Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: Telefaks: E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune."

Transkript

1 Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 13 mars 2009 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: Telefaks: God påske! E-post: Foto: Høgevarde

2 Redaktørens spalte: Nytt år og nye muligheter! Regnskapet for 2008 er gjort opp med positivt resultat, og da er det bare å begynne på igjen med økonomiplan og handlingsprogram for 2010 til Hvor mange innbyggere vil det være i kommunen i perioden frem til og med 2013, vil vi ha nok boligtomter?, er det plass i barnehagen?, hva må vi gjøre på skolen for å få plass til nye elever? Videre jobber vi med planprogram til kommuneplanens tekstdel (samfunnsdelen), som skal gi føringer for utviklingen av Flå frem mot Hvordan vil vi at Flå skal utvikle seg frem mot 2020? Kommuneplanens tekstdel skal selvsagt ut på høring og mange skal være med på å mene noe om hvordan kommunen skal utvikles i Flå kommune 3539 Flå Telefon: E-post: MØ T E K A L E N D E R ONSDAG 25. MARS KO M M U N E S T Y R E T TO R S D A G 23. A P R I L FELLES FREMLEGGELSE AV H A N D L I N G S P RO G R A M/Ø K O N O M I P L A N F O R F O R M A N N S K A P, K O M M U N E S T Y R E T, FA S T U T VA L G F O R P L A N S A K E R, A D M I N I S T R A S J O N S U T VA L G, A R B E I D S M I L J Ø U T VA L G, E L D R E R Å D. KO M M U N E S T Y R E T FAST UTVALG FOR PLANSAKER TORSDAG 7. MAI FORMANNSKAPET (ARBEIDSMØTE HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN) TORSDAG 14. MAI AR B E I D S M I L J Ø U T VA L G E T AD M I N I S T R A S J O N S U T VA L G E T TORSDAG 28. MAI FAST UTVALG FOR PLANSAKER FORMANNSKAPET (FORMANNSKAPETS INNSTILLING HANDLINGSPRO- G R A M/Ø K O N O M I P L A N) KO M M U N E S T Y R E T TORSDAG 25. JUNI KOMMUNESTYRET (KOMMUNESTYRETS BEHANDLING HANDLINGSPRO- G R A M/ØK O N O M I P L A N) FAST UTVALG FOR PLANSAKER et langsiktig perspektiv. Dette er en viktig og spennende jobb. I disse fi nanskrisetider er det kanskje merkelig å være bekymret for arbeidskraft, da vi vet at det kommer mange nye arbeidsplasser i Flå i tiden fremover. Kommunen vil også trenge mange nye arbeidstakere som erstatning for pensjonister, eller de som velger en annen arbeidsgiver. For å markedsføre Flå som en bygd hvor det er godt å bo og med mange spennende arbeidsplasser, har vi laget brosjyren «Velkommen til Flå». Brosjyren ligger på nettsiden vår og er lagt ut mange steder, blant annet hos Pernille på Vassvartunet. Vi håper brosjyren gir et inntrykk av Flå som gjør at vi får nye innbyggere og arbeidstakere. Brosjyren er fi nansiert av næringslivet gjennom annonser. Fløværingen blir lest av mange, også Odd-Egil Stavn de som ikke får den tilsendt som husstand i Flå. Fløværingen ligger på våre nettsider, jeg ble selv oppringt av NRK Østlandssendingen der de hadde lest om etterlysing av boliger til leie i Flå, via vår nettutgave. I tillegg vet vi at mange av de som har hytte i vår kommune leser Fløværingen. Vi ønsker å gjøre Fløværingen så god som mulig og mottar gjerne med stor takk tips til hvordan den kan gjøres enda bedre. God påske! Med hilsen Odd-Egil Stavn,rådmann Fløværingen Informasjonsblad for Flå kommune Sendes til alle husstander og kan bestilles av andre interesserte mot portokostnad. Utkommer med 4 nummer året 2009: Mars 20. mars Juni 17. juni September 11. september Desember 4. desember Stoff til bladet: Sendes til Servicekontoret eller som e-post til: I redaksjonen: ODD-EGIL STAVN, rådmann (ansvarlig) TOR EGIL BUØEN, ordfører TU R I D HELEN AA S RØ K K U M, konsulent, web og Fløværingen Grafisk produksjon: Trykksakeriet as, 3570 Ål Tlf Full fart i Flå! 12. februar vedtok planutvalget i Flå «bebyggelsesplan for kjøpesenter på Vik». Ved dette vedtaket er første fase i arbeidet med å få det nødvendige planverk i mål. Byggingen av kjøpesenter kan nå starte. For å kunne ta i bruk hotelldelen av senteret, er det behov for en bedre avkjøring. Det er derfor varslet oppstart av reguleringsplan for rundkjøring. Statens vegvesen har så langt stilt seg positiv til dette. Kommunedelplan for Flå tettsted har vært ute på høring. Det har kommet inn merknader fra en del privatpersoner, bedrifter og organisasjoner i Flå. I tillegg er det varslet innsigelser fra Fylkesmannen, Statens Vegvesen og NVE. De fleste av disse går på formuleringer og presiseringer samt krav til tekniske utredninger. To av innsigelsene omhandler prinsipiell bruk av dyrka mark til boligformål og problemer i forhold til klimagassutslipp når boligfelt ligger lenger enn 2 km fra sentrum. Vi må i tida som kommer bruke mange resurser på å rydde disse innsigelsene av veien. Målet om å ha vedtatt planen i kommunestyret i løpet av april kan derfor synes noe optimistisk. Det arbeides for tida aktivt med å etablere felles barnevern for Hallingdal. Det er i dag en løsning der Flå og Nes samarbeider. Det samme gjør Gol og Hemsedal og Ål og Hol. I følge utredningsarbeidet som er foretatt og erfaringer fra andre regioner som samarbeider om denne tjenesten, vil dette gi en totalt sett bedre og mer effektiv tjeneste, ikke minst i forhold til å utnytte og knytte til seg spesialkompetanse. Tanken er at det skal være et hovedkontor, men med lokalkontor i alle kommunene. Så gjenstår det å se om vi blir enige om lokalisering av hovedkontoret. 18. februar hadde dokumentarfilmen: «Blodbøka» premiere på Flå skole. Filmen handler om historia til Ole Rullestad, som var en av de tre norske soldatene som falt under kampene i Gulsvik og Flå i april Filmen sammenfatter de historiske hendelsene på en god måte og er absolutt severdig. For de som ikke fikk med seg premieren kan filmen kjøpes på DVD hos Pernille på Vassfartunet. Det har den siste tida blitt jobba en del med å få til et mer aktivt ungdomsklubbmiljø. Ung doms rådet har brukt mye tid på dette arbeidet, og det er foretatt en brukerundersøkelse for å finne ut hvilket tilbud ungdommen ønsker. Vi er ikke i mål med dette arbeidet, men fra 1. mars er Martha Kristin Gaptjern engasjert som klubbleder. Med hennes kunnskap og engasjement for ungdom, tror vi at vi nå er godt på vei til å finne en god løsning. Vinteren er også en aktiv tid på idrettsfronten. Dette merkes ikke minst på at kapasiteten i gymsalen er sprengt. Det er dessverre flere lag/grupper som i år ikke har fått så mye tid i gymsalen som de har ønsket. Dette forsøker vi å gjøre noe med. Skikarusellen som arrangeres hver onsdag har i år hatt mellom 40 og 60 deltagere. Dette er flott. Lysløypa er snart ferdig restaurert/utvidet, så neste år blir tilbudet enda bedre. 10. mars var det åpning av ny innendørs skytebane i kjelleren på Flå skole. Denne banen er i sin helhet bygd på dugnad av ildsjeler i Flå skytterlag. En spesiell takk i den anledning til Asbjørn Støen, Kolbjørn Berg og Ole Aavestrud. Det er ildsjeler som dere vi er helt avhengig av for at vi i små kommuner som Flå, kan gi befolkningen gode fritidstilbud. Fotball har også blitt helårsidrett. Det er en stund siden Flå har hatt spillere på kretslaget for Buskerud, men i høst ble både Fredrik Røkkum og Alexis Kayembe tatt ut på G14 laget. Vinterens største prestasjon har likevel Gerd Johansen stått for. Hun ble i februar verdensmester på 30 km langrenn for veteraner. Gratulerer! Til slutt vil jeg få ønske alle en riktig god påske! Tor Egil - ordfører 2 3

3 Det er i år siden Bergensbanen åpnet. Strekningen Gulsvik - Bergen ble allerede åpnet i 1908, men i 1909 var også strekningen Gulsvik-Roa klar. Jubileet vil lokalt bli markert 5. juni. På formiddagen den 5. juni vil det ankomme damplokomotiv til Gulsvik. Etterlysning Har du bilder fra «stoppestedene» langs Bergensbanen? Mange av oss husker Trommald, Flatsjø, Jorde og alle de andre, men finnes det bilder, gamle eller nye, med eller uten ventende passasjerer? Dølaminne skal i år handle om Bergensbanen og hva den har betydd for BERGENSBANEN 100 år Stasjonsmester Abrahamsen (?) ved Flå stasjon fotografert av Ole M. Nøbben. På Gulsvik stasjon vil det bli en markering med kulturelle innslag, Det vil også være mulig å besøke utstillingene på stasjonen. Utstillingene på stasjonen vil også være åpen flere ganger i løpet av sommeren. Etter at programmet på stasjonsområdet er avsluttet, er det meningen at alle skole- og barnehagebarn blir med toget fra Gulsvik til Nesbyen for å oppleve en gammeldags togtur. Det er foreløpig nedsatt en jubileumskomité som består av Ole Grimeli, Roar Aas, Torgeir Medbøen og Tor Egil Buøen. Er det noen som har innspill til hvordan jubileet bør markeres, er det bare å ta kontakt. Hallingdal, og da ønsker vi oss både bilder og personlige historier fra brukerne og de som arbeidet ved banen. Ta kontakt med Hallingdal Museum, Møllevegen 18, 3540 Nesbyen Tlf eller e-post: Hilsen Aud BLODBØKA Sigurd Lundal har produsert dokumentarfilm om kampene i Gulsvik og Flå i april Filmen hadde premiere på Flå skole 18. februar. Vi følger Ole Rullestad fra Fjæra i Hordaland. Han var en av tre norske soldater som ble drept under kampene. Filmen gir ett godt innblikk i disse tragiske hendelsene. Dokumentaren har blitt produsert med bla. støtte fra Flå kommune. Gikk du glipp av premieren eller har lyst til å se filmen en gang til, er DVDen til salgs hos «PERNILLE» på Vassfartunet Sigurd Lundal har laget dokumentarfi lm om kampene i Gulsvik og Flå i april Felles brukerundersøkelse i Hallingdalskommunene Brukerundersøkelsen vil foregå på alle servicekontorene i Hallingdal i uke 19, mai Innbyggere i Flå kommune kan bli oppringt med spørsmål om service i egen kommune i denne forbindelse. Vi håper at utvalgte vil svare på denne henvendelsen. Spørsmålene vil gå ut på hvor fornøyd du er med vår service! Flå kommune, servicekontoret Tilskudd til foring av elg: Grunneiere/jaktvald som forer elg kan søke kommunen om tilskudd til dette. Ta evt. kontakt med Servicekontoret i Flå kommune ved spørsmål. Kakelotteri påsken `09 Helt siden stiftelsen i 1975 har Flå Røde Kors Hjelpekorps hatt kakelotteri i palmehelgen. Dette skjer også i år, vi starter opp ca kl fredag før påske. Vi har i alle år fått inn kaker og andre gevinster fra flinke flåværinger, men dette har avtatt de siste årene. Totalt vil vi trenge ca 150 gevinster. Det trenger ikke være kaker, like gjerne sjokolade, fruktkurver eller andre passende gevinster. Vi har heller aldri bedt om sponsing fra næringslivet, man kanskje det er på tide nå. Vi kjøper inn kaker som det hadde vært greit å få inn penger til. Vær så snill å støtte oss i år også. Flå RKH, styret 4 5

4 Søknad om tilpasning av bolig 2009 STØTT LAG ELLER FORENINGER I FLÅ UTEN AT DET KOSTER DEG EN KRONE! Fra 1. mars kan du bestemme at 5 % av din spilleinnsats går til ett lag eller en forening, uten at det koster deg en krone! Du gir bare beskjed til kommisjonæren, som vil ordne registreringen på spillekortet ditt. For mer informasjon se: JULERBORD FLÅHEIMEN Boligtilskudd til tilpasning av bolig kan søkes av husstander med minst ett medlem som er: - funksjonshemmet - over 60 år - eller har et særlig sosialt behov. Ordningen er behovsprøvet ved at det blir tatt hensyn til søkerens inntekt og formue ved behandlingen. For å være berettiget til tilskudd må søkeren selv eie og bo i huset det gis tilskudd til. Kårboliger er unntatt fra denne bestemmelsen. KONFIRMANTER I FLÅ KIRKE 10. mai 2009 Tilskuddet kan gis til utbedringer og nødvendig spesialtilpasning av ny eller brukt bolig, og til oppføring av garasje for funksjonshemmede. (Det er en forutsetning at Rikstrygdeverket har gitt støtte til anskaffelse av bil). Alle typer utbedringsarbeid kvalifiserer til tilskudd, men utbedringen skal gjøre boligen vesentlig bedre egnet for husstanden, og boligen må også etter utbedringen være et rimelig og nøkternt boalternativ. Søknadsfrist er 30. april Søknadsskjema fås ved henvendelse til Flå servicekontor eller NAV Flå. Du kan også ringe tlf eller og få søknadsskjema tilsendt i posten. Kommunen er behjelpelig med utfylling. Kostnadsoverslag, finansieringsplan og beskrivelse av byggearbeidet må vedlegges. Likeledes kreves det dokumentasjon for husstandens samlede brutto inntekt og formue (utenom fast eiendom) per i dag. menighetsblad Nr 1 februar 2009 ÅrgaN g 65 Tradisjonen tro ble julebordet på Flåheimen arrangert 3. desember. Ett 60-talls pensjonister og pårørende samt ansatte hadde funnet veien til Flåheimen denne kvelden. En stor takk til alle deltagere og ansatte som gjør dette flotte arrangementet mulig. Randi Ingeborg Kolsrud Bråten Ragnhild Støen Haraldset Tom Hilde Ragnhild Løken Kristian Ask Moen Maren Bråten Plassen Tore Rapp Ove Raaen Torvald Ellingsberg Seterstøen Henriette Tollefsen Stenrud Ann Helen Østvold Odd Ole Øvrebø Foto: Audun Aasheim "Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven blir oppfylt i dette ene budet: Du skal elske din neste som deg selv." Gal 5,13 16 Innhold i bladet Andakt...2 Nytt ringeapparat i Flå kirke...3 Nes Blandakor - hva nå?...4 Ny prost i Hallingdal..4 Aktuelle saker...5 Andakter aldershjem...6 Vi går i kirken...7 Konserter...7 Kirkesenteret i Thailand...8 Juleønsker over bygda se side 3 Menighetsbladet finnes nå på kommunens nettsider under tjenestemenyen - kirke. Foto: Stig Johnsbråten 6 7

5 Kommunelegekontoret informerer Fra 12/1-09 vil det tilkomme et ekspedisjonsgebyr på kr 50,- for å få faxet eller sendt en resept fra legekontoret til apoteket. Resepter som sendes for pasienten fra legekontoret vil heretter koste kr. 85,- Ved henting av resepten på legekontoret koster det kr. 35,- Dette er priser som er bestemt av Den Norske Legeforening, og gjelder for alle kommunelegekontor. Faste medisiner vil kunne skrives ut for 1 år. Interessert i foto? Er du interessert i fotografering, redigere bilder, eller samler du på gamle bilder? Skal vi samles en kveld for å se om det er interesse for en eller annen form for fotoklubb? Hvis dette høres interessant ut ta kontakt med: Vidar Seterstøen, tlf eller Odd-Egil Stavn, tlf Eva Skjeggerud, tilsatt i psykisk helsetjeneste/solgløtt dagsenter i kjelleren ved legekontoret. Eva er vikar for Irene Barca fra og med januar til november 09. Hun er 55 år og bosatt i Krødsherad kommune. Eva er tilstede på dagsenteret mandager og torsdager, og er tilgjengelig på tlf: Ta gjerne kontakt. Ny brosjyre for Flå kommune Det er laget ny brosjyre for Flå kommune. Denne kan fås ved henvendelse til servicekontoret og næring/butikker i Flå. Brosjyren kan også lastes ned på LYS I ALLE GLAS NUMEDAL - HALLINGDAL MIDT-BUSKERUD «Lys i alle glas» er et samarbeidsprosjekt mellom 12 kommuner i Buskerud. Det er til sammen registrert i underkant av 800 ubebodde bruk i disse kommunene. Prosjektet startet opp vinteren 2008 og mye av året har blitt brukt til å kontakte eierne av de registrerte brukene. Så langt er det solgt åtte bruk av de vi har registrert i prosjektets område. Fire av disse brukene ligger i Hallingdal. Forhåpentligvis vil disse brukene bli bosatte i løpet av kort tid, og vi ønsker de nye eierne velkommen. Tilbakemeldingene fra eierne vi har vært i kontakt med er for det meste positive, men av ulike grunner er det mange som ikke har planer om salg eller utleie. Mange av brukene benyttes som feriested og familien/eierne ønsker å ha tilknytning til området. Kun noen få er negative og vil ikke ha mer kontakt. Prosjektet jobber i nær kontakt Tilflyttingsprosjekt Hallingdal Tilflyttingsprosjektet er et regionalt prosjekt der alle kommunene i Hallingdal; Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol, er med. På vegne av kommunene har Regionrådet inngått en toårig prosjektavtale med Placement Utvikling AS. Målet er å legge til med kommunene, men har ikke noe med landbruksforvaltningens håndheving av bo og driveplikt å gjøre. Dette er et helt frivillig prosjekt der vi ønsker å komme i kontakt med eiere som vil ha hjelp til utleie, familieoverdragelse eller salg. Mange bebodde bruk har også ledige hus stående. Vi hjelper gjerne til med å leie ut tomme kårboliger og andre hus som egner seg som helårsboliger. Ta kontakt med oss. Vi ønsker flere innbyggere til Hallingdal og til tross for finanskrisa, mangler det arbeidskraft innen ulike bransjer. Vi vet at mange som ønsker å bosette seg på landsbygda, ønsker seg mer enn et hus i et boligfelt. Undersøkelser fra Norsk Monitor viser at hele nordmenn til en hver tid er på leit etter gårdsbruk. På bakgrunn av dette er derfor viktig å komme i kontakt med grunneiere. Vi ønsker å vise at Hallingdal både kan tilby både interessante boplasser og interessante arbeidsplasser. Det har hittil meldt seg til prosjektleder over 40 familier som ønsker å flytte til Hallingdal. Flere av disse kan gjerne tenke seg Flå som framtidig bo-kommune, dersom drømmen om et småbruk kan oppfylles. Dette bør være en positiv utfordring både for kommunen og for enkelt-grunneiere Vi vil understreke at prosjektets målsetting er bosetting, det viktige er derfor at brukene blir bosatt, enten av familiene selv som er eiere eller av nye eiere. Vi er opptatt av at det skal være lys i så mange glas som mulig her i dalen. Dette er et følelsesladet tema for mange, og det er vi klar over. Vi ønsker derfor å kunne være en samtalepartner og gi råd og veiledning. Prosjektleder Torunn Bekkeseth tar gjerne imot henvendelser fra eiere og framtidige innbyggere. Mer informasjon finnes også på nettsida rette for tilflytting og varig bosetting ved å tilføre arbeidskraft og etablerere til Hallingdal fra Nederland, Belgia og Tyskland. For mer informasjon se 8 9

6 Første åpningsdag for sesongen er Palmesøndag, 5. april Viktigste nyheter 2009 Vassfarhallen opplevelsessenter åpner Flere parkeringsplasser To nye bjørneunger er født NYHET 2009: BJØRNEUNGER Av aktiviteter frem til påske kan nevnes at Hallingdølen i samarbeid med Vassfaret Bjørnepark vil arrangere en tegnekonkurranse for barnehager og skoleklasser Foto: Siv-Iren Brateng i hele Hallingdal, hvor vinnerne vil få en gratis dag i parken for hele klassen med eget opplegg, pølsegrilling og brus. Mer info om dette annonseres i Hallingdølen og på kommunens nettside. Åpningstider og daglig kl daglig kl Torsdager i perioden tom 13.08: Tilrettelagt kveldsarrangement Priser og Voksen kr. 130,-. Barn (3-14 år) kr. 100,-. Familie (2 voksne og 3 barn) kr. 430, Voksen kr. 150,-. Barn kr. 120,-. Familie kr. 450,-. Egne priser for grupper (min. 15 personer) Foreløpig aktivitetskalender for Bjørneparken Torsdager 2/7 + 9/7 + 16/7 + 23/7 + 30/7 + 6/8 + 13/8: Tilrettelagt kveldsarrangement. Tilrettelagt aktivitetstilbud i alle skoleferier. Julemarked med skikkelig «julekos» for hele familien. Arbeidsverksteder for barn hver adventshelg og mulighet for å kjøpe eller selv lage julegaver: 28-29/ / / /12 For mer informasjon se Pål Andre Grinderud besøkte ungdomstrinnet på Flå skole tirsdag 3/3-09. Dette ble en engasjerende og lærerik time. Noen av budskapene var å ikke gi opp, men ha tro på egne evner og bruke hjertet i samvær med andre. De elevene som ønsket det fikk selvbiografien hans «Aldri mer alene». Lærerne fikk «Rose» som er utgitt tidligere. Tusen takk for et besøk der tankevekkende tema ble tatt opp. Flå skole. Skolerute 2009/2010 Måned Ferie/fridager/merknader August Første skoledag onsdag September Høstferie (uke 40) Oktober Høstferie (uke 40) November Regional kursdag Desember Siste skoledag før jul tirsdag Januar Første skoledag etter jul tirsdag Februar Vinterferie (uke 8) Mars Påskeferie April Påskeferie Mai Fri fredag Juni Siste skoledag tirsdag Øvrige fridager 2010: Nytt fra Flå skole! Som en av de første skolene i fylket har Flå skole nå gitt elevene tilbud om å ta fag på videregående skole nivå. Det er elever på 10. trinn, som har nådd kompetansemålene i ett eller flere fag, som har fått dette tilbudet. Dette har økt motivasjonen til elevene. Dette vil gi dem et godt grunnlag for videre studie. torsdag 13. mai (Kr. Himmelfartsdag) mandag 17. mai mandag 24. mai (2. pinsedag) 10 11

7 OPPSTART FLÅ UNGDOMSKLUBB OG MOT I FRITID MOT for dagen Hei alle sammen. Håper dere har hatt en fin tid og opplevd mange fine stunder. I dag vil vi dele en liten historie med dere som handler om flere ting, men først og fremst hvor viktig det er å ta vare tiden og det som skjer akkurat nå. Det er kveld, jeg står ved senga til gutten min. Jeg ser undrende, har du sovna alt, sovna før jeg rakk inn å synge god natt sang for deg, og si god natt? Det er bare en liten stund siden du ropte: «Kom inn til meg mamma, det er noe jeg vil vise deg». Stemmen min var vel litt trøtt, litt hard da jeg svarte: «Ja vent litt, jeg må rydde etter deg først». Det lå leker, bøker og klær overalt. Jeg rydda og sa: «Se nå er jeg ferdig, nå kommer jeg». Da svarte du ikke, nei for du sov! Jeg var så liten, så fattig og så svak, der jeg sto ved din hvite seng. Du trodde vel det nå, at mamma svikta deg. Hvorfor gikk jeg ikke med det samme du ropte? Jeg kunne vel rydda etterpå når du hadde sovna. Nå fikk jeg ikke vite hva det var du ville. Var du lei deg for noe, eller glad? Skulle du fortelle om den vesle døde fuglen som du fant på vegen, eller hvor katten gikk da du slapp han ut i sta? Skulle du fortelle om engler, om himmelen eller om stjernene som lyser så klart. Jeg får ikke vite det nå, du sover jo. Snart er du stor, blir voksen og flytter ut. Du trenger ikke rope på mor. Du er ikke lenger den vesle gutten, jeg vet knapt hvor du drar, her jeg sitter alene i stua. Den er ryddig og fin nå. Det ligger ikke leker rundt på gulvet. Da tenker jeg: Hvorfor maste jeg slik? Hvorfor hadde jeg så liten tid. Hva gjorde vel rotet mot det å kjenne to barnearmer rundt halsen min og en munn så varm mot øret hviske: «Mamma, jeg er gutten din». Jeg bøyer med ned. Da ser jeg en tåre som ligger på kinnet. Den bevrer og skjelver før den renner. Jeg stryker deg så fint over håret. «Tilgi meg gutten min». Da våkner du brått opp og slår øynene opp. Du drar meg så fast ned til deg. Munnen din hvisker mot kinnet mitt: «Jeg er så glad i deg mamma, det var det jeg ville si deg». Vi ønsker dere en riktig fin påske. Kos dere og nyt våren som kommer derpå. Hilsen Martha Kristin og Siv Merethe MOT-informatører Fra 1. mars er det engasjert ungdomsleder i 15 % stilling. Ungdomsrådet skal fungere som styringsgruppe/styre og vi vil i tillegg prøve å få frivillige og foreldre på banen for å få til et bredt ungdomsarbeid. Vi jobber alle mot et felles mål, og det er å skape en trygg og god arena for våre barn og ungdommer i Flå. Klubblokalet kan brukes til mye gøy. Her er det bare å bruke kreativiteten. Ungdomsrådet v/ ungdomsleder tar gjerne imot tips og ideer. Pr. d.d. er det Martha Kristin Gaptjern som fungerer som ungdomsleder. Morten Andre Ness er leder i ungdomsrådet og Nina Helen Røkkum er nestleder. Klubben blir nå åpen fast hver onsdag fra kl , men følger skolens ferier. I tillegg kommer det til å bli enkeltarrangement bl.a. enkelte fredager.. Dette blir annonsert på forhånd. Aldersgrensa på klubben er fra 7.klasse og oppover. Men det vil bli arrangert temakvelder for tidligere juniorklubb noen ganger i løpet av året. Dette vil bli annonsert på forhånd. Ønsker både nye og gamle klubbgjengere velkommen på klubben. Det vil fortsatt være mulighet til å leie klubben til rusfrie arrangement. Leien går til ungdomsklubben og brukerne av klubben. Priser og spørsmål angående dette, kan rettes til ungdomsrådet v/ Martha Kristin Gaptjern. Ungdomsrådet bestemte på sitt møte fredag den 20. februar at de ønsket at ungdomsklubben skal bli aktiv medspiller med MOT. Dvs. MOT i fritid. I og med at kommunen er lokalsamfunn med MOT er det viktig at MOT kommer inn på fritidsarenaen også. Et naturlig sted er bl.a. ungdomsklubben. Hva er MOT i fritid? MOT i fritid er et verktøy i kultur- og verdibygging blant ungdom og voksne på deres fritidsarena. MOT s programmer i skolen suppleres av MOT s tilstedeværelse på fritidsarenaen. Fritiden blir en treningsarena der ungdom i stor grad får sette MOTverktøyene de lærer om på skolen ut i livet. Hva er en Aktiv Medspiller? En avtale for aktive medspillere innebærer at klubben/ laget/organisasjonen forplikter seg til å praktisere MOTs verdier. De voksne som er i samspill med ungdommen, blir skolert dette er et kurs som tar ca 4 timer og holdes vanligvis på kvelden. Her får de en innføring i hva MOT er, merkevaren MOT og det ansvaret man som aktiv medspiller har for å opprettholde det positive bildet MOT ønsker å gi. Når trenerne/ instruktørene er skolert, vil laget kunne få logoer til draktene/uniformene sine. Det er viktig å presisere at det ikke bare er idrettsklubber som er aktuelle alle aktører som har tilbud til unge på fritiden er i utgangspunktet potensielle aktive medspillere. For at man skal bli aktiv medspiller, må det vedtas i styret og en representant fra styret skal være til stede på skoleringen. Gjennom en Aktiv Medspiller-avtale ønsker MOT å skape miljø der menneskene gjør hverandre verdifulle og betydningsfulle. Positivt fokus og gjøre hverandre gode er i sentrum. Det er viktig at vi tar vare på hverandre og ikke minst ser mulighetene og ikke problemene. Alle er like mye verdt og vi har alle et felles ansvar med å «løfte» hverandre opp. «MOT bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet. MOT driver holdningsskapende arbeid i skoler og på fritidsarener» For å bli oppdatert på hva som skjer fremover: Gå inn på:

8 Informasjon fra viltforvaltningen Buskerudfinale i UKM Ringerike kultursenter mars 2009 Resultatene fra elg- og hjortejakta i 2008 viser at det ble felt 154 elg og 17 hjort i Flå. Dette er en liten oppgang fra 2007 for både elg og hjort. Det ble jaktet over 1800 dagsverk, noe som også er høyere enn i Rådyrbestanden i kommunen er liten og det er innrapportert bare 2 felte rådyr i Snømengdene den siste tiden har gjort at mye elg har trukket ned i dalbunnen. Dette har medført en del påkjørsler på veg og jernbane. Per 2.mars er det påkjørt totalt 25 elg, av dette 3 på veg og 22 på jernbane. I 2007/08 ble det påkjørt 35 elg. Snøen gjør forholdene for viltet vanskeligere. Hundeeiere må derfor ta hensyn til dette og fortrinnsvis holde hunden i bånd. Frister: Dersom det skjer endringer i jaktvaldene (elg, hjort, rådyr) for neste års jakt må dette meldes inn til kommunen innen 1.april. Fra Flå kommune kom Fredrik Nybråten (piano) og Nina Røkkum (sang) videre fra den lokale mønstringen på Ål Kulturhus. De vil fremføre den selvlagde melodien «Victims of War» på UKM Buskerudfinalen. Ringerike kommune står som vertskap for fylkesfinalen i Ungdommens kulturmønstring. Hele kultursenteret vil denne helgen bli fyllt med ulike sjangere og aktiviteter: Foto, billedkunst, skulptur, kunsthåndverk, video, datagrafikk, dataspill, webdesign, stand-up, husflid, musikk, teater, dans, nysirkus, design, litteratur, journalistikk, dokumentasjonsfoto, TV-produksjon, internettredaksjon og sceneteknikk. Program for helgen vil annonseres på når dette er klart. URSUS NYTT 2009 Ursus Treningssenter har i skoleåret 08/09 bekledd stillingen som badevakt i Flå svømmehall. Dette har gitt oss inntekter som vi har investert i nytt utstyr. Vi har nå investert i 2 stk avanserte tredemøller med mange justeringer, motbakke, hastighet, pulsmåler, diverse forhåndsinnstilte programmer. Øvre tillatte kroppsvekt er 150 kg så her er det bare å løpe eller gå. Vil du ha tilpasset program (styrke, spinning, løping eller kombinasjon) er det bare å ta kontakt eller møte i URSUS sitt lokale, hverdager kl Endringer slås opp på inngangsdøren. Vi ønsker alle nye og gamle velkommen til URSUS trening våren Kontakter - Spinning: Siv Merethe Glesne mob Styrke: Sven-Harald Ness mob Leder: Jostein Mæhlum mob PRISER MÅNEDSKORT: KR 250,- STUDENTER: KR 100,- KLIPPEKORT: KR 400,- (KUN VED SPINNING) Treningsavgiften innbetales til konto nr Gratis prøvetime. Foto: Tone Merete Tho 14 15

9 Informasjon til alle husstander i Flå Spilleplan for bygdekinoen 2009 på Flå skole, gymsalen Forestilling kl 18 og 20 Onsdag 1. april 2009 Onsdag 29. april 2009 Onsdag 27. mai 2009 Onsdag 19. august 2009 Onsdag 16. september 2009 Onsdag 14. oktober 2009 Onsdag 11. november 2009 Onsdag 9. desember 2009 For omtale av kinoene: BUSS TOG Togtider Bergen Oslo Ankomst/avreise Flå Oslo S Bergen Ankomst/avreise Flå Hallingbussen (Geilo-Gol-Hønefoss/Drammen- Oslo). Rutetider Rutetider gjeldende fra 1. mai april 2009 Roppemoen avfallsmottak Flå kommune har containerrenovasjon for forbruksavfall. Annet avfall skal leveres på lokalt mottak på Roppemoen. To avganger fra og til Flå fra mandag fredag. Avgang Flå: Flå Esso kl Drammen busstasjon kl Oslo Bussterminal kl Åpningstider på biblioteket: Åpningstider Roppemoen: Hele året: Torsdager kl Vinterhalvåret ( ) Andre lørdag i hver måned fra kl Sommerhalvåret ( ) Hver lørdag kl Mandag kl Onsdag kl Torsdag kl (åpningstidene følger skoleåret) Flå Esso kl Drammen busstasjon kl (bare for avstigning) Oslo Bussterminal kl Ankomst Flå: Oslo Bussterminal kl Drammen busstasjon kl Flå Esso kl Oslo Bussterminal kl Drammen busstasjon kl (bare for påstigning) Flå Esso kl Trykksakeriet AS (1,1-03/09) 16

Fløværingen. God jul! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God jul! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 8 desember 2007 God jul! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Redaktørens

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune.

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 11 september 2008 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Mary-Ann

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Fløværingen. God sommer! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 14 juni 2009 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no God sommer! Redaktørens

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26 29/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 08.12.2008 Tidspunkt: 12:30 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Fløværingen. God jul! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God jul! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 12 desember 2008 God jul! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto:

Detaljer

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill Sunndal voksenopplæring Fire på skolen Mary`s venner Vi spør fire stykker på skolen hva de skal gjøre i vinterferien.? Side 5 INTERVJU MED EN ELEV PÅ VIDEREGÅEND E Saba Abay/Maryam Nessabeh Foto: Maryam

Detaljer

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana MÅNEDSBREV DESEMBER Grana Det er desember! Og vi gjør oss klare til pepperkaker, julesanger, lussekatter, julegaver og masse julekos. Men først en liten oppsummering av november. Vi har fått gjort masse

Detaljer

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 9 mars 2008 God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Redaktørens

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR FEMKANTEN, MARS OG APRIL 2015

MÅNEDSBREV FOR FEMKANTEN, MARS OG APRIL 2015 MÅNEDSBREV FOR FEMKANTEN, MARS OG APRIL 2015 I mars måned har det vært flere spesielle dager som barna har jobbet mot og gledet seg ekstra til. Først ut var : TEMAFESTEN: Her lager vi en edderkopp pinjata

Detaljer

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 Hva vi har gjort i desember Vi har hatt en innholdsrik måned med hyggelig stemning, gode opplevelser og mye innhold. Vi har vært på teater og sett Den vesle

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Månedsbrev for mai. Et lite tilbakeblikk

Månedsbrev for mai. Et lite tilbakeblikk Månedsbrev for mai Et lite tilbakeblikk I april begynte vi med kosedyrsykehus. Da gjør vi samlingsrommet om til sykehus på torsdager og fredager. Barna får dele på å være lege der de gir de skadede kosedyrene

Detaljer

UKEBLADET UKE 44 2015

UKEBLADET UKE 44 2015 UKEBLADET UKE 44 2015 Ny spalte i Ukebladet: «Ped lederns hjørne», ved vår pedagogiske leder, Inge Vindorum Inge vil hver uke skrive litt om hva som skjer på skolen, sett fra et pedagogisk perspektiv.

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1 2016 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2016 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

Årsplan SFO 2015/2016

Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan 2015/2016 AUGUST Planleggingsdag 02. august. 2015 For noen er alt nytt og for andre er det bare mange nye barn og kanskje noen nye voksne å bli kjent med. Vi må etablere gode

Detaljer

Lyngdal Cup 2013. Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99

Lyngdal Cup 2013. Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99 Lyngdal Cup 2013 Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99 Nå er det i underkant av 2 måneder vi møtes til ett av sommerens, forhåpentligvis, hyggeligste eventyr i et strålende sørlandsvær.

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Fritidskalender 2015. Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede

Fritidskalender 2015. Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede Fritidskalender 2015 Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede 01.01.2015-30.06.2015 Neste nummer av fritidskalenderen kommer i august. Er det noe du lurer på kan du kontakte: Stange kultur og fritid Postboks

Detaljer

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hvordan er hverdagen til ungdommen i Sunndal? Er vi i dag sosial eller asosial? I dagens samfunn kommer man ikke vekk fra internett. Internett har blitt en viktig

Detaljer

Fløværingen. God sommer! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 10 juni 2008 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no God sommer! www.flaa.kommune.no Redaktørens

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

Magne Østdahl (BL), Geir Vidme (BL), Ole Johnny Stavn (SAM) 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 5

Magne Østdahl (BL), Geir Vidme (BL), Ole Johnny Stavn (SAM) 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 5 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 20.09.2012 kl. 9:00-11.30 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tor Egil Buøen (BL),

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

LYS I ALLE GLAS. Rapport per 31. desember 2010 Numedal Hallingdal Midt Buskerud

LYS I ALLE GLAS. Rapport per 31. desember 2010 Numedal Hallingdal Midt Buskerud LYS I ALLE GLAS Rapport per 31. desember 2010 Numedal Hallingdal Midt Buskerud Det er til sammen registrert i underkant av 800 ubebodde bruk i prosjektets område. Registreringen er foretatt av ne ved lokal

Detaljer

SOMMERHILSEN 2015 FRA KARLSRUD SKOLE

SOMMERHILSEN 2015 FRA KARLSRUD SKOLE Skoleåret 2014/2015 avsluttes fredag 19.juni. Da overtar Sommerskolen Oslo deler av skoleanlegget vårt, og har sine kurs i to uker her hos oss. Bak oss har vi et år der elever har lært å lese, lært sine

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL RUSFRIE HELGETILTAK FOR UNGDOM Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2010. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2010 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Fløværingen. God sommer! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 6 juni 2007 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no God sommer! Foto: Nylio

Detaljer

Justert KOMPISPROGRAM VINTER - VÅR 2015 Forbehold om endringer.

Justert KOMPISPROGRAM VINTER - VÅR 2015 Forbehold om endringer. Justert KOMPISPROGRAM VINTER - VÅR 2015 Forbehold om endringer. Klubbkveld på ULEFOSS SAMFUNNSHUS Torsdager kl. 17.30-20.45 Viss ikke annet er lagt inn i programmet. (åpen kiosk fra kl.18.00 20.30) Kompis

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no Foto: Ludvig Killingberg Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø www.mot.no Dette er MOT MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato 201317811-5 18.02.2015

Vår referanse Deres referanse Dato 201317811-5 18.02.2015 Regionkoordinatorene i Sør-Trøndelag De videregående skolene i Sør-Trøndelag Kommunene i Sør-Trøndelag v/skolefaglig ansvarlig Vår referanse Deres referanse Dato 201317811-5 18.02.2015 Revidert skolerute

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI «Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider:

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL ÅPNE KULTURARRANGEMENT Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Ukebrevet Uke 35 (25/8 31/8)

Ukebrevet Uke 35 (25/8 31/8) Ukebrevet Uke 35 (25/8 31/8) Laserlykt: FELLES Vi har oppdaget barn på skolen som har hatt med laserlykt på skolen. Vi vil fraråde foresatte å la barna leke med slike - såkalte laserpekere! Teksten under

Detaljer

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Organisasjon Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Søknaden skal

Detaljer

Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater. Drammen, 30. januar 2014

Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater. Drammen, 30. januar 2014 Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater Drammen, 30. januar 2014 1 Om prosjektet Tittel: Kultur for å delta. Kulturell opplevelse og deltagelse som kilde til utvikling og

Detaljer

Kulturbygda i Hallingdal

Kulturbygda i Hallingdal Kulturbygda i Hallingdal - Det politiske ansvaret ligger i å legge til rette for at samfunnet vårt har rom for ulike kulturuttrykk uten å sette ett foran et annet, men gi gode livsvilkår for alle. Ola

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD Organisasjonens navn Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Mål for prosjektet

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo Informasjonspakke Invitasjon til Framfylkingens barnekonferanse 7.-10. oktober 2010 i Oslo - meld dere på barnekonferansen før 6. september! Har

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG HUMLA -APRIL 2015-

MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG HUMLA -APRIL 2015- MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG -APRIL 2015- Felles oppsummering av mars: - Vi hadde besøk av bokbamsen som leste noen bøker og sang sammen med oss. Dette er alltid vellykket - Barnehagedagen. En vellykket

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato 201406325-3 12.05.2014. Skolerute 2016-2017 - Ramme for skoleeiernes utarbeidelse av skolerute for egne skoler

Vår referanse Deres referanse Dato 201406325-3 12.05.2014. Skolerute 2016-2017 - Ramme for skoleeiernes utarbeidelse av skolerute for egne skoler Regionkoordinatorene i Sør-Trøndelag De videregående skolene i Sør-Trøndelag Kommunene i Sør-Trøndelag v/skolefaglig ansvarlig Vår referanse Deres referanse Dato 201406325-3 12.05.2014 Skolerute 2016-2017

Detaljer

Hvem er vi. Håp i Havet. Lite anlegg fra Norge. Classic Norway. Regionen. Runar Myklebust 10. Mars 2010

Hvem er vi. Håp i Havet. Lite anlegg fra Norge. Classic Norway. Regionen. Runar Myklebust 10. Mars 2010 Håp i Havet Lite anlegg fra Norge Runar Myklebust 10. Mars 2010 Hvem er vi Classic Norway - Eierstyrt kjede - Hovedkontor i Molde - Salg / Marked / Drift Regionen - 3 Flyplasser -Tog -Hurtigruten - Cruicebåter

Detaljer

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 www.larvikhk.no Innhold Velkommen til Larvik Håndballskole 2013.... 2 Fremmøte, bosted og bespisning... 3 Program og instruktører... 4 Dagsaktiviteter... 5 Kveldsaktiviteter...

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

Høstprogram 2015 Askim bibliotek

Høstprogram 2015 Askim bibliotek Høstprogram 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Høstens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får de tradisjonelle lesestundene

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 19 4. 5. 6. 7. 8. En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik En gruppe går på tur og plukker blomster og en gruppe

Detaljer

Kulturkalenderen høsten 2013. Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret

Kulturkalenderen høsten 2013. Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret Kulturkalenderen høsten 2013 Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret Toppenklubben Fritidsklubben er åpen for alle, men er spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming.

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato 201203113-2 22.05.2012. Skolerute 2014-2015 - Ramme for skoleeiernes utarbeidelse av skolerute for egne skoler

Vår referanse Deres referanse Dato 201203113-2 22.05.2012. Skolerute 2014-2015 - Ramme for skoleeiernes utarbeidelse av skolerute for egne skoler Regionkoordinatorene i Sør-Trøndelag De videregående skolene i Sør-Trøndelag Kommunene i Sør-Trøndelag v/skolefaglig ansvarlig Vår referanse Deres referanse Dato 201203113-2 22.05.2012 Skolerute 2014-2015

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER Rådmannens innstilling: 1. Følgende retningslinjer vedtas

Detaljer

Internasjonal Leir 2008. Døbriach Østerrike

Internasjonal Leir 2008. Døbriach Østerrike Internasjonal Leir 2008 19 Juli 26 juli - En leir med fokus på vennskap Døbriach Østerrike Utarbeidet av: Vega, Siri, Dag og Christine (Arbeidsgruppe Østerrike leir) Årets sommerleir blir arrangert av

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

ADVENTSKALENDER 5 KJÆRLIGHETSSPRÅK - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER 5 KJÆRLIGHETSSPRÅK - av Mia Holta ADVENTSKALENDER 5 KJÆRLIGHETSSPRÅK - av Mia Holta TIPS og IDEER til ADVENTSKALENDER: - gjør det som er mest praktisk for din familie! Hva kan vi fylle kalenderen med? Gary Chapman har skrevet bøkene; Kjærlighetens

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Kalenderen: Søndag 13. mai Tirsdag 15. mai Torsdag 17. mai Fredag 18. mai Tirsdag 22. mai Onsdag 23. mai Mandag 28. mai Tirsdag 29. mai Mandag 4.

Kalenderen: Søndag 13. mai Tirsdag 15. mai Torsdag 17. mai Fredag 18. mai Tirsdag 22. mai Onsdag 23. mai Mandag 28. mai Tirsdag 29. mai Mandag 4. Barn eh sid agen e to 11. mai 2012 Kalenderen: Søndag 13. mai Tirsdag 15. mai Torsdag 17. mai Fredag 18. mai Tirsdag 22. mai Onsdag 23. mai Mandag 28. mai Tirsdag 29. mai Mandag 4. juni Konsert med Coro

Detaljer

Velkommen til Julespill på Holtebrekk Uteamfi Onsdag 19/12 kl 18.30

Velkommen til Julespill på Holtebrekk Uteamfi Onsdag 19/12 kl 18.30 Barn eh på s agen ide t o 14. desember 2012 Kalenderen: Onsdag 19. des Julespill på kvelden, kl 18.30 for familie og venner, utendørs med varme Torsdag 20. des Kl 12.45 drar alle hjem til juleferie. Dette

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13-11-2013-13-11-2013

Offentlig journal Periode: 13-11-2013-13-11-2013 Offentlig journal Periode: 13-11-2013-13-11-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv FlÕ kommune Alle Nei Nei 12/00024-193 I Dok.dato: 31.10.2013 Jour.dato: 13.11.2013

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 12:20 Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00584

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 12:20 Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00584 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 12:20 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00584 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Dag Sigurd Brustind, Roy-Helge Andreassen,

Detaljer

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012!

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012 Gratulerer! Du har blitt plukket ut til å representere ditt fylke på UKM-festivalen. Det er fylkeskontakten for UKM som ordner alt det

Detaljer

31/10-13 Lillehammer hotell

31/10-13 Lillehammer hotell 31/10-13 Lillehammer hotell LUNDGAARDSLØKKA BARNEHAGE Satsningsområde: Aktive barn 64 plasser 15 Årsverk, 4 menn i faste stillinger. Baklivegen 181 2625 Fåberg Lillehammer kommune BAKRUNN FOR PROSJEKTET

Detaljer

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER PILLARGURI ønsker BADMINTONKLUBB velkommen til Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER Hjertelig velkommen til Otta Open 2012 og til Pillarguri Badmintonklubb Hei badmintonvenner! Ja nå står vi foran

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

F.o.m 28. mars - t.o.m 25. mai. Bussruter for påske og helligdager 2015

F.o.m 28. mars - t.o.m 25. mai. Bussruter for påske og helligdager 2015 F.o.m 28. mars - t.o.m 25. mai Bussruter for påske og helligdager 2015 Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Hurum, linje 03-86 Lier - Oslo, linje 169 Mandag 30., tirsdag 31. mars og onsdag 1. april kjører

Detaljer