NTL-Skatt. NTL-Skatt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTL-Skatt. NTL-Skatt"

Transkript

1 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Årsmøter og kurs i avdelingene Skatteforvaltningen i norden

2 NTL-Skatt Leder Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: Ansv. redaktør: Stein Thorvaldsen Redaktør: Inge Sveås NT-Fylkesskattekontor 7734 Steinkjer Tlf Mobil inge.sveas Redaksjonen avsluttet: 20. april Layout og trykk: Stiftelsen Aktuell, Oslo Tlf Innhold: Leder... 2 Redaktørens hjørne... 3 Oversikt infoer... 3 Skatteforvaltningen i norden Møte i NSO Kurs for NTL-landsforeninger... 5 Kortkurs i NTL-Skatt Nordland... 6 Årsmøte i skattefogd/ssø-avdelingen... 7 Nytt fra SSØ Ingrid og Trines hjørne... 7 Felles konferanse i Vestfold og Telemark... 8 Brudd i forhandlingene om ny tilpasningsavtale... 8 Kortkurs i NTL-Skatt Oppland... 9 Nei til privatisering av støttetjenester... 9 Dagskonferanse i NTL-Skatt Rogaland Årsmøte i NTL-Skatt ved Oslo ligningskontor Dagskonferanse i NTL-Skatt Hordaland Årsmøte i NTL-Skatt Akershus Innkjøpsportalen Ownersbuy.no Pensjonistjubileum i Sør-Trøndelag Dagskonferanse i NTL-Skatt ved SFU Adresseoversikt Kortkurs i NTL-Skatt Finnmark Etter en snørik vinter og vår for mange rundt om i landet, og en forhåpentligvis avslappende påskeferie, står en hektisk tid for Skatteetaten for tur. Mange vil være i mye kontakt med publikum bl.a. i forbindelse med selvangivelsen med tilhørende vedlegg som ikke minst aksjeoppgaver m.m. Etaten vil ha stort fokus på gjennomgang av oppgavene, samt kontroll- og innkrevingsvirksomhet generelt. Det er bare å ønske hverandre lykke til med arbeidet, opp i en tid med stramme personellressurser i ytre etat, samt mange omorganiseringer og tiltak rundt oppgaveløsningen. Ny ROS-rapport på høring. I tillegg skal vi også tenke framtidig organisering av Skatteetaten. Finansdepartementet sendte som kjent tidligere i vinter ut på offisiell høring, sin rapport om omorganisering av Skatteetaten. For vår del er Landsorganisasjonen den offisielle høringsinstansen. NTL-Skatt vil imidlertid både gi kommentarer til LO, og også sende eget høringssvar til Finans-departementet. Vi har tidligere avgitt kommentarer til etatens interne høringsrunde i fjor høst, men vi føler også behov for å komme med en del kommentarer til departementets offisielle rapport. I dette arbeidet vil dere som medlemmer og tillitsvalgte ha mulighet til å komme med innspill til oss. NTL-Skatt ser for øvrig at toppledelsen i ytre etat setter i gang med en del forberedende arbeide ifm. den framtidige etaten. Det er vel og bra at man setter i gang et arbeide for å forberede seg på et politisk vedtak. Og sitte å ikke gjøre noe arbeide i denne ventefasen, vil være dumt, men det går en balansegang med ikke å forskuttere en politisk behandling og vedtak. Sentralt er det også satt i gang et slikt arbeide bl.a. ved dannelsen av et Kontaktforum der organisasjonene er representert. Men det må ikke bli slik ute i etaten at det bare er toppledelsen ute som nå planlegger den nye regionen, her må lederne og øvrige medarbeidere trekkes med, og ikke minst de tillitsvalgte! Tjenestetelefonsaken. Det har det siste året vært mye turbulens rundt den såkalte tjenestetelefonsaken, der NTL-Skatt i manges øyne har blitt den store syndebukken. Saken har etter hvert utviklet seg uheldig i manges øyne, og mange setter nå sin lit til at man skal få inngått en særavtale sentralt mellom hovedsammenslutningene og staten, for å rydde opp. Jeg føler behov for å presisere et par fakta: organisasjonene i Skatteetaten sa i fjor vinter klart fra til Skattedirektoratet at vi krevde å få drøfte de nye retningslinjene for telefonordning som ble lagt fram på et fellesmøte med organisasjonene, inkludert eventuell kompensasjon for bortfall av tjenestetelefon. Dette sa direktoratet ja til at skulle bli gjort. Vi har altså aldri sagt oss uvillig til å diskutere også det med lønnskompensasjon. At Skattedirektoratet bare sendte de nye retningslinjene ut til etaten, uten noe nærmere drøfting med organisasjonene har etter min mening gjort at vi i denne saken har kommet meget uheldig ut. Etter at LO-Stat og YS tok opp spørsmålet om hjemmelsbruken for slike tillegg med staten, havnet saken i Statens lønnsutvalg, som fastslo at tilleggene var gitt på feil grunnlag, og som derigjennom har medført av skattedirektoratet har stoppet tilleggene. Hovedtariffoppgjøret. Når dette leses er kanskje hovedtariffoppgjøret i staten ferdig. Før påske overleverte LO-Stat, YS-Stat og Unio felles krev til staten, som i stor grad går på en økning av kjøpekraften, mest mulig tillegg sentralt, samt krav i forbindelse med mindrelønnsutvikling for de statsansatte. Man forutsetter også en mindre pott til lokale forhandlinger, men det er stor forskjell opp til hva Akademikerne vil ha av økonomisk ramme til slike forhandlinger. Stein Thorvaldsen 2 NTL-Skatt 2/2006

3 Redaktørens hjørne NTL-Skatts hurtiginfoer Inge Sveås Hei, da er vi i gang igjen! Vinteren må vel sies å være på hell, men biter virkelig krampaktig fra seg fortsatt. Når dette skrives er vårjevndøgn for lengst passert, men flerfoldige minusgrader har til tider gjort at vedovner antar en etter hvert mørk rødlig farve. For ikke å nevne løpske strømmålere, som med lynets hastighet produserer kilowatter, som igjen genererer bankgiroinnbetalingskort i postkassa pålydende summer hinsides all sunn fornuft! Norge,fossefall, og vannmagasiner som rett og slett (iflg. NVE?!) nekter å la seg fylle tilstrekkelig til at strømprisen kan falle noe, og dette tiltross for at deler av landet flommet over av nedbør tidligere i vinter! Så faller tankene på at en viss poet fra Rudshøgda engang skrev noe slikt;...for i bakvendtlainn, der kan alt gå an...osv... Ja, så gjør det vel det da... Men la oss trøste oss med at vi har da sannelig årets Hovedtariffoppgjør i vente, det vil vel bringe oss «kapitalsk» på fote igjen, ja, mon det... Ellers er vi inne i årmøtenes tid for de enkelte avdelinger, en del av seansene bringer vi noe stoff fra i dette nummer. Spennende å se hvorvidt det er «gamle» travere som tar nye tak, eller om det kommer nye koster som blir med på å dra lasset. Ellers så kan man kanskje si at jeg sist tok munnen en smule for full i min karakteristikk av tidens gjøren og laden i Regjeringskvartalet. Er vel ikke å stikke under en stol at de «Rød- Grønnes» tilstedeværelse nok har hatt sitt å si i forbindelse med reverseringen i saken omkring outsourcing fra Skattedirektoratet. Det viser også at politisk kontakt fra Forbundet og NTL-Skatt sin side så absolutt nytter, og nok gir større muligheter med nåværende regjering salternativ enn med det forrige. Virkelig godt å se at det nytter! Ja, innflytelse er ikke dumt dere! NTL-Skatt bringer i dette nummer for første gang en annonse for innkjøpsportalen Ownersbuy. Dere har sett en artikkel vedrørende dette tilbudet tidligere i bladet! Og dere som har anledning til det bør kikke på nettstedet, her kan det på flere områder være kroner å spare! Det være seg på telefoni, alt inklusive, forsikring og strøm! Har dere likevel, og det har dere vel, NTL Skatt sin hjemmeside som en av favorittene finns det en lenke der på venstre side som enkelt gir direkte oppslag på hjemmesida til Ownersbuy. Vi befinner oss i en travel førpåsketid og jeg kom på denne historien nå når vi nærmer oss vår (hva har denne med vår å gjøre?!) Det var i Trøndelag for flere tiår siden og sein etterjulsvinter. Og det var dans på lokalet. Det ble drukket en del og som rimelig kan være måtte mennene etter hvert ut får å «slå lens» utpå kvelden. To stykker hadde kommet seg ut og ble stående ved siden av hverandre, og den ene sto liksom å «fomla» før hainn fainn litjkar n og dette fikk kompisen til å utbryte; - Når du hi sånn problem med å finn skruven når du ska pess- kolles ska det da bli når du kjæm heim åt kjærringa da? Da kom det lakonisk fra hainn som fomla; - å du, veit da e vi no to om å leit! Når dette leses er vel påsken allerede forbi og det passer vel å si vel overstått. Til tross for at påskefridagene er forbi, la oss så til de grader nyte våren som vel etter hvert er over oss i fullt monn!. Inge S. Siden siste nummer av bladet, har NTL-Skatt sendt ut følgende utgaver av Hurtiginfo: 08/06: Ny hovedavtale i staten. 09/06: Veiledningstjeneste for PSA på web 10/06: Fellesmøtet i Skattedirektoratet 21.februar 11/06: Kompensasjon for bortfall av tjenestetelefon 12/06: Høringsrunde om reorganisering av Skatteetaten 13/06: Arbeidsvilkår ifm. arbeidet med beholdningsoppgaver aksjer 14/06: Vedr. outsourcing av støttetjenester i direktoratet 15/06: Fellesmøtet i Skattedirektoratet 28. mars 16/06: Brudd i forhandlingene om ny tilpasningsavtale 17/06: ROS avtalte møter sentralt Får du ikke tilsendt NTL-Skatts hurtiginfoer og Kontrollinfoer på e-post? Ta i tilfelle kontakt med din tillitsvalgt/ lokalavdeling, eller NTL-Skatt sentralt. Har du flyttet? Husk å melde adresseendring til fagforeningen. Mange av dere sender en melding til vårt sekretariat i NTL-Skatt om dette. Men slik melding skal sendes direkte til forbundet: NTL Møllergata OSLO NTL-Skatt 2/2006 3

4 Skatteforvaltningen i Norden Når vi nærmer oss en omorganisert skatteetat her i landet, kan det være interessant å se hvordan de øvrige nordiske landene har organisert sin skatte- og avgiftsadministrasjon. Både strukturen og organiseringen av etatene, og ikke minst oppgaveløsningen er til nærmest løpende vurdering. Tendensen er en sterkere samling av oppgaver på færre steder. Alle landene i Norden er dessuten i en situasjon med nedbemanning og reduserte budsjetter. NTL-Skatt har et godt samarbeid med organisasjonene i de nordiske landene. Dette ser vi som meget viktig, bl.a. fordi ledelsen av skatte- og avgiftsadministrasjonene i norden har jevnlig kontakt i forhold til utformning av etatene. Dette arbeidet er det viktig at organisasjonene følger godt, samt at vi selv kan legge noen premisser for utvikling av de nordiske skatteadministrasjoner. Nedenfor følger i stikkords form en hovedoversikt over hvordan de enkelte lands skatteog avgiftsadministrasjon er organisert pr. i dag. Det tas forbehold om mulige feil. Sverige Fra og med 1.januar 2004 er Riksskatteverket og de regionale skattemyndigheter omorganisert til Skatteverket som én forvaltningsmyndighet for skatt og innbetaling. Hovedkontoret i Solna/Stockholm har det overordnede ansvaret for ledelse og styring av hele etaten. I Skatteverket, under hovedkontoret, er det fortsatt regionale, administrative enheter, som er en overbygning over skattekontorene i regionen. Man har nå 7 geografiske regioner. Fra og med 1.januar 2005 ble skattekontorstrukturen endret fra 133 kontor til 45 skattekontor og 11 servicekontor, men med lokalisering 113 steder. Det kan altså være flere enheter innenfor ett skattekontor. Skattekontorene vil være grunnenheten i Skatteverket og betjene publikum med alle relevante oppgaver og gjøremål. I tillegg vil det være en del spesialisering av arbeidsoppgaver mellom regioner og mellom skattekontor. Skattekontorene varierer i størrelse med et spenn fra 70 til 700 ansatte. I Stockholm er det rundt 1800 ansatte, fordelt på tre skattekontor. Et skattekontor ledes av en kontorsjef, med hovedregel om en sjef pr. 20 medarbeidere. Regionkontoret i hver region skal sørge for løsningen av de tyngre oppgavene mot bedriftene og næringslivet, samt være det administrative sentrum i regionene, herunder ha ansvaret for personaladministrasjon og utvikling, samt organisasjons-utvikling. Det er opprettet et nytt skattekontor for storbedrifter som styringsmessig vil bli likestilt med en region. Målgruppen er de 350 største virksomhetene som har lønnskostnader over 50 mill SEK. Kronofogdmyndigheten som har ansvar for all statlig og privat innkreving er bestemt fortsatt skal være tilknyttet Skatteverket og være en myndighet, og er organisert i 10 regionale kronofogdmyndigheter, med 57 lokale enheter. Fram til 2005 har den telefoniske skatteopplysningstjenesten vært organisert etter en regionmodell med 5 enheter. Nå er tjenesten organisert som ett virtuelt rikspanel under en felles ledelse, en regionsjef. Medarbeiderne på de ulike lokasjonene sorterer fortsatt under de enkelte regionene. Vel var ansatt i skatteforvaltningen i 2003, herav 2500 hos Kronofogd-myndigheten, 9300 i de regionale skattemyndigheten og 1200 i Riksskatteverket. 4 NTL-Skatt 2/2006

5 Danmark I Danmark vedtok Folketinget høsten 2004 en vesentlig restrukturering av hele den offentlige virksomheten. Dette fikk også konsekvenser for den statlige ToldSkat og den kommunale skattevirksomheten, som ble bestemt fusjonert. Dette betyr at den kommunale virksomheten på skatteområdet statliggjøres, noe som omfatter fastsetting og innkreving av skatt for personer, samt små og mellomstore bedrifter. Fusjonen omfatter kommunalt personale ca personer fra 271 kommuner, og ToldSkats personale fra 26 regioner i de 8 regionale områdene, som omfatter ca personer. I tillegg kommer styrelsen (direktoratet) som omfatter nærmere 850 personer. Med reformen blir det også kun ett myndighetsnivå. Virksomheten blir inndelt i 5 regioner, samt en selskapsrevisjonsenhet. (Generelt omgjøres de danske amtene til disse 5 regionene.) De nye regionene vil ha ett administrativt sentrum med et ledelsessekretariat. Virksomheten i ytre etat skal samles i 30 nye skattesentre. All virksomhet for fastsetting og innkreving skal i prinsippet utføres av de 30 regionale skattesentrene. Der omfanget av oppgaver tilsier det, vil oppgavene bli plassert ut i alle skattesentrene, eller plasseres til et færre antall sentre. Den nye etaten får i tillegg et samlet innkrevingsområde for statlige krav mot personer og virksomheter, som omfatter ca. 700 ulike typer krav fra statlige virksomheter, primært rettet mot borgerne. Det er besluttet opprettet en regnskapssentral for innbetalinger som skal dekke hele landet. Likeledes skal det opprettes et landsdekkende kundekontaktsenter (telefoni) lokalisert på 4 steder i landet, omfattende rundt 400 medarbeidere. Finland Møte i Nordisk Skatteorganisasjon (NSO) I slutten av mai avholdes det årlige møte mellom organisasjonene innenfor skatte- og avgiftsadministrasjonen (samt toll i Danmark) i norden. Fra Norge deltar NTL-Skatt og SkL. Møtet finner sted i Skagen i Danmark. Saker som vil være sentrale på det kommende møtet er: Skatteforvaltningen har rundt 6300 ansatte, og er nå organisert med 2 forvaltningsnivå, 8 geografiske regioner og en konsernskattesentral. På innkrevingsområdet, ligger den frivillige innbetalingen hos skattevesenet, mens tvangsinnfordringen ligger under justisdepartementet. 350 av medarbeiderne er ansatt ved Skattestyrelsen i Helsinki. Generaldirektøren har en stab på 5-6 personer som koordinerer og tilrettelegger de viktigste styrings-oppgavene, herunder kontakten med regiondirektørene. Enheter i skattestyrelsen er IT-enhet, beskattningscentral, skattetagartjenesten, skatterevisjonsenheten og administrative tjenester. De 8 regionene varierer i bemanning fra 220 til 1550 personer. Det er totalt ca. 50 lokale skattekontor i regionene. Ett kontor kan være lokalisert flere steder og/eller de kan også ha såkalte betjeningspunkter overfor publikum andre steder enn der selve skattekontoret ligger. Dette er en enkel førstelinjetjeneste som minner om våre servicekontor. De lokale skattekontorene har fra ca. 100 til 300 ansatte, Konsernskattesentralen for store foretak (bedrifter) veileder andre enheter om revisjon. Enheten har en bemanning på 100 personer og har ansvaret for av de 3500 største foretakene. Det er også etablert 3 callsentre, der ett callsenter har ansvar for service/rådgivning overfor foretak, mens de andre to har tilsvarende ansvar overfor de personlige skattyterne. All saksbehandling skjer i skatteverket. Callsentrene har kun opplysnings- og veiledningsoppgaver. Stein Utviklingstrender i skatteadministrasjonene i de nordiske land Organisasjonenes innflytelse på omstillinger i norden Status på arbeidsmiljø og sykefravær i landene Medlemspleie og organisasjonsarbeide i fagforeningene Stein Mange arrangementer denne våren. Denne utgaven av NTL-Skatt-bladet inneholder mange reportasjer fra årsmøter, kurs og konferanser i avdelingene. I en hektisk hverdag er det viktig at medlemmene i fagforeningen kan ta seg tid til å komme sammen og diskutere bl.a. utviklingen av skatteetaten lokalt og sentralt. Det har vært mange interessante temaer på arrangementene denne våren. Det er delte meninger om bladet vårt bør inneholde mange slike reportasjer fra lokale arrangementer. De gir etter min mening et godt inntrykk av aktiviteten ute i NTL-Skatts lokale organisasjonsledd. Så vi har derfor valgt å bruke en del av sidene til dette. Men hva mener du? Redaktøren tar gjerne imot en liten meningsytring fra deg som leser av bladet. Inge Felles kortkurs med NTL-landsforeninger I begynnelsen av mai avholder de største landsforeningene innen NTL en samling med sentrale tillitsvalgte. Disse samlingene som startet for et par år tilbake, er nyttige bl.a. i forhold til å ta pulsen på status og situasjonen i hver enkelt etat, og diskutere felles erfaringer. Samlingen har deltakere fra landsforeningene innen A- etat, trygd, embetskontorene, forsvaret, sentraladministrasjonen og skatt. Situasjonen i etatene er preget av omorganiseringer og høyt tempo, privatisering av tjenester innen forsvaret m.m. Den store sammenslåingen av A-etat og trygdeetaten, med de kommunale sosialtjenestene er selvsagt en kjempestor prosess. Møtesamlingen vil diskutere saker som: Status for omorganisering/omstilling i etatene Status vedrørende den nye hovedavtalen og tilpasningsavtaler Foran høstens landsmøte i NTL NTLs visjon Erling NTL-Skatt 2/2006 5

6 Fra venster: Avdelingsdirektør Inga Bolstad, Stein Thorvaldsen og LO-Stats distriktssekretær Kjell Pettersen. Rapport fra årsmøte/kortkurs i NTL-Skatt Nordland: NTL-Skatt avd Nordland var mars 2006 samlet i Bodø for å avvikle sitt 3. ordinære årsmøte. Det ble samtidig avholdt et kortkurs og et 50-talls medlemmer fra hele fylket, inklusiv 8 stk. fra NTL avd Skattefogden i Nordland, hadde anledning til å møtes i fylkeshovedstaden disse dagene. Som en forandring fra det normale hadde avdelingen denne gangen lagt kurset og årsmøtet utenfor de vante hotellveggene, og i stedet valgt Norsk Luftfartsmuseum som åsted. Etter en velsmakende lunsj i Cafe Gidsken på Luftfartsmuseet, ble kortkursets dag 1 innledet av avdelingens leder Ludvig Pedersen. Han ønsket forsamlingen velkommen og ga etter hvert ordet til våre to foredragsholdere gjennom det meste av kurset; avdelingsdirektør for organisasjonstjenester i SKD Inga Bolstad og leder i NTL-Skatt Stein Thorvaldsen. Utover disse to var også distriktssekretær i LO- Stat, Kjell Pettersen, tilstede som gjest. Tema for kortkurset var ROS og omstilling i skatteetaten. Foredragsholderne hadde valgt en form der de samarbeidet om framleggelsen og supplerte hverandre underveis. For å gi alle tilstedeværende et innblikk i hva etaten står overfor, ble hovedelementene i ROS-rapporten gjennomgått, både de store linjene og mer på detaljert nivå. Underveis kommenterte både arbeidsgivers og fagforeningas representant hvordan de vurderer enkelte elementer av rapporten og de utfordringene etaten står foran. I salen var det til dels bra engasjement og det ble en god dialog underveis i kurset. Veien var ikke lang fra avslutning av kortkursets del 1 til avvikling av avdelingens årsmøte. Sakslista inneholdt de vanlige årsmøtesakene med godkjenning av årsberetning, regnskap og budsjett samt valg av nye tillitsvalgte i avdelingen. Årsberetning, regnskap, budsjett mv. ble godkjent uten merknader. Når det kom til valg hadde valgkomiteen lagt fram innstilling der alle plasser var besatt. Gjennomføringa av valget gikk dermed greit, og resultatet ble i samsvar med valgkomiteens innstilling. Følgende styre/tillitsvalgte ble valgt: VERV NAVN ARBEIDSSTED Leder Rune Pedersen Bodø likningskontor Nestleder Hilde Dybwad Bodø likningskontor Sekretær Per Storlien Ofoten likningskontor Kasserer Eivind Kaspersen Nordland fylkesskattekontor Studieleder Halfrid Gärtner Ytre Helgeland likningskontor Styremedlem Ludvig Pedersen Salten likningskontor Styremedlem Ingrid Stormli Nordland fylkesskattekontor Fylkestillitsvalgt Ludvig Pedersen Salten likningskontor Vara-fylkestillitsvalgt Rune Pedersen Bodø likningskontor Ungdomskontakt Bente F. Kvanmo Ofoten likningskontor Årsmøtedagen ble avsluttet med en fortreffelig festmiddag med påfølgende sosial atspredelse på SAS-hotellet. Gjester til middagen var de samme som på kortkurset, og middagen ble solid ledet av kveldens toastmaster Roger jensen. Anledningen ble også benyttet til å overrekke NTL s nål for 25 og 40 års medlemskap til de av jubilantene som var tilstede. Selv om mange av deltakerne hadde hatt en lang første dag av arrangementet, møtte alle friske og opplagte til kortkursets dag 2 kl Inga og Stein tok opp tråden om ROS og vinklet denne dagen foredragene mot den enkelte medarbeiders situasjon og de ulike kulturer rundt omkring som etter hvert skal smeltes sammen. Uavhengig av hvor de enkelte regionledelsene til slutt blir lokalisert, er det ingen tvil om at de fleste på alle nivåer i etaten vil stå overfor større eller mindre endringer i løpet av de førstkommende årene. Etter nok en fin lunsj i kafeen hadde vi satt av tid til en times omvisning Luftfartsmuseets utstillinger. Vi ble tatt med på en rask og interessant vandring i norsk sivil og militær luftfart, og vi kan herved anbefale at man tar en tur innom dersom skulle være i Bodø-traktene ved en anledning. Museet har åpent året rundt. Vel tilbake i forelesningssalen ble 6 NTL-Skatt 2/2006

7 det rigget til en paneldebatt under ledelse av avtroppende leder og påtroppende fylkestillitsvalgt Ludvig Pedersen. I panelet satt Inga, Stein og Kjell Pettersen. Nok en gang viste forsamlingen stor aktivitet gjennom mange gode og varierte spørsmål og paneldeltakerne svarte som best de kunne. Det er ingen tvil om at medlemmene er opptatt av mange forhold og har mye på hjertet når det gjelder nylig gjennomførte omstillinger og kommende innstillinger. Tida fram mot kursavslutning gikk fort og som siste post på programmet hadde studieleder i NTL-Skatt, Benny Ch. Bye, et innlegg om våre allsidige medlemsfordeler. Som oppsummering tør vi påstå at det var 2 dager med mye bra innhold, både faglig og sosialt. Forhåpentligvis har de frammøtte hatt utbytte av denne muligheten til å møte kollegaer og ledelse, for å diskutere de utfordringer vi står overfor. Så er det bare å brette opp armene, «stå i prosessene» og møte utfordringene med åpent sinn og positiv innstilling! For NTL-Skatt avd Frode Stifjell studieleder (avtroppende) Avtroppende leder Ludvig M. Pedersen overleverer klubba til ny leder Rune Pedersen. Årsmøtedeltakerene samlet. Årsmøte på Storefjell Avdeling 3-09, skattefogd og SSØ har hatt årsmøte og kurs på Storefjell mars. Selve årsmøtet ble avholdt første dag. Etterpå var det tid for ake-konkurranse. Vinner av ake-konkurransen ble Geir Åge fra Buskerud Skattefogdkontor. Geir Åge satset på en helt egen stil og vant på det. Lene og Gunn-Lise fra SKOA s variant med 2 stykker på en rattkjelke viste seg ikke å være like vellykket. Farten var bra, men bråstoppen ikke fullt så vellykket for Lene sin del. Mye lurere å bruke bremsene enn å satse på å slenge frem et ben. Konkurransen ble avsluttet med utdeling av gullmedaljer i diverse kategorier. i kategorien beste vinterlue var konkurransen så hard at det ble utdelt 2 gullmedaljer. Kveldens middag ble servert i hotellets lavo. Neste dag delte forsamlingen seg og kjørte 2 parallelle kurs. Tema for skattefogd-gjengen var omstilling, arbeidsmiljø og ROS. Sissel Larsen fra SKD, hovedverneombudet Magne Bergset og Ingrid Sølberg var forelesere. Eller ordstyrere er vel mer riktig, for her var det en engasjert forsamling som hadde mange spørsmål og meninger. Hos de SSØ tillitsvalgte var Erling Broen fra NTL-Skatt foreleser på temaet «praktisk tillitsvalgtsarbeid». Også her skiftet forelesningen fort karakter fra forelesning til åpen dialog. Etter en lang dag var det tid for «beachparty» i hotellets badeland. Noen tok seg en svømmetur, andre prøvde vannsklien eller slappet av i boblebadet. Denne kvelden inntok vi en tre rettes middag i hotellets spisesal, for så å avslutte kvelden i piano-baren. Siste dag var det fokus på arbeidsmiljø og «verneombudenes time». Nytt fra SSØ Ingrid og Trines hjørne Det begynner å lysne ute og våren er i anmarsj. De nye tillitsvalgte og hovedverneombudet har vært sammen på Storefjell i 3 dager. Konklusjonen er at vi har mye å ta tak i i SSØ fremover. Stramme budsjetter og presset arbeidssituasjon, spesielt for alle som jobber med SAP, er en risiko for arbeidsmiljøet. Hele OPAL prosjektet skal replanlegges. Tempoet i utrullingen reduseres og kundene skal få flere valgmuligheter i forhold til arbeidsdelingen. Systemet skal forbedres og ny funksjonalitet utvikles. Ledelsen i SSØ har lagt ned et enormt arbeid for å få en forståelse i Finans for at mål og midler ikke har hengt sammen. Det ser det ut som man har lykkes med. Men ingenting er sikkert før budsjettet for 2007 er klart utpå høsten. For de ansatte i SSØ har hele prosjektperioden opplevdes som en unntakstilstand. Spørsmålet blir hva endringene i prosjektet vil bety for oss. Blir det mer til faglig oppdatering og en mer normal arbeidssituasjon? Mange ansatte sitter med følelsen av ledelsens er mer opptatt av å pleie kundene enn av egen organisasjon. Vi måles på kundetilfredsheten, men vår påstand er at det er en klar sammenheng mellom fornøyde kunder og fornøyde ansatte. Våren er også tiden for lønnsoppgjør. Store lønnsforskjeller både internt i SSØ og i den enkelte region oppleves som problematisk. Lønnspolitikk for SSØ etterlyses fra mange hold. Det er viktig å ha den på plass før neste runde med lokale forhandlinger. NTL-Skatt 2/2006 7

8 Brudd i forhandlingene om ny tilpasningsavtale. Styret i NTL-Skatt Vestfold; foran fra venstre: Linda Brecke, Stig Sukke, Gerd Caspersen, Heidi Evensen. Bak fra venstre: Kurt Venås, Ivar Rød, Hans G.Svendsen, Birger Dalatun og Yngve Olsen. Felles konferanse i Vestfold og Telemark NTL-Skatt-avdelingene i Vestfold og Telemark avholdt i begynnelsen av mars en felles dagskonferanse i Larvik forbindelse med sine respektive kortkurs i begynnelsen av mars. Tema for dagen var lover og avtaler i forbindelse med omstilling, og foreleser var forbundssekretær Dag Ratama. Dag kom innpå Jubilantene Inger Edvardsen (til venstre) og Kari Anne Bjønni, med leder Hans G. Svendsen i midten. mange spørsmål som melder seg rundt avtaleverket i forbindelse med omorganiseringer, der både oppgaver og medarbeidere ofte blir flyttet. Opplegget og erfaringen fra den felles samlingen var udelt positive og frister til gjentakelse. Det å bli litt bedre kjent med skattemedarbeidere som ganske sikkert vil bli en del av kollegaene i framtidens skatteetat, var meget nyttig. Senere på ettermiddagen avholdt begge avdelinger sine respektive årsmøter. Den andre kursdagen avholdt Vestfold-avdelingen på samme sted, hvor man bl.a. kom inn på temaet coaching, som fenger stadig større interesse blant medarbeidere. Telemarksavdelingen hadde sin del av kurset om bord på danskebåten Peter Wessel, hvor hovedtema var skatteetaten i Telemark og forholdet til framtidens regionaliserte skatteetat. Stein De fleste er vel kjent med at det er inngått ny Hovedavtale i Staten. Hver enkelt etat skal så inngå egen Tilpasningsavtale til Hovedavtalen. Denne skal regulere hvordan man ønsker å praktisere Hovedavtalens bestemmelser i den enkelte etat. Under det siste forhandlingsmøtet i våres om skatteetatens tilpasningsavtale, valgte NTL-Skatt å bryte forhandlingene fordi forslaget til ny tilpasningsavtale etter vår mening vil være dårligere enn den forrige på et viktig punkt; 2 nr. 5, spesielle arbeidsformer (prosjekter, styringsgrupper, interimsorganisasjoner mv.) Tidligere hadde tilpasningsavtalen her en bestemmelse om at organisasjonene i særlige tilfeller kunne ha flere enn en representant i slike grupper. Organisasjonenes bredde og betydning innen arbeidsfeltet/området skulle legges til grunn ved vurderingen. Dette har medført at NTL-Skatt har hatt to representanter i noen slike grupper bl.a. i ROS-styret. Skattedirektoratet ønsker nå å fjerne denne bestemmelsen, slik at det kun skal kunne være en representant fra hver hovedsammenslutning når det nedsettes prosjektstyrer, styrings-grupper osv. NTL-Skatt fremmet da krav om at organisasjonene kunne få inntil to representanter hver i slike grupper, og at det burde være like mange representanter fra arbeidsgiver og arbeidstakerne. Ingen av disse kravene ble imøtekommet, og vi valgte da å bryte forhandlingene. Det er med beklagelse vi konstaterer at de øvrige parter krever at arbeidstakersiden samlet sett skal få færre representanter i slike grupper. Punktet det ikke er enighet om, skal nå behandles av en nemnd. Nemnda skal ha en nøytral leder og like mange representanter fra arbeidsgiver og arbeidstakerne. Det er når dette skrives ikke fastsatt når nemnda skal behandle saken. Bente 8 NTL-Skatt 2/2006

9 Kortkurs og årsmøte i NTL-Skatt Oppland Nei til privatisering av drifts- og støttetjenester Det var med stor glede at vi tidligere i våres registrerte at Skattedirektoratet etter samråd med Finansdepartementet stoppet den planlagte outsourcingen/privatiseringen av driftsog støttetjenestene i direktoratet på Helsfyr. Vi konstaterer med stor tilfredshet at vårt forbunds engasjement i denne saken førte til at Skattedirektoratet etter manges mening tok en meget fornuftig avgjørelse. Vi setter pris på vår forbundsleder Turid Lilleheies store engasjement i saken, bl.a. i forhold til at etatsledere i staten nå må ta inn over seg den nye regjeringens holdning til privatisering og konkurranseutsetting, som er en annen enn den til den forrige regjeringen. Stein Kurs i arbeidsrett Stolte jubilanter. Av Gyda Skattebo Aksu Det ble som vanlig i disse tider avholdt kortkurs og årsmøte i avdelingen. Tema for kortkurset var Omstilling, brutalisering og utstøting fra arbeidslivet. Vi var ca 50 medlemmer som møttes og fikk to fine dager sammen på Fagernes i Valdres. Første dag var avsatt til LO Favør og fremtiden for skatteetaten i Oppland. Etter at vi hadde fått innføring i forskjellige bank- og forsikringstjenester av Bjørg Baklien og Kåre Gåsbakk i Sparebank 1 Valdres, innledet Jon Nestavoll fra FSK om temaet fremtiden for skatteetaten i Oppland. Protokollfører og møteleder i arbeid. Marit Grønnæss, Hadeland LK hadde i samarbeid med Jon utarbeidet fine gruppeoppgaver og det var enighet om at dette var et interessant og aktuelt tema. Alle har gitt tilbakemeldinger om at temaet var velvalgt og at diskusjonene i gruppene og plenum var matnyttige. Under årsmøte ble det bl.a. utdelt nåler for 25 og 40 års medlemskap i LO. Det var Erling Broen som overrakte nålene. (Vedlagte bilde viser fra venstre Kari Vaterland, Nord-Gudbrandsdal LK, Øystein Sørensen, Gjøvik LK og Øystein Eriksenl, Hadeland LK. Som vanlig gikk årsmøtet greit unna uten noen diskusjoner. Åge Slåttsveen, Gjøvik LK utførte nok en gang en fin jobb som møteleder og Else May Frislie, Gjøvik LK, førte protokollen. (Vedlagte bilde) Etter årsmøtet var det festlig samvær. Dette førte til at det kanskje ble en litt treg start på siste dag av samlingen. Da var Det Erling Broen sin tur til å forelese om brutalisering og utstøting fra arbeidslivet. Dette var et tema som vi gjerne skulle ha brukt mere tid på var de fleste enige om. Kort oppsummert: Årets samling i Oppland var vellykket også denne gangen. På bildet ser vi Frode sammen med NTL-Skatt sin studieleder Benny Ch. Bye. Styret i NTL-Skatt var samlet til kortkurs i midten i februar på Sørmarka. Temaet dreide seg om arbeidsrettsrelaterte problemstillinger hvor vi fikk god rettledning fra Frode Samuelsen. Benny NTL-Skatt 2/2006 9

10 -for livets glade gutter går solen aldri ned!!!!!!! Vellykket dagskonferanse og årsmøte i NTL-Skatt Rogaland Av Jan B. På årsmøtet i 3-37 Rogaland byttet Bjørn Ove Hersdal og Odd Magne Persson plass i vervet som fylkestillitsvalgt. Hersdal overtok fylkestillitsvervet etter Persson, mens Persson gikk ett hakk ned til varatillitsvalgt, etter Hersdal. Etter valget ble Odd Magne behørig takket for sin innsats som fylkestillitsvalgt av Bjørn Ove som nå både skal lede 3-37 og være fylkestillitsvalgt. Som takk for innsatsen fikk Odd Magne en velfortjent oppmerksomhet. Bildet skulle jo tyde på at livets glade gutter hadde smakt på innholdet og at Hersdal bare overleverte en tom flaske. I forbindelse med avvikling av årsmøte i Sør-Trøndelagsavdelingen fikk Hans Aavik nål og diplom for 40 års sammenhengende medlemsskap i LO. Hans har vært aktiv i fagforeningen, lokalt og sentralt gjennom mange år. Utmerkelsen ble overrakt av Benny Ch. Bye. Over 60 engasjerte NTL-skatt medlemmer i Rogaland møtte da årets dagskonferanse ble avholdt i samband med årsmøtet. Av Jan Bertelsen SR-bank. Sparebank1 var representert ved ungdomskontakt Kåre Gundersen som hadde et meget interessant foredrag både om den kollektive hjemforsikring og reiseforsikring samt andre LO favørprodukter. En meget godt og nyttig informasjon for våre medlemmer. Hovedgjesten var leder SteinThorvaldsen som foredrog både om årets tariffoppgjør samt ROS. Godt assistert av Odd Magne Persson ga de oss en nyttig og god informasjon om begge temaene. På det derpå følgende årsmøte gikk valget unna i rekordfart. Godt forarbeid av valgkomiteen gir gode valg, så også i Rogaland. På årsmøtet ble gode, «gamle» medlemmer hedret både for 25 og 40 års medlemsskap, og de fleste var tilstede. Blomster og NTL-nål for 25 års medlemskap ble gitt: Trine Fjeld, Sola, Hilde hellevik, Stavanger, Sidsel Knudsen, Stavanger, Reidar Rasmussen, Stavanger, Marit Forgaard, Stavanger, Karin Helene Bjørnsen, Sola, Hilde Eikeland, Sandnes, Maria Nyakas, Ryfylke og Anna Pedersen, Stavanger. Hedersdiplom og blomster for 40 års medlemskap ble gitt til: Jomar Haugland, FSK, Alvhild Høvring, Karmøy, Kirsten Næss, Karmøy, Ole Halvor Stave, Karmøy, Anny Eikeland, Sandnes, Bjørn Nådland, Stavanger og Per Helge Kristoffersen, Stavanger. Valget gikk som vanlig, nesten i hvertfall, raskt og greit unna og styret i Rogaland 3-37 ser nå slik ut: Leder: Bjørn Ove Hersdal, Stavanger Nestleder: Odd Magne Persson. Karmøy Sekretær: Ingrid Engedal, Ryfylke Kasserer: Per Oddvar Ringen, Haugaland Styremedlemmer: Anne Katrine Sandvik, FSK Ståle Ualand, SIS Tove Ueland, Jæren Arve Helge Dahlseng, Ann Elise Svanes, Dalane Varamedl: Karen M. Rygh, Ryfylke Guro Runestad, Stavanger Helen P. Jensen, Karmøy 10 NTL-Skatt 2/2006

11 Årsmøte i NTL-Skatt ved Oslo likningskontor Nettverk Det første nettverket ditt blir du født inn i. Foreldre, tanter, onkler, besteforeldre.. kanskje søsken osv. Vi synes det er et godt nettverk, selv om valgmulighetene har vært helles små. Når vi har fått noen år på nakken kan bi begynne å velge selv. Vi får venner i nabolaget, i barnehagen og etter hvert på skolen. «Si meg hvem du omgåes med, og jeg kan si deg hvem du er». Bedre kan det vel ikke sies om hvilken betydning et nettverk har. Da jeg gikk på skolen kunne vi vel ha venner som sto oss mer eller mindre nært. Nå har jo moderne teknologi gjort at dette er blitt mangedoblet. Det er ikke uvanlig at ungdom SMS er og chatter med flere hundre.. Stein Thorvaldsen redegjør for aktuelle saker sentralt. Tirsdag 14. mars ble det avholdt årsmøte ved NTL-Skatt avdeling 3-01 Oslo likningskontor. Det var møtt frem om lag 40 medlemmer og tillitsvalgte, som fikk en lett servering før årsmøtet startet. Avdelingen har satt fokus på problemet med å få engasjerte medlemmer til å påta seg tillitsverv. Fagforeningsarbeidet er viktig, men arbeidssituasjonen gjør at mange ikke føler de kan ta på seg et verv som tillitsvalgt i tillegg. Fokuset må rettes mot viktigheten av dette arbeidet på kontoret, og nyvalgt leder Frode Waglen ønsker at flere skal engasjere seg i nettopp dette. Det ble også stilt spørsmål og redegjort for økt fokus på medlemsmassen generelt, hvor det som et resultat av ønsket om tettere kontakt Er ferieplanen i boks for i år? Hvis ikke anbefaler vi deg å sjekke LOfavør Reisebyrå. Det lønner seg å bestille via Folkeferie. Spennende reisemål. Anerkjente turoperatører % rabatt - gjelder også på kampanjer eller restplasser Sjekk nærmere på eller ring medlemstelefonen mellom medlemmer og styret ble utdelt en oppmerksomhet ved møtets slutt til de fremmøtte. Stein Thorvaldsen, leder NTL-Skatt, hadde anledning til å være tilstede ved årsmøte, og fikk delt noen tanker med forsamlingen etter at de formelle valgene var unnagjort. Han redegjorde blant annet kort for noen av de viktigste sakene NTL-Skatt jobber med og kommer til å jobbe med fremover, som ROS. Kontakten mellom lokalavdeling og NTL- Skatt vil også for kommende år være viktig og søkes holdt på samme nivå som tidligere, da hjelp og støtte fra sentralt styre er viktig å ha i arbeidet lokalt. Hjelp, jeg er blitt plasstillitsvalgt! Hva må jeg huske på? Er du nyvalgt plasstillitsvalgt? NTL-Skatt har laget huskeliste for plasstillitsvalgte som kan være nyttig. Dersom du ikke har fått den må du kontakte avdelingsstyret, eller du kan sende mail til slik at du kan få den tilsendt. Benny Etter som en blir eldre så vokser man seg ut av noen nettverk og inn i andre. I forbindelse med at en flytter sammen med noen, tar videreutdannelse el.. Hva når du får et bein innafor arbeidslivet? Hørt om «Dataguru»? Definisjon på dataguru er: Person som med et nettverk av gode hjelpere kan framstå som nærmest allvitende overfor folk. Et annet eksempel er ledere. Som blir ansatt på grunn av lederegenskaper (håper jeg) kunnskaper og det nettverk som vedkommende har bygget opp underveis. Og så kommer jeg til det jeg egentlig hadde tenkt å si noe om. Nettverket vi har som medlem av NTL. Kinderegget over alle nettverk. Ja, for du får jo tre ting på en gang. Du får venner over det ganske land. Dine gode hjelpere får deg til å framstå som nærmest allvitende. Og så var det dette med hvem du omgåes med. Og ærlig talt! Dette er ikke et nettverk en vokser ut av. Enten man er havnet høyt, lavt eller midt på treet. Odd Inge Aarstad NTL-Skatt 2/

12 Dagskonferanse og årsmøte i NTLSkatt i Hordaland Onsdag 22.februar arrangerte NTL-Skatt avd 3-15 dagskonferanse med årsmøte ettepå. Tema på dagskonfernasen var: Personalpolitikk ved omstillingsprosesserved nestleder i NTL-Trygd, Jarle Berge. Arbeidsmiljøloven med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet- ved sekretær i NTL-Skatt, Erling Broen Det var 27 deltaker på dagskonfernasen. En lydhør og engasjert forsamling, til svært intressante tema. Trygdeetaten er inne i en stor omsilling, med sammenslåing av trygd, aetat og sosialetaten. Jarle ga oss god innsikt i hva som skjer med oss under omstilling, og hvordan vi bør og kan takle dette. Både for egen del og overfor kollegaene våre. Noe å ta med seg nå vi sannsynligvis går inn i ROS. Erling stilte oss spørsmålet; «hva er psykososialt arbeidsmiljø og hvordan takler vi dette». Et vankelig tema å ta opp med både ledere og kollega på en arbeidsplass, men svart viktig. Jeg tror nok alle fikk et innputt her, som vi tar med oss inn i en stadig tøffere hverdag på arbeidsplassen. Det handler mye om å ta vare på hverandre, bry seg og inkludere hverandre. Har vi det bra, gjør vi en bra jobb. Begge tema kan anbefales på det varmeste som tema på dagskonferanser. Kl var det duket for årsmøte i avdelingen. Erling Broen var med oss som gjest. Det var 17 stemmeberettigede på årsmøtet. En grundig årsmelding, regnskap og busjett var sendt ut på forhånd. Det var kun kommet inn 2 forsalg til årsmøtet og valgkomiteen haddde gjort jobben sin på forhånd. Dette gjorde at årsmøtet gikk for og greit. Jubelanten som var til stedet fikk sin nål. Nytt innslag i år var utdeling av lodd som «inngangsbilett» til alle årsmøtedeltakerne. 2 magevesker, en ryggsekk og en bag ble utdelt til 4 glade «vinnere». Selvfølgelig med Norsk Tjenestemannslag sin logo på. Jon-Atle Spilde takke for tilliten som leder nok en periode. Etter årsmøtet gikk vi over gaten til Peppes Pizza, spiste pizza med «noko attåt» og hadde en riktig trivlig stund, og Erling var med. Ingunn Borge Veseth Reidar Schei gjenvalgt til leder i Akershus Den 16.2 hadde jeg gleden av å delta på årsmøte i Akershus sammen med Erling Broen hvor Reidar Schei ble gjenvalgt som leder og fylkestillitvalgt. Årsmøtet ble avviklet på Hotell Opera i Oslo. Møtet ble galant ledet av avdelingens nestleder Lisa Granlund som også tok gjenvalgt. Etter årsmøtet var det god dialog i salen hvor ikke overraskende ROS var temaet. Dette var en lærerik seanse for meg som kommer fra distriktet. Utfordringene er ganske like uansett hvor i landet vi har vår arbeidsplass. Årsmøtet ble avsluttet med deilig middag. Fint å være sammen med dere. Benny Avtroppende kasserer Ann-Mari B. Brovold ble behørig takket for innsatsen av nestleder Lisa Granlund. Leder Jon Atle Spilde (i midten) sammen med resten av styret Torfi nn Grøv fi kk overrakt nål for 25 års medlemskap av Erling Broen 12 NTL-Skatt 2/2006

13 kr 1,-* 1.200,-* Gratis ringetid! Stort utvalg av mobiltelefoner fra kr 1,- og du kan velge mellom subsidiert mobiltelefon eller kr 1.200,- i gratis ringetid! *Forutsetter nytegning eller videreføring av Owners Business

14 for NTL Pensjonistene i Trondheim og Omegn 25 års markering fredag 24.mars. Festsalen Hornemannsgården 32 møtte og NTL skatt var sterkt representert. I styret er leder Årstein Krogstad og sekretær Signe Madsen begge fra NTL skatt tidligere ansatt FSK Tr.heim. Fra NTL skatt deltok nestleder Knut Bye. Jubileumsmiddag med historikk, underholdning, sang og musikk. Egen pensjonisttrio var innhyret for å fremføre «gammel» pop. Bilder av nytt styre og fra festmiddag. Styret består av Årstein Krogstad(leder), Solveig Vikan(nestleder),Else Lund(kasserer), Signe Madsen (sekretær) og Mildrid Remman (styremedlem). Knut Bye (NTL skatt) har overtatt som revisor for Arnfinn Karlsen (Skattefogd). Av Knut Bye. Dagskonferanse og årsmøte i NTL-skatt, Sentralskattekontoret for utenlandssaker Av Geir Høyland NTL-Skatt s avdeling ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker hadde dagskonferanse 30. mars 2006 på Hotel Residence. I forbindelse med dagskonferansen ble det også avholdt årsmøte. 22 medlemmer deltok på den meget vellykkede konferansen. Den blide sørlending, Erling Broen, loste forsamlingen trygt gjennom programmet. Første del av konferansen var viet aktuelle saker som NTL-Skatt arbeider med. I denne forbindelse kom vi bant annet inn på ny hovedavtale med tilpasningsavtale, hovedtariffoppgjøret 2006, ROS og valg av kontorløsninger i forbindelse med samlokaliseringer. Andre del av konferansen var i sin helhet viet til temaet psykososialt arbeidsmiljø i forbindelse med omstillinger. Erling tok et lite tilbakeblikk og konstaterte at arbeidslivet på kort tid hadde endret seg fra regelstyrt, likhetsbasert og faste rutiner til målstyrt, resultatfokusert og stadige omstillinger. Selv om vi har tekniske løsninger som har fjernet en del av slitet, kortere arbeidstid, lengre ferie og mulighet for pensjon fra 62 år, har vi samtidig høyere sykefravær, flere på attføring/rehabilitering og lavere faktisk pensjonsalder. I dette perspektivet fokuserte Erling på hva den enkelte selv kunne bidra med for å få et bedre arbeidsmiljø samt årsaker og signaler på et dårlig arbeidsmiljø. Viktig tema og mye til ettertanke. På årsmøtet ble Geir Høyland gjenvalgt som leder. Det nye styret: Fra venstre Vigdis Solberg (nestleder), Torhild Løland (styremedlem), Geir Høyland (leder), Anne Sigrun Risa (varamedlem) og Ann Jorunn Lie (kasserer). Benthe Solstrand (sekretær) var ikke til stede. 14 NTL-Skatt 2/2006

15 NTL-Skatt, landsforening 3: Postadresse/ NTL-Skatt Sekretariat: Folkets Hus, rom 504 Youngsgt.11, 0181 Oslo E-postadresse: Hjemmeside: Styret: Arbeidsutvalget: Leder: Stein Thorvaldsen, Skien LK Tlf mobil: , e-post: stein.thorvaldsen Nestleder: Bente Næss Holt, Skien LK Tlf mobil: e-post: bente.holt Sekretær: Erling Broen, Hjemmekontor, Tlf mobil: , e-post: Det øvrige styret: Kasserer: Ola Arild Myhre, Postboks 52, 2271 Flisa. Tlf e-post:ola.myhre Styremedlem og studieleder: Benny Ch. Bye, Lofoten LK Tlf: e-post: benny.bye Styremedlem: Odd Magne Persson, Karmøy LK Tlf: , e-post: odd.persson Styremedlem: Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK Tlf: e-post: Styremedlem: Astrid Lundanes, Hedmark FSK Tlf: e-post: astrid.lundanes Styremedlem: Karl Tore Hareide, Hordaland FSK Tlf: e-post: karl-tore.hareide Styremedlem: Thomas Engen, Oslo LK Tlf: e-post: thomas.engen Styremedlem: Lene Honningsvåg, Oslo og Akershus SFK Tlf: e-post: lene.honningsvag Varamedlem: Gunn Torhild Tveit, Sogn LK Tlf: e-post: gunn.tveit Varamedlem: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK Tlf: e-post: mona-berg.moen Varamedlem: Jan Bertelsen, Dalane LK, Tlf: e-post: jan.bertelsen Varamedlem: Nina Fosshaug, Skattedirektoratet Tlf: e-post: nina.fosshaug Varamedlem: Trond Augunset, Hallingdal LK Tlf: e-post: trond.augunset Redaktør: Inge Sveås, Nord-Trøndelag FSK Tlf: e-post: inge.sveas eller NTL-Skatts rådgivende utvalg: Kontrollfaglig utvalg: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK (leder) Erik Tore Lyngstad, Sør-Trøndelag FSK Roger Jensen, Lofoten LK Oddbjørn Lium, Oslo FSK Merete Lundberg, Oslo FSK Karl Tore Hareide, Styret Folkeregisterutvalget: Jan Bertelsen, styret (leder) Anne Kvernsmyr, Sandefjord LK Line Torp, Oslo LK Karin Vartdal, Søre-Sunnmøre LK Opplæringsutvalget: Ann Kristin Godager Aspeli, Hedm. LK (leder) Lene Honningsvåg, styret Rune Pedersen, Bodø LK Edel Duurhuus, Midt-Finnmark LK Utvalg for arbeidsmiljøspørsmål: Odd Magne Persson, styret (leder) Trond Tidslevold, Trondheim LK Linda Svenungsson, SFS Moss Audun Sylta, Nordhordland LK Lederutvalget: Gunn Torhild Tveit, styret (leder) Ole Petter Saugen, Vest-Agder FSK Hilde Sveås Husby, Steinkjer LK Odd Inge Aarstad, SFU Sandnes Ledere av NTL-Skatts lokalavdelinger 3-01 Oslo LK Frode Waglen, Oslo lk 3-02 Sogn og Fjordane Anne Liv Mæland Røysum, FSK 3-03 Skattedirektoratet Bengt-Magne Myrnes, Skattedirektoratet 3-04 Finnmark Edel Duurhuus, Midt-Finnmark lk 3-05 Oslo FSK Øivind Nullmeyer, Oslo FSK 3-06 Sør-Trøndelag Mona Berg Moen Sør-Trøndelag FSK 3-07 SFS Ronny Johannessen, Sentralskattekontoret for storbedrifter 3-08 SFU Geir Høyland, Sentralskattekontoret for utenlandssaker 3-09 Skattefogdkontorene/SSØ Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK 3-12 Troms Astrid Domås, Sør-Troms lk 3-15 Hordaland Jon-Atle Spilde, Bergen lk 3-20 Vestfold Hans Georg Svendsen, Larvik lk 3-25 Vest-Agder Grethe S. Ugland, Kristiansand lk 3-30 Akershus Reidar Schei, Bærum lk 3-31 Nordland Ludvig Pedersen, Salten lk 3-32 Østfold Liv Helene Solberg, Østfold FSK 3-35 Nord-Trøndel. Viggo Ringen, Stjørdal IK 3-36 Telemark Unni Jørgensen, Skien lk 3-37 Rogaland Bjørn Ove Hersdal, Stavanger lk 3-38 Buskerud Hilde Hansen, Buskerud FSK 3-42 Aust-Agder Oddvar Støle, Aust-Agder FSK 3-43 Hedmark Terje Verhaug, Sør-Hedmark lk 3-50 Møre og Romsdal Arve Einang, Nordre Sunnmøre lk 3-62 Oppland Gyda Skattebo Aksu, Valdres lk NTL-Skatt 2/

16 B-PostAbonnement Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo NTL-Skatt i Finnmark har avholdt årsmøte og kurs i Lakselv 22 og 23 mars. Edel Duurhuus Årsmøtet ble avholdt 22 mars. Det var 10 medlemmer tilstede både på årsmøte og kurset. Det var litt vanskelig å få på plass et styre, men vi klarte å komme i havn med mye velvilje fra de som var tilstede på møte. Det nye styret består av følgende: Edel Duurhuus leder, Siv Utsi nestleder, Magne Robertsen kasserer, Berit Blomstrand sekretær, Viggo Jensen, Ann Ragnhild Mathisen, Karin Larsen styremedlemmer og Anne D Johansen, Hill Inger Stavli, Inger Anne Antonsen er varamedlemmer. Vi hadde 5 medlemmer som skulle ha hedersmerker, Inger Herland etter 40 år som medlem i LO og Jan Willy Strige, Heidi Strømme, Åse Guttorm og Edel Duurhuus med 25 års medlemsskap i NTL. Av disse var det bare Åse Guttorm og Edel Duurhuus som var tilstede på årsmøtet og fikk overrakt nålene der. Årsmøte og kurs i finnmarksavdelinga Etter at årsmøtet var vel ihavn startet kurset som hadde temaet «Arbeidsmiljø/omstilling med hovedverneombud Magne Robertsen som foreleser. Her ble AML gjennomgått med særlig vekt på endringene, siste nytt i ROS-prosessen samt verneombud/hovedverneombuds arbeidsoppgaver. Vi som var tilstede hadde 2 intressante og trivelige dager. Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL-Skatt! Navn: Personnummer: Adresse: Postnr.: Stilling: Arbeidssted: Dato: Sted: Underskrift: Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Hvis du nå er medlem i et annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemskapet til NTL, oppgi forbundets navn: Medlemskontingenten er 1,1% av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv Hjemsforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. FYLLES UT AV FORBUNDET: Forening/avd. Lønnskass.: Innmeldt i LO: Innmeldt i NTL: Tidl. LO-forbund: Kupongen sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergata 10, 0179 Oslo.

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt ønsker alle sine lesere en riktig god jul NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 1/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Møte med finansministeren Fullt hus på SSØ-dagen Foran hovedtariffoppgjøret

Detaljer

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatt Nr 4/2007 Norsk Tjenestemannslag Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Vervekampanje Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt Foto: Colorbox.com NTL Skatt Utgis av NTL Landsforening

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 6/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Omorganiseringer og oppgaveßyttinger i etaten Lokale lønnsforhandlinger nei til resultatlønn

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10.

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 3 - Oktober 2013 Et kriminelt arbeidsliv? side 6 Store utfordringer i DFØ Side 9 Hvorfor velge NTL Skatt Side 4 De snille og stille seniorene Side 10 NTLSKATT

Detaljer

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29.

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29. NYTT Nr. 2-2006/29. årgang Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars Lønnsoppgjøret til mekling Vi er klare for ROS Side 4 Side 6 Regionale kontaktforum Side 7 Nye styrer Side 16 Regionvise samlinger

Detaljer

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken.

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken. NYTT Nr. 2-2011/34. årgang Småkontorsaken Side 4 SkL øst Side 6 Ung i Riga Side 14 Årskonferansser Side 16 SkL konferansen i Svolvær Side12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS

Detaljer

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Hovedtariffoppgjøret s 2, 3 og 13 Regjeringens skattemelding s 6 og 7 Nordisk Skatteorganisasjon

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang NYTT Nr. 4-2007/30. årgang Statsministeren på YS visitt Side 6 Nytt servicesenter på Tøyen Side 8 Er det vits i å være medlem Side 14 Blir SkL sør en ny storavdeling i SkL Side 16 YS ung konferansen side

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder NYTT Nr. 4-2009/32. årgang Nye strategier Yes...jeg har lyst Side 4 Side 6 Valgkomiteens forslag Side 9 Ingen SOL pool uten... Side 15 Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier,

Detaljer

NYTT. Ut på tur! Hva ville skattedirektøren gjort hvis han skulle omstille seg? side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

NYTT. Ut på tur! Hva ville skattedirektøren gjort hvis han skulle omstille seg? side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND NYTT Ut på tur! Nr. 1-2007/30. årgang Omstillingsavtalen Side 6 Region Midt tenker vidt Regiontillitsvalgte Hvordan har vi det på jobben? Side 8 Side 12 Side 16 Hva ville skattedirektøren gjort hvis han

Detaljer

Årskonferanser s. 15-19. Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen. s.12. Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4

Årskonferanser s. 15-19. Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen. s.12. Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4 Nr. 2-2015 38. årgang Skatteetatens Landsforbund - et forbund i YS Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen s.12 Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4 Kommunikasjon i omstilling - bidrar du? s. 6 Årskonferanser

Detaljer

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang god jul! NYTT Nr. 5-2011/34. årgang Lang reisevei eller i kø hos NAV? Side 6 Vær frampå og ikke bakpå! Side 12 Vi vil ha ditt forslag Side 15 Kurs for nye medlemmer i SkL øst Side 16 Landsstyremøtet 2011

Detaljer

SkL NYTT. God Jul og Godt Nyttår! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 5-2005/28. årgang. Stolt verbal mitraljøse.

SkL NYTT. God Jul og Godt Nyttår! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 5-2005/28. årgang. Stolt verbal mitraljøse. SkL NYTT Nr. 5-2005/28. årgang Stolt verbal mitraljøse Bedre bruk av folks talenter Side 4 Side 6 SkL etter ROS Side 7 Tror Pål på julenissen? Side 9 God Jul og Godt Nyttår! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS

Detaljer

Årsmøter landet rundt

Årsmøter landet rundt NYTT Nr. 1-2014/37. årgang Årets lønnsoppgjør Side 4 Fremtidsbildet 2025 Side 7 SkLs kurs og konferanser Side 11 Årsmøter landet rundt Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

101 BLADET. Tor-Arne til «topps» Grødegaard Elin tar ansvar Samrøre. side 5 side 8 side 10

101 BLADET. Tor-Arne til «topps» Grødegaard Elin tar ansvar Samrøre. side 5 side 8 side 10 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 2 2005 Tor-Arne til «topps» Grødegaard Elin tar ansvar Samrøre side 5 side 8 side 10 Redaktøren Sommer, konsulenter og «Dansker»

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest)

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest) SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 April 2006 Våren er kommet

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer