VEGG - GRUPPEOVERSIKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEGG - GRUPPEOVERSIKT"

Transkript

1 VEGG-GRUPPE Oversikt VEGG - GRUPPEOVERSIKT Forventet Maks vegghøyde Gr Lab R w R w Brann Tykkelse c/c 0 c/c 600 Nr Nr +C 0-0 klasse db db (EI) mm db+ FR db+ FR SE C70 db+ / M SE C9 db+ / M SE C0 db+ / M SE C70 db+ / M SE C9 db+ / M SE C0 db+ / M SE C70 db+ F/F M SE C9 db+ F/F M SE C0 db+ F/F M SE C70 db+ F/F M SE C9 db+ F/F M SE C0 db+ F/F M SE C70 db+ / M SE C9 db+ / M SE C0 db+ / M SE C70 db+ / M SE C9 db+ / M SE C0 db+ / M SE C70 db+ / M SE C9 db+ / M SE C0 db+ / M SE C9 db+ / M SE C0 db+ / M SD C70 db+ / Mx SD C9 db+ / Mx SD C0 db+ / Mx SD C70 db+ / Sx SD C9 db+ / Sx SD C0 db+ / Sx SD C70 db+ / Mx SD C9 db+ / Mx SD C0 db+ / Mx SD C70 db+ / Sx SD C9 db+ / Sx SD C0 db+ / Sx SD C70 db+ / S SD C9 db+ / Sx SD C0 db+ / Sx SD C70 db+ / Sx SD C9 db+ / Sx SD C0 db+ / Sx SE C70 db+ 0/ M SE C9 db+ 0/ M SE C0 db+ 0/ M SE C70 db+ 0/ M SE C9 db+ 0/ M SE C0 db+ 0/ M SE C70 db+ 0/F M SE C9 db+ 0/F M SE C0 db+ 0/F M SE C70 db+ 0/F M SE C9 db+ 0/F M SE C0 db+ 0/F M Forklaring til tabellen: Eksempel: SE C9 db+ / M. SE = Enkelvegg, SD = dobbelvegg med min 0 mm avstand mellom stenderverkene. Min 0 mm avstand mellom stenderverkene når stendere/skinner =< 70 mm. C9 db+ = db+ stenderens og skinnens dimensjon. / = lag gips på hver side, F/F = lag Brannplate på hver side. M = Min mm mineralull, S9 = Min 9 mm fastholdt steinull med densitet 0 kg/m Tabellen med nødvendig tilleggsinformasjon finner du på Oppgitte lydverdier: Tabellen viser målte lydverdier med stendertype Norgips db+. Denne stenderen har særegne, lydtekniske egenskaper. Benyttes standard stendere, må man beregne lavere lydverdier, spesielt på vegger over db. Ved 8- db vegger må man f. eks bruke vekslede stendere med standard profiler, og på en 60 db vegg (vegg-gruppe 6), vil man med standard stender kun klare db. Se egen tabell over hva som oppnås med tradisjonelle stendere på Sintef Byggforsk sier: Ved normalt gode flanketransmisjonsforhold og god lufttetting, er feltmålte verdier - db lavere enn laboratoriemålte verdier. Velger man verdien med laveste sikkerhetsnivå, må flanketransmisjonen vies ekstra oppmerksomhet. lle oppgitte lab-verdier er testet med 900 mm plater montert på c/c 0 mm. Ved bruk av 00 mm plater og c/c 600 vil man normalt oppnå - db bedre verdier. Benyttes forsterkningsstendere i enkeltvegger, vil veggens lydreduksjon forringes vesentlig. Oppgitte vegghøyder: Vi har valgt stivhetskravene som benyttes i Skandinavia. H/00 over m høye vegger og maks 0 mm utbøyning for vegger opp til m. Ståldimensjoner: Vi har valgt å vise de skandinaviske ståldimensjonene i dette heftet (-70-9 mm). De samme regler vil gjelde for de gamle, norske dimensjonene ( mm). Norgips produserer begge dimensjonsvarianter.

2 VEGG-GRUPPE 0 (EI 0) Lydklasse R`w 0-7 db (Lisens fra NEMKO foreligger) sprinsipp Skinne ved gulv og tak. Stendere pr maks. c/c 600 mm. x, mm Norgipsplate type lle plateskjøter skal være understøttet. x 0 mm mineralull i hulrom. Ikke nødvendig for 0 db vegg. Masseforbruket gjelder pr. m vegg, uten spill, og ved høyde, meter. (alle mål i mm) ) Lab. Forventet c/c 0 c/c typebetegnelse SE C70 db+ / M SE C9 db+ / M SE C0 db+ / M SE C70 db+ / M SE C9 db+ / M SE C0 db+ / M0 ) Maks vegghøyder basert på maks. 0 mm utbøying opp til m, deretter H/00 ved en påført horisontal type SE C70 db+ / M- SE C9 db+ / M- SE C0 db+ / M- Forbruk Skinneprofil U70 db+ U9dB+ U0 db+ 0,8 m/m Stenderprofil C/C 0 C70 db+ C9 db+ C0 db+, m/m Stenderprofil C/C 600 C70 db+ C9 db+ C0 db+,7 m/m Ekstra stender ved C70 db+ C9dB+ C0 db+ stk. pr Hulromsisolasjon Brann Ikke nødvendig 0 m/m Lyd For vegg. -., ikke nødvendig. For vegg mm,0 m/m Gipsplater Type, mm Norgips type (standard) ntall lag på hver side m /m Skruer Norgips S 0 stk/m Lydtetting Ikke nødvendig med fuging 0 ltr/m Sparkling Norgips sparkelmasse. Se nærmere om sparkling på side ,8 kg/m Norgips sparkeltape,0 m/m Tillegg: Brannklassifiserte vegger: lle plateskjøter skal være understøttet. Det kan derfor være nødvendig å sette inn losholter. Bruk skinneprofil i aktuell dimensjon. høyde > 00 mm: Eventuell hulromsisolering skal sikres mot å sige, f.eks ved å sette inn losholter. Bruk skinneprofil i aktuell dimensjon. Oversikt over de detaljer som knytter seg til denne vegg-gruppen. For detaljer vedrørende innsetting av dører i veggkonstruksjonene se sidene 9-. D. D. D. D. D.6a D.7 D.8 D.9 D. D. D.6b D.0 D.

3 VEGG-GRUPPE F 60 (EI 60) Lydklasse R`w 0-7 db sprinsipp Skinne ved gulv og tak. Stendere pr maks. c/c 600 mm. x mm Norgipsplate type F (brannplate) på hver side. lle plateskjøter skal være understøttet. x 0 mm mineralull i hulrom. Ikke nødvendig for 0 db vegg. Masseforbruket gjelder pr. m vegg, uten spill, og ved høyde, meter. (alle mål i mm) ) Lab. Forventet c/c 0 c/c typebetegnelse SE C70 db+ F/F M SE C9 db+ F/F M SE C0 db+ F/F M SE C70 db+ F/F M SE C9 db+ F/F M SE C0 db+ F/F M0 ) Maks vegghøyder basert på maks. 0 mm utbøying opp til m, deretter H/00 ved en påført horisontal type SE C70 db+ / M- SE C9 db+ / M- SE C0 db+ / M- Forbruk Skinneprofil U70 db+ U9dB+ U0 db+ 0,8 m/m Stenderprofil C/C 0 C70 db+ C9 db+ C0 db+, m/m Stenderprofil C/C 600 C70 db+ C9 db+ C0 db+,7 m/m Ekstra stender ved C70 db+ C 9 db+ C0 db+ stk. pr Hulromsisolasjon Brann Ikke nødvendig 0 m /m Lyd 0 mm mineralull for vegg. -.6,0 m /m Gipsplater Type Norgips type F, Brannplate ntall lag på hver side m /m Skruer Norgips S 0 stk/m Lydtetting Ikke nødvendig med fuging 0 ltr./m Sparkling Norgips sparkelmasse. Se nærmere om sparkling på side ,8 kg/m Norgips sparkeltape,0 m/m Tillegg: Brannklassifiserte vegger: lle plateskjøter skal være understøttet. Det kan derfor være nødvendig å sette inn losholter. Bruk skinneprofil i aktuell dimensjon. høyde > 00 mm: Eventuell hulromsisolering skal sikres mot å sige, f.eks ved å sette inn losholter. Bruk skinneprofil i aktuell dimensjon. Oversikt over de detaljer som knytter seg til denne vegg-gruppen. For detaljer vedrørende innsetting av dører i veggkonstruksjonene se sidene 9-. D. D. D. D. D.6a D.7 D.8 D.9 D. D. D.6b D.0 D.

4 VEGG-GRUPPE 60 (EI60 ) Lydklasse R`w 7 - db sprinsipp Skinne ved gulv og tak Stendere pr maks. c/c 600 mm x, mm Norgipsplate type lle plateskjøter skal være understøttet. Horisontale skjøter som forskyves minst 00 mm vertikalt regnes som understøttet. x 0 mm mineralull i hulrom. Ikke nødvendig for 7 db vegg og for 0 db vegg med hulrom større eller lik 70 mm. Lydtetting mot gipsplatekonstruksjoner: Sparkling med sparkeltape Mot andre konstruksjoner: Lydklasse større >0dB, fuging ved av gipsplatene langs en veggside. Ved lydklasse > db, fuging langs begge veggsider, fortrinnsvis ved første platelag. veggtype uten eller med isolasjon. Masseforbruket gjelder pr.m vegg, uten spill, og ved høyde, meter. (alle mål i mm) ) Lab. R w c/c 0 c/c 600 db SE C70 db+ / M SE C9 db+ / M SE C0 db+ / M SE C70 db+ / M SE C9 db+ / M SE C0 db+ / M SE C70 db+ / M SE C9 db+ / M SE C0 db+ / M SE C9 db+ / M SE C0 db+ / M00 ) Maks vegghøyder basert på maks. 0 mm utbøying opp til m, deretter H/00 ved en påført horisontal Tillegg: Brannklassifiserte vegger: lle plateskjøter skal være understøttet. Det kan derfor være nødvendig å sette inn losholter. Bruk skinneprofil i aktuell dimensjon. høyde > 00 mm: Eventuell hulromsisolering skal sikres mot å sige, f.eks ved å sette inn losholter. Bruk skinneprofil i aktuell dimensjon. Oversikt over de detaljer som knytter seg til denne vegg-gruppen. For detaljer vedrørende innsetting av dører i veggkonstruksjonene se sidene 9-. Forventet R`w db typebetegnelse type SE C70 db+ / M- SE C9 db+ / M- SE C0 db+ / M- Forbruk Skinneprofil U70 db+ U9 db+ U0 db+ 0,8 m/m Stenderprofil C/C 0 C70 db+ C9 db+ C0 db+, m/m Stenderprofil C/C 600 C70 db+ C9 db+ C0 db+,7 m/m Ekstra stender ved C70 db+ C9 db+ C0 db+ stk. pr. Hulromsisolasjon Brann Ikke nødvendig 0 m /m Lyd For vegg.-., ikke nødvendig, for vegg.-.8, 0 mm, for vegg.9 -., 70 mm, for. og., 00 mm,0 m /m Gipsplater Type, mm Norgips type (standard) ntall lag på hver side m /m Skruer.lag Norgips S. Til ikke brannklassifisert vegg 0 stk. Til brannklassifisert vegg - 0 stk/m.lag Norgips S (med fugemasse) 0 stk/m Lydtetting 6 db vegg ikke nødvendig, 0 - db vegg fuging langs en veggside, > db vegg langs begge veggsider 0,l / side/m Sparkling Norgips sparkelmasse. Se nærmere om sparkling på side ,8 kg/m Norgips sparkeltape,0 m/m D. D. D. D. D.6a D.7 D.9 D.0 D. D. D.6b D.8 D. D.

5 VEGG-GRUPPE (EI 60 - EI90) Lydklasse R`w 60 db sprinsipp Skinne ved gulv og tak med min. 0 mm avstand, min. 0 mm ved profiler mindre eller lik 70 mm. Stendere pr maks.c/c 600 mm. x, mm Norgipsplate type, Min. x 0 mm mineralull i hulrom, for brannklasse 90 (EI 90) min. x 0 mm steinull med min. densitet 0 kg/m. Lydtetting mot gipsplatekonstruksjoner: Sparkling med Norgips sparkeltape. Fugemasse ved av gipsplatene langs begge veggsider. Fortrinnsvis ved indre platelag. tykkelse, hulrom, vekt, brann og lydklasse. Masseforbruket gjelder pr. m vegg, uten spill, og ved høyde, meter. (alle mål i mm) ) Lab. Forventet c/c 0 c/c typebetegnelse ) M x0 9 SD C70dB+ / Mx M x0 0 SD C9dB+ / Mx M x0 SD C0dB+ / Mx ) S x0 70 SD C70dB+ / Sx S x0 9 SD C9 db+ / Sx S x0 0 SD C0 db+ / Sx0 ) Maks vegghøyder basert på maks. 0 mm utbøying opp til m, deretter H/00 ved en påført horisontal ) M =. ) S= Steinull med min. densitet 0 kg/m. type SD C70dB+ / SD C9dB+ / SD C0dB+ / Forbruk Skinneprofil U70dB+ U9dB+ U0dB+,6 m/m Stenderprofil C/C0 C70dB+ C9dB+ C0dB+, m/m Stenderprofil C/C600 C70dB+ C9dB+ C0dB+,7 m/m Ekstra stender ved C70dB+ C9dB+ C0dB+ stk. pr. Hulromsisolasjon Brann 60, ikke nødvendig. 90 x 0 mm steinull, min densitet 0 kg/m m/m Lyd x 0 mm mineralull m/m Gipsplater Type, mm Norgips type (standard) ntall lag på hver side m /m Skruer. lag Norgips S, til ikke brannklassifisert vegg 0 stk, til brannklassifisert vegg - 0 stk/m. lag Norgips S 0 stk/m Lydtetting Fugemasse langs begge veggsider 0, ltr./m Sparkling Norgips sparkelmasse. Se nærmere om sparkling på side ,8 kg/m Norgips sparkeltape,0 m/m Tillegg: Brannklassifiserte vegger: Horisontale skjøter som forskyves minst 00 mm vertikalt regnes som understøttet. høyde > 00 mm: Eventuell hulromsisolering skal sikres mot å sige, f.eks ved å sette inn losholter. Bruk skinneprofil i aktuell dimensjon. 6 Oversikt over de detaljer som knytter seg til denne vegg-gruppen. For detaljer vedrørende innsetting av dører i veggkonstruksjonene se sidene 9- Gulv Tak Innervegg Yttervegg Drager D/. D/. D/. D/. D/. D/.6 D/.7 D/.9 D/.8 D/.0 D/.

6 VEGG-GRUPPE (EI60 - EI90) Lydklasse R`w 7 - db sprinsipp Skinne ved gulv og tak med min. 0 mm. avstand. Stendere pr. maks. c/c 600 mm. x, mm. Norgips type Min. x 70 mm mineralull i hulrom for vegg. -.. Min. x 0 mm steinull med min. densitet 0 kg/m for vegg. -.6 Lydtetting mot gipsplatekonstruksjoner: Sparkling med Norgips sparkeltape. Fugemasse ved av gipsplatene langs begge veggsider. Fortrinnsvis ved indre platelag. Masseforbruket gjelder pr. m vegg, uten spill, og ved høyde, meter. (alle mål i mm) ) Lab. R w c/c 0 c/c 600 db Forventet R`w db typebetegnelse ) M x 70 SD C70 db+ / Mx M x 70 7 SD C9 db+ / Mx M x 70 SD C0 db+ / Mx ) S x 0 SD C70 db+ / Sx S x 0 7 SD C9 db+/ Sx S x 0 SD C0 db+ / Sx0 ) Maks vegghøyder basert på maks. 0 mm utbøying opp til m, deretter H/00 ved en påført horisontal ) M =. ) S= Steinull med min. densitet 0kg/m type SE C db+ / M- SE C70 db+ / M- SE C9 db+ / M- SE C0 db+ / M- Forbruk Skinneprofil U db+ U70 db+ U9 db+ U0 db+,6 m/m Stenderprofil C/C 0 C db+ C70 db+ C9 db+ C0 db+, m/m Stenderprofil C/C 600 C db+ C70 db+ C9 db+ C0 db+, m/m Ekstra stender ved C db+ C70 db+ C9 db+ C0 db+ stk. pr. Hulromsisolasjon Brann For vegg. -., x 70 mm mineralull. For vegg. -.6, x 0 mm steinull med min. densitet 0 kg/m m /m Lyd For vegg. -., x 70 mm mineralull. For vegg. -.6, x 0 mm mineralull m /m Gipsplater Type, mm Norgips type (standard) ntall lag på hver side 6m /m Skruer. lag Norgips S. Til ikke brannklassifisert vegg 0 stk. Til brannklassifisert vegg - 0 stk/m. lag Norgips S 0 stk/m. lag Norgips S 7 0 stk/m Lydtetting Fuging langs begge veggsider 0,l/m Sparkling Norgips sparkelmasse. Se nærmere om sparkling på side ,8 kg/m Norgips sparkeltape,0 m/m Tillegg: Brannklassifiserte vegger: lle plateskjøter skal være understøttet. Horisontale skjøter som forskyves minst 00 mm. vertikalt regnes som understøttet. høyde > 00 mm: Hulromsisolering skal sikres mot å sige, f.eks ved å sette inn losholter. Bruk skinneprofil i aktuell dimensjon. Oversikt over de detaljer som knytter seg til denne vegg-gruppen. For detaljer vedrørende innsetting av dører i veggkonstruksjonene se sidene 9- D/6. D/6. D/6. D/6. D/6. D/6.6 D/6.7 D/6.8 D/6.9 D/6.0 7

7 VEGG-GRUPPE 0 (EI 0) Lydklasse R`w 60 db sprinsipp Skinne ved gulv og tak med min. 0 mm avstand, min. 0 mm. ved profiler mindre eller lik 70 mm. Stendere pr maks. c/c 600 mm. x, mm Norgips type ens hulrom fylles med steinull med min. densitet 0 kg/m. Lydtetting mot gipsplatekonstruksjoner : Sparkling med Norgips sparkeltape. Fugemasse ved av gipsplatene langs begge veggsider. Fortrinnsvis ved indre platelag. Masseforbruket gjelder pr. m vegg, uten spill, og ved høyde, meter. (alle mål i mm) ) Lab. Forventet c/c 0 c/c Steinull, densitet min. 0kg/m typebetegnelse SD C70 db+ / S SD C9 db+ / S SD C0 db+ / S0 ) Maks vegghøyder basert på maks. 0 mm utbøying opp til m, deretter H/00 ved en påført horisontal type SD C70 db+ / S- SD C9 db+ S- SD C0 db+ / S- Forbruk Skinneprofil U70 db+ U9 db+ U0dB+,6 m/m Stenderprofil C/C 0 C70 db+ C9 db+ C0 db+, m/m Stenderprofil C/C 600 C70 db+ C9 db+ C0 db+, m/m Ekstra stender ved C70 db+ C9 db+ C0 db+ stk. pr Hulromsisolasjon Brann vhengig av veggenes hulrom, fylles dette med steinull med min. densitet 0 kg/m m/m Lyd med min tykkelse som veggens hulrom m/m Gipsplater Type, mm Norgips type (standard) ntall lag på hver side m /m Skruer. lag Norgips S,Til ikke brannklassifisert vegg 0 stk. Til brannklassifisert vegg - 0 stk/m. lag Norgips S 0 stk/m Lydtetting Fuging langs begge veggsider 0, ltr./m Sparkling Norgips sparkelmasse. Se nærmere om sparkling på side ,8 kg/m Norgips sparkeltape,0 m/m Tillegg: Brannklassifiserte vegger: lle plateskjøter skal være understøttet. Horisontale skjøter som forskyves minst 00 mm vertikalt regnes som understøttet. høyde > 00 mm: Hulromsisolering skal sikres mot å sige, f.eks ved å sette inn losholter. Bruk skinneprofil i aktuell dimensjon. 8 Oversikt over de detaljer som knytter seg til denne vegg-gruppen. For detaljer vedrørende innsetting av dører i veggkonstruksjonene se sidene 9- D/. D/. D/. D/. D/. D/.6 D/.7 D/.9 D/.8 D/.0 D/.

8 VEGG-GRUPPE 6 0 (EI0) Lydklasse R`w 6 db sprinsipp Skinne ved gulv og tak med min. 0 mm avstand. Stendere pr maks. c/c 600 mm. x, mm. Norgips type ene fylles med steinull med minimum densitet 0 kg/m. Lydtetting mot gipsplatekonstruksjoner: Sparkling med Norgips sparkeltape. Fugemasse ved av gipsplatene langs begge veggsider. Fortrinnsvis ved indre platelag. Masseforbruket gjelder pr. m vegg, uten spill, og ved høyde, meter. (alle mål i mm) ) Lab. R w c/c 0 c/c 600 db Forventet R`w db Steinull, densitet min. 0kg/m typebetegnelse S 0 SD C70 db+ / S S 00 7 SD C9 db+ / S S 0 SD C0 db+ / S0 ) Maks vegghøyder basert på maks. 0 mm utbøying opp til m, deretter H/00 ved en påført horisontal type SE C70 db+ /M- SE C9dB+ / M- SE C0 db+ / M- Forbruk Skinneprofil U70 db+ U9 db+ U0 db+,6 m/m Stenderprofil C/C 0 C70 db+ C9 db+ C0 db+, m/m Stenderprofil C/C 600 C70 db+ C9 db+ C0 db+, m/m Ekstra stender ved C70 db+ C9 db+ C0 db+ stk. pr. Hulromsisolasjon Brann vhengig av veggenes hulrom, fylles dette med steinull med min. densitet 0 kg/m m /m Lyd med min tykkelse som veggens hulrom m /m Gipsplater Type, mm Norgips type (standard) ntall lag på hver side 6m /m Skruer. lag Norgips S. Til ikke brannklassifisert vegg 0 stk. Til brannklassifisert vegg - 0 stk/m. lag Norgips S 0 stk/m. lag Norgips S 7 0 stk/m Lydtetting Fuging langs begge veggsider 0, l/m Sparkling Norgips sparkelmasse. Se nærmere om sparkling på side ,8 kg/m Norgips sparkeltape,0 m/m Tillegg: Brannklassifiserte vegger: lle plateskjøter skal være understøttet. Horisontale skjøter som forskyves minst 00 mm vertikalt regnes som understøttet. høyde > 00 mm: Hulromsisolering skal sikres mot å sige, f.eks ved å sette inn losholter. Bruk skinneprofil i aktuell dimensjon. Oversikt over de detaljer som knytter seg til denne vegg-gruppen. For detaljer vedrørende innsetting av dører i veggkonstruksjonene se sidene 9- D/6. D/6. D/6. D/6. D/6. D/6. D/6.6 D/6.7 D/6.8 D/

9 VEGG-GRUPPE 7 0 (EI 0) Lydklasse R`W 0 - db sprinsipp Skinne ved gulv og tak. Stendere pr maks. c/c 600 mm. x, mm Norgips type (standard) på den ene siden vhengig av ønskede lydverdier kan 0 mm mineralull monteres mellom stenderne. Masseforbruket gjelder pr. m vegg, uten spill, og ved høyde, meter. 0 (alle mål i mm) ) Lab. Forventet c/c 0 c/c SE C70dB+ 0/ M SE C9dB+ 0/ M SE C0 db+ 0/ M SE C70 db+ 0/ M SE C9 db+ 0/ M SE C0 db+ 0/ M0 ) Maks vegghøyder basert på maks. 0 mm utbøying opp til m, deretter H/00 ved en påført horisontal type SE C70 db+ 0/ M- SE C9 db+ 0/ M- SE C0 db+ 0/ M- Forbruk Skinneprofil U70 db+ U9dB+ U0 db+ 0,8m/m Stenderprofil C/C 0 C70 db+ C9 db+ C0 db+, m/m Stenderprofil C/C 600 C70 db+ C9 db+ C0 db+,7 m/m Ekstra stender ved C70 db+ C9 db+ C0 db+ stk. pr Hulromsisolasjon Brann Ikke nødvendig 0 m/m Lyd For db reduksjon 0 mm mineralull m/m Gipsplater Type, mm Norgips type (standard) ntall lag på en side m /m Skruer. lag Norgips S. Til ikke brannklassifisert vegg 0 stk. Til brannklassifisert vegg - 0 stk/m. lag Norgips S 0 stk/m Lydtetting Ikke nødvendig 0 ltr./m Sparkling Norgips sparkelmasse. Se nærmere om sparkling på side , kg/m Norgips sparkeltape,0 m/m Tillegg: Brannklassifiserte vegger: lle plateskjøter skal være understøttet. Horisontale skjøter som forskyves minst 00 mm vertikalt regnes som understøttet. høyde > 00 mm: Eventuell hulromsisolering skal sikres mot å sige, f.eks ved å sette inn losholter. Bruk skinneprofil i aktuell dimensjon. Oversikt over de detaljer som knytter seg til denne vegg-gruppen. For detaljer vedrørende innsetting av dører i veggkonstruksjonene se sidene 9- D7/8. D7/8. D7/8. D7/8. D7/8.6 D7/8. D7/8.7 typebetegnelse

10 VEGG-GRUPPE 8 60 (EI 60) Lydklasse R`W 0 - db sprinsipp Skinne ved gulv og tak. Stendere pr maks. c/c 600 mm. x mm Norgips type F (brannplate) på den ene siden. vhengig av ønskede lydverdier kan 0 mm mineralull monteres mellom stenderne. Masseforbruket gjelder pr. m vegg, uten spill, og ved høyde, meter. (alle mål i mm) ) Lab. Forventet c/c 0 c/c SE C0 db+ 0/F M0 ) Maks vegghøyder basert på maks. 0 mm utbøying opp til m, deretter H/00 ved en påført horisontal type SE C70 db+ 0/F M- SE C9 db+ 0/F M- SE C0 db+ 0/F M- Forbruk Skinneprofil U70 db+ U9 db+ U0dB+ 0,8 m/m Stenderprofil C/C 0 C70 db+ C9 db+ C0 db+,m/m Stenderprofil C/C 600 C70 db+ C9 db+ C0 db+,7 m/m Ekstra stender ved C70 db+ C9 db+ C0 db+ stk. pr Hulromsisolasjon Brann Ikke nødvendig m /m Lyd For veggene , 0 mm mineralull m /m Gipsplater Type mm Norgips type F (brannplate) ntall lag på hver side m /m Skruer. lag Norgips S,Til ikke brannklassifisert vegg 0 stk. Til brannklassifisert vegg - stk/m. lag Norgips S stk/m Lydtetting Ikke nødvendig 0 ltr./m Sparkling Norgips sparkelmasse. Se nærmere om sparkling på side , kg/m Norgips sparkeltape,0 m/m Tillegg: Brannklassifiserte vegger: lle plateskjøter skal være understøttet. Horisontale skjøter som forskyves minst 00 mm. vertikalt regnes som understøttet. høyde > 00 mm: Eventuell hulromsisolering skal sikres mot å sige, f.eks ved å sette inn losholter. Bruk skinneprofil i aktuell dimensjon. typebetegnelse SE C70 db+ 0/F M SE C9 db+ 0/F M SE C0 db+ 0/F M SE C70 db+ 0/F M SE C9 db+ 0/F M0 Oversikt over de detaljer som knytter seg til denne vegg-gruppen. For detaljer vedrørende innsetting av dører i veggkonstruksjonene se sidene 9- D7/8. D7/8. D7/8. D7/8. D7/8.6 D7/8. D7/8.7

VEGG-GRUPPE Forklaring til tabell 1 og 2 på foregående side

VEGG-GRUPPE Forklaring til tabell 1 og 2 på foregående side VEGG-GRUPPE Forklaring til tabell og på foregående side NB ved bruk av FS-stender Bruk av forsterkningsstendere FS, muliggjør bygging av langt høyere vegger enn med db+ stendere. Vær imidlertid oppmerksom

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOK Innledning, oppbygging

PROSJEKTERINGSHÅNDBOK Innledning, oppbygging PROSJEKTERINGSHÅNDBOK Innledning, oppbygging Unike brann- og lydegenskaper Miljøriktig materialvalg Bidrar til godt inneklima Stor styrke, stivhet og stabilitet Installasjonsåpne systemer Slanke konstruksjoner

Detaljer

db+ NYHET NORGIPS db+ STANDARD STÅLSTENDER MED LYDTEKNISKE EGENSKAPER

db+ NYHET NORGIPS db+ STANDARD STÅLSTENDER MED LYDTEKNISKE EGENSKAPER db+ NYHET NORGIPS db+ STANDARD STÅLSTENDER MED LYDTEKNISKE EGENSKAPER STÅLSTENDERE FORDI DET ER ENKELT Norgips gipsplater montert på stålstendere anvendes i stor utstrekning til bygging av innvendige vegger

Detaljer

INNVENDIGE VEGGER MED TRESTENDERVERK Introduksjon

INNVENDIGE VEGGER MED TRESTENDERVERK Introduksjon INNVENDIGE VEGGER MED TRESTENDERVERK Introduksjon Et tradisjonelt materiale Tre har hatt en særstilling i all bygging i Norge opp gjennom alle tider. Tømmerhuset dominerte gjennom mange hundre år, i byene

Detaljer

S E R T I F I K A T. Det bekreftes herved at. Norgips Norge AS. innehar sertifiseringslisens for

S E R T I F I K A T. Det bekreftes herved at. Norgips Norge AS. innehar sertifiseringslisens for S E R T I F I K A T Det bekreftes herved at Norgips Norge AS innehar sertifiseringslisens for -merking av Brannteknisk klassifiserte veggkonstruksjoner sammensatt på byggeplass i overensstemmelse med kravene

Detaljer

S E R T I F I K A T. Det bekreftes herved at. Norgips Norge AS. innehar sertifiseringslisens for

S E R T I F I K A T. Det bekreftes herved at. Norgips Norge AS. innehar sertifiseringslisens for S E R T I F I K A T Det bekreftes herved at innehar sertifiseringslisens for -merking av Brannteknisk klassifiserte veggkonstruksjoner sammensatt på byggeplass i overensstemmelse med kravene i NS 3919:1997

Detaljer

DETALJER Innvendige vegger med stålstenderverk

DETALJER Innvendige vegger med stålstenderverk Detaljer Detaljene på de følgende sidene viser etter hvilke prinsipper tilslutninger til andre bygningsdeler må utføres for å opprettholde veggenes brann og lydmessige egenskaper. I headingen på de påfølgende

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Norgips Skilleveggsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Norgips Skilleveggsystem SINTEF Certification Nr. 20081 Utstedt: 04.04.2011 Revidert: 18.12.2014 Gyldig til: 01.01.2020 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Norgips Skilleveggsystem er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Norgips Skilleveggsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Norgips Skilleveggsystem SINTEF Certification Nr. 20081 Utstedt: 04.04.2011 Revidert: Gyldig til: 04.04.2016 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Norgips Skilleveggsystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

GENERELL INFORMASJON Innvendige vegger med stålstenderverk

GENERELL INFORMASJON Innvendige vegger med stålstenderverk GENERELL INFORMASJON Ubrennbare konstruksjoner De tper Norgips-plater som benttes til vegger er klassifiserte i henhold til NS-EN 0 som er den felleseuropeiske standarden for gipsplater. De er klassifiser

Detaljer

VEGGER MED STÅLSTENDERVERK

VEGGER MED STÅLSTENDERVERK PROSJEKTERINGSVEILENING. Sf () INNVENIGE VEGGER Juni 00 enne veiledning blir løpende oppdatert, og ny dato settes inn på sider hvor vesentlige endringer er gjennomført. Enkelte endringer i forhold informasjonerne

Detaljer

Langkantskjøter understøttes, og forskyves når det skal monteres flere lag. På langs c/c450 mm

Langkantskjøter understøttes, og forskyves når det skal monteres flere lag. På langs c/c450 mm Vegger På tvers c/c På langs c/c Brann ett lag Kortkantskjøter understøttes og forskyves. Ved flere lag skal også langkantskjøtene forskyves, min. 300. 900 plate Stenderavstand c/c 450. Ved 2 lag forskyves

Detaljer

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi T - 01.12.06 11mm umalt/ ferdigmalt Huntonit veggplater mm diff.sperre Trestendere Utlekting Huntonit vindtette plater Utvendig kledning Yttervegg av tre Stender cc 600mm Kledning K10 Trafikkstøyreduksjonstall

Detaljer

VEGGER MED TRESTENDERVERK

VEGGER MED TRESTENDERVERK PROSJEKTERINGSVEILEDNING. SfB () Juni 00 Denne veiledning som utkom første gang i februar 99 blir løpende oppdatert, og ny dato settes inn på sider hvor vesentlige endringer er gjennomført. Veiledningen

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Europrofil skilleveggsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Europrofil skilleveggsystem SINTEF Certification Nr. 20009 Utstedt: 25.08.2009 Revidert: Gyldig til: 25.08.2014 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Europrofil skilleveggsystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

3.2. Våtrom. Funksjonsvegger. Veggtyper. Tettesjikt. Tettesjikt i yttervegger. 3.2.1 Våtromsvegger

3.2. Våtrom. Funksjonsvegger. Veggtyper. Tettesjikt. Tettesjikt i yttervegger. 3.2.1 Våtromsvegger .1 Våtromsvegger Veggtyper Ved hjelp av tabell.1:01 kan veggtyper i Gyproc Håndbok tilpasses til våtromsvegger. Velg bindingsverk og veggtype med Gyproc Normal i kapittel 2 oversikt over systemegenskaper

Detaljer

2.1. 68 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Oppbygning av system Gyproc GT. Systembeskrivelse. Systemets fordeler. Stabilitet.

2.1. 68 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Oppbygning av system Gyproc GT. Systembeskrivelse. Systemets fordeler. Stabilitet. .51 Gyproc GT, innervegger med bindingsverk av tre Systembeskrivelse Gyproc GT er et system for bærende og ikkebærende innervegger. Systemet er bygget opp av 1200 mm brede Gyproc gipsplater på et bindingsverk

Detaljer

3.9.1 Innkledning av ventilasjonskanaler Typedetaljer

3.9.1 Innkledning av ventilasjonskanaler Typedetaljer Installasjoner Installasjoner Innhold.1 Innkledning av ventilasjonskanaler Typedetaljer Brannmotstand EI() 30 - EI() 60, kanalbredde < 400 mm og -høyde < 600 mm... 353 Brannmotstand EI() 30 - EI() 60,

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse Gyproc XR. Oppbygning av system Gyproc XR. Systemets fordeler. Isoleringsutførelse MR

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse Gyproc XR. Oppbygning av system Gyproc XR. Systemets fordeler. Isoleringsutførelse MR bindingsverk, der stendere og skinner har samme bredde Oppbygning av system Gyproc XR 1 4 3 2 Systemets fordeler Systemet har følgende fordeler sammenlignet med Gyproc GS: Enkelt bindingsverk kan i visse

Detaljer

Vegg- Teknisk Godkjennelse 20081 8 SE C95 db+ 1F/1F M0 60 15 125 35 - - 4800 4600 6200 5700

Vegg- Teknisk Godkjennelse 20081 8 SE C95 db+ 1F/1F M0 60 15 125 35 - - 4800 4600 6200 5700 VEGGTABELL TABELL : W Vegg Cprofil CFprofil Cprofil CFprofil R w R w+c 50350 SE C70 db+ / M0 30 2,5 95 30 3700 3600 4900 4400 2 SE C95 db+ / M0 30 2,5 20 35 4800 4600 6200 5700 3 SE C20 db+ / M0 30 2,5

Detaljer

sonocare-veggsystem / vegger

sonocare-veggsystem / vegger sonocare-veggsystem / vegger Samme lydreduksjon og brannbeskyttelse som en standard skillevegg. Samme tykkelse som en standard skillevegg. Forskjell: Lydabsorpsjon. Sonocare inneholder alt. Det er en ny

Detaljer

FOR DEN TØFFESTE VEGGKONSTRUKSJONEN

FOR DEN TØFFESTE VEGGKONSTRUKSJONEN INTRODUKSJON ULTRA BOARD 13 NY 13 MM VERSJON AV GIPSPLATEN ULTRA BOARD FOR DEN TØFFESTE VEGGKONSTRUKSJONEN ULTRA BOARD 13 En stabil, sikker og holdbar innerveggskonstruksjon med skruefast gipsplate Ultra

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Oppbygning av system Gyproc Duronomic. Systemets fordeler. Øvrige bruksområder

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Oppbygning av system Gyproc Duronomic. Systemets fordeler. Øvrige bruksområder .15 Gyproc Duronomic Systembeskrivelse Oppbygning av system Gyproc Duronomic Gyproc Duronomic er et system med forsterkningsstendere for innervegger. Systemet benyttes hovedsaklig til høye vegger og vegger

Detaljer

Kapittel 3 Gyproc Prosjektering

Kapittel 3 Gyproc Prosjektering Kapittel 3 Gyproc Prosjektering Innhold Innervegger.1 Gyproc XR...103 152.6 Gyproc GS...153 166.15 Gyproc DUROnomic...167 178.51 Gyproc GT...179 224 3.2 Spesialvegger 3.2.1 Våtromsvegger...227 233 3.2.6

Detaljer

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no Denne veiledningen er lastet ned og skrevet ut fra brosjyrearkivet på. Ved å benytte denne informasjonstjenesten er du alltid sikret å få det sist oppdaterte informasjonsmaterialet fra Norgips. Gå inn

Detaljer

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no REHAB, 6 OG 13 MM PLATER mars 2001 REHAB & BUER Denne veiledningen er lastet ned og skrevet ut fra brosjyrearkivet på. Ved å benytte denne informasjonstjenesten er du alltid sikret å få det sist oppdaterte

Detaljer

Gyproc Systemvegger. Det finnes innervegger - og det finnes. Suveren i alle lydklasser. Litt smartere løsninger til innervegger

Gyproc Systemvegger. Det finnes innervegger - og det finnes. Suveren i alle lydklasser. Litt smartere løsninger til innervegger Gyproc Systemvegger Suveren i alle lydklasser Det finnes innervegger - og det finnes Gyproc Systemvegger Litt smartere løsninger til innervegger Med Gyproc innerveggsystemer finnes optimerte løsninger

Detaljer

10 Glasroc GHI Hydro Våtromsplate Teknisk informasjon for våtromsveggsystem. Systeminformasjon. Eksempel 1a ikkebærende. Konstruksjonsdetaljer

10 Glasroc GHI Hydro Våtromsplate Teknisk informasjon for våtromsveggsystem. Systeminformasjon. Eksempel 1a ikkebærende. Konstruksjonsdetaljer Eksempel 1a ikkebærende Glasroc XR 70/70 (450) 1V*-1 M0 1. 15,5 mm Glasroc GHIE Hydro Ergo, alt. 15,5 mm Glasroc GHI Hydro 2. Skinne Gyproc SK 70 som kantprofil (i gulv og tak) 3. Stender Gyproc XR 70,

Detaljer

Gyproc XR Innervegger med stålbindingsverk Datablad 3.1.1:101. Merknad. + C 50 5000 (db) R' w (db)

Gyproc XR Innervegger med stålbindingsverk Datablad 3.1.1:101. Merknad. + C 50 5000 (db) R' w (db) Gyproc XR Innervegger med stålbindingsverk Datablad.1:101 Veggtype A Veggtype Veggtype A 1. Skinne Gyproc SK 70 alt. SK 95 som kantprofil (i gulv, vegg og tak) 2. Stender Gyproc XR 70 alt. XR 95, c 450

Detaljer

Himlinger. Generelle opplysninger

Himlinger. Generelle opplysninger Himlinger Dette avsnittet handler først og fremst om forskjellige underlagskonstruksjoner, men du finner også viktige opplysninger om bl.a. selve platemontasjen. Opplysninger om detaljer og andre prosjekteringsforhold

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse Gyproc XR. Oppbygning av system Gyproc XR. Systemets fordeler. Isoleringsutførelse MR

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse Gyproc XR. Oppbygning av system Gyproc XR. Systemets fordeler. Isoleringsutførelse MR .1 Gyproc XR Systembeskrivelse Gyproc XR Gyproc XR er et system for ikkebærende innervegger med høy lydreduksjon. Systemet er bygget opp av 900 eller 1200 mm brede Gyproc gipsplater på et bindingsverk

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING FOR AKUSTIKKPROFIL TIL HIMLING OG VEGG. Montasje i himling 2 Montasje på vegg 4

MONTASJEVEILEDNING FOR AKUSTIKKPROFIL TIL HIMLING OG VEGG. Montasje i himling 2 Montasje på vegg 4 MONTASJEVEILEDNING AP AKUSTIKKPROFIL MONTASJEVEILEDNING FOR AKUSTIKKPROFIL TIL HIMLING OG VEGG Montasje i himling Montasje på vegg Norgips Norge AS Postboks 655 Strømsø, 3003 Drammen Tel.: 33 78 8 00 Epost:

Detaljer

Gyproc GT Innervegger med trebindingsverk

Gyproc GT Innervegger med trebindingsverk .51 Gyproc GT Innervegger med trebindingsverk .51 Gyproc GT Innervegger med trebindingsverk Innhold.51 Gyproc GT 600 Innervegger med trebindingsverk Datablad Veggtyper...181 191.51 Gyproc GT 600 Innervegger

Detaljer

Forfatter Per Arne Hansen

Forfatter Per Arne Hansen - Fortrolig Vurderingsrapport Iso3-stender i vegger med brannmotstand Brannteknisk vurdering. Forfatter Per Arne Hansen SINTEF NBL as Testing og dokumentasjon 2012-03-27 Underlagsmateriale \1\ Prøvingsrapport

Detaljer

Lafarge brann- og lydskillevegger. er godkjent av SINTEF Byggforsk med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet

Lafarge brann- og lydskillevegger. er godkjent av SINTEF Byggforsk med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet SINTEF Byggforsk Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Nr. 2497 Utstedt: 30.04.2008 Revidert: 30.06.2008 Gyldig til: 30.04.2013 Side:

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Siniat brann- og lydskillevegger

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Siniat brann- og lydskillevegger SINTEF Byggforsk bekrefter at Siniat brann- og lydskillevegger SINTEF Certification Nr. 2497 Utstedt: 30.04.2008 Revidert: 25.04.2013 Gyldig til: 01.07.2018 Side: 1 av 11 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Branncellebegrensede vegger Brannklasse A60 (EI 60)

Branncellebegrensede vegger Brannklasse A60 (EI 60) Monteringsanvisning 1.1 F Brannklasse A60 (EI 60) 1. Skinner i gulv / tak: Gyproc UI 50-150 / SK 45-160 : Gyproc CI 50-150 / R/ER 45-160 / XR 70-160 (c-avstand iht. tabell 1) : 1 x 15,4 mm Gyproc PROTECT

Detaljer

2.8. 5 mm 5. Konstruksjonseksempler. Forklaring til konstruksjonseksempler. Systembeskrivelse. 2.8.1 Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner

2.8. 5 mm 5. Konstruksjonseksempler. Forklaring til konstruksjonseksempler. Systembeskrivelse. 2.8.1 Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner 2.8.1 Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner Systembeskrivelse Konstruksjonseksempler Med Gyproc gipsplater og tilhørende stålprofiler har BPB Gyproc utviklet et sytem for enkel og effektiv brannbeskyttelse

Detaljer

2013-06 Fredlundskogen bofellesskap. Lydteknisk redegjørelse

2013-06 Fredlundskogen bofellesskap. Lydteknisk redegjørelse 2013-06 Fredlundskogen bofellesskap Lydteknisk redegjørelse Revisjon: Dato: Tekst: Laget av: Sjekket: Godkjent: 1 Des. 2013 Produksjon og utgivelse FAV Dokumenttittel: Espen Aursand Arkitektkontor AS Lydteknisk

Detaljer

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder Side 1 av 5 Generell produktbeskrivelse er utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. ekspanderer når

Detaljer

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no NORGIPS PROSJEKTERINGS- OG MONTASJEVEILEDNING Mars 2000 Denne veiledningen er lastet ned og skrevet ut fra brosjyrearkivet på. Ved å benytte denne informasjonstjenesten er du alltid sikret å få det sist

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

3.4 Gyproc Etasjeskillere

3.4 Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Innhold.51 Gyproc Etasjeskillere av tre Datablad Nedlekting 1 lag Gyproc gipsplater... 283 Gyproc AP profil 1 lag Gyproc gipsplater... 284 Gyproc AP profil 2

Detaljer

.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no

.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no www.norgips.no PROSJEKTERINGSVEILEDNING 5. April 00 VÅTROM Denne veiledningen er lastet ned og skrevet ut fra brosjyrearkivet på www.norgips.no. Ved å benytte denne informasjonstjenesten er du alltid sikret å få det

Detaljer

MV-100 Standard Brannklassifisert

MV-100 Standard Brannklassifisert Glassvegg MV-100 Standard brannklassifisert leveres med forskjellige overflater og ulike glasstyper som tilfredsstiller de fleste krav til lyd. Standard dimensjon på stolpemateriell for MV-100 Standard

Detaljer

Røntgenstrålebeskyttelse Prosjektering- og montasjeveiledning

Røntgenstrålebeskyttelse Prosjektering- og montasjeveiledning NORGIPS SAFEBOArd Røntgenstrålebeskyttelse Prosjektering- og montasjeveiledning DETte er NORGIPS SAFEBOARD PRODUKTINFORMAsjON VERNEr OM MILJøet- RøNTGENavSKjeRM MED SAFEBOARD Norgips Safeboard er en nyutviklet

Detaljer

Våte og tørre soner De fleste våtrom kan deles inn i våte og tørre soner. I våtsonene skal veggene kunne tåle

Våte og tørre soner De fleste våtrom kan deles inn i våte og tørre soner. I våtsonene skal veggene kunne tåle Våtrom Norgipsplater er velegnet til bruk i våtrom og ved å følge Norgips sine anvisninger sammen med beskrivelsen fra den prosjekterende sikres kvaliteten. Se også eget kapittel om våtrom i prosjekteringsveiledningen

Detaljer

2.1. 48 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Oppbygning av system Gyproc GS. Systemets fordeler

2.1. 48 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Oppbygning av system Gyproc GS. Systemets fordeler .6 Gyproc GS, innervegger med bindingsverk av stål Systembeskrivelse Gyproc GS er et system for ikkebærende innervegger med bindingsverk av stål. Systemet er bygget opp av 900 eller 1200 mm brede Gyproc

Detaljer

56 Gyproc Monteringshåndbok. Himling. EI 30 ett nivå. Konstruksjonsdetaljer. 5.1 Gyproc GK-system

56 Gyproc Monteringshåndbok. Himling. EI 30 ett nivå. Konstruksjonsdetaljer. 5.1 Gyproc GK-system Kapittel Himling .1 Gyproc GK-system EI 30 ett nivå Konstruksjonsdetaljer 1. Kantskinne Gyproc GK-C 2. Bæreprofil Gyproc GK 1, c 900-1200 mm (c-avstand iht tabell 1) 3. Oppheng (A) 4. Skjøtebeslag Gyproc

Detaljer

DOKUMENTASJON BRANN - LYD - U-VERDI B 227 12.2015

DOKUMENTASJON BRANN - LYD - U-VERDI B 227 12.2015 DOKUMENTASJON BRANN - LYD - U-VERDI B 227 12.2015 GENERELT Forutsetninger Det er vist konstruksjoner som er produsert med Byggma-produkter fra Forestia AS med sponplater, Huntonit AS med trefiber- og MDF

Detaljer

Kapittel 2 Gyproc Systemer

Kapittel 2 Gyproc Systemer Kapittel 2 Gyproc Systemer Systemguide 4 Gyproc Systemguide gir et overblikk per bygningsdel over våre Gyproc Systemer. For valg av system gå først til kapittel 2 der egenskaper som lydisoleringsklasse

Detaljer

Innervegger. Huskeliste:

Innervegger. Huskeliste: Innervegger Forskjellige typer innervegger stiller ulike krav til konstruksjonen. Profesjonelle håndverkere bruker oftest stålprofiler av tynnplatestål når de bygger innervegger. Fordelene er mange og

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

SPESIELLE LØSNINGER, røntgenavskjerming med Safeboard, detaljer med system 1,0. Innvendige vegger med stålstenderverk

SPESIELLE LØSNINGER, røntgenavskjerming med Safeboard, detaljer med system 1,0. Innvendige vegger med stålstenderverk SPESIELLE LØSNINGER, røntgenavskjerming med Safeboard, detaljer med system,0. Innvendige vegger med stålstenderverk Røntgenavskjerming uten bruk av bly Norgips Safeboard er en nyutviklet gipsplate som

Detaljer

Gyproc Flexi: Rask og fleksibel montering av gipsvegger

Gyproc Flexi: Rask og fleksibel montering av gipsvegger Gyproc Flexi: Rask og fleksibel montering av gipsvegger Justerbar i høyden, uten tilpassing Ny gipsvegg: Enkel, rask og grei Gyproc Flexi er en helt ny måte å bygge gipsvegger. Ideen er like enkel, som

Detaljer

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene.

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene. Side 2 av 6 UNDERLAGSMATERIALE Dette kapitlet beskriver en gjennomgang av prøvningsrapportene som ligger til grunn for vurderingen. De viktigste resultatene som er relevante for vurderingen gjengis her.

Detaljer

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING GRAFT FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass, røyk og lyd gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

Innervegger. Guide for valg av veggtype. Innervegger

Innervegger. Guide for valg av veggtype. Innervegger Innervegger Innervegger Ofte bruker man tynnplateprofiler av stål i innervegger. Fordelen med stål er at stenderne alltid er rette, og at bindingsverket er lett å bygge opp. Profilene vris fast istedet

Detaljer

3.4 Gyproc Etasjeskillere

3.4 Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Innhold.51 Gyproc Etasjeskillere av tre Datablad Nedlekting 1 lag Gyproc gipsplater... 283... 284... 285... 286... 287... 288.51 Gyproc Etasjeskillere av tre

Detaljer

. Ingen miljøbelastning ved levering til deponi.

. Ingen miljøbelastning ved levering til deponi. Røntgenavskjerming safeboard Norgips Safeboard er en nyutviklet gipsplate som kan benyttes som røntgenavskjerming uten bruk av blyplater. Årsaken til dette er at platen består av 60% bariumsulfat. Safeboard

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING ULTRA BOARD EKSTRA STERK SKRUEFAST GIPSPLATE

MONTASJEVEILEDNING ULTRA BOARD EKSTRA STERK SKRUEFAST GIPSPLATE MONTASJEVEILEDNING ULTRA BOARD EKSTRA STERK SKRUEFAST GIPSPLATE HVORFOR ER PLATEN SÅ STERK? Ultra Board har en innovativ kjernekomposisjon. Vi har lagt til unike tilsetninger som aldri tidligere har vært

Detaljer

Kapittel 2 Funksjonsvegger

Kapittel 2 Funksjonsvegger Kapittel Funksjonsvegger .1 Glasroc H Ocean Montering av Våtromsvegger Alt. 1b: 1 x GHOE 13, stendere c 300 mm T-skjøtebånd monteres ved ikke understøttede plateskjøter med stk plateskruer f.eks Gyproc

Detaljer

Gyproc Habito Gipsvegger med revolusjonerende innfestningsstyrke

Gyproc Habito Gipsvegger med revolusjonerende innfestningsstyrke Gyproc Habito Gipsvegger med revolusjonerende innfestningsstyrke Gipsvegger med høy innfestningsstyrke Takket være en ny patentert teknologi, har vi utviklet Gyproc Habito gipsplater med revolusjonerende

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

Firesafe Brannplate MONTASJEANVISNING

Firesafe Brannplate MONTASJEANVISNING AK 1 Side: 1 av 12 Norge: 030-0272 El-nummer: 12178 09 GENERELT FIRESAFE / INTUMEX CB 511/ CB 512 er et branntettesystem bestående av steinull med densitet 120 kg/m3 i 50mm platetykkelse, påført 1mm varmeekspanderende

Detaljer

3.3. 258 Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering. Yttervegger. Innledning. 3.3.11 Gyproc THERMOnomic

3.3. 258 Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering. Yttervegger. Innledning. 3.3.11 Gyproc THERMOnomic .11 Gyproc THERMOnomic Innledning Gyproc Thermonomic er betegnelsen for en rekke stålprofiler og tilbehør for yttervegger. Stendere og skinner er slisset i livet for å minimere varmeledning. Lettbyggeteknikken

Detaljer

3.4 Gyproc Etasjeskillere

3.4 Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Gyproc Etasjeskillere Innhold.51 Gyproc Etasjeskillere av tre...287 Nedlekting med ett lag Gyproc gipsplate...287 Gyproc Akustikkprofil med ett lag Gyproc gipsplate...288 Gyproc Akustikkprofil

Detaljer

Kapittel 1 Innervegger

Kapittel 1 Innervegger Kapittel Innervegger 2 Vegger og monteringsmetoder Stålbindingsverk Langsmontering = Platene monteres på stender eller lekte langs platens langkant Tverrmontering = Platene monteres på stender eller lekte

Detaljer

Nullifire System B700

Nullifire System B700 Nullifire System B700 Produktdokumentasjon SINTEF 030-0201 Produktbeskrivelse: Nullifire - System B700 for tetting av gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, mur, lettbetong og betong.

Detaljer

16 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Kapittel 2 Gyproc Systemer. Innhold. 2.1 Innervegger

16 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Kapittel 2 Gyproc Systemer. Innhold. 2.1 Innervegger Kapittel 2 Gyproc Systemer Innhold Innervegger.0 Gyproc Veggnøkler... 22 33.1 Gyproc XR... 34 47.6 Gyproc GS... 48 57.15 Gyproc DUROnomic... 58 63.31 Gyproc ACOUnomic... 64 67.51 Gyproc GT... 68 73 2.2

Detaljer

OPTIMAL KONSTRUKSJON. PERFEKT OVERFLATE.

OPTIMAL KONSTRUKSJON. PERFEKT OVERFLATE. KONSEPTBROSJYRE OPTIMAL KONSTRUKSJON. PERFEKT OVERFLATE. Norgips Norge AS Postboks 655 Strømsø, 3003 Drammen Tel.: 33 78 48 00 Epost: norgips@norgips.com www.norgips.no NORGIPS, ET FIRMA I KNAUF-GRUPPEN

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer Gyproc THERMOnomic. Oppbygning av system Gyproc THERMOnomic. Systembeskrivelse. Systemets fordeler

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer Gyproc THERMOnomic. Oppbygning av system Gyproc THERMOnomic. Systembeskrivelse. Systemets fordeler Yttervegger.11 Gyproc THERMOnomic Systembeskrivelse Gyproc Thermonomic er et ytterveggsystem med bindingsverk av slissede stålprofiler. Systemet er bygget opp av Glasroc H Storm Vindtettingsplate, Gyproc

Detaljer

Firesafe Brannplate. montasjeanvisning

Firesafe Brannplate. montasjeanvisning Side: 1 av 12 Norge: 030-0272 generelt FIRESAFE / INTUMEX CB 511/ CB 521 er et branntettesystem bestående av steinull med densitet 120 kg/m3 i 50mm platetykkelse, påført 1mm varmeekspanderende dekkmaling

Detaljer

2.2. 74 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Innledning. Glasroc H Ocean Våtromsplate. Systembeskrivelse. Kodenøkkel for betegnelse av veggtype eksempel

2.2. 74 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Innledning. Glasroc H Ocean Våtromsplate. Systembeskrivelse. Kodenøkkel for betegnelse av veggtype eksempel Funksjonsvegger Innledning Gyproc Funksjonsvegger er en sammensetning av ulike tilpassede veggløsninger for spesielle funksjoner. Funksjonene som beskrives er: Våtromsvegger Hybridvegger Arkivvegger Akustikkvegger

Detaljer

TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT:

TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT: TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT: Fokus på lydreduksjon gjør at vi som produsent har valgt å lydteste våre glassvegger. Dette for å se hva som er hensiktsmessig å bruke i forskjellige kombinasjoner

Detaljer

Firesafe Varmeekspanderende EX

Firesafe Varmeekspanderende EX Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE fugemasse EX er en brannhemmende, varmekspanderende grafittfugemasse. n reagerer på varme og ekspanderer allerede ved 150 C. EX ekspanderer mer enn 13 ganger sitt opprinnelige

Detaljer

HIMLINGER OG ETASJESKILLERE MED NORGIPSPLATER, Introduksjon

HIMLINGER OG ETASJESKILLERE MED NORGIPSPLATER, Introduksjon , Introduksjon Himling med Norgipsplater Norgipsplater montert på et underlag av stålprofiler eller trevirke gir en ideell løsning for de aller fleste himlingskonstruksjoner. Det er ingen modulmål å ta

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

3.11 Fuging og overflatebehandling

3.11 Fuging og overflatebehandling Fuging og overflatebehandling Fuging og overflatebehandling Innhold.1 Akustisk tetting og fuging Lyd- og tetningsfuger...379 4 mm Polyetenduk...379 Akustisk fugemasse...379 Fugestørrelse og plassering...380

Detaljer

3.10.11 Innfesting av dørkarmer av tre Typedetaljer. Vegger med 1 lag gipsplater lette innerdører... 372

3.10.11 Innfesting av dørkarmer av tre Typedetaljer. Vegger med 1 lag gipsplater lette innerdører... 372 Innfesting Innfesting Innhold.1 Innfesting i Gyproc gipsplater Innfestingstyper... 369 Innfesting direkte i gipsplater... 369 Innfesting med plugg i borede hull... 369 Innfesting i stendere og bæresystem...

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Akustisk tetting Gyproc Acounomic

Gyproc Håndbok Gyproc Systemer. Systembeskrivelse. Akustisk tetting Gyproc Acounomic .1.31 Gyproc Acounomic Systembeskrivelse.1 Gyproc Acounomic er en samlebetegnelse for et sor- - - w w + C 50-5000 = Akustisk tetting - - 64 Gyproc Håndbok Gyproc Systemer .1.31 Gyproc Acounomic Enkel montering

Detaljer

AQUAPANEL CEMENT BOARD

AQUAPANEL CEMENT BOARD AQUAPANEL CEMENT BOARD TIL FASADE, GULV OG VÅTROM AQUAPANEL På grunnlag av mer enn 25 års erfaring med fremstilling av sementplater, er Aquapanel bygningsplater blitt utviklet av Knauf USG Systems spesielt

Detaljer

S E R T I F I K A T. Det bekreftes herved at. Norgips Norge AS. innehar sertifiseringslisens for. Brannteknisk isolering av stålkonstruksjoner

S E R T I F I K A T. Det bekreftes herved at. Norgips Norge AS. innehar sertifiseringslisens for. Brannteknisk isolering av stålkonstruksjoner S E R T I F I K A T Det bekreftes herved at Norgips Norge AS innehar sertifiseringslisens for -merking av Brannteknisk isolering av stålkonstruksjoner i overensstemmelse med kravene i NS 3919:1997 Produktsertifiseringens

Detaljer

Holmestrand kommune. Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku

Holmestrand kommune. Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku Holmestrand kommune Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 464351 Kunde: Holmestrand kommune Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

VEGGER OG TAK VÅTROM Generelt om Norgips våtromssystemer

VEGGER OG TAK VÅTROM Generelt om Norgips våtromssystemer Norgips våtromssystem Badet er ofte et av de mest kostbare rommene i et bygg, dette gjelder forøvrig også for andre typer våtrom, så som vaskerom og grovkjøkken. For å oppnå et varig og problemfritt resultat,

Detaljer

KONSTRUKSJONSOVERSIKT

KONSTRUKSJONSOVERSIKT KONSTRUKSJONSOVERSIKT FERMACELL FIBERGIPS Februar 2016 FERMACELL FIBERGIPS INNHOLD 2.1 Oppheng Fermacell Fibergips... 3 2.1.1 Enkeltgjenstander på vegg... 3 2.1.2 Enkeltgjenstander i himling... 4 2.2 Forutsetninger

Detaljer

Kapittel 2 Gyproc Systemer

Kapittel 2 Gyproc Systemer Kapittel Gyproc Systemer Systemguide 4 Gyproc Systemguide gir et overblikk per bygningsdel over våre Gyproc Systemer. For valg av system gå først til kapittel der egenskaper som lydisoleringsklasse og

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER. www.norgips.no/flex

MONTASJEVEILEDNING FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER. www.norgips.no/flex MONTASJEVEILEDNING * TRYGGE SYSTEMER NORGIPS FLEX HIMLINGSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MANGE MULIGHETER www.norgips.no/flex NORGIPS FLEX HIMLINGSSYSTEM - FÅ KOMPONENTER. MANGE MULIGHETER. Flex himlingssystem

Detaljer

Montasjeanvisning og detaljtegning Casco FireAcrylic Generell produktbeskrivelse. Typisk detaljtegning. Brannklassifisering - Tabell.

Montasjeanvisning og detaljtegning Casco FireAcrylic Generell produktbeskrivelse. Typisk detaljtegning. Brannklassifisering - Tabell. detaljtegning Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og

Detaljer

E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE

E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE 56 E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE 9.1 KONSTRUKSJONSPRINSIPPER Valg av hovedbæresystem vil innvirke på lydisolasjon i ferdig bygg. I utgangspunktet kan hovedbæresystem deles i to typer: Skive-/dekkeløsning

Detaljer

Gyproc Hybridvegger. Med Rigidur Fibergips. Systeminformasjon

Gyproc Hybridvegger. Med Rigidur Fibergips. Systeminformasjon Gyproc Hybridvegger Med Rigidur Fibergips Systeminformasjon Systeminformasjon Gyproc Hybridvegger med Rigidur RFG H Fibergips Systeminformasjon Gyproc Hybridvegger med Rigidur Fibergips er en komplett

Detaljer

Oktober 2013. EuroCeiling EUROCEILING. himlingssystem

Oktober 2013. EuroCeiling EUROCEILING. himlingssystem Oktober 2013 EuroCeiling EUROCEILING himlingssystem 1 EuroCeiling - stål i system EUROPROFIL HIMLINGSSYSTEM = EUROCEILING Systemet for enkel og rasjonell montering av nedsenkede himlinger som platekles

Detaljer

Vegger og tak til alle typer innendørsmiljøer

Vegger og tak til alle typer innendørsmiljøer Vegger og tak til alle typer innendørsmiljøer Norgips funksjonsvegger med AQUAPANEL Indoor Be certain, choose AQUAPANEL Norgips funksjonsvegger med AQUAPANEL indoor Norgips funksjonsvegger med AQUAPANEL

Detaljer

Lette gipsplater. Gyproc ErgoLite til innervegger og himlinger

Lette gipsplater. Gyproc ErgoLite til innervegger og himlinger Lette gipsplater Gyproc ErgoLite til innervegger og himlinger Til innervegger og himlinger Gyproc ErgoLite er resultatet av en ny, unik teknologi som gjør at vi kan framstille gipsplater som er betydelig

Detaljer

Glava Akryl Fugemasse

Glava Akryl Fugemasse GENERELT Glava fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større fuger og spalter,

Detaljer

Fugemasse for branntetting

Fugemasse for branntetting Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer Tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM NOR Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer Brannklassifisering

Detaljer

Oppbygning av system Gyproc GS

Oppbygning av system Gyproc GS .6 Gyproc GS, innervegger med bindingsverk av stål Systembeskrivelse Gyproc innervegger med bindingsverk av stål er et system for ikkebærende innervegger. Systemet er bygget opp av 900 eller 1200 brede

Detaljer