freydís jóna freysteinsdóttir 2 Characteristics of families who are repeatedly reported to child protection services in Iceland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "freydís jóna freysteinsdóttir 2 Characteristics of families who are repeatedly reported to child protection services in Iceland"

Transkript

1 LEDER Detta nummer av Nordisk Socialt Arbeid inleds med två artiklar som båda fokuserar på barn och deras villkor. Freydís Jóna Freysteinsdóttir diskuterar i sitt bidrag vikten av att tidigt kunna identifiera familjer i vilka barnmisshandel förekommer och sådana riskfaktorer som om de elimineras kan få stopp på dessa missförhållanden. Mia Hakovirta och Mari Broberg uppmärksammar därefter de barn vars föräldrar inte finns närvarande i deras vardag och sådana förhållanden som ökar möjligheten till en god kontakt i lägen där barn och föräldrar inte bor tillsammans. Huruvida kombinationen könsmakt och profession inom psykiatrin får som konsekvens att manliga arbetssökande tenderar utestängas problematiseras av Rita Sommerseth medan Karin Haarberg Aas diskuterar möjligheter att i utbildningssystemet stärka utvecklingen av vad hon benämner professionell relationskompetens. Hon konstaterar att utbildningssystemen i Norden lägger stor vikt på undervisning och träning i kompetenshöjande syfte men att såväl studerande som nyligen utexaminerade uppger sig ha svårigheter att knyta samman praktik och teori inom detta område. Heidi Gautuns artikel slutligen handlar om samspelet mellan välfärdsstat och individ. Hon driver tesen att en ökad förståelse av detta samband kräver hänsyn till sådana kulturella sammanhang som ofta förbises i europeisk idétradition. Numret avslutas som vanligt med anmeldelser och bokomtaler. INNHOLD freydís jóna freysteinsdóttir 2 Characteristics of families who are repeatedly reported to child protection services in Iceland mia hakovirta & mari broberg 19 Parenting from a Distance: Factors Connected to the Contact between Children and a Non-resident Parent rita sommerseth 34 Menn i psykisk helsearbeid utstøtes de som har sosialfaglig bakgrunn? karin haarberg aas 45 Utvikling av relasjonskompetanse. Det er vanskelig å sette ord på det, men det ligger liksom i bakhodet ett eller annet sted heidi gautun Velferdsstatens forming av individers livsløp 56 anmeldelser 64 bokomtaler 80 kalender 87 Lena Dahlgren Huvudredaktör för Nordisk Socialt Arbeid

2 REFEREEBEDØMT Antaget til publicering januar 2007 Freydís Jóna Freysteinsdóttir Characteristics of families who are repeatedly reported to child protection services in Iceland FREYDÍS JÓNA FREYSTEINSDÓTTIR professor in Social Work at the University of Iceland It is important to identify families who are at risk of repeatedly maltreating their children early in the process in order to develop specific ways to help these families stop maltreating their children or to work on termination of parental rights. Thus, identifying factors that contribute to repeated child maltreatment is essential. The focus of this study was to investigate risk factors for repeated maltreatment, specifically neglect, of children in Iceland. Keywords: repeated child maltreatment child neglect risk factors ecological model child protection services NORDISK SOSIALT ARBEID NR VOL 7 SIDE Universitetsforlaget 2-18.is

3 characteristics of families who are repeatedly reported to child protection services in iceland Incidence of child maltreatment During 1999, at the time the study was conducted, a total of 1,067 cases of child maltreatment (children who had been abused, neglected or engaged in risk behavior) were reported and required some kind of action by the child protection authorities in Iceland (Government Agency for Child Protection, 2000). The total number of children under 18 years of age in Iceland in 1999 was (Statistics Iceland, 2004). Thus the incidence rate was roughly 1.4%. Most of the reports (738) included children with risk behavior (not victims) or children s risk behavior, such as difficulties in school (such as school attendance) or child puts own health or maturity in danger (Government Agency for Child Protection, 2000). Even though these cases include children (mostly adolescents) with risk behavior, rather then as victims, their severe symptoms may suggest that many of them have had a history of difficulties in childhood, including maltreatment (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005), since some children develop risk behavior following maltreatment (Miller-Perrin & Perrin, 1999). Fewer reports included children as victims of maltreatment (329). Neglect was the most common form of maltreatment in Iceland in Child neglect can be defined as a failure to fulfill a child s basic needs (Miller-Perrin & Perrin, 1999) and has been divided into four main categories in Iceland; physical neglect, inadequate supervision, educational neglect and emotional neglect (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, e.d.). Ofcourse, neglect has different forms depending on the age of children. For example, a three year old child left home alone is neglected (inadequate supervision). However, a 13 year old child left alone would not be considered neglected, unless it was home alone during a long period of time. Sixty-eight percent of the victims suffered from neglect in Iceland (Government Agency for Child Protection, 2000). In addition, roughly 15% of victims had parents with a recorded alcohol or drug abuse problem, which was a specific category of child maltreatment in Iceland (Government Agency for Child Protection, 2000). However, parental alcohol or drug abuse problem should be viewed as a risk factor for child maltreament. Ten percent of the victims suffered from sexual abuse, 4% from psychological/emotional abuse and 3% from physical abuse (Government Agency for Child Protection, 2000). The effects of child maltreatment Maltreated children are at risk of experiencing physical, cognitive, social and emotional problems (Miller-Perrin & Perrin, 1999) and are more likely to have mental health problems than other children (Turner, Finkelhor & Omrod, 2006). Results from a recent Icelandic study seems to support these findings (Halldór Guðmundsson, 2005). The potential negative effects of maltreatment on children can be divided into two broad categories, internalized and externalized behavior problems. Examples of internalized behavior problems are anxious behavior and withdrawal. Examples of.is

4 freydís jóna freysteinsdóttir externalized behavior problems are aggression and delinquent behavior (Markward, 1997; Saunders, 1994; Zielinski & Bradshaw, 2006). Externalized behavior problems are more common among boys, whereas internalized problems are more common in girls (Jouriles & Norwood, 1995). Symptoms such as anxiety and behavior problems that are frequent or prolonged often lead to the diagnosis of a psychiatric disorder (Finkelhor & Berliner, 1995). For example, excessive withdrawal may be a sign of depression and excessive delinquent behavior may lead to conduct disorder (American Psychiatric Association, 1994). Since the effects of maltreatment have been documented, it has become clear that repeated child maltreatment is more likely to lead to severe symptoms (Markward, 1997; Saunders, 1994). Severe behavior problems and excessive withdrawal may reflect a disorder (American Psychiatric Association, 1994). Thus, when the maltreatment is repeated, even after it has been reported and intervention has occurred, children may be more likely to develop disorders (Cicchetti & Lynch, 1995; Knutson, 1995). Because child maltreatment can have serious consequences, it is important to study repeated child maltreatment. The ecological model as a conceptual basis This study was based on the ecological framework of Belsky (1980), which was grounded on Bronfenbrenner s (1977) ecological model. Belsky s (1980) ecological model organized different risk factors by levels. The first level consists of individual factors (ontogenetic factors). The second level consists of the micro system, which is what takes place in the household. The third level includes a larger social system in which the family is embedded (exo system) and the fourth level includes cultural beliefs and values (macro system) that influence the micro system as well as the exo system. Child maltreatment is a phenomenon, which is likely to occur as the result of a complex interplay of different stress-producing factors (Belsky, 1980). For example, an eighteen year old single mother who takes drugs, rejects her infant who has been born prematurely, is disconnected from her family, is unemployed and lives in a society where it is socially acceptable to use physical punishment is at greater risk of maltreating her child than a twenty five year old married and employed middle-income woman who has a supportive husband as well as supportive relatives that live close by in a culture where it is not acceptable to use physical punishment. Several risk factors have been found at various levels of Belsky s (1980) ecological model related to parents (Berger, 2005; Cicchetti & Lynch, 1995; Sidebotham & Heron, 2006), and children (DePanfilis & Zuravin, 1999; Wu et al., 2004), as well as family factors (Belsky & Vondra, 1989; Berger, 2004; Coohey, 2006; Sidebotham & Heron, 2006), social factors (Connell-Carrick & Scannapieco, 2006, Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005) and cultural factors (Belsky, 1980; Belsky & Vondra, 1989; Shor, 1998). The general research question in this study was: What risk factors at different eco-.is

5 characteristics of families who are repeatedly reported to child protection services in iceland logical levels are associated with repeated child maltreatment, specifically neglect, in Iceland. Method A case comparison design was used to compare two groups on a variety of factors at different ecological levels, which have been related to child maltreatment. Families where one incident of confirmed child maltreatment had taken place were compared with families where two or more confirmed child maltreatment incidents had taken place. All cases had at least one confirmed report of neglect as the first incident, so the main variable studied was neglect. Neglect was divided into the four main categories discussed above. Reported incidents of neglect varied ofcourse with different age of children. For example, a very young child left alone might be an example of inadequate supervision. However, a teenager wandering outside late at night because the parents have not set rules about when to come home, is inadequately supervised as well. Thus, all the cases fulfilled criteria for maltreatment and neglect in first incident using the four categories of neglect discussed above. The groups were compared on a variety of factors at different ecological levels to assess differences between them. In both groups, only cases with no prior registered incidents were included, which is a strength of this design. By studying clean cases, that is, cases with no prior incidents, it is possible to detect risk factors that increase the likelihood of further child maltreatment. The sampling frame included all case records of child maltreatment incidents reported to two social service agencies in Reykjavík (capital city of Iceland), from 1. January 1998 through 31. August 2000 and one social service agency in Hafnarfjörður, from 1. January 1998 through 31. December Hafnarfjörður is located within 10 miles of Reykjavík and can be considered as a part of the Reykjavík metropolitan area geographically. Families constituted the units of analysis in this study, rather than children. Cases were divided into two groups: 1) Single incident group (cases with one reported incident of neglect), 2) Repeated incidents group (cases with two or more reported maltreatment incidents, and neglect at the first incident). The following exclusion criteria were established, in order to increase the internal validity of the study. First, only cases with children as victims of neglect in the first incident were included in this study, although other types of maltreatment (physical, emotional abuse or sexual abuse) could have involved in repeated incidents. In all cases, neglect was the first incident and cases with other types of first incidents were excluded from this study because each type of maltreatment has specific characteristics and thus it can be problematic to combine all types in a single category when trying to understand repetition among neglecting families (Knutson, 1995). Second, as already mentioned, only cases with no known prior incidents (before 1. January 1998) were included in this study. Third, the study only included cases with families 5.is

6 freydís jóna freysteinsdóttir that lived within the city limits of Reykjavík on the one hand and Hafnarfjörður on the other hand when the first incident was reported and when the data were gathered. This factor is important, since the cases were followed for a specific time period and the families could otherwise have been reported for maltreatment in other jurisdictions. If it appeared that families had been living in different areas for many years they were excluded from this study, except for families where there was a strong reason to believe from case notes that the family had not been involved with child protection services (CPS) before. This exclusion, however, does limit the study to families that live a rather stable live in terms of residence. Fourth, foster families and adoptive families were excluded, to ensure that other factors, such as an earlier removal from a family, were not interfering with the factors studied. Thus, only families with the biological children of one or both parents were included in this study. Fifth, the target child was 16 years old or younger at the time of first incident. This requirement was made in order to allow time to follow cases for 18 months, with children still under 18 years of age at the end of the time period. Sixth, only cases that consisted of a parent as responsible for the maltreatment in one or more incidents were included. Content analysis was used as a method for translating information from the child protection worker s reports into quantitative data. Content analysis is an unobtrusive method (Rubin & Babbie, 1997) and can be defined as a systematic, replicable technique for compressing many words of text into fewer content categories based on explicit rules of coding (Stemler, 2001, p.1). Coding sheets were created that included various questions about the incident and the family. Coding guidelines were also used, including a coding system in a coding manual, to increase the reliability of the coding. A coding manual can be defined as a set of instructions or rules on how to systematically observe and record content from text (Neuman, 2000, p.294). The data were analyzed using SPSS statistical software. Results Descriptive statistics: A total of 517 cases that fulfilled certain criteria were reviewed (in the child protection agencies in Reykjavík, a case is recorded for each child, however in the child protection agencies in Hafnarfjörður, a case is recorded for each family). Because of extensive exclusion criteria only a total of 77 cases (one case for each family) were coded in this study, 38 single incident cases and 39 repeated incidents cases. The police 1 was the most frequent reporter in single incident cases, followed by school/playschool/child care provider, neighbors and parents (usually without custody). However in most cases the reporter was other in repeated incident cases (unknown how the reporter is connected to the family, followed by the police, parents (usually without custody) and neighbors. 1 The police is required to report domestic violence to child protection services if a child is located at home when it occurs..is 6

7 characteristics of families who are repeatedly reported to child protection services in iceland Age of parents at first child maltreatment incident was similar in the repeated incidents group and in the single incident group. The mean age of mothers in the repeated incidents group was 33 and the mean age of mothers in the single incident group was 32. The mean age of fathers was 36 in both groups. The parents in this study had a total of 152 children. All of the children were living in the home at the time of the first incident except one, who lived with relatives. The range of number of children was from 1 to 5 total, but 1 to 4 living at home. Interestingly, parents in the repeated incident group had fewer children than the parents in the single incident group. More parents in the repeated incidents group had two children than in the single incident group, but fewer parents had three children in the repeated group than in the single incident group. Age of the children was similar in the groups and there was a similar number of boys and girls in the two groups. In more cases information was missing in the single incident group on where the child stays during the day. When missing information was excluded, a similar ratio of children in both groups were in playschool or day care and a similar ratio of children were staying at home. In 18 cases the child/ren had a different family type 18 months after the first incident (11 repeated incidents cases and 7 single incident cases). Fewer children in the 7.is

8 freydís jóna freysteinsdóttir repeated incidents group were living with both biological parents than in the single incident group. More children in the repeated incidents group were living in a single parent family, than in the single incident group. Finally, fewer children in the repeated incidents group were living in a step family compared to the single incident group. Thus, in fewer cases children were living with two parents in the repeated incidents group compared to the single incident group Type of housing did not differ for the two groups. However, more families had moved during the twelve months preceding the first incident in the repeated incidents group compared to the single incident group. For a higher proportion of single incident cases it was unknown if the family had moved or not. In most cases parents had only completed elementary school. However, education was unknown in a number of cases, especially for mother s former partners. More mothers had only completed elementary schooling in the repeated incidents group than in the single incident group. A similar number of mothers had completed upper secondary school and a similar number had completed a university degree in both groups. Education of fathers was similar in both groups (Table 1). Table 1. Education of parental figures. Single incident group Education Mother Father in home Father out of home Mother Repeated incident group Father in home Father out of home Elementary Trade school Upper secondary school University Unknown Total In the repeated incidents group, mothers were employed in over half of the cases, and were unemployed/disabled/homemaker in slightly fewer cases. In the single incident group, fewer than half of the mothers were employed, and a third of the mothers were unemployed/disabled/ homemaker. The fathers in the repeated incidents group were employed/students in over half of the cases and unemployed/disabled in 2 cases. In the single incident group, over half of fathers were employed and 5 were unemployed/disabled. Information about this important factor was missing in many cases (Table 2)..is 8

9 characteristics of families who are repeatedly reported to child protection services in iceland Table 2. Employment status of parents. Employment Single incident group Repeated incident group Father in Father out Father in Father out Mother home of home Mother home of home Self employed In paid job Parental leave Homemaker Student Disabled/Sick leave Unemployment Prison Unknown Total More than two thirds of the families were experiencing financial problems at the time of the first incident and nearly half had been on welfare at some time prior to the first incident. In the repeated incidents group, 27 (of 39 total) were experiencing financial problems and 21 had been on welfare. In the single incident group, 23 (of 38 total) were experiencing financial problems and 16 had been on welfare. A total of 153 child maltreatment incidents were reported for the groups. In 98 of the incidents, the mother was responsible for the maltreatment incident. In 46 of the cases the father was responsible for the incident, in 22 cases the mother s former partner was responsible, and finally in 4 cases someone else was responsible for the maltreatment incident. In thirteen cases children left the home or were removed by someone else, such as an extended family member (7) or by Child protection services (6). Lack of supervision/inadequate supervision was the leading type of child maltreatment. In 65 incidents the type was supervisory neglect. In 20 incidents, the children had been exposed to domestic violence. In a total of 35 incidents their basic needs had not been met, the type was unspecified, or the child had suffered from two or more types of maltreatment. Interestingly, general supervisory neglect (a failure to monitor a child) was the leading type of maltreatment in all incidents and was the only type involved in fifth and sixth incidents (Table 3). In all cases except three it was unknown when the reported maltreatment had started or it was believed it had started when reported or a few days earlier..is

10 freydís jóna freysteinsdóttir Table 3. Type of maltreatment. Type Denial of critical care - unspecified Inc. 1- single Inc. 1-rep Inc. 2 Inc. 3 Inc. 4 Inc. 5 Inc. 6 Total Physical neglect School neglect 1 1 Inadequate supervision Emotional maltreatment including domestic violence Physical abuse Sexual abuse More than one type Total The children in the groups were experiencing various problems that may be a result from the maltreatment they were receiving, since child maltreatment leads to various problems (Miller-Perrin & Perrin, 1999). School problems (for example, having low grades and/or frequently absent from school) were the problems most rated in both groups, followed by internal problems (such as depression or anxiety). However, since inter-rater reliability was poor for internal problems, that variable was not included in the analysis. A few children in the repeated incidents group had harmed other children sexually, compared to none in the single incident group. However, other problems were similar between the groups (Figure 2)..is 0

11 characteristics of families who are repeatedly reported to child protection services in iceland Bivariate statistics The demographic variables analyzed in this study, were family type, family size, age of parents at first reported child maltreatment incident, the education level and employment status of parents, type of housing and financial status. Ecological variables were also analyzed, which were parental problems, child vulnerabilities, family dynamics and social support deficits. It should be noted that some variables can fit into different categories, for example, financial status can be viewed as a demographic variable and a social support deficit (lack of adequate income). However, in this study, only informal social support was included in the social support variables. Finally, parental cooperation and types of services the families were provided were analyzed. A significance level of.10 was chosen as criteria, because a traditional significance level of.05 often fails to identify important variables when the sample is small, which is the case in this study (Hosmer & Lemeshow, 1989). Furthermore, when a sample size is small, the power to detect relation is week (Hays, 1994). Three demographic variables were significantly related to the dependent variable. The families in the repeated incidents group were more likely to include a single parent and to have moved within the last 12 months. In addition, the mother figures in the repeated incidents group had a lower education level than mothers in the single incident group. Individual factors: Parental problems and child vulnerabilities The mothers in the repeated incidents group had higher frequency of alcohol problems, depression and other mental illness. Furthermore, higher number of mothers in the repeated incidents group had mental deficiency than mothers in the single incident group. Finally, more mothers in the repeated incidents group had been maltreated in their own childhood than in the single incident group (Table 4). An index was created for problems related to the mother (one variable that includes the sum of all mother figure problems) and for all problems related to the father (one variable that includes the sum of all father figure problems). The mothers in the repeated incidents group were experiencing a significantly higher number of problems than the mothers in the single incident group. The fathers in the repeated incidents group had been maltreated in their own childhood and moved in or out of the household more often than fathers in the single incident group. Other problems related to fathers were not significant. There was a significant difference between the groups on two child vulnerability variables out of nine. More families in the repeated incidents group had a child with a mental deficiency and/or a child who was noncompliant than in the single incident group. However, there was no significant difference between the groups on number of child vulnerabilities..is

12 freydís jóna freysteinsdóttir Table 4. The Bivariate relation between the parental risk factors and repeated child maltreatment Risk factors: Parental risk factors: Mother figure problems: Number Single incident Repeated incidents p value Alcohol abuse*** Other drug problems Depression*** Other mental health problems**** Mental deficiency** Chronic physical illness Maltreated in own childhood** Has committed crimes Has moved in or out of the household the last 12 months *p<.10. ** p<.05. *** p<.01.**** p<.001. Family and social factors: Family dynamics and social support Coercive parenting or discipline problems were more common in the repeated incidents group than in the single incident group, as well as conflict between parental figures (Table 5). Thus, the families in the repeated incidents group were experiencing significantly more problems in family dynamics than the single incident group. A similar number of families received social support from extended families, friends and groups in the repeated incidents group and in the single incident group. The repeated incidents group received social support from community/neighbors in more cases than the single incident group. The social support deficit index (a variable that includes the sum of all social support deficits variables) was not significant in the bivariate statistics. Table 5. The Bivariate relation between family dynamics and repeated child maltreatment Family dynamics: Coercion pattern/discipline problem between a parent and a child*** Conflict in the parental relationship** *p<.10. ** p<.05. *** p<.01.**** p<.001..is

13 characteristics of families who are repeatedly reported to child protection services in iceland Parental cooperation and services Majority of mothers were available for all interviews with the child protection worker at the child protection services at the agreed upon times. However, less than half of fathers were available for all interviews at the agreed upon times. In only two cases fathers not living at home were available for any interview. Very few parents minimized other s abusive/neglecting behavior. Rather few parents admitted that s/he was responsible for the maltreatment. It seemed that they had difficulties facing that they had done something wrong. However, majority of parents in both groups were willing to do something so that the maltreatment would not recur. No difference was found between the groups on any of the parental non-cooperation variables or the parental non-cooperation indices. More parents were offered/referred to services in the repeated incidences group than the single incident group. When offered services, more parents in the repeated incidents group than in the single incident group accepted the services. Of those who did not accept services, majority of mothers and half of fathers gave a valid explanation according to the child protection worker for not accepting services, such as that they had already seeked a support of some kind. Interestingly, only in two cases (single) were victims referred to a service because of domestic violence. In addition, in 8 cases (2 single, 6 repeated) it was recorded that the mothers had ever used a domestic violence service. All families were seen for at least one interview with a child protection worker and received counseling on child upbringing and child care. More families in the repeated incidents group than the single incident group received some other types of services: family adviser, supportive family, child/day care, child placed at a farm during summer and therapy/treatment for parents. The groups received other types of services in similar numbers, such as youth adviser and counseling or therapy for the child (Table 6). Fewer cases in the single incident group were submitted to the child protection committee than in the repeated incident group. Cases are introduced to or submitted to the child protection committee, when they are perceived as serious and/or the parents and/or a child that is 15 to 17 years old do not cooperate with the child protection services. Three other types of mandated services were given to families in the repeated incidents group but not the single incident group. However, only two mandated services (services not approved by parents) were significant: case submitted to child protection committee and child removed from home. The social service index (a variable that includes the sum of all social service variables) was significantly related to repeated child maltreatment in the bivariate statistics..is

14 freydís jóna freysteinsdóttir Table 6. The Bivariate relation between repeated child maltreatment and social services Social services Supportive services Family adviser*** Youth adviser Supportive family* Child receives counseling or therapy Childcare (day care) provided*** Housing provided (or waiting list) Child placed on a farm during summer* Parent(s) receive therapy or treatment*** Child receives short term treatment Child receives long term treatment Child temporal foster care Child permanent foster care *p<.10. ** p<.05. *** p<.01.**** p<.001. Multivariate statistics Three demographic variables were selected to be entered into a logistic regression model, since they were significantly related to the dependent variable at a.10 level: family type (single parent vs. two parent families), education level of mother figure and number of times the family has moved the last 12 months. When the three variables were entered simultaneously into the equation at step one, family type and number of times the family has moved the last 12 months were not significant and were not in the final model. Indices were created for mother figure problems, father figure problems, child vulnerabilities, family dynamics, social support deficits, mother figure non-cooperation, father figure non-cooperation and social services. At step two, significant risk indices were entered into the equation, first mother figure problems and then family dynamics. Child vulnerabilities, father figure problems and social deficits were not significant and therefore not in the final model. At step three, services were entered into the model, since that index was significant. However, when that index was entered into the model, it was not significant and therefore not in the final model. Mother non-cooperation and father non-cooperation were not entered into the model since these indices were not significant. As can be seen in Table 7, the final model explains a total of.443 of the variance in the dependent variable: repeated child maltreatment. In addition, the final model correctly classifies 71.8% of repeated incidents cases and 76.3% of single incident cases or a total of 74% (Table 8). The log likelihood was and the model s chi-square was is

15 characteristics of families who are repeatedly reported to child protection services in iceland Table 7. Hierarchical stepwise logistic regression (N=77) β Chi Square p Value Odds Ratio R 2 Demographics:.064 Education of mother Risk factors:.443 Mother figure s problems Family dynamics Table 8. Comparison of actual maltreatment incidents with prediction of maltreatment Predicted Single incident Predicted Repeated incidents Total Single incident Repeated incidents Sensitivity 71.8 % Specificity 76.3 % False positive rate 23.8 % False negative rate 28.2 % Positive predictive value 74.0 % Discussion In this study, a strong relation was found between maternal problems at the individual level and conflict in the parental relationship at the family level on one hand and repeated child maltreatment on the other. Thus, evaluation of problems related to the mother and implementation of services that help mothers deal with their personal problems, such as alcoholism and depression, seem to be very important. In addition, an evaluation of the mother s relationship with her husband or partner is important as well, in cases where the mother has one. These findings also show that it is important to support young people in receiving education, especially mothers, since mothers who had low education level were significantly more likely to repeatedly maltreat their children than mothers with higher education level. It is also important to support single parents, since they seem to be more likely to repeat maltreatment than families that include two parents, especially when they suffer from stress, at different levels such as unemployment or depression. Furthermore, stable housing seems to be an important factor, since children in families who had moved within the last 12 months before first incident were more likely to be repeatedly maltreated. Finally, at the social level, poverty seems to be a major risk factor for child maltreatment since two thirds of both groups had financial problems and half of both groups was or had been on welfare. A recent study showed that the.is

16 freydís jóna freysteinsdóttir poverty rate in Iceland is higher than in the other Nordic countries and that many have to deny themselves of things that most people think of as usual, such as buying birthday presents and going to the cinema (Sigríður Jónsdóttir, 2002). Ofcourse it is important to keep in mind that risk factors increase the likelihood of child maltreatment. Not all parents who experience risk factors maltreat their children, but they are more likely to do so. The families in the repeated incidents group were receiving more support from neighbors and more services than families in the single incident group. They were ofcourse facing more risk factors as well and therefore in more need of support and services. Thus, it seems that child protection workers are directing services to the families that are in more need of services. These results are consistent with the results of two Norwegian studies, showing relation between risk factors and lack of support on one hand and need for services on the other (Andenæs, 2004; Aamodt, Jörgensen & Aamodt, 2002). However, this finding is not consistent with other studies (DePanfilis & Zuravin, 1999). It might be speculated that informal social support is not as important in Iceland as in the U.S., because citizens in Iceland might receive more informal social support than U.S. citizens (Stefán Ólafsson, 1999). It is important to note that since this study was based on child protection records, it is limited by what was written in the records. The detail and quality of the record keeping seemed to vary with the child protection workers involved. Even basic information, such as education level and employment status was missing or difficult to find in some cases, since these variables were not recorded consistently. This is consistent with findings of other studies conducted in Iceland using the method of content analysis of child protection records (Guðrún Kristinsdóttir, 1991; Sigrún Júlíusdóttir, 2002). Furthermore, a lack of father involvement can be seen in this study, since less than half of them were available for interviews compared to majority of mothers. This is consistent with a finding from an earlier Icelandic study, showing a lack of father s involvement in the child protection services (Guðrún Kristinsdóttir, 1991). However, in this study, it is not clear if lack of involvement is due to a lack of interest of fathers themselves or a failure of child protection services to include them or both. By assessing risk factors, it is possible to predict whether a child is likely to be maltreated in the future (Pecora, 1991). This study is important as a first study on repeated child maltreatment in Iceland. Some clear predictors were isolated, especially problems related to the mother and problems in family dynamics. The importance of further study to assess cross-cultural differences and to isolate predictive factors for repeated maltreatment in Iceland and other Nordic countries more definitely is important..is

17 characteristics of families who are repeatedly reported to child protection services in iceland References Aamodt, Jörgensen B. & Aamodt A. (2002). Enslige mødre familier med store psykososiale belastninger. Nordisk Socialt Arbeid, 22 (4), Andenæs, A. (2004). Hvorfor ser vi ikke fattigdommen? Fra en undersøkelse om barn som blir plassert utenfor hjemmet. Nordisk Socialt Arbeid, 22 (1), American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders; DSM IV (4th ed). Washington DC: American Psychiatric Association. Belsky, J. (1980). Child maltreatment: An ecological integration. American Psychologist, 35 (4), Belsky, J. & Vondra, J. (1989). Lessons from child abuse: The determinants of parenting. In D. Cicchetti & V. Carlson (Eds.), Child Maltreatment: Theory and Research on the Causes and Consequences of Child Abuse and Neglect (pp ). New York: Cambridge University Press. Berger, L.M: (2004). Income, family structure, and child maltreatment risk. Children and Youth Services Review, 26 (8), Berger, L.M. (2005). Income, family strucutre, and child maltreatment risk. Child Abuse & Neglect, 29 (2), Bronfenbrenner, U. (1977). Toward and experimental ecology of human development. Child Abuse & Neglect, 29, Connell-Carrick, K. & Scannapieco, M. (2006). Ecological correlates of neglect in infants and toddlers. Journal of Interpersonal Violence, 21 (3), Cicchetti, D. & Lynch, M. (1995). Failures in the expectable environment and their impact on individual development: The case of child maltreatment. In D. Cicchetti & D. J. Cohen (Eds.), Developmental Psychopathology (Vol. 2, pp ). New York: John Wiley & Sons, Inc. Coohey, C. (2006). Physically abusive fathers and risk assessment. Child Abuse & Neglect, 30 (5), DePanfilis, D. & Zuravin, S.J. (1999). Predicting child maltreatment recurrences during treatment. Child Abuse and Neglect, 23 (8), Finkelhor, D. & Berliner, L. (1995). Research on the treatment of sexually abused children: A review and recommendations. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34 (11), Freydís Jóna Freysteinsdóttir (2005). Risk Factors for Repeated Child Maltreatment: An Ecological Approach. Reykjavík: University of Iceland Press. Freydís Jóna Freysteindóttir. (e.d.). Definitions and category system in Child Protection [Skilgreiningar-og flokkunarkerfi í barnaverndarmálum]. Reykjavík: Government Agency for Child Protection [Barnaverndarstofa]. Government Agency for Child Protection [Barnaverndarstofa]. (2000). Skýrsla um starfssemi Barnaverndarstofu árin 1995 till 1999 og barnaverndarnefnda á Íslandi árin [Icelandic Welfare Council: A report on the Council s Operation from 1995 to 1999 and child protection committees in Iceland from 1996 to 1999]. Reykjavík: Government Agency for Child Protection [Barnaverndarstofa]. Guðrún Kristinsdóttir. (1991). Child Welfare and Professionalization. Umeå: Umeå Universitets Tryckeri. Hays, W.L. (1994). Statistics (5 th ed.). Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers. Hosmer, D.W. & Lemeshow, S. (1989). Applied Logistic Regression. New York: A Wiley-Interscience Publication. Jouriles, E.N. & Norwood, W.D. (1995). Physical aggression toward boys and girls in families characterized by the battering of women. Journal of Family Psychology, 9 (1), Knutson, J. F. (1995). Psychological characteristics of maltreated children: Putative risk factors and consequences. Annual Review of Psychology, 46, Markward, M. J. (1997). The impact of domestic violence on children. Families in Society: The Journal of Contemporary Human Services, 1, Miller-Perrin, C.L. and Perrin, R.D. (1999). Child Maltreatment: An Introduction. London: SAGE Publications. Neuman, W. L. (2000). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, (4th ed.). Boston: Allyn and Bacon. Pecora, P.J. (1991). Investigating allegations of child maltreatment: The strength and limitations of current risk assessment systems. Child and Youth Services, 15 (2), Rubin, A. and Babbie, E. (1997). Research Methods for Social Work (3rd ed.). Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company. Saunders, D. G. (1994). Child custody decisions in families experiencing woman abuse. Social Work, 39 (17), is

18 freydís jóna freysteinsdóttir.is Shor, R. (1998). The significance of religion in advancing a culturally sensitive approach towards child maltreatment. Families in society: The Journal of Contemporary Human Services, 79 (4), Sidebotham, P. & Heron, J. (2006). Child maltreament in the children of the nineties : A cohort study of risk factors. Child Abuse & Neglect, 30 (5), Sigriður Jónsdóttir. (2002). The life situation of long-term recipients of social assistance. Nordisk Socialt Arbejde, 22 (3), Sigrún Júlíusdóttir. (2002). Ævintýri á fjöllum: Rannsókn á reynslu unglinga af starfi með Hálendishópnum á tímabilinu Reykjavík: Háskólaútgáfan. Statistics Iceland [Hagstofa Íslands]. (2000). Landshagir: Statistical Yearbook of Iceland Reykjavík: Statistics Iceland [Hagstofa Íslands]. Stefán Ólafsson. (1999). [Íslenska leiðin Almannatryggingar og velferð í fjölþjóðlegum samanburði. Reykjavík: Tryggingastofnun ríkisins. Stemler, S. (2001). An overview of content analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation, [on line], 7(17). Available: getvn.asp?v=7&n=17. Turner, H.A., Finkelhor, D. & Omrod, R. (2006). The effects of lifetime victimization on the mental health of children and adolescents. Social Science & Medicine, 62 (1), Zielinski, D.S. & Bradshaw, C.P. (2006). Ecological influences on the sequelae of child maltreatment: A review of the literature. Child Maltreatment, 11 (1), Wu, S.S., Ma, C., Carter, R.L., Ariet, M., Feaver, E. A., Resnick, M. & Roth, J. (2004). Risk factors for infant maltreatment: A population-based study. Child Abuse & Neglect, 28 (4), Summaries Characteristics of families who are repeatedly reported to the child protection services in Iceland The purpose of this study was to identify risk factors for repeated child maltreatment. The method used in this study was content analysis. Seventy seven cases that had never been reported to the child protection services before were included in this study. Each case was followed for 18 months from the first reported incident. In all cases the first reported incident was neglect. A group of cases that was only reported once was compared with another group of cases that was reported repeatedly. Families in the repeated incidents group had more risk factors than families in the single incident group. Problems related to the mother and family dynamics were found to be more important in predicting repeated child maltreatment than problems related to fathers and child vulnerabilities. Sérkenni fjölskyldna sem endurtekið eru tilkynntar til barnaverndaryfirvalda á Íslandi Markmiðið með rannsókn þessari var að bera kennsl á áhættuþætti varðandi endutekna misbresti í uppeldi barna á Íslandi. Í rannsókninni voru skoðuð og innihaldsgreind 77 mál, sem ekki höfðu komið við sögu áður hjá barnaverndaryfirvöldum. Hverju máli var fylgt eftir í 18 mánuði frá fyrstu barnaverndartilkynningu. Í öllum tilfellum var um vanrækslu að ræða í fyrstu tilkynningu. Þau mál sem tilkynnt var um einu sinni voru borin saman við mál sem voru tilkynnt tvisvar eða oftar til barnaverndaryfirvalda. Fjölskyldur sem höfðu verið tilkynntar endurtekið upplifðu meiri áhættuþætti heldur en fjölskyldur sem höfðu verið tilkynntar einu sinni. Vandkvæði tengd mæðrum og fjölskylduvandkvæði spáðu fremur fyrir um endurtekinn misbrest í uppeldi barna heldur en vandamál tengd feðrum og veikleika hjá börnum. Toistuvasti lastensuojelupalveluille raportoitujen perheiden ominaispiirteitä Islannissa Tämän tutkimuksen tavoitteena oli identifioida lasten kaltoinkohtelun uusiutumiseen vaikuttavia riskitekijöitä. Tutkimuksen metodina oli sisällönanalyysi. Tutkimukseen valittiin 77 lastensuojelupalveluille ensimmäistä kertaa raportoitua tapausta, ja jokaista tapausta seurattiin 18 kuukauden ajan ensimmäisestä raportoidusta tapahtumasta lähtien. Jokaisessa tapauksessa ensimmäinen raportoitu tapahtuma oli laiminlyönti. Tutkimuksessa verrattiin vain kerran raportoituja tapauksia useasti raportoituihin tapauksiin. Tutkimuksessa havaittiin, että usein raportoiduilla perheillä oli enemmän riskitekijöitä kuin vain kerran raportoiduilla perheillä. Äitiin ja perhedynamiikkaan liittyvien ongelmien havaittiin olevan merkittävämpiä lapsiin kohdistuvan kaltoinkohtelun uusiutumisen ennustamisessa kuin isään ja lasten haavoittuvuuteen liittyvien ongelmien.

19 REFEREEBEDØMT Mia Hakovirta and Mari Broberg Antaget til publicering januar 2007 Parenting from a Distance: Factors Connected to the Contact between Children and a Non-resident Parent MIA HAKOVIRTA Ph.D. Research Fellow, Department of Social Policy, University of Turku, Finland. MARI BROBERG M.Ed. Researcher, Department of Education, University of Turku, Finland. MIA MARI A growing number of children are living in households with only one of their parents, usually the mother. Moreover, the adults living with the children are not always the children s biological parents. The changing nature of family life has meant that parenting roles, expectations and responsibilities are in transition. The responsibility for children is not based on the marriage and partnership but rather on the parental obligation towards the children (Maclean & Eekelaar 1997). Keywords: non-resident parent children lone parent families stepfamilies NORDISK SOSIALT ARBEID NR VOL 7 SIDE Universitetsforlaget.fi

20 mia hakovirta and mari broberg Interest in family structure and cross-household ties between parents and children are motivated by the observed effects of contact arrangements on children s economic and psychological well-being. Many studies indicate that the interest of children in the post-separation situation is generally best served when children can maintain continuing and frequent contact with the non-resident parent (Amato & Gilbreth 1999; Pryor & Rodgers 2001; Bauserman 2002; Dunn et al. 2004). The child s visiting right is therefore an important tool for improving the well-being of those children whose parents are not living together. In this article we analyse the children s contact with the non-resident parent. We focus on the families in which the child has undergone the parental separation, either divorce or breakdown of consensual union, or the biological parents have never lived together. The article studies how the background of the family, the current family situation, the relationship with biological parents and the child s relationship with the non-resident parent are connected to the contacts between the child and the nonresident parent. The information on the functioning child-parent contact after parental separation can help to improve family policy and social work practices which are aimed at supporting parents and children after separation. Sharing the responsibility of children: the Finnish context In Finland, as in all Nordic countries, the number of lone parent families and stepfamilies has increased. At the beginning of this millennium, in Finland, of all families with children 19 % were lone parent families and 8 % stepfamilies (Statistics Finland 2002). This means that a quarter of Finnish children live apart from one of their biological parents (Kartovaara & Sauli 2001). In Sweden and Norway, 21 % of all working-age parents with dependent children were lone parents in 2001 (Bradshaw & Finch 2002). In Sweden, four out of ten children live at least part of their childhood in a lone parent family (Gähler 2001), and nearly one out of ten children live in a stepfamily (Statistics Sweden 2006). In the Nordic countries, policy making has emphasised biological parenthood and the right of the child to parental support. This idea has shaped the laws on child custody after parental separation in all Nordic countries. The aim is to give high priority to supporting the contact between the child and the non-resident parent after parental separation, and the legal provisions that regulate the visitation rights are congruent with each other in all Nordic countries. (Corden 1999; Bergman & Hobson 2002.) In Finland, the parental responsibility is enacted in two laws. The Child s Custody and Right to Access Act reflects the views that the sharing of parental responsibility should be encouraged and that the child has a right to meet both parents after separation. According to the Act, it is in the best interest of children to have contact with their biological parents, and joint legal custody is also seen as an opportunity to encourage.fi 0

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Faglig kontakt under eksamen: Mehmet Mehmetoglu Tlf.: 91838665 Eksamensdato: 7. desember 2015 Eksamenstid (fra-til): 9.00-13.00

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

The Importance of Early Intervention. Stefán J. Hreiðarsson, Medical Director, State Diagnostic and Counselling Center

The Importance of Early Intervention. Stefán J. Hreiðarsson, Medical Director, State Diagnostic and Counselling Center The Importance of Early Intervention Stefán J. Hreiðarsson, Medical Director, State Diagnostic and Counselling Center The State Diagnostic and Counselling Center Established in 1986 Financed by the state

Detaljer

Molare forsterkningsbetingelser

Molare forsterkningsbetingelser Molare forsterkningsbetingelser Hva er mekanismen(e) bak forsterkning? Hvor langt opp eller ned skal man skru mikroskopet for å se godt nok? Kjetil Viken 1 2 ARBEIDSDAG sitte ved pc formelle samtaler møter

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009 Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Ole Bjørn Rekdal, Høgskolen i Bergen Solstrand 17. sept., 2009 Kunnskapsløs eller juksemaker? Tvilen skal komme tiltalte til gode Hvordan eliminere tvilen? Plagiatprøve?

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Experiences with standards and criteria in Norway Sissel Skillinghaug/Kirsti Aandstad Hettasch Assessment Department

Experiences with standards and criteria in Norway Sissel Skillinghaug/Kirsti Aandstad Hettasch Assessment Department Experiences with standards and criteria in Norway Sissel Skillinghaug/Kirsti Aandstad Hettasch Assessment Department The Norwegian Directorate for Education and Training curricula planning Examinations

Detaljer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Morten Sørum, Senior Advisor Safety, Statoil Classification: Internal 2014-11-16 ALARP prinsippet ALARP (As Low

Detaljer

Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013

Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013 Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013 Bokmål Skriftlig skoleeksamen, 16. mai. (3 timer) Ingen hjelpemidler tillatt. Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver. Oppgave 1. Tenk deg at du skal

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJB 492 Bioinformatikk Eksamensdag: Fredag 14. desember 2001 Tid for eksamen: Kl.: 9.00 13.00 Oppgavesettet er på 7 sider. Vedlegg:

Detaljer

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells Forelesning 5: Wave Physics Interference, Diffraction, Young s double slit, many slits. Mansfield & O Sullivan: 12.6, 12.7, 19.4,19.5 Waves! Wave phenomena! Wave equation

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Et blikk på oppbrukte og forsømte tema

Et blikk på oppbrukte og forsømte tema GENERASJONSFORSKNING: Et blikk på oppbrukte og forsømte tema Gunhild O. Hagestad Høgskolen i Agder og NOVA Northwestern University (Emeritus) NFR- prosjekter *NorLAG datainnsamling 2002-2004, N=5600, 40-79

Detaljer

Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver.

Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver. Psykologisk institutt Side 1 av 2 Eksamen PSY1010/PSY1010P/PSYC1100 Forskningsmetode I - Høst 2013 Skriftlig skoleeksamen, mandag 9.desember Dato for sensur: 7.januar 2014 Ingen hjelpemidler er tillatt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY

EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY Norwegian Cancer Society in brief - The only national cancer society in Norway - Around 180 employees (different

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

BYGG BROER IKKE MURER

BYGG BROER IKKE MURER BYGG BROER IKKE MURER HBV og Dzemal Bijedic University of Mostar s internasjonale sommerskole i Mostar, Bosnia & Hercegovina Ved Lars Petter Soltvedt, PhD Høgskolen i Buskerud og Vestfold Synspunkter

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015 FASMED Tirsdag 3.februar 2015 PLAN FOR DAGEN/SCHEDULE 8.30 Velkommen, kaffe/te Welcome, coffee/tea 8.45 Introduksjon til formativ vurdering Introduction to formative assessment 9.30 Pause / Break 9.45

Detaljer

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes

05/08/2002 Bugøynes. 16/08/2002 Bugøynes FANGSTSEKSJONEN SENTER FOR MARINE RESSURSER TOKTRAPPORT Fartøy F/F Fangst Toktnummer 22 9 Prosjekttittel Seleksjon Konge krabbe Delprosjektnr. 627 Avgangsdato og sted Ankomststed og dato /8/22 Bugøynes

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak?

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om Kritisk lesning av fagartikler I engelsk litteratur brukes

Detaljer