SmartPilot X-5 Sportpilot Bruksanvisning. Dockumentnummer: NO Dato: August 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SmartPilot X-5 Sportpilot Bruksanvisning. Dockumentnummer: 81293-2-NO Dato: August 2008"

Transkript

1 SmartPilot X-5 Sportpilot Bruksanvisning Dockumentnummer: NO Dato: August 2008

2 Autohelm, HSB, RayTech Navigator, Sail Pilot, SeaTalk og Sportpilot er UK registrerte varemerker av Raymarine UK Limited. Pathfinder og Raymarine er UK registererte varemerker av Raymarine Holdings Limited. 45STV, 60STV, AST, Autoadapt, AutoGST, AutoSeastate, AutoTrim, Bidata, G Series, HDFI, LifeTag, Marine Intelligence, Maxiview, On Board, Raychart, Raynav, Raypilot, RayTalk, Raystar, ST40, ST60+, Seaclutter, Smart Route, Tridata and Waypoint Navigation er varemerker eid av Raymarine UK Limited. Alle andre varemerker og produktnavn er registrerte varemerker av de respektive eiere. Håndbokens innhold er kopibeskyttet av Raymarine plc, 2008

3 i Innhold Viktig Informasjon...iii Sikkerhet...iii EMC Bestemmelser...iii Vasking under trykk...iv Dokumentasjon...iv Deponering av produktet...iv Garanti... v Kapittel 1: Grunnleggende bruk Innledning... 1 Utvidede systemer Bruke kontrollenheten... 2 Slå på og av... 2 Oppstartsmodus... 2 Knappenes funksjoner... 2 Vist informasjon Bruke SPX-5 Sport systemet for å styre båten... 3 Styre automatisk på en kurs... 3 Gå tilbake til håndstyring... 4 Forandre kurs i Auto modus... 4 AutoSving... 4 Unngå hindringer... 4 Styre unna... 5 Velge en kursendring... 5 Av Kurs alarm Justere pilotens yteevne... 6 Responsnivå... 6 Midlertidig justering av responsnivået Kontrollpanelets lys og kontrast... 7 Justere belysning... 7 Kontrast Datasider... 8 Veipunktnavn Alarmer... 9 Reagere på alarmer Responsoppsett Gå inn i responsoppsett...11 Kapittel 2: Bruke Track modus Innledning 13 Nødvendig ved Track modus Startposisjon og kurs Prosedyre Aktivisere track modus Avslutte Track modus Unngå hindringer Holde kurslinjen & Cross Track Error (kursavvik) Stort kursavvik Kompensere for avdrift... 16

4 ii SmartPilot X-5 Sport Bruksanvisning Ankomme veipunkt For å styre til neste veipunkt i en rute Hoppe over et veipunkt (kun SeaTalk kartplottere) Veipunkt ankomstsirkel Ferdig med rute Kapittel 3: Feilsøking og vedlikehold Feilsøking SPX-5 Sport system alarmmeldinger Vedlikehold Viktig EMC Service og vedlikehold Ferittkjerner Pilot Kontrollpanel Sport drivenhet Rutinemessig vedlikehold Produkt support World wide web Tjelp oss å hjelpe Produktdetaljer Ordliste Indeks... 27

5 iii Viktig informasjon Sikkerhet ADVARSEL: Navigasjonshjelpemiddel Selv om Raymarine har konstruert produktet for å være mest mulig nøyaktig og pålitelig, så kan mange faktorer innvirke på ytelsen. Derfor bør det brukes som et hjelpemiddel i navigasjonen, og aldri erstatte sunn fornuft og omdømme i navigasjonen. Hold alltid utkikk og vær forberedt på å reagere på situasjoner som kan oppstå. FORSIKTIG: Kalibrering Når dette produktet leveres er det forhåndskalibrert slik at det skal virke tilfredstillende på de fleste båttyper. For å sikre best mulig yteevne når produktet er montert på din båt, er det viktig å utføre igangkjøringsprosedyren (se SPX-5 Sport Installasjonsanvisning) før produktet tas i bruk. Ditt Raymarine SPX-5 Sport system vil gi deg en ny dimensjon innen båtglede, men det er skipperens ansvar å sørge for sikkerheten ombord til en hver tid ved å følge disse basis reglene: Sørg for at det ALLTID er noen til stede ved styreposisjonen for å kunne overta manuell styring i en nødsituasjon. Sørg for at alle ombord vet hvordan man slår av autopilotstyring. Se alltid etter andre båter og andre hindringer som kommer i veien uansett hvor rolig det er på sjøen kan en kritisk situasjon oppstå raskt. Ha hele tiden kontroll på båtens posisjon ved å benytte et navigasjonshjelpemiddel eller med manuelle peilinger. Plott jevnlig båtens posisjon i et papirkart. Sørg for at pilotens valgte kurs alltid vil styre deg utenom hindringer. Selv når piloten din er låst til en rute eller veipunkt fra en navigator må du sørge for å jevnlig plotte båtens psoisjon i et papirkart. Under visse situasjoner kan navigatorer bli forstyrret slik at de ikke styrer båten dit du vil. En autopilot er ikke i stand til å oppdage denne typen feil. EMC Bestemmelser Alle Raymarine produkter og tilleggsutstyr er produsert etter de beste industristandarder for bruk i maritimt miljø. Raymarines produkter tilfredstiller kravene i Electromagnetic Compatibility (EMC) standard, men det er samtidig svært viktig at også installasjonen utføres korrekt slik at ikke yteevnen svekkes.

6 iv SmartPilot X-5 Sport Bruksanvisning Vasking under trykk Hvis man rengjør båten med høyttrykk kan det føre til skader på Raymarine produkter slik at de ikke virker etter hensikten. Raymarine vil ikke gi garanti på produkter som har vært utsatt for vasking under høyt trykk. Dokumentasjon Denne håndboken er del av en serie bøker som omhandler SmartPilot X-5 produktene. Bøkene kan lastes ned fra: Tittel Delenummer SmartPilot X-5 Sport Bruksanvisning (dette dokumentet) SmartPilot X-5 Sport Installasjonsmanual ST6002 Kontrollenhet installasjonsark ST6002 SmartPilot Kontrollenhet - Sport Hurtig-guide Fluxgate kcompass installatsjonsark Garantibestemmelser Så langt vi kan bedømme, var informasjonen i produktdokumentasjonen korrekt da den gikk i trykken. Raymarine kan, imidlertid, ikke holdes ansvarlig for unøyaktigheter eller utelatelser som måtte finnes i dokumentene. I tillegg er det Raymarine s policy å ha kontinuerlig videreutvikling og oppdatering av produktene.som et resultat av dette, kan avvik oppstå mellom produktet og håndbøkene fra tid til annen. Raymarine kan ikke påta seg ansvar for et slikt avvik. Deponering av produktet Waste Electrical and Electronic (WEEE) Directive WEEE Directive regulerer gjenbruk av elektrisk og elektronisk avfall. Selv om WEEE direktivet ikke gjelder alle Raymarines produkter, støtter vi direktivet som del av vår miljøpolitikk, og vi ber deg være oppmerksom på hvordan du gjør deg av med produktet. Symbolet med en søppekasse med et kryss over indikerer at dette produktet IKKE skal kastes sammen med vanlig søppel. Kontakt din forhandler, Belamarin, eller slå opp på Raymarines nettsider for ytterligere informasjon.

7 Viktig informasjon v Garanti For å registrere ditt nye Raymarine produkt, bør du avsette et par minutter på å fylle ut garantikortet. Det er viktig at du fyller ut eierinformasjon og sender kortet til oss hvis du vil dra nytte av alle garantifordeler. Du kan også registrere opplysningene på Internet påwww.raymarine.com etter at du har fulgt Login or create an account linken.

8 vi SmartPilot X-5 Sport Bruksanvisning

9 1 Kapittel 1: Grunnleggende bruk 1.1 Innledning SmartPilot X-5 (SPX-5) Sport system er ment for bruk som et hjelpemiddel til styring av fritidsbåter med følgende vekter for fullastet båt: 2000 kg for båter med mekanisk styring kg for båter med servoassisterte styringer. SPX-5 Sport system - oversikt ST6002 Kontrollpanel Kurscomputer Drivenhet Fluxgate kompass Ditt SPX-5 Sport system kontrolleres av et Raymarine ST6002 Pilot Kontrollpanel (følger med) og kan brukes i følgende modus: Standby: SmartPilot av. Du har manuell kontroll over båten. Auto: SmartPiloten styrer båten og holder den på låst kurs. Track: SmartPiloten styrer båten for å holde den på en linje mellom to punkter som lages på en navigator. SPX-5 Sport systemet har også: Forbedrede styreegneskaper ved hjelp av AST (Avansert Styre Teknologi). AutoLære, Raymarine s selv-lærende kalibreringsfunksjon. Utvidede systemer Du kan koble pilotens kontrollenhet til annet Raymarine SeaTalk utstyr slik at den kan sende og motta SeaTalk data. Pilotens kontrollpanel benytter: Veipunktinformasjon fra et SeaTalk navigator instrument for å kunne styre etter veipunkter og ruter. Informasjon om båtens hastighet fra et SeaTalk fartsinstrument for å optimalisere styreegenskapene. Du kan også bruke SPX-5 Sport system med SeaTalk ng (se SeaTalk ng Referanse Manual), eller med hvilken som helst navigator eller instrument som sender National Marine Electronics Association (NMEA) 0183 signaler. SPX-5 Sport systemet er også kompatibel med NMEA2000 data som kommer via SeaTalk ng. Pilotens kontrollpanel kan også vise SeaTalk og NMEA instrumentdata med et brukervalgt utvalg av datasider. D

10 2 SmartPilot X-5 Sport Bruksanvisning For ytterligere informasjonom andre tilkoblinger til ditt system kan du finne i SmartPilot X-5 Sport Installasjonsmanual 1.2 Bruke kontrollenheten Slå på og av Når det er tilført spenning til kontrollpanelet kan du bruke disp knappen til å slå det av og på på følgende måte: For å slå kontrollpanelet av, sørg for at den er i Standby modus, hold så nede disp knappen i ca 5 sekunder. Etter denne tiden vil en slå av nedtelling på 4 sekunder starte. Hold fortsatt disp knappen nede til denne nedtellingen er ferdig for å slå av instrumentet For å slå instrumentet på igjen holder du disp knappen inne i ca 1 sekund. Hvis spenning ikke er tilført, vil ikke knappene på kontrollpanelet ha noen funksjon. Merkn: (1) Hver gang spenningen til kontrollpanelet blir slått på vil kontrollpanelet automatisk slå seg på. Du trenger ikke å trykke disp for å slå kontrollpanelet på. (2) Når SPX-5 Sport systemets kontrollpanel er på, vil disp knappen ha funksjoner som beskrevet nedenfor. Oppstartsmodus SPX-5 Sport systemet starter alltid opp i Standby modus og kontrollpanelet viser båtens aktuelle kompasskurs. Knappenes funksjoner SPX-5 Sport systemet styres ved å trykke på knappene på kontrollpanelet. Ett trykk på en knapp bekreftes med et kort pip. Enkle knappetrykk eller doble knappetrykk brukes. -1 pluss -10 Trykk samtidig for 90 AutoSving til babord disp Trykk for å vise datasider Trykk i 1 sekund for lysjustering Trykk i 3 sekunder for kontrastjustering Trykk i 9 sekunder (i Standby modus) for å slå av Når slått av, trykk i 1 sekund for å slå på standby Trykk for Standby modus Trykk i 2 sekunder for kalibreringsmodus -1 plus +1 Press for Response level Kursskifte knapper Babord 1 Styrbord 1 Babord 10 Syrbord pluss +10 Trykk samtidig for 90 AutoSving til styrbord track Trykk for å styre til veipunkter, (Auto valgt først) hvis navigator sender veipunktinformasjon til pioten Trykk for å gå til neste veipunkt Trykk i sekund for å avslutte veipunktstyring auto Trykk for Auto modus D

11 Kapittel 1: Grunnleggende bruk 3 Vist informasjon Pilotens kontrollpanel gir deg følgende informasjon: Varibal tekstområde (opp til 9 karakterer) Babord og styrbord styreindikatorer nm S M MAG TRUE Kursindikatorer Distanseenheter: ingen enheter = kilometer nm = nautiske mil SM = statute miles Hvis en rorføler (ekstrautsyr) er montert på SPX-5 Sport systemet, vil en rorindikator bli vist på skjermen. Denne indikatoren forteller rorposisjonen som rorføleren måler. Rorposisjonsindikatoren kan slåes av og på i skjermkalibreringsmenyen (se SmartPilot-X5 Sport Installasjonsanvisningen for detaljer). 1.3 Bruke SPX-5 Sport systemet for å styre båten Styre automatisk på en kurs Rorposisjonsindikator. Kommer kun frem hvis rorføler er montert på piloten. Hvis ikke er dette området blankt. ADVARSEL: Hold kontinuerlig utkikk Automatisk kurskontroll gjør det enklere å styre båten, men det er ikke en erstatning for godt sjømannskap. Sørg for at det ALLTID er noen som holder utkikk ved styreposisjonen. Bruke SPX-5 Sport systemet til å styre på en kurs: 1. Sørg for at du kan håndstyre båten på en tilfredstillende måte. 2. Stabliser båten på den ønskede kursen. D TRUE D3560-6

12 4 SmartPilot X-5 Sport Bruksanvisning 3. Trykk auto for å aktivisere Auto modus. SPX-5 Sport systemet vil styre båten på den valgte kursen som vises på skjermen. Dette modus blir ofte kalt pek og lås. Gå tilbake til håndstyring For å avslutte Auto modus og gå tilbake til håndstyring, trykk standby for å frigjøre SPX-5 Sport systemet og gå tilbake til Standby modus. I Standby modus: Du har manuell kontroll over båten. Skjermen viser STANDBY og båtens aktuelle kompasskurs. TRUE Forandre kurs i Auto modus I Auto modus, trykk -1, -10, +1 og +10 for å forandre den låste kursen, i enten 1 eller 10 steg. Bruk -1 eller -10 for å skifte kurs til babord, og+1 eller +10 for å skifte kurs til styrbord. For ksempel: trykk -10 for 30 kursendring til babord. D Babord Styrbord eller eller D AutoSving I Auto modus kan du utføre en AutoSving på 90 ved å trykke -1 og -10 for en AutoSving til babord, eller +1 og +10 for en AutoSving til styrbord. Unngå hindringer Når båten er under autopilotkontroll kan du skifte kursen for å unngå en hindring på følgende måte: Styr båten manuelt for straks å styre unna hindringen. Dette er svært nyttig når en rask kursendring er nødvendig i en krisesituasjon. eller Bruk -1, -10, +1 og +10 for å forandre den låste kursen.

13 Kapittel 1: Grunnleggende bruk 5 Hindring Oprinnelig kurs Unnamanøver Styre unna Den anbefalte måten å styre unna en hindring på er å: 1. Trykk standby for å gå tilbake til Standby modus. 2. Vri på rattet for å manuelt styre unna hindringen. 3. Trykk auto for å gå tilbake til Auto modus Hvis du ikke har tid til å gå til Standby modus(f.eks i en nødsituasjon) kan du manuelt vri på rattet for å komme unna hindringen uten å gå ut av Auto modus.når du har kommet unna hindringen kan du trykke standby og så auto for å gå tilbake til Auto modus på den forrige kursen. Velge en kursendring 1. Bruk -1, -10, +1 og +10 for å velge en kursendring i ønsket retning. For eksempel, trykk-10 tre ganger for en 30 endring til babord. 2. Når du har kommet forbi hindringen kan du reversere kursendringen du gjorde for å unngå hindringen. For eksempel, trykk +10 tre ganger for å gå 30 tilbake mot styrbord. Av Kurs alarm Hvis du har vært utenfor den låste kursen i 20 sekunder, vil du høre en alarm fra kontrollpanelet og skjermen vil vise om kursfeilen er til styrbord eller babord. D = ute av kurs til babord = ute av kurs til styrbord For å avbryte en Av Kurs alarm, trykk standby for å gå tilbake til manuell styring. Hvis kursen retter seg eller hvis du endrer kurs vil alarmen slå seg av automatisk. Merk: Fra fabrikk er grensen for Av Kurs alarm satt til 20º. Du kan forandre denne vinkelen i Dealer Kalibreringen (se SmartPilot X-5 Sport Installasjonsanvisning). D3315-5

14 6 SmartPilot X-5 Sport Bruksanvisning 1.4 Justere pilotens yteevne I prinsippet er den enkleste måten å forandre yteevnen til SPX-5 Sport systemet på å forandre responsnivået. Respons kontrollerer forholdet mellom hvor godt SPX-5 Sport systemet skal holde den låste kursen, og mengden roraktivitet. Å forandre responsnivået skal normalt være den eneste justeringen du trenger å gjøre på ditt SPX-5 Sport system fra tid til annen. Når du slår på ditt SPX-5 Sport system for første gang etter installasjon, vil responsnivået være satt til nivå 5, men du kan forandre nivået i User Calibration (se din SmartPilot X-5 Sport Installasjonsanvisning for detaljer). Forandringer som blir gjort i User Calibration vil bli lagret i SPX-5 Sport systemet når den slåes av. Du kan også gjøre midlertidige justeringer av responsnivået for raskt å forandre yteevnen etter skiftende forhold. Denne midlertidige justeringen vil ikke huskes når systemet slåes av. Når du slår systemet på igjen vil responsnivået være den faste verdien som var satt i User Calibration. Responsnivå Som en hovedregel kan vi si at jo høyere responsnivået er jo mer nøyaktig vil pilot holde kursen. Lav responsinstilling vil redusere rorets aktivitet og fører til lavere strømforbruk. SPX-5 Sport systemet har 9 nivåer for responsinstilling: Nivå 9 til 7 piloten vil holde kursen nøyaktig med mye roraktivitet (og høyt strømforbruk). Dette kan gi en noe brutal styring i åpen sjø da piloten hele tiden vil jobbe mot bølgene. Nivå 6 til 4 piloten skal holde en stabil kurs og foreta kontrollerte jevne svinger under normal operasjon. Nivå 3 til 1 minimaliserer mengde roraktivitet. Man vil spare strøm, men kursfeilen blir kortvarig større. Midlertidig justering av responsnivået Øke respons Senke respons D

15 Kapittel 1: Grunnleggende bruk 7 For å gjøre midlertidig justeringer av responsnivå: 1. Trykk og slipp -1 og +1 samtidig, for å vise RESPONSE skjermbildet. Merk: RESPONSE er satt som en av datasidene fra fabrikk (se SmartPilot X-5 Sport Installasjonsanvisning), så du kan også komme til dette bildet ved å trykke disp og så bla deg gjennom datasidene. 2. Trykk -1 eller +1 for å forandre responsnivået. 3. Trykk disp eller vent i fem sekunder for å gå tilbake tilbake til forrige skjermbilde. Merk: Du vil miste midlertidige justeringer av responsnivået når piloten slåes av. For permanent justering av responsnivået må du justere responsnivået i User Calibration. 1.5 Kontrollpanelets lys og kontrast Justere belysning For å justere lyset på skjermen og knappene: 1. Hold nede disp knappen i 1 sekund fra hvilket som helst modus for å få frem LAMP skjermbildet og slå på lyset.. 1 sekund 2. Trykk disp for å bla mellom de forskjellige lysstyrkene: LAMP 3 (det sterkeste lyset), LAMP 2, LAMP 1, OFF, LAMP 1, LAMP 2, LAMP 3 osv. Når du forandrer lysstyrken på autopiloten vil du også forandre lysstyrken på andre SeaTalk instrumenter som f.eks ST60 instrumenter. 3. Skjermbildet går tilbake til forrige modus hvis du ikke trykker på noen knapper i løpet av 10 sekunder. Hvis du trykker en modus knapp innen 10 sekunder vil du velge respektiv modus. For eksempel: auto velger Auto modus, standby velger Standby modus. Merk: (1) Du kan også justere lyset fra andre SeaTalk instrumenter eller kontrollenheter. (2) Når du slår av systemet vil de valgene du har gjort for belsyning bli mistet. Kontrast For å justere kontrastnivået på skjermen: 1. Med autopiloten i Standby modus, hold nede disp knappen i 1 sekund for å komme til LAMP skjermbildet. 2. Trykk disp knappen en gang til for å få frem CONTRAST skjermbildet. 3. Bruk +1 og -1 for å velge ønsket kontrastnivå (fra 1 til 15). D

16 8 SmartPilot X-5 Sport Bruksanvisning 4. Skjermbildet går tilbake til forrige modus hvis du ikke trykker på noen knapper i løpet av 10 sekunder. Hvis du trykker en modus knapp innen 10 sekunder vil du velge respektiv modus. For eksempel: auto velger Auto modus, standby velger Standby modus. 1.6 Datasider En serie datasider på kontrollpanelet gir deg rask tilgang på diverse data fra ditt SPX- 5 Sport system. For å vise disse datasidene: 1. Trykk disp for å vise den første datasiden. 2. Trykk disp igjen for å gå til den neste datasiden. Fortsett denne prosessen til du kommer til den siden som har de data du er på jakt etter. 3. Når du har bladd gjennom alle datasidene vil du til slutt komme tilbake til modussiden som viser hvilket modus SPX-5 Sport er i (for eksempel, AUTO). Når du bruker ditt SPX-5 Sport system for første gang er fire datasider tilgjengelig som vist nedenfor, men du kan sette opp opptil femten datasider under Display kalibrering, som er beskrevet i SPX-5 Sport Installasjonsanvisningen. Fabrikkvalgte datasider Dataside 4 Autopilot modus Dataside 1 Dataside 3 Trykk i 1 sek for å for å gå tilbake til forrige dataside Dataside 2 De fleste datasidene viser data fra andre instrumenter og de kan ikke justeres på piloten. Et untak er RESPONSE siden der du kan jsutere verdien med -1 og +1 knappene. Veipunktnavn Hvis veipunkter fra en navigator har fått et navn vil Pilot kontrollpanelet vise dette på Cross Track Error (XTE), Bearing To Waypoint (BTW) og Distance To Waypoint (DTW) datasidene: Veipunktnavn med fem karrakterer eller mindre vil vises sammen med sidenavnet (som vist på skjembilde A nedenfor). Veipunktnavn med fler enn fem karakterer vil bli vist vekselvis med sidenavnet (som vist på skjermbilde B nedenfor). D

17 Kapittel 1: Grunnleggende bruk 9 Hvis veipunktnavnet har fler enn ni karakterer, vil kun de ni første vises på skjermbildet. TRUE TRUE A TRUE 1.7 Alarmer SPX-5 Sport systemet støtter alarmer som vist nedenfor. Når en alarm blir utløst vil kontrollpanelet pipe og en alarmmelding blir vist på skjermen. Reagere på alarmer Hvis ikke annet er beskrevet, trykker du standby knappen for å slå av alarmen og gå tilbake til håndstyring. Hvis flere alarmer blir utløst vil neste vises når en slettes. B D Melding LARGE XTE MOB NEXT WPT Beskrivelse og mulig løsning Stort kursavvik Kommer hvis kursavviket er større enn 0.3 nm. Alarmen slåes av hvis kursavviket blir lavere igjen. Mann Over Bord alarm SPX-5 Sport systemet aktiviserer Mann Over Bord alarmen hvis den mottar mann over bord (MOB) melding fra et annet instrument i SeaTalk systemet. Den viser teksten MOB istedenfor veipunktnummer på XTE, DTW og BTW datasidene. Hvis piloten er i Track modus vil det komme en Neste Veipunkt alarm for å informere deg om skifte av veipunkt. Neste Veipunkt alarm SPX-5 Sport systemet aktiviserer Neste Veipunkt alarm når veipunktet forandres fra en navigator. Dette skjer når: når du velger automatisk målfølging ved å trykke track fra Auto. du velger å gå til neste veipunkt ved å trykke track i 1 sekund i Track modus (kun med SeaTalk navigatorer). båten kommer frem til målpunktet og navigatoren aksepterer neste veipunkt. du aktiviserer Mann Over Bord (MOB) funksjonen i Track modus Når alarmen blir aktivisert vil piloten fortsette på samme kurs, men viser: peilingen til neste veipunkt. retningen båten vil svinge for å gå mot neste veipunkt.

18 10 SmartPilot X-5 Sport Bruksanvisning Melding NEXT WPT (fortsetter) OFFCOURSE (PT eller Stb) SHALLOW Beskrivelse og mulig løsning Reagere på en Neste Veipunkt alarm For å reagere på en Neste Veipunkt alarm: sjekk at det er trygt å endre kurs til neste veipunkt og trykk track for å gå til neste veipunkt. alternativt kan du slå av alrarmen uten å akseptere at du skal gå til neste veipunkt ved å trykke standby for å gå til håndstyring eller auto for å gå til Auto modus. Merk: Styring til veipunkt fungerer bare hvis SPX-5 systemet mottar gyldig peiling til veipunkt og veipunkt nummer/navn. Av Kurs alarm Kommer hvis båten har vært utenfor den låste kursen i mer enn 20 sekunder. PT = Kursfeil til babord Stb = Kursfeil til styrbord Du kan justere antall grader i Dealer oppsett, se igangkjøringsmanualen for ytterligere opplysninger. Hvis dette skjer flere ganger på rad bør du sjekke ytelsen på din autopilot. Se side 6. Grunnalarm SPX-5 Sport systemet aktiverer en grunnalarm hvis den mottar en grunnalarm via SeaTalk: trykk standby eller disp for å slå av alarmen 1.8 Responsoppsett Respons kontrollerer forholdet mellom hvor godt SPX-5 Sport systemet skal holde den låste kursen, og mengden roraktivitet. Du kommer til brukerkalibreringene via User kalibreringsmodus. Informasjon om andre funksjoner finner du i SmartPilot X-5 Sport Installasjonsanvisning. Merk: Du kan også gjøre midlertidige justeringer av responsnivået for raskt å forandre yteevnen etter skiftende forhold, som beskrevet tidligere i kapittelet. Skjermtekst Valg RESPONSE Område = 1 til 9. Nivå 9 til 7 piloten vil holde kursen nøyaktig med mye roraktivitet (og høyt strømforbruk). Dette kan gi en noe brutal styring i åpen sjø da piloten hele tiden vil jobbe mot bølgene. Nivå 6 til 4 piloten skal holde en stabil kurs og foreta kontrollerte jevne svinger under normal operasjon. Nivå 3 til 1 minimaliserer mengde roraktivitet. Man vil spare strøm, men kursfeilen blir kortvarig større.

19 Kapittel 1: Grunnleggende bruk 11 Gå inn i Responsoppsett Du kan kun gå inn i User (bruker) kalibrering fra Standby modus for å justere på responsnivået: 1. Sørg for at SPX-5 Sport systemet er i Standby modus, hold så nede standby i 2 sekunder. Skjermbildet vil nå vise DISPLAY CAL. 2. Trykk disp en gang. Skjermbildet vil nå vise USER CAL. 3. Trykk auto for å gå inn i User (bruker) kalibreringen. Siden for Response oppsett blir vist. 4. For å gå til andre User (bruker) kalibreringssider, trykk disp for å velge de forskjellige kalibreringene (beskrevet nedenfor). 5. Bruk -1, +1, -10 og +10 for å forandre verdien på den funksjonen du ønsker å forandre. 6. Når du har gjort alle forandringene du ønsket å gjøre kan du holde standby knappen inne i 2 sekunder for å gå ut av kalibreringsmodus og lagre forandringene.

20 12 SmartPilot X-5 Sport Bruksanvisning

21 Kapittel 2: Bruke Track modus 2.1 Innledning Ditt SPX-5 Sport system har Track modus som gjør at du automatisk kan følge ruter og veipunkter som du lager på en kartplotter eller GPS. Et track er en lagret vei mellom flere veipunkter med track linjer som er rette linjer mellom to faste veipunkter. 13 Veipunkt Track legg D I Track modus vil SPX-5 Sport systemet gjøre de kursendringer som er nødvendige for at båten skal holde seg på track linjene, og kompenserer automatisk for strøm og avdrift. Nødvendig ved Track modus For å kunne bruke Track modus må SPX-5 Sport systemet motta ruteinformasjon fra et navigasjonssystem som f.eks: En SeaTalk kompatibel kartplotter eller GPS enhet. En NMEA 0183 eller NMEA2000 kompatibel kartplotter eller GPS enhet. En SeaTalk ng kompatibel kartplotter. Autopiloten kompasskurs justert slik at den stemmer med GPS kurs (COG) Se SmartPilot X-5 Sport Installasjonsanvisningen for detaljer om tilkoblinger. Startposisjon og kurs Før du aktiverer Track modus må du sørge for at båten er i nærheten av Track linjen og har kurs mot veipunktet (se Holde kurslinjen & Cross Track Error (kursavvik) på side 15.). Når du aktiviserer Track modus vil SPX-5 Sport systemet styre båten til den aktiviserte kurslinjen

22 14 SmartPilot X-5 Sport Bruksanvisning 2.2 Prosedyre Aktivisere track modus Start med SPX-5 Sport systemet i Auto modus og din kartplotter eller GPS satt til å følge rute eller veipunkt, og aktiviser track modus på følgende måte: 1. Trykk track knappen for å aktiviseretrack modus. 2. Det vil komme en alarmtone fra autopiloten og skjermen vil vise deg informasjon angående neste veipunkt. 3. Sjekk at det er trygt for båten å styre den kursen som er til neste veipunkt og trykk track knappen en gang til. SPX-5 Sport systemet vil styre båten til ny kurs og skjermbildet vil vise deg den kursen som er nødvendig å styre for å komme inn på kurslinjen. Merk: Hvis båten er mer enn 0.3 nm fra kurslinjen vil en Stort Cross Track Error advarsl komme (se side 16). Ankomme veipunkt og gå til neste Neste veipunkt 270 Neste veipunkt 270 Målpunkt Passert Veipunkt TRUE TRUE Ankomme veipunkt Gå til neste veipunkt D Avslutte Track modus Du kan når som helst avslutte Track modus. For å gjøre dette, enten: Trykk auto for å gå tilbake til Auto modus. eller Trykk standby for å ta manuell kontroll over båten. Unngå hindringer I Track modus har du fortsatt full med kontrollpanelet. Du kan skifte kurs for å unngå hindringer, enten ved å styre manuelt vekk fra hindringen, eller ved å benytte kursskifte knappene (-1, +1, -10 eller +10). For manuelt å styre unne en hidring er den anbefalte metoden: 1. Trykk standby for å gå til Standby modus. 2. Vri rattet manuelt for å styre unna hindringen.

23 Kapittel 2: Bruke Track modus Trykk auto for o gå tilbake til Auto modus. Hvis du ikke har tid til å gå til Standby modus (f.eks i en nødsituasjon), kan du manuelt vri på rattet for å styre unna hindringen, mens du er i Track modus. Når du har passert hindringen kan du trykke standby og så auto auto, for å gå tilbalke til Auto modus og styre på den aktuelle kursen. Straks du har kommet forbi hindringen kan du, enten: Gå tilbake til til planlagt kurslinje ved å trykke track,og så svare på informasjonen om NEXT WPT ved å trykke track en gang til ellerr Bruke kartplotteren for å lage en ny rute til veipunktet. Holde kurslinjen & Cross Track Error (kursavvik) Cross track error (XTE) er distansen fra båten til den planlagte kurslinjen. XTE kan komme hvis: Du aktiviserer Track modus når du ligger langt vekk fra den planlagte kurslinjen. Du gjør en manuel kursendring for å unngå hindringer. Du ankommer et veipunkt(se side 18). ADVARSEL: Når du aktiviserer eller går tilbake til Track modus vil kursen vanligvis være BTW (peiling til veipunkt), men kursen kan variere noe for å styre tilbake til kurslinjen og redusere XTE. Kurskorreksjon Eksempel 1: Startkursen er mot veipunkt Veipunkt Eksempel 2: Startkursen er vekk fra veipunktets posisjon. Veipunkt Cross track error Cross track error TRUE TRUE D

24 16 SmartPilot X-5 Sport Bruksanvisning I praksis er det best at båten følger en forhåndsdefinert kurslinje så nøyaktig som mulig, spesielt for å unngå potensielle kollisjoner med faste objekter som befinner seg i nærheten av kurslinjen. Raymarine sin styrealogaritme i Track modus sørger for sikker navigasjon ved å korrigere XTE så raskt som mulig, men med en maksimal styrevinkel på 30º i forhold til kurslinjen. Piloten vil da hold båten tett på kurslinjen. Stort kursavvikr Hvis kursavvik er større enn 0.3 nm, vil SPX-5 Sport systemet utløse en Large Cross Track Error alarm og autopilotens kontrollpanel vil vise om du er på baborf (Pt) eller styrbord (Stb) side av kurslinjen. Kursavvik (XTE) mer enn 0.3 nm Veipunkt 2 Aktuell rute Planlagt rute Veipunkt 1 Kompensere for avdrift Under de fleste forhold vil SPX-5 Sport systemet holde deg på valgt kurslinje innenfor ±0.05 nm (300 ft) eller bedre. Den tar hensyn til båtens hastighet når den kalkulerer kursskifte for å sikre optimal ytelse. D Veipunkt 2 Båtens fart over grunn Avdriftskomponent Båtens fart gjennom vann Veipunkt 1 D

25 Kapittel 2: Bruke Track modus 17 Ankomme veipunkt Når du nærmer deg veipunktet vil det komme en alarm fra kontrollpanelet og meldingen neste veipunkt (NEXT WPTblir vist på skjermen. Dette skjermbildet vil vise peiling til neste veipunkt.. Ankomme veipunkt og gå til neste Neste veipunkt 270 Neste veipunkt 270 Målpunkt Passert Veipunkt TRUE TRUE Ankomme veipunkt Gå til neste veipunkt D ADVARSEL: Sørg for sikker navigasjon Før du forandrer kurs må du sørge for at det er trygt å gjøre det. Vær alltid klar over relativ vindvinkel, spesielt når du skal svinge vekk fra vinden. For å styre til neste veipunkt i en rute Når alarmen for å gå til neste veipunkt kommer vil SPX-5 Sport systemet midlertidig avslutte Track modus for å fortsette på den sallerede styrte kursen.for å gå til neste veipunkt: 1. Sjekk at det er trygt å svinge til neste kurslinje. 2. Trykk track knappen for å avbryte adkomstalarmen og fortsette til neste veipunkt i ruten. Merk: Hvis du ikke trykker track for å akseptere neste veipunkt vil SPX-5 Sport systemet fortsette på den kursen du har og alarmen vil fortsatt pipe. Hoppe over et veipunkt (kun SeaTalk kartplottere) Hvis du ønsker å gå til neste veipunkt i ruten før du har kommet til det som båten styrer til for øyeblikket kan du gjøre det ved å trykke og holde track knappen i 1 sekund. Autopilotens kontrollpanel vil da vise deg informasjon om neste veipunkt. Sjekk om der er trygt å forandre kurs,og trykk track for å svinge båten mot neste veipunkt.

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

CP180C CP300C og CP500C

CP180C CP300C og CP500C CP180C CP300C og CP500C Norsk brukermanual ved Seatronic AS Slalåmbakken 2, 1598 Moss Tel: 69 25 09 60, faks: 69 24 79 99 e-post: seatronic@seatronic.no Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS.

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

GPSMAP 60CSx. Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass. Brukermanual

GPSMAP 60CSx. Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass. Brukermanual GPSMAP 60CSx Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass Brukermanual Mars 2012 190-00482-38_0A 2005 Garmin Ltd. eller datterselskaper Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe,

Detaljer

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK HDS Gen3 Installasjonshåndbok NORSK lowrance.com Innledning Fordi Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Magellan explorist GPS-mottaker Kortfattet brukerhåndbok

Magellan explorist GPS-mottaker Kortfattet brukerhåndbok Magellan explorist GPS-mottaker Kortfattet brukerhåndbok Denne veiledningen er en grunnleggende betjeningsveiledning for alle modeller av Magellan explorist GPS-mottaker. ADVARSLER AV SIKKERHETSHENSYN,

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning Magellan explorist 500 Betjeningsveiledning Innholdsfortegnelse i explorist 500 GPS-mottaker 1 Egenskaper for Magellan explorist GPS-mottaker 1 Knappbeskrivelse 2 Installering og lading av batteri 4 Installering

Detaljer

BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS. P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51

BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS. P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 SYSTEM OVERSIKT... 5 System konfigurasjon...5 Utstyrs

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING VIKTIGE KONTAKTER OG NUMRE Dexcom nettsted: www.dexcom.com Din sender-id: Din mottaker-id: Din lege: Nærmeste

Detaljer

Nybegynnerkurs GPS Navigasjon. Sjø og Land. Underveis med paraglideren. Garmin GPS Map 276 C. Del 2-3 GPS i praksis 2010

Nybegynnerkurs GPS Navigasjon. Sjø og Land. Underveis med paraglideren. Garmin GPS Map 276 C. Del 2-3 GPS i praksis 2010 Nybegynnerkurs GPS Navigasjon Sjø og Land Underveis med paraglideren. Garmin GPS Map 276 C Del 2-3 GPS i praksis 2010 Dette kompendiumet gir deg en innføring i praktisk bruk av GPS. Husk at du selv avgjør

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Veiledning og autostyring www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4084-NO Rev. nummer: 1.5.1 For bruk med programvareversjon: 3.12.12 Opphavsrett Topcon

Detaljer

Zeus 2. Brukerhåndbok NORSK. bandg.com

Zeus 2. Brukerhåndbok NORSK. bandg.com Zeus 2 Brukerhåndbok NORSK bandg.com Innledning Fraskrivelse Ettersom Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Maritim Elektronikk Produktkatalog

Maritim Elektronikk Produktkatalog 2012 Maritim Elektronikk Produktkatalog Navigasjonssystemer / Autopilot / Kommunikasjon & Sikkerhet / Instrumenter Vår arv Etter mer enn 60 år i spissen for ledende produsenter av maritim elektronikk,

Detaljer

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Juli 2013 190-01628-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift...

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer