Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011."

Transkript

1 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året Onsdag 25. april 2012 kl 19:00 på Hasle skole Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun èn stemme pr. andel Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 2 Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Hovin Borettslag avholdes Onsdag 25. april 2012 kl 19:00 på Hasle skole TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2011 A) Årsberetning og regnskap for 2011 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG (se side 30) A) Kulturkomitè 5. VALG AV TILLITSVALGTE (se side 31) A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 5 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 2 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Hovin Borettslag Ingrid Nergaard Fjeldstad /s/ Trine Tvetbråten /s/ Joachim Frivold /s/ Ivar Stokkereit /s/ Tor Anders Moen /s/

3 3 ÅRSBERETNING FOR 2011 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinær generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Ingrid Nergaard Fjeldstad St.Jørgens Vei 27 Nestleder Trine Tvetbråten St.Jørgens Vei 61 Styremedlem Joachim Frivold St.Jørgens Vei 19 Styremedlem Ivar Stokkereit St.Jørgens Vei 20 Styremedlem Tor Anders Moen St.Jørgens Vei 23 VARAMEDLEMMER TIL STYRET 1. Gyda Beisland St. Jørgens vei Bjarne Lidebø St. Jørgens vei Mari Grimstad St. Jørgens vei Lars Henrik Paarup Michelsen St. Jørgens vei Magnus Haldorsen St. Jørgens vei 5 DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Ingrid Nergaard Fjeldstad St. Jørgens vei 27 Trine Tvetbråten St. Jørgens vei 61 VALGKOMITEEN Nina Paarup Michelsen St. Jørgens vei 16 Sverre Molansveen St. Jørgens vei 61 Ingrid Nergaard Fjeldstad St. Jørgens vei 27 FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 4 2.3 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 2 Grünerløkka i Oslo kommune og har adresse St Jørgens Vei Borettslaget består av 540 andelsleiligheter, fordelt på 25 bygninger. Tomten, som ble kjøpt i 1986, er på m 2 og har følgende gårds- og bruksnummer De første innflyttingene skjedde i perioden Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser VAKTMESTERTJENESTE Vaktmester Bent Brustad ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret har adresse St. Jørgens vei 39 og er åpent hverdager mellom kl. 07 og kl. 08. Vaktmester kan også kontaktes på telefon , mobil eller e-post Vennligst ikke ring utenom ordinær arbeidstid. Det har ikke vært alvorlige skader eller ulykker i STYRET Styret kan kontaktes på e-post eller ved å benytte postkasse utenfor Vaskeriet i nr 39. Se også borettslagets hjemmesider på for oppdatert informasjon. Borettslaget har en utvidet forretningsførerkontrakt med OBOS. Det innebærer at forvaltningskonsulent Morten Røstengen svarer på henvendelser til borettslaget i arbeidstiden. Morten kan kontaktes på tlf , eller e-post: Utenom vanlig arbeidstid kan styret kontaktes på tlf Styret holder beboermøter der alle beboere med spørsmål til styret er velkomne. Møtet holdes vanligvis første mandag i måneden mellom kl 1800 og 1830 og vil finne sted i Vaskeriet. Endringer kan forekomme, så følg med på nyhetsbrevet og våre hjemmesider.

5 5 Styret informerer ved behov også igjennom nyhetsbrev som henges i oppgangene og informasjonstavla ved Vaskeriet. I tillegg informeres det også via Facebook, på Hovin Borettslag sine sider. Styret gjør oppmerksom på at alle saker som skal styrebehandles må sendes forvaltningskonsulenten skiftlig, gjerne per e-post RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger BOMILJØVEKTER Borettslaget har avtale med Securitas om vakthold i borettslaget. Dersom du har behov for assistanse kan bomiljøvekter kontaktes. Assistanse kan for eksempel være hjelp til å stoppe husbråk eller unormal støy i tidsrommet husordensreglene tilsier at det skal være ro (etter kl hverdag og helg). I tillegg er det telefonisk alarmtjeneste tilknyttet heisanlegg i nr. 32. Bomiljøvekter telefon: BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er registrert 24 bruksoverlatinger i borettslaget per I tillegg kommer 9 overlatinger til Oslo kommune GARANTI FOR FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE) Borettslaget har avtale med OBOS om garanti for betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader BUTIKKEN Borettslaget har nærbutikk i første etasje i St. Jørgens vei 49. Butikken er nå Joker butikk som pr har åpnet på hverdager og i helger. Styret håper alle i borettslaget ser nytten av en lokalbutikk midt i borettslaget og benytter tilbudet slik at butikken kan eksistere også i årene som kommer.

6 2.3.7 PARKERING OG PARKERINGSKONTROLL Borettslaget har 216 parkeringsplasser og 6 garasjeplasser som leies ut etter venteliste. Pr sto 95 andelseier på venteliste. Priser på parkeringsplass fra 1. mars oppgitt pr måned Parkeringsplass kr 200 Strømboks kr 400 Garasje kr 600 Dersom du ønsker plass, ta kontakt med vaktmester. 6 Styret minner om at plassen ikke følger leilighetene. Leieforholdet opphører ved salg, overførsel eller fremleie. Beboere kan ringe A1 Security på dersom de har behov for parkeringsbevis i borettslaget. Dette kan være i forbindelse med flytting eller andre spesielle situasjoner. Parkeringsplass til bilkollektivet.no Borettslaget har fremleid en av parkeringsplassene til bilkollektivet.no for å gi beboere som ikke disponerer egen bil en mulighet til å inngå avtale om billeie NØKLER/SKILT Nøkler til ytterdører kan kjøpes hos vaktmester til 200 kr per stk. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles også hos vaktmester. Skilt er kostnadsfritt for beboere RENHOLD Borettslaget har avtale med T&J Renhold om vask av trappeoppganger og fellesarealer. Det vaskes ukentlig i vinterhalvåret og annenhver uke i sommerhalvåret BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. Desember 2011 og januar 2012 ble brannutstyret skiftet ut med nye røykvarslere og nytt brannslukningsappart til hver enkelt boenhet. Brannslokningsapparat og røykvarslere i den enkelte leilighet tilhører borettslaget og skal være igjen i leiligheten dersom du flytter.

7 Øvrig brannsikringsutstyr er at alle leiligheter over 12 meter er utstyret med redningsline og høyblokken nr. 32 har brannslange i hver etasje. Branninnstruks henger ved oppslagstavlene i hver oppgang. Vi oppfordrer alle beboere til å gjøre seg kjent med denne HMS- INTERNKONTROLL Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr og krav etter arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene DIGITAL TV Get er borettslagets leverandør av digital-tv tjenester til. Den kollektive grunnpakken (Start) inkluderer en Get box HDi uten ekstra kostnad. Ønsker du en dekoder med harddisk og opptaktmulighet (Get box HDPVR) kan den enkelte velge denne til 99,- pr mnd. Dette er selvfølgelig valgfritt. Den kollektive avtalen innebærer ikke at noen beboere må velge tilleggspakker, bredbånd eller telefoni. Avtalen med Get går kun på grunnpakken (Start) for Digital- TV. Gets service Gets servicetelefon er betjent mandag - fredag kl , lørdag kl og søndag kl For mer informasjon, feilmelding og support gå inn på Get sine forhandlere kan du bestille tjenester, bytte defekte modem/dekodere samt returnere modem/dekodere med tilbehør ved oppsigelse av abonnement. Flytting Ved flytting må beboerne huske å levere dekoderen tilbake til Get siden hver beboer er ansvarlig for sin dekoder. Nye beboere må ta kontakt med Get for å få utdelt sin dekoder. Nye beboere som allerede er abonnement hos Get vil få sin individuelle avtale på digital-tv inn under den kollektive avtalen TELEFONI Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telio og OBOS som gir beboere med telefonabonnement i Telio rabatter. Bestilling av telefoni og internettjenester gjøres på

8 KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG OBOS har fremforhandlet en ny kraftavtale på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Borettslaget er tilsluttet avtalen. Den nye avtalen er videreført med Alpiq Norway AS som rådgiver og forvalter og LOS (Agder Energi AS) som står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Den nye avtaler løper til AVTALE OM OLJELEVERANSE OBOS har fremforhandlet en avtale med Statoil Norge AS om levering av olje, gass, pellets, elektrisk strøm til elektrokjeler og andre fyringsrelaterte produkter ENØKSTØTTE TIL PEISOVN Oslo kommune gir et tilskudd på 3000 kr ved utskiftning av gamle ovner til ny peisovn. Dette må man søke om FØR man bestiller ovn. Ta kontakt med Reinertsen som administrerer ordningen for kommunen på telefon eller på e-post for å få søknadsskjema. Husk at nye ildsteder skal monteres av fagfolk MALING AV BALKONGER Vaktmesteren har maling som beboere kan få til selv å male vegger og karmer på balkongene. Hver leilighet får to liter balkongmaling ved henvendelse til vaktmesteren. Pensler må beboerne selv stå for AKTIVITETER I BORETTSLAGET Borettlslaget har i 2011 hatt følgende aktiviteter: - flaggheising med korpsmusikk 17. mai - rusken i april/mai - åpning av Vaskeriet med bløtkake - loft- og kjellerrydding både vår og høst. - julegrantenning i desember DRIFT AV VASKERIET Vaskeriet er Hovin Borettslag sitt kultur- og forsamlingshus som beboere kan leie. Leie av Vaskeriet for privatpersoner med tilknytting til borettslaget vil være timebasert og prisen er: 100 kroner per time, men minimum tid for leie er 3 timer Det vil være plass til ca 64 sittende til bords. Arrangementer må følge husordensreglene til borettslaget og regler for leie av Vaskeriet. Ønsker du å leie Vaskeriet, se våre nettsider:

9 9 I 2011 var det 35 utleier av Vaskeriet. I tillegg har enkeltpersoner tatt initiativ til å arrangere åpne arrangementer som: - fast barseltreff - leketreff for større barn - høstmarked I en reportasje i fagbladet Bolig og Miljø som omhandler aktiviteten i Vaskeriet er lagt inn på side 33 og REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD 2012 Utskiftning av inngangsdører til leilighetene. Ny varmepumpe til fyren i nr. 32. Oppgradering av flaggstangplass Oppgradering av heisen i nr 32. Ombygging av vaskeriet til forsamlingshus. Sikring av glasstak over øverste balkong. Brannsikring, nye røykvarslere og brannslukningsapparat til alle leilighetene, redningsliner til leilligheter over 12 meter Bytte av porttelefoner. Bytte til branndører til loftsrom og i kjeller. Asbestsanering i leilighetene Maling av oppganger og installering av nye postkasser Nytt avfallssystem i form av nedgravde avfallsbrønner. Nye lysmaster langs gangveien mot Hasle torg. Nedgraving av høyspentkabel ved friområdet øst for borettslaget Sluttføring av Utomhus fase 2 / Opparbeiding av nye parkeringsplasser / Opprusting av lekeplass / Pussing og maling av fasader på garasjer i nr og Skiftet ut låssystemer i borettslaget (mai 2006) / Sluttføring av Utomhus fase I inklusive beplantning av hekk og stauder i inngangssonene, ny hekk og inngjerding mot Grenseveien / Igangsetting av Utomhus fase II 2005 Sluttført maling av vindusrammer 2004 Ferdigstilling av nytt elektrisk anlegg i fellesarealer / Utomhusplan fase I igangsatt, oppgradering av alle inngangssoner (fase I) består av inngangsparti i skifer/granitt, nye benker og sykkelstativ / Maling av vindusrammer fortsatte, sluttført i Maling av vindusrammer ble påbegynt, arbeidet fortsatte i 2004 / Nytt elektrisk anlegg i fellesarealer. Arbeidet ble påbegynt i desember 2003 og ferdigstilt Innebærer sensorstyrt lys i trappeløp og inngangsparti. Lys til kjellere styres gjennom en hovedbryter ved dør, samme gjelder loft. / En rekke piper har blitt modifisert for å hindre røyknedslag / Utbedring av heis nr. 32

10 Rehabilitering av gavlpiper / Montert dekkplater over alle kjellervinduer (hindrer rotteplager og innbrudd) / Elektrisk anlegg skiftet i kjeller St. Jørgens vei 14 og Forprosjekt - Utomhusplan Oppgradering av kabel-tv-anlegget Etterisolering av fasadene og forblending med tegl / Større reparasjoner av tak og ferdigstilling av resterende piper (eks. gavlpiper), samt utskifting av takluker / Elektrisk anlegg inn til alle leilighetene trukket om / Uttrekksledninger/rør for kloakk skiftet Rehabilitering av baderommene. Avsluttet medio Montering av nye balkonger / Stigeledninger for strøm skiftet ut / Reparasjon av piper påbegynt 1992 Asfaltering av stikkveier og montering av belysning 1991 Opprusting av kabel-tv-anlegget 1987 Vinduer skiftet / Ytterdører skiftet / Porttelefoner montert 2.4 FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i Tryg Forsikring med avtalenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Den enkelte andelseier må imidlertid ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). Oppstår det skade: Sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig Kartlegg skaden Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes Kontakt Obos forsikringsavdeling Tlf: Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring krever, forsikringsselskapet en egenandel på kr Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. 2.5 FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Ønsker du å benytte forkjøpsretten, gi skriftlig melding til OBOS per e-post eller telefaks Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller på

11 11 Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. Fordelt på de leilighetstypene som finnes i Hovin BL er det solgt i 2011: 1 roms - 8 stk 2 roms - 20 stk 3 roms - 29 stk 2.6 STYRETS ARBEID I løpet av et kalenderår avholder dere totalt 14 styremøter. For 2012 vil de største prosjektene være branntiltak i nr 32 (høyblokka), forprosjekt for nye ytterdører og utskiftning av leilighetsdører. Styret vil også fokusere på diverse oppgradering av utearealet med flaggstangplassen på nedre Hovin. I årene fremover ligger blant annet disse oppgraderingene inne i langtidsbudsjettet: Maling av tak over inngangsdører Maling av og rundt balkonger (tak, rekkverk og vegger) Skrifte av beslag rundt piper Det tas forbehold om løpende, endrede prioriteringer framover STYRETS ARBEID I 2011 I 2011 har styret arbeidet med flere prosjekter. Fra vaskeri til forsamlingshus Konsulentfirmaet Øyvind Moen AS, HWR Arkitekter AS, og entreprenør Bentzenbygg AS har bistått i ombygging av de gamle vaskerilokalene til forsamlingshus (heretter omtalt som Vaskeriet). I tillegg fikk Hovin Borettslag støtte av OBOS sitt miljøfond på ,- Vaskeriet ble ferdigstilt våren 2011, her en kapasitet på 65 sitteplasser, er universelt utformet, har kjøkken (ikke storkjøkken) og skal hovedsaklig benyttes av beboerne i borettslaget. Vaskeriet kan leies til private arrangement, og kan også lånes av grupperinger, herunder blant annet til pensjonisttreff, barseltreff og ungdomsaktiviteter. Forsamlingshuset har scene som kan rigges til ved behov.

12 12 Styret vurderer søknader om bruk av Vaskeriet etter en konkret helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle. Priser og regler for leie av Vaskeriet ligger på borettslagets nettsider. Oppgradering av heis i nr 32 Heisen måtte vedlikeholdes og utbedres for å møte de sikkerhetskrav som settes til heisdrift. Euroheis utførte arbeidet januar Oppgraderingen innebar også at interiøret ble modernisert, samt at de tekniske endringene gir bedre driftsstabilitet. Sikring av glasstak på de øverste balkongene Styret engasjerte Adamstuen Blikkenslager for sikring av glasstak på de øverste balkongene i borettslaget. Vi hadde tidligere erfart at disse platene har løsnet og falt ned grunnet vær og vind. Dette utgjorde en potensiell trussel for mennesker og materiell som befinner seg på bakkeplan. For å gjøre fremkommeligheten lettere for liften, ble det blitt brøytet på områdene nedenfor de balkongene hvor arbeid vil pågå. Arbeidet ble avsluttet ila mars 2011.

13 KOMMENDE REHABILITERINGS- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER Skifte av leilighetsdører Internkontrollskjemaet som ble sendt ut i august 2011 hadde også som formål å kartlegge antall leilighetsdører som måtte oppgraderes til moderne standard. Styret utarbeidet så et anbud på oppdraget som ble publisert på mittanbud.no, og det ble avholdt en befaring med interesserte leverandører i desember måned. Til sammen 17 aktuelle entreprenører meldte sin interesse, og til slutt ble DVS Entreprenør valgt basert på en helhetlig vurdering av pris, kvalitet og borettslagets tidligere erfaringer med firmaet. Joachim Frivold er styrets representant i den videre byggeprosessen og holder kontakt med entreprenør gjennom jevnlige planleggings- og byggemøter. Diverse oppgradering av utearealet Styret vil ila 2012 iverksette diverse oppgraderinger av utearealet som blant annet modifisering og sikring av lekeplassen og pusse opp/erstatte benkene i borettslaget. Det er også besluttet at det vi kun skal ha flaggstangen som står på nedre hovin. Vedlikeholdsrapport Obos Prosjekt AS vil utarbeide en rapport som beskriver borettslagets tilstand og gi konkrete forslag til utbedringer. Dette vil hjelpe borettslaget å avdekke evt skader og mangler og gi styret en indikasjon på hvilke behov som er oppdukkende i fremtiden LØPENDE VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER Skjøtsel Skjøtsel av ute områdene i borettslaget utføres av Steen & Lund Anleggsgartnermestere. Skjøtselsavtalen skal omfatte skjøtsel av stauder, buskefelt, klatreplanter, klipte hekker og enkelt stående busker, nye og gamle trær. Dette innebærer fjerning av ugress, sørge for sunne vekstforhold og klipping. Si gjerne ifra til styret dersom planter eller trær ikke gror som de skal. Parkering Styret har arbeidet med mangelen på parkeringsplasser i borettslaget og har tidligere blant annet vurdert to ulike løsinger for parkeringshus. Disse løsningene har imidlertid vist seg å gi for få plasser i forhold til kostnadene. Styret mottar jevnlig henvendelser fra beboere som opplever at de faste parkeringsplassene står ubenyttet og at det er vanskelig å finne parkeringsplass langs veien.

14 NABOLAGET Høringsuttalelser Styret har engasjert seg i høringsrunder om saker som kan tenke seg å få følger for beboerne i Hovin borettslag. Det er store utbyggingsprosjekter på gang på nedsiden av Grenseveien, og styret har i den forbindelse levert uttalelse om den planlagte gangbroen over Grenseveien, samt ytret bekymring for manglende parkeringsplasser i tilknytning til de kommende boligene. Parkeringskapasiteten i St. Jørgensvei er allerede sprengt med ventelister på de oppmerkede plassene som finnes, og styret er opptatt av at økt bebyggelse i området ikke skal føre til ytterligere vanskeligheter for borettslagets bilister. Det samme gjelder det planlage nye Vålerenga stadion. I tillegg til parkeringskapasiteten, har styret vært opptatt av trafikksikkerheten i St. Jørgensvei og bedt Oslo kommune om å vurdere fartsdumper på nytt. Videre har styret vært opptatt av at byggeprosjektene skal føre til så få inngrep i våre omkringliggende grøntarealer som overhodet mulig. I forbindelse med den planlagte utbyggingen av Teglverkstomta har det vært viktig for styret å påpeke standarden på gangveien ned til Hasle torg og bedt kommunen om å utrede mulighetene for å asfaltere denne og ordne belysning. Styret er også i dialog med bydelsoverlegen og park og idrettsetaten for å se på mulighetene til å minske problemene knyttet til de store bestanden av gjess som oppholder seg på grøntområdene nordøst for Hovin borettslag. Snødeponiet på Hasle Snødeponiet på Hasle, har fulgt tillatelsen for midlertidig snødeponi om at tomten skal være ryddet innen mars Deponiet har ikke vært benyttet i vintersesong 2011/2012.

15 15 ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Inntekter Driftsinntekter i 2011 var totalt kr Kostnader Driftskostnadene i 2011 var totalt kr Resultat Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler pr utgjorde kr For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2012 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 9 %, mens renovasjonsavgiften reduseres med 3 %. Feieravgiften øker med 18 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for 2011.

16 16 Forsikring Forsikringspremien for 2012 har økt med ca kr Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,9 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk. Styret har satt forsikringen ut på anbud, men pr er det enda ikke kommet noen tilbakemeldinger vedrørende dette. Lån Borettslaget har lån i Handelsbanken. Det er 15 år igjen av lånets løpetid og lånet hadde en rente på 3,85 % pr For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente (pr ) Renter på driftskonto: 0,40 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,50 % for innskudd under kr ,55 % for innskudd fra kr til kr ,60 % for innskudd over kr Forretningsførerhonoraret Det vil ikke bli økning av forretningsførerhonoraret, og honoraret forblir uforandret for Medlemskontingenten Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader Driften i 2012 forutsetter en økning av felleskostnadene på 3 % fra På tross av de økte felleskostnadene viser budsjettet at borettslagets disponible midler reduseres, men styret mener det er forsvarlig i For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Hovin Borettslag Ingrid Nergaard Fjeldstad /s/ Joachim Frivold /s/ Tor Anders Moen /s/ Ivar Stokkereit /s/ Trine Tvetbråten /s/

17 Til generalforsamlingen i Hovin Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Hovin Borettslag, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon PricewaterhouseCoopers AS, T:, Org.no.: MVA, Medlem av Den norske Revisorforening

18 Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Hovin Borettslag per 31. desember 2011, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 27. mars 2012 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor

19 19 Hovin Borettslag 72 HOVIN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskap) Tilbakeføring av avskrivning Økning annen langsiktig gjeld Fradrag for avdrag på langs lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISPONIBLE MIDLER PR

20 20 Hovin Borettslag RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Andre anlegg Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Reduksjon udekket tap

21 21 Hovin Borettslag BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 540 * Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Påløpne renter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0

22 22 Hovin Borettslag INGRID NERGAARD FJELDSTAD/s/ IVAR STOKKEREIT/s/ OSLO, STYRET FOR HOVIN BORETTSLAG JOACHIM TOR ANDERS FRIVOLD/s/ MOEN/s/ TRINE TVETBRÅTEN/s/

23 23 Hovin Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Garasjeleie Lokaler Strøm motorvarmere SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie Garasjeleie Lokaler Strøm motorvarmere SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Parkering 600 Inntekter vaskeriet Andre leieinntekter Antenne Balkongplater Salg av kjøkken Salg av nøkler Miljøfond SUM ANDRE INNTEKTER

24 24 Hovin Borettslag NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Annen lønn, ikke feriepenger Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP - pensjon Yrkesskadeforsikring Refusjon sykepenger SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2010/2011, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning og gave for kr jfr. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS OBOS Prosjekt AS Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR

25 25 Hovin Borettslag NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Landskapsarkitekt honorar Ombygging av vaskeri Sikring av glasstak på balkong SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring Kostnader dugnader -743 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ANDRE ANLEGG Brenselsinntekt KOSTNADER Olje Elektrisk energi SUM KOSTNADER SUM ANDRE ANLEGG

26 26 Hovin Borettslag NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kopieringsmateriell Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv -500 Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter, lån i Handelsbanken Gebyr, lån i Handelsbanken -880 Renter leverandørgjeld -122 Andre rentekostnader -140 SUM FINANSKOSTNADER

27 27 Hovin Borettslag NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Oppskrevet Tilgang Tilgang SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i 1986 Gnr.122/bnr.148 Kr ,- tillagt beygget gjelder opparbeidelse av plattinger ved inngangspartiene. Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Gressklipper Tilgang Avskrevet tidligere Maskiner Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Sandspreder Tilgang Avskrevet tidligere Snøfreser Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Wille 455 med utstyr Avgang Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Wille Vikeplog Kostpris 1 1 Wille Snøskuffe Kostpris 1 1 WILLE VANNTANK Kostpris 1 1 SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

28 28 Hovin Borettslag SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Utbetalte garasjeinnskudd Andre forskuddsbetalte kostnader SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2012, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 17 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser. Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av borettslagets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdi. Dermed vurderes den faktiske egenkapital til å være positiv av styret i borettslaget. NOTE: 18 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Handelsbanken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,85%, løpetid 19 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 19 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 20 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Depositum garasjer Depositum lokaler SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 21 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER

29 29 Hovin Borettslag NOTE: 22 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 23 PANTSTILLELSE Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr

30 30 Hovin Borettslag FORSLAG Forslagstiller: Styret Forslag til vedtak: "Styret får fullmakt til nedsette en kulturkomitee bestående av 3-5 medlemmer. Kulturkomiteens mandat er å arrangere minst fire kulturaktiviter i kulturhuset Vaskeriet i året". Bakgrunn: Hovin Borettslag åpnet mai 2011 kulturhuset Vaskeriet i det gamle fellesvaskeriet. Lokalet er utrustet med scene og har stoler til 80 personer. Lokalet er gratis å leie når det brukes til åpne aktiviteter. I løpet av 2010 var det vært gjennomført et høstmarked, leketreff og barseltreff i regi av ulike initiativtakere i borettslaget. I tillegg har styret arrangert julegrantenning med et lite julemarked. Vi ønsker gjerne mer aktivitet i lokalet og tror en måte å få dette til på er å knytte til oss enkeltpersoner i en kulturkomitè som har i oppgave å skape mer aktivitet i lokalet. Styret ser for seg at komiteene vil ha et årlig budsjett på for å skape aktivitet, som kan bli brukt til innkjøp av gjentander, profilering etc. Komiteen vil også ha mulighet til å kreve inngangspenger om det er behov ved konsert / teaterforestilling el. Kandidater som ønsker å bidra i en slik kulturkomiteen oppfordres til å kontakte styret på Styret vil fremdeles stå for det administrative ved utleie av lokalet. Styrets forslag til vedtak Styret anbefaler forslaget

31 31 Hovin Borettslag VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som styreleder for 1 år foreslås: Tor Anders Moen St. Jørgens vei 25 B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Per Martin Løken St. Jørgens vei 67 Gyda Beisland St. Jørgens vei 77 C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 1. Sondre Ashoug St. Jørgens vei Reidun Blankholm St. Jørgens vei Magnus Haldorsen St. Jørgens vei 5 4. Astrid Bergmål St. Jørgens vei Lars-Henrik Paarup Michelsen St. Jørgens vei 16 D. Som valgkomité for 1 år har styret innstilt: Anders Magnus Løken St. Jørgens vei 67 Sara Talleraas St. Jørgens vei 57 Ivar Stokkereit St. Jørgens vei 20 E. Som delegert til obos generalforsamling foreslås: Tor Anders Moen St. Jørgens vei 25 Ivar Stokkereit St. Jørgens vei 20 Som vara for delegert til obos generalforsamling foreslås: Joachim Frivold St. Jørgens vei 19 Gyda Beisland St. Jørgens vei 77 Oslo, I valgkomiteen for Hovin Borettslag Ingrid Nergaard Fjeldstad Sverre Molansveen Nina Paarup Michelsen

32 32 Hovin Borettslag

33 33 Hovin Borettslag