LC-19LE430E/LC-22LE430E/ LC-26LE430E/LC-32LE430E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LC-19LE430E/LC-22LE430E/ LC-26LE430E/LC-32LE430E"

Transkript

1 SVENSKA LC-19LE430E/LC-22LE430E/ LC-26LE430E/LC-32LE430E Sonnistraße 3, D Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION DANSK LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN NORSK BRUKSANVISNING / KÄYTTÖOHJE / BRUGSVEJLEDNING / BRUKERHÅNDBOK SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH SUOMI LC-19LE430E LC-22LE430E LC-26LE430E LC-32LE430E BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK LC-19LE430E / LC-26LE430E / LC-32LE430E Tryckt i Polen Tulostettu Puolassa Trykt i Polen Trykket i Polen LC-22LE430E PIN 2 Z41G B

2 Innhold BRUKSANVISNING NORSK De illustrasjonene og skjermbildene som er brukt til å forklare teksten i denne bruksanvisningen kan avvike noe fra det foreliggende produktet. Innhold 1 Introduksjon 2 Kjære SHARP-kunde... 2 Important Safety Precautions... 2 Fjernkontrollen... 3 TV (sett forfra)... 4 TV (sett bakfra)... 4 Forberedelser 5 Medfølgende tilbehør... 5 Monter foten på TV-apparatet... 5 Veggmontasje... 5 Installasjon av batterier... 6 Slik bruker du fjernkontrollen... 6 Hurtigveiviser 7 Installasjonsoversikt... 7 Se på TV 9 Normal betjening... 9 Slå strømmen på og av... 9 Skift mellom kanaler... 9 Velg ekstern videokilde... 9 Betjening uten en fjernkontroll... 9 EPG (Elektronisk programguide) Tekst-TV Velge et språk for Tekst-TV TV-meny 12 Bilde Juster bilde-innstillinger Bruk smartbilder Lyd Innstilling av lyd Bruk Lydmodus TV Velge et språk for digital lyd Installere kanaler automatisk Oppd.skanning Enkel RF-søk Anal.man.skann Favoritt nettverksvalg Kanalhopp Kanalsort Kanalforflytning Redigere kanaler Tildel en kanaldekoder (for ATV) Anal.kan.finjust Tømme kanallisten Funksjoner Velge menyspråk :3-modus Endre bildeformat Tid Endre tidssonen Innstille klokken Slå TV-apparatet automatisk av (TV Av tid) Sett TV-apparatet automatisk i ventemodus (Dvaleinnst.) SCART Inngangsetikett Bruk teksting Innstill analog teksting Velg språk i undertekstene med digitale TV-kanaler Velge teksting for hørselshemmede Tekst-TV-språk Common Interface (CI, felles grensesnitt) HDMI overskanning Manuell nedlasting av OAD Intet signal Av Ingen handling Av Tilb.still std DivX -oppsett DivX -registr. (VOD) DivX -deaktiv. (VOD) SW Ver. (programvareversjon) Foreldrekontr Gå inn i foreldrekontrollmenyen Låse én eller flere kanaler Stille inn lås for tidsintervall Slik stiller du inn Foreldrestyring Låse én eller flere tilkoblede enheter Innstille / endre passord Nullstille alle foreldreinnstillinger Øko Kople til en USB-enhet 22 USB-funksjon Elementær framgangsmåte Se bilder Lytte til musikk Spille av film Kompatible USB-enheter Koble til eksternt utstyr 24 HDMI-tilkobling (YPbPr) Komponent-tilkobling SCART-tilkobling Høyttalere / forsterker-tilkobling Sette inn smartkort i CA-modulen Kontrollere informasjon om CA-modulen Koble til en PC Digital tilkobling Analog tilkobling Visningsformater som støttes Spesifikasjoner for RS-232C-porten Tillegg 29 Problemløsning Spesifikasjoner Miljømessige spesifikasjoner Annen informasjon Varemerker NORSK 1

3 Introduksjon Kjære SHARP-kunde Takk for at du kjøpte dette produktet, SHARP LCD farge-tv. For å oppnå mange års sikker og problemfri bruk av dette produktet, ber vi deg vennligst lese avsnittet med viktige sikkerhetsråd før du tar dette produktet i bruk. Important Safety Precautions Rengjøring Trekk nettledningen ut fra stikkontakten før du begynner. Bruk en fuktig klut til å rengjøre dette produktet. Bruk ikke flytende rengjøringsmidler eller aerosol-rengjøringsmidler. Vann og fuktighet Ikke bruk dette produktet i nærheten av vann, som f.eks. et badekar, en vaskeservant, en oppvaskkum et svømmebasseng, eller i en fuktig kjeller. Ikke plasser vaser eller andre vannfylte beholdere på dette produktet. I tilfelle vannsøl kan det oppstå brann, eller du kan få elektrisk støt. Underlag Ikke plasser dette produktet på en ustabil tralle eller stand, eller et ustabilt stativ eller bord. Hvis produktet plasseres på et ustabilt underlag kan det velte og forårsake personskade og/eller skade på produktet. Bruk utelukkende en stabil tralle, stand eller brakett, eller et stabilt stativ eller bord som er anbefalt av produsenten eller solgt med produktet. I tilfelle produktet monteres på en vegg må produsentens instruksjoner følges. Bruk bare monteringsdeler som er anbefalt av produsenten. Når produktet er plassert på en tralle må det utvises stor varsomhet ved flytting av produktet. Bråstopp, bruk av unødig kraft og flytting over ujevnt gulv kan føre til at produktet faller ned fra trallen. Ventilasjon Spalteåpningene og andre åpninger i kabinettet er beregnet på luftsirkulasjon. Ikke tildekk disse spalteåpningene og andre åpninger fordi utilstrekkelig ventilasjon kan forårsake overoppheting og/eller forkorte levetiden til produktet. Ikke plasser produktet på en seng, en sofa, et teppe eller lignende overflater siden de kan hindre luftsirkulasjonen. Dette produktet er ikke beregnet på innbygging, det må derfor ikke plasseres i en bokhylle eller i en stabel (rack) uten at det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon og at produsentens instruksjoner er fulgt. LCD-panelet som brukes i dette produktet er laget av glass. Det kan derfor knuses dersom produktet faller ned eller utsettes for støt. Vær oppmerksom på faren for å bli skadet av glasskår dersom LCD-panelet blir knust. Varmekilder Hold produktet unna varmekilder som radiatorer, kokeapparater, ovner og andre produkter som avgir varme (inkludert forsterkere). For å forebygge brann må levende lys eller annet med åpen flamme ikke plasseres på eller i nærheten av dette produktet. For å forebygge brann og/eller elektrisk støt må strømledingen ikke komme i klem under dette produktet eller andre tunge gjenstander. Ikke vis et stillbilde for lenge, etter som dette kan forårsake et varig etterbilde i skjermen. Dette produktet bruker alltid strøm når ledningen er plugget inn i en stikkontakt. Service Ikke forsøk å reparere dette produktet selv. Fjerning av deksler kan utsette deg for høyspenning og andre faremomenter. Sørg for at en kvalifisert person foretar service. For å sikre luftsirkulasjon rundt dette produktet må det være cm fritt rom på alle kanter. Plasser ikke dette produktet på et teppe. Dette produktet må ikke utsettes for vanndrypp eller vannsprut. Dette produktet må ikke utsettes for regn eller fuktighet, og væskefylte gjenstander, som f.eks. vaser, må ikke plasseres på det. Ledningspluggen brukes som hovedbryter for dette produktet. Ledningspluggen må derfor være lett tilgjengelig. LCD-panelet er et høyteknologisk produkt som gir deg svært detaljrike bilder. På grunn av det store antallet bildepunkter kan et og annet element opptre på skjermen med fast rød, grønn eller blå farge. Dette er innenfor produktets spesifikasjoner og regnes ikke som feil. Forholdsregler ved transport Dette produktet må alltid bæres av to personer som bruker begge hender under flytting. De må være forsiktige og ikke øve trykk på skjermen. Veggmontasje Montering av fjernsynet på veggen krever spesialkunnskaper, og skal kun utføres av kvalifisert servicepersonell. Kunden må ikke prøve å utføre jobben selv. SHARP har ikke ansvaret for feilaktig montering eller montering som resulterer i ulykker eller skader. ADVARSEL For å hindre brann, må stearinlys og annet med åpen flamme alltid holdes borte fra dette produktet. 2

4 Introduksjon Fjernkontrollen BI (PÅ/AV) Trykk denne knappen for å slå LCD TV på eller i ventemodus (standby). b (INNGANGSKILDE) Trykk for å bytte signalkilde. KNAPPER MED SIFFER 0-9 Brukes til å velge en TV-kanal direkte. EPG Trykk denne knappen for å se den elektroniske programguiden når du ser på digitale kanaler. PRE PR Trykk for å vise den forrige valgte TV-kanalen. DTV/ATV Trykk denne knappen for å veksle mellom ATV- og DTV-kanaler. PR LIST (PROGRAMLISTEN) Trykk for å vise en liste med kanaler. Deretter trykker du den røde knappen for å velge enten den digitale eller den analoge kanallisten. (Kun tilgjengelig når inngangskilden er TV.). ECO (ØKO) Trykk denne knappen for å innstille bildet med mindre lysstyrke og spare energi. Ë Vis programinformasjon, hvis tilgjengelig. (+/-) Trykk for å justere volumet. Trykk for å veksle mellom lyd på og av. Du kan også trykke (+/-) for å komme tilbake til det forrige volumnivået. (Bildeformat) Velg å stille bildeformatet til AUTOMATISK / NORMAL / til det forrige nivået. ZOOM 1/ ZOOM 2 / BREDFORMAT. P (</>) Trykk for å velge en kanal. DUAL Trykk for å veksle mellom MONO, STEREO, DUAL I OG DUAL II for en ATV-kanal. Trykk for å velge lydspråket for en DTV-kanal. AUDIO (ADJ) Trykk for å veksle mellom forhåndsdefinerte lydinnstillinger for LCD TV: Personlig / Musikk / Tale VIDEO (ADJ) Trykk for å veksle mellom forhåndsdefinerte bildeinnstillinger for LCD TV: Personlig / Standard / Livaktig / Film / Øko SLEEP Trykk for å slå LCD TV av etter et antall minutter. (10 ~ 120 minutter.) <> Trykk <> for å navigere og bekrefte valget ditt. OK Trykk for å aktivere en innstilling. MENU (MENY) Trykk for å vise skjermmenyen til LCD TV. EXIT (AVSLUTT) Brukes til å avslutte LCD-TVapparatets OSD-meny eller gå tilbake Rød/Grønn/Gul/Blå (FARGEKNAPPER) Trykk en av knappene for å velge det tilhørende bildet eller funksjonen ut fra fargekoden som vises på skjermen i ulike sammenhenger. TELETEXT (Tekst-TV) Trykk denne knappen for å aktivere tekst-tv. Trykk igjen for å aktivere Tekst-TV med TV-visning. Avbryt ved å trykke knappen igjen. SUBTITLE (TEKSTING) DTV: Trykk denne knappen for å veksle mellom tilgjengelige språk / slå av teksting. ATV: Trykk denne knappen for å veksle mellom tilgjengelige Tekst-TV-språk / slå av sider med Tekst-TV-teksting. SIZE (STØRRELSE) Trykk for å veksle mellom stor og liten skrift: Full skjerm, øvre halvdel og nedre halvdel. SUBPAGE For å velge underside når den gjeldende siden har én eller flere undersider. INDEX Trykk denne knappen for å gå til side 100 eller indekssiden, og bruk knappene 0-9. Tekst-TV-siden vil bli indeksert og lagt til som et sekundært element. HOLD Trykk denne knappen for å stoppe siderulling. Tekstdekoderen slutter å behandle data. REVEAL Avdekker skjult informasjon, som f.eks. svar på spørsmål. FREEZE (FRYS) Trykk frys for å flytte et levende bilde på skjermen. (Kun tilgjengelig når inngangskilden er TV). SCARTutgangssignalet vil fryses når du ser på digitale kanaler. I USB-modus: (Du må programmere innstillingene med fjernkontrollen for å kunne styre tilkoplede enheter.) K Trykk for å hoppe tilbake til forrige tittel eller spor. H Trykk for å stoppe avspillingen. I / F Trykk for å starte/pause avspillingen. Forsiktig: Ikke la videobildet stå fastfrosset i lengre tid. Dette kan skade TV-skjermen. L Trykk for å hoppe fram til neste tittel eller spor. Lydreturkanal (ARC) TV-en kan sende lyddata for videoinnhold vist på TV-en til en tilkoblet lydenhet med bare én ARC-kompatibel HDMI-kabel. Bruk av denne funksjonen utelukker behovet for å bruke en separat digital eller analog lydkabel. Tilkobling for å bruke Lydreturkanal Du må bruke ARC-kompatible kabler/ enheter og koble til HDMI 1-terminalen for å aktivere denne funksjonen. 3

5 Introduksjon TV (sett forfra) (PÅ)-indikator Sensor for fjernkontrollr TV (sett bakfra) PÅ/AV MENY INNGANGSKILDE P ( ) Programkanalk Volumknapper Kontakt for strømledning AC IN Felles grensesnitt (CI-spor) SCART (CVBS-tuner ut) HDMI 1 HDMI 2 PC IN (VGA / AUDIO) Komponentvideo inn og audio venstre/høyre (L/R) inn AV-utgang for VIDEO og L/R lyd Tuner-indgang Digital lyd ut (SPDIF) RS-232C IOIOI Komposittvideo og audio v/h (VIDEO/L/R) inn USB Utgang for hodetelefoner 4

6 Forberedelser Medfølgende tilbehør Monter foten på TV-apparatet TV-stand og skruer Strømledning ( 1) Utformingen av denne varierer fra land til land x 3 Fjernkontroll ( 1) AAA batteri ( 2) Bruksanvisning Operation Manual Hurtigoppsettveiviser Quick Setup Guide 1. Legg TV-apparatet med skjermen ned på en stabil flate som er dekket av mykt og jevnt tøy. 2. Juster TV-foten nederst på TV-apparatet. Påse at pilhodene peker mot fronten. 3. Fest skruene ved hjelp av en stjerneskrutrekker (medfølger ikke). For å ta av TV-standen, utfør trinnene i motsatt rekkefølge. Veggmontasje H B VESA-kompatibel TV-skjerm veggbrakett størrelse Skruetype (millimeter) (tommer) (B H) x 75 mm Metric 4 x 10 mm x 100 mm Metric 4 x 10 mm x 100 mm Metric 4 x 10 mm x 100 mm Metric 4 x 10 mm Før du kjøper en veggbrakett må du vennligst kontrollere at det er tilstrekkelig avstand mellom veggbraketten og TV-kontaktene slik at du får plass til alle pluggene. 5

7 Forberedelser Installasjon av batterier 1. Sett to AAA batterier inn i fjernkontrollen. Kontroller at (k) og (l) peker riktig vei. 2. Sett dekselet på igjen. Slik bruker du fjernkontrollen Bruk fjernkontrollen ved å peke den mot fjernkontrollsensoren. Gjenstander mellom fjernkontrollen og sensoren kan hindre at den fungerer som den skal. (7 m) Sensor for fjernkontroll 0º 30º (5 m) Horisontal og vertikal Dersom fjernkontrollen ikke skal brukes på en stund må batteriene fjernes for å unngå skade på fjernkontrollen. FORSIKTIG Feil bruk av batterier kan føre til at kjemikalier lekker ut eller til eksplosjon. Pass på å følge instruksjonene nedenfor. Ikke bland batterier av forskjellig type. Ulike batterier har ulike karakteristika. Ikke bland gamle og nye batterier. Når gamle og nye batterier kommer sammen kan det nye få kortere levetid og/eller det gamle lekke kjemikalier. Fjern batterier snarest når de er utbrukt. Kjemikalier som lekker fra batterier kan forårsake utslett. Hvis du finner lekkasje av kjemikalier anbefaler vi at du tørker det godt opp med en klut. Batteriene som følger med dette produktet kan ha kortere levetid enn forventet på grunn av ugunstige lagringsforhold. Hvis du ikke kommer til å bruke fjernkontrollen på en stund anbefaler vi at du tar ut batteriene. Angående fjerning av batterier: De medfølgende batteriene inneholder ikke skadelige materialer, som f.eks. kadmium, bly eller kvikksølv. Det anbefales ikke å kaste batterier sammen med husholdningsavfall. Kast batterier i henhold til lokale bestemmelser, eller lever dem til forhandleren. Åpne menyskjermen Trykk MENU (MENY), og menyskjermen vises. Velg et emne med fjernkontrollen 1. Trykk <> for å velge den menyen du ønsker. 2. Trykk for å velge / justere emnet til ønsket nivå. Innstillingen settes øyeblikkelig i verk på skjermen. 3. Trykk EXIT (AVSLUTT) for å gå tilbake til det forrige nivået. Meny Bilde Lyd TV Funksjoner Foreldrekontroll Øko OK Enter 3 Smartbilde Lysstyrke Kontrast Farge Fargetone Skarphet Fargetemperatur Avansert kontroll Velg Lukk menyskjermen Standard Kjølig EXIT Avslutt Hvis du trykker EXIT (AVSLUTT) før oppgaven er utført vil oppgaven avbrytes. 6

8 Hurtigveiviser Installasjonsoversikt Følg trinnene nedenfor når du bruker TV-apparatet den første gangen. Enkelte trinn kan være overflødige som følge av avvikende installasjon og tilkoblinger. 1 Forberedelser 2 Slå på og kjør auto-installasjonen Sett antennekabelen inn i antennekontakten. Slå TV-apparatet på med a. 75Ω Sett, om nødvendig, en CA-modul inn i CI-sporet for å kunne se krypterte sendinger. Kjør den innledende auto-installasjonen. Første gangs oppsett VELKOMMEN! Velkommen til å bruke veiviseren til første oppsett! Trykk [OK] for å starte veiviseren. OK Neste 1. Innstillinger for språk Sett ledningspluggen inn i TV-apparatet. Strømledning ( 1) Utformingen av denne varierer fra land til land. Første gangs oppsett Velg ønsket språk: Tilbake Velg 2. Innstillinger for land Første gangs oppsett Velg landet ditt: Språk English Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands Neste EXIT Avslutt Land Tyskland Hellas Danmark Spania Finland Frankrike Storbritannia Tilbake Velg Neste EXIT Avslutt 7

9 Hurtigveiviser 3. Modusvalg (stille inn TV-lokalisering) 6. Start søk etter kanaler Første gangs oppsett Modusvalg Første gangs oppsett Kanalsøk Velg modus: HJEM HANDLE Koble til antennen først. Starte kanalsøk nå? Skann Hopp over søk Hvis du hopper over dette trinnet, kan du utføre kanalsøket fra menyen. 0 % Tilbake Velg Neste EXIT Avslutt Tilbake Velg Neste EXIT Avslutt Når du velger HJEM-modus, gå til trinn 4 for å velge skannmodus. Når du velger HANDLE-modus, får du se en dialogboks som ber deg bekrefte valget. 4. Stille inn skannmodus Første gangs oppsett Det kan ta noe tid å gjennomføre kanalskanningen. Status: Skanner. Analoge kanaler: 0 10 % Kanalsøk Første gangs oppsett Velg skannmodus Skannmodus Analog Analog og digital EXIT Avbryt Når du velger Analog og digital, får du se følgende skjermbilde. Første gangs oppsett Kanalsøk Det kan ta noe tid å gjennomføre kanalskanningen. Tilbake Velg Neste EXIT Avslutt Når du velger Analog, gå til trinn 6 for å starte kanalsøk. Status: Skanner. Analoge kanaler: 0 Digitale kanaler: 0 10 % EXIT Avbryt Første gangs oppsett Velg skannmodus Skannmodus Analog Analog og digital Stille inn tuner-modus Tilbake Velg Neste EXIT Avslutt Når du velger Aanalog og digital, dukker skjermbildet for valg av tuner-modus opp. Velge tuner-modus. 5. Stille inn Tuner-modus Første gangs oppsett Tunermodus Tilleggsinformasjon om skanmodus Hurtig søk er metoden som gir den raskeste kanalskanning. Avansert søk fungerer kun i land med kringkastere som følger LCN-standarden (f.eks. Storbritannia og Frankrike). Full søk tar lang tid (omtrent 1 time, avhengig av nettverksforhold). Velg tunermodus Antenne Kabel Ordne radiokanaler Automatisk ordning lagrer radiostasjoner fra programnr og oppover i land uten kringkastere som følger LCN-standarden. Tilbake Velg Neste EXIT Avslutt Når du velger Antenne, gå til trinn 6 for å starte kanalskann. Første gangs oppsett Velg tunermodus Tunermodus Antenne Kabel 3 Se på TV Gratulerer! Du kan nå se på TV. Første gangs oppsett Fullført Tilbake Velg Neste EXIT Avslutt Når du velger Kabel, dukker skjermbildet ro konfigurasjon av skannmodus opp. Gratulerer!! Førstegangskonfigurasjonen er fullført. Trykk på [OK] for å lukke veiviseren. Første gangs oppsett Tilbake OK Avslutt Konfigurer kabelinformasjonen. Skannmodus Frekvens (khz) Modulasjon Symbolrate (ksym/s) Nettverks-ID Full QAM Juster eventuelt antennen for å oppnå et bedre signalmottak. MENU Tilbake / Velg OK Neste EXIT Avslutt 8

10 Se på TV Normal betjening Slå strømmen på og av Trykk B på TV-apparatet. Slå av ved å trykke B på TV-apparatet. Skift mellom kanaler Med P<>: Velg ekstern videokilde Trykk b når kilden er koblet til for å se et skjermbilde med INNGANGSKILDE. Bruk deretter <> for å velge den ønskede kilden, og bekreft med OK. INNGANGSKILDE TV YPbPr AV SCART PC HDMI 1 HDMI 2 USB Betjening uten en fjernkontroll Ventemodus E Til ventemodus Hvis TV-apparatet er slått på kan du sette det i ventemodus ved å trykke B på fjernkontrollen. E Slå på fra ventemodus Trykk B på fjernkontrollen når TV-apparatet står i ventemodus. Nyttig å vite dersom fjernkontrollen er utenfor rekkevidde. 1. Trykk MENU (MENY) et lite øyeblikk for å vise menyskjermen for direkte kontroll. 2. Trykk P <> i stedet for </> eller k/l stedet for for å velge et element. 3. Press MENU (MENY) to confirm the selection. Menyskjermen for direkte kontroll forsvinner etter noen sekunder uten aktivitet. PÅ/AV-indikator status B-indikator Av Av Hvit Status Strømmen av Ventemodus Strøm på Hvis du ikke skal bruke TV-apparatet på en stund, må du trekke ut ledningspluggen eller ta strømpluggen ut fra kontakten i veggen. TV-apparatet bruker alltid litt strøm selv om B-indikatoren viser at strømmen er av. 9

11 Se på TV EPG (Elektronisk programguide) EPG er en veiviser på skjermen som viser planlagte TV-programmer. Denne oversikten er ikke tilgjengelig med analoge kanaler. Du kan navigere, velge og se programmer. Det finnes to EPG-typer; «Nå og neste» og «7 eller 8 dager» EPG. «Nå og neste» er alltid tilgjengelig, men «7 eller 8 dager» EPG er bare tilgjengelig i visse land. Med EPG-menyen kan du: Se en liste med digitale programmer som for øyeblikket blir sendt. Se programmer som kommer. Slå på EPG Televisjon TV-guide Filter Visningsdato: Tue, 03 Jan Klokkeslett: Tue, 03 Jan 18:50:10 Type Undertype Alle typer Alle undertyper Tilbake 3. Trykk EPG eller EXIT (AVSLUTT)-knappen for å avslutte. Den første gangen du bruker EPG kan du bli bedt om å utføre en oppdatering. Følg i så fall instruksjonene på skjermen. 1. Trykk EPG på fjernkontrollen. «Nå og neste»- veiviseren dukker opp og viser detaljert informasjon om det aktuelle programmet som vises. 2. Bruk fargeknappene på fjernkontrollen for å aktivere de tilgjengelige handlingene. Televisjon TV-guide Visningsdato: Tue, 03 Jan Klokkeslett: Tue, 03 Jan 18:50:10 1 BBC ONE 18:30 Ready Steady Cook 2 BBC TWO 19:15 The Weakest Link 3 AXN 4 HBO 5 MTV 6 BBC NEWS 7 Star Movies Filter: Alle typer 18:30 ~ 19:15 Shows Forrige side Neste side Filter Forrige side (Rød): Vis liste med EPG for den foregående dagen. Neste side (Grønn): Vis liste med EPG for den kommende dagen. Detalj (Gul): Viser informasjon om det uthevede programmet. Filter (Blå): Innstiller type kanalliste. 10

12 Se på TV Tekst-TV Hva er tekst-tv? Tekst-TV er sider med informasjon og underholdning som kan mottas på forberedte TV-apparater. Dette TVapparatet kan motta Tekst-TV-signaler fra senderen og dekode dem til et grafisk visningsformat. Nyheter, værmelding og sport, samt informasjon om børs, priser og TV-programmer er blant de mange tilgjengelige tjenestene. Slå Tekst-TV på og av 1. Velg en TV-kanal eller en ekstern kilde som inneholder et program med Tekst-TV. 2. Trykk TELETEXT (TEKST-TV) for å vise tekst-tv. Mange TV-stasjoner bruker operativsystemet TOP, mens andre bruker FLOF (f.eks. CNN). Dette TV-apparatet støtter begge systemene. Tekst-TV-sidene deles inn i emnegrupper og emner. Etter at du har slått på tekst-tv lagres opptil 1000 sider for hurtig tilgang. Hvis du velger et TV-program uten Tekst-TVsignal vises «Ingen Tekst-Tv». Den samme meldingen vises også i andre tilfeller dersom tekst-tv ikke er tilgjengelig. 3. Trykk TELETEXT (TEKST-TV) igjen for å aktivere Tekst-TV med TV-visning. Tekst-TV fungerer ikke dersom den valgte kilden består av et RGB-signal. Velge et språk for Tekst-TV 1. Trykk MENU (MENY) på fjernkontrollen, og trykk Funksjoner Tekst-TV-språk. 2. Trykk OK eller for å gå inn i Tekst-TV-språk -menyen, og trykk <> for å velge én av de følgende. Språk for digital Tekst-TV Dekode språk for siden 3. Uthev valget ditt og trykk for å iverksette det. 4. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Bruk av MHEG5-applikasjonen (Bare i Storbritannia) Enkelte tjenestetilbydere gir deg programmer kodet med en applikasjon fra MHEG (Multimedia og Hypermedia Expert Group), som lar deg oppleve interaktiv DTV. Når dette er tilgjengelig vil MHEG5- applikasjonen starte når du trykker den røde knappen. Eksempel på MHEG5-skjerm Knapper for å bruke tekst-tv Knapper Beskrivelse P (rs) Øker eller minsker sidenummeret. Fargeknapp Trykk knappen på fjernkontrollen (Rød/Grønn/ med fargen (Rød/Grønn/Gul/Blå) Gul/Blå) som samsvarer med sidegruppen eller blokken som vises i de fargete klammene nederst på skjermen. 0-9 Bruk knappene 0-9 for å skrive inn en side fra 100 til 899. SIZE Bytt visningen av Tekst-TV mellom (STØRRELSE) topp, bunn og hele siden. INDEX Trykk denne knappen for å gå til side 100 eller indekssiden. HOLD Veksler mellom å hindre og tillate automatisk oppdatering av Tekst-TVsider. REVEAL Veksler mellom å avdekke eller tildekke skjult informasjon, som f.eks. svar på spørsmål. SUBPAGE Brukes for å velge underside når den gjeldende siden har én eller flere undersider. Bruk knappene 0-9 på fjernkontrollen for å skrive inn undersidenummeret direkte (to siffer). 11

13 TV-meny Bilde Juster bilde-innstillinger 1. Trykk MENU (MENY) på fjernkontrollen og velg Bilde. 2. Trykk OK eller for å gå inn i listen. Meny Bruk smartbilder Ved siden av å justere bildeinnstillingene manuelt, kan du bruke et Smartbilde og gi TV-apparatet en forhåndsdefinert bilde- og lydinnstilling. 1. Trykk MENU (MENY) på fjernkontrollen og velg Bilde. 2. Trykk OK eller for å gå inn i Bilde og velg Smartbilde. Bilde Lyd TV Funksjoner Foreldrekontroll Øko Smartbilde Lysstyrke Kontrast Farge Fargetone Skarphet Fargetemperatur Avansert kontroll Standard Kjølig 3. Trykk eller for å velge én av følgende innstillinger: Personlig Standard Livaktig Film Øko Velg EXIT Tilbake 4. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. 3. Trykk o eller > for å velge én av følgende innstillinger: Lysstyrke: Endrer styrken på lys i bildet. Kontrast: Endrer nivået av lyse partier i bildet mens de mørke partiene holdes uendret. Farge: Endrer graden av fargemetning. Fargetone: Endrer fargen i rød eller blå retning. Skarphet: Endrer graden av skarphet i de fine detaljene. Fargetemperatur: Innstiller fargetemperatur til Kjølig (mer blått), Normal (balansert) eller Varm (mer rødt). Avansert kontroll: Trykk OK eller for å gå inn og trykk <> for å velge én av de følgende emner: * Støyreduksjon: Filtrerer og reduserer støy i bildet. Velg et av nivåene Lav / Medium / Høy / Auto Velg Av for å slå denne funksjonen av. * Hudtone: Velg På for å innstille en mer naturlig hudfarge. * Baklys: Justerer bakgrunnen lysere eller mørkere. (Kun når DCR er av.) * DCR (dynamisk kontrastforhold): Øker kontrasten i forhold til variasjoner i bildet på skjermen. Trykk for å veksle mellom På eller Av. * C.M.S.-verdi: Denne funksjonen justerer lysstyrken til en valgt farge med et seksfarget justeringssystem. (Kun hvis Hudtone er På.) 4. Trykk for å velge / justere emnet til ønsket nivå. 5. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Lyd Innstilling av lyd Dette avsnittet beskriver hvordan du kan justere lydinnstillingene. 1. Trykk MENU (MENY) på fjernkontrollen og velg Lyd. 2. Trykk OK eller for å gå inn i listen. Meny Bilde Lyd TV Funksjoner Foreldrekontroll Øko Velg Lydmodus Utjevner 120 Hz Utjevner 500 Hz Utjevner 1,5K Hz Utjevner 5K Hz Utjevner 10K Hz Balanse Virtuell surround Digital lyd ut AVL EXIT Tilbake Personlig Av PCM Av 3. Trykk < eller > for å velge én av følgende innstillinger: Utjevner 120 Hz (Bass): Justerer bassnivået. Utjevner 500 Hz (Tenor): Justerer tenornivået. Utjevner 1,5K Hz (Nøytral): Justerer nøytralnivået. Utjevner 5K Hz (Diskant): Justerer diskantnivået. Utjevner 10K Hz (Høy diskant): Justerer det høye diskantnivået. Balanse: Juster lyden fra venstre og høyre høyttalere til balansen er best der du sitter. 12

14 TV-meny Virtuell surround: Stiller automatisk TVapparatet til den beste surroundlydmodusen tilgjengelig fra en sending. Velg På eller Av. Digital lyd ut: Velg type digital lyd ut, en av PCM / Av / Dolby Digital. AVL (Aut. volumutjevning): Reduserer brå volumendringer, for eksempel ved reklamesendinger eller ved skifte av kanaler. Velg På eller Av. Type: (Kun tilgjengelig for digital kanaler.) Velg type lydgjengivelse. * Normal: Innstiller kun regulær lyd. * Hørselshemmet: Innstiller en blanding av lyd for hørselshemmede med regulær lyd. * Lydbeskrivelse: Innstiller en blanding av lyd for synshemmede med regulær lyd. Lydbeskrivelse: (Vises kun når du velger MENU (MENY) > Lyd > Type > Lydbeskrivelse): Justerer lydstyrken på lyd for synshemmede. 4. Trykk for å velge / justere emnet til ønsket nivå. 5. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Bruk Lydmodus Ved siden av å justere lydinnstillingene manuelt, kan du bruke Lydmodus til å gi TV-apparatet en forhåndsdefinert lydinnstilling. 1. Trykk MENU (MENY) på fjernkontrollen og velg Lyd. 2. Trykk OK eller for å gå inn Lyd, og velg Lydmodus. 3. Trykk eller for å velge én av følgende innstillinger: Personlig Musikk Tale 4. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. TV Den første gangen du setter opp TV-apparatet blir du bedt om å velge et passende menyspråk og utføre automatisk installasjon av TV og digitale radiokanaler (hvis tilgjengelige). Nedenfor finner du informasjon om hvordan du installerer kanalene igjen, i tillegg til andre nyttige funksjoner. Hvis du installerer kanalene igjen blir organiseringen av kanallisten modifisert. Velge et språk for digital lyd TV. 2. Trykk OK eller for å gå inn i TV-menyen. 3. Trykk <> for å velge 1st lyd eller 2nd lyd. 4. Uthev valget ditt og trykk for å velge et språk for lyd. 5. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Hvis ditt valgte språk for lyd ikke sendes, vises standard språk for lyd. Installere kanaler automatisk Dette avsnittet beskriver hvordan du søker etter og lagrer kanaler automatisk. Instruksjonene gjelder både digitale og analoge kanaler. Trinn 1: Velge Tunermodus TV Tunermodus. 2. Trykk for å velge Antenne eller Kabel. 3. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Trinn 2: Velg land Velg landet du bor i. TV-apparatet installerer og arrangerer kanalene i henhold til landet. TV Land. 2. Trykk for å velge land. 3. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. 13

15 TV-meny Trinn 3: Automatisk kanalskann TV-apparatet søker og lagrer alle tilgjengelige digitale og analoge TV-kanaler i tillegg til tilgjengelige digitale radiokanaler. TV Kanaler. Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldrekontroll / Inngangssperre i Foreldrekontroll ikke er standardinnstilling. 2. Velg Kanalsøk og trykk OK eller, og velg Kun ATV eller ATV og DTV for å starte kanalinstallasjon. Installasjonen kan ta noen minutter. 3. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte når den er fullført. EEOppdateringssøk Oppdateringssøk ligner på Kanalsøk. Forskjellen er at du kan oppdatere kanallisten uten å slette den originale informasjonen. Denne funksjonen gjelder kun for antennemodus. Antenne-modus Meny Bilde Lyd TV Funksjoner Foreldrekontroll Øko OK Skann Kabel-modus Meny Bilde Lyd TV Funksjoner Foreldrekontroll Øko OK Skann Skann enkel RF-kanal. (Kun digital) RF-kanal Signalstyrke Signalkvalitet EXIT Tilbake Skann enkel RF-kanal. (Kun digital) 0 % 0 % Frekvens (khz) Modulasjon Auto Symbolrate (ksym/s) 6875 Signalstyrke 0 Signalkvalitet Dårlig EXIT Tilbake TV Kanaler. Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldrekontroll / Inngangssperre i Foreldrekontroll ikke er standardinnstilling. 2. Trykk <> for å velge Oppdateringssøk og trykk OK eller for å starte kanaloppdatering. 3. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte når den er fullført. EEEnkelt RF-søk Hvis du mottar digitale sendinger kan du teste kvaliteten og signalstyrken til de digitale kanalene. Dette gjør det mulig å stille inn antennen bedre. TV Kanaler. Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldrekontroll / Inngangssperre i Foreldrekontroll ikke er standardinnstilling. 3. <Antenne-modus> Uthev RF-kanal-boksen, og trykk for å velge et kanalnummer du ønsker å skanne. <Kabel-modus> Konfigurer Frekvens, Modulasjon og Symbolrate-boksene for å skanne. 4. Trykk OK for å starte skanningen. 5. Når skanningen er fullført, vises resultatet av signalstyrke og signalkvalitet på skjermen. 6. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Still inn antennen på nytt hvis kvaliteten og styrken på signalet er dårlig, og test igjen. du har ytterligere problemer med mottaket av digitale sendinger anbefaler vi at du kontakter en kvalifisert serviceingeniør. 2. Trykk <> for å velge Enkelt RF-søk og trykk OK eller for å gå inn. 14

16 TV-meny EEManuelt søk i analog kanal Dette avsnittet beskriver hvordan du søker etter og lagrer analoge kanaler manuelt. TV Kanaler. Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldrekontroll / Inngangssperre i Foreldrekontroll ikke er standardinnstilling. 2. Trykk <> for å velge Manuelt søk i analog kanal og trykk OK eller for å gå inn. Meny Bilde Lyd TV Funksjoner Foreldrekontroll Øko EXIT Tilbake Søk etter analoge kanaler Startfrekvens (MHz) Skann opp Skann ned Skriv inn frekvensen i boksen Startfrekvens (MHz) ved å bruke tallknappene på fjernkontrollen. 4. Trykk <> for å velge Skann opp eller Skann ned for å skanne den neste tilgjengelige analoge kanalen fra den frekvensen du har skrevet inn. 5. Trykk OK eller for å starte skanningen. 6. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte når den er fullført. EEValg av favorittnettverk Når du ser digital TV, kan du velge et favorittnettverk og sette av kanaler i favorittnettverket øverst i kanallisten (PR LIST (Programlisten)). TV Kanaler. Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldrekontroll / Inngangssperre i Foreldrekontroll ikke er standardinnstilling. 2. Trykk <> for å velge valg av favorittnettverk og trykk OK eller for å gå inn i nettverkslisten. 3. Velg favorittnettverket ditt trykk OK. 4. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Denne menyen er kun tilgjengelig når 1) «Norge» er valg som landsinnstilling, og 2) mer enn to nettverk ble funnet i det automatiske kanalskannet. EEKanalhopp Kanalhopp lar deg hoppe over én eller flere kanaler når du trykker P <> på fjernkontrollen for å bytte kanal. TV Kanaler. Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldrekontroll / Inngangssperre i Foreldrekontroll ikke er standardinnstilling. 2. Trykk <> for å velge Kanalhopp og trykk OK eller for å gå inn i kanallisten. 3. Trykk <> for å velge én eller flere kanaler du ønsker å hoppe over. 4. Trykk OK for å markere eller avbryte. 5. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. : For å se på de overhoppede kanalene, skriv inn kanalnumrene ved hjelp av tallknappene på fjernkontrollen eller velg dem fra PR LIST (Programlisten). EEKanalsort. Kanalsort. lar deg omorganisere kanalene i PR LIST (Programlisten). TV Kanaler. Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldrekontroll / Inngangssperre i Foreldrekontroll ikke er standardinnstilling. 2. Trykk på <> for å velge Kanalsortering og trykk på OK eller på for å gå til undermenyen. 3. Trykk på for å velge Numerisk rekkefølge eller Alfabetisk rekkefølge. EEKanalforflytning Du kan flytte kanalene for å ordne dem i ny rekkefølge i programlisten PR LIST (Programlisten). TV Kanaler. Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldrekontroll / Inngangssperre i Foreldrekontroll ikke er standardinnstilling. 2. Trykk på <> for å velge Kanalforflytning og trykk på OK eller for å gå til kanallisten. 3. Trykk <> for å velge en kanal og trykk OK for å markere den. 4. Trykk <> for å velge en annen kanal og trykk OK for å markere den. Den andre kanalen du markerer flyttes foran den første kanalen du valgte. 5. Gjenta trinn 3 til 4 for å omorganisere flere kanaler. 15

17 TV-meny 6. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. EEKanalredigering Redigere kanaler lar deg endre kanalnummeret eller kanalnavnet. TV Kanaler. Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldrekontroll / Inngangssperre i Foreldrekontroll ikke er standardinnstilling. 2. Trykk <> for å velge Kanalredigering og trykk OK eller for å gå inn i kanallisten. 3. Trykk <> for å velge en kanal du ønsker å redigere. 4. Trykk OK for å gå inn. 5. Trykk <> for å utheve én av de følgende: Kanalnummer: Skriv inn et nytt kanalnummer ved hjelp av tallknappene på fjernkontrollen. Kanalnavn: Trykk tallknappene på fjernkontrollen for å gi nytt navn til kanalen.du finner tilgjengelige bokstaver ved å se på figuren under. (Trykk hver knapp gjentatte ganger for å veksle mellom bokstavene.) 0-9 tallknapper med tilgjengelige bokstaver 3. Trykk <> for å velge kanalen du vil dekode. 4. Trykk OK for å markere eller avbryte. 5. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. EEFinjustering av analog kanal Hvis du har dårlige mottakerforhold kan du prøve å fininnstille analoge kanaler. TV Kanaler. Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldrekontroll / Inngangssperre i Foreldrekontroll ikke er standardinnstilling. 2. Trykk <> for å velge Finjustering av analog kanal og trykk OK eller for å gå inn i den analoge kanallisten. 3. Trykk <> for å velge en kanal og trykk OK for å gå inn. 4. Trykk for å justere frekvensen. 5. Trykk OK for å innstille frekvensen når du er ferdig. Den fininnstilte kanalen blir lagret under det gjeldende kanalnummeret. 6. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. EETømme kanallisten Du kan fjerne alle kanalene som er lagret i kanallisten. ABC1 DEF2 GHI3 JKL4 MNO5 PQR6 STU7 VWX8 6. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Det nye kanalnummeret du skriver inn kan ikke allerede være i bruk. EETildel en kanaldekoder (for ATV) Dekodere for krypterte kanaler kan kobles til via SCART. Du må angi hvilken TV-kanal som skal dekodes. Forsikre deg om at TV-apparatet er koblet til SCART før du velger kanaler YZ9 TV Kanaler. Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldrekontroll / Inngangssperre i Foreldrekontroll ikke er standardinnstilling. 2. Trykk <> for å velge Tøm kanallisten, og trykk OK eller for å gå videre. 3. Velg OK og trykk OK på fjernkontrollen for å fjerne alle kanalene i kanallisten. TV Kanaler. Du får beskjed om å skrive inn gjeldende passord for å gå inn i Kanaler hvis Kanalblokkering / Foreldrekontroll / Inngangssperre i Foreldrekontroll ikke er standardinnstilling. 2. Trykk <> for å velge Dekoder og trykk OK eller for å gå inn i listen med tilgjengelige analoge kanaler. 16

18 TV-meny Funksjoner Velge menyspråk Zoom 1 (Ikke for HD) Skalerer det klassiske 4:3-formatet til 14:9. Velge språket som vises i menyene. Funksjoner Menyspråk. 2. Trykk for å velge ønsket språk. 3. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. 4:3-modus Zoom 2 (Ikke for HD) Skalerer det klassiske 4:3-formatet til 16:9. Velg hvordan bredde/høyde-forholdet skal vises i Auto-modus. Når du har valgt 4:3, følger bildeformatet spesifikasjonene i WSS eller Scart Pin8. Når du har valgt 16:9, endres bildeformatet til bredformat. Funksjoner 4:3-modus. 2. Trykk for å velge ønsket modus. 3. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Endre bildeformat Bredformat Skalerer det klassiske 4:3-formatet til 16:9 (bredformat). Velg et bildeformat som passer til innholdet. 1. Trykk gjentatte ganger for å velge ett av de følgende bildeformatene. Alternativt, trykk MENU (MENY) og velg Funksjoner > Bildeformat. Bare 4:3 og 16:9 (bredformat) er tilgjengelige når signalkilden er PC. Når PC-signalet er 4:3 kan både 4:3 og bredformat velges. Ved andre signaler er bare bredformat tilgjengelig. Auto Det automatiske formatet for DTV-sendinger gis med AFD-informasjon, mens det for ATV og SCART gis med WSS-informasjon. Tid Still inn gjeldende tid og innsovingstid. EEEndre tidssonen Funksjoner > Tid. 2. Trykk OK eller for å gå inn i Tid. 3. Velg Tidssone og trykk for å velge tidssonen din. 4. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Normal (Ikke for HD) Viser det klassiske 4:3-formatet. EEInnstille klokken Funksjoner > Tid. 2. Trykk OK eller for å gå inn i Tid. 3. Trykk <> for å velge Tid og trykk OK eller for å gå inn. Konstant bruk av Normal-formatet kan forårsake skjermforstyrrelser. 17

19 TV-meny Meny Bilde Lyd TV Funksjoner Foreldrekontroll Øko Automatisk synkronisering Dato Tid Tidtaker Av-tid Av 2009/01/01 16: 52: 38 Av 00: 00: 00 TV-apparatet settes i standby. 5. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. When you press any button on the remote control with less than three minutes left in the countdown, Sleep timer will be automatically canceled. SCART Velg EXIT Tilbake 4. Velg Automatisk synkronisering og trykk for å velge: På: Innstiller klokken automatisk i samsvar med den digitale signaltiden. (Kun hvis digitalt signal er tilgjengelig). Av: Trykk <> for å stille inn Dato eller Tid manuelt ved å bruke tallknappene på fjernkontrollen. 5. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte når den er fullført. EESlå TV-apparatet automatisk av (TV Av tid) TV Av tid setter TV-apparatet i standby til en bestemt tid. Før du bruker TV Av tid-funksjonen, må du ha stilt tiden korrekt i TV-apparatet. (Se side 17 «Innstille klokken») Funksjoner > Tid. 2. Trykk OK eller for å gå inn i Tid. 3. Trykk <> for å velge Tid og trykk OK eller for å gå inn. 4. Trykk > for å velge Tidtaker og trykk for å velge: Av: Deaktivere Tidtaker. På: Trykk > for å utheve TV Av-tid og innstill tiden for å slå av TV-apparatet ved å bruke tallknappene på fjernkontrollen. 5. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. EESett TV-apparatet automatisk i ventemodus (Innsovingstid) Denne funksjonen slår TV-apparatet av, dvs. i ventemodus, etter at det er gått en bestemt tid. Funksjoner > Tid. 2. Trykk OK eller for å gå inn i Tid. 3. Trykk <> for å velge Innsovingstid. 4. Trykk for å velge hvor lang tid det skal gå før Du kan stille inn og spesifisere signalet som går inn i SCART-kontakten. Undersøk hva slags signal utstyret (DVD etc.) som er koplet til SCART-kontakten på TV-apparatet benytter, noe du finner i produsentens spesifikasjoner for dette utstyret. Velg korrekt inngangssignal for SCART. Denne muligheten er kun tilgjengelig når inngangskilden er SCART. Inngangsetikett Du kan beskrive hver enkelt inngangskilde slik du vil. 1. Trykk på MENU (MENY) på fjernkontrollen og velg Funksjoner > Inngangsetikett. 2. Trykk på OK eller > gå til Inngangsetikett. 3. Trykk på <> for å velge hvert tegn i inngangskildens nye navn, og trykk så på OK. 4. Gjenta helt til etiketten er ferdigskrevet. Etiketten kan ha opptil seks tegn. Hvis du vil gi etiketten et navn med færre enn seks tegn, må du velge «END» for å fullføre navnet. Det er ikke mulig å endre navn på inngangskildene «TV» og «USB». Bruk teksting Du kan aktivere teksting for hver TV-kanal. Tekstingen er kringkastet med tekst-tv eller med DVB-T digitale sendinger. Med digitale sendinger har i tillegg muligheten til å velge tekstingen i det språket du ønsker. EEInnstill analog teksting Funksjoner > Teksting. 2. Trykk OK eller for å gå inn i Teksting. 3. Velg Analog teksting. 4. Trykk for å velge På og alltid vise teksting eller På når lyden er av for kun å vise teksting når lyden er dempet. Velg Av for å slå av teksting. 5. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. 18

20 TV-meny EEVelg språk i undertekstene med digitale TV-kanaler Når du velger et språk i undertekstene med en digital TV-kanal som beskrevet nedenfor, vil det foretrukne språket som er satt i TV midlertidig bli overstyrt. Funksjoner > Teksting. 2. Trykk OK eller for å gå inn i Teksting. 3. Trykk <> for å velge 1. Undertekst eller 2. Undertekst. 4. Uthev valget ditt og trykk for å velge et språk for teksting. 5. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Hvis ditt valgte språk for teksting ikke sendes, vises standard språk for teksting. Hvis det første språket du valgte for teksting (1. Undertekst) ikke er tilgjengelig, vises det andre språket for teksting (2. Undertekst). EEVelge teksting for hørselshemmede When watching channels with hearing impaired service, you can enable the subtitle commentary for the hearing handicapped. For digital channels only. Funksjoner > Teksting. 2. Trykk OK eller for å gå inn i Teksting. 3. Trykk <> for å velge Type teksting. 4. Trykk for å velge Hørselshemmet som Type teksting. 5. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Funksjoner > HDMI-søkinfo. 2. Trykk for å velge en av de følgende: Velg Auto for å skanne bildet automatisk. Velg Underskann for å deaktivere. Velg Overskann to aktivere. 3. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Manuell OAD-nedlasting Når du får vite om tilgjengelige programvareoppdateringer fra forhandleren eller via Internett, kan du oppdatere driftsprogramvaren med OAD-nedlasting fra nettverket (OAD = Over Air Download). Oppdaterte programvaredata blir overført gjennom TV-signalet. 1. Trykk MENU (MENY) på fjernkontrollen, og velg Funksjoner OAD Manuell OADnedlasting. 2. Trykk OK eller for å gå inn. 3. Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned den oppdaterte programvaren. Ikke slå av TV-apparatet under nedlastingsprosessen. Søker etter oppdateringer* *Alle land utenom Storbritannia, Sverige og Italia er satt til Nei for denne funksjonen. TV-en fastslår automatisk om en ny programvareversjon er tilgjengelig når TV-en er i hvilemodus. Element Tekst-TV-språk Du kan velge språket for Tekst-TV når TV-apparatet mottar Tekst-TV-signaler kringkastet fra et TV-nettverk. (Se side 11.) Ja Nei Søker automatisk for nye tilgjengelige programvareoppdateringer når TV-en er i hvilemodus. Søker ikke etter oppdateringsinformasjon. Common Interface (CI, felles grensesnitt) Denne funksjonen lar deg se krypterte (betalings-) tjenester. (Se side 25.) Denne funksjonen er avhengig av landets kringkastingsforhold, og fungerer kanskje ikke der du bor. HDMI overskanning Intet signal Av Ved innstilt til On (På), vil TV-en automatisk gå inn i standbymodus dersom det ikke er en signalinnmating for 15 minutter. Selv om et TV-program avsluttes, er det ikke sikkert at denne funksjonen virker hvis den blir forstyrret av andre TV-stasjoner eller andre signaler. Når du ser på TV med en HDMI-kilde kan du bruke denne funksjonen til å forstørre bildet. Noe av bildet kan være beskåret. 19

21 TV-meny Ingen handling av TV-en vil automatisk gå inn i standby-modus dersom ingen operasjoner utføres i løpet av tre timer dersom On (På) er valgt. De siste fem minuttene før TV-apparatet går i ventemodus vises den gjenværende tiden hvert minutt. Tilbakestill standard Når du ønsker å tilbakestille TV-apparatet til de opprinnelige innstillingene aktiverer du Tilbakestill standard. Funksjoner Tilbakestill standard. 2. Trykk OK eller for å gå inn. 3. Velg OK og trykk OK på fjernkontrollen for å bekrefte. 4. Følg instruksjonen på skjermen for å tilbakestille TV-innstillingene. DivX -oppsett Dett er funksjonen som bekrefter registreringskoden din. Du må registrere koden på EEDivX(R) Registrering (VOD) Du finner registreringskoden i denne menyen. Du må registrere TV-apparatet på før du kan spille av DivX -innhold. Funksjoner DivX(R) Registrering. 2. Trykk OK eller for å gå videre. 3. Følg instruksjonene på skjermen for å avslutte. EEDivX -DivX(R) Deaktivering. (VOD) Du finner deaktiveringskoden i denne menyen. Du må deaktivere TV-apparatet på for å frigi registreringen. Funksjoner DivX(R) Deaktivering. 2. Trykk OK eller for å gå videre. 3. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. SW Ver. (programvareversjon) Denne funksjonen viser programvareversjonen. Funksjoner Programvareversjon. 2. Informasjon om programvareversjonen vises. Foreldrekontr. Denne funksjonen låser TV-kanaler eller tilkoblet utstyr med en firesifret kode for å hindre barn i å se upassende innhold. Gå inn i foreldrekontrollmenyen Foreldrekontr. 2. Trykk OK eller for å utheve passordboksen. Meny Bilde Lyd TV Funksjoner Foreldrekontroll Øko EXIT Tilbake Passord: * * * * 3. Skriv inn passordet ditt ved hjelp av tallknappene på fjernkontrollen. Hvis passordet er korrekt, vises Foreldrekontroll.-menyen. Du må skrive inn et 4-sifret passord hver gang du går inn i Foreldrekontroll. Skriv inn «1234» som standard passord. Hvis du glemmer passordet, skriv inn «5351» for å overstyre ethvert eksisterende passord. Låse én eller flere kanaler Låser TV-kanaler for å hindre at barn ser visse kanaler. 1. Skriv inn passordet ditt for å gå inn i Foreldrekontroll-menyen. 2. Velg Foreldrekontroll og trykk OK eller for å gå inn i kanallisten. 3. Trykk <> for å velge én eller flere kanaler du ønsker å låse. 4. Trykk OK for å låse eller låse opp kanalen du valgte. 5. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Hvis du velger en låst kanal, får du beskjed om å skrive inn passordet ditt. (Hvis passordet er korrekt, vil den låste kanalen bli låst opp inntil TV-apparatet starter igjen fra standby.) Hvis det valgte landet ditt er Italia (se side 7 «Trinn 2: Innstillinger for land»), får du beskjed om å skrive inn passordet ditt hver gang du går inn i en blokkert kanal. 20

22 TV-meny Stille inn lås for tidsintervall. Du kan låse TV-apparatet på bestemte dager og klokkeslett for å hindre barn i å se TV. Foreldrekontroll. 2. Skriv inn passordet for å åpne Foreldrekontroll.- menyen. 3. Velg Låstype og trykk for å velge dag. 4. Trykk <> for å stille inn Starttid og Sluttid. 5. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Slik stiller du inn Foreldrestyring Noen digitale sendere rangerer programmene sine etter seeralder. Du kan stille inn TV-apparatet til bare å vise programmer som har en høyere aldersgradering enn dine barns alder. 1. Skriv inn passordet ditt for å gå inn i Foreldrekontroll. 2. Trykk <> for å velge Foreldrekontroll., og trykk OK eller for å gå videre. 3. Trykk for å velge en aldersgrense. 4. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Låse én eller flere tilkoblede enheter Deaktiver de bestemte eksterne inngangssignalene. 1. Skriv inn passordet ditt for å gå inn i Foreldrekontroll.-menyen. 2. Trykk <> for å velge Inngangssperre og trykk OK eller for å gå inn i inn gangskildelisten. 3. Trykk <> for å velge én eller flere inngangskilder. 4. Trykk OK for å låse eller låse opp inngangskilden du valgte. 5. Følg instruksjonen på skjermen for å avslutte. Hvis du velger en blokkert inngangskilde, får du beskjed om å skrive inn passordet ditt. (Hvis passordet er korrekt, vil blokkert inngangskilde bli låst opp inntil TVapparatet starter igjen fra standby.) Hvis det valgte landet ditt er Italia (se side 7 «Trinn 2: Innstillinger for land»), får du beskjed om å skrive inn passordet ditt hver gang du går inn i en blokkert inngangskilde. Sett / endre passord 1. Skriv inn passordet ditt for å gå inn i Foreldrekontroll.-menyen. 2. Trykk <> for å velge Sett passord og trykk OK eller for å gå inn. 3. Skriv inn det nye passordet ditt i Ny-boksen ved hjelp av tallknappene på fjernkontrollen. 4. Skriv inn det nye passordet ditt igjen i Bekreftboksen. 5. Når dette er fullført kommer du tilbake til Foreldrekontroll.-menyen. 6. Repeat step 1 to 4 to change password. Nullstille alle foreldreinnstillinger Slik tilbakestilles alle innstillingene i Foreldrekontroll.- menyen. 1. Skriv inn passordet ditt for å gå inn i Foreldrekontroll.-menyen. 2. Trykk <> for å velge Tøm alle og trykk OK eller for å gå inn. 3. Velg OK and trykk OK på fjernkontrollen for å nullstille alle foreldreinnstillinger. Hvis foreldreinnstillingene er nullstilt, behøver du ikke skrive inn noe passord for å få tilgang til kanaler i TVmenyen. Øko Denne funksjonen gjør det mulig å automatisk redusere lysstyrken på bakgrunnslyset for å redusere strømforbruket og øke levetiden til bakgrunnslyset. øko og trykk OK eller for å gå videre. 2. Trykk på for å velge På eller Av og aktiver valget. 3. Følg instruksjonene på skjermen for å avslutte. 21

Din bruksanvisning SHARP LC-37 http://no.yourpdfguides.com/dref/3284528

Din bruksanvisning SHARP LC-37 http://no.yourpdfguides.com/dref/3284528 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com LC-19SH7E/LC-26SH7E/LC-32SH7E/LC-42SH7E BRUKSANVISNING / KÄYTTÖOHJE / BRUGSVEJLEDNING

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

LC-19LE320E/LC-22LE320E/LC-26LE320E/

LC-19LE320E/LC-22LE320E/LC-26LE320E/ PIN SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com Tryckt i Polen Tulostettu Puolassa Trykt i Polen Trykket i Polen Z41G220184302C

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC-32LE144E/LE244E http://no.yourpdfguides.com/dref/5184145

Din bruksanvisning SHARP LC-32LE144E/LE244E http://no.yourpdfguides.com/dref/5184145 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LC-32SB25S LC-26SB25S/LC-32SB25S/LC-42SB55S LC-42SB55E LC-42SB55S

LC-32SB25S LC-26SB25S/LC-32SB25S/LC-42SB55S LC-42SB55E LC-42SB55S PIN SHAP EECTONICS (Europe) GmbH Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHAP COPOATION Tryckt i Kinq Painettu Kiinassa Trykt i Kina Trykket i Kina C-26SB25E/C-32SB25E/C-42SB55E C-26SB25S/C-32SB25S/C-42SB55S

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning AEG CTV 4803 ST/VT Farge-TV Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet. Studer bruksanvisningen nøye for å se hvordan du kan få mest nytte av ditt nye produkt. Generelt Sikkerhet: - Ikke plasser

Detaljer

BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok

BH280/BH380 Klassisk skjerm (bar type) Brukerhåndbok BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk LX7500R Tilbehør som er inkludert 1 1 1 1 Hurtigveiledning Norsk 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD-systemet leveres med 1 2 front-, 1 senter- og 2 bakhøyttalere (se side 2) 2 1 subwoofer 3 6 høyttalerkabler

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Guide 2 BRUKERMANUAL

Guide 2 BRUKERMANUAL Guide 2 BRUKERMANUAL INNHOLD BRUKERMANUAL INNHOLD 2 1 HOVEDMENY 7 1.1 PROGRAMMERING AV INNSPILLINGER 7 (Valg 1 på hovedmenyen) 1.1.1 Videoopptak av et kommende program 7 1.1.2 Videoopptak av et program

Detaljer

Hvordan komme i gang. Sikkerhet først. Utpakking av dekoderen. Vedlikehold. kontakt med vann. Ta umiddelbart ut kontakten.

Hvordan komme i gang. Sikkerhet først. Utpakking av dekoderen. Vedlikehold. kontakt med vann. Ta umiddelbart ut kontakten. Hvordan komme i gang Sikkerhet først Fjernes dekselet på dekoderen kan dette føre til livsfarlig elektrisk støt Denne dekoderen er produsert i henhold til internasjonale sikkerhets standarder. Sikkerhetsreglene

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) No Innholdsfortegnelse Innledning...2 Grensesnittet...2 Problemer med tilkoblingen?...2 Mer om SnapBridge...2 Du trenger...3 Hva du kan

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Utvidet brukermanual for 1903t

Utvidet brukermanual for 1903t Utvidet brukermanual for 1903t Problem: Det er ikke alltid at fjernkontrollen fungerer skikkelig Løsning: Resett fjernkontrollen på følgende måte: Indikatorlampe 1 For å resette fjernkontrollen holder

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

HEOS 3 QUICK START GUIDE

HEOS 3 QUICK START GUIDE HEOS 3 QUICK START GUIDE FØR DU BEGYNNER Påse at du har følgende, og at alt fungerer: Wi-Fi-ruter Internettforbindelse Apple ios eller Android mobilenhet koblet til nettverket ditt 1 TRINN 1: TA DEN UT

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter,

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Harwa LCD-TV. Bruksanvisning

Harwa LCD-TV. Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Harwa LCD-TV Bruksanvisning - Les bruksanvisningen før bruk og ta vare på denne til seinere bruk. - Bruk kun tilbehør som anbefales av produsenten. - Ikke plasser noe direkte

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Bli venn med tv-tjenesten. Tv fra Altibox betyr at du fra nå av kan bruke tv-apparatet til mer enn bare å se tv-kanaler. Mulighetene er mange!

Bli venn med tv-tjenesten. Tv fra Altibox betyr at du fra nå av kan bruke tv-apparatet til mer enn bare å se tv-kanaler. Mulighetene er mange! 2TV 2.1 Bli venn med tv-tjenesten Tv fra Altibox betyr at du fra nå av kan bruke tv-apparatet til mer enn bare å se tv-kanaler. Mulighetene er mange! Denne brosjyren forteller deg hva du har i vente. Den

Detaljer

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO.

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO. BRUKER MANUAL Gratulerer med kjøpet av din Intono Home Radio. Denne brukerveiledningen gir deg informasjon og instrukser om hvordan du installerer og bruker radioen din. Den vil gi deg tekniske spesifikasjoner

Detaljer

Force Type 1. Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene:

Force Type 1. Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene: Force Type 1 Denne guiden er laget til Force mottakere med software 49.0. Den gjelder for modellene: 1122 1130 1133 -------------------------------------------------------------------------- Kanalsøk steg

Detaljer

Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene

Denne guiden er laget til Force mottakere med software Den gjelder for modellene Force Type 2 Denne guiden er laget til Force mottakere med software 59.0. Den gjelder for modellene 1144 1145 1155 1188 1199 516 536 556 -------------------------------------------------------- Mål signalstyrke

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

LC-32DH57E LC-32DH57S

LC-32DH57E LC-32DH57S LC-3DH57E LC-3DH57S SVENSKA SUOMI LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK DANSK NORSK SPECIAL NOTE FOR

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Brukerhåndbok. Digital TV-modul for NAVIGON 8410. Norsk

Brukerhåndbok. Digital TV-modul for NAVIGON 8410. Norsk Brukerhåndbok Digital TV-modul for NAVIGON 8410 Norsk August 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Norsk. LCD-farge-TV i E24/E26-serien Brukerveiledning. Velkommen

Norsk. LCD-farge-TV i E24/E26-serien Brukerveiledning. Velkommen LCD-farge-TV i E24/E26-serien Brukerveiledning Velkommen Fraskrivelse BenQ Corporation gir ingen garantier, verken uttrykte eller impliserte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet BenQ Corporation

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: 1 Rask og enkel installasjon Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal se rikstv.no/underholdningsportalen Starte programmer forfra Pause, spole og ta opp

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

C-J14EP/C-J21EP/ C-JT14EP/C-JT21EP

C-J14EP/C-J21EP/ C-JT14EP/C-JT21EP C-J14EP/C-J21EP/ C-JT14EP/C-JT21EP FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte et JVC fargefjernsyn. For å være sikker på at du forstår hvordan dette apparatet virker, bør du lese nøye gjennom denne

Detaljer

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE OPPKOBLING 1 VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE Med Get box ll kan du se tv akkurat når det passer deg. Du kan ta opp programmer, se direkte eller starte forfra. Det du gikk glipp av forrige uke finner

Detaljer

Kaon KSC 510 og 570. Mål signalstyrke. Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00).

Kaon KSC 510 og 570. Mål signalstyrke. Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00). Kaon KSC 510 og 570 Denne guiden er laget til Kaon KSC-510 (S/W 1.0.0) og Kaon KSC-570(SW 3.05.00). I menyen under kan du velge mellom 8 rutiner. Trykk på den du vil vite mer om og du vil få opp en beskrivelse

Detaljer

Reiseradio Brukerveiledning

Reiseradio Brukerveiledning Reiseradio Brukerveiledning Merknad Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Vi påtar oss ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet;

Detaljer

Kom i gang med din dekoder

Kom i gang med din dekoder HD 2840-C Kom i gang med din dekoder Digital HD-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no 1 Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen.

Detaljer

HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2

HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2 HEOS 1 QUICK START GUIDE HS2 FØR DU BEGYNNER Påse at du har følgende, og at alt fungerer: Wi-Fi-ruter Internettforbindelse Mobile Apple ios -, Android- eller Kindleenheter som er koblet til nettverket

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner

Detaljer

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX INNHOLD Kundeservice 06090 www.canaldigital.no Canal Digital AS er et 100

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Gjør. Ikke. Når du pakker opp din digitale dekoder, vennligst påse at følgende tilbehør er inkludert:

Gjør. Ikke. Når du pakker opp din digitale dekoder, vennligst påse at følgende tilbehør er inkludert: DTR 8820 Hvordan komme i gang Sikkerhet først Fjernes dekselet på dekoderen kan dette føre til livsfarlig elektrisk støt Denne dekoderen er produsert i henhold til internasjonale sikkerhets standarder.

Detaljer

Bruksanvisning Tiny Audio Joy

Bruksanvisning Tiny Audio Joy Bruksanvisning Tiny Audio Joy SIKKERHETSINSTRUKSJONER 1. Les disse instruksjonene Alle sikkerhets- og driftsinstruksjoner skal leses før produktet tas i bruk. 2. Oppbevar disse instruksjonene Sikkerhets-

Detaljer

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp.

For å måle signalstyrke på en allerede installert mottaker velg ønsket kanal, trykk deretter på rød knapp. Digiality CX-CI 304 Denne guiden er laget til Digiality CX-CI 304 med følgende data: SW Release 27th of October 2003 SW Version 10. Nedenfor følger noen brukertips for denne dekoderen. -------------------------------------------------------

Detaljer

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box Get started Fullstendig brukerveiledning for Get box Fjernkontrollen AV / PÅ 1 NUMMERKNAPPER 2 TV / RADIO 3 4 LYD AV / PÅ KANAL OPP / NED GET GUIDE 5 7 6 8 VOLUM OPP / NED ENKEL PROGRAMINFO 10 OPP / NED

Detaljer