NTL-Skatt. NTL-Skatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTL-Skatt. NTL-Skatt"

Transkript

1 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Årsmøter og kurs i avdelingene Skatteforvaltningen i norden

2 NTL-Skatt Leder Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: Ansv. redaktør: Stein Thorvaldsen Redaktør: Inge Sveås NT-Fylkesskattekontor 7734 Steinkjer Tlf Mobil inge.sveas Redaksjonen avsluttet: 20. april Layout og trykk: Stiftelsen Aktuell, Oslo Tlf Innhold: Leder... 2 Redaktørens hjørne... 3 Oversikt infoer... 3 Skatteforvaltningen i norden Møte i NSO Kurs for NTL-landsforeninger... 5 Kortkurs i NTL-Skatt Nordland... 6 Årsmøte i skattefogd/ssø-avdelingen... 7 Nytt fra SSØ Ingrid og Trines hjørne... 7 Felles konferanse i Vestfold og Telemark... 8 Brudd i forhandlingene om ny tilpasningsavtale... 8 Kortkurs i NTL-Skatt Oppland... 9 Nei til privatisering av støttetjenester... 9 Dagskonferanse i NTL-Skatt Rogaland Årsmøte i NTL-Skatt ved Oslo ligningskontor Dagskonferanse i NTL-Skatt Hordaland Årsmøte i NTL-Skatt Akershus Innkjøpsportalen Ownersbuy.no Pensjonistjubileum i Sør-Trøndelag Dagskonferanse i NTL-Skatt ved SFU Adresseoversikt Kortkurs i NTL-Skatt Finnmark Etter en snørik vinter og vår for mange rundt om i landet, og en forhåpentligvis avslappende påskeferie, står en hektisk tid for Skatteetaten for tur. Mange vil være i mye kontakt med publikum bl.a. i forbindelse med selvangivelsen med tilhørende vedlegg som ikke minst aksjeoppgaver m.m. Etaten vil ha stort fokus på gjennomgang av oppgavene, samt kontroll- og innkrevingsvirksomhet generelt. Det er bare å ønske hverandre lykke til med arbeidet, opp i en tid med stramme personellressurser i ytre etat, samt mange omorganiseringer og tiltak rundt oppgaveløsningen. Ny ROS-rapport på høring. I tillegg skal vi også tenke framtidig organisering av Skatteetaten. Finansdepartementet sendte som kjent tidligere i vinter ut på offisiell høring, sin rapport om omorganisering av Skatteetaten. For vår del er Landsorganisasjonen den offisielle høringsinstansen. NTL-Skatt vil imidlertid både gi kommentarer til LO, og også sende eget høringssvar til Finans-departementet. Vi har tidligere avgitt kommentarer til etatens interne høringsrunde i fjor høst, men vi føler også behov for å komme med en del kommentarer til departementets offisielle rapport. I dette arbeidet vil dere som medlemmer og tillitsvalgte ha mulighet til å komme med innspill til oss. NTL-Skatt ser for øvrig at toppledelsen i ytre etat setter i gang med en del forberedende arbeide ifm. den framtidige etaten. Det er vel og bra at man setter i gang et arbeide for å forberede seg på et politisk vedtak. Og sitte å ikke gjøre noe arbeide i denne ventefasen, vil være dumt, men det går en balansegang med ikke å forskuttere en politisk behandling og vedtak. Sentralt er det også satt i gang et slikt arbeide bl.a. ved dannelsen av et Kontaktforum der organisasjonene er representert. Men det må ikke bli slik ute i etaten at det bare er toppledelsen ute som nå planlegger den nye regionen, her må lederne og øvrige medarbeidere trekkes med, og ikke minst de tillitsvalgte! Tjenestetelefonsaken. Det har det siste året vært mye turbulens rundt den såkalte tjenestetelefonsaken, der NTL-Skatt i manges øyne har blitt den store syndebukken. Saken har etter hvert utviklet seg uheldig i manges øyne, og mange setter nå sin lit til at man skal få inngått en særavtale sentralt mellom hovedsammenslutningene og staten, for å rydde opp. Jeg føler behov for å presisere et par fakta: organisasjonene i Skatteetaten sa i fjor vinter klart fra til Skattedirektoratet at vi krevde å få drøfte de nye retningslinjene for telefonordning som ble lagt fram på et fellesmøte med organisasjonene, inkludert eventuell kompensasjon for bortfall av tjenestetelefon. Dette sa direktoratet ja til at skulle bli gjort. Vi har altså aldri sagt oss uvillig til å diskutere også det med lønnskompensasjon. At Skattedirektoratet bare sendte de nye retningslinjene ut til etaten, uten noe nærmere drøfting med organisasjonene har etter min mening gjort at vi i denne saken har kommet meget uheldig ut. Etter at LO-Stat og YS tok opp spørsmålet om hjemmelsbruken for slike tillegg med staten, havnet saken i Statens lønnsutvalg, som fastslo at tilleggene var gitt på feil grunnlag, og som derigjennom har medført av skattedirektoratet har stoppet tilleggene. Hovedtariffoppgjøret. Når dette leses er kanskje hovedtariffoppgjøret i staten ferdig. Før påske overleverte LO-Stat, YS-Stat og Unio felles krev til staten, som i stor grad går på en økning av kjøpekraften, mest mulig tillegg sentralt, samt krav i forbindelse med mindrelønnsutvikling for de statsansatte. Man forutsetter også en mindre pott til lokale forhandlinger, men det er stor forskjell opp til hva Akademikerne vil ha av økonomisk ramme til slike forhandlinger. Stein Thorvaldsen 2 NTL-Skatt 2/2006

3 Redaktørens hjørne NTL-Skatts hurtiginfoer Inge Sveås Hei, da er vi i gang igjen! Vinteren må vel sies å være på hell, men biter virkelig krampaktig fra seg fortsatt. Når dette skrives er vårjevndøgn for lengst passert, men flerfoldige minusgrader har til tider gjort at vedovner antar en etter hvert mørk rødlig farve. For ikke å nevne løpske strømmålere, som med lynets hastighet produserer kilowatter, som igjen genererer bankgiroinnbetalingskort i postkassa pålydende summer hinsides all sunn fornuft! Norge,fossefall, og vannmagasiner som rett og slett (iflg. NVE?!) nekter å la seg fylle tilstrekkelig til at strømprisen kan falle noe, og dette tiltross for at deler av landet flommet over av nedbør tidligere i vinter! Så faller tankene på at en viss poet fra Rudshøgda engang skrev noe slikt;...for i bakvendtlainn, der kan alt gå an...osv... Ja, så gjør det vel det da... Men la oss trøste oss med at vi har da sannelig årets Hovedtariffoppgjør i vente, det vil vel bringe oss «kapitalsk» på fote igjen, ja, mon det... Ellers er vi inne i årmøtenes tid for de enkelte avdelinger, en del av seansene bringer vi noe stoff fra i dette nummer. Spennende å se hvorvidt det er «gamle» travere som tar nye tak, eller om det kommer nye koster som blir med på å dra lasset. Ellers så kan man kanskje si at jeg sist tok munnen en smule for full i min karakteristikk av tidens gjøren og laden i Regjeringskvartalet. Er vel ikke å stikke under en stol at de «Rød- Grønnes» tilstedeværelse nok har hatt sitt å si i forbindelse med reverseringen i saken omkring outsourcing fra Skattedirektoratet. Det viser også at politisk kontakt fra Forbundet og NTL-Skatt sin side så absolutt nytter, og nok gir større muligheter med nåværende regjering salternativ enn med det forrige. Virkelig godt å se at det nytter! Ja, innflytelse er ikke dumt dere! NTL-Skatt bringer i dette nummer for første gang en annonse for innkjøpsportalen Ownersbuy. Dere har sett en artikkel vedrørende dette tilbudet tidligere i bladet! Og dere som har anledning til det bør kikke på nettstedet, her kan det på flere områder være kroner å spare! Det være seg på telefoni, alt inklusive, forsikring og strøm! Har dere likevel, og det har dere vel, NTL Skatt sin hjemmeside som en av favorittene finns det en lenke der på venstre side som enkelt gir direkte oppslag på hjemmesida til Ownersbuy. Vi befinner oss i en travel førpåsketid og jeg kom på denne historien nå når vi nærmer oss vår (hva har denne med vår å gjøre?!) Det var i Trøndelag for flere tiår siden og sein etterjulsvinter. Og det var dans på lokalet. Det ble drukket en del og som rimelig kan være måtte mennene etter hvert ut får å «slå lens» utpå kvelden. To stykker hadde kommet seg ut og ble stående ved siden av hverandre, og den ene sto liksom å «fomla» før hainn fainn litjkar n og dette fikk kompisen til å utbryte; - Når du hi sånn problem med å finn skruven når du ska pess- kolles ska det da bli når du kjæm heim åt kjærringa da? Da kom det lakonisk fra hainn som fomla; - å du, veit da e vi no to om å leit! Når dette leses er vel påsken allerede forbi og det passer vel å si vel overstått. Til tross for at påskefridagene er forbi, la oss så til de grader nyte våren som vel etter hvert er over oss i fullt monn!. Inge S. Siden siste nummer av bladet, har NTL-Skatt sendt ut følgende utgaver av Hurtiginfo: 08/06: Ny hovedavtale i staten. 09/06: Veiledningstjeneste for PSA på web 10/06: Fellesmøtet i Skattedirektoratet 21.februar 11/06: Kompensasjon for bortfall av tjenestetelefon 12/06: Høringsrunde om reorganisering av Skatteetaten 13/06: Arbeidsvilkår ifm. arbeidet med beholdningsoppgaver aksjer 14/06: Vedr. outsourcing av støttetjenester i direktoratet 15/06: Fellesmøtet i Skattedirektoratet 28. mars 16/06: Brudd i forhandlingene om ny tilpasningsavtale 17/06: ROS avtalte møter sentralt Får du ikke tilsendt NTL-Skatts hurtiginfoer og Kontrollinfoer på e-post? Ta i tilfelle kontakt med din tillitsvalgt/ lokalavdeling, eller NTL-Skatt sentralt. Har du flyttet? Husk å melde adresseendring til fagforeningen. Mange av dere sender en melding til vårt sekretariat i NTL-Skatt om dette. Men slik melding skal sendes direkte til forbundet: NTL Møllergata OSLO NTL-Skatt 2/2006 3

4 Skatteforvaltningen i Norden Når vi nærmer oss en omorganisert skatteetat her i landet, kan det være interessant å se hvordan de øvrige nordiske landene har organisert sin skatte- og avgiftsadministrasjon. Både strukturen og organiseringen av etatene, og ikke minst oppgaveløsningen er til nærmest løpende vurdering. Tendensen er en sterkere samling av oppgaver på færre steder. Alle landene i Norden er dessuten i en situasjon med nedbemanning og reduserte budsjetter. NTL-Skatt har et godt samarbeid med organisasjonene i de nordiske landene. Dette ser vi som meget viktig, bl.a. fordi ledelsen av skatte- og avgiftsadministrasjonene i norden har jevnlig kontakt i forhold til utformning av etatene. Dette arbeidet er det viktig at organisasjonene følger godt, samt at vi selv kan legge noen premisser for utvikling av de nordiske skatteadministrasjoner. Nedenfor følger i stikkords form en hovedoversikt over hvordan de enkelte lands skatteog avgiftsadministrasjon er organisert pr. i dag. Det tas forbehold om mulige feil. Sverige Fra og med 1.januar 2004 er Riksskatteverket og de regionale skattemyndigheter omorganisert til Skatteverket som én forvaltningsmyndighet for skatt og innbetaling. Hovedkontoret i Solna/Stockholm har det overordnede ansvaret for ledelse og styring av hele etaten. I Skatteverket, under hovedkontoret, er det fortsatt regionale, administrative enheter, som er en overbygning over skattekontorene i regionen. Man har nå 7 geografiske regioner. Fra og med 1.januar 2005 ble skattekontorstrukturen endret fra 133 kontor til 45 skattekontor og 11 servicekontor, men med lokalisering 113 steder. Det kan altså være flere enheter innenfor ett skattekontor. Skattekontorene vil være grunnenheten i Skatteverket og betjene publikum med alle relevante oppgaver og gjøremål. I tillegg vil det være en del spesialisering av arbeidsoppgaver mellom regioner og mellom skattekontor. Skattekontorene varierer i størrelse med et spenn fra 70 til 700 ansatte. I Stockholm er det rundt 1800 ansatte, fordelt på tre skattekontor. Et skattekontor ledes av en kontorsjef, med hovedregel om en sjef pr. 20 medarbeidere. Regionkontoret i hver region skal sørge for løsningen av de tyngre oppgavene mot bedriftene og næringslivet, samt være det administrative sentrum i regionene, herunder ha ansvaret for personaladministrasjon og utvikling, samt organisasjons-utvikling. Det er opprettet et nytt skattekontor for storbedrifter som styringsmessig vil bli likestilt med en region. Målgruppen er de 350 største virksomhetene som har lønnskostnader over 50 mill SEK. Kronofogdmyndigheten som har ansvar for all statlig og privat innkreving er bestemt fortsatt skal være tilknyttet Skatteverket og være en myndighet, og er organisert i 10 regionale kronofogdmyndigheter, med 57 lokale enheter. Fram til 2005 har den telefoniske skatteopplysningstjenesten vært organisert etter en regionmodell med 5 enheter. Nå er tjenesten organisert som ett virtuelt rikspanel under en felles ledelse, en regionsjef. Medarbeiderne på de ulike lokasjonene sorterer fortsatt under de enkelte regionene. Vel var ansatt i skatteforvaltningen i 2003, herav 2500 hos Kronofogd-myndigheten, 9300 i de regionale skattemyndigheten og 1200 i Riksskatteverket. 4 NTL-Skatt 2/2006

5 Danmark I Danmark vedtok Folketinget høsten 2004 en vesentlig restrukturering av hele den offentlige virksomheten. Dette fikk også konsekvenser for den statlige ToldSkat og den kommunale skattevirksomheten, som ble bestemt fusjonert. Dette betyr at den kommunale virksomheten på skatteområdet statliggjøres, noe som omfatter fastsetting og innkreving av skatt for personer, samt små og mellomstore bedrifter. Fusjonen omfatter kommunalt personale ca personer fra 271 kommuner, og ToldSkats personale fra 26 regioner i de 8 regionale områdene, som omfatter ca personer. I tillegg kommer styrelsen (direktoratet) som omfatter nærmere 850 personer. Med reformen blir det også kun ett myndighetsnivå. Virksomheten blir inndelt i 5 regioner, samt en selskapsrevisjonsenhet. (Generelt omgjøres de danske amtene til disse 5 regionene.) De nye regionene vil ha ett administrativt sentrum med et ledelsessekretariat. Virksomheten i ytre etat skal samles i 30 nye skattesentre. All virksomhet for fastsetting og innkreving skal i prinsippet utføres av de 30 regionale skattesentrene. Der omfanget av oppgaver tilsier det, vil oppgavene bli plassert ut i alle skattesentrene, eller plasseres til et færre antall sentre. Den nye etaten får i tillegg et samlet innkrevingsområde for statlige krav mot personer og virksomheter, som omfatter ca. 700 ulike typer krav fra statlige virksomheter, primært rettet mot borgerne. Det er besluttet opprettet en regnskapssentral for innbetalinger som skal dekke hele landet. Likeledes skal det opprettes et landsdekkende kundekontaktsenter (telefoni) lokalisert på 4 steder i landet, omfattende rundt 400 medarbeidere. Finland Møte i Nordisk Skatteorganisasjon (NSO) I slutten av mai avholdes det årlige møte mellom organisasjonene innenfor skatte- og avgiftsadministrasjonen (samt toll i Danmark) i norden. Fra Norge deltar NTL-Skatt og SkL. Møtet finner sted i Skagen i Danmark. Saker som vil være sentrale på det kommende møtet er: Skatteforvaltningen har rundt 6300 ansatte, og er nå organisert med 2 forvaltningsnivå, 8 geografiske regioner og en konsernskattesentral. På innkrevingsområdet, ligger den frivillige innbetalingen hos skattevesenet, mens tvangsinnfordringen ligger under justisdepartementet. 350 av medarbeiderne er ansatt ved Skattestyrelsen i Helsinki. Generaldirektøren har en stab på 5-6 personer som koordinerer og tilrettelegger de viktigste styrings-oppgavene, herunder kontakten med regiondirektørene. Enheter i skattestyrelsen er IT-enhet, beskattningscentral, skattetagartjenesten, skatterevisjonsenheten og administrative tjenester. De 8 regionene varierer i bemanning fra 220 til 1550 personer. Det er totalt ca. 50 lokale skattekontor i regionene. Ett kontor kan være lokalisert flere steder og/eller de kan også ha såkalte betjeningspunkter overfor publikum andre steder enn der selve skattekontoret ligger. Dette er en enkel førstelinjetjeneste som minner om våre servicekontor. De lokale skattekontorene har fra ca. 100 til 300 ansatte, Konsernskattesentralen for store foretak (bedrifter) veileder andre enheter om revisjon. Enheten har en bemanning på 100 personer og har ansvaret for av de 3500 største foretakene. Det er også etablert 3 callsentre, der ett callsenter har ansvar for service/rådgivning overfor foretak, mens de andre to har tilsvarende ansvar overfor de personlige skattyterne. All saksbehandling skjer i skatteverket. Callsentrene har kun opplysnings- og veiledningsoppgaver. Stein Utviklingstrender i skatteadministrasjonene i de nordiske land Organisasjonenes innflytelse på omstillinger i norden Status på arbeidsmiljø og sykefravær i landene Medlemspleie og organisasjonsarbeide i fagforeningene Stein Mange arrangementer denne våren. Denne utgaven av NTL-Skatt-bladet inneholder mange reportasjer fra årsmøter, kurs og konferanser i avdelingene. I en hektisk hverdag er det viktig at medlemmene i fagforeningen kan ta seg tid til å komme sammen og diskutere bl.a. utviklingen av skatteetaten lokalt og sentralt. Det har vært mange interessante temaer på arrangementene denne våren. Det er delte meninger om bladet vårt bør inneholde mange slike reportasjer fra lokale arrangementer. De gir etter min mening et godt inntrykk av aktiviteten ute i NTL-Skatts lokale organisasjonsledd. Så vi har derfor valgt å bruke en del av sidene til dette. Men hva mener du? Redaktøren tar gjerne imot en liten meningsytring fra deg som leser av bladet. Inge Felles kortkurs med NTL-landsforeninger I begynnelsen av mai avholder de største landsforeningene innen NTL en samling med sentrale tillitsvalgte. Disse samlingene som startet for et par år tilbake, er nyttige bl.a. i forhold til å ta pulsen på status og situasjonen i hver enkelt etat, og diskutere felles erfaringer. Samlingen har deltakere fra landsforeningene innen A- etat, trygd, embetskontorene, forsvaret, sentraladministrasjonen og skatt. Situasjonen i etatene er preget av omorganiseringer og høyt tempo, privatisering av tjenester innen forsvaret m.m. Den store sammenslåingen av A-etat og trygdeetaten, med de kommunale sosialtjenestene er selvsagt en kjempestor prosess. Møtesamlingen vil diskutere saker som: Status for omorganisering/omstilling i etatene Status vedrørende den nye hovedavtalen og tilpasningsavtaler Foran høstens landsmøte i NTL NTLs visjon Erling NTL-Skatt 2/2006 5

6 Fra venster: Avdelingsdirektør Inga Bolstad, Stein Thorvaldsen og LO-Stats distriktssekretær Kjell Pettersen. Rapport fra årsmøte/kortkurs i NTL-Skatt Nordland: NTL-Skatt avd Nordland var mars 2006 samlet i Bodø for å avvikle sitt 3. ordinære årsmøte. Det ble samtidig avholdt et kortkurs og et 50-talls medlemmer fra hele fylket, inklusiv 8 stk. fra NTL avd Skattefogden i Nordland, hadde anledning til å møtes i fylkeshovedstaden disse dagene. Som en forandring fra det normale hadde avdelingen denne gangen lagt kurset og årsmøtet utenfor de vante hotellveggene, og i stedet valgt Norsk Luftfartsmuseum som åsted. Etter en velsmakende lunsj i Cafe Gidsken på Luftfartsmuseet, ble kortkursets dag 1 innledet av avdelingens leder Ludvig Pedersen. Han ønsket forsamlingen velkommen og ga etter hvert ordet til våre to foredragsholdere gjennom det meste av kurset; avdelingsdirektør for organisasjonstjenester i SKD Inga Bolstad og leder i NTL-Skatt Stein Thorvaldsen. Utover disse to var også distriktssekretær i LO- Stat, Kjell Pettersen, tilstede som gjest. Tema for kortkurset var ROS og omstilling i skatteetaten. Foredragsholderne hadde valgt en form der de samarbeidet om framleggelsen og supplerte hverandre underveis. For å gi alle tilstedeværende et innblikk i hva etaten står overfor, ble hovedelementene i ROS-rapporten gjennomgått, både de store linjene og mer på detaljert nivå. Underveis kommenterte både arbeidsgivers og fagforeningas representant hvordan de vurderer enkelte elementer av rapporten og de utfordringene etaten står foran. I salen var det til dels bra engasjement og det ble en god dialog underveis i kurset. Veien var ikke lang fra avslutning av kortkursets del 1 til avvikling av avdelingens årsmøte. Sakslista inneholdt de vanlige årsmøtesakene med godkjenning av årsberetning, regnskap og budsjett samt valg av nye tillitsvalgte i avdelingen. Årsberetning, regnskap, budsjett mv. ble godkjent uten merknader. Når det kom til valg hadde valgkomiteen lagt fram innstilling der alle plasser var besatt. Gjennomføringa av valget gikk dermed greit, og resultatet ble i samsvar med valgkomiteens innstilling. Følgende styre/tillitsvalgte ble valgt: VERV NAVN ARBEIDSSTED Leder Rune Pedersen Bodø likningskontor Nestleder Hilde Dybwad Bodø likningskontor Sekretær Per Storlien Ofoten likningskontor Kasserer Eivind Kaspersen Nordland fylkesskattekontor Studieleder Halfrid Gärtner Ytre Helgeland likningskontor Styremedlem Ludvig Pedersen Salten likningskontor Styremedlem Ingrid Stormli Nordland fylkesskattekontor Fylkestillitsvalgt Ludvig Pedersen Salten likningskontor Vara-fylkestillitsvalgt Rune Pedersen Bodø likningskontor Ungdomskontakt Bente F. Kvanmo Ofoten likningskontor Årsmøtedagen ble avsluttet med en fortreffelig festmiddag med påfølgende sosial atspredelse på SAS-hotellet. Gjester til middagen var de samme som på kortkurset, og middagen ble solid ledet av kveldens toastmaster Roger jensen. Anledningen ble også benyttet til å overrekke NTL s nål for 25 og 40 års medlemskap til de av jubilantene som var tilstede. Selv om mange av deltakerne hadde hatt en lang første dag av arrangementet, møtte alle friske og opplagte til kortkursets dag 2 kl Inga og Stein tok opp tråden om ROS og vinklet denne dagen foredragene mot den enkelte medarbeiders situasjon og de ulike kulturer rundt omkring som etter hvert skal smeltes sammen. Uavhengig av hvor de enkelte regionledelsene til slutt blir lokalisert, er det ingen tvil om at de fleste på alle nivåer i etaten vil stå overfor større eller mindre endringer i løpet av de førstkommende årene. Etter nok en fin lunsj i kafeen hadde vi satt av tid til en times omvisning Luftfartsmuseets utstillinger. Vi ble tatt med på en rask og interessant vandring i norsk sivil og militær luftfart, og vi kan herved anbefale at man tar en tur innom dersom skulle være i Bodø-traktene ved en anledning. Museet har åpent året rundt. Vel tilbake i forelesningssalen ble 6 NTL-Skatt 2/2006

7 det rigget til en paneldebatt under ledelse av avtroppende leder og påtroppende fylkestillitsvalgt Ludvig Pedersen. I panelet satt Inga, Stein og Kjell Pettersen. Nok en gang viste forsamlingen stor aktivitet gjennom mange gode og varierte spørsmål og paneldeltakerne svarte som best de kunne. Det er ingen tvil om at medlemmene er opptatt av mange forhold og har mye på hjertet når det gjelder nylig gjennomførte omstillinger og kommende innstillinger. Tida fram mot kursavslutning gikk fort og som siste post på programmet hadde studieleder i NTL-Skatt, Benny Ch. Bye, et innlegg om våre allsidige medlemsfordeler. Som oppsummering tør vi påstå at det var 2 dager med mye bra innhold, både faglig og sosialt. Forhåpentligvis har de frammøtte hatt utbytte av denne muligheten til å møte kollegaer og ledelse, for å diskutere de utfordringer vi står overfor. Så er det bare å brette opp armene, «stå i prosessene» og møte utfordringene med åpent sinn og positiv innstilling! For NTL-Skatt avd Frode Stifjell studieleder (avtroppende) Avtroppende leder Ludvig M. Pedersen overleverer klubba til ny leder Rune Pedersen. Årsmøtedeltakerene samlet. Årsmøte på Storefjell Avdeling 3-09, skattefogd og SSØ har hatt årsmøte og kurs på Storefjell mars. Selve årsmøtet ble avholdt første dag. Etterpå var det tid for ake-konkurranse. Vinner av ake-konkurransen ble Geir Åge fra Buskerud Skattefogdkontor. Geir Åge satset på en helt egen stil og vant på det. Lene og Gunn-Lise fra SKOA s variant med 2 stykker på en rattkjelke viste seg ikke å være like vellykket. Farten var bra, men bråstoppen ikke fullt så vellykket for Lene sin del. Mye lurere å bruke bremsene enn å satse på å slenge frem et ben. Konkurransen ble avsluttet med utdeling av gullmedaljer i diverse kategorier. i kategorien beste vinterlue var konkurransen så hard at det ble utdelt 2 gullmedaljer. Kveldens middag ble servert i hotellets lavo. Neste dag delte forsamlingen seg og kjørte 2 parallelle kurs. Tema for skattefogd-gjengen var omstilling, arbeidsmiljø og ROS. Sissel Larsen fra SKD, hovedverneombudet Magne Bergset og Ingrid Sølberg var forelesere. Eller ordstyrere er vel mer riktig, for her var det en engasjert forsamling som hadde mange spørsmål og meninger. Hos de SSØ tillitsvalgte var Erling Broen fra NTL-Skatt foreleser på temaet «praktisk tillitsvalgtsarbeid». Også her skiftet forelesningen fort karakter fra forelesning til åpen dialog. Etter en lang dag var det tid for «beachparty» i hotellets badeland. Noen tok seg en svømmetur, andre prøvde vannsklien eller slappet av i boblebadet. Denne kvelden inntok vi en tre rettes middag i hotellets spisesal, for så å avslutte kvelden i piano-baren. Siste dag var det fokus på arbeidsmiljø og «verneombudenes time». Nytt fra SSØ Ingrid og Trines hjørne Det begynner å lysne ute og våren er i anmarsj. De nye tillitsvalgte og hovedverneombudet har vært sammen på Storefjell i 3 dager. Konklusjonen er at vi har mye å ta tak i i SSØ fremover. Stramme budsjetter og presset arbeidssituasjon, spesielt for alle som jobber med SAP, er en risiko for arbeidsmiljøet. Hele OPAL prosjektet skal replanlegges. Tempoet i utrullingen reduseres og kundene skal få flere valgmuligheter i forhold til arbeidsdelingen. Systemet skal forbedres og ny funksjonalitet utvikles. Ledelsen i SSØ har lagt ned et enormt arbeid for å få en forståelse i Finans for at mål og midler ikke har hengt sammen. Det ser det ut som man har lykkes med. Men ingenting er sikkert før budsjettet for 2007 er klart utpå høsten. For de ansatte i SSØ har hele prosjektperioden opplevdes som en unntakstilstand. Spørsmålet blir hva endringene i prosjektet vil bety for oss. Blir det mer til faglig oppdatering og en mer normal arbeidssituasjon? Mange ansatte sitter med følelsen av ledelsens er mer opptatt av å pleie kundene enn av egen organisasjon. Vi måles på kundetilfredsheten, men vår påstand er at det er en klar sammenheng mellom fornøyde kunder og fornøyde ansatte. Våren er også tiden for lønnsoppgjør. Store lønnsforskjeller både internt i SSØ og i den enkelte region oppleves som problematisk. Lønnspolitikk for SSØ etterlyses fra mange hold. Det er viktig å ha den på plass før neste runde med lokale forhandlinger. NTL-Skatt 2/2006 7

8 Brudd i forhandlingene om ny tilpasningsavtale. Styret i NTL-Skatt Vestfold; foran fra venstre: Linda Brecke, Stig Sukke, Gerd Caspersen, Heidi Evensen. Bak fra venstre: Kurt Venås, Ivar Rød, Hans G.Svendsen, Birger Dalatun og Yngve Olsen. Felles konferanse i Vestfold og Telemark NTL-Skatt-avdelingene i Vestfold og Telemark avholdt i begynnelsen av mars en felles dagskonferanse i Larvik forbindelse med sine respektive kortkurs i begynnelsen av mars. Tema for dagen var lover og avtaler i forbindelse med omstilling, og foreleser var forbundssekretær Dag Ratama. Dag kom innpå Jubilantene Inger Edvardsen (til venstre) og Kari Anne Bjønni, med leder Hans G. Svendsen i midten. mange spørsmål som melder seg rundt avtaleverket i forbindelse med omorganiseringer, der både oppgaver og medarbeidere ofte blir flyttet. Opplegget og erfaringen fra den felles samlingen var udelt positive og frister til gjentakelse. Det å bli litt bedre kjent med skattemedarbeidere som ganske sikkert vil bli en del av kollegaene i framtidens skatteetat, var meget nyttig. Senere på ettermiddagen avholdt begge avdelinger sine respektive årsmøter. Den andre kursdagen avholdt Vestfold-avdelingen på samme sted, hvor man bl.a. kom inn på temaet coaching, som fenger stadig større interesse blant medarbeidere. Telemarksavdelingen hadde sin del av kurset om bord på danskebåten Peter Wessel, hvor hovedtema var skatteetaten i Telemark og forholdet til framtidens regionaliserte skatteetat. Stein De fleste er vel kjent med at det er inngått ny Hovedavtale i Staten. Hver enkelt etat skal så inngå egen Tilpasningsavtale til Hovedavtalen. Denne skal regulere hvordan man ønsker å praktisere Hovedavtalens bestemmelser i den enkelte etat. Under det siste forhandlingsmøtet i våres om skatteetatens tilpasningsavtale, valgte NTL-Skatt å bryte forhandlingene fordi forslaget til ny tilpasningsavtale etter vår mening vil være dårligere enn den forrige på et viktig punkt; 2 nr. 5, spesielle arbeidsformer (prosjekter, styringsgrupper, interimsorganisasjoner mv.) Tidligere hadde tilpasningsavtalen her en bestemmelse om at organisasjonene i særlige tilfeller kunne ha flere enn en representant i slike grupper. Organisasjonenes bredde og betydning innen arbeidsfeltet/området skulle legges til grunn ved vurderingen. Dette har medført at NTL-Skatt har hatt to representanter i noen slike grupper bl.a. i ROS-styret. Skattedirektoratet ønsker nå å fjerne denne bestemmelsen, slik at det kun skal kunne være en representant fra hver hovedsammenslutning når det nedsettes prosjektstyrer, styrings-grupper osv. NTL-Skatt fremmet da krav om at organisasjonene kunne få inntil to representanter hver i slike grupper, og at det burde være like mange representanter fra arbeidsgiver og arbeidstakerne. Ingen av disse kravene ble imøtekommet, og vi valgte da å bryte forhandlingene. Det er med beklagelse vi konstaterer at de øvrige parter krever at arbeidstakersiden samlet sett skal få færre representanter i slike grupper. Punktet det ikke er enighet om, skal nå behandles av en nemnd. Nemnda skal ha en nøytral leder og like mange representanter fra arbeidsgiver og arbeidstakerne. Det er når dette skrives ikke fastsatt når nemnda skal behandle saken. Bente 8 NTL-Skatt 2/2006

9 Kortkurs og årsmøte i NTL-Skatt Oppland Nei til privatisering av drifts- og støttetjenester Det var med stor glede at vi tidligere i våres registrerte at Skattedirektoratet etter samråd med Finansdepartementet stoppet den planlagte outsourcingen/privatiseringen av driftsog støttetjenestene i direktoratet på Helsfyr. Vi konstaterer med stor tilfredshet at vårt forbunds engasjement i denne saken førte til at Skattedirektoratet etter manges mening tok en meget fornuftig avgjørelse. Vi setter pris på vår forbundsleder Turid Lilleheies store engasjement i saken, bl.a. i forhold til at etatsledere i staten nå må ta inn over seg den nye regjeringens holdning til privatisering og konkurranseutsetting, som er en annen enn den til den forrige regjeringen. Stein Kurs i arbeidsrett Stolte jubilanter. Av Gyda Skattebo Aksu Det ble som vanlig i disse tider avholdt kortkurs og årsmøte i avdelingen. Tema for kortkurset var Omstilling, brutalisering og utstøting fra arbeidslivet. Vi var ca 50 medlemmer som møttes og fikk to fine dager sammen på Fagernes i Valdres. Første dag var avsatt til LO Favør og fremtiden for skatteetaten i Oppland. Etter at vi hadde fått innføring i forskjellige bank- og forsikringstjenester av Bjørg Baklien og Kåre Gåsbakk i Sparebank 1 Valdres, innledet Jon Nestavoll fra FSK om temaet fremtiden for skatteetaten i Oppland. Protokollfører og møteleder i arbeid. Marit Grønnæss, Hadeland LK hadde i samarbeid med Jon utarbeidet fine gruppeoppgaver og det var enighet om at dette var et interessant og aktuelt tema. Alle har gitt tilbakemeldinger om at temaet var velvalgt og at diskusjonene i gruppene og plenum var matnyttige. Under årsmøte ble det bl.a. utdelt nåler for 25 og 40 års medlemskap i LO. Det var Erling Broen som overrakte nålene. (Vedlagte bilde viser fra venstre Kari Vaterland, Nord-Gudbrandsdal LK, Øystein Sørensen, Gjøvik LK og Øystein Eriksenl, Hadeland LK. Som vanlig gikk årsmøtet greit unna uten noen diskusjoner. Åge Slåttsveen, Gjøvik LK utførte nok en gang en fin jobb som møteleder og Else May Frislie, Gjøvik LK, førte protokollen. (Vedlagte bilde) Etter årsmøtet var det festlig samvær. Dette førte til at det kanskje ble en litt treg start på siste dag av samlingen. Da var Det Erling Broen sin tur til å forelese om brutalisering og utstøting fra arbeidslivet. Dette var et tema som vi gjerne skulle ha brukt mere tid på var de fleste enige om. Kort oppsummert: Årets samling i Oppland var vellykket også denne gangen. På bildet ser vi Frode sammen med NTL-Skatt sin studieleder Benny Ch. Bye. Styret i NTL-Skatt var samlet til kortkurs i midten i februar på Sørmarka. Temaet dreide seg om arbeidsrettsrelaterte problemstillinger hvor vi fikk god rettledning fra Frode Samuelsen. Benny NTL-Skatt 2/2006 9

10 -for livets glade gutter går solen aldri ned!!!!!!! Vellykket dagskonferanse og årsmøte i NTL-Skatt Rogaland Av Jan B. På årsmøtet i 3-37 Rogaland byttet Bjørn Ove Hersdal og Odd Magne Persson plass i vervet som fylkestillitsvalgt. Hersdal overtok fylkestillitsvervet etter Persson, mens Persson gikk ett hakk ned til varatillitsvalgt, etter Hersdal. Etter valget ble Odd Magne behørig takket for sin innsats som fylkestillitsvalgt av Bjørn Ove som nå både skal lede 3-37 og være fylkestillitsvalgt. Som takk for innsatsen fikk Odd Magne en velfortjent oppmerksomhet. Bildet skulle jo tyde på at livets glade gutter hadde smakt på innholdet og at Hersdal bare overleverte en tom flaske. I forbindelse med avvikling av årsmøte i Sør-Trøndelagsavdelingen fikk Hans Aavik nål og diplom for 40 års sammenhengende medlemsskap i LO. Hans har vært aktiv i fagforeningen, lokalt og sentralt gjennom mange år. Utmerkelsen ble overrakt av Benny Ch. Bye. Over 60 engasjerte NTL-skatt medlemmer i Rogaland møtte da årets dagskonferanse ble avholdt i samband med årsmøtet. Av Jan Bertelsen SR-bank. Sparebank1 var representert ved ungdomskontakt Kåre Gundersen som hadde et meget interessant foredrag både om den kollektive hjemforsikring og reiseforsikring samt andre LO favørprodukter. En meget godt og nyttig informasjon for våre medlemmer. Hovedgjesten var leder SteinThorvaldsen som foredrog både om årets tariffoppgjør samt ROS. Godt assistert av Odd Magne Persson ga de oss en nyttig og god informasjon om begge temaene. På det derpå følgende årsmøte gikk valget unna i rekordfart. Godt forarbeid av valgkomiteen gir gode valg, så også i Rogaland. På årsmøtet ble gode, «gamle» medlemmer hedret både for 25 og 40 års medlemsskap, og de fleste var tilstede. Blomster og NTL-nål for 25 års medlemskap ble gitt: Trine Fjeld, Sola, Hilde hellevik, Stavanger, Sidsel Knudsen, Stavanger, Reidar Rasmussen, Stavanger, Marit Forgaard, Stavanger, Karin Helene Bjørnsen, Sola, Hilde Eikeland, Sandnes, Maria Nyakas, Ryfylke og Anna Pedersen, Stavanger. Hedersdiplom og blomster for 40 års medlemskap ble gitt til: Jomar Haugland, FSK, Alvhild Høvring, Karmøy, Kirsten Næss, Karmøy, Ole Halvor Stave, Karmøy, Anny Eikeland, Sandnes, Bjørn Nådland, Stavanger og Per Helge Kristoffersen, Stavanger. Valget gikk som vanlig, nesten i hvertfall, raskt og greit unna og styret i Rogaland 3-37 ser nå slik ut: Leder: Bjørn Ove Hersdal, Stavanger Nestleder: Odd Magne Persson. Karmøy Sekretær: Ingrid Engedal, Ryfylke Kasserer: Per Oddvar Ringen, Haugaland Styremedlemmer: Anne Katrine Sandvik, FSK Ståle Ualand, SIS Tove Ueland, Jæren Arve Helge Dahlseng, Ann Elise Svanes, Dalane Varamedl: Karen M. Rygh, Ryfylke Guro Runestad, Stavanger Helen P. Jensen, Karmøy 10 NTL-Skatt 2/2006

11 Årsmøte i NTL-Skatt ved Oslo likningskontor Nettverk Det første nettverket ditt blir du født inn i. Foreldre, tanter, onkler, besteforeldre.. kanskje søsken osv. Vi synes det er et godt nettverk, selv om valgmulighetene har vært helles små. Når vi har fått noen år på nakken kan bi begynne å velge selv. Vi får venner i nabolaget, i barnehagen og etter hvert på skolen. «Si meg hvem du omgåes med, og jeg kan si deg hvem du er». Bedre kan det vel ikke sies om hvilken betydning et nettverk har. Da jeg gikk på skolen kunne vi vel ha venner som sto oss mer eller mindre nært. Nå har jo moderne teknologi gjort at dette er blitt mangedoblet. Det er ikke uvanlig at ungdom SMS er og chatter med flere hundre.. Stein Thorvaldsen redegjør for aktuelle saker sentralt. Tirsdag 14. mars ble det avholdt årsmøte ved NTL-Skatt avdeling 3-01 Oslo likningskontor. Det var møtt frem om lag 40 medlemmer og tillitsvalgte, som fikk en lett servering før årsmøtet startet. Avdelingen har satt fokus på problemet med å få engasjerte medlemmer til å påta seg tillitsverv. Fagforeningsarbeidet er viktig, men arbeidssituasjonen gjør at mange ikke føler de kan ta på seg et verv som tillitsvalgt i tillegg. Fokuset må rettes mot viktigheten av dette arbeidet på kontoret, og nyvalgt leder Frode Waglen ønsker at flere skal engasjere seg i nettopp dette. Det ble også stilt spørsmål og redegjort for økt fokus på medlemsmassen generelt, hvor det som et resultat av ønsket om tettere kontakt Er ferieplanen i boks for i år? Hvis ikke anbefaler vi deg å sjekke LOfavør Reisebyrå. Det lønner seg å bestille via Folkeferie. Spennende reisemål. Anerkjente turoperatører % rabatt - gjelder også på kampanjer eller restplasser Sjekk nærmere på eller ring medlemstelefonen mellom medlemmer og styret ble utdelt en oppmerksomhet ved møtets slutt til de fremmøtte. Stein Thorvaldsen, leder NTL-Skatt, hadde anledning til å være tilstede ved årsmøte, og fikk delt noen tanker med forsamlingen etter at de formelle valgene var unnagjort. Han redegjorde blant annet kort for noen av de viktigste sakene NTL-Skatt jobber med og kommer til å jobbe med fremover, som ROS. Kontakten mellom lokalavdeling og NTL- Skatt vil også for kommende år være viktig og søkes holdt på samme nivå som tidligere, da hjelp og støtte fra sentralt styre er viktig å ha i arbeidet lokalt. Hjelp, jeg er blitt plasstillitsvalgt! Hva må jeg huske på? Er du nyvalgt plasstillitsvalgt? NTL-Skatt har laget huskeliste for plasstillitsvalgte som kan være nyttig. Dersom du ikke har fått den må du kontakte avdelingsstyret, eller du kan sende mail til slik at du kan få den tilsendt. Benny Etter som en blir eldre så vokser man seg ut av noen nettverk og inn i andre. I forbindelse med at en flytter sammen med noen, tar videreutdannelse el.. Hva når du får et bein innafor arbeidslivet? Hørt om «Dataguru»? Definisjon på dataguru er: Person som med et nettverk av gode hjelpere kan framstå som nærmest allvitende overfor folk. Et annet eksempel er ledere. Som blir ansatt på grunn av lederegenskaper (håper jeg) kunnskaper og det nettverk som vedkommende har bygget opp underveis. Og så kommer jeg til det jeg egentlig hadde tenkt å si noe om. Nettverket vi har som medlem av NTL. Kinderegget over alle nettverk. Ja, for du får jo tre ting på en gang. Du får venner over det ganske land. Dine gode hjelpere får deg til å framstå som nærmest allvitende. Og så var det dette med hvem du omgåes med. Og ærlig talt! Dette er ikke et nettverk en vokser ut av. Enten man er havnet høyt, lavt eller midt på treet. Odd Inge Aarstad NTL-Skatt 2/

12 Dagskonferanse og årsmøte i NTLSkatt i Hordaland Onsdag 22.februar arrangerte NTL-Skatt avd 3-15 dagskonferanse med årsmøte ettepå. Tema på dagskonfernasen var: Personalpolitikk ved omstillingsprosesserved nestleder i NTL-Trygd, Jarle Berge. Arbeidsmiljøloven med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet- ved sekretær i NTL-Skatt, Erling Broen Det var 27 deltaker på dagskonfernasen. En lydhør og engasjert forsamling, til svært intressante tema. Trygdeetaten er inne i en stor omsilling, med sammenslåing av trygd, aetat og sosialetaten. Jarle ga oss god innsikt i hva som skjer med oss under omstilling, og hvordan vi bør og kan takle dette. Både for egen del og overfor kollegaene våre. Noe å ta med seg nå vi sannsynligvis går inn i ROS. Erling stilte oss spørsmålet; «hva er psykososialt arbeidsmiljø og hvordan takler vi dette». Et vankelig tema å ta opp med både ledere og kollega på en arbeidsplass, men svart viktig. Jeg tror nok alle fikk et innputt her, som vi tar med oss inn i en stadig tøffere hverdag på arbeidsplassen. Det handler mye om å ta vare på hverandre, bry seg og inkludere hverandre. Har vi det bra, gjør vi en bra jobb. Begge tema kan anbefales på det varmeste som tema på dagskonferanser. Kl var det duket for årsmøte i avdelingen. Erling Broen var med oss som gjest. Det var 17 stemmeberettigede på årsmøtet. En grundig årsmelding, regnskap og busjett var sendt ut på forhånd. Det var kun kommet inn 2 forsalg til årsmøtet og valgkomiteen haddde gjort jobben sin på forhånd. Dette gjorde at årsmøtet gikk for og greit. Jubelanten som var til stedet fikk sin nål. Nytt innslag i år var utdeling av lodd som «inngangsbilett» til alle årsmøtedeltakerne. 2 magevesker, en ryggsekk og en bag ble utdelt til 4 glade «vinnere». Selvfølgelig med Norsk Tjenestemannslag sin logo på. Jon-Atle Spilde takke for tilliten som leder nok en periode. Etter årsmøtet gikk vi over gaten til Peppes Pizza, spiste pizza med «noko attåt» og hadde en riktig trivlig stund, og Erling var med. Ingunn Borge Veseth Reidar Schei gjenvalgt til leder i Akershus Den 16.2 hadde jeg gleden av å delta på årsmøte i Akershus sammen med Erling Broen hvor Reidar Schei ble gjenvalgt som leder og fylkestillitvalgt. Årsmøtet ble avviklet på Hotell Opera i Oslo. Møtet ble galant ledet av avdelingens nestleder Lisa Granlund som også tok gjenvalgt. Etter årsmøtet var det god dialog i salen hvor ikke overraskende ROS var temaet. Dette var en lærerik seanse for meg som kommer fra distriktet. Utfordringene er ganske like uansett hvor i landet vi har vår arbeidsplass. Årsmøtet ble avsluttet med deilig middag. Fint å være sammen med dere. Benny Avtroppende kasserer Ann-Mari B. Brovold ble behørig takket for innsatsen av nestleder Lisa Granlund. Leder Jon Atle Spilde (i midten) sammen med resten av styret Torfi nn Grøv fi kk overrakt nål for 25 års medlemskap av Erling Broen 12 NTL-Skatt 2/2006

13 kr 1,-* 1.200,-* Gratis ringetid! Stort utvalg av mobiltelefoner fra kr 1,- og du kan velge mellom subsidiert mobiltelefon eller kr 1.200,- i gratis ringetid! *Forutsetter nytegning eller videreføring av Owners Business

14 for NTL Pensjonistene i Trondheim og Omegn 25 års markering fredag 24.mars. Festsalen Hornemannsgården 32 møtte og NTL skatt var sterkt representert. I styret er leder Årstein Krogstad og sekretær Signe Madsen begge fra NTL skatt tidligere ansatt FSK Tr.heim. Fra NTL skatt deltok nestleder Knut Bye. Jubileumsmiddag med historikk, underholdning, sang og musikk. Egen pensjonisttrio var innhyret for å fremføre «gammel» pop. Bilder av nytt styre og fra festmiddag. Styret består av Årstein Krogstad(leder), Solveig Vikan(nestleder),Else Lund(kasserer), Signe Madsen (sekretær) og Mildrid Remman (styremedlem). Knut Bye (NTL skatt) har overtatt som revisor for Arnfinn Karlsen (Skattefogd). Av Knut Bye. Dagskonferanse og årsmøte i NTL-skatt, Sentralskattekontoret for utenlandssaker Av Geir Høyland NTL-Skatt s avdeling ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker hadde dagskonferanse 30. mars 2006 på Hotel Residence. I forbindelse med dagskonferansen ble det også avholdt årsmøte. 22 medlemmer deltok på den meget vellykkede konferansen. Den blide sørlending, Erling Broen, loste forsamlingen trygt gjennom programmet. Første del av konferansen var viet aktuelle saker som NTL-Skatt arbeider med. I denne forbindelse kom vi bant annet inn på ny hovedavtale med tilpasningsavtale, hovedtariffoppgjøret 2006, ROS og valg av kontorløsninger i forbindelse med samlokaliseringer. Andre del av konferansen var i sin helhet viet til temaet psykososialt arbeidsmiljø i forbindelse med omstillinger. Erling tok et lite tilbakeblikk og konstaterte at arbeidslivet på kort tid hadde endret seg fra regelstyrt, likhetsbasert og faste rutiner til målstyrt, resultatfokusert og stadige omstillinger. Selv om vi har tekniske løsninger som har fjernet en del av slitet, kortere arbeidstid, lengre ferie og mulighet for pensjon fra 62 år, har vi samtidig høyere sykefravær, flere på attføring/rehabilitering og lavere faktisk pensjonsalder. I dette perspektivet fokuserte Erling på hva den enkelte selv kunne bidra med for å få et bedre arbeidsmiljø samt årsaker og signaler på et dårlig arbeidsmiljø. Viktig tema og mye til ettertanke. På årsmøtet ble Geir Høyland gjenvalgt som leder. Det nye styret: Fra venstre Vigdis Solberg (nestleder), Torhild Løland (styremedlem), Geir Høyland (leder), Anne Sigrun Risa (varamedlem) og Ann Jorunn Lie (kasserer). Benthe Solstrand (sekretær) var ikke til stede. 14 NTL-Skatt 2/2006

15 NTL-Skatt, landsforening 3: Postadresse/ NTL-Skatt Sekretariat: Folkets Hus, rom 504 Youngsgt.11, 0181 Oslo E-postadresse: Hjemmeside: Styret: Arbeidsutvalget: Leder: Stein Thorvaldsen, Skien LK Tlf mobil: , e-post: stein.thorvaldsen Nestleder: Bente Næss Holt, Skien LK Tlf mobil: e-post: bente.holt Sekretær: Erling Broen, Hjemmekontor, Tlf mobil: , e-post: Det øvrige styret: Kasserer: Ola Arild Myhre, Postboks 52, 2271 Flisa. Tlf e-post:ola.myhre Styremedlem og studieleder: Benny Ch. Bye, Lofoten LK Tlf: e-post: benny.bye Styremedlem: Odd Magne Persson, Karmøy LK Tlf: , e-post: odd.persson Styremedlem: Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK Tlf: e-post: Styremedlem: Astrid Lundanes, Hedmark FSK Tlf: e-post: astrid.lundanes Styremedlem: Karl Tore Hareide, Hordaland FSK Tlf: e-post: karl-tore.hareide Styremedlem: Thomas Engen, Oslo LK Tlf: e-post: thomas.engen Styremedlem: Lene Honningsvåg, Oslo og Akershus SFK Tlf: e-post: lene.honningsvag Varamedlem: Gunn Torhild Tveit, Sogn LK Tlf: e-post: gunn.tveit Varamedlem: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK Tlf: e-post: mona-berg.moen Varamedlem: Jan Bertelsen, Dalane LK, Tlf: e-post: jan.bertelsen Varamedlem: Nina Fosshaug, Skattedirektoratet Tlf: e-post: nina.fosshaug Varamedlem: Trond Augunset, Hallingdal LK Tlf: e-post: trond.augunset Redaktør: Inge Sveås, Nord-Trøndelag FSK Tlf: e-post: inge.sveas eller NTL-Skatts rådgivende utvalg: Kontrollfaglig utvalg: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK (leder) Erik Tore Lyngstad, Sør-Trøndelag FSK Roger Jensen, Lofoten LK Oddbjørn Lium, Oslo FSK Merete Lundberg, Oslo FSK Karl Tore Hareide, Styret Folkeregisterutvalget: Jan Bertelsen, styret (leder) Anne Kvernsmyr, Sandefjord LK Line Torp, Oslo LK Karin Vartdal, Søre-Sunnmøre LK Opplæringsutvalget: Ann Kristin Godager Aspeli, Hedm. LK (leder) Lene Honningsvåg, styret Rune Pedersen, Bodø LK Edel Duurhuus, Midt-Finnmark LK Utvalg for arbeidsmiljøspørsmål: Odd Magne Persson, styret (leder) Trond Tidslevold, Trondheim LK Linda Svenungsson, SFS Moss Audun Sylta, Nordhordland LK Lederutvalget: Gunn Torhild Tveit, styret (leder) Ole Petter Saugen, Vest-Agder FSK Hilde Sveås Husby, Steinkjer LK Odd Inge Aarstad, SFU Sandnes Ledere av NTL-Skatts lokalavdelinger 3-01 Oslo LK Frode Waglen, Oslo lk 3-02 Sogn og Fjordane Anne Liv Mæland Røysum, FSK 3-03 Skattedirektoratet Bengt-Magne Myrnes, Skattedirektoratet 3-04 Finnmark Edel Duurhuus, Midt-Finnmark lk 3-05 Oslo FSK Øivind Nullmeyer, Oslo FSK 3-06 Sør-Trøndelag Mona Berg Moen Sør-Trøndelag FSK 3-07 SFS Ronny Johannessen, Sentralskattekontoret for storbedrifter 3-08 SFU Geir Høyland, Sentralskattekontoret for utenlandssaker 3-09 Skattefogdkontorene/SSØ Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK 3-12 Troms Astrid Domås, Sør-Troms lk 3-15 Hordaland Jon-Atle Spilde, Bergen lk 3-20 Vestfold Hans Georg Svendsen, Larvik lk 3-25 Vest-Agder Grethe S. Ugland, Kristiansand lk 3-30 Akershus Reidar Schei, Bærum lk 3-31 Nordland Ludvig Pedersen, Salten lk 3-32 Østfold Liv Helene Solberg, Østfold FSK 3-35 Nord-Trøndel. Viggo Ringen, Stjørdal IK 3-36 Telemark Unni Jørgensen, Skien lk 3-37 Rogaland Bjørn Ove Hersdal, Stavanger lk 3-38 Buskerud Hilde Hansen, Buskerud FSK 3-42 Aust-Agder Oddvar Støle, Aust-Agder FSK 3-43 Hedmark Terje Verhaug, Sør-Hedmark lk 3-50 Møre og Romsdal Arve Einang, Nordre Sunnmøre lk 3-62 Oppland Gyda Skattebo Aksu, Valdres lk NTL-Skatt 2/

16 B-PostAbonnement Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo NTL-Skatt i Finnmark har avholdt årsmøte og kurs i Lakselv 22 og 23 mars. Edel Duurhuus Årsmøtet ble avholdt 22 mars. Det var 10 medlemmer tilstede både på årsmøte og kurset. Det var litt vanskelig å få på plass et styre, men vi klarte å komme i havn med mye velvilje fra de som var tilstede på møte. Det nye styret består av følgende: Edel Duurhuus leder, Siv Utsi nestleder, Magne Robertsen kasserer, Berit Blomstrand sekretær, Viggo Jensen, Ann Ragnhild Mathisen, Karin Larsen styremedlemmer og Anne D Johansen, Hill Inger Stavli, Inger Anne Antonsen er varamedlemmer. Vi hadde 5 medlemmer som skulle ha hedersmerker, Inger Herland etter 40 år som medlem i LO og Jan Willy Strige, Heidi Strømme, Åse Guttorm og Edel Duurhuus med 25 års medlemsskap i NTL. Av disse var det bare Åse Guttorm og Edel Duurhuus som var tilstede på årsmøtet og fikk overrakt nålene der. Årsmøte og kurs i finnmarksavdelinga Etter at årsmøtet var vel ihavn startet kurset som hadde temaet «Arbeidsmiljø/omstilling med hovedverneombud Magne Robertsen som foreleser. Her ble AML gjennomgått med særlig vekt på endringene, siste nytt i ROS-prosessen samt verneombud/hovedverneombuds arbeidsoppgaver. Vi som var tilstede hadde 2 intressante og trivelige dager. Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL-Skatt! Navn: Personnummer: Adresse: Postnr.: Stilling: Arbeidssted: Dato: Sted: Underskrift: Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Hvis du nå er medlem i et annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemskapet til NTL, oppgi forbundets navn: Medlemskontingenten er 1,1% av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv Hjemsforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. FYLLES UT AV FORBUNDET: Forening/avd. Lønnskass.: Innmeldt i LO: Innmeldt i NTL: Tidl. LO-forbund: Kupongen sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergata 10, 0179 Oslo.

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 30.01.2013 ved Ole Vig videregående skole 1) Åpning Gerd Iren Bruås takket for serveringen ved Ole Vig videregående

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND

FORSVARETS SENIORFORBUND FORSVARETS SENIORFORBUND avdeling Øvre Romerike Nyhetsbrev nr. 8/2013 Desember 2013 Velkommen til FSF- Øvre Romerike Det å avslutte sitt yrkesaktive liv medfører for alle store endringer. Vår avdeling

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012 Foreningens leder Oddbjørn Wiggen ønsket veteraner og gjester velkommen til bords i Offisersmessen, etter en bedre aperitiff (både med og uten). Til jubileumsmarkeringen møtte det frem hele 53 feststemte

Detaljer

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Dato: Torsdag 28. januar 2010 67 fremmøtte Leder Marion Haave ønsker velkommen. 1 min stillhet for frafalne medlemmer, 20 personer i løpet av det siste

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 6/2006 NTL-Skatt på landsmøte i NTL Mennesket og arbeidsmiljø i fokus Foto: Colourbox.com

Detaljer

NTL Skoler og institusjoner Andebu

NTL Skoler og institusjoner Andebu NTL Skoler og institusjoner Andebu avholdt sitt årsmøte 1. april 2011 og det er ikke spøk at nesten 30 deltok på årets møte. Normalen har ligget på mellom 6-10 frammøtte. Antall yrkesaktive medlemmer er

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 7. mars 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 7. mars 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Liv Ingunn Rønningen, Tonje Karin Kollerud, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Ann-Mari Skomsvold, Britt Austad Forfall: Protokoll

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt 5 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Nr 2/2005 år - 5 år - år - år - 5 år - år - år - 5 år - år - år - 5 år - år - år - 5 år

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 11. desember 2013 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 11. desember 2013 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Alise S. Sørensen, Jan Erik Berdahl, Laila Ertsås, Per Sund, Liv Ingunn Rønning, Gerd Iren Bruås, Britt Austad, Jorunn Aarsbog, Anne Haugan, Ann-Mari Skomsvold Forfall: Protokoll fra styremøte

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. NTL-Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. NTL-Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2006 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Vellykket representantskapsmøte Seminar for verneombud Syk av skatt NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

NTL-Skatt. God sommer! Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

NTL-Skatt. God sommer! Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2006 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ God sommer! Foto: Jan Erik Østlie, Aktuell NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

Saksnr Tema Merknad 1 Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (nyvalgt generalforsamling)

Saksnr Tema Merknad 1 Opptak av fortegnelse over møtende medlemmer og varamedlemmer (nyvalgt generalforsamling) Til Fra Telefon Generalforsamlingen Styreleder Randi Eek Thorsen Dato 7. mai 2014 Møtedato 21. mai 2014 Møtetid 17.00 20.00 (middag ca kl 20) Møtested Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13 Oslo Møtegruppe

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter Referat fra Dachshundtinget Norske Dachshundklubbers Forbund Garder Kurs- og Konferansesenter 27.4.2014 Tilstede: Fra NDF-styret: Leder: Bjørn G. Pettersen Kasserer: Helge Wahlstrøm Nestleder: Cecilie

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels Velkommen til avd. Buskerud En lokal avdeling for deg og dine spaniels Norsk Spanielklubb avdeling Buskerud, er en avdeling i utvikling, som satser på aktiviteter til glede for sine medlemmer. Generell

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN, 0962 OSLO Leder Nestleder Sekretær Kasserer Web/Infoansvarlig: Styremedlem: Thomas S. Sætheren Nils Petter Bryde

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Referat fra Dachshundtinget Norske Dachshundklubbers Forbund Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Tilstede: Fra NDF-styret: Leder: Johan Malm Kasserer: Helge Wahlstrøm Nestleder: Cecilie A. Vardvik

Detaljer

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Nominasjon til valgkomiteen på kandidater til valg på 4H Norges årsmøte juli 2008 Valgkomiteen

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 38 stemmeberettigede ved starten av møtet. 4 stk ikke stemmeberettiget

Detaljer

Kursoversikt 2013. Rogaland,

Kursoversikt 2013. Rogaland, Kursoversikt 2013 Rogaland, AUST- og VEST-AGDER Ansattes rettigheter i bedriftsstyrer Overenskomster Riksatalen/VOB/Industri/Bil Psykososialt arbeidsmiljø trinn 2 Regnskapsføring/-forståelse VTA bedriftene

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

HORDALAND Arrangerte en 2-dagers konferanse i samarbeid Kommunal Kompetanse med 39 påmeldte.

HORDALAND Arrangerte en 2-dagers konferanse i samarbeid Kommunal Kompetanse med 39 påmeldte. Aktiviteter på Sekretærens dag 2009 AKERSHUS Flere markeringer med kaffe og kake. En lokalforening hadde laget en morsom spørrequiz, med lenke til Fagforbundets hjemmeside hvor de fleste svarene var å

Detaljer

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING Desember 2012 Sven Ivar Skodjevåg Innledning NTL NAV har helt siden etableringen av NAV fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer og tillitsvalgte

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Ny Rica Hell, Stjørdal 16. 17. februar 16. januar Avdeling 28 som tillitsvalgt, Hovedavtalen og tariffavtaler

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

Valg - NKRF 2015-2016 Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015

Valg - NKRF 2015-2016 Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015 Valg - NKRF Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015 Farge med gult er på valg. Styret Leder Per Olav Nilsen Trondheim kommunerevisjon Nestleder Reidar Enger Oslo kommune, Kontrollutvalgets sekretariat Medlem

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Tid: Fredag den 21. september 2012 Sted: Haug gård, Haugsveien 29, Ålesund Til stede: Einar Georg Johannesen, Sigrun Bjerke Fosse, David Heyerdahl Meldt forfall:

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR= Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR= Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR= Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 12. februar 2008 Kl. 13.00 til 15.00 på Ramma Tilstede: BKA-rådet REGA-rådet Fredags-styret Brukerråd boliger

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole 1) Åpning Alise Sørensen åpnet årsmøtet med å takke for at vi fikk

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

SEKSJONSKONFERANSEN FEBRUAR 2009 STRAAND HOTELL I VRÅDAL.

SEKSJONSKONFERANSEN FEBRUAR 2009 STRAAND HOTELL I VRÅDAL. Dato 10.03.09 J.nr. 198/09 Arkiv 144 SEKSJONSKONFERANSEN 17. 18. FEBRUAR 2009 STRAAND HOTELL I VRÅDAL. Venke Anny Nes åpnet konferansen for seksjon kontor- administrasjon (SKA). Alle 14 deltakerne presenterte

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017

Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017 Protokoll Årsmøte i Fagforbundet, Helse Stavanger HF, avdeling 211 i 2017 Sted: Kantinen i Psykiatrisk klinikk, SUS Tid: Onsdag 25. januar 2017 kl. 18.30 Tilstede: 21 stemmeberettiget SAKLISTE: Konstituering

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2010

ELGHUNDNYTT NR 3 2010 ELGHUNDNYTT NR 3 2010 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2010 Referater Utstillinga 2011 Jaktprøveresultater Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012!

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012 Gratulerer! Du har blitt plukket ut til å representere ditt fylke på UKM-festivalen. Det er fylkeskontakten for UKM som ordner alt det

Detaljer

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I SEPTEMBER/OKTOBER 2014 På Sørmarka studie- og konferansesenter

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I SEPTEMBER/OKTOBER 2014 På Sørmarka studie- og konferansesenter GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I SEPTEMBER/OKTOBER 2014 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no Bli kjent med NTL Organisasjonskunnskap (NTL-skolen trinn I) Hvor godt kjenner du forbundet

Detaljer

Adopsjonsforum Hordaland

Adopsjonsforum Hordaland Adopsjonsforum Hordaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016 Mandag 22.februar 2016 kl 19.00 20.00 Valkendorfsgt. 9 i 3 etg. (andre side av hotell Neptun) Servering av pizza DAGSORDEN: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT

VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Velkommen som tillitsvalgt i Delta Gratulerer med den tilliten du har fått fra Deltas medlemmer på din arbeidsplass! Som tillitsvalgt har du

Detaljer

L-02/12 Innkalling Innkallingen ble godkjent. Oslo&Akershus: Ønsker å få presentert kandidatene til valg før lunsj.

L-02/12 Innkalling Innkallingen ble godkjent. Oslo&Akershus: Ønsker å få presentert kandidatene til valg før lunsj. Sted: Clarion Hotel Stavanger Teknisk arrangør: Rogaland Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Rogaland fylkeslag hadde en velkomstquiz. LØRDAG L-01/12 Åpning Leder av CISV Norge, Jostein Sydnes, ønsket

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

REFERAT FRA VÅRKONFERANSEN 2008.

REFERAT FRA VÅRKONFERANSEN 2008. NORSK LOGOPEDLAG REFERAT FRA VÅRKONFERANSEN 2008. Tid: Lørdag 8. og søndag 9. mars 2008. Sted: Deltakere: Hotel Bristol, Oslo Hovedstyret: Leder Ole- Andreas Holmsen, nestleder Marit Molund Koss, sekretær

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Hva skjer i. Hedmark. 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag

Hva skjer i. Hedmark. 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag Hva skjer i Hedmark 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag Hedmark fylkeslag av Norges astma- og Allergiforbund Postboks 349, 2403 Elverum Telefon: 62 42 61 62 E-post: post@naaf-hedmark.no Fylkessekretær: Gunn

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen Buskerud fylkeskommune, avd. 457 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2011 Rica Park Hotell, Drammen 25.01.2011 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Årsberetning for perioden 4. Regnskap 5. Budsjett/ Handlingsplan 6.

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red./info-ansvarlig: Mona Enge Ole Skår Brit Karin Ø. Pladsen Bjørg

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Oppstartseminar i Oslo 10. og 11. juni Deltakerhefte

Oppstartseminar i Oslo 10. og 11. juni Deltakerhefte Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Clarion Hotel Royal Christiania Oppstartseminar i Oslo 10. og 11. juni 2013 Deltakerhefte I dette heftet finner du: 1. Program 2. Deltakerliste 3. Gruppeinndeling

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer