SmartPilot X-5 Sportpilot Bruksanvisning. Dockumentnummer: NO Dato: August 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SmartPilot X-5 Sportpilot Bruksanvisning. Dockumentnummer: 81293-2-NO Dato: August 2008"

Transkript

1 SmartPilot X-5 Sportpilot Bruksanvisning Dockumentnummer: NO Dato: August 2008

2 Autohelm, HSB, RayTech Navigator, Sail Pilot, SeaTalk og Sportpilot er UK registrerte varemerker av Raymarine UK Limited. Pathfinder og Raymarine er UK registererte varemerker av Raymarine Holdings Limited. 45STV, 60STV, AST, Autoadapt, AutoGST, AutoSeastate, AutoTrim, Bidata, G Series, HDFI, LifeTag, Marine Intelligence, Maxiview, On Board, Raychart, Raynav, Raypilot, RayTalk, Raystar, ST40, ST60+, Seaclutter, Smart Route, Tridata and Waypoint Navigation er varemerker eid av Raymarine UK Limited. Alle andre varemerker og produktnavn er registrerte varemerker av de respektive eiere. Håndbokens innhold er kopibeskyttet av Raymarine plc, 2008

3 i Innhold Viktig Informasjon...iii Sikkerhet...iii EMC Bestemmelser...iii Vasking under trykk...iv Dokumentasjon...iv Deponering av produktet...iv Garanti... v Kapittel 1: Grunnleggende bruk Innledning... 1 Utvidede systemer Bruke kontrollenheten... 2 Slå på og av... 2 Oppstartsmodus... 2 Knappenes funksjoner... 2 Vist informasjon Bruke SPX-5 Sport systemet for å styre båten... 3 Styre automatisk på en kurs... 3 Gå tilbake til håndstyring... 4 Forandre kurs i Auto modus... 4 AutoSving... 4 Unngå hindringer... 4 Styre unna... 5 Velge en kursendring... 5 Av Kurs alarm Justere pilotens yteevne... 6 Responsnivå... 6 Midlertidig justering av responsnivået Kontrollpanelets lys og kontrast... 7 Justere belysning... 7 Kontrast Datasider... 8 Veipunktnavn Alarmer... 9 Reagere på alarmer Responsoppsett Gå inn i responsoppsett...11 Kapittel 2: Bruke Track modus Innledning 13 Nødvendig ved Track modus Startposisjon og kurs Prosedyre Aktivisere track modus Avslutte Track modus Unngå hindringer Holde kurslinjen & Cross Track Error (kursavvik) Stort kursavvik Kompensere for avdrift... 16

4 ii SmartPilot X-5 Sport Bruksanvisning Ankomme veipunkt For å styre til neste veipunkt i en rute Hoppe over et veipunkt (kun SeaTalk kartplottere) Veipunkt ankomstsirkel Ferdig med rute Kapittel 3: Feilsøking og vedlikehold Feilsøking SPX-5 Sport system alarmmeldinger Vedlikehold Viktig EMC Service og vedlikehold Ferittkjerner Pilot Kontrollpanel Sport drivenhet Rutinemessig vedlikehold Produkt support World wide web Tjelp oss å hjelpe Produktdetaljer Ordliste Indeks... 27

5 iii Viktig informasjon Sikkerhet ADVARSEL: Navigasjonshjelpemiddel Selv om Raymarine har konstruert produktet for å være mest mulig nøyaktig og pålitelig, så kan mange faktorer innvirke på ytelsen. Derfor bør det brukes som et hjelpemiddel i navigasjonen, og aldri erstatte sunn fornuft og omdømme i navigasjonen. Hold alltid utkikk og vær forberedt på å reagere på situasjoner som kan oppstå. FORSIKTIG: Kalibrering Når dette produktet leveres er det forhåndskalibrert slik at det skal virke tilfredstillende på de fleste båttyper. For å sikre best mulig yteevne når produktet er montert på din båt, er det viktig å utføre igangkjøringsprosedyren (se SPX-5 Sport Installasjonsanvisning) før produktet tas i bruk. Ditt Raymarine SPX-5 Sport system vil gi deg en ny dimensjon innen båtglede, men det er skipperens ansvar å sørge for sikkerheten ombord til en hver tid ved å følge disse basis reglene: Sørg for at det ALLTID er noen til stede ved styreposisjonen for å kunne overta manuell styring i en nødsituasjon. Sørg for at alle ombord vet hvordan man slår av autopilotstyring. Se alltid etter andre båter og andre hindringer som kommer i veien uansett hvor rolig det er på sjøen kan en kritisk situasjon oppstå raskt. Ha hele tiden kontroll på båtens posisjon ved å benytte et navigasjonshjelpemiddel eller med manuelle peilinger. Plott jevnlig båtens posisjon i et papirkart. Sørg for at pilotens valgte kurs alltid vil styre deg utenom hindringer. Selv når piloten din er låst til en rute eller veipunkt fra en navigator må du sørge for å jevnlig plotte båtens psoisjon i et papirkart. Under visse situasjoner kan navigatorer bli forstyrret slik at de ikke styrer båten dit du vil. En autopilot er ikke i stand til å oppdage denne typen feil. EMC Bestemmelser Alle Raymarine produkter og tilleggsutstyr er produsert etter de beste industristandarder for bruk i maritimt miljø. Raymarines produkter tilfredstiller kravene i Electromagnetic Compatibility (EMC) standard, men det er samtidig svært viktig at også installasjonen utføres korrekt slik at ikke yteevnen svekkes.

6 iv SmartPilot X-5 Sport Bruksanvisning Vasking under trykk Hvis man rengjør båten med høyttrykk kan det føre til skader på Raymarine produkter slik at de ikke virker etter hensikten. Raymarine vil ikke gi garanti på produkter som har vært utsatt for vasking under høyt trykk. Dokumentasjon Denne håndboken er del av en serie bøker som omhandler SmartPilot X-5 produktene. Bøkene kan lastes ned fra: Tittel Delenummer SmartPilot X-5 Sport Bruksanvisning (dette dokumentet) SmartPilot X-5 Sport Installasjonsmanual ST6002 Kontrollenhet installasjonsark ST6002 SmartPilot Kontrollenhet - Sport Hurtig-guide Fluxgate kcompass installatsjonsark Garantibestemmelser Så langt vi kan bedømme, var informasjonen i produktdokumentasjonen korrekt da den gikk i trykken. Raymarine kan, imidlertid, ikke holdes ansvarlig for unøyaktigheter eller utelatelser som måtte finnes i dokumentene. I tillegg er det Raymarine s policy å ha kontinuerlig videreutvikling og oppdatering av produktene.som et resultat av dette, kan avvik oppstå mellom produktet og håndbøkene fra tid til annen. Raymarine kan ikke påta seg ansvar for et slikt avvik. Deponering av produktet Waste Electrical and Electronic (WEEE) Directive WEEE Directive regulerer gjenbruk av elektrisk og elektronisk avfall. Selv om WEEE direktivet ikke gjelder alle Raymarines produkter, støtter vi direktivet som del av vår miljøpolitikk, og vi ber deg være oppmerksom på hvordan du gjør deg av med produktet. Symbolet med en søppekasse med et kryss over indikerer at dette produktet IKKE skal kastes sammen med vanlig søppel. Kontakt din forhandler, Belamarin, eller slå opp på Raymarines nettsider for ytterligere informasjon.

7 Viktig informasjon v Garanti For å registrere ditt nye Raymarine produkt, bør du avsette et par minutter på å fylle ut garantikortet. Det er viktig at du fyller ut eierinformasjon og sender kortet til oss hvis du vil dra nytte av alle garantifordeler. Du kan også registrere opplysningene på Internet påwww.raymarine.com etter at du har fulgt Login or create an account linken.

8 vi SmartPilot X-5 Sport Bruksanvisning

9 1 Kapittel 1: Grunnleggende bruk 1.1 Innledning SmartPilot X-5 (SPX-5) Sport system er ment for bruk som et hjelpemiddel til styring av fritidsbåter med følgende vekter for fullastet båt: 2000 kg for båter med mekanisk styring kg for båter med servoassisterte styringer. SPX-5 Sport system - oversikt ST6002 Kontrollpanel Kurscomputer Drivenhet Fluxgate kompass Ditt SPX-5 Sport system kontrolleres av et Raymarine ST6002 Pilot Kontrollpanel (følger med) og kan brukes i følgende modus: Standby: SmartPilot av. Du har manuell kontroll over båten. Auto: SmartPiloten styrer båten og holder den på låst kurs. Track: SmartPiloten styrer båten for å holde den på en linje mellom to punkter som lages på en navigator. SPX-5 Sport systemet har også: Forbedrede styreegneskaper ved hjelp av AST (Avansert Styre Teknologi). AutoLære, Raymarine s selv-lærende kalibreringsfunksjon. Utvidede systemer Du kan koble pilotens kontrollenhet til annet Raymarine SeaTalk utstyr slik at den kan sende og motta SeaTalk data. Pilotens kontrollpanel benytter: Veipunktinformasjon fra et SeaTalk navigator instrument for å kunne styre etter veipunkter og ruter. Informasjon om båtens hastighet fra et SeaTalk fartsinstrument for å optimalisere styreegenskapene. Du kan også bruke SPX-5 Sport system med SeaTalk ng (se SeaTalk ng Referanse Manual), eller med hvilken som helst navigator eller instrument som sender National Marine Electronics Association (NMEA) 0183 signaler. SPX-5 Sport systemet er også kompatibel med NMEA2000 data som kommer via SeaTalk ng. Pilotens kontrollpanel kan også vise SeaTalk og NMEA instrumentdata med et brukervalgt utvalg av datasider. D

10 2 SmartPilot X-5 Sport Bruksanvisning For ytterligere informasjonom andre tilkoblinger til ditt system kan du finne i SmartPilot X-5 Sport Installasjonsmanual 1.2 Bruke kontrollenheten Slå på og av Når det er tilført spenning til kontrollpanelet kan du bruke disp knappen til å slå det av og på på følgende måte: For å slå kontrollpanelet av, sørg for at den er i Standby modus, hold så nede disp knappen i ca 5 sekunder. Etter denne tiden vil en slå av nedtelling på 4 sekunder starte. Hold fortsatt disp knappen nede til denne nedtellingen er ferdig for å slå av instrumentet For å slå instrumentet på igjen holder du disp knappen inne i ca 1 sekund. Hvis spenning ikke er tilført, vil ikke knappene på kontrollpanelet ha noen funksjon. Merkn: (1) Hver gang spenningen til kontrollpanelet blir slått på vil kontrollpanelet automatisk slå seg på. Du trenger ikke å trykke disp for å slå kontrollpanelet på. (2) Når SPX-5 Sport systemets kontrollpanel er på, vil disp knappen ha funksjoner som beskrevet nedenfor. Oppstartsmodus SPX-5 Sport systemet starter alltid opp i Standby modus og kontrollpanelet viser båtens aktuelle kompasskurs. Knappenes funksjoner SPX-5 Sport systemet styres ved å trykke på knappene på kontrollpanelet. Ett trykk på en knapp bekreftes med et kort pip. Enkle knappetrykk eller doble knappetrykk brukes. -1 pluss -10 Trykk samtidig for 90 AutoSving til babord disp Trykk for å vise datasider Trykk i 1 sekund for lysjustering Trykk i 3 sekunder for kontrastjustering Trykk i 9 sekunder (i Standby modus) for å slå av Når slått av, trykk i 1 sekund for å slå på standby Trykk for Standby modus Trykk i 2 sekunder for kalibreringsmodus -1 plus +1 Press for Response level Kursskifte knapper Babord 1 Styrbord 1 Babord 10 Syrbord pluss +10 Trykk samtidig for 90 AutoSving til styrbord track Trykk for å styre til veipunkter, (Auto valgt først) hvis navigator sender veipunktinformasjon til pioten Trykk for å gå til neste veipunkt Trykk i sekund for å avslutte veipunktstyring auto Trykk for Auto modus D

11 Kapittel 1: Grunnleggende bruk 3 Vist informasjon Pilotens kontrollpanel gir deg følgende informasjon: Varibal tekstområde (opp til 9 karakterer) Babord og styrbord styreindikatorer nm S M MAG TRUE Kursindikatorer Distanseenheter: ingen enheter = kilometer nm = nautiske mil SM = statute miles Hvis en rorføler (ekstrautsyr) er montert på SPX-5 Sport systemet, vil en rorindikator bli vist på skjermen. Denne indikatoren forteller rorposisjonen som rorføleren måler. Rorposisjonsindikatoren kan slåes av og på i skjermkalibreringsmenyen (se SmartPilot-X5 Sport Installasjonsanvisningen for detaljer). 1.3 Bruke SPX-5 Sport systemet for å styre båten Styre automatisk på en kurs Rorposisjonsindikator. Kommer kun frem hvis rorføler er montert på piloten. Hvis ikke er dette området blankt. ADVARSEL: Hold kontinuerlig utkikk Automatisk kurskontroll gjør det enklere å styre båten, men det er ikke en erstatning for godt sjømannskap. Sørg for at det ALLTID er noen som holder utkikk ved styreposisjonen. Bruke SPX-5 Sport systemet til å styre på en kurs: 1. Sørg for at du kan håndstyre båten på en tilfredstillende måte. 2. Stabliser båten på den ønskede kursen. D TRUE D3560-6

12 4 SmartPilot X-5 Sport Bruksanvisning 3. Trykk auto for å aktivisere Auto modus. SPX-5 Sport systemet vil styre båten på den valgte kursen som vises på skjermen. Dette modus blir ofte kalt pek og lås. Gå tilbake til håndstyring For å avslutte Auto modus og gå tilbake til håndstyring, trykk standby for å frigjøre SPX-5 Sport systemet og gå tilbake til Standby modus. I Standby modus: Du har manuell kontroll over båten. Skjermen viser STANDBY og båtens aktuelle kompasskurs. TRUE Forandre kurs i Auto modus I Auto modus, trykk -1, -10, +1 og +10 for å forandre den låste kursen, i enten 1 eller 10 steg. Bruk -1 eller -10 for å skifte kurs til babord, og+1 eller +10 for å skifte kurs til styrbord. For ksempel: trykk -10 for 30 kursendring til babord. D Babord Styrbord eller eller D AutoSving I Auto modus kan du utføre en AutoSving på 90 ved å trykke -1 og -10 for en AutoSving til babord, eller +1 og +10 for en AutoSving til styrbord. Unngå hindringer Når båten er under autopilotkontroll kan du skifte kursen for å unngå en hindring på følgende måte: Styr båten manuelt for straks å styre unna hindringen. Dette er svært nyttig når en rask kursendring er nødvendig i en krisesituasjon. eller Bruk -1, -10, +1 og +10 for å forandre den låste kursen.

13 Kapittel 1: Grunnleggende bruk 5 Hindring Oprinnelig kurs Unnamanøver Styre unna Den anbefalte måten å styre unna en hindring på er å: 1. Trykk standby for å gå tilbake til Standby modus. 2. Vri på rattet for å manuelt styre unna hindringen. 3. Trykk auto for å gå tilbake til Auto modus Hvis du ikke har tid til å gå til Standby modus(f.eks i en nødsituasjon) kan du manuelt vri på rattet for å komme unna hindringen uten å gå ut av Auto modus.når du har kommet unna hindringen kan du trykke standby og så auto for å gå tilbake til Auto modus på den forrige kursen. Velge en kursendring 1. Bruk -1, -10, +1 og +10 for å velge en kursendring i ønsket retning. For eksempel, trykk-10 tre ganger for en 30 endring til babord. 2. Når du har kommet forbi hindringen kan du reversere kursendringen du gjorde for å unngå hindringen. For eksempel, trykk +10 tre ganger for å gå 30 tilbake mot styrbord. Av Kurs alarm Hvis du har vært utenfor den låste kursen i 20 sekunder, vil du høre en alarm fra kontrollpanelet og skjermen vil vise om kursfeilen er til styrbord eller babord. D = ute av kurs til babord = ute av kurs til styrbord For å avbryte en Av Kurs alarm, trykk standby for å gå tilbake til manuell styring. Hvis kursen retter seg eller hvis du endrer kurs vil alarmen slå seg av automatisk. Merk: Fra fabrikk er grensen for Av Kurs alarm satt til 20º. Du kan forandre denne vinkelen i Dealer Kalibreringen (se SmartPilot X-5 Sport Installasjonsanvisning). D3315-5

14 6 SmartPilot X-5 Sport Bruksanvisning 1.4 Justere pilotens yteevne I prinsippet er den enkleste måten å forandre yteevnen til SPX-5 Sport systemet på å forandre responsnivået. Respons kontrollerer forholdet mellom hvor godt SPX-5 Sport systemet skal holde den låste kursen, og mengden roraktivitet. Å forandre responsnivået skal normalt være den eneste justeringen du trenger å gjøre på ditt SPX-5 Sport system fra tid til annen. Når du slår på ditt SPX-5 Sport system for første gang etter installasjon, vil responsnivået være satt til nivå 5, men du kan forandre nivået i User Calibration (se din SmartPilot X-5 Sport Installasjonsanvisning for detaljer). Forandringer som blir gjort i User Calibration vil bli lagret i SPX-5 Sport systemet når den slåes av. Du kan også gjøre midlertidige justeringer av responsnivået for raskt å forandre yteevnen etter skiftende forhold. Denne midlertidige justeringen vil ikke huskes når systemet slåes av. Når du slår systemet på igjen vil responsnivået være den faste verdien som var satt i User Calibration. Responsnivå Som en hovedregel kan vi si at jo høyere responsnivået er jo mer nøyaktig vil pilot holde kursen. Lav responsinstilling vil redusere rorets aktivitet og fører til lavere strømforbruk. SPX-5 Sport systemet har 9 nivåer for responsinstilling: Nivå 9 til 7 piloten vil holde kursen nøyaktig med mye roraktivitet (og høyt strømforbruk). Dette kan gi en noe brutal styring i åpen sjø da piloten hele tiden vil jobbe mot bølgene. Nivå 6 til 4 piloten skal holde en stabil kurs og foreta kontrollerte jevne svinger under normal operasjon. Nivå 3 til 1 minimaliserer mengde roraktivitet. Man vil spare strøm, men kursfeilen blir kortvarig større. Midlertidig justering av responsnivået Øke respons Senke respons D

15 Kapittel 1: Grunnleggende bruk 7 For å gjøre midlertidig justeringer av responsnivå: 1. Trykk og slipp -1 og +1 samtidig, for å vise RESPONSE skjermbildet. Merk: RESPONSE er satt som en av datasidene fra fabrikk (se SmartPilot X-5 Sport Installasjonsanvisning), så du kan også komme til dette bildet ved å trykke disp og så bla deg gjennom datasidene. 2. Trykk -1 eller +1 for å forandre responsnivået. 3. Trykk disp eller vent i fem sekunder for å gå tilbake tilbake til forrige skjermbilde. Merk: Du vil miste midlertidige justeringer av responsnivået når piloten slåes av. For permanent justering av responsnivået må du justere responsnivået i User Calibration. 1.5 Kontrollpanelets lys og kontrast Justere belysning For å justere lyset på skjermen og knappene: 1. Hold nede disp knappen i 1 sekund fra hvilket som helst modus for å få frem LAMP skjermbildet og slå på lyset.. 1 sekund 2. Trykk disp for å bla mellom de forskjellige lysstyrkene: LAMP 3 (det sterkeste lyset), LAMP 2, LAMP 1, OFF, LAMP 1, LAMP 2, LAMP 3 osv. Når du forandrer lysstyrken på autopiloten vil du også forandre lysstyrken på andre SeaTalk instrumenter som f.eks ST60 instrumenter. 3. Skjermbildet går tilbake til forrige modus hvis du ikke trykker på noen knapper i løpet av 10 sekunder. Hvis du trykker en modus knapp innen 10 sekunder vil du velge respektiv modus. For eksempel: auto velger Auto modus, standby velger Standby modus. Merk: (1) Du kan også justere lyset fra andre SeaTalk instrumenter eller kontrollenheter. (2) Når du slår av systemet vil de valgene du har gjort for belsyning bli mistet. Kontrast For å justere kontrastnivået på skjermen: 1. Med autopiloten i Standby modus, hold nede disp knappen i 1 sekund for å komme til LAMP skjermbildet. 2. Trykk disp knappen en gang til for å få frem CONTRAST skjermbildet. 3. Bruk +1 og -1 for å velge ønsket kontrastnivå (fra 1 til 15). D

16 8 SmartPilot X-5 Sport Bruksanvisning 4. Skjermbildet går tilbake til forrige modus hvis du ikke trykker på noen knapper i løpet av 10 sekunder. Hvis du trykker en modus knapp innen 10 sekunder vil du velge respektiv modus. For eksempel: auto velger Auto modus, standby velger Standby modus. 1.6 Datasider En serie datasider på kontrollpanelet gir deg rask tilgang på diverse data fra ditt SPX- 5 Sport system. For å vise disse datasidene: 1. Trykk disp for å vise den første datasiden. 2. Trykk disp igjen for å gå til den neste datasiden. Fortsett denne prosessen til du kommer til den siden som har de data du er på jakt etter. 3. Når du har bladd gjennom alle datasidene vil du til slutt komme tilbake til modussiden som viser hvilket modus SPX-5 Sport er i (for eksempel, AUTO). Når du bruker ditt SPX-5 Sport system for første gang er fire datasider tilgjengelig som vist nedenfor, men du kan sette opp opptil femten datasider under Display kalibrering, som er beskrevet i SPX-5 Sport Installasjonsanvisningen. Fabrikkvalgte datasider Dataside 4 Autopilot modus Dataside 1 Dataside 3 Trykk i 1 sek for å for å gå tilbake til forrige dataside Dataside 2 De fleste datasidene viser data fra andre instrumenter og de kan ikke justeres på piloten. Et untak er RESPONSE siden der du kan jsutere verdien med -1 og +1 knappene. Veipunktnavn Hvis veipunkter fra en navigator har fått et navn vil Pilot kontrollpanelet vise dette på Cross Track Error (XTE), Bearing To Waypoint (BTW) og Distance To Waypoint (DTW) datasidene: Veipunktnavn med fem karrakterer eller mindre vil vises sammen med sidenavnet (som vist på skjembilde A nedenfor). Veipunktnavn med fler enn fem karakterer vil bli vist vekselvis med sidenavnet (som vist på skjermbilde B nedenfor). D

17 Kapittel 1: Grunnleggende bruk 9 Hvis veipunktnavnet har fler enn ni karakterer, vil kun de ni første vises på skjermbildet. TRUE TRUE A TRUE 1.7 Alarmer SPX-5 Sport systemet støtter alarmer som vist nedenfor. Når en alarm blir utløst vil kontrollpanelet pipe og en alarmmelding blir vist på skjermen. Reagere på alarmer Hvis ikke annet er beskrevet, trykker du standby knappen for å slå av alarmen og gå tilbake til håndstyring. Hvis flere alarmer blir utløst vil neste vises når en slettes. B D Melding LARGE XTE MOB NEXT WPT Beskrivelse og mulig løsning Stort kursavvik Kommer hvis kursavviket er større enn 0.3 nm. Alarmen slåes av hvis kursavviket blir lavere igjen. Mann Over Bord alarm SPX-5 Sport systemet aktiviserer Mann Over Bord alarmen hvis den mottar mann over bord (MOB) melding fra et annet instrument i SeaTalk systemet. Den viser teksten MOB istedenfor veipunktnummer på XTE, DTW og BTW datasidene. Hvis piloten er i Track modus vil det komme en Neste Veipunkt alarm for å informere deg om skifte av veipunkt. Neste Veipunkt alarm SPX-5 Sport systemet aktiviserer Neste Veipunkt alarm når veipunktet forandres fra en navigator. Dette skjer når: når du velger automatisk målfølging ved å trykke track fra Auto. du velger å gå til neste veipunkt ved å trykke track i 1 sekund i Track modus (kun med SeaTalk navigatorer). båten kommer frem til målpunktet og navigatoren aksepterer neste veipunkt. du aktiviserer Mann Over Bord (MOB) funksjonen i Track modus Når alarmen blir aktivisert vil piloten fortsette på samme kurs, men viser: peilingen til neste veipunkt. retningen båten vil svinge for å gå mot neste veipunkt.

18 10 SmartPilot X-5 Sport Bruksanvisning Melding NEXT WPT (fortsetter) OFFCOURSE (PT eller Stb) SHALLOW Beskrivelse og mulig løsning Reagere på en Neste Veipunkt alarm For å reagere på en Neste Veipunkt alarm: sjekk at det er trygt å endre kurs til neste veipunkt og trykk track for å gå til neste veipunkt. alternativt kan du slå av alrarmen uten å akseptere at du skal gå til neste veipunkt ved å trykke standby for å gå til håndstyring eller auto for å gå til Auto modus. Merk: Styring til veipunkt fungerer bare hvis SPX-5 systemet mottar gyldig peiling til veipunkt og veipunkt nummer/navn. Av Kurs alarm Kommer hvis båten har vært utenfor den låste kursen i mer enn 20 sekunder. PT = Kursfeil til babord Stb = Kursfeil til styrbord Du kan justere antall grader i Dealer oppsett, se igangkjøringsmanualen for ytterligere opplysninger. Hvis dette skjer flere ganger på rad bør du sjekke ytelsen på din autopilot. Se side 6. Grunnalarm SPX-5 Sport systemet aktiverer en grunnalarm hvis den mottar en grunnalarm via SeaTalk: trykk standby eller disp for å slå av alarmen 1.8 Responsoppsett Respons kontrollerer forholdet mellom hvor godt SPX-5 Sport systemet skal holde den låste kursen, og mengden roraktivitet. Du kommer til brukerkalibreringene via User kalibreringsmodus. Informasjon om andre funksjoner finner du i SmartPilot X-5 Sport Installasjonsanvisning. Merk: Du kan også gjøre midlertidige justeringer av responsnivået for raskt å forandre yteevnen etter skiftende forhold, som beskrevet tidligere i kapittelet. Skjermtekst Valg RESPONSE Område = 1 til 9. Nivå 9 til 7 piloten vil holde kursen nøyaktig med mye roraktivitet (og høyt strømforbruk). Dette kan gi en noe brutal styring i åpen sjø da piloten hele tiden vil jobbe mot bølgene. Nivå 6 til 4 piloten skal holde en stabil kurs og foreta kontrollerte jevne svinger under normal operasjon. Nivå 3 til 1 minimaliserer mengde roraktivitet. Man vil spare strøm, men kursfeilen blir kortvarig større.

19 Kapittel 1: Grunnleggende bruk 11 Gå inn i Responsoppsett Du kan kun gå inn i User (bruker) kalibrering fra Standby modus for å justere på responsnivået: 1. Sørg for at SPX-5 Sport systemet er i Standby modus, hold så nede standby i 2 sekunder. Skjermbildet vil nå vise DISPLAY CAL. 2. Trykk disp en gang. Skjermbildet vil nå vise USER CAL. 3. Trykk auto for å gå inn i User (bruker) kalibreringen. Siden for Response oppsett blir vist. 4. For å gå til andre User (bruker) kalibreringssider, trykk disp for å velge de forskjellige kalibreringene (beskrevet nedenfor). 5. Bruk -1, +1, -10 og +10 for å forandre verdien på den funksjonen du ønsker å forandre. 6. Når du har gjort alle forandringene du ønsket å gjøre kan du holde standby knappen inne i 2 sekunder for å gå ut av kalibreringsmodus og lagre forandringene.

20 12 SmartPilot X-5 Sport Bruksanvisning

21 Kapittel 2: Bruke Track modus 2.1 Innledning Ditt SPX-5 Sport system har Track modus som gjør at du automatisk kan følge ruter og veipunkter som du lager på en kartplotter eller GPS. Et track er en lagret vei mellom flere veipunkter med track linjer som er rette linjer mellom to faste veipunkter. 13 Veipunkt Track legg D I Track modus vil SPX-5 Sport systemet gjøre de kursendringer som er nødvendige for at båten skal holde seg på track linjene, og kompenserer automatisk for strøm og avdrift. Nødvendig ved Track modus For å kunne bruke Track modus må SPX-5 Sport systemet motta ruteinformasjon fra et navigasjonssystem som f.eks: En SeaTalk kompatibel kartplotter eller GPS enhet. En NMEA 0183 eller NMEA2000 kompatibel kartplotter eller GPS enhet. En SeaTalk ng kompatibel kartplotter. Autopiloten kompasskurs justert slik at den stemmer med GPS kurs (COG) Se SmartPilot X-5 Sport Installasjonsanvisningen for detaljer om tilkoblinger. Startposisjon og kurs Før du aktiverer Track modus må du sørge for at båten er i nærheten av Track linjen og har kurs mot veipunktet (se Holde kurslinjen & Cross Track Error (kursavvik) på side 15.). Når du aktiviserer Track modus vil SPX-5 Sport systemet styre båten til den aktiviserte kurslinjen

22 14 SmartPilot X-5 Sport Bruksanvisning 2.2 Prosedyre Aktivisere track modus Start med SPX-5 Sport systemet i Auto modus og din kartplotter eller GPS satt til å følge rute eller veipunkt, og aktiviser track modus på følgende måte: 1. Trykk track knappen for å aktiviseretrack modus. 2. Det vil komme en alarmtone fra autopiloten og skjermen vil vise deg informasjon angående neste veipunkt. 3. Sjekk at det er trygt for båten å styre den kursen som er til neste veipunkt og trykk track knappen en gang til. SPX-5 Sport systemet vil styre båten til ny kurs og skjermbildet vil vise deg den kursen som er nødvendig å styre for å komme inn på kurslinjen. Merk: Hvis båten er mer enn 0.3 nm fra kurslinjen vil en Stort Cross Track Error advarsl komme (se side 16). Ankomme veipunkt og gå til neste Neste veipunkt 270 Neste veipunkt 270 Målpunkt Passert Veipunkt TRUE TRUE Ankomme veipunkt Gå til neste veipunkt D Avslutte Track modus Du kan når som helst avslutte Track modus. For å gjøre dette, enten: Trykk auto for å gå tilbake til Auto modus. eller Trykk standby for å ta manuell kontroll over båten. Unngå hindringer I Track modus har du fortsatt full med kontrollpanelet. Du kan skifte kurs for å unngå hindringer, enten ved å styre manuelt vekk fra hindringen, eller ved å benytte kursskifte knappene (-1, +1, -10 eller +10). For manuelt å styre unne en hidring er den anbefalte metoden: 1. Trykk standby for å gå til Standby modus. 2. Vri rattet manuelt for å styre unna hindringen.

23 Kapittel 2: Bruke Track modus Trykk auto for o gå tilbake til Auto modus. Hvis du ikke har tid til å gå til Standby modus (f.eks i en nødsituasjon), kan du manuelt vri på rattet for å styre unna hindringen, mens du er i Track modus. Når du har passert hindringen kan du trykke standby og så auto auto, for å gå tilbalke til Auto modus og styre på den aktuelle kursen. Straks du har kommet forbi hindringen kan du, enten: Gå tilbake til til planlagt kurslinje ved å trykke track,og så svare på informasjonen om NEXT WPT ved å trykke track en gang til ellerr Bruke kartplotteren for å lage en ny rute til veipunktet. Holde kurslinjen & Cross Track Error (kursavvik) Cross track error (XTE) er distansen fra båten til den planlagte kurslinjen. XTE kan komme hvis: Du aktiviserer Track modus når du ligger langt vekk fra den planlagte kurslinjen. Du gjør en manuel kursendring for å unngå hindringer. Du ankommer et veipunkt(se side 18). ADVARSEL: Når du aktiviserer eller går tilbake til Track modus vil kursen vanligvis være BTW (peiling til veipunkt), men kursen kan variere noe for å styre tilbake til kurslinjen og redusere XTE. Kurskorreksjon Eksempel 1: Startkursen er mot veipunkt Veipunkt Eksempel 2: Startkursen er vekk fra veipunktets posisjon. Veipunkt Cross track error Cross track error TRUE TRUE D

24 16 SmartPilot X-5 Sport Bruksanvisning I praksis er det best at båten følger en forhåndsdefinert kurslinje så nøyaktig som mulig, spesielt for å unngå potensielle kollisjoner med faste objekter som befinner seg i nærheten av kurslinjen. Raymarine sin styrealogaritme i Track modus sørger for sikker navigasjon ved å korrigere XTE så raskt som mulig, men med en maksimal styrevinkel på 30º i forhold til kurslinjen. Piloten vil da hold båten tett på kurslinjen. Stort kursavvikr Hvis kursavvik er større enn 0.3 nm, vil SPX-5 Sport systemet utløse en Large Cross Track Error alarm og autopilotens kontrollpanel vil vise om du er på baborf (Pt) eller styrbord (Stb) side av kurslinjen. Kursavvik (XTE) mer enn 0.3 nm Veipunkt 2 Aktuell rute Planlagt rute Veipunkt 1 Kompensere for avdrift Under de fleste forhold vil SPX-5 Sport systemet holde deg på valgt kurslinje innenfor ±0.05 nm (300 ft) eller bedre. Den tar hensyn til båtens hastighet når den kalkulerer kursskifte for å sikre optimal ytelse. D Veipunkt 2 Båtens fart over grunn Avdriftskomponent Båtens fart gjennom vann Veipunkt 1 D

25 Kapittel 2: Bruke Track modus 17 Ankomme veipunkt Når du nærmer deg veipunktet vil det komme en alarm fra kontrollpanelet og meldingen neste veipunkt (NEXT WPTblir vist på skjermen. Dette skjermbildet vil vise peiling til neste veipunkt.. Ankomme veipunkt og gå til neste Neste veipunkt 270 Neste veipunkt 270 Målpunkt Passert Veipunkt TRUE TRUE Ankomme veipunkt Gå til neste veipunkt D ADVARSEL: Sørg for sikker navigasjon Før du forandrer kurs må du sørge for at det er trygt å gjøre det. Vær alltid klar over relativ vindvinkel, spesielt når du skal svinge vekk fra vinden. For å styre til neste veipunkt i en rute Når alarmen for å gå til neste veipunkt kommer vil SPX-5 Sport systemet midlertidig avslutte Track modus for å fortsette på den sallerede styrte kursen.for å gå til neste veipunkt: 1. Sjekk at det er trygt å svinge til neste kurslinje. 2. Trykk track knappen for å avbryte adkomstalarmen og fortsette til neste veipunkt i ruten. Merk: Hvis du ikke trykker track for å akseptere neste veipunkt vil SPX-5 Sport systemet fortsette på den kursen du har og alarmen vil fortsatt pipe. Hoppe over et veipunkt (kun SeaTalk kartplottere) Hvis du ønsker å gå til neste veipunkt i ruten før du har kommet til det som båten styrer til for øyeblikket kan du gjøre det ved å trykke og holde track knappen i 1 sekund. Autopilotens kontrollpanel vil da vise deg informasjon om neste veipunkt. Sjekk om der er trygt å forandre kurs,og trykk track for å svinge båten mot neste veipunkt.

SmartPilot X-5. Rattpilot Bruksanvisning. Dokumentnummer: 81302-1-NO Dato: Oktober 2008

SmartPilot X-5. Rattpilot Bruksanvisning. Dokumentnummer: 81302-1-NO Dato: Oktober 2008 SmartPilot X-5 Rattpilot Bruksanvisning Dokumentnummer: 81302-1-NO Dato: Oktober 2008 SPX-5 Rattpilot Bruksanvisning SeaTalk er et registrert varemerke for Raymarine Ltd. Raymarine, SeaTalk ng, SmartPilot,

Detaljer

Raymarine S100 Fjernkontroll Bruksanvisning

Raymarine S100 Fjernkontroll Bruksanvisning D7637-1 Raymarine S100 Fjernkontroll Bruksanvisning Velkommen til S100 fjernkontroll Bruksanvisninger kan være svært kompliserte, men vær ikke bekymret. Vi har gjort denne så enkel som overhode mulig.

Detaljer

Raymarine S1000 Autopilot Bruksanvisning

Raymarine S1000 Autopilot Bruksanvisning D7637-1 Raymarine S1000 Autopilot Bruksanvisning Velkommen til S1000 autopilot Bruksanvisninger kan være svært kompliserte, men vær ikke bekymret. Vi har gjort denne så enkel som overhode mulig. Bruksanvisningen

Detaljer

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen NSO evo2 Hurtigguide NO Slå NSO evo2 på og av Bruk av/på knappen: - på front av NSO evo2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på OP40 (tilleggsutstyr) - på HJEM

Detaljer

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide NO Slå Zeus 2 Glass Helm systemet på og av Bruk av/på knappen: - på front av Zeus 2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på ZC1

Detaljer

SmartPilot X-5. Sportpilot Installasjonsmanual. Dokumentnummer: 87076-1-NO Dato: Mars 2008

SmartPilot X-5. Sportpilot Installasjonsmanual. Dokumentnummer: 87076-1-NO Dato: Mars 2008 SmartPilot X-5 Sportpilot Installasjonsmanual Dokumentnummer: 87076-1-NO Dato: Mars 2008 SeaTalk er et registrert varemerke for Raymarine Ltd. Raymarine, SeaTalk ng, SmartPilot, AutoLearn, AutoRelease,

Detaljer

Outboard pilot. for. HDS Touch og HDS Gen3. Brukerhåndbok NORSK

Outboard pilot. for. HDS Touch og HDS Gen3. Brukerhåndbok NORSK Outboard pilot for HDS Touch og HDS Gen3 Brukerhåndbok NORSK Outboard motor autopilot Lowrance SmartSteer interface (Autopilot betjeningskontroller) sørger for styring og kontroll av utenbordsmotor. Autopiloten

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Hurtig guide kalibrering p70/p70r

Hurtig guide kalibrering p70/p70r Hurtig guide kalibrering p70/p70r ALLE AUTOPILOTER MÅ KALIBRERES FØR BRUK. PILOTEN MÅ IKKE BENYTTES FØR HAVNE OG SJØ KALIBRERINGEN ER GJENNOMFØRT Første gang du skrur på instrumentet må du stille inn språk

Detaljer

NSS evo2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9, 12, 16 skjermer

NSS evo2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9, 12, 16 skjermer NSS evo Hurtigguide NO Frontpanel 7 skjerm 9,, 6 skjermer 5 6 4 9 7 4 MARK 5 6 7 7 MARK 8 Nr. Beskrivelse Berøringsskjerm Roteringsknapp. Roter for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å

Detaljer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer Zeus Hurtigguide NO Frontpanel 7 skjerm 9 & skjermer 5 6 4 9 7 4 MARK 5 6 7 7 MARK 8 Nr. Beskrivelse Berøringsskjerm Roteringsknapp. Roter for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å bekrefte

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434

Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434 Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434 Betjening og Installasjon Versjon 1.0 ProNav as Boks 421 4379 Egersund Tlf 51494300 Fax 51492100 www.pronav.no Installasjon av Kompass Rate Stabilisator (gjelder

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com Gallop BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres eller

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT Trot TRACKER BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

NSE8 & NSE12 Hurtig-guide norsk

NSE8 & NSE12 Hurtig-guide norsk NSE8 & NSE12 Hurtig-guide norsk NO 2 3 4 1 5 8 10 11 IN PLOT MARK GO TO VESSEL MOB 1 2 3 GHI JKL MNO 4 5 6 TUV 7 PQRS 8 9 WXYZ STBY AUTO 0 OUT 6 7 9 12 13 CHART RADAR ECHO NAV INFO PAGES 14 1 2 3 4 Direkteknapper:

Detaljer

Nybegynnerkurs GPS Navigasjon. Sjø og Land. På vei 17 mai 2006 GPS er like bra på land, på sjøen og i lufta, men learn to walk before you run

Nybegynnerkurs GPS Navigasjon. Sjø og Land. På vei 17 mai 2006 GPS er like bra på land, på sjøen og i lufta, men learn to walk before you run Nybegynnerkurs GPS Navigasjon Sjø og Land På vei 17 mai 2006 GPS er like bra på land, på sjøen og i lufta, men learn to walk before you run Øvingsoppgaver 2010 GPS mottakeren i bruk Betjene mottageren

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

Norsk brukermanual for:

Norsk brukermanual for: Norsk brukermanual for: IntelliMap 642c igps og IntelliMap 502c igps NAVICO NORWAY AS, info.no@navico.com 1 INNLEDNING...3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER...3 HVORDAN FUNGER MIN GPS/KARTPLOTTER...4 INSTALLASJON...4

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

ZC2-kontroller. Brukerveiledning NORSK. bandg.com

ZC2-kontroller. Brukerveiledning NORSK. bandg.com ZC2-kontroller Brukerveiledning NORSK bandg.com Kabling CAN-BUSS (NMEA 2000) A B C 1,8 m (6 fot) Micro-Cdroppkabel med hannkontakt Micro-C T-kontakt CAN-nettverksbuss (NMEA 2000) A C B C ¼¼ Merk: NMEA

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter.

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter. - en vekt fra Innhold Beskrivelse og bruk... 2 Montering... 3 Veiing... 3 Alternativ veieprosedyre:... 3 Beregning av BMI... 4 Visning i kilo (kg) eller pund (lb))... 4 Knapper og LED-indikatorer... 5

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 210 Konfigurasjon SCY/SC/SCJ Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

GPS kurs. Få oversikt over nyttige funksjoner til GPS Lære litt om hvordan de kan brukes Og praktisere litt også

GPS kurs. Få oversikt over nyttige funksjoner til GPS Lære litt om hvordan de kan brukes Og praktisere litt også GPS kurs Få oversikt over nyttige funksjoner til GPS Lære litt om hvordan de kan brukes Og praktisere litt også 1 Funksjoner Pages bla mellom flere moduser Position Compass Waypoints - posisjoner MOB man

Detaljer

1 Introduksjon. 2 Revisjons historie. 3 Programvare revisjoner

1 Introduksjon. 2 Revisjons historie. 3 Programvare revisjoner 1 Introduksjon Takk for at du kjøpte denne Jotron AIS klasse A transponder. Jotron TR-8000 er utviklet for å tilby deg det høyeste nivået av ytelse og holdbarhet, og vi håper at det vil gi mange år med

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

11. Produktet har vært testet og klassesertifisert til EN957 under klasse HB. Trimsykkelen er kun til hjemmebruk. Maksimumsvekt på bruker er 100 kg.

11. Produktet har vært testet og klassesertifisert til EN957 under klasse HB. Trimsykkelen er kun til hjemmebruk. Maksimumsvekt på bruker er 100 kg. Art. Nr: 101304 1 Sikkerhetsinstrukser Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trim apparat. Vær

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Brukers Veiledning S-1800 Sonar

Brukers Veiledning S-1800 Sonar Brukers Veiledning S-1800 Sonar Navn og Funksjoner i Kontrollpanelet. Jan..2003. MODE knapp: Velger bilde-type. 1. Sonar bilde + Data felt 2. Sonar bilde (Off-senter) + Data felt 3. Side Scan bilde + Data

Detaljer

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no CLS DMX16 16 kanals DMX Lys mikser Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning omslagsside Side 2: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

GPSMAP 178C/178Ci. Kartplotter

GPSMAP 178C/178Ci. Kartplotter w w w. b e l a n o r. n o Kartplotter GPSMAP 178C/178Ci Dagslys farge kombi kartplotter/gps/ ekkolodd med 4,5 CFTN display 200 MHz microprosessor for rask zoom og karttegning Benytter BlueChart sjøkart

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

1101 Autopilot. Norsk betjening og Oppjustering

1101 Autopilot. Norsk betjening og Oppjustering 1101 Autopilot Norsk betjening og Oppjustering ProNav as Fiskarvik Maritime Senter 4370 Egersund Tlf. 51 49 43 00 Fax. 51 49 21 00 http://www.pronav.no E-mail: mail@pronav.no Oppdatert pr. 6.sept. 2001

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

1 Introduksjon. 2 Revisjonshistorie

1 Introduksjon. 2 Revisjonshistorie 1 Introduksjon Takk for at du kjøpte denne Jotron AIS klasse A transponder. Jotron TR-8000 er utviklet for å tilby deg det høyeste nivået av ytelse og holdbarhet, og vi håper at det vil gi mange år med

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET I TELEFONEN D5142. Telefonknapper. Telefondisplay

FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET I TELEFONEN D5142. Telefonknapper. Telefondisplay FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET I TELEFONEN D5142 Telefonknapper Telefondisplay Funksjonsbeskrivelse av knapper for standard håndsett D5130 FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET

Detaljer

DC-108. Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien

DC-108. Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien DC-108 Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien INNHOLD I. SIKKERHETSINFORMASJON II. III. IV. GENERELL BESKRIVELSE SPESIFIKASJON NAVN OG FUNKSJONER V. BRUKE DISPLAYET VI. VII. VIII. KONFIGURERE

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Traveller+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 2 Traveller+ 3 4 5 Innholdsfortegnelse 1GENERELT...7

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer