@ NO8GE5. ALSTEN TAKST & BYGGVURDERINA A/S takstøkonom/ bygn. ang. odd laksfors PANSVEI3A. 88OO SANDNESSJØEN Mobil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "@ NO8GE5. ALSTEN TAKST & BYGGVURDERINA A/S takstøkonom/ bygn. ang. odd laksfors PANSVEI3A. 88OO SANDNESSJØEN Mobil 92 015 019"

Transkript

1 ALSTEN TAKST & BYGGVURDERINA A/S takstøkonom/ bygn. ang. odd laksfors PANSVEI3A. 88OO SANDNESSJØEN Mobil Larsens Byggservice Mispelveien 9a, 3152 TOLVSRøD Sandnessjøen VERDIVT]RDERING LEILIGHET VESLETRIKXSVf,I 3A, 88OO SAIIDIIESSJØEN. GNR 37 BNR LEIL. A, i ALSTAHAUG KOMMUNE. IIJEMMELSHAVER: LARSENS BYGGSIIRVICE AS 1/1 BEKRXFTET HJEMMELSHA\'ER: Tinglysingen pr, REKVIRXNT : Geir Lar'sen BEFARINGSDATO/ TIL STEDE: / Larsen Tekstøkonom /bygr. ing. Odd Laksfors. Området: Boligområde bestående av eneboliget boliger i rekke og flermannsboliger. Avstand til sentrum ca. 2,6 km. Avstand til matbutikk/ skoler/ bamehage/ idrettsanlegg 0.2- l.km. Tomt /snlegg på tomt: Eiendomstomt ca. 776m2, fordelt på 3 boenheter. Seksjonering opplyses blir foretatt i forbindelse med ferdigattest ca Eiendom med adkomst fra offentlig vei av asfaltert standard. Parkering på opparbeidet parkeringsplass i hovedadkomst, asfaltert standard. Vann/ avløp tilknyttet offentlig nett. øvrige anlegg på tomt er renovasjonshus, støttemurer, altan, tredekke og belegningsstein i hovedadkomst, takoverbygg hovedinngang m.m. Byggeår bolig Frittliggende bygning på tre plan bestående av tre leiligheter hvor beskrevne leilighet er toppleilighet nordøst. Fra stue, direkte adkomst til romslig norve tvendt treterasse. Innredninger: Kjøkkeninnredning m,/ lyse fronter i laminat, flisvegg over benker. Baderomsinnredning nr./ fronter i høyglans laminat for begge bad samt heldekkende servant. Bad forøvrig innredet med dusjnisje/dursjkabinett og wc. Varmea egg: El- gulwarme i alle rom unntatt soverom, bod, kjøkken. Gjenvinning/varmebatteri vent aggregat. Ventilasion: Kjøkkenventilator over stekesone, balansert boligventilering, aggregat plassert på bod/tekn. rom. Sentralstøvsuger m/uttak i begge etasjer. For øvrig naturlig ventiledng. Overllater: Gulvflater som eikepark ft, flis, vinylbelegg på bod. Veggflater som Hunton faset panelplater, malte plater, flis Himlinger som malte plater. Taktekke som takstein. Yfterkledning som trepanel. Vinduer m/ 3lags glass i metallramme. Hovedplan : Stue, kjøkken, bad/vaskerom, vindfang, trapperom, tekn. rom/bod. Loft...: Tre soverom, bad, gans/trapperom, bod. Arealer totalt: BTA: l32rn2 BRA= 118m2 P ROM= 110m2 Forsiking: Byggforsikret i Sparebank 1 Forsikring NO8GE5 TAKSERINGS FORAUND

2 ALSTEN TAKST & BYGGVURDERING A/S takstøkonom/ bygn, ing. odd laksfois PANSVEI3A, 88OO SANDNESSJøEN Mobil Teknisk verdi: kr ,- Verdivurdering: Med utgangspunkt i boligens beliggenhet og utførelse ihht. TEK 10, forventes dågens markedsverdi å ligge rundt: KR ,- Alsten Takst & Byggvurdering A,/S Vedlegg: Tegninger Målebrev av tomt (foreløpig) NO RGES TAKSERINGS

3 ALSTEN TAKST & BYGGVURDERING A/S takstøkonom/ bygn. ing. odd laksfors PANSVEI3A. 88OO SANDNESSJØEN Mobil I Felles parkering '- * ttr' Z;N L Kjøkken / NORGES TAKSERINGS FORAUNO

4 ALSTEN TAKST & BYGGVURDERING A/S takstøkonom/ bygn. lng. odd laksfors PANSVEI3A. 88OO SANDNESSJøEN Mobil U Bad Hovedplan i-- Bad NORG ES TAXSERINGS FORBUND

5 ALSTEN TAT(ST & BYGGVURDERING A/S takstøkonom/ bygn. ing. odd laksfors PANSVEI3A, 88OO SANDNESSJØEN Mobil Sov I Sov II + III I NORGES TAKSERINGS FORBUN D

6 LARSENS BYGGSERVICE AS Fasade SØ I Fasade NV,n Adresse: Mispelveien 9a" 3152 TOLVSRøD Tel fo maili9l7l ' Foretåksnt: MVA

7 LARSENS BYGGSERVICE AS Fasade NØ nr_i lrli il ' Ådresse: Mispeheien 94 3i5: TOLVSRøD Telefo.i mail:9i I Fore&ksnr: llMVÅ

8 LARSENS BYGGSERVICE AS Plantegning I etasje (toppleiligheter), ;I;-. ---f li Adresse: Mispelveien 9a. ii52tolvsrod Teletbr'I]rail:91r-I ll91i s-lar2a,online.no Forclalisnr: llVVA

9 : LARSENS BYGGSERVICE AS Plantegning loft (toppleiligheter) Adresse: V;spelveien 9a. ii52 TCLVSROD Tele{orrmail: 9l7l -r3 9.1I For taksnr: l I MvA

10 For inniegning eller innliming Vesfelrikks vei!.r' j. Fest et pars eli a" I'Pr est egår'der'l fi i ; 500. Ar.ealr i7 5-7l1I-Sandnessj6-'1..',.o' i\ ;o I t 7,/ /. ;) \o ( LI s

11 for å tåstsette skylden 'Lov om skylddeling av 20. augusi 1909, ble der osså Grensene er som beskrevet ioran-' Parselen sk. afvendes iil S KYI D DEI"I N GSFORR ETN I Skylden {or den lraskihe del ble rl r) Hovedbøleis sienvcerend-. utgiøt utførl Iorretningen etler beste skiønn oq i henhold iil git foeikring. de 2 skylddelinss- Påtesninser: r) {."2-. n- 'L + 3 /tltct \ tt /!:-/ / /?/r,,v u7r-tv r) Hvis den uhkihs del ikk. innsår i {ådleret r3s.plai, ltal lrådslinsen s.dlienre5 av landbrutlstyr r. '.) Fo.inins.n l.n ptrnke! til ov.^kirnn loroåvidl.nsir sklaåi.elrel n. (r.v om d tt. må ve!. End,.qly.nins, dommer6^ iinen 3 månådsr t. lo ehlngeni tlnqlysning. i) r.ek. by iiisrådsh scdki nn.,se rv delrnse., on adkooi 6.1, Vid.B hgtysning. H.r ltr.s o9.å ret6te! os.iouf

12 ALSTEN TAKST & BYGGVURDERINA A/S takstøkonom/ bygn. ing. odd Iaksfors PANSVEI3A, 88OO SANDNESSJøEN Mobil Sandnessjøen Larsens Byggservice A/S Mispelveien 9a, 3152 TOLVSRØD VERDIIT]RDERING LEILIGHET VESLEFRIKKSVEI 3C, 88OO SAIIDNESSJøEN. GNR.37 BNR LEIL. C, i ALSTAHAUG KOMMUNE. HJEMMELSHAVER: LARSENS BYGGSERVICE AS l/1 BEKREFTET HJEMMELSHAVER: Tinglysingen pr R.EKVIRENT : Larsens Byggservice A/S v/ Geir Larsen BEFARINGSDATO/ TIL STtrDE: I GeiT LaT en, Takstøkonom /bygn. ing. Odd Laksfors. Området: Boligområde bestående av eneboliger, boliger i rekke og flermannsboliger. Avstand til sentrum ca. 2,6 km. Avstand til matbutiku skoler/ bamehage/ idrettsanlegg 0.2- I -km. Tomt /ånlegg på tomt: Eiendomstomt 771m2, fordelt på 3 boenheter. Seksjonering av leiligheter opplyses blir foretatt i forbindelse med ferdigattest ca. 0l Eiendom med adkomst fra asfaltert off. veiog parkering på opparbeidet felles park. plass i hovedadkomst, asfaltert standard. Øvrige anlegg på tomt er sportsbod/ bod, vann/avløp tilknyftet offentlig nett, renovasjonshus, støttemurer, treterrasse i hovedadkomst, tak over hovedinngang og del av terrasse m.m. Byggeår Frittliggende bygning på tre plan besiående av tre leiligheter hvor beskrevne leilighet er beliggende på nedre plan. Hovedadkomst via romslig nordvestvendt treterrasse på ca. 107m2. Innredninger: Kjøkkeninnredning m./fronter i lys laminat, flisvegg over benker. Platetopp/ induksjon, steikovn, microovn, integrert oppvaskmaskin og kjøl/frys. Baderomsinnredning fivfronter i høyglans /laminat. Bad forøvrig innredet med flislagt dusjnisje m/glassdør, veggmontert wc, opplegg for vaskemaskin og badekar. Sklwegarderobe m/speildør i vindfang. Varmeånlegg: Gulwarme i alle rom unntatt soverom og tekn. rom/ bod. Murt pipe /mulighet for tilkobling ildsted. Øvrig oppvarming som gjenvinning fra vent. aggregat. Vetrtilssjon: Kjøkkenventilator over stekesone, balansert boligventilering, aggregat plassert på bad. Sentralstøvsuger. Overllåter: Gulvflater som eikeparkett, flis, vinylbelegg på bod. Veggflater som Hunton faset panelplater, malte plater, flis. Himlinger som malte plater. Taktekke som takstein. Ytterveggsflater som prefab. betong. Vinduer som 3Jagsglass i metallramme. Under sefting av markedsverdi er det forutsatt at gjenstående arbeider/ komplettering er ferdig utført. Hovedplan: Tre soverom, stue/ kjøkken, bad/vaskerom, vindfang, bod/tekn. rom. Arealer...: BTA- 150n2 BRA= 126m2 P ROM: 121m2 Forsikring: Byggforsikret i Sparebank 1 Forsikring A/S side r åv6 NORGES TÅKSERINGS

13 ALSTEN TAKST & BYGAVURDERING A/S takstøkonom/ bygn. ang. odd laksfors PANSVEI3A. 88OO SANDNESSJØEN Mobii Teknisk verdi: kr ,- trorutsatt resterende gienstående komplettering ferdig. Verdivurdering: Med utgangspunkt i boligens beliggenhet og utførelse ihht. TEK 10, foraentes dagetrs markedsverdi å ligge rundt: KR ,- Alsten T4st & Byggvurdering A,/S takstøkonom /bygn. ing. Odd Vedlegg: Tegnirger Målebrcv av tomt NORGES TAKSERINGS FORBUND

14 ALSTEN TAKST & BYGGVURDERING A/S takstøkonom/ bygn, ing. odd laksfors PANSVEI3A. 88OO SANDNESSJØEN Mobil Z gru NORGES TAKSER INOs

15 ALSTEN TAKST & BYOGVURDERINO A/S takstøkonom/ bygn. ing. odd laksfors PANSVEI3A, 88OO SANDNESSJøEN Mobil Felles parkeringsplass inkl. NORGES TA(SERINGS FORBUND

16 BYGGVURDERING A/S takstøkonom/ bygn. ing, odd laksfors PANSVEI3A. 88OO SANDNESSJØEN Mobil I I i flir Bad / vaskerom NORGES TAKSERINGS FORBUNO

17 takstøkonom/ bygn, ing. odd lakstors PANSVEI3A, 88OO SANDNESSJøEN Mobil T. i r! flr, NORGES TAKSERINGS FORBUND

18 LARSENS BYGGSERVICE AS Fas Sø Fasa de NV [J I tj tf i :t Adress : vijpelv ;en 9a. i l5l TOLVSRøD Teiefo mail:9171 li 9'1 Forehlsnr:,8 I 985 i I I VVÅ

19 LARSENS BYGGSERVICE AS Fasade NØ i lt L1 l Ådresse: Mispe,veien 9a"il52T0LVSRoD Telefonrmail: ' Fo.dakstrr: llMvA

20 LARSENS BYGGSERVICE AS Plantegninq sokkelleilighet 1i I t- *ÅJ- Adresse: Vispei\ ien 9a- 3l52TOLVSRøD l elefo& mail: 9l 7l ll9.1r Foreuksnr: llN.IVA

21 For inntegring eller innlining av kid- Vesielrr-kks vei nr I, Fesie! parsell av i'prestegården It! 5ll), Ar--a1: r75 n:]. l7 / lrr-sandne-<s i ø -'n..:(( ^r" c -,<\ \\j'; ( -oa\ :? N Å (u' 4.,..n '.. >, '

22 tlov om skylddeling av 20. augusi 1909, blo der ogs: S KY ( D D E I.I NGSFORRET N I for å fastsete skylden Grensene 6r som beskrever foran'j Parsellen skal Envendes til skylden for den Iraskihe del ble HoYedbøleis sienvcerende Den fraskilto del er uiført for.einingen ener besre skiønn d6 2 skylddelinssi henhold til gitt forsikrinq. Påtesninssr',) {.-z-,-.'t+3. -/7!1 )7 vrq '7v;y \ Hv,s den urskilh del ikke innelr a.1idl6rr.t.es.ptan, *.t frad tinsån sodki.ies.v tåndbrukstyre,. ':) For.hinsen kan påankes tit 6v6Btirnn tobårdr..så, *yldaben hen, Krav or det.,a *...".* ringry"ni"g. domn..en innsn 3 hlned r Irå torreinins.nr ringryjn.^s 1 r.åk!. bysninsråd.r sodki næt* au detinsen, on idkoh,..t. Vtde6 rinsty nins. Her t r.s os.å r xei*r os aioor