Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: Telefaks: E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune."

Transkript

1 Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 13 mars 2009 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: Telefaks: God påske! E-post: Foto: Høgevarde

2 Redaktørens spalte: Nytt år og nye muligheter! Regnskapet for 2008 er gjort opp med positivt resultat, og da er det bare å begynne på igjen med økonomiplan og handlingsprogram for 2010 til Hvor mange innbyggere vil det være i kommunen i perioden frem til og med 2013, vil vi ha nok boligtomter?, er det plass i barnehagen?, hva må vi gjøre på skolen for å få plass til nye elever? Videre jobber vi med planprogram til kommuneplanens tekstdel (samfunnsdelen), som skal gi føringer for utviklingen av Flå frem mot Hvordan vil vi at Flå skal utvikle seg frem mot 2020? Kommuneplanens tekstdel skal selvsagt ut på høring og mange skal være med på å mene noe om hvordan kommunen skal utvikles i Flå kommune 3539 Flå Telefon: E-post: MØ T E K A L E N D E R ONSDAG 25. MARS KO M M U N E S T Y R E T TO R S D A G 23. A P R I L FELLES FREMLEGGELSE AV H A N D L I N G S P RO G R A M/Ø K O N O M I P L A N F O R F O R M A N N S K A P, K O M M U N E S T Y R E T, FA S T U T VA L G F O R P L A N S A K E R, A D M I N I S T R A S J O N S U T VA L G, A R B E I D S M I L J Ø U T VA L G, E L D R E R Å D. KO M M U N E S T Y R E T FAST UTVALG FOR PLANSAKER TORSDAG 7. MAI FORMANNSKAPET (ARBEIDSMØTE HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN) TORSDAG 14. MAI AR B E I D S M I L J Ø U T VA L G E T AD M I N I S T R A S J O N S U T VA L G E T TORSDAG 28. MAI FAST UTVALG FOR PLANSAKER FORMANNSKAPET (FORMANNSKAPETS INNSTILLING HANDLINGSPRO- G R A M/Ø K O N O M I P L A N) KO M M U N E S T Y R E T TORSDAG 25. JUNI KOMMUNESTYRET (KOMMUNESTYRETS BEHANDLING HANDLINGSPRO- G R A M/ØK O N O M I P L A N) FAST UTVALG FOR PLANSAKER et langsiktig perspektiv. Dette er en viktig og spennende jobb. I disse fi nanskrisetider er det kanskje merkelig å være bekymret for arbeidskraft, da vi vet at det kommer mange nye arbeidsplasser i Flå i tiden fremover. Kommunen vil også trenge mange nye arbeidstakere som erstatning for pensjonister, eller de som velger en annen arbeidsgiver. For å markedsføre Flå som en bygd hvor det er godt å bo og med mange spennende arbeidsplasser, har vi laget brosjyren «Velkommen til Flå». Brosjyren ligger på nettsiden vår og er lagt ut mange steder, blant annet hos Pernille på Vassvartunet. Vi håper brosjyren gir et inntrykk av Flå som gjør at vi får nye innbyggere og arbeidstakere. Brosjyren er fi nansiert av næringslivet gjennom annonser. Fløværingen blir lest av mange, også Odd-Egil Stavn de som ikke får den tilsendt som husstand i Flå. Fløværingen ligger på våre nettsider, jeg ble selv oppringt av NRK Østlandssendingen der de hadde lest om etterlysing av boliger til leie i Flå, via vår nettutgave. I tillegg vet vi at mange av de som har hytte i vår kommune leser Fløværingen. Vi ønsker å gjøre Fløværingen så god som mulig og mottar gjerne med stor takk tips til hvordan den kan gjøres enda bedre. God påske! Med hilsen Odd-Egil Stavn,rådmann Fløværingen Informasjonsblad for Flå kommune Sendes til alle husstander og kan bestilles av andre interesserte mot portokostnad. Utkommer med 4 nummer året 2009: Mars 20. mars Juni 17. juni September 11. september Desember 4. desember Stoff til bladet: Sendes til Servicekontoret eller som e-post til: I redaksjonen: ODD-EGIL STAVN, rådmann (ansvarlig) TOR EGIL BUØEN, ordfører TU R I D HELEN AA S RØ K K U M, konsulent, web og Fløværingen Grafisk produksjon: Trykksakeriet as, 3570 Ål Tlf Full fart i Flå! 12. februar vedtok planutvalget i Flå «bebyggelsesplan for kjøpesenter på Vik». Ved dette vedtaket er første fase i arbeidet med å få det nødvendige planverk i mål. Byggingen av kjøpesenter kan nå starte. For å kunne ta i bruk hotelldelen av senteret, er det behov for en bedre avkjøring. Det er derfor varslet oppstart av reguleringsplan for rundkjøring. Statens vegvesen har så langt stilt seg positiv til dette. Kommunedelplan for Flå tettsted har vært ute på høring. Det har kommet inn merknader fra en del privatpersoner, bedrifter og organisasjoner i Flå. I tillegg er det varslet innsigelser fra Fylkesmannen, Statens Vegvesen og NVE. De fleste av disse går på formuleringer og presiseringer samt krav til tekniske utredninger. To av innsigelsene omhandler prinsipiell bruk av dyrka mark til boligformål og problemer i forhold til klimagassutslipp når boligfelt ligger lenger enn 2 km fra sentrum. Vi må i tida som kommer bruke mange resurser på å rydde disse innsigelsene av veien. Målet om å ha vedtatt planen i kommunestyret i løpet av april kan derfor synes noe optimistisk. Det arbeides for tida aktivt med å etablere felles barnevern for Hallingdal. Det er i dag en løsning der Flå og Nes samarbeider. Det samme gjør Gol og Hemsedal og Ål og Hol. I følge utredningsarbeidet som er foretatt og erfaringer fra andre regioner som samarbeider om denne tjenesten, vil dette gi en totalt sett bedre og mer effektiv tjeneste, ikke minst i forhold til å utnytte og knytte til seg spesialkompetanse. Tanken er at det skal være et hovedkontor, men med lokalkontor i alle kommunene. Så gjenstår det å se om vi blir enige om lokalisering av hovedkontoret. 18. februar hadde dokumentarfilmen: «Blodbøka» premiere på Flå skole. Filmen handler om historia til Ole Rullestad, som var en av de tre norske soldatene som falt under kampene i Gulsvik og Flå i april Filmen sammenfatter de historiske hendelsene på en god måte og er absolutt severdig. For de som ikke fikk med seg premieren kan filmen kjøpes på DVD hos Pernille på Vassfartunet. Det har den siste tida blitt jobba en del med å få til et mer aktivt ungdomsklubbmiljø. Ung doms rådet har brukt mye tid på dette arbeidet, og det er foretatt en brukerundersøkelse for å finne ut hvilket tilbud ungdommen ønsker. Vi er ikke i mål med dette arbeidet, men fra 1. mars er Martha Kristin Gaptjern engasjert som klubbleder. Med hennes kunnskap og engasjement for ungdom, tror vi at vi nå er godt på vei til å finne en god løsning. Vinteren er også en aktiv tid på idrettsfronten. Dette merkes ikke minst på at kapasiteten i gymsalen er sprengt. Det er dessverre flere lag/grupper som i år ikke har fått så mye tid i gymsalen som de har ønsket. Dette forsøker vi å gjøre noe med. Skikarusellen som arrangeres hver onsdag har i år hatt mellom 40 og 60 deltagere. Dette er flott. Lysløypa er snart ferdig restaurert/utvidet, så neste år blir tilbudet enda bedre. 10. mars var det åpning av ny innendørs skytebane i kjelleren på Flå skole. Denne banen er i sin helhet bygd på dugnad av ildsjeler i Flå skytterlag. En spesiell takk i den anledning til Asbjørn Støen, Kolbjørn Berg og Ole Aavestrud. Det er ildsjeler som dere vi er helt avhengig av for at vi i små kommuner som Flå, kan gi befolkningen gode fritidstilbud. Fotball har også blitt helårsidrett. Det er en stund siden Flå har hatt spillere på kretslaget for Buskerud, men i høst ble både Fredrik Røkkum og Alexis Kayembe tatt ut på G14 laget. Vinterens største prestasjon har likevel Gerd Johansen stått for. Hun ble i februar verdensmester på 30 km langrenn for veteraner. Gratulerer! Til slutt vil jeg få ønske alle en riktig god påske! Tor Egil - ordfører 2 3

3 Det er i år siden Bergensbanen åpnet. Strekningen Gulsvik - Bergen ble allerede åpnet i 1908, men i 1909 var også strekningen Gulsvik-Roa klar. Jubileet vil lokalt bli markert 5. juni. På formiddagen den 5. juni vil det ankomme damplokomotiv til Gulsvik. Etterlysning Har du bilder fra «stoppestedene» langs Bergensbanen? Mange av oss husker Trommald, Flatsjø, Jorde og alle de andre, men finnes det bilder, gamle eller nye, med eller uten ventende passasjerer? Dølaminne skal i år handle om Bergensbanen og hva den har betydd for BERGENSBANEN 100 år Stasjonsmester Abrahamsen (?) ved Flå stasjon fotografert av Ole M. Nøbben. På Gulsvik stasjon vil det bli en markering med kulturelle innslag, Det vil også være mulig å besøke utstillingene på stasjonen. Utstillingene på stasjonen vil også være åpen flere ganger i løpet av sommeren. Etter at programmet på stasjonsområdet er avsluttet, er det meningen at alle skole- og barnehagebarn blir med toget fra Gulsvik til Nesbyen for å oppleve en gammeldags togtur. Det er foreløpig nedsatt en jubileumskomité som består av Ole Grimeli, Roar Aas, Torgeir Medbøen og Tor Egil Buøen. Er det noen som har innspill til hvordan jubileet bør markeres, er det bare å ta kontakt. Hallingdal, og da ønsker vi oss både bilder og personlige historier fra brukerne og de som arbeidet ved banen. Ta kontakt med Hallingdal Museum, Møllevegen 18, 3540 Nesbyen Tlf eller e-post: Hilsen Aud BLODBØKA Sigurd Lundal har produsert dokumentarfilm om kampene i Gulsvik og Flå i april Filmen hadde premiere på Flå skole 18. februar. Vi følger Ole Rullestad fra Fjæra i Hordaland. Han var en av tre norske soldater som ble drept under kampene. Filmen gir ett godt innblikk i disse tragiske hendelsene. Dokumentaren har blitt produsert med bla. støtte fra Flå kommune. Gikk du glipp av premieren eller har lyst til å se filmen en gang til, er DVDen til salgs hos «PERNILLE» på Vassfartunet Sigurd Lundal har laget dokumentarfi lm om kampene i Gulsvik og Flå i april Felles brukerundersøkelse i Hallingdalskommunene Brukerundersøkelsen vil foregå på alle servicekontorene i Hallingdal i uke 19, mai Innbyggere i Flå kommune kan bli oppringt med spørsmål om service i egen kommune i denne forbindelse. Vi håper at utvalgte vil svare på denne henvendelsen. Spørsmålene vil gå ut på hvor fornøyd du er med vår service! Flå kommune, servicekontoret Tilskudd til foring av elg: Grunneiere/jaktvald som forer elg kan søke kommunen om tilskudd til dette. Ta evt. kontakt med Servicekontoret i Flå kommune ved spørsmål. Kakelotteri påsken `09 Helt siden stiftelsen i 1975 har Flå Røde Kors Hjelpekorps hatt kakelotteri i palmehelgen. Dette skjer også i år, vi starter opp ca kl fredag før påske. Vi har i alle år fått inn kaker og andre gevinster fra flinke flåværinger, men dette har avtatt de siste årene. Totalt vil vi trenge ca 150 gevinster. Det trenger ikke være kaker, like gjerne sjokolade, fruktkurver eller andre passende gevinster. Vi har heller aldri bedt om sponsing fra næringslivet, man kanskje det er på tide nå. Vi kjøper inn kaker som det hadde vært greit å få inn penger til. Vær så snill å støtte oss i år også. Flå RKH, styret 4 5

4 Søknad om tilpasning av bolig 2009 STØTT LAG ELLER FORENINGER I FLÅ UTEN AT DET KOSTER DEG EN KRONE! Fra 1. mars kan du bestemme at 5 % av din spilleinnsats går til ett lag eller en forening, uten at det koster deg en krone! Du gir bare beskjed til kommisjonæren, som vil ordne registreringen på spillekortet ditt. For mer informasjon se: JULERBORD FLÅHEIMEN Boligtilskudd til tilpasning av bolig kan søkes av husstander med minst ett medlem som er: - funksjonshemmet - over 60 år - eller har et særlig sosialt behov. Ordningen er behovsprøvet ved at det blir tatt hensyn til søkerens inntekt og formue ved behandlingen. For å være berettiget til tilskudd må søkeren selv eie og bo i huset det gis tilskudd til. Kårboliger er unntatt fra denne bestemmelsen. KONFIRMANTER I FLÅ KIRKE 10. mai 2009 Tilskuddet kan gis til utbedringer og nødvendig spesialtilpasning av ny eller brukt bolig, og til oppføring av garasje for funksjonshemmede. (Det er en forutsetning at Rikstrygdeverket har gitt støtte til anskaffelse av bil). Alle typer utbedringsarbeid kvalifiserer til tilskudd, men utbedringen skal gjøre boligen vesentlig bedre egnet for husstanden, og boligen må også etter utbedringen være et rimelig og nøkternt boalternativ. Søknadsfrist er 30. april Søknadsskjema fås ved henvendelse til Flå servicekontor eller NAV Flå. Du kan også ringe tlf eller og få søknadsskjema tilsendt i posten. Kommunen er behjelpelig med utfylling. Kostnadsoverslag, finansieringsplan og beskrivelse av byggearbeidet må vedlegges. Likeledes kreves det dokumentasjon for husstandens samlede brutto inntekt og formue (utenom fast eiendom) per i dag. menighetsblad Nr 1 februar 2009 ÅrgaN g 65 Tradisjonen tro ble julebordet på Flåheimen arrangert 3. desember. Ett 60-talls pensjonister og pårørende samt ansatte hadde funnet veien til Flåheimen denne kvelden. En stor takk til alle deltagere og ansatte som gjør dette flotte arrangementet mulig. Randi Ingeborg Kolsrud Bråten Ragnhild Støen Haraldset Tom Hilde Ragnhild Løken Kristian Ask Moen Maren Bråten Plassen Tore Rapp Ove Raaen Torvald Ellingsberg Seterstøen Henriette Tollefsen Stenrud Ann Helen Østvold Odd Ole Øvrebø Foto: Audun Aasheim "Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven blir oppfylt i dette ene budet: Du skal elske din neste som deg selv." Gal 5,13 16 Innhold i bladet Andakt...2 Nytt ringeapparat i Flå kirke...3 Nes Blandakor - hva nå?...4 Ny prost i Hallingdal..4 Aktuelle saker...5 Andakter aldershjem...6 Vi går i kirken...7 Konserter...7 Kirkesenteret i Thailand...8 Juleønsker over bygda se side 3 Menighetsbladet finnes nå på kommunens nettsider under tjenestemenyen - kirke. Foto: Stig Johnsbråten 6 7

5 Kommunelegekontoret informerer Fra 12/1-09 vil det tilkomme et ekspedisjonsgebyr på kr 50,- for å få faxet eller sendt en resept fra legekontoret til apoteket. Resepter som sendes for pasienten fra legekontoret vil heretter koste kr. 85,- Ved henting av resepten på legekontoret koster det kr. 35,- Dette er priser som er bestemt av Den Norske Legeforening, og gjelder for alle kommunelegekontor. Faste medisiner vil kunne skrives ut for 1 år. Interessert i foto? Er du interessert i fotografering, redigere bilder, eller samler du på gamle bilder? Skal vi samles en kveld for å se om det er interesse for en eller annen form for fotoklubb? Hvis dette høres interessant ut ta kontakt med: Vidar Seterstøen, tlf eller Odd-Egil Stavn, tlf Eva Skjeggerud, tilsatt i psykisk helsetjeneste/solgløtt dagsenter i kjelleren ved legekontoret. Eva er vikar for Irene Barca fra og med januar til november 09. Hun er 55 år og bosatt i Krødsherad kommune. Eva er tilstede på dagsenteret mandager og torsdager, og er tilgjengelig på tlf: Ta gjerne kontakt. Ny brosjyre for Flå kommune Det er laget ny brosjyre for Flå kommune. Denne kan fås ved henvendelse til servicekontoret og næring/butikker i Flå. Brosjyren kan også lastes ned på LYS I ALLE GLAS NUMEDAL - HALLINGDAL MIDT-BUSKERUD «Lys i alle glas» er et samarbeidsprosjekt mellom 12 kommuner i Buskerud. Det er til sammen registrert i underkant av 800 ubebodde bruk i disse kommunene. Prosjektet startet opp vinteren 2008 og mye av året har blitt brukt til å kontakte eierne av de registrerte brukene. Så langt er det solgt åtte bruk av de vi har registrert i prosjektets område. Fire av disse brukene ligger i Hallingdal. Forhåpentligvis vil disse brukene bli bosatte i løpet av kort tid, og vi ønsker de nye eierne velkommen. Tilbakemeldingene fra eierne vi har vært i kontakt med er for det meste positive, men av ulike grunner er det mange som ikke har planer om salg eller utleie. Mange av brukene benyttes som feriested og familien/eierne ønsker å ha tilknytning til området. Kun noen få er negative og vil ikke ha mer kontakt. Prosjektet jobber i nær kontakt Tilflyttingsprosjekt Hallingdal Tilflyttingsprosjektet er et regionalt prosjekt der alle kommunene i Hallingdal; Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol, er med. På vegne av kommunene har Regionrådet inngått en toårig prosjektavtale med Placement Utvikling AS. Målet er å legge til med kommunene, men har ikke noe med landbruksforvaltningens håndheving av bo og driveplikt å gjøre. Dette er et helt frivillig prosjekt der vi ønsker å komme i kontakt med eiere som vil ha hjelp til utleie, familieoverdragelse eller salg. Mange bebodde bruk har også ledige hus stående. Vi hjelper gjerne til med å leie ut tomme kårboliger og andre hus som egner seg som helårsboliger. Ta kontakt med oss. Vi ønsker flere innbyggere til Hallingdal og til tross for finanskrisa, mangler det arbeidskraft innen ulike bransjer. Vi vet at mange som ønsker å bosette seg på landsbygda, ønsker seg mer enn et hus i et boligfelt. Undersøkelser fra Norsk Monitor viser at hele nordmenn til en hver tid er på leit etter gårdsbruk. På bakgrunn av dette er derfor viktig å komme i kontakt med grunneiere. Vi ønsker å vise at Hallingdal både kan tilby både interessante boplasser og interessante arbeidsplasser. Det har hittil meldt seg til prosjektleder over 40 familier som ønsker å flytte til Hallingdal. Flere av disse kan gjerne tenke seg Flå som framtidig bo-kommune, dersom drømmen om et småbruk kan oppfylles. Dette bør være en positiv utfordring både for kommunen og for enkelt-grunneiere Vi vil understreke at prosjektets målsetting er bosetting, det viktige er derfor at brukene blir bosatt, enten av familiene selv som er eiere eller av nye eiere. Vi er opptatt av at det skal være lys i så mange glas som mulig her i dalen. Dette er et følelsesladet tema for mange, og det er vi klar over. Vi ønsker derfor å kunne være en samtalepartner og gi råd og veiledning. Prosjektleder Torunn Bekkeseth tar gjerne imot henvendelser fra eiere og framtidige innbyggere. Mer informasjon finnes også på nettsida rette for tilflytting og varig bosetting ved å tilføre arbeidskraft og etablerere til Hallingdal fra Nederland, Belgia og Tyskland. For mer informasjon se 8 9

6 Første åpningsdag for sesongen er Palmesøndag, 5. april Viktigste nyheter 2009 Vassfarhallen opplevelsessenter åpner Flere parkeringsplasser To nye bjørneunger er født NYHET 2009: BJØRNEUNGER Av aktiviteter frem til påske kan nevnes at Hallingdølen i samarbeid med Vassfaret Bjørnepark vil arrangere en tegnekonkurranse for barnehager og skoleklasser Foto: Siv-Iren Brateng i hele Hallingdal, hvor vinnerne vil få en gratis dag i parken for hele klassen med eget opplegg, pølsegrilling og brus. Mer info om dette annonseres i Hallingdølen og på kommunens nettside. Åpningstider og daglig kl daglig kl Torsdager i perioden tom 13.08: Tilrettelagt kveldsarrangement Priser og Voksen kr. 130,-. Barn (3-14 år) kr. 100,-. Familie (2 voksne og 3 barn) kr. 430, Voksen kr. 150,-. Barn kr. 120,-. Familie kr. 450,-. Egne priser for grupper (min. 15 personer) Foreløpig aktivitetskalender for Bjørneparken Torsdager 2/7 + 9/7 + 16/7 + 23/7 + 30/7 + 6/8 + 13/8: Tilrettelagt kveldsarrangement. Tilrettelagt aktivitetstilbud i alle skoleferier. Julemarked med skikkelig «julekos» for hele familien. Arbeidsverksteder for barn hver adventshelg og mulighet for å kjøpe eller selv lage julegaver: 28-29/ / / /12 For mer informasjon se Pål Andre Grinderud besøkte ungdomstrinnet på Flå skole tirsdag 3/3-09. Dette ble en engasjerende og lærerik time. Noen av budskapene var å ikke gi opp, men ha tro på egne evner og bruke hjertet i samvær med andre. De elevene som ønsket det fikk selvbiografien hans «Aldri mer alene». Lærerne fikk «Rose» som er utgitt tidligere. Tusen takk for et besøk der tankevekkende tema ble tatt opp. Flå skole. Skolerute 2009/2010 Måned Ferie/fridager/merknader August Første skoledag onsdag September Høstferie (uke 40) Oktober Høstferie (uke 40) November Regional kursdag Desember Siste skoledag før jul tirsdag Januar Første skoledag etter jul tirsdag Februar Vinterferie (uke 8) Mars Påskeferie April Påskeferie Mai Fri fredag Juni Siste skoledag tirsdag Øvrige fridager 2010: Nytt fra Flå skole! Som en av de første skolene i fylket har Flå skole nå gitt elevene tilbud om å ta fag på videregående skole nivå. Det er elever på 10. trinn, som har nådd kompetansemålene i ett eller flere fag, som har fått dette tilbudet. Dette har økt motivasjonen til elevene. Dette vil gi dem et godt grunnlag for videre studie. torsdag 13. mai (Kr. Himmelfartsdag) mandag 17. mai mandag 24. mai (2. pinsedag) 10 11

7 OPPSTART FLÅ UNGDOMSKLUBB OG MOT I FRITID MOT for dagen Hei alle sammen. Håper dere har hatt en fin tid og opplevd mange fine stunder. I dag vil vi dele en liten historie med dere som handler om flere ting, men først og fremst hvor viktig det er å ta vare tiden og det som skjer akkurat nå. Det er kveld, jeg står ved senga til gutten min. Jeg ser undrende, har du sovna alt, sovna før jeg rakk inn å synge god natt sang for deg, og si god natt? Det er bare en liten stund siden du ropte: «Kom inn til meg mamma, det er noe jeg vil vise deg». Stemmen min var vel litt trøtt, litt hard da jeg svarte: «Ja vent litt, jeg må rydde etter deg først». Det lå leker, bøker og klær overalt. Jeg rydda og sa: «Se nå er jeg ferdig, nå kommer jeg». Da svarte du ikke, nei for du sov! Jeg var så liten, så fattig og så svak, der jeg sto ved din hvite seng. Du trodde vel det nå, at mamma svikta deg. Hvorfor gikk jeg ikke med det samme du ropte? Jeg kunne vel rydda etterpå når du hadde sovna. Nå fikk jeg ikke vite hva det var du ville. Var du lei deg for noe, eller glad? Skulle du fortelle om den vesle døde fuglen som du fant på vegen, eller hvor katten gikk da du slapp han ut i sta? Skulle du fortelle om engler, om himmelen eller om stjernene som lyser så klart. Jeg får ikke vite det nå, du sover jo. Snart er du stor, blir voksen og flytter ut. Du trenger ikke rope på mor. Du er ikke lenger den vesle gutten, jeg vet knapt hvor du drar, her jeg sitter alene i stua. Den er ryddig og fin nå. Det ligger ikke leker rundt på gulvet. Da tenker jeg: Hvorfor maste jeg slik? Hvorfor hadde jeg så liten tid. Hva gjorde vel rotet mot det å kjenne to barnearmer rundt halsen min og en munn så varm mot øret hviske: «Mamma, jeg er gutten din». Jeg bøyer med ned. Da ser jeg en tåre som ligger på kinnet. Den bevrer og skjelver før den renner. Jeg stryker deg så fint over håret. «Tilgi meg gutten min». Da våkner du brått opp og slår øynene opp. Du drar meg så fast ned til deg. Munnen din hvisker mot kinnet mitt: «Jeg er så glad i deg mamma, det var det jeg ville si deg». Vi ønsker dere en riktig fin påske. Kos dere og nyt våren som kommer derpå. Hilsen Martha Kristin og Siv Merethe MOT-informatører Fra 1. mars er det engasjert ungdomsleder i 15 % stilling. Ungdomsrådet skal fungere som styringsgruppe/styre og vi vil i tillegg prøve å få frivillige og foreldre på banen for å få til et bredt ungdomsarbeid. Vi jobber alle mot et felles mål, og det er å skape en trygg og god arena for våre barn og ungdommer i Flå. Klubblokalet kan brukes til mye gøy. Her er det bare å bruke kreativiteten. Ungdomsrådet v/ ungdomsleder tar gjerne imot tips og ideer. Pr. d.d. er det Martha Kristin Gaptjern som fungerer som ungdomsleder. Morten Andre Ness er leder i ungdomsrådet og Nina Helen Røkkum er nestleder. Klubben blir nå åpen fast hver onsdag fra kl , men følger skolens ferier. I tillegg kommer det til å bli enkeltarrangement bl.a. enkelte fredager.. Dette blir annonsert på forhånd. Aldersgrensa på klubben er fra 7.klasse og oppover. Men det vil bli arrangert temakvelder for tidligere juniorklubb noen ganger i løpet av året. Dette vil bli annonsert på forhånd. Ønsker både nye og gamle klubbgjengere velkommen på klubben. Det vil fortsatt være mulighet til å leie klubben til rusfrie arrangement. Leien går til ungdomsklubben og brukerne av klubben. Priser og spørsmål angående dette, kan rettes til ungdomsrådet v/ Martha Kristin Gaptjern. Ungdomsrådet bestemte på sitt møte fredag den 20. februar at de ønsket at ungdomsklubben skal bli aktiv medspiller med MOT. Dvs. MOT i fritid. I og med at kommunen er lokalsamfunn med MOT er det viktig at MOT kommer inn på fritidsarenaen også. Et naturlig sted er bl.a. ungdomsklubben. Hva er MOT i fritid? MOT i fritid er et verktøy i kultur- og verdibygging blant ungdom og voksne på deres fritidsarena. MOT s programmer i skolen suppleres av MOT s tilstedeværelse på fritidsarenaen. Fritiden blir en treningsarena der ungdom i stor grad får sette MOTverktøyene de lærer om på skolen ut i livet. Hva er en Aktiv Medspiller? En avtale for aktive medspillere innebærer at klubben/ laget/organisasjonen forplikter seg til å praktisere MOTs verdier. De voksne som er i samspill med ungdommen, blir skolert dette er et kurs som tar ca 4 timer og holdes vanligvis på kvelden. Her får de en innføring i hva MOT er, merkevaren MOT og det ansvaret man som aktiv medspiller har for å opprettholde det positive bildet MOT ønsker å gi. Når trenerne/ instruktørene er skolert, vil laget kunne få logoer til draktene/uniformene sine. Det er viktig å presisere at det ikke bare er idrettsklubber som er aktuelle alle aktører som har tilbud til unge på fritiden er i utgangspunktet potensielle aktive medspillere. For at man skal bli aktiv medspiller, må det vedtas i styret og en representant fra styret skal være til stede på skoleringen. Gjennom en Aktiv Medspiller-avtale ønsker MOT å skape miljø der menneskene gjør hverandre verdifulle og betydningsfulle. Positivt fokus og gjøre hverandre gode er i sentrum. Det er viktig at vi tar vare på hverandre og ikke minst ser mulighetene og ikke problemene. Alle er like mye verdt og vi har alle et felles ansvar med å «løfte» hverandre opp. «MOT bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet. MOT driver holdningsskapende arbeid i skoler og på fritidsarener» For å bli oppdatert på hva som skjer fremover: Gå inn på:

8 Informasjon fra viltforvaltningen Buskerudfinale i UKM Ringerike kultursenter mars 2009 Resultatene fra elg- og hjortejakta i 2008 viser at det ble felt 154 elg og 17 hjort i Flå. Dette er en liten oppgang fra 2007 for både elg og hjort. Det ble jaktet over 1800 dagsverk, noe som også er høyere enn i Rådyrbestanden i kommunen er liten og det er innrapportert bare 2 felte rådyr i Snømengdene den siste tiden har gjort at mye elg har trukket ned i dalbunnen. Dette har medført en del påkjørsler på veg og jernbane. Per 2.mars er det påkjørt totalt 25 elg, av dette 3 på veg og 22 på jernbane. I 2007/08 ble det påkjørt 35 elg. Snøen gjør forholdene for viltet vanskeligere. Hundeeiere må derfor ta hensyn til dette og fortrinnsvis holde hunden i bånd. Frister: Dersom det skjer endringer i jaktvaldene (elg, hjort, rådyr) for neste års jakt må dette meldes inn til kommunen innen 1.april. Fra Flå kommune kom Fredrik Nybråten (piano) og Nina Røkkum (sang) videre fra den lokale mønstringen på Ål Kulturhus. De vil fremføre den selvlagde melodien «Victims of War» på UKM Buskerudfinalen. Ringerike kommune står som vertskap for fylkesfinalen i Ungdommens kulturmønstring. Hele kultursenteret vil denne helgen bli fyllt med ulike sjangere og aktiviteter: Foto, billedkunst, skulptur, kunsthåndverk, video, datagrafikk, dataspill, webdesign, stand-up, husflid, musikk, teater, dans, nysirkus, design, litteratur, journalistikk, dokumentasjonsfoto, TV-produksjon, internettredaksjon og sceneteknikk. Program for helgen vil annonseres på når dette er klart. URSUS NYTT 2009 Ursus Treningssenter har i skoleåret 08/09 bekledd stillingen som badevakt i Flå svømmehall. Dette har gitt oss inntekter som vi har investert i nytt utstyr. Vi har nå investert i 2 stk avanserte tredemøller med mange justeringer, motbakke, hastighet, pulsmåler, diverse forhåndsinnstilte programmer. Øvre tillatte kroppsvekt er 150 kg så her er det bare å løpe eller gå. Vil du ha tilpasset program (styrke, spinning, løping eller kombinasjon) er det bare å ta kontakt eller møte i URSUS sitt lokale, hverdager kl Endringer slås opp på inngangsdøren. Vi ønsker alle nye og gamle velkommen til URSUS trening våren Kontakter - Spinning: Siv Merethe Glesne mob Styrke: Sven-Harald Ness mob Leder: Jostein Mæhlum mob PRISER MÅNEDSKORT: KR 250,- STUDENTER: KR 100,- KLIPPEKORT: KR 400,- (KUN VED SPINNING) Treningsavgiften innbetales til konto nr Gratis prøvetime. Foto: Tone Merete Tho 14 15

9 Informasjon til alle husstander i Flå Spilleplan for bygdekinoen 2009 på Flå skole, gymsalen Forestilling kl 18 og 20 Onsdag 1. april 2009 Onsdag 29. april 2009 Onsdag 27. mai 2009 Onsdag 19. august 2009 Onsdag 16. september 2009 Onsdag 14. oktober 2009 Onsdag 11. november 2009 Onsdag 9. desember 2009 For omtale av kinoene: BUSS TOG Togtider Bergen Oslo Ankomst/avreise Flå Oslo S Bergen Ankomst/avreise Flå Hallingbussen (Geilo-Gol-Hønefoss/Drammen- Oslo). Rutetider Rutetider gjeldende fra 1. mai april 2009 Roppemoen avfallsmottak Flå kommune har containerrenovasjon for forbruksavfall. Annet avfall skal leveres på lokalt mottak på Roppemoen. To avganger fra og til Flå fra mandag fredag. Avgang Flå: Flå Esso kl Drammen busstasjon kl Oslo Bussterminal kl Åpningstider på biblioteket: Åpningstider Roppemoen: Hele året: Torsdager kl Vinterhalvåret ( ) Andre lørdag i hver måned fra kl Sommerhalvåret ( ) Hver lørdag kl Mandag kl Onsdag kl Torsdag kl (åpningstidene følger skoleåret) Flå Esso kl Drammen busstasjon kl (bare for avstigning) Oslo Bussterminal kl Ankomst Flå: Oslo Bussterminal kl Drammen busstasjon kl Flå Esso kl Oslo Bussterminal kl Drammen busstasjon kl (bare for påstigning) Flå Esso kl Trykksakeriet AS (1,1-03/09) 16

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR FEMKANTEN, MARS OG APRIL 2015

MÅNEDSBREV FOR FEMKANTEN, MARS OG APRIL 2015 MÅNEDSBREV FOR FEMKANTEN, MARS OG APRIL 2015 I mars måned har det vært flere spesielle dager som barna har jobbet mot og gledet seg ekstra til. Først ut var : TEMAFESTEN: Her lager vi en edderkopp pinjata

Detaljer

UKEBLADET UKE Påskeferie f.o.m. mandag t.o.m. mandag 17.04

UKEBLADET UKE Påskeferie f.o.m. mandag t.o.m. mandag 17.04 UKEBLADET UKE 15 2017 Påskeferie f.o.m. mandag 10.04. t.o.m. mandag 17.04 Biene våre Starten av mars: Mens kong Vinter enda hadde sin kappe over Vallerudtoppen tok 3. klasse turen ut for å se hvordan det

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Månedsbrev for mai. Et lite tilbakeblikk

Månedsbrev for mai. Et lite tilbakeblikk Månedsbrev for mai Et lite tilbakeblikk I april begynte vi med kosedyrsykehus. Da gjør vi samlingsrommet om til sykehus på torsdager og fredager. Barna får dele på å være lege der de gir de skadede kosedyrene

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 Hva vi har gjort i desember Vi har hatt en innholdsrik måned med hyggelig stemning, gode opplevelser og mye innhold. Vi har vært på teater og sett Den vesle

Detaljer

Fløværingen. God jul! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God jul! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 8 desember 2007 God jul! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Redaktørens

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa Evaluering Til påske laget vi litt ulik påskepynt, vi snakket om hva påsken handler om, hva vi tenker på når vi hører ordet påske og tradisjoner

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Velkommen til Julespill på Holtebrekk Uteamfi Onsdag 19/12 kl 18.30

Velkommen til Julespill på Holtebrekk Uteamfi Onsdag 19/12 kl 18.30 Barn eh på s agen ide t o 14. desember 2012 Kalenderen: Onsdag 19. des Julespill på kvelden, kl 18.30 for familie og venner, utendørs med varme Torsdag 20. des Kl 12.45 drar alle hjem til juleferie. Dette

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ.

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Den første høstmåneden er nå over og har vist seg fra sin beste side med masse deilig vær og mye tid til

Detaljer

Kalenderen: I morgen- lørdag

Kalenderen: I morgen- lørdag o fb.c m/hu ru ine mste Barn eh på s agen ide T O r Uke 43 Fredag 24. okt 2014 Kalenderen: I morgen- lørdag Tirsdag 28. okt Torsdag 30. okt Tirsdag 11. nov Onsdag 12. nov Torsdag 13. nov Noen elever selger

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ONTO ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune.

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 11 september 2008 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Mary-Ann

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Rudolf Steinerskolen i Bergen

Rudolf Steinerskolen i Bergen Torsdagsposten Uke 11 14.03.-20.03.2016 Rudolf Steinerskolen i Bergen Rieber Mohnsv. 15 Paradis Bergen.steinerskolen.no Skoleruten 2015-16 1.videregående er på snøhuletur Hallingskeid på snøhuletur. Påskeavslutning,

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 2. 3. 4. 5. 6. Uteleik før 1. måltid En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik Malings aktivitet Kristi Himmelfarts

Detaljer

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI «Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider:

Detaljer

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill Sunndal voksenopplæring Fire på skolen Mary`s venner Vi spør fire stykker på skolen hva de skal gjøre i vinterferien.? Side 5 INTERVJU MED EN ELEV PÅ VIDEREGÅEND E Saba Abay/Maryam Nessabeh Foto: Maryam

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG HUMLA -APRIL 2015-

MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG HUMLA -APRIL 2015- MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG -APRIL 2015- Felles oppsummering av mars: - Vi hadde besøk av bokbamsen som leste noen bøker og sang sammen med oss. Dette er alltid vellykket - Barnehagedagen. En vellykket

Detaljer

Fløværingen. God sommer! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 14 juni 2009 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no God sommer! Redaktørens

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26 29/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 08.12.2008 Tidspunkt: 12:30 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Andedammen. Hva har vi gjort i september?

Andedammen. Hva har vi gjort i september? Månedsbrev oktober 2015 Andedammen Hva har vi gjort i september? Vi har blitt et godt og komplett lag på Andedammen. Vi voksne har blitt godt kjent med hele barnegruppen, og dere foreldre. Vi vet hvem

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2017 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2017 Side 1 2017 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2017 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

UKEBLADET UKE 44 2015

UKEBLADET UKE 44 2015 UKEBLADET UKE 44 2015 Ny spalte i Ukebladet: «Ped lederns hjørne», ved vår pedagogiske leder, Inge Vindorum Inge vil hver uke skrive litt om hva som skjer på skolen, sett fra et pedagogisk perspektiv.

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer

Lyngdal Cup 2013. Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99

Lyngdal Cup 2013. Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99 Lyngdal Cup 2013 Til foreldre/foresatte: J01, J02, J03, J99, G01, G02, G99 Nå er det i underkant av 2 måneder vi møtes til ett av sommerens, forhåpentligvis, hyggeligste eventyr i et strålende sørlandsvær.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 www.larvikhk.no Innhold Velkommen til Larvik Håndballskole 2013.... 2 Fremmøte, bosted og bespisning... 3 Program og instruktører... 4 Dagsaktiviteter... 5 Kveldsaktiviteter...

Detaljer

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016.

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Så er snart barnehage året 2015/2016 slutt og vi ser frem til sommerferie og late dager. Vi har hatt en fantastisk tid sammen med deres barn og vi har opplevd

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1 2016 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2016 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset MÅNEDSPLAN FOR SOLA DESEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset 2 Julegudstjeneste kl 13 4 Juleverksted 3 Vi skal på besøk til Sigrid. Alle barna må

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana MÅNEDSBREV DESEMBER Grana Det er desember! Og vi gjør oss klare til pepperkaker, julesanger, lussekatter, julegaver og masse julekos. Men først en liten oppsummering av november. Vi har fått gjort masse

Detaljer

Fløværingen. God jul! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God jul! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 12 desember 2008 God jul! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto:

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Årsplan SFO 2015/2016

Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan 2015/2016 AUGUST Planleggingsdag 02. august. 2015 For noen er alt nytt og for andre er det bare mange nye barn og kanskje noen nye voksne å bli kjent med. Vi må etablere gode

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 19 4. 5. 6. 7. 8. En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik En gruppe går på tur og plukker blomster og en gruppe

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

LØVELOVEN VI ER VENNER.

LØVELOVEN VI ER VENNER. LØVELOVEN KAN DU LØVELOVEN? JEG SKAL VÆRE MEG, MEN GI PLASS TIL ANDRE, SLIK AT DE BLIR SEG. BRY MEG OM EN ANNEN HJELPE HVIS JEG KAN. SLIK BLIR LIVET BEDRE FOR BARN I ALLE LAND. SER DU EN SOM PLAGES? DET

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ON ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

Månedsbrev Newton Oktober 2014

Månedsbrev Newton Oktober 2014 Månedsbrev Newton Oktober 2014 Hei alle foreldre! Vi har hatt en fin måned med masse artige ting. Været har oftest vart greit og vi har kost oss. Som jeg skrev i tidligere brev så jobber vi mye med å skape

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2010. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2010 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog katalog! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter den lange, harde sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

SKOLENYTT INTERVJU MED RIMISJEFEN KULTURELT SAMSPILL. Hva skjer i Norge på 17. mai? Litt historie.

SKOLENYTT INTERVJU MED RIMISJEFEN KULTURELT SAMSPILL. Hva skjer i Norge på 17. mai? Litt historie. Årgang 2, nummer3 17. Juni 2013 INTERVJU MED RIMISJEFEN MAI (Foto: Babak Hassani) Babak Hassani) Hva skjer i Norge på 17. mai? Litt historie. 6 (Foto: Sohaib Alsayegh) Rana A. Abukhader Skolenytt har vært

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

31/10-13 Lillehammer hotell

31/10-13 Lillehammer hotell 31/10-13 Lillehammer hotell LUNDGAARDSLØKKA BARNEHAGE Satsningsområde: Aktive barn 64 plasser 15 Årsverk, 4 menn i faste stillinger. Baklivegen 181 2625 Fåberg Lillehammer kommune BAKRUNN FOR PROSJEKTET

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 ET LØFT I NESSKOLEN - En handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014 2018 Planen gir felles føringer på prioriterte områder for videreutvikling av kvalitet i Nesskolen. Elevens

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer