STANDARD STÅLSTENDER MED LYDTEKNISKE EGENSKAPER

db+ NYHET NORGIPS db+ STANDARD STÅLSTENDER MED LYDTEKNISKE EGENSKAPER db+ NYHET NORGIPS db+ STANDARD STÅLSTENDER MED LYDTEKNISKE EGENSKAPER STÅLSTENDERE FORDI DET ER ENKELT Norgips gipsplater montert på stålstendere anvendes i stor utstrekning til bygging av innvendige vegger

Detaljer

2. Hvis tettingen skal være lastbærende så må armering installeres i h.h.t instruksjoner fra Akzo Nobel Coatings AS.

2. Hvis tettingen skal være lastbærende så må armering installeres i h.h.t instruksjoner fra Akzo Nobel Coatings AS. detaljtegning Mortar Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Mortar er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse

Detaljer

Slissegulv - reduserer trinnlyden

Slissegulv - reduserer trinnlyden Slissegulv - reduserer trinnlyden Kr til lydisolering mellom boenheter: lydkr I byggeforskriftene er kret til trinnlyd mellom boenheter: L n,w 53dB Kr til lydisolering Luftlyd Trinnlyd mellom boenheter.

Detaljer

Nedhengt himling med GK

Nedhengt himling med GK Gyproc AS Habornveien 59 1630 Gamle Fredrikstad Tel 69 35 75 00 Faks 69 35 75 01 HJEM // KONSTRUKSJONER // HIMLINGER Hovedmeny Konstruksjoner Nullstill PRODUKTER Nedhengt himling med GK (11) Nedhengt standardhimling

Detaljer

LYD DOKUMENTASJON FOR V-FAS KONTORSKILLEVEGGER KOMBI OG V-FAS KONTORSKILLEVEGGER. www.rollform.no

LYD DOKUMENTASJON FOR V-FAS KONTORSKILLEVEGGER KOMBI OG V-FAS KONTORSKILLEVEGGER. www.rollform.no LYD DOKUMENTASJON FOR V-FAS KONTORSKILLEVEGGER KOMBI OG V-FAS KONTORSKILLEVEGGER www.rollform.no TEKNISK DOKUMENTASJON LYDISOLASJON I HHT KRAV: NS 8175, TEK 10. TEKNISK DOKUMENTASJON LYDISOLASJON I HHT

Detaljer

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING GRAFT FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass, røyk og lyd gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte

Detaljer

Kapittel 2 Funksjonsvegger

Kapittel 2 Funksjonsvegger Kapittel Funksjonsvegger .1 Glasroc H Ocean Montering av Våtromsvegger Alt. 1b: 1 x GHOE 13, stendere c 300 mm T-skjøtebånd monteres ved ikke understøttede plateskjøter med stk plateskruer f.eks Gyproc

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

GENERELT OM ETASJESKILLERE

GENERELT OM ETASJESKILLERE FOR NORSKE FORHOLD ETASJESKILLERE 30.05.2016 Etasjeskillere GENERELT OM ETASJESKILLERE Til etasjeskillere mellom to boenheter stilles det krav til både luftlydreduksjon og trinnlydnivå, og brannmotstand.

Detaljer

LADURA PREMIUM. Den støtfaste, fiberforsterkede gipsplaten

LADURA PREMIUM. Den støtfaste, fiberforsterkede gipsplaten LADURA PREMIUM Den støtfaste, fiberforsterkede gipsplaten 2 LADURA PREMIUM EN MEGET STØTFAST GIPSPLATE SOM BYR PÅ FLERE FORDELER LADURA PREMIUM 3 LADURA PREMIUM: DET PERFEKTE PLATEMATERIALET TIL ETHVERT

Detaljer

NOTAT Nr. AKU 01. Oslo,

NOTAT Nr. AKU 01. Oslo, Ryensvingen 1, 0680 OSLO Tlf: 91 91 61 11 Email: firmapost@unionconsult.no Web: www.unionconsult.no NOTAT Nr. AKU 01 Frogn kommune Oslo, 21.09.2015 Vedr. Akustikk Kopås Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

56 Gyproc Monteringshåndbok. Himling. EI 30 ett nivå. Konstruksjonsdetaljer. 5.1 Gyproc GK-system

56 Gyproc Monteringshåndbok. Himling. EI 30 ett nivå. Konstruksjonsdetaljer. 5.1 Gyproc GK-system Kapittel Himling .1 Gyproc GK-system EI 30 ett nivå Konstruksjonsdetaljer 1. Kantskinne Gyproc GK-C 2. Bæreprofil Gyproc GK 1, c 900-1200 mm (c-avstand iht tabell 1) 3. Oppheng (A) 4. Skjøtebeslag Gyproc

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Norgips Skilleveggsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Norgips Skilleveggsystem SINTEF Certification Nr. 20081 Utstedt: 04.04.2011 Revidert: 18.12.2014 Gyldig til: 01.01.2020 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Norgips Skilleveggsystem er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

PROTECTA EX GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING

PROTECTA EX GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING PROTECTA GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER. www.norgips.no/flex

MONTASJEVEILEDNING FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER. www.norgips.no/flex MONTASJEVEILEDNING * TRYGGE SYSTEMER NORGIPS FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER www.norgips.no/flex NORGIPS FLEX HIMLINGSSYSTEM - FÅ KOMPONENTER. MANGE MULIGHETER. Flex himlingssystem

Detaljer

GK-SYSTEM. Klikk himlingen på plass! Gyproc GK-system himlingsmontasje BÆRESYSTEM I STÅL

GK-SYSTEM. Klikk himlingen på plass! Gyproc GK-system himlingsmontasje BÆRESYSTEM I STÅL GK-SYSTEM BÆRESYSTEM I STÅL Klikk himlingen på plass! Gyproc GK-system himlingsmontasje Rask himlingsmontasje med Gyproc GK-system Gyproc GK er et bæresystem i stål til nedforet himling. Systemet gjør

Detaljer

DETALJER Innvendige vegger med stålstenderverk

DETALJER Innvendige vegger med stålstenderverk Detaljer Detaljene på de følgende sidene viser etter hvilke prinsipper tilslutninger til andre bygningsdeler må utføres for å opprettholde veggenes brann og lydmessige egenskaper. I headingen på de påfølgende

Detaljer

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh.

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh. Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side 12-1 12 Tømrerarbeider 12 Tømrerarbeider Denne beskrivelsen er basert på NS 3420:2017. 12.23 Yttervegger 12.23.1 BE3.211243288841188812 YTTERVEGG

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING FOR AKUSTIKKPROFIL TIL HIMLING OG VEGG. Montasje i himling 2 Montasje på vegg 4

MONTASJEVEILEDNING FOR AKUSTIKKPROFIL TIL HIMLING OG VEGG. Montasje i himling 2 Montasje på vegg 4 MONTASJEVEILEDNING AP AKUSTIKKPROFIL MONTASJEVEILEDNING FOR AKUSTIKKPROFIL TIL HIMLING OG VEGG Montasje i himling Montasje på vegg Norgips Norge AS Postboks 655 Strømsø, 3003 Drammen Tel.: 33 78 8 00 Epost:

Detaljer

STØYVURDERING. Trolldalen boligfelt - Herøy Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.02.

STØYVURDERING. Trolldalen boligfelt - Herøy Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.02. STØYVURDERING Trolldalen boligfelt - Herøy Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.02.2015 På forespørsel Herøy kommune er det foretatt beregning

Detaljer

KONSTRUKSJONSOVERSIKT. Markedsføres og selges av: FERMACELL FIBERGIPS

KONSTRUKSJONSOVERSIKT. Markedsføres og selges av: FERMACELL FIBERGIPS KONSTRUKSJONSOVERSIKT FERMACELL FIBERGIPS Markedsføres og selges av: FERMACELL FIBERGIPS (BD 60) (BS 60) Innhold Innfesting av gjenstander på vegg og i himlinger Enkeltgjenstander på vegg.........................

Detaljer

Gyproc Akustikkvegg. August 2005

Gyproc Akustikkvegg. August 2005 Gyproc Akustikkvegg August 2005 Gyproc Akustikkvegg er et system som består av dokumenterte løsninger som utnytter veggflaten som en del av det lydabsorberende arealet i et rom. Systemet tilbyr optimalisert

Detaljer

3.5 Gyproc Himlinger

3.5 Gyproc Himlinger Gyproc Himlinger Gyproc Himlinger Innhold Himlinger Gyproc GK System...303 Gyproc PS Himlinger...303 Bøyde himlinger med bæresystem av stål...303 Frittbærende himling med bæresystem i stål...303 Gyproc

Detaljer

Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger

Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger Siv.ing. Tore Moen Leder oppdragsprosess Brekke & Strand akustikk as www.brekkestrand.no BSY, Gardermoen, 15. mars 2013 Grenseverdier og krav Arbeidsmiljøloven :

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

5. Velg antall og type brannplate etter tabell til venstre eller angivelser på side 2-7.

5. Velg antall og type brannplate etter tabell til venstre eller angivelser på side 2-7. detaljtegning og Generell produktbeskrivelse Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir brutt av en eller flere tekniske gjennomføringer.

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate 1 (5) 2012 10 4 Generell produktbeskrivelse Protecta FR Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

3.2. Våtrom. Funksjonsvegger. Veggtyper. Tettesjikt. Tettesjikt i yttervegger. 3.2.1 Våtromsvegger

3.2. Våtrom. Funksjonsvegger. Veggtyper. Tettesjikt. Tettesjikt i yttervegger. 3.2.1 Våtromsvegger .1 Våtromsvegger Veggtyper Ved hjelp av tabell.1:01 kan veggtyper i Gyproc Håndbok tilpasses til våtromsvegger. Velg bindingsverk og veggtype med Gyproc Normal i kapittel 2 oversikt over systemegenskaper

Detaljer

Kap 13. MILJØ OG HELSE

Kap 13. MILJØ OG HELSE Kap 13. MILJØ OG HELSE Innemiljø 13-7 Lydisolasjon HVA SIER BYGGEREGLENE OM: 13-6 Generelle krav om lyd og vibrasjoner (1) Byggverk og bruksområde som er del av byggverk med tilhørende uteoppholdsareal

Detaljer

FOKUS på tre. Tre og lyd

FOKUS på tre. Tre og lyd Nr. 36 FOKUS på tre Lydkilde Tre og lyd JANUAR 2011 Forutsetninger for gode lydløsninger Etasjeskillere med gode egenskaper Lydskillevegg mellom boenheter Reduksjon av flanketransmisjon Tre og lyd Tre

Detaljer

Glasroc F FireCase. Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner

Glasroc F FireCase. Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner Glasroc F FireCase Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner Elegant og brannsikker innkledning av stålkonstruksjoner Glasroc F Firecase er et effektivt system til innkledning og passiv brannisolering

Detaljer

Glasroc F FireCase. Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner

Glasroc F FireCase. Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner Glasroc F FireCase Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner Glasroc F FireCase Elegant og brannsikker innkledning av stålkonstruksjoner Glasroc F Firecase er et effektivt system til innkledning og

Detaljer

3.8 Brannisolering av bærende konstruksjoner

3.8 Brannisolering av bærende konstruksjoner Brannisolering av bærende konstruksjoner Brannisolering av bærende konstruksjoner Innhold Systemfordeler med Glasroc F FireCase...335...336...337...338...339 Tabellmetoden...340 F/A-metoden...347 Dimensjonerende

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330 MONTERINGSANVISNING TRINNLYD 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 TG 2330 TRINNLYD Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen i etasjeskillere av betong er svært avhengig

Detaljer