Offentlig journal. Periode: Helse Sor-Øst RHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Helse Sor-Øst RHF 06112012"

Transkript

1 Helse Sor-Øst RHF Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

2 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Borgestadklinikken, Blå Kors Sør Sak: Pensjon - private institusjoner med avtale Dok: Kompensasjon for økte pensjonskostnader 2012 Saksansv: Eksteme helsetjenester Saksbeh: Finans 08/ I Borgestadklinikken, Blå Kors Sør Sak: Pensjon - private institusjoner med avtale Dok: Aktuarberegninger - Borgestadklinikken - Blå Kors Sør SA Saksbeh: Finans 08/ Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Advokatfirmaet Haavind AS Sak: Rammeavtale om juridisk bistand i Helse Sør-Øst RHF Dok: Rammeavtale om juridisk bistand mellom Helse Sør-Øst RHF og Advokatfirmaet Haavind AS Saksansv: Saksbeh: Juridisk avdeling Juridisk avdeling Side 1

3 Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Storeng, Beck & Due Lund Sak: Rammeavtale om juridisk bistand i Helse Sør-Øst RHF Dok: Rammeavtale om j uridisk bistand mellom Helse Sør-Øst RHF og Storeng, Beck & Due Lund Saksansv: Juridisk avdeling Saksbeh: Juridisk avdeling 08/ Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Wikborg Rein Sak: Rammeavtale om juridisk bistand i Helse Sør-Øst RHF Dok: Rammeavtale om juridisk bistand mellom Helse Sør-Øst RHF og WR Saksansv: Juridisk avdeling Saksbeh: Juridisk avdeling 08/ Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Torkildsen, Tennøe & Co Sak: Rammeavtale om juridisk bistand i Helse Sør-Øst RHF Dok: Rammeavtale om juridisk bistand mellom Helse Sør-Øst RHF og Torkildsen, Tennøe & Co Saksansv: Juridisk avdeling Saksbeh: Juridisk avdeling Side2

4 08/ Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Simonsen Advokatfirma DA Sak: Rammeavtale om juridisk bistand i Helse Sør-Øst RHF Dok: Rammeavtale om juridisk bistand mellom Helse Sør-Øst RHF og Simonsen Advokatfirma DA Saksansv: Saksbeh: Juridisk avdeling Juridisk avdeling 08/ Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Advokatfirmaet Haavind AS Sak: Rammeavtale om juridisk bistand i Helse Sør-Øst RHF Dok: Rammeavtale om juridisk bistand mellom Helse Sør-Øst RHF og Advokatfirmaet Haavind AS Saksansv: Saksbeh: Juridisk avdeling Juridisk avdeling 08/ Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Kluge Advokatfirma DA Sak: Rammeavtale om j uridisk bistand i Helse Sør-Øst RHF Dok: Rammeavtale om juridisk bistand mellom Helse Sør-Øst RHF og Kluge Advokatfirma DA Saksansv: Saksbeh: Juridisk avdeling Juridisk avdeling Side3

5 08/ Dok.dato: Jour.dato: Advokatfirmaet Haavind AS Sak: Dok: 08/ Sak: Dok: 08/ Sak: Dok: Rammeavtale om juridisk bistand i Helse Sør-Øst RHF Rammeavtale om juridisk bistand mellom Helse Sør-Øst RHF og Advokatfirmaet Haavind AS Saksansv: Juridisk avdeling Saksbeh: Juridisk avdeling Dok.dato: Jour.dato: Wikborg Rein Rammeavtale om juridisk bistand i Helse Sør-Øst RIIF Rammeavtale om juridisk bistand mellom Helse Sør-Øst RHF og WR Saksansv: Juridisk avdeling Saksbeh: Juridisk avdeling Dok.dato: Jour.dato: Torkildsen, Tennøe & co. Advokatfirma AS Rammeavtale om juridisk bistand i Helse Sør-Øst RHF Rammeavtale om juridisk bistand mellom Helse Sør-Øst RHF og Torkildsen, Tennøe & Co Saksansv: Juridisk avdeling Saksbeh: Juridisk avdeling Side4

6 08/ Dok.dato: Jour.dato: Simonsen og Vogt & Wiig Sak: Rammeavtale om juridisk bistand i Helse Sør-Øst RHF Dok: Forlengelse av rammeavtale Saksansv: Juridisk avdeling Saksbeh: Juridisk avdeling 08/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personal Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Forsvarets høgskole Dok: Informasjon om uttak av deltakere til Sjefskurs nr 10/2013 ved Forsvarets høgskole Saksansv: Saksbeh: HR-avdeling Intern HR 08/ Mottaker: Dok.dato: Jour.dato: Se e-post mottakere Sak: Kreftomsorg i Helse Sør-Øst Dok: Valildering av kvalitetsindikatorer som måler tid fra henvisning til forste behandlig for kreft Saksansv: Tjenesteutvikling og samhandling Saksbeh: Medisin og helsefag Side5

7 08/ Dok.dato: Jour.dato: Helseforetakenes Innkjøpsservice as HINAS Sak: Rammeavtale hotelltjenester Dok: Oversendelse av endringsprotokoll for signering - Hotelltjenester - Scandic Saksansv: Innkjøp og logistikk Saksbeh: Sekretariatet 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Intern administrasjon Sak: Innkallinger, referater og vernerunder - arbeidsmiljøutvalget i Helse Sør-Øst RHF - AMU Dok: Referat fra AMU Saksansv: VAD Viseadministrerende direktør Saksbeh: Intern administrasjon 09/ Ansatte ved korttidsenheten Stensby Sak: Samhandlingsreformen - midler Dok: Nedleggelse av Stensby Sykehus Saksansv: Tjenesteutvikling og samhandling Saksbeh: Medisin og helsefag Side6

8 09/ Dok.dato: Jour.dato: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Nasjonalt administrerende direktørmøter - AD møter Dok: Fremtidig legeregulering - Fornyet anbefaling fra de fire regionale helseforetakene Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Medisin og helsefag 09/ Vestre Viken HF Sak: Tilsyn - Vestre Viken HF Dok: Oppfølging av tilsynssak Vestre Viken HF - kirurgisk avdeling - Bærum sykehus Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Medisin og helsefag 09/ Dok.dato: Jour.dato: Helseforetakenes Innkjøpsservice as HINAS Sak: Rammeavtale - flyreiser og togreiser Dok: Oversendelse av endringsprotokoll for signering - flyreiser - SAS og Helse Sør-Øst RHF Saksansv: Saksbeh: Innkjøp og logistikk Sekretariatet Side7

9 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Wikborg Rein Sak: Anskaffelse av radiologiske tjenester 2010 Dok: Brev fra Unilabs Saksbeh: Juridisk avdeling 10/ X Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personal Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Intern administrasjon Sak: Personalmappe - Avskjermet Dok: Oppsigelse av stilling Saksansv: Intern HR Saksbeh: Intern HR 10/ Dok.dato: Jour.dato: Storebrand Sak: SP - Hoffsveien 1D Dok: Utsettelse av tilbudsfrist - Hoffsveien 1 D 6 etg og 7 etg Saksansv: Sykehuspartner Saksbeh: SP Økonomi og Administrasjon Side8

10 Helse Sor-Øst RHF Offendig journal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Sunnaas sykehus HF Sak: Sykehuset Østfold - eiendom Dok: Salg av Helsehuset i Askim Saksansv: Bygg og eiendom Saksbeh: Juridisk avdeling 11/ Dok.dato: Jour.dato: Helseforetakenes Innkjøpsservice as HINAS Sak: Rammeavtale - teknisk programvare Dok: Oversendelse av endringsprotokoll for signering - Teknisk programvare VPN portal - Datametrix Saksansv: Teknologi og ehelse Saksbeh: Sekretariatet 11/ Dok.dato: Jour.dato: Røntgensenteret AS Sak: Anskaffelse polikliniske radiologitjenester Dok: Avtale - radiologi 2013 Side9

11 Helse Sor-Øst RHF Offentligjournal Periode: / I Helsedirektoratet Sak: Hendelser i Oslo og på Utøya Dok: Kopi av Helsedirektoratets plan for oppfølging av erfaringer etter Saksansv: VAD Viseadministrerende direktør Saksbeh: Medisin og helsefag 11/ Dok.dato: Jour.dato: Helseforetakenes 1nnkjøpsservice as HINAS Sak: Rammeavtale - inkontinens Dok: Oversendelse av endringsprotokoll for signering - Inkontinensmateriell - Maske Gruppen AS Saksansv: Innkjøp og logistikk Saksbeh: Sekretariatet 11/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Svein Roefsen Sak: Aktivitetsdata helseforetakene - spesialister Dok: Avtalepraksis - rapportering av aktivitetsdata 2011 Saksansv: Økonomi Sidel0

12 11/ Dok.dato: Jour.dato: Lege Mir Jafar Mousavi Sak: Eksterne helsetjenester - generelt Dok: Søknad om avtalefestet gastroenterologisk og generell kirurgi 12/ I Unicare Helse Sak: Rapportering raskere tilbake 2012 Dok: Henvisnings og aktivitetsrapport for oktober Unicare Saksansv: Behov og bestilling Saksbeh: Regnskap og rapportering 12/ I Unicare Friskvernklinikken Sak: Rapportering raskere tilbake 2012 Dok: Rapportering Raskere Tilbake oktober Unicare Friskvernklinikken Saksansv: Behov og bestilling Saksbeh: Regnskap og rapportering Side 11

13 12/ Mottaker: Se e-post mottakere Sak: Konserntillitsvalgte KTV 2012 Dok: Innkalling til samarbeidsmøte med KTV Saksansv: HR-avdeling Saksbeh: HR-avdeling 12/ Helsedirektoratet Sak: Godkjenning / opphør av sykehus / opptreningssenter som utdanningsinstitusjoner / sykehus 2012 Dok: Søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon i infeksjonssykdommer fra Sykehuset Telemark HF Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Medisin og helsefag 12/ Stiftelsen Furukollen psykiatriske senter Sak: Aktivitetsrapportering psykiatri Dok: Månedlig rapportering for oktober Helse Sør Øst - Stiftelsen Furukollen psykiatriske senter Sidel2

14 12/ Larkollen Stiftelesen Kirkens Bymisjon Sak: Aktivitetsrapportering psykiatri Dok: Aktivitetsrapport Larkollen Stiftelesen Kirkens Bymisjon 12/ Manifestsenteret psykisk lidelse og rus Sak: Aktivitetsrapportering psykiatri Dok: Aktivitetstall for oktober - Manifestsenteret psykisk lidelse og rus 12/ Modum Bad - Gordon Johnsens Stiftelse Sak: Aktivitetsrapportering psykiatri Dok: Aktivitetsrapport for oktober - Modum Bad Sidel3

15 Offentligjournal Periode: / Bergflott Behandlingssenter Sak: Aktivitetsrapportering psykiatri Dok: Månedelig rapportering oktober Bergflott Behandlingssenter 12/ I Samtun AS Sak: Aktivitetsrapportering rus Dok: Rapport fra oktober Samtun Saksansv: Eksteme helsetjenester 12/ I Phoenix Haga Sak: Aktivitetsrapportering rus Dok: Aktivitetsrapport for oktober Phoenix Haga Sidel4

16 12/ I Skjelfoss psykiatriske senter Sak: Aktivitetsrapportering rus Dok: Rapportering oktober Skjelfoss psykiatriske senter 12/ I Tyrilistiftelsen Sak: Aktivitetsrapportering rus Dok: Månedlig rapportering oktober Tyrilistiftelsen 12/ I Stiftelsen Fredheim Sak: Aktivitetsrapportering rus Dok: Rapportering for oktober Stiftelsen Fredheim Side 15

17 Offentligjournal Periode: / Helsedirektoratet Sak: Helsefaglig utdanning Dok: Gjennomgang av spesialitetsttruktur og spesialitetsinnhold - Invitasjon til temasamling nr 3 den Saksansv: HR-avdeling Saksbeh: Medisin og helsefag 12/ Dok.dato: Jour.dato: Norges Handikapforbund Innlandet NHF Sak: Samhandlingsreformen 2012 Dok: Brukermedvirkning Saksansv: Medisin og helsefag Saksbeh: Kvalitet og fagområder 12/ Sak: Dok: Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Randi Mikaelsen Avtalehjemmel i klinisk psykologi i Helse Sør-Øst RHF Vedrørende søknad om avtalehjemmel for fulltids privat spesialistpraksis - ettersender spesialistgodkjenning Sidel6

18 Helse Sor-øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Helseforetakene i Helse Sør-Øst Sak: Høring - bruk av varslingsteknologi og lokaliseringsteknologi i helsetjenesten og omsorgstjenesten og oppheving av avviklingsloven Dok: Bruk av varslingsteknologi og lokaliseringsteknologi i helsetjenesten og omsorgstjenesten og oppheving av avviklingsloven 12/ X Saksansv: Teknologi og ehelse Saksbeh: Teknologi og ehelse Dok.dato: Jour.dato: Teknologi og ehelse Sak: Prosjekt Regional standardisering DIPS Dok: Anbefalinger til regionale standarder for område - Arbeidsgruppestruktur - Regional standardisering DIPS 12/ X Saksansv: Teknologi og ehelse Saksbeh: Teknologi og ehelse Dok.dato: Jour.dato: Teknologi og ellelse Sak: Prosjekt Regional standardisering DIPS Dok: Anbefalinger til regionale standarder for område - Journalstruktur - Regional standardisering DIPS Saksansv: Teknologi og ehelse Saksbeh: Teknologi og ehelse Sidel7

19 12/ X Dok.dato: Jour.dato: Teknologi og ehelse Sak: Prosjekt Regional standardisering DIPS Dok: Anbefalinger til regionale standarder for område - Organisasjonsoppsett - Regional standardisering DIPS 12/ X Saksansv: Teknologi og ehelse Saksbeh: Teknologi og ehelse Dok.dato: Jour.dato: Teknologi og ellelse Sak: Prosjekt Regional standardisering DIPS Dok: Anbefalinger til regionale standarder for område - Tilgangsstyring - Regional standardisering DIPS Saksansv: Teknologi og ehelse Saksbeh: Teknologi og ehelse 12/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Mette V Alsos Sak: Privatpraktiserende spesialist - Mette V Alsos Dok: Vedrorende sykemelding Sidel8

20 12/ X Dok.dato: Udatert Jour.dato: Intern HR Sak: Utlysning av stilling - Spesialrådgiver eksterne helsetjenester - søknadsfrist Dok: Utlysning av stilling - Spesialrådgiver eksterne helsetjenester Saksansv: Intern HR Saksbeh: Intern HR Sidel9

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014 Helse Sør-Øst RHF 09012014 Offentlig journal Periode: 08012014-08012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sør-Øst RHF 09012014 08/00043-19 Mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013 Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 11062013 08/00243-81 Dok.dato: 31052013 Jour.dato: 07062013

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle.

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle. Helse Sør-Øst RHF 15052012 Offentlig journal Periode: 14052012 14052012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 15052012 08/00515-44 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012 Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 08/00271-24 Spesialist Kari

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012 Helse Sør-øst RHF 29062012 Offentlig journal Periode: 27062012-27062012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 29062012 08/00131-7 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 18032013-18032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013

Offentlig journal. Periode: 18032013-18032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013 Offentlig journal Periode: 18032013-18032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 22032013 08/00175-320 I Bydel Bjerke Sak: Hovedstadsprosessen

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012 Helse Sor-øst RHF 17012012 Offentlig journal Periode: 16012012-16012012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offendig journal Periode: 16012012-16012012

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Offentlig journal Periode: 28022013-28022013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00500-109 I Dok.dato: 27022013 Jour.dato: 28022013 Avsender: Akershus

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15022012-15022012. Helse Sør-Øst RHF 16022012

Offentlig journal. Periode: 15022012-15022012. Helse Sør-Øst RHF 16022012 Offentlig journal Periode: 15022012-15022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00276-410 I MS-Senteret Hakadal AS Pensjon - private institusjoner

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013 Offentlig journal Periode: 09122013-09122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00175-322 I Dok.dato: 06122013 Jour.dato: 09122013 Avsender: Oslo

Detaljer

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig j ournal Periode: 03-09-2011-03-09-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 3/10/2011 08/00012-166 1 Dok.dato: Udatert Jour.dato: 3/9/2011 Sak:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 26092013-26092013. Helse Sør-øst RHF 27092013

Offentlig journal. Periode: 26092013-26092013. Helse Sør-øst RHF 27092013 Helse Sør-øst RHF 27092013 Offentlig journal Periode: 26092013-26092013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RHF 27092013 08/00021-8 Dok.dato:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 14012014-14012014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 08/01091-13 Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Offentlig

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato27.03.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato27.03.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato27.03.2014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider: 12 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 28032014 f. - Fra:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00122-11 U Dok.dato: 11.04.2013 Jour.dato: 12.04.2013 Willis AS

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03-06-2013-03-06-2013

Offentlig journal Periode: 03-06-2013-03-06-2013 Offentlig journal Periode: 03-06-2013-03-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00213-22 U Pasientreiser Helse Fonna Kontrakt - Del tre til tjenesteleveranseavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode:14062007-14062007

Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00047-175 Dok.dato: 11062007 Grad: U 0 Par.: Advokatfirmaet

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja Offentlig journal Periode: 05042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 05042012-10042012 11/00124-2 I Dok.dato: 30032012

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21032011 -

Offentlig journal Periode: 21032011 - 29032011 Offentlig journal Periode: 21032011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-104 I Dok.dato: 24032011 Jour.dato: 24032011 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04.

Offentlig journal. Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat. Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011 11.04.2011 12.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 26.04.2011 Svar vedrørende søkn ad på ferievikariat Jobbsøknader og generelle henvendelser 2011 2011/34-20 2242/2011

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04052015 -

Offentlig journal Periode: 04052015 - 12052015 Offentlig journal Periode: 04052015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00096-25 U Dok.dato: 24042015 Jour.dato: 05052015 Tilg. kode: U Par.: Drift og vedlikehold

Detaljer

Offentlig journal Periode:05092007-05092007

Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Offentlig journal Periode:05092007-05092007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-194 Dok.dato: 29082007 Grad: U 0 Par.: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21102013 -

Offentlig journal Periode: 21102013 - 30102013 Offentlig journal Periode: 21102013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-59 I Dok.dato: 21102013 Jour.dato: 21102013 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00048-11 X Dok.dato: 16.11.2012 Jour.dato: 04.01.2013 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer