LC-19LE430E/LC-22LE430E/ LC-26LE430E/LC-32LE430E

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LC-19LE430E/LC-22LE430E/ LC-26LE430E/LC-32LE430E"

Transkript

1 SVENSKA LC-19LE430E/LC-22LE430E/ LC-26LE430E/LC-32LE430E Sonnistraße 3, D Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION DANSK LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN NORSK BRUKSANVISNING / KÄYTTÖOHJE / BRUGSVEJLEDNING / BRUKERHÅNDBOK SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH SUOMI LC-19LE430E LC-22LE430E LC-26LE430E LC-32LE430E BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK LC-19LE430E / LC-26LE430E / LC-32LE430E Tryckt i Polen Tulostettu Puolassa Trykt i Polen Trykket i Polen LC-22LE430E PIN 2 Z41G B

2 Innhold BRUKSANVISNING NORSK De illustrasjonene og skjermbildene som er brukt til å forklare teksten i denne bruksanvisningen kan avvike noe fra det foreliggende produktet. Innhold 1 Introduksjon 2 Kjære SHARP-kunde... 2 Important Safety Precautions... 2 Fjernkontrollen... 3 TV (sett forfra)... 4 TV (sett bakfra)... 4 Forberedelser 5 Medfølgende tilbehør... 5 Monter foten på TV-apparatet... 5 Veggmontasje... 5 Installasjon av batterier... 6 Slik bruker du fjernkontrollen... 6 Hurtigveiviser 7 Installasjonsoversikt... 7 Se på TV 9 Normal betjening... 9 Slå strømmen på og av... 9 Skift mellom kanaler... 9 Velg ekstern videokilde... 9 Betjening uten en fjernkontroll... 9 EPG (Elektronisk programguide) Tekst-TV Velge et språk for Tekst-TV TV-meny 12 Bilde Juster bilde-innstillinger Bruk smartbilder Lyd Innstilling av lyd Bruk Lydmodus TV Velge et språk for digital lyd Installere kanaler automatisk Oppd.skanning Enkel RF-søk Anal.man.skann Favoritt nettverksvalg Kanalhopp Kanalsort Kanalforflytning Redigere kanaler Tildel en kanaldekoder (for ATV) Anal.kan.finjust Tømme kanallisten Funksjoner Velge menyspråk :3-modus Endre bildeformat Tid Endre tidssonen Innstille klokken Slå TV-apparatet automatisk av (TV Av tid) Sett TV-apparatet automatisk i ventemodus (Dvaleinnst.) SCART Inngangsetikett Bruk teksting Innstill analog teksting Velg språk i undertekstene med digitale TV-kanaler Velge teksting for hørselshemmede Tekst-TV-språk Common Interface (CI, felles grensesnitt) HDMI overskanning Manuell nedlasting av OAD Intet signal Av Ingen handling Av Tilb.still std DivX -oppsett DivX -registr. (VOD) DivX -deaktiv. (VOD) SW Ver. (programvareversjon) Foreldrekontr Gå inn i foreldrekontrollmenyen Låse én eller flere kanaler Stille inn lås for tidsintervall Slik stiller du inn Foreldrestyring Låse én eller flere tilkoblede enheter Innstille / endre passord Nullstille alle foreldreinnstillinger Øko Kople til en USB-enhet 22 USB-funksjon Elementær framgangsmåte Se bilder Lytte til musikk Spille av film Kompatible USB-enheter Koble til eksternt utstyr 24 HDMI-tilkobling (YPbPr) Komponent-tilkobling SCART-tilkobling Høyttalere / forsterker-tilkobling Sette inn smartkort i CA-modulen Kontrollere informasjon om CA-modulen Koble til en PC Digital tilkobling Analog tilkobling Visningsformater som støttes Spesifikasjoner for RS-232C-porten Tillegg 29 Problemløsning Spesifikasjoner Miljømessige spesifikasjoner Annen informasjon Varemerker NORSK 1

3 Introduksjon Kjære SHARP-kunde Takk for at du kjøpte dette produktet, SHARP LCD farge-tv. For å oppnå mange års sikker og problemfri bruk av dette produktet, ber vi deg vennligst lese avsnittet med viktige sikkerhetsråd før du tar dette produktet i bruk. Important Safety Precautions Rengjøring Trekk nettledningen ut fra stikkontakten før du begynner. Bruk en fuktig klut til å rengjøre dette produktet. Bruk ikke flytende rengjøringsmidler eller aerosol-rengjøringsmidler. Vann og fuktighet Ikke bruk dette produktet i nærheten av vann, som f.eks. et badekar, en vaskeservant, en oppvaskkum et svømmebasseng, eller i en fuktig kjeller. Ikke plasser vaser eller andre vannfylte beholdere på dette produktet. I tilfelle vannsøl kan det oppstå brann, eller du kan få elektrisk støt. Underlag Ikke plasser dette produktet på en ustabil tralle eller stand, eller et ustabilt stativ eller bord. Hvis produktet plasseres på et ustabilt underlag kan det velte og forårsake personskade og/eller skade på produktet. Bruk utelukkende en stabil tralle, stand eller brakett, eller et stabilt stativ eller bord som er anbefalt av produsenten eller solgt med produktet. I tilfelle produktet monteres på en vegg må produsentens instruksjoner følges. Bruk bare monteringsdeler som er anbefalt av produsenten. Når produktet er plassert på en tralle må det utvises stor varsomhet ved flytting av produktet. Bråstopp, bruk av unødig kraft og flytting over ujevnt gulv kan føre til at produktet faller ned fra trallen. Ventilasjon Spalteåpningene og andre åpninger i kabinettet er beregnet på luftsirkulasjon. Ikke tildekk disse spalteåpningene og andre åpninger fordi utilstrekkelig ventilasjon kan forårsake overoppheting og/eller forkorte levetiden til produktet. Ikke plasser produktet på en seng, en sofa, et teppe eller lignende overflater siden de kan hindre luftsirkulasjonen. Dette produktet er ikke beregnet på innbygging, det må derfor ikke plasseres i en bokhylle eller i en stabel (rack) uten at det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon og at produsentens instruksjoner er fulgt. LCD-panelet som brukes i dette produktet er laget av glass. Det kan derfor knuses dersom produktet faller ned eller utsettes for støt. Vær oppmerksom på faren for å bli skadet av glasskår dersom LCD-panelet blir knust. Varmekilder Hold produktet unna varmekilder som radiatorer, kokeapparater, ovner og andre produkter som avgir varme (inkludert forsterkere). For å forebygge brann må levende lys eller annet med åpen flamme ikke plasseres på eller i nærheten av dette produktet. For å forebygge brann og/eller elektrisk støt må strømledingen ikke komme i klem under dette produktet eller andre tunge gjenstander. Ikke vis et stillbilde for lenge, etter som dette kan forårsake et varig etterbilde i skjermen. Dette produktet bruker alltid strøm når ledningen er plugget inn i en stikkontakt. Service Ikke forsøk å reparere dette produktet selv. Fjerning av deksler kan utsette deg for høyspenning og andre faremomenter. Sørg for at en kvalifisert person foretar service. For å sikre luftsirkulasjon rundt dette produktet må det være cm fritt rom på alle kanter. Plasser ikke dette produktet på et teppe. Dette produktet må ikke utsettes for vanndrypp eller vannsprut. Dette produktet må ikke utsettes for regn eller fuktighet, og væskefylte gjenstander, som f.eks. vaser, må ikke plasseres på det. Ledningspluggen brukes som hovedbryter for dette produktet. Ledningspluggen må derfor være lett tilgjengelig. LCD-panelet er et høyteknologisk produkt som gir deg svært detaljrike bilder. På grunn av det store antallet bildepunkter kan et og annet element opptre på skjermen med fast rød, grønn eller blå farge. Dette er innenfor produktets spesifikasjoner og regnes ikke som feil. Forholdsregler ved transport Dette produktet må alltid bæres av to personer som bruker begge hender under flytting. De må være forsiktige og ikke øve trykk på skjermen. Veggmontasje Montering av fjernsynet på veggen krever spesialkunnskaper, og skal kun utføres av kvalifisert servicepersonell. Kunden må ikke prøve å utføre jobben selv. SHARP har ikke ansvaret for feilaktig montering eller montering som resulterer i ulykker eller skader. ADVARSEL For å hindre brann, må stearinlys og annet med åpen flamme alltid holdes borte fra dette produktet. 2

4 Introduksjon Fjernkontrollen BI (PÅ/AV) Trykk denne knappen for å slå LCD TV på eller i ventemodus (standby). b (INNGANGSKILDE) Trykk for å bytte signalkilde. KNAPPER MED SIFFER 0-9 Brukes til å velge en TV-kanal direkte. EPG Trykk denne knappen for å se den elektroniske programguiden når du ser på digitale kanaler. PRE PR Trykk for å vise den forrige valgte TV-kanalen. DTV/ATV Trykk denne knappen for å veksle mellom ATV- og DTV-kanaler. PR LIST (PROGRAMLISTEN) Trykk for å vise en liste med kanaler. Deretter trykker du den røde knappen for å velge enten den digitale eller den analoge kanallisten. (Kun tilgjengelig når inngangskilden er TV.). ECO (ØKO) Trykk denne knappen for å innstille bildet med mindre lysstyrke og spare energi. Ë Vis programinformasjon, hvis tilgjengelig. (+/-) Trykk for å justere volumet. Trykk for å veksle mellom lyd på og av. Du kan også trykke (+/-) for å komme tilbake til det forrige volumnivået. (Bildeformat) Velg å stille bildeformatet til AUTOMATISK / NORMAL / til det forrige nivået. ZOOM 1/ ZOOM 2 / BREDFORMAT. P (</>) Trykk for å velge en kanal. DUAL Trykk for å veksle mellom MONO, STEREO, DUAL I OG DUAL II for en ATV-kanal. Trykk for å velge lydspråket for en DTV-kanal. AUDIO (ADJ) Trykk for å veksle mellom forhåndsdefinerte lydinnstillinger for LCD TV: Personlig / Musikk / Tale VIDEO (ADJ) Trykk for å veksle mellom forhåndsdefinerte bildeinnstillinger for LCD TV: Personlig / Standard / Livaktig / Film / Øko SLEEP Trykk for å slå LCD TV av etter et antall minutter. (10 ~ 120 minutter.) <> Trykk <> for å navigere og bekrefte valget ditt. OK Trykk for å aktivere en innstilling. MENU (MENY) Trykk for å vise skjermmenyen til LCD TV. EXIT (AVSLUTT) Brukes til å avslutte LCD-TVapparatets OSD-meny eller gå tilbake Rød/Grønn/Gul/Blå (FARGEKNAPPER) Trykk en av knappene for å velge det tilhørende bildet eller funksjonen ut fra fargekoden som vises på skjermen i ulike sammenhenger. TELETEXT (Tekst-TV) Trykk denne knappen for å aktivere tekst-tv. Trykk igjen for å aktivere Tekst-TV med TV-visning. Avbryt ved å trykke knappen igjen. SUBTITLE (TEKSTING) DTV: Trykk denne knappen for å veksle mellom tilgjengelige språk / slå av teksting. ATV: Trykk denne knappen for å veksle mellom tilgjengelige Tekst-TV-språk / slå av sider med Tekst-TV-teksting. SIZE (STØRRELSE) Trykk for å veksle mellom stor og liten skrift: Full skjerm, øvre halvdel og nedre halvdel. SUBPAGE For å velge underside når den gjeldende siden har én eller flere undersider. INDEX Trykk denne knappen for å gå til side 100 eller indekssiden, og bruk knappene 0-9. Tekst-TV-siden vil bli indeksert og lagt til som et sekundært element. HOLD Trykk denne knappen for å stoppe siderulling. Tekstdekoderen slutter å behandle data. REVEAL Avdekker skjult informasjon, som f.eks. svar på spørsmål. FREEZE (FRYS) Trykk frys for å flytte et levende bilde på skjermen. (Kun tilgjengelig når inngangskilden er TV). SCARTutgangssignalet vil fryses når du ser på digitale kanaler. I USB-modus: (Du må programmere innstillingene med fjernkontrollen for å kunne styre tilkoplede enheter.) K Trykk for å hoppe tilbake til forrige tittel eller spor. H Trykk for å stoppe avspillingen. I / F Trykk for å starte/pause avspillingen. Forsiktig: Ikke la videobildet stå fastfrosset i lengre tid. Dette kan skade TV-skjermen. L Trykk for å hoppe fram til neste tittel eller spor. Lydreturkanal (ARC) TV-en kan sende lyddata for videoinnhold vist på TV-en til en tilkoblet lydenhet med bare én ARC-kompatibel HDMI-kabel. Bruk av denne funksjonen utelukker behovet for å bruke en separat digital eller analog lydkabel. Tilkobling for å bruke Lydreturkanal Du må bruke ARC-kompatible kabler/ enheter og koble til HDMI 1-terminalen for å aktivere denne funksjonen. 3

5 Introduksjon TV (sett forfra) (PÅ)-indikator Sensor for fjernkontrollr TV (sett bakfra) PÅ/AV MENY INNGANGSKILDE P ( ) Programkanalk Volumknapper Kontakt for strømledning AC IN Felles grensesnitt (CI-spor) SCART (CVBS-tuner ut) HDMI 1 HDMI 2 PC IN (VGA / AUDIO) Komponentvideo inn og audio venstre/høyre (L/R) inn AV-utgang for VIDEO og L/R lyd Tuner-indgang Digital lyd ut (SPDIF) RS-232C IOIOI Komposittvideo og audio v/h (VIDEO/L/R) inn USB Utgang for hodetelefoner 4

6 Forberedelser Medfølgende tilbehør Monter foten på TV-apparatet TV-stand og skruer Strømledning ( 1) Utformingen av denne varierer fra land til land x 3 Fjernkontroll ( 1) AAA batteri ( 2) Bruksanvisning Operation Manual Hurtigoppsettveiviser Quick Setup Guide 1. Legg TV-apparatet med skjermen ned på en stabil flate som er dekket av mykt og jevnt tøy. 2. Juster TV-foten nederst på TV-apparatet. Påse at pilhodene peker mot fronten. 3. Fest skruene ved hjelp av en stjerneskrutrekker (medfølger ikke). For å ta av TV-standen, utfør trinnene i motsatt rekkefølge. Veggmontasje H B VESA-kompatibel TV-skjerm veggbrakett størrelse Skruetype (millimeter) (tommer) (B H) x 75 mm Metric 4 x 10 mm x 100 mm Metric 4 x 10 mm x 100 mm Metric 4 x 10 mm x 100 mm Metric 4 x 10 mm Før du kjøper en veggbrakett må du vennligst kontrollere at det er tilstrekkelig avstand mellom veggbraketten og TV-kontaktene slik at du får plass til alle pluggene. 5

7 Forberedelser Installasjon av batterier 1. Sett to AAA batterier inn i fjernkontrollen. Kontroller at (k) og (l) peker riktig vei. 2. Sett dekselet på igjen. Slik bruker du fjernkontrollen Bruk fjernkontrollen ved å peke den mot fjernkontrollsensoren. Gjenstander mellom fjernkontrollen og sensoren kan hindre at den fungerer som den skal. (7 m) Sensor for fjernkontroll 0º 30º (5 m) Horisontal og vertikal Dersom fjernkontrollen ikke skal brukes på en stund må batteriene fjernes for å unngå skade på fjernkontrollen. FORSIKTIG Feil bruk av batterier kan føre til at kjemikalier lekker ut eller til eksplosjon. Pass på å følge instruksjonene nedenfor. Ikke bland batterier av forskjellig type. Ulike batterier har ulike karakteristika. Ikke bland gamle og nye batterier. Når gamle og nye batterier kommer sammen kan det nye få kortere levetid og/eller det gamle lekke kjemikalier. Fjern batterier snarest når de er utbrukt. Kjemikalier som lekker fra batterier kan forårsake utslett. Hvis du finner lekkasje av kjemikalier anbefaler vi at du tørker det godt opp med en klut. Batteriene som følger med dette produktet kan ha kortere levetid enn forventet på grunn av ugunstige lagringsforhold. Hvis du ikke kommer til å bruke fjernkontrollen på en stund anbefaler vi at du tar ut batteriene. Angående fjerning av batterier: De medfølgende batteriene inneholder ikke skadelige materialer, som f.eks. kadmium, bly eller kvikksølv. Det anbefales ikke å kaste batterier sammen med husholdningsavfall. Kast batterier i henhold til lokale bestemmelser, eller lever dem til forhandleren. Åpne menyskjermen Trykk MENU (MENY), og menyskjermen vises. Velg et emne med fjernkontrollen 1. Trykk <> for å velge den menyen du ønsker. 2. Trykk for å velge / justere emnet til ønsket nivå. Innstillingen settes øyeblikkelig i verk på skjermen. 3. Trykk EXIT (AVSLUTT) for å gå tilbake til det forrige nivået. Meny Bilde Lyd TV Funksjoner Foreldrekontroll Øko OK Enter 3 Smartbilde Lysstyrke Kontrast Farge Fargetone Skarphet Fargetemperatur Avansert kontroll Velg Lukk menyskjermen Standard Kjølig EXIT Avslutt Hvis du trykker EXIT (AVSLUTT) før oppgaven er utført vil oppgaven avbrytes. 6

8 Hurtigveiviser Installasjonsoversikt Følg trinnene nedenfor når du bruker TV-apparatet den første gangen. Enkelte trinn kan være overflødige som følge av avvikende installasjon og tilkoblinger. 1 Forberedelser 2 Slå på og kjør auto-installasjonen Sett antennekabelen inn i antennekontakten. Slå TV-apparatet på med a. 75Ω Sett, om nødvendig, en CA-modul inn i CI-sporet for å kunne se krypterte sendinger. Kjør den innledende auto-installasjonen. Første gangs oppsett VELKOMMEN! Velkommen til å bruke veiviseren til første oppsett! Trykk [OK] for å starte veiviseren. OK Neste 1. Innstillinger for språk Sett ledningspluggen inn i TV-apparatet. Strømledning ( 1) Utformingen av denne varierer fra land til land. Første gangs oppsett Velg ønsket språk: Tilbake Velg 2. Innstillinger for land Første gangs oppsett Velg landet ditt: Språk English Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands Neste EXIT Avslutt Land Tyskland Hellas Danmark Spania Finland Frankrike Storbritannia Tilbake Velg Neste EXIT Avslutt 7

9 Hurtigveiviser 3. Modusvalg (stille inn TV-lokalisering) 6. Start søk etter kanaler Første gangs oppsett Modusvalg Første gangs oppsett Kanalsøk Velg modus: HJEM HANDLE Koble til antennen først. Starte kanalsøk nå? Skann Hopp over søk Hvis du hopper over dette trinnet, kan du utføre kanalsøket fra menyen. 0 % Tilbake Velg Neste EXIT Avslutt Tilbake Velg Neste EXIT Avslutt Når du velger HJEM-modus, gå til trinn 4 for å velge skannmodus. Når du velger HANDLE-modus, får du se en dialogboks som ber deg bekrefte valget. 4. Stille inn skannmodus Første gangs oppsett Det kan ta noe tid å gjennomføre kanalskanningen. Status: Skanner. Analoge kanaler: 0 10 % Kanalsøk Første gangs oppsett Velg skannmodus Skannmodus Analog Analog og digital EXIT Avbryt Når du velger Analog og digital, får du se følgende skjermbilde. Første gangs oppsett Kanalsøk Det kan ta noe tid å gjennomføre kanalskanningen. Tilbake Velg Neste EXIT Avslutt Når du velger Analog, gå til trinn 6 for å starte kanalsøk. Status: Skanner. Analoge kanaler: 0 Digitale kanaler: 0 10 % EXIT Avbryt Første gangs oppsett Velg skannmodus Skannmodus Analog Analog og digital Stille inn tuner-modus Tilbake Velg Neste EXIT Avslutt Når du velger Aanalog og digital, dukker skjermbildet for valg av tuner-modus opp. Velge tuner-modus. 5. Stille inn Tuner-modus Første gangs oppsett Tunermodus Tilleggsinformasjon om skanmodus Hurtig søk er metoden som gir den raskeste kanalskanning. Avansert søk fungerer kun i land med kringkastere som følger LCN-standarden (f.eks. Storbritannia og Frankrike). Full søk tar lang tid (omtrent 1 time, avhengig av nettverksforhold). Velg tunermodus Antenne Kabel Ordne radiokanaler Automatisk ordning lagrer radiostasjoner fra programnr og oppover i land uten kringkastere som følger LCN-standarden. Tilbake Velg Neste EXIT Avslutt Når du velger Antenne, gå til trinn 6 for å starte kanalskann. Første gangs oppsett Velg tunermodus Tunermodus Antenne Kabel 3 Se på TV Gratulerer! Du kan nå se på TV. Første gangs oppsett Fullført Tilbake Velg Neste EXIT Avslutt Når du velger Kabel, dukker skjermbildet ro konfigurasjon av skannmodus opp. Gratulerer!! Førstegangskonfigurasjonen er fullført. Trykk på [OK] for å lukke veiviseren. Første gangs oppsett Tilbake OK Avslutt Konfigurer kabelinformasjonen. Skannmodus Frekvens (khz) Modulasjon Symbolrate (ksym/s) Nettverks-ID Full QAM Juster eventuelt antennen for å oppnå et bedre signalmottak. MENU Tilbake / Velg OK Neste EXIT Avslutt 8

10 Se på TV Normal betjening Slå strømmen på og av Trykk B på TV-apparatet. Slå av ved å trykke B på TV-apparatet. Skift mellom kanaler Med P<>: Velg ekstern videokilde Trykk b når kilden er koblet til for å se et skjermbilde med INNGANGSKILDE. Bruk deretter <> for å velge den ønskede kilden, og bekreft med OK. INNGANGSKILDE TV YPbPr AV SCART PC HDMI 1 HDMI 2 USB Betjening uten en fjernkontroll Ventemodus E Til ventemodus Hvis TV-apparatet er slått på kan du sette det i ventemodus ved å trykke B på fjernkontrollen. E Slå på fra ventemodus Trykk B på fjernkontrollen når TV-apparatet står i ventemodus. Nyttig å vite dersom fjernkontrollen er utenfor rekkevidde. 1. Trykk MENU (MENY) et lite øyeblikk for å vise menyskjermen for direkte kontroll. 2. Trykk P <> i stedet for </> eller k/l stedet for for å velge et element. 3. Press MENU (MENY) to confirm the selection. Menyskjermen for direkte kontroll forsvinner etter noen sekunder uten aktivitet. PÅ/AV-indikator status B-indikator Av Av Hvit Status Strømmen av Ventemodus Strøm på Hvis du ikke skal bruke TV-apparatet på en stund, må du trekke ut ledningspluggen eller ta strømpluggen ut fra kontakten i veggen. TV-apparatet bruker alltid litt strøm selv om B-indikatoren viser at strømmen er av. 9

11 Se på TV EPG (Elektronisk programguide) EPG er en veiviser på skjermen som viser planlagte TV-programmer. Denne oversikten er ikke tilgjengelig med analoge kanaler. Du kan navigere, velge og se programmer. Det finnes to EPG-typer; «Nå og neste» og «7 eller 8 dager» EPG. «Nå og neste» er alltid tilgjengelig, men «7 eller 8 dager» EPG er bare tilgjengelig i visse land. Med EPG-menyen kan du: Se en liste med digitale programmer som for øyeblikket blir sendt. Se programmer som kommer. Slå på EPG Televisjon TV-guide Filter Visningsdato: Tue, 03 Jan Klokkeslett: Tue, 03 Jan 18:50:10 Type Undertype Alle typer Alle undertyper Tilbake 3. Trykk EPG eller EXIT (AVSLUTT)-knappen for å avslutte. Den første gangen du bruker EPG kan du bli bedt om å utføre en oppdatering. Følg i så fall instruksjonene på skjermen. 1. Trykk EPG på fjernkontrollen. «Nå og neste»- veiviseren dukker opp og viser detaljert informasjon om det aktuelle programmet som vises. 2. Bruk fargeknappene på fjernkontrollen for å aktivere de tilgjengelige handlingene. Televisjon TV-guide Visningsdato: Tue, 03 Jan Klokkeslett: Tue, 03 Jan 18:50:10 1 BBC ONE 18:30 Ready Steady Cook 2 BBC TWO 19:15 The Weakest Link 3 AXN 4 HBO 5 MTV 6 BBC NEWS 7 Star Movies Filter: Alle typer 18:30 ~ 19:15 Shows Forrige side Neste side Filter Forrige side (Rød): Vis liste med EPG for den foregående dagen. Neste side (Grønn): Vis liste med EPG for den kommende dagen. Detalj (Gul): Viser informasjon om det uthevede programmet. Filter (Blå): Innstiller type kanalliste. 10

12 Se på TV Tekst-TV Hva er tekst-tv? Tekst-TV er sider med informasjon og underholdning som kan mottas på forberedte TV-apparater. Dette TVapparatet kan motta Tekst-TV-signaler fra senderen og dekode dem til et grafisk visningsformat. Nyheter, værmelding og sport, samt informasjon om børs, priser og TV-programmer er blant de mange tilgjengelige tjenestene. Slå Tekst-TV på og av 1. Velg en TV-kanal eller en ekstern kilde som inneholder et program med Tekst-TV. 2. Trykk TELETEXT (TEKST-TV) for å vise tekst-tv. Mange TV-stasjoner bruker operativsystemet TOP, mens andre bruker FLOF (f.eks. CNN). Dette TV-apparatet støtter begge systemene. Tekst-TV-sidene deles inn i emnegrupper og emner. Etter at du har slått på tekst-tv lagres opptil 1000 sider for hurtig tilgang. Hvis du velger et TV-program uten Tekst-TVsignal vises «Ingen Tekst-Tv». Den samme meldingen vises også i andre tilfeller dersom tekst-tv ikke er tilgjengelig. 3. Trykk TELETEXT (TEKST-TV) igjen for å aktivere Tekst-TV med TV-visning. Tekst-TV fungerer ikke dersom den valgte kilden består av et RGB-signal. Velge et språk for Tekst-TV 1. Trykk MENU (MENY) på fjernkontrollen, og trykk Funksjoner Tekst-TV-språk. 2. Trykk OK eller for å gå inn i Tekst-TV-språk -menyen, og trykk <> for å velge én av de følgende. Språk for digital Tekst-TV Dekode språk for siden 3. Uthev valget ditt og trykk for å iverksette det. 4. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Bruk av MHEG5-applikasjonen (Bare i Storbritannia) Enkelte tjenestetilbydere gir deg programmer kodet med en applikasjon fra MHEG (Multimedia og Hypermedia Expert Group), som lar deg oppleve interaktiv DTV. Når dette er tilgjengelig vil MHEG5- applikasjonen starte når du trykker den røde knappen. Eksempel på MHEG5-skjerm Knapper for å bruke tekst-tv Knapper Beskrivelse P (rs) Øker eller minsker sidenummeret. Fargeknapp Trykk knappen på fjernkontrollen (Rød/Grønn/ med fargen (Rød/Grønn/Gul/Blå) Gul/Blå) som samsvarer med sidegruppen eller blokken som vises i de fargete klammene nederst på skjermen. 0-9 Bruk knappene 0-9 for å skrive inn en side fra 100 til 899. SIZE Bytt visningen av Tekst-TV mellom (STØRRELSE) topp, bunn og hele siden. INDEX Trykk denne knappen for å gå til side 100 eller indekssiden. HOLD Veksler mellom å hindre og tillate automatisk oppdatering av Tekst-TVsider. REVEAL Veksler mellom å avdekke eller tildekke skjult informasjon, som f.eks. svar på spørsmål. SUBPAGE Brukes for å velge underside når den gjeldende siden har én eller flere undersider. Bruk knappene 0-9 på fjernkontrollen for å skrive inn undersidenummeret direkte (to siffer). 11

13 TV-meny Bilde Juster bilde-innstillinger 1. Trykk MENU (MENY) på fjernkontrollen og velg Bilde. 2. Trykk OK eller for å gå inn i listen. Meny Bruk smartbilder Ved siden av å justere bildeinnstillingene manuelt, kan du bruke et Smartbilde og gi TV-apparatet en forhåndsdefinert bilde- og lydinnstilling. 1. Trykk MENU (MENY) på fjernkontrollen og velg Bilde. 2. Trykk OK eller for å gå inn i Bilde og velg Smartbilde. Bilde Lyd TV Funksjoner Foreldrekontroll Øko Smartbilde Lysstyrke Kontrast Farge Fargetone Skarphet Fargetemperatur Avansert kontroll Standard Kjølig 3. Trykk eller for å velge én av følgende innstillinger: Personlig Standard Livaktig Film Øko Velg EXIT Tilbake 4. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. 3. Trykk o eller > for å velge én av følgende innstillinger: Lysstyrke: Endrer styrken på lys i bildet. Kontrast: Endrer nivået av lyse partier i bildet mens de mørke partiene holdes uendret. Farge: Endrer graden av fargemetning. Fargetone: Endrer fargen i rød eller blå retning. Skarphet: Endrer graden av skarphet i de fine detaljene. Fargetemperatur: Innstiller fargetemperatur til Kjølig (mer blått), Normal (balansert) eller Varm (mer rødt). Avansert kontroll: Trykk OK eller for å gå inn og trykk <> for å velge én av de følgende emner: * Støyreduksjon: Filtrerer og reduserer støy i bildet. Velg et av nivåene Lav / Medium / Høy / Auto Velg Av for å slå denne funksjonen av. * Hudtone: Velg På for å innstille en mer naturlig hudfarge. * Baklys: Justerer bakgrunnen lysere eller mørkere. (Kun når DCR er av.) * DCR (dynamisk kontrastforhold): Øker kontrasten i forhold til variasjoner i bildet på skjermen. Trykk for å veksle mellom På eller Av. * C.M.S.-verdi: Denne funksjonen justerer lysstyrken til en valgt farge med et seksfarget justeringssystem. (Kun hvis Hudtone er På.) 4. Trykk for å velge / justere emnet til ønsket nivå. 5. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Lyd Innstilling av lyd Dette avsnittet beskriver hvordan du kan justere lydinnstillingene. 1. Trykk MENU (MENY) på fjernkontrollen og velg Lyd. 2. Trykk OK eller for å gå inn i listen. Meny Bilde Lyd TV Funksjoner Foreldrekontroll Øko Velg Lydmodus Utjevner 120 Hz Utjevner 500 Hz Utjevner 1,5K Hz Utjevner 5K Hz Utjevner 10K Hz Balanse Virtuell surround Digital lyd ut AVL EXIT Tilbake Personlig Av PCM Av 3. Trykk < eller > for å velge én av følgende innstillinger: Utjevner 120 Hz (Bass): Justerer bassnivået. Utjevner 500 Hz (Tenor): Justerer tenornivået. Utjevner 1,5K Hz (Nøytral): Justerer nøytralnivået. Utjevner 5K Hz (Diskant): Justerer diskantnivået. Utjevner 10K Hz (Høy diskant): Justerer det høye diskantnivået. Balanse: Juster lyden fra venstre og høyre høyttalere til balansen er best der du sitter. 12

14 TV-meny Virtuell surround: Stiller automatisk TVapparatet til den beste surroundlydmodusen tilgjengelig fra en sending. Velg På eller Av. Digital lyd ut: Velg type digital lyd ut, en av PCM / Av / Dolby Digital. AVL (Aut. volumutjevning): Reduserer brå volumendringer, for eksempel ved reklamesendinger eller ved skifte av kanaler. Velg På eller Av. Type: (Kun tilgjengelig for digital kanaler.) Velg type lydgjengivelse. * Normal: Innstiller kun regulær lyd. * Hørselshemmet: Innstiller en blanding av lyd for hørselshemmede med regulær lyd. * Lydbeskrivelse: Innstiller en blanding av lyd for synshemmede med regulær lyd. Lydbeskrivelse: (Vises kun når du velger MENU (MENY) > Lyd > Type > Lydbeskrivelse): Justerer lydstyrken på lyd for synshemmede. 4. Trykk for å velge / justere emnet til ønsket nivå. 5. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Bruk Lydmodus Ved siden av å justere lydinnstillingene manuelt, kan du bruke Lydmodus til å gi TV-apparatet en forhåndsdefinert lydinnstilling. 1. Trykk MENU (MENY) på fjernkontrollen og velg Lyd. 2. Trykk OK eller for å gå inn Lyd, og velg Lydmodus. 3. Trykk eller for å velge én av følgende innstillinger: Personlig Musikk Tale 4. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. TV Den første gangen du setter opp TV-apparatet blir du bedt om å velge et passende menyspråk og utføre automatisk installasjon av TV og digitale radiokanaler (hvis tilgjengelige). Nedenfor finner du informasjon om hvordan du installerer kanalene igjen, i tillegg til andre nyttige funksjoner. Hvis du installerer kanalene igjen blir organiseringen av kanallisten modifisert. Velge et språk for digital lyd TV. 2. Trykk OK eller for å gå inn i TV-menyen. 3. Trykk <> for å velge 1st lyd eller 2nd lyd. 4. Uthev valget ditt og trykk for å velge et språk for lyd. 5. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Hvis ditt valgte språk for lyd ikke sendes, vises standard språk for lyd. Installere kanaler automatisk Dette avsnittet beskriver hvordan du søker etter og lagrer kanaler automatisk. Instruksjonene gjelder både digitale og analoge kanaler. Trinn 1: Velge Tunermodus TV Tunermodus. 2. Trykk for å velge Antenne eller Kabel. 3. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Trinn 2: Velg land Velg landet du bor i. TV-apparatet installerer og arrangerer kanalene i henhold til landet. TV Land. 2. Trykk for å velge land. 3. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. 13

15 TV-meny Trinn 3: Automatisk kanalskann TV-apparatet søker og lagrer alle tilgjengelige digitale og analoge TV-kanaler i tillegg til tilgjengelige digitale radiokanaler. TV Kanaler. Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldrekontroll / Inngangssperre i Foreldrekontroll ikke er standardinnstilling. 2. Velg Kanalsøk og trykk OK eller, og velg Kun ATV eller ATV og DTV for å starte kanalinstallasjon. Installasjonen kan ta noen minutter. 3. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte når den er fullført. EEOppdateringssøk Oppdateringssøk ligner på Kanalsøk. Forskjellen er at du kan oppdatere kanallisten uten å slette den originale informasjonen. Denne funksjonen gjelder kun for antennemodus. Antenne-modus Meny Bilde Lyd TV Funksjoner Foreldrekontroll Øko OK Skann Kabel-modus Meny Bilde Lyd TV Funksjoner Foreldrekontroll Øko OK Skann Skann enkel RF-kanal. (Kun digital) RF-kanal Signalstyrke Signalkvalitet EXIT Tilbake Skann enkel RF-kanal. (Kun digital) 0 % 0 % Frekvens (khz) Modulasjon Auto Symbolrate (ksym/s) 6875 Signalstyrke 0 Signalkvalitet Dårlig EXIT Tilbake TV Kanaler. Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldrekontroll / Inngangssperre i Foreldrekontroll ikke er standardinnstilling. 2. Trykk <> for å velge Oppdateringssøk og trykk OK eller for å starte kanaloppdatering. 3. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte når den er fullført. EEEnkelt RF-søk Hvis du mottar digitale sendinger kan du teste kvaliteten og signalstyrken til de digitale kanalene. Dette gjør det mulig å stille inn antennen bedre. TV Kanaler. Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldrekontroll / Inngangssperre i Foreldrekontroll ikke er standardinnstilling. 3. <Antenne-modus> Uthev RF-kanal-boksen, og trykk for å velge et kanalnummer du ønsker å skanne. <Kabel-modus> Konfigurer Frekvens, Modulasjon og Symbolrate-boksene for å skanne. 4. Trykk OK for å starte skanningen. 5. Når skanningen er fullført, vises resultatet av signalstyrke og signalkvalitet på skjermen. 6. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Still inn antennen på nytt hvis kvaliteten og styrken på signalet er dårlig, og test igjen. du har ytterligere problemer med mottaket av digitale sendinger anbefaler vi at du kontakter en kvalifisert serviceingeniør. 2. Trykk <> for å velge Enkelt RF-søk og trykk OK eller for å gå inn. 14

16 TV-meny EEManuelt søk i analog kanal Dette avsnittet beskriver hvordan du søker etter og lagrer analoge kanaler manuelt. TV Kanaler. Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldrekontroll / Inngangssperre i Foreldrekontroll ikke er standardinnstilling. 2. Trykk <> for å velge Manuelt søk i analog kanal og trykk OK eller for å gå inn. Meny Bilde Lyd TV Funksjoner Foreldrekontroll Øko EXIT Tilbake Søk etter analoge kanaler Startfrekvens (MHz) Skann opp Skann ned Skriv inn frekvensen i boksen Startfrekvens (MHz) ved å bruke tallknappene på fjernkontrollen. 4. Trykk <> for å velge Skann opp eller Skann ned for å skanne den neste tilgjengelige analoge kanalen fra den frekvensen du har skrevet inn. 5. Trykk OK eller for å starte skanningen. 6. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte når den er fullført. EEValg av favorittnettverk Når du ser digital TV, kan du velge et favorittnettverk og sette av kanaler i favorittnettverket øverst i kanallisten (PR LIST (Programlisten)). TV Kanaler. Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldrekontroll / Inngangssperre i Foreldrekontroll ikke er standardinnstilling. 2. Trykk <> for å velge valg av favorittnettverk og trykk OK eller for å gå inn i nettverkslisten. 3. Velg favorittnettverket ditt trykk OK. 4. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Denne menyen er kun tilgjengelig når 1) «Norge» er valg som landsinnstilling, og 2) mer enn to nettverk ble funnet i det automatiske kanalskannet. EEKanalhopp Kanalhopp lar deg hoppe over én eller flere kanaler når du trykker P <> på fjernkontrollen for å bytte kanal. TV Kanaler. Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldrekontroll / Inngangssperre i Foreldrekontroll ikke er standardinnstilling. 2. Trykk <> for å velge Kanalhopp og trykk OK eller for å gå inn i kanallisten. 3. Trykk <> for å velge én eller flere kanaler du ønsker å hoppe over. 4. Trykk OK for å markere eller avbryte. 5. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. : For å se på de overhoppede kanalene, skriv inn kanalnumrene ved hjelp av tallknappene på fjernkontrollen eller velg dem fra PR LIST (Programlisten). EEKanalsort. Kanalsort. lar deg omorganisere kanalene i PR LIST (Programlisten). TV Kanaler. Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldrekontroll / Inngangssperre i Foreldrekontroll ikke er standardinnstilling. 2. Trykk på <> for å velge Kanalsortering og trykk på OK eller på for å gå til undermenyen. 3. Trykk på for å velge Numerisk rekkefølge eller Alfabetisk rekkefølge. EEKanalforflytning Du kan flytte kanalene for å ordne dem i ny rekkefølge i programlisten PR LIST (Programlisten). TV Kanaler. Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldrekontroll / Inngangssperre i Foreldrekontroll ikke er standardinnstilling. 2. Trykk på <> for å velge Kanalforflytning og trykk på OK eller for å gå til kanallisten. 3. Trykk <> for å velge en kanal og trykk OK for å markere den. 4. Trykk <> for å velge en annen kanal og trykk OK for å markere den. Den andre kanalen du markerer flyttes foran den første kanalen du valgte. 5. Gjenta trinn 3 til 4 for å omorganisere flere kanaler. 15

17 TV-meny 6. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. EEKanalredigering Redigere kanaler lar deg endre kanalnummeret eller kanalnavnet. TV Kanaler. Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldrekontroll / Inngangssperre i Foreldrekontroll ikke er standardinnstilling. 2. Trykk <> for å velge Kanalredigering og trykk OK eller for å gå inn i kanallisten. 3. Trykk <> for å velge en kanal du ønsker å redigere. 4. Trykk OK for å gå inn. 5. Trykk <> for å utheve én av de følgende: Kanalnummer: Skriv inn et nytt kanalnummer ved hjelp av tallknappene på fjernkontrollen. Kanalnavn: Trykk tallknappene på fjernkontrollen for å gi nytt navn til kanalen.du finner tilgjengelige bokstaver ved å se på figuren under. (Trykk hver knapp gjentatte ganger for å veksle mellom bokstavene.) 0-9 tallknapper med tilgjengelige bokstaver 3. Trykk <> for å velge kanalen du vil dekode. 4. Trykk OK for å markere eller avbryte. 5. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. EEFinjustering av analog kanal Hvis du har dårlige mottakerforhold kan du prøve å fininnstille analoge kanaler. TV Kanaler. Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldrekontroll / Inngangssperre i Foreldrekontroll ikke er standardinnstilling. 2. Trykk <> for å velge Finjustering av analog kanal og trykk OK eller for å gå inn i den analoge kanallisten. 3. Trykk <> for å velge en kanal og trykk OK for å gå inn. 4. Trykk for å justere frekvensen. 5. Trykk OK for å innstille frekvensen når du er ferdig. Den fininnstilte kanalen blir lagret under det gjeldende kanalnummeret. 6. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. EETømme kanallisten Du kan fjerne alle kanalene som er lagret i kanallisten. ABC1 DEF2 GHI3 JKL4 MNO5 PQR6 STU7 VWX8 6. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Det nye kanalnummeret du skriver inn kan ikke allerede være i bruk. EETildel en kanaldekoder (for ATV) Dekodere for krypterte kanaler kan kobles til via SCART. Du må angi hvilken TV-kanal som skal dekodes. Forsikre deg om at TV-apparatet er koblet til SCART før du velger kanaler YZ9 TV Kanaler. Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldrekontroll / Inngangssperre i Foreldrekontroll ikke er standardinnstilling. 2. Trykk <> for å velge Tøm kanallisten, og trykk OK eller for å gå videre. 3. Velg OK og trykk OK på fjernkontrollen for å fjerne alle kanalene i kanallisten. TV Kanaler. Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldrekontroll / Inngangssperre i Foreldrekontroll ikke er standardinnstilling. 2. Trykk <> for å velge Dekoder og trykk OK eller for å gå inn i listen med tilgjengelige analoge kanaler. 16

18 TV-meny Funksjoner Velge menyspråk Zoom 1 (Ikke for HD) Skalerer det klassiske 4:3-formatet til 14:9. Velge språket som vises i menyene. Funksjoner Menyspråk. 2. Trykk for å velge ønsket språk. 3. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. 4:3-modus Zoom 2 (Ikke for HD) Skalerer det klassiske 4:3-formatet til 16:9. Velg hvordan bredde/høyde-forholdet skal vises i Auto-modus. Når du har valgt 4:3, følger bildeformatet spesifikasjonene i WSS eller Scart Pin8. Når du har valgt 16:9, endres bildeformatet til bredformat. Funksjoner 4:3-modus. 2. Trykk for å velge ønsket modus. 3. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Endre bildeformat Bredformat Skalerer det klassiske 4:3-formatet til 16:9 (bredformat). Velg et bildeformat som passer til innholdet. 1. Trykk gjentatte ganger for å velge ett av de følgende bildeformatene. Alternativt, trykk MENU (MENY) og velg Funksjoner > Bildeformat. Bare 4:3 og 16:9 (bredformat) er tilgjengelige når signalkilden er PC. Når PC-signalet er 4:3 kan både 4:3 og bredformat velges. Ved andre signaler er bare bredformat tilgjengelig. Auto Det automatiske formatet for DTV-sendinger gis med AFD-informasjon, mens det for ATV og SCART gis med WSS-informasjon. Tid Still inn gjeldende tid og innsovingstid. EEEndre tidssonen Funksjoner > Tid. 2. Trykk OK eller for å gå inn i Tid. 3. Velg Tidssone og trykk for å velge tidssonen din. 4. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Normal (Ikke for HD) Viser det klassiske 4:3-formatet. EEInnstille klokken Funksjoner > Tid. 2. Trykk OK eller for å gå inn i Tid. 3. Trykk <> for å velge Tid og trykk OK eller for å gå inn. Konstant bruk av Normal-formatet kan forårsake skjermforstyrrelser. 17

19 TV-meny Meny Bilde Lyd TV Funksjoner Foreldrekontroll Øko Automatisk synkronisering Dato Tid Tidtaker Av-tid Av 2009/01/01 16: 52: 38 Av 00: 00: 00 TV-apparatet settes i standby. 5. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. When you press any button on the remote control with less than three minutes left in the countdown, Sleep timer will be automatically canceled. SCART Velg EXIT Tilbake 4. Velg Automatisk synkronisering og trykk for å velge: På: Innstiller klokken automatisk i samsvar med den digitale signaltiden. (Kun hvis digitalt signal er tilgjengelig). Av: Trykk <> for å stille inn Dato eller Tid manuelt ved å bruke tallknappene på fjernkontrollen. 5. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte når den er fullført. EESlå TV-apparatet automatisk av (TV Av tid) TV Av tid setter TV-apparatet i standby til en bestemt tid. Før du bruker TV Av tid-funksjonen, må du ha stilt tiden korrekt i TV-apparatet. (Se side 17 «Innstille klokken») Funksjoner > Tid. 2. Trykk OK eller for å gå inn i Tid. 3. Trykk <> for å velge Tid og trykk OK eller for å gå inn. 4. Trykk > for å velge Tidtaker og trykk for å velge: Av: Deaktivere Tidtaker. På: Trykk > for å utheve TV Av-tid og innstill tiden for å slå av TV-apparatet ved å bruke tallknappene på fjernkontrollen. 5. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. EESett TV-apparatet automatisk i ventemodus (Innsovingstid) Denne funksjonen slår TV-apparatet av, dvs. i ventemodus, etter at det er gått en bestemt tid. Funksjoner > Tid. 2. Trykk OK eller for å gå inn i Tid. 3. Trykk <> for å velge Innsovingstid. 4. Trykk for å velge hvor lang tid det skal gå før Du kan stille inn og spesifisere signalet som går inn i SCART-kontakten. Undersøk hva slags signal utstyret (DVD etc.) som er koplet til SCART-kontakten på TV-apparatet benytter, noe du finner i produsentens spesifikasjoner for dette utstyret. Velg korrekt inngangssignal for SCART. Denne muligheten er kun tilgjengelig når inngangskilden er SCART. Inngangsetikett Du kan beskrive hver enkelt inngangskilde slik du vil. 1. Trykk på MENU (MENY) på fjernkontrollen og velg Funksjoner > Inngangsetikett. 2. Trykk på OK eller > gå til Inngangsetikett. 3. Trykk på <> for å velge hvert tegn i inngangskildens nye navn, og trykk så på OK. 4. Gjenta helt til etiketten er ferdigskrevet. Etiketten kan ha opptil seks tegn. Hvis du vil gi etiketten et navn med færre enn seks tegn, må du velge «END» for å fullføre navnet. Det er ikke mulig å endre navn på inngangskildene «TV» og «USB». Bruk teksting Du kan aktivere teksting for hver TV-kanal. Tekstingen er kringkastet med tekst-tv eller med DVB-T digitale sendinger. Med digitale sendinger har i tillegg muligheten til å velge tekstingen i det språket du ønsker. EEInnstill analog teksting Funksjoner > Teksting. 2. Trykk OK eller for å gå inn i Teksting. 3. Velg Analog teksting. 4. Trykk for å velge På og alltid vise teksting eller På når lyden er av for kun å vise teksting når lyden er dempet. Velg Av for å slå av teksting. 5. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. 18

20 TV-meny EEVelg språk i undertekstene med digitale TV-kanaler Når du velger et språk i undertekstene med en digital TV-kanal som beskrevet nedenfor, vil det foretrukne språket som er satt i TV midlertidig bli overstyrt. Funksjoner > Teksting. 2. Trykk OK eller for å gå inn i Teksting. 3. Trykk <> for å velge 1. Undertekst eller 2. Undertekst. 4. Uthev valget ditt og trykk for å velge et språk for teksting. 5. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Hvis ditt valgte språk for teksting ikke sendes, vises standard språk for teksting. Hvis det første språket du valgte for teksting (1. Undertekst) ikke er tilgjengelig, vises det andre språket for teksting (2. Undertekst). EEVelge teksting for hørselshemmede When watching channels with hearing impaired service, you can enable the subtitle commentary for the hearing handicapped. For digital channels only. Funksjoner > Teksting. 2. Trykk OK eller for å gå inn i Teksting. 3. Trykk <> for å velge Type teksting. 4. Trykk for å velge Hørselshemmet som Type teksting. 5. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Funksjoner > HDMI-søkinfo. 2. Trykk for å velge en av de følgende: Velg Auto for å skanne bildet automatisk. Velg Underskann for å deaktivere. Velg Overskann to aktivere. 3. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Manuell OAD-nedlasting Når du får vite om tilgjengelige programvareoppdateringer fra forhandleren eller via Internett, kan du oppdatere driftsprogramvaren med OAD-nedlasting fra nettverket (OAD = Over Air Download). Oppdaterte programvaredata blir overført gjennom TV-signalet. 1. Trykk MENU (MENY) på fjernkontrollen, og velg Funksjoner OAD Manuell OADnedlasting. 2. Trykk OK eller for å gå inn. 3. Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned den oppdaterte programvaren. Ikke slå av TV-apparatet under nedlastingsprosessen. Søker etter oppdateringer* *Alle land utenom Storbritannia, Sverige og Italia er satt til Nei for denne funksjonen. TV-en fastslår automatisk om en ny programvareversjon er tilgjengelig når TV-en er i hvilemodus. Element Tekst-TV-språk Du kan velge språket for Tekst-TV når TV-apparatet mottar Tekst-TV-signaler kringkastet fra et TV-nettverk. (Se side 11.) Ja Nei Søker automatisk for nye tilgjengelige programvareoppdateringer når TV-en er i hvilemodus. Søker ikke etter oppdateringsinformasjon. Common Interface (CI, felles grensesnitt) Denne funksjonen lar deg se krypterte (betalings-) tjenester. (Se side 25.) Denne funksjonen er avhengig av landets kringkastingsforhold, og fungerer kanskje ikke der du bor. HDMI overskanning Intet signal Av Ved innstilt til On (På), vil TV-en automatisk gå inn i standbymodus dersom det ikke er en signalinnmating for 15 minutter. Selv om et TV-program avsluttes, er det ikke sikkert at denne funksjonen virker hvis den blir forstyrret av andre TV-stasjoner eller andre signaler. Når du ser på TV med en HDMI-kilde kan du bruke denne funksjonen til å forstørre bildet. Noe av bildet kan være beskåret. 19

21 TV-meny Ingen handling av TV-en vil automatisk gå inn i standby-modus dersom ingen operasjoner utføres i løpet av tre timer dersom On (På) er valgt. De siste fem minuttene før TV-apparatet går i ventemodus vises den gjenværende tiden hvert minutt. Tilbakestill standard Når du ønsker å tilbakestille TV-apparatet til de opprinnelige innstillingene aktiverer du Tilbakestill standard. Funksjoner Tilbakestill standard. 2. Trykk OK eller for å gå inn. 3. Velg OK og trykk OK på fjernkontrollen for å bekrefte. 4. Følg instruksjonen på skjermen for å tilbakestille TV-innstillingene. DivX -oppsett Dett er funksjonen som bekrefter registreringskoden din. Du må registrere koden på EEDivX(R) Registrering (VOD) Du finner registreringskoden i denne menyen. Du må registrere TV-apparatet på før du kan spille av DivX -innhold. Funksjoner DivX(R) Registrering. 2. Trykk OK eller for å gå videre. 3. Følg instruksjonene på skjermen for å avslutte. EEDivX -DivX(R) Deaktivering. (VOD) Du finner deaktiveringskoden i denne menyen. Du må deaktivere TV-apparatet på for å frigi registreringen. Funksjoner DivX(R) Deaktivering. 2. Trykk OK eller for å gå videre. 3. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. SW Ver. (programvareversjon) Denne funksjonen viser programvareversjonen. Funksjoner Programvareversjon. 2. Informasjon om programvareversjonen vises. Foreldrekontr. Denne funksjonen låser TV-kanaler eller tilkoblet utstyr med en firesifret kode for å hindre barn i å se upassende innhold. Gå inn i foreldrekontrollmenyen Foreldrekontr. 2. Trykk OK eller for å utheve passordboksen. Meny Bilde Lyd TV Funksjoner Foreldrekontroll Øko EXIT Tilbake Passord: * * * * 3. Skriv inn passordet ditt ved hjelp av tallknappene på fjernkontrollen. Hvis passordet er korrekt, vises Foreldrekontroll.-menyen. Du må skrive inn et 4-sifret passord hver gang du går inn i Foreldrekontroll. Skriv inn «1234» som standard passord. Hvis du glemmer passordet, skriv inn «5351» for å overstyre ethvert eksisterende passord. Låse én eller flere kanaler Låser TV-kanaler for å hindre at barn ser visse kanaler. 1. Skriv inn passordet ditt for å gå inn i Foreldrekontroll-menyen. 2. Velg Foreldrekontroll og trykk OK eller for å gå inn i kanallisten. 3. Trykk <> for å velge én eller flere kanaler du ønsker å låse. 4. Trykk OK for å låse eller låse opp kanalen du valgte. 5. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Hvis du velger en låst kanal, får du beskjed om å skrive inn passordet ditt. (Hvis passordet er korrekt, vil den låste kanalen bli låst opp inntil TV-apparatet starter igjen fra standby.) Hvis det valgte landet ditt er Italia (se side 7 «Trinn 2: Innstillinger for land»), får du beskjed om å skrive inn passordet ditt hver gang du går inn i en blokkert kanal. 20

22 TV-meny Stille inn lås for tidsintervall. Du kan låse TV-apparatet på bestemte dager og klokkeslett for å hindre barn i å se TV. Foreldrekontroll. 2. Skriv inn passordet for å åpne Foreldrekontroll.- menyen. 3. Velg Låstype og trykk for å velge dag. 4. Trykk <> for å stille inn Starttid og Sluttid. 5. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Slik stiller du inn Foreldrestyring Noen digitale sendere rangerer programmene sine etter seeralder. Du kan stille inn TV-apparatet til bare å vise programmer som har en høyere aldersgradering enn dine barns alder. 1. Skriv inn passordet ditt for å gå inn i Foreldrekontroll. 2. Trykk <> for å velge Foreldrekontroll., og trykk OK eller for å gå videre. 3. Trykk for å velge en aldersgrense. 4. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Låse én eller flere tilkoblede enheter Deaktiver de bestemte eksterne inngangssignalene. 1. Skriv inn passordet ditt for å gå inn i Foreldrekontroll.-menyen. 2. Trykk <> for å velge Inngangssperre og trykk OK eller for å gå inn i inn gangskildelisten. 3. Trykk <> for å velge én eller flere inngangskilder. 4. Trykk OK for å låse eller låse opp inngangskilden du valgte. 5. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Hvis du velger en blokkert inngangskilde, får du beskjed om å skrive inn passordet ditt. (Hvis passordet er korrekt, vil blokkert inngangskilde bli låst opp inntil TVapparatet starter igjen fra standby.) Hvis det valgte landet ditt er Italia (se side 7 «Trinn 2: Innstillinger for land»), får du beskjed om å skrive inn passordet ditt hver gang du går inn i en blokkert inngangskilde. Sett / endre passord 1. Skriv inn passordet ditt for å gå inn i Foreldrekontroll.-menyen. 2. Trykk <> for å velge Sett passord og trykk OK eller for å gå inn. 3. Skriv inn det nye passordet ditt i Ny-boksen ved hjelp av tallknappene på fjernkontrollen. 4. Skriv inn det nye passordet ditt igjen i Bekreftboksen. 5. Når dette er fullført kommer du tilbake til Foreldrekontroll.-menyen. 6. Repeat step 1 to 4 to change password. Nullstille alle foreldreinnstillinger Slik tilbakestilles alle innstillingene i Foreldrekontroll.- menyen. 1. Skriv inn passordet ditt for å gå inn i Foreldrekontroll.-menyen. 2. Trykk <> for å velge Tøm alle og trykk OK eller for å gå inn. 3. Velg OK and trykk OK på fjernkontrollen for å nullstille alle foreldreinnstillinger. Hvis foreldreinnstillingene er nullstilt, behøver du ikke skrive inn noe passord for å få tilgang til kanaler i TVmenyen. Øko Denne funksjonen gjør det mulig å automatisk redusere lysstyrken på bakgrunnslyset for å redusere strømforbruket og øke levetiden til bakgrunnslyset. øko og trykk OK eller for å gå videre. 2. Trykk på for å velge På eller Av og aktiver valget. 3. Følg instruksjonene på skjermen for å avslutte. 21

Din bruksanvisning SHARP LC-705E http://no.yourpdfguides.com/dref/3284515

Din bruksanvisning SHARP LC-705E http://no.yourpdfguides.com/dref/3284515 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innholdsfortegnelse Funksjoner... 27 Kjære SHARP-kunde... 27 Introduksjon... 27 Viktige sikkerhetsregler...

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Funksjoner... 85 Kjære SHARP-kunde... 85 Introduksjon... 85 Forberedelse... 85 Viktige sikkerhetsregler... 86 Sikkerhetsforanstaltninger... 87 Koble til et TV-distribusjonssystem (f.eks.

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk

Innholdsfortegnelse. Norsk Innholdsfortegnelse Informasjon om forskrifter... 3 Beskrivelse av advarselssymboler... 3 Sikkerhetsmerknader... 4 Forord... 6 Garanti og service... 6 1. Komme i gang...8 1.1 Pakkens innhold...8 1.2 Montering

Detaljer

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER)

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LC-5GDE (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-5GDE (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/1278746

Din bruksanvisning SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/1278746 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E i bruksanvisningen

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/4358353

Din bruksanvisning SHARP TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/4358353 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP TU-65GD1E. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP TU-65GD1E i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 22PFL3606H http://no.yourpdfguides.com/dref/4126399

Din bruksanvisning PHILIPS 22PFL3606H http://no.yourpdfguides.com/dref/4126399 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9)

Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9) Innhold Fjernkontrollen og TV-indikatorer Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9) Se TV Se TV...(14) Bruke den digitale elektroniske programguiden (EPG)...(21)

Detaljer

LE630E LU630E LE630RU LU632E LE631E LX630E LE632E LX632E ;23 50A64594A=BH=

LE630E LU630E LE630RU LU632E LE631E LX630E LE632E LX632E ;23 50A64594A=BH= LE630E LE630RU LE631E LE632E LU630E LU632E LX630E LX632E AQUOS NET+ SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K. The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 13A

Detaljer

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER 03-H670N_VIA_NOR.indd ii-iii 2007-12-10 오전 9:05:02 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Vennligst

Detaljer

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sikkerhetsinformasjon... 2 VIKTIG - Vennligst les disse instruksjonene helt før du installerer eller bruker... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 32PFL8605H http://no.yourpdfguides.com/dref/2767330

Din bruksanvisning PHILIPS 32PFL8605H http://no.yourpdfguides.com/dref/2767330 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning

LCD TV 27 United LTV27W60 Brukerveiledning LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning Innhold Sikkerhetsinformasjon... 3 Forberedelser... 5 Bruk av fjernkontroll... 5 Batterier til fjernkontrollen... 5 Antennetilkobling... 6 Strømtilkobling...

Detaljer

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1.

INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1. INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1.4 Beskrivelse av elementer på skjermen... 6 2. INNLEDNING...

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S NO 1 MEDIAMASTER 9800 S Innehåll GENERELT OM BRUK AV MEDIAMASTER 9800 S 4 SIKKERHETSTILTAK 4 FJERNKONTROLL 6 Bakpanel 6 Frontpanel 6 OM SMARTKORTET OG CA-MODULEN 7 Betal-TV-tjenester

Detaljer

50FLHYR189LC. farge-tv colour television. bruksanvisning owner s manual

50FLHYR189LC. farge-tv colour television. bruksanvisning owner s manual 50FLHYR189LC farge-tv colour television bruksanvisning owner s manual 50256700 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsinformasjon... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner og tilbehør... 3 Miljømessig informasjon...

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC TX-L47DT50Y http://no.yourpdfguides.com/dref/4279871

Din bruksanvisning PANASONIC TX-L47DT50Y http://no.yourpdfguides.com/dref/4279871 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 7435 WR

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 7435 WR LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 7435 WR NO Innholdsfortegnelse ------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 GENERELL INFORMASJON 6 Spesialfunksjoner

Detaljer

www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T

www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T NO Brukerhåndbok Innhold 1 Komme i gang 3 TV-omvisning 3 Viktig 6 Miljøtiltak

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP NO Innholdsfortegnelse ------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 GENERELL INFORMASJON 6 Spesialfunksjoner

Detaljer

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG

Detaljer

AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV $9&7(3 NORSK SUOMI DANSK SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING

AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV $9&7(3 NORSK SUOMI DANSK SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING NORSK SUOMI DANSK SVENSKA $9&7(3 AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED 2001 VICTOR COMPANY

Detaljer