Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund"

Transkript

1 Tingrapport Norges Klatreforbund

2 Innhold Forord... 4 Styrets rapport for tingperioden Styrets hovedansvarsområder Styret Økonomi Administrasjon Forsikringsordninger Markedsarbeid og samarbeidspartnere Organisasjon Medlemsinformasjon Ekspedisjonsmidler Tomas Olssons minnefond Arne Næss hederspris Komiteenes rapport for tingperioden Aktivitet Toppidrett Fjellklatring Sikkerhet Klatreorganisasjon Klatreklubben og frivillighet Kompetanseutvikling Administrativ organisering og samarbeid Nasjonalt og internasjonalt organisasjonsarbeid Finansiering NKFs markedsarbeid Klatreanlegg Anlegg inne Anlegg ute Klatring og samfunn Politisk påvirkningsarbeid Klatring og folkehelse Klatreaktivitet i nærmiljøet Klatreaktivitet i skolen Forord Norges Klatreforbund

3 6.5 Miljøansvar VEDLEGG Årsregnskap Årsregnskap Konkurranseresultater 2012 og Medlemsklubber og medlemstall per 11. mars Forord Norges Klatreforbund

4 Forord Tinget er det viktigste arrangementet vi har i Norges Klatreforbund. Det er her klubbene legger strategien for de to neste årene og oppsummerer om det sittende styret har fulgt handlingsplanen. Tinget er stedet der klubbene kommer direkte i kontakt med styret, og kan være med på å påvirke hvilken retning NKF skal bevege seg i. Det er derfor viktig at klubbene kjenner sin besøkelsestid og møter opp. Norges Klatreforbund har fortsatt sin store vekst i siste tingperiode; fra medlemmer i 2011 til medlemmer i Veksten i antall medlemmer har gitt større arbeidsbelastning på administrasjonen, den er derfor blitt styrket i løpet av denne perioden. Stillingen til vår sportssjef er økt fra 60 % til 100 % fra 2012, og vi er nå på vei til å tilsette en idrettskonsulent i 50 % stilling. Styret ser helt klart viktigheten av å øke administrasjonen, og den økonomiske situasjonen tillater denne økningen. Vi har også klubbutviklere rundt om i hele landet som jobber på timebasis for NKF. Styret er meget godt fornøyd med de som jobber for oss. De gjør en svært god innsats og legger ned mye arbeid. Sammenlignet med andre forbund, har vi fremdeles få ansatte i forhold til antall medlemmer. Vi har valgt å bruke relativt lite midler til administrasjon, da styret har ønsket å prioritere mest mulig midler til aktiviteter og videreføring av midler direkte til klubbene. Tinget har gjennom mange år vært tydelig på at det skal jobbes målrettet med å gjøre klatring tilgjengelig for alle. Dette styret har derfor lagt vekt på å arbeide aktivt ut mot klubbene. Det er gjennom klubbene en får bredde, og gjennom bredden får en muligheten til å utvikle gode klatrere som kan hevde seg nasjonalt og internasjonalt. Med gode internasjonale utøvere er det lettere for Norges Klatreforbund å få samarbeidspartnere som kan gi inntekter som kommer hele klatre-norge til gode. Norges Idrettsforbund deler ut øremerkede tilskudd som kalles post 3-midler. Dette er midler vi kan bruke direkte ut mot klubbene. Administrasjonen har vært flinke til å søke om slike midler, derfor har vi i denne perioden hatt mer penger enn tidligere til å bruke på klubbutviklingstiltak. Styret og administrasjonen har bygd opp et godt og velfungerende klubbutviklerkorps som dekker hele landet. Mange klubber har nytt godt av dette, og fått tilført verdifull kompetanse. Vi har i denne perioden prøvd aktivt å tilføre ekstra kompetanse også til de store klubbene med dette tiltaket. Det er nå fire år siden jeg ble valgt til leder for Norges Klatreforbund på Tjøme. Det har vært fire utrolig lærerike år. Vi har fått utrettet mye på disse årene og hatt det veldig kjekt. Jeg har fått reist mye rundt i klatre-norge og møtt mange flotte mennesker. Det har vært klatrekonkurranser, festivaler, teknikkvelder, åpning av klatrevegger og mye annet. Jeg håper at Klatreforbundet også i fremtiden vil prioritere å legge til rette for klatring for alle, og at alle som ønsker det, skal kunne få de gode klatreopplevelsene som jeg har vært så heldig å få. Jeg vil nå takke for meg for tiden som president, og gir stafettpinnen videre. Jeg ønsker den nye presidenten lykke til, og ønsker alle velkommen til tinget i Drammen mars Ole Karsten Birkeland President Norges Klatreforbund 4 Forord Norges Klatreforbund

5 Styrets rapport for tingperioden STYRETS HOVEDANSVARSOMRÅDER 1.1. STYRET I april 2012 ble det avholdt ordinært forbundsting og følgende styre ble valgt: Ole Karsten Birkeland, president Lena Dahl, visepresident leder Fjell Stein Tronstad, styremedlem leder Sikkerhet og HMS Ole Morten Olsen, styremedlem leder Konkurransekomiteen Anne Marthe Limstrand, styremedlem Konkurransekomiteen, barne- og ungdomsarbeid Rune Hjelsvold, styremedlem - leder Klubbutvikling Arve Stavø, styremedlem leder Utdanning Knut Høivaag, varamedlem leder Anlegg inne Ben Campbell-Kelly, varamedlem Folkehelse, politisk arbeid I 2012 har det vært avholdt 7 styremøter og 1 styresamling over en helg. Det ble til sammen behandlet 42 saker i I 2013 har det vært avholdt 6 styremøter og 1 styresamling over en helg. Det ble til sammen behandlet 48 saker i Styrets arbeidsform Styrets medlemmer skal berømmes for den store arbeidsinnsatsen som de legger ned i løpet av tingperioden. Styrets medlemmer påtar seg betydelig ansvar knyttet til gjennomføring av de arbeidsoppgaver forbundet løser. Uten denne innsatsen ville ikke forbundet nådd så langt som man faktisk har i dag. Dette er gratisarbeid og er et vesentlig bidrag til forbundets gode økonomi. Den dugnadsånd og den nøkternhet dette viser, står på mange måter i kontrast til det ukontrollerte pengeforbruket vi ellers har sett innenfor deler av idrettsbevegelsen. Det er krevende å sitte i styret i Norges Klatreforbund. I et lite forbund med små ressurser er det nødvendig at også styremedlemmene gjør arbeid man ellers naturlig ville lagt på forbundets administrasjon. Dette har gitt resultater. Forbundets vekst er blant de største innenfor idretten. En større andel av de økonomiske ressursene kommer direkte til nytte for den enkelte utøver og for de lokale klubbene. Norges Klatreforbund har en ordnet og etter forholdene god og robust økonomi. Erfaringene med at et styremedlem har et direkte ansvar for en fagkomité er fortsatt gode. Det gir styret god oversikt og direkte oppfølging av hele forbundets virksomhet. I denne tingperioden har større deler av styrets arbeid blitt organisert i komiteer. Gjennom forankringen av komiteene hos styremedlemmene har styret hele tiden kunne være involvert i arbeidet. Styreutnevnte komiteer NKF baserer seg som tidligere nevnt på mye frivillig arbeid og styret har i perioder hatt uvurderlig hjelp fra flere komiteer. 5 Styrets rapport for tingperioden Norges Klatreforbund

6 NF klatrekomité Odd-Magne Øgreid Robert Caspersen Nils-Rune Birkeland HMS Sofie Haughom Barne-, ungdom og klubbutviklingskomité Rune Hjelsvold Anne Marthe Limstrand Tor Arne Haug Pål Birkedal Jonny Grundeland Konkurransekomité Anne Marthe Limstrand Ole Morten Olsen Per Arne Hamre 1.2. ØKONOMI Norges Klatreforbunds reviderte regnskap viser et overskudd i 2012 på k og et overskudd i 2013 på kr NKF har i løpet av perioden styrket egenkapitalen med kr slik at egenkapitalen nå er på kr Vi har i tingperioden økt sponsorverdier med ca. kr Sammen med inntekter fra brattkort og administrasjonstilskudd fra eksterne prosjekter har vi dermed fått større handlefrihet i bruken av våre midler. Noe som kommer klubbene til gode gjennom tildeling av bolter, økt ekspedisjonsfond, støtte til noen eksterne prosjekter som film, foredrag mm. Vi har i hele perioden hatt eksterne prosjekter til en samlet verdi av kr Fortsatt har vi ikke oppnådd finansiering gjennom Olympiatoppen til vår toppidrett. Styret har lagt stor vekt på å holde forbundets økonomi under betryggende kontroll, og har lykkes med det. NKF har i dag en økonomisk plattform som gir oss en god handlefrihet. Styret har arbeidet aktivt for å utnytte de inntektsmuligheter som ligger innenfor idrettens finansieringssystem. I tillegg har administrasjonen vært aktive i å søke eksterne prosjektmidler. Vi kan derfor holde oppe dagens aktivitetsnivå og arbeide målbevisst mot de mål forbundet har satt seg. Norges Klatreforbund har i perioden arbeidet aktivt for å skaffe seg nye samarbeidspartnere på inntektssiden. Vi er fortsatt tilsluttet Flerforbundsavtalen (FFA) der vi sammen med 14 andre forbund nå sitter igjen med sponsoravtaler med Thon Hotels og Norsk Tipping. I tillegg har vi samarbeidsavtale og sponsorinntekter i form av utstyr og økonomi hos Varri med Petzl og Beal, og Houdini. Av nye samarbeidspartnere har vi fått inn et fransk klesfirma som sponser bekledning til landslag, juniorlandslag og rekruttlag som heter ABK. Til sammen gir dette NKF inntekter og verdier på ca. kr Vi legger til grunn at dette samarbeidet skal utvikle seg videre og generere ytterligere inntekter til Norges Klatreforbund. I et meget vanskelig sponsormarked er Norges Klatreforbund svært fornøyd med de samarbeidsavtalene vi har klart å få til. 6 Styrets rapport for tingperioden Norges Klatreforbund

7 1.3. ADMINISTRASJON Kari Vanebo er generalsekretær. Kari har hele perioden hatt et fast grep om administrasjonens oppgaver i forbundet. Hun er en tydelig og god leder. Bjørg Liljedal arbeider som utviklingskonsulent i Norges Klatreforbund, med særskilt ansvar for klubbutviklingsprosjektene. Hun bidrar sterkt til det gode arbeidet Norges Klatreforbund gjør mot klubbmiljøene, og sikrer forbundet betydelige inntekter fra de øremerkede post 3-midlene. Lars Ole Gudevang har fått økt sin stilling som sportssjef fra 60 % til 100 % i løpet av perioden. Han har fått flere arbeidsoppgaver og tatt mye av det ekstra arbeidet som har kommet fordi NKF har økt i antall medlemmer. Lars Ole har gjort en fremragende jobb med å arrangere konkurranser og trene rekruttlaget. Stian Christophersen har jobbet 40 prosent som landslagstrener i hele perioden. Dette har bidratt til flere gode internasjonale prestasjoner for landslaget. Halfdan Houge har vært ansatt i 60 % stilling med web og integrering. Han har gjort en god jobb med videreutvikling av brattkort og instruktørkort i denne perioden. Følgende har fungert som klubbutviklere i perioden : Eirik Birkelund Olsen (Nord-Norge) Eirik Skar (Trøndelagsfylkene) Thomas Horgen (Møre og Romsdal) Jarle Kalland (Hordaland, Sogn og Fjordane) Kris Roar Tveit (Sørlandet, Rogaland) Runar Carlsen (Akershus, Oppland og Hedmark) Siri Gjendemsjø (Oslo og Østfold) Una Flaata (Vestfold, Buskerud og Telemark) Espen Samuelsen (frilans) Henning Wang (frilans) Øystein K Johnsen (frilans) Halfdan Emile Houge (frilans) Gjennom gode søknader, aktiviteter og rapporter henter vi bortimot maksimalt ut av idrettens tilgjengelige ressurser. Administrasjonen har i løpet av denne tingperioden hatt noen utfordringer med hyppig utskiftning av prosjektledere. Dette resulterte i at man i 2013 valgte ikke å ansette ny prosjektleder på folkehelse og integrering. Dette arbeidet har i stedet blitt fordelt mellom de fast ansatte. Medlemstallene har økt med 23 % i løpet av tingperioden og mange nye oppgaver og aktiviteter har blitt satt i gang uten at man har økt administrasjonen betydelig. Dette har nå nådd et metningspunkt og vi ser at vi ikke har klart å levere alle oppgaver på en tilfredsstillende måte. Vi håper allikevel at dette ikke har gått utover vår responstid på besvarelser på e-post og telefon. Vi er klar over at våre nettsider ikke alltid er oppdatert og funksjonelt gode nok. Dette har vi som målsetting å endre med å ansette en web-ansvarlig i løpet av tingperioden. 7 Styrets rapport for tingperioden Norges Klatreforbund

8 Noen viktige tall: Antall klubber Medlemmer Kompetansegivende kurs Instruktører Andre kurs, eks ruteskruerkurs Samlinger i regi av Norges Klatreforbund Brattkort utsendt Regionale konkurranser Integreringstiltak, støtte, kurs, prosjekt FORSIKRINGSORDNINGER Barneidrettsforsikringen Som medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité(nif) har NKF avtale med If forsikring om barneidrettsforsikring. Alle barn som er medlem av lag tilsluttet NIF eller som deltar i organisert aktivitet i klubben/lagets regi, er forsikret Ansvarsforsikring NKF har gjennom avtale med If skadeforsikring en arrangøransvarsforsikring som omfatter all aktivitet i regi av NKF og klubber tilsluttet NKF. Forsikringen omfatter all aktivitet som anses å være naturlig ved drift av idrettslag/klubb som f.eks. kurs, trening, samlinger, konkurranser, kakelotteri, loppemarked osv. Forsikringen dekker de økonomiske tap som følge av en erstatningsmessig skade en arrangør kan pådra seg. Selskapets erstatningsplikt er begrenset til 10 millioner ved hvert skadetilfelle. Egenandelen ved skader er kr MARKEDSARBEID OG SAMARBEIDSPARTNERE Det har i løpet av perioden vært jobbet kontinuerlig og systematisk for å videreføre og tilføre nye samarbeidspartner. Det har vært arbeidet både for enkeltarrangement som EYC og nye sponsoravtaler til forbundet. I et trangt sponsormarked er vi derfor godt fornøyd med de samarbeidsavtalen vi tidligere har og senere har inngått i løpet av perioden. 8 Styrets rapport for tingperioden Norges Klatreforbund

9 1.5.1 Varri 1. januar i 2010 inngikk NKF avtale med Varri som forhandler Petzl og Beal. Avtalen innebærer et økonomisk beløp samt levering av premier til våre nasjonale og regionale konkurranser. Avtalen betyr mye for NKF og størrelsen på beløp gjør Varri til NKFs hovedsamarbeidspartner Houdini 20. juni 2011 inngikk NKF avtale med klesleverandøren Houdini. Houdini leverte klær til landslag, rekruttlag, styret, administrasjonen og klubbutviklere FFA Flerforbundsavtalen NKF er fortsatt med i flerforbundsavtalen som er et samarbeid med 15 andre særforbund. Med i denne avtalen er Norsk Tipping, og Thon Hotels. Her gis forbundet gode ordninger i form av barteravtaler og økonomiske tilskudd. Mer informasjon om den enkelte finnes på ABK 1. januar 2013 inngikk vi en samarbeidsavtale med det franske klesmerket ABK om bekledning til våre nasjonale lag. Avtalen varer til med intensjon om en forlengelse Andre rabattordninger Som særforbund i NIF får NKF tilgang til sentralt framforhandlede medlemsavtaler mellom NIF og private bedrifter. Ordningen gjelder for aktive og tillitsvalgte ved reise til konkurranser, trening (fjell- og klippeklatring er trening), kurs og møtevirksomhet som er klatrerelatert. 9 Styrets rapport for tingperioden Norges Klatreforbund

10 SAS NKF har underskrevet en avtale som gir maksimumsrabatter til fullprisbetingelser på SAS sine ruter innenlands. Avtalen gjelder også ved enkelte reiser i Europa med SAS/Lufthansa. Bestilling av idrettsreiser kan gjøres hos American Express på Rica hotellkjede Mellom NIF og Rica hotell- og restaurantkjede er det inngått en rammeavtale med spesialpriser for overnatting, kurs, møter og konferanser. Denne ordningen er utvidet til også å omfatte særforbund. Hertz Norges Idrettsforbund har inngått avtale med Hertz om billigere leie av bil for norsk idrett. NKF er en del av denne avtalen ORGANISASJON Komiteer og andre frivillige Norges klatreforbund har flere komiteer og en rekke frivillige som legger ned mye arbeid og kompetanse for klatre-norge. Uten denne frivillige innsatsen hadde vi ikke vært i stand til å levere all den aktiviteten med kvalitet slik vi i dag gjør. Derfor ønsker vi å rette en ekstra stor takk til disse. NKF har i løpet av perioden arbeidet mer aktivt innenfor andre organisasjoner Nasjonalt NIF Norges Klatreforbund ble ved NIFs idrettsting våren 1994 tatt opp som fullverdig særforbund under NIF. For å bli medlem av NKF må klubbene søke medlemskap til NIF. Idrettskretsene i fylket (IK) og idrettsrådet (IR) i den aktuelle kommunen godkjenner søknaden. Når medlemskap er godkjent av IK og IR er klubben også automatisk medlem av NKF. Det er knyttet kontingent til medlemskap i NKF, vedtatt på tinget i Det har de siste årene vært en stor vekst i antall medlemsklubber og medlemmer i NKF. Ved årsskiftet 2013 var det medlemmer. SFF Særforbundenes fellesorganisasjon Styret vedtok i forrige periode og være tilsluttet denne grupperingen som: er en medlemsbasert interesseorganisasjon for særforbund og fleridrettsforbund tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Organisasjonen ble stiftet 17. november Stiftelsen av SFF var et ledd i utviklingen av det idrettspolitiske samarbeidet mellom særforbundene og et tiltak for å legge bedre til rette for gode rammevilkår for særforbundene. Organisasjonens oppgaver er å ivareta medlemsforbundenes felles interesser i idrettspolitiske og administrative saker. Ben Campell-Kelly har representert NKF i de politiske fora i idrettsforbundet og særforbundsalliansen. 10 Styrets rapport for tingperioden Norges Klatreforbund

11 Norsk Fjellsportforum (NF) Norsk Fjellsportforum (NF), etablert i 1988, er et bredt samarbeid mellom organisasjoner som driver utdanning og aktiviteter innen klatring, bre- og fjellsport i Norge. Styret i NF er også ansvarlig for administrasjon og utvikling av «Nasjonal standard for instruktører, førere og kursarrangører i fjellsport». Standarden er et viktig instrument for å samordne utdanningsstigene på landsbasis, og for å sikre konsistent kvalitet på kursene og god kompetanse hos instruktørene hos alle medlemsorganisasjonene. Gjennom NF-samarbeidet har NKF stor faglig innflytelse på den nasjonale standarden for klatreinstruktører (utendørs klatring). Fra før er NKFs utdanning til klatreinstruktør 1 og klatreinstruktør 2 utformet i samsvar med NF-standarden. I løpet av tingperioden er også de nye utdanningene til klatreinstruktør sports- og isklatreinstruktør tatt inn i NF-standarden. Instruktører som har en av disse fire godkjenningene kan dermed ta instruktørjobber hos alle NFs medlemsorganisasjoner. Utenom arbeidet med standarden, driver NF også en årlig fjellsportkonferanse, samt arbeid for sikkerhet og felles interesser mot offentlige myndigheter, forsikringsbransjen og annet. Styret i NF, som forvalter standarden, består av 6 personer, hvor to representerer DNT, to grupperinger «Andre kursarrangører» og to NKF. NKFs styrerepresentanter i tingperioden har vært Arve Stavø fra utdanningskomiteen og Stein Tronstad fra sikkerhetskomiteen. Stein Tronstad hadde vervet som leder for NF fra juni 2010 til desember Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) NKF har siden mai 2003 vært medlem av Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO. For NKF betyr medlemskapet en styrke til styret og administrasjonen på faglig støtte samt et nettverk som sikrer kompetanse på bl.a. arealforvaltning, offentlig planlegging og allemannsretten. NKF har fra 2009 hatt Tone Israelsen som representant i FRIFO. Tone har ivaretatt den politiske kontakten opp mot offentlige myndigheter gjennom FRIFO på en måte som fullt ut dekker de behov NKF har. NKF mottok i perioden prosjektmidler på til sammen kr til sju ulike prosjekter. NKF takker FRIFO som ga oss muligheten til å gjennomføre disse prosjektene. Visepresident Lena Dahl har i perioden representert NKF i FRIFO-styret Nordisk samarbeid Det har vært et økende samarbeid med de andre nordiske landene, i første rekke innenfor konkurranse. Hvert år arrangeres det nå nordisk mesterskap senior, junior og buldring for senior og junior. Det er avholdt nordisk samarbeidsmøte en gang i året i løpet av perioden med den hensikt å opprettholde og utvikle samarbeidet mellom landene Internasjonalt Norges Klatreforbund er medlem av det internasjonale klatreforbundet, UIAA1og IFSC2. All kontakt med disse går igjennom forbundskontoret. NKF har i løpet av perioden avhold flere møter med representanter i IFSC samt deltatt på flere internasjonale møter både innenfor organisasjon og konkurranse. 1 International Mountaineering and Climbing Federation 2 International Federation of Sport Climbing 11 Styrets rapport for tingperioden Norges Klatreforbund

12 1.7. MEDLEMSINFORMASJON Idrettsregistreringen Idrettsregistreringen av aktive medlemmer danner grunnlaget for klubbenes tilskudd av Lokale aktivitetsmidler (LAM) som idrettsrådet i kommunen deler ut. Registreringen danner grunnlaget for NKFs rammetilskudd, som er midler fra Kulturdepartementet til drift. Idrettsregistreringen er også grunnlaget for fastsettelse av kontingentsatsen for NKF, samt delegater på NKF klatreting. Bakgrunnen for rapporteringen er i hovedsak: - Idrettsforbundet er pliktig overfor departementet og andre offentlige myndigheter til å dokumentere størrelse og utvikling. - Rapporteringen gir grunnlag for intern fordeling av offentlige tilskudd. Gjennom rapporteringen oppnår idretten et oppdatert kontaktregister for organisasjonsledd og de enkelte funksjoner. Spillemidler til utstyr Ordningen med spillemidler til utstyr har eksistert siden Ordningen er iverksatt av Kulturdepartementet, og videreføres som en del av KUDs programsatsing for idrettsanlegg. IF og NKF har i fellesskap kommet frem til hvilket utstyr som er stønadsberettiget innen klatring. Klubbene kan søke om tilskudd som er 1/3 av veiledende utsalgspris. I 2012 var det 36 klubber som søkte om midler. NKF fikk kr ,- til fordeling. I 2013 var det 35 klubber som søkte om midler. NKF fikk kr til fordeling. 1.8 EKSPEDISJONSMIDLER NKF tildeler årlig midler til ekspedisjon. Midlenes formål er å bidra til at yngre norske fjellklatrere gis økonomisk mulighet til å dra på større klatreturer utenfor landets grenser og til å skaffe seg alpin ekspedisjonserfaring. Dette skal bidra til inspirasjon for det norske fjellklatremiljøet og til å gjennomføre nybestigninger og andre klatremessig krevende turer. Styret vedtok i 2013 å øke denne posten fra kr til kr , med utvidet bruksområde. samt åpne opp for grupper over 30 år for å få flere søkere. Støttens formål er å bidra til at klatrere med medlemskap i en klatreklubb under Norges Klatreforbund skal gis mulighet til å utvikle sin kompetanse og erfaringsgrunnlag innen fjellklatring på en måte som kan komme både klatreren selv og klubbmiljøet til gode. Støtte kan gis til å skaffe seg alpin ekspedisjonserfaring, gjerne fra mindre kjente områder. delta på samlinger, i første rekke internasjonale samlinger på klatrefjell. gi godkjente klatreinstruktører mulighet til å videreutvikle sin instruktørkompetanse innen fjellklatring. Støtten skal inspirere til en aktiv og lærende klatrekarriere i norsk og internasjonal fjellnatur. 12 Styrets rapport for tingperioden Norges Klatreforbund

13 Tildeling 2012 Ekspedisjonen Cochamo i Chile Sunniva Hoel Aass Tildeling 2013 Ingrid Botslangen og Anne Botslangen Romsdal Tindegruppe Jostein Jerkø og John Amund Lund Tromsø og Christiansand Klatreklubb Martin Skaar Olslund Kongsberg og Sogndal Klatreklubb Petter Slungård Christensen Trondheim Klatreklubb Ingeborg Høiaas Trondheim Klatreklubb Magnhild Øfsti Trondheim Klatreklubb Martinus Hals Skar Trondheim Klatreklubb Erling Magnus Solheim Oslo klatreklubb Ole Marius Elvestad Kolsås klatreklubb Gaute Løvfall Narvik klatreklubb Sigurd Løvfall Oslo klatreklubb Anne Kari Skarpodde Christiansand Klatreklubb Siw Ørnhaug Christiansand Klatreklubb 1.9 TOMAS OLSSONS MINNEFOND Etter ønske fra Olssons familie vil disse midlene bli plassert på en egen konto hos NKF og styret i NKF har påtatt seg ansvaret med å forvalte disse midler vederlagsfritt, basert på et sett enkle statuetter (se «Statuetter» på Det er i perioden ikke kommet forespørsel om disse midlene ARNE NÆSS HEDERSPRIS Arne Næss Hederspris ble opprettet og vedtatt av Norges Klatreforbund i mars Prisen deles ut av Norges Klatreforbund og skal bidra til å synliggjøre klatresportens rolle i det norske samfunn og klatresportens verdigrunnlag kjennetegnet ved glede, ansvar, tradisjon og nytenkning. Prisen ble delt ut for andre gang post mortem til Anne Margrethe Lund for hennes unike evne til å inspirere andre mennesker og til å se håp i mørket. Til tross for at hun var blind fra to-års alder, levde hun et svært aktivt liv og var en av de første som deltok i programmer for personer med et handikap i regi av klatresporten. 13 Styrets rapport for tingperioden Norges Klatreforbund

14 2. Komiteenes rapport for tingperioden AKTIVITET Det har i tingperioden blitt arrangert en klubb- og trenersamling. Denne fant sted i Stjørdal i I 2014 blir den årlige klubb- og trenersamlingen holdt i november. I starten av 2014 ble det i tillegg arrangert regionale møter der representanter fra NKFs styre og administrasjon møtte klubber i de ulike regionene. Det har i tingperioden også blitt arrangert egne samlinger for klubbutviklere. Hensikten med disse har vært erfaringsutveksling klubbutviklerne i mellom og harmonisering av klubbutviklingsaktivitetene i de ulike regionene. Nytt i tingperioden var et eget HMS-kurs for de klubbutviklerne som har ansvarsområder innen bolting, rebolting og ruteskruing Barneklatring Barne- og ungdomsklatring har stått sentralt ved utvikling av den nye Trener 1-utdanningen. Trener 1-utdanningen har nå fokus på barn/ungdom og klatreøvelser. Det har i tingperioden blitt arrangert 14 regionale trener 1-kurs etter ny modell rundt om i Norge. NKF har startet arbeidet med en etterutdanningsmodul for klatreleder inne som har barneaktivitetsledelse som tema. Dette arbeidet blir videreført i neste tingperiode. Boka Climbing games beskriver mange klatreaktiviteter som er spesielt godt egnet for barn. Boka er tatt inn som pensum i Trener 1-utdanningen. Klubbene kan også bestille boka fra NKF. Det vil bli jobbet med opprettelse av en øvelsesbank inn i neste tingperiode med øvelser som vil komplettere de som beskrives i boka. De regionale cupene har deltakere i alle aldersgrupper, mange barn deltar i disse konkurransene. Det er de lokale klubbene som har arrangert de regionale cupene mens NKF har bidratt med økonomisk støtte eller kompetanse via en klubbutvikler. I tillegg har NKFs sponsor Varri støttet opp med premier. Det arrangeres årlig regionale klatrekonkurranser; Polarcup i Nord-Norge, Midt Norskcup, Vestlandscup, Innlandscupen, Østlandscupen og Sørlandscupen. Noen av cupene er godt etablert, mens andre blir arrangert i større eller mindre grad fra år til år. Mange av våre medlemsklubber har stort fokus på samlinger der barn, ungdom og familier står i fokus. Flere av disse klubbene har fått økonomisk støtte til sosiale tiltak rundt klatresamlingene Ungdomsklatring Den nye Trener 1-utdanningen har som sagt et spesielt fokus på trening for barn og ungdom. Disse kursene har i stor grad blitt arrangert regionalt eller lokalt. Dette har gitt mange klubber økt kompetanse til å utvikle et variert og inkluderende klatrermiljø. Flere av klubbene spesielt de store har i tingperioden opprettet ungdomsgrupper og satsningsgrupper for ungdom som ønsker å utvikle seg som klatrere. I forbindelse med regionale cuper har dessuten NKF sine klubbutviklere i noen regioner organisert egen samling for ungdommene i etterkant av konkurransedagen. Det er også arrangert regionale treningshelger for ungdom. Dette har i noen tilfeller skjedd i etterkant av regionale konkurranser hvor NKF har gitt hjelp til organisering av arrangementene. Den nye trenerstigen åpner for at ungdom mellom 16 og 18 år kan utdanne seg til Klatreleder inne og Trener 1 riktignok med noen begrensninger i hvilke oppgaver og ansvar de kan Komiteenes rapport for tingperioden Norges Klatreforbund

15 påta seg inntil fylte 18 år. De første ungdommene har allerede gjennomført slik utdanning. Det forventes at flere ungdommer gjennomfører slike kurs i neste tingperiode. I løpet av tingperioden har det blitt arrangert en egen klubbsamling for ungdom i Oslo. Dessuten har forbundet etablert en årlig utesamling for ungdom. I 2013 ble denne arrangert som en nordisk ungdomsleir på Gol med deltakere fra samtlige nordiske land. Her var det tilbud om buldring, sportsklatring, og fjellklatring med fører. I 2014 planlegges en nasjonal samling i Telemark. Dersom interessen er til stede, vil det også bli en norsk delegasjon til den nordiske ungdomsleiren som denne gangen arrangeres av danskene. NKF stilte også en klubbutvikler som tok seg spesielt av ungdommene under Fugløyfestivalen i I tingperioden har det også blitt arrangert en samling i ungt lederskap i Bergen med god deltakelse. Ungdommene på kurset har påtatt seg praktiske oppgaver de skal jobbe med i lokal klubb før de samles igjen i Det forventes flere slike kurs også i neste tingperiode. Ungdom som ressurs i klubb var også tema for klubb- og trenersamlingen som ble arrangert i Stjørdal i Voksenklatring De fleste aktivitetstiltakene har i tingperioden vært rettet mot barn og ungdom. Noen aktiviteter har likevel blitt viet voksne også. Blant annet arrangeres det nå flere regionale utesamlinger. Arrangørene får økonomisk støtte og hjelp av klubbutviklere i disse arrangementene. Det har vært relativt stor arrangementsaktivitet hvor vi blant annet kan nevne den Nasjonale klatresamlingen på Flatanger i 2012 som det største arrangementet i samarbeid med Trondheim Klatreklubb. Andre samlinger og festivaler NKF har støttet opp om kan nevnes Girls on Cracksamlingen i Bohuslän, isklatresamling for jenter på Rjukan, Ballesteinsfestivalen, klatresamlingen i Etnedal, Fugløyfestivalen, Klatresamling i Finnmark, Stein og Kønn og The Battle på Lillehammer. Disse samlingene er i hovedsak tilrettelagt for voksne klatrere. NKF var representert med aktivitet under Ekstremsportveko sommeren 2012 og I 2012 bidro vi med kurs og instruksjon på «Try It» og «Work Shops». I 2013 deltok vi i tillegg med buldreveggene våre der buldrekonkurransen ble arrangert med instruksjon for deltakere i etterkant Klatring og inkludering I tingperioden har det vært øremerkede midler til tilrettelagt aktivitet for funksjonshemmede som NKF sine medlemsklubber har kunnet søke på. Det har vært mulighet til å søke støtte om midler til tilrettelegging for funksjonshemmede via kurs, samlinger, økonomisk støtte til egen gruppe e.l. Klubber som har organisert aktivitet for funksjonshemmede kan nevnes Tromsø KK med undergruppen Rett Opp, Kolsås KK og Gneis IL klatregruppe. Gjennom NKF er den nye trenerstigen klatring for funksjonshemmede implementert i utdanningen i henhold til NIF sine retningslinjer. I 2012 avsluttet NKF sammen med flere andre forbund prosjektet «Fra bruker til utøver» som var lokalisert på Beitostølen. Sammen med NIFs integreringskonsulenter rundt om i Norge jobber NKF aktivt med å gi funksjonshemmede som vil klatre, et tilbud i medlemsklubbene. NKF har bidratt på ulike arrangement i forbindelse med aktivitetsdager for funksjonshemmede, både med klatretårn og instruktører i samarbeid med lokal klubb. Hos FRIFO har NKF sammen med Norges Padleforbund fått midler i 2013 til å arrangere utesamlinger for funksjonshemmede som både vil klatre og padle. Samlingen ble arrangert på Hamarøy i Nordland. Totalt var det 13 deltakere fra hele landet. Det er ikke blitt skolert noen nye klubbutviklere innen fagfeltet i tingperioden Komiteenes rapport for tingperioden Norges Klatreforbund

16 2.2. TOPPIDRETT NKF har i siste tingperiode hatt sportssjef og landslagstrener ansatt. Disse har ansvar for utøverne på rekrutt- og landslag og det praktiske rundt Norgescupene, NM og nordisk mesterskap. Dette har gitt en god gjennomføring av konkurransene og bidratt med en betydelig avlastning på resten av administrasjonen. Vi har i tingperioden hatt et rekruttlag bestående av omkring ti utøvere og et landslag med 5 utøvere. Rekruttlaget er valgt ut fra kriterier basert på resultater, alder og geografisk spredning. Disse utøverne har fått god oppfølging på samlinger og også oppfølging når det gjelder daglig trening. Treningsopplegget for rekruttgruppa er også tilgjengelig for andre klatrere. Lokalt i klubbene er disse utøverne viktige inspirasjonskilder for andre unge klatrere. Fra 1. januar 2014 gjelder nytt konkurransereglementet som er oppdatert og revidert. Reglementet er på samme form og tilpasset det siste IFSC-reglementet. En helhetlig plan for nasjonal utøverutvikling NKF ønsker å bidra til et sosialt, inkluderende og utviklende miljø for klatrere fra klubbnivå til internasjonalt nivå med finaleplasser i internasjonale konkurranser. NKF har derfor utviklet «En helhetlig plan for nasjonal utøverutvikling». Planen ble utviklet i 2013 og iverksettes i samarbeid med medlemsklubbene i alle regioner i løpet av EYC Europa cup i klatring for ungdom ble i 2013 arrangert i Sørmarka Arena. Konkurransen ble arrangert av NKF og Bratte Rogalandsvenner med hjelp fra Sørmarka Arena. Norge fikk to på pallen. Jakob Heber Norum vant klassen youth A og Tina Johnsen Hafsaas fikk 2. plass. Konkurransen hadde 98 deltakere fra 14 forskjellige nasjoner. Det var ca. 250 tilskuere og ble sett av 2781 unike seere på stream fra 48 ulike nasjoner. Gjennom denne konkurransen fikk Norge vist at vi er i stand til å arrangere konkurranser som holder internasjonalt nivå Landslag Landslaget 2012 Landslaget bestod av fem utøvere to damer og tre herrer. Laget hadde fire samlinger, to i Norge og to i utlandet. Utøverne deltok på EYC lead og buldring, junor-vm lead, WC lead og VM lead og buldring. Landslagstreneren har hatt ansvaret for landslaget og har deltatt på samlinger, treninger mellom samlingene, mesterskap, samt hatt utøveroppfølging gjennom regelmessige utviklingssamtaler og utarbeiding av treningsprogram for hver enkelt. Landslaget 2013 Landslaget bestod av fem utøvere to damer og tre herrer. Laget hadde tre samlinger, én i Norge og to i utlandet. Utøverne deltok på EYC lead og buldring, junior-vm lead, junior-em lead og buldring WC lead og EM lead og World Games lead. Landslagstrener har hatt ansvaret for landslaget og deltatt på samlinger, treninger mellom samlingene, mesterskap, samt hatt utøveroppfølging gjennom regelmessige utviklingssamtaler og utarbeiding av treningsprogram for hver enkelt Komiteenes rapport for tingperioden Norges Klatreforbund

17 2.2.2 Rekruttlag Rekruttlaget 2012 Rekruttlaget besto av tre jenter og sju gutter. Laget hadde fem samlinger i forbindelse med Norgescup og NM. Sportssjefen har hatt ansvaret for laget. Han har vært på alle samlingene og fulgt opp utøverne med treningsplaner. Rekruttlaget 2013 Rekruttlaget besto av fire jenter og åtte gutter. Laget hadde sju samlinger. i forbindelse med Norgescup og NM. Sportssjefen har hatt ansvaret for laget. Han har vært på alle samlingene og fulgt opp utøverne med treningsplaner NM/NC I perioden har det blitt flere og flere deltakere og fra flere og flere klubber 2012 Norgescup klatring ble arrangert i Ålesund, Sogndal og Arendal. Norgesmesterskap klatring ble arrangert i Stavanger. Norgescup buldring ble arrangert i Bodø og Stavanger. Norgesmesterskap i buldring ble arrangert i Tromsø Norgescup klatring ble arrangert i Fredrikstad, Narvik, Oslo. Norgesmesterskap klatring ble arrangert i Molde Norgescup buldring ble arrangert i Mandal og Trondheim. Norgesmesterskap i buldring ble arrangert i Bodø WC NKF søkte i 2012 om å arrangere WC. Denne søknaden ble avslått av det internasjonale forbundet. Vi ble imidlertid kontaktet på slutten av året med forespørsel om å stå som arrangør for EYC. Dette gjennomførte vi i september Se punkt kap FJELLKLATRING Styret har i denne tingperioden jobbet med å fremme fjellklatring /klatring ute på flere nivåer. Både gjennom avholdelse av en stor nasjonal samling og en mindre nordisk ungdomssamling, gjennom stimulering til utdanning nasjonalt og på klubbnivå, og gjennom støtte til ekspedisjoner og internasjonale samlinger. NKF har både støttet utesamlinger økonomisk, med instruktører og klubbutviklere, samt med ressurspersoner som har jobbet på frivillig basis. Den største samlingen i denne tingperioden var på Flatanger i samarbeid med Trondheim klatreklubb. Her var fokus på Komiteenes rapport for tingperioden Norges Klatreforbund

18 klatring ute samt kurstilbud innen kameratredning og kilesetting. Den nordiske ungdomssamling på Gol hadde deltakere fra alle nordiske land, og NKF bidro med både instruktører, frivillige ressurspersoner og koordineringsansvar. En kileklatresamling som Oslo Klatreklubb hadde i Bohuslän ble også støttet av NKF gjennom økonomiske bidrag. NKF har i denne tingperioden økt sin økonomiske støtte til internasjonale samlinger, ekspedisjoner og utdanning. NKF har sendt flere personer til utenlandske samlinger for å høste erfaring og skape internasjonalt nettverk, her kan nevnes BMCs samling i UK, tradsamling i Indian Creek, USA og Rissklatresamling i Orco, Italia. NKF har også støttet personer som har ønsket å videreutdanne seg innen fjellklatring og klatring på bolter. NKF har hatt et mål om å tilby fem instruktørkurs på bolt med lav deltakeravgift hvert år gjennom våre klubber. NKF har ved flere anledninger samarbeidet med andre organisasjoner ved arrangementer og kurs. Her kan nevnes DNT og Norsk Fjellfestival som har vært viktige samarbeidspartnere ved ulike anledninger. Gjennom ulike tiltak på flere plan har NKF i denne tingperioden styrket tilbud knyttet til fjellklatring og uteklatring, både hos eldre ungdom og voksne klubbmedlemmer. Gjennom både økonomisk støtte til samlinger og ekspedisjoner, gjennom klubutviklertiltak og gjennom kurstilbud har NKF i denne tingperioden stimulert til økt klatreglede i fjellet og ute på klatrefelt blant sine medlemmer. 2.4 SIKKERHET Klatreulykker i perioden Tallet på alvorlige ulykker har dessverre tatt seg litt opp de seinere åra. I 2012 omkom tre klatrere i forbindelse med klatring i Norge, og to i To av Norges fremste alpinklatrere omkom på Kjerag i februar 2012, mens en tsjekkisk klatrer mistet livet i forbindelse med ruterensing i Tromsø i september samme år. I januar 2013 ble en svensk isklatrer tatt av skred under anmarsj til sørveggen på Skogshorn i Hemsedal, og i juli omkom en kjent norsk klatrer på retur fra Store Skagastølstind. Også 2014 har fått en dårlig start, ved at en spansk isklatrer falt og omkom i Lærdal i februar. Antall rapporterte klatreulykker for øvrig løper opp i 57 i 2012 og 62 i Disse tallene ligger forbausende stabilt fra år til år. Det er heldigvis få av dem som medfører alvorlige skader. Rapportene kommer inn på frivillig basis, og utgjør et svært verdifullt grunnlagsmateriale for å forebygge ulykker og for å utforme kurspensum, lærestoff og informasjonsmateriale om klatresikkerhet Forebyggende tiltak Den viktigste delen av arbeidet har vært å vedlikeholde ulykkesdatabasen og å utnytte det viktige rapportmaterialet som kommer inn til artikler og informasjon. Alle innkomne rapporter blir fortløpende gitt tilbakemelding og publisert på klatring.no i anonymisert form. Med ulike mellomrom blir rapportene analysert. I tingperioden har dette gitt grunnlag for å publisere artikler i bladet Klatring om tema som ulykkesutviklingen gjennom NKFs første 20 år, kameratsjekk, vinterulykker, faremomenter ved selvlåsende taubremser, rappellering, naturlige sikringer, «tur etter evne» og dynamisk sikringsarbeid, i tillegg til særrapporter om dødsulykkene. Noen av artiklene er seinere lagt ut på klatring.no Komiteenes rapport for tingperioden Norges Klatreforbund

19 Ulykkesdatabasen inneholder nå mer enn 700 rapporter, og i norsk sammenheng utgjør det et unikt materiale om ulykker ved fritidsaktivitet. Hittil er det ikke blitt utnyttet i vitenskapelig sammenheng, men nå i 2014 er det initiert et samarbeid med Institutt for psykologi ved Universitetet i Tromsø som forhåpentligvis kan vise seg fruktbart. Kunnskap bygd på blant annet ulykkesrapportene er brukt som grunnlag for pensum om sikkerhet i nye kursmaler for klatreinstruktører. Spesielt i forbindelse med revisjonen av Norsk Fjellsportforums klatreinstruktørstige har dette blitt et omfangsrikt arbeid. Informasjon om klatresikkerhet er også formidlet på klubbsamlinger, nasjonale fjellsport- og skredkonferanser, ymse seminarer i regi av eksterne aktører og i korrespondanse, blant annet om så ulike tema som frisoloering, rebolting og vurdering av et innovativt system som kan gjøre det mulig for armamputerte å bruke en sikringsbrems. I tillegg er et antall enkeltulykker fulgt opp direkte på ulike måter, i forebyggende hensikt HMS Det er nå utarbeidet HMS-rutiner for all aktivitet i regi av NKF. I tillegg har vi utarbeidet en samling av forslag til HMS-rutiner og bestemmelser for alle klubber tilknyttet NKF, samt retningslinjer for ulykkesoppfølging. Denne samlingen oppdateres til enhver tid på Våren 2013 ble det avholdt HMS kurs for alle ruteskruere og boltere i Sogndal. Det kom der frem noen nye bestemmelser som kan leses på Alle kursinstruktører som blir engasjert av NKF må hvert år gjennomføre et obligatorisk sikkerhetsseminar Brattkort Det er Ingen endringer i ordningen i denne tingperioden. Ordningen fungerer godt, men medfølger en del administrasjon. Det skal foretas en oppgradering i løpet av våren 2014 som vil føre til noe mindre administrasjon. Det er fortsatt en klubb som har valgt å stå utenfor ordningen. Det medfører en del henvendelser og frustrasjon for de brukerne dette gjelder. Det er i løpet av tingperioden ikke tilkommet nye fordelssamarbeidspartnere tilknyttet Brattkort. Det er sendt ut brattkortplakat og klatrevett-plakat til alle nye klubber. For året 2012 ble det utstedt 7664 brattkort For året 2013 ble det utstedt 7414 brattkort Komiteenes rapport for tingperioden Norges Klatreforbund

20 3. Klatreorganisasjon 3.1 KLATREKLUBBEN OG FRIVILLIGHET Gjennom NKF sin satsning på klubbutvikling har alle NKF sine medlemsklubber fått muligheten til to gratis klubbtiltak både i 2012 og Det er ca halvparten av NKF sine klubber som benytter seg av dette tilbudet. Av tiltak som er gjennomført i ting perioden kan nevnes: Klatreleder Inne, Trener 1, kameratrednings kurs, Klatreinstruktør Sport, ruteskruer kurs, bolte hjelp, teknikk kurs, hjelp til å arrangere lokale og regionale konkurranser. NKF bidrar i hovedsak med en av våre flinke klubbutviklere. I forbindelse med noen av tiltakene har klubbene fått direkte økonomisk støtte for gjennomføring. Dette gjelder spesielt satsning mot funksjonshemmede og regionale tiltak. Samarbeid klubbene i mellom støttes med ekstra tiltak og økonomisk støtte. Dessverre har ikke NKF hatt tiltak klatring for minoritetsgrupper. Det har blitt lyst ut midler fra FRIFO men disse har det ikke blitt søkt på. 3.2 KOMPETANSEUTVIKLING Utdanningssystemet i NKF er bygd opp over mange år, og har også i denne tingperiode utviklet seg videre. Kompetanseutviklingen er todelt, i trenerløypa (inne) og klatreinstruktørstigen (ute). Norges klatreforbund (NKF) samarbeider med Norsk Fjellsportforum (NF) om klatreinstruktørutdanning utendørs, og har utarbeidet en felles, nasjonal standard for instruktørkurs og kvalifiseringskrav til klatreinstruktør sport, klatreinstruktør 1 høyfjell og lavland og klatreinstruktør høyfjell 2. For utdanning knyttet til klatring inne har NKF utviklet en egen trenerløype i tråd med særforbundenes retningslinjer som inkluderer grunnkurs, klatreleder inne, trener 1, trener 2 og etterutdannning. NKF Trenerløypa Trenerløypa har i tingperioden hatt en stor revidering. Spesielt kan vi nevne at det er utarbeidet en ny mal for Trener 1 og Trener 2. Trener 3 malen skal utvikles i løpet av 2014 og første kurs vil blir arrangert i våren Også basiskursene grunnkurs inne og klatreleder inne har blitt revidert. NKF har et mål om å øke kompetansen på trenerne i hele Norge, og stimulerer derfor til at klubbene skal få trener 1-kurs. NKF lønner og organiserer kursene. Verdt å merke seg er at trener 1, 2 og 3 får kompetanse til å instruere i klatring inne. Første trener 1-kurs etter ny mal ble arrangert i januar Siden da er det blir utdannet 52 trenere som er ferdig med obligatorisk praksis (per ). Første trener 2-kurs etter ny mal ble arrangert oktober/ november nye trener 2 kurs skal arrangeres i NF-standarden Etter NFs rådsmøte i 2013 vedtok NF-styret en ny versjon av klatreinstruktørstigen i «Nasjonal standard». Det tidligere nivået klatreinstruktør 1, som kvalifiserer til å instruere i klatring på naturlige sikringer, er nå blitt delt i to undernivåer: høyfjell og lavland, for instruksjon hhv. i alpint terreng og på lavlandsklippe. Dette er en omfattende revidering av klatreinstruktørstigen. I 2014 fikk man også en ny skredinstruktørstige. Den nye Nasjonal standard ser nå slik ut: Klatreorganisasjon Norges Klatreforbund

NYHETSBREV, OKTOBER 2011 NORGES KLATREFORBUND

NYHETSBREV, OKTOBER 2011 NORGES KLATREFORBUND NYHETSBREV, OKTOBER 2011 NORGES KLATREFORBUND NKF Kalender: 14-16.oktober 2011 Klatreinstruktør Sport kurs. Tromsø 22. oktober 2011 NM Tau Bergen 5. november 2011 NM Buldring Trondheim 7. november 2011

Detaljer

Strategiplan for Norges klatreforbund 2014-2016

Strategiplan for Norges klatreforbund 2014-2016 Strategiplan for Norges klatreforbund 2014-2016 Innhold Strategiplan 2014 2016... 4 1 Organisasjon... 5 1.1 Regional organisering... 5 1.2 Klubbene... 5 1.3 Forbundet sentralt... 5 1.4 Styret... 5 1.5

Detaljer

Komiteer for NKF i tingperioden 2014-2016

Komiteer for NKF i tingperioden 2014-2016 Komiteer for NKF i tingperioden 2014-2016 1. Barne-, ungdom- og klubbutviklingskomiten (BUK) skal arbeide for et åpent og inkluderende aktivitetstilbud ved å gi flere barn og unge mulighet til å drive

Detaljer

NYHETSBREV FRA NORGES KLATREFORBUND

NYHETSBREV FRA NORGES KLATREFORBUND NYHETSBREV FRA NORGES KLATREFORBUND Nok en gang har vi ny medlemsrekord. Denne gangen teller vi 17 872 medlemmer fordelt på 181 klubber. Dette gjør oss til et av de mest voksende idrettene i idrettsfamilien.

Detaljer

Protokoll til styremøte nr Norges Klatreforbund.

Protokoll til styremøte nr Norges Klatreforbund. Vår dato; 09.05.2016 Vår referanse; Til: Forbundsstyrets medlemmer Medlemmer i NKF Administrasjon i NKF Protokoll til styremøte nr. 05-2016 Norges Klatreforbund. Møtested : Park Inn Gardermoen. Møtestart

Detaljer

ÅRSRAPPORT Norges Klatreforbund

ÅRSRAPPORT Norges Klatreforbund ÅRSRAPPORT 2015 2015 Norges Klatreforbund Norges Klatreforbund ønsker med dette å gi en oversikt over de aktiviteter og måloppnåelse vi har jobbet for i 2015. Vår innsats er basert på de strategiske mål

Detaljer

PROTOKOLL NORGES KLATREFORBUNDS TING

PROTOKOLL NORGES KLATREFORBUNDS TING PROTOKOLL NORGES KLATREFORBUNDS TING 16.-17. april 2016 Thon Hotel Rosenkrantz Bergen Åpning av klatretinget 2016 a) Åpning ved president Stein Tronstad b) Hilsen til klatretinget ved medlem av idrettsstyret,

Detaljer

INNHOLDSLISTE KLATRETINGET 29.- 30. MARS 2014

INNHOLDSLISTE KLATRETINGET 29.- 30. MARS 2014 INNHOLDSLISTE KLATRETINGET 29.- 30. MARS 2014 Sakene til tinget ligger i denne rekkefølgen: Saksliste Saksliste og kjøreplan Budsjett Langtidsbudsjett for 2015 og 2016 Valg Valgkomiteens innstilling Forslag

Detaljer

Sikkerhetsarbeid og registrering av ulykker i Norges Klatreforbund v/odd Magne Øgreid, leder, sikkerhetskomiteen. Timme Ellingjord

Sikkerhetsarbeid og registrering av ulykker i Norges Klatreforbund v/odd Magne Øgreid, leder, sikkerhetskomiteen. Timme Ellingjord Sikkerhetsarbeid og registrering av ulykker i Norges Klatreforbund v/odd Magne Øgreid, leder, sikkerhetskomiteen Timme Ellingjord Norges Klatreforbund Stiftet i 1992. Særforbund i Norges Idrettsforbund

Detaljer

Oppdater denne når hele rapporten er endelig og vedtatt.! INNHOLDSFORTEGNELSE

Oppdater denne når hele rapporten er endelig og vedtatt.! INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD Igjen skal det avholdes et nytt ting i Norges Klatreforbund. Tinget er det viktigste enkeltarrangement som arrangeres i forbundet. Tinget er forbundets verksted. Her drøftes erfaringene fra utført

Detaljer

Spillemiddelordningen

Spillemiddelordningen 2016 Avdeling for sivilsamfunn og idrett v/fagdirektør Åsmund Berge Hovedfordelingen 2016 post 1 til 3 Post 1 Idrettsanlegg 1 275 299 000 Post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene 1 197 299 000 Post 1.2 Anleggspolitisk

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr Norges Klatreforbund

Protokoll fra styremøte nr Norges Klatreforbund NORGES KLATREFORBUND Vår dato; 07.06.2017 Vår referanse; Til: Forbundsstyrets medlemmer Protokoll fra styremøte nr. 04 2017 Norges Klatreforbund Møtested: Ullevål stadion, Oslo Møtedato: Mandag 12 juni

Detaljer

Referat fra styremøte 4/2016 i Norsk Fjellsportforum 26. september 2016, kl. 17:00 20:30, hos DNT Sentralt, Youngstorget 1, Oslo

Referat fra styremøte 4/2016 i Norsk Fjellsportforum 26. september 2016, kl. 17:00 20:30, hos DNT Sentralt, Youngstorget 1, Oslo Referat fra styremøte 4/2016 i Norsk Fjellsportforum 26. september 2016, kl. 17:00 20:30, hos DNT Sentralt, Youngstorget 1, Oslo Tilstede: Odd Magne Øgreid, Rune Hjelsvold, Torbjørn Aass, Jørgen Moland,

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

KRETSLEDER KONFERANSE 2011

KRETSLEDER KONFERANSE 2011 KRETSLEDER KONFERANSE 2011 NORGES SKYTTERFORBUND FAGKOMITE PISTOL v/ Nestleder Anne Grethe Rendalsvik TEMA INFO HVEM HAR VI DAG? JUNIOR U25 SKOLE PROSJEKT REGIONSATSINGEN VÅRE MEDSPILLERE INFO - FAGKOMITE

Detaljer

Idrettsanlegg behov for tung satsing

Idrettsanlegg behov for tung satsing Idrettsanlegg behov for tung satsing Seminar samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Tema: Strategi for utbygging av idrettsanlegg Idrettens hus strømmen Tirsdag 20. januar 2015 SFF Særforbundenes

Detaljer

DEL 1: Formål, visjon og verdier

DEL 1: Formål, visjon og verdier STRATEGI OG PLAN FOR NORGES KLATREFORBUND Forslag til høring, januar 2018 DEL 1: Formål, visjon og verdier Formål Norges klatreforbunds formålsparagraf lyder: Norges Klatreforbunds formål er å fremme klatresporten

Detaljer

Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd

Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd Avd.dir. Ole Fredriksen Oslo 1 Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging s rolle i Avd.dir. Ole Fredriksen 25. Februar 2016 - Bergen 1 s rolle i Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett og fysisk aktivitet for alle.

Detaljer

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember Fra idé til virkelighet

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember Fra idé til virkelighet TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember 2010 Fra idé til virkelighet Felles anleggsplan I 2007 vedtok Nord- og Sør-Trøndelag Idrettskrets å utarbeide en felles Trøndersk Anleggsplan den første planen kom

Detaljer

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle Virksomhetsplan Møre og Romsdal idrettskrets 2016 2020 Idrettsglede for alle Vedtatt på Møre og Romsdal Idrettskrets ting 09.04.2016 Innledning Møre og Romsdal idrettskrets er et organisasjonsledd som

Detaljer

Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012

Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012 Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012 Organisasjon IOC Int. særforbund Stat (regjering/storting) NIF Fellesorgan for alle idretter i hele Norge Fylkeskommune Stortingsbenken

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE NORGES HUNDEKJØRERFORBUND NORWEGIAN SLED DOG RACING ASSOCIATION Til alle klubber tilsluttet Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

Protokoll 2/2015, 17. mars 2015 kl. 20.00 22.00, telefonmøte

Protokoll 2/2015, 17. mars 2015 kl. 20.00 22.00, telefonmøte Protokoll 2/2015, 17. mars 2015 kl. 20.00 22.00, telefonmøte Deltakere Junjie Cao (JC), Claes Bendiksen (CB), Inger Méd (IM), Judith Molka-Danielsen (JMD), Paal Bergh (PB), Anne Ræder (AR), Mariusz Piasecki

Detaljer

Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober Knut Songve

Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober Knut Songve Anlegg Idrettsrådssamling 2. oktober 2010 Knut Songve HOVEDFORDELINGEN 2010 Post 1 Idrettsanlegg 1.11 Idrettsanlegg i kommunene 676 600 000 1.2 Anleggspolitisk program 65 000 000 1.3 Anlegg for friluftsliv

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Norges klatreforbund (2020) Vedtatt av klatretinget 16. april 2016

STRATEGIDOKUMENT. Norges klatreforbund (2020) Vedtatt av klatretinget 16. april 2016 STRATEGIDOKUMENT Foto: Ingvill Ydse Norges klatreforbund 2016 2018 (2020) Vedtatt av klatretinget 16. april 2016 Norges klatreforbunds formål er å fremme klatresporten i Norge og å representere den internasjonalt.

Detaljer

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen.

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Rælingen Klatreklubb Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Dagsorden 1. Åpning a) Godkjenne de stemmeberettigede b) Godkjenning av innkalling c) Godkjenning av dagsorden

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Norges klatreforbund (2020) Vedtatt av klatretinget 16. april 2016

STRATEGIDOKUMENT. Norges klatreforbund (2020) Vedtatt av klatretinget 16. april 2016 STRATEGIDOKUMENT Foto: Ingvill Ydse Norges klatreforbund 2016 2018 (2020) Vedtatt av klatretinget 16. april 2016 Norges klatreforbunds formål er å fremme klatresporten i Norge og å representere den internasjonalt.

Detaljer

Innkalling til styremøte nr. 011-2015 Norges Klatreforbund. S A K S L I S T E

Innkalling til styremøte nr. 011-2015 Norges Klatreforbund. S A K S L I S T E 4 Vår dato;; 17.11.2015 Vår referanse;; Til: Forbundsstyrets medlemmer Innkalling til styremøte nr. 011-2015 Norges Klatreforbund. Møtested : Ullevål Station Møtestart : 24.november 2015 kl. 10.00 Møteslutt

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3)

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3) Til alle klubber og kretser i Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) SOGNSVEIEN 73, N-0855

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING SLUTTRAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPER RIDDERRENNET REHABILITERING: 2010/3/0406 Motivere fysisk funksjonshemmede ungdom/nyskadde til å delta i skiidrett for å

Detaljer

APRIL 2017

APRIL 2017 22. APRIL 2017 1 AGENDA: IDRETTSREGISTRERINGEN 2017 Oppbyggingen av norsk idrett Idrettsfamilien med medlemslinje og aktivitetslinje «Formaning» Hvem er medlem? Hvem er aktiv? Idrettsregistreringen 2017

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING SLUTTRAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044 Motivere syns og bevegelseshemmede deltagere i prosjektet til å drive fysisk

Detaljer

Forbundstinget 2016 Bergen 15. 17. april

Forbundstinget 2016 Bergen 15. 17. april Forbundstinget 2016 Bergen 15. 17. april Innhold 1 NORGES KLATREFORBUNDS TING... 2 1.1 Saksliste...2 1.2 Kjøreplan...3 1.3 Forord...4 2 STYRETS RAPPORT FOR TINGPERIODEN 2014 2016... 5 2.1 Organisasjon...6

Detaljer

Størrelse på klubb som har svart relativt til andel klubber av størrelsen. 0,00% 1-50 medlemmer medlemmer medlemmer Over 300 medlemmer

Størrelse på klubb som har svart relativt til andel klubber av størrelsen. 0,00% 1-50 medlemmer medlemmer medlemmer Over 300 medlemmer Hva mener klubbene? I august og september gjennomførte Norges klatreforbund en undersøkelse blant klatreklubber. Dette i forbindelse med at Klatretinget skal vedta ny strategiplan våren 2018. Vi spurte

Detaljer

Rapport. Spillemidler til idrettsanlegg

Rapport. Spillemidler til idrettsanlegg Rapport Spillemidler til idrettsanlegg 1999-2006 Forord til Spillemidler til idrettsanlegg 1999-2006 I 2005 ga Kultur- og kirkedepartementet ut publikasjonen Spillemidler til idrettsanlegg 1999-2005. Denne

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE

SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE SKI OG FUnKSJOnSHEmmEDE SKIGLEDEn ER FOR ALLE! Skiglede for store, skiglede for små. For gammel og ung. For de som vil vinne og for de som bare vil fryde seg. For funksjonsfriske, javisst. Men like mye,

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Idrettsrådene. Landskonferanse for lokale musikkråd. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Idrettsrådene. Landskonferanse for lokale musikkråd. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Idrettsrådene Landskonferanse for lokale musikkråd 254969 1 Hovedområder IR som en del av NIF Nasjonal status NIFs idrettsrådsutvalg Rolle, ansvar og oppgaver IR Kompetanseløft Andre virkemidler 2 IDRETTENS

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND. Foto: hesteguiden.com

NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND. Foto: hesteguiden.com Rytterpolitisk Rytterpolitisk dokument dokument TINGPERIODEN TINGPERIODEN 2015 2015 2019 2019 NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND NORGES RYTTERFORBUND Foto: hesteguiden.com NORGES RYTTERFORBUND FORORD

Detaljer

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet Referat fra seksjonsstyremøte NKF Taekwondo WTF Side 1 av 6 Dato 15. november 2005 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 16:30-17:30 Deltakere Stig Ove Ness Seksjonsleder Jessica B. Stenholm

Detaljer

Informasjon NSFs regionale elitesatsing seniorer

Informasjon NSFs regionale elitesatsing seniorer Informasjon NSFs regionale elitesatsing seniorer Regionlag NSF Historikk NM på Høydalsmo i 2002 det ble her definert et behov for regionale lag Ulike sponsorer har siden den tid tatt hånd om uoffisielle

Detaljer

Troms idrettskrets. Langtidsbudsjett

Troms idrettskrets. Langtidsbudsjett Troms idrettskrets 1.0 FORORD Formålet med langtidsbudsjettet, LTB, er å gi et bilde av forventede økonomiske rammer og prioriteringer i kommende tingperiode. LTB skal være retningsgivende for satsingen

Detaljer

Mål- og handlingsplan

Mål- og handlingsplan handball.no Mål- og handlingsplan Region Nord 2016 2018 2 Mål- og handlingsplan 2016-2018 NHF Region Nord FORORD Vi opplever daglig engasjement og glede ved at barn, unge og voksne deltar i ulike aktiviteter

Detaljer

Ny klatrefører for Drammen og Omegn Prosjektbeskrivelse med finansieringsgrunnlag og budsjett

Ny klatrefører for Drammen og Omegn Prosjektbeskrivelse med finansieringsgrunnlag og budsjett Ny klatrefører for Drammen og Omegn Prosjektbeskrivelse med finansieringsgrunnlag og budsjett Mulig forslag til forside. Drammen, 11. oktober 2008 Innledning Drammen klatreklubb (DKK) planlegger å lage

Detaljer

Protokoll til styremøte nr Norges Klatreforbund

Protokoll til styremøte nr Norges Klatreforbund Vår dato; 23.02.2017 Vår referanse; Til: Forbundsstyrets medlemmer Protokoll til styremøte nr. 012017 Norges Klatreforbund Møtested: Forbundskontoret, Ullevål stadion Møtedato: Fredag 17. februar 2017

Detaljer

Innkalling til styremøte nr. 01-2016 Norges Klatreforbund. S A K S L I S T E

Innkalling til styremøte nr. 01-2016 Norges Klatreforbund. S A K S L I S T E Vår dato;; 11.1.2016 Vår referanse;; : Forbundsstyrets medlemmer Innkalling til styremøte nr. 01-2016 Norges Klatreforbund. Møtested : Ullevål Station Møtestart : 14.januar 2016 kl. 16.00 Møteslutt : 14.januar

Detaljer

Nordland Fylkesting. Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Mo i Rana 11. Juni 2012

Nordland Fylkesting. Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Mo i Rana 11. Juni 2012 Nordland Fylkesting Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Mo i Rana 11. Juni 2012 Innhold Idrettens organisering og betydning Nordlandsidretten sett utenfra

Detaljer

Referat fra styremøte på Gardermoen 3. 4. oktober 2014

Referat fra styremøte på Gardermoen 3. 4. oktober 2014 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation NVFs styremedlemmer, vara og sportssjef Referat

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN 2016 2017 MEDLEMSKONTINGENT, AKTIVITETS- OG TRENINGSAVGIFT OG KOSTNADSDEKNING Medlemskontingent: Alle som ønsker å ta del i norsk idrett, enten som passive eller

Detaljer

Referat fra Lederseminar i Praha

Referat fra Lederseminar i Praha Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Trondheim 14.oktober 2013. Referat fra Lederseminar

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND RADIOSTYRT

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND RADIOSTYRT NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND RADIOSTYRT HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hver av avdelingsforbundene

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2016 2017 2 3 Visjon, verdier og hovedmål Finnmark Skikrets (FSK) handlingsplan bygger på Norges Skiforbunds visjon frem mot 2018: Mange, gode og glade skiløpere, samt de

Detaljer

Trial Satsnings-team for Jenter 2014

Trial Satsnings-team for Jenter 2014 1 Trial Satsnings-team for Jenter 2014 Satsningsteam for jentene. Det ble opprettet i 2012. Trial Team Girls Dette teamet skal fremme internasjonal satsing for jenter/damer. Det er tenkt at en kan dra

Detaljer

Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016

Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016 Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016 Årsmelding for 2016, Tønsberg Idrettsråd Styret har bestått av følgende personer: Leder Pål Hansen, TFK Nestleder/ kasserer Bjørn Arne Thorgeirsson, Eik IF, sekretær

Detaljer

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforll ul = NABSF

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforll ul = NABSF Norges Ake-, Bob- og Skeletonforll ul = NABSF STYRETS BERETNING 2015/2016 Styret i NABSF har bestått av følgende tingvalgte personer valgt til tinget i 2017 President Visepresident adm. Styremedlem økonomi/spons.

Detaljer

Informasjonsmøte Scandic, Gardermoen

Informasjonsmøte Scandic, Gardermoen Informasjonsmøte 11.06.2016 Scandic, Gardermoen 10000 Aktivitetstall og medlemstall 9000 8000 7000 6000 5000 4000 Totale aktivitetstall Totale medlemstall 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Detaljer

Kretsledersamling Norges Rytterforbund

Kretsledersamling Norges Rytterforbund Velkommen til Kretsledersamling Norges Rytterforbund 24.oktober 2009 Rica Helsfyr Hotell Program 09.30 Ankomst og registrering, kaffe og te 10.00 Åpning v/ NRYFs president Kristin Kloster Aasen og NRYFs

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Tid: 21. august kl. 17.00 Sted: Ullevål stadion, rom rom 2011 og skype Innkalt: Forbundsstyret, vararepresentanter til styret og generalsekretær Tilstede: Kjell Lillestøl,

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Spillemidler til friluftsformål

Spillemidler til friluftsformål Avd.dir. Ole Fredriksen Fredrikstad 1 Spillemidler til idrettsformål 2 Hovedfordeling 2012 Post 1 Idrettsanlegg 1.1 Idrettsanlegg i kommunene 697 535 000 1.2 Anleggspolitisk program 50 000 000 1.3 Anlegg

Detaljer

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2017 1.1.2016 31.12.2016 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 9. mars 2017 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb Velkommen og kort redegjørelse fra klubbens leder 1. Godkjenning

Detaljer

Protokoll etter Styremøte 1/2009 den 25/01.09 kl.10:00-14:00. , SAKSLISTE: Sak Sak Vedtak Ansvar/ Oppfølging Godkjenning av protokoll 5/2008

Protokoll etter Styremøte 1/2009 den 25/01.09 kl.10:00-14:00. , SAKSLISTE: Sak Sak Vedtak Ansvar/ Oppfølging Godkjenning av protokoll 5/2008 Protokoll etter Styremøte 1/2009 den 25/01.09 kl.10:00-14:00. Deltakere Judith Molka-Danielsen (JMD), Junjie Cao (JC), Ragnhild Skålid (RS), Hege O`Wiidt (HW), Mariusz Piasecki (MP) Forfall Bjørn Faye

Detaljer

Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016

Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016 Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016 Versjon: 1 (Test) Status endret : 05.09.2016 15:01:15 Om søker Idrettslag Idrettslag Idrettskrets Akershus Idrettskrets Aust-Agder Idrettskrets Buskerud

Detaljer

NF søknadsskjema. Søknadsskjema instruktørkurs. Felles søknadsskjema instruktørkurs. Opptakskrav metodekurs bre. Opptakskrav metodekurs klatring

NF søknadsskjema. Søknadsskjema instruktørkurs. Felles søknadsskjema instruktørkurs. Opptakskrav metodekurs bre. Opptakskrav metodekurs klatring Navn Felles søknadsskjema instruktørkurs Fødselsdato Adresse Postnr og Sted E-post Telefon 1 Telefon 2 Kurs du søker på Kursarrangør Søker skal være minimum 18 år ved opptak til kurs. Opptakskrav metodekurs

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/05 7. september 2005 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Ungdom i bevegelse. Hvordan beholde flere ungdommer lengre innenfor den organiserte idretten?

Ungdom i bevegelse. Hvordan beholde flere ungdommer lengre innenfor den organiserte idretten? Ungdom i bevegelse Hvordan beholde flere ungdommer lengre innenfor den organiserte idretten? Lillehammer, 18. Februar 2016 Pierre -Nicolas Lemyre & Fam Lockert Innhold Bakgrunn for Jubileumsgaven Forsikringssenterets

Detaljer

Norges Biljardforbund. Idrettspolitisk plan

Norges Biljardforbund. Idrettspolitisk plan Norges Biljardforbund Idrettspolitisk plan 2010 2015 Forbundsting 8.-9.mai 2010 Norges Biljardforbund Forbundsting 2010, Oslo 8.-9.mai 1 Innledning Dette dokument er et styringsverktøy for Norges Biljardforbund

Detaljer

Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2017

Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2017 Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2017 Versjon: 2 (Produksjon) Status endret : 19.04.2017 13:57:25 Om søker Idrettslag Idrettslag Gren Idrettskrets Akershus Idrettskrets Aust-Agder Idrettskrets

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Post inndeling Post 1 Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt Post 2 Grunnstøtte særforbundene Post 3 Barn, ungdom og bredde Post 4 Toppidrett Søknad for

Detaljer

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett

ORDINÆRT BILJARDTING. Langtidsplan Langtidsbudsjett ORDINÆRT BILJARDTING Langtidsplan Langtidsbudsjett Ullevål Stadion, Oslo 16.-17. juni 2012 Langtidsplan (Sak 8, del 1) Langtidsplanen skal være styrende for utviklingen av norsk biljard i årene som kommer.

Detaljer

Team SKIGUARD Buskerud

Team SKIGUARD Buskerud Team SKIGUARD Buskerud For utøvere i Buskerud fra 16 år og eldre Hvem er Team SKIGUARD Buskerud i BSSK? Team SKIGUARD Buskerud er en videreutvikling av kretslaget som ble startet opp sommeren 2008. Høsten

Detaljer

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Toppidrettsstipend Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2013 BAKGRUNN Hedmark Gymnastikk og Turnkrets er i den heldige situasjonen at man har utøvere som aspirerer til Toppidrettsstipend fra NGTF. Siden søknaden

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene Handlingsplan 2011-2013 Gi liv til årene 1 Innholdsfortegnelse 1. Norges Padleforbunds virksomhet... 3 1.1 Visjon... 4 1.2 Overordnet mål... 4 1.3 Etikk og verdier i NPF... 5 1.4 NPFs målgrupper... 5 2.

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Aktivitet så flere kan

Sluttrapport for prosjektet Aktivitet så flere kan Sluttrapport for prosjektet Aktivitet så flere kan Prosjekt nr. 2008/1/0338 Ved Prosjektleder Jesper Sode Hansen Forord Fysisk aktivitet er en kilde til helse og trivsel Kilde. http://www.helsedirektoratet.no/fysiskaktivitet/

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER NORSK STUP Oppdatert februar 2017

KONKURRANSEBESTEMMELSER NORSK STUP Oppdatert februar 2017 KONKURRANSEBESTEMMELSER NORSK STUP Oppdatert februar 2017 FORORD Norsk stup har justert reglene for stevner og mesterskap som følge av; Idrettens barnerettigheter fra Norges Idrettsforbund, Norges Svømmeforbunds

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt av Idrettstinget 2007. Revidert av Idrettstinget 2015 Foto: Pixtal, NTB scanpix I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere

Detaljer

STIFTELSESMØTE LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB

STIFTELSESMØTE LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB STIFTELSESMØTE LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB Dato: 28.april 2009 Sted: Kantina, O.Marhaug Mekaniske Verksted AS, 8300 Svolvær Tilstede: ETTERNAVN FORNAVN AUSTRHEIM ESPEN BANG TOR-HENRIK A. GOFFENG MAGNE HOLST

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF Dato: 02.11.2014 kl. 14.00 18.00 Sted: Innkalt av: Referent: Tilstede: Fravær: Radisson BLU Lillehammer, Styrerommet Morten Søgård (President), Stål Talsnes, Dagfinn Loen, Hilde Stenseth, Thomas Løvold

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF Dato: Onsdag 12.12.2016 kl. 17.30 20.30 Sted: Innkalt av: Referent: Tilstede: På Skype: Møterom 3066 Idrettens Hus, Ullevål Morten Morten Søgård (President), Grethe Brenna, Stål Talsnes, Dagfinn Loen,

Detaljer

Referat høstmøte 28.10.2015

Referat høstmøte 28.10.2015 Referat høstmøte 28.10.2015 Sted: Lampeland Kl. 18.30 kl. 21.30 Tilstede: Styret i BSSK, Ål SSK, Svene IL, Lier IL, Bødalen IF, Eiker-Kvikk, Hønefoss SSK, Drammen Strong, IL Bevern, Simostranda IL, Geilo

Detaljer

Sluttrapport; Fotball som virkemiddel for integrering. Nesna IL Fotball

Sluttrapport; Fotball som virkemiddel for integrering. Nesna IL Fotball Sluttrapport; Fotball som virkemiddel for integrering Nesna IL Fotball Forebygging, 2011/1/0291 Fotball som virkemiddel for integrering Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Forord

Detaljer

1 Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta. 2 Speile mangfoldet i samfunnet. 3 Redusere økonomiske hindringer for barn og unges

1 Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta. 2 Speile mangfoldet i samfunnet. 3 Redusere økonomiske hindringer for barn og unges 1 Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta. 2 Speile mangfoldet i samfunnet. 3 Redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltakelse. 4 Bli det mest attraktive treningsfellesskapet

Detaljer

Jente- rekrutteringsteam

Jente- rekrutteringsteam 28. mars 2012 1 Jente- rekrutteringsteam for Trial Satsningsteam for jentene. Det skal opprettes rekrutteringsteam for jenter i 2012. Teamet skal fremme internasjonal satsning for jenter/damer. Det er

Detaljer

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT 8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på idrettstinget i 2015 I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere idrettsaktiviteter. Deltagelse i barneidretten

Detaljer

Skal man få en god fremgang for våre aktive alpinister og skape gode grunnleggende skiferdigheter hos våre nye medlemmer er vi avhengig av et godt trenerkorps. Vår hovedtrener Anders Neteland har sammen

Detaljer

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. Idrettens barnerettigheter

Detaljer

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner

1) Satsing på fekting som toppidrett med internasjonale ambisjoner NORGES FEKTEFORBUND STRATEGISAMLING 23-24. JUNI 2012 Styret i fekteforbund ble enige om følgende overordnede strategi og langtidsplan for utvikling av norsk. Eksisterende langtidsplan opprettholdes forøvrig

Detaljer