ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2010 Blanda syn på rokade STs strategi : 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mange er svært positive-andre er negative. Det avdekket et tilfeldig knippe grasrotreaksjoner på utredningen om å rendyrke ST som akuttsykehus, mens Porsgrunn foreslås som dagsykehus. På FMR -sengeposten og i 4.etasje i Porsgrunn, var det skepsis mot t å flytte til Skien. I operasjons-dagenhetmiljøet var det derimot utbredt enighet om at det er viktig å satse på Porsgrunn som et dagsykehus. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 4. Tilgang på fysisk infrastruktur. 5. Utvikle sykehusorganisasjonen med særlig vekt på ledelse og arbeidsmiljø. Ventelister raskt ned Ivar Dahl gleder seg over at ventetida har gått ned både for somatikk og psykiatri i klinikk Rjukan-Notodden det siste halvåret. Les mer side 6. -Det å rendyrke dagkirurgi er en rasjonell måte å drive sykehus på. Når vi driver slik vi gjør her i Porsgrunn, kan vi få til bedre logistikk og planlegging slik at vi jobber mer effektivt og får behandlet fler pasienter, sier anestesisykepleier Tone Sørensen. Gurdrun Westgård som har jobbet på endokrinmamma siden 1997, advarer mot flytting: -I dag er vi en velfungerende avdeling med et godt kollegialt felleskap. Det vil skape mye frustrasjon og virke negativt hvis det felleskapet blir brutt opp, mener sykepleieren. Les mer på side 3,4 og 5: Ny geriatripoliklinikk Sprek oldemor i jobb Brith lovte Rui kake juni åpner en ny geriatrisk poliklinikk i Porsgrunn. Les mer side 7: I 3.etasje vil de helst ha Else Tovslid- en oldemor på 74, når noen er syke.side 8. Les om hvorfor Brith Løfgren bakte kransekake til Arne Rui -på side 2:

2 Derfor bakte Brith kake til Rui... Brith Løfgren utfordret STdirektøren:Hun hadde liten tro på vyene om å gjøre Porsgrunn til dagsykehus, før hun så at det ble mer enn prat utav planene. Men hun lovte Rui en kransekake dersom hun skulle vise seg å ta feil. Nå har sykepleieren forært direktøren sin selvbakte kransekake.. Stor var overraskelsen for Arne Rui da han på morgenen mandag etter allmøtet i Porsgrunn fikk se kransekaka sammen med en liten hilsen fra Brith Løfgren: -Bra jobba. Nå tror jeg faktisk at det kan bli noe av planene i Porsgrunn. Det var Ruis innsats under allmøtet som fikk henne til å tenke nytt om mulighetene for at det hun ønsker seg, kan bli noe av: En samling av dagkirurgi i Porsgrunn. På allmøtet den 16. april holdt Rui i kjent stil et innlegg der han la hele sin direktørtyngde bak planene om å rendyrke Porsgrunn som et høgeffektivt dagsykehus. -Jeg syntes direktøren Intensivsykepleierne Gyda Usken og Brith Løfgren har faglig kullsviertro på at ST - Porsgrunn må utvikles til et dagsykehus som samler all dagkirurgisk aktivitet: - Det kommer til å bli stadig mer dagkirurgi i framtidas sykehus, mener Løfgren. I tillegg til egne erfaringer er Brith Løfgren blitt overbevist etter å ha vært på flere konferanser i regi av Norsk Dagkirurgisk Forum. Der fikk hun dokumentasjon som pekte mot at de sykehusene som nettopp har samlet dagkirurgi i egne enheter, er de mest effektive og har den beste logistikken i Helse Sør Øst:Modellen med å skille ut planlagt dagkirurgi og samle det i egne enheter har Ullevål prøvd med hell - og det samme gjelder Sykehuset Buskerud og nye Ahus: -Dagkirurgien må være en egen enhet og drives uavhengig av annen kirurgi for å drive virkelig effektivt. ST har dagkirurgi flere steder.det blir aldri så effektivt som der dagkirurgien drives 2 var så engasjert til fordel for å få til et dagsykehus i Porsgrunn at han fortjente å få den kransekaka etter allmøtet.men for Rui blir dette litt som med Obama og fredsprisen. Nå må han vise til at han får det til, ler Brith Løfgren når ST-nytt vil skrive om saken i sykehusbladet: Om sykepleieren som utfordret sin direktør. Trodde lite på planene til Rui Det gjorde Løfgren under et møte på Oppvåkning og Dagenheten nylig der Rui nettopp luftet dagsykehusplanene i Porsgrunn. Der ga sykepleieren klart uttrykk for at hun tvilte på om han ville klare å få det til. Men dersom han mot formodning skulle lykkes, lovte hun ham en kransekake som belønning... Rui svarte med å dra fram nettopp den utfordringen fra intensivsykepleieren i allmøtet fredag 16. april. Seansen der direktøren la bredsida til for å overbevise forsamlingen om dagsykehusets fortreffelighet var så engasjert at Løfgren bakte kransekaka i løpet av helga. Mandag morgen svingte hun innom direktørens samlet-gjerne med eget inntakskontor mener Løfgren. Hun er glad for at ST nå har gitt seg i kast med det hun mener er nødvendige endringer av sykehusdriften: - Det har vært gjort mye spennende dagkirurgi andre steder og ST har vel hengt litt etter på enkelte områder. Men gjennom døgn-til-dag-prosjektet er vi nå i ferd med å komme etter når det gjelder andelen som opereres dagkirurgisk. Det er veldig bra. Jeg er også overbevist om at det var riktig å satse på pasienthotell, mener intensivsykepleieren som har støtte fra kollega Gyda Irene Usken: Drevne på dagkirurgi - Her i Porsgrunn er de veldig drevne på dagkirurgi. Det er mer effektivt å kunne drive uten avbrudd som skyldes øyeblikkelig-hjelp-pasienter, mener intensivsykepleieren.selv har hun jobbet på intensivenheten i Skien i ti år. Nå jobber hun på oppvåkningen i Porsgrunn Brith Løfgren forærte Arne Rui en kake.. forværelse.der etterlot hun kransekaka som en tillitserklæring til at hun nå tror at direktøren faktisk kan lykkes med å gjøre Porsgrunn til et effektivt dagsykehus. Tar fram kaka ved en større anledning - Kransekaka lukta helt fortreffelig og må være håndverksmessig godt laget. Den ble øyeblikkelig lagt i frysen og skal tas fram ved en større anledning, forsikrer Arne Rui med et smil. Men først etter at ST-styret har sagt sitt i juni vet Rui og Løfgren om han har gjort seg fortjent til godsakene i fryseren.. Ja til Porsgrunn som dagsykehus Brith Løfgren(bildet i artikkelen over) og kollega Gyda Usken, er positive til at Porsgrunn blir et rent dagsykehus som forbereder og tar imot nyopererte pasienter. Hun er klar på at det å flytte robotoperasjonene til Skien er faglig riktig: Fordi det i dag ikke er leger tilgjengelig i Porsgrunn etter klokka 18- hvis en pasient brått skulle bli dramatisk mye dårligere.-for meg er det veldig Ok å jobbe på en elektiv avdeling. Her er de veldig effektive og gode på tverr-faglig samhandling og på logistikk, mener Gyda Irene Usken.

3 Stemning for dagsykehuset Det var stort sett bare en mening inne på pauserommet på operasjon i Porsgrunn: De som uttalte seg så positivt på å samle dagkirurgi og poliklinikker i Porsgrunn. Den eneste innvendingen som dukket opp gikk på at det blir litt mer rutinepregede inngrep og mindre faglig spennende kirurgi i Porsgrunn hvis de tunge operasjonene flyttes til Skien:-Det å satse på Porsgrunn som dagsykehus er etter min mening veldig fornuftig. Det er bra både for pasientene og for oss som jobber her, mener operasjonssykepleier Liv Stokka. Dagsykehus er faglig fornuftig Det synet støtter også anestesisykepleier Tone Sørensen: Fordi hun synes det er faglig fornuft i de tankene som nå er lansert om dagsykehus i Porsgrunn: -Det å rendyrke dagkirurgi er en rasjonell måte å drive sykehus på. Jeg ser det i forhold til måten vi i dag driver med dagkirurgi på øre-nese-hals og gynekologipasienter. Når vi driver slik vi gjør her i Porsgrunn, kan vi få til bedre 60 prosent av 350 ST-sykepleiere tok seg tid til å svare på den internasjonale forskningsstudien som ST er med på sammen med 36 norske sykehus. -Det er egentlig utrolig bra tatt i betraktning at undersøkelsen ble gjort mens omstillingen i kjølvannet av fra døgn-tildag pågikk samtidig på flere avdelinger, sier NSF-hovedtillitsvalgt på ST Lene Halvorsen. -På nevrologisk sengepost var oppslutningen 90 prosent. Der var det 27 av 30 sykepleiere som svarte. Og fordi oppslutningen ble så god, fikk de en ansatt med på en internasjonal sykepleiekongress i Oslo i Den som vant var Carina Abrahamsen, konstaterer Halvorsen. Kun ni andre avdelinger fra 36 sykehus har fått en tilsvarende premie. Hun trekker også fram infeksjon Moflata med 78 prosent oppslutning og sengeenheten blod og kreft med 70 F.v:Henny Norborg,) Inger Johanne Haukvik, Liv Stokka, Tone Sørensen og Gunhild Grønlie: Stemningsrapport fra operasjon i Porsgrunn.Audun Draugedalen nedenfor. logistikk og planlegging slik at vi jobber mer effektivt og får behandlet flere pasienter, mener anestesisykepleieren. Innstilt på at det kan bli endringer Enhetsleder Gunhild Grønlie oppsummerer stemningen med å konstatere at det er få motforstillinger i operasjonsmiljøet i forhold til å satse på Porsgrunn som dagsykehus: - Alle er innstilt på at det kan bli noen endringer, men det viktige for de fleste er at vi her i Porsgrunn får anledning til satse på det vi virkelig kan bli gode på- og det er dagkirurgi, sier lederen for operasjonsenheten i Porsgrunn.Enhetsleder for anestesien i prosent oppslutning. De tre enhetene var beste på ST med henblikk på å besvare spørreskjemaene i den store forskningsstudien. Avdelingene fikk premier som f. eks bøker, sekker og bager i forhold til svarprosent. I fjor høst fikk 350 sykepleiere på ST tilbud om å være med på forskningsstudien som skal klarlegge viktige spørsmål: Arbeidsvilkår og pasienttilbud Det går på bl.a hvordan forholdet er mellom sykepleiernes vurdering av egne arbeidsvilkår og sammenhengen mellom ressurser og kvalitet på helsetjenestene som sykehuset tilbyr pasientene. EU har bevilget penger til studien som foregår parallellt i 11 europeiske land. Svarene på undersøkelsen som pågår ut år 2012, vil kunne gi svar på hvordan sykepleiernes arbeidsvilkår henger sammen med Porsgrunn- Audun Draugedalen ser at det kan være trist for noen at Porsgrunn mister mye av den utfordrende kirurgien som er knyttet f. eks til roboten. - Men her ute i Porsgrunn har vi levd i omstilling siden Vi er et elektivt sykehus og må akseptere at det skjer endringer fra tid til annen. Vi er et lite sykehus som er enklere å legge ned enn et akuttsykehus. Derfor er de fleste glad for at Arne Rui er så klar på at det skal satses på Porsgrunn som et dagsykehus, sier Audun Draugedalen. -Høg svarandel blant sykepleiere forhold som rekruttering, stabilitet og pasientresultater.- Såvidt jeg har skjønt skal vi også kunne få ut resultater brutt ned på hvert enkelt sykehus. Det er klart det er interessant å kunne se ST i sammenheng med f. eks andre norske sykehus, sier NSF-hovedtillitsvalgt Lene Halvorsen. Arkivbilde fra en gjeng fra nevrologisk/ slagenheten- de hadde best oppslutning på spørreundersøkelsen om europeiske sykepleieres arbeidsvilkår,konstaterer NSF-tillitsvalgt Lene Halvorsen- bildet 3

4 Delt fra grasrota i 4.etasje Uroterapeut Unni Johanne Sandstrand er positiv-mens to kolleger derimot er llte lystne på å flytte urologien til Skien:. Gurdrun Westgård synes også det ville være trist å måte flytte et velfungerende endrokrinmamma-miljø i Porsgrunn. Selv om ingenting er avgjort før STstyret har talt i juni, er det liten tvil om at utredningen som foreslår å flytte både operasjonsroboten og de urologiske sengene til Skien, er blitt det store samtaleemnet i 4.etasje i Porsgrunn. I utredningen vurderes det også-under tvil-om også endokrin-mamma-posten kan vurderes flyttet til Skien: Bra å samle urologimiljøet -Jeg er ikke redd for å bli flyttet til Skien der det allerede er en urologisk sengepost. Det er bedre å samle hele fagmiljøet ett sted i Skien. Det gjør det f. eks lettere når en skal ha tak i leger. Faglig er det helt OK for meg å flytte de urologiske sengene til Skien, synes uroterapeut Unni F. v: Gudrun Westgård, Unni Johanne Sandstrand, Heidi Grasmyr og Beate G. Slettebakken. De kommenterer muligheten for sengepostfl yttinger Skien-Porsgrunn. Johanne Sandstrand. Sykepleierkollega- Beate G. Slettebakken ser både fordeler og ulemper, men lander til sist på at hun ser flest ulemper ved å samles i Skien: Det samme gjør kolllega Heidi Grasmyr: -Det er klart det er fordeler med å samle alt en plass. Men her i Porsgrunn er det en annen ro for pasientene som de neppe får hvis vi flyttes til akuttsykehuset i Skien. Vi har tid til å ta oss av pasientene og vi får mye positivt fra dem for behandlingen de får her, sier de to som synes det er tøft å skulle tenke på en ny flyttesjau et halvt år etter at de ble slått sammen med endokrin-mamma-gjengen.-det er tross alt ikke senger som flyttes, men pasienter og ansatte, minner de to om.gudrun Westgård som har jobbet på endokrin-mamma siden hun var nyutdannet sykepleier i 1997, synes det er trist å tenke at miljøet kan bli flyttet til Skien: Må ikke bryte opp god avdeling - I dag er vi en velfungerende avdeling med et godt kollegialt felleskap. Hvis det skal rives opp, vil det skape mye frustrasjon og virke negativt på trivsel og arbeidsglede, sier Gudrun Westgård Gina Lillerud- leder for Medisin 3 i Skien -vil gjerne kommentere og nyansere oppslaget i ST-nytt der hennes sengepost er brukt som eksempel på en enhet med svært mange ansatte på deltid. Hjerteposten har budsjett for 40 stillinger, men trenger 60 ansatte for å få helgeturnusen til å gå opp. -For det første stemmer det ikke at vi bare har to som jobber på heltid.vi er 5-6 ansatte på heltid, påpeker enhetslederen. I ST-nytt nr 8 var det fagforeningenes kamp mot utstrakt bruk av deltid blant annet på ST og et nytt forprosjekt som skal prøve å finne arbeidsordninger med flere stillinger med høgere stillingsbrøk som var fokusert i to artikler. Medisin 3-sjefen vil gjerne nyansere situasjonen slik den oppleves fra hennes ståsted med de dilemmaene en mellomleder opplever i sin hverdag:- Medisin 3 har budsjett for 40 hele årsverk, men trenger 60 ansatte 4 -Må bruke deltid for å klare helgeturnus for å få vaktturnus 3.hver helg til å gå opp. Da vi ble slått sammen i fjor måtte vi samtidig nedbemanne. Istedenfor å si opp unge ansatte, fikk de tilbud om å ta 50 prosentstillinger i en periode i håp om at det skulle dukke opp nye jobbmuligheter hos oss. Det var det mange som sa ja til for å få en mulighet til å fortsette. Nå ser det ut til å ordne seg for mange, men resultatet er at vi har fått flere deltidsstillinger, forklarer Gina Lillerud. Hun synes tilbud om deltidsjobb må være bedre enn oppsigelse for unge som ønsker og trenger en jobb. Deltid OK for studenter Enhetslederen har også en del som jobber ved siden av sykepleierstudiet f. eks hver tredje helg i 18 prosentstillinger. Men hun synes ikke det nødvendigvis er bare negativt: - For oss er det en måte å rekruttere inn nye flinke sykepleiere på. Og for studentene er det en måte å bli kjent med faget og samtidig tjene litt undervegs i studiet. Deltid er ikke nødvendigvis galt i alle situasjoner, mener Lillerud. Hun har erfaring for at mange nyutdanna er opptatt av å få fulltidsjobber- og det samme gjelder de som er ferdig med småbarnsfasen. Men det er også mange f. eks på Medisin 3 som ønsker redusert stilling for å være mer hjemme i småbarnsfasen, konstaterer Gina Lillerud. Gina Lillerud nyanserer synet på deltid

5 Liten flyttelyst på FMR -Hvor skal de gjøre av pasientene når vi i dag har 19 senger, full avdeling og ventelister mens det er snakk om 4-6 senger i Skien, spør hjelpepleier Gerd Årseth. Hun har jobba med rehabiliteringspasienter i flere tiår og er i likhet med de andre på pauserommet i 3.etasje lite stemt for å flytte til Skien. De fire-fem kvinnene på pauserommet tar blidt imot med vafler og kaffe. Og de snakker gjerne- men uten sinte utbrudd og frustrerte reaksjoner mot den siste utredningen som-hvis den blir vedtatt i ST-styret, kan snu rundt på jobbhverdagen deres: ST-nytt har invitert seg selv under mildt påtrykk fra ST-direktøren for å få noen grasrotrøster i kjølvannet av utredningen som foreslår å flytte Dagkirurgi og poliklinikker til Porsgrunn. FMR-sengeposten som er en av to sengeposter som er foreslått flyttet motsatt veg- til Skien. I utredningen forslås en tverrfaglig rehabiliteringspoliklinikk i Porsgrunn, mens FMR-sengeposten flytter til Skien. Her er tanken å bygge opp en enhet knyttet til slagenheten som skal i gang med rehabilitering så tidlig -Vi har jo skjønt at det er snakk om at all dagkirurgi skal til Porsgrunn. Det er såpass nytt for oss at jeg ikke har tenkt så mye over det. Vi har nok med å prøve å få det nye tilbudet her på Dagkirugen i 2.etasje til å fungere Det sier intensivsykepleier Jorunn Selsvik. Sammen med kollega Åsne Holte er de to tilfeldige røster i Skien som ST-nytt har utesket synspunkter på Dagsykehus-Porsgrunn-prosjektet. Ingenting er avgjort før i juni.men utredningen som foreslår at poliklinikker og dagkirurgi samles i Porsgrunn som ledd i arbeidet med å rendyrke akuttsykehuset i Skien og et dagsykehus i Porsgrunn, er selvsagt lagt merke til også i Skien. De to sykepleierne vet ikke mer enn andre om skjebnen til Dagkirurgen 2 Skien- det nye tilbudet som F. venstre Tone Omsland, Tone Bratting, Karin Gjestland og Torhild Årseth. Det var ingen stemning for å fl ytte til Skien på pauserommet på FMR-sengeposten. som mulig f. eks etter slag. Det er i tråd med faglige erfaringer om at det å komme tidlig i gang gir minst tap av funksjonsnivå: Må sikre pasientene et godt tilbud -Hvis det hadde vært midler til å drive ambulerende rehabilitering i pasientens hjem, så ville det vært veldig bra. Men foreløpig er ikke finansiering på plass så vidt jeg vet. Uansett er det viktig å vite at pasientene våre som kommer fra hele Telemark får et like godt tilbud i Skien eventuelt i andre rehabiliteringsinstitusjoner, sier enhetsleder Tone Omsland. Hjelpepleier Karin Gjestland skyter engasjert inn: Jeg trodde vi skulle flytte til Skien ut fra at vi ikke har akuttberedskap her. Nå har jeg skjønt at det er for å starte rehabilitering tidlig, men vi går jo i gang her i Porsgrunn så fort pasientene er medisinsk stabilisert i Skien. - Før de legger ned her i Porsgrunn vil jeg si en ting. Vi er en avdeling med godt rykte som får masse skryt fra pasienter og pårørende. Vi har svært god kompetanse og mange som trives og har jobbet lenge på avdelingen. Det er synd hvis et sånt miljø skal splittes opp på flere poster i Skien, synes Tone Bratting. Sykepleieren legger ikke skjul på at en mulig flytting har preget miljøet i negativ retning etter at utredningen ble kjent. -Skjønt at mye skal til Porsgrunn åpnet i februar og som skal bidra til å vri mer av sykehusdriften mot dagkirurgi. Intensivsykepleier Åsne Holte er ikke bekymret for egen del: Må bare stå på der vi er.. - Vi må vel bare stå på og jobbe der vi er. Men ellers må det vel være fornuftig at de blir enda bedre på dagkirurgi i Porsgrunn. Da blir det kanskje enda kortere ventetid for pasientene, sier intensivsykepleieren som innimellom tar vakter på Dagkirurgen. Jorunn Selsvik er litt usikker på hvordan det etter hvert vil gå med Dagkirugen som er et samarbeid mellom KAM og kirurgisk klinikk-selv om både pasientene, kirurgene og lederen for kirurgisk klinikk er fornøyd med den lille enheten som skal forberede og ta imot dagkirugipasienter i Skien. Hun håper på at flere enheter vil benytte dagkirurgen 2.easje i Skien. I dag svinger tallet på pasienter fra 1-2 en dag til fire-fem en annen..-vi er stolte av det vi har fått til sammen så langt. I sommer skal vi samarbeide med dagkirugen 4 i 3.etasje. Det er en ny utfordring som viser at samarbeid fører fram, konstaterer Jorunn Selsvik. Dagkirurgen 2.etasje i Skien-Jorunn Selsvik t.h- er usikker på hvordan rokadeutredningen virker for deres enhet. 5

6 Ventelistene minker raskt Fra august-oktober i fjor til utgangen av mars i år har pilene stort sett pekt rettvegen for ventelistene ved Notodden og Rjukan sykehus.tallet på pasienter som har ventet mer enn tre måneder har gått dramatisk ned på kort tid. -Før vi ble en del av ST, var det ikke veldig mye fokus på ventelister. Nå ser vi kanskje resultatene av økt fokus, sier Paul Husmo. Økonomikonsulenten som står bak rapporteringen av ventelistetallene på ST er en del av økonomiavdelingen, men jobber på Rjukan sykehus.husmo regner med at mye av nedgangen i tillegg til økt pasientbehandling har dreid seg om å administrativt rydde vekk ventelistepasienter som ikke skal være der. 6 Stor nedgang på få måneder -De siste fire-fem månedene har det stort sett vært en jevn og trutt nedgang i pasienter som har ventet mer enn tre måneder på behandling ved klinikk Rju- Arkivbilde fra ansatte på Notodden- BUPs lokaler på Notodden og Rjukan sykehus. Det siste halvåret er ventelistene blitt betydelig kortere på ST i øvre Telemark kan-notodden, oppsummerer Husmo. Der hadde 111 ventet mer enn tre måneder Han mener noe av fordelen ved små i august i fjor-mot bare 26 ved utgan- lokalsykehus er nettopp det at de har god oversikt over egen virksomhet og at de derfor også får raske resultater.hvor raskt det faktisk har gått nedover, viser tallene: gen av mars i år.rjukan sykehus hadde i august i fjor 38 medisinske pasienter som hadde ventet mer enn tre måneder mot bare fire i slutten av mars 2010.På samme måte var det i august som hadde ventet mer enn tre måneder Bedre både på kirurgi og operasjon Mens det i august i fjor var 83 pasienter som hadde ventet mer enn tre måneder på kirurgisk operasjon på Rjukan, var tallet bare fire ved utgangen av mars Tilsvarende nedgang kommer til syne for pasienter som har ventet på kirurgisk eller gynekologisk inngrep på Notodden. på behandling ved medisinsk sengepost på Notodden. I utgangen av mars var det bare seks pasienter som har ventet lenger enn STs interne mål: I en årrekke har ett av sykehusets viktigste strategiske mål vært å bli det første sykehuset der ingen pasienter skal vente mer enn maksimalt tre måneder -Imponert over raske resultater Den bratte nedgangen i pasienter som har ventet mer enn tre måneder, imponerer Ivar Dahl.-Alle fra terapeuter til sekretærer, overleger og LIS-leger har gjort en kjempejobb for å få ned ventelistene, konstaterer leder enfor klinikk Rjukan-Notodden. Ivar Dahl er nøye med å understreke at innsatsen han nå ser grunn til å rose gjelder både somatikk og psykiatri i øvre Telemark.-Vi har hele tida hatt fokus på henvisningene, men har lagt mer vekt på å prioriterte ut fra behov og mindre vekt på at alle skal få behandling innen tre måneder. Men det siste halvåret har vi satt i gang flere tiltak som har gitt oss de resultatene vi nå ser. For det første har vi internt hatt økt fokus på ventetidene. Et tiltak her er at vi har økt aktiviteten både på de somatiske poliklinikkene og ved poliklinikkene til DPS Notodden/Seljord og BUP på Notodden som alle har klart høyere aktivitet enn vi har lagt opp til i budsjettet. Alle terapeutene og legene har gjort en kjempejobb hvor flere enheter også har valgt å kjøre kveldspoliklinikk for å få ned ventetida hittil i år. Ellers vet jeg at ansatte over hele linja har gjort en stor arbeidsinnsats med god dugnadsånd for å få de resultatene vi nå ser. -Hvor mye av nedgangen skyldes rydding i ventelistene slik vi har hatt mye av ved ST i Grenland? Gjort viktig ryddejobb -En god del av de som har ventet for lenge har vært påmeldt til kurs ved Læringsog mestringssenteret på Notodden. De skulle ikke være på ventelistene våre og er nå luket bort. Men det er ikke tvil om at sekretærene også har gjort en god ryddejobb i ventelistene våre. Nå har vi gode rutiner som vi skal holde fast ved slik at vi unngår at ventelistene øker igjen, svarer Dahl.- Det er svært gledelig at klinikk Rjukan-Notodden har ryddet opp i ventelistene og fått kortere ventetid for pasientene. Men det er også svært viktig at lokalsykehus ikke har lang ventetid, sier ST-direktør Arne Rui som selvsagt gleder seg over jobben som er gjort det siste halvåret ved sykehusene i øvre Telemark. F.v:Både Ivar Dahl og Arne Rui gleder seg over kortere ventelister ved DPS og sykehus i øvre Telemark.

7 Ny geriatrisk poliklinikk Et snaut år etter at Geriatrisk sengepost ble lagt ned i Porsgrunn åpner etter planen en geriatrisk poliklinikk i Porsgrun den 1. juni. -Dette er i tråd med planene om å gjøre Porsgrunn til et dagsykehus. Dessuten er det trangt om plassen i Skien, sier Benedicte Børge-Ask Madsen. To dager i uka i startfasen Lederen for seksjon for lunge, geriatri FMR og nevrologi understreker at de starter i høgst midlertidige lokaler med nær null i utgifter til oppussing og gjenbruk av møbler. I starten blir det poliklinikk to dager i uka med fra fire til seks pasienter som skal behandles av en lege, en sykepleier, en fyisoterapeut og en ergoterapeut. De skal sørge for å få utredet geriatriske pasienter som sliter med typiske eldresykdommer som f. eks kognitiv svikt, fall-og balanseproblematikk og utfordringer som oppstår når eldre pasienter går på for mange medisiner samtidig.-denne poliklinikken er kjærkommen fordi den Porsgrunn åpner geriatrisk poliklinikk 1.juni, fastslår Benedicte Børge-Ask Madsen og Ellen Ditlefsen. I starten satser de i midlertidige lokaler. bidrar til et mer helhetlig geriatritilbud etter at den geriatriske sengeposten ble lagt ned, mener geritarikoordinator Ellen Ditlefsen. Håper på samlokalisering Poliklinikken har vært planlagt lenge, men de kunne ikke komme i gang før de fikk sikret seg ledige lokaler. Nå har de midlertidig lagt beslag på fire rom i 2.etasje i hovedfløyen i Porsgrunn der plast-kirurgisk sengepost tidligere holdt til.den geriatriske poliklinikken starter høgst midlertidig i påvente av det Benedicte Børge-Ask Madsen håper etter hvert skal bli en større samling av poliklinikker i tråd med ST-direktørens vyer om å etablere et rent dagsykehus i Porsgrunn: - Målet er at vi etterhvert kan samlokalisere en tverrfaglig rehabiliteringspoliklinikk kanskje også en tverrfaglig nevrologisk poliklinikk og en lungepoliklinikk her i Porsgrunn. En slik samling av poliklinikker er bra av rent faglige grunner, men også ut fra at det er ganske stor plassmangel ved akuttsykehuset i Skien, mener Madsen. Ny bussrute fra Rjukan-Notodden Fra 3. mai kan de som skal til sykehus i Grenland reise uten pengeutlegg med Rjukanekspressen. Den kjører nå to turer til Grenland daglig fra mandag til fredag. Det betyr at pasienter som ikke vil bruke hele dagen i Grenland, kan komme tidligere hjem enn ellers.-dette er et nytt tilbud for pasienter på strekningen Rjukan-Notodden-Grenland. Viser de bare innkallingsbrevet, kan de reise uten å legge ut for turen. Og de som ikke ønsker å vise innkallingsbrevet, kan reise uten utlegg ved å bestille turen på Du kommer deg på bussen bare ved å oppgi navnet til sjåføren. Fordelen er at du slipper å søke om refusjon og vente på pengene den tida det tar å saksbehandle kravet, sier Sondre Berg. Enhetslederen for reiseplanlegging håper avtalen med Rjukanekspressen som innebærer at bussen kjører helt til døra både utenfor Betanien, ST i Skien og Porsgrunn vil friste mange soskal til undersøkelse eller operasjon i Grenland. Buss bra for de som tåler det En taxitur tur-retur Rjukan Grenland koster fort vekk 2500 kroner og for ST er det viktig å ikke overforbruke midler på pasienttransport. Her gir buss en rimeligere løsning for de som kan ta den: -De som medisinsk trenger å kjøre drosje skal selvsagt fremdeles få den muligheten. Men vi håper dette blir et OK tilbud til folk både i Rjukantraktene og ikke minst fra Notodden, understreker Sondre Berg. Han ber alle som innkaller pasienter merke seg at Rjukanekspressen ankommer klokka 9.10 og 14 ved ST i Skien. I Porsgrunn er det ankomst klokka 9.40 og Avgangene tilbake til Notodden og Rjukan er tilsvarende klokka og fra Skien, og fra Porsgrunn går Rjukanekspressen klokka og Berg minner om det nye busstilbudet fra Kragerø som også er tilpasset de som skal til behandling i Grenland. Mer pasienttransport på buss, gir ST reduserte utgifter til pasienttransportog dermed mer til pasientbehandling. I fjor gikk det med ca 50 millioner til taxitransport av pasienter i Telemark. Ny rute fra Rjukan-Notodden-Grenland, fastslår Sondre Berg som håper mange vil velge den for å komme til sykehuset. 7

8 Uunnværlig oldemor Få slår Else Myhra Tovslid. Oldemoren på 74 tar fremdeles ekstravakter som assistent på anestesienheten i Skien. Der er hun blitt uunnværlig å ringe til når noen er syke. Den spreke oldemoren stiller opp på strak arm - så sant hun kan... Else Myhra Tovslid er kjærkommen å ringe til når noen er syke, synes Unni Lunde Holla. -Jeg trives kjempegodt med å få lov til å jobbe her. Det er veldig godt miljø og for meg som er pensjonist med mye fritid, er det bare deilig å få jobbe litt -så lenge de har bruk for meg, forteller Else Tovslidblid som ei sol. Lyser av arbeidsglede.. Damen gir inntrykk av å være et bilde på arbeidslyst og innsatsvilje der hun formelig stråler i ekspedisjonen i 3. etasje. Med sprek ektemann som også er pensjonist har hun fortsatt overskudd til å gi barnebarna frokost på morgenkvisten i tillegg til at hun får tid til å sy bunadssøm og gjøre andre hyggelige pensjonistsysler- de dagene hun ikke jobber.assistenten har ansvar for å gjøre rein anestesiutstyret etter en operasjon og klargjøre utsyret for neste operasjon. Den jobben har hun skjøttet godt i et par ti-år inntil hun gikk av med pensjon for sju år siden. Men fremdeles er hun den første enhetsleder Unni Lunde Holla ringer til når det oppstår sykdom. Uten noen til å ta renhold og klargjøring, ville operasjonsstua stoppet opp. Så viktig er den jobben den spreke og samvittighetsfulle 74-åringen elsker. Håper å bli like sprek som Else... - Målet vårt må være å være i like bra form som Else når vi kommer i samme alder. Hun er alltid beredt til å ta en ekstravakt. Og jeg tror alle her på avdelingen er fornøyd når de hører at det er Else som kommer, sier Unni Lunde Holla. Enhetslederen legger ikke skjul på at hun er imponert over den spreke oldemoren som fremdeles gjør nytte for seg i arbeidslivet.den arbeidsglade 74-åringen begynte på ST først som renholder før hun fikk prøve seg litt på assistentjobben på anestesi. Etterhvert førte det til fulltidsjobb med renhold av anestesiutstyr. Håndverkere inn i felles enhet på ST Fra 1. mai er VVS og elektro-enhetene på ST i Skien samlet i en enhet med Robin Mortensen som leder. Mortensen skal dermed holde styr på 17 fagfolk-hovedsaklig elektrikere, rørleggere og mekanikere som daglig jobber for å løse store og små oppgaver på sykehuset: -Servicen til brukerne blir den samme som før. Vi gjør dette i forbindelse med at Terje Pettersen går ned på halv tid med AFP. For å styrke drifta i forhold til de som har vaktansvar, slår vi sammen de to enhetene. Men Terje Pettersen er fremdeles fagansvarlig for de fag som var under VVS- enheten, ved siden av at han skal lede en del prosjekter, forklarer Robin Mortensen. Enhet for teknisk drift, ligger under seksjon Bygg og Eiendom som er en del av Serviceklinikken. Ny mann på MTU Kjøpt og betalt av HRL? -Har ST-nytt-redaktøren latt seg kjøpe av HRL -et herværende byggefirma-bedre kjent som Heidenreich, Riis & Lillefjære...??? KAM-sjef Frank Hvaal kunne ikke dy seg for å bringe den ufine antydningen på banen nylig. Bakgrunnen var at STnytt ved to anledninger hardnakket har stått fast på forkortelsen HRL- hver gang bladet omtaler det livreddende temaet Hjerte-lunge-redning som sykehusets 4000 ansatte minus ST-nytt-redaktøren normalt omtaler med forkortelsen HLR.I en heidundrende positiv reportasje fra KAM handlet det om ansatte som fikk en mini-anne- en treningsdukke som de kan bruke for å lære venner eller familie hvordan de kan redde liv ved hjertestans. - Er du kjøpt og betalt for å reklamere for Heidenreich Riis & Lillefjære! Replikken smeller nådeløst fra KAM-sjefen når han feier forbi redaksjonen og gjør oppmerksom på at sykehusbladet nok en gang surrer med bokstavene. Men nå er det altså behørig slått fast: Det skulle stått HLR. Og det var IKKE KAM-sjefen som surret med bokstavene... Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Ole Petter Gusfre er nyansatt avdelingsingeniør i Medsinsk teknisk seksjon fra 3. mai. Han skal jobbe med anskaffelser, reparasjon og vedlikehold av medisinsk-teknisk utstyr ved ST. Ansvarlig utgiver Adm. dir. Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Thure Trykk as Tekst og foto: Jørn Ertsaas

ST-nytt. Styrkes som dagsykehus. De fikk a-miljøprisen. UPS gjenåpner i april. 200 fikk HRL-dukke. Bidrar til dagkirurgi

ST-nytt. Styrkes som dagsykehus. De fikk a-miljøprisen. UPS gjenåpner i april. 200 fikk HRL-dukke. Bidrar til dagkirurgi ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 7 april 2010 Styrkes som dagsykehus STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Før sommerferien skal ST-styret

Detaljer

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2009 Først ut i Norge STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 8 april 2009 Slutt på et kapittel STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Dialysetilvekst. Ny direktør på ST. 47 mill-investering. Skal ta løft på slag. Retter blodbankavvik

ST-nytt. Dialysetilvekst. Ny direktør på ST. 47 mill-investering. Skal ta løft på slag. Retter blodbankavvik ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 15 September 2011 Dialysetilvekst STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2009 Stor ST-rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 30

Detaljer

ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner

ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 5 mars 2010 Samarbeid gir gevinst STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Det er et lite men godt eksempel

Detaljer

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 februar 2009 Fra døgn til dag STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST ser nå på mulighetene for å bygge

Detaljer

ST-nytt. ST kan løfte seg faglig. Lederskifte i Kragerø. Fortsatt seniorsatsing

ST-nytt. ST kan løfte seg faglig. Lederskifte i Kragerø. Fortsatt seniorsatsing ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 6 mars 2010 ST kan løfte seg faglig STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST har slitt med rekruttering

Detaljer

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi-

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- Nr. 15 5. september 2008 Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- entene-k ene-kan gi færre på kor orridor idoren For et drøyt år siden reagerte STsykepleier Lisbeth Østby på at mange av sykehjemspasientene

Detaljer

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 Juni 2011 650 robotinngrep STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. I 2007 ble ST andre sykehus i Norge

Detaljer

ST-nytt. SiV og ST på topp. Forsker på ADHD. Vil ha fler på heltid. Mange røykeklager. Heltent på Tai Chi...

ST-nytt. SiV og ST på topp. Forsker på ADHD. Vil ha fler på heltid. Mange røykeklager. Heltent på Tai Chi... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2010 SiV og ST på topp STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

Radiologisk fra bånn til topp når

Radiologisk fra bånn til topp når Nr. 10 19. mai 2008 Radiologisk fra bånn til topp når ST får nytt RIS og PACS innstallert Endelig får Radiologisk seksjon nytt dataverktøy til å behandle bilder og pasientsystemer med! Fra 23. til 26.

Detaljer

Vifter som nødhjelp mot hete- bølgen på Syk

Vifter som nødhjelp mot hete- bølgen på Syk Nr. 13 8. august 2008 ST tar tak i dårlig tilbakemelding fra turnuslegene for å bli bedre Det kan være tøft å komme fra en skjermet studiesituasjon til fullt kjør på et akuttmottak for ferske turnusleger.

Detaljer

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2014 Alkohol-pilot STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

ST-nytt. Målbar framgang. Må pakkes riktig. Revy i budsjettmørke. Ny bedriftsidrettsgiv? Kunnskap mot selvmord

ST-nytt. Målbar framgang. Må pakkes riktig. Revy i budsjettmørke. Ny bedriftsidrettsgiv? Kunnskap mot selvmord ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Mars 2014 Målbar framgang STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

ST-nytt. Ny labb i Porsgrunn. Først på enøk-attest. Få kommune- bøter. Doktorgrad på kreft...

ST-nytt. Ny labb i Porsgrunn. Først på enøk-attest. Få kommune- bøter. Doktorgrad på kreft... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 Mars 2012 Notodden utvider STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4.

Detaljer

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 [6-13] si magasinet Livet hos patologen 40 I gang med hjemmedialyse 10 Satser på simulering 16 Øves i voldsmestring 32 Innhold SI Magasinet 6/13 3 Leder

Detaljer

grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens

grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens Nr. 6 25. mars 2008 Bruk uker klipp lippet snora til DPS Pors- grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens

Detaljer

Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger

Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger Nr. 9 6.mai 2008 Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger ST og SiV blir ikke slått sammen til ett helsefortak.- Styrevedtaket fra Helse Sør Øst gir oss

Detaljer

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 17 10. oktober 2008 Kompliserte operasjoner som tidligere krevde mellom 10 og 15 dagers sykehusinnleggelse, gjøres nå med dagkirurgi. Ikke nok med det: Pasientene føler

Detaljer

Blodbanken slapp unna helsetil- synssjekk uten ett eneste avvik. Samarbeider for å unngå bela- stende innleggelser for eldre. Nr. 7 4.

Blodbanken slapp unna helsetil- synssjekk uten ett eneste avvik. Samarbeider for å unngå bela- stende innleggelser for eldre. Nr. 7 4. Nr. 7 4. april 2008 Helse Sør-Øst for oreslår at t ST, SiV og PiV skal utgjøre ett sykehusområde Helse Sør Øst-administrasjonen har nå lagt fram forslag om å dele denne helseregionen inn i sykehusområder.

Detaljer

PINGVINEN. Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad.

PINGVINEN. Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad. PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr. 6 2012 årg. 9 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad. Inspirasjon

Detaljer

si magasinet Sett med andres øyne 28 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13]

si magasinet Sett med andres øyne 28 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13] si magasinet Sett med andres øyne 28 Sykehuset Innlandet har modnet 4 På rett sted til rett tid 10 HELSEekspressen - for hvem? 16 Innhold SI-magasinet

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

PINGVINEN. Betongprofessor hjelper UNN UNN

PINGVINEN. Betongprofessor hjelper UNN UNN UNN 2011 PINGVINEN HELSEMAGASINET UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 10 2011 årg. 8 Hva er galt med UNN? spurte Ulf A. Halvorsen i et leserinnlegg. Nå deler han sine erfaringer som pasient slik at sykehuset

Detaljer

ST med mål om at pasienten skal få

ST med mål om at pasienten skal få Nr. 8 18. april 2008 ST med mål om at pasienten skal få epikrisen isen i handa ved utskriving ST er et av få norske sykehus som kontinuerlig har klart å få ut 85-90 prosent av epikrisene innen en uke.

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008 Mange kan skryte av å være født på Unn, men vesle jenny (1) er også laget der. i et rør. Made in UNN side 12-17 Refser sykehuset Pasientombud Lars

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer