INNHOLDSLISTE KLATRETINGET MARS 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSLISTE KLATRETINGET 29.- 30. MARS 2014"

Transkript

1 INNHOLDSLISTE KLATRETINGET MARS 2014 Sakene til tinget ligger i denne rekkefølgen: Saksliste Saksliste og kjøreplan Budsjett Langtidsbudsjett for 2015 og 2016 Valg Valgkomiteens innstilling Forslag Innkomne forslag til saker

2 NORGES KLATREFORBUNDS TING MARS 2014 First Ambassadeur Hotell, Drammen SAKSLISTE 1. Godkjenne de fremmøtte delegater 2. Godkjenne saksliste og forretningsorden 3. Valg - Ordstyrer - Sekretær - Redaksjonskomité - To representanter til å undertegne protokoll 4. Behandle årsrapport for perioden Behandle revidert regnskap for 2012 og Behandle innmeldte saker 7. Vedta kontingent 8. Vedta strategiplan og budsjett for kommende tingperiode Tilsette revisor til å revidere NKFs regnskap 10. Velge - president og visepresident til forbundsstyret - 5-fem- styremedlemmer og 2-to- varamedlemmer - Kontrollkomité, bestående av komitéleder, nestleder og 1-ett-medlem med 2-to-varamedlemmer - Domskomité, bestående av komitéleder, nestleder og 1-ett-medlem med 2- to-varamedlemmer - Apellkomité, bestående av komitéleder, nestleder og 1-ett-medlem med 2- to-varamedlemmer - Valgkomité, bestående av komitéleder, nestleder og 1-ett-medlem med 2- to-varamedlemmer - Representanter og 2-to vararepresentanter til idrettstinget

3 Kjøreplan: Lørdag 29.mars Klokkeslett Hva Frem til kl. 11 Registrering og innsjekking Åpning av tinget Godkjenne fremmøtte ting delegater Godkjenne saksliste og forretningsorden Velge: - En dirigent - To sekretærer - To representanter til å undertegne protokoll Klokkeslett Hva Fremlegging og behandling av Årsrapport Lunch Regnskap Behandling av Strategiplan og langtidsbudsjett ( Ved spm. rundt langtidsbudsjett er det ønskelig å få disse inn i forkant av tinget til ) Fri aktivitet/klatring Apertif Tingmiddag med utdeling av Arne Ness statuett og fest.

4 Søndag 30.mars Klokkeslett Hva Frokost Foredrag fra en av ekspedisjonene som har fått støtte gjennom NKF`s ekspedisjonsfond Behandling av innkomne tingsaker Valg - President og Visepresident - 5 styremedlemmer og 2 vara - Kontrollkomité, komitéleder, nestleder, 1 medlem og 2 vara - Valgkomité, komitéleder, nestleder, 1 medlem og 2 vara Kl Lunch og hjemreise Styret forbeholder seg retten til endring og rekkefølgen i programmet

5 Fastsette kontingent og avgifter Medlemskontingent NKF innførte i 2006 medlemskontingent for alle klubber tilsluttet NKF. Det har siden den gang ikke vært noen justering i prisen på medlemskapet. Prisen er gradert etter antall medlemmer i klubb og nye klubber slipper å betale det første året. Forslag: Klatretinget mener at medlemsavgiften forblir uforandret. Forslaget godkjennes. Innkomne saker fra klubbene Forslag til vedtak Alle forslagene er innmeldt fra Christianssand klatreklubb, og følger vedlagt til saken. 1. Forslag til satsing på informasjon om klatremuligheter og klatrefelt gjennom lokale førere. Forslaget inneholder et generelt satsingsforslag fulgt av tre konkrete enkeltforslag. Det generelle satsingsforslaget lyder: NKF vil i tingperioden jobbe aktivt for å hjelpe klatreklubbene med å få ut informasjon om klatremuligheter og klatrefelt gjennom lokale førere og gjøre disse tilgjengelig for hele Klatrenorge. Styret deler Christianssand klatreklubbs syn på at lokale klatreførere er et viktig tiltak for å fremme klatresporten og styrke klubbmiljøene, og støtter dette. Delforslag 1.1. Opprette en nettside, Førerportal, hvor info om alle tilgjengelige førere som omhandler klatring i Norge er presentert med info samt hvor disse førerne kan kjøpes eller lastes ned. Vi ser at ideen er god, og dette er et tilbud vi gjerne skulle gitt til medlemmene. Erfaringene tilsier likevel at det vil koste svært mye innsats i forhold til den nytteverdien vi får tilbake. For at en førerportal skal være interessant for brukerne, må den være nokså komplett, og den må til enhver tid være oppdatert med korrekt informasjon om hvilke førere som finnes og hvor de

6 er tilgjengelige. Vår eksisterende portal «Hvor kan jeg klatre» har i flere år gitt alle klubber og enkeltklatrere muligheter til å legge inn informasjon både om klatrefelt, innevegger og førere, men den blir svært lite brukt. Arbeidet med å legge inn informasjon og, framfor alt, å holde den oppdatert har vist seg å være alt for krevende. Styret vil derfor ikke gå inn for å opprette en ny portal over samme lest. Styret anbefaler tinget å ikke gå inn for dette delforslaget. Delforslag 1.2. Sette av midler som øremerkes til utvikling av klatreførere. Klatreklubbene kan så søke NKF om å få midler fra dette fondet. NKF har allerede i dag en ordning med at klubbene kan få støtte til å utgi førere. Alle klubber som så langt har søkt har fått midler, begrenset oppad til kr pr prosjekt. Styret har søkt om finansiering hos eksterne aktører til å styrke dette arbeidet også i kommende tingperiode. Ordningen eksisterer allerede. Tinget kan eventuelt diskutere om ordningen skal justeres eller utvides. Delforslag 1.3. Bistå klatreklubbene med utvikling av klatreførere. CKK foreslår tiltak som å publisere en veiledning, veiledning direkte til interesserte klubber fra klubbutviklerne samt boltekurs knyttet til førerarbeid. Styret mener dette er veldig gode forslag, og ønsker å støtte klubbene på denne måten. Per i dag har vi en mal for utarbeiding av miniførere tilgjengelig på nettet. Styret ønsker i tillegg å styrke dette arbeidet ytterligere med å avholde et eget kurs under neste klubbsamling. Ordningen eksisterer til en viss grad allerede. Tinget kan eventuelt diskutere om den skal justeres eller utvides. 2. Forslag om å innføre et nasjonalt topptaukort som supplement til Brattkort. Også dette forslaget inneholder et generelt prinsippforslag, og det er fulgt av to konkretiseringer. CKK har levert en samlet begrunnelse for hele forslaget, som følger saken. Prinsippforslaget lyder: NKF vil i tingperioden se på ordninger for å få på plass et nasjonalt Topptaukort med tilhørende Topptaukurs og Topptautest.

7 Dette konkretiseres slik: 2.1. Innføre standard for et nasjonalt Topptaukort som kvalifiserer til å klatre og sikre på topptau i klatreanlegg som har permanente topptau Utvikle mal for topptaukurs og topptautest som leder naturlig videre til Grunnkurs Inne. Helt fra Brattkort ble innført, har styret holdt fast på at ordningen bør bestå av ett og bare ett kort, som klatrerne bare kan kvalifisere seg til ved å gjennomgå en standardisert prøve og ikke på noen andre måter. Hovedbegrunnelsen for dette har vært at det er viktig å ha en enkel ordning som er lett å praktisere på en enhetlig måte landet over, der det aldri er tvil om hva som skal til for å oppnå kortet eller om hva det kvalifiserer til. Skiftende styrer har ment at Brattkort også vil dekke behovet for klatrere som bare ønsker å klatre på topptau, ettersom det ikke stilles krav om å lede under Brattkortprøven. Alt som kreves er å kunne sikre en annen klatrer på led og å kunne forklare fire enkle momenter ved sikker leding. Gjennom en periode har vi likevel sett at enkelte anlegg innfører lokale ordninger med topptaukort, og vi må tolke dette slik at Brattkort ikke fullt ut tilfredsstiller det behovet disse anleggene har. Til forskjell fra Brattkort er topptaukortene bare gyldige ved det anlegget som har utstedt dem. Dette er åpenbart upraktisk, og vi ser at det kan være grunn til å diskutere spørsmålet når flere anlegg innfører slike kort. Som grunnlag for diskusjonen vil vi likevel peke på noen forhold som kan tale mot. Å komme bort fra reint lokale ordninger og kunne tilby klatrerne et universelt gyldig kort, var en viktig del av formålet med Brattkort. Enkel praktisering, enkel kontroll, enkle ansvarsforhold og enkel administrasjon var viktige premisser. En todelt ordning vil komplisere alle disse sidene. I stedet for en enkelt test, må anleggene praktisere tre: en brattkorttest, en topptautest og en oppgraderingstest. En del av klatrerne med topptaukort vil gradvis bevege seg over mot sikring av andre klatrere på led, uten nødvendigvis å ha demonstrert ferdigheter eller signert ansvarserklæring for dette. Veggeierne (som er nødt til å forsikre seg om at brukerne av anlegget ikke setter andre brukere i fare) vil måtte utvide kortkontrollen ved inngangen med kortkontroll i klatrerommet for å kunne forsikre seg om at brukerne sikrer og klatrer som de er kvalifisert for. Hvis vi innfører et nasjonalt topptaukort, må alle anlegg som i dag bruker Brattkort akseptere det, enten de har forutsetninger for det eller ikke. Sentralt må betalings- og produksjonsløsningene våre må tilpasses. Både her og ute på veggene øker faren for feilregistreringer og feilbehandling av brukerne. Siden forskjellen mellom en Brattkorttest og en eventuell topptautest i realiteten er svært liten, er det grunn til å spørre om gevinsten ved et nasjonalt topptaukort oppveier tapet ved å ta bort enkelheten ved dagens ordning. Styret anbefaler å beholde en ensartet ordning med bare ett kort (Brattkort), men legger saken frem for tinget til åpen diskusjon. Dersom tinget anbefaler innføring av topptaukort, bør det nye styret gis fullmakt til å utrede detaljene ved topptautesten og en egen ansvarserklæring for topptauklatring, og å gjennomføre en helhetlig ordning bestående av Brattkort og Topptaukort.

8

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund 2. november 2009 Norges Seilforbunds komité for utarbeidelse av forslag til lisens oppnevnt av Seiltinget 2009 Hørinsfrist

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Norges Badminton Forbunds årbok 2012 1 INNKALLELSE TIL ORDINÆRT TING Norges Badminton Forbunds Styre innkaller herved representanter for klubber

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund Tingrapport Norges Klatreforbund 2012 2014 Innhold Forord... 4 Styrets rapport for tingperioden 2012 2014... 5 1. Styrets hovedansvarsområder... 5 1.1. Styret... 5 1.2. Økonomi... 6 1.3. Administrasjon...

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014 Til Tingrepresentanter og Gjester Att: Kopi: Vår referanse: 678795v1 Deres referanse: Dato: 25. mars 2014 Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund,

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2014 Årsbudsjett 2015 Langtidsbudsjett 2015-2017 Handlingsplan 2015-2018 Valg 1/2015 25. april 2015 Årsmelding

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer