Offentlig journal. Periode: Helse Sør-Øst RHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Periode: 15022012-15022012. Helse Sør-Øst RHF 16022012"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei

2 08/ I MS-Senteret Hakadal AS Pensjon - private institusjoner med avtale Økte pensjonskostnader 2010 Finans 08/ Mottaker: 08/ Helse- og omsorgsdepartementet Mammografiprogrammet i Helse Sør-Øst Spørsmål nr 821 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen - ventetid for svar på mammografi Kvalitet og fagområder Kvalitet og fagområder Spesialist Bente Bjørnstad Privatpraktiserende spesialist - Bente Bjørnstad Takker ja til tilbud om 100 % avtalehjemmel - individuell avtale til signering Side 1

3 08/ Spesialist Signe Eriksen Privatpraktiserende spesialister - Signe Eriksen Adresseforandring - endring av kontoradresse for avtalepraksis i øyesykdommer fra og med / Diakonova Samarbeidsorganet for hogskolene møter og konferanser Bruk av samarbeidsmidler til kvalitetsutvikling av praksisstudier for høgskole / Universitetet i Agder og helseforetak / sykehus i årlig tilbakemelding - Diakonova VAD Mari Trommald Medisin og helsefag 08/ Høgskolen i Vestfold Samarbeidsorganet for høgskolene møter og konferanser Rapport samarbeidsmidler Hogskolen i Vestfold VAD Mari Trommald Medisin og helsefag Side2

4 08/ Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Helsedirektoratet Blodtransfusjonstjenesten i Norge Forslag til nye medlemmer i transfusjonstjenestens kvalitetsråd Tjenesteutvikling og samhandling Kvalitet og fagområder 08/ Helsedirektoratet Blodtransfusjonstjenesten i Norge Oppnevning av Transfusjonstjenestens kvalitetsråd Tjenesteutvikling og samhandling Medisin og helsefag 09/ TV2 Forsikring - Helse Sor-øst RIIF Bestilling av dokument - begjæring om innsyn - 09/ HR-avdeling Finans Side3

5 09/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Offl 13,Fv1 13 Avskj ermet Henvendelser og klager fra privatpersoner Søknad om økonomisk støtte til informasjonsfilm om nettverksmøte Medisin og helsefag Medisin og helsefag 10/ / Spesialist Henning Hellum Privatpraktiserende spesialister - Henning Hellum Avtalepraksis i nevrologi - tilbud om utvidet avtale - individuell avtale til signering Fagforbundet SP tillitsvalgtordning Hoved- og plasstillitsvalgte i Sykehuspartner Sykehuspartner SP Personal Side4

6 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Anskaffelse av radiologiske tjenester 2010 Begjæring om innsyn 10/ oversendelse av dokumenter pr postgang Intern administrasjon 10/ Mottaker: Dok.dato: Jour.dato: VWR International AS SP Konkurranse vedrørende forbruksmateriell, plast og glass til laboratorier Vedrørende rammeavtale Forbruksmateriell plast og glass til lab SP Stab SP Innkjøp 11/ U 0 Offl 23 Annet led Mottaker: Avskjermet Anskaffelse av TSB Tverrfaglig spesialisert behandling tjenester 2011 Avskj ermet Eksteme helsetjenester Side5

7 11/ I 0 Offi 23 Annet led Avskjermet Anskaffelse av TSB Tverrfaglig spesialisert behandling tjenester 2011 Avskjermet 11/ I 0 Offi 23 Annet led Avskjermet Anskaffelse av TSB Tverrfaglig spesialisert behandling tjenester 2011 Avskjermet 11/ I 0 Offl 23 Annet led Avskjermet Anskaffelse av TSB Tverrfaglig spesialisert behandling tjenester 2011 Avskjermet Side6

8 11/ / Mottaker: Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Ventelister og langtidsventende Utlevering av aktivitetsdata per januar 2012 til styringsformål Bestilling og rapportering Økonomi Dok.dato: Jour.dato: Kluge Advokatfirma DA Skadesløsbrev - Pantobligasjoner - skjøter Oversendelse av signert skjøte - Drøbak Juridisk avdeling Juridisk avdeling 11/ Sykehuset Innlandet HF Helse Sør-Øst - Plan for strategisk utvikling Strategisk utvikling - Foretakstillitsvalgte Sykehuset Innlandet Fagforbundet Styre- og eieroppfølging Styre- og eieroppfølging Side7

9 Helse Sor-Øst RHF / I Oslo bystyret Styremedlemmer i helseforetakene Kandidater fra Oslo til styrene for helseforetakene i Helse Sor-øst Styre- og eieroppfølging Sekretariatet 11/ Oslo kommune - vann og avlopsetaten Nabovarsel - gnr 42 bnr forskningsveien 7 Gnr 42 bnr Forskningsveien 7 - varsel om utskifting av vannmålere i målerpunkt A8860 Bygg og eiendom Bygg og eiendom 11/ Sykehuset Telemark HF Horing - innfering av felles e-læring i Helse miljø og sikkerhetsarbeid Heringssvar - innføring av felles e-læring i Helse miljo og sikkerhetsarbeid - Sykehuset Telemark HF HR-avdeling HR-avdeling Side8

10 12/ / Laboratorium for Patologi AS Høring - Rapport om oppgave- og funksjonsfordeling og samarbeid mellom private Høringsuttalelse på rapport om oppgave- og funksjonsfordeling og samarbeid mellom private Ringen rehabiliteringssenter Høring - Rapport om oppgave- og funksjonsfordeling og samarbeid mellom private Høring på rapport om oppgave- og funksjonsfordeling og samarbeid mellom private - Ringen Rehabiliteringssenter 12/ Curato Røntgen AS Høring - Rapport om oppgave- og funksjonsfordeling og samarbeid mellom private Tilsvar - Høring på rapport Oppgave- og funksjonsdeling og samarbeid mellom private Side9

11 Helse Sør-Øst RI-IF Offentligjournal Periode: / / Teres Medical Group Høring - Rapport om oppgave- og funksjonsfordeling og samarbeid mellom private Horingsnotat oppgavefordeling private leverandører av helsetjenester - Teres Medical Group Diakonhjemmet Sykehus AS Horing - Rapport om oppgave- og funksjonsfordeling og samarbeid mellom private Horingssvar på rapport om oppgave- og funksjonsfordeling og samarbeid mellom private - Diakonhjemmet sykehus 12/ Sykehuset Telemark HF Høring - Rapport om oppgave- og funksjonsfordeling og samarbeid mellom private Høringssvar - Oppgave- og funksjonsfordeling og samarbeid mellom private - Sykehuset Telemark HF Sidel0

12 12/ / / NKS Grefsenlia AS Høring - Rapport om oppgave- og funksjonsfordeling og samarbeid mellom private Høringssvar - Oppgave og funksjonsfordeling og samarbeid mellom private - NKS Grefsenlia as CatoSenteret Høring - Rapport om oppgave- og funksjonsfordeling og samarbeid mellom private Høringssvar på rapport Oppgave- og funksjonsfordeling og samarbeid mellom private - Catosenteret Sykehuset Innlandet HF Horing - Rapport om oppgave- og funksjonsfordeling og samarbeid mellom private Horingsinnspill - Rapport om oppgave- og funksjonsfordeling og samarbeid mellom private - Sykehuset Innlandet HF Side 1 1

13 Helse Sør-Øst RTIF Offentligjournal Periode: / / / Rehabiliteringssenteret MR as Horing - Rapport om oppgave- og funksjonsfordeling og samarbeid mellom private Høringsuttalelse - Rapport om oppgave- og funksjonsfordeling og samarbeid mellom private - Rehabiliteringssenteret MR Spesialist Hans Frogh Ro 50 % avtalehjemmel i nevrologi i Helse Sør-Øst - lokalisert til Oslo Søknad om 50 % avtalehjemmel i nevrologi i Helse Sør-Øst - lokalisert til Oslo Asker kommune Høring - Sluttrapport fra midlertidig regionalt utvalg for funksjonsfordeling av ortopedi revmakirurgi og revmatologi i Helse Sør-Øst Asker kommune - Høring - Sluttrapport fra midlertidig regionalt utvalg Medisin og helsefag Medisin og helsefag Sidel2

14 Helse Sør-Øst RI-IF / I Bærum kommune Høring - Sluttrapport fra midlertidig regionalt utvalg for funksjonsfordeling av ortopedi revmakirurgi og revmatologi i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst - funksjonsfordeling ortopedi - revmakirugi - revmatologi - høringssvar - Bærum kommune Medisin og helsefag Medisin og helsefag 12/ I Sykehuset Telemark HF Høring - Sluttrapport fra midlertidig regionalt utvalg for funksjonsfordeling av ortopedi revmakirurgi og revmatologi i Helse Sør-Øst Høringssvar - organisering av ortopedi revmakirurgi og rematologi i Helse Sør-Øst RHF - Sykehuset Telemark HF Medisin og helsefag Medisin og helsefag 12/ I Spesialist Kristin Klovning 100 % avtalehjemmel i fødselshjelp og kvinnesykdommer i Helse Sør-Øst - Grenlandsområdet Telemark Søknad om 100 % avtalehjemmel Grenlandsområdet Telemark Sidel3

15 12/ Mottaker: 12/ Mottaker: 12/ Se e-postmottaker(e) Foretaksmøter helseforetakene Oversendelse av original til helseforetak Sykehusapotekene HF - Protokoll fra foretaksmøte Styre- og eieroppfølging Styre- og eieroppfølging Se e-postmottaker(e) Foretaksmøter helseforetakene Oversendelse av original til helseforetak Sørlandet sykehus HF - Protokoll fra foretaksmøte Styre- og eieroppfølging Styre- og eieroppfølging Ringen rehabiliteringssenter Høring - organisering og oppgaver for regionalt kompetansesenter innen rehabilitering Høringssvar - organisering og oppgaver for regionalt kompetansesenter innen rehabilitering - Ringen rehabiliteringssenter Kvalitet og fagområder Medisin og helsefag Sidel4

16 Helse Sor-øst RHF / Sorlandet sykehus HF Horing - organisering og oppgaver for regionalt kompetansesenter innen rehabilitering Horingssvar - forslag til organisering og oppgaver for regionalt kompetansesenter innen rehabilitering - Sorlandet sykehus HF Kvalitet og fagområder Medisin og helsefag 12/ LHL Helse as Horing - organisering og oppgaver for regionalt kompetansesenter innen rehabilitering Horingssvar Organisering og oppgaver for regionalt kompetansesenter - LHL Helse Kvalitet og fagområder Medisin og helsefag 12/ Mottaker: Oslo universitetssykehus HF Høring - organisering og oppgaver for regionalt kompetansesenter innen rehabilitering Organisering og oppgaver for regionalt kompetansesenter innen rehabilitering - utsettelse av frist Kvalitet og fagområder Kvalitet og fagområder Sidel5

17 12/ Dok.dato: Jour.dato: Det kongelige kunnskapsdepartementet Vitenskapsåret 2011 Vitenskapsåret 2011 Forskning og innovasjon Forskning og innovasjon 12/ Dok.dato: Jour.dato: Johnson & Johnson AB Konsignasjonslager Avtale om konsignasjonslager til signering og retur - Johnson & johnson AB og Helse Sør-Øst RHF Innkjøp og logistikk Sekretariatet 12/ Dok.dato: Jour.dato: Det kongelige kunnskapsdepartementet FoU-statistikk Synliggjøring av helseforetakene i den nasjonale FoU-statistikk Medisin og helsefag Økonomi Sidel6

18 12/ / Spesialist Judith Gujdi Privatpraktiserende spesialist - Judith Gujdi Individuell avtale til signering Områdesykehus på Sunland - Rune Håndlykken Vestre Viken HF - elendom Områdesykehus Vestre Viken - Rapport om alternativ tomt Sundland Drammen Bygg og eiendom Bygg og eiendom Sidel7

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012 Helse Sor-øst RHF 17012012 Offentlig journal Periode: 16012012-16012012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offendig journal Periode: 16012012-16012012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014 Helse Sør-Øst RHF 09012014 Offentlig journal Periode: 08012014-08012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sør-Øst RHF 09012014 08/00043-19 Mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013 Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 11062013 08/00243-81 Dok.dato: 31052013 Jour.dato: 07062013

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012 Helse Sør-øst RHF 29062012 Offentlig journal Periode: 27062012-27062012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 29062012 08/00131-7 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013 Offentlig journal Periode: 09122013-09122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00175-322 I Dok.dato: 06122013 Jour.dato: 09122013 Avsender: Oslo

Detaljer

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Vedr. "Traumer og psykisk helse. En studie om forekomst av potensielt traumatiserende hendelser og posttraumatiske

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04.

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 26.04.2011 Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Clarion Hotell Oslo Airport, Gardermoen Dato: Styremøte 5. og 6. mai 2010 Tidspunkt: 5. mai kl 1700-1900 6. mai kl 0830-1600 Følgende medlemmer møtte: Hanne

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12042010 -

Offentlig journal Periode: 12042010 - 20042010 Offentlig journal Periode: 12042010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-26 I Dok.dato: 15042010 Jour.dato: 16042010 Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102007-29102007

Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00003-33 Dok.dato: 17102007 Grad: 0 Par.: SpareBank1 Nord-Norge

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013 Offentlig journal Periode: 06-03-2013-06-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-102 U Pasientreiser Helse Førde Vedtaksbrev og fraser i PRO

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00048-11 X Dok.dato: 16.11.2012 Jour.dato: 04.01.2013 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja Offentlig journal Periode: 05042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 05042012-10042012 11/00124-2 I Dok.dato: 30032012

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-205 I Fysioterapeut Øivind Heyn Internett - endringsforespørsel

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14012013 -

Offentlig journal Periode: 14012013 - 23012013 Offentlig journal Periode: 14012013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00041-16 U Dok.dato: 15012013 Jour.dato: 16012013 Tilg. kode: U Par.: Divisjon for

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER

SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 20.

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013

Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013 Offentlig journal Periode: 05-03-2013-05-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00191-101 I Pasientreiser Helse Førde Vedtaksbrev og fraser i PRO

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer