Syrer og sure løsninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Syrer og sure løsninger"

Transkript

1 8. årstrinn Syrer og sure løsninger I denne aktiviteten skal du prøve ut noen egenskaper til syrer og sure løsninger Innhold 1 BTB (bromtymolblått) i dråpeteller (blå) 1 saltsyre i dråpeteller med tynn stilk 1 eddik i dråpeteller med tykk stilk 1 sitronsyre i dråpeteller med middels stilk 1 kalsiumkarbonat i rør 3 magnesiumbiter 6 sorte skåler 3 hvite skåler 1 tørkepapir Ekstra saks Sikkerhet Magnesium: Fare Ved kontakt med vann utvikles brannfarlige gasser som kan selvantenne. Tiltak La rester av magnesium reagere med sitronsyreløsningen og tøm løsningen i vasken. Gjennomføring 1. Farge på indikatoren BTB i sure løsninger: Drypp fem dråper saltsyre i en hvit skål, fem dråper eddik i en annen og fem dråper sitronsyreløsning i den siste hvite skålen. Drypp en-to dråper BTB-løsning i de tre skålene. Noter resultatet: Fargen på indikatoren BTB i sur løsning. 2. Sure løsninger reagerer med uedle metaller: Legg en bit magnesium-metall i tre sorte skåler. Drypp fem ti dråper saltsyre i den første, fem ti dråper eddik i den andre og fem ti dråper sitronsyreløsning i den siste skålen. Pass på at løsningene dekker magnesiumbitene. La skålene stå et par minutter, se nøye på metallbitene og observer hva som skjer. Noter resultatene. 3. Sure løsninger reagerer med kalsiumkarbonat: Fordel kalsiumkarbonatpulveret på de tre siste sorte skålene. Dypp fem ti dråper saltsyre i den første, fem ti dråper eddik i den andre og fem ti dråper sitronsyreløsning i den siste skålen. La skålene stå minst to minutter og observer hva som skjer i skålene. Noter resultatene.

2 Resultat BTB saltsyre eddik sitronsyreløsning magnesiummetall kalsiumkarbonat Hvilken gass dannes når det uedle metallet magnesium reagerer med sure løsninger? Hvilken gass dannes når kalsiumkarbonat reagerer med sure løsninger? Konklusjon Lag en oppsummering av hvordan sure løsninger reagerer med indikatoren BTB, med det uedle metallet magnesium og med kalsiumkarbonat. Hvordan vil du gå fram for å undersøke om de samme reaksjonene skjer med sure løsninger og andre indikatorer, andre uedle metaller og andre karbonater? Rydding Sorter avfallet og legg det i riktige avfallsdunker: IKKE kast magnesiumbitene som metall. La dem ligge i de sure løsningene til de har reagert ferdig (til de er borte ). metall: IKKE kast magnesiumbitene som metall. La dem ligge i de sure løsningene til de har reagert ferdig (til de er borte ). plastemballasje: Posen, tomme dråpetellere, rør og skåler. restavfall: Løsninger tømt ut på tørkepapir, med rester av kalsiumkarbonat og magnesium.

3 8. årstrinn Baser og basiske løsninger I denne aktiviteten skal du prøve ut noen egenskaper til baser og basiske løsninger Innhold 3 basiske løsninger: - ammoniakkløsning i dråpeteller med tynn stilk - natriumkarbonatløsning i dråpeteller med middels stilk - natriumhydroksidløsning i dråpeteller med tykk stilk 1 indikator: BTB-løsning i dråpeteller (blå) 3 hvite skåler 1 tørkepapir Sikkerhet Ingen tiltak Ekstra saks (håndkrem) Gjennomføring 1. Farge på indikatoren BTB i basiske løsninger: Drypp fem til ti dråper av de basiske løsningene i hver sin plastskål. Tilsett en til to dråper av indikatoren BTB i hver skål. Observer og noter hvilken farge indikatoren BTB har i hver av de basiske løsningene. 2. Hvordan føles en basisk løsning mellom fingrene? Drypp en dråpe ammoniakkløsning på pekefingeren din. Gni på den med tommeltotten og kjenn nøye etter hvordan det føles. Beskriv og noter resultatet. Skyll fingrene godt og tørk dem. Gjør det samme med natriumkarbonatløsningen og med natriumhydroksidløsningen. Husk å notere resultatene. 3. Vask hendene grundig etter forsøket og smør gjerne med en håndkrem til slutt. 4. Mange vaskemidler er (eller gir) basiske løsninger: Les på etikettene og finn tre forskjellige vaskemidler som inneholder minst en av basene ammoniakk, natriumkarbonat og natriumhydroksid (på kjøkkenet eller i en dagligvarebutikk). Noter navnet på vaskemidlene og hvor mye de inneholder av de forskjellige basene.

4 Resultat Hvilken farge har indikatoren BTB i de basiske løsningene? Ammoniakkløsning Natriumkarbonatløsning Natriumhydroksidløsning Hvordan føles de basiske løsningene når de gnis mellom fingrene? Navn på vaskemiddel som inneholder samme base som løsningene Konklusjon Lag en oppsummering av egenskaper til basiske løsninger som du har funnet frem til i dette forsøket. Rydding Sorter avfallet og legg det i riktige avfallsdunker: plastemballasje: Pose, tomme skåler og dråpetellere restavfall: Rester av løsninger tømt ut på tørkepapir.

5 8. årstrinn Baser nøytraliserer syrer I denne aktiviteten skal du se hvordan tre forskjellige baser kan nøytralisere saltsyre. Innhold 1 saltsyre i dråpeteller 1 BTB-løsning i dråpeteller (blå) 1 natriumhydrogenkarbonat i rødt rør 1 natriumkarbonat i blått rør 1 kalsiumkarbonat i gult rør 3 skåler 1 tørkepapir Ekstra saks Sikkerhet Natriumkarbonat: Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Tiltak Benytt vernebriller. Gjennomføring Farge på BTB-løsning ved forskjellig ph sur nøytral basisk BTB er en indikator som har gul farge i sur løsning og blå farge i basisk løsning. Hvis BTB gir en grønn løsningen, er løsningen hverken sur eller basisk, det vil si løsningen er tilnærmet nøytral. 1. Fordel saltsyren på de tre skålene. Tilsett en til to dråper BTB-løsning til hver skål. Noter fargen på løsningen i skålene. 2. Dryss litt natriumhydrogenkarbonat i en av skålene, til løsningen skifter farge. Beskriv og noter det du observerer. 3. Gjenta punkt 2 med natriumkarbonat og med kalsiumkarbonat. Observer og noter resultatene.

6 Resultat Farge på løsningen saltsyre saltsyre + BTB saltsyre + BTB + natriumhydrogenkarbonat saltsyre + BTB + natriumkarbonat Saltsyre + BTB + kalsiumkarbonat Hva har skjedd med saltsyren ved tilsetning av base? Er løsningen sur/nøytral eller basisk De tre basene natriumhydrogenkarbonat, natriumkarbonat og kalsiumkarbonat brukes i dagliglivet til nøytralisering. Dagligdagse navn på de tre basene: Natriumhydrogenkarbonat kalles natron. Natriumkarbonat kalles soda Kalsiumkarbonat kalles kalkstein eller kalk, Finn ut hvordan de tre basene brukes, og finn ut hva brent kalk er. Konklusjon Rydding Sorter avfallet og legg det i riktige avfallsdunker: plastemballasje: Posen, tomme plastrør, skåler og dråpetellere. restavfall: Løsninger tømt ut på tørkepapir.

7 8. årstrinn Fortynning av en syre Hvordan endres ph i sur løsning som fortynnes? Innhold 1 BTB-løsning i dråpeteller (blå) 1 saltsyre i gradert rør, 1 mol/l, ph=0 1 dråpeteller 9 skåler 3 tørkepapir Sikkerhet Ingen tiltak Ekstra saks springvann eller renset vann OBS! Vannet som brukes til fortynning, må gi grønn farge med BTB, ikke blå. Sjekk først!! Gjennomføring Farge på BTB-løsning ved forskjellig ph ph = 0 ph = 7 ph = 8 Fortynning av saltsyre, 1 mol/l, ph = 0 ufortynnet ph = ph = 1 ph = 2 ph = 3 ph = 5 ph = 7? 1. Bruk dråpetelleren og overfør så mye saltsyre til en plastskål at bunnen i skålen dekkes. Tilsett 2-3 dråper BTB-løsning i skålen. Observer og noter fargen indikatoren BTB har i løsningen med ph=0. 2. Bruk dråpetelleren og fjern så mye saltsyre fra røret at det er nøyaktig 1 ml saltsyre igjen i røret. Fyll opp med vann til merket for 10 ml. Vær nøyaktig. Skru på korken og rist. Saltsyren er nå fortynnet 1:10 og ph-verdien har øket med 1. Skyll dråpetelleren en gang med litt av den fortynnede saltsyren. Bruk så dråpetelleren og overfør fortynnet saltsyre til en ny plastskål (bunnen i skålen skal dekkes). Tilsett 2-3 dråper BTB-løsning i skålen. Observer og noter fargen indikatoren BTB har i løsningen Gjenta punkt 2 seks ganger. Den siste løsningen er fortynnet 1: og ph =7. 9. Fortynn løsningen 1:10 enda en gang. Den opprinnelige syren er nå fortynnet 1: Bruk dråpetelleren og overfør den fortynnede saltsyren til en ny plastskål (bunnen i skålen skal dekkes). Tilsett 2-3 dråper BTB-løsning i skålen. Observer og noter fargen indikatoren BTB har i løsningen. Hva er ph i løsningen? Noter!

8 Resultat Punkt Fortynning av saltsyre Konsentrasjonen av syre (mol/l) 1. ufortynnet 1 = :10 0,1 = :100 0,01 = :1000 0,001 = : ,000 1 = : , = : , = : , = : , = 10-8 ph Farge på BTB-løsningen (omslagsintervall for BTB: 6,0 7,6) Konklusjon Hva skjer med ph når vi fortynner en syre med vann? Hvordan kan du undersøke om det samme gjelder for fortynning av en base med vann? Rydding Sorter avfallet og legg det i riktige avfallsdunker: plastemballasje: Pose, kork, tomme skåler, plastrør og dråpetellere restavfall: Løsninger tømt ut på tørkepapir.

9 8. årstrinn Sure, nøytrale eller basiske stoffer? Hvordan kan vi klassifisere stoffer som sure, svakt sure, nøytrale, svakt basiske og basiske? Innhold 1 krystallsoda i rødt/rosa rør 1 natron i grønt rør 1 salt i gult rør 1 kremortartari i oransje rør 1 sitronsyre i blått rør 1 BTB-løsning (blå) 1 metyloransjeløsning (oransje) 1 fenolftaleinløsning (fargeløs) 11 skåler 1 tørkepapir Ekstra saks springvann eller renset vann OBS! Vannet som brukes i denne aktiviteten, må gi grønn farge med BTB, ikke blå. Sjekk først!! Sikkerhet Krystallsoda og sitronsyre: Gir alvorlig øyeirritasjon. Advarsel Tiltak Benytt vernebriller. Gjennomføring 1. Er stoffene sure, nøytrale eller basiske? Test med indikatoren BTB Dryss litt krystallsoda i en skål og tilsett så mye vann at hele bunnen fuktes. Tilsett 2-3 dråper BTB-løsning, observer fargen og noter i resultatskjemaet. La skålen stå. Gjenta punkt 1 med de fire andre stoffene du har fått utdelt. Sorter stoffene i sure, nøytrale og basiske stoffer (det vil si stoffer som gir sur, nøytral eller basisk løsning når de løses i vann). Er de sure stoffene like sure? Test med indikatoren metyloransje. Dryss litt av hvert av de to sure stoffene og det nøytrale stoffet i hver sin skål og tilsett vann (som i punkt 1). Tilsett 1-2 dråper metyloransjeløsning i hver skål, observer fargene og noter i resultatskjemaet. Hvilket stoff er surest? Noter! Er de basiske stoffene like basiske? Test med indikatoren fenolftalein. Dryss litt av det nøytrale stoffet og hvert av de to basiske stoffene i hver sin skål og tilsett vann (som i punkt 1). Tilsett 1-2 dråper fenolftaleinløsning, observer fargene og noter i resultatskjemaet. Hvilket stoff er mest basisk? Noter! Klassifisering av andre stoffer: Finn frem andre stoffer eller løsninger og klassifiser som sure, basiske eller nøytrale med indikatoren BTB. Hvis du vil klassifisere de sure stoffene som svakt sure eller sure, bruker du indikatoren metyloransje. Hvis du vil klassifisere de basiske stoffene som svakt basiske eller basiske, bruker du indikatoren fenolftalein.

10 Resultat BTB Metyloransje Fenolftalein krystallsoda natron salt kremortartari sitronsyre Konklusjon Hvordan kan vi klassifisere stoffer som sure, svakt sure, nøytrale, svakt basiske og basiske? Rydding Sorter avfallet og legg det i riktige avfallsdunker: plastemballasje: Posen, tomme plastrør, skåler og dråpetellere. restavfall: Løsninger tømt ut på tørkepapir.

11 9. årstrinn Påvisning av nikkelioner Med et spesielt nikkelreagens, DMG (dimetylglyoksim) kan vi påvise nikkel i mynter, smykker o.l. Inneholder et kronestykke nikkel? Innhold 4 bomullspinner med nikkelreagens (DMG), i pose 1 ammoniakkløsning i lite rør 1 nikkelsulfatløsning i stort rør 1 kronestykke 1 tørkepapir Sikkerhet Ingen tiltak Gjennomføring 1. En bomullspinne med nikkelreagens dyppes i ammoniakkløsningen og puttes i løsningen med nikkelsulfat. Hva ser du? Noter hvordan en positiv test på nikkelioner ser ut. Gjem røret for sammenligning senere. 2. Dypp en bomullspinne med nikkelreagens i ammoniakkløsningen og gni den mot kronestykket. Hva ser du? Noter. 3. Dypp en bomullspinne med nikkelreagens i ammoniakkløsningen og gni den mot et smykke, en nøkkel eller noe du tror kan inneholde nikkel. Får du en positiv test? Noter resultatet.

12 Resultat Hvordan kan vi teste på nikkel og hvordan ser en positiv test ut? Forklar det du har observert og beskrevet i punkt 2. Forklar det du har observert og beskrevet i punkt 3. Konklusjon Inneholder kronestykket nikkel? Begrunn svaret. Rydding Sorter avfallet og legg det i riktige avfallsdunker: gjenbruk: Kronestykket plastemballasje: Tomme rør, propper og pose restavfall: Tørkepapir med løsninger og bomullspinner

13 9. årstrinn Påvisning av reduserende sukker Det finnes mange forskjellige typer sukker, som glukose (druesukker), fruktose (fruktsukker), laktose (melkesukker) og sukrose (vanlig sukker som farin, melis og raffinade). Ved hjelp av et reagens som kalles Benedicts løsning kan vi sortere forskjellige sukkerarter i to grupper som vi kaller "reduserende sukker" og "ikke-reduserende sukker". Hvis et sukker er reduserende, vil reagenset forandre farge fra blått til rød-brunt. Her skal vi undersøke tre sukkerarter og finne ut hvilke som er reduserende sukker og hvilke som ikke er det. Innhold 1 sukkerbiter (sukrose) 1 druesukker (glukose) i rør 1 melkepulver (laktose) 4 Benedicts løsning i rør (blå løsning) 1 binders 1 spatel 1 tørkepapir Separat 1 isoporbeger Ekstra varmt vann Sikkerhet Benedicts løsning: Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Tiltak Benytt vernebriller. Rester tømmes på resteflaske for kobberioner. Gjennomføring 1. Merk de fire rørene med Benedicts løsning med sukker, glukose, melk og kontroll. Bruk spatelen og overfør litt sukker (knus sukkerbiten først) til røret merket sukker, litt glukose til "glukoserøret" og litt melkepulver til "melkerøret". Det siste røret skal ikke tilsettes noe, det er en kontroll (blindprøve). Sett på alle lokkene. 2. Bruk bindersen og stikk et lite hull i alle lokkene. 3. Fyll isoporbegeret omtrent halvfullt med kokende vann. Legg alle rørene opp i det varme vannet og la dem ligge i noen minutter. 4. Undersøk om fargen på løsningen i rørene har forandret seg eller ikke. Sammenlign dem med blindprøven. Noter resultatet i resultattabellen.

14 Resultat Sukker Farge på Benedicts løsning etter oppvarming glukose (fra rør) sukrose (sukkerbit) laktose (melkepulver) Konklusjon Hvilke av de sukkerartene du har testet er "reduserende" og hvilke er ikke reduserende? Rydding Ureagert Benedicts løsning tilsettes glukose og kan tømmes på tørkepapir og kastes som restavfall etter at det har reagert, eller tømmes i vasken og skylles ned med minst 1 liter vann. Sorter avfallet og legg det i riktige avfallsdunker: plastemballasje: Tomme rør metall: Binders restavfall: Tørkepapir med løsninger, rester av sukkerbiter, glukose, melkepulver, isoporbeger og spatel

15 9. årstrinn Påvisning av syre/karbonat I denne aktiviteten skal du se på reaksjonene syre + karbonat karbondioksid syre + hydrogenkarbonat karbondioksid for to forskjellige hydrogenkarbonater, to forskjellige karbonater og tre forskjellige syrer. Innhold 1 saltsyre i dråpeteller (tynn) 1 eddik i dråpeteller(middels) 1 sitronsyre i dråpeteller (tykk) 1 natron (grønt rør) 1 krystallsoda (rødt/rosa rør) 1 hornsalt (oransje rør) 1 kalkstein (brunt rør) 12 sorte skåler 2 tørkepapir Sikkerhet Krystallsoda: Gir alvorlig øyeirritasjon. Advarsel Tiltak Benytt vernebriller. Ekstra. saks Gjennomføring 1. Legg litt av hvert av de to karbonatene natriumkarbonat (krystallsoda) og kalsiumkarbonat (kalkstein) på hver sin skål. Merk dem. Drypp noen dråper eddik (pipetten med middels stilk) på stoffene på skålene. Observer og beskriv hva du ser. Noter resultatene i tabellen. 2. Undersøk om du får de samme reaksjonene med karbonatene når du bruker sitronsyre eller saltsyre i stedet for eddik. Noter! 3. Gjenta punkt 1 og punkt 2 med hydrogenkarbonatene natriumhydrogenkarbonat (natron) og ammoniumhydrogenkarbonat (hornsalt).

16 Resultat natron (grønt rør) eddik saltsyre sitronsyreløsning krystallsoda (rødt/rosa rør) hornsalt (oransje rør) kalkstein (brunt rør) Hvilken gass dannes når karbonatene reagerer med sure løsninger? Hvilken gass dannes når hydrogenkarbonatene reagerer med sure løsninger? Konklusjon Formuler påvisningsreaksjonen for karbonat/ hydrogenkarbonat. Formuler påvisningsreaksjonen for syre. Forklar hvorfor vi bør en løsning av natriumhydrogenkarbonat (ikke natriumkarbonat) når vi skal påvise en syre. Og hvorfor bør vi bruke en mettet løsning? Rydding Sorter avfallet og legg det i riktige avfallsdunker: plastemballasje: Posen, tomme dråpetellere, rør og skåler. restavfall: Løsninger tømt ut på tørkepapir og rester av karbonater og hydrogenkarbonater.

17 9. årstrinn Detektivoppgave: Seks hvite stoffer Det er funnet seks umerkede sekker med et hvitt pulver i det lokale bakeriet. Bakeren tror det kan være sitronsyre, natron, melis, hjortetakksalt, salt og potetmel. Han har gitt deg en prøve fra hver sekk, i rør med ulike farger. Din oppgave er å bestemme innholdet i de seks prøvene. Det er en forutsetning at du kjenner til hvilke av disse stoffene som er løselig i vann og hvilke som ikke er det. Du må også vite hvilke av stoffene som begynner å brenne når vi tenner på dem. Dessuten må du kjenne til påvisningsreaksjonen for syre/karbonat. Innhold 6 hvite stoffer i rør med ulike farger 6 rør med propper 3 skåler 1 spatel 6 Al-skåler 1 binders 1 klype 1 spritbrenner i pose 1 fyrstikker 2 tørkepapir Ekstra Vann og saks Sikkerhet Sitronsyre: Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Rødsprit: Fare Meget brannfarlig væske og damp. Tiltak Benytt vernebriller. Samle løst hår og løse klær. Gjennomføring 1. Forberedelser Lag en skje. Fest bindersen på øret på en Al-skål og fest klypen til bindersen. Hold i klypen når du varmer opp et stoff i Al-skålen. Ta en ny skål for hvert stoff, men bruk samme binders og klype. Lag en spritbrenner til oppvarming: Sett glasset fast på bordet med en klump modelleire. Fyll glasset ¾ fullt med rødsprit. Fest veken i bindersen slik som bildet viser og putt den lange enden av veken ned i rødspriten. La bindersen ligge tvers over kanten av glasset. Når du tenner på den korte enden av veken, har du en enkel liten spritbrenner. 2. Er stoffet løselig i vann? Bruk plastspatelen og overfør LITT av en av prøvene til et tomt rør. Fyll røret nesten fullt med vann, sett i en propp og rist. Løser alt stoffet seg? Er stoffet løselig i vann? Noter! Gjenta punkt 2. med de fem andre prøvene. 3. Hvordan reagerer stoffet på oppvarming?. Bruk plastspatelen og overfør litt av en av prøvene til en skje. Tenn spritbrenneren og hold skjeen inn i flammen slik at stoffet varmes opp. Ikke varm for lenge om gangen, aluminiumskålen kan smelte. Hva skjer med stoffet? Kjenner du noen spesiell lukt? Hold skjeen litt på skrå og se om du får stoffet til å brenne. Noter det du observerer i resultattabellen. Husk at du også må notere ingen reaksjon. Gjenta punkt 3. for de fem andre prøvene. 4. Vurdering Hvilke prøver kan du identifisere ved hjelp av resultatene fra undersøkelsene i punkt 2. og 3.? 5. Spesielle reaksjoner Du kan bruke påvisningsreaksjonen for syre/karbonat til å undersøke prøvene videre. Overfør litt av en av de uidentifiserte prøvene til en plastskål og tilsett litt av et av de stoffene du nå kjenner. Tilsett vann og observer det som skjer. Lag en plan for analyseringen. Gjennomfør planen. Husk å notere alt du gjør og det du observerer etter hvert, i resultatskjemaet.

18 Resultater Stoff rød/rosa Oppvarming: Hva skjer? Lukt? Brenner stoffet? Løses i vann (litt stoff i mye vann): ja/nei Andre tester: Resultat: gul grønn blå oransje brun Konklusjon Farge på rør Stoffet er: rød/rosa gul grønn blå oransje brun Rydding Sorter avfallet og legg det i riktige avfallsdunker: gjenbruk: Fyrstikker plastemballasje: Posen, tomme plastrør, skåler, propper og dråpeteller metall: Binders, rent Al-folie glass: Glassrør (fra spritbrenneren) restavfall: Løsninger tømt ut på tørkepapir, skittent Al-folie, veke, trepinne og modelleire.

19 10. årstrinn 4 % alkohol Organiske forbindelser som inneholder én eller flere OH-grupper kalles alkoholer og navnet ender på ol.. Polyetenol er en alkohol med mange tusen OH-grupper i hvert molekyl. Løsningen som brukes i denne aktiviteten inneholder 4 % polyetenol. Vi skal se hva som skjer med løsningen når vi tilsetter litt boraksløsning. Fargen er bare til pynt. Innhold 1 beger med lokk 1 farget polyetenol-løsning 1 boraksløsning (fargeløs) 1 rørepinne 1 tørkepapir Sikkerhet Ingen tiltak Gjennomføring 1. Beskriv de to løsningene, legg spesielt merke til "konsistensen". Tøm begge løsningene ned i smørboksen og bland de to løsningene godt. Hvilke forandringer ser du? 2. Undersøk om det går an å tømme klumpen ut av boksen. Vær tålmodig. 3. Trill klumpen til en kule. Legg den på bordet og observer hva som skjer

20 Resultat Hva har skjedd med konsistensen på løsningene? Har det skjedd en kjemisk reaksjon? Er blandingen du laget, et nytt stoff? Er det en løsning? Er det en væske? Konklusjon Hva får vi når vi blander en 4 % løsning av polyetenol med en 4 % løsning av boraks? Rydding Sorter avfallet og legg det i riktige avfallsdunker: gjenbruk: Legg slimet i boksen, sett på lokket og ta det med hjem, eller kast det som restavfall plastemballasje: Tomme rengjorte rør, rørepinne og pose. restavfall: Eventuelt slimet.

21 10. årstrinn Hydrokarboner og vann i sminkefjerner Innhold 1 parafinolje i rør 1 farget etanol i dråpeteller 1 vann i dråpeteller 1 modelleire 1 tørkepapir Ekstra saks Sikkerhet Etanol: Fare Meget brannfarlig væske og damp. Tiltak Ingen tiltak. Gjennomføring 1. Sett røret med parafinolje i modelleiren slik at det står loddrett. 2. Tilsett vann, én dråpe om gangen og studer hva som skjer med vanndråpene, etter hvert som du tilsetter dem. Skriv ned dine observasjoner. 3. Sett korken på røret og snu det opp ned, først én gang, så et par ganger til. Hva skjer? Noter! 4. Sett korken på røret og rist forsiktig. La så røret stå i ro og legg merke til hvor lang tid det tar før fasene skilles. Beskriv det du observerer. 5. Tilsett forsiktig noen dråper farget etanol og se hva som skjer med etanolen. Beskriv det du ser. 6. Snu røret opp ned et par ganger. Hva ser du nå? Noter!

22 Resultat 1. og 2. Hvorfor blandes ikke de to væskene? Hvilken væske har størst tetthet, vann eller parafinolje? Hvilken form har vanndråpene når de synker ned gjennom parafinoljen? Forklar hvorfor dråpene her denne formen. 3. og 4. Forklar det du har observert i punkt 3. og og 6. Hva kan du si om tettheten til etanol i forhold til tettheten for vann og parafinolje og løseligheten til etanol i vann og i parafinolje, ut fra det du observerte i punkt 5. og 6.. Forklar hvorfor "resultatet" kan brukes som sminkefjerner? Rydding Sorter avfallet og legg det i riktige avfallsdunker: plastemballasje: Plastposen, tomme dråpetellere og propp. restavfall: Tørkepapir med sminkefjerner, rør med rester av parafinolje.

23 10. årstrinn Hydrokarboner og fett i leppepomade I denne aktiviteten skal du gjøre forsøk med og beskrive et hydrokarbon og med en type fett. Innhold 1 kokosfett, fast stoff 1 parafinvoks perler 1 aromatisk olje i brunt glass 1 dråpeteller 1 rørepinne 1 tørkepapir Sikkerhet Ingen tiltak Ekstra varmt vann saks Separat 1 plastbeger 1 isoporbeger Gjennomføring 1. Legg parafinvoksen og kokosfettet i plastbegeret. Fyll isoporbegeret halvfullt med kokende vann. Sett plastbegeret opp i det varme vannet og rør forsiktig i blandingen til alt er smeltet. Tilsett en dråpe eukalyptusolje og rør godt. 2. Den smeltede blandingen fylles i de to tomme boksene. Sett på lokkene og leppepomaden er ferdig.

24 Resultat Prøv leppepomaden. Hvordan kjennes den? Hvordan ser den ut? Hvis resultatet ikke er bra (for fast eller for myk), hvilke forandringer kan du gjøre for å få resultatet slik du ønsker? Rydding Sorter avfallet og legg det i riktige avfallsdunker: gjenbruk: Den ferdige leppepomaden kan brukes plastemballasje: Posen, rengjorte bokser, plastbegre og lokk. restavfall: Skittent tørkepapir, leppepomade som ikke skal brukes

25 10. årstrinn Karbohydrater I denne aktiviteten skal du gjøre forsøk med noen vanlige karbohydrater. Innhold 1 druesukker (glukose) 1 fruktsukker (fruktose) 1 sukker (sukrose) 1 morsmelkepulver (laktose) 1 potetmel (amylose) 1 bomull (cellullose) 1 Benedicts løsning i rør med blå kork 1 jodløsning i brunt glass 1 stift 1 dråpeteller 1 liten dråpeteller 6 skåler 6 spatler 1 tørkepapir Separat isoporbeger Sikkerhet Benedicts løsning: Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Tiltak Benytt vernebriller. Rester tømmes på resteflaske for kobberioner. Ekstra varmt vann saks Gjennomføring 1. Legg en spatelspiss med sukker i en skål. Drypp to dråper jodløsning på sukkeret og noter eventuelle fargeforandringer. Gjør det samme med de fem andre karbohydratene. 2. Bruk dråpetelleren og tilsett 1 ml Benedicts løsning til hvert av rørene med karbohydrater. Sett i proppene og rist godt. 3. Bruk stiften og stikk hull i alle proppene. 4. Legg rørene i isoporbegeret og fyll det halvfullt med kokende vann. La rørene ligge i det varme vannet i ca. fem minutter. 5. Ta opp rørene og legg dem på tørkepapiret. Observer fargeforandringer og noter resultatene.

26 Resultat Monosakkarid Disakkarid Polysakkarid Karbohydrat druesukker (glukose) fruktsukker (fruktose) sukker (sukrose) morsmelkepulver (laktose) potetmel (amylose) bomull (cellullose) Farge med jodløsning Farge med Benedicts løsning Konklusjon Oppsummer alle resultatene. Finn ut hvilke monosakkarider som inngår i: sukrose: laktose: amylose cellulose: Rydding Sorter avfallet og legg det i riktige avfallsdunker: gjenbruk: Stiften (eventuelt som restavfall) plastemballasje: Posen, rengjorte rør, propper, skåler og spatler. restavfall: Tørkepapir med løsningene, isoporbegeret i vasken: Vannet i isoporbegeret.

27 10. årstrinn Fettsyrer fra grønnsåpe I denne aktiviteten skal du gjøre forsøk med karboksylsyren eddiksyre og fettsyre fra grønnsåpe. Innhold 2 beger 2 rørepinner 2 grønnsåpeløsning i grønne rør 2 eddik i fargeløse rør 1 salt i gult rør 1 tørkepapir Sikkerhet Ingen tiltak Ekstra Vann Gjennomføring Tøm et rør med grønnsåpe i hvert av de to begrene og tilsett vann så begrene blir omtrent halvfulle (10-15 ml). Rør med rørepinnene, en i hvert beger. Beskriv løsningene og noter. Tilsett et rør med eddik i hvert beger og alt saltet i et av begrene. Rør litt i løsningene så alt blir jevnt blandet. Beskriv løsningene og noter. 3. La de to begrene stå helt i ro i minst fem minutter. Observer og beskriv hvordan løsningene ser ut nå. Legg spesielt merke til hva som er forskjellig i de to begrene. Noter.

28 Resultat Forklar det som skjedde i grønnsåpeløsningene da eddik ble tilsatt. Forklar det som skjedde i grønnsåpeløsningene da eddik og salt ble tilsatt. Konklusjon Beskriv karboksylsyrene du har gjort forsøk med. Rydding Tøm løsningene i vasken, sorter avfallet og legg det i riktige avfallsdunker: plastemballasje: Posen, tomme rengjorte begre, rør og rørepinner. restavfall: Skittent tørkepapir

4 % alkohol. Gjennomføring SKA AS

4 % alkohol. Gjennomføring SKA AS 4 % alkohol Organiske forbindelser som inneholder én eller flere OH-grupper kalles alkoholer og navnet ender på ol.. Polyvinylalkohol (PVA) er en alkohol med mange tusen OH-grupper i hvert molekyl. Løsningen

Detaljer

Påvisning av kobberioner

Påvisning av kobberioner Påvisning av kobberioner Kobberioner får en intens blå farge sammen med ammoniakk. Er det kobberioner på overflaten av kobbermetall? Innhold 4 bomullspinner 1 kobberplate (eller mynt) 1 ammoniakkløsning

Detaljer

Syrer og sure løsninger

Syrer og sure løsninger Syrer og sure løsninger I denne aktiviteten skal du prøve ut noen egenskaper til syrer og sure løsninger Innhold 1 BTB (bromtymolblått) i dråpeteller (blå) 1 saltsyre i dråpeteller med tynn stilk 1 eddik

Detaljer

Kjemisk reaksjon med kobberioner

Kjemisk reaksjon med kobberioner Kjemisk reaksjon med kobberioner Kobberioner får en intens blå farge sammen med ammoniakk. Er det kobberioner på overflaten av kobbermetall? Innhold 1 kobberplate (eller mynt) 1 bomullspinne med kobbersulfat,

Detaljer

Advarsel. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Tiltak Løsningen uskadeliggjøres eller tømmes på resteflaske for kobberioner.

Advarsel. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Tiltak Løsningen uskadeliggjøres eller tømmes på resteflaske for kobberioner. En kjemisk reaksjon Hva kan vi observere ved en kjemisk reaksjon? Innhold 2 kobbersulfatløsning 2 stålull 1 tørkepapir Sikkerhet kobbersulfatløsning: Advarsel Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv

Detaljer

Leppepomade et kosmetisk produkt

Leppepomade et kosmetisk produkt Leppepomade et kosmetisk produkt Innhold 1 kokosfett, fast stoff 1 parafinvoks perler 1 aroma/smak i brunt glass 1 dråpeteller 1 rørepinne 1 tørkepapir Sikkerhet Ingen tiltak Ekstra varmt vann Separat

Detaljer

Kjemi på boks 2 for Høgskulen i Volda. Loen 27. og 29. november 2007

Kjemi på boks 2 for Høgskulen i Volda. Loen 27. og 29. november 2007 Kjemi på boks 2 for Høgskulen i Volda Loen 27. og 29. november 2007 Påvisning av nikkelioner... 2 Bruspulver... 4 Fem hvite stoffer... 6 Knokkelpulver... 8 Make-up fjerner... 10 Brennende seddel... 12

Detaljer

Kjemi på ungdomstrinnet

Kjemi på ungdomstrinnet Kjemi på ungdomstrinnet Oslo, 20.10.2017 Svein Tveit Skolelaboratoriet i kjemi Kjemisk institutt, UiO Epost: svein.tveit@kjemi.uio.no Tlf: 22 85 55 36 1 Innhold Program... 3 Fem hvite stoffer... 4 Ammoniakk...

Detaljer

Karbondioksid i pusten

Karbondioksid i pusten Karbondioksid i pusten Luften vi puster ut inneholder gassen karbondioksid. Hva skjer når gassen karbondioksid løses i vann? Vi bruker BTB-løsning som er en syrebaseindikator som er blå i basisk løsning

Detaljer

Kjemi på boks 1 for Høgskulen i Volda. Loen 26. og 28. november 2007

Kjemi på boks 1 for Høgskulen i Volda. Loen 26. og 28. november 2007 Kjemi på boks 1 for Høgskulen i Volda Loen 26. og 28. november 2007 Slim...2 Hydrogengass...4 Oksygengass...6 Ammoniakk...8 Karbondioksid del 1: Påvisningsreaksjon...10 Karbondioksid del 2: Undersøkelse

Detaljer

Merking og risikovurdering. Kjemi på boks for årstrinn 8 10

Merking og risikovurdering. Kjemi på boks for årstrinn 8 10 Merking og risikovurdering. Kjemi på boks for årstrinn 8 10 Hvis forsøkene gjennomføres med de sikkerhetstiltakene som står i kolonnen til høyre, reduseres risikoen til et akseptabelt nivå. Resteflaske

Detaljer

Alkohol med mange OH-grupper

Alkohol med mange OH-grupper 12. årstrinn Alkohol med mange OH-grupper Organiske forbindelser som inneholder én eller flere OH-grupper kalles alkoholer og navnet ender på ol. Polyetenol er en alkohol med mange tusen OH-grupper i hvert

Detaljer

Sikkerhet Rester av kobbersulfatløsningen kan helles i vasken hvis vi skyller med minst 1 liter vann! 1. Beskriv stålullen og kobbersulfatløsningen.

Sikkerhet Rester av kobbersulfatløsningen kan helles i vasken hvis vi skyller med minst 1 liter vann! 1. Beskriv stålullen og kobbersulfatløsningen. En kjemisk reaksjon Hva kan vi observere ved en kjemisk reaksjon? Innhold 2 kobbersulfatløsning 2 stålull 1 tørkepapir Sikkerhet Rester av kobbersulfatløsningen kan helles i vasken hvis vi skyller med

Detaljer

Alkohol med mange OH-grupper

Alkohol med mange OH-grupper Alkohol med mange OH-grupper Organiske forbindelser som inneholder én eller flere OH-grupper kalles alkoholer og navnet ender på ol. Polyvinylakohol (PVA) er en alkohol med mange tusen OH-grupper i hvert

Detaljer

Merking og risikovurdering. Kjemi på boks for årstrinn 8 10

Merking og risikovurdering. Kjemi på boks for årstrinn 8 10 Merking og risikovurdering. Kjemi på boks for årstrinn 8 10 Hvis forsøkene gjennomføres med de sikkerhetstiltakene som står i kolonnen til høyre, reduseres risikoen til et akseptabelt nivå. Resteflaske

Detaljer

Spontane redoksreaksjoner

Spontane redoksreaksjoner Spontane redoksreaksjoner Hva skjer med kobberionene i en løsning når de kommer i kontakt med metallet jern (eller metallet magnesium)? Hva skjer med metallet? Kan vi skille oksidasjonen og reduksjonen

Detaljer

Kjennetegn for fire fargeløse væsker

Kjennetegn for fire fargeløse væsker Kjennetegn for fire fargeløse væsker Innhold 1 eddik i dråpeteller 1 ammoniakkløsning i dråpeteller 1 saltvann i dråpeteller 1 vann i dråpeteller 4 begre 1 tørkepapir Sikkerhet Ingen tiltak Ekstra saks

Detaljer

Stoffer og utstyr til forsøkene i Kjemi på nett 2

Stoffer og utstyr til forsøkene i Kjemi på nett 2 Stoffer og utstyr til forsøkene i Kjemi på nett 2 I listen står det hvor stoffene du trenger til forsøkene kan kjøpes. Reagensrør, begerglass og annet utstyr, som er vanlig i skolen, er ikke oppført i

Detaljer

Kjemiforsøk med utradisjonelt utstyr

Kjemiforsøk med utradisjonelt utstyr Kjemiforsøk med utradisjonelt utstyr Trondheim, Bergen og Oslo 9. - 12. juni 2008 Brit Skaugrud Enkelt utstyr enkle aktiviteter Fokus på kjemien Mer tid til diskusjon (eller flere aktiviteter) Moderne

Detaljer

Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 4

Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 4 Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 4 I listen står det hvor stoffene du trenger til forsøkene kan kjøpes. Reagensrør, begerglass og annet utstyr, som er vanlig i skolen, er ikke oppført i listen. Det

Detaljer

Kjemieksperimenter for mellomtrinnet. Ellen Andersson og Nina Aalberg Skolelaboratoriet, NTNU

Kjemieksperimenter for mellomtrinnet. Ellen Andersson og Nina Aalberg Skolelaboratoriet, NTNU Kjemieksperimenter for mellomtrinnet. Ellen Andersson og Nina Aalberg Skolelaboratoriet, NTNU Læreplan - formål «Å arbeide både praktisk og teoretisk i laboratorier og naturen med ulike problemstillinger

Detaljer

Stoffer til forsøkene i kjemi på nett 1

Stoffer til forsøkene i kjemi på nett 1 Stoffer til forsøkene i kjemi på nett 1 I listen står det hvor stoffene du trenger til forsøkene kan kjøpes. Reagensrør, begerglass og annet utstyr, som er vanlig i skolen, er ikke oppført i listen. Det

Detaljer

KJØKKENEKSPERIMENTER Disse eksperimentene kan du gjøre hjemme med noen enkle ting som du finner på kjøkkenet!

KJØKKENEKSPERIMENTER Disse eksperimentene kan du gjøre hjemme med noen enkle ting som du finner på kjøkkenet! KJØKKENEKSPERIMENTER Disse eksperimentene kan du gjøre hjemme med noen enkle ting som du finner på kjøkkenet! LISTE OVER EKSPERIMENTER Rødkålsmagi og ph Boblestreker Undervannsfyrverkeri Verdens sterkeste

Detaljer

Syrer og baser Påvisning av ph i ulike stoffer

Syrer og baser Påvisning av ph i ulike stoffer Syrer og baser Påvisning av ph i ulike stoffer Dato: Klasse: Navn: 1 Kompetansemål: Forskerspiren formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner

Detaljer

Buffere. Gjennomføring. Hvordan blir ph i bufferen påvirket av fortynning? Hva er bufferkapasiteten for bufferen?

Buffere. Gjennomføring. Hvordan blir ph i bufferen påvirket av fortynning? Hva er bufferkapasiteten for bufferen? 13. årstrinn Buffere Hvordan blir ph i bufferen påvirket av fortynning? Hva er bufferkapasiteten for bufferen? 1 sprøyte, 10 ml 2 sprøyter, 1 ml 6 begre 2 ph-strimler (ph 0 14) 25 ml buffer 1 HCl, 0,1

Detaljer

Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 2

Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 2 Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 2 I listen står det hvor stoffene du trenger til forsøkene kan kjøpes. Reagensrør, begerglass og annet utstyr, som er vanlig i skolen, er ikke oppført i listen. Det

Detaljer

Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 1

Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 1 Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 1 I listen står det hvor stoffene du trenger til forsøkene kan kjøpes. Reagensrør, begerglass og annet utstyr, som er vanlig i skolen, er ikke oppført i listen. Det

Detaljer

Buffere. Gjennomføring SKA AS. Hvordan blir ph i bufferen påvirket av fortynning? Hva er bufferkapasiteten for bufferen?

Buffere. Gjennomføring SKA AS. Hvordan blir ph i bufferen påvirket av fortynning? Hva er bufferkapasiteten for bufferen? Buffere Hvordan blir ph i bufferen påvirket av fortynning? Hva er bufferkapasiteten for bufferen? 1 sprøyte, 10 ml 2 sprøyter, 1 ml 6 begre 2 ph-strimler (ph 0 14) 25 ml buffer 1 HCl, 0,1 M, i dråpeteller

Detaljer

4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning

4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning 4.4 Syre-basetitrering vi måler [H3O + ] og [OH ] i en løsning 4.109 Vil løsninger som fås ved blanding av like stoffmengder av de følgende syrene og basene være sure, basiske eller nøytrale? a HCl + KOH

Detaljer

O R G A N I S K K J E M I. Laget av Maryam

O R G A N I S K K J E M I. Laget av Maryam O R G A N I S K K J E M I Laget av Maryam HVA ER ATOM HVA ER MOLEKYL atomer er de små byggesteinene som alle ting er lagd av. Atomer er veldig små. Et proton har et positivt ladning. Elektroner har en

Detaljer

Temmet mat. Feltkurs i naturfag, Ernæring og helse MELK. Dato: Navn: www.natursenter.no

Temmet mat. Feltkurs i naturfag, Ernæring og helse MELK. Dato: Navn: www.natursenter.no : Feltkurs for videregående skole Temmet mat Feltkurs i naturfag, Ernæring og helse MELK Dato: Navn: www.natursenter.no Vg1 Naturfag, Ernæring og helse Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive

Detaljer

Cappelens kjemikurs. Tradisjonelle kjemiforsøk med utradisjonelt utstyr i utradisjonelle lokaler. Egenaktivitet for kursdeltakerne

Cappelens kjemikurs. Tradisjonelle kjemiforsøk med utradisjonelt utstyr i utradisjonelle lokaler. Egenaktivitet for kursdeltakerne Cappelens kjemikurs Tradisjonelle kjemiforsøk med utradisjonelt utstyr i utradisjonelle lokaler. Egenaktivitet for kursdeltakerne Utstyr Store plastbegere Små plastbegere Reaksjonsbrett Pipetter Rør Stativer

Detaljer

PARTIKKELMODELLEN. Nøkler til naturfag. Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU. 27.Mars 2014

PARTIKKELMODELLEN. Nøkler til naturfag. Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU. 27.Mars 2014 PARTIKKELMODELLEN Nøkler til naturfag 27.Mars 2014 Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU Læreplan - kompetansemål Fenomener og stoffer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive sentrale egenskaper

Detaljer

Avfallshåndtering. Regler og ansvar for avfallshåndtering. Avfall fra forsøk

Avfallshåndtering. Regler og ansvar for avfallshåndtering. Avfall fra forsøk Avfallshåndtering Regler og ansvar for avfallshåndtering Avfall fra forsøk Destruering av kjemikalier Opplæring i rutiner for avfallshåndtering Regler og ansvar for avfallshåndtering Alt farlig avfall

Detaljer

Pulverdetektivene trinn 60 minutter

Pulverdetektivene trinn 60 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Pulverdetektivene 1. - 2. trinn 60 minutter Pulverdetektivene er et skoleprogram hvor elevene får undersøke ulike stoffer ved å bruke sansene sine, og gjennom å utføre

Detaljer

Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 3

Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 3 Stoffer til forsøkene i Kjemi på nett 3 I listen står det hvor stoffene du trenger til forsøkene kan kjøpes. Reagensrør, begerglass og annet utstyr, som er vanlig i skolen, er ikke oppført i listen. Det

Detaljer

BINGO - Kapittel 8. Stoff som brukes ved nøytralisering av sure innsjøer (Kalk) Et annet navn for kaustisk soda (Natriumhydroksid)

BINGO - Kapittel 8. Stoff som brukes ved nøytralisering av sure innsjøer (Kalk) Et annet navn for kaustisk soda (Natriumhydroksid) BINGO - Kapittel 8 Bingo-oppgaven anbefales som repetisjon etter at kapittel 8 er gjennomgått. Klipp opp tabellen (nedenfor) i 24 lapper. Gjør det klart for elevene om det er en sammenhengende rekke vannrett,

Detaljer

SYRER OG BASER. Syrer og baser. Sure og Basiske løsninger

SYRER OG BASER. Syrer og baser. Sure og Basiske løsninger SYRER OG BASER Syrer og baser Mange frukter smaker surt fordi de inneholder syrer. Det finnes mange syrer, og alle smaker surt. (Syrene har denne felles egenskapen: de smaker surt). I naturen finnes det

Detaljer

KAP. 3 FORSØK DEG SOM KJEMIKER. Trigger 9

KAP. 3 FORSØK DEG SOM KJEMIKER. Trigger 9 KAP. 3 FORSØK DEG SOM KJEMIKER Trigger 9 Hva gjør kjemikere? Lage kopier av stoffer som finnes i naturen Lage nye forbindelser Finne ut hvilke stoffer en prøve består av Finne ut hvor mye det er av bestemte

Detaljer

Kjemiforsøk med utradisjonelt utstyr. Trondheim, Bergen og Oslo juni 2008

Kjemiforsøk med utradisjonelt utstyr. Trondheim, Bergen og Oslo juni 2008 Kjemiforsøk med utradisjonelt utstyr Trondheim, Bergen og Oslo 9. - 12. juni 2008 Enkelt utstyr enkle aktiviteter Fokus på kjemien Mer tid til diskusjon (eller flere aktiviteter) Moderne laboratorieutstyr

Detaljer

Natur og univers 3 Lærerens bok

Natur og univers 3 Lærerens bok Natur og univers 3 Lærerens bok Kapittel 4 Syrer og baser om lutefisk, maur og sure sitroner Svar og kommentarer til oppgavene 4.1 En syre er et stoff som gir en sur løsning når det blir løst i vann. Saltsyregass

Detaljer

Slim atomer og molekyler

Slim atomer og molekyler Fasit for- og etterarbeid Slim atomer og molekyler Her finner du for- og etterarbeid: Fasit og enkle praktiske øvelser. Eget elevark finner du på www.vilvite.no. Forslag til utfyllende eksperimenter. Angis

Detaljer

Eksperimentering med CO 2

Eksperimentering med CO 2 Eksperimentering med CO 2 Erik Fooladi, Høgskulen i Volda Øystein Foss, Universitetet i Oslo Hva er CO 2? Kullsyre Karbondioksid En gass eller? Består av to ulike grunnstoff: et atom karbon; C to atomer

Detaljer

Matkjemi. Kurs for KFK-studenter i mat og helse torsdag Skolelaboratoriet i kjemi Det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Matkjemi. Kurs for KFK-studenter i mat og helse torsdag Skolelaboratoriet i kjemi Det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet Matkjemi Kurs for KFK-studenter i mat og helse torsdag 27.4.2017 Karoline Fægri 1 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Egenskaper til kjemiske hevemidler... 5 Mer om de ulike kjemiske hevemidlene...

Detaljer

Hvordan bruke vaskenøtter

Hvordan bruke vaskenøtter Hvordan bruke vaskenøtter Ta 4 6 skall i bomullsposen og putt posen inn i vaskemaskinen sammen med klærne dine. Vask klærne på programmene du bruker til vanlig. (Nøttene fungerer fra alt mellom 30 90 grader.)

Detaljer

Løs Mysteriet om løsninger! Kevin Beals John Nez

Løs Mysteriet om løsninger! Kevin Beals John Nez Løs Mysteriet om løsninger! Kevin Beals John Nez INNHOLD Et mysterium Hva betyr å løse et stoff? Hvor mye løser seg? Noen stoffer løser seg ikke Å løse et stoff er ikke å smelte Løsninger er nyttige Løsningen

Detaljer

Spis 10 g gulrot, fyll inn skjemaet og regn ut. Husk å ta tiden når du går opp og ned. Gjenta dette med 10 g potetgull.

Spis 10 g gulrot, fyll inn skjemaet og regn ut. Husk å ta tiden når du går opp og ned. Gjenta dette med 10 g potetgull. 1.3 POTETGULLFORSØKET Dato: Formål: Vise sammenheng mellom energi, arbeid og effekt. Du skal sammenlikne energiinnholdet i potetgull og gulrot ved å bruke opp energien fra 10 g av hver av disse matvarene.

Detaljer

OVERSIKT. Forsøk. Forsøk 1 Supersåpebobler. Materiale inkludert i settet.

OVERSIKT. Forsøk. Forsøk 1 Supersåpebobler. Materiale inkludert i settet. Exclusive to OVERSIKT Forsøk Forsøk 1. Supersåpebobler Forsøk 2. Bobler som ikke sprekker Forsøk 3. Hvordan å fylle opp en ballong uten å blåse Forsøk 4. Syrer og baser Forsøk 5. Megakrystall Forsøk 6.

Detaljer

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning?

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? Hovedområde: Ernæring og helse Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? A) natrium B) kalsium

Detaljer

Oppslagsbok. Håndbok om kjemiske undersøkelser

Oppslagsbok. Håndbok om kjemiske undersøkelser Oppslagsbok Håndbok om kjemiske undersøkelser Håndbok om kjemiske undersøkelser Suzanna Loper Innhold Undersøk kjemiske reaksjoner............... 4 Hvordan bruke denne boka................ 5 Undersøk på

Detaljer

Creativ Candles. Lysstøping NORSK BRUKSANVISNING. Produktnummer: 3041 Bruksanvisningens versjonsnummer: - 1 -

Creativ Candles. Lysstøping NORSK BRUKSANVISNING. Produktnummer: 3041 Bruksanvisningens versjonsnummer: - 1 - Creativ Candles Lysstøping NORSK BRUKSANVISNING Produktnummer: 3041 Bruksanvisningens versjonsnummer: - 1 - Velkommen som kunde av teknotorget.no og eier av Creativ Candles fra Joustra! Vi takker for at

Detaljer

Ulike oksidasjonstrinn for mangan

Ulike oksidasjonstrinn for mangan Ulike oksidasjonstrinn for mangan Mangan er et eksempel på et innskuddsgrunnstoff. Alle innskuddsgrunnstoffene er metaller, og befinner seg i gruppe 3 12 i periodesystemet. Det som blant annet kjennetegner

Detaljer

Valentinekake. Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig marsipanlokk. Melisglasur (Royal icing): ½ eggehvite 2 dl melis

Valentinekake. Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig marsipanlokk. Melisglasur (Royal icing): ½ eggehvite 2 dl melis Valentinekake 5 gelatinplater 1 dl kremfløte 250 g fruktyoghurt (to små beger, fortrinnsvis med røde bær) 1 ½ dl kirsebærkompott 1 sukkerbrødbunn Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig

Detaljer

Rødkålsaft som indikator Rapport 2 i Naturfag 1 del 2 2011/12 Magne Svendsen, Frank Ove Sørensen og Eivind Aakvik, GLU 5-10NP, Universitetet i

Rødkålsaft som indikator Rapport 2 i Naturfag 1 del 2 2011/12 Magne Svendsen, Frank Ove Sørensen og Eivind Aakvik, GLU 5-10NP, Universitetet i Rødkålsaft som indikator Rapport 2 i Naturfag 1 del 2 2011/12 Magne Svendsen, Frank Ove Sørensen og Eivind Aakvik, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Teori...

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Ja takk, mer kake! Ritz-kake Ta med barna på blåbærtur i skogen, og disk opp med en himmelsk Ritz-kake som belønning til bærplukkerne.

Ja takk, mer kake! Ritz-kake Ta med barna på blåbærtur i skogen, og disk opp med en himmelsk Ritz-kake som belønning til bærplukkerne. Ja takk, mer kake! Etter en årstid med lette salater og småretter er det tid for å ta en skikkelig kakefest. Her er sensommerens beste kaker! Oppskrifter hentet fra boken «Det norske kakebordet» av Hege

Detaljer

Kapittel 2: Næringsstoffene

Kapittel 2: Næringsstoffene Kapittel 2: Næringsstoffene Tid: 2 skoletimer Oppgave 1 Flervalgsoppgaver a) Hvilke hovedgrupper næringsstoffer gir oss energi? Vann Mineraler Karbohydrater Proteiner Vitaminer Fett b) Hvilket organisk

Detaljer

Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Gjøre, se og lære i Kjemi 1 og 2

Kjemisk institutt - Skolelaboratoriet Gjøre, se og lære i Kjemi 1 og 2 Gjøre, se og lære i Kjemi 1 og 2 Bergen 7. mars 2012 Gjøre, se og lære FORVENTNINGER 7. mars 2012 Brit Skaugrud Se Naturfag 1/11 PDF 3 Forventninger til dagens kurs Ikke en kjemitime uten praktiske innslag!

Detaljer

Utarbeidet av: Flytryggingsleder, Morten Rydningen Kvalitetssikret av: Operativ leder, Olav Vik

Utarbeidet av: Flytryggingsleder, Morten Rydningen Kvalitetssikret av: Operativ leder, Olav Vik De- Ice prosedyre Eier: Flytryggingsleder Utarbeidet av: Flytryggingsleder, Morten Rydningen Kvalitetssikret av: Operativ leder, Olav Vik Dato: 12.03.2014 Versjon: 1 Om prosedyren og utstyret Hvis du har

Detaljer

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling.

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. V A N N R E N S I N G Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. Hva skulle vi gjort uten tilgang på rent drikkevann? Heldigvis tar naturen hånd om en stor del av vannrensingen og gir oss tilgang på

Detaljer

Kjeminettverk Sogn og Fjordane

Kjeminettverk Sogn og Fjordane Kjeminettverk Sogn og Fjordane Førde 28.04.2017 Svein Tveit Skolelaboratoriet i kjemi Kjemisk institutt, UiO Epost: svein.tveit@kjemi.uio.no Tlf: 22 85 55 36 1 Innhold Program... 3 DEMO - Ulike oksidasjonstrinn

Detaljer

NATURFAG RAPPORTER OG OPPGAVER 2017/2018

NATURFAG RAPPORTER OG OPPGAVER 2017/2018 NATURFAG RAPPORTER OG OPPGAVER 2017/2018 Rapport 1 «Påvisning av karbohydrater med Fehlings væske» Thea S. Tollefsen 10.trinn 10/11-17 Den norske skolen i Malaga Feilkilder: På fasitsvaret er det sukker

Detaljer

ORGANISK KJEMI EMIL TJØSTHEIM

ORGANISK KJEMI EMIL TJØSTHEIM ORGANISK KJEMI EMIL TJØSTHEIM Hva er organisk kjemi? SPØRSMÅL Hva er kjemien to hovedgrupper? Vi deler kjemien inn i to hovedgrupper: organisk kjemi, og uorganisk kjemi. Organisk kjemi er kjemi som går

Detaljer

Årets nysgjerrigper Prosjekttittel: Stemmer det at 7up skifter farge dersom man varmer opp metallboksen? I

Årets nysgjerrigper Prosjekttittel: Stemmer det at 7up skifter farge dersom man varmer opp metallboksen? I Årets nysgjerrigper 2008 Prosjekttittel: Stemmer det at 7up skifter farge dersom man varmer opp metallboksen? I så fall hvorfor? Klasse: 7a og 7b Skole: Vevelstadåsen skole (Ski, Akershus) Antall deltagere

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 1-8 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1. BOLLAR MED PESTOFLØTE RIGATONI Ingredienser 1 pakke Hälsans Kök Bollar 300 g rigatoni Pestofløte 100 g grønn pesto 2 dl matlagningsfløte Salt og pepper Kok pastaen

Detaljer

Kjemiske reaksjoner overalt Ashley Chase

Kjemiske reaksjoner overalt Ashley Chase Kjemiske reaksjoner overalt Ashley Chase Kjemiske reaksjoner overalt Innhold Kjemiske reaksjoner.......................... 5 Epler blir brune............................. 10 Fyrverkeri eksploderer.......................

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

LAG DIN EGEN ISKREM NATURFAG trinn 90 min. SENTRALE BEGREPER: Faseovergang, kjemi, molekyl, atom, fast stoff, væske, gass

LAG DIN EGEN ISKREM NATURFAG trinn 90 min. SENTRALE BEGREPER: Faseovergang, kjemi, molekyl, atom, fast stoff, væske, gass 1 av 5 sider Oppgave LAG DIN EGEN ISKREM 5. 7. trinn 90 min. ca. 2 undervisningsøkter på 45 min SENTRALE BEGREPER: Faseovergang, kjemi, molekyl, atom, fast stoff, væske, gass ANBEFALT FORHÅNDSKUNNSKAP:

Detaljer

DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES

DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES Piano er en serie desserter klare til å nytes og som passer for enhver smak. I denne brosjyren gir vi deg tips om

Detaljer

Bli med da, så skal du og jeg bake de meste deiligste og sunneste brødene, med våre egen gjær, surdeigen vår.

Bli med da, så skal du og jeg bake de meste deiligste og sunneste brødene, med våre egen gjær, surdeigen vår. Surdeig starter Hei alle sammen. Jeg får så mange herlige spørsmål fra dere om jeg kan bake alt fra rundstykker, boller, tebrød og en av mine skjønne lesere lurte på om jeg kunne bake et skikkelig godt

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER PRAKTISK ARBEID OG GJELDENE SIFRE

FLERVALGSOPPGAVER PRAKTISK ARBEID OG GJELDENE SIFRE FLERVALGSOPPGAVER PRAKTISK ARBEID OG GJELDENE SIFRE Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Praktisk arbeid 1 En elev trenger 17,3 ml av en standard løsning. Hva slags utstyr bør hun velge? A) 25 ml

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1

Kjemien stemmer KJEMI 1 Figur s. 34 Egenskaper hos syrer / sure løsninger Smaker surt Endrer farge på indikatorer og noen plantefarger Egenskaper hos baser / basiske løsninger Smaker bittert Endrer farge på indikatorer og noen

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 17-24 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 17. OVNSBAKT PASTA MED VEGETARFARSE, GRESSKAR OG CHÈVRE 175 g farse fra Hälsans Kök 750 g gresskar, i terninger Olivenolje salt, pepper 300 g rigatoni eller penne-pasta

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Et undervisningsopplegg for 6. trinn utviklet av Opplysningskontorene i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet Smakssansen Grunnsmakene Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

BESTE OPP SKrIfTEr. BARNEVENNLIG Hvis oppskriften blir klissete kan du skrive den ut en gang til. tips, ideer & trinn-for-trinn bilder

BESTE OPP SKrIfTEr. BARNEVENNLIG Hvis oppskriften blir klissete kan du skrive den ut en gang til. tips, ideer & trinn-for-trinn bilder BESTE OPP SKrIfTEr BARNEVENNLIG Hvis oppskriften blir klissete kan du skrive den ut en gang til tips, ideer & trinn-for-trinn bilder PALITELIGE Disse muffinsene blir både flotte og gode. Her er alt dere

Detaljer

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling.

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. V A N N R E N S I N G Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. Hva skulle vi gjort uten tilgang på rent drikkbart vann? Heldigvis tar naturen hand om en stordel av vannrensingen og gir oss tilgang

Detaljer

Bratberg Kompaktbrygger

Bratberg Kompaktbrygger Bratberg Kompaktbrygger MONTERING Gen2 Utstyret er stort sett klart til bruk. Løftestangen ligger løst i kassen og i den monteres på maltrøret med skruen som ligger i den kvite posen. Husk å monter løftestangen

Detaljer

Longopac LANGSEKK System.

Longopac LANGSEKK System. Longopac LANGSEKK System. Mindre Restavfall, Mer til Gjenvinning! Bruk av farger gjør det lettere å Sortere Riktig der avfallet oppstår og få det enkelt fram til riktig Container / Leveringssted. Longopac

Detaljer

Sunt og. supergodt. Et kurs med Geitmyra matkultursenter for barn og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Sunt og. supergodt. Et kurs med Geitmyra matkultursenter for barn og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Sunt og supergodt Utviklet av Geitmyra matkultursenter for barn www.geitmyra.no www.nasjonalforeningen.no Et kurs med Geitmyra matkultursenter for barn og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Geitmyra matkultursenter

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER

FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER FLERVALGSOPPGAVER SYRER OG BASER Hjelpemidler: Periodesystem og kalkulator Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur). Syrer

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Fire hvite stoffer fra kjøkkenet Rapport 1 i Naturfag 1 del 2 2011/12 Magne Svendsen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland

Fire hvite stoffer fra kjøkkenet Rapport 1 i Naturfag 1 del 2 2011/12 Magne Svendsen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Fire hvite stoffer fra kjøkkenet Rapport 1 i Naturfag 1 del 2 2011/12 Magne Svendsen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Teori... 4 3 Materiell og metode... 5

Detaljer

BINGO - Kapittel 3. Molekylformel for metan (CH 4 ) Strukturformel for etan (Bilde side 46) Eksempel på sterk syre (Saltsyre)

BINGO - Kapittel 3. Molekylformel for metan (CH 4 ) Strukturformel for etan (Bilde side 46) Eksempel på sterk syre (Saltsyre) BINGO - Kapittel 3 Bingo-oppgaven anbefales som repetisjon etter at kapittel 3 er gjennomgått. Klipp opp tabellen (nedenfor) i 24 lapper. Gjør det klart for elevene om det er en sammenhengende rekke vannrett,

Detaljer

NAAF oppskrifthefte jul 04 04.11.04 14:46 Side 1. Våre beste julekaker for matallergikere

NAAF oppskrifthefte jul 04 04.11.04 14:46 Side 1. Våre beste julekaker for matallergikere NAAF oppskrifthefte jul 04 04.11.04 14:46 Side 1 Våre beste julekaker for matallergikere NAAF oppskrifthefte jul 04 04.11.04 14:46 Side 2 NAAF oppskrifthefte jul 04 04.11.04 14:46 Side 3 Julen er en tid

Detaljer

Oppskrift på sjokoladekake KAKE. 3 egg + 4,5 dl sukker piskes. 225 g smeltet smør/melange. 6 dl hvetemel. 3 ts bakepulver. 3 ts vaniljesukker

Oppskrift på sjokoladekake KAKE. 3 egg + 4,5 dl sukker piskes. 225 g smeltet smør/melange. 6 dl hvetemel. 3 ts bakepulver. 3 ts vaniljesukker Oppskrift på sjokoladekake KAKE 3 egg + 4,5 dl sukker piskes 225 g smeltet smør/melange 6 dl hvetemel 3 ts bakepulver 3 ts vaniljesukker 3 ss kakao 1 / 11 3 dl melk Stekes midt i ovnen i 30 minutter. 175

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

DEN GODE HYRDE / DEN GODE GJETEREN

DEN GODE HYRDE / DEN GODE GJETEREN DEN GODE HYRDE / DEN GODE GJETEREN TIL DENNE LEKSJONEN Fokus: Gjeteren og sauene hans Tekster: Matteus 18:12-14; Lukas 15:1-7 (Salme 23; Joh.10) Lignelse Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Lignelseshylla

Detaljer

ADVARSEL! Pass på at ikke temperaturen stiger mer enn til 65 grader da kan den ta fyr. Dvs. ikke la det bli varmere enn at geleen akkurat smelter.

ADVARSEL! Pass på at ikke temperaturen stiger mer enn til 65 grader da kan den ta fyr. Dvs. ikke la det bli varmere enn at geleen akkurat smelter. Del 2 - Gelelys 1 Hva du trenger for å komme i gang: Avis eller gåpapir for å beskytte bordet du bruker når du skal lage lysene Glass i forskjellige fasonger. De behøver slett ikke å se ut som på bildene

Detaljer

Gassballong. alfaglig spesialis. alfag

Gassballong. alfaglig spesialis. alfag alfaglig spesialis Gassballong alfag Opplegget er raskt og enkelt å gjennomføre uten store krav til utstyr. En flaske fylles med natron og eddik som gir gassdannelse i påmontert ballong, slik at den blåses

Detaljer

FAGPLAN FOR NATURFAG I 9.KL. justert 27.09.2011

FAGPLAN FOR NATURFAG I 9.KL. justert 27.09.2011 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN FOR NATURFAG I 9.KL. justert 27.09.2011 Periode Kap /Tema/Tid Kompetansemål Aktiviteter/ innh Kilder Vurdering 1 Kap.1 Å løse mysterier Repetisjon fra 8.kl Forskerspiren

Detaljer

Skogens røtter og menneskets føtter

Skogens røtter og menneskets føtter Elevhefte Skogens røtter og menneskets føtter Del 1 Frøspiring og vekst NAVN: Skogens røtter og menneskets føtter Frøspiring og vekst Innhold Del 1 Frøspiring og vekst... 1 1. Alle trær har vært et lite

Detaljer

Eksamen 28.05.2008. AA6247 Kjemi 3KJ Elevar/Elever. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 28.05.2008. AA6247 Kjemi 3KJ Elevar/Elever. Nynorsk/Bokmål Eksamen 28.05.2008 AA6247 Kjemi 3KJ Elevar/Elever Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Informasjon til sensor og eksaminand: 5 timar Sjå gjeldande reglar. Alle svar bør

Detaljer

http://www.nelostuote.fi/norja/discoveryregler.html

http://www.nelostuote.fi/norja/discoveryregler.html Sivu 1/6 Innhold 2 kart (spillebrett), 2 gjennomsiktige plastark (som legges oppå spillebrettene), Sjekkometer, 28 sjekkometerkort, 18 utstyrskort, 210 terrengbrikker, 2 tusjpenner. Hvem vinner? I Discovery

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

Prosedyre for prøvetakning av vann

Prosedyre for prøvetakning av vann Prosedyre for prøvetakning av vann Ved akutt dødelighet må en et sett med prøveutstyr bestilles fra NIVA umiddelbart. Dette gjøres ved å kontakte Forskningsassistent Linda Skryseth enten pr e-post eller

Detaljer

PKS BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2. Produktteknisk kompetanse- og servicesenter

PKS BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2. Produktteknisk kompetanse- og servicesenter PKS Produktteknisk kompetanse- og servicesenter BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2 Innhold 1 FORMÅL OG BEGRENSNINGER... 2 2 REFERANSEDOKUMENT... 2 3 DEFINISJONER...2 4

Detaljer

1 Sett over vann til blomkål og sett ovnen på 200 grader. 2 Baconet strimles og stekes gyllent og sprøtt i stekepanne på litt over

1 Sett over vann til blomkål og sett ovnen på 200 grader. 2 Baconet strimles og stekes gyllent og sprøtt i stekepanne på litt over MIDDELS 30 MIN. B L O M K Å L O G A S PA R G E S S A L AT M E D K R U T O N G E R O G BAC O N 100 g bacon i strimler/biter 1 blomkål - i små buketter 6 grønne asparges skrelt og delt i staver 6 reddiker

Detaljer