ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2010 Blanda syn på rokade STs strategi : 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mange er svært positive-andre er negative. Det avdekket et tilfeldig knippe grasrotreaksjoner på utredningen om å rendyrke ST som akuttsykehus, mens Porsgrunn foreslås som dagsykehus. På FMR -sengeposten og i 4.etasje i Porsgrunn, var det skepsis mot t å flytte til Skien. I operasjons-dagenhetmiljøet var det derimot utbredt enighet om at det er viktig å satse på Porsgrunn som et dagsykehus. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 4. Tilgang på fysisk infrastruktur. 5. Utvikle sykehusorganisasjonen med særlig vekt på ledelse og arbeidsmiljø. Ventelister raskt ned Ivar Dahl gleder seg over at ventetida har gått ned både for somatikk og psykiatri i klinikk Rjukan-Notodden det siste halvåret. Les mer side 6. -Det å rendyrke dagkirurgi er en rasjonell måte å drive sykehus på. Når vi driver slik vi gjør her i Porsgrunn, kan vi få til bedre logistikk og planlegging slik at vi jobber mer effektivt og får behandlet fler pasienter, sier anestesisykepleier Tone Sørensen. Gurdrun Westgård som har jobbet på endokrinmamma siden 1997, advarer mot flytting: -I dag er vi en velfungerende avdeling med et godt kollegialt felleskap. Det vil skape mye frustrasjon og virke negativt hvis det felleskapet blir brutt opp, mener sykepleieren. Les mer på side 3,4 og 5: Ny geriatripoliklinikk Sprek oldemor i jobb Brith lovte Rui kake juni åpner en ny geriatrisk poliklinikk i Porsgrunn. Les mer side 7: I 3.etasje vil de helst ha Else Tovslid- en oldemor på 74, når noen er syke.side 8. Les om hvorfor Brith Løfgren bakte kransekake til Arne Rui -på side 2:

2 Derfor bakte Brith kake til Rui... Brith Løfgren utfordret STdirektøren:Hun hadde liten tro på vyene om å gjøre Porsgrunn til dagsykehus, før hun så at det ble mer enn prat utav planene. Men hun lovte Rui en kransekake dersom hun skulle vise seg å ta feil. Nå har sykepleieren forært direktøren sin selvbakte kransekake.. Stor var overraskelsen for Arne Rui da han på morgenen mandag etter allmøtet i Porsgrunn fikk se kransekaka sammen med en liten hilsen fra Brith Løfgren: -Bra jobba. Nå tror jeg faktisk at det kan bli noe av planene i Porsgrunn. Det var Ruis innsats under allmøtet som fikk henne til å tenke nytt om mulighetene for at det hun ønsker seg, kan bli noe av: En samling av dagkirurgi i Porsgrunn. På allmøtet den 16. april holdt Rui i kjent stil et innlegg der han la hele sin direktørtyngde bak planene om å rendyrke Porsgrunn som et høgeffektivt dagsykehus. -Jeg syntes direktøren Intensivsykepleierne Gyda Usken og Brith Løfgren har faglig kullsviertro på at ST - Porsgrunn må utvikles til et dagsykehus som samler all dagkirurgisk aktivitet: - Det kommer til å bli stadig mer dagkirurgi i framtidas sykehus, mener Løfgren. I tillegg til egne erfaringer er Brith Løfgren blitt overbevist etter å ha vært på flere konferanser i regi av Norsk Dagkirurgisk Forum. Der fikk hun dokumentasjon som pekte mot at de sykehusene som nettopp har samlet dagkirurgi i egne enheter, er de mest effektive og har den beste logistikken i Helse Sør Øst:Modellen med å skille ut planlagt dagkirurgi og samle det i egne enheter har Ullevål prøvd med hell - og det samme gjelder Sykehuset Buskerud og nye Ahus: -Dagkirurgien må være en egen enhet og drives uavhengig av annen kirurgi for å drive virkelig effektivt. ST har dagkirurgi flere steder.det blir aldri så effektivt som der dagkirurgien drives 2 var så engasjert til fordel for å få til et dagsykehus i Porsgrunn at han fortjente å få den kransekaka etter allmøtet.men for Rui blir dette litt som med Obama og fredsprisen. Nå må han vise til at han får det til, ler Brith Løfgren når ST-nytt vil skrive om saken i sykehusbladet: Om sykepleieren som utfordret sin direktør. Trodde lite på planene til Rui Det gjorde Løfgren under et møte på Oppvåkning og Dagenheten nylig der Rui nettopp luftet dagsykehusplanene i Porsgrunn. Der ga sykepleieren klart uttrykk for at hun tvilte på om han ville klare å få det til. Men dersom han mot formodning skulle lykkes, lovte hun ham en kransekake som belønning... Rui svarte med å dra fram nettopp den utfordringen fra intensivsykepleieren i allmøtet fredag 16. april. Seansen der direktøren la bredsida til for å overbevise forsamlingen om dagsykehusets fortreffelighet var så engasjert at Løfgren bakte kransekaka i løpet av helga. Mandag morgen svingte hun innom direktørens samlet-gjerne med eget inntakskontor mener Løfgren. Hun er glad for at ST nå har gitt seg i kast med det hun mener er nødvendige endringer av sykehusdriften: - Det har vært gjort mye spennende dagkirurgi andre steder og ST har vel hengt litt etter på enkelte områder. Men gjennom døgn-til-dag-prosjektet er vi nå i ferd med å komme etter når det gjelder andelen som opereres dagkirurgisk. Det er veldig bra. Jeg er også overbevist om at det var riktig å satse på pasienthotell, mener intensivsykepleieren som har støtte fra kollega Gyda Irene Usken: Drevne på dagkirurgi - Her i Porsgrunn er de veldig drevne på dagkirurgi. Det er mer effektivt å kunne drive uten avbrudd som skyldes øyeblikkelig-hjelp-pasienter, mener intensivsykepleieren.selv har hun jobbet på intensivenheten i Skien i ti år. Nå jobber hun på oppvåkningen i Porsgrunn Brith Løfgren forærte Arne Rui en kake.. forværelse.der etterlot hun kransekaka som en tillitserklæring til at hun nå tror at direktøren faktisk kan lykkes med å gjøre Porsgrunn til et effektivt dagsykehus. Tar fram kaka ved en større anledning - Kransekaka lukta helt fortreffelig og må være håndverksmessig godt laget. Den ble øyeblikkelig lagt i frysen og skal tas fram ved en større anledning, forsikrer Arne Rui med et smil. Men først etter at ST-styret har sagt sitt i juni vet Rui og Løfgren om han har gjort seg fortjent til godsakene i fryseren.. Ja til Porsgrunn som dagsykehus Brith Løfgren(bildet i artikkelen over) og kollega Gyda Usken, er positive til at Porsgrunn blir et rent dagsykehus som forbereder og tar imot nyopererte pasienter. Hun er klar på at det å flytte robotoperasjonene til Skien er faglig riktig: Fordi det i dag ikke er leger tilgjengelig i Porsgrunn etter klokka 18- hvis en pasient brått skulle bli dramatisk mye dårligere.-for meg er det veldig Ok å jobbe på en elektiv avdeling. Her er de veldig effektive og gode på tverr-faglig samhandling og på logistikk, mener Gyda Irene Usken.

3 Stemning for dagsykehuset Det var stort sett bare en mening inne på pauserommet på operasjon i Porsgrunn: De som uttalte seg så positivt på å samle dagkirurgi og poliklinikker i Porsgrunn. Den eneste innvendingen som dukket opp gikk på at det blir litt mer rutinepregede inngrep og mindre faglig spennende kirurgi i Porsgrunn hvis de tunge operasjonene flyttes til Skien:-Det å satse på Porsgrunn som dagsykehus er etter min mening veldig fornuftig. Det er bra både for pasientene og for oss som jobber her, mener operasjonssykepleier Liv Stokka. Dagsykehus er faglig fornuftig Det synet støtter også anestesisykepleier Tone Sørensen: Fordi hun synes det er faglig fornuft i de tankene som nå er lansert om dagsykehus i Porsgrunn: -Det å rendyrke dagkirurgi er en rasjonell måte å drive sykehus på. Jeg ser det i forhold til måten vi i dag driver med dagkirurgi på øre-nese-hals og gynekologipasienter. Når vi driver slik vi gjør her i Porsgrunn, kan vi få til bedre 60 prosent av 350 ST-sykepleiere tok seg tid til å svare på den internasjonale forskningsstudien som ST er med på sammen med 36 norske sykehus. -Det er egentlig utrolig bra tatt i betraktning at undersøkelsen ble gjort mens omstillingen i kjølvannet av fra døgn-tildag pågikk samtidig på flere avdelinger, sier NSF-hovedtillitsvalgt på ST Lene Halvorsen. -På nevrologisk sengepost var oppslutningen 90 prosent. Der var det 27 av 30 sykepleiere som svarte. Og fordi oppslutningen ble så god, fikk de en ansatt med på en internasjonal sykepleiekongress i Oslo i Den som vant var Carina Abrahamsen, konstaterer Halvorsen. Kun ni andre avdelinger fra 36 sykehus har fått en tilsvarende premie. Hun trekker også fram infeksjon Moflata med 78 prosent oppslutning og sengeenheten blod og kreft med 70 F.v:Henny Norborg,) Inger Johanne Haukvik, Liv Stokka, Tone Sørensen og Gunhild Grønlie: Stemningsrapport fra operasjon i Porsgrunn.Audun Draugedalen nedenfor. logistikk og planlegging slik at vi jobber mer effektivt og får behandlet flere pasienter, mener anestesisykepleieren. Innstilt på at det kan bli endringer Enhetsleder Gunhild Grønlie oppsummerer stemningen med å konstatere at det er få motforstillinger i operasjonsmiljøet i forhold til å satse på Porsgrunn som dagsykehus: - Alle er innstilt på at det kan bli noen endringer, men det viktige for de fleste er at vi her i Porsgrunn får anledning til satse på det vi virkelig kan bli gode på- og det er dagkirurgi, sier lederen for operasjonsenheten i Porsgrunn.Enhetsleder for anestesien i prosent oppslutning. De tre enhetene var beste på ST med henblikk på å besvare spørreskjemaene i den store forskningsstudien. Avdelingene fikk premier som f. eks bøker, sekker og bager i forhold til svarprosent. I fjor høst fikk 350 sykepleiere på ST tilbud om å være med på forskningsstudien som skal klarlegge viktige spørsmål: Arbeidsvilkår og pasienttilbud Det går på bl.a hvordan forholdet er mellom sykepleiernes vurdering av egne arbeidsvilkår og sammenhengen mellom ressurser og kvalitet på helsetjenestene som sykehuset tilbyr pasientene. EU har bevilget penger til studien som foregår parallellt i 11 europeiske land. Svarene på undersøkelsen som pågår ut år 2012, vil kunne gi svar på hvordan sykepleiernes arbeidsvilkår henger sammen med Porsgrunn- Audun Draugedalen ser at det kan være trist for noen at Porsgrunn mister mye av den utfordrende kirurgien som er knyttet f. eks til roboten. - Men her ute i Porsgrunn har vi levd i omstilling siden Vi er et elektivt sykehus og må akseptere at det skjer endringer fra tid til annen. Vi er et lite sykehus som er enklere å legge ned enn et akuttsykehus. Derfor er de fleste glad for at Arne Rui er så klar på at det skal satses på Porsgrunn som et dagsykehus, sier Audun Draugedalen. -Høg svarandel blant sykepleiere forhold som rekruttering, stabilitet og pasientresultater.- Såvidt jeg har skjønt skal vi også kunne få ut resultater brutt ned på hvert enkelt sykehus. Det er klart det er interessant å kunne se ST i sammenheng med f. eks andre norske sykehus, sier NSF-hovedtillitsvalgt Lene Halvorsen. Arkivbilde fra en gjeng fra nevrologisk/ slagenheten- de hadde best oppslutning på spørreundersøkelsen om europeiske sykepleieres arbeidsvilkår,konstaterer NSF-tillitsvalgt Lene Halvorsen- bildet 3

4 Delt fra grasrota i 4.etasje Uroterapeut Unni Johanne Sandstrand er positiv-mens to kolleger derimot er llte lystne på å flytte urologien til Skien:. Gurdrun Westgård synes også det ville være trist å måte flytte et velfungerende endrokrinmamma-miljø i Porsgrunn. Selv om ingenting er avgjort før STstyret har talt i juni, er det liten tvil om at utredningen som foreslår å flytte både operasjonsroboten og de urologiske sengene til Skien, er blitt det store samtaleemnet i 4.etasje i Porsgrunn. I utredningen vurderes det også-under tvil-om også endokrin-mamma-posten kan vurderes flyttet til Skien: Bra å samle urologimiljøet -Jeg er ikke redd for å bli flyttet til Skien der det allerede er en urologisk sengepost. Det er bedre å samle hele fagmiljøet ett sted i Skien. Det gjør det f. eks lettere når en skal ha tak i leger. Faglig er det helt OK for meg å flytte de urologiske sengene til Skien, synes uroterapeut Unni F. v: Gudrun Westgård, Unni Johanne Sandstrand, Heidi Grasmyr og Beate G. Slettebakken. De kommenterer muligheten for sengepostfl yttinger Skien-Porsgrunn. Johanne Sandstrand. Sykepleierkollega- Beate G. Slettebakken ser både fordeler og ulemper, men lander til sist på at hun ser flest ulemper ved å samles i Skien: Det samme gjør kolllega Heidi Grasmyr: -Det er klart det er fordeler med å samle alt en plass. Men her i Porsgrunn er det en annen ro for pasientene som de neppe får hvis vi flyttes til akuttsykehuset i Skien. Vi har tid til å ta oss av pasientene og vi får mye positivt fra dem for behandlingen de får her, sier de to som synes det er tøft å skulle tenke på en ny flyttesjau et halvt år etter at de ble slått sammen med endokrin-mamma-gjengen.-det er tross alt ikke senger som flyttes, men pasienter og ansatte, minner de to om.gudrun Westgård som har jobbet på endokrin-mamma siden hun var nyutdannet sykepleier i 1997, synes det er trist å tenke at miljøet kan bli flyttet til Skien: Må ikke bryte opp god avdeling - I dag er vi en velfungerende avdeling med et godt kollegialt felleskap. Hvis det skal rives opp, vil det skape mye frustrasjon og virke negativt på trivsel og arbeidsglede, sier Gudrun Westgård Gina Lillerud- leder for Medisin 3 i Skien -vil gjerne kommentere og nyansere oppslaget i ST-nytt der hennes sengepost er brukt som eksempel på en enhet med svært mange ansatte på deltid. Hjerteposten har budsjett for 40 stillinger, men trenger 60 ansatte for å få helgeturnusen til å gå opp. -For det første stemmer det ikke at vi bare har to som jobber på heltid.vi er 5-6 ansatte på heltid, påpeker enhetslederen. I ST-nytt nr 8 var det fagforeningenes kamp mot utstrakt bruk av deltid blant annet på ST og et nytt forprosjekt som skal prøve å finne arbeidsordninger med flere stillinger med høgere stillingsbrøk som var fokusert i to artikler. Medisin 3-sjefen vil gjerne nyansere situasjonen slik den oppleves fra hennes ståsted med de dilemmaene en mellomleder opplever i sin hverdag:- Medisin 3 har budsjett for 40 hele årsverk, men trenger 60 ansatte 4 -Må bruke deltid for å klare helgeturnus for å få vaktturnus 3.hver helg til å gå opp. Da vi ble slått sammen i fjor måtte vi samtidig nedbemanne. Istedenfor å si opp unge ansatte, fikk de tilbud om å ta 50 prosentstillinger i en periode i håp om at det skulle dukke opp nye jobbmuligheter hos oss. Det var det mange som sa ja til for å få en mulighet til å fortsette. Nå ser det ut til å ordne seg for mange, men resultatet er at vi har fått flere deltidsstillinger, forklarer Gina Lillerud. Hun synes tilbud om deltidsjobb må være bedre enn oppsigelse for unge som ønsker og trenger en jobb. Deltid OK for studenter Enhetslederen har også en del som jobber ved siden av sykepleierstudiet f. eks hver tredje helg i 18 prosentstillinger. Men hun synes ikke det nødvendigvis er bare negativt: - For oss er det en måte å rekruttere inn nye flinke sykepleiere på. Og for studentene er det en måte å bli kjent med faget og samtidig tjene litt undervegs i studiet. Deltid er ikke nødvendigvis galt i alle situasjoner, mener Lillerud. Hun har erfaring for at mange nyutdanna er opptatt av å få fulltidsjobber- og det samme gjelder de som er ferdig med småbarnsfasen. Men det er også mange f. eks på Medisin 3 som ønsker redusert stilling for å være mer hjemme i småbarnsfasen, konstaterer Gina Lillerud. Gina Lillerud nyanserer synet på deltid

5 Liten flyttelyst på FMR -Hvor skal de gjøre av pasientene når vi i dag har 19 senger, full avdeling og ventelister mens det er snakk om 4-6 senger i Skien, spør hjelpepleier Gerd Årseth. Hun har jobba med rehabiliteringspasienter i flere tiår og er i likhet med de andre på pauserommet i 3.etasje lite stemt for å flytte til Skien. De fire-fem kvinnene på pauserommet tar blidt imot med vafler og kaffe. Og de snakker gjerne- men uten sinte utbrudd og frustrerte reaksjoner mot den siste utredningen som-hvis den blir vedtatt i ST-styret, kan snu rundt på jobbhverdagen deres: ST-nytt har invitert seg selv under mildt påtrykk fra ST-direktøren for å få noen grasrotrøster i kjølvannet av utredningen som foreslår å flytte Dagkirurgi og poliklinikker til Porsgrunn. FMR-sengeposten som er en av to sengeposter som er foreslått flyttet motsatt veg- til Skien. I utredningen forslås en tverrfaglig rehabiliteringspoliklinikk i Porsgrunn, mens FMR-sengeposten flytter til Skien. Her er tanken å bygge opp en enhet knyttet til slagenheten som skal i gang med rehabilitering så tidlig -Vi har jo skjønt at det er snakk om at all dagkirurgi skal til Porsgrunn. Det er såpass nytt for oss at jeg ikke har tenkt så mye over det. Vi har nok med å prøve å få det nye tilbudet her på Dagkirugen i 2.etasje til å fungere Det sier intensivsykepleier Jorunn Selsvik. Sammen med kollega Åsne Holte er de to tilfeldige røster i Skien som ST-nytt har utesket synspunkter på Dagsykehus-Porsgrunn-prosjektet. Ingenting er avgjort før i juni.men utredningen som foreslår at poliklinikker og dagkirurgi samles i Porsgrunn som ledd i arbeidet med å rendyrke akuttsykehuset i Skien og et dagsykehus i Porsgrunn, er selvsagt lagt merke til også i Skien. De to sykepleierne vet ikke mer enn andre om skjebnen til Dagkirurgen 2 Skien- det nye tilbudet som F. venstre Tone Omsland, Tone Bratting, Karin Gjestland og Torhild Årseth. Det var ingen stemning for å fl ytte til Skien på pauserommet på FMR-sengeposten. som mulig f. eks etter slag. Det er i tråd med faglige erfaringer om at det å komme tidlig i gang gir minst tap av funksjonsnivå: Må sikre pasientene et godt tilbud -Hvis det hadde vært midler til å drive ambulerende rehabilitering i pasientens hjem, så ville det vært veldig bra. Men foreløpig er ikke finansiering på plass så vidt jeg vet. Uansett er det viktig å vite at pasientene våre som kommer fra hele Telemark får et like godt tilbud i Skien eventuelt i andre rehabiliteringsinstitusjoner, sier enhetsleder Tone Omsland. Hjelpepleier Karin Gjestland skyter engasjert inn: Jeg trodde vi skulle flytte til Skien ut fra at vi ikke har akuttberedskap her. Nå har jeg skjønt at det er for å starte rehabilitering tidlig, men vi går jo i gang her i Porsgrunn så fort pasientene er medisinsk stabilisert i Skien. - Før de legger ned her i Porsgrunn vil jeg si en ting. Vi er en avdeling med godt rykte som får masse skryt fra pasienter og pårørende. Vi har svært god kompetanse og mange som trives og har jobbet lenge på avdelingen. Det er synd hvis et sånt miljø skal splittes opp på flere poster i Skien, synes Tone Bratting. Sykepleieren legger ikke skjul på at en mulig flytting har preget miljøet i negativ retning etter at utredningen ble kjent. -Skjønt at mye skal til Porsgrunn åpnet i februar og som skal bidra til å vri mer av sykehusdriften mot dagkirurgi. Intensivsykepleier Åsne Holte er ikke bekymret for egen del: Må bare stå på der vi er.. - Vi må vel bare stå på og jobbe der vi er. Men ellers må det vel være fornuftig at de blir enda bedre på dagkirurgi i Porsgrunn. Da blir det kanskje enda kortere ventetid for pasientene, sier intensivsykepleieren som innimellom tar vakter på Dagkirurgen. Jorunn Selsvik er litt usikker på hvordan det etter hvert vil gå med Dagkirugen som er et samarbeid mellom KAM og kirurgisk klinikk-selv om både pasientene, kirurgene og lederen for kirurgisk klinikk er fornøyd med den lille enheten som skal forberede og ta imot dagkirugipasienter i Skien. Hun håper på at flere enheter vil benytte dagkirurgen 2.easje i Skien. I dag svinger tallet på pasienter fra 1-2 en dag til fire-fem en annen..-vi er stolte av det vi har fått til sammen så langt. I sommer skal vi samarbeide med dagkirugen 4 i 3.etasje. Det er en ny utfordring som viser at samarbeid fører fram, konstaterer Jorunn Selsvik. Dagkirurgen 2.etasje i Skien-Jorunn Selsvik t.h- er usikker på hvordan rokadeutredningen virker for deres enhet. 5

6 Ventelistene minker raskt Fra august-oktober i fjor til utgangen av mars i år har pilene stort sett pekt rettvegen for ventelistene ved Notodden og Rjukan sykehus.tallet på pasienter som har ventet mer enn tre måneder har gått dramatisk ned på kort tid. -Før vi ble en del av ST, var det ikke veldig mye fokus på ventelister. Nå ser vi kanskje resultatene av økt fokus, sier Paul Husmo. Økonomikonsulenten som står bak rapporteringen av ventelistetallene på ST er en del av økonomiavdelingen, men jobber på Rjukan sykehus.husmo regner med at mye av nedgangen i tillegg til økt pasientbehandling har dreid seg om å administrativt rydde vekk ventelistepasienter som ikke skal være der. 6 Stor nedgang på få måneder -De siste fire-fem månedene har det stort sett vært en jevn og trutt nedgang i pasienter som har ventet mer enn tre måneder på behandling ved klinikk Rju- Arkivbilde fra ansatte på Notodden- BUPs lokaler på Notodden og Rjukan sykehus. Det siste halvåret er ventelistene blitt betydelig kortere på ST i øvre Telemark kan-notodden, oppsummerer Husmo. Der hadde 111 ventet mer enn tre måneder Han mener noe av fordelen ved små i august i fjor-mot bare 26 ved utgan- lokalsykehus er nettopp det at de har god oversikt over egen virksomhet og at de derfor også får raske resultater.hvor raskt det faktisk har gått nedover, viser tallene: gen av mars i år.rjukan sykehus hadde i august i fjor 38 medisinske pasienter som hadde ventet mer enn tre måneder mot bare fire i slutten av mars 2010.På samme måte var det i august som hadde ventet mer enn tre måneder Bedre både på kirurgi og operasjon Mens det i august i fjor var 83 pasienter som hadde ventet mer enn tre måneder på kirurgisk operasjon på Rjukan, var tallet bare fire ved utgangen av mars Tilsvarende nedgang kommer til syne for pasienter som har ventet på kirurgisk eller gynekologisk inngrep på Notodden. på behandling ved medisinsk sengepost på Notodden. I utgangen av mars var det bare seks pasienter som har ventet lenger enn STs interne mål: I en årrekke har ett av sykehusets viktigste strategiske mål vært å bli det første sykehuset der ingen pasienter skal vente mer enn maksimalt tre måneder -Imponert over raske resultater Den bratte nedgangen i pasienter som har ventet mer enn tre måneder, imponerer Ivar Dahl.-Alle fra terapeuter til sekretærer, overleger og LIS-leger har gjort en kjempejobb for å få ned ventelistene, konstaterer leder enfor klinikk Rjukan-Notodden. Ivar Dahl er nøye med å understreke at innsatsen han nå ser grunn til å rose gjelder både somatikk og psykiatri i øvre Telemark.-Vi har hele tida hatt fokus på henvisningene, men har lagt mer vekt på å prioriterte ut fra behov og mindre vekt på at alle skal få behandling innen tre måneder. Men det siste halvåret har vi satt i gang flere tiltak som har gitt oss de resultatene vi nå ser. For det første har vi internt hatt økt fokus på ventetidene. Et tiltak her er at vi har økt aktiviteten både på de somatiske poliklinikkene og ved poliklinikkene til DPS Notodden/Seljord og BUP på Notodden som alle har klart høyere aktivitet enn vi har lagt opp til i budsjettet. Alle terapeutene og legene har gjort en kjempejobb hvor flere enheter også har valgt å kjøre kveldspoliklinikk for å få ned ventetida hittil i år. Ellers vet jeg at ansatte over hele linja har gjort en stor arbeidsinnsats med god dugnadsånd for å få de resultatene vi nå ser. -Hvor mye av nedgangen skyldes rydding i ventelistene slik vi har hatt mye av ved ST i Grenland? Gjort viktig ryddejobb -En god del av de som har ventet for lenge har vært påmeldt til kurs ved Læringsog mestringssenteret på Notodden. De skulle ikke være på ventelistene våre og er nå luket bort. Men det er ikke tvil om at sekretærene også har gjort en god ryddejobb i ventelistene våre. Nå har vi gode rutiner som vi skal holde fast ved slik at vi unngår at ventelistene øker igjen, svarer Dahl.- Det er svært gledelig at klinikk Rjukan-Notodden har ryddet opp i ventelistene og fått kortere ventetid for pasientene. Men det er også svært viktig at lokalsykehus ikke har lang ventetid, sier ST-direktør Arne Rui som selvsagt gleder seg over jobben som er gjort det siste halvåret ved sykehusene i øvre Telemark. F.v:Både Ivar Dahl og Arne Rui gleder seg over kortere ventelister ved DPS og sykehus i øvre Telemark.

7 Ny geriatrisk poliklinikk Et snaut år etter at Geriatrisk sengepost ble lagt ned i Porsgrunn åpner etter planen en geriatrisk poliklinikk i Porsgrun den 1. juni. -Dette er i tråd med planene om å gjøre Porsgrunn til et dagsykehus. Dessuten er det trangt om plassen i Skien, sier Benedicte Børge-Ask Madsen. To dager i uka i startfasen Lederen for seksjon for lunge, geriatri FMR og nevrologi understreker at de starter i høgst midlertidige lokaler med nær null i utgifter til oppussing og gjenbruk av møbler. I starten blir det poliklinikk to dager i uka med fra fire til seks pasienter som skal behandles av en lege, en sykepleier, en fyisoterapeut og en ergoterapeut. De skal sørge for å få utredet geriatriske pasienter som sliter med typiske eldresykdommer som f. eks kognitiv svikt, fall-og balanseproblematikk og utfordringer som oppstår når eldre pasienter går på for mange medisiner samtidig.-denne poliklinikken er kjærkommen fordi den Porsgrunn åpner geriatrisk poliklinikk 1.juni, fastslår Benedicte Børge-Ask Madsen og Ellen Ditlefsen. I starten satser de i midlertidige lokaler. bidrar til et mer helhetlig geriatritilbud etter at den geriatriske sengeposten ble lagt ned, mener geritarikoordinator Ellen Ditlefsen. Håper på samlokalisering Poliklinikken har vært planlagt lenge, men de kunne ikke komme i gang før de fikk sikret seg ledige lokaler. Nå har de midlertidig lagt beslag på fire rom i 2.etasje i hovedfløyen i Porsgrunn der plast-kirurgisk sengepost tidligere holdt til.den geriatriske poliklinikken starter høgst midlertidig i påvente av det Benedicte Børge-Ask Madsen håper etter hvert skal bli en større samling av poliklinikker i tråd med ST-direktørens vyer om å etablere et rent dagsykehus i Porsgrunn: - Målet er at vi etterhvert kan samlokalisere en tverrfaglig rehabiliteringspoliklinikk kanskje også en tverrfaglig nevrologisk poliklinikk og en lungepoliklinikk her i Porsgrunn. En slik samling av poliklinikker er bra av rent faglige grunner, men også ut fra at det er ganske stor plassmangel ved akuttsykehuset i Skien, mener Madsen. Ny bussrute fra Rjukan-Notodden Fra 3. mai kan de som skal til sykehus i Grenland reise uten pengeutlegg med Rjukanekspressen. Den kjører nå to turer til Grenland daglig fra mandag til fredag. Det betyr at pasienter som ikke vil bruke hele dagen i Grenland, kan komme tidligere hjem enn ellers.-dette er et nytt tilbud for pasienter på strekningen Rjukan-Notodden-Grenland. Viser de bare innkallingsbrevet, kan de reise uten å legge ut for turen. Og de som ikke ønsker å vise innkallingsbrevet, kan reise uten utlegg ved å bestille turen på Du kommer deg på bussen bare ved å oppgi navnet til sjåføren. Fordelen er at du slipper å søke om refusjon og vente på pengene den tida det tar å saksbehandle kravet, sier Sondre Berg. Enhetslederen for reiseplanlegging håper avtalen med Rjukanekspressen som innebærer at bussen kjører helt til døra både utenfor Betanien, ST i Skien og Porsgrunn vil friste mange soskal til undersøkelse eller operasjon i Grenland. Buss bra for de som tåler det En taxitur tur-retur Rjukan Grenland koster fort vekk 2500 kroner og for ST er det viktig å ikke overforbruke midler på pasienttransport. Her gir buss en rimeligere løsning for de som kan ta den: -De som medisinsk trenger å kjøre drosje skal selvsagt fremdeles få den muligheten. Men vi håper dette blir et OK tilbud til folk både i Rjukantraktene og ikke minst fra Notodden, understreker Sondre Berg. Han ber alle som innkaller pasienter merke seg at Rjukanekspressen ankommer klokka 9.10 og 14 ved ST i Skien. I Porsgrunn er det ankomst klokka 9.40 og Avgangene tilbake til Notodden og Rjukan er tilsvarende klokka og fra Skien, og fra Porsgrunn går Rjukanekspressen klokka og Berg minner om det nye busstilbudet fra Kragerø som også er tilpasset de som skal til behandling i Grenland. Mer pasienttransport på buss, gir ST reduserte utgifter til pasienttransportog dermed mer til pasientbehandling. I fjor gikk det med ca 50 millioner til taxitransport av pasienter i Telemark. Ny rute fra Rjukan-Notodden-Grenland, fastslår Sondre Berg som håper mange vil velge den for å komme til sykehuset. 7

8 Uunnværlig oldemor Få slår Else Myhra Tovslid. Oldemoren på 74 tar fremdeles ekstravakter som assistent på anestesienheten i Skien. Der er hun blitt uunnværlig å ringe til når noen er syke. Den spreke oldemoren stiller opp på strak arm - så sant hun kan... Else Myhra Tovslid er kjærkommen å ringe til når noen er syke, synes Unni Lunde Holla. -Jeg trives kjempegodt med å få lov til å jobbe her. Det er veldig godt miljø og for meg som er pensjonist med mye fritid, er det bare deilig å få jobbe litt -så lenge de har bruk for meg, forteller Else Tovslidblid som ei sol. Lyser av arbeidsglede.. Damen gir inntrykk av å være et bilde på arbeidslyst og innsatsvilje der hun formelig stråler i ekspedisjonen i 3. etasje. Med sprek ektemann som også er pensjonist har hun fortsatt overskudd til å gi barnebarna frokost på morgenkvisten i tillegg til at hun får tid til å sy bunadssøm og gjøre andre hyggelige pensjonistsysler- de dagene hun ikke jobber.assistenten har ansvar for å gjøre rein anestesiutstyret etter en operasjon og klargjøre utsyret for neste operasjon. Den jobben har hun skjøttet godt i et par ti-år inntil hun gikk av med pensjon for sju år siden. Men fremdeles er hun den første enhetsleder Unni Lunde Holla ringer til når det oppstår sykdom. Uten noen til å ta renhold og klargjøring, ville operasjonsstua stoppet opp. Så viktig er den jobben den spreke og samvittighetsfulle 74-åringen elsker. Håper å bli like sprek som Else... - Målet vårt må være å være i like bra form som Else når vi kommer i samme alder. Hun er alltid beredt til å ta en ekstravakt. Og jeg tror alle her på avdelingen er fornøyd når de hører at det er Else som kommer, sier Unni Lunde Holla. Enhetslederen legger ikke skjul på at hun er imponert over den spreke oldemoren som fremdeles gjør nytte for seg i arbeidslivet.den arbeidsglade 74-åringen begynte på ST først som renholder før hun fikk prøve seg litt på assistentjobben på anestesi. Etterhvert førte det til fulltidsjobb med renhold av anestesiutstyr. Håndverkere inn i felles enhet på ST Fra 1. mai er VVS og elektro-enhetene på ST i Skien samlet i en enhet med Robin Mortensen som leder. Mortensen skal dermed holde styr på 17 fagfolk-hovedsaklig elektrikere, rørleggere og mekanikere som daglig jobber for å løse store og små oppgaver på sykehuset: -Servicen til brukerne blir den samme som før. Vi gjør dette i forbindelse med at Terje Pettersen går ned på halv tid med AFP. For å styrke drifta i forhold til de som har vaktansvar, slår vi sammen de to enhetene. Men Terje Pettersen er fremdeles fagansvarlig for de fag som var under VVS- enheten, ved siden av at han skal lede en del prosjekter, forklarer Robin Mortensen. Enhet for teknisk drift, ligger under seksjon Bygg og Eiendom som er en del av Serviceklinikken. Ny mann på MTU Kjøpt og betalt av HRL? -Har ST-nytt-redaktøren latt seg kjøpe av HRL -et herværende byggefirma-bedre kjent som Heidenreich, Riis & Lillefjære...??? KAM-sjef Frank Hvaal kunne ikke dy seg for å bringe den ufine antydningen på banen nylig. Bakgrunnen var at STnytt ved to anledninger hardnakket har stått fast på forkortelsen HRL- hver gang bladet omtaler det livreddende temaet Hjerte-lunge-redning som sykehusets 4000 ansatte minus ST-nytt-redaktøren normalt omtaler med forkortelsen HLR.I en heidundrende positiv reportasje fra KAM handlet det om ansatte som fikk en mini-anne- en treningsdukke som de kan bruke for å lære venner eller familie hvordan de kan redde liv ved hjertestans. - Er du kjøpt og betalt for å reklamere for Heidenreich Riis & Lillefjære! Replikken smeller nådeløst fra KAM-sjefen når han feier forbi redaksjonen og gjør oppmerksom på at sykehusbladet nok en gang surrer med bokstavene. Men nå er det altså behørig slått fast: Det skulle stått HLR. Og det var IKKE KAM-sjefen som surret med bokstavene... Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Ole Petter Gusfre er nyansatt avdelingsingeniør i Medsinsk teknisk seksjon fra 3. mai. Han skal jobbe med anskaffelser, reparasjon og vedlikehold av medisinsk-teknisk utstyr ved ST. Ansvarlig utgiver Adm. dir. Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Thure Trykk as Tekst og foto: Jørn Ertsaas

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010 Sykehuset Telemark HF Pressekonferanse om 2010 1 2010 Sett fra sykehusledelsen : Et år preget av stabil drift og stø kurs. Ventetiden Stabil og lav (både i somatikk og psykiatri) sammenlignet med andre

Detaljer

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal.

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Bakgrunn: Høsten 2014 direktøren utfordrer operasjonsavdelingen i Arendal til å øke effektiviteten på operasjonsstuene. Ligger allerede

Detaljer

Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1

Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1 Til DEG som skal Opereres på kirurgi, kreft og kvinnehelsepoliklinikken (IVPK) 11.11.09/utgave 1 2 Innholdsfortegnelse Om avdelingen...4 Før du kommer...4 Medisiner...4 Dusj...4 Annet personlig utstyr...4

Detaljer

Pasienttilfredshetsundersøkelsen Juli

Pasienttilfredshetsundersøkelsen Juli Pasienttilfredshetsundersøkelsen Juli 14 Rapport for Sykehuset Telemark Sengeposter Side 1 117 svar Pesonalets oppførsel tilgjengelig 4,73 4,36 4,85 4,68 4,89 4, Rommet du Info Info 4,53 4,54 4,53 4,66

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE ELSKER DEG FOR EVIG Anders Thomas Jensen & Susanne Bier FORHISTORIE: Marie og Niels er gift med to barn. Med sin datter i bilen har Marie ved et uhell kjørt på en mann, Joachim, som er blitt lam. Joachim

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Pasienttilfredshetsundersøkelsen November

Pasienttilfredshetsundersøkelsen November Pasienttilfredshetsundersøkelsen November 14 Rapport for Sykehuset Telemark Sengeposter Side 1 113 svar Pesonalets oppførsel tilgjengelig 4,72 4,45 4,66 4, 4,79 4,61 Rommet du Info Info 4,42 4,41 4,39

Detaljer

VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI. Tekst

VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI. Tekst FAST-TRACK VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI Tekst Dette er Aleris! Aleris er Norges største private helse- og omsorgsforetak. Vi har virksomheter innen sykehus og medisinske sentre, psykiatri- og barnevern

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet

Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet Informasjon fra anestesiavdelingen Dette heftet er en hilsen fra oss på Dagkirurgisk avdeling på Rikshospitalet. Heftet

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 03/00493-12 Oppsigelse Personalmappe - Operasjon Notodden Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 03/00783-10 Oppsigelse Personalmappe

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

Øyepeketavle. Unni Haglund. Unni Haglund - uhaglund@online.no

Øyepeketavle. Unni Haglund. Unni Haglund - uhaglund@online.no Øyepeketavle. Unni Haglund Øyepeketavlen Hvorfor vi laget et nytt kommunikasjonshjelpemiddel? Kartlegging av Per s kommunikative ferdigheter. Andre hjelpemidler som Per bruker. Prosessen. Resultatet. Hvordan

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Erfaringer fra Fast Track Bihulekirurgi. Ann Helen Nilsen Prosjektleder, MSc ØNH- avdelingen St Olavs Hospital

Erfaringer fra Fast Track Bihulekirurgi. Ann Helen Nilsen Prosjektleder, MSc ØNH- avdelingen St Olavs Hospital Erfaringer fra Fast Track Bihulekirurgi Ann Helen Nilsen Prosjektleder, MSc ØNH- avdelingen St Olavs Hospital Disposisjon Bakgrunn Mål for prosjektet Pasientforløp Utfordringer Erfaringer Veien videre

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN Vi jubilerer - Venner i 25 år Støtt sykehusets venner Notodden sykehus Notodden sykehus tilbyr de 9 kommunene Notodden, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje, Bø,

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Å ta ansvar deltidens kulturelle og ideologiske mandat

Å ta ansvar deltidens kulturelle og ideologiske mandat Å ta ansvar deltidens kulturelle og ideologiske mandat Cathrine Egeland og Ida Drange AFI-forum 09.10.2014 Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2014 Forfatter/Author Deltid i Norge 2 Det er ganske vanlig å

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF Møtedato: X STYRET 02.02.11 Under arbeid Godkjent av direktør X Styresak nr.: 07/11 Saksbeh.: Ståle Langvik Christiansen Arkiv: G:\overordna styrer+r\0-sthf-styret\01saker\(møtedato)\(filnavn)

Detaljer

Minoriteters møte med helsevesenet

Minoriteters møte med helsevesenet Minoriteters møte med helsevesenet Møte mellom ikke - vestlige mødre og sykepleiere på nyfødt intensiv avdeling. Hensikten med studien var å få økt innsikt i de utfordringer det er i møtet mellom ikke-vestlige

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Operasjonsprosjektene i Arendal

Operasjonsprosjektene i Arendal Operasjonsprosjektene i Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen 13.10.2016 To overlappende prosjekter ved SSA 2015/2016 1. Operasjonspasientprosjekt 2. Logistikk og samhandling -

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Da Håkon og Siri var på sykehus

Da Håkon og Siri var på sykehus Da Håkon og Siri var på sykehus Hei! Denne boken er til deg som skal opereres. Du kan lese den sammen med en voksen. Det er lurt at dere snakker sammen om det som skal skje før dere kommer til sykehuset.

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Logg fra uke 2 i Cordoba

Logg fra uke 2 i Cordoba Logg fra uke 2 i Cordoba Uken har flydd av sted med mye aktiviteter og dårlig vær, men humøret har vært bra. Vi har begynt å få kontakt med de polske guttene og jentene her. Begge parter prøver å kommunisere

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep)

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep) BURN THIS av Lanford Wilsen I INT. STUDIO - MORGEN Telefonen ringer. kommer inn i rommet i en av s bådekåper. lager seg en kopp kaffe i den åpne kjøkkenløsningen. Pale tar opp telefonen. TLF SVARER (Larrys

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE OKTOBER 2011 Hei alle sammen! Nå står høsten for dør og mesteparten av bladene har falt av trærne og vi ser merkbare endringer i naturen bare i den siste tiden. Det er tid

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00672-17 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 03/00554-18 Vedtak - Personalmappe

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Mor Så hva vil du gjøre? Du kan ikke oppdra en unge med den mannen. Jeg mener, se på deg. Se på hva han har gjort mot deg.

Mor Så hva vil du gjøre? Du kan ikke oppdra en unge med den mannen. Jeg mener, se på deg. Se på hva han har gjort mot deg. Stue, morgen ROBERT, mann i slutten av tjueårene, lener seg mot vinduskarmen og ser utover gata. Han virker svett og sliten, han studerer et par med barnevogn som går forbi under han. Han stryker knoklene

Detaljer

Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012)

Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012) Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012) Sykehus på Innlandet fra 1834 1877 Midlertidig sykehus på Kirkelandet 1877 1899 Sykehus på dagens område 1899 Nytt sykehusbygg i 1956,

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Etter å ha lest og diskutert høringsdokumentet i legegruppen inne ortopedisk kirurgi, sykehuset Namsos, har vi lyst til å komme med en del betraktninger. En må

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Endre forspist seg! OBS! Dette er en tullenyhet!

Endre forspist seg! OBS! Dette er en tullenyhet! OBS! Dette er en tullenyhet! Endre forspist seg! Endre forspiste seg på Espen sin bursdag! På bildet ser du at han har spist så mye muffins at han har blitt litegrann tjukk! Han stapper i seg muffins!

Detaljer

Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene

Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene Vedlegg 1 Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene I det følgende vil en presentere utviklingen for de siste månedene innenfor hver divisjon. Kommentarene fra divisjonsdirektørene

Detaljer

TO KOPPER KAFFE av David Atarodiyan

TO KOPPER KAFFE av David Atarodiyan TO KOPPER KAFFE av David Atarodiyan INT.HUSET TIL. DAG Det banker på døren Kom inn Gustafsen kommer inn og lukker døren før han steller seg foran døren med et vennlig smil. God morgen Olsen Takk det samme

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

Puls 07. Uke 7 - mandag

Puls 07. Uke 7 - mandag Uke 7 - mandag Jeg gruet meg litt på starten fordi jeg er forkjølet. Jeg skulle låne klokka til Maia som var god. Jeg følte meg litt kvalmen på starten men jeg tror jeg bare gruet meg litt. Jeg er forkjølet

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Barnevernet 1 Problemstilling: Hvilke regler må barnevernet forholde seg til, og hvordan påvirker dette deres arbeid. Oppgaven I 2011 kom over 14 000 nye barn

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer