Aspire 1410/1680 Series. Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aspire 1410/1680 Series. Brukerhåndbok"

Transkript

1 Aspire 1410/1680 Series Brukerhåndbok

2 Copyright Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for Aspire 1410/1680 Series Opprinnelig Utgave: Juli 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan finne sted uten varsel. Slike endringer vil innarbeides i nye utgaver av denne håndboken eller supplerende dokumenter og publikasjoner. Dette firmaet gir ingen garantier, verken uttrykte eller impliserte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet og fraskriver seg spesifikt impliserte garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Registrer modellnummeret, serienummeret, innkjøpsdatoen og informasjon om innkjøpssted i plassen som er angitt nedenfor. Serienummeret og modellnummeret blir registrert på etiketten som er festet til datamaskinen din. All korrespondanse om enheten bør omfatte serienummeret, modellnummeret og innkjøpsinformasjon. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et arkivsystem eller overføres på noe vis elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, innspilling eller på andre måter uten å innhente skriftlig tillatelse på forhånd fra Acer Incorporated. Aspire 1410/1680 Series Bærbar Datamaskin Modellnummer: Serienummer: Innkjøpsdato: Innkjøpssted: Acer og Acer-logoen er registrerte varemerker som tilhører Acer Incorporated. Andre selskapers produktnavn eller varemerker brukes i dette dokumentet kun for identifiseringsformål og tilhører de respektive selskapene.

3 iii Begynne med begynnelsen Vi vil gjerne takke deg for at du har valgt en notebook-maskin i Aspireserien til dine mobile databehandlingsbehov. Vi håper du blir fornøyd med Aspire ettersom vi har hatt så stor glede av å produsere den for deg. Dine veiledere Som hjelp til bruk av Aspire har vi utformet et sett av veiledere: Til å begynne med vil plakaten Før vi begynner... hjelpe deg med å komme i gang med å sette opp datamaskinen. Denne Brukerhåndboken gir deg en innføring i mange nye måter som datamaskinen din kan hjelpe deg å bli mer produktiv. Denne håndboken gir klar og konsis informasjon om datamaskinen, så les den nøye. Hvis du får behov for å skrive ut en kopi, er denne brukerhåndboken også tilgjengelig i PDF (Portable Document Format). Følg disse trinnene: 1 Klikk på Start, Alle Programmer, AcerSystem. 2 Klikk på AcerSystem User s guide. Merk: Visning av filen krever at du har Adobe Acrobat Reader installert. Hvis Adobe Acrobat Reader ikke er installert på datamaskinen din, vil klikking på AcerSystem User s guide føre til at installeringsprogrammet for Acrobat Reader kjøres i stedet. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. Hvis du vil vite hvordan du bruker Adobe Acrobat Reader, åpner du menyen Hjelp og Støtte.

4 iv Grunnleggende om vedlkehold og tips om bruk av datamaskinen Slå datamaskinen av og på Når du skal slå på datamaskinen, trykker du ganske enkelt på strømknappen under LCD-skjermen og ved siden av starttastene. Se Forfra på side 3 hvis du vil vite hvor strømknappen befinner seg. Når du skal slå av strømmen, gjør du ett av følgende: Bruk avslutningskommandoen i Windows Klikk på Start, Slå av datamaskinen og klikk på Slå av. Bruke strømknappen Merknad: Du kan også bruke strømknappen til å utføre strømstyringsfunksjoner. Se Strømstyring på side 27. Bruk de tilpassede funksjonene for strømstyring Du kan også slå av datamaskinen ved å lukke skjermlokket eller ved å trykke på dvalehurtigtasten (Fn-F4). Se Strømstyring på side 27. Merknad: Hvis du ikke kan slå av datamaskinen på vanlig måte, trykker du inn strømknappen i mer enn fire sekunder for å slå av maskinen. Hvis du slår av maskinen og vil slå den på igjen, må du vente minst to sekunder før du starter på nytt. Vedlikehold av maskinen Datamaskinen vil være deg til langvarig glede hvis du tar vare på den. Ikke utsett datamaskinen for direkte sollys. Ikke plasser den nær varmekilder, for eksempel radiator. Ikke utsett datamaskinen for temperaturer under 0ºC (32ºF) eller over 50ºC (122ºF). Ikke utsett datamaskinen for magnetiske felt. Ikke utsett datamaskinen for regn eller fuktighet. Ikke søl vann eller væske i datamaskinen. Ikke utsett datamaskinen for støt eller vibrasjoner.

5 v Ikke utsett datamaskinen for støv og skitt. Ikke plasser gjenstander på datamaskinen. Ikke slamre igjen lokket når du lukker datamaskinen. Ikke plasser datamaskinen på ujevne overflater. Ta vare på batterieliminatoren Her er noen måter å ta vare på batterieliminatoren på: Ikke koble batterieliminatoren til noen andre enheter. Ikke trå på strømledningen eller plasser tunge gjenstander oppå den. Vær nøye med å plassere strømledningen og eventuelle kabler borte fra persontrafikk. Når du tar ut strømledningen, må du ikke trekke i selve ledningen, men trekke ut pluggen. Total registrert strømstyrke for innplugget utstyr bør ikke overskride strømstyrken til ledningen hvis du bruker en skjøteledning. Og total registrert strømstyrke for alt utstyr som er innplugget i én veggkontakt, må ikke overskride sikringsverdien. Ta vare på batteriene Her er noen måter å ta vare på batteriene på: Bruk bare originale batterier når du bytter. Slå av strømmen før du tar ut eller bytter batteri. Unngå fikling med batterier. Hold dem utenfor barns rekkevidde. Kvitt deg med batterier i henhold til lokale forskrifter. Sørg for resirkulering hvis mulig. Rengjøring og service Når du rengjør datamaskinen, følger du disse trinnene: 1 Slå av strømmen og ta ut batteriet. 2 Koble fra batterieliminatoren. 3 Bruk en my klut fuktet med vann. Ikke bruk løsningsmidler eller aerosolbaserte rengjøringsmidler. Hvis noe av følgende skjer: Datamaskinen er mistet i gulvet eller kabinettet er skadet. Væske er sølt inn i produktet. Datamaskinen fungerer ikke normalt. Slå opp på "Feilsøking og problemløsing" på side 63.

6 vi

7 Begynne med begynnelsen Dine veiledere Grunnleggende om vedlkehold og tips om bruk av datamaskinen 1 Bli kjent med Aspire 1 Aspire omvisning 3 Forfra 3 Forfra lukket 5 Fra venstre 7 Sett fra høyre 8 Sett bakfra 9 Sett underfra 10 Egenskaper 11 Indikatorer 13 Bruke tastaturet 15 Låsetaster 15 Integrert numerisk tastatur 16 Windows-taster 17 Hurtigtaster 18 Spesialtast 20 Starttaster 21 Berøringspute 23 Grunnleggende om berøringsputen 23 Lagring 25 Harddisk 25 Optisk stasjon 25 Lyd 27 Regulere volumet 27 Strømstyring 27 På reisefot med Aspire 28 Koble fra skrivebordet 28 På tur 28 Ta med deg datamaskinen hjem 29 Reise med datamaskinen 31 Reise internasjonalt med datamaskinen 32 Sikre datamaskinen din 33 Bruke en sikkerhetslås på datamaskinen 33 iii iii iv Innhold 2 Tilpasse datamaskinen 35 Utvide med ekstrautstyr 37 Tilkoblingsalternativer 37

8 Oppgraderingsalternativer 42 Bruke systemverktøy 44 Acer emanager 44 Launch Manager 45 BIOS-Hjelpeprogrammet 45 Windows Arcade 46 Arcade-hurtigtaster 47 Finne og spille av innhold 48 Arcade-kontroller 49 Kino 50 Album 52 Video 54 Musikk 55 Brenner 55 Acer Disk til Disk gjennoppretting 57 Installasjon av flerspråklig operativsystem 57 Gjenopprette uten en gjenopprettings-cd 57 Definere passord og avslutte 58 3 Feilsøking og problemløsing 59 Vanlige spørsmål 61 Feilfinnings-tips 64 Feilmeldinger 65 Be om service 66 International Traveler s Warranty (ITW) 66 Før du ringer 67 Tillegg A Spesifikasjoner 69 Tillegg B Regulerings- og sikkerhetsmerknader 75 Stikkord 91

9 1 Bli kjent med Aspire

10 Aspire-maskinen kombinerer høy ytelse, allsidighet, strømstyringsfunksjoner og multimediekapasitet med en unik stil og ergonomisk design. Arbeid med uovertruffen produktivitet og pålitelighet sammen med din nye databehandlingspartner.

11 Aspire omvisning Når du har satt opp datamaskinen som illustrert på plakaten Før vi begynner..., kan du bli med på en omvisning i din nye Aspire-maskin. 3 Forfra # Del Beskrivelse 1 Displayskjerm Kalles også Liquid-Crystal Display (LCD), viser data fra datamaskinen. 2 Mikrofon Intern mikrofon for lydinnspilling. 3 Tastatur Gir inn data til datamaskinen.

12 4 1 Bli kjent med Aspire # Del Beskrivelse 4 Håndleddsstøtte Komfortabel støtte for hendene når du bruker datamaskinen.. 5 Klikk-knapper (Venstre, senter og høyre) Venstre og høyre knappene fungerer som venstre og høyre musknapper, senterknappen fungerer som en 4-veis manøvreringsknapp. 6 Berøringsflate (touchpad) Berøringssensitiv pekeenhet som fungerer som en datamus. 7 Statusindikatorer Light-Emitting Diodes (LEDs) that turn on and off to show the status of the computerõs functions and components. 8 Starttaster Knapper for å starte ofte brukte programmer. Se Starttaster på side 21 for mer informasjon. 9 Strømbryter Slår datamaskinen på og av.

13 5 Forfra lukket # Del Beskrivelse 1 Høytalere Venstre og høyre høytalere gir stereolyd. 2 Infrarød port (produksjonsopsjon) Grensesnitt mot infrarøde enheter (f.eks. infrarød skriver og IR-sensitiv datamaskin). 3 Strømindikator Lyser når datamaskinen er på. 4 Batteriindikator Lyser når batteriet lades. 5 Bluetooth kommunikasjon Lyser for å vise status av Bluetooth (ekstrautstyr) kommunikasjon. 6 Trådløs kommunikasjon Lyser for å vise status av trådløs LAN (ekstrautstyr) kommunikasjon.

14 6 1 Bli kjent med Aspire # Del Beskrivelse 7 Line-inn/Mikrofoninn kontakt Mottar lyd line-inn enheter (f.eks., lyd CDspiller, stereo walkman). 8 Line-inn/Mikrofoninn kontakt Mottar lyd line-in enheter (f.eks., lyd CD-spiller, stereo walkman). 9 Høytaler/Line-ut/ Hodetelefon kontakt Kobles til lyd line-ut enheter (f.eks. høyttalere, hodetelefoner). 10 USB 2.0 port Kobles til Universal Serial Bus (USB) 2.0 enheter (f.eks., USB mus, USB kamera). 11 Lås Låser og frigjør lokket. Merk: Bluetooth og trådløsknappene fungerer bare på modeller med Bluetooth og trådløs egenskaper, respektive.

15 7 Fra venstre 5 # Del Beskrivelse 1 Optisk stasjon Intern optisk stasjon, godtar CD-er eller DVD-er avhengig av type optisk stasjon. 2 LED indikator Lyser når den optiske stasjonen er aktiv. 3 Utløserknapp optisk stasjon. Løser ut skuffen på den optiske stasjonen. 4 Nødutløsningshull Løser ut skuffen på den optiske enheten når datamaskinen er slått av.. Se side 66 for mer informasjon.

16 8 1 Bli kjent med Aspire Sett fra høyre # Del Beskrivelse 1 IEEE 1394 port (produksjons-opsjon) Kobles til IEEE 1394 enheter. 2 PC Card utløsningsknapp Løser ut PC Card fra sporet. 3 PC Card spor Kobles til en Type II CardBus PC Card. 4 3-i-1 kortleser Godtar MS, MMC og SD kort. Note: 3-i-1 kortleser er et produksjonsvalg, avhengig av konfigurasjon. Kun ett kort kan brukes av gangen. 5 To USB 2.0 porter Kobles til Universal Serial Bus (USB) 2.0 enheter (f.eks. USB mus, USB kamera). 6 S-video port (produksjons-opsjon) Kobles til TV eller displayenhet med S- video inngang. 7 Nettverkkontakt Kobles til Ethernet 10/100/1000-basert nettverk (produksjonsvalg). 8 Modem kontakt Kobles til telefonlinje. 9 Ventilasjonsåpninger Holder datamaskinen kald, selv etter lang tids bruk.

17 9 Sett bakfra # Del Beskrivelse 1 Stømtilkobling Kobles til en vekselstrøms-omformer. 2 Ekstern skjerm-port Kobles til en displayenhet (f.eks. ekstern skjerm, LCD-projektor). 3 Sikkerhetslås Kobles til en Kensington-type sikkerhetslås for datamaskiner.

18 10 1 Bli kjent med Aspire Sett underfra # Del Beskrivelse 1 Kjølevifte Hjelper til med å holde datamaskinen kjølig. Merk: Ikke dekk til vifteåpningen på noen måte. 2 Batterilås Holder batteriet på plass. 3 Minneseksjon Innholder datamaskinens hovedminne. 4 Harddisk-dokk Holder datamaskinens harddisk (festet med en skrue). 5 Klaff for å løsne batteri Løsner batteriet for å kunne ta ut batteripakken. 6 Batteridokk Holder datamaskinens batteripakke.

19 11 Egenskaper Under er en kort oppsummering av datamaskinens mange egenskaper: Ytelse Intel Pentium M Prosessor 705, 715, 725, 735, 745, 755, eller Intel Celeron M Prosessor 320, 330 Intel 855GME eller 852GM chipsett (produksjons-opsjon) 256/512 MB av DDR333 SDRAM standard, oppgraderbar til 2048 MB med dual sodimm moduler 30 GB og over høykapasitets, Enhanced-IDE harddisk Advanced Configuration Power Interface (ACPI) strømstyringssystem Li-ion hoved-batteripakke Skjerm TFT LCD panel giret stort visningsfelt for maks effektivitet og enkel bruk : XGA (1024x768) oppløsning XGA (1024x768) eller SXGA+ (1400x1050) oppløsning WXGA (1280x800) eller WSXGA+ (1680x1050) oppløsning ATI MOBILITY RADEON 9700 med 64MB videominne (produksjons-opsjon) 3D grafikkstøtte Samtidig LCD og CRT skjerm, og andre displayenheter så som projektor "Automatisk LCD dim" egenskap om automatisk avgjør best oppsett for skjermen og sparer strøm To uavhengige skjermer Multimedia Høyhastighets-stasjon: DVD/CD-RW Combo, DVD-Dual eller DVD-Super Multi 16-bit high-fidelity AC 97 stereo audio Innebygd mikrofon og to høytalere

20 12 1 Bli kjent med Aspire Tilkobling Integrert 10/100/1000 Mbps Fast Ethernet tilkobling (produksjonsopsjon) Innebygd 56Kbps fax/data modem Rask infrarød trådløs kommunikasjon (produksjons-opsjon) IEEE 1394 port (produksjons-opsjon) Tre Universal Serial Bus (USB) 2.0 porter InviLink b/g dual-band tri-mode Wireless LAN (produksjons-opsjon) Bluetooth (produksjons-opsjon) SD/MMC/MS minnekortleser (produksjons-opsjon) Menneskeorientert design og ergonomi Robust, men ekstremt portabelt design Elegant utseende Full-størrelse tastatur med fire programmerbare starttaster Ergonomisentrert berøringsflate (touchpad) pekeenhet Internet 4-veis skrolleknapp Utvidelse En Typee II CardBus PC Card spor Oppgraderbare minnemoduler

21 13 Indikatorer Datamaskinen har tre lettleste statusikoner øverst til høyre over tastaturet. Ikon Funksjon Beskrivelse Versallås (Caps Lock) Num Lock Lyser når versallås (Caps Lock) er aktivert. Lyser når Num Lock er aktivert. Media aktivitet Lyser når harddisk eller optisk stasjon er i bruk.

22 14 1 Bli kjent med Aspire I tillegg er det to indikatorer på frontpanelet. Slev når lokket er lukket så kan statur avleses. Ikon Funksjon Beskrivelse Strøm Lyser når datamaskinen er på. Batteriindikator Lyser når batteriet blir ladet.

23 15 Bruke tastaturet Tastaturet har taster i full størrelse, egne markørtaster, to Windowstaster og tolv funksjonstaster. Låsetaster Tastaturet har tre låsetaster du kan slå av og på. Låsetast Caps Lock Num Lock (Fn-F11) Scroll Lock (Fn-F12) Beskrivelse Når Caps Lock er på, skrives alle alfabettegn med store bokstaver. Når Num Lock er på, er det integrerte talltastaturet i numerisk modus. Tastene fungerer som en kalkulator (komplett med de aritmetiske operatorene +, -, * og /). Bruk denne modusen når du må foreta mye numerisk dataregistrering. En bedre løsning kan være å koble til et eksternt talltastatur. Når Scroll Lock er på, flyttes skjermen én linje opp eller ned når du trykker på henholdsvis opp- eller nedpilen. Scroll Lock fungerer ikke med alle programmer.

24 16 1 Bli kjent med Aspire Integrert numerisk tastatur Det integrerte numeriske tastaturet fungerer på samme måte som et numerisk tastatur på skrivebordsmaskiner. Det angis av små tegn som befinner seg i øvre høyre hjørne av tastene. Av hensyn til tastaturets oversiktlighet er markørstyringssymbolene ikke trykt på tastene. Ønsket Tilgang Num Lock På Num Lock Av Talltaster på integrert tastatur Markørstyringstaster på integrert tastatur Viktige tastaturtaster Skriv inn tall på vanlig måte. Hold Skift nede mens du bruker markørstyringstastene. Hold Fn nede mens du skriver bokstaver på integrert tastatur. Hold Fn nede mens du bruker markørstyringstastene. Skriv bokstavene på vanlig måte.

25 17 Windows-taster Tastaturet har to taster som utfører Windows-spesifikke funksjoner. Tast Windows-tast Beskrivelse Hvis det klikkes bare på denne ene tasten, så er funksjonen den samme som om det trykkes på Start knappen i Windows; Start-menyen vises på skjermen. Tasten kan også bli brukt sammen med en rekke andre taster for en rekke forskjellige funksjoner: + Tab : Aktiverer det neste vinduet på oppgavelinjen. + E : Åpner vinduet Min datamaskin. + F1 : Åpner vinduet Hjelp og støtte. + F : Åpner vinduet Søk: Søkeresultater. + M : Minimerer alle vinduer. Skift + + M : Opphever kommandoen minimer alle vinduer ( + M) action. + R : Åpner dialogboksen Kjør. Applikasjonstast Denne tasten har samme effekt som å klikke på høyre musetast den åpner programmets hurtigmeny.

26 18 1 Bli kjent med Aspire Hurtigtaster Datamaskinen bruker hurtigtaster eller tastekombinasjoner for å få tilgang til de fleste av datamaskinens kontroller som skjermens lysstyrke, volumeffekt og BIOS-hjelpeprogrammet. Når du skal aktivere hurtigtaster, holder du Fn-tasten nede før du trykker på den andre tasten i hurtigtastkombinasjonen. Hurtigtaster Ikon Funksjon Beskrivelse Fn-F1 Hurtigtasthjelp Viser hjelp til hurtigtaster. Fn-F2 Acer esetting Starter Acer esetting i Acer emanager satt med Acer Empowering Key. Se Acer emanager på side 44. Fn-F3 Strømstyring Starter Strømstyring. Fn-F4 Søvn Setter datamaskinen i dvalemodus. Fn-F5 Skjermbytte Bytter skjermutdata mellom den vanlige skjermen, en ekstern skjerm (hvis tilkoblet) og både vanlig og ekstern skjerm.

27 19 Hurtigtaster Ikon Funksjon Beskrivelse Fn-F6 Blank skjerm Slå av skjermens bakgrunnsbelysning for å spare strøm. Trykk på en hvilken som helst tast for å gå tilbake. Fn-F7 Berøringspute av/ på Slår den interne berøringsputen av og på. Fn-F8 Høyttaler av/på Slår høyttalerne av og på. Fn- Volum opp Øker lydvolumet. Fn- Volum ned Reduserer lydvolumet. Fn- Lysstyrke opp Øker skjermens lysstyrke. Fn- Lysstyrke ned Reduserer skjermens lysstyrke. Fn-Hjem Spill/Pause Trykk for å begynne å spille lydsporet eller videospill. Trykk en gan til for å ta en pause. Fn-Side opp Stopp Trykk for å stoppe avspilling av lyd eller videofil. Fn-Side ned Tilbake Trykk for å hoppe tilbake til forrige spor eller videofil, og start avspilling. Fn-Slutt Fremover Trykk for å hoppe fremover til neste spor eller videofil. Alt Gr-$ US dollar Skriver tegnet for US dollar. Alt Gr-Euro Euro Skriver inn eurosymbolet.

28 20 1 Bli kjent med Aspire Spesialtast Du kan plassere Euro symbolet og symbolet for US dollar på øvremidtre og/eller nedre-høyre plass på tastaturet. For å skrive: Euro symbolet 1 Åpne en teksteditor eller ordbehandler. 2 Trykk enten direkt på Euro symbolet nederst til høyre, eller hold Alt Gr og trykk Euro symbolet øverst midt på tastaturet. US dollar symbolet 1 Åpne en teksteditor eller en ordbehandler. 2 Trykk enten direkte på dollar symbolet nederst til høyre på tastaturet, eller hold Alt Gr og trykk dollar symbolet øverst midt på tastaturet. Merk: Denne funksjon varierer med operativsystem-versjonen.

29 21 Starttaster Lokalisert øverst til høyre over tastaturet er det fir knapper. Knappene kalles starttaster. De betegnes post-,web-, "Acer Empowering" og programmerbare taster. Trykk "Acer Empowering" tast for å starte Acer emanager. Se Acer emanager på side 44. Post- og Web er standard for Internet og epost programmer, men kan stilles om av brukeren. For å stille om Web, post og programmerbar tast, kjør Acer Launch Manager. See Launch Manager on page 45. Nr. Beskrivelse Standard applikasjon 1 Post E-post applikasjon (bruker-programmerbar) 2 Web Internet browser applikasjon (Bruker-programmerbar) 3 e Acer emanager (Bruker-programmerbar) 4 P Bruker-programmerbar

30 22 1 Bli kjent med Aspire I tillegg er det to startknapper på frontpanelet. Selv når lokket er lukket så kan du lett bruke funksjonene for trådløs komm. og Bluetooth. Tastene for trådløs komm. og Bluetooth kan ikke resettes av brukeren. Nr. Beskrivelse Standard applikasjon 1 Bluetooth kommunikasjon Lyser for å indikere status av Bluetooth (ekstrautstyr) kommunikasjon. 2 Trådløs kommunikasjon Lyser for å vise status av trådløst LAN (ekstrautstyr) kommunikasjon.

31 23 Berøringspute Denne innebygde berøringsputen er en PS/2-kompatibel pekeenhet som registrerer bevegelse på overflaten. Dette innebærer at markøren reagerer etter hver som du flytter fingeren din på berøringsputens overflate. Den sentrale plasseringen på håndhvileren gir optimal komfort og støtte. Merknad: Når du bruker en ekstern USB- eller seriemus, kan du trykke på Fn-F7 for å deaktivere berøringsputen. Grunnleggende om berøringsputen Følgende elementer lærer deg hvordan du bruker berøringsputen: Flytt fingeren over berøringsputen for å flytte markøren. Trykk på venstre (1) og høyre (3) knapp på kanten av berøringsputen for å velge og utføre funksjoner. Disse to knappene minner om venstre og høyre knapp på en mus. Bruk av fingrene på berøringsputen gir lignende resultater. Bruk den fireveis rulleknappen (2) til å rulle opp eller ned og flytte til venstre eller høyre på en side. Denne knappen etterligner å

32 24 1 Bli kjent med Aspire trykke med markøren i høyre rullefelt i Windows-programmer. Funksjon Venstre Knapp Høyre Knapp Midtre Knapp Kort Berøring Utføre Klikke to ganger raskt. Berøre to ganger (med samme hastighet som du dobbeltklikker med en museknapp). Velge Klikk én gang. Berøre én gang. Dra Klikk og hold, og bruk fingeren til å dra markøren over på berøringsputen. Bank to ganger (med samme hastighet som du dobbeltklikker med en museknapp). Ved den andre berøringen holder du på berøringsputen og drar markøren. Åpne kontekstmeny Klikk én gang. Rulle Klikk og hold opp/ned/ venstre/ høyre. Merknad: Ha tørre og rene fingre når du bruker berøringsputen. Pass også på å holde berøringsputen tørr og ren. Berøringsputen er følsom for fingerbevegelser. Jo lettere berøring, desto bedre respons med andre ord. Hardere berøring vil ikke øke berøringsputens reaksjonsevne.

33 25 Lagring Denne datamaskinen er utstyrt med følgende medielagring: Harddisk Den høykapasitets harddisken er svaret på lagringsbehovene dine. Det er her datafilene og -programmene er lagret. Optisk stasjon Datamaskinen din leveres utstyrt med en optisk stasjon som kan være ett av følgende: DVD/CD-RW Combo DVD-Dual DVD-Super Multi Utløse DVD-brettet Hvis du skal utløse DVD-brettet mens datamaskinen er slått på, trykker du på stasjonsutløserknappen og trekker ut brettet. Når strømmen er slått av, kan du løse ut stasjonsbrettet ved hjelp av nødutløserhullet. Se side 66.

34 26 1 Bli kjent med Aspire Spille DVD-filmer Når DVD-stasjonsmodulen er installert i plassen for optisk stasjon, kan du spille DVD-filmer på datamaskinen. 1 Løs ut DVD-brettet, sett inn en DVD-filmplate og lukk DVD-brettet. Viktig! Når du starter DVD-spilleren for første gang, ber programmet om at du oppgir sonekoden. DVD-plater er inndelt i 6 soner. Når DVD-stasjonen er satt til en sonekode, vil den bare spille DVD-plater for den sonen. Du kan angi sonekoden maksimalt fem ganger (medregnet første gang). Etter det blir den sist angitte sonekoden permanent. Ved gjenoppretting av harddisken tilbakestillles ikke antallet ganger sonekoden er angitt. I en tabell senere i dette avsnittet finner du informasjon om sonekoder for DVD-filmer. 2 DVD-filmen vil spilles automatisk etter noen få sekunder. Sonekode Land eller Sone 1 USA, Canada 2 Europa, Midt-Østen, Sør-Afrika, Japan 3 Sørøst-Asia, Taiwan, Sør-Korea 4 Latin-Amerika, Australia, New Zealand 5 Tidligere SSSR, deler av Afrika, India 6 Folkerepublikken Kina Merknad: Hvis du vil endre sonekoden, setter du inn en DVD-film fra en annen sone i DVD-stasjonen.

35 27 Lyd Datamaskinen leveres med 16-biters Hi-Fi AC 97 stereolyd. De innebygde stereohøyttalerne er lett tilgjengelige. Det finnes lydporter på baksiden av datamaskinen. Se Forfra lukket på side 5 hvis du vil ha mer informasjon om eksterne lydenheter. Regulere volumet Regulere volumet på datamaskinen er enkelt og skjer ved å trykke på noen knapper. Se Hurtigtaster på side 18 for mer informasjon om å reulere høytalervolumet. Strømstyring Denne datamaskinen har en innebygd strømstyringsenhet som overvåker systemaktiviteten. Systemaktivitet refererer til aktivitet som involverer én eller flere av følgende enheter: tastatur, mus, harddisk, periferutstyr koblet til serie- og parallellport, og skjermminne. Hvis ingen aktivitet blir oppdaget i løpet av en tidsperiode (kalt tidsavbrudd ved inaktivitet), stopper datamaskinen noen eller alle disse enhetene for å spare energi. Denne datamaskinen følger et strømstyringsoppsett som støtter Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), som gir både optimal strømsparing og ytelse. Windows håndterer alle strømsparingsrutiner for datamaskinen.

36 28 1 Bli kjent med Aspire På reisefot med Aspire Dette avsnittet gir deg tips og råd om ting du må huske på når du skal ut på tur med datamaskinen. Koble fra skrivebordet Følg disse trinnene for å koble datamaskinen fra eksternt tilbehør: 1 Lagre arbeid under utførelse. 2 Fjern eventuelle medier eller plater fra stasjonen(e). 3 Avslutt operativsystemet. 4 Slå av datamaskinen. 5 Lukk skjermlokket. 6 Koble ledningen fra batterieliminatoren. 7 Koble fra tastatur, pekeenhet, skriver, ekstern skjerm og andre eksterne enheter. 8 Koble fra Kensington-låsen hvis du bruker en til å sikre datamaskinen. På tur når du bare beveger deg korte avstander, for eksempel fra kontorplassen din til et møterom Klargjøre datamaskinen Før du flytter datamaskinen, lukker du skjermlokket for å plassere det i sovemodus. Du kan nå trygt ta med deg datamaskinen hvor som helst i bygningen. Når du skal ta maskinen ut av sovemodus, åpner du skjermlokket. Hvis du tar med deg datamaskinen ut til en kunde eller en annen bygning, kan du velge å slå av datamaskinen: 1 Klikk på Start, Slå av datamaskinen. 2 Klikk på Slå av. - eller - du kan sette datamaskinen i dvalemodus ved å trykke på Fn-F4. Deretter lukker du skjermen.

37 29 Når du er klar til å bruke datamaskinen igjen, låser du opp og åpner skjermlokket og trykker på og slipper strømknappen. Hvis strømindikatoren er av, har datamaskinen gått i dvalemodus og slått seg av. Trykk på og slipp strømknappen for å slå på maskinen igjen. Merk deg at datamaskinen kan gå i dvalemodus etter en periode i sovemodus. Slå på strømmen for å vekke opp maskinen fra dvalemodus. Hva du skal ta med til korte møter Et fulladet batteri vil kjøre datamaskinen i omtrent 2 timer under de fleste forhold. Hvis møtet er kortere enn det, behøver du trolig ikke å ta med deg noen annet enn datamaskinen. Hva du skal ta med til lengre møter Hvis møtet varer lenger enn 2 timer, eller hvis batteriet ikke er fulladet, bør du kanskje ta med deg batterieliminatoren for å plugge inn datamaskinen i møterommet. Hvis møterommet ikke har strømkontakt, kan du redusere belastningen på batteriet ved å sette datamaskinen i sovemodus. Trykk på Fn-F4 eller lukk skjermlokket når du ikke bruker datamaskinen aktivt. Så kan du berøre en tast eller åpne skjermlokket for å fortsette. Ta med deg datamaskinen hjem når du beveger deg mellom kontoret og hjemmet, eller omvendt Klargjøre datamaskinen Etter at du har koblet datamaskinen fra skrivebordet, følger du disse trinnene for å klargjøre datamaskinen for en tur hjem: Undersøk om du har tatt ut alle medier og plater fra stasjonen(e). Hvis du ikke tar ut mediene, kan det ødelegge lese/skrive-hodet i stasjonen. Pakk datamaskinen i en beskyttende væske som forhindrer at datamaskinen sklir omkring og kan dempe virkningen av et eventuelt fall. Advarsel! Ikke pakk gjenstander ved siden av datamaskinens topplokk. Trykk mot lokket kan skade skjermen

38 30 1 Bli kjent med Aspire Hva du skal ta med deg Med mindre du allerede har de aktuelle tingene hjemme, tar du med deg følgende: batterieliminator og strømledning Den trykte brukerhåndboken Spesielle hensyn Følg disse retningslinjene for å beskytte datamaskinen på reise til og fra arbeid: Reduser virkningen av temperaturendirnger ved å ha med deg datamaskinen. Hvis du må stoppe i en lengre periode og ikke kan ha med datamaskinen, kan du legge datamaskinen i bagasjerommet for å unngå at den utsettes for overdreven varme. Endringer i temperatur og fuktighet kan føre til kondensering. Gi datamaskinen mulighet til å komme tilbake til romtemperatur, og undersøk om skjermen har konsens før du slår på maskinen. Hvis temperaturendringen er høyere enn 10 C (18 F), lar du datamaskinen gjenvinne romtemperatur sakte. Hvis mulig lar du datamaskinen stå 30 minutter i omgivelser med temperatur mellom ute- og romtemperaturen. Sette opp et hjemmekontor Hvis du ofte arbeider med datamaskinen hjemme, kan det være lurt å kjøpe en ekstra batterieliminator for hjemmebruk. Med en ekstra batterieliminator sparer du inn på vekten du må ha med deg til og fra. Hvis du bruker datamaskinen hjemme i lengre tidsperioder, ønsker du kanskje også å legge til eksternt tastatur, skjerm og mus.

39 31 Reise med datamaskinen når du beveger deg over en større avstand, for eksempel fra kontorbygningen din til en kundes kontorbygning eller på reise lokalt Klargjøre datamaskinen Klargjør datamaskinen som om du tar den med deg hjem. Kontroller at batteriet i datamaskinen er ladet. På flyplasser kan du bli bedt av sikkerhetspersonell om å slå på datamaskinen. Hva du skal ta med deg Ta med deg følgende ting: Batterieliminator Ett eller flere ekstra, fulladede batterier Ekstra skrivedriverfiler hvis du har tenkt å bruke en annen skriver Spesielle hensyn I tillegg til retningslinjene for å ta med seg datamaskinen hjem, følger du disse retningene for å beskytte datamaskinen når du er på reise: Ta alltid med datamaskinen som kabinbagasje. Hvis mulig, ber du om at datamaskinen inspiseres manuelt. Gjennomlysing på flyplasser er trygt, men ikke la datamaskinen passere en metalldetektor. Unngå å utsett floppy-disker for håndholdte metalldetektorer.

40 32 1 Bli kjent med Aspire Reise internasjonalt med datamaskinen når du reiser fra land til land Klargjøre datamaskinen Klargjør datamaskinen for reise på vanlig måte. Hva du skal ta med deg Ta med deg følgende ting: Batterieliminator Strømledninger som egner seg for landet du reiser til Ekstra, fulladede batterier Ekstra skriverdriverfiler hvis du har tenkt å bruke en annen skriver Kjøpsbevis, i tilfelle du må vise det for tollfunksjonærer International Traveler s Warranty Spesielle hensyn Følg de samme retningslinjene som når du reiser med datamaskinen. I tillegg er disse tipsene nyttige når du reiser internasjonalt: Når du reiser i et annet land, må du undersøke om den lokale strømspenningen er kompatibel med batterieliminatorens spesifikasjoner. Hvis ikke, kjøper du en strømledning som er kompatibel med lokal spenning. Ikke bruk adaptere for el-utstyr til å forsyne datamaskinen din med strøm. Hvis du bruker modem, må du undersøke om modemet og kontakten er kompatible med telesystemet i landet du reiser i.

Aspire 9400/7100 Series. Brukerhåndbok

Aspire 9400/7100 Series. Brukerhåndbok Aspire 9400/7100 Series Brukerhåndbok Copyright 2006. Acer Incorporated. Med enerett. Brukerhåndbok for Aspire 9400/7100 Series Opprinnelig utgave: 01/2006 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1710 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer 1710 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig utgave: Februar 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Aspire 4920 Series. Brukerhåndbok

Aspire 4920 Series. Brukerhåndbok Aspire 4920 Series Brukerhåndbok Copyright 2007. Acer Incorporated. Med enerett. Brukerhåndbok for Aspire 4920 Series Opprinnelig utgave: 05/2007 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan finne

Detaljer

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brukerhåndbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Starte datamaskinen 4 Trådløs tilkobling... 4 Registrering... 5 Programvareinstallasjon... 6 Gjenoppretting... 6 Har du problemer?... 6 Grunnleggende

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13"

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13 Laptop 13 Bärbar dator 13 LT1.2 S Art. No. 142349 7394291020919 onbynetonnet User s Manual Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13" Opphavsrett NetOnNet AB har opphavsretten til denne håndboken. Ingen deler av denne håndboken skal

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1 Innholdsfortegnelse Chapter 1 Innledning........................................1-1 Hvem bør lese denne håndboken?.......................1-2 Bruke Min Presario Kom i gang og gå videre.......1-2 Benyttede

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok HP OmniBook 4150 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

NW7602. Bruksanvisning for Notebook PC

NW7602. Bruksanvisning for Notebook PC NW7602 Bruksanvisning for Notebook PC November 2012 Innhold Kapittel 1: Introduksjon til Bærbar PC Om denne brukerveiledningen... 6 Merknader for denne veiledningen... 6 Sikkerhetshensyn... 7 Forberede

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Brukerhåndbok Copyright 2012-2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

ThinkStation Brukerhåndbok. Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493

ThinkStation Brukerhåndbok. Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Brukerhåndbok Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Brukerhåndbok Type 6423, 6427, 6483, 6493 Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til,

Detaljer

Bærbare PC. Elektronisk håndbok

Bærbare PC. Elektronisk håndbok Bærbare PC Elektronisk håndbok NW8390 July 2013 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres

Detaljer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Brukerveiledning for Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W

Detaljer

ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing Inneholder v Innføring i andre informasjonskilder v Viktige tips for vedlikehold av maskinen v Feilsøking og problemløsing v Informasjon om gjennopprettingsalternativer

Detaljer

Lenovo G480/G485/ G580/G585/G780

Lenovo G480/G485/ G580/G585/G780 Lenovo G480/G485/ G580/G585/G780 Brukerhåndbok V1.0 Les sikkerhetsmerknadene og viktige tips i de medfølgende bruksanvisningene før du bruker datamaskinen. Merk Før du bruker produktet, må du først lese

Detaljer

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder.

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder. Komme i gang Opphavsrett og lisens De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet

Detaljer

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Modell PP22X www.dell.com support.dell.com Merknader og advarsler MERK: En MERKNAD inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt. MERKNAD:

Detaljer

ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing Inneholder v Innføring i andre informasjonskilder v Viktige tips for vedlikehold av maskinen v Feilsøking og problemløsing v Informasjon om gjenopprettingsalternativer

Detaljer

Bærbare PC. Elektronisk håndbok

Bærbare PC. Elektronisk håndbok Bærbare PC Elektronisk håndbok NW8233 Første utgave Juni 2013 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

ibook G4 Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner

ibook G4 Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner ibook G4 Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner K Apple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Ifølge

Detaljer

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

hp pavilion hjemme-pc komme i gang

hp pavilion hjemme-pc komme i gang hp pavilion hjemme-pc komme i gang Komme i gang Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er

Detaljer