Aspire 1690 Series. Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aspire 1690 Series. Brukerhåndbok"

Transkript

1 Aspire 1690 Series Brukerhåndbok

2 Copyright Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for Aspire 1690 Series Opprinnelig Utgave: Marts 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan finne sted uten varsel. Slike endringer vil innarbeides i nye utgaver av denne håndboken eller supplerende dokumenter og publikasjoner. Dette firmaet gir ingen garantier, verken uttrykte eller impliserte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet og fraskriver seg spesifikt impliserte garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Registrer modellnummeret, serienummeret, innkjøpsdatoen og informasjon om innkjøpssted i plassen som er angitt nedenfor. Serienummeret og modellnummeret blir registrert på etiketten som er festet til datamaskinen din. All korrespondanse om enheten bør omfatte serienummeret, modellnummeret og innkjøpsinformasjon. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et arkivsystem eller overføres på noe vis elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, innspilling eller på andre måter uten å innhente skriftlig tillatelse på forhånd fra Acer Incorporated. Aspire 1690 Series Bærbar Datamaskin Modellnummer: Serienummer: Innkjøpsdato: Innkjøpssted: Acer og Acer-logoen er registrerte varemerker som tilhører Acer Incorporated. Andre selskapers produktnavn eller varemerker brukes i dette dokumentet kun for identifiseringsformål og tilhører de respektive selskapene.

3 iii Begynne med begynnelsen Vi vil gjerne takke deg for at du har valgt en notebook-maskin i Aspire-serien til dine mobile databehandlingsbehov. Dine veiledere Som hjelp til bruk av Aspire har vi utformet et sett av veiledere: Til å begynne med vil plakaten Før vi begynner... hjelpe deg med å komme i gang med å sette opp datamaskinen. Denne Brukerhåndboken gir deg en innføring i mange nye måter som datamaskinen din kan hjelpe deg å bli mer produktiv. Denne håndboken gir klar og konsis informasjon om datamaskinen, så les den nøye. Hvis du får behov for å skrive ut en kopi, er denne brukerhåndboken også tilgjengelig i PDF (Portable Document Format). Følg disse trinnene: 1 Klikk på Start, Alle Programmer, AcerSystem. 2 Klikk på AcerSystem User s guide. Merk: Visning av filen krever at du har Adobe Acrobat Reader installert. Hvis Adobe Acrobat Reader ikke er installert på datamaskinen din, vil klikking på AcerSystem User s Guide føre til at installeringsprogrammet for Acrobat Reader kjøres i stedet. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. Hvis du vil vite hvordan du bruker Adobe Acrobat Reader, åpner du menyen Hjelp og Støtte. Grunnleggende om vedlkehold og tips om bruk av datamaskinen Slå datamaskinen av og på Når du skal slå på datamaskinen, trykker du ganske enkelt på Strømbryter under LCD-skjermen og ved siden av starttastene. Se Forfra på side 1 hvis du vil vite hvor Strømbryter befinner seg. Når du skal slå av strømmen, gjør du ett av følgende: Bruk avslutningskommandoen i Windows Klikk på Start, Slå av datamaskinen og klikk på Slå av.

4 iv Bruke strømknappen Merknad: Du kan også bruke Strømbryter til å utføre strømstyringsfunksjoner. Se På reisefot med TraNotisbok-PC på side 40. Bruk de tilpassede funksjonene for strømstyring Du kan også slå av datamaskinen ved å lukke skjermlokket eller ved å trykke på dvalehurtigtasten <Fn> + <F4>. Se På reisefot med TraNotisbok- PC på side 40. Merknad: Hvis du ikke kan slå av datamaskinen på vanlig måte, trykker du inn Strømbryter i mer enn fire sekunder for å slå av maskinen. Hvis du slår av maskinen og vil slå den på igjen, må du vente minst to sekunder før du starter på nytt. Vedlikehold av maskinen Datamaskinen vil være deg til langvarig glede hvis du tar vare på den. Ikke utsett datamaskinen for direkte sollys. Ikke plasser den nær varmekilder, for eksempel radiator. Ikke utsett datamaskinen for temperaturer under 0 ºC (32 ºF) eller over 50 ºC (122 ºF). Ikke utsett datamaskinen for magnetiske felt. Ikke utsett datamaskinen for regn eller fuktighet. Ikke søl vann eller væske i datamaskinen. Ikke utsett datamaskinen for støt eller vibrasjoner. Ikke utsett datamaskinen for støv og skitt. Ikke plasser gjenstander på datamaskinen. Ikke slamre igjen lokket når du lukker datamaskinen. Ikke plasser datamaskinen på ujevne overflater. Ta vare på batterieliminatoren Her er noen måter å ta vare på batterieliminatoren på: Ikke koble batterieliminatoren til noen andre enheter. Ikke trå på strømledningen eller plasser tunge gjenstander oppå den. Vær nøye med å plassere strømledningen og eventuelle kabler borte fra persontrafikk. Når du tar ut strømledningen, må du ikke trekke i selve ledningen, men trekke ut pluggen.

5 v Total registrert strømstyrke for innplugget utstyr bør ikke overskride strømstyrken til ledningen hvis du bruker en skjøteledning. Og total registrert strømstyrke for alt utstyr som er innplugget i én veggkontakt, må ikke overskride sikringsverdien. Ta vare på batteriene Her er noen måter å ta vare på batteriene på: Bruk bare originale batterier når du bytter. Slå av strømmen før du tar ut eller bytter batteri. Unngå fikling med batterier. Hold dem utenfor barns rekkevidde. Kvitt deg med batterier i henhold til lokale forskrifter. Sørg for resirkulering hvis mulig. Rengjøring og service Når du rengjør datamaskinen, følger du disse trinnene: 1 Slå av strømmen og ta ut batteriet. 2 Koble fra batterieliminatoren. 3 Bruk en my klut fuktet med vann. Ikke bruk løsningsmidler eller aerosolbaserte rengjøringsmidler. Hvis noe av følgende skjer: Datamaskinen er mistet i gulvet eller kabinettet er skadet. Datamaskinen fungerer ikke normalt. Slå opp på Vanlige spørsmål på side 22. Forsiktig Endringer eller tilpasninger som ikke uttrykkelig er godkjent av produsenten, kan annullere brukerens autorisasjon, som er tildelt av Federal Communications Commission, til å bruke denne datamaskinen. Bruksbetingelser Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan føre til skadelig interferens, og (2) Denne enheten må godta eventuell mottatt interferens, medregnet interferens som kan forårsake uønskede driftsforhold. Brukere anmodes om å følge RF-instruksjonene for trådløse enheter som er vedlagt i brukerhåndboken til hver RF-enhet. Feilaktig installering eller uautorisert bruk kan føre til skadelig interferens for radiokommunikasjon. Inngrep i den interne antennen vil annullere FCCs sertifisering og din garanti. For å forhindre radiointerferens i den lisensierte tjenesten er denne enheten beregnet på innendørs bruk, og utendørs installering er underlagt lisens.hvis du vil ha mer informasjon om våre produkter, tjenester og støtte, vennligst besøk vår webside:

6 Innhold Begynne med begynnelsen Dine veiledere Grunnleggende om vedlkehold og tips om bruk av datamaskinen iii Slå datamaskinen av og på iii Vedlikehold av maskinen iv Ta vare på batterieliminatoren iv Ta vare på batteriene v Rengjøring og service v En omvisning i Aspire 1 Forfra 1 Forfra lukket 2 Fra venstre 3 Sett fra høyrec 3 Sett bakfra 4 Sett underfra 5 Spesifikasjoner 5 Indikatorer 8 Start-taster 9 Berøringsplate (Touchpad) 10 Berøringsplate - grunnleggende 10 Bruk av tastaturet 12 Låsetaster og innebygd numerisk tastatur 12 Windows-taster 13 Hurtigtaster (Hot keys) 13 Spesialtast 15 Løse ut skuffen på den optiske (CD eller DVD) stasjonen 16 Bruke en sikkerhetslås på datamaskinen 16 Lyd 17 Regulere volumet 17 Bruke systemverktøy 18 Acer emanager 18 Acer GridVista (støtter to skjermer) 19 Launch Manager 21 Vanlige spørsmål 22 Be om service 26 International Traveler s Warranty (ITW) 26 Før du ringer 26 iii iii

7 Acer Arcade (for utvalgte modeller) 27 Acer Arcade-hurtigtaster 28 Finne og spille av innhold 29 Avanserte innstillinger 29 Acer Arcade-kontroller 30 Navigeringskontroller 30 Spillerkontroller 30 Kino 30 DVD-innstillinger 31 Album 32 Innstillinger for lysbildepresentasjoner 33 Video 34 Spille en videofil 34 Video-redigering (Video Authoring) 34 Musikk 35 Brenner 35 Kopiere sikkerhetskopiere CD/DVD-samlingen 35 Lyd lag dine egne samle-cder 35 Data rask og enkel lagring av filer 35 Video verden i bilder 36 TV (for utvalgte modeller) 36 Instant Replay 36 TV-opptak 37 Tidsinnstille opptak 37 TV-forhåndsvisning 37 Bruk av tekst-tv funksjoner (TeleText) 38 TV-innstillinger 38 På reisefot med TraNotisbok-PC 40 Koble fra skrivebordet 40 På tur 40 Klargjøre datamaskinen 40 Hva du skal ta med til korte møter 41 Hva du skal ta med til lengre møter 41 Ta med deg datamaskinen hjem 41 Klargjøre datamaskinen 41 Hva du skal ta med deg 41 Spesielle hensyn 42 Sette opp et hjemmekontor 42 Reise med datamaskinen 42 Klargjøre datamaskinen 42 Hva du skal ta med deg 42

8 Spesielle hensyn 43 Reise internasjonalt med datamaskinen 43 Klargjøre datamaskinen 43 Hva du skal ta med deg 43 Spesielle hensyn 43 Sikre datamaskinen din 44 Bruke en sikkerhetslås på datamaskinen 44 Bruke passord 44 Registrere passord 44 Angi passord 45 Utvide med ekstrautstyr 46 Tilkoblingsalternativer 46 Faks/data modem 46 Nettverk 47 Rask infrarød 47 Universal Serial Bus (USB) 48 IEEE 1394 port 48 PC-kortspor 49 BIOS-Hjelpeprogrammet 51 Oppstartssekvens 51 Aktiver disk to disk Recovery (diskgjenoppretting) 51 Passord 51 Bruke programvare 52 Spille DVD-filmer 52 Strømstyring 53 Acer erecovery 54 Create backup (Lag sikkerhetskopi) 54 Restore from backup (Gjenopprett fra sikkerhetskopi) 55 Create factory default image CD (Lag CD med fabrikkstandard diskbilde 55 Re-install bundled software without CD (Installer medfølgende programvare på nytt uten CD) 56 Change password (Endre passord) 57 Feilsøking og problemløsing 58 Feilfinnings-tips 58 Feilmeldinger 58 Regulerings- og sikkerhetsmerknader 60 Samsvar med ENERGY STAR-retningslinjene 60 FCC-varsel 60 Modemvarsler 61 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 62

9 1 En omvisning i Aspire Når du har satt opp datamaskinen som illustrert på plakaten Før vi begynner..., kan du bli med på en omvisning i din nye Aspire -maskin. Forfra # Del Beskrivelse 1 Displayskjerm Kalles også Liquid-Crystal Display (LCD), viser data fra datamaskinen. 2 Mikrofon Intern mikrofon for lydinnspilling. 3 Tastatur Gir inn data til datamaskinen. 4 Håndleddsstøtte Komfortabel støtte for hendene når du bruker datamaskinen.. 5 Klikk-knapper Venstre og høyre knappene fungerer som (Venstre, senter og høyre) venstre og høyre musknapper, senterknappen fungerer som en 4-veis manøvreringsknapp. 6 Berøringsflate (touchpad) Berøringssensitiv pekeenhet som fungerer som en datamus.

10 2 # Del Beskrivelse 7 Statusindikatorer LED (lysemitterende dioder) som slår seg på og av for å vise tilstanden tii datamaskinen, funksjonene og delene. 8 Starttaster Knapper for å starte ofte brukte programmer. Se Start-taster på side 9 for mer informasjon. 9 Strømbryter Slår datamaskinen på og av. Forfra lukket # Ikon Del Beskrivelse 1 Høytalere Venstre og høyre høytalere gir stereolyd. 2 Infrarød port Grensesnitt mot infrarøde enheter (f.eks. infrarød skriver og IRsensitiv datamaskin). 3 Strømindikator Lyser når datamaskinen er på. 4 Batteriindikator Lyser når batteriet lades. 5 Bluetooth kommunikasjon(for utvalgte modeller) Trykk på knappen for å aktivere eller deaktivere Bluetoothfunksjonen. Lyser for å vise status av Bluetooth kommunikasjon. 6 Trådløs kommunikasjon Trykk på knappen for å aktivere eller deaktivere trådløst nettverk (WLAN). Lyser for å vise status av trådløs LAN (Produksjonsekstrautstyr) kommunikasjon. 7 Line-inn kontakt Mottar lyd line-inn enheter (f.eks., lyd CD-spiller, stereo walkman). 8 Mikrofon-inn kontakt Godtar signaler fra eksterne mikrofoner 9 Høretelefoner/Høyttaler/ Linje-ut plugg Kobles til lyd line-ut enheter (f.eks. høyttalere, hodetelefoner).

11 3 # Ikon Del Beskrivelse 10 USB 2.0 port Kobles til Universal Serial Bus (USB) 2.0 enheter (f.eks., USB mus, USB kamera). 11 Lås Låser og frigjør lokket. Fra venstre # Del Beskrivelse 1 Optisk stasjon Intern optisk stasjon, godtar CD-er eller DVD-er avhengig av type optisk stasjon. 2 LED indikator Lyser når den optiske stasjonen er aktiv. 3 Nødutløsningshull Løser ut skuffen på den optiske enheten når datamaskinen er slått av. 4 Utløserknapp optisk stasjon. Løser ut skuffen på den optiske stasjonen. Merk: Posisjonene av AcerMedia indikator, utløserknapp og nødåpningshull kan variere avhengig av hvilken optisk stasjon som er installert. Sett fra høyrec # Ikon Del Beskrivelse 1 IEEE 1394 port Kobles til IEEE 1394 enheter. 2 PC Card utløsningsknapp Løser ut PC Card fra sporet. 3 PC Card spor Kobles til en Type II CardBus PC Card.

12 4 # Ikon Del 4 4-i-1 kortleser Reader (for utvalgte modeller) Beskrivelse Godtar MS, MS PRO, MMC, og SD kort. Note: 4-i-1 kortleser Reader er et produksjonsvalg, avhengig av konfigurasjon. Kun ett kort kan brukes av gangen. 5 To USB 2.0 porter Kobles til Universal Serial Bus (USB) 2.0 enheter (f.eks. USB mus, USB kamera). 6 S-video port Kobles til TV eller displayenhet med S-video inngang. 7 Nettverkkontakt Kobles til Ethernet 10/100/ 1000-basert nettverk(for utvalgte modeller) 8 Modem kontakt Kobles til telefonlinje. 9 Ventilasjonsåpninger Holder datamaskinen kald, selv etter lang tids bruk. Sett bakfra # Ikon Del Beskrivelse 1 Stømtilkobling Kobles til en vekselstrømsomformer. 2 Ekstern skjerm-port Kobles til en displayenhet (f.eks. ekstern skjerm, LCDprojektor). 3 Sikkerhetslås Kobles til en Kensington-type sikkerhetslås for datamaskiner.

13 5 Sett underfra # 1 Del Harddisk-dokk 2 Klaff for å løsne batteri Batteridokk Batterilås Kjølevifte 6 Minneseksjon Beskrivelse Holder datamaskinens harddisk (festet med en skrue). Løsner batteriet for å kunne ta ut batteripakken. Holder datamaskinens batteripakke. Holder batteriet på plass. Hjelper til med å holde datamaskinen kjølig. Merk: Merk Ikke dekk til vifteåpningen på noen måte. Huser datamaskinens hovedminne og Mini PCI-kort. Spesifikasjoner Microprosessor Intel Pentium M Prosessor ved 1,5 ~ 2,13 GHz eller høyere Intel Celeron M Prosessor ved 1,3 ~ 1,6 GHz eller høyere Minne 256/512 MB of DDR2 SDRAM standard, oppgraderbar til 2048 MB med dual sodimm moduler 512 KB flash ROM BIOS Datalagring En 40 GB og over E-IDE harddisk (2.5", 9.5mm, UltraDMA-100) En intern optisk stasjon 4-in-1 kortleser Reader (for utvalgte modeller)

14 6 Display og video Thin-Film Transistor (TFT) display med: " XGA (1024x768) " WXGA (1280x800) "SXGA + (1400x1050) Acer CrystalBrite (for utvalgte modeller) ATI MOBILITY RADEON X600 med 64/128 MB videominne (for utvalgte modeller) ATI MOBILITY RADEON X700 med 64/128 MB videominne (for utvalgte modeller) Samtidig LCD og CRT display støtte To uavhengige skjermer "Automatisk LCD dim" egenskap som automatisk avgjør beste oppsett for din skjerm og sparer strøm Tilkoblinger Integrert 10/100/1000 Mbps Fast Ethernet tilkobling Innebygd 56Kbps fax/data modem Tre Universal Serial Bus (USB) 2.0 ports InviLink b/g eller a/b/g dual-band tre-modus trådløs LAN (for utvalgte modeller) Lyd 16-bit AC 97 stereolyd To høytalere og en innebygd mikrofon Separate lydporter for hodetelefoner, line-inn og mikrofon-inn enheter Tastatur og pekeenhet 88/89-taster Windows tastatur Ergonomisentrert pekeplate (touchpad) pekeenhet med skrollefunksjon I/O ports Ett Type II PC Card spor En RJ-11 telefonkontakt (V.92, 56Kbps modem) En RJ-45 nettverkskontakt En DC-inn kontakt (AC adapter) En ekstern skjerm-port En høytaler/hodetelefon kontakt En lyd line-inn kontakt

15 7 En mikrofon-inn kontakt En Infrarød (FIR) port En IEEE 1394 port En S-video TV-ut port Tre USB 2.0 ports 4-i-1 MS/MS Pro/MMC/SD kortleser (for utvalgte modeller) Vekt (med batteri) 6.6 lbs (3 kg) Dimensjoner 360(B) x 279(D) x 33.9/38.9(H) mm Omgivelser Temperatur: - Drift: 5 C ~ 35 C - Ikke-drift: -20 C ~ 65 C Luftfuktighet (ikke-kondenserende): - Drift: 20% ~ 80% RH - Ikke-drift: 20% ~ 80% RH System Microsoft Windows XP Home/Pro/MCE ( MCE, for utvalgte modeller) ACPI 1.0b støtte DMI 2.0-tilpasset Wi-Fi -tilpasset Strøm 8-celler (65W) eller 4-celler (32W) Li-ion batteripakke 65W strømomformer 19V 3.42A Ekstrautstyr 256MB/512MB/1GB minneoppgraderingsmodul Ekstra 65W strømomformer Ekstra Li-ion batteripakke Ekstra harddisk USB floppystasjo Merk: Spesifikasjonen ovenfor er kun ment som referanse. PCens eksakte konfigurasjon avhenger av modellen du har kjørt.

16 8 Indikatorer Datamaskinen har tre lettleste statusikoner til høyre over tastaturet. I tillegg er det to indikatorer på frontpanelet. Selv med lokket igjen vises datamaskinens tilstand eller funksjonene som kjører. Ikon Funksjon Versallås (Caps Lock) Numerisk lås (Num Lock) Medieaktivitet Bluetooth kommunikasjon Trådløs kommunikasjon Strømindikator Beskrivelse Lyser når versallås er aktivert. Lyser når numerisk lås er aktivert. Lyser når harddisk eller optisk stasjon er aktiv. Lyser for å vise status av kommunikasjon på Bluetooth. Lyser for å vise status av kommunikasjon på trådløst LAN. Lyser når datamaskinen er på. Batteriindikator Lyser når batteriet lades. 1. Lading: Lampen lyser gult når batteriet lades. 2. Helt oppladet: Lampen lyser grønt i nettstrømmodus.

17 9 Start-taster I det øvre høyre hjørne av tastaturet er det fire knapper. Disse knappene er kalt start knapper. De er satt opp for epost, nett leser, Acer empowering Key og programmerbare funksjoner. Trykk på " " for å kjøre Acer emanager. (Se Acer emanager på side 18). Epost og nett leseren som blir startet, er de som er satt opp som default for epost og internett program, men dette kan endres. For å konfigurere disse knappene, start Acer Launch Manager. Se Launch Manager på side 21. Start-tast P Standard applikasjon Programmerbar Acer emanager (programmerbar) Nettleser Epost Nettleser program (programmerbar) Epost program (programmerbar)

18 10 Berøringsplate (Touchpad) Den innebygde berøringsplaten er en pekeenhet som føler bevegelser på overflaten. Dette betyr at markøren reagerer når du beveger fingeren på overflaten av berøringsplaten. Midtposisjonen på håndleddstøtten gir optimal komfort og støtte. Berøringsplate - grunnleggende Følgende punkt forklarer hvordan du bruker berøringsflaten: Beveg fingeren over berøringsflaten (2) for å bevege markøren. Trykk på venstre (1) og høyre (4) knapp på kanten av berøringsflaten for å utføre valg og funksjoner. Disse to knappene tilsvarer venstre og høyre knapp på en mus. Å tappe på berøringsflate er det samme som å klikke med venstre knapp. Bruk den fireveis rulleknappen (3) til å rulle opp eller ned og flytte til venstre eller høyre på en side. Denne knappen etterligner å trykke med markøren i høyre rullefelt i Windows-programmer.

19 11 Funksjon Venstre knapp (1) Høyre knapp (4) Berøringsflate (2) Senter- knapp (3) Utføre Klikk raskt to ganger. Dunk lett to ganger (med samme hastighet som når du dobbeltklikker på museknapp). Velge Klikk en gang. Dunk lett en gang. Dra Klikk og hold, og bruk så fingeren for å dra markøren på berøringsfla ten. Dunk lett to ganger (med samme hastighet som ved dobbeltklikking på en museknapp) og hold så fingeren nede på berøringsflaten etter annet dunk, og dra med deg markøren. Kontekstme ny for tilgang Klikk en gang. Rull Klikk og hold opp/ ned/venstre/ høyre. Merk: Hold fingrene tørre og rene når du bruker berøringsflaten. Hold også berøringsplaten tørr og ren. Berøringsplaten er følsom for fingerbevegelser. Derfor jo lettere berøring, desto bedre respons. Å dunke hardere vil ikke øke følsomheten av berøringsflaten.

20 12 Bruk av tastaturet Tastaturet av normal størrelse inkluderer en innfelt numerisk tasteplate, separate markørtaster, to Windows-taster og tolv funksjonstaster. Låsetaster og innebygd numerisk tastatur Tastaturet har 3 låsetaster som kan slås av og på. Låsetast Versallås Caps Lock Numerisk lås <Fn> + <F11> Rullelås <Fn> + <F12> Beskrivelse Når versallås er på skrives alle alfanumeriske tegn som STORE bokstaver. Når numerisk lås er på så er den innfelte tasteplaten i numerisk modus. Tastene fungerer som en kalkulator (komplett med aritmetiske funksjoner +, -, * og /). Bruk denne modus når du trenger å legge inn mange numeriske data. En bedre løsning er å koble til et eksternt numerisk tastatur (keypad). Når rullelåsen er på beveger skjermen seg en linje opp eller ned når du trykker på henholdsvis opp- eller nedpil. Rullelåsen fungerer ikke med alle applikasjoner. Den innfelte numeriske tasteplatent fungerer som et separat numerisk tastatur på en standard datamaskin. Det angis av små tegn som befinner seg i øvre høyre hjørne av tastene. Av hensyn til tastaturets oversiktlighet er markørstyringssymbolene ikke trykt på tastene. Ønsket tilgang Numerisk lås på Numerisk lås av Talltaster på integrert Skriv inn tall på vanlig måte. tastatur Markørstyringstaster på integrert tastatur Hold <Skift> nede mens du bruker markørstyringstastene. Hold <Fn> nede mens du bruker markørstyrings-tastene. Viktige tastaturtaster Hold <Fn> nede mens du skriver bokstaver på integrert tastatur. Skriv bokstavene på vanlig måte.

21 13 Windows-taster Tastaturet har to taster som utfører Windows-spesifikke funksjoner. Tast Beskrivelse Windows-logo tast Startknapp. Kombinasjoner med denne tasten utfører ulike funksjons-snarveier. Under er det noen eksempler: < > + <Tab>: Aktiverer neste knapp på oppgavelinjen < > + <E>: Utforsker (Explorer) < > + <F1>: Åpner vinduet Hjelp og støtte < > + <F>: Finn dokument < > + <R>: Viser dialogvinduet for Kjør < > + <M>: Minimaliser alle <Shift> + < > + <M>: Gjør om Minimaliser alle Applikasjons-tast Denne tasten har samme effekt som å klikke på høyre musetast den åpner programmets hurtigmeny. Hurtigtaster (Hot keys) Datamaskinen bruker hurtigtaster eller tastekombinasjoner for tilgang til de flkeste av maskinens funksjoner som skjermlyshet, lydvolum og BIOSfunksjonen. For å aktivere hurtigtaster, trykk og hold inne <Fn> tasten før du trykker på den andre tasten i en hurtigtast-kombinasjon.

22 14 Hurtigtast Ikon Funksjon Beskrivelse <Fn> + <F1> Hurtigtasthjelp Viser hjelp til hurtigtaster. <Fn> + <F2> Acer esettings Starter Acer esettings i Acer emanager. Se Acer emanager på side 18. <Fn> + <F3> Acer epower Management Starter Acer epowermanagement i Acer emanager. Se Acer emanager på side 18. <Fn> + <F4> Søvn Setter datamaskinen i dvalemodus. <Fn> + <F5> Skjermbytte Bytter skjermutdata mellom den vanlige skjermen, en ekstern skjerm (hvis tilkoblet) og både vanlig og ekstern skjerm. <Fn> + <F6> Blank skjerm Slå av skjermens bakgrunnsbelysning for å spare strøm. Trykk på en hvilken som helst tast for å gå tilbake. <Fn> + <F7> Berøringspute av/ på Slår den interne berøringsputen av og på. <Fn> + <F8> Høyttaler av/på Slår høyttalerne av og på. <Fn> + < > < Volum opp Øker lydvolumet. <Fn> + < > < Volum ned Reduserer lydvolumet. <Fn> + < > < Lysstyrke opp Øker skjermens lysstyrke. <Fn> + < > < Lysstyrke ned Reduserer skjermens lysstyrke.

23 15 Spesialtast Hvis tastaturet er satt til oppsettet USA-Internasjonalt, Storbritannia eller du har et tastatur med europeisk layout, kan du skrive eurosymbolet på tastaturet: Euro symbolet 1 Åpne et tekstbehandlingsprogram. 2 Trykk enten direkte på <Euro>-tasten nederst til høyre på tastaturet, eller hold <Alt Gr> og trykk på <5>-tasten øverst på tastaturet. Merk: Noen skrifter og programmer støtter ikke eurosymbolet. På siden finner du mer informasjon. US dollar symbolet 1 Åpne en teksteditor eller en ordbehandler. 2 Trykk enten direkte på <Dollar>-tasten nederst til høyre på tastaturet, eller hold <Shift> og trykk på <4>-tasten øverst på tastaturet. Merk: Denne funksjonen varierer i henhold til språkinnstillingene.

24 16 Løse ut skuffen på den optiske (CD eller DVD) stasjonen For å løse ut skuffen på den optiske stasjonen når maskoinen er på, trykk på skuffens utløserknapp. Når strømmen er av, kan du løse ut skuffen på den optiske stasjonen ved hjelp av hullet for nød-utløsning. Bruke en sikkerhetslås på datamaskinen I en åpning på maskinens høyre panel kan du koble til en Kensingtonkompatibel sikkerhetslås. Koble en sikkehetslåskabel rundt et ubevegelig objekt som et bord eller håndtaket på en låst skuff. Sett inn låsen i sporet og vri om nøkkelen for å låse. Noen nøkkelløse modeller er også tilgjengelige.

25 17 Lyd Datamaskinen leveres med 16-biters Hi-Fi AC 97 stereolyd. De innebygde stereohøyttalerne er lett tilgjengelige. Regulere volumet Regulere volumet på datamaskinen er enkelt og skjer ved å trykke på noen knapper. Se Hurtigtaster (Hot keys) på side 13 for mer informasjon om å reulere høytalervolumet.

26 18 Bruke systemverktøy Acer emanager Acer emanager er et innovativt program laget for ofte brukte funksjoner. Trykk på " " for å starte brukergrensesnittet Acer emanager, som har 5 hovedinnstillinger: -- AcerePowerManagement, Acer enetmanagement, Acer epresentation, Acer erecovery og Acer esettings. Hvis du vil definere " "-tasten, se Start-taster på side 9. 9 Acer epowermanagement (for utvalgte modeller) gir deg sentralt kontroll overalle PCens strømoppsett og full utnyttelse av batteriets levetid. Acer enetmanagement (for utvalgte modeller) hjelper brukere med rask og enkel tilkobling til nettverk i mange forskjellige situasjoner. Acer epresentation gjør det til en lek å lage presentasjoner. Acer erecovery sikkerhetskopierer filene dine slik at du unngår datatap ved eventuelt systemkrasj. Acer esettings er det enkelt å håndtere innstillinger og sikkerhet på PCen. Hvis du vil ha mer informasjon, åpner du Acer emanager, klikker på det aktuelle applikasjonen og velger hjelpefunksjonen.

27 19 Acer GridVista (støtter to skjermer) Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på visse modeller. Når du skal bruke to skjermer med notisbokmaskinen din, må du først sjekke at den andre skjermen er tilkoblet. Deretter velger du Start-Kontrollpanel - Skjerm og klikker på Innstillinger. Velg ikonet for skjerm (2) i visningsruten, og merk av for Utvid Windows-skrivebordet til denne skjermen. Velg Bruk for å bekrefte de nye innstillingene, og klikk på OK for å fullføre prosessen. Acer GridVista er et praktisk verktøy med fire forhåndsdefinerte displayinnstillinger som gjør at brukere kan vise flere vinduer på samme skjerm. Funksjonen aktiveres ved å velge Start - Alle programmer og klikke på Acer GridVista. Du kan velge hvilken du vil av de fire displayinnstillingene som vises nedenfor: Dobbel (vertikal), Trippel (størst til venstre), Trippel (størst til høyre) eller Kvad. Acer GridVista støtter bruk av to skjermer, som kan deles opp uavhengig av hverandre.

28 20 Acer GridVista er enkel å sette opp: 1 Kjør Acer GridVista og velg ønsket skjermkonfigurasjon for hver skjerm fra oppgavelinjen. 2 Dra og slipp hvert vindu i en passende rute. 3 Opplev gleden ved et velorganisert skrivebord. Merk: Kontroller at oppløsningen på den andre skjermen er satt til produsentens anbefalte verdi.

29 21 Launch Manager Launch Manager lar deg sette de 4 oppstarts-tastene over tastaturet. Se Starttaster på side 9 for plassering av oppstarts-tastene. Du kan aksessere Launch Manager ved å klikke på Start, Alle programmer, og så Launch Manager for å starte applikasjonen.

30 22 Vanlige spørsmål Nedenfor finner du en liste over mulige situasjoner som kan oppstå ved bruk av datamaskinen. Enkle svar og løsninger er oppgitt for hver situasjon. Jeg trykket på strømknappen og åpnet skjermen, men datamaskinen starter ikke. Se på strømindikatoren: Hvis den ikke lyser, får ikke datamaskinen strøm. Undersøk følgende: - Hvis du kjører på batteri, kan det gi for lite strøm til å kjøre datamaskinen. Koble til batterieliminatoren for å lade opp batteriet igjen. - Kontroller at batterieliminatoren er plugget riktig inn i henholdsvis datamaskinen og strømkontakten. Hvis den er det, undersøk følgende: - Finnes det en ukurant (ikke for oppstart) diskett i diskettstasjonen? Ta ut eller erstatt den med en systemdiskett og trykk på <Ctrl> + <Alt> + <Del> for å starte systemet på nytt. Ingenting vises på skjermen. Datamaskinens strømstyringssystem blanker automatisk skjermen for å spare strøm. Trykk på en hvilken som helst tast for å slå på skjermen igjen. Hvis du trykker på en tast uten at skjermen slås på igjen, kan to ting være årsaken: Lysstyrkenivået kan være for lavt. Trykk på <Fn> > + <- > for å øke lysstyrken. Skjermenheten kan være satt til en ekstern skjerm. Trykk på skjermbyttetasten <Fn> + <F5> for å bytte visningen tilbake til datamaskinen. Hvis soveindikatoren lyser, er datamaskinen i sovemodus. Trykk på og slipp strømknappen for å fortsette. Bildet vises ikke på hele skjermen. Datamaskinskjermen har en naturlig oppløsning på 1024 x 768 (XGA) for 14,1 / Dette er maskinens standard oppløsning.høyreklikk på Windowsskrivebordet og velg Egenskaper for å åpne dialogboksen Egenskaper for Skjerm. Velg kategorien Innstillinger for å undersøke om oppløsningen er riktig angitt. Oppløsninger lavere enn den angitte oppløsningen er ikke fullskjerms på datamaskinen eller en ekstern skjerm.

31 23 Ingen lyd høres fra datamaskinen. Undersøk følgende: Volumet kan være dempet. I Windows kan du se på volumkontrollikonet (en høyttaler) på oppgavelinjen. Hvis det har et kryss, klikker du på ikonet og fjerner merket for Demp. Lydstyrkenivået kan være for lavt. I Windows kan du se på volumkontrollikonet på oppgavelinjen.du kan også bruke volumkontrollknappene til å justere volumet. Se Hurtigtaster (Hot keys) på side 13 hvis du vil ha flere detaljer. Hvis hodetelefoner, øreplugger eller eksterne høyttalere kobles til "Lineout" på datamaskinens bakpanel, blir de interne høyttalerne automatisk slått av. Jeg vil løse ut den optiske stasjonen uten å slå på strømmen. Jeg kan ikke utløse den optiske stasjonen. Det finnes en mekanisk utløserknapp på optisk stasjonen. Sett ganske enkelt inn tuppen på en penn eller en binders, og skyv for å løse ut brettet. Tastaturet reagerer ikke. Prøv å koble et eksternt tastatur til en USB 2.0-port på baksiden eller venstre side av datamaskinen. Hvis dette fungerer, kontakter du forhandleren eller et autorisert servicesenter, fordi ting tyder på at en intern tastaturkabel kan være løs. Infrarød port fungerer ikke. Sjekk følgende: Sikre at de infrarøde portene på de to enhetene er vendt mot hverandre (+/ - 15 grade) maksimum 1 meter fra hverandre. Sikre at det er fri sikt mellom de to infrarøde portene. Ingenting skal blokkere portene. Sikre at passende programvare kjører på begge enheter (for fil overføring) eller at riktig skriverdriver er installert (for utskrift til en infrarød skriver). I løpet av POST, trykk <F2> for å få tilgang til BIOS og verifiser at infrarød port er aktivert. Sikre at begge enheter er IrDA-tilpasset.

32 24 Skriveren fungerer ikke. Undersøk følgende: Kontroller at skriveren er koblet til en strømkontakt og at den er slått på. Kontroller at skriverkabelen er sikkert festet til datamaskinens parallellport og tilsvarende port på skriveren. Under POST trykker du på <F2> for å åpne BIOS-hjelpeprogrammet og kontrollere at parallellporten (hvis du bruker en parallellskriver) er aktivert. Jeg vil sette opp stedet mitt for bruk av internt modem. Du må sette opp stedet ditt for riktig bruk av kommunikasjonsprogramvaren(f.eks. HyperTerminal): 1 Klikk på Start, Kontrollpanel. 2 Dobbeltklikk på modemer. 3 Velg kategorien Oppringingsregler for å begynn å sette opp stedet. Bruk Hjelp og Støtte (Help and Support) i Windows ved behov. Advarsel:Ved første gangs oppstart av maskinen kan du hoppe over oppsett av Internett-tilkobling fordi det ikke er nødvendig å påvirke hele operativsysteminstallasjonen. Etter at operativsystemet er satt opp, kan du forsette med oppsett av Internett-tilkobling.

33 25 Jeg vil gjenopprette min datamaskin til opprinnelige innstillinger uten gjenopprettings-cder. Merk: Hvis systemet er den flerspråklige versjonen, blir operativsystemet og språket som velges ved første gangs bruk, brukt ved fremtidige gjenopprettingsoperasjoner. Denne gjenopprettingsprosessen vil hjelpe deg med å gjenopprette stasjon C: med det opprinnelige programvareinnholdet som var installert da du kjøpte din bærbare maskin. Følg trinnene nedenfor for å bygge opp stasjon C: igjen. (Stasjon C: vil reformateres og alle data vil slettes.) Det er viktig å sikkerhetskopiere alle datafiler før du bruker dette alternativet. Før du utfører en gjenopprettingsoperasjon, må du undersøke BIOSinnstillingene. 1 Undersøk om funksjonen Acer disk-to-disk recovery er aktivert eller ikke. 2 Kontroller at innstillingen D2D Recovery under Main er satt til Enabled. 3 Avslutt BIOS oppsettverktøy og lagre endringene. Systemet starter på nytt. Merk: Du åpner BIOS oppsettverktøy ved å trykke på <F2> under oppstartstesten. 1 Start systemet på nytt. 2 Når Acer-logoen vises, trykk på <Alt> + <F10> samtidig for å starte gjenopprettingsprosessen. 3 Skjerminstruksjonene har mer informasjon om hvordan du utfører systemgjenoppretting. Viktig: Denne funksjonen kopierer 2 til 3 GB til en skjult partisjon på harddisken.

34 26 Be om service International Traveler s Warranty (ITW) Datamaskinen er sikret med en garantiordning som kalles International Traveler s Warranty (ITW), som gir deg trygghet og sjelefred når du er på reise. Vårt verdensomspennende nettverk av servicesentre er der for å gi deg en hjelpende hånd. Et ITW-pass følger med datamaskinen. Dette passet inneholder alt du behøver å vite om ITW-programmet. En liste over tilgjengelige, autoriserte servicesentre finner du i dette praktiske heftet. Les grundig gjennom dette passet. Ha alltid ITW-passet for hånden, spesielt når du reiser, for å få full hjelp fra våre servicesentre. Plasser kjøpsbeviset ditt i lommen på innsiden av forsideomslaget på ITW-passet. Hvis du reiser i et land som ikke har et Acer-autorisert ITW-servicekontor, kan du fortsatt komme i kontakt med våre kontorer på verdensbasis. Besøk Før du ringer Ha alltid følgende informasjon for hånden når du ringer Acer for online-service, og vær ved datamaskinen når du ringer. Med din hjelp kan vi redusere samtaletiden og løse problemene på en effektiv måte. Hvis det finnes feilmeldinger eller pipesignaler som rapporteres av datamaskinen din, skriver du dem ned etter hvert som de vises på skjermen (eller antall og rekkefølge hvis du får pipesignaler). Du er pålagt å oppgi følgende informasjon: Navn: Adresse: Telefonnummer: Maskin- og modelltype: Serienummer: Innkjøpsdato:

35 27 Acer Arcade (for utvalgte modeller) Acer Arcade er en integrert spiller for musikk, fotografier, DVD-filmer og videoer. Hvis du vil se eller lytte, klikker du på en innholdsknapp (for eksempel Musikk, Musikk Video osv.) på Arcade- hjemmesiden. Cinema (Kino) Se på DVD eller VHS Album Vise fotografier lagret på harddisken eller flyttbare medier Video Se på video og/eller redigere videoklipp Music (Musikk) Lytte på musikkfiler i forskjellige formater Burner (Brenner) Lage CDer og/eller DVDer for deling eller arkivering TV - Se digitale eller analoge TV-programmer (ekstrautstyr) Advanced Settings (Avanserte innstillinger) Juster Acer Arcade i henhold til egne behov Merk: Merk Mens du ser på videoer, DVD-plater eller lysbildepresentasjoner, er skjermbeskytteren og strømsparingsfunksjonene ikke tilgjengelige. Disse funksjonene er aktivert når du lytter på musikk.

36 28 Acer Arcade-hurtigtaster Når maskinen kjører i Windows-miljøet, kan du bruke tastekombinasjonen nedenfor til å kontrolllere og finjustere funksjonene og innstillingene i Acer Arcade. Hurtigtaster <Fn> + <F1> Funksjon Meny for online hjelp <Fn> + <F3> <Fn >+ <F5> <Fn> + <F6> <Fn> + <F8> <Fn> + < > < <Fn> + < > < <Fn> + < > < <Fn> + < > < <Fn> + <Home> <Fn> + <Pg Up> <Fn> + <Pg Dn> <Fn> + <End> Acer epowermanagement med batteriinfo Skjermbytte Blank skjerm Høyttaler av/på Volum opp - Øker høyttalervolumet Volum ned - Reduserer høyttalerens Lysstyrke opp - Øker skjermens Lysstyrke ned - Reduserer skjermens Avspilling: trykk for å begynne å spille lydsporet eller videofilen. Nytt trykk gir pause Stopp: trykk for å stoppe avspilling av lydspor eller videofil Bakover: trykk for å hoppe bakover til forrige spor eller videofil, og begynne å spille Fremover: trykk for å hoppe fremover til neste spor eller videofil

37 29 Finne og spille av innhold Ved å klikke på en knapp på på Acer Arcade-hjemmesiden åpnes den tilsvarende hjemmesiden. Innholdssidene har knapper til venstre og et område med tilgang til innhold til høyre. Hvis en knapp viser ett av flere valg, for eksempel sorteringsrekkefølge, vises den gjeldende innstillingen med en ball i sterke farger på venstre side. Når du skal velge innhold, klikker du på elementet i innholdsområdet. Hvis det finnes mer enn én CD- eller DVD-stasjon, vises alle stasjoner. Bilder og videoer vises som filer (med miniatyrer) og organisert i mapper. Når du skal bla i en mappe, klikker du for å åpne den. Hvis du vil gå tilbake til mappen over den, klikker du på knappen Up one level (Opp ett nivå). Hvis en side har mer innhold enn det er plass til, bruker du knappene nederst til høyre for å rulle gjennom sidene. Avanserte innstillinger Det finnes innstillinger i Acer Arcade som gir deg mulighet til å finjustere maskinens ytelse og dine personlige preferanser. Siden Settings (Innstillinger) er tilgjengelig med knappen Advanced Settings (Avanserte innstillinger) på hjemmesiden. Bruk innstillingen Screen ratio (Skjermforhold) til å angi om du har standard- (4:3) eller widescreen-skjerm (16:9). Sett Audio output (Lydutdata) til Stereo hvis du lytter på høyttalere, eller til Virtual surround sound hvis du bruker hodetelefoner. Merk: Hvis høyttalerne ikke kan generere lavfrekvente signaler, anbefales det at du ikke velger dette alternativet, for å unngå skade på høyttalerne. Klikk på knappen About Acer Arcade (Om Acer Arcade) hvis du vil åpne en side med versjons- og copyrightopplysninger. Klikk på knappen Restore to factory settings (Gjenopprett til fabrikkinnstillinger) for å sette innstillingene for Acer Arcade tilbake til standardverdiene.

38 30 Acer Arcade-kontroller Når du ser på videosekvenser, filmer eller lysbildepresentasjoner på full skjerm, vises to popup-kontrollpaneler hvis du beveger musen. De blir automatisk borte etter en stund. Panelet med navigeringskontroller vises øverst og panelet med spillerkontroller nederst på skjermen. Navigeringskontroller Hvis du vil gå tilbake til Acer Arcade-hjemmesiden, klikker du på Hjem-knappen i øvre venstre hjørne av vinduet. Hvis du vil gå ett nivå opp når du søker etter innhold, klikker du på Up one level (Opp ett nivå). Hvis du vil gå tilbake til et tidligere skjermbilde, klikker du på Return (Tilbake). Knappene øverst til høyre (Minimize Minimize, Maximize, and Close (Minimer, Maksimer og Lukk) har standard PCfunksjonalitet. Hvis du vil avslutte Acer Arcade, klikker du på lukkeknappen i øvre høyre hjørne av vinduet. Du kan også klikke på knappen To PC (Til PC). Spillerkontroller Nederst i vinduet vises spillerkontrollene som brukes til video, lysbildepresentasjoner, filmer og musikk. Gruppen til venstre tilbyr standard avspillingskontroller (spill, pause, stopp, osv...). Gruppen til høyre regulerer volum (demp og volum opp/ned). Kino Merk: Når du spiller DVDer, får du flere kontroller til høyre for volumkontrollene. Disse beskrives mer detaljert i avsnittet om Kino i denne håndboken. Hvis datamaskinen ble levert med en DVD-stasjon, kan du spille filmer fra DVDer og VCD med kinofunksjonen i Acer Arcade. Denne spilleren har funksjonene og kontrollene til en typisk DVD-spiller for hjemmebruk. Når du setter inn en plate i DVD-stasjonen, begynner avspilling av filmen automatisk. Til kontroll av filmen vises spillerens kontrollpanel nederst i vinduet når du beveger musen. Hvis mer enn én optisk stasjon inneholder en avspillbar plate, klikker du på knappen Cinema (Kino) på hjemmesiden for å åpne innholdssiden for kino og deretter velger du ønsket plate fra listen til høyre. Når du viser DVDer, blir følgende spesialkontroller lagt til på popup-panelet: DVD Menu (DVD-meny) Subtitle (Teksting) Language (Språk) Angle (Vinkel)

39 31 Platen som spilles i øyeblikket, vises i området over stasjonslisten. Denne siden vises også når du trykker på stoppknappen under visning av en film. Med knappene på venstre side kan du fortsette filmen fra stedet der den ble stoppet, starte filmen på nytt fra begynnelsen, hoppe til DVD-menyen, løse ut platen eller gå til siden med DVD-innstillinger. DVD-innstillinger Det finnes to typer DVD-innstillinger Video og Language (Språk). Klikk på den aktuelle knappen for å åpne en innstillingsside. Video Videoinnstillingene kontrollerer videoavspillingen av DVDer/VCDer. Use hardware acceleration (Bruk maskinvareakselerasjon) utnytter den spesielle behandlingskraften i noen grafikkort til å redusere CPU-belastningen ved avspilling av DVDer og enkelte videofiler. Hvis du har problemer med videokvaliteten, kan du prøve å slå Av dette alternativet. Velg en utdatatype: 4:3 Standard eller 16:9 Widescreen i henhold til visningspreferansene. Alternativet Letterbox (Postkasse) viser widescreenfilm i sitt opprinnelige sideforhold og legger til svarte striper øverst og nederst på skjermen. Funksjonen Pan & Scan (Panorer og skann) er for DVD-titler med widescreen-sideforhold. Acer CinemaVision er en ikke-lineær videostrekkingsteknologi som gir minimal forvrengning i midten av bildet. Alternativet Stretch (Strekk) strekker videobildet til størrelsen på visningsskjermen. Alternativet Colour profile (Fargeprofil) gjør at du kan velge fra en liste over fargekonfigurasjoner for å endre den generelle fargen på videoinnholdet under avspilling. Original bruker fargeoppsettet til platen du ser på, mens Vivid, Bright og Theatre (Levende, Lys, Teater) legger til spesielle fargekvaliteter i videovisningen. Acer ClearVision er en videoforbedringsteknologi som oppdager videoinnhold og justerer lysstyrke-, kontrast- og metningsnivåer automatisk, slik at du ikke behøver å endre fargeinnstillingene hvis du ser på en film som inneholder veldig mørke eller lyse scener. Klkk på Restore to factory settings (Gjenopprett til fabrikkinnstillinger) for å sette innstillingene tilbake til standardverdiene.

40 32 Språk Språkinnstillingene regulerer lyd og teksting på DVDer/VCDer. Subtitle (Teksting) velger standard tekstingsspråk for DVDer når det er tilgjengelig. Fabrikkinnstillingen er Av. Closed caption (Bildetekst) slår på bildetekster på DVDer. Denne funksjonen viser bildetekster som er kodet sammen med videosignalet og som inneholder beskrivelser av skjermhandlingen og dialog for hørselssvekkede. Fabrikkinnstillingen er Av. Audio (Lyd) velger standardspråket for DVD-titler. Album Acer Arcade lar deg vise digitale fotografier individuelt eller som en lysbildepresentasjon, fra en hvilken som helst tilgjengelig stasjon på datamaskinen. Klikk på Album-knappen på Acer Arcade-hjemmesiden for å vise Album-hovedsiden.. Innholdsområdet til høyre viser både individuelle bilder og mapper. Klikk på en mappe for å åpne den.

41 33 Hvis du vil vise en lysbildepresentasjon, åpner du mappen som inneholder bildene du vil vise og klikker på Play slideshow (Spill lysbildepresentasjon). Lysbildene vises på hele skjermen. Bruk popup-kontrollpanelet til å kontrollere lysbildepresentasjonen. Hvis du vil rotere et bilde på hele skjermen, klikker du på Rotate right (Roter høyre) eller Rotate left (Roter venstre). Du kan også vise ett enkelt bilde ved å klikke på det. Dette åpner bildet på full skjerm. Innstillinger for lysbildepresentasjoner Hvis du vil endre innstillingene for lysbildepresentasjoner, klikker du på knappen Settings (Innstillinger) på Album-siden. Innstillingen Slide duration (Lysbildevarighet) bestemmer hvor lenge hvert lysbilde vises før det automatisk går videre til neste bilde i lysbildepresentasjonen. Innstillingen Transition effects (Overgangseffekter) angir hva slags overgang som brukes mellom bilder. Hvis du vil legge til bakgrunnsmusikk i en lysbildepresentasjon, setter du alternativet Play music during slideshow (Spill musikk under lysbildepresentasjon) til Yes (Ja).. På den valgte musikksiden blir du bedt om å velge musikk fra ditt personlige musikkbibliotek. Klikk på Restore to factory settings (Gjenopprett til fabrikkinnstillinger) for å sette innstillingene tilbake til standardverdiene.

42 34 Video Når du skal åpne videofunksjonen, klikker du på Video på Acer Arcadehjemmesiden for å åpne videosiden. Merk: Videofunksjonen er utformet for avspilling av formatene MPEG1, MPEG2 (hvis en DVD-stasjon er installert), AVI, WMV og ASF. Hvis du vil se en DVD eller VCD, bruker du kinofunksjonen. To alternativer vises på videosiden - Video Play (Video Spill) eller Video Edit (Video Rediger). Spille en videofil Klikk på Video Play for å se på videofiler. Videosiden viser videofilene i innholdsområdet på høyre side. De er organisert i mapper, og et miniatyrbilde viser den første rammen i videoen. Hvis du vil spille en videofil, klikker du på den. Videoen spilles på full skjerm. Popup-kontrollpanelet vises nederst på skjermen når du flytter musen. Hvis du vil gå tilbake til videosiden, klikker du på Stop. Video-redigering (Video Authoring) Klikk på Video Authoring knappen for å åpne programmet PowerProducer. PowerProducer lar deg ferdigstille digitale videoproduksjoner og skrive de til disk. Før du lager en film med PowerProducer, må du først samle inn (eller lage) de ulike delene: Videoklipp, foto og bakgrunnsmusikk. Du kan samle inn råmateriale selv med et videokamera eller annen opptaksmaskin, eller du kan bruke filer som du har allerede. Du kan allerede ha laget din egen film i et annet videoediteringsprogram. Når filmen din er klar for produksjon er det riktig tid for PowerProducer. Fordi PowerProducer tilbyr grunnleggende editeringsverktøy for video behøver ikke filmen din være helt finpusset på dette stadiet. PowerProducer' produksjonsfunksjoner inkluderer følgende: Brenne CD, DVD, VCD, SVCD og editerbar DVD Slette omskrivbare disker med uønsket innhold Kopiere disker Defragmentere disker for å legge til videoinnhold Brenne DV innhold direkte til DVD Sette avsnitt i videoinnhold Legge til bakgrunnsmusikk til videoer og menyer Tilbyr skreddersydde layout for knapper, rammer og bakgrunner Innsamler fra DVD, firewire enheter, analoge innsamlingskort, USB enheter og filer For hjelp til å editere videoer se PowerProducers online hjelpesystem.

43 35 Musikk Du har direkte tilgang til musikksamlingen ved å klikke på Music (Musikk) på Acer Arcade-hjemmesiden for å åpne musikksiden. Velg mappen som inneholder musikken du vil lytte til. Klikk på Spill for å lytte på hele CDen fra begynnelsen, eller velg sangen du vil høre fra listen i innholdsområdet. Sangene i mappen vises i innholdsområdet, mens venstre side har kontroller for Play (Spill av) Random (Tilfeldig) og Repeat all (Gjenta alle). Alternativet Visualize (Visualiser) gir deg mulighet til å se på datagenererte visualiseringer mens du lytter på musikk. Kontrollpanelet nederst på siden gjør det enkelt å justere volumet og kontrollere avspillingen. Hvis du vil "rippe" musik fra en CD, klikker du på Rip CD. På siden som åpnes velger du sangene du vil "rippe" (eller klikker på Select eller Clear all (Velg eller Opphev alle) og klikker på Rip now. Brenner NTI CD/DVD-Maker forenkler dagens digitale livsstil ved å tilby en enkel og komplett løsning for registrering av data, lyd, fotografier eller video. Nå kan du brenne og dele hva som helst på CD/DVD musikk slik du liker den, fotografiene dine, videoene dine. Også kopiering av viktige data går raskere og enklere enn noen gang tidligere. Kopiere sikkerhetskopiere CD/DVD-samlingen Ta sikkerhetskopier av (ikke-kopibeskyttede) CDer med bare noen få museklikk. Kopiere ikke-kopibeskyttede DVDer også! Lyd lag dine egne samle-cder Lag musikk med bedre lyd på et øyeblikk. Brenn dine yndlingssanger på CD slik at du kan lytte på dem på en hvilken som helst CD-spiller. Konverter sanger fra musikksamlingen til MP3 og andre populære lydformater. Du kan til og med lage MP3-CDer med over 100 av favorittsangene dine og lytte på dem på PCen eller MP3/CD-spilleren. Data rask og enkel lagring av filer Kopier datamaskinens harddiskfiler så det blir enkelt å gjenopprette dem i tilfelle et krasj. Arkivering av data på CD/DVD eliminerer behovet for ekstra harddisker.

44 36 Video verden i bilder Gjør om digitale fotografier til en lysbilde-vcd med bakgrunnsmusikk som kan spilles av på de fleste DVD-spillere. Bring nytt liv i videosekvensene og del opplevelser med venner og familie for avspilling på de fleste DVD-spillere. Du kan til og med legge til egendefinerte menyer på Video-CDer og Super Video- CDer Hvis du vil ha flere detaljer om hvert av disse alternativene, kan du slå opp i brukerhåndboken eller velge Help-knappen for å åpne hjelpemenyen NTI CD/ DVD-Maker. TV (for utvalgte modeller) Acer Arcade lar deg se på TV på datamaskinen din. Klikk på TV-knappen på hjemmesiden for å vise TV-hjemmesiden. Valget Full skjerm viser TV på hele skjermen. (Trykk Backspace tasten eller dobbeltklikk hvor som helst på skjermen for å gå tilbake til Acer Arcade.) Når du ser på TV kommer det ekstra knapper på fjernkontrollen: Ta opp (tar opp TV-visningen som videofil), Forrige kanal (gå ned en kanal), Neste kanal (gå opp en kanal), Vindu-modus (skifter Acer Arcade mellom et vindu og full skjerm), og TeleText (åpner tekst-tv vindu), Video bakgrunn (erstatter skrivebordsbakgrunn med videovisning), og Snapshot (tar et snapshot av gjeldenre billedramme). Valget TV-opptak lar deg se på filer som du har tatt opp fra TV. Se Ta opp TV. Valget Tidsinnstilling lar deg stille inn opptak av TV-programmer på senere tidspunkt. Se Tidsinnstille opptak. Knappen Innstillinger åpner en side for regulering av TV-bildet. Se TVinnstillinger. Valget TV-forhåndsvisning lar deg se tilgjengelige TV-kanaler. Se TVforhåndsvisning. Valget TeleText lar deg se på tekst-tv. Se Bruk av tekst-tv funksjoner. Instant Replay Som standard er "Instant replay" funksjonen aktivert i Acer Arcade. For å lage en "Instant replay", vil Acer Arcade spille inn TV-programmet som en fil, og legge en liten forsinkelse mellom sendingen og TV-innholdet du ser på. (Filen med "Instant replay" kan ikke lagres og du kan ikke se på dette som et opptak.) Du kan bla forover og bakover i filen for å se "Instant replay" eller for å hoppe over reklame. Merk: En av diskene dine må inneholde minst 2 GB ledig plass for å aktivere "Instant replay" funksjonen.

emachines D720/D520 Series Hurtigguide

emachines D720/D520 Series Hurtigguide emachines D720/D520 Series Hurtigguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med enerett. Hurtigguide for emachines D720/D520 Series Opprinnelig utgave: 08/2008 Dette selskapet fremsetter ingen påstander

Detaljer

emachines E720/E520 Series Hurtigguide

emachines E720/E520 Series Hurtigguide emachines E720/E520 Series Hurtigguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med enerett. Hurtigguide for emachines E720/E520 Series Opprinnelig utgave: 08/2008 Dette selskapet fremsetter ingen påstander

Detaljer

emachines D620 Series Hurtigguide

emachines D620 Series Hurtigguide emachines D620 Series Hurtigguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med enerett. Hurtigguide for emachines D620 Series Opprinnelig utgave: 09/2008 Dette selskapet fremsetter ingen påstander og gir ingen

Detaljer

emachines E620 Series Hurtigguide

emachines E620 Series Hurtigguide emachines E620 Series Hurtigguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med enerett. Hurtigguide for emachines E620 Series Opprinnelig utgave: 08/2008 Dette selskapet fremsetter ingen påstander og gir ingen

Detaljer

emachines D725/D525 Series Hurtigguide

emachines D725/D525 Series Hurtigguide emachines D725/D525 Series Hurtigguide Copyright 2009. Acer Incorporated. Med enerett. Hurtigguide for emachines D725/D525 Series Opprinnelig utgave: 02/2009 Dette selskapet fremsetter ingen påstander

Detaljer

emachines G620/G420 Series Hurtigguide

emachines G620/G420 Series Hurtigguide emachines G620/G420 Series Hurtigguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med enerett. Hurtigguide for emachines G620/G420 Series Opprinnelig utgave: 08/2008 Dette selskapet fremsetter ingen påstander

Detaljer

Aspire 5730Z/5730/5330 Series. Hurtigguide

Aspire 5730Z/5730/5330 Series. Hurtigguide Aspire 5730Z/5730/5330 Series Hurtigguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med enerett. Hurtigguide for Aspire 5730Z/5730/5330 Series Opprinnelig utgave: 07/2008 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Aspire 1650 Series. Brukerhåndbok

Aspire 1650 Series. Brukerhåndbok Aspire 1650 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett. Brukerhåndbok for Aspire 1650 Series Opprinnelig Utgave: September 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Aspire 3020/5020 Series. Brukerhåndbok

Aspire 3020/5020 Series. Brukerhåndbok Aspire 3020/5020 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for Aspire 3020/5020 Series Opprinnelig Utgave: Mars 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Aspire 1690 Series. Brukerhåndbok

Aspire 1690 Series. Brukerhåndbok Aspire 1690 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for Aspire 1690 Series Opprinnelig Utgave: Desember 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Aspire 9100 Series. Brukerhåndbok

Aspire 9100 Series. Brukerhåndbok Aspire 9100 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for Aspire 9100 Series Opprinnelig Utgave: Februar 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

emachines E625 Series Hurtigguide

emachines E625 Series Hurtigguide emachines E625 Series Hurtigguide Copyright 2009. Acer Incorporated. Med enerett. Hurtigguide for emachines E625 Series Opprinnelig utgave: 02/2009 Dette selskapet fremsetter ingen påstander og gir ingen

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Aspire 1410/1680 Series. Brukerhåndbok

Aspire 1410/1680 Series. Brukerhåndbok Aspire 1410/1680 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for Aspire 1410/1680 Series Opprinnelig Utgave: Juli 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

TravelMate 4010 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 4010 Series. Brukerhåndbok TravelMate 4010 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 4010 Series Opprinnelig Utgave: Juni 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

TravelMate 3000 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 3000 Series. Brukerhåndbok TravelMate 3000 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 3000 Series Opprinnelig Utgave: Januar 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

TravelMate 2300/4000/4500 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 2300/4000/4500 Series. Brukerhåndbok TravelMate 2300/4000/4500 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 2300/4000/4500 Series Opprinnelig Utgave: Juli 2004 Endringer av informasjonen

Detaljer

TravelMate 2310 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 2310 Series. Brukerhåndbok TravelMate 2310 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 2310 Series Opprinnelig Utgave: Mars 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

Ferrari 4000 Series. Brukerhåndbok

Ferrari 4000 Series. Brukerhåndbok Ferrari 4000 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for Ferrari 4000 Series Opprinnelig Utgave: Mars 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

TravelMate 2400/3210/3220 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 2400/3210/3220 Series. Brukerhåndbok TravelMate 2400/3210/3220 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 2400/3210/3220 Series Opprinnelig Utgave: Juli 2005 Endringer av informasjonen

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

TravelMate 4400 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 4400 Series. Brukerhåndbok TravelMate 4400 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 4400 Series Opprinnelig Utgave: Mars 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

TravelMate 4150/4650 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 4150/4650 Series. Brukerhåndbok TravelMate 4150/4650 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 4150/4650 Series Opprinnelig Utgave: Februar 2005 Endringer av informasjonen i denne

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

TravelMate 2410 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 2410 Series. Brukerhåndbok TravelMate 2410 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett. Brukerhåndbok for TravelMate 2410 Series Opprinnelig Utgave: Juli 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

TravelMate 4050 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 4050 Series. Brukerhåndbok TravelMate 4050 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 4050 Series Original Utgivelse: 2004/10 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

TravelMate 380 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 380 Series. Brukerhåndbok TravelMate 380 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 380 Series Opprinnelig Utgave: 8 / 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

TravelMate C310 Series. Brukerhåndbok

TravelMate C310 Series. Brukerhåndbok TravelMate C310 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate C310 Series Opprinnelig Utgave: April 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 430406-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker maskinens styrepute og tastatur. Innhold 1 Styrepute Komponenter på styreputen.......................

Detaljer

TravelMate 2100/2600 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 2100/2600 Series. Brukerhåndbok TravelMate 2100/2600 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 2100/2600 Series Opprinnelig Utgave: Juli 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

TravelMate 8100 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 8100 Series. Brukerhåndbok TravelMate 8100 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 8100 Series Opprinnelig Utgave: Desember 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

TravelMate 4060 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 4060 Series. Brukerhåndbok TravelMate 4060 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med enerett Brukerhåndbok for TravelMate 4060 Series Opprinnelig utgave: August 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Aspire 5510 Series. Brukerhåndbok

Aspire 5510 Series. Brukerhåndbok Aspire 5510 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med enerett Brukerhåndbok for Aspire 5510 Series Opprinnelig utgave: Juli 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan finne

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac Kjenn din Mac MacBook Pro 13,3 Retina MF840 Oppgave 1. Beskriv hvilke enheter som er koblet til datamaskinen, og det du kan finne ut om egenskapene deres. Bluetooth: Dette er en trådløs protokoll for å

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

TravelMate 3200 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 3200 Series. Brukerhåndbok TravelMate 3200 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 3200 Series Original Utgivelse: Juli 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

Aspire 9400/7100 Series. Brukerhåndbok

Aspire 9400/7100 Series. Brukerhåndbok Aspire 9400/7100 Series Brukerhåndbok Copyright 2006. Acer Incorporated. Med enerett. Brukerhåndbok for Aspire 9400/7100 Series Opprinnelig utgave: 01/2006 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9069EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9069EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din!

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din! NY PÅ NETT Bli kjent med pcen din! INNHOLD BLI KJENT MED PCEN DIN...3 Slå på PC...3 Slå av PC...3 Mus...4 Høyre museknapp...4 Klikk...4 Dobbeltklikk...4 Innstillinger på mus...5 Tastatur...8 Tegntastene

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Predator Digital 3D Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Acer Aspire 1670 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1670 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1670 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer Aspire 1670 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig Utgave: august 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer