Møte Plannettverket Romsdal Kommuneplanarbeidet i Nesset kommune. Nesset mot 2020

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte Plannettverket Romsdal 16.02. Kommuneplanarbeidet i Nesset kommune. Nesset mot 2020"

Transkript

1 Møte Plannettverket Romsdal Kommuneplanarbeidet i Nesset kommune Nesset mot 2020

2 Hvorfor kommuneplan? Hva er status på kommuneplanen i Nesset? Generalplan for Kommuneplan, arealdelen for perioden Fylket og andre følger med Manglende oppdatert kommuneplan stopper den videre utvikling i kommunen? - Eikesdal Alpin?!

3 Noen utfordringer. Kommunekåringen Nesset nr 103 av 431 kommuner Målt på 29 indikatorer som kommunal service, levealder, kriminalitet, gangvei, barnehageplasser med mer. NHOs attraktivitetsbarometer Nesset nr 324 Rangering over kommuners evne til å tiltrekke seg innflytting når utviklingen i arbeidsmarkedet er gitt Omdømme? Utfordring nr 1: Hvordan skal vi kunne utvikle Nesset til å bli et attraktivt valg når folk skal velge seg arbeid og bosted?

4 Organisering Kommunestyret: Oppdragsgiver Formannskapet: Styringsgruppe Prosjektgruppe Leder: RJH Ansvarlig: RBK Temagruppe: Arealdelen Tema/satsing ABS-kommune Tema/satsing Næringsutvikling Tema/satsing Kultur Tema/satsing Natur og miljø

5 Framdriftsplan K-styre : Vedtak om igangsetting av rullering av kommuneplanen. K-styre : Godkjenning av planprogram Oktober/november 2008: Folkemøter i alle bygder. Februar/mars 2009: Prioritering av satsingsområder. Arbeid i temagrupper. K- styre14. mai 2009: 1. gangs behandling i kommunestyret. 1. juni 2009: Høring og offentlig ettersyn. 5. november 2009: Endelig vedtak i kommunestyret.

6 Framdriftsplan - tillegg

7 Egen plan for medvirkning Demokratisk prosess: Invitert bygdene og folket med på å lage en plan som beskriver hvordan vi ønsker å utvikle Nesset mot Tiltak for medvirkning: Folkemøter Bygdelagene leverer inn forslag til Høringer Barn og unge gjennom Ungdommens kommunestyre Vi stiller konkrete spørsmål i planprogrammet Kommunens hjemmeside og avisa Driva som informasjonskanaler Egen informasjonsavis til alle husstandene i april/mai?

8 Program for folkemøtene Standard program med fokus på utfordringer i den enkelte bygd 1. Åpning ved ordfører 2. Samfunnsdelen og utfordringer i Eidsvåg og Nesset fram mot 2020 v rådmann Rigmor 3. Utvalgte Temaer 1. Nesset i en regional sammenheng Fylkesplansjef Ole Helge Haugen 2. Sentrumsplana Hogne Frydenlund, Nesset kommune 3. Gjeldende arealplan for Eidsvåg Hogne Frydenlund, Nesset kommune 4. Kaffepause 5. Gruppearbeid 6. Oppsummering

9 FREMTIDSVISJONER FRA RÅDMANNEN FOR Å IGANSETTE KREATIVE TANKER PÅ FOLKEMØTENE

10 Eksempel på gruppearbeid 1. Hytter, bolig og industri 2. Sentrumsplan 3. Friluftsliv/idrett og kulturminner 4. Veger og vegnavn 5. Eidsvåg mot samfunnsdelen

11 Eikesdal Ett av fylkets mest profilerte Bygde-mobiliseringsprosjekt Godt forberedt Markering av 1 ny arbeidsplass Store utfordringer i forhold til verneområder - Basehopping Eikesdal Alpin

12 Ranvik, Tjelle og Gussiås Historisk dag, bygdene var samlet for å diskutere bygdeutvikling Ildesjelene i bygdene går sammen og arbeider videre Tjelle har egen hjemmeside! Opp til oss selv hvordan vi vil utvikle bygdene våre! Tema: Bygdeutvikling Tema: Kommundelplan for idrett og fysisk aktivitet

13 Raudsand Bygd på offensiven med nye arbeidsplasser og mye dugnadsarbeid Raudsandagene og bygdemobilisering Positiv folketallsutvikling, mangler tomter Tema: Arealplanlegging v/ arealplanlegger Sunndal kommune

14 Eidsøra Nye arbeidsplasser innen Grønn omsorg og bedriften Nesset naturstein Flere har flyttet til Eidsøra Stor optimisme, trenger vi et bygdelag til å ta utviklingen videre? Tema: Fra Nesset Næringshage

15 Bugge Ny verdensmetropol? Flotte utsiktstomter, godt bomiljø og ressurssterke hyttebeboere Bygdelaget arbeider videre med planene Lys i alle hus! Ny bugging, Trygve født på samme dagen som folkemøtet Tema: Innlegg fra Nesset Kraft Tema: Innlegg om kulturminner v/kultursjefen

16 Rød Stort engasjement! Mange ildsjeler! Rød vel på offensiven, nye planer for familieparken Gang- og sykkelveg fra Hargaut til Rød Vi får til det vi vil! Tema: Gangveier og Handlingsplan for riksv / ved Statens vegvesen

17 Vistdal Landbruk og natur og miljø som tema Oppstart av Bygdelag Egen hjemmeside Kampen for skole og bofellesskap som er grunnlaget for mobiliseringen? Tema: Landbruk v/ Landbruksdirektøren (FMMR) Tema: Biologisk mangfold v/ Naturvernforbundet

18 Eresfjord Stort oppmøte og mange kreative forslag Stort fokus på friluftsliv og å tilrettelegge for naturbasert næringsliv Mange ressurspersoner og lite samhandling mange høvdinger og lite med indianere! Bjørn Cameron Alexsander Tema: Friluftsliv v/nordmøre og Romsdal Friluftsråd

19 Nesset i en regional sammenheng: V/ Ole Helge Haugen 2006: 46 % pendlere SSB: Svak/moderat nedgang i folketallet mot 2020 Trivsel i barne- og ungdomsår gir ungdommen lyst til å bosette seg i kommunen Sentrumsutvikling en forutsetning for utvikling av Nesset Folketallsutvikling Eidsvåg

20 Ungdommens kommunestyre Hva må til for at vi unge skal bo og trives i Nesset i 2010 og 2020? Idrettshall Leiligheter og ungdomsboliger Kommer til å akseptere pendling Ønsker å beholde de kvalitetene som bygda representerer Me he tekje hælt av!

21 Boligtomter på Raudsand Boligpolitisk handlingsplan Gang- og sykkelveg på Rød Lys i alle hus! Støtte opp om arbeidet i Bygdelagene Barn og unge ungt entreprenørskap Saker til oppfølging

22 Infoavis om kommuneplana Sendt ut til alle husstander, mai sider med mange bilder. Oppsummering av innspill fra folkemøtene Intervju med ledere i bygdalagene Intervju med nye Nessetgjeldinger Generell informasjon om planarbeidet

23 1. Forord 2. Innledning analysedelen 3. Kommunens utfordringer 4. Kommunens oppgaver, hovedmål og strategier 5. Satsingsområder 1. Kommunen som ABSkommune 2. Næringsutvikling 3. Kultur 4. Natur og miljø 6. Arealdelen 7. Konsekvensutredninger 8. Temakart Kommuneplanen -

24 Konsekvensutredninger? Endringer i forhold til gjeldende plan som skal konsekvensutredes: Kulturminner, rasfare, flom, trafikk, verneområder, arealdisponeringer med mer Eventuelle konsekvenser vurderes ut fra kjent kunnskap i kommuneplanens arealdel Behovet for nærmere konsekvensutredninger knyttes til det enkelte tiltak og det videre reguleringsplanarbeidet

25 Konsekvensutredninger Krav om bedre utredninger av utbyggingsområder i Eikesdal Rapport utarbeidet av Plankontoret

26 Temakart FRILUFTSLIV Turkasser LOKALT RASKART 3 eldre karer har nedtegnet kjente rasområder i Eikesdal Badeplasser stier osv

27 ERFARINGER LANG PROSESS IKKE AVSATT TILSTREKKELIG MED RESSURSER I PLANARBEIDET SKAL IVARETA INTERESSENE TIL MANGE ULIKE SEKTORER FÅTT INN MYE INFORMASJON BL.A - FORSLAG PÅ VEGNAVN - TILTAK SOM IKKE BERØRER KOMMUNEPLAN - GENERELLE SYNSPUNKTER OM NESSET KOMMUNE FORSIKTIG MED OPPFATTENDE PLANPROGRAM

28 Kommunens plansystem OPPSTART MED PLANSTRATEGI Kommuneplan med hovedmål Rulleres hvert 4. år Arealplan Samfunnsdel Reguleringsplaner Sektorplaner Handlingsplaner/tiltak Rulleres hvert år Årsbudsjett/økonomiplan Mål og ambisjonsnivå Årsmelding/evaluering Brukere, medarbeidere, lokalsamfunn, økonomi

29

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram

Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram Arkivsak-dok.: 09/284-33 Planprogram fastsatt av kommunestyret 29.03.2007, sak 7/07 Forslag til endret program behandlet av formannskapet 26.11.2009, sak

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 22.03.2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 Innhold

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANPROGRAM for revisjon Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Kommuneplanens arealdel, Planprogram

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.06.2014 Arkiv: :FE-143 Arkivsaksnr.: 14/650 Journalpostløpenr.: 14/15815 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune 2014-2026 Revidert utgave etter høring - 21.aug.2013 Vedtatt kommunestyret 16.09.2013 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Utviklingstrekk i Søndre

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Om kommuneplanlegging... 2 1.2 Formålet

Detaljer

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument NIVI-rapport 2012:3 Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i samarbeid med

Detaljer

PLANPROGRAM til stadfesting

PLANPROGRAM til stadfesting [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] PLANPROGRAM til stadfesting KOMMUNEPLANENS AREALDEL SARPSBORG 2014-2023 06.08.2012 Planprogram kommuneplanens arealdel 2014 2023 til stadfesting i

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer