patent tidende nr NO årgang 93 ISSN Norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "patent tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4933 Norsk www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 93 ISSN Norsk patent tidende Norsk patenttidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor patentområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Norsk patenttidende nr Innholdsfortegnelse Nye patentsøknader... side 3 Allment tilgjengelige patentsøknader...» 27 Meddelte patenter B1...» 59 Avgjørelser i innsigelser...» 66 Trukket, avslåtte og henlagte søknader som er allment tilgjengelige...» 67 INID-koder...» 68

3 Norsk patenttidende nye patentsøknader nr Nye patentsøknader Fortegnelse etter patentforskriftens 8 over innkomne patentsøknader Patentsøknader innkommet i perioden Patentsøknad nr (51) Klasse: A 01 K (21) Søknadsnr: (30) Prioritet: ,, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/EP02/03430 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, CH-1800 Vevey, CH (72) Oppfinner: John Russell-Maynard, F Amiens, FR Christophe Dautremont, F Oyeet-Pallet, FR Marima El, F Saint-Cyr-l Ecole, FR Paulo Fernandes, F Amiens, FR (54) Benevnelse: Produkter og fremgangsmåte for å forbedre tannhelsen til dyr (51) Klasse: A 01 K (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: , NL, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/NL03/00063 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO, Postbus 6080, NL JA Delft, NL (72) Oppfinner: Ronald Willem Arie Oorschot, NL-4462 BG Goes, NL Roos Cornelis, NL-7323 EN Apeldoorn, NL (74) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen (54) Benevnelse: Fremgangsmåte og anordning til å forebygge forurensning av skalldyr (51) Klasse: A 01 K (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (24) Løpedag: (71) Søker: Inge Olsen, 5551 Auklandshamn, NO (72) Oppfinner: Inge Olsen, 5551 Auklandshamn, NO (74) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen (54) Benevnelse: Konstruksjon av et merdsystem, samt anordning til overvåkning av merd (51) Klasse: A 01 N (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: ,, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/02/30380 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Arch Chemicals Inc, P O Box 5204, Norwalk, CT , (72) Oppfinner: Craig Waldron, Wolcott, CT 06716, Patrick Hobbs, Hawth, Dublin 13, IE (54) Benevnelse: Ikke-støvende kobber pyritiondispersjon 3

4 Norsk patenttidende nye patentsøknader nr (51) Klasse: A 01 N (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: ,, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/02/10093 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Schering Corp, 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, NJ , (72) Oppfinner: Stefan Sharpe, Jersey City, NJ 07302, Joel Sequeira, Edison, NJ 08820, David Harris, New Providence, NJ 07974, Shashank Mahashabde, Kendall Park, NJ 08824, (54) Benevnelse: Antifungalt preparat med forøket biotilgjengelighet (51) Klasse: A 22 C (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (24) Løpedag: (71) Søker: Fermensi AS, Nøisomhedvegen 19 A, 6419 Molde, NO (72) Oppfinner: Otto Farstad, 6419 Molde, NO (74) Fullmektig: Ingen (54) Benevnelse: Avbeine en fisk (51) Klasse: A 23 J (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: , DK, 0554/01 (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/DK02/00222 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: APV Pasilac A/S, Pasteursvej 1, DK Silkeborg, DK (72) Oppfinner: Preben Busch Køningsfeldt, DK-8362 Hørning, DK Chris Burt, Melbourne, Vic 3141, AU Mark Allan Litchfield, DK-8600 Silkeborg, DK (74) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo (54) Benevnelse: Fremgangsmåte og anlegg for separeringen av fett fra proteiner i mysematerialer (51) Klasse: A 23 K (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: , NO, (24) Løpedag: (71) Søker: Trouw International BV, Veerstraat 38, NL-5831 JN Boxmeer, NL (72) Oppfinner: Kjell Arne Hoff, 4317 Sandnes, NO (74) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes (54) Benevnelse: Fôrblokk (51) Klasse: A 23 L (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: , JP, / , JP, / ,, ,, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/JP02/03299 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Showa Denko Plastic Products Co Ltd, 9-10, Nihonbashi Horidome-cho, 1- Chome, Chou-ku, Tokyo, JP (72) Oppfinner: Katsunori Saito, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, JP (74) Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo (54) Benevnelse: Fremgangsmåte for behandling og konservering av matvarer og behandlede matvarer (51) Klasse: A 23 L (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (24) Løpedag: (71) Søker: Norwegian Food Research Institute, Osloveien 1, 1430 Ås, NO Norwegian Meat Research Centre, Postboks 397 Økern, 0513 Oslo, NO (72) Oppfinner: Oddvin Sørheim, Ikke oppgitt ( ) Truls Nesbakken, Ikke oppgitt ( ) (54) Benevnelse: Karbonmonoksid anvendt i kokte og tørkede muskelnæringsmiddelprodukter 4

5 Norsk patenttidende nye patentsøknader nr (51) Klasse: A 47 C (21) Søknadsnr: (24) Løpedag: (71) Søker: sapdesign AS, Postboks 167, 6239 Sykkylven, NO (72) Oppfinner: Svein Asbjørnsen, 6230 Sykkylven, NO (54) Benevnelse: Anordning ved armlene for sittemøbel (51) Klasse: A 47 C (21) Søknadsnr: (24) Løpedag: (71) Søker: Gudbjørn Kvenseth, Ramsvikhøgda 5, 6012 Ålesund, NO (72) Oppfinner: Gudbjørn Kvenseth, 6012 Ålesund, NO (74) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo (54) Benevnelse: Stol og understell til stol (51) Klasse: A 47 J (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: , EP, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/EP02/03632 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, CH-1800 Vevey, CH (72) Oppfinner: Jean-Luc Denisart, CH-1096 Cully, CH Jean-Luc Colantonio, CH-1800 Vevey, CH Lucio Scorrano, CH-1400 Yverdon, CH (54) Benevnelse: Ekstraheringsinnretning med integrert fyllesystem (51) Klasse: A 61 B (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (24) Løpedag: (71) Søker: Reza Hezari, Borchgrevinkvei 5, 7020 Trondheim, NO (72) Oppfinner: Reza Hezari, 7020 Trondheim, NO (74) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes (54) Benevnelse: Sammenføyningsorgan til bruk ved sammenføyning av kranium etter patologisk inngrep, samt fremgangsmåte for bruk av sammenføyningsorganet (51) Klasse: A 61 B (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (24) Løpedag: (71) Søker: Amersham Health AS, Postboks 4220 Nydalen, 0401 Oslo, NO (72) Oppfinner: Ragnar Bendiksen, 0401 Oslo, NO Henrik Rasmussen, 0401 Oslo, NO Jonny Østensen, 0401 Oslo, NO (74) Fullmektig: Amersham Health AS v/marianne W Wulff, Postboks 4220 Nydalen, 0401 Oslo (54) Benevnelse: Ultralyd triggering metode (51) Klasse: A 61 B (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: ,, , WO, PCT/01/11475 (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/02/11160 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Dentsply International Inc, P.O. Box 872, York, PA 17405, (72) Oppfinner: David Cooper, Carlsbad, CA 92009, (54) Benevnelse: Videosystem for tannleger (51) Klasse: A 61 B (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: ,, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/02/01217 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Forschungszentrum Rossendorf EV, Bautzner Landstrasse 128, D Dresden, (72) Oppfinner: Horst-Michael Prasser, D Dresden, Jochen Zschau, D Dresden, (74) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo (54) Benevnelse: Arrangement for bestemmelse ved måling av en projeksjon av strålingsabsorpsjonskapasitet for et periodisk variabelt objekt 5

6 Norsk patenttidende nye patentsøknader nr (51) Klasse: A 61 F (21) Søknadsnr: (30) Prioritet: ,, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/02/08867 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: McNeil-PPC Inc, 199 Grandview Road, Skillman, NJ 08558, (72) Oppfinner: Herve Buzot, New Brunswick, NJ 08902, (54) Benevnelse: Absorberende innretning for innføring i et vaginalhulrom (51) Klasse: A 61 F (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: , NO, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/NO02/00137 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Bjørn Franc Iversen, Gammel Strandvej 272 B, DK-3050 Humlebæk, DK (72) Oppfinner: Bjørn Franc Iversen, DK-3050 Humlebæk, DK (74) Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo (54) Benevnelse: Datamaskinassistert innsetting av et kunstig hofteledd (51) Klasse: A 61 H (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (24) Løpedag: (71) Søker: Access AS, Postboks 430, 2303 Hamar, NO (72) Oppfinner: Ulf Tolfsen, 1632 Gamle Fredrikstad, NO (74) Fullmektig: Fluge & Omdal Patent AS, Postboks 214, 1601 Fredrikstad (54) Benevnelse: Rullator med brems (51) Klasse: A 61 K (21) Søknadsnr: (30) Prioritet: , RU, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/RU01/00399 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Obschestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostiju, Ul Vinnitskaya, d 10 str 1, Moskva, RU (72) Oppfinner: Andrei Valentinovich Reshetnikov, Moskva, RU Igor Dmitrievich Zalevksky, Moskovskaya obl, RU Jury Viktorovich Kemov, Moskovskaya obl, RU Andrei Valentinovich Ivanov, Moskva, RU Artashes Vacheevich Karmenyan, Moskva, RU Alexandr Tikhonovich Gradjushko, Moskva, RU Vladimir Petrovich Laptev, Moskovskaya obl, RU Nataliya Petrovna Neugodova, Moskva, RU Olga Yurievna Abakumova, Moskovskaya obl, RU Valery Alexeevich Privalov, Chelyabinsk, RU Alexandr Vladimirovich Lappa, Chelyabinsk, RU Vladimir Alexandrovich Romanov, Moskovskaya obl, RU (74) Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo (54) Benevnelse: Fotosensibilisator og fremgangsmåte for fremstilling av samme (51) Klasse: A 61 K (21) Søknadsnr: (24) Løpedag: (71) Søker: Amersham Health AS, Postboks 4220 Nydalen, 0401 Oslo, NO (72) Oppfinner: Jo Klaveness, 1166 Oslo, NO Edvin Johannesen, 0401 Oslo, NO Helge Tolleshaug, 0401 Oslo, NO (74) Fullmektig: Amersham Health AS, Postboks 4220 Nydalen, 0401 Oslo (54) Benevnelse: Optisk avbilding av kolorektal kreft 6

7 Norsk patenttidende nye patentsøknader nr (51) Klasse: A 61 K (21) Søknadsnr: (24) Løpedag: (71) Søker: Amersham Health AS, Postboks 4220 Nydalen, 0401 Oslo, NO (72) Oppfinner: Jo Klaveness, 1166 Oslo, NO Edvin Johannesen, 0401 Oslo, NO Helge Tolleshaug, 0401 Oslo, NO (74) Fullmektig: Amersham Health AS, Postboks 4220 Nydalen, 0401 Oslo (54) Benevnelse: Optisk avbilding av endometrose (51) Klasse: A 61 K (21) Søknadsnr: (30) Prioritet: , JP, 99801/01 (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/JP02/03167 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Kyowa Hakko Kogyo Co Ltd, 6-1, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo , JP (72) Oppfinner: Tsuyoshi Yamagata, Sunto-gun, Shizuoka , JP Kaoru Atsuki, Tokyo , JP Tetsuji Ohno, Sunto-gun, Shizuoka , JP Shiro Shirakura, Sunto-gun, Shizuoka , JP Akira Karasawa, Sunto-gun, Shizuoka , JP (54) Benevnelse: Terapeutisk middel for overaktiv blære (51) Klasse: A 61 K (21) Søknadsnr: (30) Prioritet: , JP, 99799/01 (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/JP02/03169 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Kyowa Hakko Kogyo Co Ltd, 6-1, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo , JP (72) Oppfinner: Tsuyoshi Yamagata, Sunto-gun, Shizuoka , JP Kaoru Atsuki, Tokyo , JP Tetsuji Ohno, Sunto-gun, Shizuoka , JP Shiro Shirakura, Sunto-gun, Shizuoka , JP Akira Karasawa, Sunto-gun, Shizuoka , JP (54) Benevnelse: Terapeutisk middel for blæreirriterende symptomer forbundet med benign prostatahyperplasi (51) Klasse: A 61 K (21) Søknadsnr: (30) Prioritet: , JP, 99800/01 (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/JP02/03168 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Kyowa Hakko Kogyo Co Ltd, 6-1, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo , JP (72) Oppfinner: Tsuyoshi Yamagata, Sunto-gun, Shizuoka , JP Kaoru Atsuki, Tokyo , JP Tetsuji Ohno, Sunto-gun, Shizuoka , JP Shiro Shirakura, Sunto-gun, Shizuoka , JP Akira Karasawa, Sunto-gun, Shizuoka , JP (54) Benevnelse: Terapeutisk middel for blærehypersensitivitet 7

8 Norsk patenttidende nye patentsøknader nr (51) Klasse: A 61 K (21) Søknadsnr: (30) Prioritet: , GB, , AR, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/GB02/01578 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Phytotech Ltd, Corpus Christi House, 9 West Street, Godmanschester, Cambridgeshire PE18 8HG, England, GB (72) Oppfinner: Paul Barraclough, Maidstone, Kent ME15 9SB, England, GB Jim Hanson, Steyning, West Sussex BN44 3PF, England, GB Phil Gunning, Grantchester, Cambridgeshire CB3 9NP, England, GB Daryl Rees, Sandy SG19 2DD, England, GB Zongqin Xia, Shanghai , CN Yaer Hu, Shanghai , CN (74) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo (54) Benevnelse: Sapogenin-derivater, deres syntese og anvendelse samt metoder basert på deres anvendelse (51) Klasse: A 61 K (21) Søknadsnr: (30) Prioritet: , NO, (62) Stamsøknad: (24) Løpedag: (71) Søker: Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo, NO (72) Oppfinner: Einar Rosenqvist, 0403 Oslo, NO (74) Fullmektig: Klaus Bryn, c/o Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo (54) Benevnelse: Protein-basert vaksine mot sykdom forårsaket av meningokokker serogruppe W-135, C og Y (51) Klasse: A 61 K (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: ,, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/DK02/00231 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Colotech A/S, c/o Jens Heimburger Reklamebureau A/S, Kanonbådsvej 10, DK-1437 København, DK (72) Oppfinner: Hans Henrik Raskov, DK-1850 Frederiksberg C, DK (74) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen (54) Benevnelse: Kombinasjonsdose av cyklooksygenaseinhibitor, en vitamin- D3-omfattende analog og metabolitter derav, og/eller kalsium for forebyggelse av epitelial kreft (51) Klasse: A 61 K (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: ,, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/02/10303 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, NJ , (72) Oppfinner: Beatriz M Carreno, Acton, MA 01720, John Leonard, Manchester, NH, (54) Benevnelse: Modulering av PD-1 interaksjoner med dens ligander 8

9 Norsk patenttidende nye patentsøknader nr (51) Klasse: A 61 K (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: , SE, , SE, , SE, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/GB02/01439 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: AstraZeneca AB, S Södertälje, SE (72) Oppfinner: Julie Kay Cahill, Macclesfield, Cheshire SK10 4TG, England, GB Nicola Frances Bateman, Macclesfield, Cheshire SK10 4TG, England, GB (54) Benevnelse: Fast farmasøytisk preparat omfattende 4-cyano-trifluor-3-(4- fluorfenylsulfonyl)-2-hydroksy-2- metylpropiono-m-toluidid og PVP (51) Klasse: A 61 K (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: , JP, / , JP, /01 (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/JP02/03312 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Chugai Seiyaku KK, 5-1, Ukima 5- chome, Kita-ku, Tokyo , JP (72) Oppfinner: Kazuyuki Yoshizaki, Ashiya-shi, Hyogo , JP Norihiro Nishimoto, Minoo-shi, Osaka , JP Masahiro Iwamoto, Oyama-shi, Tochigi , JP Seiji Minota, Tokyo , JP Shumpei Yokota, Chigasaki-shi, Kanagawa , JP Takako Miyamae, Yokohama-shi, Kanagawa , JP (54) Benevnelse: Terapeutisk middel for kronisk artritt sykdommer i barne-relaterte sykdommer (51) Klasse: A 61 K (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: , GB, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/EP02/03573 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rue de l Institut 89, B-1330 Rixensart, BE (72) Oppfinner: Dominique Boutriau, B-1330 Rixensart, BE Carine Capiau, B-1330 Rixensart, BE Pierre Michel Desmons, B-1330 Rixensart, BE Dominique Lemoine, B-1330 Rixensart, BE Jan Poolman, B-1330 Rixensart, BE (54) Benevnelse: Vaksinesammensetning (51) Klasse: A 61 K (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: , GB, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/02/10742 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Novartis AG, Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, CH The Government of the United States, Department of Veterans Affairs, 810 Vermont Avenue, Northwest, Washington, DC 20420, (72) Oppfinner: Kenichi Koike, Matsumoto-Shi, Nagano , JP Atsushi Komiyama, Matsumoto-Shi, Nagano , JP Kovichi Takeuchi, Matsumoto-Shi, Nagano , JP (54) Benevnelse: Anvendelse av N-fenyl-2- pyrimidinaminderivater mot mastcellebaserte sykdommer slik som allergiske forstyrrelser 9

10 Norsk patenttidende nye patentsøknader nr (51) Klasse: A 61 K (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: ,, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/02/10252 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Pharmacia Corp, 800 North Lindbergh Boulevard, Mail Zone 04C, Saint Louis, MO 63167, (72) Oppfinner: Tugurul T Kararli, Glenview, IL 60025, Sandeep Nema, Grayslake, IL 60030, Aziz Karim, Skokie, IL 60077, (54) Benevnelse: Rekonstituerbart parenteralt preparat inneholdende en COX-2 inhibitor (51) Klasse: A 61 K (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: ,, ,, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/02/10912 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, NJ , (72) Oppfinner: James Joseph Gibbons Jr, Westwood, NJ 07675, Gary Dukart, Ambler, PA 19002, Jurgen Hermann Ernst Frisch, D Marburg, (54) Benevnelse: Atineoplastiske blandinger slik som rapamycin sammen med gemcitabin eller fluorouracil (51) Klasse: A 61 M (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: , IT, MI01A (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/IT02/00204 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Luciano Tosato, Via San Gottardo, 10, I Rimini, IT (72) Oppfinner: Luciano Tosato, I Rimini, IT (74) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo (54) Benevnelse: Engangs vaginalkanyle for samtidig administrasjon av medikamenter i ulike former (51) Klasse: A 62 B (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (24) Løpedag: (71) Søker: Laerdal Medical AS, Postboks 377, 4002 Stavanger, NO (72) Oppfinner: Frode Liland, 4028 Stavanger, NO Børge Lund, 4085 Hundvåg, NO (74) Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo (54) Benevnelse: Anordning for trening på maskeventilering (51) Klasse: A 63 F (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: ,, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/02/06820 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, NV , (72) Oppfinner: Harold Mattice, Gardnerville, NV 89410, Joseph R Hedrick, Reno, NV 89511, Chan W Griswold, Reno, NV 89509, (54) Benevnelse: Fremgangsmåte og anordning for styring av aksess til spillemaskinområder (51) Klasse: B 01 F (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: , IT, BO01A (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/IB02/01076 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: CPS Color Equipment SpA, Via dell Agricoltura, 103, I San Felice sul Panaro, IT (72) Oppfinner: Roberto Avanzi, I Massa Finalese, IT Marco Lunghini, I Camposanto, IT (74) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo (54) Benevnelse: Innretning for å sikre et håndtak til en container plassert på en miksemaskin 10

11 Norsk patenttidende nye patentsøknader nr (51) Klasse: B 03 B (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (24) Løpedag: (71) Søker: ABB Offshore Systems AS, Postboks 81, 1375 Billingstad, NO (72) Oppfinner: Klas Göran Eriksson, 1387 Asker, NO (54) Benevnelse: Fremgangsmåte og anordning for detektering av en akkumulering av sand i en separatortank (51) Klasse: B 22 C (21) Søknadsnr: (24) Løpedag: (71) Søker: Elkem ASA, Hoffsveien 65 B, 0377 Oslo, NO (72) Oppfinner: Stephane Zerbin, F Saint-Julienles-Metz, FR (74) Fullmektig: Magne Vindenes, c/o Elkem ASA, Patentavdelingen, Postboks 8040 Vågsbygd, 4675 Kristiansand S (54) Benevnelse: Hylse for bruk i formmaskiner for sandstøping (51) Klasse: B 27 B (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: ,, (24) Løpedag: (71) Søker: Black & Decker Inc, Drummond Plaza Office Park, 1423 Kirkwood Highway, Newark, 19711, (72) Oppfinner: Daryl S Meredith, Hampstead, MD 21074, (54) Benevnelse: Anleggsanordning for en sleidegjæringssag (51) Klasse: B 29 C C 08 J (21) Søknadsnr: (24) Løpedag: (71) Søker: Plastic Partner AS, Fjordveien 81 B, 1363 Høvik, NO (72) Oppfinner: Baard Spydevold, 1363 Høvik, NO (54) Benevnelse: Metode for fremstilling av produkter av cellegummi eller celleplast (51) Klasse: B 63 H (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (24) Løpedag: (71) Søker: Stig Rune Pedersen, Hällungevägen 44, S Svenshögen, SE (72) Oppfinner: Stig Rune Pedersen, S Svenshögen, SE (74) Fullmektig: Ingen (54) Benevnelse: Hybrid påhengsmotor (51) Klasse: B 65 D (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: , GB, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/02/09609 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: MeadWestvaco Packaging Systems LLC, 1 High Ridge Park, Stanford, CT 06905, (72) Oppfinner: Philippe Lebras, F Châteauroux, FR Jean-Michel Auclair, F Châteauroux, FR Jean-Yves Daniel, F Châteauroux, FR (54) Benevnelse: Kartong og emne (51) Klasse: B 65 G (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: ,, , CA, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/CA02/00243 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Highline MFG Inc, P O Box 307, Vonda, SK S0K 4NO, CA (72) Oppfinner: Charles Lepage, Vonda, SK S0K 4N0, CA (54) Benevnelse: Kornmaterialtransportør 11

12 Norsk patenttidende nye patentsøknader nr (51) Klasse: B 66 C (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: , NO, (24) Løpedag: (71) Søker: Mec-Weld AS, Rovenveien 125, 1900 Fetsund, NO (72) Oppfinner: Øyvind Løken, 1475 Finstadjordet, NO (54) Benevnelse: Løfteanordning (51) Klasse: B 67 D (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (24) Løpedag: (71) Søker: Biogreen AS, Kristian IV gate 25, 4612 Kristiansand S, NO (72) Oppfinner: Jens Stray, 4638 Kristiansand S, NO (74) Fullmektig: Magne Vindenes, Rådyrveien 44, 4624 Kristiansand S (54) Benevnelse: Anordning for tilførsel av væske til et reservoar i kombinerte kjølere og dispensere for væsker, særlig drikkevann (51) Klasse: C 01 D (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: ,, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/02/10063 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Cabot Corp, Two Seaport Lane, Suite 1300, Boston, MA , (72) Oppfinner: Bart F Bakke, Lac du Bonnet, MB R0E 1A0, CA (54) Benevnelse: Fremgangsmåte for fremstilling av cesiumsalter og andre alkalimetallsalter (51) Klasse: C 02 F (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: ,, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/02/10315 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Petreco International Inc, Yorktown Plaza Drive, Houston, TX 77040, (72) Oppfinner: Melvin Stacy, Baton Rouge, LA 70818, James C T Chen, Houston, TX 77083, (54) Benevnelse: Mekanisk oksygenrenseinnretning (51) Klasse: C 06 B (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: , SE, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/SE02/00622 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Nexplo Bofors AB, S Karlskoga, SE (72) Oppfinner: Johan Dahlberg, S Örebro, SE Lennart Selin, S Kristinehamn, SE (54) Benevnelse: Drivladning og fremgangsmåte og innretning for dens fremstilling (51) Klasse: C 07 D (21) Søknadsnr: (30) Prioritet: ,, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/IB02/00320 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, Groton, CT 06340, (72) Oppfinner: Banavara Lakshman Mylari, Groton, CT 06340, (54) Benevnelse: Pyridazinon aldose reduktase inhibitorer 12

13 Norsk patenttidende nye patentsøknader nr (51) Klasse: C 07 D (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: ,, , GB, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/EP02/03668 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Aventis Pharma Deutschland GmbH, Brüningstrasse 50, D Frankfurt am Main, (72) Oppfinner: Gary A Flynn, Tucson, AZ 85737, Shujaath Mehdi, Manville, NJ 08835, Jack Roger Koehl, Whitehouse Station, NJ 08889, Barbara Ann Anderson, Cincinnati, OH 45216, Manfred Gerken, D Marburg, Bernd Jablonka, D Oberursel, Heinz-Werner Kleemann, D Bischofsheim, Wolfgang Linz, D Mainz, Werner Seiz, D Frankfurt am Main, Bernhard Seuring, D Hofheim, (54) Benevnelse: Merkaptoacetylamidderivater, fremgangsmåte for deres fremstilling og deres anvendelse (51) Klasse: C 07 D (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: , GB, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/EP02/03624 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Novartis AG, Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, CH (72) Oppfinner: Thomas J Troxler, CH-4246 Wahlen, CH Konstanze Hurth, F Saint Louis, FR Daniel Hoyer, F Saint Louis, FR (54) Benevnelse: Beta-karbolinderivater og deres farmasøytiske anvendelse mot depresjon og angst (51) Klasse: C 07 D (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: , FR, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/FR02/01167 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Laboratoires Fournier SA, 42, rue de Longvic, F Chenove, FR (72) Oppfinner: Benaïssa Boubia, F Saint- Apollinaire, FR Evelyne Chaput, F Dijon, FR Khan Ou, F Hauteville-lés-Dijon, FR Philippe Ratel, F Ahuy, FR (54) Benevnelse: Tiohydantoiner og anvendelse derav for behandling av diatbetes (51) Klasse: C 07 D (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: ,, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/EP02/03583 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Boehringer Ingelheim Pharma KG, Binger Strasse 173, D Ingelheim am Rhein, (72) Oppfinner: Frank Hilberg, A-1050 Wien, AT Armin Heckel, D Biberach, Thorsten Lehmann-Lintz, D Ochsenhausen, Gerald Jürgen Roth, D Biberach, Jörg Kley, D Mittelbiberach, Jacobus van Meel, A-2340 Mödling, AT (54) Benevnelse: Indolinoner substituert i 6-stilling og deres anvendelse som kinase-inhibitorer 13

14 Norsk patenttidende nye patentsøknader nr (51) Klasse: C 07 D (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: , JP, /01 (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/JP02/02779 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Nissan Chemical Industries Ltd, Kowa Hitotsubashi Building, 7-1, Kandanishiki-cho 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo , JP (72) Oppfinner: Kenichi Tokunaga, Fanabashi-shi, Chiba , JP Masami Kozawa, Fanabashi-shi, Chiba , JP Kenji Suzuki, Fanabashi-shi, Chiba , JP (54) Benevnelse: Fremgangsmåte for fremstilling av et 7- kinolyl-3,5-dihydroksyhept-6-enoeat (51) Klasse: C 07 D (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: , JP, /01 (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/JP02/03355 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Sankyo Company Ltd, 5-1, Nihonbashi Honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo , JP (72) Oppfinner: Koichi Fujimoto, Tokyo , JP Naoki Tanaka, Tokyo , JP Ikuko Shimada, Tokyo , JP Fumitoshi Asai, Tokyo , JP (54) Benevnelse: Benzamidinderivater (51) Klasse: C 07 H (21) Søknadsnr: (30) Prioritet: ,, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/IB02/00647 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Warner-Lambert Co LLC, 201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, (72) Oppfinner: Timothy Robert Hurley, Ann Arbor, MI 48105, Michael James Lovdahl, Ann Arbor, MI 48105, Brian Tobias, Ann Arbor, MI 48105, (54) Benevnelse: Pregabalin laktose konjugater (51) Klasse: C 07 K (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: ,, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/02/10164 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Idec Pharmaceuticals Corp, 3030 Callan Road, San Diego, CA 92121, (72) Oppfinner: Mitchell E Reff, San Diego, CA 92122, Julian Davies, San Diego, CA , (74) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo (54) Benevnelse: Rekombinante antistoff uttrykt sammen med GnTIII (51) Klasse: C 07 K (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: , JP, / , JP, /01 (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/JP02/03382 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Immuno-Biological Laboratories Co Ltd, , Naka Aza Higashida, Fujiokashi, Gunma , JP Fujisawa Pharmaceutical Co Ltd, 4-7, Doshoumachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka , JP (72) Oppfinner: Toshimitsu Uede, Sapporo-shi, Hokkaido , JP Shigeyuki Kon, Fujioka-shi, Gunma , JP Yukihiko Saeki, Izumi-shi, Osaka , JP Yasuyuki Yokosaki, Hiroshima-shi, Hiroshima , JP Masaki Noda, Tokyo , JP Nobuchika Yamamoto, Osaka-shi, Osaka , JP (74) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen (54) Benevnelse: Anti-ostepontin-antistoff og anvendelse derav 14

15 Norsk patenttidende nye patentsøknader nr (51) Klasse: C 07 K (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: , DK, 0579/ , DK, 0714/ , DK, 0198/02 (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/DK02/00226 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Maxygen Holdings Ltd, c/o Close Brothers (Cayman) Ltd, P O Box 1034 GT, Grand Cayman, KY (72) Oppfinner: Anne Dam Jensen, DK-2400 København, DK (54) Benevnelse: Interferon gamma polypeptidvarianter (51) Klasse: C 07 K (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: , CU, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/CU02/00002 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Centro de Inmunologia Molecular, Calle 15 Esq 216, Siboney, Playa, Ciudad de Habana 12100, CU (72) Oppfinner: Luis Enrique Fernandez Moline, Ciudad de la Habana 12100, CU Ana Maria Vazquez Lopez, Ciudad de la Habana 10500, CU Rolando Perez Rodriguez, Ciudad de la Habana 10500, CU Alexis Pérez Gonzalez, Ciudad de la Habana 13100, CU Adriana Carr Pérez, Ciudad de la Habana 10500, CU Yildian Diaz Rodriguez, Ciudad de la Habana 10300, CU Mauro A Alfonso Fernandez, Ciudad de la Habana 10600, CU (54) Benevnelse: Immunoterapeutiske kombinasjoner for behandling av tumorer som overuttrykker gangliosider (51) Klasse: C 07 K (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: , CU, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/CU02/00003 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Centro de Inmunologia Molecular, Calle 15 Esq 216, Siboney, Playa, Ciudad de Habana 12100, CU (72) Oppfinner: Cristina Maria Mateo de Acosta del Rio, Ciudad de la Habana 10800, CU Josefa Lombardero Valladares, Ciudad de la Habana 10500, CU Lourdres Tatiana Roque Navarro, Ciudad de la Habana 11300, CU Alejandro López Requena, Ciudad de la Habana 10500, CU (54) Benevnelse: Gangliosid-assosierte rekombinante antistoffer og anvendelse derav ved diagnostikk og behandling av tumorer (51) Klasse: C 07 K (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: , GB, , GB, , GB, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/EP02/03808 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: University of Bristol, Research & Enterprise Development, 3rd floor, Senate House, Tyndall Avenue, Clifton, Bristol BS8 1TH, England, GB (72) Oppfinner: Stephen David Hearing, Staffordshire ST15 8ZS, England, GB Colin Mark Dayan, Bristol BS2 8BX, England, GB (54) Benevnelse: Anvendelse av CD25-bindende molekyler i steroid-resistente pasienter 15

16 Norsk patenttidende nye patentsøknader nr (51) Klasse: C 08 F (21) Søknadsnr: (30) Prioritet: , FR, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/FR02/01094 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Atofina, 4/8, cours Michelet, F Puteaux, FR (72) Oppfinner: Christian Bonardi, F Saint- Genis-Laval, FR Jean-Luc Couturier, F Lyon, FR Sandra Grimaldi, F Sainte Foyles-Lyon, FR Olivier Guerret, F Mazerolles, FR Jacques Kervennal, F Lyon, FR Pierre Hebrard, F Brignais, FR Bouchra Taha, F Saint-Genis- Laval, FR (54) Benevnelse: Polymerisering i vandig suspensjon av vinylklorid (51) Klasse: C 08 J (21) Søknadsnr: Se B 29 C (51) Klasse: C 08 L (21) Søknadsnr: (30) Prioritet: , GB, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/GB03/00400 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Smith & Nephew Plc, 15 Adam Street, London WC2N 6LA, England, GB (72) Oppfinner: John Rose, Wiberfoss, York YO41 5PS, England, GB (54) Benevnelse: Høystyrke bioresorberbare sammensetninger som inneholder polyglykolsyre (51) Klasse: C 12 N (21) Søknadsnr: (30) Prioritet: , PT, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/PT02/00005 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Maria Ramos, Rua das Amorciras, 70-1 andar, Lisboa, PT Laura Costa, Praca Professor Santos Andreia, 11-2 direiro, Lisboa, PT Angelica Roberto, Rua Infante D Henrique, 1-3 direiro, Portela, PT (72) Oppfinner: Maria Ramos, Lisboa, PT Laura Costa, Lisboa, PT Angelica Roberto, Portela, PT (74) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo (54) Benevnelse: En metode for fremstilling av immunologisk inaktive amniotiske membraner (51) Klasse: C 12 N (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: , FR, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/EP02/03810 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Universite Louis Pasteur de Strasbourg, 4, rue Blaise Pascal, F Strasbourg, FR Novartis AG, Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, CH (72) Oppfinner: Thierry Léveillard, F Maisons- Alfort, FR Saddek Mohand-Said, F Paris, FR José Alain Sahel, F Paris, FR David Hicks, Ikke oppgitt ( ) (54) Benevnelse: Sykdomsassosiert protein 16

17 Norsk patenttidende nye patentsøknader nr (51) Klasse: C 12 Q (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: ,, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/02/10371 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, NJ , Dana Farber Cancer Institute Inc, 44 Binney Street, Boston, MA 02115, (72) Oppfinner: Clive Wood, Boston, MA 02114, Gordon J Freeman, Brookline, MA 02146, Divya Chaudhary, Andover, MA 01810, (54) Benevnelse: PD-1, en reseptor for B7-4 og anvendelser derav (51) Klasse: C 22 F (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: ,, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/EP02/03490 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Hydro Aluminium Deutschland GmbH, Ettore-Bugatti-Strasse 6-14, D Köln, (72) Oppfinner: Pascal Wagner, D Bonn, Wolf-Dieter Finkelnburg, D Bonn, Dietrich Wieser, D Bonn, Manfred Mrotzek, D Buxtchude, (54) Benevnelse: Fremgangsmåte for fremstilling av AlMn-remser eller -ark (51) Klasse: C 21 C (21) Søknadsnr: (30) Prioritet: ,, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/AU02/00425 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Nucor Corp, 2100 Rexford Road, Charlotte, NC 28211, (72) Oppfinner: Clay A Gross, Ladoga, IN 47954, Rama Ballav Mahapatra, Indianapolis, IN 46254, Walter Blejde, Brownsburg, IN 46112, Steven Leonard Wigman, Brownsburg, IN 43112, (54) Benevnelse: Støpeøseraffinering av stål (51) Klasse: C 23 B (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/JP02/03894 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Mitsubishi Denki KK, 2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo , JP (72) Oppfinner: Hirokazu Taketomi, Tokyo , JP Fumiaki Baba, Tokyo , JP Yonehiko Sunahara, Tokyo , JP Yasuhito Imanishi, Tokyo , JP Tetsuya Tanaka, Tokyo , JP (74) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo (54) Benevnelse: Mobiltelefon og innebygget antenne for denne 17

18 Norsk patenttidende nye patentsøknader nr (51) Klasse: C 23 G (21) Søknadsnr: (30) Prioritet: ,, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/CA02/00402 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Alcan International Ltd, 1188 Sherbrooke Street West, Montréal, QC H3A 3G2, CA (72) Oppfinner: Stephen D Simpson, Bath, ON K0H 1G0, CA (74) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo (54) Benevnelse: Fremgangsmåte for regulering av løsningskonsentrasjon i båndrenseanlegg (51) Klasse: C 25 B (21) Søknadsnr: (30) Prioritet: , JP, 19713/ , JP, 77344/ , JP, / , JP, /02 (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/JP03/00319 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Mitsubishi Corp, 6-3, Marunoushi 2- chome, Chiyoda-ku, Tokyo , JP (72) Oppfinner: Hiroyuki Harada, Tokyo , JP (74) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo (54) Benevnelse: Høytrykks hydrogenproduserende apparatur og produksjonsmetode (51) Klasse: D 01 F (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: ,, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/EP02/02412 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Trevira GmbH, Lyoner Strasse 38 A, D Frankfurt am Main, (72) Oppfinner: Hartmut Last, D Augsburg, Bernd A Blech, D Bobingen, Jörg Dahringer, D Bobingen, Stefan Seibel, D Maintal, (54) Benevnelse: Bioaktive fiberprodukter (51) Klasse: E 01 B (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: ,, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/EP02/03625 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Armin Heim, Langhaldenstrasse 24, CH-8280 Kreuzlingen, CH (72) Oppfinner: Armin Heim, CH-8280 Kreuzlingen, CH Edmund Mühlhans, D Darmstadt, (74) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo (54) Benevnelse: Anordning for omstilling av sporvekseltunger (51) Klasse: E 03 D (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (24) Løpedag: (71) Søker: Kolbjørn Matias Aske, Sørstrandsveien 23, 6823 Sandane, NO (72) Oppfinner: Kolbjørn Matias Aske, 6823 Sandane, NO (74) Fullmektig: Ingen (54) Benevnelse: Papirløst toalett og bidé (51) Klasse: E 04 C (21) Søknadsnr: (24) Løpedag: (71) Søker: Bjørn Lieng, Postboks 1634, 7430 Trondheim, NO (72) Oppfinner: Bjørn Lieng, 7430 Trondheim, NO (74) Fullmektig: Ingen (54) Benevnelse: Montering av parkett (51) Klasse: E 04 H (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (24) Løpedag: (71) Søker: Kåre Sommerseth, Valbergsveien 2486, 8370 Leknes, NO Viggo Berg, Skogveien 2, 8300 Svolvær, NO (72) Oppfinner: Kåre Sommerseth, 8370 Leknes, NO (74) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes (54) Benevnelse: Festeanordning for gravstøtte 18

19 Norsk patenttidende nye patentsøknader nr (51) Klasse: E 21 B (21) Søknadsnr: (30) Prioritet: ,, (24) Løpedag: (71) Søker: Halliburton Energy Services Inc, P O Box 1431, Duncan, OK , (72) Oppfinner: Trinidad Munoz Jr, Duncan, OK 73533, Bradley L Todd, Duncan, OK 73533, (74) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo (54) Benevnelse: Fremgangsmåte for homogent å innføre en behandlingsvæske i en underjordisk produksjonssone (51) Klasse: E 21 B (21) Søknadsnr: (30) Prioritet: ,, (24) Løpedag: (71) Søker: Halliburton Energy Services Inc, P O Box 1431, Duncan, OK , (72) Oppfinner: David B Allison, Duncan, OK 73533, (74) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo (54) Benevnelse: Fremgangsmåte for å plassere kjemikalier nede i en borebrønn og anordning for utførelse av fremgangsmåten (51) Klasse: E 21 B (21) Søknadsnr: (30) Prioritet: , GB, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/GB02/01505 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Rotech Holdings Ltd, Whitemyres Avenue, Mastrick Industrial Estate, Aberdeen AB16 6HQ, Skottland, GB (72) Oppfinner: Hector Filippus Alexander van Drentham-Susman, Inverurie, Aberdeenshire AB51 5EE, Skottland, GB Kenneth Roderick Stewart, Blairs, Aberdeen AB12 5YX, Skottland, GB Robert Graham White, Peterhead, Aberdeenshire AB41 4YN, Skottland, GB (54) Benevnelse: Ekspanderbart verktøy nede i brønnen (51) Klasse: E 21 B (21) Søknadsnr: (30) Prioritet: ,, (24) Løpedag: (71) Søker: Schlumberger Technology BV, Parkstraat 83-89, NL-2514 JG Haag, NL (72) Oppfinner: Brian Clark, Sugar Land, TX 77479, (54) Benevnelse: Utbyttbare antenner for brønnboringsapparat (51) Klasse: E 21 B (21) Søknadsnr: (30) Prioritet: , GB, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/EP02/03509 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Statoil ASA, 4035 Stavanger, NO (72) Oppfinner: Hans Kristian Kotlar, 4035 Stavanger, NO Birgitte Schilling, 4035 Stavanger, NO Johan Sjöblom, 4035 Stavanger, NO (54) Benevnelse: Fremgangsmåte for brønnbehandling (51) Klasse: E 21 B (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: , GB, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/GB02/01540 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Weatherford/Lamb Inc, 515 Post Oak Boulevard, Suite 600, Houston, TX 77027, (72) Oppfinner: Neil Andrew Abercrombie Simpson, Portlethen, Aberdeen AB12 4QX, Skottland, GB (74) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes (54) Benevnelse: Rør til brønnfôring 19

20 Norsk patenttidende nye patentsøknader nr (51) Klasse: E 21 B (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (24) Løpedag: (71) Søker: Security DBS NV/SA, Paul Gilsoniaan 470, B-1620 Drogenbos, BE (72) Oppfinner: Philippe Fanuel, B-1050 Brussel, BE Jean-Pierre Lassoie, Brussel, BE Stein Erik Moi, 4310 Hommersåk, NO Clint Smith, Cypress, TX 77429, (74) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo (54) Benevnelse: Underrømmer for borehull (51) Klasse: E 21 B (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (62) Stamsøknad: (24) Løpedag: (71) Søker: Mechlift AS, Veddertoppen 61, 4640 Søgne, NO (72) Oppfinner: Matheus Christensen, 4640 Søgne, NO (74) Fullmektig: Fluge & Omdal Patent AS, Postboks 214, 1601 Fredrikstad (54) Benevnelse: Løfteverktøy IIb og fremgangsmåte for anvendelse av samme (51) Klasse: E 21 B (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (62) Stamsøknad: (24) Løpedag: (71) Søker: Mechlift AS, Veddertoppen 61, 4640 Søgne, NO (72) Oppfinner: Matheus Christensen, 4640 Søgne, NO (74) Fullmektig: Fluge & Omdal Patent AS, Postboks 214, 1601 Fredrikstad (54) Benevnelse: Løfteverktøy IIc og fremgangsmåte for anvendelse av samme (51) Klasse: E 21 B (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (62) Stamsøknad: (24) Løpedag: (71) Søker: Mechlift AS, Veddertoppen 61, 4640 Søgne, NO (72) Oppfinner: Matheus Christensen, 4640 Søgne, NO (74) Fullmektig: Fluge & Omdal Patent AS, Postboks 214, 1601 Fredrikstad (54) Benevnelse: Løftesystem og fremgangsmåte for anvendelse av samme (51) Klasse: E 21 B (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: ,, ,, (24) Løpedag: (71) Søker: Pathfinder Energy Services Inc, Sommermeyer Street, Houston, TX 77041, (72) Oppfinner: Graham McElhinney, Inverurie, Aberdeenshire AB5 9XS, Skottland, GB (74) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen (54) Benevnelse: Fremgangsmåte og system til overvåkning av borehull (51) Klasse: E 21 B (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: , WO, PCT/FR02/00464 (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/FR02/00464 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Geoservices SA, 7, rue Newton, ZI du Coudray, F Le-Blanc-Mesnil, FR (72) Oppfinner: François Millet, F Cachan, FR Clément Musard, F Drancy, FR (54) Benevnelse: Utløser for å lukke en sikkerhetsventil og en sikkerhetssammenstilling (51) Klasse: E 21 B (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (30) Prioritet: , GB, (86) Int.inndag: (86) Int.søknadsnr: PCT/GB02/01494 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (71) Søker: Hamdeen Incorporated Ltd, Vannin House, Glen Road, Laxey, Isle of Man IM1 4ED, England, GB (72) Oppfinner: Richard Booth, Laxin, Isle of Man IM1 4ED, England, GB (54) Benevnelse: Verktøy og fremgangsmåte for oppsamling av utboret masse i borehull 20

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4933

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4933 . nr 13/10-2010.03.29 årgang 100 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 19/10-2010.05.10 NO årgang 100 ISSN 1503-4933

nr 19/10-2010.05.10 NO årgang 100 ISSN 1503-4933 . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 41/05-2005.10.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende MELDINGER Informasjon til Patentstyrets kunder og brukere fra World Intellectual Property Organization (WIPO) WIPO inviterer interesserte

Detaljer

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 9 2003.02.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 9 2003.02.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 9 2003.02.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 24/07-2007.06.11 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 24/07-2007.06.11 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 24/07-2007.06.11 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/10-2010.01.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 02/10-2010.01.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 02/10-2010.01.11 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer