Din bruksanvisning SHARP LC-37

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SHARP LC-37 http://no.yourpdfguides.com/dref/3284528"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt:... 2 Fjernkontrollen..... TV (sett bakfra).... Montering av TV-standen Veggmontasje.. 5 Installasjon av batterier... 6 Slik bruker du fjernkontrollen Se på TV 9 Normal betjening.. 9 Slå strømmen på og av Skift mellom kanaler.

3 . 9 Velg ekstern videokilde Betjening uten en fjernkontroll.. 9 EPG (Elektronisk programguide) Tekst-TV Velge et språk for Tekst-TV TV-meny 12 Bilde Juster bilde-innstillinger 12 Bruk smartbilder 12 Lyd. 13 Innstilling av lyd...

4 Bruk Lydmodus TV Velge et språk for digital lyd Installere kanaler automatisk Oppd.skanning. 14 Enkel RF-søk Anal. man.skann Favoritt nettverksvalg Kanalhopp Kanalsort Redigere kanaler...

5 16 Tildel en kanaldekoder (for ATV). 16 Anal.kan.finjust.. 16 Tømme kanallisten. 17 Funksjoner Velge menyspråk :3-modus Endre bildeformat Tid. 18 Endre tidssonen 18 Innstille klokken

6 18 Slå TV-apparatet automatisk av (TV Av tid).. 18 Sett TV-apparatet automatisk i ventemodus (Dvaleinnst.) SCART NORSK De illustrasjonene og skjermbildene som er brukt til å forklare teksten i denne bruksanvisningen kan avvike noe fra det foreliggende produktet. Bruk teksting Innstill analog teksting... Velg språk i undertekstene med digitale TV-kanaler... Velge teksting for hørselshemmede... Tekst-TV-språk..... Common Interface (CI, felles grensesnitt)..... HDMI overskanning... Manuell nedlasting av OAD..... Tilb.still std..

7 ... DivX -oppsett.... DivX -registr. (VOD). DivX -deaktiv. (VOD).... SW Ver. (programvareversjon) Foreldrekontr.... Gå inn i foreldrekontrollmenyen..... Låse én eller flere kanaler.... Stille inn lås for tidsintervall Slik stiller du inn Foreldrestyring.... Låse én eller flere tilkoblede enheter... Innstille / endre passord..... Nullstille alle foreldreinnstillinger..... Øko...

8 ... Kople til en USB-enhet USB-funksjon.. Elementær framgangsmåte.... Se bilder Lytte til musikk.... Spille av film... Kompatible USB-enheter.... Koble til eksternt utstyr HDMI-tilkobling.... (YPbPr) Komponent-tilkobling SCART-tilkobling... Høyttalere / forsterker-tilkobling...

9 ... Sette inn smartkort i CA-modulen.. Kontrollere informasjon om CA-modulen. Koble til en PC..... Digital tilkobling.... Analog tilkobling Visningsformater som støttes... Tillegg Problemløsning..... Spesifikasjoner Miljømessige spesifikasjoner..... Annen informasjon..... Varemerker..

10 NORSK Introduksjon Kjære SHARP-kunde Takk for at du kjøpte dette produktet, SHARP LCD farge-tv. For å oppnå mange års sikker og problemfri bruk av dette produktet, ber vi deg vennligst lese avsnittet med viktige sikkerhetsråd før du tar dette produktet i bruk. Important Safety Precautions Rengjøring -- Trekk nettledningen ut fra stikkontakten før du begynner. Bruk en fuktig klut til å rengjøre dette produktet. Bruk ikke flytende rengjøringsmidler eller aerosolrengjøringsmidler. Vann og fuktighet -- Ikke bruk dette produktet i nærheten av vann, som f. eks. et badekar, en vaskeservant, en oppvaskkum et svømmebasseng, eller i en fuktig kjeller. Ikke plasser vaser eller andre vannfylte beholdere på dette produktet. I tilfelle vannsøl kan det oppstå brann, eller du kan få elektrisk støt. Underlag -- Ikke plasser dette produktet på en ustabil tralle eller stand, eller et ustabilt stativ eller bord. Hvis produktet plasseres på et ustabilt underlag kan det velte og forårsake personskade og/eller skade på produktet. Bruk utelukkende en stabil tralle, stand eller brakett, eller et stabilt stativ eller bord som er anbefalt av produsenten eller solgt med produktet. I tilfelle produktet monteres på en vegg må produsentens instruksjoner følges. Bruk bare monteringsdeler som er anbefalt av produsenten. Når produktet er plassert på en tralle må det utvises stor varsomhet ved flytting av produktet. Bråstopp, bruk av unødig kraft og flytting over ujevnt gulv kan føre til at produktet faller ned fra trallen. Ventilasjon -- Spalteåpningene og andre åpninger i kabinettet er beregnet på luftsirkulasjon. Ikke tildekk disse spalteåpningene og andre åpninger fordi utilstrekkelig ventilasjon kan forårsake overoppheting og/eller forkorte levetiden til produktet. Ikke plasser produktet på en seng, en sofa, et teppe eller lignende overflater siden de kan hindre luftsirkulasjonen. Dette produktet er ikke beregnet på innbygging, det må derfor ikke plasseres i en bokhylle eller i en stabel (rack) uten at det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon og at produsentens instruksjoner er fulgt. LCD-panelet som brukes i dette produktet er laget av glass. Det kan derfor knuses dersom produktet faller ned eller utsettes for støt. Vær oppmerksom på faren for å bli skadet av glasskår dersom LCD-panelet blir knust. Varmekilder -- Hold produktet unna varmekilder som radiatorer, kokeapparater, ovner og andre produkter som avgir varme (inkludert forsterkere). For å forebygge brann må levende lys eller annet med åpen flamme ikke plasseres på eller i nærheten av dette produktet. For å forebygge brann og/eller elektrisk støt må strømledingen ikke komme i klem under dette produktet eller andre tunge gjenstander. Ikke vis et stillbilde for lenge, etter som dette kan forårsake et varig etterbilde i skjermen. Dette produktet bruker alltid strøm når ledningen er plugget inn i en stikkontakt. Service -- Ikke forsøk å reparere dette produktet selv. Fjerning av deksler kan utsette deg for høyspenning og andre faremomenter. Sørg for at en kvalifisert person foretar service. For å sikre luftsirkulasjon rundt dette produktet må det være cm fritt rom på alle kanter. Plasser ikke dette produktet på et teppe. Dette produktet må ikke utsettes for vanndrypp eller vannsprut. Dette produktet må ikke utsettes for regn eller fuktighet, og væskefylte gjenstander, som f. eks. vaser, må ikke plasseres på det. Ledningspluggen brukes som hovedbryter for dette produktet. Ledningspluggen må derfor være lett tilgjengelig. LCDpanelet er et høyteknologisk produkt som gir deg svært detaljrike bilder. På grunn av det store antallet bildepunkter kan et og annet element opptre på skjermen med fast rød, grønn eller blå farge. Dette er innenfor produktets spesifikasjoner og regnes ikke som feil.

11 Forholdsregler ved transport Dette produktet må alltid bæres av to personer som bruker begge hender under flytting. De må være forsiktige og ikke øve trykk på skjermen. Veggmontasje Montering av fjernsynet på veggen krever spesialkunnskaper, og skal kun utføres av kvalifisert servicepersonell. Kunden må ikke prøve å utføre jobben selv. SHARP har ikke ansvaret for feilaktig montering eller montering som resulterer i ulykker eller skader. ADVARSEL For å hindre brann, må stearinlys og annet med åpen flamme alltid holdes borte fra dette produktet. 2 Introduksjon Fjernkontrollen BI (PÅ/AV) Trykk denne knappen for å slå LCD TV på eller i ventemodus (standby). b (INPUT SOURCE) Trykk for å bytte signalkilde. KNAPPER MED SIFFER 0-9 Brukes til å velge en TV-kanal direkte. EPG Trykk denne knappen for å se den elektroniske programguiden når du ser på digitale kanaler. PRE PR Trykk for å vise den forrige valgte TV-kanalen. DTV/ATV Trykk denne knappen for å veksle mellom ATV- og DTV-kanaler. PR LIST Trykk for å vise en liste med kanaler. Deretter trykker du den røde knappen for å velge enten den digitale eller den analoge kanallisten. (Kun tilgjengelig når inngangskilden er TV.). ECO Trykk denne knappen for å innstille bildet med mindre lysstyrke og spare energi. Ë Vis prr ut) RS232C-kontakt RS232-kontaktenerkunberegnetforserviceformål. 4 Forberedelser Medfølgende tilbehør TV-stand og skruer 19" 22" 26" 32" 37" 42" Montering av TV-standen 3 x3 Strømledning ( 1) Utformingen av denne varierer fra land til land x4 19" 22" 26" 32" 37" Fjernkontroll ( 1) AAA batteri ( 2) 42" Bruksanvisning Hurtigoppsettveiviser Legg TV-apparatet med skjermen ned på en stabil flate som er dekket av mykt og jevnt tøy. Tilpass TV-standen til undersiden av TVapparatet. Fest skruene ved hjelp av en stjerneskrutrekker (medfølger ikke). Operation Manual Quick Setup Guide MERK For å ta av TV-standen, utfør trinnene i motsatt rekkefølge. Veggmontasje B H VESATV-skjerm størrelse (tommer) kompatibel veggbrakett (millimeter) (B H) Skruetype 19" 22" 26" 32" 37" 42" 75 x 75 mm 75 x 75 mm 75 x 75 mm 200 x 100 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm Metric 4 x 10 mm Metric 4 x 10 mm Metric 4 x 10 mm Metric 6 x 10 mm Metric 6 x 10 mm Metric 6 x 10 mm MERK Før du kjøper en veggbrakett må du vennligst kontrollere at det er tilstrekkelig avstand mellom veggbraketten og TV-kontaktene slik at du får plass til alle pluggene. 5 Forberedelser Installasjon av batterier Slik bruker du fjernkontrollen Bruk fjernkontrollen ved å peke den mot fjernkontrollsensoren. Gjenstander mellom fjernkontrollen og sensoren kan hindre at den fungerer som den skal. 1 2 Sett to AAA batterier inn i fjernkontrollen. Kontroller at (k) og (l) peker riktig vei. Sett dekselet på igjen. (7 m) 0º Sensor for fjernkontroll 30º (5 m) Horisontal og vertikal MERK Åpne menyskjermen Trykk MENU, og menyskjermen vises. Dersom fjernkontrollen ikke skal brukes på en stund må batteriene fjernes for å unngå skade på fjernkontrollen. FORSIKTIG Velg et emne med fjernkontrollen Feil bruk av batterier kan føre til at kjemikalier lekker ut eller til eksplosjon. Pass på å følge instruksjonene nedenfor. Ikke bland batterier av forskjellig type. Ulike batterier har ulike karakteristika. Ikke bland gamle og nye batterier. Når gamle og nye batterier kommer sammen kan det nye få kortere levetid og/eller det gamle lekke kjemikalier. Fjern batterier snarest når de er utbrukt. Kjemikalier som lekker fra batterier kan forårsake utslett. Hvis du finner lekkasje av kjemikalier anbefaler vi at du tørker det godt opp med en klut. Batteriene som følger med dette produktet kan ha kortere levetid enn forventet på grunn av ugunstige lagringsforhold. Hvis du ikke kommer til å bruke fjernkontrollen på en stund anbefaler vi at du tar ut batteriene. Angående fjerning av batterier: Trykk <> for å velge den menyen du ønsker. Trykk for å velge / justere emnet til ønsket nivå. Innstillingen settes øyeblikkelig i verk på skjermen. Trykk EXIT for å gå tilbake til det forrige nivået. Meny Bilde Lyd TV Funksjoner Foreldrekontr. Øko Smartbilde Lysstyrke Kontrast Farge Fargetone Skarphet Fargetemperatur Avansert kontroll Standard Kjølig OK Enter Velg EXIT Avslutt 3 De medfølgende batteriene inneholder ikke skadelige materialer, som f.eks. kadmium, bly eller kvikksølv. Det anbefales ikke å kaste batterier sammen med husholdningsavfall. Kast batterier i henhold til lokale bestemmelser, eller lever dem til forhandleren. Lukk menyskjermen Hvis du trykker EXIT før oppgaven er utført vil oppgaven avbrytes. 6 Hurtigveiviser Installasjonsoversikt Følg trinnene nedenfor når du bruker TV-apparatet den første gangen. Enkelte trinn kan være overflødige som følge av avvikende installasjon og tilkoblinger. 1 Forberedelser 2 Slå på og kjør auto-installasjonen Sett antennekabelen inn i antennekontakten. Slå TV-apparatet på med a. 75 Sett, om nødvendig, en CA-modul inn i CIsporet for å kunne se krypterte sendinger. Kjør den innledende auto-installasjonen. Første gangs oppsett Velkommen til å bruk veiviseren til første oppsett! Trykk [OK] for å starte veiviseren. VELKOMMEN! OK Neste 1 Innstillinger for språk Første gangs oppsett Språk English Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands Velg Neste EXIT Avslutt Sett ledningspluggen inn i TVapparatet. Strømledning ( 1) Utformingen av denne varierer fra land til land Velg ønsket språk: Tilbake 2 Innstillinger for land Første gangs oppsett Velg land. Land Tyskland Hellas Denmark Spania Finland Frankrike Storbritannia Tilbake Velg Neste EXIT Avslutt 7 Hurtigveiviser 3 Modusvalg (stille inn TVlokalisering) Første gangs oppsett Velg din modus: 6 Start søk etter kanaler Første gangs oppsett Koble til antennen først. Start kanalsøk nå? Hvis du hopper over dette trinnet, kan du utføre kanalsøket fra menyen.

12 0% Tilbake Velg Neste EXIT Avslutt Modusvalg HJEM HANDLE Kanalskanning Skann Hopp over søk Tilbake Velg Neste EXIT Avslutt Når du velger HJEMmodus, gå til trinn 4 for å velge skannmodus. Når du velger HANDLE-modus, får du se en dialogboks som ber deg bekrefte valget. Første gangs oppsett Kanalskanning kan ta litt tid. Status: skanner Analoge kanaler: 0 Kanalskanning 4 Stille inn skannmodus Første gangs oppsett Velg din skan-modus: 10 % EXIT Avbryt Skanmodus Analog Analog og Digital Når du velger Analog og digital, får du se følgende skjermbilde. Første gangs oppsett Kanalskanning kan ta litt tid. Kanalskanning Tilbake Velg Neste EXIT Avslutt Når du velger Analog, gå til trinn 6 for å starte kanalsøk. Første gangs oppsett Velg din skanmodus: Status: skanner Analoge kanaler: 0 Digitale kanaler: 0 10 % EXIT Avbryt Skanmodus Analog Analog og Digital Stille inn tuner-modus Tilleggsinformasjon om skanmodus Hurtigsøk er metoden som gir den raskeste kanalskanning. Avansert søk fungerer kun i land med kringkastere som følger LCN-standarden (f.eks. Storbritannia og Frankrike). Full søk tar lang tid (omtrent 1 time, avhengig av nettverksforhold). Ordne radiokanaler Tilbake Velg Neste EXIT Avslutt Når du velger Aanalog og digital, dukker skjermbildet for valg av tuner-modus opp. Velge tuner-modus. 5 Stille inn Tuner-modus Første gangs oppsett Velg din tunermodus: Tuner-modus Antenne Kabel Tilbake Velg Neste EXIT Avslutt Når du velger Antenne, gå til trinn 6 for å starte kanalskann. Første gangs oppsett Velg din tunermodus: Automatiskordninglagrerradiostasjonerfraprogramnr og oppover i land uten kringkastere som følger LCN-standarden. Tuner-modus Antenne Kabel 3 Se på TV Gratulerer! Du kan nå se på TV. Tilbake Velg Neste EXIT Avslutt Første gangs oppsett Gratulerer! Førstegangs konfigurasjonen er fullført. Trykk på [OK] for å lukke veiviseren. Fullført Når du velger Kabel, dukker skjermbildet ro konfigurasjon av skannmodus opp. Første gangs oppsett Vennligst konfigurer kabel-info. Skanmodus Frekvens (KHz) Modulasjon Symbolrate (Ksym/s) Nettverks-ID MENU Tilbake Full QAM OK Neste EXIT Avslutt Tilbake OK Avslutt Juster eventuelt antennen for å oppnå et bedre signalmottak. / Velg 8 Se på TV Normal betjening Slå strømmen på og av Trykk B på TV-apparatet. Slå av ved å trykke B på TV-apparatet. MERK Hvis du ikke skal bruke TV-apparatet på en stund, må du trekke ut ledningspluggen eller ta strømpluggen ut fra kontakten i veggen. TV-apparatet bruker alltid litt strøm selv om B-indikatoren viser at strømmen er av. Velg ekstern videokilde Trykk b når kilden er koblet til for å se et skjermbilde med INNGANGSKILDE. Bruk deretter <> for å velge den ønskede kilden, og bekreft med OK 19" / 22" / 26" INNGANGSKILDE 32" / 37" / 42" INNGANGSKILDE TV YPbPr AV SCART 1 SCART 2 PC HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 USB Skift mellom kanaler Med P<>: TV YPbPr AV SCART PC HDMI 1 HDMI 2 USB Ventemodus E Til ventemodus Hvis TV-apparatet er slått på kan du sette det i ventemodus ved å trykke B på fjernkontrollen. E Slå på fra ventemodus Trykk B på fjernkontrollen når TV-apparatet står i ventemodus. Betjening uten en fjernkontroll Nyttig å vite dersom fjernkontrollen er utenfor rekkevidde. 1 2 PÅ/AV-indikator status B-indikator Av Av Blå Status Strømmen er av Ventemodus Strømmen er på Trykk MENU et lite øyeblikk for å vise menyskjermen for direkte kontroll. Trykk P <> i stedet for </> eller "k/l stedet for for å velge et element. Press MENU to confirm the selection. 3 MERK Menyskjermen for direkte kontroll forsvinner etter noen sekunder uten aktivitet. 9 Se på TV EPG (Elektronisk programguide) EPG er en veiviser på skjermen som viser planlagte TV-programmer. Denne oversikten er ikke tilgjengelig med analoge kanaler. Du kan navigere, velge og se programmer. Det finnes to EPG-typer; «Nå og neste» og «7 eller 8 dager» EPG. «Nå og neste» er alltid tilgjengelig, men «7 eller 8 dager» EPG er bare tilgjengelig i visse land. Med EPG-menyen kan du: Se en liste med digitale programmer som for øyeblikket blir sendt. Se programmer som kommer. Tilbake Televisjon TV-guide Filter Visningsdato: Tue, 03 Jan Klokkeslett: Tue, 03 Jan 18:50:10 Type Underkat. Alle typer Alle underkategorier 3 Slå på EPG MERK Den første gangen du bruker EPG kan du bli bedt om å utføre en oppdatering. Følg i så fall instruksjonene på skjermen. Trykk EPG eller EXIT-knappen for å avslutte. 1 Trykk EPG på fjernkontrollen. «Nå og neste»veiviseren dukker opp og viser detaljert informasjon om det aktuelle programmet som vises. 2 Bruk fargeknappene på fjernkontrollen for å aktivere de tilgjengelige handlingene. Televisjon TV-guide Visningsdato: Tue, 03 Jan Klokkeslett: Tue, 03 Jan 18:50:10 Ready Steady Cook The Weakest Link BBC ONE BBC TWO AXN HBO MTV BBC NEWS Star Movies 18:30 19:15 Filter: Alle typer Forrige side Neste side 18:30 ~ 19:15 Shows Filter Forrige side (Rød): Vis liste med EPG for den foregående dagen. Neste side (Grønn): Vis liste med EPG for den kommende dagen. Detaljer (gul): Viser informasjon om det uthevede programmet. Filter (blå): Innstiller type kanalliste. 10 Se på TV Tekst-TV Hva er tekst-tv?? Tekst-TV er sider med informasjon og underholdning som kan mottas på forberedte TV-apparater. Dette TVapparatet kan motta Tekst-TV-signaler fra senderen og dekode dem til et grafisk visningsformat. Nyheter, værmelding og sport, samt informasjon om børs, priser og TV-programmer er blant de mange tilgjengelige tjenestene. Slå Tekst-TV på og av Knapper SUBPAGE Beskrivelse Brukes for å velge underside når den gjeldende siden har én eller flere undersider. Bruk knappene 0-9 på fjernkontrollen for å skrive inn undersidenummeret direkte (to siffer). 1 2 Velg en TV-kanal eller en ekstern kilde som inneholder et program med Tekst- TV. Trykk TELETEXT for å vise tekst-tv.

13 Mange TV-stasjoner bruker operativsystemet TOP, mens andre bruker FLOF (f. eks. CNN). Dette TV-apparatet støtter begge systemene. Tekst-TV-sidene deles inn i emnegrupper og emner. Etter at du har slått på tekst-tv lagres opptil 1000 sider for hurtig tilgang. Hvis du velger et TV-program uten Tekst-TVsignal vises «Ingen tekst-tv». Den samme meldingen vises også i andre tilfeller dersom tekst-tv ikke er tilgjengelig. Velge et språk for Tekst-TV 1 2 Trykk MENU på fjernkontrollen, og trykk Funksjoner Språk Tekst-TV. Trykk OK eller for å gå inn i Språk Tekst-TV -menyen, og trykk <> for å velge én av de følgende. Språk, txt-tv Språk, dekoding 3 4 Uthev valget ditt og trykk for å iverksette det. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. 3 Trykk TELETEXT igjen for å aktivere Tekst-TV med TV-visning. MERK Tekst-TV fungerer ikke dersom den valgte kilden består av et RGB-signal. Knapper for å bruke tekst-tv Knapper P (rs) Beskrivelse Øker eller minsker sidenummeret. Trykk knappen på fjernkontrollen med fargen (Rød/Grønn/Gul/Blå) som samsvarer med sidegruppen eller blokken som vises i de fargete klammene nederst på skjermen. Bruk knappene 0-9 for å skrive inn en side fra 100 til 899. Bytt visningen av Tekst-TV mellom topp, bunn og hele siden. Trykk denne knappen for å gå til side 100 eller indekssiden. Veksler mellom å hindre og tillate automatisk oppdatering av TekstTV-sider. Veksler mellom å avdekke eller tildekke skjult informasjon, som f. eks. svar på spørsmål. Fargeknapp (Rød/Grønn/ Gul/Blå) 0-9 SIZE INDEX HOLD REVEAL 11 TV-meny Bilde Juster bilde-innstillinger bevegelser i bildet Hz har ingen effekt i følgende tilfeller. 1) Signaltypen som sendes fra en PC. 2) Visning av en OSD-meny. 3) Tekst-TV er aktivert. - Hvis bildene virker uskarpe, kan du stille inn 100 Hz til Av. Filmmodus: Detekterer automatisk en filmbasert kilde (som originalt er innspilt med 24 eller 25 bilderammer per sekund), analyserer den og gjenskaper hver bilderamme optimalt for høydefinert bildekvalitet. [Effekt] valg av MJC-effekt. Still inn effekten til en av Lav / Middels / Høy, eller still den inn til Av for å deaktivere denne funksjonen. 1 2 Trykk MENU på fjernkontrollen og velg Bilde. Trykk OK eller for å gå inn i listen. Meny Bilde Lyd TV Funksjoner Foreldrekontr. Øko Smartbilde Lysstyrke Kontrast Farge Fargetone Skarphet Fargetemperatur Avansert kontroll Standard Kjølig 4 5 Trykk for å velge / justere emnet til ønsket nivå. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. OK Enter Velg EXIT Avslutt 3 Trykk o eller > for å velge én av følgende innstillinger: Lysstyrke: Endrer styrken på lys i bildet. Kontrast: Endrer nivået av lyse partier i bildet mens de mørke partiene holdes uendret. Farge: Endrer graden av fargemetning. Fargetone: Endrer fargen i rød eller blå retning. Skarphet: Endrer graden av skarphet i de fine detaljene. Fargetemperatur: Innstiller fargetemperatur til Kjølig (mer blått), Normal (balansert) eller Varm (mer rødt). Avansert kontroll: Trykk OK eller for å gå inn og trykk <> for å velge én av de følgende emner: * Støyreduksjon: Filtrerer og reduserer støy i bildet. Velg et av nivåene Lav / Medium / Høy / Automatisk Velg Av for å slå denne funksjonen av. * Hudtone: Velg På for å innstille en mer naturlig hudfarge. * Baklys: Justerer bakgrunnen lysere eller mørkere. (Kun når DCR er av.) * DCR (dynamisk kontrastforhold): Øker kontrasten i forhold til variasjoner i bildet på skjermen. Trykk for å veksle mellom På eller Av. * Avansert (Kun for 32"/37"/42"): [Modus] MJC (Motion Judder Compensation) modusvalg for kompensasjon av skakende bevegelser. Still inn 100Hz for å la TV-apparatet benytte bildefrekvensen 100 Hz. Still inn Film Mode (filmmodus) for å redusere skakende bilder under filmavspilling. 100Hz: «100 Hz»-teknologi er en overlegen løsning for å vise digitale bilder skarpt uten utydelige bevegelser. MERK - Den gunstige effekten synes best ved raske Bruk smartbilder Ved siden av å justere bildeinnstillingene manuelt, kan du bruke et Smartbilde og gi TV-apparatet en forhåndsdefinert bilde- og lydinnstilling Trykk MENU på fjernkontrollen og velg Bilde. Trykk OK eller for å gå inn i Bilde og velg Smartbilde. Trykk eller for å velge én av følgende innstillinger: Personlig Standard Levende Film Øko 4 Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. 12 TV-meny Lyd Innstilling av lyd Dette avsnittet beskriver hvordan du kan justere lydinnstillingene. 4 5 Trykk for å velge / justere emnet til ønsket nivå. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Bruk Lydmodus Ved siden av å justere lydinnstillingene manuelt, kan du bruke Lydmodus til å gi TV-apparatet en forhåndsdefinert lydinnstilling. 1 2 Trykk MENU på fjernkontrollen og velg Lyd. Trykk OK eller for å gå inn i listen. Meny Bilde Lyd TV Funksjoner Foreldrekontr. Øko Lydmodus Eq. 120Hz Eq. 500Hz Eq. 1,5KHz Eq. 5KHz Eq. 10KHz Balanse Virtuell surround Digital lyd ut AVL Personlig Av PCM Av Trykk MENU på fjernkontrollen og velg Lyd. Trykk OK eller for å gå inn Lyd, og velg Lydmodus. Trykk eller for å velge én av følgende innstillinger: Personlig Musikk Tale OK Enter Velg EXIT Avslutt 4 TV Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. 3 Trykk < eller > for å velge én av følgende innstillinger: Eq 120 Hz (Bass): Justerer bassnivået. Eq 500 Hz (Tenor): Justerer tenornivået. Eq 1,5 KHz (Nøytral): Justerer nøytralnivået. Eq 5 KHz (Diskant): Justerer diskantnivået. Eq 10 KHz (Høy diskant): Justerer det høye diskantnivået. Balanse: Juster lyden fra venstre og høyre høyttalere til balansen er best der du sitter. Virtuell surround: Stiller automatisk TVapparatet til den beste surroundlydmodusen tilgjengelig fra en sending.

14 Velg På eller Av. Digital lyd ut: Velg type digital lyd ut, en av PCM / Av / Dolby Digital. AVL (Aut volumutjevning): Reduserer brå volumendringer, for eksempel ved reklamesendinger eller ved skifte av kanaler. Velg På eller Av. Type: (Kun tilgjengelig for digital kanaler.) Velg type lydgjengivelse. * Normal: Innstiller kun regulær lyd. * Hørselshemmet: Innstiller en blanding av lyd for hørselshemmede med regulær lyd. * Lydbeskrivelse: Innstiller en blanding av lyd for synshemmede med regulær lyd. Lydbeskrivelse: (Vises kun når du velger MENU / EXIT > Lyd > Type > Lydbeskrivelse): Justerer lydstyrken på lyd for synshemmede. Den første gangen du setter opp TV-apparatet blir du bedt om å velge et passende menyspråk og utføre automatisk installasjon av TV og digitale radiokanaler (hvis tilgjengelige). Nedenfor finner du informasjon om hvordan du installerer kanalene igjen, i tillegg til andre nyttige funksjoner. MERK Hvis du installerer kanalene igjen blir organiseringen av kanallisten modifisert. Velge et språk for digital lyd Trykk MENU på fjernkontrollen, og velg TV. Trykk OK eller for å gå inn i TVmenyen. Trykk <> for å velge 1st Lyd eller 2nd Lyd. Uthev valget ditt og trykk for å velge et språk for lyd. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. MERK Hvis ditt valgte språk for lyd ikke sendes, vises standard språk for lyd. 13 TV-meny Installere kanaler automatisk Dette avsnittet beskriver hvordan du søker etter og lagrer kanaler automatisk. Instruksjonene gjelder både digitale og analoge kanaler. Trinn 1: Velge tuner-modus 2 3 Trykk <> for å velge Oppdskanning og trykk OK eller for å starte kanaloppdatering. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte når den er fullført. E Enkel RF-søk Hvis du mottar digitale sendinger kan du teste kvaliteten og signalstyrken til de digitale kanalene. Dette gjør det mulig å stille inn antennen bedre Trykk MENU på fjernkontrollen, og velg TV Tuner-modus. Trykk for å velge Antenne eller Kabel. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. 1 Trykk MENU på fjernkontrollen, og velg TV Kanaler. MERK Trinn 2: Velg land Velg landet du bor i. TV-apparatet installerer og arrangerer kanalene i henhold til landet. Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldreveil / Blokker input i Foreldrekontr ikke er standardinnstilling Trykk MENU på fjernkontrollen, og velg TV Land. Trykk for å velge land. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. 2 Trykk <> for å velge Enkel RF-søk og trykk OK eller for å gå inn. Antenne-modus Meny Bilde Lyd TV Funksjoner Foreldrekontr. Øko Trinn 3: Automatisk kanalskann TV-apparatet søker og lagrer alle tilgjengelige digitale og analoge TV-kanaler i tillegg til tilgjengelige digitale radiokanaler. Søk enkel RF-kanal (kun digital). 0% RF-kanal Signalstyrke Signalkvalitet 21 0 Dårlig 1 Trykk MENU på fjernkontrollen, og velg TV Kanaler. MERK OK Søk EXIT Avslutt Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldreveil / Blokker input i Foreldrekontr ikke er standardinnstilling. Kabel-modus Meny Bilde Lyd TV Funksjoner Foreldrekontr. Øko 2 Velg Kanalskanning og trykk OK eller, og velg Kun ATV eller ATV og DTV for å starte kanalinstallasjon. Installasjonen kan ta noen minutter. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte når den er fullført. Søk enkel RF-kanal (kun digital). 0% Frekvens (KHz) Modulasjon Auto Symbolrate (Ksym/s) Signalstyrke EXIT Avslutt E Oppdskanning Oppdskanning ligner på Kanalskanning Forskjellen er at du kan oppdatere kanallisten uten å slette den originale informasjonen. MERK Denne funksjonen gjelder kun for antennemodus. OK Søk 3 <Antenne-modus> Uthev RF-kanal-boksen, og trykk for å velge et kanalnummer du ønsker å skanne. <Kabel-modus> Konfigurer Frekvens, Modulasjon og Symbolrate-boksene for å skanne. 1 Trykk MENU på fjernkontrollen, og velg TV Kanaler. MERK Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldreveil / Blokker input i Foreldrekontr ikke er standardinnstilling. 4 5 Trykk OK for å starte skanningen. Når skanningen er fullført, vises resultatet av signalstyrke og signalkvalitet på skjermen. 14 TVmeny 6 Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. MERK Still inn antennen på nytt hvis kvaliteten og styrken på signalet er dårlig, og test igjen. du har ytterligere problemer med mottaket av digitale sendinger anbefaler vi at du kontakter en kvalifisert serviceingeniør. E Favoritt nettverksvalg Når du ser digital TV, kan du velge et favorittnettverk og sette av kanaler i favorittnettverket øverst i kanallisten (PR LIST). 1 Trykk MENU på fjernkontrollen, og velg TV Kanaler. E Analmanskann Dette avsnittet beskriver hvordan du søker etter og lagrer analoge kanaler manuelt. MERK Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldreveil / Blokker input i Foreldrekontr ikke er standardinnstilling. 1 Trykk MENU på fjernkontrollen, og velg TV Kanaler MERK Trykk <> for å velge Favoritt nettverksvalg (valg av favorittnettverk) og trykk OK eller for å gå inn i nettverkslisten. Velg favorittnettverket ditt trykk OK. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldreveil / Blokker input i Foreldrekontr ikke er standardinnstilling. 2 MERK Trykk <> for å velge Analmanskann og trykk OK eller for å gå inn. Denne menyen er kun tilgjengelig når 1) «Norway» (Norge) er valg som landsinnstilling, og 2) mer enn to nettverk ble funnet i det automatiske kanalskannet. Meny Bilde Lyd TV Funksjoner Foreldrekontr. Øko Start frekvens (MHz) 45,00 E Kanalhopp Søk etter analoge kanaler Kanalhopp lar deg hoppe over én eller flere kanaler når du trykker P <> på fjernkontrollen for å bytte kanal.

15 1 Skann opp Skann ned Trykk MENU på fjernkontrollen, og velg TV Kanaler. MERK EXIT Tilbake Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldreveil / Blokker input i Foreldrekontr ikke er standardinnstilling. 3 4 Skriv inn frekvensen i boksen Start frekvens (MHz) ved å bruke tallknappene på fjernkontrollen. Trykk <> for å velge Skann opp eller Skann ned for å skanne den neste tilgjengelige analoge kanalen fra den frekvensen du har skrevet inn. Trykk OK eller for å starte skanningen. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte når den er fullført Trykk <> for å velge Kanalhopp og trykk OK eller for å gå inn i kanallisten. Trykk <> for å velge én eller flere kanaler du ønsker å hoppe over. Trykk OK for å markere eller avbryte. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. 5 6 MERK: For å se på de overhoppede kanalene, skriv inn kanalnumrene ved hjelp av tallknappene på fjernkontrollen eller velg dem fra PR LIST (Programlisten). 15 TV-meny E Kanalsort Kanalsort. lar deg omorganisere kanalene i PR LIST (Programlisten). trykk OK eller for å gå inn i kanallisten. to kanalene du valgte bytter plass. Gjenta trinn 3 til 4 for å omorganisere flere kanaler. for analoge kanaler). Fargesystem: Trykk for å velge fargesystemet. må angi hvilken TV-kanal som skal dekodes. OK for å gå inn. <> for å velge kanalen du vil dekode. Trykk OK for å markere eller avbryte. for å justere frekvensen. Trykk OK for å innstille frekvensen når du er ferdig. for å velge ønsket språk. for å velge ønsket modus. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. 17 TV-meny Wide Skalerer det klassiske 4:3-formatet til 16:9 (bredformat). 5 Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte når den er fullført. E Slå TV-apparatet automatisk av (TV Av tid) TV Av tid setter TV-apparatet i standby til en bestemt tid. MERK MERK Bare 4:3 og 16:9 (bredformat) er tilgjengelige når signalkilden er PC. Når PC-signalet er 4:3 kan både 4:3 og bredformat velges. Ved andre signaler er bare bredformat tilgjengelig. Før du bruker TV Av tid-funksjonen, må du ha stilt tiden korrekt i TV-apparatet. (Se side 17 «Innstille klokken») Trykk MENU på fjernkontrollen, og velg Funksjoner > Tid. Trykk OK eller for å gå inn i Tid. Trykk <> for å velge Tid og trykk OK eller for å gå inn. Trykk > for å velge Tidsinnstilling og trykk for å velge: Av: Deaktivere Tidsinnstilling På: Trykk > for å utheve TV TV Av tid og innstill tiden for å slå av TV-apparatet ved å bruke tallknappene på fjernkontrollen. Tid Still inn gjeldende tid og innsovingstid. E Endre tidssonen Trykk MENU på fjernkontrollen, og velg Funksjoner > Tid. Trykk OK eller for å gå inn i Tid. Velg Tidssone og trykk for å velge tidssonen din. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. 5 Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. E Innstille klokken E Sett TV-apparatet automatisk i ventemodus (Dvaleinnst) Denne funksjonen slår TV-apparatet av, dvs. i ventemodus, etter at det er gått en bestemt tid Trykk MENU på fjernkontrollen, og velg Funksjoner > Tid. Trykk OK eller for å gå inn i Tid. Trykk <> for å velge Tid og trykk OK eller for å gå inn Trykk MENU på fjernkontrollen, og velg Funksjoner > Menyspråk. Trykk OK eller for å gå inn i Tid. Trykk <> for å velge Dvaleinnst. Trykk for å velge hvor lang tid det skal gå før TV-apparatet settes i standby. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Meny Bilde Lyd TV Funksjoner Foreldrekontr. Øko Autosynk Dato Tid Tidsinnstilling TV Av tid Av 2009/01/01 16: 52: 38 Av 00: 00: 00 5 MERK When you press any button on the remote control with less than three minutes left in the countdown, Sleep timer will be automatically canceled. SCART Velg EXIT Tilbake 4 Velg Autosynk og trykk for å velge: På: Innstiller klokken automatisk i samsvar med den digitale signaltiden. (Kun hvis digitalt signal er tilgjengelig). Av: Trykk <> for å stille inn systemdatoen eller klokkelsettet manuelt ved å bruke tallknappene på fjernkontrollen. Du kan stille inn og spesifisere signalet som går inn i SCART-kontakten. Undersøk hva slags signal utstyret (DVD etc. ) som er koplet til SCART-kontakten på TV-apparatet benytter, noe du finner i produsentens spesifikasjoner for dette utstyret. Velg korrekt inngangssignal for SCART. MERK Denne muligheten er kun tilgjengelig når inngangskilden er SCART. 18 TV-meny Bruk teksting Du kan aktivere teksting for hver TV-kanal. Tekstingen er kringkastet med tekst-tv eller med DVB-T digitale sendinger. Med digitale sendinger har i tillegg muligheten til å velge tekstingen i det språket du ønsker. Tekst-TV-språk Du kan velge språket for Tekst-TV når TV-apparatet mottar Tekst-TV-signaler kringkastet fra et TV-nettverk. (Se side 11. Common Interface (CI, felles grensesnitt) Denne funksjonen lar deg se krypterte (betalings-) tjenester. (Se side 25. ) MERK E Innstill analog teksting Trykk MENU på fjernkontrollen, og velg Funksjoner > Teksting. Trykk OK eller for å gå inn i Teksting Velg Anal teksting Trykk for å velge På og alltid vise teksting eller På ved mute for kun å vise teksting når lyden er dempet. Velg Av for å slå av teksting. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Denne funksjonen er avhengig av landets kringkastingsforhold, og fungerer kanskje ikke der du bor. HDMI overskanning Når du ser på TV med en HDMI-kilde kan du bruke denne funksjonen til å forstørre bildet. Noe av bildet kan være beskåret. E Velg språk i undertekstene med digitale TV-kanaler Når du velger et språk i undertekstene med en digital TV-kanal som beskrevet nedenfor, vil det foretrukne språket som er satt i TV midlertidig bli overstyrt. 1 2 Trykk MENU på fjernkontrollen, og velg Funksjoner > HDMI Scan Info Trykk for å velge en av de følgende: Velg Automatisk for å skanne bildet automatisk.

16 Velg Underscan for å deaktivere. Velg Overscan to aktivere Trykk MENU på fjernkontrollen, og velg Funksjoner > Teksting. Trykk OK eller for å gå inn i Teksting. Trykk <> for å velge 1 Undertekst eller 2 Undertekst Uthev valget ditt og trykk for å velge et språk for teksting. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. 3 Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Manuell nedlasting av OAD Når du får vite om tilgjengelige programvareoppdateringer fra forhandleren eller via Internett, kan du oppdatere driftsprogramvaren med OAD-nedlasting fra nettverket (OAD = Over Air Download). Oppdaterte programvaredata blir overført gjennom TV-signalet. MERK Hvis ditt valgte språk for teksting ikke sendes, vises standard språk for teksting. Hvis det første språket du valgte for teksting (1 Undertekst) ikke er tilgjengelig, vises det andre språket for teksting (2 Undertekst) Trykk MENU på fjernkontrollen, og velg Funksjoner OAD Manuell OAD-nedl Trykk OK eller for å gå inn. Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned den oppdaterte programvaren. E Velge teksting for hørselshemmede When watching channels with hearing impaired service, you can enable the subtitle commentary for the hearing handicapped. For digital channels only. MERK Ikke slå av TV-apparatet under nedlastingsprosessen Trykk MENU på fjernkontrollen, og velg Funksjoner > Teksting. Trykk OK eller for å gå inn i Teksting. Trykk <> for å velge Type teksting. Trykk for å velge Hørselshemmet som Type teksting. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. 19 TV-meny Tilbstill std Når du ønsker å tilbakestille TV-apparatet til de opprinnelige innstillingene aktiverer du Tilbstill std Foreldrekontr Denne funksjonen låser TV-kanaler eller tilkoblet utstyr med en firesifret kode for å hindre barn i å se upassende innhold Trykk MENU på fjernkontrollen, og velg Funksjoner Tilbstill std Trykk OK eller for å gå inn. Velg OK og trykk OK på fjernkontrollen for å bekrefte. Følg instruksjonen på skjermen for å tilbakestille TV-innstillingene. Gå inn i foreldrekontrollmenyen 1 2 Trykk MENU på fjernkontrollen, og velg Foreldrekontr Trykk OK eller for å utheve passordboksen. DivX -oppsett Dett er funksjonen som bekrefter registreringskoden din. Du må registrere koden på Meny Bilde Lyd TV Funksjoner Foreldrekontr. Øko Passord: **** E DivX -registr (VOD) Du finner registreringskoden i denne menyen. Du må registrere TV-apparatet på før du kan spille av DivX -innhold Trykk MENU på fjernkontrollen, og velg Funksjoner DivX -registr Trykk OK eller for å gå videre. Følg instruksjonene på skjermen for å avslutte. EXIT Tilbake 3 MERK Skriv inn passordet ditt ved hjelp av tallknappene på fjernkontrollen. Hvis passordet er korrekt, vises Foreldrekontr-menyen. E DivX -deaktiv (VOD) Du finner deaktiveringskoden i denne menyen. Du må deaktivere TV-apparatet på www. divx.com for å frigi registreringen. Du må skrive inn et 4-sifret passord hver gang du går inn i Foreldrekontr Skriv inn «0000» som standard passord. Hvis du glemmer passordet, skriv inn «5351» for å overstyre ethvert eksisterende passord Trykk MENU på fjernkontrollen, og velg Funksjoner DivX -deaktiv Trykk OK eller for å gå videre. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Låse én eller flere kanaler Låser TV-kanaler for å hindre at barn ser visse kanaler Skriv inn passordet ditt for å gå inn i Foreldrekontr-menyen. Velg Kanalblokkering og trykk OK eller for å gå inn i kanallisten. Trykk <> for å velge én eller flere kanaler du ønsker å låse. Trykk OK for å låse eller låse opp kanalen du valgte. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. SW Ver (programvareversjon) Denne funksjonen viser programvareversjonen Trykk MENU på fjernkontrollen, og velg Funksjoner SW Ver. Trykk OK eller for å gå videre. Trykk <> for å se etter informasjon om programvareversjonen. MERK Hvis du velger en låst kanal, får du beskjed om å skrive inn passordet ditt. (Hvis passordet er korrekt, vil den låste kanalen bli låst opp inntil TV-apparatet starter igjen fra standby.) Hvis det valgte landet ditt er Italia (se side 7 «Trinn 2: Innstillinger for land»), får du beskjed om å skrive inn passordet ditt hver gang du går inn i en blokkert kanal. 20 TV-meny Stille inn lås for tidsintervall Du kan låse TV-apparatet på bestemte dager og klokkeslett for å hindre barn i å se TV. Innstille / endre passord Trykk MENU på fjernkontrollen, og velg Foreldrekontr Skriv inn passordet for å åpne Foreldrekontrmenyen. Velg Låstype og trykk for å velge dag. Trykk <> for å stille inn Starttid og Sluttid. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Skriv inn passordet ditt for å gå inn i Foreldrekontr-menyen. Trykk <> for å velge Angi passord og trykk OK eller for å gå inn. Skriv inn det nye passordet ditt i Ny-boksen ved hjelp av tallknappene på fjernkontrollen. Skriv inn det nye passordet ditt igjen i Bekreftboksen. Når dette er fullført kommer du tilbake til Foreldrekontr-menyen. Repeat step 1 to 4 to change password. Slik stiller du inn Foreldrestyring Noen digitale sendere rangerer programmene sine etter seeralder. Du kan stille inn TV-apparatet til bare å vise programmer som har en høyere aldersgradering enn dine barns alder. Nullstille alle foreldreinnstillinger Slik tilbakestilles alle innstillingene i Foreldrekontrmenyen Skriv inn passordet ditt for å gå inn i Foreldreveil Trykk <> for å velge Foreldrekontr, og trykk OK eller for å gå videre. Trykk for å velge en aldersgrense. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte Skriv inn passordet ditt for å gå inn i Foreldrekontr-menyen. Trykk <> for å velge Nullstill alle og trykk OK eller for å gå inn. Velg OK and trykk OK på fjernkontrollen for å nullstille alle foreldreinnstillinger.

17 MERK Låse én eller flere tilkoblede enheter Deaktiver de bestemte eksterne inngangssignalene. Hvis foreldreinnstillingene er nullstilt, behøver du ikke skrive inn noe passord for å få tilgang til kanalene i TV-menyen Skriv inn passordet ditt for å gå inn i Foreldrekontr-menyen. Trykk <> for å velge Blokker input og trykk OK eller for å gå inn i inngangskildelisten. Trykk <> for å velge én eller flere inngangskilder. Trykk OK for å låse eller låse opp inngangskilden du valgte. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Øko Denne funksjonen gjør det mulig å automatisk redusere lysstyrken på bakgrunnslyset for å redusere strømforbruket og øke levetiden til bakgrunnslyset Trykk MENU på fjernkontrollen, og velg Øko og trykk OK eller for å gå videre Trykk <> for å velge På eller Av, og trykk for å aktivere valget. Følg instruksjonene på skjermen for å avslutte. MERK Hvis du velger en blokkert inngangskilde, får du beskjed om å skrive inn passordet ditt. (Hvis passordet er korrekt, vil blokkert inngangskilde bli låst opp inntil TVapparatet starter igjen fra standby.) Hvis det valgte landet ditt er Italia (se side 7 «Innstillinger for land»), får du beskjed om å skrive inn passordet ditt hver gang du går inn i en blokkert inngangskilde. 21 Kople til en USB-enhet USBfunksjon Dette TV-apparatet er utstyrt med en USB-kontakt som lar deg se på bilder, lytte til musikk og spille av videoer lagret på en USB-lagringsenhet. 4 Trykk MENU for å vise undermenyen. Velg mediatypen (Foto/Musikk/Video) til filen du vil spille av. Sorter Mediatype Miniatyrstørrelse Foto Musikk Video Mediatypen du valgte Mediatype vises i hjørnet øverst til høyre i miniatyrbildeleseren. MERK TVapparatet gjenkjenner kanskje ikke data fra alle USB-enheter. Bruk kun alfanumeriske tegn når du gir navn til filer. Filnavn med over 80 tegn (kan variere med tegnsettet) vises kanskje ikke. Ikke ta ut USB-enheten eller minnekortet fra TVapparatet mens filoverføring er i gang, mens du bruker funksjonen lysbildeframvisning, når skjermbildet skifter, eller før du har avsluttet «USB» i «SOURCE»-menyen (kilde). Ikke kople til og kople fra en USB-enhet gjentatte ganger. 5 Trykk <> og OK for å bla i filer og mapper. Trykk EXIT for å gå tilbake til den forrige operasjonen/mappen. MERK Ordne: lar deg sortere filene i den valgte kategorien Mediatype. Miniatyrbildestørrelse: lar deg forandre størrelsen på miniatyrbildene. E Se bilder 1 I miniatyrbildeleseren Foto trykker du <> for å velge et bilde eller et fotoalbum. Filnavn 1 Filnavn (1) Størrelse 01/01 Foto E Elementær framgangsmåte Skru på TV-apparatet. Sett USB-enheten inn i USB-kontakten på siden av TV-apparatet. Trykk b på fjernkontrollen, trykk <> for å velge USB som inngangskilde og trykk OK. Du kan nå bla i USB-miniatyrbilder. Filnavn 1 01/01 Foto Filnavn (1) Filnavn (2) Filnavn (3) Filnavn (4) Filnavn (5) Filnavn (6) Filnavn (7) Filnavn (8) Filnavn (9) Filnavn 1 Filnavn 2 Filnavn 3 Filnavn 4 Filnavn Trykk OK for å se bildet over hele skjermen. Lysbildeframvisningen starter. Bruk knappene på fjernkontrollen og følg anvisningene på skjermen for å se bilder. Knapper ved visning av bilder på hele skjermen Knapper I/F T/U Beskrivelse Spille av eller ta pause i lysbildeframvisningen. Vis forrige/neste bilde i samme mappe. Åpner undermenyen Photo (bilde) MENU 22 Kople til en USB-enhet Knapper G-knapp Y-knapp EXIT Beskrivelse Velge visningstiden for lysbildeframvisningen. Velge overgangseffekten for lysbildeframvisningen. Returnerer til den forrige handlingen. Kompatible USB-enheter USB 20-enhet Filsystem: Bildefilformat USB-minne, USB-kortleser, HDD (masselagerdisk) FAT / FAT32 JPEG (*.JPG), PNG MPEG1 (*. MP3) Bitfrekvens: 32k, 64k, 96k, 128k, 196k, 256k, 320kbps Samplingsfrekvens: 32k, 44.1k, 48kHz MPEG1/2 (*.AVI, *.MPG, *.MPEG, *. TS) MPEG4 (*.AVI, *.MP4, *.MOV, *.MKV) H. 264 (*.AVI, *.MP4, *.MOV, *.MKV, *.TS) DivX (*.AVI) XviD (*.AVI) E Lytte til musikk I miniatyrbildeleseren Musikk trykker du <> for å velge en musikkfil eller et musikkalbum. Trykk OK for å spille av MP3-filen. Bruk knappene på fjernkontrollen og følg anvisningene på skjermen for å spille av MP3filer. Musikkfilformat Buttons for music mode Knapper (Markør) (Markør) I/F H T/U Videofilformat Beskrivelse Spole musikken framover. Spole musikken bakover. Spille av eller ta pause i musikkavspillingen. Stoppe musikken. Gå til forrige/neste musikkstykke. Åpne undermenyen Music (musikk). Gjenta musikkstykket. Spill av musikken tilfeldig. Kun lyd. Vis informasjon om musikkfilen. Returnerer til den forrige handlingen. MENU R-knapp G-knapp Y-knapp B-knapp EXIT MERK Filsystemet NTFS støttes ikke, og maksimal enkeltfilstørrelse er 4 GB. JPEG-filer med progressivt format støttes ikke. Alle filer på USB-enheter med høy kapasitet blir kanskje ikke avspilt korrekt. Bruk sammen med USB-nav er ikke garantert. Eksterne harddisker med høy kapasitet kan ikke detekteres korrekt. Forlengelseskabler for USB-enheter må være USB 2.0-sertifisert. Videofiler på USBenheter med for lav hastighet blir kanskje ikke avspilt korrekt. E Spille av film I miniatyrbildeleseren Video trykker du <> for å velge en videofil. Trykk OK for å spille av filmen. Bruk knappene på fjernkontrollen og følg anvisningene på skjermen for å spille av filmen. Knapper for avspilling i videomodus Knapper (Markør) (Markør) I/F H T/U Beskrivelse Spole filmen framover. Spole filmen bakover. Spille av eller ta pause i videoavspillingen. Stoppe filmen. Gå til forrige/neste film. Åpne undermenyen Video Returnerer til den forrige handlingen. MENU EXIT 23 Koble til eksternt utstyr E Før du kobler til Forsikre deg om at TV-apparatet og det eksterne utstyret er slått av før du begynner. Sett alle kabler godt fast i sine kontakter. Les nøye gjennom bruksanvisningene til hvert eksternt utstyr for å finne riktig måte å koble til på. Dette vil også hjelpe deg til å oppnå best mulig audiovisuell kvalitet og utnytte mulighetene til både TV-apparatet og det eksterne utstyret optimalt.

18 Powered by TCPDF ( (YPbPr) Komponent-tilkobling Eksempler på utstyr som kan kobles til E VCR E DVD E Blu-ray spiller/opptaker Du kan glede deg over nøyaktig fargegjengivelse og bilder av høy kvalitet når du kobler en DVD-opptaker eller annet opptakerutstyr til TV-apparatet med (YPbPr) komponentkabler. YPbPr (Komponenttilkobling HDMI-tilkobling Eksempler på utstyr som kan kobles til E DVD E Blu-ray spiller/opptaker Komponentkabel HDMI-kontaktene (High Definition Multimedia Interface) overfører digitale video- og audiosignaler via en passende kabel fra/til en spiller/opptaker. Digitale bildeog lyddata overføres uten kompresjon, og dermed uten kvalitetstap. Det er ikke nødvendig med analog/digital konvertering i utstyret som er koblet til, noe som ellers ville ha ført til kvalitetstap. HDMI Audiokabel HDMI-kabel 19" 22" 26" 32" 37" 42" Utstyr med HDMI DVI DVI-HDMI-kabel Audiokabel 19" 22" 26" 32" 37" 42" SCART-tilkobling Eksempler på utstyr som kan kobles til 19" 22" 26" E Dekoder 32" 37" 42" E Når du bruker SCART 1 Full SCART, som overfører RGB, S- video og komposittvideo inn, og CVBS tuner ut. Dekoder DVI/HDMI-konvertering Ved å bruke en DVI/HDMI-adapterkabel kan digitale videosignaler fra f.eks. en DVD-spiller også overføres via den kompatible HDMI-kontakten. Lyden må i dette tilfellet overføres separat. Både HDMI og DVI bruker den samme HDCPkrypteringsmetoden for kopibeskyttelse. SCART-kabel 19" 22" 26" SCART Videosignaler som støttes: 576p, 480p, 1080i, 720p, 1080p Se side 26 når det gjelder kompatibilitet med PCsignaler. 32" 37" 42" SCART 1 24 Koble til eksternt utstyr Eksempler på utstyr som kan kobles til E VCR E DVD opptaker Sette inn smartkort i CA-modulen For å kunne motta krypterte signaler fra digitale sendere må en CA-modul (CAM = Conditional Access Module) med et smartkort settes inn i sporet for fellesgrensesnittet (CI = Common Interface) i TVapparatet. CAM og smartkort medfølger ikke. Leverandøren din vil normalt kunne skaffe dette. Sette inn smartkort i CA-modulen 1 Sett CA-modulen inn i CI-sporet med kontaktsiden framover. 2 Logoen på CA-modulen må vende utover fra baksiden av TV-apparatet. E Når du bruker SCART 2 Halv SCART, som overfører S-video og komposittvideo inn, og CVBS monitor ut. VCR/DVD opptaker SCART-kabel 32" 37" 42" SCART 2 MERK Forsikre deg om at du velger riktig kilde dersom dekoderen må motta signal fra TV-apparatet. Dekoderen må ikke kobles til SCART 2. Du kan ikke koble en VHS-spiller/opptaker sammen med en dekoder ved hjelp av en full SCART-kabel og bruke SCART 2 som kilde. MERK Høyttalere / forsterker-tilkobling E Koble til en forsterker med digital lydinngang / analog lydinngang Høyttalere/ forsterkertilkobling Digital lyd inn (KOAKSIAL) AUDIO IN L R Digital audiokabel Det tar omtrent 30 sekunder å sertifisere lisensnøkkelen når du setter et smartkort inn i den CI+-kompatible CA-modulen første gangen. Prosessen kan mislykkes dersom det ikke er noe antennesignal eller du ikke har kjørt automatisk installasjon. Den CI+-kompatible CA-modulen oppgraderer fastvaren sin fra tid til annen. Du kan kanskje ikke motta noen TV-signaler før den er oppgradert. Du kan kun bruke strømknappen under oppgradering. Den CI+-kompatible CA-modulen lar deg ikke sende noe kopibeskyttet materiale via en monitorutgang. Hvis TV-apparatet viser en melding som bekrefter oppdatering av smartkortet mens du mottar CI+kompatible sendinger, må du følge anvisningene på skjermen. Forsikre deg om at CA-modulen er satt godt på plass. Kontrollere informasjon om CA-modulen Audiokabel 19" 22" 26" 19" 22" 26" 32" 37" 42" Forsikre deg om at signalkilden er TV etter at CAmodulen er satt inn og aktivert. 1 Trykk MENU på fjernkontrollen. 32" 37" 2 Gå til Funksjoner Felles grsnitt MERK 42" Denne menyen er bare tilgjengelig for digitale stasjoner. Innholdet i denne menyen bestemmes av leverandøren av CA-modulen. Modul Generell informasjon om CA-modulvisning. Meny Justere parametre for hver smartkortvisning. Forespørsel Her kan du skrive inn numeriske verdier, som passord. SPDIF OUT 25 Koble til eksternt utstyr Koble til en PC Digital tilkobling HDMI Visningsformater som støttes Analog tilkobling HDMI-kabel PC DVI HDMI DVI-HDMI-kabel 19" 22" 26" Kabel med Ø 3,5 mm stereo miniplugg 32" 37" 42" OppløsningOppfriskningshastighet 640 x Hz 800 x Hz 800 x Hz 1024 x Hz 1280 x Hz 1280 x Hz 1360 x Hz 1280 x Hz (Kun for 22"/32"/37"/42") 1920 x Hz (Kun for 22"/32"/37"/42") Videoformater OppløsningOppfriskningshastighet 480i 60Hz 480p 60Hz 576i 50Hz 576p 50Hz 720p 50Hz, 60Hz 1080i 50Hz, 60Hz 1080p (HDMI, bare komponent) 50Hz, 60Hz, 24Hz 19" 22" 26" 32" 37" 42" Analog tilkobling VGA Kabel med Ø 3,5 mm stereo miniplugg PC RGB-kabel DVI-I/RGBovergangskabel HDMI DVI-I Kabel med Ø 3,5 mm stereo miniplugg 19" 22" 26" 32" 37" 42" 26 Tillegg Problemløsning Problem Ikke bilde Mulig løsning Abnorme farger Vridd bilde For mørkt bilde Bare lyd, ikke bilde Bare bilde, ikke lyd Sjekk at strømledningen er satt godt på plass. Slå strømmen På. Sjekk at signalkabelen er satt godt på plass. Trykk en knapp på TV-apparatet. Connect signal cable correctly Connect signal cable correctly. Please use compatible signal. Juster lysstyrke eller kontrast Sjekk at signalkabelen er satt godt på plass. TV-apparatets RF-signal må ikke være lavere enn 50dB. Sjekk at signalkabelen er satt godt på plass. Juster volumet til passende nivå. Sjekk at audiokabelen er satt godt på plass. TV-apparatets RF-signal må ikke være lavere enn 50dB. Vennligst bytt batteri. Slå av strømmen i 10 sekunder; og slå strømmen på igjen. Fjernkontrollen virker ikke Kan ikke motta tilstrekkelig mange kanaler gjennom antennen Ingen farger Blinkende bilde samtidig med skyggebilde Bruk kanalsøk for å øke antallet kanaler i minnet. Juster fargeinnstillingene.

LC-19LE430E/LC-22LE430E/ LC-26LE430E/LC-32LE430E

LC-19LE430E/LC-22LE430E/ LC-26LE430E/LC-32LE430E SVENSKA LC-19LE430E/LC-22LE430E/ LC-26LE430E/LC-32LE430E Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com DANSK LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN

Detaljer

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com LC-19SH7E/LC-26SH7E/LC-32SH7E/LC-42SH7E BRUKSANVISNING / KÄYTTÖOHJE / BRUGSVEJLEDNING

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC-32LE144E/LE244E http://no.yourpdfguides.com/dref/5184145

Din bruksanvisning SHARP LC-32LE144E/LE244E http://no.yourpdfguides.com/dref/5184145 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LC-19LE320E/LC-22LE320E/LC-26LE320E/

LC-19LE320E/LC-22LE320E/LC-26LE320E/ PIN SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com Tryckt i Polen Tulostettu Puolassa Trykt i Polen Trykket i Polen Z41G220184302C

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning AEG CTV 4803 ST/VT Farge-TV Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet. Studer bruksanvisningen nøye for å se hvordan du kan få mest nytte av ditt nye produkt. Generelt Sikkerhet: - Ikke plasser

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

Kom i gang med din dekoder

Kom i gang med din dekoder HD 2840-C Kom i gang med din dekoder Digital HD-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no 1 Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon JULI 2011 Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 28PT4721 http://no.yourpdfguides.com/dref/999176

Din bruksanvisning PHILIPS 28PT4721 http://no.yourpdfguides.com/dref/999176 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR og ADB 5812 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan du benytter opptaks-

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC-22LE320E

Din bruksanvisning SHARP LC-22LE320E Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Hurtig start guide Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller 3G (Bare visse modeller) Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Lydplanke. Startveiledning HT-CT370

Lydplanke. Startveiledning HT-CT370 Lydplanke Startveiledning HT-CT370 Innholdsfortegnelse Oppsett 1 Innholdet i esken 4 2 Installasjon 5 3 Tilkobling 6 4 Slå på systemet 8 5 Lytte til lyden 9 Grunnleggende funksjoner Glede av lydeffektene

Detaljer

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk LX7500R Tilbehør som er inkludert 1 1 1 1 Hurtigveiledning Norsk 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD-systemet leveres med 1 2 front-, 1 senter- og 2 bakhøyttalere (se side 2) 2 1 subwoofer 3 6 høyttalerkabler

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 19PFL4322 http://no.yourpdfguides.com/dref/2761796

Din bruksanvisning PHILIPS 19PFL4322 http://no.yourpdfguides.com/dref/2761796 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS 19PFL4322. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS 19PFL4322 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt.

Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt. Alarm og overvåking Brukerhåndbok Elocam Fullt flyttbart plasser kamera og skjerm der behovet er! Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt. Introduksjon Brukes systemet aktivt vil det lette og

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Digiality CX-CI 422 TS

Digiality CX-CI 422 TS Digiality CX-CI 422 TS Feilmelding på skjermen Melding 1 Hvis mottakeren har for dårlig signal inn kommer dette bilde opp, mottakeren kan veksle mellom denne meldingen og bilde (ofte med firkanter og masse

Detaljer

Guide 2 BRUKERMANUAL

Guide 2 BRUKERMANUAL Guide 2 BRUKERMANUAL INNHOLD BRUKERMANUAL INNHOLD 2 1 HOVEDMENY 7 1.1 PROGRAMMERING AV INNSPILLINGER 7 (Valg 1 på hovedmenyen) 1.1.1 Videoopptak av et kommende program 7 1.1.2 Videoopptak av et program

Detaljer

Norsk. LCD-farge-TV i E24/E26-serien Brukerveiledning. Velkommen

Norsk. LCD-farge-TV i E24/E26-serien Brukerveiledning. Velkommen LCD-farge-TV i E24/E26-serien Brukerveiledning Velkommen Fraskrivelse BenQ Corporation gir ingen garantier, verken uttrykte eller impliserte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet BenQ Corporation

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB840 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB640 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

Velkommen til Homebase!

Velkommen til Homebase! Velkommen til Homebase! Denne guiden hjelper deg med å komme i gang med Digital-TV fra Homebase. Vi håper vi har gjort det så enkelt som mulig for deg. Dekoderen du har mottatt er en HDTV-dekoder som også

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

LC-32SB25S LC-26SB25S/LC-32SB25S/LC-42SB55S LC-42SB55E LC-42SB55S

LC-32SB25S LC-26SB25S/LC-32SB25S/LC-42SB55S LC-42SB55E LC-42SB55S PIN SHAP EECTONICS (Europe) GmbH Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHAP COPOATION Tryckt i Kinq Painettu Kiinassa Trykt i Kina Trykket i Kina C-26SB25E/C-32SB25E/C-42SB55E C-26SB25S/C-32SB25S/C-42SB55S

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD Funksjonsbeskrivelse 1. 8-15 sekunder forsinkelse bakgrunnslys 2. Bruker den nyeste og bredeste databasen 3. 8 komponenter (TV1, TV2, VCR, DVD, SAT/DTT, TNT/DVB-T, AUX1,

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Brukerhåndbok Fjernkontroll

Brukerhåndbok Fjernkontroll v1-2013 BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Fjernkontroll 1. Produktpresentasjon og bruksområde Den trådløse fjernkontrollen for industrielt bruk i HS-serien styrer kodedata og kjørekommandoer ved å bruke hovedkomponenten,

Detaljer

C-J14EP/C-J21EP/ C-JT14EP/C-JT21EP

C-J14EP/C-J21EP/ C-JT14EP/C-JT21EP C-J14EP/C-J21EP/ C-JT14EP/C-JT21EP FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte et JVC fargefjernsyn. For å være sikker på at du forstår hvordan dette apparatet virker, bør du lese nøye gjennom denne

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod MCI-220 Laget for ipod iphone ipod og iphone er varemerker fra Apple Inc. som er registrert i USA og andre land. Made for ipod og Made for iphone betyr at

Detaljer

Tv Brukerveiledning. Din lokale leverandør: PARTNER LOGO

Tv Brukerveiledning. Din lokale leverandør: PARTNER LOGO FASETT JUNI 2009 Tv Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: 1 Rask og enkel installasjon Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal se rikstv.no/underholdningsportalen Starte programmer forfra Pause, spole og ta opp

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk

Innholdsfortegnelse. Norsk Innholdsfortegnelse Informasjon om forskrifter... 3 Beskrivelse av advarselssymboler... 3 Sikkerhetsmerknader... 4 Forord... 6 Garanti og service... 6 1. Komme i gang...8 1.1 Pakkens innhold...8 1.2 Montering

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Brukerveiledning for Digifob Pro

Brukerveiledning for Digifob Pro Brukerveiledning for Digifob Pro Instek AS Adresse: Mårveien 6 2211 Kongsvinger Telefon: 62816833 Epost: instek@instek.no Overblikk over DigifobPro Denne guiden vil ta for seg generel bruk av digifob.

Detaljer

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til sender 2 Koble til mottaker 3 Gled deg

Trådløs TV-Link. Velkommen. Instruks for hurtigstart. 1 Koble til sender 2 Koble til mottaker 3 Gled deg Trådløs TV-Link NO SLV5400 Velkommen Instruks for hurtigstart Koble til sender Koble til mottaker Gled deg Wireless TV link SLV5400/00 SLV5400/05 Wireless TV link EN EN FR NL EN FR NL EN FR NL FR SLV5400/00

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Microphone DM05 3 Funksjoner -

Detaljer

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO.

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO. BRUKER MANUAL Gratulerer med kjøpet av din Intono Home Radio. Denne brukerveiledningen gir deg informasjon og instrukser om hvordan du installerer og bruker radioen din. Den vil gi deg tekniske spesifikasjoner

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Bruksanvisning Viz Car

Bruksanvisning Viz Car Bruksanvisning Viz Car 1.Produktbeskrivelse 1.ON / OFF-knappen 2.Record-knapp 3. Batterikammer 4.SD eller TF / Micro SD-kort 5.Menu-knappen 6.Down-knapp (for å navigere i menyen) 7.Up-knappen (for å navigere

Detaljer

Bli venn med tv-tjenesten. ved hjelp av fjernkontroll og tastatur. Tv-portalen og dens tjenester. PVR (opptak) Fotballtjenesten fra Altibox

Bli venn med tv-tjenesten. ved hjelp av fjernkontroll og tastatur. Tv-portalen og dens tjenester. PVR (opptak) Fotballtjenesten fra Altibox Tv Brukerveiledning 1 2 Navigasjon 3 4 5 6 Bli venn med tv-tjenesten ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv-portalen og dens tjenester PVR (opptak) Fotballtjenesten fra Altibox Innstillinger 1 Bli venn

Detaljer