Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb"

Transkript

1 Page 1 of 5 Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb Styret har hatt følgende sammensetning i 2010: Leder: Erik Søndervik Nestleder: Hilde Jørgensen Sekretær: Terje Kleppe Kasserer: Øyvind Johansen Styremedlem: Andreas Sørensen Varemedlemmer: Anne-Margrete Olsen, Kristen Thorsen Styret har hatt 7 styremøter i rapporteringsperioden og behandlet ca. 40 saker. Vesentlige saker behandlet av styret i 2010 Etter som Halvor har vært i full sving gjennom hele året, har en del praktiske saker som kan ta mye tid på styremøter blitt løst mellom formann, klubbsekretær og baneselskapet. Dette har effektivisert samarbeidet mellom klubben og baneselskapet, og bidratt til økt aktivitetsnivå. Halvor og Gavin har lagt ned en betydelig innsats for å øke rekrutteringen til klubben og forbedre miljøet rundt klubbhus og bane. Det er i denne sammenhengen utvist stor kreativitet og lagt et utmerket grunnlag for videre utvikling. Særlig deres arbeid med barn og ungdom (klubbens framtidige støttespillere) må fremheves. Halvor og Gavin fortjener en spesiell takk for dette. Saker som har vært behandlet: Konstituering av styret Etablering av komiteer Medlemsfrafall mulige tiltak Innspill til baneselskapet vedr. avgift for medlemskap uten spillerett (ref. forslag til årsmøtet 2009). Økonomi inkludert økonomiske forhold til baneselskapet og avtalt nedbetalingsplan for å redusere klubbens fordringer mot baneselskapet Ny hjemmeside i samarbeid med baneselskapet Mulighet for plassering av et toalett på banen Forslag fra årsmøtet 2009: Årsmøtet 2009 bad styret ta opp med baneselskapet deres avgift for medlemskap uten spillerett. Styret etterkom dette ønsket, og baneselskapet har fjernet sin årlige avgift på 750 kr. for Medlemskap uten spillerett. Disse medlemmene betaler i dag 1000,- for Norsk Golf og medlemskap i klubben. Dette er et medlemskap golfspillere må ha for å løse ut grøntkort og retten til å spille golf på baner i Norge mot greenfee.

2 Page 2 of 5 Komitéarbeid i Turneringskomité v/hilde Jørgensen: Turneringskomiteen har bestått av Hilde Jørgensen, Terje Kleppe, Gavin Hinds, Ivar Lønning, Anne Margrethe Olsen, Øyvind Johansen, Thorbjørn Johannessen, Turid Enge, Valgjerd Svartveit samt klubbsekretær Halvor Eilerås. Komiteen har hatt 4 møter i løpet av sesongen. Målet for 2010 sesongen var å fortsette det gode arbeidet fra 2009 og arrangere ca 10 turneringer med flest mulig deltakere. Vi ønsket ikke i 2010 å arrangere store turneringer som NM eller Titleist tour. I 2010 arrangerte turneringskomiteen 13 turneringer. I tillegg arrangeres Weekly Medal, til stor glede for mange! Flott med litt å bite i og mulighet for å være sosiale i etterkant av turneringen også. (I tillegg til dette kommer sponsorturneringer). Turneringskomiteen er fornøyd med frekvensen på turneringer i 2010, men skulle ønske at flere turneringer ble fullbooket! Bortsett fra åpningsturneringen på våren var der god plass på samtlige turneringer. Vi har forsøkt å variere tilbudet på turneringene, men ser at de mest populære er Scramble turneringer av noe slag eller Stableford. Et fortsatt mål for 2011 må være at enda flere medlemmer spiller våre turneringer, samt fortsatt variasjon i turneringsprogrammet. Kom gjerne med innspill eller bli med i komiteen! Takk til komiteens medlemmer. Juniorgruppa v/halvor Eilerås: Vi har under sesongen 2010 hatt stort fokus på rekruttering og utvikling av juniormiljøet i klubben. Vi startet opp med innendørs trening i vintersesongen for barn i alderen 6-12 år. Her var det i snitt pr trening. Fokuset på disse treningene er basis trening for barn med lek og moro kombinert med koordinasjon, bevegelighet og enkel styrke. Treningene varte frem til 8. April. En spesiell takk til Bent Jakobsen som tok mye ansvar for aktiviteten innendørs!! I april startet vi opp utendørstreningen hver torsdag. Vi har hatt trening for barn i alderen 6-16 år. Ansvarlig for treningene har vært Halvor i samarbeid med Gavin. I tillegg har vi hatt god hjelp fra elevene ved golflinjen. Utendørstreningene har hatt mellom 15 til 30 barn pr trening. Spesielt i gruppen fra 6-12 år er det gledelig å se at vår satsning på informasjon og rekruttering har gjort at vesentlig flere foreldre er gjort oppmerksom på vårt tilbud og tatt barna med på trening. Vi ser at dette kan virkelig bli bra om vi fortsetter med arbeidet de kommende årene. Treningene ute har og hatt stort fokus på spill og lek på rangen. Vi har brukt rangen til å lage korte hull som barna kan spille. Dette mener vi er mye bedre enn å stå på en matte å banke baller i en time uten mål og mening. Tilbakemeldingene vi har fått fra barna viser at dette vil vi fortsette med fremover.

3 Page 3 of 5 I tillegg til spill på range, har vi hatt noen treninger ute på den store banen. Dette synes barna er helt topp, og det kan være en fin gulrot for de som ønsker å ta grønt kort i fremtiden å få prøvd seg på banen allerede i starten. Klubben har fått 20 nye barn inn som medlem i år, og 10 av disse har fått tatt grønt kort. Dette er vi fornøyd med og håper det utvikler seg de kommende årene. Det er og en del barn som kommer sporadisk på treninger, og disse vil bli satset på neste år for å få i gang med medlemskap og det grønne kortet. I sommer arrangerte vi Golfleir for barn i alder Her var 8 barn med å deltok på campen som varte i 4 dager. Dette var en stor suksess, og tilbakemeldingene fra barna som var med gjør at vi satser stort på denne til neste år! En spesiell takk til Sindre Bergli som bidro sammen med undertegnede og var til stor hjelp under leiren. Sindre utførte en mesterlig jobb i å underholde å instruere de barna som deltok. I løpet av sesongen har vi arrangert Juniorkvelder med jevne mellomrom for de som er med på treningene. Etter trening samlet vi oss på klubbhuset og spiste enkel mat, pølse/pizza og fikk barna med oss på leker og aktiviteter. Dette vil vi og satse mer på neste år. Klubben har i samarbeid med Sveio Skole hatt ca 90 elever i klassetrinn 4-6 klasse på besøk i løpet av vårsesongen. Elevene har vært fordelt 9-10 stk hver tirsdag oppe på rangen med Gavin og Halvor. Dette for å introdusere golf for barn i Sveio, og gi våre lokale barn og ungdommer et godt tilbud. De er blitt gjort oppmerksom på at vi er her, og forhåpentligvis vil vi se disse barna i årene som kommer. Når det gjelder de mer etablerte juniorene i klubben så har Even D. Jacobsen deltatt reglemessig på B-tour. Even har spilt mange turneringer, og med gode resultater f. eks under Lag-NM, i tillegg til at han kvalifiserte seg til en Titleist tour turnering på Losby i år. Ørjan Mathisen elev ved HTG og hovedmedlem i klubben har spilt et par B-tour turneringer i år. Nicolai R. Øverli, elev ved HTG har levert mange gode resultater på nasjonalt nivå. I tillegg til klubbmester tittelen i klubben spiller han fast på Titleist tour. Fra sesongen 2011 vil alle juniorene som ønsker å satse på golfen bli introdusert for NGF s Coaching system og bruke dette aktivt for å bedre kvaliteten på treningene. Vi vil og lage et opplegg for de bedre spillerne i juniorgruppen i samarbeid med deres foreldre som sikrer videre fremgang i deres spill. For de yngste vil lek og moro, samt Barn&Golf merkene være aktiviteter som er i fokus. Mitt hovedmål som leder av juniorkomiteen er å bygge opp et aktivt treningsmiljø blant de yngre i klubben som utvikler gode golfspillere fra Haugaland Golfklubb i årene som kommer.

4 Page 4 of 5 Fadderordningen v/øyvind Johansen: Fadderordningen har i 2010 vært et godt tilbud for nybegynnere som ønsker å få en etablert spiller til å følge med rundt banen. Fadderordningen har ca.10 medlemmer som har stilt sin tid til disposisjon. Ordningen er annonsert på hjemmesiden og de som starter nybegynnerkurs blir informert av kursleder. Vi har ingen tall for hvor mange som har benyttet denne ordningen, men vet at det er noen. Ordningen er et positivt bidrag og tilbakemeldingene har vær bra. Vi mener at tilbudet bør videreføres i 2011 Elitegruppen v/ Anne-Margrethe Olsen: 2010 har vært et fint år for elitegruppen. Vi har hatt faste treninger med vår pro Gavin. Vi har hatt spillere på B-tour og vi har hatt en deltagelse på Titleist Tour. I år, som i fjor, har vi deltatt i NM lag 1. divisjon. Dette ble arrangert i Ålesund, og etter meget bra spill på søndagen, beholdt vi plassen vår i 1. divisjon. Deltagere i NM lag 1. divisjon: Gavin Hinds Sindre Berge Even Dueland Jacobsen Ørjan Mathisen Halvor Eilerås Deltagere på B-Tour: Sindre Berge Even Dueland Jacobsen Ørjan Mathisen Deltager på Titleist-Tour: Even Dueland Jacobsen Årsmelding fra dugnadsgjengen 2010 v/ Lars Johannes Dalland Dugnadsånden har holdt seg i i løpet av året er lagt ned ca. 500 dugnadstimer. Noen av aktivitetene har vært: Steinplukking, arbeid på greener og teesteder, maling av trebenker, rydding etter sterkt regnvær og tusen andre småting. Det ble gjennomført en medlemsdugnad hvor 20 stk. deltok. Det begynner å slite på de gamle pensjonistene nå, så vi ønsker nye pensjonister velkommen til trivelig dugnad.

5 Page 5 of 5 Damegruppen v/walgjerd Svartveit og Anne-Margrethe Olsen: 2010 har vært et fint år for damegruppen. Vi har i år som i fjor vært med på Haugaland Dametour som er en samarbeidsturnering mellom klubbene her på Haugalandet. Dette er en turnering som er kommet for å bli. Det er en hyggelig 9 hulls turnering, med shotgun start. Da alle er ferdig samtidig passer det fint å runde av med felles premieutdeling, og påfølgende sosialt samvær og servering av en liten matbit. Det er lagt opp til at det skal være for alle, uansett hcp, og flere spillere har ved disse anledninger sin første erfaring med det å spille turnering. Vi håper at flere damer fra klubben blir med i 2011 sesongen. Det som er hyggelig å se er at alle klubbene stiller med mange spillere til hver turnering uansett vær. Vi fortsetter turneringen over samme lest i Medlemmer og rekruttering Per har klubben 854 registrerte medlemmer fordelt på de ulike kategorier. Det blir ikke foreslått endringer i medlemskontingent for 2011 Økonomi Klubben har i 2010 hatt et underskudd på kr. i forhold til budsjettet, mens det reelle underskuddet er kr. Til tross for svikt i budsjetterte inntekter (medlemskontingent) på i størrelsesorden samt økt IT-avgift til NGF og at medlemmer uten spillerett nå får Norsk Golf, noe som utgjør ytterligere tilleggskostnader på cirka kr, har styret begrenset underskuddet gjennom fokus på kostnader. Dette har ikke gått ut over aktivitetsnivået i klubben, Egenkapitalen i klubben er nå rundt kr. Siden 2002 har klubben ved års-slutt hatt utestående fordringer til baneselskapet som har variert mellom vel og knapt kr. Det er nå avtalt en nedbetalingsplan mellom baneselskapet og klubben som vil redusere utestående med kr. over en 5-års periode. Dette er inkludert i budsjettet for Med bakgrunn i den positive utviklingen vi har erfart for klubb og baneselskap i 2010, med tanke på rekruttering og aktiviteter på og rundt banen, er målet for HGK 90 nye medlemmer som også baneselskapet legger opp til. I budsjettsammenheng er målet en nettorekruttering av 70 nye medlemmer for Dette er et felles mål som vi alle må samarbeide for å oppnå, slik at vi unngår ytterligere heving av klubbkontingent og spilleavgift til baneselskapet Styret i Haugaland Golfklubb

6 Haugaland Golfklubb PB SVEIO Resultatregnskap 1 detaljert Regnskapsår 2010 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 12., Avdeling (Ingen), Budsjett Haugaland Golfklubb, Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3200 Medlemskontingent , , , Startkontingenter , , , Inntekter div. arrangement -300, , , Tilskudd juniorarbeid 0,00 0, , Tilskudd fra NIF , , , Tilskudd Grasrotandel ,29 0, , Tilskudd fra SG klubbsekretær ,00 0, ,00 Salgsinntekter , , ,00 Annen driftsinntekt 3900 Momskomp 2010 fra NIF ,00 0,00 0,00 Annen driftsinntekt ,00 0,00 0,00 Driftsinntekter , , ,00 Driftskostnader Lønnskostnad 5010 Faste lønninger , , , Refusjon NAV ,00 0,00 0, Påløpne feriepenger , ,40 0, Fri telefon 2 331,00 0,00 0, Motkonto for gruppe ,00 0,00 0, Arbeidsgiveravgift , ,52 0, Arb.giv.avg. pål. feriep ,12 824,34 0,00 Lønnskostnad , , ,00 Annen driftskostnad 6300 Leie lokaler , , , Div. driftsutgifter , , , Premier , , , Div. utgifter/premier juniorer 3 250, , , Golfkortet 2 250,00 510,00 0, Medlemsbladet Norsk Golf , , , Kurs 4 405, , , Sportsligsatsning , , , Coaching system 0, , , Turneringsutgifter 6 309, , , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 0,00 700,00 0, Øreavrunding -3,41-0,37 0, Reisekostnader, oppgavepliktige 0, , , Medlemskontingent til NGF , , , Bank og kortgebyrer 593,00 432,00 0,00 Annen driftskostnad , , ,00 Driftskostnader , , ,00 Driftsresultat , , ,00 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Annen renteinntekt 8050 Annen renteinntekt , ,00 0,00 Annen renteinntekt , ,00 0,00 Finansinntekter , ,00 0,00 Finanskostnader Annen rentekostnad 8150 Rentekostnad lån Hgsd Sparebank , ,00 0, Annen Rentekostnad 260,50 0,00 0,00 Annen rentekostnad , ,00 0,00 Utskrevet av SVEIO GOLFPARK AS :57:26. Side 1

7 Haugaland Golfklubb PB SVEIO Resultatregnskap 1 detaljert Regnskapsår 2010 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 12., Avdeling (Ingen), Budsjett Haugaland Golfklubb, Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader Finanskostnader , ,00 0,00 Finansinntekter og finanskostnader , ,00 0,00 Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader , , ,00 Resultat før skattekostnad , , ,00 Årsoverskudd / Underskudd , , , Udekket tap , ,08 0,00 Annen egenkapital , ,08 0,00 Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap) , ,08 0,00 Disponeringer , ,08 0,00 Utskrevet av SVEIO GOLFPARK AS :57:26. Side 2

8 Haugaland Golfklubb PB SVEIO Balanse detaljert Regnskapsår 2010 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 12., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i fjor Hittil i fjor 1260 Klubbhus, Pro Shop , , , ,00 Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner , , , ,00 Sum Varige driftsmidler , , , ,00 Sum Anleggsmidler , , , ,00 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 1510 Kundefordringer SG , , , , Andre kortsiktige fordringer SG , ,00 Sum Kundefordringer , , , ,00 Sum Fordringer , , , ,00 Investeringer Markedsbaserte aksjer 1820 Andre aksjer , , , ,00 Sum Markedsbaserte aksjer , , , ,00 Sum Investeringer , , , ,00 Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l Drift HGK , , , , Bank Høyrente , , , , Bankinnskudd for skattetrekk , , , ,00 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , , , ,68 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , , , ,68 Sum Omløpsmidler , , , ,68 Sum Eiendeler , , , ,68 Gjeld og egenkapital Egenkapital Opptj. egenkapital Annen egenkapital 2050 Annen egenkapital , , , ,42 Sum Annen egenkapital , , , ,42 Sum Opptj. egenkapital , , , ,42 Sum Egenkapital , , , ,42 Gjeld Annen langsiktig gjeld Konvertible lån 2200 Lån Haugesund Sparebank , , , ,00 Sum Konvertible lån , , , ,00 Sum Annen langsiktig gjeld , , , ,00 Kortsiktig gjeld Konvertible lån 2310 Kortsiktig gjeld -662,00-662,00-662,00-662,00 Sum Konvertible lån -662,00-662,00-662,00-662,00 Leverandørgjeld 2410 Leverandørgjeld , , , ,00 Utskrevet av SVEIO GOLFPARK AS :56:40. Side 1

9 Haugaland Golfklubb PB SVEIO Balanse detaljert Regnskapsår 2010 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 12., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok Gjeld og egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i fjor Hittil i fjor Sum Leverandørgjeld , , , , Skattetrekk , , , , Skyldig arbeidsgiveravgift , , , , Arb.giv.avg. pål. feriep , ,17-824,34-824,34 Sum Skyldig offentlige avgifter , , , ,86 Annen kortsiktig gjeld 2920 Skyldig feriepenger , , , ,40 Sum Annen kortsiktig gjeld , , , ,40 Sum Kortsiktig gjeld , , , ,26 Sum Gjeld , , , ,26 Sum Gjeld og egenkapital , , , ,68 Utskrevet av SVEIO GOLFPARK AS :56:40. Side 2

10 Forslag til budsjett Haugaland Golfklubb for driftsåret 2011 Driftsinntekter / Salgsinntekter Budsjett 2011 Budsjett Medlemskontingent Startkontingenter Inntekter div. arrangement Tilskudd juniorarbeid Tilskudd NIF Tilskudd Grasrotandel Tilskudd fra SG Klubbsekretær Salgsinntekter Driftskostnader 5020 Lønns- og sosiale kostnader (L+F+A ) Leie av lokaler Klubbhus Diverse driftsutgifter Premier Diverse utg./premier juniorer Golfkortet Medlemsblad Norsk Golf Kurs Sportslig satsing Coaching system Turneringsutgifter Reisekostnader, oppgaveplikt Medlemskontingent NGF Bank og kortgebyrer Annen driftskostnad Driftskostnader Finansinntekter og Finanskostnader Finansinntekter 8050 Annen renteinntekt Finanskostnader 8150 Rentekostnad lån Hgsd. Sparebank Annen rentekostnad Finansinntekter og Finansutgifter Årsoverskudd / underskudd Udekket tap 0 0

11 Forslag til sak for årsmøte. Målet med forslaget er: Rekruttere nye medlemmer Øke inntjeningen til klubben. Gjøre golfbanen til en folkebane for alle Gjøre golf til en familiesport, mange av oss er avhengige av å få med våre familier interessert i golfen for å få annledning til å utøve vår kjøre hobby. Forslag: I påvente av korthullsbane: Gjør deler av golfbanen til allmannseie og en arena der ikke bare medlemmer kan få utfolde seg. Har videre noen ideer om hvordan vi kan lage "produkter" som utnytter en eventuell positiv besluttning. PS! Ideene under er bare eksempler på hvordan en positiv besluttning kan utnyttes. Ide 1 :Skisse til konkret ide familie golfturnering (dette har jeg selv arrangert i Danmark, Stjørdal og på Stord for min familie. Har og gitt mine 10 onkelunger på Bømlo dette i julegave 2 år på rad. En julegave som virkelig har falt i smak for unger fra 6-17) : 1) Lage 3 korte hull rundt greenene på hulll , hull fra 20 til 60 meter. Dette gjøres enkelt ved å bare sette ut 3 pinner på hvert hull og merke disse med 1a,1b,1c- 2a,2b,2c, osv. 2) Shotgunstart: Hver flight spiller seg ferdig med 1a,1b,1c før de går til neste hull. 3) inkludert i prisen er 2 golfbiler som skal gjøre transport fra hull lettere. Inkludere bil gjør også opplevelsen ekstra spesiell for barn. 4) Inkludert i prisen er puttekonkurranse på treningsgreen før turneringsstart. 5) Inkludert / ikke inkludert i prisen 2 bøtter på drivingrange før turneringsstart. 6) Ikke inkludert i prisen - mat: Selv tenker vi på lett servering med å ha pølser med på termos. 7) Ikke inkludert i prisen- Permier: Selv har vi permier til alle deltakerne som en del av julegaven 8) Inkludert i prisen kan være: Oppvisning fra klubbens pro på hull 1. Tenker at dette skal være inspirasjon motivasjon på en svært enkel og billig måte fra proens side. PS! Mat og permier kan selvsagt inkluderes i produktet og i prisen. Pris på en familiegolfturnering kan selvsagt gjøres på ulike måter: mitt forslag er kr for barn kr for voksne. For min julegave i år vil det bli ca 2000 kr for å kjøpe produktet familiegolfturnering. En kan selvsagt også gå for en modell med en fastpris for et slikt arrangement. Tanken min er enkel, dette er et arrangement som skal rekruttere golfere på sikt, men det er også et arrangement som er med å gjøre vår golf til en familie/selskaps/osv greie. PS! Hull som skal brukes til dette er bare forslag fra min side og dette kan diskuteres. Tidspunkter for når klubben skal kunne tilby et slikt produkt er også noe som eventuelt må diskuteres. Av erfaring vet vi jo at det er tidspunkter i uken som passer betre enn andre. For eksempel lørdager etter kl 15.

12 Ide 2: Rekrutteringskampanje: 1. Lage en korthullsbane på hull ved å ha en pinne meter fra hullet på alle hullene på backnine. 2. Medlemmer kan ta med seg hvem som helst og allmuen kan spille på "korthullsbanen" sammen med medlemmer som da velger å spille på hvilken tee som helst. 3. Medlemmer får et poeng for hver person hver gang medlemmet har med seg en potensiell fremtidig golfer. 4. Medlemmet med mest poeng får en fin premie ved årets slutt! 5. Pris: Mitt forslag er 80 kr for barn og 150 kr for voksne. PS! Må ellers legge til at forslag 2 IKKE betyr at en må stenge banen på noen som helst vis. Min tanke er at det bookes starttider på samme måte som før og at det er medlemmet i fligthen sitt ansvar å bevare flyten på banen. Det kan sågar tenkes at slike runder må bestilles manuelt en dag før slik at personen i proshopen kan få gjøre en vurdering om det er ledig kapasitet på banen for dette formålet. Produktet korthullsbane skal være med å gjøre banen til allmannseie og til rekruttering. Den kan brukes til golfdager for skoler, bedrifter, utdrikkingslag, osv. MVH Vidar Steinsland

13

HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014

HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014 HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014 1. Godkjennelse av stemmebrettige. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent,referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB Dagsorden: Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 Årsmøte Sunnmøre Golfklubb 2010 Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av møteleiar, referent og 2 personar

Detaljer

Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb Sid1 av 36 Sted: Grand Hotell Dato: 31.januar 2013, kl. 18:30 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsmøte 2012 Åpning av møtet, og godkjenning av stemmeberettigede.

Detaljer

4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009

4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009 4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009 Styrets sammensetning: Leder : Helge Josdal Nestleder : Mikael Pedersen Styremedlemmer : Arvid Løite Sten Pedersen Tom-Reidar Natvig Solveig

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNING BANE- OG HUS KOMITEEN 2013 Komiteens sammensetning 2013 Bane: Oddvar P. Kjøs - leder + plangruppa Finn Harald Ellingsen felles

Detaljer

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014.

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Sted: Underetasjen i Borgestadklinikken, Kongensgate, Skien, Inngang underetasjen Tid: Onsdag 26. februar kl. 18.00 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Orientering om baneprosjektet Orientering om golf-psykiatriprosjektet Premieutdeling klubbmesterskapet Loddtrekking boblebad FORRETNINGSORDEN ÅRSMØTET

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014)

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014) Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Komiterapporter til årsmøte 2014) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Side 1 av 19 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2013 fra

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer