3.4 Gyproc Etasjeskillere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3.4 Gyproc Etasjeskillere"

Transkript

1 Gyproc Etasjeskillere

2 Gyproc Etasjeskillere Innhold.51 Gyproc Etasjeskillere av tre Nedlekting med ett lag Gyproc gipsplate Gyproc Akustikkprofil med ett lag Gyproc gipsplate Gyproc Akustikkprofil med to lag Gyproc gipsplate Gyproc Akustikkprofil med to lag Gyproc gipsplate og mineralull...90 Gyproc Akustikkprofil med lag Gyproc gipsplate og mineralull Gyproc Akustikkprofil med lag Gyproc gipsplate og mineralull Flanketransmisjon i etasjeskillere Typedetaljer Gyproc Etasjeskillere mot loft Nedlekting med ett lag Gyproc gipsplate Nedlekting med to lag Gyproc gipsplate Nedlekting med ett lag Gyptone himlingsplater...304

3 Gyproc Etasjeskillere av tre Datablad.51:101 Nedlekting med ett lag Gyproc gipsplate Type Nedlekting av tre, maks. c 400 mm 2. 12,5 mm Gyproc gipsplate eller 15,4 mm Gyproc Protect F 3. Min. 22 mm falset gulvplate 4. Bjelker, min. 48 x 173, maks. c 600 mm 5. Min. 45 mm mineralull ved krav til lydisolering Klassifiseringer Brann: REI(B) 15 med 12,5 mm Gyproc gipsplate REI(B) 30 med 15,4 mm Gyproc Protect F Lyd: Luftlyd R w = 35 db Trinnlyd L n,w = 78 db I forbindelse med luft- og trinnlydisolering gjelder følgende: a) Mineralull i hulrommet gir ingen målbar forbedring av trinnlydisoleringen b) 2 lag gipsplater gir en liten forbedring (1 til 2 db) c) Hvis nedlektingen av tre byttes ut med stålprofiler av typen Gyproc Akustikkprofil eller Gyproc S 25/85, blir resultatet som følger: 1. Forbedret isolering, særlig ved bruk av Gyproc Akustikkprofil 2. Ytterligere forbedret isolering med mineralull i hulrommet og/eller to lag gipsplater i posisjon (2) Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering 287

4 Gyproc Etasjeskillere av tre Datablad.51:102 Gyproc Akustikkprofil med ett lag Gyproc gipsplate Type Gyproc Akustikkprofil c 400 mm 2. 12,5 mm Gyproc gipsplate eller 15,4 mm Gyproc Protect F 3. Min. 22 mm falset gulvplate 4. Bjelker, min. 48 x 173, maks. c 600 mm 5. Mineralull ved krav til lydisolering Klassifiseringer Brann: REI(B) 15 med 12,5 mm Gyproc gipsplate REI(B) 30 med 15,4 mm Gyproc Protect F Lyd: Luftlyd R w = db Trinnlyd L n,w = db Med min. 30 mm mineralull i hulrommet oppnås luftlydisoleringsklassen R w = 44 db (mørkblå) 288 Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering

5 Gyproc Etasjeskillere av tre Datablad.51:103 Gyproc Akustikkprofil med to lag Gyproc gipsplate Type Gyproc Akustikkprofil c 400 mm 2. 2 x 12,5 mm Gyproc gipsplate 3. Min. 22 mm falset gulvplate 4. Bjelker, min. 48 x 173, maks. c 600 mm Klassifiseringer Brann: REI(B) 30 Lyd: Luftlyd R w = 44 db Trinnlyd L n,w = db Brannmotstand REI(B) 30 gjelder også med Gyproc Sekundær S 25/85 eller nedlekting. Lydisoleringen reduseres dersom Gyproc Akustikkprofil byttes ut. Ved brannmotstand REI(B) 30 fullskrus begge lagene med gipsplater. Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering 289

6 Gyproc Etasjeskillere av tre Datablad.51:104 Gyproc Akustikkprofil med to lag Gyproc gipsplate og mineralull Type 4 1. Gyproc Akustikkprofil c 400 mm 2. 2 x 12,5 mm Gyproc gipsplate eller 12,5 mm Gyproc gipsplate + 15,4 mm Gyproc Protect F (nederst) 3. Min. 22 mm falset gulvplate 4. Min. 48 x 173 bjelker, maks. c 600 mm 5. Min. 50 mm mineralull I forbindelse med brannmotstand REI(B) 60 brukes min. 100 mm mineralull 6. 1 x 12,5 mm Gyproc Gulvplate ved krav til brannmotstand REI(B) 60, ovenfra Klassifiseringer Brann: REI(B) 30 ved 2 x 12,5 mm Gyproc gipsplate REI(B) 60 2) ved 12,5 mm Gyproc gipsplate + 15,4 mm Gyproc Protect F og 95 mm mineralull Lyd: Luftlyd R w = 48 db Trinnlyd L n,w = db Begge lagene med gipsplater fullskrus. Gyproc Akustikkprofil kan byttes ut med Sekundær Gyproc S 25/85 eller nedleking. Lydisoleringsklassen reduseres ved et slikt bytte. 2) Klassifiseringen gjelder for brann fra undersiden. Ved krav til brannmotstand ovenfra må det brukes ett lag med 12,5 mm Gyproc Gulvplate. Ved bruk av tynne overflatebelegg som for eksempel linoleumsbelegg, bør det anvendes to lag med Gyproc Gulvplate. 290 Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering

7 Gyproc Etasjeskillere av tre Datablad.51:105 Gyproc Akustikkprofil med lag Gyproc gipsplate og mineralull Type x 12,5 mm Gyproc Gulvplate limes med Gyproc Platelim mm gulvsponplate 3. H 250 eller H 300 mm Swelite Lettbjelke, c 600 mm 4. Hulrommet fullisoleres med mineralull (f.eks. løs mineralull) 5. Gyproc Akustikkprofil, c 400 mm 6. 12,5 mm Gyproc gipsplate som fullskrus 7. 15,4 mm Gyproc Protect F Klassifiseringer Brann: REI(B) 60 Lyd: Luftlyd R w = 55 db Trinnlyd L n,w = 58 db 2) Vekt: Ca. 80 kg/m 2 Det kan finnes alternative isoleringsmetoder. Se dokumentasjonen fra den enkelte leverandør. 2) Med 300 mm høye bjelker i pos. (3) og minimum romareal på 15 m 2 kan L' n,w = 53 db oppnås. Ved romareal mindre enn 15 m 2 anbefales ytterligere trinnlyddempende tiltak. Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering 291

8 Gyproc Etasjeskillere av tre Datablad.51:106 Gyproc Akustikkprofil med lag Gyproc gipsplate og mineralull Type x 12,5 mm Gyproc Gulvplate limes med Gyproc Platelim mm gulvsponplate 3. Trebjelker min. 48 x 223 mm, c 600 mm 4. Hulrommet fullisoleres med mineralull (f.eks. løs mineralull) 5. Gyproc Akustikkprofil, c 400 mm 6. 12,5 mm Gyproc gipsplate som fullskrus 7. 15,4 mm Gyproc Protect F Klassifiseringer Brann: REI(B) 60 Lyd: Luftlyd R w = 55 db Trinnlyd L n,w = 58 db 2) Vekt: Ca. 80 kg/m 2 Det kan finnes alternative isoleringsmetoder. Se dokumentasjonen fra den enkelte leverandør. 2) Med 300 mm høye bjelker i pos. (3) og minimum romareal på 15 m 2 kan L' n,w = 53 db oppnås. Ved romareal mindre enn 15 m 2 anbefales ytterligere trinnlyddempende tiltak. 292 Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering

9 Gyproc Etasjeskillere av tre Datablad.51:109 Flanketransmisjon i etasjeskillere Detalj A Veggen parallelt med gulvbjelkelaget Detalj B Veggen vinkelrett på gulvbjelkelaget 1. Lydisolerende vegg 2. Platelim Gyproc G alt. 2 x 12,5 mm Gyproc Gulvplate 3) mm sponplate eller tilsvarende Lydisolering a) Kun sponplate: R w = 40 db L n,w = 78 db b) Med 2 x 12,5 mm Gyproc Gulvplate: R w = 48 db L n,w = db c) Med 12,5 mm Gyproc Gulvplate 2) : R w = 44 db L n,w = 73 db Trinnlydklassen (68 db) krever at Gyproc Gulvplate limes mot sponplaten ved hjelp av dempningslim (Swedac DGA 2 eller tilsvarende). Med platelim oppnås lydklassen L n,w = 73 db. 2) Ved bruk av ett lag Gyproc Gulvplate må gulvplaten limes og skrues mot underlaget samt helsparkles for enkelte typer belegg. 3) Gulvplatene kan monteres før veggen uten at lydisoleringen reduseres. Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering 293

10 Gyproc Etasjeskillere av tre Typedetalj.51:110 Flanketransmisjon i etasjeskillere Detalj A Veggen parallelt med gulvbjelker 1. Lydisolerende vegg 2. Platelim Gyproc G alt. 2 x 12,5 mm Gyproc Gulvplate mm sponplate eller tilsvarende 5. Slisse i sponplate 6. Doble gulvbjelker x 70 mm spikerslag Detalj B Veggen vinkelrett på gulvbjelker Lydisolering Detalj A R w = db (L n,w = <58 db ved fullstendig delt himling). Lydisoleringsklassen begrenses av veggens lydklasse samt eventuelle lydbroer ved bjelkelagets underkant. Detalj B Uten Gyproc Gulvplater: R w = 44 db L n,w = 68 db Med Gyproc Gulvplater : R w = 48 db L n,w = 63 db Lydisoleringen begrenses av transmisjon i gulvbjelkelaget. Lydklassen gjelder både ved bruk av ett og to lag gulvplater. Ved bruk av ett lag Gyproc Gulvplate må gulvplaten limes og skrues mot underlaget samt helsparkles for enkelte beleggtyper. Gulvplatene kan monteres før veggen forutsatt at man lar det være igjen et mellomrom ved (5). 294 Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering

11 Gyproc Etasjeskillere av tre Typedetalj.51:201 Tilslutning mellom bærende yttervegg og etasjeskille type 5 og Brannmotstand 1. 2 x 12,5 mm Gyproc Gulvplate mm gulvsponplate 3. H 250 eller H 300 mm, Swelite Lettbjelke, eller trebjelker min. 48 x 223 mm, c 600 mm 4. Hulrommet fullisoleres med mineralull, f.eks. løs mineralull 5. Gyproc Akustikkprofil, c 400 mm 6. 12,5 mm Gyproc gipsplate 7. 0,20 mm aldringsbestandig plastfolie 8. Min. 170 mm mineralull, avhengig av veggens brannmotstand 9. 12,5 mm Gyproc gipsplate ,4 mm Gyproc Protect F mm Gyproc U 2) 12. Hjørneprofil Gyproc H 50/ Spikerslag 48 x 48 mm 14. Det kan være nødvendig med stående klosser under bærende vegger Etasjeskille: REI(B) 60 Bærende yttervegg: REI(B) 60 (bærende og avskillende) Lydisolering Lydklasse, etasjeskillere: - Trinnlydnivå, L n,w = 58 db - Luftlydisolering, R w = 53 db Ved krav til lydisolering skal gipsplatene i taket kun skrus mot Gyproc Akustikkprofil (5) og Gyproc Hjørneprofil (12). 2) Hvis veggen i tillegg skal tåle brann fra utsiden, må den kompletteres med ytterligere platelag av typen Gyproc U og/eller en fasadekledning med nødvendig brannmotstand. Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering 295

12 Gyproc Etasjeskillere av tre Typedetalj.51:202 Tilslutning mellom yttervegg og etasjeskille type 5 og Brannmotstand 1. 2 x 12,5 mm Gyproc Gulvplate mm gulvsponplate 3. H 250 eller H 300 mm, Swelite Lettbjelke, eller trebjelker min. 48 x 223 mm, c 600 mm 4. Hulrommet fullisoleres med mineralull, f.eks. løs mineralull 5. Gyproc Akustikkprofil, c 400 mm 6. 12,5 mm Gyproc gipsplate 7. 0,20 mm aldringsbestandig plastfolie 8. 2 x 12,5 mm Gyproc gipsplate, ved brann motstand alt. A 12,5 mm Gyproc gipsplate + 15,4 mm Gyproc Protect F ved brannmotstand alt. B 9. 9 mm Gyproc U 2) 10. Hjørneprofil Gyproc H 50/ ,4 mm Gyproc Protect F 12. Min. 170 mm mineralull, avhengig av veggens brannmotstand Etasjeskille: REI(B) 60 A) Ikkebærende yttervegg: EI(B) 60 (avskillende) B) Bærende yttervegg: REI(B) 60 (bærende og avskillende) Lydisolering Lydklasse, etasjeskille: - Trinnlydnivå, L n,w = 58 db - Luftlydisolering, R w = 53 db : Ved krav til lydisolering skal gipsplater i tak kun skrus mot Gyproc Akustikkprofil (5) og Gyproc Hjørneprofil (10). 2) Hvis veggen i tillegg skal tåle brann fra utsiden, må den kompletteres med ytterligere platelag av typen Gyproc U og/eller en fasadekledning med nødvendig brannmotstand. 296 Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering

13 Gyproc Etasjeskillere av tre Typedetalj.51:203 Tilslutning mellom bærende innervegg og etasjeskille type 5 og x 12,5 mm Gyproc Gulvplate mm gulvsponplate 3. H 250 eller H 300 mm, Swelite Lettbjelke, eller trebjelker min. 48 x 223 mm, c 600 mm 4. Hulrommet fullisoleres med mineralull, f.eks. løs mineralull 5. Gyproc Akustikkprofil, c 400 mm 6. 12,5 mm Gyproc gipsplate 7. 15,4 mm Gyproc Protect F x mm, veggstender som er avstivet med spikerslag, min. 48 x 73 mm, halvveis opp på veggen 9. Hjørneprofil Gyproc H 50/50 Brannmotstand Etasjeskille: REI(B) 60 Bærende innervegg: R(B) 60 (bærende), tosidig brannpåvirkning Lydisolering - Trinnlydnivå, L n,w = 58 db - Luftlydisolering, R w = 55 db Ved krav til lydisolering skal gipsplater i tak kun skrus mot Gyproc Akustikkprofil (5) og Gyproc Hjørneprofil (9). Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering 297

14 Gyproc Etasjeskillere av tre Typedetalj.51:204 Tilslutning mellom ikkebærende innervegg og etasjeskille type 5 og x 12,5 mm Gyproc Gulvplate mm gulvsponplate 3. H 250 eller H 300 mm, Swelite Lettbjelke, eller trebjelker min. 48 x 223 mm, c 600 mm 4. Hulrommet fullisoleres med mineralull, f.eks. løs mineralull 5. Gyproc Akustikkprofil, c 400 mm 6. 12,5 mm Gyproc gipsplate 7. 15,4 mm Gyproc Protect F 8. Skrue Gyproc Quick S 38, skrus i Gyproc Akustikkprofil, c 400 mm 9. Skinne Gyproc SK eller UI Brannmotstand Etasjeskille: REI(B) 60 Lydisolering - Trinnlydnivå, L n,w = 58 db - Luftlydisolering, R w = 55 db Ved krav til lydisolering skal gipsplater i tak kun skrus mot Gyproc Akustikkprofil (5) og Gyproc Hjørneprofil (9) (se.51:203). 298 Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering

15 Gyproc Etasjeskillere av tre Typedetalj.51:205 Tilslutning mellom bærende leilighetsskillende innervegg og etasjeskille type 5 og Brannmotstand 1. 2 x 12,5 mm Gyproc Gulvplate mm gulvsponplate 3. H 250 eller H 300 mm, Swelite Lettbjelke, eller trebjelker min. 48 x 223 mm, c 600 mm 4. Hulrommet fullisoleres med mineralull, f.eks. løs mineralull 5. Gyproc Akustikkprofil, c 400 mm 6. 12,5 mm Gyproc gipsplate 7. 15,4 mm Gyproc Protect F x 70 mm, veggstender som er avstivet med spikerslag 48 x 70 mm halvveis opp på veggen, min. 2 x 70 mineralull 9. Hjørneprofil Gyproc H 50/ Fugemasse Gyproc G Bindingsverket/bjelken er delt, isoleringen bør være sammenhengende og dermed fungere som brannstopper Etasjeskille: REI(B) 60 Bærende leilighetsskillende innervegg: REI(B) 60 (bærende og avskillende) Lydisolering Lydklasse, etasjeskille: - Trinnlydnivå, L n,w = 58 db - Luftlydisolering, R w = 55 db Lydklasse, bærende leilighetsskillende innervegg: -Luftlydisolering R w = 55 db Ved krav til lydisolering skal gipsplater i tak kun skrus mot Gyproc Akustikkprofil (5) og Gyproc Hjørneprofil (9). Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering 299

16 Gyproc Etasjeskillere av tre Typedetalj.51:206 Tilslutning mellom ikkebærende leilighetsskillende innervegg og etasjeskille type 5 og x 12,5 mm Gyproc Gulvplate mm gulvsponplate 3. H 250 eller H 300 mm, Swelite Lettbjelke, eller trebjelker min. 48 x 223 mm, c 600 mm 4. Hulrommet fullisoleres med mineralull, f.eks. løs mineralull 5. Gyproc Akustikkprofil, c 400 mm 6. 12,5 mm Gyproc gipsplate 7. 15,4 mm Gyproc Protect F 8. Fugemasse Gyproc G Steinull (myk) som brannstopper Brannmotstand Etasjeskille: REI(B) 60 Ikkebærende leilighetsskillende innervegg: EI(B) 60 (ikkebærende og avskillende) Lydisolering Lydklasse, etasjeskille: - Trinnlydnivå, L n,w = 58 db - Luftlydisolering, R w = 55 db Lydklasse ikkebærende leilighetsskillende innervegg: - Luftlydisolering R w = 55 db Ved krav til lydisolering skal gipsplater i tak kun skrus mot Gyproc Akustikkprofil (5). 300 Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering

17 Gyproc Etasjeskillere av tre Typedetalj.51:207 Tilslutning mellom sjaktvegg og etasjeskille type 5 og x 12,5 mm Gyproc Gulvplate mm gulvsponplate 3. H 250 eller H 300 mm, Swelite Lettbjelke, eller trebjelker min. 48 x 223 mm, c 600 mm 4. Hulrommet fullisoleres med mineralull, f.eks. løs mineralull 5. Gyproc Akustikkprofil, c 400 mm 6. 12,5 mm Gyproc gipsplate 7. 15,4 mm Gyproc Protect F x 70 mm, veggstender, fylt med mineralull 9. Fugemasse Gyproc G 55 Brannmotstand Etasjeskille: REI(B) 60 Sjaktvegg: EI(B) 60 (avskillende) 2) Lydisolering Lydklasse, etasjeskille: - Trinnlydnivå, L n,w = 58 db - Luftlydisolering, R w = 55 db Ved krav til lydisolering skal gipsplater i tak kun skrus mot Gyproc Akustikkprofil (5). 2) Brannmotstanden gjelder for brannpåkjenning mot den platekledde siden. Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering 301

18 Gyproc Etasjeskillere mot loft Datablad.61:101 Nedlekting med ett lag Gyproc gipsplate Type Trelekter eller Sekundærprofil Gyproc S 25/85, c 400 mm 2. Hanebjelke, undergurt eller bjelker 48 x 98 mm maks. c 1200 mm 3. 15,4 mm Gyproc Protect F Ergo, GFE Plastfolie mm mineralull Klassifiseringer Luftlyd: = 30 db R w Brann: EI(B) Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering

19 Gyproc Etasjeskillere mot loft Datablad.61:102 Nedlekting med to lag Gyproc gipsplate Type Trelekter eller Sekundærprofil Gyproc S 25/85, c 400 mm 2. Hanebjelke, undergurt eller bjelker 48 x 98 mm, maks. c 1200 mm 3. 12,5 mm Gyproc Normal Ergo, GNE 13 alt. 12,5 mm Gyproc Normal, GN Plastfolie mm mineralull 6. 15,4 mm Gyproc Protect F Ergo, GFE 15 Klassifiseringer Luftlyd: = db R w Brann: EI(B) 60 Skjøter forskyves min. 50 mm mellom platelagene. Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering 303

20 Gyproc Etasjeskillere mot loft Datablad.61:103 Nedlekting med ett lag Gyptone himlingsplater Type Hanebjelke, undergurt eller bjelker 48 x 98 mm, maks. c 1200 mm 2. Trelekter 48 x 48 mm maks. c 300 mm 3. Plastfolie 4. Steinull 2 x 100 mm, min. 30 kg/m 3 5. Steinull 50 mm, min. 30 kg/m ,5 mm Gyptone Himlingsplater Klassifiseringer Luftlyd: = db R w Brann: EI(B) 30 Skjøter forskyves min. 50 mm mellom platelagene. 304 Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering

3.4 Gyproc Etasjeskillere

3.4 Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Innhold.51 Gyproc Etasjeskillere av tre Datablad Nedlekting 1 lag Gyproc gipsplater... 283 Gyproc AP profil 1 lag Gyproc gipsplater... 284 Gyproc AP profil 2

Detaljer

3.4 Gyproc Etasjeskillere

3.4 Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Innhold.51 Gyproc Etasjeskillere av tre Datablad Nedlekting 1 lag Gyproc gipsplater... 283... 284... 285... 286... 287... 288.51 Gyproc Etasjeskillere av tre

Detaljer

3.4 Gyproc Etasjeskillere

3.4 Gyproc Etasjeskillere 3.4 Gyproc Etasjeskillere 3.4 Gyproc Etasjeskillere Innhold 3.4.51 Gyproc Etasjeskillere av tre Datablad Nedlekting 1 lag Gyproc gipsplater... 283 Gyproc AP profil 1 lag Gyproc gipsplater... 284 Gyproc

Detaljer

Gyproc GT Innervegger med trebindingsverk

Gyproc GT Innervegger med trebindingsverk .51 Gyproc GT Innervegger med trebindingsverk .51 Gyproc GT Innervegger med trebindingsverk Innhold.51 Gyproc GT 600 Innervegger med trebindingsverk Datablad Veggtyper...181 191.51 Gyproc GT 600 Innervegger

Detaljer

Gyproc XR Innervegger med stålbindingsverk Datablad 3.1.1:101. Merknad. + C 50 5000 (db) R' w (db)

Gyproc XR Innervegger med stålbindingsverk Datablad 3.1.1:101. Merknad. + C 50 5000 (db) R' w (db) Gyproc XR Innervegger med stålbindingsverk Datablad.1:101 Veggtype A Veggtype Veggtype A 1. Skinne Gyproc SK 70 alt. SK 95 som kantprofil (i gulv, vegg og tak) 2. Stender Gyproc XR 70 alt. XR 95, c 450

Detaljer

Kapittel 3 Gyproc Prosjektering

Kapittel 3 Gyproc Prosjektering Kapittel 3 Gyproc Prosjektering Innhold Innervegger.1 Gyproc XR...103 152.6 Gyproc GS...153 166.15 Gyproc DUROnomic...167 178.51 Gyproc GT...179 224 3.2 Spesialvegger 3.2.1 Våtromsvegger...227 233 3.2.6

Detaljer

2.1. 68 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Oppbygning av system Gyproc GT. Systembeskrivelse. Systemets fordeler. Stabilitet.

2.1. 68 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Oppbygning av system Gyproc GT. Systembeskrivelse. Systemets fordeler. Stabilitet. .51 Gyproc GT, innervegger med bindingsverk av tre Systembeskrivelse Gyproc GT er et system for bærende og ikkebærende innervegger. Systemet er bygget opp av 1200 mm brede Gyproc gipsplater på et bindingsverk

Detaljer

3.9.1 Innkledning av ventilasjonskanaler Typedetaljer

3.9.1 Innkledning av ventilasjonskanaler Typedetaljer Installasjoner Installasjoner Innhold.1 Innkledning av ventilasjonskanaler Typedetaljer Brannmotstand EI() 30 - EI() 60, kanalbredde < 400 mm og -høyde < 600 mm... 353 Brannmotstand EI() 30 - EI() 60,

Detaljer

3.5 Gyproc Himlinger

3.5 Gyproc Himlinger Gyproc Himlinger Gyproc Himlinger Innhold Himlinger Gyproc GK System...303 Gyproc PS Himlinger...303 Bøyde himlinger med bæresystem av stål...303 Frittbærende himling med bæresystem i stål...303 Gyproc

Detaljer

Slissegulv - reduserer trinnlyden

Slissegulv - reduserer trinnlyden Slissegulv - reduserer trinnlyden Kr til lydisolering mellom boenheter: lydkr I byggeforskriftene er kret til trinnlyd mellom boenheter: L n,w 53dB Kr til lydisolering Luftlyd Trinnlyd mellom boenheter.

Detaljer

10 Glasroc GHI Hydro Våtromsplate Teknisk informasjon for våtromsveggsystem. Systeminformasjon. Eksempel 1a ikkebærende. Konstruksjonsdetaljer

10 Glasroc GHI Hydro Våtromsplate Teknisk informasjon for våtromsveggsystem. Systeminformasjon. Eksempel 1a ikkebærende. Konstruksjonsdetaljer Eksempel 1a ikkebærende Glasroc XR 70/70 (450) 1V*-1 M0 1. 15,5 mm Glasroc GHIE Hydro Ergo, alt. 15,5 mm Glasroc GHI Hydro 2. Skinne Gyproc SK 70 som kantprofil (i gulv og tak) 3. Stender Gyproc XR 70,

Detaljer

2.1. 48 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Oppbygning av system Gyproc GS. Systemets fordeler

2.1. 48 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Oppbygning av system Gyproc GS. Systemets fordeler .6 Gyproc GS, innervegger med bindingsverk av stål Systembeskrivelse Gyproc GS er et system for ikkebærende innervegger med bindingsverk av stål. Systemet er bygget opp av 900 eller 1200 mm brede Gyproc

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Oppbygning av system Gyproc Duronomic. Systemets fordeler. Øvrige bruksområder

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Oppbygning av system Gyproc Duronomic. Systemets fordeler. Øvrige bruksområder .15 Gyproc Duronomic Systembeskrivelse Oppbygning av system Gyproc Duronomic Gyproc Duronomic er et system med forsterkningsstendere for innervegger. Systemet benyttes hovedsaklig til høye vegger og vegger

Detaljer

56 Gyproc Monteringshåndbok. Himling. EI 30 ett nivå. Konstruksjonsdetaljer. 5.1 Gyproc GK-system

56 Gyproc Monteringshåndbok. Himling. EI 30 ett nivå. Konstruksjonsdetaljer. 5.1 Gyproc GK-system Kapittel Himling .1 Gyproc GK-system EI 30 ett nivå Konstruksjonsdetaljer 1. Kantskinne Gyproc GK-C 2. Bæreprofil Gyproc GK 1, c 900-1200 mm (c-avstand iht tabell 1) 3. Oppheng (A) 4. Skjøtebeslag Gyproc

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING FOR AKUSTIKKPROFIL TIL HIMLING OG VEGG. Montasje i himling 2 Montasje på vegg 4

MONTASJEVEILEDNING FOR AKUSTIKKPROFIL TIL HIMLING OG VEGG. Montasje i himling 2 Montasje på vegg 4 MONTASJEVEILEDNING AP AKUSTIKKPROFIL MONTASJEVEILEDNING FOR AKUSTIKKPROFIL TIL HIMLING OG VEGG Montasje i himling Montasje på vegg Norgips Norge AS Postboks 655 Strømsø, 3003 Drammen Tel.: 33 78 8 00 Epost:

Detaljer

Gyproc Akustikkvegg. August 2005

Gyproc Akustikkvegg. August 2005 Gyproc Akustikkvegg August 2005 Gyproc Akustikkvegg er et system som består av dokumenterte løsninger som utnytter veggflaten som en del av det lydabsorberende arealet i et rom. Systemet tilbyr optimalisert

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse Gyproc XR. Oppbygning av system Gyproc XR. Systemets fordeler. Isoleringsutførelse MR

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse Gyproc XR. Oppbygning av system Gyproc XR. Systemets fordeler. Isoleringsutførelse MR .1 Gyproc XR Systembeskrivelse Gyproc XR Gyproc XR er et system for ikkebærende innervegger med høy lydreduksjon. Systemet er bygget opp av 900 eller 1200 mm brede Gyproc gipsplater på et bindingsverk

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse Gyproc XR. Oppbygning av system Gyproc XR. Systemets fordeler. Isoleringsutførelse MR

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse Gyproc XR. Oppbygning av system Gyproc XR. Systemets fordeler. Isoleringsutførelse MR bindingsverk, der stendere og skinner har samme bredde Oppbygning av system Gyproc XR 1 4 3 2 Systemets fordeler Systemet har følgende fordeler sammenlignet med Gyproc GS: Enkelt bindingsverk kan i visse

Detaljer

3.2. Våtrom. Funksjonsvegger. Veggtyper. Tettesjikt. Tettesjikt i yttervegger. 3.2.1 Våtromsvegger

3.2. Våtrom. Funksjonsvegger. Veggtyper. Tettesjikt. Tettesjikt i yttervegger. 3.2.1 Våtromsvegger .1 Våtromsvegger Veggtyper Ved hjelp av tabell.1:01 kan veggtyper i Gyproc Håndbok tilpasses til våtromsvegger. Velg bindingsverk og veggtype med Gyproc Normal i kapittel 2 oversikt over systemegenskaper

Detaljer

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi T - 01.12.06 11mm umalt/ ferdigmalt Huntonit veggplater mm diff.sperre Trestendere Utlekting Huntonit vindtette plater Utvendig kledning Yttervegg av tre Stender cc 600mm Kledning K10 Trafikkstøyreduksjonstall

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Oppbygning av system Gyproc GS. Systemets fordeler

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Oppbygning av system Gyproc GS. Systemets fordeler .6 Gyproc GS, innervegger med bindingsverk av stål Systembeskrivelse Gyproc GS er et system for ikkebærende innervegger med bindingsverk av stål. Systemet er bygget opp av 900 eller 1200 mm brede Gyproc

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 Silencio 1 Før oppstart Akklimatiser Silencio-platene innendørs på plant underlag

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330 MONTERINGSANVISNING TRINNLYD 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 TG 2330 TRINNLYD Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen i etasjeskillere av betong er svært avhengig

Detaljer

Oppbygning av system Gyproc GS

Oppbygning av system Gyproc GS .6 Gyproc GS, innervegger med bindingsverk av stål Systembeskrivelse Gyproc innervegger med bindingsverk av stål er et system for ikkebærende innervegger. Systemet er bygget opp av 900 eller 1200 brede

Detaljer

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 SILENCIO thermo Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen

Detaljer

Kapittel 2 Gyproc Systemer

Kapittel 2 Gyproc Systemer Kapittel 2 Gyproc Systemer Systemguide 4 Gyproc Systemguide gir et overblikk per bygningsdel over våre Gyproc Systemer. For valg av system gå først til kapittel 2 der egenskaper som lydisoleringsklasse

Detaljer

Innervegger. Huskeliste:

Innervegger. Huskeliste: Innervegger Forskjellige typer innervegger stiller ulike krav til konstruksjonen. Profesjonelle håndverkere bruker oftest stålprofiler av tynnplatestål når de bygger innervegger. Fordelene er mange og

Detaljer

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 LEGGEANVISNING.

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 LEGGEANVISNING. SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 LEGGEANVISNING www.hunton.no Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer

Detaljer

9.49 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 (REI 60) Bærende og skillende etasjeskiller i tre

9.49 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 (REI 60) Bærende og skillende etasjeskiller i tre B60 (REI 60) Bærende og skillende etasjeskiller i tre 9.49 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon Rockwool Flexi A-plate Gulv Trebjelker Trelekter 13 mm gipsplate 1. Etasjeskiller bygges med trebjelker

Detaljer

16 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Kapittel 2 Gyproc Systemer. Innhold. 2.1 Innervegger

16 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Kapittel 2 Gyproc Systemer. Innhold. 2.1 Innervegger Kapittel 2 Gyproc Systemer Innhold Innervegger.0 Gyproc Veggnøkler... 22 33.1 Gyproc XR... 34 47.6 Gyproc GS... 48 57.15 Gyproc DUROnomic... 58 63.31 Gyproc ACOUnomic... 64 67.51 Gyproc GT... 68 73 2.2

Detaljer

3.5 Gyproc Himlinger

3.5 Gyproc Himlinger Gyproc Himlinger Gyproc Himlinger Innhold.1 Gyproc GK Plassbygget nedpendlet himling...307 310.6 Gyproc PS...311 314.11 Gyproc Bøyde Himlinger...315.21 Gyproc Frittbærende himlinger...316 317.51 Himling

Detaljer

3.5 Gyproc Himlinger

3.5 Gyproc Himlinger Gyproc Himlinger Gyproc Himlinger Innhold Himlinger Gyproc GK System...303 Gyproc PS Himlinger...303 Bøyde himlinger med bæresystem av stål...303 Frittbærende himling med bæresystem i stål...303 Gyproc

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer Gyproc THERMOnomic. Oppbygning av system Gyproc THERMOnomic. Systembeskrivelse. Systemets fordeler

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer Gyproc THERMOnomic. Oppbygning av system Gyproc THERMOnomic. Systembeskrivelse. Systemets fordeler Yttervegger.11 Gyproc THERMOnomic Systembeskrivelse Gyproc Thermonomic er et ytterveggsystem med bindingsverk av slissede stålprofiler. Systemet er bygget opp av Glasroc H Storm Vindtettingsplate, Gyproc

Detaljer

Kapittel 2 Gyproc Systemer

Kapittel 2 Gyproc Systemer Kapittel Gyproc Systemer Systemguide 4 Gyproc Systemguide gir et overblikk per bygningsdel over våre Gyproc Systemer. For valg av system gå først til kapittel der egenskaper som lydisoleringsklasse og

Detaljer

3.10. Innfesting. Konstruksjonsdetaljer. 388 Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering. Vegger med ett lag gipsplater lette innerdører

3.10. Innfesting. Konstruksjonsdetaljer. 388 Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering. Vegger med ett lag gipsplater lette innerdører Innfesting av dørkarmer Typedetalj 3.0.:0 Vegger med ett lag gipsplater lette innerdører A Snitt :0 B Oppriss :0 7 3 5 5 C Detalj :5 3.0. Trestender, t min 5 mm. Skinne Gyproc SK 5 - SK 0/0. Festes i trestender

Detaljer

Gyproc Etasjeskillere av tre. Oppbygning av Etasjeskillere av tre. Systembeskrivelse. Systemets fordeler. 2.

Gyproc Etasjeskillere av tre. Oppbygning av Etasjeskillere av tre. Systembeskrivelse. Systemets fordeler. 2. 2.4 Etasjeskillere 2.4.51 Gyproc Etasjeskillere av tre Systembeskrivelse Gyproc Etasjeskillere av tre er et system for horisontalt bærende bygningsdeler. Gjennom å velge type av oppbygging kan lyd- og

Detaljer

B30 (REI 30) Bærende og skillende etasjeskiller i tre. 9.48 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon

B30 (REI 30) Bærende og skillende etasjeskiller i tre. 9.48 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon B30 (REI 30) Bærende og skillende etasjeskiller i tre 9.48 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon Rockwool Flexi A-plate Gulv Trebjelker Trelekter 13 mm gipsplate 1. Etasjeskiller bygges med trebjelker

Detaljer

Kapittel 2 Gyproc Systemer

Kapittel 2 Gyproc Systemer Kapittel Gyproc Systemer Systemguide 4 Gyproc Systemguide gir et overblikk per bygningsdel over våre Gyproc Systemer. For valg av system gå først til kapittel der egenskaper som lydisoleringsklasse og

Detaljer

MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN. Praktisk lydisolering i eksisterende boliger HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY

MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN. Praktisk lydisolering i eksisterende boliger HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN Praktisk lydisolering i eksisterende boliger MILJØVERN I PRAKSIS HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY Glava tar støyen Støy er uønsket lyd

Detaljer

3.3. 258 Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering. Yttervegger. Innledning. 3.3.11 Gyproc THERMOnomic

3.3. 258 Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering. Yttervegger. Innledning. 3.3.11 Gyproc THERMOnomic .11 Gyproc THERMOnomic Innledning Gyproc Thermonomic er betegnelsen for en rekke stålprofiler og tilbehør for yttervegger. Stendere og skinner er slisset i livet for å minimere varmeledning. Lettbyggeteknikken

Detaljer

Innervegger. Guide for valg av veggtype. Innervegger

Innervegger. Guide for valg av veggtype. Innervegger Innervegger Innervegger Ofte bruker man tynnplateprofiler av stål i innervegger. Fordelen med stål er at stenderne alltid er rette, og at bindingsverket er lett å bygge opp. Profilene vris fast istedet

Detaljer

3.1. Innervegger. Bærende vegger uten krav til brannmotstand. Bruksområde. Konstruksjonsdetaljer. Merknad. Krav til gulv og overliggende etasjeskille

3.1. Innervegger. Bærende vegger uten krav til brannmotstand. Bruksområde. Konstruksjonsdetaljer. Merknad. Krav til gulv og overliggende etasjeskille Gyproc DUROnomic Innervegger med stålbindingsverk Datablad.15:110 Bærende vegger uten krav til brannmotstand 1200 mm brede gipsplater på stålbindingsverk 2. Forsterkningsstender Gyproc GFR DUORnomic c

Detaljer

3.10.11 Innfesting av dørkarmer av tre Typedetaljer. Vegger med 1 lag gipsplater lette innerdører... 372

3.10.11 Innfesting av dørkarmer av tre Typedetaljer. Vegger med 1 lag gipsplater lette innerdører... 372 Innfesting Innfesting Innhold.1 Innfesting i Gyproc gipsplater Innfestingstyper... 369 Innfesting direkte i gipsplater... 369 Innfesting med plugg i borede hull... 369 Innfesting i stendere og bæresystem...

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Etasjeskiller med gitterbjelker av tre

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Etasjeskiller med gitterbjelker av tre SINTEF Byggforsk bekrefter at Etasjeskiller med gitterbjelker av tre SINTEF Certification Nr. 20427 Utstedt: 02.02.2015 Revidert: Gyldig til: 01.04.2020 Side: 1 av 6 er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

DOKUMENTASJON BRANN - LYD - U-VERDI B 227 12.2015

DOKUMENTASJON BRANN - LYD - U-VERDI B 227 12.2015 DOKUMENTASJON BRANN - LYD - U-VERDI B 227 12.2015 GENERELT Forutsetninger Det er vist konstruksjoner som er produsert med Byggma-produkter fra Forestia AS med sponplater, Huntonit AS med trefiber- og MDF

Detaljer

Gyproc Systemvegger. Det finnes innervegger - og det finnes. Suveren i alle lydklasser. Litt smartere løsninger til innervegger

Gyproc Systemvegger. Det finnes innervegger - og det finnes. Suveren i alle lydklasser. Litt smartere løsninger til innervegger Gyproc Systemvegger Suveren i alle lydklasser Det finnes innervegger - og det finnes Gyproc Systemvegger Litt smartere løsninger til innervegger Med Gyproc innerveggsystemer finnes optimerte løsninger

Detaljer

3.5 Gyproc Himlinger

3.5 Gyproc Himlinger 3.5 Gyproc Himlinger 3.5 Gyproc Himlinger Innhold 3.5 Himlinger Gyproc GK System...303 Gyproc PS Himlinger...303 Bøyde himlinger med bæresystem av stål...303 Frittbærende himling med bæresystem i stål...303

Detaljer

JATAK HULLDEKKE I TRE

JATAK HULLDEKKE I TRE NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE JATAK HULLDEKKE I TRE for deg som ønsker å bygge rasjonelt, økonomisk og miljøvennlig KOMPETANSE? Jatak! Om oss Jatak er Norges største produsent

Detaljer

Himlinger. Generelle opplysninger

Himlinger. Generelle opplysninger Himlinger Dette avsnittet handler først og fremst om forskjellige underlagskonstruksjoner, men du finner også viktige opplysninger om bl.a. selve platemontasjen. Opplysninger om detaljer og andre prosjekteringsforhold

Detaljer

SILENCIO THERMO 24 SILENCIO THERMO 36 LEGGEANVISNING.

SILENCIO THERMO 24 SILENCIO THERMO 36 LEGGEANVISNING. SILENCIO THERMO 24 SILENCIO THERMO 36 LEGGEANVISNING www.hunton.no 1 Før oppstart Installasjonstegninger må være tilgjengelig før leggingen starter. Rør som monteres i Silencio Thermo skal ha gode friksjonsegenskaper.

Detaljer

Kapittel 7 Brannisolering

Kapittel 7 Brannisolering Kapittel Brannisolering .1 Glasroc F FireCase Montering Generelt om montering Glasroc F FireCase plater monteres med egne Glasroc F-skruer eller spesifiserte kramper. For riktig valg av festemiddel, se

Detaljer

Komfort-egenskaper for etasjeskillere i TRE

Komfort-egenskaper for etasjeskillere i TRE Komfort-egenskaper for etasjeskillere i TRE Lydisolering * luft- og trinnlydisolering Vibrasjoner * Akseptable rystelser i forhold til spennvidder 1 Lydisolering Krav og anbefalinger Typer konstruksjoner

Detaljer

Holmestrand kommune. Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku

Holmestrand kommune. Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku Holmestrand kommune Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 464351 Kunde: Holmestrand kommune Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering

Detaljer

Nedhengt himling med GK

Nedhengt himling med GK Gyproc AS Habornveien 59 1630 Gamle Fredrikstad Tel 69 35 75 00 Faks 69 35 75 01 HJEM // KONSTRUKSJONER // HIMLINGER Hovedmeny Konstruksjoner Nullstill PRODUKTER Nedhengt himling med GK (11) Nedhengt standardhimling

Detaljer

GENERELT OM ETASJESKILLERE

GENERELT OM ETASJESKILLERE FOR NORSKE FORHOLD ETASJESKILLERE 30.05.2016 Etasjeskillere GENERELT OM ETASJESKILLERE Til etasjeskillere mellom to boenheter stilles det krav til både luftlydreduksjon og trinnlydnivå, og brannmotstand.

Detaljer

3.8 Brannisolering av bærende konstruksjoner

3.8 Brannisolering av bærende konstruksjoner Brannisolering av bærende konstruksjoner Revidert november 2016 Brannisolering av bærende konstruksjoner Innhold Systemfordeler med Glasroc F FireCase...335 Søyler...336 Søyler...337 Bjelker...338 Bjelker...339

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

Gyproc Duronomic

Gyproc Duronomic .15 Gyproc Duronomic .15 Gyproc Duronomic Innhold.15 Gyproc DUROnomic Innervegger med stålbindingsverk Datablad Bærende vegger uten krav til brannmotstand...169 Bærende vegger uten krav til brannmotstand...170

Detaljer

Kapittel 2 Funksjonsvegger

Kapittel 2 Funksjonsvegger Kapittel Funksjonsvegger .1 Glasroc H Ocean Montering av Våtromsvegger Alt. 1b: 1 x GHOE 13, stendere c 300 mm T-skjøtebånd monteres ved ikke understøttede plateskjøter med stk plateskruer f.eks Gyproc

Detaljer

3.11 Fuging og overflatebehandling

3.11 Fuging og overflatebehandling Fuging og overflatebehandling Fuging og overflatebehandling Innhold.1 Akustisk tetting og fuging Lyd- og tetningsfuger...379 4 mm Polyetenduk...379 Akustisk fugemasse...379 Fugestørrelse og plassering...380

Detaljer

9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon

9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak 9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon MATERIALSPESIFIKASJON Type Produktnavn Dimensjon Sperrer Styrkesortert trelast Iht. tabell Undertak Papp, kartong,

Detaljer

2.2. 74 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Innledning. Glasroc H Ocean Våtromsplate. Systembeskrivelse. Kodenøkkel for betegnelse av veggtype eksempel

2.2. 74 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Innledning. Glasroc H Ocean Våtromsplate. Systembeskrivelse. Kodenøkkel for betegnelse av veggtype eksempel Funksjonsvegger Innledning Gyproc Funksjonsvegger er en sammensetning av ulike tilpassede veggløsninger for spesielle funksjoner. Funksjonene som beskrives er: Våtromsvegger Hybridvegger Arkivvegger Akustikkvegger

Detaljer

3.2. Våtrom. Funksjonsvegger. Veggtyper. Tettesjikt. Tettesjikt i yttervegger. 3.2.1 Våtromsvegger

3.2. Våtrom. Funksjonsvegger. Veggtyper. Tettesjikt. Tettesjikt i yttervegger. 3.2.1 Våtromsvegger .1 Våtromsvegger Veggtyper Ved hjelp av tabell.1:01 kan veggtyper i Gyproc Håndbok tilpasses til våtromsvegger. Velg bindingsverk og veggtype med Gyproc Normal i kapittel 2 oversikt over systemegenskaper

Detaljer

Kapittel 3 Yttervegger

Kapittel 3 Yttervegger Kapittel Yttervegger .1 Gyproc THERMOnomic Yttervegger på bindingsverk av stål Monteringsanvisning for THERMOnomic Yttervegger og statisk dimensjonering: Kontakt Gyproc Teknisk Service tlf 69 5 75 80.

Detaljer

3.8 Brannisolering av bærende konstruksjoner

3.8 Brannisolering av bærende konstruksjoner Brannisolering av bærende konstruksjoner Brannisolering av bærende konstruksjoner Innhold Systemfordeler med Glasroc F FireCase...335...336...337...338...339 Tabellmetoden...340 F/A-metoden...347 Dimensjonerende

Detaljer

2.8. 5 mm 5. Konstruksjonseksempler. Forklaring til konstruksjonseksempler. Systembeskrivelse. 2.8.1 Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner

2.8. 5 mm 5. Konstruksjonseksempler. Forklaring til konstruksjonseksempler. Systembeskrivelse. 2.8.1 Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner 2.8.1 Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner Systembeskrivelse Konstruksjonseksempler Med Gyproc gipsplater og tilhørende stålprofiler har BPB Gyproc utviklet et sytem for enkel og effektiv brannbeskyttelse

Detaljer

ERGOLITE. Revolusjonerende lette gipsplater. Til innervegger og himlinger

ERGOLITE. Revolusjonerende lette gipsplater. Til innervegger og himlinger ERGOLITE Revolusjonerende lette gipsplater Til innervegger og himlinger Én mann kan løfte én plate Gyproc ErgoLite er 25 % lettere enn vanlige gipsplater, noe som gir en vekt på 6,7 kg per kvadratmeter.

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

Kapittel 1 Innervegger

Kapittel 1 Innervegger Kapittel Innervegger 2 Vegger og monteringsmetoder Stålbindingsverk Langsmontering = Platene monteres på stender eller lekte langs platens langkant Tverrmontering = Platene monteres på stender eller lekte

Detaljer

Gyproc Habito Gipsvegger med revolusjonerende innfestningsstyrke

Gyproc Habito Gipsvegger med revolusjonerende innfestningsstyrke Gyproc Habito Gipsvegger med revolusjonerende innfestningsstyrke Gipsvegger med høy innfestningsstyrke Takket være en ny patentert teknologi, har vi utviklet Gyproc Habito gipsplater med revolusjonerende

Detaljer

OPPDRAG Levrestien 12 DOKUMENTKODE RIA-NOT- 01_Rev00

OPPDRAG Levrestien 12 DOKUMENTKODE RIA-NOT- 01_Rev00 NOTAT OPPDRAG Levrestien 12 DOKUMENTKODE 125602-RIA-NOT- 01_Rev00 EMNE RIA TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Bærum kommune OPPDRAGSLEDER John Erling Strand KONTAKTPERSON Jon Tveiten Skuterud SAKSBEH Svein

Detaljer

Konstruksjonsguide 2 Skillevegger Etasjeskillere

Konstruksjonsguide 2 Skillevegger Etasjeskillere Konstruksjonsguide Skillevegger Etasjeskillere FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER GULV PÅ GRUNN

Detaljer

INNVENDIGE VEGGER MED TRESTENDERVERK Introduksjon

INNVENDIGE VEGGER MED TRESTENDERVERK Introduksjon INNVENDIGE VEGGER MED TRESTENDERVERK Introduksjon Et tradisjonelt materiale Tre har hatt en særstilling i all bygging i Norge opp gjennom alle tider. Tømmerhuset dominerte gjennom mange hundre år, i byene

Detaljer

3.11 Fuging og overflatebehandling

3.11 Fuging og overflatebehandling Fuging og overflatebehandling Fuging og overflatebehandling Innhold.1 Akustisk tetting og fuging Lyd- og tetningsfuger...379 4 mm Polyetenduk...379 Akustisk fugemasse...379 Fugestørrelse og plassering...380

Detaljer

3.3. 268 Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering. Yttervegger. Egenskaper. Generelt. Glasroc H Storm Vindtettingsplate. Regnbeskyttelse.

3.3. 268 Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering. Yttervegger. Egenskaper. Generelt. Glasroc H Storm Vindtettingsplate. Regnbeskyttelse. .51 Gyproc Yttervegger med trebindingsverk Egenskaper Generelt En yttervegg er en komplisert konstruksjon som består av flere ulike produkter og materialer med ulike funksjoner i veggen. Yttervegger må

Detaljer

Lette gipsplater. Gyproc ErgoLite til innervegger og himlinger

Lette gipsplater. Gyproc ErgoLite til innervegger og himlinger Lette gipsplater Gyproc ErgoLite til innervegger og himlinger Til innervegger og himlinger Gyproc ErgoLite er resultatet av en ny, unik teknologi som gjør at vi kan framstille gipsplater som er betydelig

Detaljer

FOKUS på tre. Tre og lyd

FOKUS på tre. Tre og lyd Nr. 36 FOKUS på tre Lydkilde Tre og lyd JANUAR 2011 Forutsetninger for gode lydløsninger Etasjeskillere med gode egenskaper Lydskillevegg mellom boenheter Reduksjon av flanketransmisjon Tre og lyd Tre

Detaljer

VEGG - GRUPPEOVERSIKT

VEGG - GRUPPEOVERSIKT VEGG-GRUPPE Oversikt VEGG - GRUPPEOVERSIKT Forventet Maks vegghøyde Gr Lab R w R w Brann Tykkelse c/c 0 c/c 600 Nr Nr +C 0-0 klasse db db (EI) mm db+ FR db+ FR 6 7 8. 6 - - 0 SE C70 db+ / M0 9 700 900

Detaljer

E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE

E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE 56 E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE 9.1 KONSTRUKSJONSPRINSIPPER Valg av hovedbæresystem vil innvirke på lydisolasjon i ferdig bygg. I utgangspunktet kan hovedbæresystem deles i to typer: Skive-/dekkeløsning

Detaljer

3.10 Innfesting Innfesting i Gyproc gipsplater Innfesting av dørkarmer

3.10 Innfesting Innfesting i Gyproc gipsplater Innfesting av dørkarmer Innfesting Innfesting Innhold. Innfesting i Gyproc gipsplater...385 387. Innfesting av dørkarmer...388 39 Typedetaljer...388 393 Vegger i bindingsverk av stål med ett lag gipsplater lette innerdører...388

Detaljer

KONSTRUKSJONSOVERSIKT. Markedsføres og selges av: FERMACELL FIBERGIPS

KONSTRUKSJONSOVERSIKT. Markedsføres og selges av: FERMACELL FIBERGIPS KONSTRUKSJONSOVERSIKT FERMACELL FIBERGIPS Markedsføres og selges av: FERMACELL FIBERGIPS (BD 60) (BS 60) Innhold Innfesting av gjenstander på vegg og i himlinger Enkeltgjenstander på vegg.........................

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive konstruksjoners

Detaljer

MONTERINGSANVISNING SILENCIO TRINNLYD 4 / 6 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD

MONTERINGSANVISNING SILENCIO TRINNLYD 4 / 6 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD MONTERINGSANVISNING TRINNLYD 4 / 6 / 12 / 24 / 36 TRINNLYD 1 Før oppstart Akklimatiser Silencio-platene innendørs på plant underlag i 48 timer. Platene skal ikke lagres utendørs. Luftfuktigheten (RF) i

Detaljer

9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon med c/c 600 mm.

9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon med c/c 600 mm. B60 Bærende og skillende sperretak 9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon MATERIALSPESIFIKASJON Type Produktnavn Dimensjon Bjelkelag Trebjelker, styrkesortert 36x198 mm Undertak Papp, kartong, trefiber

Detaljer

Branncellebegrensede vegger Brannklasse A60 (EI 60)

Branncellebegrensede vegger Brannklasse A60 (EI 60) Monteringsanvisning 1.1 F Brannklasse A60 (EI 60) 1. Skinner i gulv / tak: Gyproc UI 50-150 / SK 45-160 : Gyproc CI 50-150 / R/ER 45-160 / XR 70-160 (c-avstand iht. tabell 1) : 1 x 15,4 mm Gyproc PROTECT

Detaljer

Gyproc Hybridvegger. Med Rigidur Fibergips. Systeminformasjon

Gyproc Hybridvegger. Med Rigidur Fibergips. Systeminformasjon Gyproc Hybridvegger Med Rigidur Fibergips Systeminformasjon Systeminformasjon Gyproc Hybridvegger med Rigidur RFG H Fibergips Systeminformasjon Gyproc Hybridvegger med Rigidur Fibergips er en komplett

Detaljer

Nærmere om materialer og konstruksjoner

Nærmere om materialer og konstruksjoner Nærmere om materialer og konstruksjoner Byggeforskriften krever at bygningsmaterialer og bygningsdeler tilfredsstiller bestemte klasser. Hvilke klasser som finnes fremgår ovenfor i kapittel 30:22. Hvor

Detaljer

Gyproc Robust Ekstra slagfaste gipsvegger

Gyproc Robust Ekstra slagfaste gipsvegger Gyproc Robust Ekstra slagfaste gipsvegger Gyproc Robust Ekstra slagfast og ekstra lydisolerende Gyproc Robust er en ekstra hard gipsplate med en kraftig glassfiberarmert gipskjerne og ekstra kraftig kartongoverflate.

Detaljer

3.8 Brannisolering av bærende konstruksjoner

3.8 Brannisolering av bærende konstruksjoner Brannisolering av bærende konstruksjoner Brannisolering av bærende konstruksjoner Innhold Systemfordeler med Glasroc F FireCase...335 Søyler...336 Søyler...337 Bjelker...338 Bjelker...339 Tabellmetoden...340

Detaljer

Glasroc GHU Hydro Vindtettingsplate. Teknisk informasjon for ytterveggsystem

Glasroc GHU Hydro Vindtettingsplate. Teknisk informasjon for ytterveggsystem Glasroc GHU Hydro Vindtettingsplate Teknisk informasjon for ytterveggsystem For å øke tilgjengeligheten av illustrasjonene, tillater Gyproc at illustrasjonene kopieres av Gyprocs kunder under forutsetning

Detaljer

526 Gyproc Håndbok. Indeks

526 Gyproc Håndbok. Indeks A Acounomic Kantprofiler...380, 507 Akustikk...387 Akustikkprofil... 195, 214, 221 Akustikkvegg... 75, 236-239 Akustisk tetting og fuging... 75, 198, 379, 380, 395 Akustiske egenskaper...463 Alternativ

Detaljer

Gyproc Monteringshåndbok

Gyproc Monteringshåndbok Gyproc Monteringshåndbok Monteringshåndbok For å øke tilgjengeligheten av illustrasjonene tillater Gyproc at illustrasjonene i denne håndboken reproduseres av Gyprocs kunder, under forutsetning av at

Detaljer

HIMLINGER OG ETASJESKILLERE MED NORGIPSPLATER, Introduksjon

HIMLINGER OG ETASJESKILLERE MED NORGIPSPLATER, Introduksjon , Introduksjon Himling med Norgipsplater Norgipsplater montert på et underlag av stålprofiler eller trevirke gir en ideell løsning for de aller fleste himlingskonstruksjoner. Det er ingen modulmål å ta

Detaljer

KONSTRUKSJONSOVERSIKT

KONSTRUKSJONSOVERSIKT KONSTRUKSJONSOVERSIKT FERMACELL FIBERGIPS Februar 2016 FERMACELL FIBERGIPS INNHOLD 2.1 Oppheng Fermacell Fibergips... 3 2.1.1 Enkeltgjenstander på vegg... 3 2.1.2 Enkeltgjenstander i himling... 4 2.2 Forutsetninger

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

9.52 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 (REI 60) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon

9.52 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 (REI 60) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon B60 (REI 60) Bærende og skillende sperretak 9.52 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon MATERIALSPESIFIKASJON Type Produktnavn Dimensjon Sperrer Styrkesortert trelast Iht. tabell Undertak Papp, kartong,

Detaljer

UTSLIPPSKLASSIFIKASJON FOR BYGNINGSMATERIALER

UTSLIPPSKLASSIFIKASJON FOR BYGNINGSMATERIALER The Building Information Foundation RTS UTSLIPPSKLASSIFIKASJON FOR BYGNINGSMATERIALER Forestia AS Klassifikasjonsgruppen som er nedsatt av Stiftelsen for bygningsinformasjon RTS, har godkjent følgende

Detaljer

UPONOR VVS GULVVARME. Uponor Gulvvarme. Monteringsanvisning og Sortimentliste for Uponor Silencio mm

UPONOR VVS GULVVARME. Uponor Gulvvarme. Monteringsanvisning og Sortimentliste for Uponor Silencio mm UPONOR VVS GULVVARME Uponor Gulvvarme Monteringsanvisning og Sortimentliste for Uponor Silencio 20-17 mm 05 2009 5021 Uponor Silencio Trinnlydplate Tekniske data og lydmålinger ved forskjellige konstruksjoner

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive 2 og 3. Nåværende

Detaljer

Gyproc Planum. Helt plane himlinger og vegger

Gyproc Planum. Helt plane himlinger og vegger Gyproc Planum Helt plane himlinger og vegger Innhold... 3 Generell produktinformasjon 5 Typiske bruksområder 6 Systemer og montering 7 Produktsortiment 2 En gipsplate med fire forsenkede kanter til høy

Detaljer