Din bruksanvisning HP PHOTOSMART

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 7850 http://no.yourpdfguides.com/dref/4169323"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PHOTOSMART Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PHOTOSMART 7850 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual HP PHOTOSMART 7850 Bruksanvisning HP PHOTOSMART 7850 Brukerhåndbok HP PHOTOSMART 7850 Brukerveiledning HP PHOTOSMART 7850 Instruksjon HP PHOTOSMART 7850 Din bruksanvisning HP PHOTOSMART

2 Manuell abstrakt: modellnummer er VCVRA deler i dette materialet skal fortolkes som en ekstra garanti. HP skal ikke være erstatningsansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dokumentet. Hewlett-Packard Company kan ikke holdes ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader i forbindelse med eller som resultat av utrustningen, ytelsen eller bruken av dette dokumentet og programmaterialet som det beskriver. Miljøerklæringer Hewlett-Packard Company har forpliktet seg til å produsere kvalitetsprodukter på en miljøvennlig måte. Vern av miljøet Denne skriveren er utviklet med en rekke egenskaper som begrenser den miljømessige påvirkningen til et minimum. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til HPs webområde for miljøspørsmål på environment/. uten Internett-tilgang må kontakte HPs kundestøtte. Resirkuleringsordning HP tilbyr et økende antall programmer for tilbakelevering og resirkulering av produkter i mange land, og er partner med noen av de største resirkuleringssentrene for elektronikk over hele verden. HP sparer på Varemerker HP, HP-logoen og Photosmart tilhører Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for eieren. Microsoft, Windows og Windows XP er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Intel og Pentium er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation eller datterselskaper i USA og andre land. ipod er et varemerke for Apple Computer, Inc. Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og brukes av HewlettPackard Company under lisens. Andre merker og tilhørende produkter er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Den innebygde programvaren i skriveren er delvis basert på arbeidet til Independent JPEG Group. Deler av programvaren har Copyright 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd. and Clark Cooper. Copyright 2001, 2002, 2003 Expat maintainers. Dette symbolet på produktet eller pakken angir at dette produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall. Det er ditt ansvar å avhende brukt utstyr ved å levere det til en godkjent avfallsplass for resirkulering av brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Den separate innsamlingen og resirkuleringen av det brukte utstyret på avhendingstidspunktet vil bidra til å bevare naturressurser og sikrer at utstyret blir resirkulert på en måte som beskytter helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om hvor du kan levere brukt utstyr for resirkulering, kan du kontakte nærmeste bykontor, det lokale renovasjonsfirmaet eller butikken der du kjøpte produktet. Hvis du vil ha mer informasjon om retur- og resirkuleringsordninger for HP-produkter generelt, kan du gå til: environment/recycle/index. html. Innhold 1 Velkommen Åpne den elektroniske hjelpen for HP Photosmart-skriveren... 3 Skriverens deler.4 Klargjøre for utskrift...

3 ...7 Legge i papir Velge riktig papir...7 Skrive ut fra kontrollpanelet eller en datamaskin....8 Legge i papir...

4 8 Bruke blekkpatroner...9 Kjøpe nye blekkpatroner Blekkpatrontips...10 Sette inn og bytte blekkpatronene Justere blekkpatronene for å oppnå best mulig resultat.12 Når du ikke bruker en blekkpatron...

5 12 Skrive ut uten datamaskin 13 Opprette en tilkobling.13 Skrive ut fra et minnekort Sette inn et minnekort Minnekorttyper.

6 . 14 Støttede filformater Endre standard papirstørrelse Bestemme hvilke fotografier du vil skrive ut Velge et fotooppsett. 16 Velge fotografier som skal skrives ut...

7 .17 Skrive ut fotografiene Ta ut et minnekort Skrive ut fotografier fra et digitalkamera..18 Bruke et PictBridge-kamera Bruke et Bluetooth-kamera 19 Skrive ut fotografier fra andre Bluetooth-kompatible enheter

8 . 19 Opprette Bluetooth-tilkobling Skrive ut fotografier fra en Bluetooth-enhet Skrive ut fotografier fra en HP ipod Skrive ut fra en datamaskin Bruke kreative alternativer i skriverprogramvaren..23 HP Image Zone...

9 ...23 HP Image Zone Express...24 HP Instant Share Vise fotografier på dataskjermen Lagre fotografiene på en datamaskin.25 Stell og vedlikehold...

10 ..27 Rengjøre og vedlikeholde skriveren Rengjøre skriveren på utsiden 27 Rengjøre blekkpatronene..27 Rengjøre blekkpatronkontaktene manuelt HP Photosmart 7800 series Brukerhåndbok Justere blekkpatronene Oppdatere programvaren.

11 ...28 Oppbevare skriveren og blekkpatronene Oppbevare skriveren Oppbevare blekkpatronene Opprettholde kvaliteten på fotopapiret Oppbevare fotopapir...

12 ..30 Håndtere fotopapir Problemløsing 31 Problemer med skrivermaskinvaren...31 Utskriftsproblemer Utskriftsproblemer knyttet til Bluetooth..

13 ..37 Statusindikatorer på skriverskjermen HPs kundestøtte. 41 HPs kundestøtte over telefon...41 Ringe kundestøtte...42 Returnere produktet til HP for reparasjon (bare Nord-Amerika) Flere garantialternativer..

14 42 8 Spesifikasjoner...43 Systemkrav Skriverspesifikasjoner HP-garanti.

15 47 Stikkordregister 49 2 HP Photosmart 7800 series 1 Velkommen Takk for at du kjøpte en HP Photosmart 7800 series-skriver! Med den nye fotoskriveren kan du skrive ut flotte fotografier og lagre dem på datamaskinen. Denne håndboken forklarer hovedsakelig hvordan du skriver ut uten en datamaskin. Hvis du vil lære hvordan du skriver ut fra datamaskinen, må du installere skriverprogramvaren for HP Photosmart og lese hjelpen for HP Photosmart-skriveren. Hvis du ønsker en oversikt over hvordan du bruker en datamaskin og skriveren sammen, kan du se Skrive ut fra en datamaskin. Hvis du vil ha informasjon om hvordan;, og er ellers av. Minnekortlampe: Lyser jevnt grønt hvis et minnekort er riktig satt inn, blinker grønt hvis skriveren leser et minnekort, og er av hvis ingen eller mer enn ett minnekort er satt inn. Utskriftslampe: Lyser jevnt grønt hvis skriveren er klar til utskrift, blinker sakte grønt hvis skriveren skriver ut. Statuslampe: Blinker rødt hvis det er oppstått en feil, eller hvis brukeren må gripe inn. 6 HP Photosmart 7800 series 2 Klargjøre for utskrift Denne delen inneholder informasjon om følgende: Legge i papir Bruke blekkpatroner Legge i papir Lær hvordan du velger riktig papir til utskriftsjobben, og hvordan du legger det i hovedskuffen eller fotokassetten til utskrift. Velge riktig papir Hvis du vil se en liste over tilgjengelig HP-papir eller kjøpe rekvisita, kan du gå til følgende adresser: www. hpshopping.com (USA) (Europa) www. Din bruksanvisning HP PHOTOSMART

16 hp. com/jp/supply_inkjet (Japan) (Asia/stillehavsområdene) Velg blant disse typene av kvalitetsfottter med klaffen på venstre side. Skyv klaffene inn i konvoluttene for å unngå fastkjørt papir. Senk utskuffen. Klem sammen papirbreddeskinnen, og skyv den inntil kanten av papiret uten å bøye papiret. Trekk ut forlengeren for utskuffen for å ta imot sidene som skrives ut. Skuff som skal brukes 3. Hovedskuff - store papirstørrelser Hovedskuff - konvolutter 7,62 x 13 cm fotopapir A6-papir L-formatkort 13 x 18 cm fotopapir Papir i 2Lstørrelse 10 x 20 cm fotokort B5-papir Konvolutter med bredde mindre enn 28,0 cm Hovedskuff - små papirstørrelser Tips Løft utskuffen før du legger i små papirstørrelser som ikke støttes av fotokassetten. Legg ned utskuffen etter at du har lagt i papiret Bruke blekkpatroner Med HP Photosmart 7800 series-skriveren kan du skrive ut fargeog svart/hvittfotografier. HP leverer ulike typer blekkpatroner, slik at du kan velge de beste patronene for det du skal skrive ut. HP Photosmart 7800 series Brukerhåndbok 9 Kapittel 2 Kjøpe nye blekkpatroner Når du kjøper nye patroner, kontrollerer du patronnumrene som vises på baksiden av denne håndboken. Disse patronnumrene kan variere, avhengig av land/region. Du kan også finne patronnumrene i skriverprogramvaren. Slik finner du riktige blekkpatronnumre for Windows-brukere 1. Høyreklikk på ikonet HP Digital Imaging Monitor helt til høyre på oppgavelinjen i Windows, og velg Start / Vis HP Løsningssenter. 2. Velg Innstillinger, Utskriftsinnstillinger og Verktøykasse for skriver. 3. Velg kategorien Beregnede blekknivåer, og klikk deretter på Informasjon om blekkpatron. Slik finner du riktige blekkpatronnumre for Macintosh-brukere 1. Klikk på HP Image Zone i Dock. 2. Velg Maintain Printer (Vedlikehold skriver) på hurtigmenyen Settings (Innstillinger). 3. Klikk på Launch Utility (Start verktøy), og velg deretter Supplies Status (Status for rekvisita) på hurtigmenyen. Blekkpatrontips HP Vivera Inks leverer naturtro fotografier og overlegen fargefasthet. Dette gir livaktige farger som varer i generasjoner! HP Vivera Inks er spesielt sammensatt og vitenskapelig testet for kvalitet, renhet og fargefasthet. For å få best mulig utskriftskvalitet anbefaler HP at du setter inn alle blekkpatroner før datoen som er stemplet på esken. For optimale utskriftsresultater anbefaler HP at du bare bruker ekte blekkpatroner fra HP. Ekte HP-blekkpatroner er utviklet og testet sammen med HP-skrivere for å skape flotte resultater uten problemer, gang etter gang. Merk HP kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til blekkpatroner fra andre leverandører enn HP. Skriverservice eller -reparasjon som må utføres som følge av skriverfeil eller skade som kan tilskrives bruk av blekkpatroner fra andre leverandører, dekkes ikke av garantien. Forsiktig Slik unngår du tap eller spill av blekk: La blekkpatronene være i skriveren under transport, og ikke la brukte blekkpatroner være ute av skriveren i lange perioder. Sette inn og bytte blekkpatronene Slik klargjør du skriveren og blekkpatronene 1. Kontroller at strømmen er på, og at du har fjernet pappen fra innsiden av enheten. 2. Løft hoveddekselet på skriveren. 3. Fjern den rosa plasttapen på patronene. 10 HP Photosmart 7800 series Merk Ikke ta på blekkdysene eller de kobberfargede kontaktene, og ikke sett tapen på plass igjen på patronene. Slik setter du inn blekkpatronene 1. Hvis du skal bytte en HP Black-, en HP Photo- eller en HP Gray Photoblekkpatron, trykker du den gamle patronen ned og trekker den ut av den høyre holderen for å fjerne den. 2. Hold den nye blekkpatronen med etiketten øverst. Hold patronen litt på skrå oppover og skyv den inn i den høyre holderen, slik at de kobberfargede kontaktene kommer først inn. Skyv blekkpatronen forsiktig inn helt til den klikker på plass. Forsiktig Kontroller at blekkpatronen klikker på plass når du setter den inn. Da unngår du at papiret kjører seg fast Gjenta det forrige trinnet for å sette inn HP Tri-color-patronen i venstre holder. Legg ned hoveddekselet. Viktig: Juster blekkpatronene. Du finner instruksjoner i Justere blekkpatronene. HP Photosmart 7800 series Brukerhåndbok 11 Kapittel 2 Justere blekkpatronene for å oppnå best mulig resultat Det er viktig å justere blekkpatronene når du setter inn eller bytter en blekkpatron. Justering av blekkpatronene gjør at de kan yte maksimalt med tanke på utskriftshastighet og -kvalitet. Du finner instruksjoner i Justere blekkpatronene. Når du ikke bruker en blekkpatron Når du tar ut en blekkpatron fra skriveren, bør du oppbevare den i blekkpatronbeskytteren. Blekkpatronbeskytteren hindrer at blekket tørker ut når blekkpatronen ikke er i bruk. Feilaktig oppbevaring av blekkpatronen kan føre til at den ikke fungerer som den skal. Når du skal sette en blekkpatron inn i beskytteren, skyver du blekkpatronen litt på skrå inn i beskytteren til den klikker på plass. Når du har satt inn en blekkpatron i blekkpatronbeskytteren, setter du den inn i oppbevaringsstedet i skriveren. 12 HP Photosmart 7800 series 3 Skrive ut uten datamaskin Med HP Photosmart 7800 series kan du skrive ut flotte fotografier uten å være i nærheten av en datamaskin. Når du har konfigurert skriveren etter instruksjonene i hurtigstartheftet for HP Photosmart 7800 series, kan du følge denne fremgangsmåten for å skrive ut. Når du har konfigurert skriveren, kan du skrive ut fra følgende: Minnekort PictBridge-kompatibelt digitalt kamera Bluetooth-enhet HP ipod (med fotografier lagret på enheten) Opprette en tilkobling Denne skriveren kan du koble til datamaskiner og andre enheter på flere måter. Hver tilkoblingstype gir ulike muligheter. Tilkoblingstype og hva du trenger Minnekort Et kompatibelt minnekort for digitalkamera. Sett inn minnekortet i det aktuelle minnekortsporet foran på skriveren. PictBridge Et PictBridgekompatibelt digitalkamera og en USB-kabel. Koble kameraet til kameraporten foran på skriveren. Bluetooth Trådløs HP Bluetooth-skriveradapter (ekstrautstyr). Koble den trådløse HP Bluetoothskriveradapteren til kameraporten på forsiden av skriveren. HP ipod En HP ipod og USB-kabelen som fulgte med. Koble HP ipod til kameraporten foran på skriveren. Din bruksanvisning HP PHOTOSMART

17 Skrive ut direkte fra en HP ipod (med lagrede fotografier) til skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skrive ut fotografier fra en HP ipod. Du kan gjøre følgende Skrive ut direkte fra et minnekort til skriveren. Se Skrive ut fra et minnekort. Skrive ut hurtigkopier av fotografier på et minnekort direkte fra kontrollpanelet på skriveren. Skrive ut direkte fra et PictBridgekompatibelt digitalkamera til skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skrive ut fotografier fra et digitalkamera og dokumentasjonen til kameraet. Skrive ut fra alle enheter med trådløs Bluetooth-teknologi til skriveren. HP Photosmart 7800 series Brukerhåndbok 13 Kapittel 3 Skrive ut fra et minnekort Du kan skrive ut fotografier fra et minnekort ved å sette kortet inn i skriveren og bruke kontrollpanelet på skriveren til å velge og skrive ut fotografier. Du kan også skrive ut kameravalgte fotografier (fotografier som er merket for utskrift ved hjelp av et digitalkamera) direkte fra et minnekort. Utskrift fra et minnekort er raskt og enkelt, og det tapper ikke batteriene i digitalkameraet. Hvis du vil ha mer informasjon om minnekort, kan du se Sette inn et minnekort. Merk Juster blekkpatronene for å oppnå høyest mulig hastighet og kvalitet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Justere blekkpatronene. Denne delen beskriver hvordan du kan gjøre følgende: Sette inn et minnekort. Endre standard papirstørrelse. Bestemme hvilke foto du vil skrive ut. Velge fotografier. Velge et fotooppsett. Skrive ut de valgte fotografiene. Sette inn et minnekort Når du har tatt bilder med et digitalt kamera, kan du fjerne minnekortet fra kameraet og sette det inn i skriveren for å velge og skrive ut fotografiene. Skriveren kan lese følgende typer minnekort: CompactFlash, Memory Stick, Microdrive, MultiMediaCard, Secure Digital og xd-picture Card. Forsiktig Bruk av alle andre typer minnekort kan skade minnekortet og skriveren. Minnekortspor Compact Flash I og II, Microdrive Secure Digital, MultiMediaCard (MMC) xd-picture Card Memory Stick Minnekorttyper Finn minnekortet i tabellen nedenfor og følg instruksjonene for å sette inn kortet i skriveren. 14 HP Photosmart 7800 series Retningslinjer: Sett inn bare ett minnekort om gangen. Skyv minnekortet forsiktig inn i skriveren til det stopper. Minnekortet skal ikke gå helt inn i skriveren. Du skal derfor ikke trykke kortet inn. Når minnekortet er satt riktig inn, blinker minnekortlampen, og deretter lyser den jevnt grønt. Forsiktig 1 Hvis du setter inn minnekortet på annen måte, kan du skade kortet og skriveren. Forsiktig 2 Ikke trekk ut et minnekort når minnekortlampen blinker grønt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Ta ut et minnekort. Minnekort CompactFlash Slik setter du inn minnekortet Frontetiketten skal vende opp, og hvis etiketten har en pil, skal den peke mot skriveren. Kanten med metallkontakter skal først inn i skriveren. Memory Stick Det skrå hjørnet skal være på venstre side. Metallkontaktene skal vende ned. Hvis du bruker et minnekort av typen Memory Stick Duo eller Memory Stick PRO Duo, må du sette på adapteren som fulgte med kortet, før du setter kortet inn i skriveren. Microdrive Frontetiketten skal vende opp, og hvis etiketten har en pil, skal den peke mot skriveren. Kanten med metallkontakter skal først inn i skriveren. MultiMediaCard Det skrå hjørnet skal være på høyre side. Metallkontaktene skal vende ned. Secure Digital Det skrå hjørnet skal være på høyre side. Metallkontaktene skal vende ned. xd-picture Card Den buede siden på kortet skal peke mot deg. Metallkontaktene skal vende ned. HP Photosmart 7800 series Brukerhåndbok 15 Kapittel 3 Støttede filformater Skriveren kan gjenkjenne og skrive ut JPEG-filer og ukomprimerte TIFF-filer direkte fra minnekortet. Hvis digitalkameraet lagrer fotografier i andre filformater, må du lagre filene på datamaskinen og skrive dem ut ved hjelp av et program. Du finner flere opplysninger i den elektroniske HP Photosmart Printer Help. Endre standard papirstørrelse Bruk Verktøykasse til å endre standard papirstørrelser ved direkteutskrift fra et minnekort. Standardstørrelsen for små papirstørrelser ved utskrift fra fotokassetten er 10 x 15 cm, og standardstørrelsen for store papirstørrelser ved utskrift er 21,6 x 28,0 cm. Slik endrer du standard papirstørrelser 1. Høyreklikk på ikonet HP Digital Imaging Monitor helt til høyre på oppgavelinjen i Windows, og velg Start / Vis HP Løsningssenter. 2. Velg Innstillinger, Utskriftsinnstillinger og Verktøykasse for skriver. 3. Velg kategorien Konfigurer papirstørrelse. 4. Velg standard papirstørrelse for små og store papirstørrelser. Bestemme hvilke fotografier du vil skrive ut Velg hvilke fotografier som skal skrives ut ved først å skrive ut en fotoindeks. En fotoindeks viser miniatyrer med indeksnumre av alle fotografiene på et minnekort (maksimalt 2000). Du bruker indeksnumrene på utskriften til å angi hvilke fotografier du vil skrive ut. Slik skriver du en fotoindeks 1. Sett inn et minnekort. 2. Kontroller at fotokassetten ikke er satt inn i hovedskuffen. 3. Kontroller at det er lagt i noen ark med vanlig papir i hovedskuffen. 4. Trykk på Skriv ut indeks. Velge et fotooppsett Trykk på Oppsett på skriverens kontrollpanel for å velge et oppsett for fotografiene du vil skrive ut. Alle fotografier som velges fra skriverens kontrollpanel, vil bli skrevet ut med dette oppsettet. Den faktiske størrelsen på utskriftene vil variere, avhengig av størrelsen på papiret du legger i skriveren, som vist i tabellen nedenfor. Hvis du vil se en fullstendig liste over fotografistørrelser som støttes, kan du se Skriverspesifikasjoner. For dette oppsettet Ett fotografi per ark Papirstørrelse (fotostørrelse) 4 x 6 tommer (4 x 6 tommer) 10 x 15 cm (10 x 15 cm) 5 x 7 tommer (5 x 7 tommer) 8,5 x 11 tommer (8,5 x 11 tommer) A4 (21,0 x 29,7 cm) Hagaki (10,0 x 14,8 cm) 16 HP Photosmart 7800 series (forts.) For dette oppsettet Papirstørrelse (fotostørrelse) L (9,0 x 12,7 cm) Tre fotografier per ark 3,5 x 5 tommer (1,5 x 2,25 tommer) 4 x 6 tommer (1,75 x 2,625 tommer) 5 x 7 tommer (2,25 x 3,375 tommer) 8 x 10 tommer (3,33 x 5 tommer) 8,5 x 11 tommer (4 x 6 tommer) A6 (4,77 x 7,15 cm) A4 (10 x 15 cm) Hagaki (4,52 x 6,78 cm) L (3,96 x 5,94 cm) Velge fotografier som skal skrives ut Med en fotoindeks som veiledning kan du velge og skrive ut fotografier fra kontrollpanelet. Din bruksanvisning HP PHOTOSMART

18 Merk Når fotografiene du har valgt ut, er skrevet ut, opphever skriveren automatisk valgene av dem. Hvis du vil Velge ett eller flere fotografier Gjør du følgende 1. Kontroller at minnekortet fremdeles er i skriveren. Merk I stedet for å sette inn et minnekort, kan du velge fotografier fra en HP ipod som er koblet til den fremre kameraporten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skrive ut fotografier fra en HP ipod. 2. Se fotoindeksen du har skrevet ut, og velg hvilke fotografier du vil skrive ut. Merk deg de tilsvarende indeksnumrene. Trykk på Velg fotografier eller til indeksnummeret til det første fotografiet du vil skrive ut, vises på skriverskjermen. Trykk på og hold knappen inne for å vise indeksnumrene raskt. Trykk på OK for å velge fotografiet som skal skrives ut. Det vises en hake ved siden av tallet på skriverskjermen for å angi valget ditt. Gjenta trinn 2 til 4 til du har valgt alle fotografiene du vil skrive ut Merk Hvis du vil oppheve valget av et fotografi, trykker du på Avbryt. Hvis du vil skrive ut flere kopier av samme fotografi, trykker du på OK til antallet kopier som du vil skrive ut, vises under hakemerket. HP Photosmart 7800 series Brukerhåndbok 17 Kapittel 3 (forts.) Hvis du vil Velge alle fotografiene på minnekortet Gjør du følgende Kontroller at minnekortet fremdeles er i skriveren. Trykk på og hold inne OK i tre sekunder. Skriverskjermen viser kort tolv streker, og deretter vises det haker ved siden av hvert indeksnummer på skjermen. Oppheve valgene av de valgte fotografiene Hvis du vil oppheve valget av alle de valgte fotografiene, trykker du på og holder inne OK i tre sekunder. Skrive ut fotografiene Merk Juster blekkpatronene for å oppnå høyest mulig hastighet og kvalitet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Justere blekkpatronene. Slik skriver du ut fotografier fra et minnekort 1. Sett inn et minnekort. 2. Legg fotopapir i hovedskuffen eller fotokassetten. 3. Velg ett eller flere fotografier, slik det ble beskrevet tidligere i denne delen. 4. Trykk på Print (Skriv ut). Når fotografiene du har valgt ut, er skrevet ut, opphever skriveren automatisk valgene av dem. Merk Noen digitale kameraer har en menyfunksjon som gjør at du kan velge fotografier på et minnekort som skal skrives ut. De kameravalgte fotografiene er oppført for utskrift i en midlertidig DPOF-fil (Digital Print Order Format). DPOF-filen blir slettet automatisk etter at de valgte fotografiene er skrevet ut. Hvis du har valgt fotografier med DPOF-funksjonen, vises meldingen DPOF på skriverskjermen når du setter inn minnekortet. Trykk på Skriv ut for å skrive ut disse kameravalgte fotografiene, eller trykk på Avbryt for å oppheve valget av dem. Ta ut et minnekort Vent til minnekortlampen slutter å blinke og lyser jevnt grønt, og trekk så minnekortet forsiktig ut av skriveren. Forsiktig Hvis minnekortlampen blinker grønt, arbeider skriveren med tilgang til minnekortet. Ikke ta ut minnekortet mens lampen blinker, fordi dette kan skade skriveren eller minnekortet. Skrive ut fotografier fra et digitalkamera Du kan skrive ut fotografier ved å koble et PictBridge-kompatibelt digitalkamera direkte til kameraporten på skriveren med en USB-kabel. Hvis du har et digitalkamera med trådløs Bluetooth-teknologi, kan du sette inn den trådløse HP Bluetoothskriveradapteren (ekstrautstyr) inn i kameraporten på skriveren og sende fotografiene trådløst til skriveren. 18 HP Photosmart 7800 series Når du skriver ut fra et digitalkamera, bruker skriveren de innstillingene du har valgt på kameraet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen som fulgte med kameraet. Merk Juster blekkpatronene for å oppnå høyest mulig hastighet og kvalitet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Justere blekkpatronene. Bruke et PictBridge-kamera Det er enkelt å bruke et PictBridge-kompatibelt kamera sammen med skriveren. Merk Enkelte PictBridge-kompatible kameraer kan oppgi papir i størrelsen 5 x 7 tommer som 2L, 127 x 178 mm eller 13 x 18 cm. Slik kobler du et PictBridgekompatibelt kamera til skriveren 1. Aktiver kameraets PictBridge-modus, og velg fotografiene du vil skrive ut. 2. Legg fotopapir i skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge i papir. 3. Koble det PictBridge-kompatible kameraet til kameraporten på forsiden av skriveren ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med kameraet. De valgte fotografiene blir skrevet ut automatisk så snart skriveren gjenkjenner det PictBridge-kompatible kameraet. Bruke et Bluetooth-kamera Hvis du har et digitalkamera med trådløs Bluetooth-teknologi, kan du kjøpe den trådløse HP Bluetooth-skriveradapteren (ekstrautstyr) og skrive ut fra et kamera ved hjelp av en trådløs Bluetooth-tilkobling. Slik skriver du ut fotografier fra et Bluetooth-kamera 1. Legg fotopapir i skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge i papir. 2. Sett inn den trådløse HP Bluetooth-skriveradapteren i kameraporten på forsiden av skriveren. Lampen på adapteren blinker når adapteren er klar til å motta data. 3. Følg instruksjonene i dokumentasjonen som fulgte med digitalkameraet, for å sende fotografier til skriveren. Skrive ut fotografier fra andre Bluetooth-kompatible enheter Du kan også skrive ut fra andre enheter med trådløs Bluetooth-teknologi, for eksempel PDAer, håndholdte PCer og mobiltelefoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en tilkobling, den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren og dokumentasjonen som fulgte med Bluetooth-enheten. Merk Juster blekkpatronene for å oppnå høyest mulig hastighet og kvalitet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Justere blekkpatronene. Opprette Bluetooth-tilkobling Hvis du vil bruke Bluetooth-tilkobling, må alle enhetene ha den nødvendige maskinog programvaren installert. I tillegg må en trådløs HP Bluetooth skriveradapter være HP Photosmart 7800 series Brukerhåndbok 19 Kapittel 3 koblet til kameraporten på forsiden av skriveren. Adapteren er tilgjengelig separat. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen som fulgte med adapteren. Skrive ut fotografier fra en Bluetooth-enhet Den grunnleggende prosedyren for utskrift fra enhver Bluetooth-enhet er den samme: Slik skriver du ut fotografier fra en Bluetooth-enhet 1. Få enheten til å søke etter tilgjengelige Bluetooth-kompatible skrivere. 2. Velg skriveren når den vises på enheten. 3. Skriv ut. Du finner detaljerte instruksjoner i dokumentasjonen som fulgte med enheten. Din bruksanvisning HP PHOTOSMART

19 Skrive ut fotografier fra en HP ipod Før du følger fremgangsmåten nedenfor for å importere fotografier til og skrive ut fotografier fra din HP ipod, må du passe på at bildene og din HP ipod oppfyller disse kravene: Bildene du kopierer til HP ipod, må være i JPEG-format. Kontroller at HP ipod er formatert i Windows (FAT 32-filstrukturen). HP ipod bruker Windows-filstrukturen som standard. Du kan kontrollere om HP ipod er formatert for Windows ved å gå til Settings (Innstillinger) > About (Om) på HP ipod. Hvis den er formatert i Windows, vil den vise Format Windows nederst på skjermen. Hvis den ikke er formatert i Windows, må du koble HP ipod til en Windows-PC ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med HP ipod, og deretter følge instruksjonene på skjermen. Merk 1 En HP ipod som bare har vært tilkoblet en Macintosh-maskin, er ikke kompatibel med skriveren. Du kan imidlertid koble HP ipod til en Windows-PC for å gjøre den kompatibel. Etter tilkobling til en WindowsPC, kan Macintosh-brukere fortsatt synkronisere HP ipod fullt ut tilbake til Macintosh og Mac itunes og opprettholde skriverstøtten. Merk 2 Det er ikke sikkert at HP ipod er tilgjengelig i ditt land / din region. Merk 3 Juster blekkpatronene for å oppnå høyest mulig hastighet og kvalitet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Justere blekkpatronene. Slik importerer du fotografier til en HP ipod 1. Kopier fotografier fra et minnekort til HP ipod ved hjelp av Belkin Media Reader for ipod. 2. Bekreft at det er fotografier på HP ipod ved å velge Photo Import (Fotoimport) på HP ipod-menyen. Fotografier vises som Rolls (Ruller). Slik skriver du ut fotografier fra en HP ipod 1. Koble HP ipod til kameraporten på forsiden av skriveren med USB-kabelen som fulgte med HP ipod. 2. Velg fotografiene du vil skrive ut, og trykk deretter på Print (Skriv ut). Når fotografiene du har valgt, er skrevet ut, opphever skriveren automatisk valgene av 20 HP Photosmart 7800 series dem. Se Velge fotografier som skal skrives ut for å få mer informasjon om å velge og skrive ut fotografier. Hvis du ikke kan skrive ut til HP Photosmart-skriveren ved hjelp av HP ipod, kontakter du HPs kundestøtte. Se HPs kundestøtte. HP Photosmart 7800 series Brukerhåndbok 21 Kapittel 3 22 HP Photosmart 7800 series 4 Skrive ut fra en datamaskin Alle HP-fotoskrivere leveres med programvaren HP Image Zone, som hjelper deg med å gjøre mer med fotografiene dine enn noen gang før. Bruk programmet til å bli kreativ med bildene dine: Rediger dem, del dem med andre og lag morsomme prosjekter, for eksempel fotoalbumsider. Grensesnittet i programvaren for HP Photosmart vises når du skriver ut. Programvaren styrer oppløsning og farge, og den velger vanligvis disse innstillingene automatisk. Hvis du skriver ut et digitalt fotografi, kan du justere innstillingene i skriverprogramvaren for å få best mulig utskriftskvalitet. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer HP Image Zone og skriverprogramvaren for HP Photosmart, kan du se heftet Hurtigstart. Husk å laste ned de nyeste programvareoppdateringene med et par måneders mellomrom, slik at du alltid har de nyeste funksjonene og forbedringene. Bruke kreative alternativer i skriverprogramvaren Les gjennom disse tipsene om hvordan du åpner og bruker HP Image Zone, HP Image Zone Express og HP Instant Share. HP Image Zone HP Image Zone er et brukervennlig program som gir deg alt du trenger for å ha det gøy med bildene dine. I tillegg inneholder programmet grunnleggende funksjoner for redigering og utskrift av fotografier. HP Image Zone (Windows-brukere) Dobbeltklikk på ikonet HP Image Zone på skrivebordet. Hvis du trenger hjelp, kan du se den elektroniske hjelpen i HP Image Zone. Åpne HP Image Zone (Macintosh-brukere) Klikk på ikonet HP Image Zone i Dock. Hvis du trenger hjelp, velger du HP Image Zone Help (Hjelp for HP Image Zone) på Help-menyen (Hjelp). Utforsk de mange funksjonene i HP Image Zone: View (Vis) Vis fotografier i flere størrelser og på flere måter. og forbedre fotografiene automatisk i forskjellige størrelser og flere oppsett. (Del) Send fotografier til familie og venner uten store vedlegg med HP Instant Share en bedre måte å sende e-post på. HP Photosmart 7800 series Brukerhåndbok 23 Kapittel 4 Create (Opprett) Opprett albumsider, kort, kalendere, panoramiske fotografier, CD-etiketter og mer på en enkel måte. Back-up (Sikkerhetskopier) Ta sikkerhetskopier av fotografiene for oppbevaring og lagring. HP Image Zone Express HP Image Zone Express er et brukervennlig program som gir deg grunnleggende funksjoner for redigering og utskrift av fotografier. Image Zone Express er bare tilgjengelig for Windows-brukere. Sett inn et minnekort i skriveren. Sett inn et minnekort i skriveren. Klikk på Save (Lagre). 4. Ikke bruk noen form for rengjøringsmiddel. rengjør skriveren innvendig. Det må ikke komme væske på innsiden av skriveren. Hvis blekkpatronen eller skriveren nylig har blitt sluppet ned, kan det også være hvite striper eller manglende farger på utskriftene. Dette problemet er midlertidig og forsvinner i løpet av 24 timer. Rengjøre blekkpatronkontaktene manuelt Hvis du bruker skriveren i støvete omgivelser, kan det samle seg smuss på kontaktene på blekkpatronen, og dette kan føre til utskriftsproblemer. Slik rengjør du blekkpatronkontaktene 1. Du trenger følgende for å rengjøre kontaktene: Destillert vann (vann fra springen kan inneholde forurensningsstoffer som kan skade blekkpatronen) Vattpinner eller annet mykt, lofritt materiale som ikke setter seg fast på blekkpatronene HP Photosmart 7800 series Brukerhåndbok 27 Kapittel Åpne hoveddekselet på skriveren. Ta ut blekkpatronen og legg den på et stykke papir med blekkdyseplaten vendt oppover. Vær forsiktig slik at du ikke berører de kobberfargede kontaktene eller blekkdyseplaten med fingrene. Forsiktig Blekkpatronene må ikke oppbevares utenfor skriveren i mer enn 30 minutter. Hvis blekkdysen utsettes for luft lenger enn dette, kan den tørke ut og føre til utskriftsproblemer Fukt en vattpinne forsiktig med destillert vann og klem overflødig vann av vattpinnen. Tørk forsiktig av de kobberfargede kontaktene med vattpinnen. Forsiktig Ikke ta på blekkdyseplaten. Berøring av blekkdyseplaten kan føre til tilstopping, sviktende blekktilførsel og dårlig elektrisk kontakt. Din bruksanvisning HP PHOTOSMART

20 Gjenta trinn 4 og 5 til det ikke vises flere blekkrester eller mer støv på en ren vattpinne. Sett inn blekkpatronene i skriveren, og lukk hoveddekselet. Viktig: Juster blekkpatronene. Du finner instruksjoner i Justere blekkpatronene. Justere blekkpatronene Når du setter inn en blekkpatron i skriveren for første gang, må du først bruke programvaren som fulgte med skriveren til å justere blekkpatronene. Du bør også justere blekkpatronene hvis fargene på utskriftssidene er forskjøvet. Tips Du bør justere blekkpatronene når du setter inn en blekkpatron, for å oppnå maksimal kvalitet og hastighet. Slik justerer du blekkpatronene 1. Legg vanlig papir i hovedskuffen. Hvis du bruker en Windows-datamaskin: a. b. c. a. b. c. d. e. 2. Høyreklikk på ikonet HP Digital Imaging Monitor helt til høyre på oppgavelinjen i Windows, og velg Start/vis HP Løsningssenter. Velg Innstillinger, Utskriftsinnstillinger og Verktøykasse for skriver. Klikk på Juster skriveren i kategorien Enhetstjenester. Klikk på HP Image Zone i Dock. Klikk på kategorien Devices (Enheter). Velg Maintain Printer (Vedlikehold skriver) på hurtigmenyen Settings (Innstillinger). Klikk på Launch Utility (Start verktøy). Velg Align (Juster), og klikk deretter på Align (Juster). Hvis du bruker en Macintosh-datamaskin: Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre justeringen av blekkpatronen. Oppdatere programvaren Last ned programvareoppdateringer for skriveren regelmessig, slik at du alltid har de nyeste funksjonene og forbedringene. Du kan laste ned programvareoppdateringer for 28 HP Photosmart 7800 series skriveren ved å gå til eller bruke HPprogramvareoppdatering. Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett før du starter programvareoppdateringen. Merk Disse fremgangsmåtene oppdaterer ikke HP Image Zoneprogramvaren. I enkelte land/regioner kan du kontakte HP direkte for å bestille programvareoppdateringer for HP Image Zone på CD. Laste ned programvaren (Windowsbrukere) 1. Fra Start-menyen i Windows velger du Programmer (i Windows XP velger du Alle programmer) > HP > HP-programvareoppdatering. Vinduet HPprogramvareoppdatering åpnes. 2. Klikk på Neste. Klikk på Neste. 5. ned programvaren (Macintosh-brukere) 1. Klikk på HP Image Zone i Dock. 2. Klikk på kategorien Applications (Programmer). 3. Klikk på HP Software Update (HP-programvareoppdatering) Slå av skriveren. Fjern alt papir fra papirskuffene. og legg sammen utskuffen. skriveren og blekkpatronene ikke er brukt på en måned eller mer, bruker du programvaren som fulgte med skriveren for å kjøre den automatiske 29 Skriveren er bygd for å tåle kortere eller lengre perioder uten aktivitet. HP Photosmart 7800 series Brukerhåndbok Kapittel 5 rengjøringsprosedyren for blekkpatronene før du skriver ut. Oppbevare blekkpatronene Når du oppbevarer skriveren, må du alltid la de aktive blekkpatronene stå i skriveren. Skriveren lukker blekkpatronene med en beskyttelseshette hver gang den slår seg av. Forsiktig Kontroller at skriveren slår seg helt av før du kobler fra strømledningen. Dette gjør at skriveren oppbevarer blekkpatronene på riktig måte. Følg disse tipsene for å vedlikeholde blekkpatroner fra HP og sikre jevn utskriftskvalitet: Når du tar en blekkpatron ut av skriveren, må du oppbevare den i en blekkpatronbeskytter for å hindre at blekket tørker ut. I noen land/regioner leveres ikke blekkpatronbeskytteren sammen med skriveren, men følger med HP Gray Photo-patronen, som kan kjøpes separat. I andre land/ regioner leveres beskytteren sammen med skriveren. Oppbevar alle ubrukte blekkpatroner i den opprinnelige, forseglede emballasjen til de skal brukes. Oppbevar blekkpatroner ved romtemperatur (15-35 grader C). Ikke fjern beskyttelsestapen som dekker dysene, før du er klar til å sette inn blekkpatronen i skriveren. Hvis beskyttelsestapen er fjernet fra blekkpatronen, må du ikke forsøke å sette den på plass igjen. Dette skader blekkpatronene. Opprettholde kvaliteten på fotopapiret Følg retningslinjene i denne delen for å få best mulige resultater med fotopapir. Oppbevare fotopapir Oppbevar fotopapiret i originalemballasjen eller i en plastpose som kan forsegles. Oppbevar det innpakkede fotopapiret flatt, tørt og kjølig. Legg ubrukt fotopapir tilbake i originalemballasjen eller i en plastpose som kan forsegles. Papir som blir liggende i skriveren eller oppbevares ubeskyttet, kan bøye seg eller gulne. Håndtere fotopapir Hold alltid fotopapir i kantene for å unngå fingeravtrykk. Hvis fotopapiret har bøyde kanter, legger du det tilbake i plastposen og bøyer det forsiktig i motsatt retning til papiret ligger flatt. 30 HP Photosmart 7800 series 6 Problemløsing HP Photosmart 7800 series-skriveren er utviklet for å være pålitelig og lett å bruke. I dette kapitlet finner du svar på vanlige spørsmål om bruk av skriveren og om utskrift uten datamaskin. Det inneholder informasjon om følgende emner: Problemer med skrivermaskinvaren Utskriftsproblemer Utskriftsproblemer knyttet til Bluetooth Statusindikatorer på skriverskjermen Hvis du vil ha informasjon om problemløsing i forbindelse med programvareinstallasjon, kan du se Hurtigstart-heftet som fulgte med skriveren. Hvis du vil ha informasjon om problemløsing i forbindelse med bruk av skriverprogramvaren og utskrift fra datamaskin, kan du se den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du viser skriverhjelpen, kan du se Velkommen. Problemer med skrivermaskinvaren Før du kontakter HPs kundestøtte, bør du lese denne delen for å finne problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på Merk Når du kobler skriveren til en datamaskin, anbefaler HP at du bruker en USB-kabel som er kortere enn 3 meter for å redusere støy som følge av elektromagnetiske felt. Utskriftslampen blinker grønt, men skriveren skriver ikke ut. Løsning Skriveren er opptatt med å behandle informasjon. Vent til den er ferdig. Statuslampen blinker rødt. Løsning Skriveren krever ettersyn. Prøv følgende: Hvis skriveren er koblet til en datamaskin, må du følge eventuelle instruksjoner på dataskjermen. Hvis du har koblet et digitalkamera til skriveren, må du følge eventuelle instruksjoner på kameraskjermen. Din bruksanvisning HP PHOTOSMART

21 Hvis skriveren ikke er koblet til en datamaskin, kan du kontrollere følgende punkt som kan skape problemer: Hoveddeksel er åpent Skriveren er tom for papir Fastkjørt papir Blekkpatronholder sitter fast Blekkpatron mangler eller er satt inn feil Blekkpatrontape er ikke fjernet HP Photosmart 7800 series Brukerhåndbok 31 Kapittel 6 Feil blekkpatron er satt inn Emballasjematerialer er ikke fjernet Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av instruksjonene ovenfor, må du slå av skriveren og trekke ut skriverens strømledning. Vent i 10 sekunder, og koble den deretter til igjen. Slå på skriveren. Statuslampen blinker gult. Løsning Det har oppstått en alvorlig skriverfeil. Prøv følgende: Hvis skriveren er koblet til en datamaskin, må du følge eventuelle instruksjoner på dataskjermen. Hvis skriveren ikke er koblet til en datamaskin, slår du av skriveren og trekker ut skriverens strømledning. Vent i 10 sekunder, og koble den deretter til igjen. Slå på skriveren. Hvis du ikke kan løse problemet, går du til eller kontakter HPs kundestøtte. Hvis du vil ha kontaktinformasjon, kan du se HPs kundestøtte. Skriveren finner ikke og viser ikke indeksnumrene på minnekortet. Løsning Prøv følgende: Ta ut og sett inn minnekortet på nytt. Slå av skriveren og koble fra strømledningen. Vent i omtrent 10 sekunder, og koble den deretter til igjen. Slå på skriveren. Minnekortet kan inneholde filtyper som skriveren ikke kan lese direkte fra minnekortet. Lagre fotografiene på datamaskinen og skriv dem ut derfra. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen til kameraet og den elektroniske hjelpen til HP Photosmart-skriveren. Neste gang du tar bilder, stiller du inn digitalkameraet til å lagre dem i et filformat som skriveren kan lese direkte fra minnekortet. Se Spesifikasjoner for å vise en liste over filformater som støttes. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du stiller inn digitalkameraet til å lagre fotografier i bestemte filformater, kan du se dokumentasjonen som fulgte med kameraet. 32 HP Photosmart 7800 series Skriveren er koblet til, men vil ikke slå seg på. Løsning Skriveren kan ha trukket for mye strøm. Koble fra strømledningen til skriveren. Vent i omtrent 10 sekunder og koble strømledningen til igjen. Slå på skriveren. Skriveren kan være koblet til en strømlist som er slått av. Slå på strømlisten og deretter skriveren. Skriveren lager lyder når jeg slår den på, eller den begynner å lage lyder etter at den har stått ubrukt en stund. Løsning Skriveren lager lyder etter at den ikke har vært i bruk på lang tid (omtrent to uker), eller når strømforsyningen har blitt avbrutt og deretter gjenopprettet. Dette er normalt. Skriveren utfører en automatisk vedlikeholdsprosedyre for å sikre at den produserer utskrifter av best mulig kvalitet. Utskriftsproblemer Før du kontakter HPs kundestøtte, bør du lese denne delen for å finne problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på Skriveren skriver ikke ut fotografier uten kantlinje. Løsning Kontroller at du har valgt riktig papirstørrelse. Skriveren kan ikke skrive ut fotografier uten kantlinjer på alle papirstørrelser. Hvis du vil ha informasjon om å velge papirstørrelse for fotografier uten kantlinje, kan du se Velge et fotooppsett. Utskriften går svært langsomt. Løsning Du kan ha ett av følgende problemer. Du må kanskje kalibrere blekkpatronene. Hvis du bytter en blekkpatron, og ikke kalibrerer den, vil ikke utskriftskvaliteten og -hastigheten være optimal. Se Justere blekkpatronene. Det kan hende at du skriver ut et prosjekt som inneholder grafikk eller fotografi med høy oppløsning, eller en PDF-fil. Store, komplekse prosjekter som inneholder grafikk eller fotografier, skrives ut saktere enn tekstdokumenter. Det kan hende skriveren er i alternativ utskriftsmodus. Skriveren bruker denne modusen når en av blekkpatronene er fjernet. Erstatt den manglende blekkpatronen. HP Photosmart 7800 series Brukerhåndbok 33 Kapittel 6 Fotopapiret mates ikke inn i eller ut av skriveren på riktig måte. Løsning Det kan hende du har ett av disse problemene. Hvis du bruker fotokassetten for utskrift, kan det hende det er lagt papir i hovedskuffen. Fjern eventuelt papir fra hovedskuffen før du setter inn fotokassetten for utskrift. Det kan hende fotokassetten ikke er aktivert. Sett inn fotokassetten til den klikker på plass. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter inn fotokassetten, kan du se Legge i papir. Skriveren kan befinne seg i omgivelser med svært høy eller lav luftfuktighet. Legg i ett ark med fotopapir om gangen. Fotopapiret kan være bøyd. Hvis fotopapiret er bøyd, kan du legge det i en plastpose og forsiktig bøye det i motsatt retning, til papiret ligger flatt. Hvis problemet vedvarer, må du bytte til fotopapir som ikke er bøyd. Det kan være for mye papir i hovedskuffen. Ta ut noe papir fra hovedskuffen og prøv å skrive ut på nytt. Se Legge i papir for instruksjoner om hvordan du legger i papir. Papiret kan være for tynt eller for tykt. Bruk HP-papir for å få best mulig resultat. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Velge riktig papir. To eller flere papirark kan henge fast i hverandre. Fjern papiret fra papirskuffen, og rist papiret så det ikke henger sammen. Legg papiret i papirskuffen igjen, og prøv å skrive ut på nytt. Utskriftene faller ut av utskuffen Løsning Trekk alltid ut forlengeren for utskuffen når du skriver ut. Utskriftene faller ut av utskuffen. Løsning Sider kan falle ut av utskuffen når de skrives ut. Hvis du vil unngå dette, bør du alltid trekke ut utskufforlengeren når du skriver ut. Utskriften er skrukkete eller bøyd Løsning Prosjektet du skriver ut, bruker mer blekk enn det som er normalt. Skriv ut prosjektet fra en datamaskin, og bruk skriverprogramvaren til å redusere blekkmetningsnivået. Se den elektroniske hjelpen for HP Photosmart-skriveren hvis du vil ha mer informasjon. Dokumentet ble skrevet ut skjevt eller er forskjøvet. Løsning Papirbreddeskinnen er kanskje ikke riktig justert. Kontroller at papirbreddeskinnen er inntil kanten av papiret uten å bøye det. Papiret er kanskje ikke lagt riktig i. Din bruksanvisning HP PHOTOSMART

22 Kontroller at papiret ligger rett i hovedskuffen. Se Legge i papir for instruksjoner om hvordan du legger i papir. Fotopapiret er kanskje ikke lagt riktig i. Legg i fotopapiret på nytt, og kontroller at fotopapiret ligger riktig i fotokassetten. Sett fotokassetten inn i 34 HP Photosmart 7800 series hovedskuffen. Se Legge i papir for instruksjoner om hvordan du legger i fotopapir. Det er ikke sikkert at blekkpatronene er riktig justert. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du justerer blekkpatronene, kan du se Justere blekkpatronene. Farger blir ikke skrevet ut på en tilfredsstillende måte. Løsning Du bruker kanskje ikke de beste blekkpatronene for prosjektet. Hvis du vil skrive ut tekstdokumenter og grafikk, bruker du blekkpatronene HP Tri-color og HP Black. Hvis du vil skrive ut fargefotografier, kan du bruke blekkpatronene HP Tri-color og HP Photo eller HP Gray Photo. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sette inn og bytte blekkpatronene. Det kan hende du skriver ut i alternativ utskriftsmodus. Skriveren går over i alternativ utskriftsmodus når en av blekkpatronene mangler. Erstatt den manglende patronen. En patron er tom for blekk. Bytt den. Noen av blekkdysene på en patron er tilstoppet. Rengjør blekkpatronene. Se Rengjøre blekkpatronene. Det kom ingen utskrift ut av skriveren. Årsak Det kan hende at papir har kjørt seg fast. Løsning Forsiktig Du skal IKKE fjerne fastkjørt papir fra forsiden på skriveren. Gjør du det, kan det oppstå uopprettelig skade på skriveren. Slik fjerner du fastkjørt papir 1. Slå av skriveren, og trekk deretter ut strømledningen. 2. Ta av bakdekselet Fjern det fastkjørte papiret fra skriveren. Sett bakdekselet på plass igjen. Koble til skriveren og slå den på. Når du har fjernet det fastkjørte papiret, skriver du ut dokumentet på nytt. HP Photosmart 7800 series Brukerhåndbok 35 Kapittel 6 Hvis papiret kjører seg fast under utskrift på fotopapir, kan du prøve følgende: Legg fotopapiret så langt inn i fotokassetten som det går. Legg i ett ark med fotopapir om gangen. Det kom en blank side ut av skriveren. Løsning Kontroller skriverskjermen for å se om statusindikatoren for blekkpatronen vises. Hvis indikatoren er på, er blekknivået lavt. Hvis indikatoren blinker, kan det hende det er for lite blekk til å skrive ut. Bytt ut alle blekkpatroner som er tomme for blekk. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontrollerer blekknivåene, kan du se hjelpen for HP Photosmart-skriveren. Du kan ha begynt å skrive ut og deretter avbrutt utskriften. Hvis du avbrøt prosessen før utskriften startet, kan skriveren allerede ha matet inn papir for å klargjøre for utskrift. Neste gang du skriver ut, mater skriveren ut den blanke siden før den starter den nye utskriftsjobben. Fotografiene blir ikke skrevet ut når jeg trykker på Skriv ut-knappen. Løsning Det er ikke sikkert du har valgt fotografiene ved å trykke på OK. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du velger fotografier, kan du se Velge fotografier som skal skrives ut. Skriveren angir at den er tom for blekk, men jeg vet ikke hvilken blekkpatron jeg skal bytte. for Løsning Venstre eller høyre pil ved siden av statusindikatoren blekkpatronene peker på blekkpatronen du må bytte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Statusindikatorer på skriverskjermen. Utskriftskvaliteten er dårlig. Løsning Det kan hende du skriver ut i alternativ utskriftsmodus. Skriveren bruker alternativ utskriftsmodus når en av blekkpatronene mangler. Erstatt den manglende blekkpatronen med en ny en. Det kan være lite blekk i én av blekkpatronene. Kontroller om statusindikatoren for blekkpatronen vises på skriverskjermen. Hvis det er lite blekk i en blekkpatron, må du bytte den ut. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sette inn og bytte blekkpatronene. Bruk fotopapir som er ment for skriveren. Du oppnår best resultat hvis du bruker HP-papir. Du skriver kanskje ut på feil side av arket. Pass på å legge inn papiret med utskriftssiden ned. 36 HP Photosmart 7800 series Du kan ha valgt en lav oppløsning på digitalkameraet. Reduser størrelsen på bildet, og prøv å skrive det ut på nytt. For å få bedre resultater senere, bør du angi en høyere fotooppløsning på digitalkameraet. Det kan være et problem med en blekkpatron. Prøv følgende: Ta ut blekkpatronene, og sett dem inn igjen. Kjør en automatisk rengjøringsprosess for blekkpatroner fra Verktøykasse i HP Photosmart. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske hjelpen for HP Photosmart-skriveren. Juster blekkpatronene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Justere blekkpatronene. Hvis dette ikke løser problemet, kan du forsøke å rengjøre de kobberfargede kontaktene på blekkpatronene. Hvis disse løsningene ikke fungerer, må du bytte ut én eller flere av blekkpatronene. Fotografiutskrifter passer ikke på papiret slik som ønsket. Løsning Du kan ha lagt i fotopapiret feil. Legg i fotopapiret med utskriftssiden ned. Fotopapiret kan ha blitt matet feil inn i skriveren. Prøv følgende: Hvis du har fastkjørt papir, kan du se Slik fjerner du fastkjørt papir. Legg i ett ark med fotopapir om gangen. Du kan ha valgt feil oppsett. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Velge et fotooppsett. Du finner mer informasjon om hvordan du kan optimalisere fotografikvaliteten i den elektroniske hjelpen for HP Photosmart-skriveren. Utskriftsproblemer knyttet til Bluetooth Før du kontakter kundestøtte, bør du lese denne delen eller gå til den elektroniske kundestøtten på Les også all dokumentasjon som fulgte med den trådløse HP Bluetooth-skriveradapteren og Bluetooth-enheten. Bluetooth-enheten finner ikke skriveren. Løsning Kontroller at Bluetooth-enheten er koblet til kameraporten på forsiden av skriveren. Lampen på adapteren blinker når adapteren er klar til å motta data. Du kan være for langt fra skriveren. Flytt Bluetooth-enheten nærmere skriveren. Største anbefalte avstand mellom Bluetooth-enheten og skriveren er 10 meter. Kontroller at Bluetooth-enheten er kompatibel med skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Spesifikasjoner. HP Photosmart 7800 series Brukerhåndbok 37 Kapittel 6 Det kom ingen utskrift ut av skriveren. Løsning Skriveren gjenkjenner kanskje ikke filtypen som ble sendt fra enheten med trådløs Bluetooth-teknologi. Din bruksanvisning HP PHOTOSMART

HP Photosmart A510 series. Brukerhåndbok

HP Photosmart A510 series. Brukerhåndbok HP Photosmart A510 series Brukerhåndbok HP Photosmart A510 series HP Photosmart A510 series Brukerhåndbok Opphavsrett og varemerker 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett-

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HP Photosmart D7100 series Brukerhåndbok

HP Photosmart D7100 series Brukerhåndbok HP Photosmart D7100 series Brukerhåndbok HP Photosmart D7100 series HP Photosmart D7100 series Brukerhåndbok Opphavsrett og varemerker 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette

Detaljer

HP Photosmart 320 series Brukerhåndbok. Norsk

HP Photosmart 320 series Brukerhåndbok. Norsk HP Photosmart 320 series Brukerhåndbok Norsk Copyright og varemerker Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Gjengivelse, tilpasning

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

HP Photosmart 7800 series Brukerhåndbok. Norsk

HP Photosmart 7800 series Brukerhåndbok. Norsk HP Photosmart 7800 series Brukerhåndbok Norsk Copyright og varemerker Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Gjengivelse,

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

HP Deskjet D4200 series. Windows-hjelp

HP Deskjet D4200 series. Windows-hjelp HP Deskjet D4200 series Windows-hjelp HP Deskjet D4200-skriverserien Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

HP Photosmart 7400 series Referansehåndbok. Norsk

HP Photosmart 7400 series Referansehåndbok. Norsk HP Photosmart 7400 series Referansehåndbok Norsk Copyright-informasjon Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Gjengivelse,

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

350 Series. Brukerhåndbok

350 Series. Brukerhåndbok 350 Series Brukerhåndbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 8200 http://no.yourpdfguides.com/dref/907017

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 8200 http://no.yourpdfguides.com/dref/907017 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp

HP Deskjet D1400 series. Windows-hjelp HP Deskjet D1400 series Windows-hjelp HP Deskjet D1400-skriverserien Hjelp til HP Photosmart-programvare 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

HP Scanjet G3010. Installasjons- og støtteveiledning

HP Scanjet G3010. Installasjons- og støtteveiledning HP Scanjet G3010 Installasjons- og støtteveiledning Opphavsrett og lisens 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing og oversetting uten skriftlig tillatelse på forhånd

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

HP Scanjet 3800-fotoskanner Brukerhåndbok

HP Scanjet 3800-fotoskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3800-fotoskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3800 Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing og oversetting uten skriftlig

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivere Hvis du ønsker svar på et spørsmål, klikker du på det aktuelle emnet nedenfor: HP Deskjet 6540-50 series Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare

HP Deskjet D1300 series. Hjelp til HP Photosmart-programvare HP Deskjet D1300 series Hjelp til HP Photosmart-programvare 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader fra Hewlett- Packard Company Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin innehaver. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste

Detaljer

HP Photosmart 8100 series Referansehåndbok. Norsk

HP Photosmart 8100 series Referansehåndbok. Norsk HP Photosmart 8100 series Referansehåndbok Norsk Copyright og varemerker Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Gjengivelse,

Detaljer

HP Photosmart 380 series Brukerhåndbok. Norsk

HP Photosmart 380 series Brukerhåndbok. Norsk HP Photosmart 380 series Brukerhåndbok Norsk Copyright og varemerker Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Gjengivelse, tilpasning

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 370 http://no.yourpdfguides.com/dref/906397

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 370 http://no.yourpdfguides.com/dref/906397 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PHOTOSMART 370. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PHOTOSMART 370 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Januar 2007

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Januar 2007 Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 419463-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort.....................

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Start her. Fjern all teip. Finn komponentene

Start her. Fjern all teip. Finn komponentene 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Mars 2006

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Mars 2006 Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 396848-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort.....................

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR HP HD-WEBKAMERA

BRUKERHÅNDBOK FOR HP HD-WEBKAMERA BRUKERHÅNDBOK FOR HP HD-WEBKAMERA Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA. AMD og Athlon

Detaljer

hp photosmart 7200 series referansehåndbok

hp photosmart 7200 series referansehåndbok hp photosmart 7200 series referansehåndbok hp photosmart 7200 series innholdsfortegnelse 1 velkommen................................... 1 mer informasjon.................................. 1 innholdet i

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Hurtigreferanse M276 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005 + Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 393506-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort........................

Detaljer

Innholdsfortegnelse for Hurtighjelp

Innholdsfortegnelse for Hurtighjelp Innholdsfortegnelse for Hurtighjelp Slik skriver du ut Skrive ut på papir og annet materiale Spesielle funksjoner Produktvedlikehold Problemløsing Produktspesifikasjoner Hurtighjelp hp deskjet 995c series

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Merknad om opphavsrett... 4 Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet Deler...5 Funksjoner på kontrollpanel...

Detaljer

Start her. Fjern all teipen, og løft skjermen. Finn komponentene

Start her. Fjern all teipen, og løft skjermen. Finn komponentene HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Start her 1 Brukere med USB-kabel: USB-kabelen må ikke tilkobles før det gis beskjed om det i denne veiledningen, ellers kan det hende at programvaren

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

HP Photosmart 8400 series Brukerhåndbok. Norsk

HP Photosmart 8400 series Brukerhåndbok. Norsk HP Photosmart 8400 series Brukerhåndbok Norsk Copyright og varemerker Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Gjengivelse, tilpasning

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Mai 2006

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Mai 2006 Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 405763-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort......................

Detaljer

HP Photosmart A610 series

HP Photosmart A610 series HP Photosmart A610 series User Guide Brukerhåndbok HP Photosmart A610 series HP Photosmart A610 series Brukerhåndbok Opphavsrett og varemerker 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Merknader

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Photosmart A530 series. Brukerveiledning. Trefargers 110

HP Photosmart A530 series. Brukerveiledning. Trefargers 110 HP Photosmart A530 series Brukerveiledning Trefargers 110 HP Photosmart A530 series HP Photosmart A530 series Brukerhåndbok Innhold 1 HP Photosmart A530 series Brukerveiledning...5 2 Komme i gang Hvordan?...7

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 16 Veiledning om utskriftskvalitet Blanke eller hvite sider a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Skriver skriveren fortsatt ut blanke eller hvite sider?

Detaljer

HP Photosmart D7300 series Brukerhåndbok

HP Photosmart D7300 series Brukerhåndbok HP Photosmart D7300 series Brukerhåndbok www.hp.com/support 021 672 280 Argentina (Buenos Aires) Argentina Australia 54-11-4708-1600 0-800-555-5000 www.hp.com/support/ australia 0800 222 47 Luxembourg

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Hjelp for Windows

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Hjelp for Windows HP Deskjet F2400 All-in-One series Hjelp for Windows HP Deskjet F2400 All-in-One series Innhold 1 Slik gjør du det...3 2 Bli kjent med HP All-in-One Skriverdeler...5 Funksjoner på kontrollpanelet...6

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series Bli kjent med skriveren... 1 Hurtighjelp hp deskjet 948c/940c/920c series Innholdsfortegnelse Bli kjent med skriveren.......................... 1 Introduksjon av hp deskjet-skriveren........................ 2 Finne informasjon....................................

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018

Din bruksanvisning LEXMARK P350 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK P350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK P350 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA Informasjonen i dette

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Veiledning for maskinvareinstallasjon

Veiledning for maskinvareinstallasjon Pakke ut Fjern all beskyttende emballasje. Illustrasjonene i denne håndboken er for en lignende modell. Selv om de kan kan avvike fra modellen din, er virkemåten den samme. Fjern all beskyttende emballasje.

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer