* styrke norskspråkelig praksis og gi innsikt i norske kvinners hverdagsliv hos introduksjonssenterets kvinnelige kursdeltagere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "* styrke norskspråkelig praksis og gi innsikt i norske kvinners hverdagsliv hos introduksjonssenterets kvinnelige kursdeltagere"

Transkript

1 LOKALT PROSJEKT Drammen soroptimistklubb skal supplere Introduksjonssenteret i Drammen Kommune med aktiviteter som øker innvandrerkvinners muligheter til å ta i bruk og utvikle norskspråkelige ferdigheter. Tidsramme: januar Senere forlenget til 2012 og 2013 PROSJEKTETS MÅL: * styrke norskspråkelig praksis og gi innsikt i norske kvinners hverdagsliv hos introduksjonssenterets kvinnelige kursdeltagere * økt forståelse og kunnskap om Introduksjonssenterets kvinnelige kursdeltagere hos medlemmene i Drammen Soroptimistklub I 2012 har 2-3 soroptimister hatt 3 skoletimer for innvandrerkvinner på Introduksjonssentert hver uke. Primært har hovedmål vært sosialt, og å snakke og trene seg i norsk språk. Prosjektet har i 2012 hatt som tema Mat og Helse. Det har vært nyttige samtaler om norske matvaner og hva som er sunt og usunt. Likeledes har det vært samtaler om helse hos kvinner og barn. Dette var like givende for soroptimsitene som fikk innblikk og forståelse for andre kulturer og vaner. Fra januar 2013 er temaet å diskutere sosiale media, som aviser, blader, bøker, TV/radio mm. Samt å gå igjennom reklame og offentlige trykksaker. Et annet tiltake er å gå på tur. Turene har hatt som mål å ha språklig fokus på konkrete begreper som kan registreres under turen. Opplegget er en halvtimes gjennomgang av kart som viser hvor turen skal gå. Deretter følger turene årstidenes endringerog fokus har vært vinterlandskap, veier og trafikk, søndagstur med barna, elveparkens muligheter, blomster langs turstiene og omvisning i kirken. Deltagerne har gjennomgående vært aktive både fysisk og språklig. Turene har vært preget av mye godt humør og humor. Anna Valborg Mikkelsen som har vært ansvarlig for turene alene sier at dette har vært en berikelse rent mennesklig for henne og ikke minst lærerikt å gjennomføre tiltaket sammen med fantastiske kvinner med svært forskjellige "bilder i hodet" og "bagasje" Fra høsten 2010 vil det være to soroptimister med på disse turene som går på fredager.

2 Leder for prosjektet Anna Valborg Mikkelsen sammen med 8 lærevillige og pratsomme damer. De er fra Eritrea, Sudan, Afghanistan og Øst Turkistan PROSJEKT INTERNASJONALT: BYGGING OG FERDIGSTILLING AV HELSESENTER I GAMBIA Prosjektet var i hovedsak å ferdigstille et helsesenteret i Jehswang i Gambia. Arbeidet startet i Det er i løpet av fire år brukt ca. kr for å ferdigstille senteret. 7 november 2006 ble helsesenteret offisiet tåpnet av helseministeren i Gambia. Det var en flott sermoni som både en imam og en kristen leder vesignet. Det ble holdt taler av helseministeren, ordføreren i Gambias største by, Drammen vest Rotary og Drammensklubbens daværende president, Ina Baumann. Videre var det dans, sang og

3 trommer.begivenheten ble behørig omtalt i Gambias største avis The Observer og åpningen ble vist på Gambisk TV. I april 2007 ble senteret tatt i bruk. Det er ansatt sykepleiere og jordmødre og foreløpig er det poliklinisk virksomhet med to skift: og Ebo Towns venner (nå Butterfly friends) betaler lønn til 12 ansatte. Det er behandlet 7000 pasienter poliklinisk pr.1.desember 2007 for malaria, hudsykdommer, diarè og kuttsår. I juni 2007 er det startet med vasiner mot poliomylitt og det deles ut moskitonett til familier med barn mellom 0-5 år. Under regntiden klekkes malariamyggen så dette er et viktig tiltak for å begrense utbredelsen av malaria. Regntiden har startet og varer til september/oktober. I februar 2008 besøkte 2 soroptimister fra Drammen helsesenteret. Et apotek hadde donert vitaminer som de hadde med til senteret. I tillegg hadde de med 3 apparater for å måle blodsukkeret. Det var fra helsemyndighetenes side planlagt en omfattende vaksinering i området, fagpersonell fra myndighetene vil utføre dette på senteret. I løpet av 2009 har helsesentert fått fulldøgnsdrift og det er ansatt lege ved senteret. Lønnsutgiftene betales nå av en lokal gruppe av Ebo Towns venner Sørlandet. Generalforsamlingen i Drammen Soroptimistklubb 5.mars 2007 vedtok følgende forlengelse av prosjekt: BIDRA MED UTSTYR TIL HELSESENTERET I NEW JEHSWANG, GAMBIA Helsesenteret er tatt i bruk og oppfølging med utstyr og forbruksmateriell bør skje over et par år. I løpet av 2008 har helsesenteret mottatt kr til utstyr.

4 I 2009 har helsesenteret fått midler til å kjøpe en moped til bruk for helsesøster som foretar hjemmebesøk. Pengene er gitt av Drammen Soroptimistklubb. Fra desember 2008 til november 2009 er det totalt behandlet pasienter ved helsesenteret. Ebo Towns venner Sørlandet står i hovedsak for driften. Helsedepartementet i Gambia leverer vaksiner og malariamedisin til senteret. I tillegg lønner departementet 10 ansatte, mens Ebo Towns venner Sørlandet lønner 15 ansatte. Totalt er det ansatt 25 personer inkl. lege og biokjemiker. Ebo Towns venner Sørlandet har som mål at Gambiske myndigheter skal overta driften og å bygge operasjonsstue ved senteret innen Drammen soroptimistklubb har i løpet av 2011 støttet en gruppe kvinner i Gambia som produserer grønnsaker til eget bruk og til salg på markedet. Kooperasjonen har fått kr til bygging og restaurering av brønner. President:Emmy Grytten Gustavsen

5 Visepresident: Henriette Aanesen Sekretær: Randi Waage Kasserer: Trine Brekke Styremedlem: Edith Fossebrekke Suppleanter: Åsne Grasbekkekk, Anu Kubar Representanter til unionen 1. Emmy Grytten Gustavsen 2. Henriette Aanesen Suppleanter 1.Tone Beate Røneid 2.Tone Hodneland Larsen 3. Astri Moe Rygh Ekstensjonsansvarlig/rekruttering: Anu Kubar, Ina Styrmo Moen, Emmy G.Gustavsen, Anne Marie Refsum, Nettansvarlig og informasjonsansvarlig: InaBaumann Programansvarlig: Anna Valborg Mikkelsen Assisterende PA: Bente Prag

6 Programansvarlig, PA: Anna Valborg Mikkelsen Assisterende programansvarlig, APA Bente Prag Prosjektgruppe for Contribution of Equipment to the Health Centre New Jeshwang/Ebo Town Liv Hausmann, leder Gerd Stenberg, sekretær Randi Erlandsen Prosjektgruppe for Samtalegruppe for innvandrerkvinner ved Introduksjonssenteret i Drammenh Kommune Anna Valborg Mikkelsen Hvorfor bli soroptimist?? Soroptimistene byr på et annerledes nettverk. Et nettverk av kvinner i alle aldre og med forskjellige yrker.dette gir oss kontakt med personer og miljøer som kanskje ellers hadde forblitt ukjent for oss. Dessuten får vi et internasjonalt, globalt perspektiv fordi soroptimistene er tilsluttet en internasjonal organisasjon som arbeider globalt og lokalt. Vi har mulighet til å skape vårt interne klubbmiljø i positive og trygge omgivelser, hvor vi også skal støtte hverandre og ha omsorg for hverandre. Vi har kanskje ikke vært flinke nok til å fornye oss og gjøre klubben interessant for yngre yrkeskvinner. Vi vil derfor gjerne ta opp flere nye medlemmer. Disse vil nå få muligheter til å delta i en moderniseringsprosess og stimulere til ny blomstring i klubben. Følgende personer kan kontaktes: Ina Baumann tlf.: Emmy Grytten Gustavsen tlf: Astri Rygh tlf.: Henriette Aanesen tlf.: Styret

7 Bak: Bente Prag, Tone B Røneid, Randi M Erlandsen Astri Rygh og Emmy G Gustavsen Foran: President Liv Hausmann og Tone E H Larsen Styret Bak. Randi M Erlandsen, Emmy G Gustavsen Astri Rygh, Tone B Røneid Foran: Elin Werring, president Liv hausmann, Dorriths Torgersen EN KLUBB BLIR TIL Soroptimismen slo rot i Norge i 30-årene, og etter at klubbene i Oslo, Bergen og Trondheim var etblert, var turen kommet til Drammen. Drammen soroptimistklubb ble startet 22.september1947 Det første styret hadde følgende sammensetning: Formann: Aasta Skogvold, provisor Viseformann: Ulrikke Greve Dal, tannlege Sekretær: Astrid Hartz Hansen Fuglesang, overrettssakfører Styremedlemmer: Maja Schaanning, bibliotekar Tordis Ruud, klaverpedagog Birgit Hegeland, lærer ÆRESMEDLEMMER

8 Mary Barratt Due 1952 Ingeborg Brochmann 1987 Aslaug Evju Blackstad 1996 Aasta Skogvold 1996 Gunvor Helgeland 1996 Else Nordby 2011 Kirsti Øyjord 2011 GUVERNØRER I NORGEUNIONEN Ulrikke Greve Dal Ingeborg Brochmann Aagot Friis Faattedal LANDSSEKRETÆR I NORGESUNIONEN Ingeborg Brochmann Ester Sannum Ina Baumann DISTRIKTSKONTAKT, DISTRIKT ØST 3 Borghild Christoffersen Åsne Grasbekk Anna Valborg Mikkelsen Loppemarked avviklet 15.oktober 2011

9 september feiret Hammerfest soroptimistklubb sitt 60-års jubileum. Tre soroptimister tre Drammen deltok. Avtroppende president, Liv Hausmann takket for maten og hadde en god prat med Charterpresident, Kari Hagen som sammen med unionspresident Edle Utaaker lyttet til talen. 12.september 2011 ble to av Drammensklubbens medlemmer utnevnt til æresmedlemmer: Else Nordby har vært medlem i 50 år (til venstre) Kirsti Øyjord har vært medlem i 43 år. Æresmedlemmene er flankert av president Liv Hausmann og visepresident Randi Marie Erlandsen. 27.august deltok distrikt øst 3 på Kjerringtorget på Nesbyen. Anna Valborg Mikkelsen fra Drammensklubben holdt tale for dagen. Unionstyret kom innom i øsende regnvær. Det ble solgt lilla sløyfer for nærmere 3 500!

10 Sommermøte i Portåsen, Wildenveys fødested 6.juni 2011

11 Delegater og gruppen med deltagere på Representanskapsmøtet i Bergen 2011 Hjemreisen på toget

12 Julemøte 13.desember september distriktsmøte i distrikt øst 3 på Ringerike Ny distriktskontakt Anna Valborg Mikkelsen overtar etter Lisbeth Riis Jensen

13 KLUBBMEDLEM HJALP GAMBISK FANGE! Liv Hausmann, leder for vårt prosjekt i Gambia, tok initiativ til å få løslatt en politisk fange i Gambia. Liv har flere ganger vært i Gambia og har benyttet seg av Ousman "Rambo" Jatta som guid. Under samtaler med guiden, som har bodd flere år i Sverige, har han fortalt om sin politiske virksomhet, han er leder av et av opposisjonspartiene i landet. Da Liv og seks andre soroptimister besøkte Gambia i november 2006 fikk de vite at guiden var arrestert. Han hadde nektet noen av presidentens menn å stemme da de ikke sto i mantallet. Da han fortsatt ikke var løslatt i februar 2007, tok Liv kontakt med Amnesty International med forspørsel om de kunne undersøke saken. I oktober 2007 ble han løslatt etter at 2 representanter fra Amnesty International fra London hadde besøkt Gambia. På nettsiden til Gambia News sier Ousman at han er glad for å være sammen med familien igjen og han takker Gud for at han er løslatt. Som en ekte sorptimist er Liv opptatt av menneskerettigheter og tok initiativ i denne saken. Vi er stolt av å ha et slikt medlem i klubben! I februer 2008, medbragt norsk flagg, møtte Liv den løslatte Rambo! Hum ble invitert hjem til ham og fikk hilse på hele hans familie.

14 Nye medlemmer i løpet av 2011/2012 Nye medlemmer våren I mai ble det tatt opp 3 nye medlemmer til klubben vår. Det er fra venstre: Kari Brenden, Liv Bente Hanssen, vår president Randi M. Erlandsen og Grethe Skjelsbekk. Vi ønsker dem velkommen og gleder oss til å bli kjent med dem. Mail: E-post: Er du en samfunnsbevisst yrkesaktiv kvinne som vil ha mulighet til å jobbe med prosjekter for å bedre miljø, menneskerettigheter og kvinners stilling nasjonalt og internasjonalt? Ta kontakt! Møtevirksomheten er 10 møter pr.år, møteprogrammet finner du på nettsiden vår under Hva skjer? Møtene avvikles en gang pr.måned og medlemmene plikter å møte på minst 5 møter pr.år

15

Moldova i fokus Arendalklubben i Tanzania

Moldova i fokus Arendalklubben i Tanzania NR. 1/2012 l ÅRGANG 65 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN soroptima norsk Moldova i fokus Arendalklubben i Tanzania UNIONSPRESIDENTEN Kjære soroptimister! Et nytt, ubrukt år ligger foran oss med

Detaljer

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet

Detaljer

Muntre damer på distriktsmøte, s. 17 Referat fra SIE-kongress i Berlin, s. 4 7

Muntre damer på distriktsmøte, s. 17 Referat fra SIE-kongress i Berlin, s. 4 7 NR. 6/2013 l ÅRGANG 66 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Muntre damer på distriktsmøte, s. 17 Referat fra SIE-kongress i Berlin, s. 4 7 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimistsøstre Ja, så er det

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

Kvinnehelse i et livsløpsperspektiv med fokus på kunnskapshull

Kvinnehelse i et livsløpsperspektiv med fokus på kunnskapshull NR. 2/2015 l ÅRGANG 68 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Kvinnehelse i et livsløpsperspektiv med fokus på kunnskapshull UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Etter en flott helg med utvidet unionsstyremøte

Detaljer

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12 nr. 1-2013 Side3 Avtale med speiderne Side 4 og 5 Verdenskonventet og regionskonferansen Side 6 Presentasjon av nye ledere og inntrykk fra Høstmøtet Side 7 Roll Back Malaria Side 8 Internasjonalt: Hilsen

Detaljer

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre Kvinneforbundet 90-års jubileum 1916-2006 Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre La oss fortsatt gjøre det gode og ikke bli trette Samfunnet har forandret seg i løpet av Kvinneforbundets 90 årige historie,

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006

Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006 Velkomsthilsen fra ny styreleder i Holistisk Forbund: Juni august 2006 Tålmodighet er en dyd, heter det. Vi i Hovedstyret i Holistisk Forbund takker for den tålmodighet våre medlemmer har vist i påvente

Detaljer

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013 nr. 2-2013 Bli med på Regionkonferanse 9-11 august Side 3 Seniorklubber Side 4 Voksenkro Side 5 Nye nettsider Side 6 og 7 Regionskonferanse på Tjøme Side 8 Speider samarbeid Side 9 Fra KFUM-KFUK landsmøtet

Detaljer

HLF-Nytt. Informasjonsblad for Bergen Hørselslag. Leder har ordet Så er året 2008 til endes.

HLF-Nytt. Informasjonsblad for Bergen Hørselslag. Leder har ordet Så er året 2008 til endes. - Din hørsel - vår sak HLF-Nytt Vår 2009 Informasjonsblad for Bergen Hørselslag Leder har ordet Så er året 2008 til endes. Året 2008 har vært et spesielt år med blant annet vår 75 års feiring og med utgivelsen

Detaljer

N O R G E 5 2. Å R G A N G N R. 3 M A R S 2 0 1 5. Narkotikahunden Tara og hundefører Hege

N O R G E 5 2. Å R G A N G N R. 3 M A R S 2 0 1 5. Narkotikahunden Tara og hundefører Hege N O R G E I N T E R N AT I O N A L I N N E R W H E E L 5 2. Å R G A N G N R. 3 M A R S 2 0 1 5 Narkotikahunden Tara og hundefører Hege Fra redaktør Liv Elin Broberg Lewin Kjære Inner Wheel venninner Tenk

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Nyhetsbrev oktober 2014 Visit Trondheim AS, 1.10.14 Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Året går fryktelig fort og snart er det tid for å pynte til jul og begynne planleggingen

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

av Y-bygget (legevaktsbygget). saken om helikopterplass og og parkeringshus er allerede Dagens landingsplass for

av Y-bygget (legevaktsbygget). saken om helikopterplass og og parkeringshus er allerede Dagens landingsplass for kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 2 april 2012 Endelig inn for landing Landingsplassen for helikopter kan være i funksjon til sommeren 2013, sier prosjektleder i

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 DETTE KAN DU LESE MER OM I DENNE UTGAVEN AV IMPULS: OM Å VERE SYNLEG I MEIR ENN EITT ÅR LES PRESIDENT GEIR HØYDALSVIK HVEM ER VI? LES PÅTROPPENDE PRESIDENT CECILIE BARTNES PLENUMSMØTENE

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet.

CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet. CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Å være frivillig betyr å bry seg om sine medmennesker og å ta ansvar i nærmiljøet Det kan være mange positive opplevelser i møte med

Detaljer

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner RAPPORT Pilotprosjekt - FRIDA Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet INNHOLD Bakgrunn 3 Mål med

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

ALL over winner på side 3. SIgrId

ALL over winner på side 3. SIgrId wenche Klunderud fikk idéen til Utdanningsfondet sammen med Bergljot Knutsen fra Voss. Nå har fondet fått anerkjennelse i Europaføderasjonen! Det kan vi i Larvik-klubben også glede oss over! Se side 3

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer