Lawn Mover Gräsklippare Gressklipper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lawn Mover Gräsklippare Gressklipper"

Transkript

1 manual :23 Side 1 Gräsklippare LM1642A Lawn Mover Gräsklippare Gressklipper Manual Bruksanvisning Bruksanvisning LM1642A 1 Varenr

2 manual :23 Side 2 Gräsklippare Gressklipper LM1642A TEKNISKE DATA Type LM1642A Effekt, motor 1600 W Spenning 230V~50 Hz Arbeidshastighet, verktøy ca 2800 o/min Klippebredde 42 cm Justerbare gresslengder 8 Kap. gressoppsamler 55 ltr. Skjæreblad 42 cm Lydstyrke 82 db(a) Garanter støynivå 92 db(a) Vibrasjonsnivå 2,53 ms 2 Beskyttelsesrating 1PX4 Art. no PAKKENS INNHOLD Best Tools LM1642A elektrisk gressklipper Gressoppsamler Bæreramme for gressoppsamler 2 x nedre håndtak 2 x skruer for nedre håndtak (festes til klipperens karosseri) Øvre håndtak (festet til klipperen med strømkabel) 2 x festebolter og- hjul for håndtak Kabelklips Fastnøkkel for justering av skjæreblad Kabelholder SIKKERHETSINSTRUKSER FARE! Les alle instrukser. Hvis de følgende instrukser ikke overholdes kan dette medføre elektrisk støt, brannfare og/eller alvorlige personskader. Betegnelsen elektroverktøy i alle de følgende advarslene henviser til ditt strømdrevne (kabel) eller batteridrevne (trådløse) elektroverktøy. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE: Arbeidsområde Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Uryddige og dårlig opplystearbeidsforhold leder til ulykker. Bruk ikke elektroverktøy i eksplosive omgivelser, som i nærheten av brennbare væsker, gasser eller støv. Elektroverktøy produserer gnister som kan antenne støv eller gass. Hold barn og tilskuere på avstand mens du jobber med elektroverktøy. Dersom du blir distrahert kan du miste kontrollen over verktøyet. Elektrisk sikkerhet Elektroverktøy må bare plugges til riktig strømuttak. Modifiser aldri kontakten. Bruk aldri adapterkontakter med jordet elektroverktøy. Umodifiserte kontakter og egnede strømuttak vil minske faren for støt. Unngå fysisk kontakt med jordede overflater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Risikoen for elektriske støt øker dersom kroppen din er jordet. Utsett ikke elektroverktøy for regn eller fuktige forhold. Hvis vann trenger inn i et elektroverktøy vil det øke risikoen for elektriske støt. Norsk Skad ikke strømkabelen. Kabelen må aldri brukes til å bære, løfte eller trekke ut kontakten på elektroverktøyet. Hold kabelen unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. En skadet eller sammenfiltret strømkabel øker risikoen for elektriske støt. Når du bruker et elektroverktøy utendørs, bruk en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk av en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk reduserer risikoen for elektriske støt. Personlig sikkerhet Vær påpasselig, følg med på det du jobber med, og bruk sunn fornuft når du bruker elektroverktøy. Bruk ikke elektroverktøy når du er trett, eller påvirket av narkotika, alkohol eller medisiner. Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av elektroverktøy kan medføre personskade. Bruk verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Bruk av verneutstyr som hjelm, glisikre sko, støvmaske eller hørselsvern i henhold til gjeldende forhold vil redusere risikoen for personskade. Unngå at verktøyet starter ved uhell. Pass på at det er avslått før strøm kobles til. Elektroverktøy som bæres med med fingeren på bryteren, eller tilkobles strøm når det er slått på, kan føre til ulykker. Fjern justeringsverktøy eller skiftnøkler før du starter elektroverktøyet. En skiftnøkkel eller annet verktøy som er festet til en roterende del kan føre til alvorlig personskade. Ikke mist balansen. Stå trygt og sikkert til enhver tid. Dette gir bedre kontroll over elektroverktøyet i uforutsette situasjoner. Vær passende kledd. Bruk ikke løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker vekk fra bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler. Hvis verktøyet har tilbehør for å fjerne og samle opp støv, pass på at disse er korrekt tilkoblet og brukt. Bruk av slikt tilbehør kan redusere støvrelaterte problemer og skader. Bruk og vedlikehold av elektroverktøy Bruk ikke elektroverktøy med makt. Bruk riktig verktøy for den jobben du skal gjøre. Riktig verktøy vil gjøre jobben raskere og mer effektivt i det tempoet det er designet for. Bruk ikke elektroverktøy hvis AV/PÅ-bryteren ikke virker. Verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig, og må repareres før det kan tas i bruk. Trekk ut strømkabelen før du foretar noen form for justering, bytte av tilbehør, eller lagring av elektroverktøy. Den slags preventive forhåndsregler reduserer risikoen for å starte elektroverktøyet ved et uhell. Når det ikke er i bruk må elektroverktøy lagres utenfor rekkevidde for barn. La ikke personer som ikke er kjent med verktøyet eller disse instruksene bruke det. Elektroverktøy kan være farlig i uvante hender. Vedlikehold elektroverktøy. Sjekk om bevegelige deler er blokkerte eller feiljusterte, eller om verktøyer har noen andre defekter som kan hindre normal bruk. Hvis det er skadet, må elektroverktøyet repareres før 2

3 manual :23 Side 3 Gräsklippare Gressklipper LM1642A bruk. Mange ulykker skjer på grunn av dårlig vedlikeholdt elektroverktøy. Hold skjæreblader skarpe og rene. Godt vedlikeholdte skjæreblad med skarp egg vil ikke blokkeres så lett og være enklere å styre. Bruk elektroverktøyet, tilbehør og deler, etc., i overensstemmelse med disse instruksene og på det viset gjeldende type elektroverktøy er ment å brukes, i henhold til rådende forhold og den typen arbeid du skal utføre. Bruk av elektroverktøy til andre oppgaver enn de verktøyet er designet for kan resultere i farlige situasjoner. Service Service av elektroverktøy må bare utføres av en kvalifisert reparatør og med originale reservedeler. Dette vil sikre at elektroverktøyet vil forblir driftsikkert og trygt å bruke. Ekstra sikkerhetsinstrukser for elektriske gressklippere Bruk alltid solid fottøy og lange bukser. Bruk aldri klipperen med bare føtter eller åpne sandaler. Gå nøye over området der du skal bruke klipperen, og fjern alle steiner, pinner, ståltråd, bein og andre fremmedlegemer. Se alltid over klipperen før bruk og pass på at skjærebladene, boltene og skjærehodet ikke er slitt eller skadet. Bytt alltid skjæreblad og bolter sammen for å sikre jevn slitasje. Bruk gressklipperen kun i dagslys. Unngå å bruke gressklipperen når gresset er vått. Gå alltid når du klipper, spring aldri. Vær alltid sikker på fotfestet når du klipper, særlig i bratte skråninger. Klipp skråninger på langs, aldri opp eller ned. Vær spesielt forsiktig når du skifter retning. Klipp ikke svært bratte skråninger. Vær spesielt forsiktig når du rygger eller trekker klipperen mot deg. Rør aldri skjærebladet mens det roterer. Stikk aldri hender eller føtter nær eller under et roterende skjæreblad. Skru alltid av og vent til skjærebladet slutter å rotere, dersom klipperen må lettes for transport, når den krysser andre overflater enn gress, og når klipperen transporteres til og fra området som skal klippes. Bruk aldri klipperen uten at gressoppsamlerposen er festet. Gressklipperen må aldri løftes eller bæres mens motoren går. Motoren må aldri startes mens gressklipperen ligger på siden. Skru av klipperen og ta ut strømmen: - hver gang du går fra klipperen uten tilsyn, - før du fjerner enhver blokkering, - før du ser over, rengjør eller vedlikeholder gressklipperen, - etter at du treffer et fremmedlegeme. Sjekk klipperen for skader og reparer den om nødvendig, - hvis gressklipperen begynner å vibrere unormalt (stans øyeblikkelig). Norsk Hvis du bruker en skjøteledning må den være egnet for utendørs bruk og korrekt merket. Strømstyrken må være tilstrekkelig (minimum 10 A) for klipperen. Hvis gummi-isolert bør den ikke være lettere enn en vanlig polykloropren-isolert fleksibel kabel (merket H05 RN-F). Hvis isolert med polyvinylklorid, vanlig polyvinyl-isolert fleksibel kabel (merket H05 VV-F) Hold strømkabelen og skjøteledningen vekk fra skjærebladet hele tiden. Sørg for å holde alle skruer, bolter og muttere stramme for at klipperen skal fungere optimalt. Sjekk gressoppsamleren jevnlig med tanke på hull eller slitasje. Pass på å skifte slitte eller skadde deler. ELEKTRISK SIKKERHET FARE! Les disse instruksene for elektrisk sikkerhet nøye før du setter i strømmen på gressklipperen. Før du slår på gressklipperen, vær sikker på at strømkilden du bruker har samme spenning som indikert på klipperen. Gressklipperen er designet forå brukes med V AC 50Hz. Hvis den kobles til en annen strømkilde kan det medføre skader. Dette symbolet indikerer at dette er et klasse II produkt, som ikke trenger jording. 3

4 manual :23 Side 4 Gräsklippare Gressklipper LM1642A VARSELSSYMBOLER FARE! Les denne bruksanvisningen nøye før du begynnerå bruke gressklipperen. Ta godt vare på den for fremtidig bruk. BESKRIVELSE AV DELER Norsk FARE! Bruk alltid vernebriller ved bruk av gressklipperen. FARE! Det er en risiko for at steiner og andre gjenstander kan slynges ut av gressklipperen. Hold alltid tilskuere, barn og alle husdyr på trygg avstand. FARE! Husk at skjærebladene er skarpe. Ta ut strømmen før enhver form for rengjøring eller vedlikehold, eller om strømkabelen er skadet. Hold alltid strømkabelen unnaskjærebladet. Ikke bruk gressklipperen hvis strømkabelener skadet. Får kabelen byttet av en autorisert reparatør. FARE! Skjærebladet vil fortsette å rotere i noen sekunder etter at gressklipperen er skrudd av. Vent til bladet har stoppet helt før rengjøring eller vedlikehold. FARE! Bruk ikke gressklipperen når det regner. Unngå å bruke klipperen mens gresset er vått. 1 Øvre håndtak 2 Festebolt og -mutter for håndtak 3 Nedre håndtak 4 Spak for justering av gresslengde 5 Gressutslippdeksel 6 Gressoppsamlerpose 7 Strømkabel 8 Av/på - sikkerhetsbryter 9 Kabelholder MONTERING AV HÅNDTAK Fest nedre håndtak som følger: 1 Fjern de to skruene fra festehullene på gressklipperens karosseri (diagrammet viser venstre side). 2 Sett i nedre håndtak. Sørg for at det firkantede hullet i enden av hvert håndtak vender utover og at skruehullene er på linje med hullene i karosseriet. 4

5 manual :23 Side 5 Gräsklippare Gressklipper LM1642A 3 Skru på plass skruene i karosseriet og stram til slik at håndtakene sitter godt. Norsk MONTERING AV GRESSOPPSAMLER Monter gressoppsamleren som følger: 1 Dytt metallrammen inn i oppsamlerposen som vist under. Fest øvre håndtak som følger: 1 Dytt kabelholderen inn på øvre håndtak. 2 Bruk de to håndtakboltene og mutterne til å feste øvre håndtak til nedre håndtak. Pass på at av/på-bryteren er på høyre side sett fra bak gressklipperen, og at den firkantede siden av bolten passer inn i de firkantede hullene på nedre håndtak. 2 Oppsamlerposen har klips som festes over rammen som vist på bildet til høyre. 3 Fest gressoppsamlerposen til gressklipperen som vist under. Rammen på gressoppsamleren har to hekter som passer krokene på karosseriet. Når oppsamlerposen er korrektmontert vil gressutslippdekselet ligge flatt over oppsamlerposen. 3 Bruk kabelklipsen for å feste kabelen fra bryteren til motoren til håndtaket som vist på bildet. 4 Slå strømkabelen i en løkke gjennom kabelholderen som vist nedenfor slik at kabelen ikke strammes. 5

6 manual :23 Side 6 Gräsklippare Gressklipper LM1642A INSTRUKSER FOR BRUK FARE! Før du skrur på gressklipperen, vær sikker på at klipperen og oppsamlerposen er korrekt montert i henhold til instruksene i denne bruksanvisningen. Les alle sikkerhetsinstruksene. Sørg for arbeidsområdet er fritt for hindringer og fremmed-legemer. Pass på at personer og husdyr er på trygg avstand. Slå på klipperen 1 Sett i strømmen til gressklipperen. 2 Med venstre hånd, trykk og hold inne sikkerhetsbryteren på tenningen. Norsk FARE! Før du fjerner blokkeringer fra undersiden av klipperen eller fra gressutslippsrøret, pass på å trekke ut strømmen til gressklipperen, og sørg for at skjærebladet har stoppet helt opp. Vedlikehold skjærebladet godt. Hvis bladet er svært slitt eller har blitt sløvt, bør det byttes. Bruk bare originaldeler fra produsenten. At skjærebladet er i god stand er avgjørende for at klipperen skal fungere bra. Se instrukser for bytte av skjæreblad under. Justering av gresslengde Gressklipperen har åtte ulike inn- stillinger for gresslengde: ca. 25, 32, 39, 46, 53, 60, 67 og 75 mm. Lengden justeres med spaken på toppen av karosseriet. 3 Mens du holder sikkerhetsbryteren inne, klem inn starthåndtaket med høyre hånd. Motoren vil nå starte. 4 Fortsett å klemme inn starthåndtaket mens du slipper sikkerhetsbryteren. Du kan nå begynne å klippe. FARE! Bruk alltid to hender til å styre gressklipperen. Styr aldri klipperen med bare en hånd. Slå av klipperen 1 Slipp ut starthåndtaket. FARE! Skjærebladet vil fortsette å rotere i noen sekunder etter at du slipper starthåndtaket. La skjærebladet stoppe helt opp før du fortsetter. 2 Trekk ut strømmen. Bruk av gressklipper For best klipperesultat, følg disse retningslinjene: Resultatet blir best når gresset er tørt. Gress vokser med varierende tempo til ulike tider av året. Bare omtrent en tredjedel av gresstrået bør klippes. Bruk aldri laveste innstilling for gresslengde ved årets førsteklipp, eller om det er svært tørt. Se justering av gresslengde. Hvis gresset som skal klippes er mer enn 20 cm langt, bruk høyeste innstilling for gresslengde og gå langsomt. Klipp deretter med en lavere innstilling for best resultat. Hvis gressoppsamleren ikke samler opp gresset effektivt, kan gressutslippsrøret være blokkert, oppsamlerposen kan være full, eller skjærebladene under klipperen kan være blokkert. 6 1 Plasser hånden på toppen av spaken. Trekk opp kraven med fingrene for å frigjøre spaken for justering. 2 Beveg spaken mot forenden på gressklipperen for å senke skjærebladet, og mot bakenden på klipperen for å heve skjærebladet. 3 Når gresslengden er ferdig innstilt, slipp ned kraven for å låse justeringsspaken. VEDLIKEHOLD FARE! Slå alltid av klipperen og trekk ut strømmen før du utfører noen form for vedlikehold. Rengjøring For å sikre best mulig ytelse fra gressklipperen, er det viktig å holde den ren. Rengjør alltid gressklipperen umiddelbart etter bruk. La ikke rester av gress eller annet avfall tørke inn og bli hardt på noen av gressklipperens overflater. Dette vil direkte påvirke klippingen og klipperens ytelse. Sørg for at undersiden av gressklipperen, rundt skjærebladet, gjøres ren for rester av gress. Pass på at gressutslippet og steinfangeren holdes rene og fri for blokkeringer. Oppsamlerposen må alltid tømmes rett etter bruk, samt rengjøres og renses for rester av gress innvendig.

7 manual :23 Side 7 Gräsklippare Gressklipper LM1642A Vedlikehold For å sikre at gressklipperen er trygg å bruke, sørg for å holde alle skruer, muttere og bolter stramme. Reparer eller skift alltid alle slitte eller skadde deler. Sjekk skjærebladet og festeboltene med jevne mellomrom. Pass på at bare orginale skjæreblader brukes. For- og bakhjulene bør smøres med en lett smøreolje. Sjekk oppsamlerposen jevnlig med tanke på hull eller slitasje. Skift pose om nødvendig. Sørg for at gressklipperen alltid sjekkes og vedlikeholdes av kvalifiserte reparatører. Norsk Oppbevaring Når gressklipperen ikke er i bruk bør den lagres på et sikkert sted. Pass på at klipperen er rengjort og vedlikeholdt før den lagres på et rent, tørt sted, utenfor rekkevidde for barn. Bytte av skjæreblad For å fjerne skjærebladet, gjør som følger: 1 Grip skjærebladet med en hånd. Bruk solide arbeidshansker. 2 Bruk nøkkelen som fulgte med og skru mot klokken for å løsne og fjerne feste-bolten fra skjærebladet. 3 Fjern skjærebladet. For å sette på et nytt skjæreblad, gjør som følger: 1 Grip skjærebladet med en hånd. Bruk solide arbeidshansker. 2 Plasser skjærebladet over bladfestet og pass på at de to hullene i bladet sitter godt over de to pluggene på bladfestet. 3 Bruk nøkkelen som fulgte med klipperen og skru med klokken for å feste og stramme festebolten. 7

8 manual :23 Side 8 Gräsklippare LM1642A TEKNISKE DATA Typ LM1642A Effekt, motor 1600 W Spänning 230V~50 Hz Arbetshastighet, verktyg ca 2800 o/min Klippbrädd 42 cm Justerbara gräshöjder 8 Kap. gräsuppsamlare 55 ltr. Skärblad 42 cm Ljudnivå 82 db(a) Garanterad ljudnivå 92 db(a) Vibrationsnivå 2,53 ms 2 Skyddrating 1PX4 Art. no PAKETETS INNEHÅLL Best Tools LM1642A elektrisk gräsklippare Gräsuppsamlare Bärram för gräsuppsamlare 2 x nedersta handtag 2 x skruvar för nedersta handtag (fästas till klipparens karosseri) Översta handtag (kopplat till klipparen genom strömsladd) 2 x fästboltar och- hjul för handtag Sladdklips Fastnyckel för justering av skärbladet Sladdhållare SÄKERHETSINSTRUKSER FARA! Läs alla instrukser. Om dom följande instrukserna ej efterlevas kan detta resultera i elektriska stöt, brandfara och/eller allvarliga personskadar. Betäcknelsen elektroverktyg i alla följande varningar hänvisar till ditt strömdrivna (sladd) eller batteridrivna (trådlösa) elektroverktyg. HÅLL REDA PÅ FÖLJANDE INSTRUKSER: Arbetsställe Se till att arbetsstället är rent och har gott ljus. Stökiga och skumma arbetsförhållanden leder till olyckar. Använd inte elektroverktyg i explosive omgivningar, som i närheten av brändbar vätska, gas eller stoft. Elektroverktyg producerar gnister som kan antända stoft eller gas. Håll barn och åskådare på säker avstånd vid arbete med elektroverktyg. Därsom du bliver distraherad kan du tappa kontrollen över verktyget. Elektrisk säkerhet Elektroverktyg måste endast kopplas till rätt typ strömuttag. Modifiera ej kontakten. Använd aldrig adapterkontakter med jordad elektroverktyg. Umodifierade kontakter och ägnade strömuttag reducerar risken för stöt. Undvik fysiskt kontakt med jordade yter som rör, radiatorer, ugnar och kylskåp. Risken för att få elektriska stöt stiger om din kropp är jordad. Utsätt ej elektroverktyg för regn eller fuktiga förhållanden. Om vatten tränger in i et elektroverktyg stiger risken för elektriska stöt. Skada inte strömsladden. Sladden måste aldrig användas till att bära, lyfta eller dra ur kontakten till elektroverktyget. Håll sladden borte från värme, olja, skarpa kantar eller rörliga delar. En skadad eller ihopfiltrad strömsladd ger större risk för elektriska stöt. När du använder ett elektroverktyg utomhus, använd en förlängningssladd som är ägnad till bruk utomhus. Använder du ägnad sladd reduceras risken för elektriska stöt. Personlig säkerhet Var uppmärksam, följ med på det du jobbar med, och använd sunt förnuft när du använder elektroverktyg. Använd ej elektroverktyg när du är trött, eller påverkad av narkotika, alkohol eller mediciner. En ouppmärksam sekund vid användning av elektroverktyg kan leda till personskada. Använd skyddsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon. Användning av ägnad typ skyddsutrustning som hjälm, halksäkra skor, stoftmask eller hörselsskydd kan reducera risken för personskada. Undvik att verktyget startar vid et tilfälle. Se till att det är avstängd innan ström kopplas till. Om man bär elektroverktyg med fingret på brytaren, eller kopplat till ström när brytaren är inne, kan det leda till olyckar. Ta bort justeringsverktyg eller- nycklar innan du startar elektroverktyget. En skiftnyckel eller annat verktyg som är fäst vid en roterande del av elektroverktyget kan leda till allvarlig personskada. Tappa ej balansen. Stå säkert och stadigt til alla tider. Detta ger bättre kontroll över elektroverktyget i oväntade situationer. Använd ägnade kläder. Använd ej lösa kläder eller smycken. Håll hårkläder och hanskar borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar. Om verktyget har tillbehör för att avlägsna och samla upp stoft, se till att dessa är korrekt tillkopplade och använda. Sådant tillbehör kan reducera risken för stoftrelaterade problem och skador. Användning och unnerhåll utav elektroverktyg Använd ej elektroverktyg med våld. Använd rätt verktyg för det jobb du ska göra. Rätt verktyg vill göra jobbet snabbare och mer effektivt i det tempo det är tillverkad för. Använd ej elektroverktyg om AV/PÅ-brytaren inte fungerar. Verktyg som inte kan kontrolleras med brytaren är farligt, och måste repareras innan det kan användas åter. Dra ut strömsladden innan du företar någon form för justering, byte av tillbehör, eller uppbevarning av elektroverktyg. Sådana preventiva föranstaltningar reducerar risken för att starta upp elektroverktyget vid en olyckshändelse. När det inte används måste elektroverktyg lagras 8

9 manual :23 Side 9 Gräsklippare LM1642A utanför rekkhåll för barn. Låt inte personer som inte känner verktyget eller har läst dessa instrukser använda det. Elektroverktyg kan vara farligt i ovana händer. Unnerhåll elektroverktyg. Check om rörliga delar är blockerade eller felställda, eller om verktyget har några andra defekter som kan vara till hinder för normal bruk. Om det är skadad, måste verktyget repareras innan det används. Många olyckshändelser inträffar som resultat avdåligt unnerhållt elektroverktyg. Håll skärbladerna skarpa och rena. Gott unnerhållta skärblad med vass egg kommer inte så fort att blockeras, och är lättare att styra. Använd elektroverktyget, tillbehör och delar, etc., som rekommenderad idessa instrukser och på det sätt gällande typ elektroverktyg är tänkt använt, i stil med gällande förhållanden och den sorts jobb du ska göra. Om elektroverktyg används till andra uppgifter än dom verktyget är designad för kan detta resultera i farliga situationer. Service Service av elektroverktyg måste endast utföras av kvalifierad reparatöroch med originella reservdelar. Detta säkrar att elektroverktyget fortfarande kommer att vara effektivt och säkert att använda. Extra säkerhetsinstrukser för elektriska gräsklippare Använd alltid starkt fottyg och långa byxer. Använd aldrig klipparen med bara fötter eller öppna sandaler. Se noga över det ställe där du ska använda klipparen, och ta bort alla stenar, pinnar, ståltråd, ben och andra farliga objekter. Se alltid över klipparen innan bruk och se till att skärbladerna, boltarna och skärhuvudet inte är slitna eller skadade. Byt alltid skärblad och boltar tillsammens för att säkra jämn slitning. Använd gräsklipparen endast i dagsljus. Undvik att använda gräsklipparen när gräset är vått. Gå alltid när du klipper, spring aldrig. Var alltid säker på fotfästet när du klipper, särskild i branta backar. Klipp backar på tvärs, aldrig upp eller ner. Var specielt försiktig när du byter riktning. Klippa ej mycket branta backar. Var särskild försiktig när du backar eller drar klipparen mot dig. Rör aldrig vid skärbladet medan det roterar. Stick aldrig händer eller fötter nära eller under et roterande skärblad. Stäng alltid av och vänta tills skärbladet slutat rotera, därsom klipparen måste lyftas för transport, när den skjuts över andra ytor än gräs, och när klipparen transporteras till och från det område som ska klippas. Använd aldrig klipparen utan att gräsuppsamlarpåsen är tillkopplad. Gräsklipparen måste aldrig lyftas eller bäras medan motorn går. Motorn måste aldrig startas medan gräsklipparen ligger på sidan. Stäng av klipparen och dra ut sladden: - varje gång du lämnar klipparen utan uppsyn, - innan du tar bort någon form för blockering, - innan du ser över, rengör eller unnerhåller gräsklipparen, - efter att du körd på någon objekt. Check klipparen för skador och reparera den om nödvändigt, - om gräsklipparen börjar vibrera onormalt (stanna den omedelbart). Om du använder en förlängningssladd måste den vara ägnad för att användas utomhus och korrekt märkad. Strömstyrkan måste vara tilräcklig (minimum 10 A) för klipparen. Om den är gummi-isolerad bör den ej vara lättare än en vanlig polykloroprenisolert flexibelkabel (märkt H05 RN-F). Om den är isolerad med polyvinylklorid,vanlig polyvinyl-isolerad flexibel kabel (merket H05 VV-F) Håll alltid sladden och förlängningssladden borta från skärbladet. Se till att hålla alla skruvar, boltar och muttrar skruvat gott till för att klipparen ska fungera optimalt. Check gräsuppsamlaren ofta och se efter hål eller slitskador. Se till att byta slitna eller skadade delar. ELEKTRISK SÄKERHET FARA! Läs dessa instrukserna för elektrisk säkerhet noga innan du sätter i ström på gräsklipparen. Innan du startar gräsklipparen, var säker på att den strömkälla du använder ger samma spänning som indikerad på klipparen. Gräsklipparen är designad för att användas med V AC 50Hz. Om den kopplas till en annorlunda strömkälla kan detta leda till skador. Denna symbolen indikerar at detta är en klass IIprodukt, som inte behöverer jordas. 9

10 manual :23 Side 10 Gräsklippare LM1642A VARNINGSSYMBOLER FARA! Läs denna bruksanvisning noga innan du börjar använda gräsklipparen. Ta gott hand om den för framtida behov. BESKRIVNING AV DELAR FARA! Använd alltid skyddsglasögon när du använder gräsklipparen. FARA! Det finns en risk för att stenar och andra föremål kan slängas ur gräsklipparen. Håll alltid åskådare, barn och alla husdjur på säker avstånd. FARA! Kom i håg att skärbladerna är skarpa. Dra ut sladden innan all rengörning eller unnerhåll, eller om strömsladden är skadad. Håll alltid sladden borta från skärbladet. Använd inte gräsklipparen om sladden är skadad. Få sladden bytt av en auktoriserad reparatör. FARA! Skärbladet kommer att fortsätta rotera i några sekunder efter att gräsklipparen stängts av. Vänta tills bladet har stannat helt innan rengörning eller unnerhåll. FARA! Använd inte gräsklipparen när det regnar. Undvik att använd klipparen medan gräset är vått. 1 Översta handtag 2 Fästbolt och -mutter för handtag 3 Nedersta handtag 4 Spak för justering av gräshöjd 5 Gräsutkastartäcke 6 Gräsuppsamlarpåse 7 Strömsladd 8 AV/PÅ - säkerhetsbrytare 9 Sladdhållare MONTERING AV HANDTAG Fästa nedersta handtaget så här: 1 Ta bort dom två skruvarna från fästhålen på gräsklipparens karosseri (bilden visar vänstersidan). 2 Sätt in nedersta handtag. Se till att det fyrkantiga hålet i änden på varje handtag är vänt utåtoch att skruvhålen är radad up med hålen i karosserin. 10

11 manual :23 Side 11 Gräsklippare LM1642A 3 Skruva på plats skruvarna i karosserin och skruv åt tills handtagen sitter gott. MONTERING AV GRÄSUPPSAMLARE Montera gräsuppsamlaren så här: 1 Trä metallramen in i uppsamlarpåsen som visad under. Fästa översta handtaget så här: 1 Trä in sladdhållaren på översta handtaget. 2 Använd dom två handtagsbolterna och muttrarna till att fästa översta handtag till nedersta handtag. Se till att AV/PÅ-brytaren är på högra sida sätt bakifrån gräsklipparen, och att den fyrkantiga sidan på bolten passar in i dom fyrkantiga hålen på nedersta handtaget. 2 Uppsamlarpåsen har klips som fästas över ramen som visad på bilden till höger. 3 Fästa gräsuppsamlarpåsen till gräsklipparen som visad under. Ramen på gräsuppsamlaren har två häkten som passar krokarna på karosserin. När uppsamlarpåsen är korrekt monterad ska gräsutkastartäcket ligga platt över uppsamlarpåsen. 3 Använd sladdklipsen till att fästa sladden från motorn till handtaget som visad på bilden til höger. 4 Gör en loop på sladden genom sladdhållaren som visad på bilden nedanför så att sladden inte strammas åt. 11

12 manual :23 Side 12 Gräsklippare LM1642A INSTRUKSER FÖR BRUK FARA! Innan du startar upp gräsklipparen, var säker på att klipparen och uppsamlarpåsen är korrekt monterad anvisad i denna bruksanvisning. Läs alla säkerhetsinstrukser. Se till att arbetsstället är fritt för hinder och oönskade föremål. Se till att personer och husdjur är på säker avstånd. Starta klipparen 1 Sätt i ström på gräsklipparen. 2 Med vänster hand, tryck och håll inne säkerhetsbrytaren på handtaget. 3 Medan du håller säkerhetsbrytaren inne, kläm in starthandtaget med höger hand. Motorn ska nu starta. 4 Fortsätt att klämma in starthandtaget medan du släpper säkerhetsbrytaren. Du kan nu börja klippa. FARA! Använd alltid två händer till att styra gräsklipparen. Styr aldrig klipparen med endast en hand. Stäng av klipparen 1 Släpp ut starthandtaget. uppsamlarpåsen kan vara full, eller skärbladet under klipparen kan vara blockerat. Unnerhåll skärbladet gott. Om bladet är mycket slitet eller har blivit slött, bör det bytas. Använd endast originella delar från tillverkaren. Att skärbladet är i god ordning är avgörande för att klipparen ska fungera bra. Se instrukser för byte av skärblad under. Justering av gräshöjd Gräsklipparen har åtta olika in- ställningar för gräshöjd: ca. 25, 32, 39, 46, 53, 60, 67 och 75 mm. Höjden justeras med spaken på toppen utav karosserin. 1 Lägg handen på toppen av spaken. Lyft upp huvudet med fingrarna för att frigöra spaken för justering. 2 Flytta spaken mot framändan på gräsklipparen för att sänka skärbladet, och mot bakändan på klipparen för att höja skärbladet. 3 När gräshöjden är färdigt inställd, släpp ner huvudet föratt låsa justeringsspaken. UNNERHÅLL FARA! Skärbladet kommer att fortsätta rotera i några sekunder efter att du släppt starthandtaget. Låt skärbladet stanna upp helt innan du fortsätter. 2 Dra ut strömmen. Bruk av gräsklippare För bäst resultat av klippning, kom i håg: Resultaten blir bäst när gräset är torrt. Gräs växer med varierande fart på olika tider om året. Endast ungefär en tredjedel utav gräsbladet bör klippas. Använd aldrig lägsta inställning för gräshöjd vid årets första klipp, eller om det är mycket torrt. Se justering av gräshöjd. Om gräset som ska klippas är mer än 20 cm långt, använd högsta inställning för gräshöjd och gå långsamt. Klippa efteråt med en lägre inställning för bäst resultat. Om gräsuppsamlaren inte samlar upp gräset effektivt, kan gräsutkastaröppningen vara blockerad, FARA! Stäng alltid av klipparen och dra ut strömmen innan du utför någon sorts unnerhåll. Rengörning För att säkra bäst möjlig resultat vid bruk av gräsklipparen, är det viktigt att hålla den ren. Rengör alltid gräsklipparen omedelbart efter bruk. Låt inte gräs eller annat stoft torka in och hårdna på några av gräsklipparens yter. Detta kan direkt påverka klippningen klipparens effektivitet. Se till att undersidan av gräsklipparen, kring skärbladet, hålls rent från gräs. Se till att gräsutkastaröppningen och stenfångaren hålls rena och fria från blockeringar. Uppsamlarpåsen måste alltid tömmas genast efter bruk, och sedan rensas för gräs inuti. Unnerhåll För att säkra att gräsklipparen är säker att använda, se till att alla skruvar, muttrar och boltar hålls stramma. Reparera eller byta alltid alla slitna eller skadade delar. 12

13 manual :23 Side 13 Gräsklippare LM1642A Check skärbladet och fästbolterna ofta. Se till att bara orginella skärblad används. Fram- och bakhjulen bör smörjas med en lätt smörolja. Check uppsamlarpåsen jämt med tanke på hål eller slitning. Byt påsen om nödvändigt. Se till att gräsklipparen alltid checkas och unnerhållas av kvalifierade reparatörer. Uppbevarning När gräsklipparen inte används bör den lagras på ett säkert ställe. Se till att klipparen är rengord och unnerhållt innan den lagras på ett rent, torrt ställe, utanför räckhåll for barn. Byte av skärblad Ta bort skärbladet så här: 1 Ta tag i skärbladet med en hand. Använd solida arbetshanskar. 2 Använd nyckeln som följde med och skruva mot klockan för att lossna och ta bort fästbolten från skärbladet. 3 Ta bort skärbladet. Sätt på nytt skärblad så här: 1 Ta tag i skärbladet med en hand. Använd solida arbetshanskar. 2 Platsera in skärbladet på bladfästet och se till att dom två hålen i bladet sitter gott över dom två pinnarna på bladfästet. 3 Använd nyckeln som följde med klipparen och skruva med klockan för attfästa och stramma fästbolten. 13

14 manual :23 Side 14 Gräsklippare Deletegning/Delritning LM1642A 14

15 manual :23 Side 15 Gräsklippare Deleliste/Dellist LM1642A 1 Upper handle 2 Switch 3 Cable hook 4 Fixed collar 5 Cable 6 Screw 7 Knob 8 Lower handle 9 Screw 10 Cable connection 11 Capacitor 12 Screw 13 Spring washer 14 Washer 15 Motor 16 Screw 17 Top cover 18 Lable 19 Washer 20 Rubber seal strip 21 Height control panel 22 Height control lower handle 23 Spring 24 Height control upper handle 25 Washer 26 Spring washer 27 Screw 28 Wire fixer 29 Under mainhousing 30 Grass comb 31 Spanner 32 Blade fix screw 33 Blade 34 Fan 35 Front wheel shaft 36 Wheel shaft fixer 37 Screw 38 Washer 39 Nut 40 Washer 41 Ball bearing 42 Wheel 43 Washer 44 Screw 45 Wheel cover 46 Screw 47 Screw 48 Rivet 49 Supporting plate 50 Linkage 51 Rear wheel pole 52 Rivet 53 Connect head 54 Washer 55 Nut 56 Height control lever 57 Spring 58 Spring 59 Circlip 60 Back cover 61 Warning lable 62 shaft 63 Under cover 64 Grass bag 15

16 manual :23 Side 16 Gräsklippare LM1642A GARANTI Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för materialeller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller om maskinen utsatts för onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader eller demonteringskostnader är för köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens rekommendationer. TILLVERKAR DEKLARATION Undertecnad firma Gisle Krigsvoll AB B Jönssons v 4 S Halmstad försäkrar under eget ansvar att maskinen Produkt...Gräsklippare Märke...Best Tools Modell typ...lm1642a överensstämmer med följande norm EN :1994+A1+A2+A11-A16, EN :2000, EN :2000+A1+A2, EN :1997+A1, EN :2000+A2, EN :2000, EN50366:2003, EN ISO 3744:1995, ISO 11094:1991 Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammans med hushållsavfall. För säker hantering, lämna gräskligpparen vid närmaste avfallsanläggning. Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv, gällande från augusti Halmstad, Norsk GARANTI Maskinen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om maskinen har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. SAMSVARSERKLÆRING Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industrivn. 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at maskinen Produkt...Gressklipper Merke...Best Tools Modell...LM1642A er i overensstennelse med normene EN :1994+A1+A2+A11-A16, EN :2000, EN :2000+A1+A2, EN :1997+A1, EN :2000+A2, EN :2000, EN50366:2003, EN ISO 3744:1995, ISO 11094:1991 Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever gressklipperen ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra august Trondheim, VD, Gisle Krigsvoll AB Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om maskinen skulle ändras väsentligt Gisle Krigsvoll AB Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om maskinen skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art no

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001

Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 Manual Hekksaks HT4501/HT6001 Häckax HT4501/HT6001 540265/66 1 2 Illustrasjon og forklaring av piktogrammer 1. Advarsel! 2. Trekk ut strømmen straks hvis ledningen er skadet eller kuttet. 3. Må ikke utsettes

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004

Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Brukerveiledning elektrisk blandemaskin PT-MI004 Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges.

Detaljer

Manual. Gressklipper DY194SMB-A Gräsklipper DY194SMB-A

Manual. Gressklipper DY194SMB-A Gräsklipper DY194SMB-A Manual Gressklipper DY194SMB-A Gräsklipper DY194SMB-A 540286 1 TEKNISK DATA Modellnummer Bensinmotor Motorhastighet DY194SMB-A 4,5 hk/135cc 2750 r/m Tennplugg Motorolje 60 ml SAE30 Klippebredde 48 cm Justerbare

Detaljer

GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI. Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning GARDEN PUMP INOX TRÄDGÅRDSPUMP ROSTFRI VANNPUMPE HAGE RUSTFRI Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning PJ1000A INOX 1 Vnr. 510133 Vannpumpe hage rustfri PJ1000A INOX Les nøye gjennom bruksanvisningen

Detaljer

El planer El hyvel El høvel

El planer El hyvel El høvel El planer El hyvel El høvel Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning P822AW Varenr. 420630 El høvel P822AW ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

SPIKERPISTOL FN21100 SPIKPISTOL FN21100

SPIKERPISTOL FN21100 SPIKPISTOL FN21100 SPIKPISTOL FN21100 ART.NR. 120418 MANUAL Leverandør: SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER Bruk aldri bensin eller

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell...PH-20 Nettilkobling...230V-50Hz Effekt...2000 W Art.nr...450176 Introduksjon: Denne infrarøde terrassevarmeren

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Manual. Løvblåser BV2503E Lövblås BV2503E

Manual. Løvblåser BV2503E Lövblås BV2503E Manual Løvblåser BV2503E Lövblås BV2503E 540300 1 TEKNISKE DATA Type:...BV2503E Spenning:...230V~50Hz Effekt:...2500W Lufthastighet maks:...270 km/t Støvpose volum:... 45 l. Vekt (netto):...3,8 kg STANDARD

Detaljer

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning WF60-A Varenr.408250 Arbeidsbenk WF60-A Norsk DELELISTE No FIGUR Skisse Beskrivelse (mm) Antall, stk

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

Manual. Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36

Manual. Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36 Manual Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36 540210 1 Montering og bruksanvisning 1. NYTTIGE TIPS: LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR MONTERING Hvis sprederen ikke sprer jevnt, påse at fronten på girkassen

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Norsk VEDKAPPSAG. Bruksanvisning

Norsk VEDKAPPSAG. Bruksanvisning Manual 530192 26-06-07 11:44 Side 1 VEDKAPPSAG Bruksanvisning WS600AWN / WS600AWS 1 Vnr. 530192/530193 BRUKSANVISNING FOR SAG Kjære kunde: Dette er en maskin av god kvalitet, med pålitelig kapasitet. Av

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Manual. Gressklipper DY184SMB Gräsklipper DY184SMB

Manual. Gressklipper DY184SMB Gräsklipper DY184SMB Manual Gressklipper DY184SMB Gräsklipper DY184SMB 540284 1 TEKNISK DATA Modellnummer Bensinmotor Motorhastighet Tennplugg Motorolje Klippebredde DY184SMB 4,0 hk/118 cc 2750 r/m F7RTC 60 ml SAE30 46 cm

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

Sagkjede- kedjeslip Sliper 85W MaNUal 530202

Sagkjede- kedjeslip Sliper 85W MaNUal 530202 Kedjeslip Sagkjedesliper 85W MANUAL 530202 1 Tekniske data Motor RPM 4800 230V, 50Hz, 85W Tvingekapasitet 0.80 til 0.50 Vinkel bord/tvinge Mandrel, diameter 2,25 cm (7/8 ) 35 grader fra høyre til venstre

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300

Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300 Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300 Innhold Beregnet bruk Forsiktighetsregler Montering Bruk Vedlikehold Problemløsing Miljøbeskyttelse Teknisk data Garanti EC samsvarerklæring Beregnet

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Malings-og Mørtelblander M2 1600W

Malings-og Mørtelblander M2 1600W Bruksanvisning for Malings-og Mørtelblander M2 1600W Z1C-HM-140 ORIGINAL INSTRUKSJONER ADEO SERVICES Rue Chanzy-LEZENNES, 59712 LILLE CEDEX9, FRANCE GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Ta vare på disse instruksjonene!

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

Brukerveiledning Sprøytepistol for maling IT016828

Brukerveiledning Sprøytepistol for maling IT016828 Brukerveiledning Sprøytepistol for maling IT016828 Les brukerveiledningen nøye før du tar dette apparatet i bruk. Påse at du vet hvordan apparatet virker og vet hvordan du bruker det. Vedlikehold apparatet

Detaljer

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Art. 626 105 Del nr Beskrivelse Antall H 1 Bolt 6 H 2 Skrueanker 12 H 3 Mutter 6 H 4 Øyeskrue 6 H 5 U-bolt 12 H 6 Nylock-mutter 24 H 7 Klamme 12 H 8 Hettemutter 24

Detaljer

CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 45S COMBI EL 45 COMBI EL COLLECTOR 71503821/0

CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 45S COMBI EL 45 COMBI EL COLLECTOR 71503821/0 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 COLLECTOR 45 COMBI EL 45S COMBI EL 71503821/0 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 2 2 CG

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06.

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06. gazelle ps TM orsk bruksanvisning 2010 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S.

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S. crocodiletm orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the rocodile are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4 Vedlikehold...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

MSG600A MEAT BANDSAW KJÖTTSÅG KJØTTSAG. 230V-50Hz 550 W 590350

MSG600A MEAT BANDSAW KJÖTTSÅG KJØTTSAG. 230V-50Hz 550 W 590350 MSG600A MEAT BANDSAW KJÖTTSÅG KJØTTSAG 230V-50Hz 550 W 590350 ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angitt på informasjonsplaten

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB840 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

Brukermanual Kickbike

Brukermanual Kickbike Brukermanual Kickbike Takk for at du kjøpte en Kickbike sparkesykkel. Vennligst les avsnittene Vedlikehold, Advarsler, Garanti og Tips nøye. Du kan følge denne manualen når du skal montere Kickbiken din.

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Brukerveiledning Back Pack støvsuger

Brukerveiledning Back Pack støvsuger Service & Hjelp Kontakt din forhandler hvor du kan købe produktet AME Gulvteknik ApS tlf. 66157644 - mobil 28300770 www.adiatek.dk - adiatek@adiatek.dk Brukerveiledning Back Pack støvsuger Garanti Pacvac

Detaljer

(Put in picture of NORDIC 140 cycle)

(Put in picture of NORDIC 140 cycle) (Put in picture of NORDIC 140 cycle) Art. Nr: 101213 Generell informasjon: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9 BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... VIKTIGE FORHÅNDSREGLER. Les alle instruksjonene i denne manualen før du benytter deg av vektbenken.

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT. Art. 555 013

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT. Art. 555 013 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT Art. 555 013 ÖVERSIKT ÖVER DELAR 2 DELLISTA Nr Beskrivning Antal 1 Säte 1 2 Sätebolt 1 3 Plast kåpa för vertikal sätejustering 1 4 Fyrkantskåpa för vertikal

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning Lagertelt 9 m2monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3 m x 3 m x 2,4 m Shed-in-a-Box - Grå 70333 ANBEFALT VERKTØY ELLER 11 mm Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen MÅ forankres

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com Forward Thinking Mobility Forward Thinking Mobility NORSK 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhet 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7.

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK - NORSK

BRUKERHÅNDBOK - NORSK BRUKERHÅNDBOK - NORSK SKIKE V7 FIX Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE A. LEVERINGSOMFANG... 1 B. DE FØRSTE TRINNENE... 1 C. BREMSEJUSTERING... 1 D. X / O BENJUSTERING... 2 E. INNSTILLINGER, INN OG

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene.

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. VITAMIX BLENDERE Brukerhåndbok Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. Modeller som dekkes i denne håndboken: (Noen modeller er ikke

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk!

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! Arctic løftestoler er testet og godkjent i henhold til følgende krav og standarder: EN 12182 EN 1021-1 EN 13751 EN 1021-2 EN 1728 EN 1022 EN 60601-1

Detaljer