Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: Telefaks: E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune."

Transkript

1 Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 13 mars 2009 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: Telefaks: God påske! E-post: Foto: Høgevarde

2 Redaktørens spalte: Nytt år og nye muligheter! Regnskapet for 2008 er gjort opp med positivt resultat, og da er det bare å begynne på igjen med økonomiplan og handlingsprogram for 2010 til Hvor mange innbyggere vil det være i kommunen i perioden frem til og med 2013, vil vi ha nok boligtomter?, er det plass i barnehagen?, hva må vi gjøre på skolen for å få plass til nye elever? Videre jobber vi med planprogram til kommuneplanens tekstdel (samfunnsdelen), som skal gi føringer for utviklingen av Flå frem mot Hvordan vil vi at Flå skal utvikle seg frem mot 2020? Kommuneplanens tekstdel skal selvsagt ut på høring og mange skal være med på å mene noe om hvordan kommunen skal utvikles i Flå kommune 3539 Flå Telefon: E-post: MØ T E K A L E N D E R ONSDAG 25. MARS KO M M U N E S T Y R E T TO R S D A G 23. A P R I L FELLES FREMLEGGELSE AV H A N D L I N G S P RO G R A M/Ø K O N O M I P L A N F O R F O R M A N N S K A P, K O M M U N E S T Y R E T, FA S T U T VA L G F O R P L A N S A K E R, A D M I N I S T R A S J O N S U T VA L G, A R B E I D S M I L J Ø U T VA L G, E L D R E R Å D. KO M M U N E S T Y R E T FAST UTVALG FOR PLANSAKER TORSDAG 7. MAI FORMANNSKAPET (ARBEIDSMØTE HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN) TORSDAG 14. MAI AR B E I D S M I L J Ø U T VA L G E T AD M I N I S T R A S J O N S U T VA L G E T TORSDAG 28. MAI FAST UTVALG FOR PLANSAKER FORMANNSKAPET (FORMANNSKAPETS INNSTILLING HANDLINGSPRO- G R A M/Ø K O N O M I P L A N) KO M M U N E S T Y R E T TORSDAG 25. JUNI KOMMUNESTYRET (KOMMUNESTYRETS BEHANDLING HANDLINGSPRO- G R A M/ØK O N O M I P L A N) FAST UTVALG FOR PLANSAKER et langsiktig perspektiv. Dette er en viktig og spennende jobb. I disse fi nanskrisetider er det kanskje merkelig å være bekymret for arbeidskraft, da vi vet at det kommer mange nye arbeidsplasser i Flå i tiden fremover. Kommunen vil også trenge mange nye arbeidstakere som erstatning for pensjonister, eller de som velger en annen arbeidsgiver. For å markedsføre Flå som en bygd hvor det er godt å bo og med mange spennende arbeidsplasser, har vi laget brosjyren «Velkommen til Flå». Brosjyren ligger på nettsiden vår og er lagt ut mange steder, blant annet hos Pernille på Vassvartunet. Vi håper brosjyren gir et inntrykk av Flå som gjør at vi får nye innbyggere og arbeidstakere. Brosjyren er fi nansiert av næringslivet gjennom annonser. Fløværingen blir lest av mange, også Odd-Egil Stavn de som ikke får den tilsendt som husstand i Flå. Fløværingen ligger på våre nettsider, jeg ble selv oppringt av NRK Østlandssendingen der de hadde lest om etterlysing av boliger til leie i Flå, via vår nettutgave. I tillegg vet vi at mange av de som har hytte i vår kommune leser Fløværingen. Vi ønsker å gjøre Fløværingen så god som mulig og mottar gjerne med stor takk tips til hvordan den kan gjøres enda bedre. God påske! Med hilsen Odd-Egil Stavn,rådmann Fløværingen Informasjonsblad for Flå kommune Sendes til alle husstander og kan bestilles av andre interesserte mot portokostnad. Utkommer med 4 nummer året 2009: Mars 20. mars Juni 17. juni September 11. september Desember 4. desember Stoff til bladet: Sendes til Servicekontoret eller som e-post til: I redaksjonen: ODD-EGIL STAVN, rådmann (ansvarlig) TOR EGIL BUØEN, ordfører TU R I D HELEN AA S RØ K K U M, konsulent, web og Fløværingen Grafisk produksjon: Trykksakeriet as, 3570 Ål Tlf Full fart i Flå! 12. februar vedtok planutvalget i Flå «bebyggelsesplan for kjøpesenter på Vik». Ved dette vedtaket er første fase i arbeidet med å få det nødvendige planverk i mål. Byggingen av kjøpesenter kan nå starte. For å kunne ta i bruk hotelldelen av senteret, er det behov for en bedre avkjøring. Det er derfor varslet oppstart av reguleringsplan for rundkjøring. Statens vegvesen har så langt stilt seg positiv til dette. Kommunedelplan for Flå tettsted har vært ute på høring. Det har kommet inn merknader fra en del privatpersoner, bedrifter og organisasjoner i Flå. I tillegg er det varslet innsigelser fra Fylkesmannen, Statens Vegvesen og NVE. De fleste av disse går på formuleringer og presiseringer samt krav til tekniske utredninger. To av innsigelsene omhandler prinsipiell bruk av dyrka mark til boligformål og problemer i forhold til klimagassutslipp når boligfelt ligger lenger enn 2 km fra sentrum. Vi må i tida som kommer bruke mange resurser på å rydde disse innsigelsene av veien. Målet om å ha vedtatt planen i kommunestyret i løpet av april kan derfor synes noe optimistisk. Det arbeides for tida aktivt med å etablere felles barnevern for Hallingdal. Det er i dag en løsning der Flå og Nes samarbeider. Det samme gjør Gol og Hemsedal og Ål og Hol. I følge utredningsarbeidet som er foretatt og erfaringer fra andre regioner som samarbeider om denne tjenesten, vil dette gi en totalt sett bedre og mer effektiv tjeneste, ikke minst i forhold til å utnytte og knytte til seg spesialkompetanse. Tanken er at det skal være et hovedkontor, men med lokalkontor i alle kommunene. Så gjenstår det å se om vi blir enige om lokalisering av hovedkontoret. 18. februar hadde dokumentarfilmen: «Blodbøka» premiere på Flå skole. Filmen handler om historia til Ole Rullestad, som var en av de tre norske soldatene som falt under kampene i Gulsvik og Flå i april Filmen sammenfatter de historiske hendelsene på en god måte og er absolutt severdig. For de som ikke fikk med seg premieren kan filmen kjøpes på DVD hos Pernille på Vassfartunet. Det har den siste tida blitt jobba en del med å få til et mer aktivt ungdomsklubbmiljø. Ung doms rådet har brukt mye tid på dette arbeidet, og det er foretatt en brukerundersøkelse for å finne ut hvilket tilbud ungdommen ønsker. Vi er ikke i mål med dette arbeidet, men fra 1. mars er Martha Kristin Gaptjern engasjert som klubbleder. Med hennes kunnskap og engasjement for ungdom, tror vi at vi nå er godt på vei til å finne en god løsning. Vinteren er også en aktiv tid på idrettsfronten. Dette merkes ikke minst på at kapasiteten i gymsalen er sprengt. Det er dessverre flere lag/grupper som i år ikke har fått så mye tid i gymsalen som de har ønsket. Dette forsøker vi å gjøre noe med. Skikarusellen som arrangeres hver onsdag har i år hatt mellom 40 og 60 deltagere. Dette er flott. Lysløypa er snart ferdig restaurert/utvidet, så neste år blir tilbudet enda bedre. 10. mars var det åpning av ny innendørs skytebane i kjelleren på Flå skole. Denne banen er i sin helhet bygd på dugnad av ildsjeler i Flå skytterlag. En spesiell takk i den anledning til Asbjørn Støen, Kolbjørn Berg og Ole Aavestrud. Det er ildsjeler som dere vi er helt avhengig av for at vi i små kommuner som Flå, kan gi befolkningen gode fritidstilbud. Fotball har også blitt helårsidrett. Det er en stund siden Flå har hatt spillere på kretslaget for Buskerud, men i høst ble både Fredrik Røkkum og Alexis Kayembe tatt ut på G14 laget. Vinterens største prestasjon har likevel Gerd Johansen stått for. Hun ble i februar verdensmester på 30 km langrenn for veteraner. Gratulerer! Til slutt vil jeg få ønske alle en riktig god påske! Tor Egil - ordfører 2 3

3 Det er i år siden Bergensbanen åpnet. Strekningen Gulsvik - Bergen ble allerede åpnet i 1908, men i 1909 var også strekningen Gulsvik-Roa klar. Jubileet vil lokalt bli markert 5. juni. På formiddagen den 5. juni vil det ankomme damplokomotiv til Gulsvik. Etterlysning Har du bilder fra «stoppestedene» langs Bergensbanen? Mange av oss husker Trommald, Flatsjø, Jorde og alle de andre, men finnes det bilder, gamle eller nye, med eller uten ventende passasjerer? Dølaminne skal i år handle om Bergensbanen og hva den har betydd for BERGENSBANEN 100 år Stasjonsmester Abrahamsen (?) ved Flå stasjon fotografert av Ole M. Nøbben. På Gulsvik stasjon vil det bli en markering med kulturelle innslag, Det vil også være mulig å besøke utstillingene på stasjonen. Utstillingene på stasjonen vil også være åpen flere ganger i løpet av sommeren. Etter at programmet på stasjonsområdet er avsluttet, er det meningen at alle skole- og barnehagebarn blir med toget fra Gulsvik til Nesbyen for å oppleve en gammeldags togtur. Det er foreløpig nedsatt en jubileumskomité som består av Ole Grimeli, Roar Aas, Torgeir Medbøen og Tor Egil Buøen. Er det noen som har innspill til hvordan jubileet bør markeres, er det bare å ta kontakt. Hallingdal, og da ønsker vi oss både bilder og personlige historier fra brukerne og de som arbeidet ved banen. Ta kontakt med Hallingdal Museum, Møllevegen 18, 3540 Nesbyen Tlf eller e-post: Hilsen Aud BLODBØKA Sigurd Lundal har produsert dokumentarfilm om kampene i Gulsvik og Flå i april Filmen hadde premiere på Flå skole 18. februar. Vi følger Ole Rullestad fra Fjæra i Hordaland. Han var en av tre norske soldater som ble drept under kampene. Filmen gir ett godt innblikk i disse tragiske hendelsene. Dokumentaren har blitt produsert med bla. støtte fra Flå kommune. Gikk du glipp av premieren eller har lyst til å se filmen en gang til, er DVDen til salgs hos «PERNILLE» på Vassfartunet Sigurd Lundal har laget dokumentarfi lm om kampene i Gulsvik og Flå i april Felles brukerundersøkelse i Hallingdalskommunene Brukerundersøkelsen vil foregå på alle servicekontorene i Hallingdal i uke 19, mai Innbyggere i Flå kommune kan bli oppringt med spørsmål om service i egen kommune i denne forbindelse. Vi håper at utvalgte vil svare på denne henvendelsen. Spørsmålene vil gå ut på hvor fornøyd du er med vår service! Flå kommune, servicekontoret Tilskudd til foring av elg: Grunneiere/jaktvald som forer elg kan søke kommunen om tilskudd til dette. Ta evt. kontakt med Servicekontoret i Flå kommune ved spørsmål. Kakelotteri påsken `09 Helt siden stiftelsen i 1975 har Flå Røde Kors Hjelpekorps hatt kakelotteri i palmehelgen. Dette skjer også i år, vi starter opp ca kl fredag før påske. Vi har i alle år fått inn kaker og andre gevinster fra flinke flåværinger, men dette har avtatt de siste årene. Totalt vil vi trenge ca 150 gevinster. Det trenger ikke være kaker, like gjerne sjokolade, fruktkurver eller andre passende gevinster. Vi har heller aldri bedt om sponsing fra næringslivet, man kanskje det er på tide nå. Vi kjøper inn kaker som det hadde vært greit å få inn penger til. Vær så snill å støtte oss i år også. Flå RKH, styret 4 5

4 Søknad om tilpasning av bolig 2009 STØTT LAG ELLER FORENINGER I FLÅ UTEN AT DET KOSTER DEG EN KRONE! Fra 1. mars kan du bestemme at 5 % av din spilleinnsats går til ett lag eller en forening, uten at det koster deg en krone! Du gir bare beskjed til kommisjonæren, som vil ordne registreringen på spillekortet ditt. For mer informasjon se: JULERBORD FLÅHEIMEN Boligtilskudd til tilpasning av bolig kan søkes av husstander med minst ett medlem som er: - funksjonshemmet - over 60 år - eller har et særlig sosialt behov. Ordningen er behovsprøvet ved at det blir tatt hensyn til søkerens inntekt og formue ved behandlingen. For å være berettiget til tilskudd må søkeren selv eie og bo i huset det gis tilskudd til. Kårboliger er unntatt fra denne bestemmelsen. KONFIRMANTER I FLÅ KIRKE 10. mai 2009 Tilskuddet kan gis til utbedringer og nødvendig spesialtilpasning av ny eller brukt bolig, og til oppføring av garasje for funksjonshemmede. (Det er en forutsetning at Rikstrygdeverket har gitt støtte til anskaffelse av bil). Alle typer utbedringsarbeid kvalifiserer til tilskudd, men utbedringen skal gjøre boligen vesentlig bedre egnet for husstanden, og boligen må også etter utbedringen være et rimelig og nøkternt boalternativ. Søknadsfrist er 30. april Søknadsskjema fås ved henvendelse til Flå servicekontor eller NAV Flå. Du kan også ringe tlf eller og få søknadsskjema tilsendt i posten. Kommunen er behjelpelig med utfylling. Kostnadsoverslag, finansieringsplan og beskrivelse av byggearbeidet må vedlegges. Likeledes kreves det dokumentasjon for husstandens samlede brutto inntekt og formue (utenom fast eiendom) per i dag. menighetsblad Nr 1 februar 2009 ÅrgaN g 65 Tradisjonen tro ble julebordet på Flåheimen arrangert 3. desember. Ett 60-talls pensjonister og pårørende samt ansatte hadde funnet veien til Flåheimen denne kvelden. En stor takk til alle deltagere og ansatte som gjør dette flotte arrangementet mulig. Randi Ingeborg Kolsrud Bråten Ragnhild Støen Haraldset Tom Hilde Ragnhild Løken Kristian Ask Moen Maren Bråten Plassen Tore Rapp Ove Raaen Torvald Ellingsberg Seterstøen Henriette Tollefsen Stenrud Ann Helen Østvold Odd Ole Øvrebø Foto: Audun Aasheim "Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven blir oppfylt i dette ene budet: Du skal elske din neste som deg selv." Gal 5,13 16 Innhold i bladet Andakt...2 Nytt ringeapparat i Flå kirke...3 Nes Blandakor - hva nå?...4 Ny prost i Hallingdal..4 Aktuelle saker...5 Andakter aldershjem...6 Vi går i kirken...7 Konserter...7 Kirkesenteret i Thailand...8 Juleønsker over bygda se side 3 Menighetsbladet finnes nå på kommunens nettsider under tjenestemenyen - kirke. Foto: Stig Johnsbråten 6 7

5 Kommunelegekontoret informerer Fra 12/1-09 vil det tilkomme et ekspedisjonsgebyr på kr 50,- for å få faxet eller sendt en resept fra legekontoret til apoteket. Resepter som sendes for pasienten fra legekontoret vil heretter koste kr. 85,- Ved henting av resepten på legekontoret koster det kr. 35,- Dette er priser som er bestemt av Den Norske Legeforening, og gjelder for alle kommunelegekontor. Faste medisiner vil kunne skrives ut for 1 år. Interessert i foto? Er du interessert i fotografering, redigere bilder, eller samler du på gamle bilder? Skal vi samles en kveld for å se om det er interesse for en eller annen form for fotoklubb? Hvis dette høres interessant ut ta kontakt med: Vidar Seterstøen, tlf eller Odd-Egil Stavn, tlf Eva Skjeggerud, tilsatt i psykisk helsetjeneste/solgløtt dagsenter i kjelleren ved legekontoret. Eva er vikar for Irene Barca fra og med januar til november 09. Hun er 55 år og bosatt i Krødsherad kommune. Eva er tilstede på dagsenteret mandager og torsdager, og er tilgjengelig på tlf: Ta gjerne kontakt. Ny brosjyre for Flå kommune Det er laget ny brosjyre for Flå kommune. Denne kan fås ved henvendelse til servicekontoret og næring/butikker i Flå. Brosjyren kan også lastes ned på LYS I ALLE GLAS NUMEDAL - HALLINGDAL MIDT-BUSKERUD «Lys i alle glas» er et samarbeidsprosjekt mellom 12 kommuner i Buskerud. Det er til sammen registrert i underkant av 800 ubebodde bruk i disse kommunene. Prosjektet startet opp vinteren 2008 og mye av året har blitt brukt til å kontakte eierne av de registrerte brukene. Så langt er det solgt åtte bruk av de vi har registrert i prosjektets område. Fire av disse brukene ligger i Hallingdal. Forhåpentligvis vil disse brukene bli bosatte i løpet av kort tid, og vi ønsker de nye eierne velkommen. Tilbakemeldingene fra eierne vi har vært i kontakt med er for det meste positive, men av ulike grunner er det mange som ikke har planer om salg eller utleie. Mange av brukene benyttes som feriested og familien/eierne ønsker å ha tilknytning til området. Kun noen få er negative og vil ikke ha mer kontakt. Prosjektet jobber i nær kontakt Tilflyttingsprosjekt Hallingdal Tilflyttingsprosjektet er et regionalt prosjekt der alle kommunene i Hallingdal; Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol, er med. På vegne av kommunene har Regionrådet inngått en toårig prosjektavtale med Placement Utvikling AS. Målet er å legge til med kommunene, men har ikke noe med landbruksforvaltningens håndheving av bo og driveplikt å gjøre. Dette er et helt frivillig prosjekt der vi ønsker å komme i kontakt med eiere som vil ha hjelp til utleie, familieoverdragelse eller salg. Mange bebodde bruk har også ledige hus stående. Vi hjelper gjerne til med å leie ut tomme kårboliger og andre hus som egner seg som helårsboliger. Ta kontakt med oss. Vi ønsker flere innbyggere til Hallingdal og til tross for finanskrisa, mangler det arbeidskraft innen ulike bransjer. Vi vet at mange som ønsker å bosette seg på landsbygda, ønsker seg mer enn et hus i et boligfelt. Undersøkelser fra Norsk Monitor viser at hele nordmenn til en hver tid er på leit etter gårdsbruk. På bakgrunn av dette er derfor viktig å komme i kontakt med grunneiere. Vi ønsker å vise at Hallingdal både kan tilby både interessante boplasser og interessante arbeidsplasser. Det har hittil meldt seg til prosjektleder over 40 familier som ønsker å flytte til Hallingdal. Flere av disse kan gjerne tenke seg Flå som framtidig bo-kommune, dersom drømmen om et småbruk kan oppfylles. Dette bør være en positiv utfordring både for kommunen og for enkelt-grunneiere Vi vil understreke at prosjektets målsetting er bosetting, det viktige er derfor at brukene blir bosatt, enten av familiene selv som er eiere eller av nye eiere. Vi er opptatt av at det skal være lys i så mange glas som mulig her i dalen. Dette er et følelsesladet tema for mange, og det er vi klar over. Vi ønsker derfor å kunne være en samtalepartner og gi råd og veiledning. Prosjektleder Torunn Bekkeseth tar gjerne imot henvendelser fra eiere og framtidige innbyggere. Mer informasjon finnes også på nettsida rette for tilflytting og varig bosetting ved å tilføre arbeidskraft og etablerere til Hallingdal fra Nederland, Belgia og Tyskland. For mer informasjon se 8 9

6 Første åpningsdag for sesongen er Palmesøndag, 5. april Viktigste nyheter 2009 Vassfarhallen opplevelsessenter åpner Flere parkeringsplasser To nye bjørneunger er født NYHET 2009: BJØRNEUNGER Av aktiviteter frem til påske kan nevnes at Hallingdølen i samarbeid med Vassfaret Bjørnepark vil arrangere en tegnekonkurranse for barnehager og skoleklasser Foto: Siv-Iren Brateng i hele Hallingdal, hvor vinnerne vil få en gratis dag i parken for hele klassen med eget opplegg, pølsegrilling og brus. Mer info om dette annonseres i Hallingdølen og på kommunens nettside. Åpningstider og daglig kl daglig kl Torsdager i perioden tom 13.08: Tilrettelagt kveldsarrangement Priser og Voksen kr. 130,-. Barn (3-14 år) kr. 100,-. Familie (2 voksne og 3 barn) kr. 430, Voksen kr. 150,-. Barn kr. 120,-. Familie kr. 450,-. Egne priser for grupper (min. 15 personer) Foreløpig aktivitetskalender for Bjørneparken Torsdager 2/7 + 9/7 + 16/7 + 23/7 + 30/7 + 6/8 + 13/8: Tilrettelagt kveldsarrangement. Tilrettelagt aktivitetstilbud i alle skoleferier. Julemarked med skikkelig «julekos» for hele familien. Arbeidsverksteder for barn hver adventshelg og mulighet for å kjøpe eller selv lage julegaver: 28-29/ / / /12 For mer informasjon se Pål Andre Grinderud besøkte ungdomstrinnet på Flå skole tirsdag 3/3-09. Dette ble en engasjerende og lærerik time. Noen av budskapene var å ikke gi opp, men ha tro på egne evner og bruke hjertet i samvær med andre. De elevene som ønsket det fikk selvbiografien hans «Aldri mer alene». Lærerne fikk «Rose» som er utgitt tidligere. Tusen takk for et besøk der tankevekkende tema ble tatt opp. Flå skole. Skolerute 2009/2010 Måned Ferie/fridager/merknader August Første skoledag onsdag September Høstferie (uke 40) Oktober Høstferie (uke 40) November Regional kursdag Desember Siste skoledag før jul tirsdag Januar Første skoledag etter jul tirsdag Februar Vinterferie (uke 8) Mars Påskeferie April Påskeferie Mai Fri fredag Juni Siste skoledag tirsdag Øvrige fridager 2010: Nytt fra Flå skole! Som en av de første skolene i fylket har Flå skole nå gitt elevene tilbud om å ta fag på videregående skole nivå. Det er elever på 10. trinn, som har nådd kompetansemålene i ett eller flere fag, som har fått dette tilbudet. Dette har økt motivasjonen til elevene. Dette vil gi dem et godt grunnlag for videre studie. torsdag 13. mai (Kr. Himmelfartsdag) mandag 17. mai mandag 24. mai (2. pinsedag) 10 11

7 OPPSTART FLÅ UNGDOMSKLUBB OG MOT I FRITID MOT for dagen Hei alle sammen. Håper dere har hatt en fin tid og opplevd mange fine stunder. I dag vil vi dele en liten historie med dere som handler om flere ting, men først og fremst hvor viktig det er å ta vare tiden og det som skjer akkurat nå. Det er kveld, jeg står ved senga til gutten min. Jeg ser undrende, har du sovna alt, sovna før jeg rakk inn å synge god natt sang for deg, og si god natt? Det er bare en liten stund siden du ropte: «Kom inn til meg mamma, det er noe jeg vil vise deg». Stemmen min var vel litt trøtt, litt hard da jeg svarte: «Ja vent litt, jeg må rydde etter deg først». Det lå leker, bøker og klær overalt. Jeg rydda og sa: «Se nå er jeg ferdig, nå kommer jeg». Da svarte du ikke, nei for du sov! Jeg var så liten, så fattig og så svak, der jeg sto ved din hvite seng. Du trodde vel det nå, at mamma svikta deg. Hvorfor gikk jeg ikke med det samme du ropte? Jeg kunne vel rydda etterpå når du hadde sovna. Nå fikk jeg ikke vite hva det var du ville. Var du lei deg for noe, eller glad? Skulle du fortelle om den vesle døde fuglen som du fant på vegen, eller hvor katten gikk da du slapp han ut i sta? Skulle du fortelle om engler, om himmelen eller om stjernene som lyser så klart. Jeg får ikke vite det nå, du sover jo. Snart er du stor, blir voksen og flytter ut. Du trenger ikke rope på mor. Du er ikke lenger den vesle gutten, jeg vet knapt hvor du drar, her jeg sitter alene i stua. Den er ryddig og fin nå. Det ligger ikke leker rundt på gulvet. Da tenker jeg: Hvorfor maste jeg slik? Hvorfor hadde jeg så liten tid. Hva gjorde vel rotet mot det å kjenne to barnearmer rundt halsen min og en munn så varm mot øret hviske: «Mamma, jeg er gutten din». Jeg bøyer med ned. Da ser jeg en tåre som ligger på kinnet. Den bevrer og skjelver før den renner. Jeg stryker deg så fint over håret. «Tilgi meg gutten min». Da våkner du brått opp og slår øynene opp. Du drar meg så fast ned til deg. Munnen din hvisker mot kinnet mitt: «Jeg er så glad i deg mamma, det var det jeg ville si deg». Vi ønsker dere en riktig fin påske. Kos dere og nyt våren som kommer derpå. Hilsen Martha Kristin og Siv Merethe MOT-informatører Fra 1. mars er det engasjert ungdomsleder i 15 % stilling. Ungdomsrådet skal fungere som styringsgruppe/styre og vi vil i tillegg prøve å få frivillige og foreldre på banen for å få til et bredt ungdomsarbeid. Vi jobber alle mot et felles mål, og det er å skape en trygg og god arena for våre barn og ungdommer i Flå. Klubblokalet kan brukes til mye gøy. Her er det bare å bruke kreativiteten. Ungdomsrådet v/ ungdomsleder tar gjerne imot tips og ideer. Pr. d.d. er det Martha Kristin Gaptjern som fungerer som ungdomsleder. Morten Andre Ness er leder i ungdomsrådet og Nina Helen Røkkum er nestleder. Klubben blir nå åpen fast hver onsdag fra kl , men følger skolens ferier. I tillegg kommer det til å bli enkeltarrangement bl.a. enkelte fredager.. Dette blir annonsert på forhånd. Aldersgrensa på klubben er fra 7.klasse og oppover. Men det vil bli arrangert temakvelder for tidligere juniorklubb noen ganger i løpet av året. Dette vil bli annonsert på forhånd. Ønsker både nye og gamle klubbgjengere velkommen på klubben. Det vil fortsatt være mulighet til å leie klubben til rusfrie arrangement. Leien går til ungdomsklubben og brukerne av klubben. Priser og spørsmål angående dette, kan rettes til ungdomsrådet v/ Martha Kristin Gaptjern. Ungdomsrådet bestemte på sitt møte fredag den 20. februar at de ønsket at ungdomsklubben skal bli aktiv medspiller med MOT. Dvs. MOT i fritid. I og med at kommunen er lokalsamfunn med MOT er det viktig at MOT kommer inn på fritidsarenaen også. Et naturlig sted er bl.a. ungdomsklubben. Hva er MOT i fritid? MOT i fritid er et verktøy i kultur- og verdibygging blant ungdom og voksne på deres fritidsarena. MOT s programmer i skolen suppleres av MOT s tilstedeværelse på fritidsarenaen. Fritiden blir en treningsarena der ungdom i stor grad får sette MOTverktøyene de lærer om på skolen ut i livet. Hva er en Aktiv Medspiller? En avtale for aktive medspillere innebærer at klubben/ laget/organisasjonen forplikter seg til å praktisere MOTs verdier. De voksne som er i samspill med ungdommen, blir skolert dette er et kurs som tar ca 4 timer og holdes vanligvis på kvelden. Her får de en innføring i hva MOT er, merkevaren MOT og det ansvaret man som aktiv medspiller har for å opprettholde det positive bildet MOT ønsker å gi. Når trenerne/ instruktørene er skolert, vil laget kunne få logoer til draktene/uniformene sine. Det er viktig å presisere at det ikke bare er idrettsklubber som er aktuelle alle aktører som har tilbud til unge på fritiden er i utgangspunktet potensielle aktive medspillere. For at man skal bli aktiv medspiller, må det vedtas i styret og en representant fra styret skal være til stede på skoleringen. Gjennom en Aktiv Medspiller-avtale ønsker MOT å skape miljø der menneskene gjør hverandre verdifulle og betydningsfulle. Positivt fokus og gjøre hverandre gode er i sentrum. Det er viktig at vi tar vare på hverandre og ikke minst ser mulighetene og ikke problemene. Alle er like mye verdt og vi har alle et felles ansvar med å «løfte» hverandre opp. «MOT bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet. MOT driver holdningsskapende arbeid i skoler og på fritidsarener» For å bli oppdatert på hva som skjer fremover: Gå inn på:

8 Informasjon fra viltforvaltningen Buskerudfinale i UKM Ringerike kultursenter mars 2009 Resultatene fra elg- og hjortejakta i 2008 viser at det ble felt 154 elg og 17 hjort i Flå. Dette er en liten oppgang fra 2007 for både elg og hjort. Det ble jaktet over 1800 dagsverk, noe som også er høyere enn i Rådyrbestanden i kommunen er liten og det er innrapportert bare 2 felte rådyr i Snømengdene den siste tiden har gjort at mye elg har trukket ned i dalbunnen. Dette har medført en del påkjørsler på veg og jernbane. Per 2.mars er det påkjørt totalt 25 elg, av dette 3 på veg og 22 på jernbane. I 2007/08 ble det påkjørt 35 elg. Snøen gjør forholdene for viltet vanskeligere. Hundeeiere må derfor ta hensyn til dette og fortrinnsvis holde hunden i bånd. Frister: Dersom det skjer endringer i jaktvaldene (elg, hjort, rådyr) for neste års jakt må dette meldes inn til kommunen innen 1.april. Fra Flå kommune kom Fredrik Nybråten (piano) og Nina Røkkum (sang) videre fra den lokale mønstringen på Ål Kulturhus. De vil fremføre den selvlagde melodien «Victims of War» på UKM Buskerudfinalen. Ringerike kommune står som vertskap for fylkesfinalen i Ungdommens kulturmønstring. Hele kultursenteret vil denne helgen bli fyllt med ulike sjangere og aktiviteter: Foto, billedkunst, skulptur, kunsthåndverk, video, datagrafikk, dataspill, webdesign, stand-up, husflid, musikk, teater, dans, nysirkus, design, litteratur, journalistikk, dokumentasjonsfoto, TV-produksjon, internettredaksjon og sceneteknikk. Program for helgen vil annonseres på når dette er klart. URSUS NYTT 2009 Ursus Treningssenter har i skoleåret 08/09 bekledd stillingen som badevakt i Flå svømmehall. Dette har gitt oss inntekter som vi har investert i nytt utstyr. Vi har nå investert i 2 stk avanserte tredemøller med mange justeringer, motbakke, hastighet, pulsmåler, diverse forhåndsinnstilte programmer. Øvre tillatte kroppsvekt er 150 kg så her er det bare å løpe eller gå. Vil du ha tilpasset program (styrke, spinning, løping eller kombinasjon) er det bare å ta kontakt eller møte i URSUS sitt lokale, hverdager kl Endringer slås opp på inngangsdøren. Vi ønsker alle nye og gamle velkommen til URSUS trening våren Kontakter - Spinning: Siv Merethe Glesne mob Styrke: Sven-Harald Ness mob Leder: Jostein Mæhlum mob PRISER MÅNEDSKORT: KR 250,- STUDENTER: KR 100,- KLIPPEKORT: KR 400,- (KUN VED SPINNING) Treningsavgiften innbetales til konto nr Gratis prøvetime. Foto: Tone Merete Tho 14 15

9 Informasjon til alle husstander i Flå Spilleplan for bygdekinoen 2009 på Flå skole, gymsalen Forestilling kl 18 og 20 Onsdag 1. april 2009 Onsdag 29. april 2009 Onsdag 27. mai 2009 Onsdag 19. august 2009 Onsdag 16. september 2009 Onsdag 14. oktober 2009 Onsdag 11. november 2009 Onsdag 9. desember 2009 For omtale av kinoene: BUSS TOG Togtider Bergen Oslo Ankomst/avreise Flå Oslo S Bergen Ankomst/avreise Flå Hallingbussen (Geilo-Gol-Hønefoss/Drammen- Oslo). Rutetider Rutetider gjeldende fra 1. mai april 2009 Roppemoen avfallsmottak Flå kommune har containerrenovasjon for forbruksavfall. Annet avfall skal leveres på lokalt mottak på Roppemoen. To avganger fra og til Flå fra mandag fredag. Avgang Flå: Flå Esso kl Drammen busstasjon kl Oslo Bussterminal kl Åpningstider på biblioteket: Åpningstider Roppemoen: Hele året: Torsdager kl Vinterhalvåret ( ) Andre lørdag i hver måned fra kl Sommerhalvåret ( ) Hver lørdag kl Mandag kl Onsdag kl Torsdag kl (åpningstidene følger skoleåret) Flå Esso kl Drammen busstasjon kl (bare for avstigning) Oslo Bussterminal kl Ankomst Flå: Oslo Bussterminal kl Drammen busstasjon kl Flå Esso kl Oslo Bussterminal kl Drammen busstasjon kl (bare for påstigning) Flå Esso kl Trykksakeriet AS (1,1-03/09) 16

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune.

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 11 september 2008 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Mary-Ann

Detaljer

Fløværingen. God sommer! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 34 juni 2014 God sommer! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Visit

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

Flå kommune, 3539 Flå

Flå kommune, 3539 Flå Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 36 Desember 2014 God jul! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Foto: Vidar Seterstøen

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

frisk(us)vind i seilene

frisk(us)vind i seilene avisa Røde Kors BUSKERUD Nr. 1-2011 Sigdal Røde Kors med Gi blod i sommer! - les mer side 3 frisk(us)vind i seilene Ikke bare eldre som kan være ensomme - les mer side 5 18 frivillige i gang som vitnestøtter

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Hvem sitter med esset?

Hvem sitter med esset? INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 14/2011 8. sept Årg. 34 Hvem sitter med esset? Mandag 12. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg, og da avgjøres sammensetningen av vårt kommunestyre

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013

Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013 Sørreisa kommune Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013 heller ikke aleine dosen antioksydanter du heller inn i kroppscontaineren som bestemmer helsen. Ja, det og, men vi har trygg mat, reint

Detaljer

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Det bygges i Os kommune Side 4 Strategisk næringsplan Side 5 Unge med betalingsproblemer Side 6 Inn på tunet Side 11 En presentasjon av TOS Arena Side 12 2 Slik

Detaljer

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold.

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold. INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 8/2012 10. mai Årg. 35 Kalvemønstring 35 årg a n g Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold 1 rådmannens

Detaljer

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK

Grenseland. Ny ordfører AVISA LAKK I RØMSKOG KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT ÅPNET BUTIKK Nr. 8 September 2011 Grenseland AVISA et møtested FOr AremArK marker rømskog LAKK I RØMSKOG Nå kan du få fikset lakken lokalt! Side 13 KNUT ENG PÅ ØRJEVISITT Knut eng, som startet Norsk Lettmetall, var

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG Nr. 11 November 2009 ole på Haug Grenseland AVISA ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG ole Svendsby «styrer» arbeidet med den gamle, restaurerte «Turisten». Side 6 og 7 moro med korps Det er både sosialt

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011 Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang Kommunestyret 2007-2011 3. rekke (bakerst) fra venstre: Rådmann Ole Sverre Lund, Cathrine Ellefsrød V, Per Asbjørn Trevland

Detaljer

RUSS 2009 Avgangsgruppa i Svanviken barnehage arrangerer barnehagedag og øver nå på årets russerop

RUSS 2009 Avgangsgruppa i Svanviken barnehage arrangerer barnehagedag og øver nå på årets russerop LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/09 Mai 2009 17. Mai Program for Leirsund og Leirsunds arrangementer Igjen gleder vi oss til en flott sesong på Stampen, hvor det nye stupebrettet

Detaljer

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3 Høsten 2013 25 år Høybråten Skole Høybråten Stasjon med Vel-Huset Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25 HøySt AKTUELT SE SIDE 3 LIONS KUNSTUTSTILLING 2. 3. NOVEMBER 2012 Utstillingen åpner som vanlig klokken 10:00

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene.

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2013. Årgang 5 Hjertelig hilsen Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Side 11 «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 1 2014

MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Muskelsyk toppidrettsutøver Med rullestol: Nordland på langs ALS-Alice: Jeg lever jo fortsatt! Ny spalte: MIN MENING Thorgeirs mareritt: Promille

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer